Page 1

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΘΡΟ

∆εν είναι µόνο «στραβό̋ ο γιαλό̋» EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ΣΕΛ. 3

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 20ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 894 • ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋) • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos.24310@gmail.com ,dialogos.trikala@gmail.com• www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ

Ασορτί µε τι̋ τελευταίε̋ του εµφανίσει̋ ο ΑΟΤ1963, έβγαλε µέτρια εικόνα στον ∆οµοκό και πήρε δύσκολη νίκη (0-1) µε γκολ του Κόλα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Ο.Κ. 4 Τίµησαν τον Μεγαλοκαλυβιώτη αντιστασιακό Σεραφείµ Τριανταφύλλου (εκτελέσθηκε στι̋ 30-6-1944) και τον ζωντανό θρύλο τη̋ νεώτερη̋ ιστορία̋ Μανώλη Γλέζο, ο οποίο̋ ήταν εκεί και µίλησε για τον αγώνα κατά του φασισµού και του ναζισµού

Τα Μ. Καλύβια έγραψαν νέα σελίδα Αντίσταση̋! ΣΕΛ. 17

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΞΑΠΕΛΥΣΕ ΧΘΕΣ ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ

Κόλα-ει κοντά στην κορυφή ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 19-31

Επίθεση κατά Σαµαρά µε ευρωπἀκό... ΑΕΡΑ! ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 7.30 ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ένα̋ πολύ επίκαιρο̋ (αλλά και αισιόδοξο̋) "Χρησµό̋"

ΣΕΛ. 2

“Άρχισε η αντίστροφη µέτρηση για τον βίο τη̋ κυβέρνηση̋”, υποστήριξε ο πρόεδρο̋ του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κ.Ε. του κόµµατό̋ του, κάνοντα̋ ταυτόχρονα και αναφορά στην τιµητική για τον ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ πρόταση να είναι ο υποψήφιο̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Αριστερά̋ για την προεδρία τη̋ Κοµισιόν Σκληρότατε̋ απαντήσει̋ από Κεδίκογλου και Βενιζέλο Σελ. 5 Στο πλαίσιο πρωτοποριακού προγράµµατο̋

Οχήµατα χωρί̋ οδηγού̋ στου̋ δρόµου̋ των Τρικάλων! Τι αναφέρεται σε ρεπορτάζ στο χθεσινό “ΒΗΜΑ” Ποια διαδροµή έχει επιλεγεί, από την e-trikala, που προωθεί το πρόγραµµα ΣΕΛ. 4

CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Μήνυµα στον Σαµαρά µέσω του Ταµήλου! Σε πολυγραφότατο λογοτέχνη αναδεικνύεται ο πρώην υπουργό̋ κ. Νασιώκα̋

Ένα̋ πολύ επίκαιρο̋ (αλλά και αισιόδοξο̋) "Χρησµό̋" Κυκλοφόρησε και δεύτερο βιβλίο που θα παρουσιαστεί την Πέµπτη στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικκαίων Σε µια περίοδο που η χώρα µα̋ διανύει µια από τι̋ πιο κρίσιµε̋ περιόδου̋ τη̋ ιστορία̋ τη̋ ο Έκτορα̋ Νασιώκα̋ κυκλοφορεί το δεύτερο λογοτεχνικό του βιβλίο µε τίτλο «Ο Χρησµό̋», ένα µυθιστόρηµα πολιτική̋ σάτιρα̋ σε µορφή παραµυθιού. Η ιστορία του βιβλίου εξελίσσεται σε µια φανταστική χώρα, κάποτε στο µέλλον, που καταρρέει λόγω τη̋ ηθική̋ κατάπτωση̋ τη̋ ηγεσία̋ και του λαού τη̋. Η σάτιρα έχει βεβαίω̋ στοιχεία υπερβολή̋ και φυσικά κάθε οµοιότητα µε πραγµατικέ̋ καταστάσει̋ ή πρόσωπα είναι απολύτω̋ συµπτωµατική και δεν έχει καµιά σχέση µε την πραγµατικότητα, λέει ο συγγραφέα̋ για το βιβλίο του. Συµπληρώνει µάλιστα στον πρόλογο του βιβλίου ότι ο «Χρησµό̋» έχει µια πολύ έντονα αισιόδοξη νότα καθώ̋ θεωρεί ότι η λύση στην τραγωδία που βιώνουν οι πολίτε̋ βρίσκεται µέσα στο νου και στην ψυχή του̋. Είναι δηλαδή δική του̋ υπόθεση. Η κάθαρση και ο εξαγνισµό̋ λαού και ηγεσία̋ αποτελεί πρὁπόθεση και σταθερή βάση για ανάπτυξη και προκοπή αυτή̋ τη̋ ευλογηµένη̋ από κάθε άποψη ιστορική̋ χώρα̋. Σύµφωνα πάντω̋ µε την φανταστική ιστορία του «Χρησµού» ο λαό̋ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να ξεκαθαρίσει του̋ λογαριασµού̋ του µε του̋ υπεύθυνου̋ ηγέτε̋ του για να ολοκληρωθεί η κάθαρση στην κοινωνία. Η απόδοση δικαιοσύνη̋ δεν θα έχει καµιά έννοια ρεβανσισµού και εκδίκηση̋. Τουναντίον θα είναι πράξη κάθαρση̋ και αναγέννηση̋. Τελικά το λογοτεχνικό έργο του Έκτορα Νασιώκα «Ο Χρησµό̋» έχει και µάλιστα πολύ µεγάλη σχέση µε την σύγχρονη πραγµατικότητα µα̋, άσχετα εάν τα πρόσωπα τη̋ πλοκή̋ είναι απολύτω̋ φανταστικά... Το νέο βιβλίο του Έκτορα Νασιώκα «Ο Χρησµό̋» θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που διοργανώνουν οι εκδόσει̋ «Ανέµη» και που θα γίνει την προσεχή Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 7.30 µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικάλων. Για το βιβλίο θα µιλήσουν ο διδάκτωρ φιλοσοφία̋ κ. Αγαθοκλή̋ Αζέλη̋ και ο πρόεδρο̋ του ΤΕΙ Θεσσαλία̋ κ. Παναγιώτη̋ Γούλα̋. Χαιρετισµό θα απευθύνει ο ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει ο δηµοσιογράφο̋ κ. ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋. Σ.Κ.

Στην εκδήλωση του ΕΛΟΚ, στα Μεγ. Καλύβια, για την Εθνική Αντίσταση, µε οµιλητή τον Μανώλη Γλέζο, παρευρέθηκε και ο βουλευτή̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆. και πρώην δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Μιχάλη̋ Ταµήλο̋. Βλέποντά̋ τον στην πρώτη σειρά ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ δεν έχασε την ευκαιρία να του «τα ψάλει» για την πολιτική του Σαµαρά. - Να καταγγείλει πρώτα ο Σαµαρά̋ την κρατική βία απέναντι στου̋ πολίτε̋ και έπειτα να έρθει να κουβεντιάσουµε για τη θεωρία των δύο άκρων, είπε σε κάποια στιγµή ο αειθαλεί̋ αγωνιστή̋ απευθυνόµενο̋ προ̋ τον κ. Ταµήλο. Και βέβαια δεν πήρε καµία απάντηση.

Την προσεχή Πέµπτη, στο PUBLIC

Πάρτι έναρξη̋ απο την Κινηµατογραφική Λέσχη Τι χειµώνα̋ βαρύ̋! Έλα απόψε νωρί̋! ∆ηλαδή, όχι απόψε, αλλά την ερχόµενη Πέµπτη, 24 Οκτωβρίου. Πού; Μα, στο πάρτι έναρξη̋ τη̋ Κινηµατογραφική̋ Λέσχη̋ Τρικάλων! Θέλει και ρώτηµα; Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, λίγο πριν µπει ο χειµώνα̋, αρχίζουµε! Πρώτα πρώτα, µε ένα πάρτι. Στο Ρυblic δηλαδή, σε χώρο που µα̋ δίνει τη δυνατότητα να δείξουµε και τα τρειλερ των ταινιών. Θα έχουµε και το πρόγραµµα έτοιµο, να δείτε τι ψηφίσατε, πώ̋ θα είναι η ροή τη̋ κινηµατογραφική̋ µα̋ χρονιά̋. Από τι̋ 9.30 και µετά, να είστε έτοιµοι. Φορέστε τα καλά σα̋ (εντάξει, όχι αυτά για του̋ γάµου̋), φρεσκαριστείτε και ελάτε! Εκεί θα είµαστε, θα σα̋ περιµένουµε: και για να θυµηθούµε each other, και για να καλωσορίσουµε τα νέα µέλη, και για να... νοου αζ µπέτε. Θα πιούµε την µπυρίτσα, το κρασάκι ή το ποτάκι µα̋, θα διασκεδάσουµε, θα τα πούµε.... Ουφ! Πολλά «Θα»... Σαν πολιτικοί ακουγόµαστε.... Αλλά επειδή δεν είµαστε, ετοιµαστείτε για το πάρτι! Και µετά... αναµονή ολίγων ηµερών: Στι̋ 4 Νοεµβρίου, οι προβολέ̋ ξεκινούν! Καλή µα̋ αρχή! Το ∆.Σ.

Ρεσιτάλ σαξόφωνου προχθέ̋ στο Μύλο Ματσόπουλου Πραγµατοποιήθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία προχθέ̋ Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 στι̋ 20.00 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου στο Μύλο Ματσόπουλου το ρεσιτάλ σαξόφωνου που διοργάνωσαν το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και το ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ µε την συνεργασία του Πανελλήνιου Ελληνὀταλικόυ Σύλλογου Φιλία̋ και Συνεργασία̋ Αποφοίτων Ιταλικών Πανεπιστηµίων. Ο διακεκριµένο̋ Ιταλο̋ σολίστ Michele D’Auria ερµήνευσε έργα των J. Demesserma, D. Milhaud, Phillip Woods, Pedro Iturralde, Rudy Wiedoeft, Mussorgsky, Jacha Gurewich, J. Matitia. Στο πιάνο συνόδεψε ο Ιταλό̋ Tortora Gaetano. Ο Michele D’Auria, είναι ένα̋ σαξοφωνίστα̋ µε σπουδαία καριέρα στην Ιταλία και το εξωτερικό, πραγµατοποιώντα̋, πολλέ̋ συναυλίε̋ στη Γαλλία, Ελβετία Σλοβενία, Γερµανία, Πορτογαλία, Ισπανία κ.α. Στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά.

Μια τυχαία(;) συνάντηση ένα πρὠνό στην Πύλη…

∆ύο πρώην ∆ήµαρχοι βρέθηκαν ένα πρωινό στην Πύλη και συζητούσαν για τι̋ προεκλογικέ̋ ζυµώσει̋ που από νωρί̋ άρχισαν στον Καλλικρατικό ∆ήµο Πύλη̋. Ο λόγο̋ γίνεται για τον κ. Γεώργιο Βασιλείου και τον κ. Νικόλαο Παλλαντζά, που διετέλεσαν επί σειρά ετών ο µεν πρώτο̋ στον πρώην Καποδιστριακό ∆ήµο Πύλη̋, ο δε δεύτερο̋ στον ∆ήµο Γόµφων. Μαζί του ήταν και ο γεωπόνο̋ πρώην στέλεχο̋ τη̋ Τ.Α. κ. Παναγιώτη̋ Σιτέλα̋. Η ανησυχία του̋ επικεντρώθηκε και στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχουν άµεση σχέση µε τον δηµότη και τι̋ καθηµερινέ̋ του ανάγκε̋. Αν τολµήσουµε να κάνουµε µια πρόβλεψη µήπω̋ δούµε µελλοντικά να δραστηριοποιούνται ξανά στα κοινά, αφού ακούγονται πολλά ονόµατα στον ∆ήµο Πύλη̋ και µε την συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόµου από την Κυβέρνηση, δηλαδή να κατεβούνε δυο λίστε̋ χωριστά οι ∆ήµαρχοι, χωριστά οι υπ. δηµοτικοί σύµβουλοι. Εξάλλου η εµπειρία και η γνώση των ανθρώπων που ασχολήθηκαν παλαιότερα µε την Τ.Α., είναι επιβεβληµένη και ίσω̋ απαραίτητη µέσα από συνεργασίε̋ και σε ένα πνεύµα διαλόγου µεταξύ των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τι̋ Συλλογικέ̋ ενασχολήσει̋. Α.Τ.

Ιπποκράτου̋ 15 Τρίκαλα τηλ.: 2431 771300 κ. 6975 409 385 6980 922940

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋), ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 33263 FAX: 2431-500059 e-mail:dialogos.24310@gmail.com site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Παρουσίαση βιβλίων… παρουσία υποψηφίου!

Χθε̋ το πρὠ, στο βιβλιοπωλείο Παπαγιάννη (στα Τρίκαλα), πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση υπογραφή̋ των βιβλίων του κ. Κωνσταντίνου Κροµµύδα, συγγραφέα ηθοποιού, µε τίτλο το ένα «Μπαµπά- µεγάλωσε µε» και το άλλο «Η ΖΩH ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ». Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο κ. Γεώργιο̋ Περγαντή̋ ο οποίο̋ πριν λίγε̋ ηµέρε̋ εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιο̋ ∆ήµαρχο̋ του ∆ήµου Π ύλη̋ στι̋ επικείµενε̋ Αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋ του ερχόµενου έτου̋.

Το πρωτότυπο απέτυχε, το ίδιο και το γεννόσηµο Γράφει ο Χρήστο̋ Σιµορέλη̋ - Μέλο̋ ΣΥΡΙΖΑ Πριν από 20 χρόνια στη γειτονική Ιταλία δηµιουργήθηκε το πολιτικό µόρφωµα OLIVO (Ελιά), µια κίνηση των δυνάµεων τη̋ Κεντροαριστερά̋ και ενό̋ τµήµατο̋ τη̋ Ριζοσπαστική̋ Αριστερά̋, µε σκοπό την εκλογική νίκη. Η νίκη επετεύχθη, αλλά το συγκεκριµένο µοντέλο δεν µακροηµέρευσε. Αντίθετα κατέρρευσε µε πάταγο και η Ριζοσπαστική Αριστερά πήγε στα αζήτητα. Η Κεντροαριστερά πορεύεται σαν προοδευτική συνιστώσα του νεοφιλελευθερισµού βαδίζοντα̋ ολοταχώ̋ και στην Ιταλία µε µνηµόνια και λιτότητα. 20 χρόνια µετά από την «Ελιά» να και το γεννόσηµό τη̋ στην Ελλάδα, η κίνηση των «58». Κίνηση, λένε, για την Κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Τι παράξενο! Θέλουν να κάνουν κεντροαριστερά χωρί̋ Κέντρο και Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να την χαιρετίσει. Λογικό. Βλέποντα̋ τα ποσοστά του καθηλωµένα σε πολύ χαµηλά επίπεδα έχει κάθε λόγο να «κρυφτεί» σε ένα εκλογικό σχήµα προκειµένου να αποφύγει το διασυρµό στι̋ επικείµενε̋ δηµοτικέ̋ εκλογέ̋, ευρωεκλογέ̋ και ίσω̋ και στι̋ βουλευτικέ̋ αν προηγηθούν. Η δε ∆ΗΜΑΡ εµφανίζεται απέναντι στη κίνηση των «58» αµήχανη και δίβουλη. Βλέπει και αυτή τα εκλογικά τη̋ ποσοστά µειωµένα µε κίνδυνο να µη µπει στην προσεχή Βουλή. Γι’ αυτό πολλά στελέχη τη̋ είδαν µε θετικό µάτι αυτή τη κίνηση. ∆ιαβάζοντα̋ πίσω από τι̋ γραµµέ̋ συνάγεται αβίαστα το συµπέρασµα ότι βασικό̋ αντίπαλο̋ αυτή̋ τη̋ κίνηση̋ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού δηλώνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πρόθεση από µέρου̋ του̋ υπονόµευση̋ τη̋ κυβέρνηση̋ ούτε αρθρώνεται ουσιαστικό̋ αντίλογο̋ στην εφαρµοζόµενη πολιτική των µνηµονίων και τη̋ λιτότητα̋. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτή η κίνηση των «58» δε θα προλάβει να γίνει «Ελιά». Όπω̋ απέτυχε παταγωδώ̋ το πρωτότυπο στην Ιταλία έτσι θα αποτύχει και το «γεννόσηµο» στην Ελλάδα.

Ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ ετοιµάζει το Ηµερολόγιο του 2014

Προχθέ̋ Σάββατο το παιδικό χορευτικό του Συλλόγου τα µέλη του οποίου φορούσαν τι̋ παραδοσιακέ̋ στολέ̋, συνοδευόµενα από την πρόεδρο κ. Βασιλική Λυρίτση, την Αντ/δρο κ. Σίσυ Λαζαρίδου, και την Γραµµατέα κ. Ευαγγελία Παλλαντζά περιοδεύσανε στην Πύλη βγάζοντα̋ φωτογραφίε̋ στι̋ παραδοσιακέ̋ βρύσε̋ για την έκδοση του Ηµερολογίου 2014. Πριν από λίγε̋ ηµέρε̋ για τον ίδιο λόγο επισκέφτηκαν τι̋ υπόλοιπε̋ βρύσε̋ τη̋ κωµόπολη̋ και άλλα χορευτικά τµήµατα (εφηβικό-µεγάλων). Αλ. Τζ.

Το Κ.Ε.Π. και οι τεχνικέ̋ Υπηρεσίε̋ του ∆ήµου Πύλη̋ στο κτίριο του παλαιού ∆ηµαρχείου

Εδώ και αρκετό καιρό το Κ.Ε.Π. ΤΟΥ ∆ήµου Πύλη̋ µεταφέρθηκε στο ανακαινισµένο κτίριο (παλαιό ∆ηµαρχείο), επί τη̋ οδού Ερµού και είναι στην πρώτη γραµµή τη̋ εξυπηρέτηση̋ του πολίτη µια και είναι η πιο αναγνωρισµένη ∆ηµόσια Υπηρεσία στην Ελλάδα, από την καθιέρωση του εδώ και πολλά χρόνια.Πριν λίγε̋ ηµέρε̋ στο ίδιο κτίριο στον 1ο όροφο µεταφέρθηκαν και οι τεχνικέ̋ Υπηρεσίε̋ του ∆ήµου Πύλη̋, από τον χώρο του ∆ηµαρχείου Πύλη̋. Αλ. Τζ.

∆εν είναι µόνο «στραβό̋ ο γιαλό̋» Προδήλω̋ δεν «µα̋ ψεκάζουν». Κυριολεκτικά τουλάχιστον. Αναµφίβολα δε, µα̋ ποδηγετούν. Καναλιζάρουν, καθορίζουν τι̋ ιδέε̋ µα̋, τι̋ αρχέ̋, τι̋ αντοχέ̋ µα̋. Παντοιοτρόπω̋, µα̋ έχουν εθίσει στο φόβο που δεν αφήνει την ελπίδα να τον εξοβελίσει, στο µιθριδατισµό που εµπεδώνει τη λογική του µικρότερου κακού και δεν επιτρέπει το λυγµό να µετατραπεί σε κλάµα και δράση. Είναι όµω̋ και η διαχυθείσα αντίληψη πω̋ «όλοι ίδιοι είναι», που στέκεται ανάχωµα σε κάθε ενεργοποίηση και λιπαίνει την ηττοπάθεια και τον αναχωρητισµό. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι αυτό το µηδενιστικό, στην αφετηρία ιδεολόγηµα, δεν είναι ανυπόστατο, δεν αποτελεί πάντα κατασκευή νοσηρών νόων. Έχει βάση, οφθαλµοφανή, αναπτύσσεται και διογκώνεται γιατί ενώ γυρεύουν αιτίε̋, κάποιοι δυστυχώ̋ –όχι λίγοι- δίνουν αφορµέ̋. «Η γυναίκα του Καίσαρα όχι µόνο πρέπει να είναι τίµια, αλλά και να δείχνει»αποφαίνεται το σχετικό ρητό Του που ισχύει, καθολικά στη διαχρονία. Ηλία Σιαφάκα Όταν αυτοί –ένιοι- που παριστάνουν του̋ κήνσορε̋, ευαγγελίζονται το ριζοσπαστικό, ηθικολογούν ασύστολα «συλλαµβάνονται», να έχουν γκρίζε̋ ζώνε̋ και µαύρε̋ σκιέ̋ στην προσωπική του –οικονοµική και επαγγελµατική ζωή- είναι δυνατόν να εµπνεύσουν το λαό για µια νέα αφετηρία; Όταν η συλλογικότητά του, σφυρίζει αδιάφορα, πορεύεται αµήχανα ή συµπεριφέρεται ω̋ απορών ψάλτη̋- απλά βήχειο απλό̋ πολίτη̋ θα κινητοποιηθεί, θα στοιχηθεί, θα εµπνευσθεί; Είναι προφανώ̋ στα όρια τη̋ ισοπέδωση̋, αλλά όποιο̋ θέλει να ηγηθεί µια̋ άλλη̋ πορεία̋- εκτό̋ από ικανό̋πρέπει να αποδεικνύει διαρκώ̋, ότι δεν είναι ελέφαντα̋. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συµβάλλει στο «ψέκασµα» του κόσµου, στον αποπροσανατολισµό του και θα ρίχνει νερό σε µύλου̋ που- φραστικά – αντιπαλεύει. ∆εν φτάνει συνεπώ̋, µόνο «ο στραβό̋ γιαλό̋», που η γενοκτονία στη χώρα µα̋ έχει καταστεί έθο̋. Αρκετοί –που δυστυχώ̋ κρατούν ροµφαίε̋ και έχουν επιβληθεί ω̋ τιµητέ̋ – «στραβά αρµενίζουν». Και το κόµµα, συνεχίζει «να µην του̋ τραβάει το µανίκι». Υ.Γ. Ε, «σύντροφοι» όταν «σε επαινεί ο αντίπαλό̋ σου, πρέπει να ανησυχεί̋». Ο Καρλ Λίµπκνεχτ το είπε, ο σύντροφο̋ τη̋ Ρόζα̋ Λούξεµπουργκ. Τον δολοφόνησαν το 1919, οι πολιτικοί πρόγονοι αυτωνών µε του̋ οποίου̋ εσεί̋ ονειρεύεστε µέτωπα και συνοδοιπορίε̋. Ασύγνωστα αφελεί̋ και ανιστόρητοι ή ακραίοι θεσιθήρε̋ και καιροσκόποι;


4

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Στο πλαίσιο πρωτοποριακού προγράµµατο̋

Οχήµατα χωρί̋ οδηγού̋ στου̋ δρόµου̋ των Τρικάλων!

Τι αναφέρεται σε ρεπορτάζ στο χθεσινό “ΒΗΜΑ” Ποια διαδροµή έχει επιλεγεί, από την e-trikala, που προωθεί το πρόγραµµα

Ε

φαρµογή αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων µεταφορών εντό̋ αστικού περιβάλλοντο̋ Cybercar τώρα και στα Τρίκαλα. Η πρώτη hi-tech πόλη τη̋ Ελλάδα̋, θα γίνει και η πρώτη στην οποία θα κυκλοφορούν µέσα µεταφορά̋ χωρί̋ οδηγό. Αφού έγιναν η πρώτη ψηφιακή πόλη τη̋ Ελλάδα̋ µε δωρεάν ασύρµατο δίκτυο, δίκτυο τηλεπρόνοια̋, ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα ευφυών µεταφορών και σύστηµα MobiPark, τα Τρίκαλα βάζουν πλώρη να γίνουν και η πρώτη ελληνική πόλη µε σύστηµα κυκλοφορία̋ «έξυπνων» οχηµάτων, που κινούνται δηλαδή χωρί̋ οδηγό. Πρόκειται για το πρόγραµµα CityMobil2, µε πλήρη τίτλο «Cities demonstrating cybernetic mobility», που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαική Επιτροπή. Πέντε από τι̋ συνολικά δώδεκα υποψήφιε̋ ευρωπἀ-

κέ̋ πόλει̋ θα επιλεγούν ω̋ το τέλο̋ του έτου̋, βάση των πρότζεκτ που θα καταθέσουν, για να κυκλοφορήσουν σε συγκεκριµένη διαδροµή εντό̋ πόλη̋ αυτοµατοποιηµένα οχήµατα για διάστηµα έξι µηνών, µεταξύ Μαρτίου 2014 και Ιουνίου 2016. Η χώρα µα̋ εκπροσωπείται από το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από την Αναπτυξιακή ΑΕ του ∆ήµου Τρικκαίων «e-trikala ΑΕ». Οπω̋ εξηγεί µιλώντα̋ στο «Βήµα» ο εκπρόσωπο̋ του ΕΠΙΣΕΥ κ. Γιάννη̋ Καρασἐτανίδη̋, «όταν δύο χρόνια πριν µα̋ έγινε η πρόταση συµµετοχή̋, έπρεπε να προτείνουµε µια πόλη µεσαίου µεγέθου̋, µε σαφή προσανατολισµό στην απορρόφηση νέων τεχνολογιών και ανθρώπου̋ µε διάθεση να προσφέρουν χρόνο και να επενδύ-

σουν σε υλικοτεχνική υποδοµή». Και αυτή η πόλη, όπω̋ φαίνεται, είναι τα Τρίκαλα. Υποψηφιότητα έχουν θέσει επίση̋ οι Βρυξέλλε̋ (Βέλγιο), το Μιλάνο, το Οριστάνο και η περιοχή τη̋ Καλαβρία̋ (Ιταλία), το Σαν Σεµπαστιάν και η Λεόν (Ισπανία), η Βάνταα (Φινλανδία), η Σοφία Αντίπολι̋ και η Λα Ροσέλ (Γαλλία), η Λωζάννη (Ελβετία), το πειραµατικό κέντρο CERN (σύνορα Ελβετία̋ - Γαλλία̋) και τα Τρίκαλα (Ελλάδα). Χωρί̋ οδηγό µέσα στην πόλη Καλό πιλότο για την εφαρµογή συστήµατο̋ αυτοµατοποιηµένων µεταφορών µέσα σε αστικό περιβάλλον και σε πραγµατικέ̋ συνθήκε̋ κυκλοφορία̋ χαρακτήρισε τα Τρίκαλα ο διευθύνων σύµβουλο̋ τη̋ «e-trikala ΑΕ» κ. Οδυσσέα̋ Ράπτη̋ µιλώντα̋ στο «Βήµα». Και για του λόγου το αληθέ̋, η διαδροµή που σχεδιάστηκε

¢ñ÷éóáí ïé åããñáöÝò óôïí ×ÏÑÅÕÔÉÊÏ ÏÌÉËÏ ÔÑÉÊÁËÙÍ Ï ×ÏÑÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÔÑÉÊÁËÙÍ - óõíþíõìï ðëÝïí ôçò ðåßñáò, ôçò êáôÜñôéóçò êáé ôçò åðéôõ÷ßáò, óáò õðïäÝ÷åôáé ãéá ôç íÝá ÷ïñåõôéêÞ ÷ñïíéÜ ó' Ýíá íÝï ÷þñï õøçëÞò áéóèçôéêÞò óôçí ÉððïêñÜôïõò 10 óôï ðåæüäñïìï. Ç äéäáêôéêÞ ïìÜäá ôïõ ×.Ï.Ô. áðïôåëåßôáé áðü ôïõò ðéï êáôáñôéóìÝíïõò äáóêÜëïõò ÷ïñïý óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí, ìå åðéêåöáëÞò ôïí êáôáîéùìÝíï äÜóêáëï ê. Ðáíáãéþôç ÌÜíï. (Áöïõãêñáæüìåíïé ôéò åðéèõìßåò - áíÜãêåò ôùí 500 êáé ðëÝïí ÷ïñåõôþí ôïõ ïìßëïõ ìáò, áëëÜ êáé ôùí óõìðïëéôþí ìáò), ÓÅ ÐÏËÕ ×ÁÌÇËÅÓ ÔÉÌÅÓ, ëåéôïõñãÞóáìå ôá åîÞò ôìÞìáôá:

Åëëçíéêïß Ðáñáäïóéáêïß ×ïñïß áð' üëç ôçí ÅëëÜäá Ëáúêïß ×ïñïß (ÔìÞìáôá ÐáéäéêÜ áñ÷Üñéá-ðñï÷ùñçìÝíá, ÅöçâéêÜ, Åíçëßêùí Áñ÷áñßùí – Ðñï÷ùñçìÝíùí – ÔìÞìáôá ÐáñáóôÜóåùí) (ÄéäÜóêïõí: Ðáíáãéþôçò ÌÜíïò – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) ÌïíôÝñíïò Óýã÷ñïíïò Åõñùðáúêüò ×ïñüò (ÑáöáÝëá ÌÜíïõ – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Zumba Lessons Zumba instructor (ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Yoga – Pilates (Ìáôßíá ÌðëáíôÞ) Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé (Óßá ÖáñÜêç) ÌïõóéêïêéíçôéêÞ ÁãùãÞ Íçðßùí Ðñïåôïéìáóßá ìåëëïíýìöùí

Ðëçñïöïñßåò-ÅããñáöÝò óôéò ó÷ïëÝò ôïõ ×.Ï.Ô.:

Super ÐáêÝôá Ðñïóöïñþí!!!

ÉððïêñÜôïõò 10 óôïí ðåæüäñïìï & óôç ÌáõñïêïñäÜôïõ 7, ÔÑÉÊÁËÁ Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 24315 50893 - 24310 77798 – 6977884131 – 6979021011

και εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα ξεκινάει από την οδό Βουλή̋ και διασχίζοντα̋ την Καρἀσκάκη θα φθάνει στην οδό Πλουτάρχου, ενώ στην επιστροφή θα στρίβει για τη λεωφόρο Ερµού περνώντα̋ µπροστά από την κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και ύστερα από µία ακόµη παράκαµψη θα επιστρέφει στην αφετηρία. ∆εν πρόκειται λοιπόν για ένα αυτοκινούµενο βαγόνι που θα κινείται σε ράγε̋ ή σε ειδικά διαµορφωµένο διάδροµο, όπω̋ τα συστήµατα που λειτουργούν ω̋ σήµερα, αλλά για µια πραγµατική πρόκληση στον δρόµο. Τα οχήµατα θα είναι ηλεκτροκίνητα, µικρού µεγέθου̋ και χωρητικότητα̋ 4,12 ή 15 επιβατών, ενώ η ταχύτητα του̋ δεν θα ξεπερνά τα 20 χλµ./ώρα, δεδοµένου ότι θα κινούνται σε διαδροµή µε διασταυρώσει̋, πεζού̋ και ήπια κυκλοφορία. Ακόµη, στα σχέδια των υπευθύνων είναι η υιοθέτηση ειδική̋ σήµανση̋ στη λωρίδα κίνηση̋, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη ασφάλεια πεζών και οδηγών. Επίση̋ δεν αποκλείεται η παρουσία χειριστή ώστε οι πολίτε̋ να αισθάνονται ασφαλεί̋ στο νέο µέσο, παρά το ότι, έτσι κι αλλιώ̋, υπάρχει

κουµπί έκτακτη̋ ανάγκη̋. Το πρώτο αυτόνοµο «cybercar» Η πρωτοτυπία του προγράµµατο̋ έγκειται στην ένταξη του πρώτου «έξυπνου οχήµατο̋ που κινείται αυτόνοµα χωρί̋ οδηγό» στη λειτουργία των πόλεων. Αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του υλοποιηµένου πρώτου «CityMobil», φέρνοντα̋ την Ευρώπη στην τεχνολογική πρωτοπορία, καθώ̋ ξεπερνά τα αντίστοιχα οχήµατα που χρησιµοποιούν συστήµατα κινηµατογράφηση̋ για' να «µάθουν» τον δρόµο. Αντίθετα, το ευρωπἀκό «έξυπνο» όχηµα λειτουργεί ανεξάρτητα χρησιµοποιώντα̋ GPS και συστήµατα ανίχνευση̋. Οι δοκιµέ̋ που έχουν γίνει σε ελεγχόµενο περιβάλλον εγγυώνται την ασφάλεια του οχήµατο̋, όµω̋ η πρόκληση είναι αυτό να βγει στον δρόµο, να κυκλοφορήσει στον αστικό ιστό. «Η εφαρµογή αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων µεταφορών εντό̋ αστικού περιβάλλοντο̋ δεν µπορεί να αντικαταστήσει σε καµία περίπτωση τα ευρεία συστήµατα» εξηγεί ο κ. Καρασἐτανίδη̋ µιλώντα̋ στο «Βήµα». Ωστόσο η ευελιξία του̋, σε συνδυα¬σµό µε τη χρήση σε περιοχέ̋ ήπια̋ κυκλοφορία̋, µπορεί να οδηγήσει στην αποσυµφόρηση και στη µείωση των οχηµάτων, προσφέροντα̋ στου̋ πολίτε̋ εύκολη και οικολογική λύση για µικρή̋ κλίµακα̋ µετακινήσει̋. Στο µέλλον τέτοια συστήµατα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ακόµη και για µετακινήσει̋ πόρτα-πόρτα ειδικών οµάδων, όπω̋ οι ηλικιωµένοι. Αγκαλιάζοντα̋ την προσπάθεια που γίνεται από του̋ τοπικού̋ φορεί̋ σε συνεργασία µε το επιστηµονικό προσωπικό του ΕΠΙΣΥ, ο υφυπουργό̋ Μεταφορών κ. Μιχάλη̋ Παπαδόπουλο̋ έχει ενερ-

γοποιήσει τι̋ αρµόδιε̋ υπηρεσίε̋, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα µια̋ έγκριση̋ ειδικού τύπου για την κυκλοφορία των «έξυπνων» οχηµάτων στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ δοκιµή̋. Κάθε προσπάθεια βέβαια στον τοµέα του νοµικού πλαισίου για την κυκλοφορία αυτοκινούµενων οχηµάτων ξεκινά εκ του µηδενό̋, καθώ̋ δεν υπάρχει ευρωπἀκό προηγούµενο. Ακριβώ̋ για αυτόν τον λόγο βασικό̋ στόχο̋ του προγράµµατο̋ είναι να προσφέρει µια αξιόπιστη βάση στου̋ αρµόδιου̋ υπουργού̋ των χωρών-µελών τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ενωση̋, ώστε να προχωρήσουν σταδιακά στη θεσµοθέτηση ενό̋ νοµικού πλαισίου, ώστε η Ευρώπη να µη βρεθεί ουραγό̋ των εξελίξεων. Με γνώµονα επίση̋ την εξοικείωση των πολιτών µε τα αυτοκινούµενα δίκτυα που αναµένεται να φέρουν επανάσταση στον χώρο των µεταφορών, ακόµη και στι̋ πόλει̋ που δεν θα επιλεγούν θα πραγµατοποιηθούν σύντοµε̋ στατικέ̋ επιδείξει̋ των δυνατοτήτων των οχηµάτων διάρκεια̋ µια̋ ή δύο εβδοµάδων. Όσο για την ελληνική υποψηφιότητα, η µελέτη για την προτεινόµενη διαδροµή έχει ήδη κατατεθεί, όµω̋ οι αρµόδιοι θα έχουν την ευκαιρία να την παρουσιάσουν και από κοντά στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του προγράµµατο̋, η οποία θα συνεδριάσει στα Τρίκαλα το διήµερο 13-14 Νοεµβρίου, γεγονό̋ που γεµίζει του̋ δύο εταίρου̋ συγκρατηµένη αισιοδοξία. «Στην αρχή µά̋ έβλεπαν σαν του̋ φτωχού̋ συγγενεί̋, δεν ήξεραν τι να περιµένουν από εµά̋. Βλέποντα̋ όµω̋ τη δουλειά και την αφοσίωση µα̋, η αντιµετώπιση έχει αλλάξει» επισηµαίνει ο εκπρόσωπο̋ του ΕΠΙΣΕΥ, αποδίδοντα̋ την επίσκεψη αυτή στην οικοδόµηση µια̋ σχέση̋ αµοιβαία̋ εµπιστοσύνη̋.


5

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΞΑΠΕΛΥΣΕ ΧΘΕΣ ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ

Επίθεση κατά Σαµαρά µε ευρωπἀκό... ΑΕΡΑ! “Άρχισε η αντίστροφη µέτρηση για τον βίο τη̋ κυβέρνηση̋”, υποστήριξε ο πρόεδρο̋ του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κ.Ε. του κόµµατό̋ του, κάνοντα̋ ταυτόχρονα και αναφορά στην τιµητική για τον ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ πρόταση να είναι ο υποψήφιο̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Αριστερά̋ για την προεδρία τη̋ Κοµισιόν

Σφοδρή επίθεση κατά τη̋ κυβέρνηση̋ εξαπέλυσε ο Αλέξη̋ Τσίπρα̋, κατά την οµιλία του στην χθεσινή συνεδρίαση τη̋ κεντρική̋ επιτροπή̋ του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντα̋: «έχουµε απέναντί µα̋ µια κυβέρνηση τελειωµένη...που σαπίζει και στηρίζεται σε ξένα δεκανίκια».

Ο κ. Τσίπρα̋ εµφανίστηκε βέβαιο̋ ότι, «η αντίστροφη µέτρηση για τη µεγάλη ανατροπή έχει αρχίσει» και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιµο̋ να αναλάβει τι̋ ευθύνε̋ του, προβλέποντα̋ παράλληλα σαρωτικέ̋ αλλαγέ̋ στο πολιτικό σκηνικό και του̋ συσχετισµού̋. Επίση̋ ο κ. Τσίπρα̋ αναφέρθηκε για πρώτη φορά δηµόσια στην πρόταση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Αριστερά̋ για την υποψηφιοτητά του για τη θέση του προέδρου τη̋ Κοµισσιόν, τονίζοντα̋ ότι η πρόταση αυτή είναι τιµητική για τον ίδιο, αλλά κυρίω̋ δικαιώνει πολιτικά, ηθικά και ιδεολογικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Σηµείωσε επίση̋ ότι «θα δώσουµε τον αγώνα στην Ελλάδα για λογαριασµό όλη̋ τη̋ Ευρώπη̋ για να αλλάξουν οι συσχετισµοί» και να συγκροτηθεί ένα µέτωπο κατά των πολιτικών λιτότητα̋. Σε εκτενή ανάλυσή του για την κυβέρνηση, ο πρόεδρο̋ του ΣΥΡΙΖΑ εκτίµησε ότι η αδυναµία τη̋ να πείσει τον

ελληνικό λαό για νέα µέτρα, την κάνει ολοένα και πιο αυταρχική, όλο και πιό επικίνδυνη και για τον λαό και για την δηµοκρατία. Ο κ. Τσίπρα̋ δήλωσε στο σηµείο αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει µε µέσα ειρηνικά, δηµοκρατικά, µε σεβασµό στο Σύνταγµα να αλλάξει τα δεδοµένα, για περισσότερη δηµοκρατία και ελευθερία. Είµαστε η πιό µεγάλη και αξιόπιστη δύναµη οµαλότητα̋, είπε ο κ. Τσίπρα̋ και δεσµεύθηκε ότι το κόµµα του θα διαφυλάξει την δηµοκρατία ω̋ κόρη οφθαλµού όπω̋ πάντα έκανε η αριστερά στην Ελλάδα και µάλιστα σε πολύ δύσκολε̋ στιγµέ̋. «Και την δηµοκρατία θα προστατεύσουµε και οµαλότητα θα διαφυλάξουµε», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρο̋ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρα̋ σηµείωσε ότι η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει βρόµικο πόλεµο εναντίον όσων δεν θέλουν τα µνηµόνια τονίζοντα̋ ότι η κυβέρνηση Σαµαρά, «δεν µπορεί να

προχωρήσει το σχέδιο διάλυση̋ τη̋ κοινωνία̋ χωρί̋ τη λἀκή συναίνεση και για τον λόγο αυτό, γίνεται όλο και πιό επιρρεπή̋ στον αυταρχισµό, στη φαιά προπαγάνδα, στην φαλκίδευση τη̋ δηµοκρατία̋».«Μια κυβέρνηση που σαπίζει, µια κυβέρνηση τελειωµένη που στηρίζεται σε ξένα δεκανίκια αλλά που πρέπει να ολοκληρώσει το καταστροφικό έργο τη̋, είναι η σηµερινή εικόνα τη̋ κυβέρνηση̋», είπε ο κ. Τσίπρα̋ και πρόσθεσε ότι µε βάση αυτέ̋ τι̋ διαπιστώσει̋ «πρέπει να περιµένουµε το χειρότερο και πρέπει να είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε το χειρότερο, µε ψυχραιµία και επιµονή».Ηδη, είπε ο πρόεδρο̋ του ΣΥΡΙΖΑ καταρτίζονται σχέδια για να διασωθούν και υπογράµµισε ότι υπάρχει µιά µειοψηφική οµάδα γύρω από τον κ. Σαµαρά που επιχείρησε να πείσει τον ελληνικό λαό ,ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο εσωτερικό̋ εχθρό̋. 'Όµω̋, πρόσθεσε, το

σχέδιο αυτό κατέρρευσε παταγωδώ̋ γιατί ήµασταν έτοιµοι, αποφασιστικοί και αµείλικτοι, όπω̋ θα είµαστε και στο µέλλον, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρα̋ που σηµείωσε επίση̋, ότι το σχέδιο αυτό αµφισβητήθηκε και από πολίτε̋ και από κυβερνητικά στελέχη. Αναφερόµενο̋ στι̋ συζητήσει̋ µε την τρόικα, ο κ. Τσίπρα̋ είπε ότι η κυβέρνηση αντιµετωπίζει µε τρόµο την προοπτική νέων µέτρων και προσποιείται ότι διαπραγµατεύεται. Όµω̋, πρόσθεσε «δήθεν διαπραγµατεύονται, δήθεν βάζουν κόκκινε̋ γραµµέ̋,». 'Όµω̋, συνέχισε, δεν υπάρχει ούτε ένα̋ στην Ελλάδα που να «τρώει» αυτή την προπαγάνδα των δήθεν τη̋ κυβέρνηση̋ . Για την υπόθεση των ναυπηγείων Σκαραµαγκά ο κ. Τσίπρα̋ έκανε και πάλι λόγο για τεράστιο σκάνδαλο και αναφερόµενο̋ στη σχετική συζήτηση στη βουλή, είπε ότι «είδαµε την κυβερνητική συνοχή

να τρίζει επικίνδυνα», ότι «προσπαθούν να στηρίξουν τον βασικό ύποπτο στο σκάνδαλο», δηλαδή τον κ. Βενιζέλο , ενώ δεσµεύθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιµείνει «και στη βουλή και στη δικαιοσύνη και παντού όπου µα̋ επιτρέπουν οι θεσµοί» για να υπάρξει διαφάνεια και απόδοση ευθυνών. Απευθυνόµενο̋ και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρα̋ ζήτησε «λιγότερη γκρίνια και περισσότερη δράση», ενώ τόνισε την ανάγκη «να διαφυλαχθεί το ήθο̋ τη̋ αριστερά̋ και να κρατήσουµε ψηλά τα στοιχεία τη̋ ανιδιοτέλεια̋ και τη̋ προσφορά̋». Aπαντώντα̋ στην επίθεση Τσίπρα, ο κυβερνητικό̋ εκπρόσωπο̋, Σίµο̋ Κεδίκογλου χαρακτήρισε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «αδιόρθωτο και αµετανόητο», επισηµαίνοντα̋ ότι «παραµένει παγιδευµένο̋ στον κακό του εαυτό, κολληµένο̋ στην καλή και κακή βία, στα βαρίδια και στι̋ συνιστώσε̋ του κόµµατό̋ του».

Μια ιστορική έκδοση για το Τρικαλινό ποδόσφαιρο

Σωτήρη̋ Κύρµπα̋

50 χρόνια (1963-2013) Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ! Η πρώτη χρονολογικά φωτογραφία τη̋ οµάδα̋ του Α.Ο. Τρίκαλα που διασώζεται. Η «υπεροµάδα» δηµιουργήθηκε επίσηµα στι̋ 16 Ιουλίου 1963,όταν και πραγµατοποιήθηκε η πρώτη κοινή συνεδρίαση των ∆.Σ. των µελών των δύο σωµατείων Α.Ε.Τ. και Αχιλλέω̋ Τρικάλων που συγχωνεύθηκαν. Μετά από εξαντλητικέ̋ 20ετεί̋ έρευνε̋ µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι κατά την διάρκεια τη̋ καλοκαιρινή̋ προετοιµασία̋ του ο Α.Ο.Τ. δεν φωτογραφήθηκε. Ακόµη, δεν βρέθηκε φωτογραφία από του̋ τέσσερι̋ πρώτου̋ αγώνε̋ του πρωταθλήµατο̋ τη̋ Β’ Εθνική̋ που ξεκίνησε στι̋ 13 Οκτωβρίου 1963. Έπρεπε να φθάσει η 5η αγωνιστική στι̋ 17 Νοεµβρίου 1963 και το θεσσαλικό ντέρµπι µε τον Ολυµπιακό Βόλου για να “στηθεί” να φωτογραφηθεί η οµάδα. Όρθιοι από αριστερά: Λώλη̋, Κλαπανάρα̋, Πανταζή̋, Μακρή̋, Λύµπο̋, Πουλιάνα̋. Καθιστοί: Κόκκαλη̋, Ζάχο̋, Καλαντζή̋, Βίτσα̋, Τζελαλίδη̋.

ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ • Πλήρη στοιχεία για του̋ 1.826 επίσηµου̋ αγώνε̋ (πρωταθλήµατο̋, κυπέλλου και µπαράζ) που έδωσε στα 50 χρόνια τη̋ ιστορία̋ του ο Α.Ο. Τρίκαλα. • Τα ονόµατα, οι φωτογραφίε̋ και η αγωνιστική παρουσία των 595 ποδοσφαιριστών που φόρεσαν την φανέλα του Α.Ο.Τ. σε επίσηµου̋ αγώνε̋. • Πάνω από 600 φωτογραφίε̋ (πολλέ̋ από τι̋ οποίε̋ αδηµοσίευτε̋) από την 50χρονη πορεία τη̋ οµάδα̋ στα πρωταθλήµατα Α’, Β’, Γ’ και ∆’ Εθνική̋. • Οι ακριβεί̋ συνθέσει̋ των εκάστοτε ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Α.Ο.Τ. µε

3 700

σελίδε̋ µε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον ΑΟΤ

όλα τα ονόµατα των παραγόντων του. • Αναλυτικοί πίνακε̋ - καθρέφτε̋ τη̋ κάθε αγωνιστική̋ περιόδου. • Συγκεντρωτικοί πίνακε̋ τη̋ 50χρονη̋ παρουσία̋ οµάδα̋ και παικτών στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ» ΤΟΥ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΒΙΒΛΙΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΘΕ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Σωτήρη̋ Κύρµπα̋

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΟΥΠΗ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ διάλογο̋ TV-10 Ράδιο Ζυγό̋ Ράδιο-ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΛΑ TRIKALA IN ΡΑ∆ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ


6

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ενώ προχωρά το καταστατικό τη̋ Ενωσή̋ του̋

Κοινέ̋ δράσει̋ ετοιµάζουν οι απανταχού Σύλλογοι Αργιθεατών

ΣΤΑ ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ Ένα µεγάλο παιχνίδι παίζεται µε το θέµα τη̋ Ελληνική̋ Οικονοµία̋ από όσου̋ µα̋ έδωσαν χρήµατα µε υπέρογκου̋ τόκου̋ και φυσικά απ’ όσου̋ απαιτούν να τα πάρουν πίσω ει̋ το ακέραιο. Αυτό το οικονοµικό θρίλερ, µε το χρέο̋ τη̋ χώρα̋ µα̋, µεγαλώνει πολύ επικίνδυνα. Εάν σ’ όλα αυτά προστεθεί και η Γράφει ο καταπιεστική στάση τη̋ ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, Τρόικα µε τι̋ νέε̋… µαύD.Ed., M.Ed., Ph.D. ρε̋ τρύπε̋ και φυσικά µε ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ τι̋ απαιτήσει̋ για νέα κα- Πολιτευτή̋ ταστροφικά µέτρα σε βάρο̋ του λαού, τότε νιώθουµε πω̋ το τέλο̋ µα̋ είναι κοντά…! Η πατρίδα µα̋, δυστυχώ̋, είναι ΟΜΗΡΟΣ στο παιχνίδι τη̋ Ε.Ε., του ∆.Ν.Τ. και τη̋ ΕΚΤ. «Εω̋ τον Ιούνιο του 2014 η κατάσταση θα θυµίζει κόλαση» είπε ο Γιώργο̋ Στουρνάρα̋, δίνοντα̋ έτσι την τραγική θέση του λαού, ανάµεσα στην διαµάχη που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα και στην Τρόικα αλλά δείχνοντα̋ ταυτόχρονα και τι̋ διαµάχε̋ µεταξύ των ∆ανειστών µα̋. Απειλούν πω̋ δεν θα καλύψουν το χρηµατοδοτικό κενό και δεν θα εγκρίνουν την επόµενη δόση στην χώρα µα̋. Πάντω̋, νέε̋ περικοπέ̋ σε µισθού̋ και συντάξει̋ ενδεχοµένω̋ να οδηγήσουν στην Αρχή του Τέλου̋ και σε κοινωνικέ̋ εκρήξει̋, µε απρόβλεπτε̋ συνέπειε̋. Το µεγάλο χαρτί, που µπορεί να παίξει η χώρα µα̋ είναι «η πρόωρη προσφυγή στι̋ κάλπε̋», πράγµα που ούτε για αστείο δεν το δέχονται οι δανειστέ̋ µα̋. Αυτό̋ ο «πόλεµο̋ των Ευρωπαίων δυσχεραίνει την πορεία τη̋ κυβέρνηση και δηµιουργεί πολιτική αβεβαιότητα. Ο Πρωθυπουργό̋ είναι ανένδοτο̋, για νέα οικονοµικά µέτρα, και γι’ αυτό εξετάζει όλα τα ενδεχόµενα δηλ. διαπραγµατεύσει̋, επαφέ̋ στην Ευρώπη και εν ανάγκη πρόωρε̋ εκλογέ̋. Η κοινωνία µα̋ είναι ανάσταση από όσα γίνονται και φυσικά αδυνατεί να ανταποκριθεί στα νέα δυσβάστακτα µέτρα. Οι πολίτε̋ δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην πρωτοφανή φοροκαταιγίδα, την στιγµή που η ανεργία απογειώθηκε, οι επιχειρήσει̋ κλείνουν η µια µετά την άλλη, τη στιγµή που διακόσια δισεκατοµµύρια είναι στην Ελβετία από του̋ ΚΛΕΦΤΕΣ του ∆ηµοσίου Χρήµατο̋, ενώ πεντακόσιοι πέντε (505) Έλληνε̋ είναι δισεκατοµµυριούχοι…! Ο φαύλο̋ κύκλο̋ τη̋ κρίση̋ που έστησαν οι πολιτικοί µα̋, οι διαπλεκόµενοι, οι απατεώνε̋ και οι δανειστέ̋, συνεχίζεται και η ζωή στην χώρα µα̋ θυµίζει κατοχή µε πείνα, µε εξαθλίωση και µε δυστυχία. Η κόλαση του ∆άντη είναι µπροστά µα̋. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια χάθηκε κι όµω̋ κανένα̋ δεν µπήκε φυλακή και κανένα̋ δεν είπε την αλήθεια στον Λαό. Κρίµα…!

Τι συζητήθηκε σε συνάντηση στα Τρίκαλα Με το βλέµµα στραµµένο στην Αργιθέα και κύριο θέµα συζήτηση̋ τη συµπόρευση των συλλόγων τη̋ περιοχή̋, συνεδρίασε για πρώτη φορά -το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, στα Τρίκαλα η Οργανωτική Επιτροπή Αργιθεάτικων Συλλόγων, όπω̋ αυτή προέκυψε µετά από απόφαση τη̋ Ένωση̋ Αργιθεάτικων Συλλόγων (ΕΝ.Α.Σ) τον περασµένο Σεπτέµβριο στο Ανθηρό. Κατά την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋ εξελέγη το προεδρείο τη̋ Οργανωτική̋ Επιτροπή̋, στο οποίο µετέχουν: -η Έλλη Τσιρογιάννη (πρόεδρο̋ Συλλόγου Αργιθεατών Ν. Τρικάλων), ω̋ πρόεδρο̋ -ο Κωνσταντίνο̋ Αγόρη̋ (πρόεδρο̋ Πανελληνίου Σύνδεσµου» Βραγκιανιτών Καρδίτσα̋), ω̋ γενικό̋ γραµµατέα̋ -η Λία Μπακλαβά (πρόεδρο̋ Συλλόγου Αργιθεατών Μουζακίου), ω̋ ταµία̋. Τα µέλη (πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων) τη̋ Οργανωτική̋ Επιτροπή̋ συζήτησαν, εν συνεχεία, τι̋ πιθανέ̋ µορφέ̋ που θα µπορούσε να λάβει το δευτεροβάθµιο όργανο τον συλλόγων τη̋ Αργιθέα̋, όπω̋ αυτό αποφασίστηκε από την ΕΝ.Α.Σ, καθώ̋ και οι τρόποι συµµετοχή̋ εκπροσώπηση̋ των συλλόγων. Οι Εκπρόσωποι των συλλόγων θα µελετήσουν τι̋ απόψει̋ που κατατέθηκαν στη συνάντηση και θα προετοιµάσουν τι̋ προτάσει̋ του̋, ώστε να καταρτιστεί -σε σύντοµο χρονικό διάστηµα- το καταστατικό του νέου δευτεροβάθµιου οργάνου. Υπενθυµίζεται, πω̋ τι̋ τελικέ̋ αποφάσει̋ θα λάβει η Ένωση Αργιθεάτικων Συλλόγων. Κοινή πεποίθηση όλων των συµµετεχόντων αποτέλεσε η ανάγκη για δραστηριο-

ποίηση στα θέµατα που αφορούν την κοινή πατρίδα, την Αργιθέα, και η ανάδειξη ιστορικών — πολιτιστικών και άλλων στοιχείων τη̋ περιοχή̋.

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

Ο ∆ιοικητή̋ τη̋ 2484 Π.∆. Βασίλη̋ Μακρή̋ επισκέπτεται σήµερα το Ροταριανό Όµιλο Τρικάλων Η Πανηγυρική Εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην Πύλη Επίσηµη επίσκεψη, στον Ροταριανό Όµιλο Τρικάλων, πραγµατοποιεί σήµερα ο ∆ιοικητή̋ τη̋ 2484 Περιφέρεια̋ ∆ιεθνού̋ Ρόταρυ κ Βασίλη̋ Μακρή̋. Το βράδυ στι̋ εννιά, στο κοσµικό κέντρο Περγαντή, στην Πύλη, σε καθιερωµένη Πανηγυρική Εκδήλωση, ο κ. Μακρή̋ θα αναφερθεί στη φιλοσοφία του Ρόταρυ καθώ̋ και σε αρχέ̋ και παραµέτρου̋ που το διέπουν. Μετά την οµιλία, τι̋ ερωτήσει̋ και σχετικέ̋ απαντήσει̋, θα γίνει η εισδοχή 2 νέων µελών στην οικογένεια του Ροταριανού Οµίλου Τρικάλων. Στην ασφυκτική εποχή που ζούµε δεν πρέπει να χάνουµε την

Από την Οικονοµική Επιτροπή τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋

Πράσινο φω̋ για την ψηφιακή απεικόνιση των Μετεώρων Για την µελέτη του έργου πρὁπολογισµού 699.140 ευρώ Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr γκρίσει̋ µελετών, τευχών δηµοπράτηση̋ και αποτελέσµατα διαγωνισµών για έργα συνολικού πρὁπολογισµού 14.795.109,75 ευρώ ενέκρινε η Οικονοµική Επιτροπή τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού Μεταξύ αυτών και η µελέτη ψηφιακή̋ απεικόνιση̋ των Μετεώρων που αποτελεί βασικό στόχο τη̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋ προκειµένου µε την υλοποίηση του να δοθεί η δυνατότητα σε ντόπιου̋ και ξένου̋ επισκέπτε̋ να γνωρίσουν τα µυστικά τη̋ λίθινη̋ πολιτεία̋ µε πολλαπλά οφέλη για την περιοχή. Ειδικότερα η Οικονοµική Επιτροπή συζήτησε και έλαβε αποφάσει̋ και για τα κάτωθι θέµατα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Έγκριση διαγωνισµού του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση ζηµιών, κατασκευή τεχνικών, στο οδικό δίκτυο Π.Ε Τρικάλων 2013», πρὁπολογισµού 300.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ). Έγκριση διαγωνισµού του έργου «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Τµήµατο̋ Κεφαλόβρυσο-Περιστέρα», πρὁπολογισµού 200.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ).

Ε

Η νέα συνάντηση των µελών τη̋ Οργανωτική̋ Επιτροπή̋ Αργιθεάτικων Συλλόγων έχει οριστεί για την 23η Νοεµβρίου 2013 στην Καρδίτσα.

 Έγκριση τευχών δηµοπράτηση̋ και επιτροπή̋ δηµοπράτηση̋ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Παναγία Πολυνερίου προ̋ Μυρόφυλλο» πρὁπολογισµού 200.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ). Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Αυτόµατου Συστήµατο̋ Ισόπεδη̋ ∆ιάβαση̋ (ΑΣΙ∆) στη Χ.Θ. 61+250 τη̋ Σ.Γ. Παλαιοφαρσάλου Καλαµπάκα̋ και πρόσθετε̋ εργασίε̋ διασφάλιση̋ προσβασιµότητα̋ του Περιφερειακού ∆ακτυλίου, τµήµα από Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτα̋ έω̋ Ε.Ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων» πρὁπολογισµού 990.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ). Έγκριση Πρακτικού Επιτροπή̋ ∆ιενέργεια̋, περί τη̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋ των αναδόχων, στο ∆ιαγωνισµό: «Ψηφιακή Προβολή τη̋ Ιστορία̋ & του Πολιτισµού των Μετεώρων και του Ολύµπου- Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείριση̋ Προορισµών Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋» πρὁπολογισµού 699.140 (µε ΦΠΑ). Έγκριση Πρακτικού Επιτροπή̋ ∆ιενέργεια̋ ∆ιαγωνισµού Έργου Ψηφιακή̋ Σύγκλιση̋ «Σύστηµα ∆ιοικητική̋ Πληροφόρηση̋ & Ενηµέρωση̋ Πολιτών» πρὁπολογισµού 522.000 (µε ΦΠΑ).

αυτοπεποίθησή µα̋ και αυτό γιατί πάντα υπάρχει κάποιο̋ συνάνθρωπο̋ που σε κάποια στιγµή θα µα̋ δώσει το χέρι. Ο Ροταριανό̋ Όµιλο̋ Τρικάλων, έχει δείγµατα γραφή̋ σε προσφορά προ̋ τον συνάνθρωπο, ιδιαίτερα µέσω των προγραµµάτων του Ροταριανού Ιδρύµατο̋. Υπόψη ότι, το Ρόταρυ, έχοντα̋ ιδιαίτερη ευαισθησία στου̋ νέου̋, του̋ θεωρεί πω̋ είναι το ΠΑΡΟΝ και του̋ αφιερώνει το µέλλον, προκειµένου να πάρουν πρωτοβουλίε̋, να δηµιουργήσουν και να το οριοθετήσουν. Οι δρόµοι είναι πάντα ανοικτοί και ελπιδοφόροι! ΦΑΕΘΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ Ι.Κ.Α. - ΟΑΕΕ - ΤΣΑ ΟΑΕΕ - ΤΑΕ ΟΑΕΕ Την προσεχή Πέµπτη (10 π.µ.) στο Επιµελητήριο Μετά την Πανθεσσαλική σύσκεψη των ∆ιοικήσεων των συνταξιοδοτικών σωµατείων που έγινε στα Τρίκαλα στι̋ 8/10/2013, αποφασίστηκε να γίνουν κατά τόπο συγκεντρώσει̋ σε όλε̋ τι̋ πόλει̋. Για τα Τρίκαλα τα σωµατεία αποφάσισαν η συγκέντρωση να γίνει στι̋ 24/10/2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10 το πρωί, στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Τρικάλων, για να συζητήσουµε και να διαµαρτυρηθούµε για τα παρακάτω προβλήµατα. Όπω̋: 1) Υγεία: Να απαιτήσουµε όχι στο κλείσιµο του ΕΟΠΥΥ, να γίνει συµπλήρωση στο ανάλογο ιατρικό προσωπικό και στον τεχνικό εξοπλισµό, να µην εφαρµοστεί το χαράτσι του ενό̋ (1) ευρώ ανά συνταγή. 2) Την κατάργηση του χαρατσιού των 25 ευρώ ανά εισαγωγή ασθενού̋. 3) Επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού, για να ανταπεξέλθουµε στα προβλήµατα θέρµανση̋, φαρµάκων και υγεία. 4) Όχι στι̋ κατασχέσει̋ που δηµιουργήθηκαν για χρέη προ̋ το ∆ηµόσιο και στα ασφαλιστικά Ταµεία από την οικονοµική κρίση. 5) Καµία διακοπή ρεύµατο̋ και νερού στι̋ οικογένειε̋ που αδυνατούν να πληρώσουν και κανένα χαράτσι στου̋ συνταξιούχου̋. Λόγω των αβάσταχτων προβληµάτων δεν πρέπει να µείνει κανεί̋ αδιάφορο̋, όλοι να πάρουµε µαζικά µέρο̋ για να ζητήσουµε τη λύση του̋. ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Α. - ΟΑΕΕ - ΤΣΑ ΟΑΕΕ - ΤΑΕ ΟΑΕΕ - Σ.Π.Σ.Τ.


7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ο κ. Βαλοµάνδρα̋ ζήτησε από τον κ. Μιχαλάκη

Nα εκδοθούν άµεσα οι νέε̋ άδειε̋ υδραυλικών

Την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου, στο Μύλο Ματσόπουλου

Έκθεση ζωγραφική̋ του Κώστα Σαµαρά Τα έσοδα θα χρησιµοποιηθούν στο δικαστικό

αγώνα για την αποφυλάκισή του

 Oι οποίε̋ ανοίγουν νέε̋ προοπτικέ̋ στου̋ κατόχου̋ του̋ Με τον πρόεδρο Συνδέσµου Υδραυλικών Νοµού Τρικάλων κ. Νίκο Βαλοµάνδρα συναντήθηκε την ∆ευτέρα 14-10-2013 ο Αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋. Κύριο θέµα συζήτηση̋, η οποία έγινε παρουσία του περιφερειακού συµβούλου κ. Τσίγκα και του ∆ιευθυντή Ανάπτυξη̋ κ. Αθανασίου, η έκδοση νέων αδειών των υδραυλικών, µια διαδικασία η οποία «περνά» από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και συγκεκριµένα από το Τµήµα Βιοµηχανία̋, µε τον κ. Βαλοµάνδρα να ζητά να µην υπάρξει καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Από την πλευρά του ο κ. Μιχαλάκη̋ τόνισε ότι παρά την έλλειψη προσωπικού η αρµόδια υπηρεσία θα κάνει ότι είναι δυνατόν να κυλήσει οµαλά η όλη διαδικασία

και να µην υπάρξει καµία απολύτω̋ καθυστέρηση. Ο κ. Βαλοµάνδρα̋ σε δηλώσει̋ του επεσήµανε ότι όσοι έχουν άδεια Α΄ και Β΄ τεχνίτη γίνονται αρχιτεχνίτε̋ µε τη νέα άδεια,

ενώ όσοι έχουν άδεια Β΄ τεχνίτη και άδεια εγκαταστάτη και έχουν την επέκταση αδεία̋ στα αέρια καύσιµα παίρνουν άδεια εργοδηγού, όπω̋ επίση̋ και όσοι έχουν άδεια αρχιτεχνίτη µε πρὁπηρεσία ενό̋ έτου̋.

Το απόγευµα του Σαββάτου, στην οδό Αγία̋ Μαρίνη̋

Εγκαινιάστηκε η «Στέγη Υποστηριζόµενη̋ ∆ιαβίωση̋» Φιλοξενεί και στηρίζει παιδιά µε προβλήµατα νοητική̋ στέρηση̋

Μ

ε τον καθιερωµένο Αγιασµό όπου χοροστάτησε ο Σεβασµιότατο̋ Μητροπολίτη̋ Τρίκκη̋ και Σταγών κ. Αλέξιο̋ πραγµατοποιήθηκαν το απόγευµα του Σαββάτου τα εγκαίνια τη̋ Στέγη̋ Υποστηριζόµενη̋ ∆ιαβίωση̋ Ν. Τρικάλων «Άγιοι Ανάργυροι» τη̋ Πανελλήνια̋ Οργάνωση̋ Φροντίδα̋ Ευαίσθητων Κοινωνικών Οµάδων. Στα εγκαίνια έδωσαν το παρών ο Περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ Κώστα̋ Αγοραστό̋ συνοδευόµενο̋ από τον εκπρόσωπο τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων Περιφερειακό Σύµβουλο Γιώργο Τσίγκα, οι βουλευτέ̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆ Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋ και Κώστα̋ Σκρέκα̋, ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Αστυνοµική̋ ∆ιεύθυνση̋ Τρικάλων Αστυνόµο̋ Α΄ Αθανάσιο̋ Καππά̋, εκπρόσωπο̋ τη̋ ΣΜΥ και πλήθο̋ κόσµου όπου ξεναγήθηκαν στο κτίριο ιδιοκτησία̋ τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεω̋ Τρίκκη̋ και Σταγών που παραχωρήθηκε στην µη κερδοσκοπική οργάνωση τη̋ Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο προκειµένου να βοηθήσει και να υποστηρίξει τα Άτοµα µε Ειδικέ̋ Ανάγκε̋. Στην Στέγη Υποστηριζόµενη̋ ∆ιαβίωση̋ Ν. Τρικάλων «Άγι-

οι Ανάργυροι» που βρίσκεται στην οδό Αγία̋ Μαρίνη̋ στο «Βαρούσι» φιλοξενούνται 9 Τρικαλινά παιδιά µε προβλήµατα νοητική̋ υστέρηση̋ «ανακουφίζοντα̋» του̋ γονεί̋ των παιδιών αυτών από το αποκλειστικό βάρο̋ τη̋ φροντίδα̋ αυτή̋, διευκολύνοντα̋ παράλληλα την πρόσβαση στην αγορά εργασία̋ και στην καθηµερινή κοινωνική ζωή του̋. Ο Πρόεδρο̋ του ∆.Σ τη̋ Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο Λάµπρο̋ Ιωακείµ αναφέρθηκε στου̋ στόχου̋ τη̋ οργάνωση̋ που είναι «να εξασφαλίσουν στα ξεχωριστά αυτά άτοµα εκπαίδευση, διαµονή, απασχόληση και αποκατάσταση, σχεδιάζοντα̋ συµµετέχοντα̋ και υλοποιώντα̋ προγράµµατα έρευνα̋, αγωγή̋ κοινότητα̋, σεµιναρίων, παροχή̋ υποστηρικτικών υπηρεσιών, καινοτόµων εναλλακτικών δράσεων ψυχική̋ υγεία̋ και ευεξία̋». Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Στέγη Υποστηριζόµενη̋ ∆ιαβίωση̋ Ν. Τρικάλων άνοιξαν τα δωµάτια του̋ στου̋ επίσηµου̋ και στον κόσµο µε αποτέλεσµα να καταγραφούν συγκινητικοί διάλογοι.

Οι φίλοι του γνωστού συµπολίτη µα̋ Κώστα Σαµαρά ή Ζαρανίκα, γνωστού για το καλλιτεχνικό του ταλέντο αλλά και τι̋ περιπέτειε̋ του µε τον νόµο, διοργανώνουν την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου έκθεση ζωγραφική̋ µε έργα του που έχει φτιάξει τον τελευταίο χρόνο που βρίσκεται ξανά στι̋ φυλακέ̋ Κορυδαλλού. Σκοπό̋ τη̋ έκθεση̋ που θα διαρκέσει µόνο τρει̋ ηµέρε̋ (1-3 Νοεµβρίου) είναι να ενισχυθεί οικονοµικά ο δικαστικό̋ αγώνα̋ που κάνει ο Κώστα̋ Σαµαρά̋ για να αποφυλακισθεί. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ τον περασµένο Απρίλιο είχε γίνει έκθεση µε 24 έργα του Κώστα Σαµαρά και στην Αθήνα στο Φουαγιέ του θεάτρου ΚΑΡΤΕΛ µε πρωτοβουλία του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισµπίκη, ο οποίο̋ επρόκειτο να υποδυθεί τον Κώστα Σαµαρά σε µια αυτοβιογραφική ταινία που ήταν να γυριστεί αλλά «πάγωσε», λόγω τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋ που ξέσπασε. Για την έκθεση στο ΚΑΡΤΕΛ έγιναν αρκετά αφιερώµατα σε πολλά Αθηνἀκά ΜΜΕ και ανάµεσα του̋ και στο «Έθνο̋» από την γνωστή δηµοσιογράφο Μαρία Ψαρά.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Κάτω από το δέντρο∆ηµήτρη̋ Πουλικάκο̋ LIVE ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ µουσική σκηνή

Η συνεργασία που προτείνουν οι ειδικοί για τι̋ δύσκολε̋ µέρε̋. Η µουσική παρέα” Κάτω Από Το ∆έντρο” µαζί µε τον ∆ηµήτρη Πουλικάκο σε τραγουδάκια χωρί̋ χηµικά ή άλλα πρόσθετα, από γνωστέ̋ ή µή µουσικέ̋ ποικιλίε̋ µε ευεργετικά αποτελέσµατα. Το µενού περιλαµβάνει ήχου̋ από διάφορα ακουστικά όργανα που οι συντελεστέ̋ αλλάζουν διαρκώ̋. Το αποτέλεσµα είναι πιστοποιηµένο κατά τη̋ ρουτίνα̋. Πάνο̋-Τsiko-Κατσικιώτη̋: µαντολίνο, µελόντικα, κρουστά, φωνή Γιώργο̋-Fefer-Πιπέρη̋: ακουστική κιθάρα ∆ηµήτρη̋-Dr.Aja-Τσουργιάννη̋: κλ. κιθάρα, µπάσο, κρουστά, µελόντικα Ντίνο̋-Dee-Ζούµπερη̋: µπάσο, κρουστά, φωνητικά ∆ηµήτρη̋-Μήτs.o.s.-Πουλικάκο̋: φωνή, κιθάρα, κρουστά.


8

ΤΟΠΙΚΑ

 Το Σάββατο 26.10.2013 & ώρα 9 µµ

 Χθε̋ στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου

Ο Χορευτικό̋ Όµιλο̋ Τρικάλων

“Στην Υγειά µα̋ ρε παιδιά’’ στον ALPHA Στο αφιέρωµα στον Απόστολο Καλδάρα

Ο

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αποδέχθηκε την πρόταση τη̋ νέα̋ παραγωγή̋ τη̋ εκποµπή̋ ‘’Στην Υγειά µα̋ ρε παιδιά’’ του ALPHA που παρουσιάζει ο Σπύρο̋ Παπαδόπουλο̋, να συµµετέχει στο αφιέρωµα για τον Τρικαλινό µεγάλο δηµιουργό Απόστολο Καλδάρα. Για µια ακόµα φορά ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ είναι το πρώτο χορευτικό που καλούν την νέα τηλεοπτική σαιζόν και αυτό µα̋ τιµά, µα̋ χαροποιεί αλλά µα̋ γεµίζει και ευθύνε̋ γιατί στηρίζουµε χορευτικά την ποιοτικότερη µουσική εκποµπή τη̋ ελληνική̋ τηλεόραση̋ µε την µεγαλύτερη τηλεθέαση. Σπουδαίοι καλλιτέχνε̋ µιλούν για τον Τρικαλινό δηµιουργό και θα αποδώσουν γνωστά λἀκά τραγούδια που όλοι έχουµε τραγουδήσει όπω̋ η Γλυκερία, ο Χρήστο̋ ∆άντη̋, ο Γιώργο̋ Νινιό̋, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Πασχάλη̋ Τσαρούχα̋ και ο Γιώργο̋ Καραδήµο̋. Στα γυρίσµατα παραβρέθηκε κι ο Κώστα̋ Καλδάρα̋, γιο̋ του Απόστολου και συνθέτη̋ κι ο ίδιο̋, που χάραξε τη δική του πορεία, συνοδοιπορώντα̋ µε πολλού̋ από του̋ πιο ταλαντούχου̋ µουσικού̋ και τραγουδιστέ̋ τη̋ γενιά̋ του και έχοντα̋ στι̋ αποσκευέ̋ του τι̋ εµπειρίε̋ ενό̋ ιστορικού περι-

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Οι Τρικαλινοί αστυνοµικοί τίµησαν τον Άγιο Αρτέµιο Σ

τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Τρικάλων, τιµήθηκε χθε̋ ο Προστάτη̋ τη̋ Ελληνική̋ Αστυνοµία̋ Άγιο̋ Αρτέµιο̋. Οι Αστυνοµικοί σε κλίµα θρησκευτική̋ κατάνυξη̋, τίµησαν χθε̋ και στα Τρίκαλα την µνήµη του προστάτη Αγίου του̋, Μεγαλοµάρτυρα και Θαυµατουργού Αγίου Αρτεµίου. Ο Άγιο̋ εργάστηκε µε ζήλο και αφοσίωση για την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών. Όπου κι αν υπηρέτησε αποδείχθηκε άξιο̋ τη̋ εµπιστοσύνη̋ που του έδειξαν και πρόσφερε έργο άξιο και δίκαιο. Επίση̋ η Πολιτεία, τιµώντα̋ την προσφορά του Αστυνοµικού στην κοινωνία, από το 2002 θεσµοθέτησε την 20η Οκτωβρίου ω̋ «Ηµέρα τη̋ Ελληνική̋ Αστυνοµία̋». Μετά το πέρα̋ τη̋ Πανηγυρική̋ Θεία̋ Λειτουργία̋ που χοροστάτησε ο Σεβασµιότατο̋ Μητροπολίτη̋ Τρίκκη̋ και Σταγών κ. Αλέξιο̋ αναγνώστηκε η Ηµερησία ∆ιαταγή του Αρχηγού τη̋ Ελληνική̋ Αστυνοµία̋ Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιανόπουλου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτέ̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆. Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋, Μιχάλη̋ Ταµήλο̋, ο Αντιπεριφερειάρχη̋ Τρικάλων Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋, ο ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων Χρήστο̋ Λάππα̋, ο Πρόεδρο̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικάλων ∆ηµοσθένη̋ Μάντζαρη̋, Περιφερειακοί Σύµβουλοι, ο εκτελών χρέη

βάλλοντο̋ µε πρόσωπα θρυλικά, ιστορίε̋ σαν παραµύθια και τραγούδια ονειρεµένα. Ο γιό̋ του µεγάλου συνθέτη ευχαρίστησε τον Χ.Ο.Τ. για την παρουσία του και την συµµετοχή του στην εκποµπή του πατέρα του και µεγάλου συνθέτη Απόστολου Καλδάρα. Στην εκποµπή συµµετέχουν πολλοί επώνυµοι ηθοποιοί και τραγουδιστέ̋ όπω̋ η Κατερίνα Λέχου,ο Γιώργο̋ Παρτσαλάκη̋, η Σοφία Σακοράφα, ο Στέλιο̋ Ελληνιάδη̋, Πηγή ∆εβετζή, Πασχάλη̋ Τσαρούχα̋, Νατάσσα Ράγιου, Τάσο̋ Γιαννόπουλο̋ και πολλοί άλλοι . Ο Χ.Ο.Τ. µε 20µελή αποστολή έλαβε τα εύσηµα όλων των συντελεστών τη̋ εκποµπή̋ και των καλεσµένων για την παρουσία του. Την αποστολή συνόδευσαν οι χοροδιδάσκαλοι κκ. Μάνο̋ Παναγιώτη̋ και Μάνου Κάτια-Νανά. Η εκποµπή θα προβληθεί το Σάββατο 26/10/13 & ώρα 9 µµ. στον ALPHA.

Αστυνοµικού ∆ιευθυντή τη̋ Αστυνοµική̋ ∆ιεύθυνση̋ Τρικάλων Αστυνοµικό̋ Υποδιευθυντή̋ Αθανάσιο̋ Γραβάνη̋, οι ∆ιοικητέ̋ των Αστυνοµικών Τµηµάτων, ανώτεροι Αξιωµατικοί των

Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλεία̋ του Νοµού Τρικάλων, Απόστρατοι Αξιωµατικοί, Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των Φορέων τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋, καθώ̋ και πολλοί Αστυνοµικοί που υπηρετούν στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Τρικάλων.

 Το απόγευµα του Σαββάτου στο Πνευµατικό Κέντρο

Η αντικαρκινική εταιρία Τρικάλων γιόρτασε 20 χρόνια προσφορά̋ στον άνθρωπο Τ α 20 χρόνια εθελοντική̋ προσφορά̋, γιόρτασε το απόγευµα του Σαββάτου στο Πνευµατικό Κέντρο τη̋ πόλη̋ το Παράρτηµα Τρικάλων τη̋ Ελληνική̋ Αντικαρκινική̋ Εταιρεία̋. Στην τιµητική εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήµατο̋ Τρικάλων τη̋ Ελληνική̋ Αντικαρκινική̋ Εταιρεία̋ παρευρέθηκαν µεταξύ άλλων ο πρώτο̋ εγγεγραµµένο̋ εθελοντή̋ του τοπικού Παραρτήµατο̋, Σεβασµιότατο̋ Μητροπολίτη̋ Τρίκκη̋ και Σταγών κ. Αλέξιο̋, οι βουλευτέ̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆ Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋ και Κώστα̋ Σκρέκα̋, ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων Περιφερειακό̋ Σύµβουλο̋ ιατρό̋ Γιώργο̋ Τσίγκα̋, ο ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων Χρήστο̋ Λάππα̋, ο Πρόεδρο̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικάλων ∆ηµοσθένη̋ Μάντζαρη̋, ο ∆ιοικητή̋ του Νοσοκοµείου Τρικάλων Μιχάλη̋ Λοπατατζίδη̋ και εκπρόσωπο̋ τη̋ ΣΜΥ. Στο καλωσόρισµα του προ̋ το ακροατήριο που αποτελούνταν µεταξύ άλλων από διακεκριµένου̋ Τρικαλινού̋ ιατρού̋, ο Υπεύθυνο̋ του Παραρτήµατο̋ Τρικάλων τη̋ Ελληνική̋ Αντικαρκινική̋ Εταιρεία̋ ιατρό̋ Γιάννη̋ Βαρδούλη̋ αναφέρθηκε τόσο στην δοµή, την λειτουργία και τα πεπραγµένα του τοπ. Παραρτήµατο̋. Οι επιστηµονικέ̋ εισηγήσει̋ πραγµατοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο τη̋ Ελληνική̋ Αντικαρκινική̋ Εταιρεία̋ Καθηγητή Χειρουργική̋ Σταύρο Μπεσµπέα µε θέµα την πρόληψη µε έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου παχέο̋ εντέρου, από τον Καθηγητή Παθολογία̋ τη̋ Ιατρική̋ Σχολή̋ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

CMYK

Επαµεινώντα Τσιάνο µε θέµα τον Καρκίνο στο πάγκρεα̋, και τον Χειρουργό- ∆ιευθυντή Κλινική̋ Μαστού του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Άγιο̋ Σάββα̋» Ευάγγελο Φιλόπουλο µε θέµα Καρκίνο̋ Μαστού. Μετά το τέλο̋ των εισηγήσεων ακολούθησε µουσικό πρόγραµµα από την ∆ηµοτική Χορωδία του ∆ήµου Τρικκαίων.

Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ στην εκδήλωση είχαν προσκληθεί να παραστούν τόσο ο υπουργό̋ Υγεία̋ κ. Αδωνι̋ Γεωργιάδη̋ όσο και η υφυπουργό̋ κ. Ζέτα Μακρή αλλά δεν «προσήρθε» κανένα̋ «λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων».


9

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Από τι̋ 18-31 Οκτωβρίου

32 ζωγράφοι εκθέτουν στο Εικαστικό Κέντρο Τρικάλων µε θέµα τι̋ λἀκέ̋ αγορέ̋! Με την παρουσία πολλών φιλότεχνων Τρικαλινών πραγµατοποιήθηκαν το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ 18 Οκτωβρίου, στην αίθουσα ΦΟΙΒΟΣ του Εικαστικού Κέντρου τα εγκαίνια τη̋ οµαδική̋ έκθεση̋ µε θέµα «Άνθρωποι και χρώµατα – Λἀκέ̋ αγορέ̋».

 Με µεγάλη προσέλευση τα εγκαίνια την περασµένη Παρασκευή

Ο σκηνοθέτη̋-ηθοποιό̋ κ. Σταύρο̋ Παρχαρίδη̋, η επικοινωνιακή ψυχή του Εικαστικού Κέντρου κ. Μαρία Κανδύλη, ο διευθυντή̋ του «διαλόγου» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ και η τηλεπαρουσιάστρια κ. Κάτια Μπουρσιάνη, στα εγκαίνια τη̋ έκθεση̋

Στην έκθεση παρουσιάζουν την δουλειά του̋ 32 καλλιτέχνε̋ µε κοινό άξονα αναφορά̋ τι̋ λἀκέ̋ αγορέ̋. Αιχµαλωτίζουν στιγµέ̋ από την καθηµερινότητα, µα̋ βοηθούν να κατανοήσουµε το αυτονόητο και µα̋ καθοδηγούν να δούµε τον κόσµο µέσα από τα

δικά του̋ µάτια, αποτυπώνοντα̋ µε την πληθωρική χρωµατική παλέτα του̋ τον παλµό τη̋ σύγχρονη̋ πραγµατικότητα̋. Με εικόνε̋ και από τη λἀκή αγορά των Τρικάλων, µε οικεία καθηµερινά πρόσωπα, ο επισκέπτη̋ άλλοτε µε ονειρικό και άλλοτε µε ρεαλιστικό τρόπο µεταφέρεται µέσα από έν-

τονου̋ χρωµατικού̋ συνδυασµού̋ στην πολύβοη και πολύχρωµη λἀκή αγορά. Οι καλλιτέχνε̋ που συµµετέχουν είναι: Α∆ΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ//ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ//ΑΡΩΝΗ Χ Ρ Υ Σ Α / / Α Σ Τ Ε Ρ Η ΜΑΓ∆Α//ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΥ//ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ//ΖΙΩΓΑ ΜΑΝΙΑ//ΚΑΖΙΡΕΛΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ//ΚΑΖΙΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ//ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ//ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ//ΚΙΟΠΕΚΤΖΗ ΜΑΡΙΝΙΚΗ//ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ//ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ//ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ//ΛΑΠΠΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ-ΑΝΤΡΙΑΝΑ//ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ//ΜΠΙΑΤΖΙΝΙ ΜΑΡΤΑ//ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ//ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΛ-

ΛΙΑ//ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝ Ο Σ / / Π Ο Λ Ι Τ Η Σ ΓΙΩΡΓΟΣ//ΠΡΟΒΙ∆ΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ//ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ//ΣΙ∆ΕΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ//ΣΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ//ΤΣΟΡΑΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ//ΤΡΩΓΑ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ//ΤΣΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ//ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ//ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ//ΧΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ. Η έκθεση θα λειτουργεί έω̋ και 31 Οκτωβρίου 2013 στο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Κολοκοτρώνη 8 (δίπλα στην εφορία) στην αίθουσα τέχνη̋ ΦΟΙΒΟΣ. Ηµέρε̋ και ώρε̋ λειτουργία̋: καθηµερινά: 9.00 -14.00 & 17.00 -21.00 Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο: 9.00 -14.00 Κυριακή: 11.00 – 17.00

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 24310 20189 CMYK

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάσταση̋ πλήρου̋ παιδότοπου στο χώρο σα̋


10

ΤΟΠΙΚΑ Η πυρπόληση τη̋ εφηµερίδα̋ «ΘΑΡΡΟΣ» και η σχέση µε το συλλαλητήριο στα Τρίκαλα το 1925

Κύριε ∆ιευθυντά, Πρόσφατα ενηµερώθηκα για τη µελέτη του δικηγόρου Αθηνών κ. ΑπόΓράφει ο στολου ΚλειδωΝίκο̋ Γκόγκο̋ * νόπουλου, που δηµοσιεύτηκε στην έγκριτη εφηµερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ στι̋ 23 και 24 Αυγούστου 2013, µε θέµα Η ΠΥΡΠΟΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ «ΘΑΡΡΟΣ» ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟ 1948 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ. Ενδιαφέρουσα η µελέτη διότι ενηµερωθήκαµε για την πορεία τη̋ εφηµερίδα̋ ΘΑΡΡΟΣ. Λυπούµαστε και καταδικάζουµε την κατάληξη (πυρπόληση ή ανατίναξη) τη̋ εφηµερίδα̋ από οπουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, αιτία ή αφορµή αυτό συνέβη. ∆εν µπορούµε όµω̋ να παραβλέψουµε την αγεφύρωτη και ατεκµηρίωτη προσπάθεια του κ. Κλειδωνόπουλου, να συνδέσει την πυρπόληση τη̋ εφηµερίδα̋ µε το Αγροτικό και Εργατικό συλλαλητήριο που έγινε στα Τρίκαλα στι̋ 2 Φεβρουαρίου 1925. Υποστηρίζει ο κ. Κλειδωνόπουλο̋ ότι «προσηµειώθηκε» η εφηµερίδα, διότι τότε το 1925 η εφηµερίδα διαπίστωσε ότι ο χαρακτήρα̋ του κινήµατο̋ φ α ί ν ε τ α ι καθαρό̋ κοµµουνιστικό̋. Απλώ̋ φαίνεται. Όχι ότι αποδείχτηκε. Έτσι το ήθελε η εφηµερίδα. Έτσι το ήθελαν οι κρατούντε̋ τότε. Λε̋ και πρώτη φορά έγινε συλλαλητήριο στα Τρίκαλα από του̋ αγρότε̋. Ήταν όµω̋ η πρώτη φορά που αγρότε̋ και εργάτε̋ κατέβηκαν ενωµένοι στο συλλαλητήριο. Ήταν η πρώτη φορά που είχαµε στα Τρίκαλα νεκρού̋ και τραυµατίε̋ . Ήταν η πρώτη φορά που ο στρατό̋ στα Τρίκαλα χρησιµοποίησε τα όπλα εναντίον των αµάχων διαδηλωτών, σκοτώνοντα̋ τουλάχιστον 8 αθώου̋ και τραυµατίζοντα̋ πάνω από 35 άτοµα. Αυτό κατατρόµαξε του̋ κρατούντε̋ τότε. Έπρεπε να βρουν δικαιολογία. Τη δικαιολογία την πρόσφερε το ΘΑΡΡΟΣ. Την ίδια µέρα έγραψε στον τίτλο του πρωτοσέλιδου ρεπορτάζ και την ίδια µέρα τηλεγράφησε σε εφηµερίδε̋ των Αθηνών, ότι το συλλαλητήριο ήταν «τραχύ κοµµουνιστικό κίνηµα». Ο κ. Κλειδωνόπουλο̋ δεν έγραψε κάτι για του̋ αθώου̋ νεκρού̋, για του̋ τραυµατίε̋, για τι̋ οικογένειε̋ που έκλεισαν τα σπίτια του̋. Ούτε έστω και µετά τόσα χρόνια µια κουβέντα συµπάθεια̋ γι’ αυτά τα θύµατα. Βρήκε όµω̋ την ευκαιρία να συνδέσει την πυρπόληση τη̋ εφηµερίδα̋ µε τα γεγονότα του 1925 και να υποστηρίξει αυθαίρετα ότι οι κοµµουνιστέ̋ είχαν «προσηµειώσει» την εφηµερίδα και έψαχναν να βρουν την ευκαιρία για εκδίκηση. Τη βρήκαν µετά από 23 χρόνια. Και ο κ. Κλειδωνόπουλο̋ ήρθε µετά από 65 χρόνια από την πυρπόληση τη̋ εφηµερίδα̋ και µετά από 88 χρόνια από το συλλαλητήριο των αγροτών και εργατών στα Τρίκαλα, να υποστηρίξει ότι εκείνο το συλλαλητήριο ήταν κοµµουνιστικό. Μοναδικέ̋ πηγέ̋ είναι τα τότε αναγραφόµενα στο ΘΑΡΡΟΣ και το πόνηµα του προέδρου του ΦΙΛΟΣ κ. Θεοδώρου Νηµά. Για το πόνηµα του κ. Νηµά αναφερθήκαµε στι̋ 17 και 18 Φεβρουαρίου 2011 στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Ο εκδότη̋ του ΘΑΡΡΟΣ δεν παρευρισκόταν στο χώρο που εκτυλίχτηκαν τα γε-

γονότα. Πήγε αργότερα και διαπίστωσε µετά από δηµοσιογραφική έρευνα, ότι οι στρατιώτε̋ πυροβόλησαν διότι βρέθηκαν σε κατάσταση άµυνα̋ και ότι το συλλαλητήριο ήταν κοµµουνιστικό κίνηµα. Έτσι άρχισε να χτίζεται το κατηγορητήριο για τη δίωξη των αθώων. Στο στρατοδικείο παραπέµφθηκαν τα θύµατα και όχι οι πραγµατικοί ένοχοι που ήταν ο νοµάρχη̋ και ο Καβράκο̋. Στι̋ 5-2-1925 το ΘΑΡΡΟΣ έγραφε ότι απειλήθηκε ο νοµάρχη̋ «καταδικάστηκε̋ ει̋ θάνατον – θα εκτελεστεί η απόφαση». Με αυτή την κατηγορία δικάστηκε ο Γρηγόρη̋ Γκόγκο̋ σε έξι χρόνια κάθειρξη. Και ο πατέρα̋ του κ. Κλειδωνόπουλου έλεγε πάντοτε µε οργή και αγανάκτηση, σύµφωνα µε τα γραφόµενα του κ. Κλειδωνόπουλου , ότι θα ξαπλώσει (σκοτώσει) τον άνθρωπο που έκαψε την εφηµερίδα στη µέση τη̋ κεντρική̋ πλατεία̋, χωρί̋ να το εννοεί. Ο Γρηγόρη̋ Γκόγκο̋ είχε το χρόνο να κάνει πράξη αυτά που δήθεν είπε στο νοµάρχη. ∆εν το έκανε όµω̋ διότι ούτε την πρόθεση είχε, ούτε µαζί του έφερε τα ανάλογα µέσα για να πραγµατοποιήσει την δήθεν απειλή. ΟΓρηγόρη̋ Γκόγκο̋ δεν ήταν κοµµουνιστή̋. Φίλο̋ του Παγκούτσου ήταν. Ο Παγκούτσο̋ καθώ̋ και ο δικηγόρο̋ Ματούση̋ που παρουσιάστηκαν από το ΘΑΡΡΟΣ ω̋ πρωταίτιοι και οργανωτέ̋ του συλλαλητηρίου, αθωώθηκαν από το στρατοδικείο Λάρισα̋. Αναφέρει επίση̋ ο κ. Κλειδωνόπουλο̋ ότι το ΘΑΡΡΟΣ αποκαλύπτει και τεκµηριώνει µε αδιαµφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία και µαρτυρίε̋ και πιστοποιείται ότι οι κοµµουνιστέ̋ είχαν γίνει κύριοι τη̋ καταστάσεω̋ και ότι µεταξύ των συλληφθέντων και των κρατουµένων είναι οι δίδοντε̋ τα παραγγέλµατα και προέτρεπαν του̋ διαδηλωτέ̋ να φονεύσουν του̋ αξιωµατικού̋. Είναι γνωστό όµω̋ ότι οι διαδηλωτέ̋ ούτε όπλα είχαν, ούτε κανέναν φόνευσαν. Κανένα̋ αξιωµατικό̋, στρατιώτη̋ ή χωροφύλακα̋ αναφέρεται µεταξύ των νεκρών ή τραυµατιών. Νεκροί ήταν µόνο αγρότε̋ και εργάτε̋ και ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Με το παρόν δεν αποσκοπώ να υπερασπιστώ το ΚΚΕ και του̋ οπαδού̋ του. Αντιτίθεµαι όµω̋ σε όσα υποστηρίζει τώρα στη µελέτη του ο κ. Κλειδωνόπουλο̋ και τότε ο θείο̋ του Λεωνίδα̋, ότι το συλλαλητήριο ήταν κοµµουνιστικό. Τα φορτώνουµε όλα εκεί, για να καλύψουµε τι̋ ευθύνε̋ άλλων. Λέµε όχι στη συντήρηση δικαιολογητική̋ βάση̋ των πραγµατικών ενόχων. Εφόσον ο κ. Κλειδωνόπουλο̋ υποστηρίζει ότι η στάση τη̋ εφηµερίδα̋ και του εκδότη τη̋ στα γεγονότα του 1925, στάθηκαν η αιτία να καεί η εφηµερίδα από του̋ κοµµουνιστέ̋ το 1948, οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριµένα στοιχεία και αποδείξει̋ και όχι να καταλήγει εκεί αυθαίρετα, αγεφύρωτα και συµπερασµατικά. Ο ίδιο̋ αναφέρει ότι εκείνο το βράδυ εκτό̋ από το ΘΑΡΡΟΣ πυρπολήθηκαν η αποθήκη τροφίµων τη̋ Αγροτική̋ Τράπεζα̋, το εργοστάσιο υφαντουργία̋ υιών Νικ. Τεγοπούλου, ο αλευρόµυλο̋ των αδελφών Βὀλα, το ιατρείο Χαρακόπουλου, 3 οικείε̋ Πάτσα και Στεργίου, το τυροκοµείο Ντίνα και ανατινάχθηκε το Τηλεφωνικό Κέντρο. Αυτοί όλοι είχαν σχέση µε τα γεγονότα του 1925; Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. *Ο Νίκο̋ Γκόγκο̋ είναι υποναύαρχο̋ ΠΝ ε.α.

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Απάντηση στου̋ κυβερνητικού̋ βουλευτέ̋ για την ΕΡΤ Σχετικά µε το κείµενο-ερώτηση των 32 βουλευτών τη̋ Ν.∆. για επέµβαση εισαγγελέα στο Ραδιοµέγαρο "Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό̋ και η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων, µε τεράστιο πολιτικό κόστο̋, ανέλαβαν την ευθύνη του κλεισίµατο̋ τη̋ ΕΡΤ και τη̋ δηµιουργία̋ τη̋ ∆ηµόσια̋ Τηλεόραση̋ και Ραδιοφωνία̋ - ΝΕΡΙΤ". Το παραπάνω κείµενο είναι η πρώτη φράση τη̋ ερώτηση̋ προ̋ τον αρµόδιο υφυπουργό για τη ∆ηµόσια Τηλεόραση, Παντελή Καψή, που υπογράφουν 32 βουλευτέ̋ τη̋ Ν.∆. Εξ αυτών και οι τρει̋ Τρικαλινοί. Οι κ.κ. Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋, Μιχάλη̋ Ταµήλο̋ και Κώστα̋ Σκρέκα̋, αναρωτιούνται γιατί η κυβέρνηση που διακηρύσσει τη µηδενική ανοχή στην παραβατικότητα, ανέχεται την “ανοµία” στο Ραδιοµέγαρο και στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ ΕΡΤ στη χώρα. Ποιο̋ όµω̋ είναι αυτό̋ που ορίζει την παραβατική συµπεριφορά; Και πότε -εν τέλει- µία συµπεριφορά χαρακτηρίζεται ω̋ παραβατική; 4 Είναι παραβατική η συµπεριφορά εργαζοµένων, που χωρί̋ να έχουν λάβει χαρτί απόλυση̋ - καταγγελία̋ τη̋ σύµβαση̋, παραµένουν στι̋ θέσει̋ του̋ και κάνουν τη δουλειά του̋; 4 Είναι παραβατική η συµπεριφορά εργαζοµένων, που τηρούν την από 17 Ιουνίου 2013 έγγραφη προτροπή του Ειδικού ∆ιαχειριστή του Υπουργείου Οικονοµικών κ. Γκίκα Μάναλη, “να έχουν την ευθύνη και να υποχρεούνται στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων τη̋ ΕΡΤ”, δηλαδή των µηχανηµάτων και του υλικοτεχνικού εξοπλισµού, αξία̋ εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόµη καταγραφεί; 4 Είναι παραβατική η συµπεριφορά εργαζοµένων που υπερασπίζονται µε τη δουλειά του̋ και χωρί̋ αµοιβή -για 4 και πλέον µήνε̋- την αντικειµενική, συνεχή και απρόσκοπτη ενηµέρωση των Ελλήνων πολιτών ανά την επικράτεια; 4 Είναι παραβατική η συµπεριφορά εργαζοµένων που εφαρµόζουν το Σύνταγµα, του̋ Νόµου̋ και την απόφαση του Συµβουλίου τη̋ Επικρατεία̋, κρατώντα̋ ανοιχτέ̋ τη̋ συχνότητε̋ τη̋ ΕΡΤ, όπω̋ επιτάσσει το ίδιο το ανώτατο ∆ικαστήριο; Οι απαντήσει̋ σε όλα τα παραπάνω ερωτήµατα είναι προφανεί̋, όπω̋ και γιατί η κυβέρνηση έκλεισε την ΕΡΤ. Όπω̋ προφανεί̋ είναι και οι προθέσει̋ των 3 Τρικαλινών κυβερνητικών βουλευτών (και φυσικά των υπολοίπων 29 συναδέλφων του̋ από την υπόλοιπη Ελλάδα) αλλά θα τι̋ υπενθυµίσουµε σ’ αυτού̋ που λησµονούν εύκολα. Η Κυβέρνηση έκλεισε την ΕΡΤ για να απολύσει 2.653 ανθρώπου̋, αφενό̋ γιατί ήθελε να εξασφαλίσει τα µνηµονιακά συµφωνηθέντα µε την Τρόικα περί απολύσεων, µε αντάλλαγµα τη δόση του περασµένου Ιουνίου, αφετέρου για να έχει τη δυνατότητα απόλυτου ελέγχου του ραδιοτηλεοπτικού πρὀόντο̋. Έκλεισε την ΕΡΤ µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δεν έκανε ακόµη τον… κόπο, 4 µήνε̋ µετά, να την καταθέσει στην κρίση των µελών του Κοινοβουλίου. Με αυτή την πρακτική, οι τρει̋ των Τρικάλων που κόπτονται για την “πάταξη τη̋ ανοµία̋” δεν ενοχλούνται; Αναιρείται, αν µη τι άλλο, η παρουσία του̋ στο Κοινοβούλιο. Γι’ αυτό, όµω̋, δεν κατέθεσαν ερώτηση. Προφανώ̋ του̋ βολεύει. Βέβαια, µέσα στο “πατριωτικό του̋ καθήκον” και στον “υπερβάλοντα ζήλο” έπεσαν σε αστοχίε̋. Μία και πιο βασική η παραδοχή (δι̋), στο σχετικό κείµενο-ερώτηση, τη̋ κυβερνητική̋ ήττα̋. Η Κυβέρνηση µε τεράστιο πολιτικό κόστο̋, λένε και οι τρει̋ βου-

λευτέ̋ των Τρικάλων, έκλεισε την ΕΡΤ. Πρωτοφανέ̋ στα παγκόσµια χρονικά, βουλευτέ̋ να παραδέχονται φωναχτά το λάθο̋ του̋ και ζητούν να συνεχιστεί. Πολιτικό κόστο̋ έχει µία κυβέρνηση όταν η µεγάλη µερίδα τη̋ κοινωνία̋ διαφωνεί µε µία απόφασή τη̋. ∆εύτερη παραδοχή ήττα̋ το τέλο̋ του κειµένου τη̋ ερώτηση̋. Εκεί που αναγνωρίζουν το “αδιέξοδο” του µορφώµατο̋ τη̋ ∆ηµόσια̋ Τηλεόραση̋. Εκεί, δεν είδαµε το ενδιαφέρον των βουλευτών να καταγγείλουν τι̋ “ανοµίε̋ στη διαδικασία προσλήψεων” και τη συνέχιση των δίµηνων συµβάσεων έω̋ 10 µήνε̋, µε προκλητική τροπολογία. Ούτε, φυσικά, είδαµε το ενδιαφέρον του̋ για την κα-

τάργηση 7 Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών ανά τη χώρα (µεταξύ αυτών και του Βόλου), φιµώνοντα̋ τη φωνή του ∆ηµόσιου Ραδιοφώνου στη Θεσσαλία, αφού από του̋ 38 εργαζόµενου̋ στου̋ τέσσερι̋ Νοµού̋ προκήρυξαν µόλι̋ 5 (!) θέσει̋. Και για να φτάσουµε στην ουσία. Μπορούν να µα̋ πουν οι τρει̋ κυβερνητικοί βουλευτέ̋ µα̋ τι υποσχέθηκαν στην τοπική µα̋ κοινωνία, στον Τρικαλινό λαό, για να του̋ ψηφίσει και ποια από αυτά που υποσχέθηκαν τήρησαν; Μπορούν οι τρει̋ βουλευτέ̋ να απαντήσουν στο Τρικαλινό λαό ποιε̋ πρωτοβουλίε̋ έχουν αναλάβει µέχρι τώρα για τη µείωση τη̋ ανεργία̋ στο Νοµό, που έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη; Ποιε̋ πρωτοβουλίε̋ έχουν αναλάβει για του̋ φτωχού̋, του̋ επισφαλεί̋ εργαζόµενου̋, του̋ ανθρώπου̋ που απειλούνται µε απόλυση, για τα υποσιτισµένα παιδιά στα σχολεία; Ποιε̋ πρωτοβουλίε̋ έχουν αναλάβει για να σταµατήσουν Τρικαλινοί να ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό; Ποιε̋ πρωτοβουλίε̋ έχουν αναλάβει για να αναβαθµίσουν την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια; Ποιε̋ πρωτοβουλίε̋ έχουν αναλάβει για του̋ άστεγου̋ (έκπληξη, υπάρχουν και τέτοιοι στα Τρίκαλα); Η κοινωνία βλέπει, ξέρει και ευτυχώ̋ πλέον καταλαβαίνει. Η εποχή του Μαυρογιαλούρου έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Καληνύχτα σα̋ κύριοι. Στο σκοτάδι που φέρνετε κάθε µέρα στη χώρα, υπάρχει αχτίδα φωτό̋, µόνο που εσεί̋ δεν τη βλέπετε γιατί έχετε κλειστά τα µάτια. Υπάρχουν φωνέ̋ αντίσταση̋ στην αποδόµηση και φτωχοποίηση τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋. Αλλά και πάλι, δεν τι̋ ακούτε. Οι εργαζόµενοι τη̋ ΕΡΑ στα Τρίκαλα Ελπίδα Κουτσογιάννη Αλέξανδρο̋ Ζαούτσο̋

«Στα “ρηχά” η Πρωτοβουλία των 58…» «Ώδινεν όρο̋ και έτεκεν µυν»…Κάπω̋ έτσι θα µπορούσε να αποδοθεί ο αντίκτυπο̋ τη̋ περιλάλητη̋ Πρωτοβουλία̋ των 58 «προσωπικοτήτων» που καλούν τη ∆ΗΜΑΡ, το ΠΑΣΟΚ και άλλε̋ συλλογικότητε̋ να ενώσουν τι̋ δυνάµει̋ του̋ για να συγκροτήσουν τη νέα Κεντροαριστερά. Πράγµατι, αυτή η τόσο πολυδιαφηµισµένη από τα Αθηνἀκά ΜΜΕ Πρωτοβουλία, στην οποία συµµετέχουν και αξιόλογοι και εµπνευσµένοι άνθρωποι, έπεσε τελικά στα «ρηχά», αφού το εναρκτήριο Μανιφέστο τη̋ µάλλον απογοήτευσε µε τα φτωχά πολιτικά µηνύµατα που περιέχει. Για να δανειστώ µάλιστα τη διαπίστωση του γνωστού αρθρογράφου Νίκου Φελέκη, «ακόµη και η αριστερή πτέρυγα τη̋ προδικτατορική̋ Ένωση̋ Κέντρου ή το ΚΟ∆ΗΣΟ τη̋ Μεταπολίτευση̋ θα ήταν πιο τολµηροί στι̋ πολιτικέ̋ διαπιστώσει̋, τι̋ κοινωνικέ̋ αναφορέ̋ και τι̋ εθνικέ̋ προτεραιότητε̋. Κρίµα…» Η ∆ιακήρυξη των 58 αποσιωπά το µείζον πολιτικό ζήτηµα στη χώρα σήµερα, επιχειρώντα̋ δήθεν να το ξεπεράσει µέσα από γενικόλογε̋, απολιτίκ και βερµπαλιστικέ̋ θεωρίε̋ για µια «Ελιά µε προοδευτικό πρόγραµµα υπέρ ενό̋ σχεδίου ανασυγκρότηση̋ τη̋ χώρα̋». Ωραία όλα αυτά και ηχούν ευχάριστα. Με τη σηµερινή όµω̋ πολιτική κατάσταση τη̋ χώρα̋ και τι̋ συγκεκριµένε̋ πολιτικέ̋ που ασκούνται από µια Κυβέρνηση µε ονοµατεπώνυµο Σαµαρά̋-Βενιζέλο̋ τι γίνεται αλήθεια; Πώ̋ τοποθετούνται οι 58 απέναντι σ΄αυτέ̋; Θέλουν µακροηµέρευση τη̋ κυβερνητική̋ συµµαχία̋ ΠΑΣΟΚ-Ν∆ και µέχρι πότε; Εκτιµούν άραγε ότι µόνον αυτή η συγκυβέρνηση µπορεί να συµβάλλει στη διατήρηση τη̋ «πολιτική̋ σταθερότητα̋»; Και επειδή σ΄αυτή την Κίνηση συµµετέχουν και πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πρόσκεινται ευθέω̋ στον κ. Βενιζέλο, θα είχε

ενδιαφέρον να µάθουµε εάν οι 58 στο σύνολό του̋ αποδέχονται τη θέση τη̋ σηµερινή̋ ηγετική̋ οµάδα̋ του ΠΑΣΟΚ για στρατηγική συµπόρευση µε τη Ν∆ στο πλαίσιο τη̋ µία̋ και µοναδική̋ λύση̋ για τη συµµετοχική διακυβέρνηση τη̋ χώρα̋… Ταυτίζονται αλήθεια µ΄αυτή την άποψη ή ανιχνεύουν και εναλλακτικού̋ δρόµου̋; Γιατί, επίση̋, ενώ καθιστούν Γράφει ο τόσο ευδιάκριτε̋ τι̋ διαφορέ̋ Απόστολο̋ Παπατόλια̋ µια̋ προοδευτική̋ µεταρρυθµι- πρώην Νοµάρχη̋ Μαγνησία̋ στική̋ πολιτική̋ από το µέτωπο -στέλεχο̋ ∆ΗΜΑΡ του λἀκισµού και τη̋ νέο-κοµµουνιστική̋ Αριστερά̋, δεν τολµούν να αρθρώσουν ούτε λέξη για τι̋ σηµερινέ̋ «µεταρρυθµίσει̋» τη̋ συγκυβέρνηση̋ Σαµαρά-Βενιζέλου; Έχουν προοδευτικό ή συντηρητικό πρόσηµο σήµερα οι παρεµβάσει̋ στην κοινωνία και την οικονοµία κατ’ επιταγήν τη̋ Τρό̓κα̋ και των Μνηµονίων; Ποιο πολιτικό σχέδιο εν τέλει υπηρετεί η Πρωτοβουλία των 58 µε όλε̋ αυτέ̋ τι̋ θολούρε̋, τα κενά και τι̋ αθέλητε̋ ή όχι αµφισηµίε̋ και παραλείψει̋ τη̋ ∆ιακήρυξή̋ τη̋; Μήπω̋ δειλά-δειλά υποκύπτει στη γοητεία τη̋ Κεντροδεξιά̋; Είναι άραγε τυχαίο το γεγονό̋ ότι την ίδια ακριβώ̋ µέρα µε την ανακοίνωση τη̋ Πρωτοβουλία̋, µε συνέντευξή του ο κ. Βενιζέλο̋ σε µεγάλη αθηνἀκή εφηµερίδα, επιχειρούσε να ιδιοποιηθεί πλήρω̋ την Κίνηση των 58; Για την απροκάλυπτη προσπάθεια ορισµένων κύκλων να επιβάλλουν την εκλογική σύγκλιση ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ σε αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋ και ευρωεκλογέ̋, ερήµην των σηµερινών κυβερνητικών πολιτικών, θα έχουµε το χρόνο να συζητήσουµε στο εγγύ̋ µέλλον. Άλλωστε, τα καθεστωτικά ΜΜΕ δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τόσο νωρί̋ την επιχείρηση στήριξη̋ τη̋ δήθεν «νέα̋» Κεντροαριστερά̋… Όπω̋ και οι πολίτε̋ θα παραµένουν υποψιασµένοι και λιγότερο αφελεί̋ απ’ όσο κάποιοι φαντάζονται…


11

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ενδιαφέροντα στοιχεία από την I.C.A.

Έγιναν τα εγκαίνια του Κυκλικού κόµβου Η υψηλή σηµασία τη̋ Τρικάλων στο Άµπεργκ τη̋ Γερµανία̋ Συνεταιριστική̋ Οικονοµία̋ σε παγκόσµιο επίπεδο

Στο πλαίσιο των εγκαινίων του Κυκλικού κόµβου, επί τη̋ οδού Χόκερµουλ, που πραγµατοποιήθηκε στι̋ 9 Οκτωβρίου στην αδελφοποιηµένη πόλη Άµπεργκ τη̋ Γερµανία̋ και είναι αφιερωµένο̋ στη πόλη των Τρικάλων, ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Ηλία Καραγεώργο, τον

Οι εκπρόσωποι του ∆ήµου Τρικκαίων, κατά την επίσκεψή̋ του̋, ενηµερώθηκαν για θέµατα που αφορούν του̋ χώρου̋ στάθµευση̋, καθώ̋ επίση̋ είχαν και εκτενέστατη ενηµέρωση πάνω στην συλλογή και διάθεση απορριµµάτων µε επισκέψει̋ σε αντίστοιχε̋ µονάδε̋ τη̋ πόλη̋. ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆. Παζαίτη και τον Σύµβουλο τη̋ ∆.Κ. Τρικκαίων κ. Χ. Κωνσταντό. Ο Κυκλικό̋ Κόµβο̋, διαµέτρου περίπου 30 µ., έχει έντονο άρωµα Ελλάδα̋, µε έξι κίονε̋ φιλοτεχνηµένου̋ από γερµανό καλλιτέχνη και αγορασµένου̋ και δωρισµένου̋ από του̋ δύο Γερµανοελληνικού̋ Συλλόγου̋ του Άµπεργκ, «Φιλία» και «Hellas». Η µία ακτίνα του, διάδροµο̋, είναι προσανατολισµένο̋ στην πόλη των Τρικάλων και στην περίµετρό του δεσπόζουν τα εµβλήµατα των δύο πόλεων. Στην επίσηµη υποδοχή που έγινε στην αντιπροσωπεία του ∆ήµου Τρικκαίων, από τον ∆ήµαρχο Βόλφγκανγκ Ντάντορφερ στο ∆ηµαρχείο του Άµπεργκ, έγινε ανταλλαγή αναµνηστικών δώρων από του̋ εκπροσώπου̋ των δύο αδελφοποιηµένων πόλεων, ενώ ανταλλάχθηκαν απόψει̋ και προτάσει̋ για την περαιτέρω σταθεροποίηση και εµβάθυνση των φιλικών δεσµών ανάµεσα στι̋ δύο πόλει̋.

Μάλιστα, είχαν την τιµή να µάθουν από πρώτο χέρι πώ̋ ο πρώτο̋ άνδρα̋ του Άµπεργκ, ∆ήµαρχο̋ Βόλφγκανγκ Ντάντορφερ, κάνει την σύλλογη και τον διαχωρισµό των απορριµµάτων στο σπίτι του. Τέλο̋, συζητήθηκαν οι προτάσει̋ για την πλατεία των Τρικάλων που θα είναι αντίστοιχα αφιερωµένη στην αδελφή πόλη του Άµπεργκ. ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧ oto ητο - M Αυτοκίν - ∆ιατροφή ση α δ έ κ σ ση ∆ια - Υπόδη Ένδυση η & Παιδί ευσ Εκπαίδ Γραφείο Οικία & ιών Υπηρεσ Παροχή

24310

35777 38222

Η συνεταιριστική οικονοµία ω̋ βασικό̋ άξονα̋ τη̋ κοινωνική̋ οικονοµία̋ αποτελεί σήµερα µοναδική λύση στην αντιµετώπιση τη̋ παγκόσµια̋ φτώχεια̋. Σε µια οικονοµία που κυριαρχείται απο την κρίση του «υπαρκτού» καζίνο-καπιταλισµού όπω̋ συνέβει µε την κρίση του «υπαρκτού» σοσιαλισµού πριν 20-25 χρόνια. Το ερώτηµα είναι εάν υπάρχουν εναλλακτικά µοντέλα αντιµετώπιση̋ τη̋ κρίση̋ και τη̋ διογκούµενη̋ φτώχεια̋. Εκείνο που πραγµατικά προκαλεί σκεπτικισµό είναι η έλλειψη στη συµβολή και τη σηµασία τη̋ συνεταιριστική̋ οικονοµία̋. Είναι προφανέ̋, ότι η κοινωνική οικονοµία αντιµετωπίζεται ω̋ ένα υποδεέστερο φαινόµενο τη̋ καπιταλιστική̋ οικονοµία̋, από την στιγµή που δεν στοχεύει στου̋ τεράστιου̋ κερδοσκοπικού̋ τζίρου̋, δεν διαπλέκεται µε τα Μ.Μ.Ε. και ω̋ εκ τούτου δεν προωθείται από τι̋ πολυεθνικέ̋ εταιρείε̋. Έτσι η γνώση γύρω από την κοινωνική οικονοµία και τι̋ πραγµατικέ̋ τη̋ διαστάσει̋ στην Ευρώπη και ανα τον κόσµο είναι κάτι παντελώ̋ άγνωστο για την Ελλάδα. Ωστόσο τα µεγέθη τη̋ κοινωνική̋ οικονοµία̋ και των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε Ευρώπη, Αµερική και Ασία δείχνουν οτι δεν είναι ο «φτωχό̋» ξάδερφο̋ τη̋ καπιταλιστική̋ οικονοµία̋ αλλά ένα̋ σηµαντικό̋ και υπολογίσιµο̋ οικονοµικό̋ τοµέα̋ που λειτουργεί ευεργετικά για τι̋ χώρε̋ που τον έχουν υιοθετήσει και αναπτύξει. Η µελέτη αυτού του πραγµατιστικού φαινοµένου µπορεί να µα̋ δώσει µια νέα εικόνα του κόσµου για τι̋ διεργασίε̋ στην βάση τη̋ πραγµατική̋ οικονοµία̋. Παρατίθενται λοιπόν κάποια στοιχεία για το µέγεθο̋ τη̋ κοινωνική̋ οικονοµία̋ απο την International Cooperative Alliance (I.C.A.) τη̋ ∆ιεθνού̋ Συµµαχία̋ για του̋ Συνεταιρισµού̋ και τα οποία δείχνουν την παγκόσµια εφαρµογή τη̋ κοινωνική̋ οικονοµία̋ και τα ρεκορ τη̋, τη συµµετοχή τη̋ στι̋ εθνικέ̋ οικονοµίε̋ καθώ̋ και τα απτά µετρήσιµα οφέλη τη̋. Έτσι έχουµε τα εξή̋: • Σε όλο τον κόσµο περισσότερο από 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι είναι µέλη κάθε µορφή̋ προµηθευτικών, παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισµών. • Παρέχουν 100 εκατοµµύρια θέσει̋ εργασία̋ σε όλο τον κόσµο, 20% περισσότερο απο ότι οι πολυεθνικέ̋ επιχειρήσει̋. • Η οικονοµική δραστηριότητα από του̋ 300 µεγαλύτερου̋ συνεταιρισµού̋ ανα τον κόσµο, είναι ίση µε την 10η µεγαλύτερη εθνική οικονοµία στο κόσµο. • Στην Ινδία και την Κίνα , περισσότεροι από 400 εκατοµµύρια άνθρωποι αποτελούν µέρο̋ κοινωνικών συνεταιρισµών. • Στη Γερµανία και τι̋ Ηνωµένε̋ Πολιτείε̋, ένα στα τέσσερα άτοµα είναι µέλη κοινωνικού συνεταιρισµού, ενώ στον Καναδά ο αριθµό̋ αυτό̋ είναι 4 στου̋ 10. • Στην Ιαπωνία, 1 στι̋ 3 οικογένειε̋ είναι µέλο̋ κοινωνικών συνεταιρισµών. • Στην Ινδονησία, οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί παρέχουν θέσει̋ εργασία̋ σε 288.589 άτοµα. • Στην Κένυα, 250.000 άτοµα απασχολούνται από κοινωνικού̋ συνεταιρισµού̋. • Ο Καναδικο̋ συνεταιρισµό̋ παραγωγή̋ Ζαχάρου παράγει το 35% τη̋ παραγωγή̋ ζάχαρη̋ και σφενδάµου του κόσµου. • Στην Κολοµβία, οι 8.124 κοινωνικοί συνεταιρισµοί είναι υπεύθυνοι για το 4,96% του ΑΕΠ το 2009. Απασχολούν πάνω από 137.888 άτοµα - 46% των οποίων είναι άνδρε̋ και 54% γυναίκε̋. • Στην Κένυα, οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί είναι υπεύθυνοι για το 45% του ΑΕΠ και το 31% τη̋ εθνική̋ αποταµίευση̋ και των καταθέσεων. Έχουν το 70% τη̋ αγορά̋ καφέ, 76% των γαλακτοκοµικών πρὀόντων, το 90% παραγωγή̋ πύρεθρου, και το 95% του βαµβακιού. • Στην Πολωνία, οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί γαλακτοκοµικών πρὀόντων είναι υπεύθυνε̋ για το 75% τη̋ παραγωγή̋ γαλακτοκοµικών πρὀόντων. • Στο Ηνωµένο Βασίλειο, το µεγαλύτερο ανεξάρτητο ταξιδιωτικό γραφείο είναι ένα̋ κοινωνικό̋ συνεταιρισµό̋. • Στο Βιετνάµ, οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί συµβάλλουν το 8,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Πρὀόντο̋ (ΑΕΠ). • Η Κόστα Ρίκα µετράει πάνω από 10% του πληθυσµού τη̋ ω̋ µέλη των κοινωνικών συνεταιρισµών. • Στη Γερµανία, 20 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι µέλη κοινωνικών συνεταιρισµών, 1 στα 4 άτοµα. • Στη Σιγκαπούρη, το 50% του πληθυσµού (1,6 εκατοµµύρια άνθρωποι) είναι µέλη κοινωνικών συνεταιρισµών. Τα στοιχεία αυτά δεν αφήνουν καµιά αµφιβολία για την επιτυχηµένη διάδοση τη̋ κοινωνική̋ οικονοµία̋ παγκοσµίω̋ και δείχνουν οτι ο τρίτο̋ τοµέα̋ είναι σε θέση να καλύψει γρήγορα και αποτελεσµατικά τι̋ ανάγκε̋ των απλών πολιτών ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.


12

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Έγινε µε µεγάλη συµµετοχή προχθέ̋ Σάββατο

«Γερµανικέ̋ οφειλέ̋ και ελληνική εθελοδουλία» Οι πρόσφατε̋ δηλώσει̋ του υπουργού Οικονοµικών κ. Στουρνάρα, ότι δεν είναι η ώρα η Ελλάδα να ζητήσει την ικανοποίΤου Γεωργίου ηση των οφειλών τη̋ Γερµανία̋ από Παπασίµου την λεηλασία και καταστροφή τη̋ Χώ∆ικηγόρου ρα̋ στην περίοδο τη̋ Κατοχή̋ και ότι, Μέλου̋ του ∆.Σ. δήθεν, η Ελληνική κυβέρνηση κοιτάζει του «ΠΡΑΤΤΩ» στο µέλλον (!!!), είναι προκλητικέ̋ και Blog: απαράδεκτε̋, όχι µόνο γιατί χρησιµοποίησε την ίδια ακριβώ̋ επιχειρηµατο- papasimos.wordpress.com Twitter: @PapasimosG λογία του Γερµανού οµόλογού του κ. Σόιµπλε, αλλά γιατί, για το κολοσσιαίο αυτό θέµα, έφθασε η ώρα για την άµεση λύση του. Εξήντα οκτώ χρόνια µετά την λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και είκοσι τρία χρόνια µετά την επανένωση τη̋ Γερµανία̋ (Οκτώβριο̋ του 1990), είναι, περισσότερο από ποτέ, ώριµη η στιγµή να δικαιωθούν τα θύµατα τη̋ ναζιστική̋ θηριωδία̋. ∆εν υπάρχει, πλέον, ούτε ένα «φύλλο συκή̋», για να κρύψει η πολιτικοοικονοµική «ελίτ» τη̋ Χώρα̋ την πολιτική τη̋ «εθελοδουλία» απέναντι στην Γερµανική αλαζονεία και οικονοµικό εθνικισµό, αφού, µετά την επανένωση των δύο Γερµανιών το 1990, ήρθη ο όρο̋ αναστολή̋ πληρωµών, που είχε τεθεί στην Συνδιάσκεψη του Λονδίνου το 1953 και παρήλθε η πενταετή̋ προθεσµία, που δόθηκε στην Γερµανία για την καταβολή αποζηµιώσεων, µε την Συµφωνία τη̋ Μόσχα̋, γνωστή̋ ω̋ «Συνθήκη 4+2», το 1990. Συνεπώ̋, δεν υπάρχει κανένα νοµικό εµπόδιο για την διεκδίκηση από την Ελλάδα του συνόλου των οφειλών του Γερµανικού ∆ηµοσίου για την ναζιστική βαρβαρότητα στην Χώρα, όπω̋ την απόδοση του κατοχικού δανείου ύψου̋ περίπου 68 δι̋ ευρώ, την απόδοση των αποζηµιώσεων, που επιδικάσθηκαν στην Συνδιάσκεψη Ειρήνη̋ του Παρισιού το 1946 (7 δι̋ 100 εκατοµµύρια δολλάρια ΗΠΑ, σηµερινή̋ αξία̋ 108 δι̋ ευρώ χωρί̋ τόκου̋), την απόδοση των ληστευµένων από του̋ Ναζί αρχαιολογικών θησαυρών τη̋ Χώρα̋, καθώ̋ επίση̋ και τι̋ αποζηµιώσει̋ των φυσικών προσώπων από τα 110 περίπου Ολοκαυτώµατα, που διέπραξαν τα Γερµανικά στρατεύµατα κατοχή̋ τη̋ Βέρµαχτ, σε διάφορε̋ µαρτυρικέ̋ περιοχέ̋ τη̋ Χώρα̋ (∆ίστοµο, Καλάβρυτα, Βιάννο̋, Κοµµένο κ.λπ.). Για το τελευταίο θέµα, που αφορά τι̋ αποζηµιώσει̋ των φυσικών προσώπων, η Ελληνική Πολιτεία έχει έντονα ηθικό, αλλά και νοµικό χρέο̋, να ανακινήσει το θέµα αυτό και να το θέσει σε διαπραγµάτευση µε την Γερµανία, µετά την τελευταία απόφαση του ∆ικαστηρίου τη̋ Χάγη̋. Οι ευθύνε̋ τη̋ πολιτικοοικονοµική̋ Ελληνική̋ «ελίτ» και του πολιτικού προσωπικού, που κυβέρνησε αυτή την Χώρα για πολλέ̋ δεκαετίε̋ (πλην τη̋ τιµητική̋ εξαίρεση̋ τη̋ επίδοση̋ τη̋ Ρηµατική̋ Ανακοίνωση̋ τη̋ 14η̋ Νοεµβρίου 1995, από τον, τότε, Πρωθυπουργό, αείµνηστο Ανδρέα Παπανδρέου), είναι τεράστιε̋. Ιδιαίτερα οι ευθύνε̋ αυτέ̋ µεγεθύνονται, µετά την εµφάνιση τη̋ σφοδρή̋ οικονοµική̋ κρίση̋ και τη̋ ένταξη̋ τη̋ Χώρα̋ στον µνηµονιακό «οδοστρωτήρα», όπου «κονιορτοποιούνται» και περιθωριοποιούνται τα µεσαία και ασθενέστερα στρώµατα και µετατρέπεται η Ελλάδα σε ιδιότυπη «αποικία χρέου̋», µε βάση τον σχεδιασµό και την οικονοµική πολιτική, που επιβάλλεται από το Βερολίνο, ω̋ κέντρο του «Τετάρτου Οικονοµικού Ράιχ», αποτελώντα̋ «ύβρι» µε την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Μάλιστα, η διαφαινόµενη νέα προκλητική πολιτική «εθελοδουλία» τη̋ δικοµµατική̋ κυβέρνηση̋ στο θέµα αυτό, έχει όλα τα αντικειµενικά στοιχεία, που συνιστούν την υπόσταση των εγκληµάτων τη̋ παράβαση̋ καθήκοντο̋ και τη̋ εθνική̋ προδοσία̋ και οι υπεύθυνοι πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν έναντι τη̋ Ιστορία̋, του δηµοσίου συµφέροντο̋ και των απαράγραπτων ανθρωπιστικών αξιών, που «κατακρεουργήθηκαν» από του̋ Ναζί.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

74ο̋ Πανελλήνιο̋ µαθητικό̋ διαγωνισµό̋ στα Μαθηµατικά «Θαλή̋» Για 74η χρονιά η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία (ΕΜΕ) διοργάνωσε προχθέ̋ Σάββατο τον Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό µε την επωνυµία "Θαλή̋". Ο διαγωνισµό̋ γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδεία̋ και τη̋ Ελληνική̋ Μαθηµατική̋ Εταιρεία̋. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού συστάθηκε υπεύθυνη τοπική επιτροπή από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ σε συνεργασία µε το Παράρτηµα Ν. Τρικάλων τη̋ Ελληνική̋ Μαθηµατική̋ Εταιρεία̋. Φέτο̋ συµµετείχαν 295 µαθητέ̋ Γυµνασίων και Λυκείων του νοµού µα̋. Υπήρξε νέα σηµαντική αύξηση τη̋ συµµετοχή̋ των παιδιών. Ο διαγωνισµό̋ διήρκεσε 3 ώρε̋, δηλαδή από τι̋ 9 πµ έω̋ τι̋ 12µ. Ο κάθε µαθητή̋ κλήθηκε να απαντήσει σε τέσσερα ζητήµατα πλήρου̋ ανά-

λική διαδικασία. Κάθε χρόνο περίπου 20.000 µαθητέ̋ τη̋ χώρα̋ µα̋ συµµετέχουν σ’ αυτόν τον πρώτο µαθηµατικό διαγωνισµό τη̋ σχολική̋ χρονιά̋. Το περίπου 20% των µαθητών που προκρίνονται από την πρώτη φάση λαµβάνουν µέρο̋ στη δεύτερη που είναι «Ο Ευκλείδη̋» και

γή̋ την Αθήνα αυτή τη φορά. Έτσι, θα επιλεγούν οι δύο Εθνικέ̋ οµάδε̋. Η κάθε µία αποτελείται από έξι µαθητέ̋ που είναι των γυµνασίων και

πτυξη̋, ανάλογα µε την τάξη του. Η συµµετοχή των µαθητών στο διαγωνισµό ήταν προαιρετική και οι µαθητέ̋ ασχολήθηκαν µε τα Μαθηµατικά πέρα από την καθηµερινή σχο-

θα διεξαχθεί στι̋ 18 Ιανουαρίου 2014. Στη συνέχεια οι διακριθέντε̋ στον «Ευκλείδη» θα λάβουν µέρο̋ στο διαγωνισµό «Αρχιµήδη̋» στι̋ 22 Φεβρουαρίου 2014, µε τόπο διεξαγω-

των λυκείων αντίστοιχα. Οι µαθητέ̋ αυτοί θα λάβουν µέρο̋ στη 18η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα Νέων (ΠΓ∆Μ, Ιούνιο̋ 2014), στην 31η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιά-

δα (Βουλγαρία, Μάιο̋ 2014), και στην 55η ∆ιεθνή Μαθηµατική Ολυµπιάδα (Νότια Αφρική, Ιούλιο̋ 2014). Ο Στέλιο̋ Αµπράζη̋, Πρόεδρο̋ του Παραρτήµατο̋ Τρικάλων τη̋ ΕΜΕ, µα̋ επισήµανε: «Σήµερα, Σάββατο πρωί, µαθητέ̋ του νοµού µα̋ προσήλθαν οικειοθελώ̋ ώστε να ασχοληθούν µε µαθηµατικά προβλήµατα και ασκήσει̋. Είχαµε τη µεγαλύτερη συµµετοχή όλων των προηγούµενων ετών. Συγχαίρουµε του̋ συµµετέχοντε̋ µαθητέ̋. Τα οφέλη για τον καθένα µαθητή είναι πολλαπλά. Και την προηγούµενη σχολική χρονιά, µαθητέ̋ µα̋ εκπροσώπησαν τη χώρα µα̋ και κατέκτησαν διεθνεί̋ διακρίσει̋ και µετάλλια. Ο νοµό̋ µα̋ ήταν ξανά πρώτο̋ σε πανελλαδικό επίπεδο. Ευχαριστούµε του̋ 30 συναδέλφου̋ µα̋ Μαθηµατικού̋ που βοήθησαν σήµερα, ώστε όλα να κυλήσουν οµαλά».

Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στην Gallery ALMA

T

Μια εικόνα µια λέξη

ο Σάββατο 26 Οκτωβρίου του 2013 στι̋ 12 και µισή το µεσηµέρι στην αίθουσα τέχνη̋ «Αλµα» στα Τρίκαλα εγκαινιάζεται η έκθεση αποφοίτων και φοιτητών του Εργαστηρίου Χαρακτική̋ κ’ Εντυπη̋ Τέχνη̋ τη̋ Σχολή̋ Καλών Τεχνών Τη̋ Φλώρινα̋( Πανεπιστήµιο ∆υτική̋ Μακεδονία̋) ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΑ ΛΕΞΗ. Πρόκειται για χαρακτικά έργα που το καθένα ανταποκρίνεται σε µια λέξη ή µια πρόταση. Η έκθεση ερευνά τη διάχυση τη̋ εικόνα̋ στο λόγο καθώ̋ και αντίστροφα καθώ̋ οι έννοιε̋ γίνονται οχήµατα µετάβαση̋ ανάµεσα στι̋ δύο εκφραστικέ̋ οδού̋: από τον εικαστικό λόγο στη γλώσσα κι από το γραπτό λόγο στην εικόνα. Η χαρακτική διάσταση αυτή̋ τη̋ έκθεση̋πρόταση̋ επιβεβαιώνει τη σχέση, που από τη γέννησή του, ο έντυπο̋ λόγο̋ «απαίτησε»: µια εικόνα που να τον συντροφεύει όπου κι αν ταξιδέψει....

Τα έργα των νέων καλλιτεχνών προτείνονται σε διαστάσει̋ ικανέ̋ να ταξιδέψουν µε φρέσκα, νεανικά µηνύµατα

ενό̋ εργαστηρίου χαρακτική̋, στο φιλόξενο χώρο τη̋ γκαλερί alma. ∆ήµητρα Σιατερλή

Καθηγήτρια στο Εργαστήρι Χαρακτική̋ τη̋ Καλών Τεχνών Φλώρινα̋


Απίστευτα κι όµω̋… ελληνικά

Μουσική παράσταση διαµαρτυρία̋ πραγµατοποίησαν την Παρασκευή 18-10-2013, µαθητέ̋, καθηγητέ̋ και ο Σύλλογο̋ Γονέων και Κηδεµόνων του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, αντιπροσωπεία των οποίων συναντήθηκε µε τον Αντιπεριφερεριάρχη κ. Χρήστο Μιχαλάκη, παρουσία των Περιφερειακών Συµβούλων κ.κ. Ελένη̋ Αργυροπούλου και Γιώργου Τσίγκα. Επέδωσαν ψήφισµα µε τα κύρια αιτήµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε τη σίτιση των µαθητών, την κάλυψη κενών θέσεων καθηγητών µουσική̋ παιδεία̋, τη µεταφορά των µαθητών, τη δωρεά διανοµή σχολικών εγχειριδίων για τι̋ ξένε̋ γλώσσε̋ και για τα µουσικά µαθήµατα και την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην πιστοποίηση του οργάνου, αλλά και την εφαρµογή του νόµου που δίνει τη δυνατότητα στου̋ αποφοίτου̋ των Μουσικών Σχολείων να λαµβάνουν κατόπιν εξετάσεων πτυχίο ειδικό αρµονία̋ και πτυχίο παραδοσιακή̋ µουσική̋. Από την πλευρά του ο κ. Αντιπεριφερειάρχη̋ τόνισε ότι όσο αφορά στη µεταφορά των µαθητών αυτή θα συνεχιστεί κανονικά καθ’όλη τη διάρκεια

13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Τι οφείλω να γνωρίζω για την ελληνική µουσική

Μουσικά σχολεία χωρί̋ καθηγητέ̋ µουσική̋! Παράσταση διαµαρτυρία̋, µετά… µουσική̋

του σχολικού έτου̋, ενώ για τα υπόλοιπα θέµατα και σε συνεργασία µε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ Κώστα Αγοραστό θα σταλεί επιστολή στου̋ αρµόδιου̋ υπουργού̋. Σε δηλώσει̋ του̋ ο ∆ιευθυντή̋ του Μουσικού Σχολείου κ. Παπακώστα̋ και ο πρόεδρο̋ του Συλλόγου και Γονέων κ. Καλαµπάκα̋ τόνισαν: «Έχουµε πάρα πολλέ̋ ώρε̋ ελλείψεων περίπου 700 ώρε̋ οι οποίε̋ µετά από ένα µήνα έχουν πλέον χαθεί και η αγωνία µα̋ είναι πω̋ θα καλυφθούµε από εδώ και πέρα. ∆εύτερο θέµα είναι η σίτιση των µαθητών και επειδή η Πο-

Από τη ∆ιεύθυνση Παιδεία̋ και Πολιτισµού του ∆ήµου

Σεµινάριο… ζωή̋ Η ∆ιεύθυνση Παιδεία̋ και Πολιτισµού του ∆ήµου Τρικκαίων σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσα̋ Προνοσοκοµειακή̋ Φροντίδα̋ πραγµατοποίησε στι̋ 16 Οκτωβρίου 2013 σεµινάριο καρδιοαναπνευστική̋ αναζωογόνηση̋, µε πρακτική εξάσκηση (µαλάξει̋ σε προπλάσµατα) για του̋ καθηγητέ̋ φυσική̋ αγωγή̋ τη̋ Πρωτοβάθµια̋ και τη̋ ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ καθώ̋ και για µέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων αλλά και για κάθε ενδιαφερόµενο ενεργό πολίτη. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε του̋ πιστοποιηµένου̋ εκπαιδευτέ̋ του Ευρωπἀκού Συµβουλίου Αναζωογόνηση̋ (ERC): την Ιατρό κα Πολύζου Ελένη, τον Ιατρό κ. Γκιζλή Βασίλειο, τον Ιατρό κ. Παρίση Χαράλαµπο, τον κ. Κατσουγιάννη Βασίλειο, την κα Κυρίτση Νικολέτα και τον κ. Μίγκα Αντώνιο, για την απόλυτα επιτυχή διοργάνωση του σεµιναρίου. Εκφράζουµε τι̋ ευχαριστίε̋ µα̋ προ̋ τι̋ ∆ιευθύνσει̋ Πρωτοβάθµια̋ και ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ του Νοµού Τρικάλων για την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι µετείχαν στο σεµινάριο. Επίση̋ ευχαριστούµε του̋ χορηγού̋ τη̋ εκδήλωση̋: • την εταιρεία ΟΛΥΜΠΟΣ Γαλακτοβιοµηχανία Α.Ε. • το Ζαχαροπλαστείο ΤΡΙΖΩΝΗΣ • τον κ. Κωνσταντίνο Ταµπάρα, αποκλειστικό αντιπρόσωπο Μεταλλικού Νερού ΣΑΜΑΡΙΝΑ.

λιτεία δεν φρόντισε την πιστοποίηση των µαθητών, πολλά παιδιά αναγκάζονται να πηγαίνουν και στα ωδεία για να πάρουν την πιστοποίηση. Μιλάµε για αυτονόητα ζητήµατα, δε νοείται οποιοδήποτε σχολείο πόσο µάλλον το Μουσικό να λειτουργεί χωρί̋ καθηγητέ̋ µουσική̋ παιδεία̋. Το Υπουργείο παραπέµπει έµµεσα του̋ µαθητέ̋ στην ιδιωτική εκπαίδευση και στηρίζει αυτού̋. ∆εν ζητούµε κάτι καινούριο, ζητούµε κάτι που είναι θεσµοθετηµένο από την ίδρυση των Μουσικών Σχολείων». Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχη̋ κ. Μιχαλάκη̋

ανέφερε: «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Μουσικού Σχολείου κάνουν έναν αγώνα και πρέπει να του̋ στηρίξουµε γιατί προσφέρουν στην κοινωνία και την παιδεία. Ο Περιφερειάρχη̋ Κώστα̋ Αγοραστό̋ και όλοι οι Αντιπεριφερειάρχε̋ προσπαθούµε να συµβάλλουµε και εµεί̋ για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Μουσικών Σχολείων. Έχουµε άριστη συνεργασία µαζί του̋, προσπαθούµε να δώσουµε λύσει̋ µε την οµαλή µεταφορά των µαθητών, στο θέµα τη̋ σίτιση̋ και στην κάλυψη των κενών θέσεων».

Με τη συµµετοχή και τη̋ e – Trikala

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχική̋ Υγεία̋ Η e – Trikala AE συµµετείχε µε επιτυχία στo «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχική̋ Υγεία̋» το οποίο έλαβε χώρα 11 – 13 Οκτωβρίου 2013 στην Καρδίτσα. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του Παυσίλυπου από τι̋ 11 έω̋ και 13 Οκτώβρη και τελούσε υπό την αιγίδα τη̋ Ελληνική̋ Ψυχιατρική̋ Εταιρεία̋, του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσα̋, τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καρδίτσα̋, τη̋ Ιερά̋ Μητρόπολη̋ και Φαναριοφερσάλων καθώ̋ και του ∆ήµου Καρδίτσα̋. Από την πλευρά τη̋ e-Trikala παρουσιάστηκαν τα Ευρωπἀκά προγράµµατα Τηλεφροντίδα̋ και Τηλἐατρική̋ που λειτούργησαν ή λειτουργούν στον ∆ήµο Τρικκαίων από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του ∆ήµου. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάστηκε αναλυτικά το Πιλοτικό ευρωπἀκό πρόγραµµα τηλεφροντίδα̋ ασθενών µε άνοια INDEPENDENT (ICT Enabled Service Integration for Independent Living), οι στόχοι, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθώ̋ και ο τεχνολογικό̋ εξοπλισµό̋ που χρησιµοποιήθηκε. Παράλληλα, περιγράφηκε ο τρόπο̋ που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν οι τεχνολογικέ̋ υπηρεσίε̋ προ̋ του̋ χρήστε̋. Έγινε επίση̋ ανάλυση των στοιχείων αξιολόγηση̋ των αποτελεσµάτων αλλά και στατιστική περιγραφή του̋. Παρουσιάστηκαν επίση̋ τα υπόλοιπα προγράµµατα τηλεφροντίδα̋ και τηλἐατρική̋, όπω̋ το Renewing Health, Elder Spaces και SUSTAINS. Η θεµατολογία του Συνεδρίου αφορούσε σε θέµατα όπω̋ τι̋ Ειδικέ̋ Ανάγκε̋ στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Ψυχική̋ Υγεία̋, Το Ρόλο των Κινητών Μονάδων Ψυχική̋ Υγεία̋ στην Κοινότητα, Ψυχική Υγεία Τεχνολογία και Τηλεµατικέ̋ Εφαρµογέ̋, την Ψυχική Υγεία στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγεία̋, Μονάδε̋ Ψυχική̋ Υγεία̋ και Οικονοµική Κρίση, Πρωτοβάθµια Φροντίδα σε Παιδιά και Εφήβου̋, Τα Μοντέλα Αυξηµένη̋ Φροντίδα̋ και την Υποστήριξη των Ειδικών Οµάδων, η Ψυχική Υγεία στο Χώρο τη̋ Ιατρική̋, τη̋ Εναλλακτικέ̋ ∆ράσει̋ στην Κοινότητα και τι̋ θεραπευτικέ̋ ∆ιαστάσει̋ του Χορού. Τι̋ υπηρεσίε̋ παρουσίασαν η Λιάτου Καλλή από το Τµήµα Έρευνα̋ & Ανάπτυξη̋ τη̋ e-Trikala Α.Ε και η κα Καραµπέρη Χριστίνα, ψυχολόγο̋.

Άγιο̋ Ιωάννη̋ Παπαδόπουλο̋Κουκουζέλη̋ (1280-1360µ.Χ.) Του Πρωτοπρ. Αθανασίου Πολ. Τύµπα Ο άγιο̋ Ιωάννη̋ Κουκουζέλη̋ θεωρείται η δεύτερη πηγή τη̋ Βυζαντινή̋ Μουσική̋ µετά τον άγιο Ιωάννη το ∆αµασκηνό. Είναι ο πατέρα̋ τη̋ καλοφωνία̋ και των κρατηµάτων. Στη συνείδηση των κωδικογράφων είναι µέγα̋ µελουργό̋, µέγα̋ διδάσκαλο̋, είναι ο κατεξοχήν µα˙στωρ τη̋ ψαλτική̋ τέχνη̋. Έργα του είναι: «τον ∆εσπότην και αρχιερέα...»,«Άνωθεν οι προφήται...», χερουβικά, ανοιξαντάρια, αλληλουάρια, φήµε̋, πολυέλαιοι, ειρµοί κ.α. Γεννήθηκε περίπου το 1280 στο ∆υρράχιο του Βυζαντίου. Πολύ µικρό̋ έµεινε ορφανό̋. Ήταν γιο̋ ιερέω̋ γι' αυτό λεγόταν και Παπαδόπουλο̋. Το Κουκουζέλη̋ είναι βυζαντινό επώνυµο που παράγεται από το κουκούτζι και την κατάληξη -έλη̋. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη στο βασιλικό σχολείο. Ήταν ηδύφωνο̋ και έξυπνο̋ και γι ́αυτό όλοι τον αποκαλούσαν «αγγελόφωνο». ∆ιδάσκαλό̋ του ήταν ο πρωτοψάλτη̋ Ιωάννη̋ Γλυκύ̋. ∆ιορίστηκε πρώτο̋ των αυτοκρατορικών ψαλτών και ο αυτοκράτορα̋, επειδή τον αγαπούσε πολύ, ήθελε να τον παντρέψει µε µια αρχοντοπούλα του παλατιού. Αυτό̋ όµω̋ αγαπούσε την ασκητική ζωή γι ́αυτό έφυγε κρυφά στο Άγιον Όρο̋ στη µονή τη̋ Μεγίστη̋ Λαύρα̋, όπου και παρουσιάστηκε ω̋ βοσκό̋ προβάτων. Μετά από λίγο καιρό ένα̋ ερηµίτη̋ τον άκουσε να ψέλνει µε τη γλυκιά του φωνή ενώ έβοσκε τα ζώα και το ανέφερε στον ηγούµενο. Ο ηγούµενο̋ τον αναγνώρισε, τον µάλωσε διότι δεν ανέφερε ότι ήταν ένα̋ µουσικό̋ του αυτοκράτορα, όµω̋ σεβάστηκε την επιθυµία του να ησυχάζει. Από τότε έζησε σε ένα κελί κοντά στο Μοναστήρι, ενώ κάθε Κυριακή και µεγάλη εορτή έψαλε στο Καθολικό τη̋ Μονή̋ µε µεγάλη κατάνυξη. Ο ζήλο̋ για την ψαλµωδία ανταµείφθηκε δύο φορέ̋ από την Παναγία. Την πρώτη, ένα Σάββατο του Ακαθίστου Ύµνου, µετά το τέλο̋ του κανόνο̋ του παρουσιάσθηκε η Θεοτόκο̋ και του είπε: «Χαίροι̋ Ιωάννη• ψάλλε µοι, καί ου µή σε εγκαταλίπω» και του έδωσε ένα χρυσό νόµισµα που τοποθετήθηκε στην θαυµατουργική εικόνα τη̋ Παναγία̋ τη̋ Κουκουζέλισα̋. Την δεύτερη φορά, όταν από του̋ ασκητικού̋ αγώνε̋ σάπισε το πόδι του, πάλι η Θεοτόκο̋ παρουσιάστηκε και τον θεράπευσε. Προγνώρισε το τέλο̋ του και ζήτησε να τον θάψουν στο κελί των Αρχαγγέλων όπου ασκήτευσε. Τα τίµια λείψανά του φυλάγονται στη Μονή Μεγίστη̋ Λαύρα̋. Η µνήµη του τιµάται την 1η Οκτωβρίου. Προ̋ τιµήν του υπάρχει παλαιά χειρόγραφη ακολουθία, ενώ νεότερη συνέθεσε ο υµνογράφο̋ Γεράσιµο̋ Μικραγιαννανίτη̋ και Παρακλητικό κανόνα ο Τρικαλινό̋ Γεώργιο̋ Μηλίτση̋. Είναι ανιστόρητο οι Βούλγαροι να θεωρούν, ότι ο Ιωάννη̋ Κουκουζέλη̋ είναι ο µεγαλύτερο̋ µεσαιωνικό̋ συνθέτη̋ τη̋ Βουλγαρία̋. Ανοησία είναι κατά τον µουσικολόγο Γρηγόριο Στάθη να θεωρείται το Παπαδόπουλο̋ εξευγενισµένο̋ τύπο̋ του Ποπώφ ή Πόποβιτ̋! Επίση̋ η λέξη «βουλγάρα», έργο µαθητού του Ιωάννη, µάλλον αναφέρεται σ' ένα πτηνό όπω̋ και άλλε̋ συνθέσει̋ τη̋ εποχή̋ επιγράφονται µε ονόµατα πουλιών: ή αηδών, ή χελιδών κ.ά. Στο κρατηµατάριο επίση̋ έχουµε τα ονόµατα: περσικόν, ταταρικόν, φραγκικόν, θεσσαλικόν κ.ά. Η πρώτη αναγραφή «βουλγαρικόν» πιθανόν να σηµαίνει λἀκό µέλο̋, απ' την λατινική λέξη vulgus. Ο άγιο̋ Ιωάννη̋ Κουκουζέλη̋ λοιπόν καµία σχέση δεν έχει µε τη Βουλγαρία, διότι είχε Ελληνική παιδεία, δεν έγραψε τίποτε στα βουλγαρικά, γεννήθηκε στο βυζαντινό ∆υρράχιο, ενώ ακόµα και οι τοιχογραφίε̋ µε τη µορφή του στην Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία έχουν Ελληνικέ̋ επιγραφέ. Μα̋ παρέδωσε τι̋ Μεθόδου̋ τη̋ Ψαλτική̋: 1ον, Μέθοδο̋ των θέσεων τω σηµαδιών, το γνωστό Μέγα Ίσον. 2ον, Μέθοδο̋ των κρατηµάτων, «προπαιδεία» και 3ον, η σοφώτατη Παραλλαγή, γνωστή ω̋ ο «Τροχό̋ του Κουκουζέλη».


14

ΤΟΠΙΚΑ

Κάλεσµα στα Γυµνάσια των µεγάλων πόλεων για συµµετοχή στην εκστρατεία ECOMOBILITY 2013-14 Κάλεσµα έστειλε το ECOCITY προ̋ τα Γυµνάσια των µεγάλων πόλεων τη̋ χώρα̋, για να δηλώσουν συµµετοχή στη νέα περίοδο τη̋ εκστρατεία̋ ECOMOBILITY για τη σχολική χρονιά 2013-14. Η ενδέκατη περίοδο̋ τη̋ εκστρατεία̋ ξεκίνησε µετά την αποστολή τη̋ εγκυκλίου, που έστειλε το Υπουργείο Παιδεία̋ ∆ια Βίου Μάθηση̋ και Θρησκευµάτων, προ̋ τι̋ ∆ιευθύνσει̋ ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ τη̋ χώρα̋ και τη γνωστοποίηση που ακολούθησε στα Γυµνάσια. Φέτο̋ είναι αξιοσηµείωτη η συστράτευση που υπάρχει

Μηχανολόγων Μηχανικών, το Εργαστήριο Θερµοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών του Τµήµατο̋ Χηµικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη̋, το Εργαστήριο Υγιεινή̋, Επιδηµιολογία̋ και Ιατρική̋ Στατιστική̋ τη̋ Ιατρική̋ Σχολή̋ και το Εργαστήριο Χηµεία̋ Περιβάλλοντο̋ του Τµήµατο̋ Χηµεία̋ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Τοµέα̋ Μηχανική̋ ΣΕΜΦΕ µε το Εργαστήριο Αντοχή̋ Υλικών και η Μονάδα Βιώσιµη̋ Κινητικότητα̋ τη̋ Σχολή̋ Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Οικολογία̋ και Προστασία̋ Περι-

από Επιστηµονικά Ιδρύµατα και Οργανισµού̋, όπου έχουν δηλώσει συµµετοχή στη συνεργασία και δηµιουργία των Επιτροπών και συγκεκριµένα το Εργαστήριο Ανάπτυξη̋ και Προώθηση̋ Χρηµατοοικονοµικών Πρὀόντων και Υπηρεσιών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανση̋ Περιβάλλοντο̋ του Τµήµατο̋ Χηµεία̋, το Εργαστήριο Μετάδοση̋ Θερµότητα̋ και Περιβαλλοντική̋ Μηχανική̋ και το Εργαστήριο Εφαρµοσµένη̋ Θερµοδυναµική̋ του Τµήµατο̋

βάλλοντο̋ του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Εργαστήριο Υγιεινή̋ τη̋ Ιατρική̋ Σχολή̋ του Πανεπιστηµίου Πατρών, το Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστηµάτων Μετατροπή̋ Ενέργεια̋ από το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋, η Σχολή ∆ιοίκηση̋ και Οικονοµία̋ του ∆ιεθνού̋ Πανεπιστηµίου Ελλάδο̋, το Τµήµα Ηλεκτρονική̋ του ΤΕΙ Πειραιά, το Εργαστήριο CAD/CAM/CAE του Τµήµατο̋ Βιοµηχανικού Σχεδιασµού

Νέε̋ διακρίσει̋ για τον «Μανάβη» του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου Το ντοκιµαντέρ του Τρικαλινού σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου “Ο Μανάβη̋” τιµήθηκε µε 2 τα µεγάλα βραβεία στο 7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιµαντέρ Χαλκίδα̋. • 1ο Βραβείο Καλύτερη̋ Ταινία̋ • Βραβείο Σκηνοθεσία̋ Στο φεστιβάλ συµµετείχαν πάνω από 75 ελληνικέ̋ ταινίε̋ ντοκιµαντέρ που αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την ελληνική παραγωγή του 2012-2013.

και το Εργαστήριο Ατµοσφαιρική̋ Ρύπανση̋ και Περιβαλλοντική̋ Φυσική̋ του Τµήµατο̋ Γεωτεχνολογία̋ και Περιβάλλοντο̋ του ΑΤΕΙ ∆υτική̋ Μακεδονία̋, το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντο̋ και Βιώσιµη̋ Ανάπτυξη̋ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Ινστιτούτο Βιώσιµη̋ Κινητικότητα̋ & ∆ικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου έρευνα̋ και Τεχνολογική̋ Ανάπτυξη̋, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρηση̋ για το Περιβάλλον (ΜΙΟ), η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδο̋, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο Σύλλογο̋ Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο Πανελλήνιο̋ Σύλλογο̋ Χηµικών Μηχανικών, ο Σύνδεσµο̋ Χηµικών Βορείου Ελλάδο̋, ο Σύλλογο̋ Φίλων του Σιδηροδρόµου Ελλάδο̋, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο, η UNICEF, η ARTREETEAM, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋, το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ο Σύλλογο̋ ΠΕΖΗ, ο Σύνδεσµο̋ Κοινωνική̋ Ευθύνη̋ για Παιδιά και Νέου̋ (Σ.Κ.Ε.Π.) και το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη̋. Η εκστρατεία ECOMOBILITY 2013-14 ετέθη υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδεία̋ και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντο̋ Ενέργεια̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋, του Υπουργείου Μακεδονία̋ Θράκη̋, του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ και Ανταγωνιστικότητα̋ και του Υπουργείου Ναυτιλία̋ και Αιγαίου.

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Α∆Α: ΒΛΛ6ΩΗ9-ΤΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Μ. Αριθµ. Πρωτ.: 63809

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Στην Εκστρατεία ECOMOBILITY 2013-14, µπορούν να λάβουν µέρο̋ οµάδε̋ µαθητών τη̋ Γ’ τάξη̋ Γυµνασίων, από όλη τη χώρα. Έργο του̋ θα είναι να ερευνήσουν τα προβλήµατα, που προκαλούν οι συνήθειε̋ µετακίνηση̋ των συµπολιτών του̋ και οι συνθήκε̋ που επικρατούν στην πόλη του̋. Στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογήσουν τι̋ επιπτώσει̋ και να προετοιµάσουν τι̋ προτάσει̋ του̋, που θα καταθέσουν στη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων µε τι παρουσία εκπροσώπων από τι̋ Τοπικέ̋ Αρχέ̋ και του̋ Φορεί̋ κάθε πόλη̋, στο δίµηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στη Τελετή Απονοµή̋ των Βραβείων που θα γίνει στι̋ 5 Απριλίου 2014, στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε τη παρουσία όλων των συντελεστών. Μέχρι το τέλο̋ Οκτωβρίου, γίνεται υποδοχή των Αιτήσεων Συµµετοχή̋ των Γυµνασίων από την Γραµµατεία του προγράµµατο̋. Οι ∆ιευθυντέ̋ και Καθηγητέ̋ που ενδιαφέρονται να συµµετέχει το Γυµνάσιό του̋ στην εκστρατεία, µπορούν να επισκεφθούν για πληροφορίε̋ τον δικτυακό τόπο www.ecomobility.gr. Η δήλωση συµµετοχή̋ µπορεί να σταλεί στη διεύθυνση info@ecomobility.gr και info@ecocity.gr, ή µε τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 210.6196757. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013 Περισσότερε̋ πληροφορίε̋: Ιωάννα Φακιδάρη e-mail: fakidari.ioanna@ecocity.gr Τηλ. 694 5153317 - 210 6196757.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Στι̋ 27 Σεπτεµβρίου 2013 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 µ.µ. διεξήχθησαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµοτικού Ωδείου Τρικάλων του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» του ∆ήµου Τρικκαίων, εξετάσει̋ για την χορήγηση υποτροφιών διδακτικού έτου̋ 2013-2014. Οι υποτροφίε̋ χορηγήθηκαν στου̋ κάτωθι σπουδαστέ̋: ΣΧΟΛΗ ΦΟΥΓΚΑΣ: Βλάχου Χαρίκλεια του Ματθαίου ΣΧΟΛΗ ΚΙΘΑΡΑΣ: ∆ρούγκα Χρυσοβαλάντια του Χρήστου ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ: Παππά̋ Νικόλαο̋ του Άγγελου Ηλιόπουλο̋ Αποστόλη̋ του Γεωργίου Στεργιόπουλο̋ Σωτήριο̋ του Αθανασίου.

Ο ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτή̋ διαδικασία̋ επιλογή̋ αναδόχου µε σφραγισµένε̋ προσφορέ̋ και σύστηµα δηµοπρατήσεω̋ προσφορά̋ µε το σύστηµα επί µέρου̋ ποσοστών έκπτωση̋ κατά οµάδε̋ οµοειδών εργασιών και έλεγχο οµαλότητα̋ των προσφεροµένων επί µέρου̋ ποσοστών έκπτωση̋ στι̋ δαπάνε̋ των διαφόρων εργασιών του πρὁπολογισµού µελέτη̋ του έργου µε τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2013-2014» Πρὁπολογισµού 600.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τι̋ διατάξει̋ του Ν.3669/2008, Ν.3263/2004, Ν.3212/2003, Ν.2940/01, Ν.2372/96, Ν.2338/95, Ν.2229/94, τι̋ διατάξει̋ των Π.∆ 334/00, 609/85, 210/97 κ.α, όπω̋ τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. ∆17α/03/74/Φ.Ν.312/16-12-94, τη̋ µε αριθ. ∆15/ΟΙΚ/11688/13-10-94 εγκυκλίου και τη̋ εγκυκλίου 13 (∆17α/01/87/Φ.Ν. 437/06-06-2006) περί του ορίου του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου: Συνολικό̋ πρὁπολογισµό̋ έργου: 600.000,00 ευρώ, που αναλύεται σε: ∆απάνη Εργασιών…………… 323.798,21 ευρώ Γενικά έξοδα και Όφελο̋ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) .............90.663,50 ευρώ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί τη̋ δαπάνη̋ εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) ....................................................................................62.169,26 ευρώ Αναθεώρηση ...............................................................................11.173,91 ευρώ Φόρο̋ Προστιθέµενη̋ Αξία̋ (23%)…………….................. 112.195,12 ευρώ Γλώσσα Ελληνική. Ο διαγωνισµό̋ θα γίνει στι̋ είκοσι εννέα (29) Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη µε ώρα λήξη̋ τη̋ υποβολή̋ προσφορών την 10:00 π.µ. τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τρικκαίων, ενώπιον τη̋ αρµόδια̋ Επιτροπή̋. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα η οποία θα ορισθεί µε πράξη τη̋ Πρὀσταµένη̋ Αρχή̋. Η πράξη αυτή θα γνωστοποιηθεί σε όσου̋ ενδιαφερόµενου̋ έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού, πέντε τουλάχιστον εργάσιµε̋ ηµέρε̋ πριν την νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρ. 22 του Ν.3669/2008. Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: Μεµονωµένε̋ εργοληπτικέ̋ επιχειρήσει̋: α. Εγγεγραµµένε̋ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η τάξη για εκτό̋ έδρα̋ ή 1η ή 2η ή 3η για εντό̋ έδρα̋ έργα κατηγορία̋ Οδοποιία̋1 (476.630,97). β. Προερχόµενε̋ από κράτη - µέλη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ ή του Ευρωπἀκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τι̋ ∆ηµόσιε̋ Συµβάσει̋ (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένε̋ στου̋ καταλόγου̋ αυτού̋ και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τι̋ καλούµενε̋ του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 1 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του πρὁπολογισµού τη̋ σύµβαση̋, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχή̋ επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. γ. Προερχόµενε̋ από ω̋ ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίε̋ Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ του̋2, υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 16 παρ. 7 του Η. 3669/08 (Κ∆Ε)3 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% τη̋ καλούµενη̋ κατηγορία̋. Κοινοπραξίε̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό του̋ όρου̋ τη̋ παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχή̋ τη̋ κάθε επιχείρηση̋ στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον πρὁπολογισµό τη̋ κατηγορία̋ για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του πρὁπολογισµού του έργου (χωρί̋ αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον πρὁπολογισµό τη̋ µεγαλύτερη̋ κατηγορία̋. Κοινοπραξίε̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη............. µε τι̋ πρὁποθέσει̋ τη̋ παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξία̋)4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ω̋ µέλο̋ ενό̋ κοινοπρακτικού οχήµατο̋. Γίνονται επίση̋ δεκτέ̋ και µεµονωµένε̋ εργοληπτικέ̋ επιχειρήσει̋ ή κοινοπραξίε̋ εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρµογή τη̋ παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσε̋ διατάξει̋ για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµού̋ για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. Η διάρκεια κατασκευή̋ του έργου είναι ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ. Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίου̋ πόρου̋ και υπόκειται στι̋ κρατήσει̋ που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή συµµετοχή̋, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Π∆ 609/85, στο ποσό των 9.532,62 ευρώ (Εννέα χιλιάδε̋ πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και εξήντα δύο λεπτά), απευθυνόµενη στο ∆ήµο Τρικκαίων καθώ̋ και όλα τα οριζόµενα από το νόµο και την διακήρυξη του έργου, δικαιολογητικά. Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ παρέχονται στη ∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋ (Ιακωβάκη 5 - τηλ. 2431-0- 63233). Αποστολή τη̋ περίληψη̋ τη̋ διακήρυξη̋ στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται. Ηµεροµηνία δηµοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ στον Ελληνικό Τύπο την 11-10 2013. Τρίκαλα, 08-10-2013 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΠΠΑΣ 2 Αν συµµετέχουν και επιχειρήσει̋ γραµµένε̋ στα Νοµαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσει̋ των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 3 Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 τη̋ Επ. Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρηση̋ που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου. 4 Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον πρὁπολογισµό του έργου δικαιολογείται.


Στην γειτονική Αλβανία

Εκδροµή του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα «ΤΟ ∆ΟΥΣΙΚΟ» Ο

Σύλλογο̋ Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα ΄ΤΟ ∆ΟΥΣΙΚΟ΄ διοργάνωσε ηµερήσια εκδροµή λίγο πιο έξω από την Ελλάδα µα̋, στη γειτονική Αλβανία. Ξεκινήσαµε διστακτικά τι̋ εγγραφέ̋ και χωρί̋ να περάσουν οι µέρε̋ καταφέραµε να συµπληρώσουµε δυο λεωφορεία. Με πρώτη επιβίβαση το χωριό µα̋ και ενδιάµεσε̋ στάσει̋ στα υπόλοιπα χωριά του ∆ήµου µα̋ πήραµε το δρόµο για τον προορισµό µα̋. Στάση έξω από τα Ιωάννινα για τον καφέ µα̋ και στη συνέχεια µε το Κotoulas Tours και του̋ ξεναγού̋ µα̋ περιηγηθήκαµε µε τη σειρά τα χωριά Βουλιαράτε̋ εκεί είδαµε το Ελληνικό νεκροταφείο- ∆ερβιτσάνη στάση για ξενάγηση σε µια πολύ παλιά εκκλησίαΑργυρόκαστρο όπου εκεί ανεβήκαµε το πλακόστρωτο δροµάκι του κάστρου µε ΄οδηγό΄ του̋ ξεναγού̋ µα̋ να µα̋ λένε την ιστορία του κάστρου τη̋ Αργυρώ̋. Στη συνέχεια πήγαµε για το µεσηµεριανό µα̋ φαγητό. Σ'ένα υπέροχο εστιατόριο φάγαµε ξεκουραστήκαµε και χορέψαµε περνώντα̋ έτσι µια ξένοιαστη Κυριακή.

Πήραµε το δρόµο τη̋ επιστροφή̋ για τον απογευµατινό µα̋ καφέ στου̋ Αγίου̋ Σαράντα και µε φόντο τη δική µα̋ Κέρκυρα και τη γαλήνια θάλασσα, είδαµε το ηλιοβασίλεµα να φεύγει µε τα πιο

γλυκά του χρώµατα. Ο Σύλλογο̋ θα ήθελε να ευχαριστήσει τόσο το τουριστικό γραφείο του κ. Κωτούλα Νίκου όσο του̋ φίλου̋ µα̋ συνεπιβάτε̋.

Συµµετοχή καθηγητή τη̋ Τέρψι̋ σε παγκόσµιο διαγωνισµό χορού στη Γερµανία!!!

Στη Γερµανία βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο καθηγητή̋ τη̋ Ακαδηµία̋ Χορού Τέρψι̋ Dorian (hip-hop, break dance) προκειµένου να συµµετάσχει στο παγκόσµιο διαγωνισµό χορού «Battle of the year international 2013» µε την οµάδα του

15

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

από την Αθήνα «WaveOmatics crew» Οι «WaveOmatics crew» αποτελούνται από 14 χορευτέ̋ και εκπροσώπησαν την Ελλάδα και την περιοχή των Βαλκανίων στο διαγωνισµό καθώ̋ κατέκτησαν πρόσφατα

τη πρώτη θέση στου̋ αγώνε̋ «Βalkans battle of the year» που πραγµατοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη ενώ παράλληλα πήραν και τον τιµητικό τίτλο Best Show εξασφαλίζοντα̋ το εισιτήριο για το Braunschweig τη̋ Γερµανία̋. - SalsaZumbaLatin πάρτυ

στο 4play !!! Η Ακαδηµία Χορού Τέρψι̋, πρωτοπορεί και προσφέρει στου̋ µαθητέ̋ και φίλου̋ τη̋ το πρώτο SalsaZumbaLatin (µια λέξη) παρτυ µε νέε̋, υπέροχε̋ χορευτικέ̋ εµπειρίε̋ που θα επιµεληθούν οι καθηγητέ̋ τη̋ σχολή̋ µα̋ µε ατελείωτε̋ µουσικέ̋ επιτυχίε̋ από τον DJ Thano b. Μια νύχτα µε πολλέ̋ εκπλήξει̋ Παρασκευή 18/10 στο 4play..!!! BE THERE..!!!!!!!!! Περιµένουµε όλου̋ του̋ παλιού̋ και νέου̋ µαθητέ̋ µα̋ να ανανεώσουν την εγγραφή του̋ ή να έρθουν και να µα̋ γνωρίσουν από κοντά. Ετοιµαστείτε για µία ακόµη δυναµική, super χρονιά µε πολύ χορό και εκπλήξει̋! Η καλύτερη οµάδα και φέτο̋ … είναι στη ΤΕΡΨΙΣ !!! Οι εγγραφέ̋ πραγµατοποιούνται ∆ευτέρα - Παρασκευή 17:00 – 22:00 & Σάββατο 10:00 – 19:00 ∆ιεύθυνση: Κολοκοτρώνη 19 (∆ίπλα στα ∆ικαστήρια) Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 24310 – 74622 & 6983976897.

Στον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο

BLANCANIEVES XIONATH Από την Πέµπτη προβάλλεται καθηµερινά (εκτό̋ ∆ευτέρα̋) στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου στον Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία BLANCANIEVES XIONATH. Ώρε̋ προβολών καθηµερινά 20.00 και 22.15 (την ∆ευτέρα̋ θα γίνουν οι προβολέ̋), Εκτό̋ Τετάρτη̋ 23/10. Το Σάββατο 19/10 θα γίνει µόνο η προβολή των 22.15). Παράλληλε̋ εκδηλώσει̋: Σάββατο 19/10 ώρα 20.00 Ρεσιτάλ σαξόφωνου. Τετάρτη 23/10 ώρα 21.00 Θεατρική παράσταση «Γράµµα σ’ ένα παιδί…». Γενική είσοδο̋ 5 ευρώ, φοιτητικά –µαθητικά ανέργων 4 ευρώ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 2 άτοµα 7 ευρώ, 2 φοιτητέ̋-µαθητέ̋-άνεργοι 5 ευρώ. Πληροφορίε̋: Τηλ. 24310 20000, http://cine-mylos.blogspot.com, facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Πάµπλο Μπέργκερ µε του̋: Μαριµπέλ Βερντού, Ντανιέλ Χιµένεζ Κάτσο, Άντζελα Μολίνα, Μακαρένα Γκαρσία ∆ιάρκεια: 104' -υπ. Όσκαρ 2013 για Βραβείο Καλύτερη̋ Ξενόγλωσση̋ Ταινία̋ - 10 Βραβεία Γκόγια – Καλύτερη̋ ταινία̋, Γυναικεία̋ Ερµηνεία̋, Πρωτότυπου Σεναρίου, Κινηµατογράφηση̋, Πρωτότυπη̋ Μουσική̋, Πρωτότυπου Τραγουδιού, Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση, Πρωτοεµφανιζόµενη Ηθοποιό̋, Κουστούµια. Το παραµύθι τη̋ Χιονάτη̋ (τη γνωστότερη εκδοχή του οποίου έχουµε µάθει από του̋ αδελφού̋ Γκριµ) αποφάσισε να µεταφέρει ο σκηνοθέτη̋ Pablo Berger στη Σεβίλλη του 1920. Στην εποχή του βωβού κινηµατογράφου και στη χώρα του Φλαµένκο και των ταυροµαχιών, µια νεαρή κοπέλα υποφέρει από τη ζωή στα χέρια τη̋ µητριά̋ τη̋ και αποφασίζει να φύγει µε µία οµάδα νάνων ταυροµάχων. Βραβευµένο µε 10 Γκογια, το ισπανικό «the artist» είναι ένα̋ πρωτότυπο̋, συναρπαστικό̋ φόρο̋ τιµή̋ στη δύναµη του θεάµατο̋, τη διαχρονική µαγεία του παραµυθιού και τη γοητεία του κλασικού σινεµά. Μια γνησία κινηµατογραφική έκ-

πληξη, η θεαµατικότερη τη̋ φετινή̋ χρονιά̋. Χρ. Μήτση̋-Αθηνόραµα Η ταινία, που σάρωσε τα φετινά βραβεία Γκόγια, παντρεύει έξυπνα το πασίγνωστο παραµύθι µε τον κόσµο τη̋ ταυροµαχία̋ και κάποιε̋ πινελιέ̋ από αυτόν του φλαµένκο, καθώ̋ και πλήθο̋ από κινηµατογραφικέ̋ παραποµπέ̋. αναπαράγει µε ακρίβεια τι̋ οπτικέ̋ συµβάσει̋ του σινεµά αυτού, αναζωογονώντα̋ τε̋ ενίοτε και µε µια κάπω̋ πιο µοντέρνα αισθητική... - ΣΙΝΕΜΑ Ποιο̋ είπε ότι το βωβό, ασπρόµαυρο σινεµά ανήκει στο παρελθόν; Το «The Artist» µπορεί να υπήρξε απρόσµενη εισπρακτική και οσκαρική επιτυχία, όµω̋ δεν είπε την τελευταία λέξη στον διάλογο του σύγχρονου σινεµά µε το παρελθόν του.Το φιλµ του Πάµπλο Μπερχέρ, πηγαίνει ακόµη πιο πίσω, ή αν προτιµάτε σε πιο σκοτεινέ̋ περιοχέ̋ βρίσκοντα̋ τι̋ αναφορέ̋ του... – Flix


16

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ

Ένα̋… δεκαεννιάχρονο̋ γεννηθεί̋ το 1922! Το τριήµερο που πέρασε συνέβησαν αρκετά γεγονότα στην περιοχή µα̋. Εκείνο όµω̋ που κατά τη γνώµη µα̋ επισκίασε τα πάντα ήταν η εδώ παρουσία του ζωντανού θρύλου τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋ και διαχρονικού αγωνιστή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, του Μανώλη Γλέζου. Του ∆ηµήτρη Κρούπη Σήµερα ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ έχει συµπληρώσει τα 91 χρόνια και προχωρά ευθυτενή̋ για τα 100! Αν όµω̋ σταθεί̋ απέναντί του αντικρίζει̋ έναν… έφηβο γεµάτο όρεξη για ζωή, που κάνει σχέδια για το µέλλον και που αγωνίζεται στην πρώτη γραµµή για να γίνουν αυτά τα σχέδια πράξη. Το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Τρικάλων, ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ όχι µόνο µίλησε όρθιο̋ για σχεδόν µία ώρα αλλά άντεξε και τον εξαντλητικό διάλογο που ακολούθησε σε µία εκδήλωση που ξεκίνησε στι̋ 8 το απόγευµα και ολοκληρώθηκε µετά τα µε-

σάνυχτα! Το απόγευµα του Σαββάτου έφθασε ακριβώ̋ στην ώρα του, στι̋ 8 µ.µ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην ∆ηµαρχείου Μ. Καλυβίων και αφού µίλησε σχεδόν µιάµιση ώρα, όρθιο̋, στην ιστορική για τα Μ. Καλύβια και την ευρύτερη περιοχή εκδήλωση του ΕΛΟΚ για την Εθνική Αντίσταση, συνοµίλησε µε πολλού̋ Μεγαλοκαλυβιώτε̋ και έµεινε δειπνώντα̋ µε το ∆.Σ. του ΕΛΟΚ και άλλου̋ φίλου̋ µέχρι αργά τα µεσάνυχτα! Και να σκεφτεί κανεί̋ πω̋ αυτό̋ ο άνθρωπο̋ έχει περάσει απίστευτε̋ κακουχίε̋, επί έναν σχεδόν αιώνα, έχει φάει «το ξύλο τη̋ αρκούδα̋» στι̋ φυλακέ̋ και τι̋ εξορίε̋ και

Απίστευτη η ενέργεια του 91χρονου ζωντανού συµβόλου τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋, που βρέθηκε για δύο ηµέρε̋ στο νοµό µα̋, καλεσµένο̋ σε εκδήλωση κατά του φασισµού και για την αντίσταση των Ελλήνων κατά του ναζισµού

οργώνει την Ελλάδα από το 1939 µέχρι σήµερα για να µεταφέρει παντού τι̋ ιδέε̋ του. Στι̋ ιδέε̋ του θα θέλαµε να σταθούµε στη συνέχεια και όχι µόνο στην σωµατική και ψυχική αντοχή που έχει για να τι̋ υπερασπίζεται επί τόσε̋ δεκαετίε̋. Και όσοι νοµίζουν πω̋ πρέπει να τιµούµε και να σεβόµαστε τον Μανώλη Γλέζο µόνο και µόνο επειδή στι̋ 31 Μα˙ου του 1941 κατέβασε την σβάστικα από την Ακρόπολη, µαζί µε τον Απόστολο Σιάντα, που δεν ζει πια, κάνουν µεγάλο λάθο̋. Αφού ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ δεν είναι µόνο ένα̋ ορκισµένο̋ εχθρό̋ του φασισµού, ένα̋ αµετανόητο̋ δηµοκράτη̋ αλλά και ένα̋ εξαίρετο̋ άνθρωπο̋ τη̋ γνώση̋, των

γραµµάτων, τη̋ τέχνη̋ και έχει ένα πλουσιότατο συγγραφικό έργο.

Πολιτικό̋ αγώνα̋ κατά του φασισµού Ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ τάχθηκε κατά του αποκλεισµού τη̋

«Χρυσή̋ Αυγή̋» από τι̋ εκλογέ̋. Θεωρώντα̋ πω̋ όταν η πλειοψηφία αφαιρεί τα πολιτικά δικαιώµατα τη̋ όποια̋ µει-

«Χρυσή̋ Αυγή̋» την επίκληση στο ξεχωριστό γένο̋, των Ελλήνων (κάτι που βέβαια πιστεύουν όλοι οι φασίστε̋ για το

οψηφία̋, έστω και ενό̋ ατόµου, τότε αυτό το πολίτευµα δεν είναι δηµοκρατία. Είναι βέβαια αυτονόητο πω̋ όσοι αποδεδειγµένα είναι παραβάτε̋ του ποινικού κώδικα αυτοί ω̋ άτοµα θα πρέπει να διωχθούν από την ∆ικαιοσύνη. Ο «πόλεµο̋» κατά του φασισµού πρέπει να είναι ιδεολογικό̋ και πολιτικό̋, τόνισε ο αειθαλή̋ αγωνιστή̋.

δικό του̋ γένο̋ για να δικαιολογούν τα εγκλήµατα του̋ κατά των φτωχών µεταναστών), ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ αναρωτήθηκε γιατί «αυτοί οι… Ελληναράδε̋ τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋» δεν αναφέρουν πουθενά τον Όρκο τη̋ Οπή̋, που έκανε το 324 π.Χ. ο Μέγα̋ Αλέξανδρο̋ και που ξεκινούσε ω̋ εξή̋: «Απ’ τη µεριά µου όλου̋ σα̋ θεωρώ ίσου̋, λευκού̋ και µελαψού̋… ∆εν µε ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών, ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν, του̋ καταµερίζω µε µοναδικό κριτήριο την αρετή…».

Ο Όρκο̋ τη̋ Όπη̋ από τον Μέγα Αλέξανδρο Θέλοντα̋ να αφαιρέσει από το ιδεολογικό οπλοστάσιο τη̋

CMYK


17

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Ο.Κ.

Τα Μ. Καλύβια έγραψαν νέα σελίδα Αντίσταση̋! Τίµησαν τον Μεγαλοκαλυβιώτη αντιστασιακό Σεραφείµ Τριανταφύλλου (εκτελέσθηκε στι̋ 30-6-1944) και τον ζωντανό θρύλο τη̋ νεώτερη̋ ιστορία̋ Μανώλη Γλέζο, ο οποίο̋ ήταν εκεί και µίλησε για τον αγώνα κατά του φασισµού και του ναζισµού Ιστορικέ̋ και συγκινητικέ̋ στιγµέ̋ έζησαν το βράδυ του Σαββάτου δεκάδε̋ Μεγαλοκαλυβιώτε̋ οι οποίοι γέµισαν ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΛΟΚ, για να ακούσουν και να «αγγίξουν» τον ζωντανό θρύλο τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋, τον Μανώλη Γλέζο. Του ∆ηµήτρη Κρούπη

Ο 91χρονο̋ αλλά αγέραστο̋ αγωνιστή̋ ανταποκρίθηκε πρόθυµα στην πρόσκληση του ΕΛΟΚ και προσωπικά του προέδρου του κ. Χρήστου Παπαπολύκαρπου, να έρθει στα Μεγ. Καλύβια και να είναι ο κεντρικό̋ οµιλητή̋ στην εκ-

δήλωση για την Εθνική Αντίσταση. Εκδήλωση στην οποία τιµήθηκε η µνήµη του Μεγαλοκαλυβιώτη αγωνιστή Σεραφείµ Τριανταφύλου ο οποίο̋ εκτελέστηκε από του̋ Ναζί στι̋ 30 Ιουνίου 1944. Σε µια κατάµεστη αίθουσα, στην οποία δεν ακουγόταν το παραµικρό, ακόµα και από τα µικρά παιδιά, ω̋ ένδειξη σεβασµού στον σπουδαίο αυτό αγωνιστή και άνθρωπο, ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ µίλησε, όρθιο̋ όπω̋ το συνηθίζει, για περισσότερο από µία ώρα, για την σηµαντική συµβολή του Ελληνικού λαού στον αγώνα κατά του ναζισµού. «Η Ελλάδα ανέτρεψε όλα τα σχέδια του Χίτλερ. Γι΄ αυτό ήταν και το µόνο από τα κράτη που κατέλαβε το οποίο και διαµέλισε και τη̋ εξαπέλυσε και οικονοµικό πόλεµο». Με στοιχεία ο κ. Γλέζο̋ τεκµηρίωσε το χρέο̋ τη̋ Γερµανία̋ προ̋ το ελληνικό δηµόσιο αλλά και προ̋ ιδιώτε̋ και υποστήριξε πω̋ αυτό ανέρχεται σε 165 δι̋ ευρώ, χωρί̋ του̋ τόκου̋. Συγκλονιστικό ήταν το κλείσιµο τη̋ εκδήλωση̋, όταν ο Μανώλη̋ Γλέζο̋, παραλαµβάνοντα̋ από τον Χρήστο Παπαπολύκαρπο µια τιµητική πλακέτα ζήτησε να τη χαρίσει σε όλου̋ του̋ συντρόφου̋ του που έχασε όλε̋ αυτέ̋ τι̋ δεκαετίε̋ οι οποίοι πρόσφεραν τη ζωή του̋ για να είµαστε σήµερα εµεί̋ ελεύθεροι. Άλλο βέβαια θέµα είναι το τι κάνουCMYK

µε εµεί̋ αυτή την ελευθερία, είπε ο κ. Γλέζο̋. Οµορφε̋ στιγµέ̋, στο τέλο̋ τη̋ ιδιαίτερα πετυχηµένη̋ και διδακτική̋ εκδήλωση̋ ήταν όταν ο κ. Γλέζο̋ υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου του για την «µαύρη βίβλο του φασισµού» σε µικρά παιδιά, αλλά και όταν η γνωστή ζωγράφο̋ κ. Πόπη Σχιζοδήµου του χάρισε µερικέ̋ προσωπογραφίε̋ του τι̋ οποίε̋ σκιτσάρισε όση ώρα ο κ. Γλέζο̋ µιλούσε για την Εθνική Αντίσταση. Σηµ: Εκτενή αποσπάσµατα από την οµιλία του Μανώλη Γλέζου στα Μεγ. Καλύβια καθώ̋ και κάποιε̋ αποκλειστικέ̋ του δηλώσει̋ θα µεταδοθούν την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου

στι̋ 4 µ.µ. στο TV-10, στο πλαίσιο του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», που εκτά-

κτω̋ θα είναι αφιερωµένο στο «ταξίδι» του Μανώλη Γλέζου στην ιστορία τη̋ Ελλάδα̋.


18

ΤΟΠΙΚΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Γράφει η: Γλυκερία Παπαγιαννοπούλου, Κλινικό̋ ∆ιαιτολόγο̋- ∆ιατροφολόγο̋, Msc Η 20η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσµια Ηµέρα κατά τη̋ Οστεοπόρωση̋. Η οστεοπόρωση είναι µία χρόνια µεταβολική πάθηση κατά την οποία παρατηρείται σταδιακή µείωση τη̋ πυκνότητα̋ και ποιότητα̋ των οστών, αυξάνοντα̋ τον κίνδυνο για κατάγµατα, κυρίω̋ στο ισχίο και στου̋ σπονδύλου̋. Η οστεοπόρωση επηρεάζει περίπου 1 στι̋ 3 γυναίκε̋ και 1 στου̋ 5 άνδρε̋. Η απώλεια του οστού συµβαίνει χωρί̋ συµπτώµατα, γι αυτό και συχνά αποκαλείται ω̋ «σιωπηλή ασθένεια». Συνήθω̋, τα πρώτα σηµάδια τη̋ οστεοπόρωση̋ είναι ένα κάταγµα. Παράγοντε̋ κινδύνου Από του̋ παράγοντε̋ που αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνιση̋ οστεοπόρωση̋, κάποιοι είναι µη τροποποιήσιµοι (κυρίω̋ γενετικοί), ενώ οι περισσότεροι σχετίζονται µε τον τρόπο ζωή̋ του ανθρώπου («lifestyle») και µπορούν να τροποποιηθούν. Οι µη τροποποιήσιµοι παράγοντε̋ κινδύνου είναι το φύλο, η κληρονοµικότητα, η ηλικία, η εµµηνόπαυση, η λήψη κορτικοστεροειδών κ.ά.. Οι τροποποιήσιµοι παράγοντε̋ κινδύνου είναι το χαµηλό σωµατικό βάρο̋, η µειωµένη πρόσληψη ασβεστίου και βιταµίνη̋ D, οι διατροφικέ̋ διαταραχέ̋ (νευρογενή̋ ανορεξία, νευρογενή̋ βουλιµία), η µειωµένη φυσική δραστηριότητα, το κάπνισµα, η υπερβολική χρήση αλκοόλ κ.ά. Πρόληψη… η καλύτερη θεραπεία Οι κυριότεροι τρόποι πρόληψη̋ τη̋ οστεοπόρωση̋ είναι η ισορροπηµένη διατροφή, η άσκηση, ο υγιεινό̋ τρόπο̋ ζωή̋ (αποφυγή καπνίσµατο̋ και υπερβολική̋ κατανάλωση̋ αλκοόλ) και ο τακτικό̋ έλεγχο̋ τη̋ οστική̋ πυκνότητα̋. Χτίζοντα̋ γερά οστά… Το «χτίσιµο» γερών οστών ξεκινά από την παιδική και εφηβική ηλικία και αποτελεί παρακαταθήκη για το µέλλον. Μέχρι την ηλικία των 30 µπορεί κανεί̋ να επιτύχει τη µέγιστη οστική µάζα. Ωστόσο, ακόµη κι αν µέχρι αυτή την ηλικία δεν επιτευχθεί στο µέγιστο η πλήρωση των αποθηκών των οστών, η υιοθέτηση των συστάσεων είναι πολύ σηµαντική για την καθυστέρηση τη̋ απώλεια̋ ασβεστίου από τα οστά. Ισορροπηµένη διατροφή... σύµµαχο̋ κατά τη̋ οστεοπόρωση̋ Η ισορροπηµένη διατροφή, µε επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταµίνη̋ D, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη, αλλά και τη θεραπεία τη̋ οστεοπόρωση̋. Σύµφωνα µε τι̋ ευρωπἀκέ̋ οδηγίε̋, η συνιστώµενη ηµερήσια πρόσληψη ασβεστίου είναι 800 mg, µε εξαίρεση ορισµένε̋ οµάδε̋ του πληθυσµού που έχουν υψηλότερε̋ ανάγκε̋ και χρειάζονται ηµερησίω̋ περίπου 1.200-1.500 mg ασβεστίου (π.χ. νέοι ηλικία̋ 11-24 ετών, έγκυε̋ και θηλάζουσε̋, γυναίκε̋ µετά την εµµηνόπαυση). Ο παρακάτω πίνακα̋ δείχνει την περιεκτικότητα κάποιων τροφίµων σε ασβέστιο:

Η βιταµίνη D είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την απορρόφηση του ασβεστίου. Το µεγαλύτερο̋ µέρο̋ τη̋ συντίθεται στο δέρµα, έπειτα από την επαρκή έκθεση στον ήλιο (αρκεί να εκθέσουµε για 10 λεπτά ηµερησίω̋ τα χέρια και το πρόσωπό µα̋).Τρόφιµα πλούσια σε βιταµίνη D είναι τα παχιά ψάρια (ρέγκα, σκουµπρί, σολοµό̋, σαρδέλα και τόνο̋), το συκώτι, ο κρόκο̋ του αυγού, το βούτυρο, το τυρί κ.ά.

Το γραφείο Γενικού Τουρισµού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋: 4ήµερη εκδροµή στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» στι̋ 25-28 Οκτωβρίου (τρει̋ (3) διανυκτερεύσει̋) σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή. (αναχώρηση 24 το βράδυ) 6ήµερε̋ οδικέ̋ εκδροµέ̋ στην «ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ» στι̋ 25-30 ∆εκεµβρίου 2013 & 1-6 Ιανουαρίου 2014 σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή. (Αναχώρηση 25 & 1 το βράδυ). 3ήµερη εκδροµή στο «ΝΑΥΠΛΙΟ-ΤΟΛΟ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ» στι̋ 26-28 Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή

(Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδροµικού προγράµµατο̋ του ΟΓΑ) Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ» Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 24310 36588-30168. e-mail: lipastr@otenet.gr

«Έφυγε» στα εξήντα του ο Γιώργο̋ Πιπερά̋ Απεβίωσε το µεσηµέρι του Σαββάτου σε ηλικία 60 ετών, ο Γιώργο̋ Πιπερά̋, ιδιοκτήτη̋ µίνι-µάρκετ στην οδό Κωλέτη, στη πόλη των Τρικάλων. Άφησε εποχή ωστόσο µε τον "∆άµωνα και Φειδία", µπαράκι µε εναλλακτική µουσική στη πλατεία Βουβή̋, τη δεκαετία του ΄80. Οι παλιότεροι έχουν πολλά να θυµηθούν, καθώ̋ υπήρξε γνώστη̋ τη̋ µουσική̋. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρίνα Μουστάκα και τα παιδιά του Αρσινόη και Ορφέα. Κηδεύτηκε χθε̋ Κυριακή 20 - 10 - 2013 και ώρα 1.00µ.µ., στον Ιερό Ναό Αγία̋ Μαρίνα̋ Τρικάλων, µε την παρουσία πλήθου̋ Τρικαλινών που τον εκτιµούσαν ω̋ άνθρωπο, οικογενειάρχη, επαγγελµατία και καλλιτέχνη. Από τον «δ» θερµά συλλυπητήρια στου̋ οικείου̋ του.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Αριθµό̋ µητρώου ΕΟΤ 0727 Ε 61-00266-0 Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Εκδροµέ̋ στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗΛΙΑ • Ηµερήσια εκδροµή στον Όσιο ∆αυίδ, στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και στην Χαλκίδα. Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου. • Απογευµατινή εκδροµή στο Μοναστήρι τη̋ Αγία̋ Τριάδα̋ ∆ρακότρυπα̋. Στι̋ 28 Οκτωβρίου. • ∆ιήµερη εκδροµή στην Αίγινα και την γιορτή του Αγίου Νεκταρίου. Στι̋ 8-9 Νοεµβρίου. Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋, Καποδιστρίου 24, και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ για ανεύρεση-διατήρηση πελατολογίου διαφηµιστικού έντυπου & συνδροµών. Απαραίτητα προσόντα: διάθεση & άνεση στην επικοινωνία, επαγγελµατισµό̋. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ δυνατότητα 500 έω̋ 900 ευρώ τον µήνα. (πλήρου̋ απασχόληση̋) e-mail:synergates2@gmail.com

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, παραµονή τη̋ εορτή̋ του Αγίου Μεγαλοµάρτυρο̋ ∆ηµητρίου του Μυροβλήτου, στον Ιερό Ναό Αγιου Κοσµά του Αιτωλού Τρικάλων θα τελεσθεί Αγρυπνία µετ΄αρτοκλασία̋ και θείου κηρύγµατο̋, απο ώρα 8.30 έω̋ 12.30 νυχτερινή. Εκ του Ιερού Ναού

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ TV-10 ZHTA άτοµα µε άνεση στην επικοινωνία και στι̋ δηµόσιε̋ σχέσει̋ για την στελέχωση του εµπορικού-διαφηµιστικού τµήµατο̋. Επιθυµητή η πρὁπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο fax 24310 74100 και στο e-mail:tv10trik@yahoo.gr Πληροφορίε̋ στα τηλέφωνα: 24310 35800, 24310 35812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ζητούνται αγροτεµάχια για 23 έτη µίσθωση από τεχνική εταιρεία για εγκατάσταση µονάδων παραγωγή̋ ενέργεια̋ από βιοµάζα. • προσφέρεται ενοίκιο 300 ευρώ ανά στρέµµα το χρόνο. • αγροτεµάχιο εκτό̋ σχεδίου πόλεω̋ –οικισµού• εµβαδόν από 4 στρέµµατα ω̋ 10 στρέµµατα • όχι δασικό –natura • κοντά σε υπάρχον δίκτυο τη̋ ∆ΕΗ • πρόσβαση µε δρόµο Καλέστε άµεσα στο τηλέφωνο τoν κ Λέκκα Χαράλαµπο 6937123378 ή στείλτε email στο bigpower@hotmail.com www.bigpower.gr

Ο ΚΑΙΡΟΣ Για σήµερα ∆ευτέρα αναµένεται αίθριο̋ καιρό̋ και η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 14-23 βαθµού̋ Κελσίου ενώ η υγρασία από 30-62%. ************************* Ηλιοφάνεια θα έχουµε και αύριο στα Τρίκαλα και η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 13-24 βαθµού̋ Κελσίου ενώ η υγρασία από 27-57%.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωµένη στην Αγιά Μονή.Τηλ.6976093773 ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγό̋ µε δίπλωµα Ε’Κατηγορία̋ .Τηλ.698-2598894 ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ δασκάλα παραδίδει µαθήµατα σε µαθητέ̋ όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού.Τηλ.697 7311557 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα, 1ο̋ όροφο̋, στην οδό Εργοτήµου 31, 115 τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση υγραερίου, χωρί̋ κοινόχρηστα, ενό̋ µηνό̋ καινούρια θερµοµόνωση, καλή τιµή. τηλ. 6975644774 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 90τ.µ. µε γκαράζ και φυσικό αέριο στον 3ο όροφο, επί τη̋ οδού Βούλγαρη 11 και ∆εληγιώργη γωνία. τηλ. 6985788386. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Στο κέντρο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων λόγω συνταξιοδότηση̋. Τηλ.697-3738408-7 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ – µπαρ επί τη̋ οδού Χατζηπέτρου στα «Μανάβικα» στο κέντρο των Τρικάλων, σε τιµή ευκαιρία̋, λόγω αναχώρηση̋ στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 6946003497 από τι̋ 6 το απόγευµα και µετά. Μόνο σοβαρέ̋ προτάσει̋.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΗΛΗ ΘΕΑΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ CINE – ΜΥΛΟΣ στο Μύλο Ματσόπουλου Τηλ. 24310 20000 http://cine-mylos.blogspot.com facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων έναρξη Πέµπτη 10-10

BLANCANIEVES XIONATH ένα̋ πρωτότυπο̋, συναρπαστικό̋ φόρο̋ τιµή̋ στη δύναµη του θεάµατο̋, τη διαχρονική µαγεία του παραµυθιού και τη γοητεία του κλασικού σινεµά. Ώρε̋ προβολών καθηµερινά 20.00 και 22.15 (τη̋ ∆ευτέρα̋ θα γίνουν οι προβολέ̋), Εκτό̋ Τετάρτη̋ 23/10. Το Σάββατο 19/10 θα γίνει µόνο η προβολή των 22.15). Παράλληλε̋ εκδηλώσει̋: Σάββατο 19/10 ώρα 20.00 Ρεσιτάλ σαξόφωνου. Τετάρτη 23/10 ώρα 21.00 Θεατρική παράσταση «Γράµµα σ’ ένα παιδί…» Γενική είσοδο̋ 5 ευρώ, φοιτητικά –µαθητικά ανέργων 4 ευρώ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 2 άτοµα 7 ευρώ 2 φοιτητέ̋-µαθητέ̋-άνεργοι 6 ευρώ

ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ασκληπιού 36, 24310-29828 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σαράφη 18, 24310-23885 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00 ËÏÔÔÏ Κλήρωση του Σαββάτου 19/10/2013 6, 12 ,20, 36 ,37, 42+27 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .1 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .20 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . .1.103 . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .18.459 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 20/10/2013 9 9 1 8 4 5 3 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .0 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .10 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . .122 . . . . . . . .250,00

5η . . . . . . . .1.244 . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .12.052 . . . . . . . .2,00

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 20/10/2013 10,13,14,23,44 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 14 5 + 1 . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 . . . . . . . . . . .1 . . . . .143.878,70 4 + 1 . . . . . . .20 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .385 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . .1.273 . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .19.561 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .15.802 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .66.580 . . . . . . . .1,50


∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

«Κόβει ταρίφα» ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων για τη χρήση των Αθλητικών υποδοµών από τα σωµατεία µε απαιτήσει̋ που θέλει να εξοφλούνται εκ των προτέρων

“Περάστε απ’ το ταµείο πριν του̋ αγώνε̋” “∆ει δη χρηµάτων και άνευ τούτων ουδέν”….. Ή καλύτερα (για να το προσαρµόσουµε στι̋ απαιτήσει̋ του ∆ήµου Τρικκαίων ) άνευ τούτων ουδεµία χρήση για αγώνε̋ στι̋ αθλητικέ̋ υποδοµέ̋ !!! Ακούγεται υπερβολικό , όµω̋ είναι πλέον άµεσα απαιτητό το “ρευστό” που ψάχνει η ∆ηµοτική Αρχή για να συντηρήσει (όπω̋ λέει και να έχει σε οµαλή λειτουργία) τι̋ αθλητικέ̋ υποδοµέ̋ τη̋ πόλη̋. Η αλήθεια είναι πω̋ και στο πρόσφατο παρελθόν έγιναν ανάλογε̋ κινήσει̋ για την αναζήτηση εσόδων από τη χρήση των υποδοµών, όµω̋ δεν υπήρξαν ουσιαστικά αποτελέσµατα πέραν των πραγµατικών οφειλών που εισπράχθηκαν από του̋ κολυµβητικού̋ συλλόγου̋ για τη χρήση τη̋ Πισίνα̋ του Εθνικού Κολυµβητηρίου. Ευθύνη βέβαια για αυτό το “χάλι” φέρει ο ίδιο̋ ο ∆ήµο̋ που καταστρατήγησε τι̋ αποφάσει̋ του “κλείνοντα̋ το µάτι” σε σωµατεία και συλλόγου̋ που κατάφεραν ν’ αποφύγουν να µπουν στη λίστα διακριτικών εξαιρέσεων. Πιο τρανταχτά µάλιστα είναι τα παραδείγµατα των µεγάλων συλλόγων , τα οποία όχι µόνο δεν πλήρωσαν , αλλά αντιθέτω̋ µερικά εξ αυτών επιδοτήθηκαν κι από πάνω, ενώ ο ΑΣΤ έκλεισε µέρο̋ των υποχρεώσεων του µε δωρεάν µετα-

φορά από το ΚΤΕΛ Τρικάλων µε µεσολάβηση του δήµου Τρικκαίων Αυτά και …άλλα πολλά, επέτειναν χειροτέρεψαν την κατάσταση και φτάσαµε στο σηµείο µηδέν να υπάρχει πλέον πραγµατικό πρόβληµα στην οικονοµική αλλά και λειτουργική διαχείριση των αθλητικών υποδοµών τη̋ πόλη̋, αφού και το ανθρώπινο δυναµικό δεν επαρκεί για να καλύψει τι̋ πραγµατικέ̋ ανάγκε̋ του σταδίου του κολυµβητηρίου και των δύο Γυµναστηρίων Το οικονοµικό ωστόσο είναι το µείζον πρόβληµα για το ∆ηµοτική Αρχή κι αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην πρόσφατη τοποθέτηση του δηµάρχου κ Λάππα που ανέφερε χαρακτηριστικά πω̋ : «Θα πρέπει πλέον να µπουν σε µια τάξη αυτά τα πράγµατα. Κινδυνεύουµε να βρεθούµε υπόλογοι απέναντι στον Επιθεωρητή ∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ γιατί δεν εισπράχθηκαν τα χρήµατα. ∆εν πήραµε ποτέ τα χρήµατα που απαιτούνται από τα περισσότερα σωµατεία, δεν ξέρουµε πόσε̋ εισπράξει̋ υπήρχαν στου̋ µεγάλου̋ συλλόγου̋ ενώ κατά περίεργο τρόπο τα χρήµατα τα παίρνανε ή οι διαιτητέ̋ ή άλλοι και δεν περίσσευε ποτέ για τον ∆ήµο. Απαιτείται στοιχειώδη ανταποδοτικότητα επί των εξόδων µα̋», τόνισε ο κ. Λάππα̋ που εισηγήθηκε αρχικά µια µεγάλη ταρίφα για όλα τα σωµατεία, όµω̋ µετά από παρέµβαση του προπονητή τη̋ Γυναικεία̋ οµάδα̋ των Τρικάλων Γιώργου Λουλε (που είναι και µέλο̋ επιτροπών

του δήµου) έγινε αναπροσαρµογή των απαιτήσεων σε πιο λογικά νούµερα, αλλά η αλήθεια είναι πω̋ και πάλι τα σωµατεία θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα στη δική του̋ διαχείριση και θα δυσκολευθούν να συγκεντρώσουν τα ποσά που απαιτούνται για τη χρήση των αθλητικών υποδοµών Χαρακτηριστικά -όπω̋ αναφέρει το δηµοσίευµα του triakanews- o Γιώργο̋ Λουλέ̋ είπε πω̋ «το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ερασιτεχνικό και επιδοτείται µε 800 ευρώ ετησίω̋ και χρειάζεται 7.000 ευρώ για τα έξοδα µετακίνηση̋. Μα̋ αντιµετωπίζετε ω̋ επαγγελµατικό όταν τα έξοδά µα̋ τα καλύπτουν οι γονεί̋ των παιχτριών. Πληρώναµε 50 ευρώ ανά αγώνα και αν το ποσό το αυξήσετε όπω̋ είπατε θα οδηγηθούµε µοιραία στην …έξοδο. Ούτε 100 ευρώ δεν µπορούµε να δώσουµε. ∆εν έχουµε Προέδρου̋ µε λεφτά, οι γονεί̋ των παιχτριών αποτελούν το ∆.Σ. ∆εν κόβουµε εισιτήρια και ταυτόχρονα συντηρούµε και το γήπεδο τη̋ Κρηνίτσα̋ και τα έχουµε όλα πληρωµένα. Μην µα̋ τσουβαλιάζεται µε Σωµατεία που λαµβάνουν 20.000 ευρώ ετήσια επιχορήγηση και έπρεπε να συζητήσετε µαζί µα̋ πριν φέρετε αυτή την εισήγηση». Μετά από αυτή την τοποθέτηση λοιπόν τα ποσά «συµµαζεύτηκαν στρογγυλοποιήθηκαν πιο κάτω», η εισήγηση τροποποιήθηκε και οι απαιτήσει̋ του ∆ήµου είναι 400 ευρώ για τον

Α.Ο. Τρίκαλα 1963 (πριν από κάθε αγώνα) , 100 ευρώ για τον Ερασιτέχνη Α.Ο. Τρίκαλα, 150 ευρώ για την οµάδα βόλἐ του Ασκληπιού και 80 ευρώ τα υπόλοιπα Σωµατεία Μπάσκετ και Βόλει τη̋ πόλη̋. Για την «Aries Trikala B.C.», η εισήγηση κάνει λόγο για καταβολή του 15% από τυι̋ εισπράξει̋ του κάθε εντό̋ έδρα̋ αγώνα όσο χρόνο η οµάδα αγωνίζεται στην Α1. Γι’ αυτό το θέµα πάντω̋ ο Λάκη̋ Μπαλαµώτη̋ ανέφερε πω̋ «Το 15% επί των εισπράξεων είναι Νόµο̋ και δεν έχει καµιά σχέση µε του̋ διαιτητέ̋ και άλλου̋. ∆εν έχουµε εισπράξει τίποτα όταν ο ΕΣΑΚΕ έχει καθορισµένο το ποσό για την χρήση του γηπέδου. ∆υστυχώ̋ εµεί̋ δεν το εισπράττουµε», είπε ο υπεύθυνο̋ των Υποδοµών του δήµου ενώ δεν παρέλειψε να υπερτονίσει και την αναγκαιότητα στελέχωση̋ των αθλητικών Υποδοµών µε προσωπικό προκειµένου να υπάρξει οµαλή λειτουργία των χώρων. Συζήτηση έγινε και για το Βοηθητικό του σταδίου που εξακολουθεί να µένει σε αδράνεια λόγω οικονοµικών οφειλών του ∆ήµου Τρικκαίων προ̋ τον εργολάβο κατασκευαστή ενώ κατά πλειοψηφία έγινε αποδεκτό το αίτηµα του «Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ» για χορήγηση αδεία̋ τοποθέτηση̋ δύο θερµοσιφώνων στο ∆ηµοτικό Στάδιο Τρικάλων ,για τη χρήση των οποίων θα αποφασίσει το ∆.Σ. του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ασκληπιό̋».


20

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Super League

 Σήµερα κληρώνει αντίπαλο̋ για την Εθνική στα µπαράζ κι όλοι εύχονται ν’ αποφύγει Γαλλία και

Μακριά από «Ιµπρα» και Ριµπερί

 Ανατροπή και τεσσάρα ο ΟΣΦΠ, νίκε̋ για ΠΑΟΚ και Ατρόµητο

(Π)ανθρακικό στον ΠΑΟ Ο Πανθρακικό̋ νίκησε 2-1 τον Παναθηνἀκό στη Λεωφόρο, ο οποίο̋ γνώρισε την πρώτη του ήττα στο «Απόστολο̋ Νικολἀδη̋» µετά την 1ηΣεπτεµβρίου του 2002 ύστερα από 65 αγώνε̋! Το Τριφύλλι λοιπόν γύρισε έντεκα χρόνια πίσω, ο Πανθρακικό̋ πήρε διπλό στη Λεωφόρο και σκόρε τη̋ ανµέτρηση̋ ήταν οι 67' Φιγκερόα 18' Ζεκίνια, 75' Ροµέου. Κατά τα λοιπά ο Ολυµπιακό̋ έµεινε ψηλά…Αν και µέχρι το 66' έχανε 10, ωστόσο κατάφερε να φύγει µε θριαµβευτικό τρόπο από τα Χανιά, αφού «γύρισε» το µατ̋ και νίκησε 4-1 τον Πλατανιά. Ετσι, µετά την 8η

Σήµερα στι̋ 3 το µεσηµέρι θα γίνει γνωστό̋ ο αντίπαλο̋ τη̋ Εθνική̋ µα̋ οµάδα̋ ποδοσφαίρου στα Μπαράζ προκριµατικών του Μουντιάλ. Η κλήρωση θα γίνει στην έδρα τη̋ ΦΙΦΑ και το εθνικό µα̋ συγκρότηµα θα έχει ω̋ πιθανό αντίπαλο µία εκ των Γαλλία, Σουηδία, Ρουµανία και Ισλανδία στα µπαράζ του Νοεµβρίου για την πρόκριση στο παγκόσµιο κύπελλο. Με την ευκαιρία αξίζει να αναφέρουµε πω̋ η Ελλάδα έπεσε τρει̋ θέσει̋ στο ranking τη ΦΙΦΑ και πλέον είναι 15η µε 983 βαθµού̋, καθώ̋ την πέρασαν η Ελβετία, η Αγγλία και η Χιλή. Στην κορυφή παρέµεινε η Ισπανία, ενώ δεύτερη ανέβηκε η Γερµανία, αφήνοντα̋ τρίτου̋ του̋

 Με το δεξί τα κορίτσια των Τρικάλων , κέρδισαν 1-3 τον Μαγνησιακό στον Βόλο

Με φόρα στον Παγασητικό!!!

Ό,τι πιο δύσκολο µπορούσε να τύχει για το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού τη̋ Γυναικεία̋ οµάδα̋ ποδοσφαίρου των Τρικάλων, αυτό «έτυχε» στην πρεµιέρα του νέου πρωταθλήµατο̋ κι έκανε το νέο ξεκίνηµα να µοιάζει µε ανηφοριά…

αγωνιστική, συνεχίζει αήττητο̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Σούπερ Λίγκα̋ και παραµένει στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν µόλι̋ στο 2' µε τον Τόρε̋, ισοφαρίστηκαν στο 66' από αυτογκόλ του Φερνάντε̋ και στη συνέχεια οι Μήτρογλου (68'), Σαβιόλα (73') και Βάι̋ (87') διαµόρφωσαν το τελικό αποτέλεσµα. Οι στηµένε̋ φάσει̋ και το κεφάλι του Μιγκέλ Βίτορ χάρισαν (για µια ακόµη φορά) του̋ βαθµού̋ τη̋ νίκη̋ στον ΠΑΟΚ. Η οµάδα τη̋ Θεσσαλονίκη̋ νίκησε 20 τον Αστέρα Τρίπολη̋ στην Τούµπα, χάρη σε δύο κεφαλιέ̋ του Πορτογάλου κεντρικού αµυντικού (40' και 57'), ο οποίο̋ γνώρισε την αποθέωση από του̋ οπαδού̋ τη̋ οµάδα̋ του. Στο ντέρµπι του Ηρακλείου, ΟΦΗ και Εργοτέλη µοιράστηκαν του̋ βαθµού̋ ( 1-1), όπω̋ και στη Ριζούπολη οι Απόλλων Σµύρνη̋ και Παναιτωλικό̋ ( 1-1). Αντίθετα, τεράστια νίκη πέτυχε η Ξάνθη επί τη̋ Καλλονή̋ () στο «ουδέτερο» Βικελίδη̋, ενώ σηµαντικό τρίποντο πανηγύρισε και Άρη̋ στη Βέροια ( 0-1), µε του̋ «κίτρινου̋» να δέχονται δύο κόκκινε̋ ω̋ το 90' και άλλη µία µετά τη λήξη του αγώνα. Τα αποτελέσµατα Ατρόµητο̋-Λεβαδειακό̋........... 3-0 ΠΑΟΚ-Αστέρα̋ Τρίπολη̋......... 2-0 Πλατανιά̋-Ολυµπιακό̋ ..............1-4 Βέροια-Αρη̋ ..............................0-1 Καλλονή-Ξάνθη ..........................1-5 Απόλλων -Παναιτωλικό̋............. 1-1 ΟΦΗ-Εργοτέλη̋........................ 1-1 Παναθηνἀκό̋-Πανθρακικό̋.... 1-2 Σήµερα (21/10) 19:30.........ΠΑΣ Γιάννινα-Πανιώνιο̋

Αργεντίνου̋. Έτσι είναι ήδη γνωστέ̋ και οι 7 από τι̋ 8 οµάδε̋ που θα βρίσκονται στο 1ο γκρουπ δυναµικότητα̋ εν όψει τη̋ κλήρωση̋ του Μουντιάλ (06/12) και πρόκειται για τι̋ Βραζιλία, Ισπανία, Γερµανία, Αργεντινή, Κολοµβία, Βέλγιο, Ελβετία. Το ποια θα είναι η 8η θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσµα του µπαράζ µεταξύ τη̋ Ουρουγουάη̋ και τη̋ Ιορδανία̋. Αν προκριθεί η "σελέστε", τότε θα συµπληρώσει την οκτάδα, διαφορετικά τη θέση τη̋ θα πάρει η Ολλανδία. Όσον αφορά στα άλλα τρία γκρουπ δυναµικότητα̋, θα διαµορφωθούν µε βάση γεωγραφικά και αθλητικά κριτήρια, όπω̋ δηλαδή συνέβη και στο παγκόσµιο κύπελλο του 2010.

Η κόντρα µε Μαγνησιακό ήρθε πολύ νωρί̋ φέτο̋ για τα κορίτσια του Γιώργου Λουλέ που µπήκαν κατ’ ευθεία στα βαθιά στα δύσκολα νερά τη̋ Β Εθνική̋ Γυναικών αφού το …τρέξιµο άρχισε από την πρωτεύουσα τη̋ Μαγνησία̋ µε το Θεσσαλικό ντέρµπι που ω̋ συνήθω̋ δίνει και ειδήσει̋ που επηρεάζουν ή τουλάχιστο διαµορφώνουν καταστάσει̋ στην τελική βαθµολογία του οµίλου. Πέρσι παραδείγµατο̋ χάριν, η οµάδα τη̋ Μαγνησία̋ πήρε ισοπαλία στα Τρίκαλα στο µατ̋ του Α’ Γύρου , κέρδισε µέσα στο Βόλο και κατέκτησε την πρωτιά, παρ’ ότι βέβαια δεν είχε ανάλογη πορεία στα πλἐ-οφ του πρωταθλήµατο̋. Φέτο̋ τα…βάσανα ξεκίνησαν νωρί̋ για τι̋ δύο οµάδε̋ αφού το ραντεβού τη̋ 1η στροφή̋ έφερε και την πρώτη µεγάλη δοκιµασία :Στο γήπεδο Αγία̋ Παρασκευή̋ Βόλου το ντέρµπι τη̋ πρεµιέρα̋ έδωσε και πάλι ειδήσει̋: Το συγκρότηµα των Τρικάλων επικράτησε µε 3-1 µπήκε µε το δεξί στο πρωτάθληµα και θα µπει µε µεγαλύτερη ηρεµία στα επόµενα παιχνίδια. Το αποτέλεσµα σίγουρα αφήνει αίσθηση ικανοποίηση̋ στο τρικαλινό συγκρότηµα αφού έγινε το πρώτο βήµα χωρί̋ απώλειε̋, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ το µατ̋ τη̋ πρεµιέρα̋ δεν είχε τι̋ δυσκολίε̋ τη̋ περσινή̋ περιόδου αφού στον Μαγνησιακό υπήρξαν αλλαγέ̋, που αποδυνάµωσαν το ρόστερ τη̋ οµάδα̋ , Αλλαγέ̋ σε τέτοιο βαθµό µάλιστα ώστε να εκφράζονται φόβοινικά έδειχναν αποφασισµένε̋ για τη νίκη. Το «τρίποντο» τελικά “κλείδωσε “στο 50’ λεπτό του αγώνα µε ένα σόλο τη̋ Λαγούδη που πέρασε και την αντίπαλο γκολκίπερ και πέτυχε το 0-2 δίνοντα̋ αέρα νίκη̋ στην οµάδα. Στο 75’ τρίτωσε το καλό για τα Τρίκαλα µε µία ακόµα όµορφη προσπάθεια από τη Λυσγάρα που έκανε ψηλοκρεµαστή λόµπα και πέτυχε το 0-3. Από κει και µετά Με φόντο τον Παγασητικό, το πλάνο από την αναµέτρηση όλα ήταν διαδικαστικά οι των κοριτσιών στον Βόλο αθλήτριε̋ των Τρικάλων καακόµα και για την παραµονή στην κατηγορία. Φέ- τέβασαν στροφέ̋ είχαν βέβαια δύο ακόµα ευκαιτο̋ πάµε να σώσουµε την παρτίδα χτίζουµε τον ρίε̋ για γκολ µε φάουλ και πάλι τη̋ λάσκου που κορµό τη̋ οµάδα̋ µε νέα κορίτσια έλεγαν και πριν απέκρουσε η γκολκίπερ του Μαγνησιακού αλλά και τον αγώνα οι παράγοντε̋ του συλλόγου, αλλά µάλ- µε ένα κόρνερ τη̋ Παπακώστα που σκόρπισε πανιλον υπερέβαλαν, ενώ στο επιτελείο των Τρικάλων κό στην άµυνα των γηπεδούχων (απέκρουσαν πάνω γνωρίζοντα̋ τι̋ δυσκολίε̋ τη̋ πρεµιέρα̋ κρατού- στη γραµµή) και το µατ̋ έκλεισε µε τα αναµενόµεσαν χαµηλού̋ τόνου̋ γνωρίζοντα̋ πω̋ σε ένα να πανηγυρικά από την τρικαλινή οµάδα. ντέρµπι πάντα υπάρχουν δυσκολίε̋ και απρόοπτα. Από τι̋ Βολιώτισε̋ βγήκε αντίδραση λίγο πριν το Το µατ̋ πάντω̋ ξεκίνησε ιδανικά για τα κορίτσια φινάλε στο 84 συγκεκριµένα όταν η Κέκου έπιασε των Τρικάλων που πήραν τα ηνία από τα πρώτα λε- ένα ασύλληπτο σουτ και κάρφωσε την µπάλα στο πτά δηµιούργησαν ευκαιρίε̋ ζεστάθηκαν και στο παραθυράκι τη̋ Χαρακοπούλου σηµειώνοντα̋ το 14ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ πανηγύρισαν το πρώ- τελικό 1-3. το γκολ τη̋ καινούρια̋ σεζόν από το φάουλ τη̋ ΛαΕπόµενο αγωνιστικό ραντεβού για τα κορίτσια σκου. Η νεαρή διεθνή̋ µε την Κορασίδων σηµάδε- των Τρικάλων στι̋ 3 του Νοέµβρη όταν θα υποδεχψε εστία και µε τη βοήθεια σώµατο̋ αµυνοµένη̋ θούν στο στάδιο τη̋ πόλη̋ µα̋ την οµάδα τη̋ Καπέτυχε το 1-0 κι έβαλε το φόλι για την τρικαλινή οµά- βάλα̋ Τρίκαλα: Χαρακοπούλου, Παπαδηµητρίου, δα. Από και και µετά οι αθλήτριε̋ του Γ Λουλέ είχαν Τζιώρα, Λάσκου, Χύµα, Λoυλέ, Γεραγόρη (82’ Πούκαι την ψυχολογία µε το µέρο̋ του̋ δηµιούργησαν λιου), Γιουβρή (61’ Λισγάρα), Λαγούδη, Γιαννούλα άλλε̋ δύο κλασικέ̋ στο α ηµίχρονο σε φάσει̋ τη̋ Ε. (75’ Γιαννούλα Ι.), Παπακώστα. Παπακώστα στο 22’ και τη̋ Λαγούδη στο 35’ και γε-

Οι µικροί του Πορτἀκού «ξέσπασαν « πάνω στα Αµπελάκια κι έριξαν 10-0 στη 2η αγωνιστική

Του̋ έβαλαν στα δίχτυα!!! Να µικροί να µάλαµα στην ποδοσφαιρική οµάδα τη̋ Πύλη̋! Οι πιτσιρικάδε̋ του Πορτἀκού µπορεί να είχαν µια άτυχη εµφάνιση στην πρεµιέρα του παιδικού πρωταθλήµατο̋, όµω̋ στην πρώτη του̋ εντό̋ έδρα̋ αναµέτρηση έβαλαν τα δυνατά του̋ κι έβαλαν τα δυνατά του̋ κι έφτιαξαν το εντυπωσιακό 10-0

ει̋ βάρο̋ των Αµπελακίων που αξίζει να το θυµίσουµε έκανε καλό ξεκίνηµα στην πρώτη αγωνιστική. Το Σάββατο όµω̋ δεν µπόρεσε να αντισταθεί στη δύναµη και στο ταλέντο των παιδιών του Πορτἀκού. Οι µικροί είχαν κέφια και όταν η µπάλα έφτανε στα πόδια του̋ είτε δηµιουργούσαν φάσει̋ κι ευκαιρίε̋ είτε την έστελναν στα

δίχτυα, κάνοντα̋ µια σπουδαία εµφάνιση. Φυσικά η φιλοξενούµενη οµάδα δεν µπόρεσε να αντιδράσει σε κανένα σηµείο του µατ̋. ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ Μπαλατσούκα̋, Κωστήρα̋,Καραµπέρη̋,Μπαλλά̋, Χόντζα, Μάστορα̋, Ρούσσα̋, Μπλέτσα̋, Μανώλη̋, Βοιτσίδη̋, Τέγο̋. Έπαιξαν Καλόγηρο̋ Γ. Καλόγηρο̋ Παν, Παππά̋ Ρ., Παππά̋ Γ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Νίκου, Μανταλιά̋, Λόλα̋, Ποδαρά̋, Μπουραζάνα̋, Αλεξίου, Χαράρα, Γιώτα̋, Μαντελα̋, Μπαρτζιώκα̋. ∆ιαιτητή̋ Σταφυλά̋, Σκέντο̋, Μουστάκα̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

21

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟΤ

Φιλικό µε Βέροια Τα καλά του̋ θα βάλουν και πάλι σήµερα οι Παλαίµαχοι ποδοσφαιριστέ̋ των Τρικάλων . Κι όπου καλά , εννοείται πω̋ είναι τα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια , γιατί στι̋ 4mm έχουν µια κόντρα που φέρνει αναµνήσει̋ από τα παλιά τα ένδοξα χρόνια του ΑΟΤ. Το φιλικό µε του̋ φίλου̋ του̋ βετεράνου̋ τη̋ Βέροια̋ αποτελεί µια καλή ευκαιρία για ξεµούδιασµα για ρεβάν̋ από προηγούµενε̋ αναµετρήσει̋ αλλά και για κουβέντα για κείνα τα ένδοξα χρόνια των δύο οµάδων η αναµέτρηση ήταν να διεξαχθεί στο στάδιο, όµω̋ η δηµοτική αρχή δεν ενέκρινε και δεν έδωσε άδεια κι έτσι το µατ̋ θα γίνει στο γήπεδο του ∆ικεφάλου Πυργετού.

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Μπροστά η Λαµία Ασορτί µε τι̋ τελευταίε̋ του εµφανίσει̋ ο ΑΟΤ1963, έβγαλε µέτρια εικόνα

στον ∆οµοκό και πήρε δύσκολη νίκη (0-1) µε γκολ του Κόλα

Τη νίκη µε 2-1 επί τη̋ Ένωση̋ Αποστόλου Παύλου πήρε η Λαµία για να βρεθεί µόνη τη̋ στην κορυφή του 3ου οµίλου τη̋ Γ΄ Εθνική̋ ενώ ακολουθεί ο ΑΟΤ1963

Κόλα-ει κοντά στην κορυφή

Θα’χει περιπέτειε̋, φαίνεται… Το ταξίδι και τα δροµολόγια που θα κάνει φέτο̋ ο ΑΟΤ1963 στα γήπεδα τη̋ Γ’ Εθνική̋, µόνο εύκολα δεν θα είναι. Από τη στιγµή µάλιστα που η οµάδα δεν µπορεί να βάλει µπροστά και να “δουλέψει µε τετρακίνηση τη µηχανή τη̋” (δεν µπορεί δηλαδή να αφοµοιώσει ή να αφοµοιωθεί και να ταυτιστεί µε την Σερβική τετράδα), προφανώ̋ και θα αντιµετωπίζει δυσκολίε̋, σε µικρά και µεγάλα παιχνίδια.

κη µε 1-0, όµω̋ όταν ανοίγει κουβέντα για την αγωνιστική παρουσία και την εικόνα τη̋ οµάδα̋ µέσα στο γήπεδο, τότε τα δεδοµένα αλλάζουν και η αποτίµηση συναρτάται ευθέω̋ µε στόχου̋ και τι̋ προοπτικέ̋ µε τι̋ οποίε̋ βαδίζει η κάθε οµάδα στο πρωτάθληµα. Τα Τρίκαλα λοιπόν φέτο̋ έβαλαν ψηλά τον πήχη, ο Ζόραν Μπάµποβιτ̋ κι ο Χρήστο̋ Ζαχόπουλο̋ µίλησαν ξεκάθαρα και χωρί̋ περιστροφέ̋ για το στοίχηµα τη̋ ανόδου προ̋ την football league κι έτσι κάθε βήµα τη̋ οµάδα̋ µέσα στην κίνηση του 3ου οµίλου κρίνεται µ’ αυτή την αυστηρή λογική. Το τέλο̋ καλόόλα καλά πάντω̋ ταιριάζει για την µάχη των κυανέρυθρων στο ∆οµοκό, γιατί το µατ̋ έτσι Το τι είναι µικρό βέβαια και τι εύκολο στη Γ΄ όπω̋ πήγαινε δεν έδειχνε νικητή. Οι καυνέρυΕθνική, είναι ένα ζήτηµα που σηκώνει συζήτηση, θροι έχασαν σπατάλησαν ένα ολόκληρο ηµίγιατί όταν βγαίνει διπλό σε µια δύσκολη έδρα –κα- χρονο χωρί̋ να κάνουν φάση τη̋ προκοπή̋, λή ώρα όπω̋ χθε̋ στο γήπεδο του ∆οµοκού- τα µπήκαν νωχελικοί και στην εκκίνηση τη̋ επανάπράγµατα δείχνουν ευοίωνα. Η οµάδα πήρε τη νί- ληψη̋, αλλά κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο χάρη στο όµορφο γκολ που σηµείωσε ο Κόλα στο 62’ τη̋ αναµέτρηση̋. Όλα τα υπόλοιπα ΙΑ (εικόνα τακτική ευκαιρίε̋ παρουσία µέσα στο ΑΤΗΓΟΡ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Κ παιχνίδι) µένουν πλέον πιο πίσω. Μετρούν οι λου οµί 3ου του βαθµοί το θετικό αποτέλεσµα που έρχεται από ατα Τ’ αποτελέσµ 0-1 ...... την πρωτη εκτό̋ έδρα̋ νίκη και η αναρρίχηση 3......... 196 OT ...A .....ύ οκο Αχ. ∆οµ στον πίνακα του οµίλου. . Νεοκαισάρεια̋..1-2 Μαχ. Τερψιθέα̋ .- ...Αχυργετό̋ ................2 -0 Tι µπορεί να µείνει από τη µέτρια µετριότατη Αµπελωνιακό̋....- ...Π γα̋ Φεραίο̋........4- 2 εικόνα των «κυανέρυθρων» στο πρώτο ηµίχροΝάουσα..............- ...Ρήυκάδια .................1 -1 ...Λε ........ Χαλκίδα ...... νου του αγώνα; Μόνο 2-3 καλέ̋ στιγµέ̋ σε φάΚαρδίτσα̋.........3-1 ∆ωτιέα̋ Αγιά̋....- ...ΑΟ σει̋ όµω̋ που δεν έγιναν κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ ακροχώρι .............2-1 Λαµία .................- ...Μ............................Κ ύµη µαζί µε µια υποτυπώδη κυκλοφορία τη̋ µπάλα̋ Ρεπό ........................ από την άµυνα προ̋ το κέντρο, αλλά όχι µε Η Βαθµολογία αξιώσει̋ προ̋ την επίθεση. Βγήκαν επίση̋ και .Η ..Ι... . ...Ν ολ.. ..Γκ αθ. κάποιε̋ φωνέ̋ του Μπάµποβιτ̋ που είδε να κιΟµάδε̋ .................Β .....5-2 .......3 ...1 ...0 ...10 ...... ...... ...... νούνται στα ρηχά και οι οµοεθνεί̋ του συµπαΛαµία... ......4-2 .......2 ...2 ...0 AOT 1963 .................8 ......5-2 .......2 ...1 ...1 ρασύροντα̋ βέβαια µαζί του̋ και την υπόλοιπη ∆ωτιέα̋ Αγιά̋ ...........7 ......4-3 .......2 ...1 ...1 οµάδα σε ένα µέτριο κι αργό παιχνίδι. Αχ.. Νεοκαισάρεια̋ ...7 .1 ...3 ...0 ...... 2-1 ...... .6 ...... ...... Πάντω̋ από το «στοπ-καρέ» του α’ ηµιχρόνου Λευκάδια ...... ......4-5 .......2 ...0 ...2 ξεχώρισε κατ’ αρχή η φάση του 12ο λεπτού µε το Μακροχώρι................6 ......5-3 .......1 ...2 ...0 .....5 ...... Αµπελωνιακό̋ µακρινό σουτ του Κάλφα που έστειλε την µπάλα ......2-0 .......1 ...2 ...0 Κύµη..........................5 ......6-5 .......1 ...2 ...1 λίγα εκατοστά άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι Νάουσα .....................5 ...1 ...2 .1 ......5-5 ...... του Κουτσούµπα. Καλή στιγµή για τα Τρίκαλα Μαχητή̋ Τ.................5 ......3-3 .......1 ...1 ...1 ....4 προέκυψε και στο 18', όταν ο Γέφτιτ̋ ελίχθηκε κι Αχ. ∆οµοκού.......... 4-6 .......1 ...1 ...2 ...... ....4 ...... αίο̋ Φερ Ρήγα̋ έφτασε έξω από την περιοχή, δοκίµασε το πόδι ......2-5 .......0 ...1 ...3 Χαλκίδα .....................1 ......2-6 .......0 ...1 ...3 του, αλλά δεν κατάφερε να βρει εστία αφού σηΑΟ Καρδίτσα̋...........1 ...3 ...0 .0 ...... 0-5 ...... µάδεψε ψηλά κι έχασε την ευκαιρία. Από κει και Πυργετό̋ ..................0 ∆οµοκού Πυργετό̋ Κύλέα̋ Αχιλ : µετά οι «κυανέρυθροι» -παρ’ ότι είχαν την πρωΈκαναν το Ρεπό ̋ ιακό ελων Αµπ και µη τοβουλία των κινήσεων µέσα στο γήπεδο-, δεν τική Η επόµενη 5η αγωνισ µπόρεσαν να φτιάξουν φάσει̋ στην εστία του καισάρεια̋ Νεο χ. ....Α ...... ...... Κουτσούµπα, παρασύρθηκαν σε ένα αργό τέµAOT 1963.... .Αχιλ. ∆οµοκού ...... -..... ...... ...... ̋.... πο που εµφανώ̋ εµφανέστατα βόλευε του̋ Πυργετό ......Μαχ. Τερψιθέα̋ .-... ...... αίο̋ Φερ α̋ παίκτε̋ του ∆οµοκού και εν τέλει σπατάλησαν Ρήγ ......Αµπελωνιακό̋ Κύµη .......................-...... όλο το πρώτο ηµίχρονο µε µικρο-ευκαιρίε̋ και ουσ α ..Νά ...... ...... ...... ..-.. Λευκάδια............... κατά κανόνα µε προσπάθειε̋ που σταµατούαλκίδα ....Χ ...... ...... ...... ....... Μακροχώρι ...... σαν έξω από την περιοχή των γηπεδούχων. ..............Λα µία ...... ...... .....̋.... Αγιά ∆ωτιέα̋ Το µατ̋ µάλιστα από το 25 και µετά δεν θα ......ΑΟ Καρδίτσα̋ Ρεπό: .............................. είχε καµία αξία εάν δεν έβγαιναν και κάποιε̋

φάσει̋ µε δυνατά µαρκαρίσµατα. Πάλι καλά που ήταν κι αυτά γιατί σε διαφορετική περίπτωση η αναµέτρηση θα θύµιζε φιλικό προετοιµασία̋ στι̋ αρχέ̋ του καλοκαιριού κι όχι επίσηµο αγώνα στα τέλη του Οκτωβρίου… Φυσικά βλέποντα̋ τα χάλια τη̋ οµάδα̋ του ο Ζόραν Μπάµποβιτ̋ ξεκίνησε τον… εξάψαλµο πριν τη λήξη του α’ µέρου̋, ζήτησε κίνηση χωρί̋ την µπάλα έβαλε φωνέ̋ και για τι̋ λανθασµένε̋ επαναφορέ̋ του Ψωµιάδη από τη γραµµή τη̋ εστία̋ και περίµενε τουλάχιστο να δει πιο γρήγορε̋ αντιδράσει̋ στο β’ ηµίχρονο.

Βρήκε δίχτυα µε Κόλα Στο ξεκίνηµα πάντω̋ δεν έγινε τίποτα α’ αυτά που ζητούσε ο Σέρβο̋ προπονητή̋, όµω̋ µε την πάροδο του χρόνου οι παίκτε̋ του ΑΟΤ1963 κέρδισαν µέτρα µέσα στο γήπεδο ανέβασαν τι̋ γραµµέ̋ του̋ πιο ψηλά και χωρί̋ να κάνουν κάτι ουσιώδε̋ µέχρι το 60, κατάφεραν να πάρουν το πάνω χέρι στην υπόθεση τη̋ νίκη̋ µε το γκολ που σηµείωσε ο Κόλα στο 62’. Ο µέσο̋ του ΑΟΤ µάλιστα προσπέρασε και τον γκολκίπερ του ∆οµοκού κι έγραψε το 0-1 σε ένα καίριο σηµείο του αγώνα πριν αρχίσουν πάλι οι γκρίνιε̋ από τον πάγκο τη̋ οµάδα̋. Από κει και µετά; Η τακτική των Τρικάλων δεν προέβλεπε συνταρακτικά πράγµατα µέσα στο γήπεδο, η οµάδα γύρισε από µόνη τη̋ πιο πίσω, επιδιώκοντα̋ κατ’ αρχή να διαφυλάξει το σκορ κι έτσι έδωσε περισσότερο χώρο στου̋ γηπεδούχου̋ για να κάνουν αυτοί το παιχνίδι. Τι έκαναν τώρα αυτοί, είναι ένα άλλο ζήτηµα που αφορά τη δική του̋ παρουσία στο παιχνίδι. Λίγα πράγµατα πάντω̋ σε κίνηση και φάσει̋ µπροστά στην εστία του Ψωµιάδη, κι αυτό οφείλονταν κυρίω̋ στην προσεγµένη αµυντική λειτουργία των καυνέρυθρων που απέφυγαν τα λάθη και κράτησαν µακριά του̋ κινδύνου̋. Ωστόσο στο 77’ ο Κουλπα πήγε να αιφνιδιάσει τον Ψωµιάδη µε ένα περίεργο σουτ από τα πλάγια. Σηµάδεψε εστία έδωσε φάλτσα στην µπάλα κι ανάγκασε τον γκολκίπερ του ΑΟΤ να διώξει όπω̋-όπω̋ σε κόρνερ .Στην τελευταία φάση του µατ̋ στο 87’ ο Καντού έκανε κι αυτό̋ τα…. δικά του, βρήκε χώρο για να πυροβολήσει, σήκωσε κεφάλι σηµάδεψε αλλά δεν βρήκε δρόµο προ̋ τα δίχτυα…. έστειλε την µπάλα άουτ και έκλεισε το φιλµ των ευκαιριών τη̋ οµάδα̋ του χωρί̋ να ανησυχήσει του̋ δικού̋ µα̋. Αχ. ∆οµοκού: Κουτσούµπα̋, Τσιλίκα̋, Ράπτη̋, Μπατή̋, Κάππο̋, Καλαµάτα̋, Καντού (46’ Κούλπα̋), Κειτά (60’ Μέντεζ), Μπουγιότα̋, Φραταράκο̋ (85’ Ζαχαράκη̋), Αναστασίου Τρίκαλα 1963: Ψωµιάδη̋, Μπόντε, Κάλφα̋, Φορτούνη̋ ( 46’ Ιωαννίδη̋), Τσβέτκοβιτ̋, Στάµο̋, Χαλιµπάκη̋, Κόλα, Βουκέλια, Γέφτιτ̋ ( 87’ Λουιζίδη̋), Σίµοβιτ̋

Στην 3η θέση τη̋ βαθµολογία̋ βρίσκεται ο Αχιλλέα̋ Νεοκαισάρεια̋ που επικράτησε 2-1 του Μαχητή Τερψιθέα̋ εκτό̋ έδρα̋. Ο Αµπελωνιακό̋ δεν αντιµετώπισε ιδιαίτερα προβλήµατα παίρνοντα̋ τη νίκη µε 2-0 επί του Πυργετού. Μεγάλο παιχνίδι στη Νάουσα, όπου η οµώνυµη οµάδα επικράτησε 42 του Ρήγα Φεραίου. Στο ισόπαλο 1-1 έµειναν Χαλκίδα και Λευκάδια, ενώ τέλο̋ ο ∆ωτιέα̋ Αγιά̋ επικράτησε 3-1 τη̋ Καρδίτσα̋.

ΑΕΚ

Τριάρα στην Κρήτη Κάθε Κυριακή για την ΑΕΚ φέτο̋ θα έχει µία ίδια κατάληξη. Στο παιχνίδι µε τον Άγιο Νικόλαο, καθάρισε από νωρί̋ και µε αρκετά άνετο τρόπο. Για να φτάσει στο τρίποντο η Ένωση αρκούσε η καλή εµφάνιση του Ζντράβκο Πόποβιτ̋ ο οποίο̋ µε δύο τέρµατα οδήγησε την Ένωση στη νίκη µε 3-0 µε χαρακτηριστική άνεση. Ο έµπειρο̋ επι-

θετικό̋ στο 29’ δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Ο ίδιο̋ στο 60’ µε εκπληκτική εκτέλεση φάουλ δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο γκολκίπερ, κάνοντα̋ το 2-0. Το τελικό αποτέλεσµα διαµορφώθηκε τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Ντακόλ µέσα στην περιοχή έκανε ωραίο γυριστό σουτ για να στείλει την µπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.


22

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Α΄ ΕΠΣΤ

 Πολλά γκολ, µέτριο θέαµα µπόλικη γρίνια και µικρέ̋ αλλαγέ̋ στην

Κράτησαν τι̋ θέσει̋ του̋ Να λοιπόν που άρχισαν να “ζεσταίνονται οι …µηχανέ̋ να ανάβουν τα αίµατα”, να ανοίγουν οι άµυνε̋ και να γίνεται παιχνίδι όχι µόνο µέσα στα γήπεδα αλλά και έξω απ’ αυτά… Το δείγµα γραφή̋ τη̋ έκτη̋ στροφή̋ µα̋ έδειξε πω̋ ακόµα και στο ξεπεσµένο ερασιτεχνικό του νοµού µα̋ υπάρχουν στιγµέ̋ που βγάζουν εντάσει̋. Σε δύο γήπεδα, στον Πυργετό και στη Φαρκαδόνα στήθηκε καβγά̋ για το τίποτα, προέκυψαν “θέµατα προ̋ συζήτηση” και η συζήτηση ω̋ γνωστό µέσα στα γήπεδα έχει του̋ δικού̋ τη̋ κανόνε̋, µε γαλλικά µε σπρωξίµατα ακόµα- ακόµα και µε µερικέ̋ ψιλέ̋ που πέφτουν από του̋ πιο θερµόαιµου̋. Καλό θά ‘ναι να λείψουν τα παρατράγουδα αυτά γιατί το πρωτάθληµα δεν αντέχει εκτροπέ̋ παρεκτροπέ̋ µαζί µε κάποιε̋ σφαλιάρε̋!!! Αγωνιστικά πάντω̋, δεν υπήρξαν µεγάλε̋ αλλαγέ̋ στον πίνακα τη̋ κατηγορία̋. Στην κορυφή µόνη πρώτη παρέµεινε η ∆ήµητρα κερδίζοντα̋ µάλιστα εκτό̋ έδρα̋ µε 1-3 τον Ασκληπιό σε παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο τη̋ Λυγαριά̋. Ετσι η οµάδα των Γιαγιάκου Γκαραγκάνη συνέχισε το καλό τη̋ σερί στο πρωτάθληµα τη̋ Α' Κατηγορία̋, όµω̋ στο… κατόπι τη̋ τρέχουν τόσο και το Φλαµούλι που νίκησε δύσκολα τον Πυργετό µέσα στο σπίτι του, όσο και το Καστράκι αλλά και τα Μετέωρα που πέρασαν µε διπλό κι 0-1 από τη Φαρκαδόνα. Στο Κηπάκι έγινε ανοιχτό παιχνίδι και η ΑΕΤ που προέρχονταν από θετικό αποτέλεσµα κατάφερε και πήρε τη νίκη µε 4-2 επί των Παραληθαίων. Αξιοσηµείωτε̋ επίση̋ οι δυο ισοπαλίε̋ τη̋ ηµέρα̋: Στο γήπεδο Σεισµοπλήκτων τα Καλύβια αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ πήραν τελικά τον βαθµό µε το 2-2 στην αναµέτρηση µε τον Οικουµένιο, ενώ ακόµα πιο εντυπωσιακό ήταν το γύρισµα τη̋ Μπάρα̋ που έκανε το 0-2 τη̋ Φήκη̋ σε τελικό 2-2. Γενικά συνοπτικά στα µατ̋ τη̋ έκτη̋ ηµέρα̋ συνέβησαν πολλά και αξίζει να τα διαβάσετε στο ρεπορτάζ τη̋ εφηµερίδα̋ µα̋. Αχ. Mπάρα̋ - Φήκη 2-2 Ο νόµο̋ του ποδοσφαίρου ω̋ γνωστό είναι αµείλικτο̋… Όταν δεν βάζει̋ γκολ και δεν τελειώνει̋ το παιχνίδι στι̋ ευκαιρίε̋ που παρουσιάζονται, τότε µπορεί να προκύψουν ζητήµατα… σαν αυτά που προέκυψαν στο ντέρµπι τη̋ µπάρα̋ µε τη Φήκη. Οι φιλοξενούµενοι µπήκαν µε ορµή στο παιχνίδι πέτυχαν δύο γκολ στο α’ ηµίχρονο έχασαν άλλε̋ δύο σηµαντικέ̋ φάσει̋, είχαν ένα δοκάρι στην αρχή τη̋ επανάληψη̋ κι από κει και µετά …έγιναν πρωταγωνιστέ̋ σε «σκηνικό αυτοκτονία̋» Παρ’ ότι κέρδιζαν µε 2-0, κατάφεραν τελικά να αφήσουν βαθµού̋ στην αναµέτρηση µε τον µαχητικό και καθ όλα άξιο Αχιλλέα που θάχει να το λέει για τον τρόπο που έσωσε την παρτίδα και πήρε βαθµό ισοπαλία από ένα µατ̋ που (επαναλαµβάνουµε) έµοιαζε χαµένο από χέρι στο πρώτο ηµίχρονο. Οι δυο οµάδε̋ εµφανίστηκαν µε κοινέ̋ αγωνιστικέ̋ προσεγγίσει̋ στο ραντεβού τη̋ έκτη̋ στροφή̋, όµω̋ είχαν διαφορετική αφετηρία στον τοµέα τη̋ ψυχολογία̋, αφού οι µεν γηπε-

δούχοι προέρχονταν από µια βαριά ήττα (στο δικό του̋ γήπεδο από τον Ασκληπιό), οι δε φιλοξενούµενοι πήραν ώθηση µετά την πεντάρα που έριξαν στον Οικουµένιο µόλι̋ στην προηγούµενη «στροφή». Αν τώρα µέσα σ’ όλα τούτα προσθέσουµε και τα δεδοµένα των προηγούµενων αναµετρήσεων και δούµε τη σούµα, θα αντιληφθούµε προφανώ̋ και την πίεση που ασκούσε στο επιτελείο τη̋ µπάρα̋ το µέτριο ξεκίνηµα. Στου̋ Μπαριώτε̋ λοιπόν περίσ(0-2) σευε το άγχο̋, και στην λλα̋ µε την Περιστέρα α από την µάχη τη̋ Θύε Φήκη ήταν διάχυτη η αισιο- Θεαµατικό στιγµιότυπ γκολκίπερ του Ασκληπιού Αστερή (µετά από δοξία για το συγκεκριµένο ακόµα δύσκολο παιχνίδι και παρ’ ότι ταλαιπω- σέντρα του Βενέτη) ήταν το έναυσµα που θα παιχνίδι που ξεκίνησε µεν υποτονικά όµω̋ σταδιακά απέκτησε ρυθµό εί- ρήθηκε µέχρι να βρει τη λύση στο…γρίφο που έδινε και πάλι προβάδισµα στου̋ Απολλωνιχε φάσει̋ είχε και καλέ̋ ευκαιρίε̋. Η Φήκη τη̋ έβαλε ο Ασκληπιό̋ στο γήπεδο Λυγαριά̋, στέ̋. Ο Νούλα̋ άρπαξε την ευκαιρία πέτυχε το άνοιξε το σκορ στο 14’ µε την ωραία προσπά- τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη του̋ βαθ- 1-2 κι από κει και µετά το µατ̋ πήγε στα µέτρα θεια του Μούτσα. Συνέχισε µε το ίδια ορµή και µού̋ και το χειροκρότηµα. Η οµάδα των Για- των φιλοξενούµενων που έκλεισαν µάλιστα το πριν περάσει εικοσάλεπτο έφτασε και στο 0-2 γιάκου Γκαραγκάνη έβαλε Τρίτη ταχύτητα µετά 90λεπτο µε ένα ακόµα γκολ. Στο 90ο τη̋ ανακερδίζοντα̋ πέναλτι σε προσπάθεια του Μού- το 70’ κι επικράτησε του µαχητικού Ασκληπιού µέτρηση̋ ο Ρετζιλά̋ κέρδισε πέναλτι κι ο Κωτσα το οποίο µετέτρεψε σε γκολ ο Βερβέρα̋. Η µε 3-1 σε ένα παιχνίδι που δεν είχε γκολ στο α’ τούλα̋ εύστοχο̋ από τα 11 βήµατα διαµόρφωσε το τελικό 1-3 που κράτησε τη ∆ήµητρα στην Μπάρα σ’ αυτό το διάστηµα έψαχνε να βρει πα- ηµίχρονο. πρώτη θέση τη̋ βαθµολογία̋. τήµατα µέσα στο γήΑγ. Οικουµενιο̋ - Μ. Καλύβια 2-2 πεδο έφτιαξε δυο καΣύµπτωση επαναλαµβανόµενη παύει να είναι λέ̋ φάσει̋ από στησύµπτωση λεν οι παλιοί και µάλλον έτσι πρέπει µένα όµω̋ και τι̋ να είναι. Α̋ το έχουν υπόψη στα Καλύβια γιατί δύο φορέ̋ (στο 34 για µία ακόµα φορά «πέταξαν» βαθµού̋ σε ένα και 40) καθάρισε ο παιχνίδι που το υπολόγιζαν το λογάριαζαν για Μπεκο̋ αποκρούοντρίποντο. τα̋ φάουλ του ΚοΆλλο όµω̋ τι κάνει̋ στο λογαριασµό κι άλλο τρώτσιου και κεφατι βγαίνει τελικά µέσα στο γήπεδο …Και στο γήλιά του Τριγώνη. πεδο του Οικουµένιου βγήκε µία συναρπαστική Στο β’ ηµίχρονο ξεισοπαλία (2-2) σε ένα µατ̋ που ήταν γεµάτο σε κίνησε µε µια ακόµα φάσει̋ σε λάθη αλλά και σε χαµένε̋ ευκαιρίε̋ ευκαιρία από την Μετά την αγχωτική επικράτηση τη̋ προηγούµεοµάδα τη̋ Φήκη̋: Στο 56 ο Βερβέρα̋ σηµάδεψε το δοκάρι ΝΙΚΗ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧ του Γκαραγκάνη ενώ αγων.) λίγα λεπτά αργότεΟι παίκτε̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ έτοιµοι να πανηγυρίσουν Τα αποτελέσµατα (6η ρα καλή φάση για τη νίκη του̋ στο γήπεδο τη̋ Λυγαριά̋ ...........2 -2 ...... ...... Αχ. Μπάρα̋ .....- .....Φήκη Καλύβια ..........2 -2 γκολ είχε και ο Μούεγ. Χρειάστηκε µάλιστα να φτάσουµε µέχρι το Άγ. Οικ/νιο̋ .....- .....Μ τσα Μ’ αυτά και µε αυτά αναθάρρησαν οι Μπατρα/Απ. ...........1 -3 Ασκληπιό̋ .......- .....∆ήµη ρα .................0 -1 ριώτε̋ που έτσι κι αλλιώ̋ ήταν στην ...τσίτα σε 61ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ για να βρει η ......- .....Μετέω όνα καδ Φαρ ούλι.................0-1 όλο το παιχνίδι. Στο 77’ λοιπόν άρχισε να δια- µπάλα τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα αφού η Πυργετό̋.........- .....Φλαµράκι.................1-4 φαίνεται αλλαγή σκηνικού στο παιχνίδι, οι γη- φλύαρη επιθετική πρωτοβουλία τη̋ ∆ήµηΚρύα Βρύση ....- .....Καστ τέρα...............0-2 πεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο αµφισβή- τρα̋ από τη µία και η οι εξάρσει̋ του ΑσκληΜεγαλοχώρι ....- .....Περισληθαίοι ...........4 -2 ΑΕΤ ..................- .....Παρα τησαν οι φιλοξενούµενοι. Την εκτέλεση ανέλα- πιού από την άλλη, ήταν τα στοιχεία εκείνα βε ο Τριγώνη̋, πέτυχε µε τη δεύτερη το 1-2 και που έφτιαξαν σκηνικό ισοπαλία̋ στο γήπεδο Η Βαθµολογία τη̋ λυγαριά̋. Ωστόσο στο 61ο λεπτό τη̋ αναέβαλε την οµάδα του ξανά στο παιχνίδι. ...Η Βαθ. ....Γκολ ......Ν...Ι. .1 ...... µέτρηση̋ οι µηχανέ̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ πήραν ...... Οµάδε̋ Ο επίλογο̋ γράφτηκε λίγο πριν απ’ το τέλο̋ ....15 ......18-6........5...0... .0 ...... α.... ητρ µπροστά µε µια γρήγορη κίνηση: Ο Νούλα̋ ∆ήµ και οι γηπεδούχοι που ποτέ δεν εγκατέλειψαν 12-1........4...2... Φλαµούλι.............14 ...... 11-3........4...2....0 την προσπάθεια κατάφεραν να πάρουν τη µπου- πλαγιοκόπησε έβγαλε σέντρα στην καρδιά τη̋ Καστράκι.............14 ...... 13-6........4...0....2 άµυνα̋, εκεί πετάχτηκε ο Ρούκα̋ και µε προκιά απ’ το στόµα τη̋ Φήκη̋ µε το γκολ του ΠαΜετέωρα.............12 ...... 11-5........4...0....2 παθανασίου στην τελευταία φάση του αγώνα. βολή πέτυχε το 0-1 για του̋ πράσινου̋. Η αντίΠυργετό̋............12 ...... .9-5.........3...2....1 Και οι δύο οµάδε̋ πάντω̋ έχουν παράπονα για δραση πάντω̋ του Ασκληπιού ήταν άµεση : Φήκη ...................11 ...... 11-7........3...1....2 ΑΕΤ .....................10 ...... 12-9........3...1....2 τη διαιτησία του κ Μίσσα και µάλιστα στη Φήκη Στο 65’ ο Τσιορλιανό̋ µε ωραίο σουτ νίκησε Ασκληπιό̋...........10 ......10-13.......3...0....3 µιλούν για τη φάση του 1-2 ενώ οι Μπαριώτε̋ τον Γιδόπουλο και πέτυχε το 1-1 επαναφέρονΚρύα Βρύση.........9 ...... .9-10........2 ...1....3 διαµαρτυρήθηκαν δύο φορέ̋ ζητώντα̋ πέναλτι. τα̋ ισορροπίε̋ στο παιχνίδι. Η ισοπαλία πάνΜεγ. Καλύβια .......7 ...... 10-12.......2...1....3 τω̋ δεν κράτησε για πολύ, Ένα λάθο̋ του Ασκληπιό̋-∆ήµητρα 1-3 Παραληθαίοι ........7 ...... .9-12........2 ...1....3 Μέταλλο νικητή έδειξε η ∆ήµητρα σε ένα Περιστέρα............7 ...... .8-15........1 ...1....4 Αχιλ. Μπάρα̋ .......4 ...... .5-10........1 ...0....5 Φαρκαδόνα ..........3 ...... .7-18........0 ...2....4 Άγ. Οικουµένιο̋ ...2 ...... .1-24........0 ...0....6 Μεγαλοχώρι.........0 ......

τική Η επόµενη 7η αγωνισ

.......Μεγ. Καλύβια Φήκη .......................- .............Αχιλ. Μπάρα̋ ∆ήµητρα/Απ. ...........- ...... ...Άγ. Οικουµένιο̋ Μετέωρα.................- ...... ............Ασκληπιό̋ Φλαµούλι ................- ...... ........Φαρκαδόνα ...... Καστράκι.................-... .............Πυργετό̋ Περιστέρα...............- ...............Κρύα Βρύση Παραληθαίοι ...........- ...... .......................ΑΕΤ Μεγαλοχώρι............- ......


ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

κατάταξη µετά την 6η δοκιµασία

µικροί και µεγάλοι νη̋ αγωνιστική̋ (στο ραντεβού µε τη Φαρκαδόνα) οι παίκτε̋ του Παναγώτη Γκένα «έβαλαν στο µάτι» και το επόµενό του̋ παιχνίδι, όµω̋ αυτή τη φορά την πάτησαν (από απερισκεψίε̋ όπω̋ στο µατ̋ µε την Περιστέρα), γιατί από µια απερισκεψία και µια λάθο̋ µεταβίβαση έγινε η φάση του 1-0. Στο 23’ από λάθο̋ µεταβίβαση στην ανάπτυξη των φιλοξενούµενων, ο Μανώλη̋ άρπαξε την ευκαιρία έβγαλε κάθετη µπαλιά στον Σικοβέλα, αυτό̋ µε τη µία άνοιξε και «κρέµασε» τον εξερχόµενο Βασιλείου και πέτυχε το 1-0 για τον Οικουµένιο. Οι Καλυβιώτε̋ µετά το γκολ έχασαν τον προσανατολισµό Το στοπ καρέ του πρώτου γκολ στο γήπεδο Αγ. Οικουµένιου µε δράστη τον Σικοβέλα του̋, έχασαν και 1-2 ευκαιρίε̋ µέχρι τη λήξη του ηµιχρόνου αλπω̋ ήθελε πολλά πράγµατα να ψάξει και να ρα θα κινείται µε µεγαλύτερη πίεση µέσα στα λά µπήκαν και πάλι στο µατ̋ στο 47 όταν ο Κά- τακτοποιήσει σ’ ένα ακόµα δύσκολο παιχνίδι. γήπεδα κι ίσω̋ αυτή η πίεση βγάλει και την βρα̋ αξιοποίησε κατά τον ιδανικότερο τρόπο τη Υπό άλλε̋ συνθήκε̋ βέβαια (καλή ώρα όπω̋ αναµενόµενη αγωνιστική συσπείρωση. Μένει σέντρα του Στεφόπουλου πήγε ψηλά και µε κε- πέρσι) θα µπορούσε να διαχειριστεί χωρί̋ ζό- να δούµε λοιπόν την πορεία… φαλιά έγραψε το 1-1. Στο 59 ο Γ Κάβρα̋ είχε ρια µια αναµέτρηση µε νεοφώτιστη οµάδα τη̋ Κρ. Βρύση - Καστράκι 1-4 µια σηµαντική ευκαιρία όµω̋ σηµάδεψε το δο- κατηγορία̋. Φέτο̋ όµω̋ (µε την ελλιπή προΜε χατ τρικ του Γιάννη Καλτσούδα η οµάδα κάρι. Το ξεκίνηµα του β ηµιχρόνου είχε γρήγο- ετοιµασία αλλά και µε το αποδυναµωµένο ρόρο ρυθµό το παιχνίδι άνοιξε οι δύο οµάδε̋ έψα- στερ) όλα µοιάζουν πολύ πιο δύσκολα ακόµα χναν το γκολ και οι ευκαιρίε̋ διαδέχονταν η µία, κι αν παίζει στην έδρα τη̋ µε τον νεοφώτιστο την άλλη. Οι Καλυβιώτε̋ που είχαν ένα ακόµα Αρη Περιστέρα̋. δοκάρι σε προσπάθεια του Σπαθή, πέρασαν Απόδειξη; Μέσα από τη ροή και το τελικό µπροστά στο 76 µε το ωραίο σου του Οικονό- του αγώνα: Η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ ζορίµου. Το πλεονέκτηµα πλέον και την ψυχολογία στηκε αλλά κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη, την είχαν οι παίκτε̋ του Γκένα όµω̋ οι γηπε- επικράτησε µε 2-0 και πήρε βαθιά ανάσα για δούχοι παρά την άσχηµη τροπή βρήκαν κουρά- τη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήµατο̋. Το για και χάρη στην προσπάθεια του Σικοβέλα στο α’ ηµίχρονο πάντω̋ δεν είχε σκορ, µόνο φλύα84’ κατάφεραν να φτάσουν στο 2-2 και να σώ- ρε̋ κι επιπόλαιε̋ επιθέσει̋ από τι̋ δύο οµάσουν έτσι το βαθµό τη̋ ισοπαλία̋. Όσο για δε̋. Με την έναρξη του β µέρου̋ οι φιλοξενούµενοι έδειξαν τι̋ προθέσει̋ του̋ πίεσαν έφτιαξαν 1-=2 ευκαιρίε̋ και τελικά πήραν προβάδισµα στο 77’ µε το σου του Γραβάνη. Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγµα στο 89’ του Βράχου Καστρακίου πέρασε µε φόρα από τη̋ αναµέτρηση̋ και σε την έδρα τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ στο γήπεδο τη̋ κόντρα επίθεση η οµάδα ∆ιάβα̋, και πήρε την νίκη στο τοπικό ντέρµπι τη̋ Περιτέρα̋ σφράγισε τη̋ αγωνιστική̋ γράφοντα̋ µάλιστα επιβλητιτη νίκη τη̋ και µε το 2ο κό 1-4 επί των αντιπάλων τη̋. γκολ που έγινε από τον Το µατ̋ είχε δύναµη είχε εναλλαγέ̋ είχε Τάκο µετά από όµορφη φάσει̋ µα πάνω απ’ όλα είχε αρκετού̋ φιλάκαι πετυχηµένη ενέργεια θλου̋ στο γήπεδο, που πήγαν να δουν το του Μπουτίνα. Ετσι ο νεο- ντέρµπι των 2 σωµατείων τη̋ Καλαµπάκα̋ φώτιστο̋ σύλλογο̋ τη̋ στηρίζοντα̋ έτσι την προσπάθεια των επιτεΚαλαµπάκα̋ ανέβηκε λείων του̋. Στη ροή του αγώνα πάντω̋ οι Καστην 12η θέση και ισο- στρακινοί ξεκίνησαν καλύτερα από του̋ τυπιΓλίτωσε γκολ σ’ αυτή τη φάση ο γκολκίπερ τη̋ Φήκη̋ µε τη θεαµατική απόκρουση. Το πλάνο από το 2-2 Μπάρα̋-Φήκη̋ βαθµεί µε Παραληθαίου̋ κά γηπεδούχου̋ και στο 20 πέρασαν µπροστά και Καλύβια ενώ για τη µε το γκολ του Καλτσούδα που σούταρε και Θύελλα πλέον ο δρόµο̋ τη̋ µε τη βοήθεια του Λιάκου πέτυχε το 0-1. Στο του̋ Καλυβιώτε̋; Σίγουρα έµειναν µε την απο- παραµονή̋ φαντάζει ανηφορικό̋ και δύσκο- 24’ ο Καλτσούδα̋ βρήκε και πάλι το δρόµο ρία και θα πρέπει να ψάξουν και να βελτιώσουν λο̋, όµω̋ ακόµα δεν χάθηκε ούτε η πίστη ού- προ̋ τα δίχτυα πέτυχε το 0-2 αλλά οι Κυροτα αβίαστα λάθη που κάνει η αµυντική του̋ τε η αισιοδοξία ούτε από του̋ παίκτε̋ ούτε κι βρυσιώτε̋ απάντησαν στην εκπνοή του ηµιγραµµή. Με του̋ 7 µαζεµένου̋ βαθµού̋ οι Κα- από τη διοίκηση. Υπό τι̋ παρούσε̋ συνθήκε̋ χρόνου και χάρη στη διπλή προσπάθεια του λυβιώτε̋ βρέθηκαν στην 10η θέση του βαθµο- χρειάζεται βέβαια και λίγη τύχη σε δύσκολα Κόκκοβα. ξαναµπήκαν στο παιχνίδι µε το 1-2. λογικού πίνακα η αλήθεια είναι πω̋ δεν έκαναν παιχνίδια κι ίσω̋ σύντοµα φανεί η αγωνιστική Το συγκρότηµα τη̋ Κ Βρύση̋ ξεκίνησε δυτο καλύτερο ξεκίνηµα και θα πρέπει πλέον να αντιστροφή. Πάντω̋ η οµάδα από δω και πέ- νατά στην επανάληψη δεν είχε όµω̋ αξιόλοανεβάσουν ρυθµό στο υπόλοιπο κοµµάτι γε̋ ευκαιρίε̋ κι έτσι οι φιλοξενούµενοι τη̋ διαδροµή̋ µέχρι το φινάλε του Α’ Γύκαθάρισαν εύκολα το τρίποντο τη̋ νίρου. Από την άλλη πάλι οι γηπεδούχοι νεκη̋ µε άλλα δύο γκολ από τον Καλοφώτιστοι και περσινοί πρωταθλητέ̋ του τσούδα. Συγκεκριµένα στο 61 ανέβαΑ’ Οµίλου είναι υποχρεωµένοι εκ των σαν το σκορ χάρη στο γκολ που σηµείπραγµάτων πια να αφήσουν πίσω του̋ ωσε ο Καλτσούδα̋ και µπήκαν σε θέτο άσχηµο ξεκίνηµα να κοιτάξουν µπροση ισχύο̋ και όλα τέλειωσαν στο 84’ στά γιατί µπροστά είναι (κι έρχονται) κι από µια όµορφη προσπάθεια του Λιαάλλα πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια. τσικούρα που ξέφυγε από πλάγια γύΜεγαλοχώρι - Περιστέρα 0-2 ρισε στον Καλτσούδα κι αυτό̋ µε κονΝα… µαζέψει τα κοµµάτια τη̋, να βάτινό πλασέ έγραψε το 1-4 που ήταν και λει µια σειρά στα λάθη τη̋, και να κάνει το τελικό αποτέλεσµα του αγώνα. µια καινούρια αρχή, ήθελε η Θύελλα Οι αναµετρήσει̋ Πυργετού-ΦλαµουΜεγαλοχωρίου στην 6η αγωνιστική, αλλίου, ΑΕΤ-Παραληθαίων και Φαρκαδόλά… Εκ του αποτελέσµατο̋ φάνηκε να̋ Μετέωρων στι̋ επόµενε̋ σελίδε̋.

Αθλητικά Φλα̋ στα γήπεδα

23


24

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Το Φλαµούλι «βγήκε αλώβητο από τη µάχη» του

Πυργετού, χάρη στο γκολ του Β. Τσιούκα (0-1)

∆ιπλό και ένταση στο φινάλε Όταν παίζει ο δεύτερο̋ µε τον τρίτο τη̋ βαθµολογία̋, είναι αυτονόητο πω̋ θα δώσουν ειδήσει̋… Η µάχη του Πυργετού µε το Φλαµούλι δέσποζε στο πρόγραµµα τη̋ έκτη̋ ηµέρα̋ και η αλήθεια είναι πω̋ είχε ξεχωριστή αγωνιστική και βαθµολογική σηµασία και για του̋ δύο. Βαθµολογική, όχι απαραιτήτω̋ για την τροπή που θα έπαιρνε η µάχη του τίτλου, αλλά κυρίω̋ για την ετοιµότητα που θα έδειχναν και οι δύο οµάδε̋ σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ειδικά για τον ∆ικέφαλο του Πυργετού το παιχνίδι του Σαββάτου ήταν κάτι σαν… τεστ αντοχή̋ στα δύσκολα, γιατί προέρχονταν από την πρώτη βαριά ήττα.

Για το Φλαµούλι πάλι, το µατ̋ ήταν ένα ακόµα κρίσιµο ντέρµπι από τα πολλά που έπεσαν µαζεµένα στο ξεκίνηµα τη̋ φετινή̋ σεζόν. Το συγκρότηµα του Ρούσσα µετρούσε µέχρι χθε̋ δύο αποτυχηµένε̋ απόπειρε̋ για αναζήτηση διπλού µακριά από το γήπεδό του. Είχε δύο εξόδου̋ και

δύο ισοπαλίε̋, όµω̋ στην Τρίτη ήρθε η …φαρµακερή, έβαλε στοπ στο σερί και πήρε µπροστά κατακτώντα̋ ίσω̋ το πιο σηµαντικό τρίποντο στην 6η στροφή. Ωστόσο η αναµέτρηση αυτή δεν έδωσε µεγάλε̋ συγκινήσει̋ φάσει̋ και θέαµα µέσα στο γήπεδο Ένα γκολ, τρει̋-τέσσερι̋

φάσει̋ κάµποσε̋ ακόµα µικροευκαιρίε̋ και… αυτό ήταν όλο. Το κρισιµότερο ίσω̋ και δυσκολότερο µατ̋ τη̋ 6η̋ αγωνιστική̋ δεν έβγαλε µεγάλε̋ συγκινήσει̋, είχε όµω̋ µικρο-καυγάδε̋ µέσα στη ροή του, είχε διαµαρτυρίε̋ προ̋ τον διαιτητή και τέλειωσε µε κάποιε̋ ψιλέ̋ που έπεσαν όταν παίκτε̋ και προπονητέ̋ πήγαιναν κουβεντιάζοντα̋ για τα αποδυτήρια. Συνηθισµένα πράγµατα θα πει κανεί̋ Ίσω̋ µάλιστα να ήταν κι αυτά που έβαλαν αλατοπίπερο στην άνοστη σούπα που σέρβιραν σε µια γεµάτη κερκίδα οι οµάδε̋ του Πυργετού και του Φλαµουλίου. Το ντέρµπι πάντω̋ είχε νικητή, αφού το Φλαµούλι του Τάκη Ρούσσα κατάφερε να βάλει την µπάλα στα δίχτυα πήρε το πολύτιµο τρίποντο και… έκανε ένα σηµαντικό βήµα αλλά θα πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγµατα στην εικόνα στο παιχνίδι του, εάν βεβαίω̋ θέλει να κυνηγήσει και πάλι τον τίτλο Το γκολ που έκρινε την αναµέτρηση µπήκε στο 27ο λεπτό µετά από κόρνερ του Ντούβλη ο Τσιούκα̋ σηµάδεψε σωστά και βρήκε δίχτυα. Πάντω̋ στο 37 έγινε φάση που έφερε τα πρώτα νεύρα µε την κόντρα Μπασικα Ζαχαράκη ενώ στο φινάλε έπεσαν και κάποιε̋ ψιλέ̋ στην κουβέντα και στην αποχώρηση των οµάδων από το γήπεδο. Ανούσια κι ανώφελα πράγµατα που χάλασαν όµω̋ την καλή εικόνα και έδω-

CMYK

σαν ένταση στην ατµόσφαιρα σε ένα µατ̋ που είχε γεµάτε̋ κερκίδε̋ . κι αυτό βέβαια είναι το σηµαντικό τη̋ υπόθεση̋ γιατί το ερασιτεχνικό µετά τον «ξεπεσµό» του ΑΟ Τρίκαλα έχει αποκτήσει καινούριου̋ φίλου̋ κι ενίοτε παίρνει χρώµα και από την κερκίδα. Στο καθαρά αγωνιστικό κοµµάτι τη̋ αναµέτρηση̋ τώρα, για τον Πυργετό η εµφάνιση του Σαββάτου ήταν απείρω̋ καλύτερη από αυτή που προηγήθηκε στην έδρα τη̋ ∆ήµητρα̋. Ωστόσο όµω̋ και πάλι η οµάδα του Νίκου Κκαούσιου δεν είχε σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋ σ’ αυτή την κόντρα µ’ ένα αποδεδειγµένα δύσκολο και δυνατό αντίπαλο. Από την άλλη, το Φλαµούλι κινήθηκε προσεχτικά µέσα στο γήπεδο, δεν έπαιξε φουλ επίθεση δεν έδωσε χώρο στου̋ αντιπάλου̋ του̋, η αλήθεια είναι πω̋ ευνοήθηκε κι από το γκολ του Τσιούκα που µπήκε στο 22ο λεπτό του α’ ηµιχρόνου και …έκοψε κι έραψε το χρόνο όπω̋ αυτό ήθελε. Στο πρώτο ηµίχρονο έτρεξε χωρί̋ να βγάλει συγκινήσει̋ αφού οι δύο οµάδε̋ έπαιξαν επιφυλακτικά και ειδικά ο ∆ικέφαλο̋ δεν θέλησε να ρισκάρει αφήνοντα̋ χώρο για να γίνει παιχνίδι από του̋ φιλοξενούµενου̋. Παρ’ όλα τούτα, οι φιλοξενούµενοι βρήκαν κενά «τάισαν µε γεµίσµατα» τη µπάλα κυρίω̋ στον Βαγγέλη Τσιούκα, έκαναν και κάποιε̋ αναιµικέ̋ επιθέσει̋ στα καρέ του Ιακωβάκη και πανηγύρισαν γκολ στο 22’ όταν ο Ε. Τσιούκα̋ εκµεταλλεύτηκε το καλοζυγισµένο κόρνερ του Ντούβλη και µε κεφαλιά βρήκε το δρόµο προ̋ τα δίχτυα γράφοντα̋ έτσι το 0-1 για λογαριασµό του ΑΟΦ. Στο δεύτερο ηµίχρονο ο Πυργετό̋ ανέβασε στροφέ̋ πίεσε

του̋ φιλοξενούµενου̋ προσπάθησε να κερδίσει µπάλε̋ µε το πρέσινγκ όµω̋ δεν κατάφερε να φτιάξει σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋. Για την ακρίβεια δε των λόγων έκανε µια σηµαντική φάση στο 85’ αλλά δεν µπόρεσε να βρει δίχτυα για να ισοφαρίσει. Στο στοπ καρέ του αγώνα µπαίνει φυσικά το επεισόδιο του 38’ όταν ο Φ. Ζαχαράκη̋ ο οποίο̋ χτύπησε τον Μπασιάκα, αλλά ο κ. Τζοφώλη̋ προτίµησε να αποφύγει την κόκκινη εισπράττοντα̋ διαµαρτυρίε̋ των φιλοξενούµενων. Αποτέλεσµα; πέραν των εµπλεκόµενων πήραν κάρτα και οι Τσιούκα̋ Μπαµπούρη̋ κι από κείνο το σηµείο και µετά ανέβηκε η …θερµοκρασία στο γήπεδο. Με την έναρξη του β ηµιχρόνου στο 47 το Φλαµούλι άγγιξε το 2ο γκολ όµω̋ το απ’ ευθεία̋ χτύπηµα κόρνερ του Ντούβλη δεν βρήκε στόχο. Κάτι ανάλογο συνέβη και στη φάση του 66’ σε προσπάθεια του ∆ερµάνη ενώ η πιο σηµαντική ευκαιρία του Πυργετού για να

φέρει το µατ̋ στα ίσα βγήκε στο 85’ όταν Παπαποστόλου δέχθηκε τη µπάλα σε ευνὀκή θέση πήγε για το πλασέ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντάσκα που έδειξε ετοιµότητα και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούµενοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή, έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι και η συνέχεια έφερε το φινάλε του αγώνα µε την …επεισοδιακή αποχώρηση των παικτών από το γήπεδο. Πυργετό̋: Ιακωβάκη̋, Ζαµπρἀλα̋, Μπουλογεώργο̋, Λάλο̋, Ζαχαράκη̋, ∆ερµάνη̋, Πρεµέτη̋ (82’ Λουλέ̋), Γκαραγκούνη̋, Νικολούσιο̋, Κατσιαφλιάνη̋ (54’ Παπαποστόλου), Μπαλάφα̋ (70’ Βρατσίστα̋). Φλαµούλι: Ντάσκα̋, Μάλιαρη̋, Σκρέκα̋, Ρόµπα̋, Μπασιάκα̋, Κουτσώνα̋ (λ.τρ. 64’ Καρἀσκο̋), Τσιούκα̋ Ανδρ., Τσιούκα̋ Ε., Ντούβλη̋ (84’ Κατράνα̋), Χατζηνικόλα.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Σαββατοκύριακο των εντάσεων στην Α’ Ερασιτεχνική. Στη Φαρκδόνα στήθηκε καβγά̋ από την κερκίδα όπω̋ δείχνει το πλάνο από το meteorafun των φίλων των Μετεώρων

∆εν µπορούσε να πιστέψει ο Σακη̋ Τσιρογιάνη̋ πω̋ η Φήκη άφησε βαθµού̋ στο µατ̋ µε τη Μπάρα στο οποίο µάλιστα έβαλε δύο γκολ

Oι δυνατέ̋ µονοµαχίε̋ δεν έλειψαν από την κόντρα του Μεγαλοχωρίου µε τον Αρη περιστέρα̋. Αναµενόµενα και τα µικρά διαλείµµατα για παροχή βοηθειών στου̋ παίκτε̋

…στη συνέχεια η ένταση µεταφέρθηκε και στο γήπεδο κι αναγκαστικά ο διαιτητή̋ κ Κοντινό̋ διέκοψε για λίγο το παιχνίδι

Στον Πυργετό όλα άρχισαν από µια σύγκρουση δυο παικτών και κατόπιν έγινε ταραχή στο φινάλε

Γηπ εδο γρα φίε̋

Η στιγµή του πρώτου γκολ τη̋ ∆ήµητρα̋ στο µατ̋ µε τον Ασκληπιό. Ο Απ Γκαραγκάνη̋ µε το σήµα τη̋ νίκη̋ και στον πάγκο ο Ν Γιαγιάκο̋ µε του̋ παίκτε̋ σηκώνονται να πανηγυρίσουν

Μπήκαν σε… κίνηση οι Μικτέ̋ τη̋ ΕΠΣΤ και πρώτο̋ στο γήπεδο ο (νυν και αεί..) προπονητή̋ Χρήστο̋ Μόρφο̋ CMYK

25

Κλασσικό σκηνικό φωτοσκίαση̋ στον πάγκο. Είχε λιακάδα και ο ήλιο̋ ήταν κόντρα στον πάγκο τη̋ Φήκη̋

Καλή αρχή έκαναν οι Μικροί οι παίδε̋ τη̋ ΕΠΣΤ στο Ενωσιακό. Η αναµνηστική από το 2-1 επί τη̋ Πιερία̋


26

Αθλητικά ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΣΤ

Χαµογέλασαν µόνο οι Μικροί

Καλή αρχή έκανε στο Ενωσιακό πρωτάθληµα τη̋ ΕΠΟ η Μικτή Παίδων του νοµού µα̋. Στο εναρκτήριο ραντεβού τη̋ νέα̋ σεζόν αντιµετώπισε την αντίστοιχη οµάδα τη̋ Πιερία̋ και επικράτησε µε σκορ 2-1 στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου, µετά από ένα συναρπαστικό, αλλά άτεχνο παιχνίδι που διεξήχθη µάλιστα υπό συνθήκε̋ βροχόπτωση̋. Οι φιλοξενούµενοι άνοιξαν πρώτοι το σκορ στο 8΄ µε την προσπάθεια του Καραθανου. Στη συνέχεια η Μικτή των Τρικάλων έφερε το µατ̋ στα ίσα µε αυτογκόλ και τελικά πήρε τη νίκη µε το δεύτερο γκολ να σηµειώνει ο Τσιακµάκη̋ στο 74Ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋.

Στο δεύτερο µατ̋ τη̋ πρεµιέρα̋ οι Νέοι τη̋ Ένωση̋ Τρικάλων αναµετρήθηκαν στο ίδιο γήπεδο µε το συγκρότηµα τη̋ Πιερία̋, όµω̋ δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη όπω̋ έκαναν λίγο πιο πριν οι µικροί. Το τρικαλινό συγκρότηµα γνώρισε την ήττα µε 2-4 κι έτσι µπήκε µε το...αριστερό στη φετινή διοργάνωση, που δεν έχει βέβαια τον παλιό γνωστό-συνηθισµένο χαρακτήρα πρωταθλήµατο̋. Αξίζει να αναφέρουµε πω̋ τα δύο συγκροτήµατα τη̋ Ένωση̋ φέτο̋ θα πορευτούν στου̋ αγώνε̋ προεπιλογή̋ µε έναν προπονητή αφού ο Αρη̋ Μούτσιο̋ δεν συνέχισε τελικά τη συνεργασία του µε τη διοίκηση τη̋ ΕΠΣΤ. Στο τιµόνι λοιπόν µόνο̋ και πάλι ο Χρήστο̋ Μόρφο̋ που κλείνει δεκαετία ω̋ Ενωσιακό̋ προπονητή̋ κι απ’ ότι φαίνεται µόνο̋ του θα διαχειριστεί και τα τµήµατα Τζούνιορ και προπαίδων του νοµού µα̋. Κατά τα λοιπά… σαρωτική εµφανίστηκε στην πρεµιέρα η Μικτή Νέων Λάρισα̋, και στην πρώτη αγωνιστική επικράτησε µε σκορ 4-1. απέναντι στην Μικτή Νέων τη̋ ΕΠΣ Θεσσαλία̋. Με το δεξί όµω̋ µπήκε στο Ενωσιακό και η οµάδα Παίδων τη̋ Λάρισα̋ που κέρδισε µε σκορ 3-1 την αντίστοιχη οµάδα τη̋ ΕΠΣ Θεσσαλία̋ και έτσι έδειξε ότι συνεχίζει την παράδοση που έχει φτιάξει στου̋ αγώνε̋ προεπιλογή̋.ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 «Μέταλλο» νικητή έδειξαν τα Μετέωρα και πέρασαν από την έδρα τη̋ ΑΕΦ µε γκολ του Κεραµά

∆ιπλό κι ένταση στη Φαρκαδόνα Με «κεκτηµένη ταχύτητα» πέρασαν τα Μετέωρα από τη Φαρκαδόνα Σ’ ένα δύσκολο, όσο και κρίσιµο για το τάιµινγκ τη̋ εποχή̋ παιχνίδι, οι Καλαµπακιώτε̋ έδειξαν χαρακτήρα και µε καλή –έξυπνη αγωνιστική τακτική πήραν έστω και δύσκολα το πολύτιµο τρίποντο επικράτησαν µε το γκολ του Κεραµά (0-1), πέτυχαν έτσι την 4η συνεχόµενη νίκη στο πρωτάθληµα πήραν το επιζητούµενο «τρίποντο» και µαζί µ’ αυτό πήραν βαθιέ̋ ανάσε̋ αφού «σκαρφάλωσαν» στην 4 θέση του βαθµολογικού πίνακα.

Το καρέ των συνεχόµενων επιτυχιών αφήνει πλέον µια αύρα αισιοδοξία̋ στο καλαµπακιώτικο συγκρότηµα, όχι µόνο γιατί έβαλε την οµάδα σε τροχιά διεκδίκηση̋ του τίτλου (εξάλλου ο τίτλο̋ δεν είναι αυτοσκοπό̋ στη φετινή µεταβατική περίοδο) µα κυρίω̋ γιατί συνδυάστηκε από µία ακόµα καλή εµφάνιση. Κι αν µάλιστα αυτή µπει στο ζύγι τη̋ σύγκριση̋ έχει µεγαλύτερη αξία γιατί επιτεύχθηκε σε εκτό̋ έδρα̋ παιχνίδι και σε κόντρα µε έναν αξιόλογο και διψασµένο για νίκε̋ αντίπαλο. Το παιχνίδι παρακολούθησαν και αρκετοί φίλαθλοι των δύο οµάδων και η αλήθεια είναι πω̋

στην κερκίδα υπήρξε µια νότα νοσταλγία̋ από τι̋ κόντρε̋ τη̋ ΑΕΦ µε τα Μετέωρα πριν από µία πενταετία τότε που και τα δύο σωµατεία διεκδικούσαν τον τίτλο τη̋ Α Κατηγορία̋. Βγήκε όµω̋ και ένταση απ’ τα παλιά και αφορµή αποτέλεσε αρχικά ένα καβγά̋ που ξεκίνησε στην εξέδρα και µεταφέρθηκε και στον αγωνιστικό χώρο. Εντό̋ γηπέδου πάντω̋ πρωταγωνιστή̋ ήταν ο Παππά̋ τη̋ ΑΕΦ που αµέσω̋ µετά την αλλαγή πέταξε ένα µπουκάλι προ̋ τον Κουβελά και κινήθηκε απειλητικά προ̋ αυτόν όµω̋ µε την επέµβαση των ψυχραιµότερων τα χειρότερα αποφεύχθηκαν ενώ ο διαιτητή̋ τη̋ συνάντηση̋ αναγκάστηκε να διακόψει το παιχνίδι για µερικά λεπτά για να µην υπάρξουν παρεπόµενα και συνέχεια… Αγωνιστικά οι φιλοξενούµενοι ήταν καλύτεροι ενώ οι γηπεδούχοι έπαιζαν προσέχοντα̋ κυρίω̋ τα νώτα του̋ και προσπαθούσαν συνήθω̋ να εκµεταλλευτούν λάθη των αντιπάλων του̋ για να φτιάξουν τι̋ δικέ̋ του̋ ευκαιρίε̋. Τα Μετέωρα µπήκαν µε µεγαλύτερη ορµή όµω̋ άργησαν να επισκεφτούν την εστία τη̋ ΑΕΦ. Ουσιαστικά είχαν 2-3 καλέ̋ στιγµέ̋ στο α ηµίχρονο και Στην πρώτη από αυτέ̋ στο 19 µετά από φάουλ του Κεραµά, ο Κουβελά̋ πήρε κεφαλιά αλλά δεν βρήκε στόχο. Στο 32ο λεπτό ο Γκοβαρη̋ βρέθηκε σε καλή θέση µέσα στην περιοχή, επιχείρησε κεφαλιά αλλά έστειλε τη µπάλα πάνω από τα δοκάρια τη̋ ΑΕΦ. Στην επανάληψη οι Καλαµπακιώτε̋ µπήκαν αποφασισµένοι να καθαρίσουν το µατ̋. Στο 49’ µάλιστα η οµάδα του Βακουφτσή βγήκε στην κόντρα και σε ένα γέµισµα του Μόκκα, έγινε ευκαιρία για τον Βουλτσίη όµω̋ τη φάση καθάρισε ο Σαπουνάκη̋ πριν δηµιουργηθεί η τελική προσπάθεια.

Αψιµαχίε̋ στην κερκίδα και ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Οι φωτό (meteorafun) από την αναµέτρηση ΑΕΦ-Μετεώρων

Τα Μετέωρα, πάντω̋, δεν άργησαν να βρουν τα δικά του̋ πατήµατα στο τερέν πήραν τον έλεγχο στον ρυθµό µετά το 60’ και απείλησαν µία φορά µε τον Κεραµά που έπιασε ένα δυνατό σουτ από πλάγια θέση στέλνοντα̋ την µπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι τη̋ εστία̋ του Σαπουνάκη. Πλησίασαν κι άλλη µία στο 62ο λεπτό όταν µετά τη σέντρα του Κεραµά, ο Βουλτσίδη̋ πήγε πιο ψηλά απ’ όλου̋, αλλά δεν βρήκε σωστά την µπάλα κι αστόχησε από καλή θέση. Πάντω̋ το… δοκιµαστικό ήταν επιτυχηµένο ανέβασε την ψυχολογία και την αυτοπεποίθεση των παικτών του Βακουφτσή κι αυτό φάνηκε µε ξεκάθαρο τρόπο σε όσα ακολούθησαν στο υπόλοιπο διάστηµα µέχρι τη λήξη του αγώνα. Οι Καλαµπακιώτε̋ βέβαια πήραν προβάδισµα στο 79 όταν ο Ππαγεωργόπουλο̋ σηµάδεψε και βρήκε τον Κεραµά στην περιοχή τη̋ ΑΕΦ κι αυτό̋ µε σουτ από πλάγια νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ και πέτυχε το 01. Ωστόσο, ακόµα και µετά από αυτό το γκολ δεν κλείστηκαν πίσω για να υπερασπίσουν τα κεκτηµένα Αντιθέτω̋ συνέχισαν να παίζουν επιθετικά και είχαν µία ακόµα φάση στο 86ο µε το σουτ του Κεραµά που απέκρουσε µε δυσκολία ο Σαπουνάκη̋ σε κόρνερ Στο 81ο λεπτό των καθυστερήσεων έγινε διακοπή του αγώνα για να ηρεµήσουν τα πνεύµατα µετά από την ρίψη µπουκαλιού του Παππά προ̋ τον Κουβελά µε τον Παππά να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα ενώ είχε γίνει αλλαγή και καθόταν στον πάγκο τη̋ Φαρκαδόνα̋. Α.Ε Φαρκαδόνα̋: Σαπουνάκη̋, Σάβα, Βολιώτη̋, Γιούτσιο̋, Μαλαχτάρη̋, Παππά̋, Τιούτιο̋, Τσιόλη̋, Παπαδόπουλο̋, Μιχαήλ. ΜΕΤΕΩΡΑ: Γεωργίου, Σιούτα̋, Γκόβαρη̋, Χριστοδουλόπουλο̋ (45 λ.τ. Τσιαούση̋), Αυγέρο̋. Παπαγεωργοπουλο̋, Βουλτσίδη̋ (72 Μισιρλή̋), Κεραµά̋. Παππά̋ (45 Μόκα̋), Κουβελά̋.

Το Παιδικό του ΑΟΤ δύο στα δύο στο πρωτάθληµα µε σαρωτικό πέρασµα από τα Καλύβια

Νίκη µε πολλά γκολ

Ιδανικό ξεκίνηµα στι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ καινούρια̋ σεζόν έκανε η παιδική οµάδα του ΑΟ Τρίκαλα. Το Σάββατο κέρδισε εύκολα τα Καλύβια και ντουµπλάρισε τι̋ επιτυχίε̋ τη̋. Η αναµέτρηση διεξήχθη στο γήπεδο Καλυβίων και οι µικροί του ΑΟΤ ήταν σαρωτικοί επιβλήθηκαν µε 7-1, γεγονό̋ που ικανοποίησε φυσικά και του̋ ίδιου̋ αλλά και τον προπονητή. «Ήταν µια καλή αναµέτρηση και είµαι ευχαριστηµένο̋ από την προσπάθεια που γίνεται από τα παιδιά» τόνισε µετά τον αγώνα ο. Βαγγέλη̋ Παραπραστανίτη̋ που έχει το γενικό πρόσταγµα στο επιτελείο τη̋ Παιδική̋ οµάδα̋. Από την αναµέτρηση του Σαββάτου χρή-

ζει αναφορά̋ το χατ τρικ που σηµείωσε ο Μπανάσιο̋, ενώ δύο ακόµα γκολ πέτυχε ο Κατσαντώνη̋ και από ένα οι Μηλίτση̋, Ζιάκα̋. Από την πλευρά των γηπεδούχων το γκολ τη̋ τιµή̋ πέτυχε ο Μαγούλα̋ διαµορφώνοντα̋ το 1-6. ∆ιαιτητέ̋ του αγώνα ήταν οι ι Τζάνη̋, Πέτσα̋, Μουστάκα̋. Α.Ο. Μεγάλων Καλυβίων: Mπανά̋, Γαλάνη̋, Πατρίκαλο̋,

Μεσιακάρη̋, Μαγούλα̋, Παλιούρα̋, Τζιόρτζιο̋, Μπαντή̋, Μαλιώρα̋, Σύρρη̋, Καραλή̋. Α.Ο.Τρίκαλα: Μπαµπούκα̋, Μπέγκο, Αθάνατο̋, Βασιλόπουλο̋, Κοθρά̋, Ζιάκα̋, Μπανάσιο̋, Νταή̋, Αλεξίου, Κατσαντώνη̋, Μηλίτση̋. Έπαιξαν και οι Αρκούδα̋, Πολύµερο̋, Γκουλίτο̋, Παλαυράκη̋, Βράτζα̋, Καλύβα̋, Παπαγεωργίου.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013Έδειξε χαρακτήρα η ΑΕΤ και παρά το άσχηµο ξεκίνηµα κατάφερε να κερδίσει 4-2 του̋ Παραληθαίου̋

Χορταστικό παιχνίδι στο Κηπάκι

Π

ρώην συµπαίκτε̋ µ αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλαγέ̋ προσώπων στου̋ πάγκου̋ µεταγραφέ̋ παικτών από τη µία προ̋ την άλλη… Θέµατα προ̋ συζήτηση υπήρχαν έτσι κι αλλιώ̋ πριν ανοίξει κουβέντα για την αναµέτρηση τη̋ ΑΕΤ µε του̋ Παραληθαίου̋ στο αθλητικό Κέντρο του Κηπακίου. Προσθέστε όµω̋ µέσα σε όλα τούτα και την ισοβαθµία των δύο οµάδων στον πίνακα τη̋ κατηγορία̋ και νάτο, ολοκληρωµένο το σκηνικό µια̋ αναµέτρηση̋ που είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κάτι η παρουσία του πρώην τεχνικού τη̋ ΑΕΤ (∆ Ζήκου) στον πάγκο και την τεχνική ηγεσία των Παραληθαίων… Κάτι οι µεταγραφέ̋ δύο ακόµα παικτών από και προ̋ την ίδια κατεύθυνση (Αρσενόπουλο̋, Αρνιώτη̋, Φραγκάκη̋), κάτι και ίσω̋ περισσότερο τ’ αποτελέσµατα των τελευταίων ετών που έδιναν συναρπαστική χροιά στι̋ αναµετρήσει̋, ήταν στοιχεία που πρὀδέαζαν και συνέθεταν σκηνικό για µια ακόµα γερή κόντρα στην 6η αγωνιστική. Η αναµέτρηση πάντω̋ ξεκίνησε µε γκρίνια από του̋ φιλοξενούµενου̋ που υποστήριξαν πω̋ δεν υπήρχαν σηµειωµένε̋ ευδιάκριτε̋ γραµµέ̋ στο γήπεδο και ζήτησαν από τον διαιτητή να του̋ κατοχυρώσει το τρίποντο χωρί̋ να γίνει αγώνα̋. Ωστόσο ο κ. ∆ουλόπου-

27

λο̋ µετά από έλεγχο που έκανε έκρινε πω̋ δεν υπήρχε ζήτηµα κι έτσι το µατ̋ πήρε το δρόµο του, οι προβλέψει̋ τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν η κόντρα των κόκκινων µε του̋ Παραληθαίου̋ έβγαλε σκορ είχε πλούσιο ρεπερτόριο στι̋ φάσει̋ που έδωσαν ευκαιρίε̋, όµω̋ τη νίκη την πήραν καθαρά και δίκαια οι κόκκινοι του Αρη Μούτσιου που επιβλήθηκαν µε 4-2 δείχνοντα̋ µάλιστα εµφατικά πω̋ έχουν καλέ̋ εναλλακτικέ̋ σε άµυνα και επίθεση. Η αναµέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για του̋ φιλοξενούµενου̋ αφού στο 7ο λεπτό ο Κανελόπουλο̋ µπήκε στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι. Την εκτέ-

λεση ανέλαβε ο Αρσενόπουλο̋ κι έγραψε τοπ 0-1 ανοίγοντα̋ λογαριασµό στο παιχνίδι. Η ΑΕΤ µετά το γκολ ανέβασε το ρυθµό τη̋ βρήκε ψηλά πίεσε και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 23’ µε την προσπάθεια του Ευσταθιόυ φτάνοντα̋ έτσι σχετικά νωρί̋ στο 1-1. Ωστόσο το σκηνικό τη̋ εκκίνηση̋ επαναλήφθηκε και πάλι στο 33΄ όταν ο διαιτητή̋ κ. ∆ουλόπουλο̋ υπέδειξε πέναλτι κατά του Παπαγεωργίου και ο Αρσενόπουλο̋ µε νέο χτύπηµα πέτυχε το 1-2. Παρά την άσχηµη Μεγάλο σκορ βγήκε στην αναµέτρηση ΑΕΤ-Πραληθαίων τροπή, οι παίκτε̋ του Μού- απ΄ όπου και οι φωτό του «δ» τσιου κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση πριν τη λήξη του α µέρου̋ και το µέρο̋ τη̋ µπήκε αποφασισµένη στο β’ ηµίστο 44 µε νέα επιτυχηµένη προσπάθεια του Ευ- χρονο. Πήρε προβάδισµα κεφάλι στο σκορ µε σταθίου ξαναµπήκαν στο παιχνίδι ισοφαρίζον- το γκολ του αρχηγού τη̋, του Ρ. Μαυρίκου στο τα̋ ίσω̋ στην πιο καθοριστικό σηµείο τη̋ ανα- 57’ (έκανε το 3-2 µετά από ενέργεια του Ευσταµέτρηση̋. Τα πράγµατα µάλιστα έγιναν ακόµα θίου) και σφράγισε τη νίκη τη̋ πετυχαίνοντα̋ καλύτερα για του̋ ερυθρόλευκου̋ µετά την και τέταρτο γκολ στο 59’ όταν ο Ζήκο̋ των φιαποβολή του Παπαδηµητρίου που αντίκρισε 2 λοξενούµενων πέτυχε αυτογκόλ σε προσπάκίτρινη στι̋ καθυστερήσει̋ του α’ µέρου̋. Έτσι θεια απόκρουση̋ και έγραψε έτσι άθελά του το η ΑΕΤ έχοντα̋ πλεονέκτηµα και ψυχολογία µε τελικό 4-2.

 Πολλά γκολ και στην 2η αγωνιστική του Παιδικού που είχε και µια µάχη «δελφίνων» του τίτλου

“Κόκκινο” το πρώτο ντέρµπι Το πρώτο δείγµα γραφή̋ ήταν θετικό και το δεύτερο ακόµα καλύτερο… Στο Παιδικό πρωτάθληµα του νοµού µα̋ δεν άλλαξαν βέβαια από τη µία µέρα-στην άλλη οι συνθήκε̋ και οι προοπτικέ̋ µε τι̋ οποίε̋ τρέχουν µέσα στα γήπεδα τα 14 σωµατεία που δήλωσαν συµµετοχή. Άλλαξαν ωστόσο οι προοπτικέ̋ µπήκε νότα-πινελιά ενδιαφέροντο̋ από την αρχή τη̋ σεζόν αφού όλα τα σωµατεία µαζεύτηκαν σε έναν όµιλο και το πρωτάθληµα απέκτησε νόηµα και βαθµολογικό ενδιαφέρον από την κανονική του περίοδο, αφού θα παίξουν όλοι εναντίον όλων αναζητώντα̋ τι̋ καλύτερε̋ θέσει̋ για τον επόµενο Γύρο που θα φέρει τα πλεί-οφ στο προσκήνιο.

Η ΕΠΣΤ λοιπόν µετά του̋ πειραµατισµού̋ των τελευταίων ετών έκανε τη στροφή έδωσε µεγαλύτερη ζωντάνια στην κανονική περίοδο του πρωταθλήµατο̋ όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ για την ανάπτυξη του αθλήµατο̋ χρειάζονται να γίνουν κι άλλα βήµατα όχι µόνο από την ΕΠΣΤ αλλά από τα τοπικά σωµατεία γιατί ….κακά τα ψέµατα όταν σε µια από τι̋ µεγα-

λύτερε̋ Ένωση̋ τη̋ επαρχία̋ υφίσταται διοργάνωση Παιδικού µόνο µε 14 οµάδε̋, είναι αυτονόητα αντιληπτό πω̋ αργά η γρήγορα θα φανούν και προβλήµατα στο στελεχιακό δυναµικό των σωµατείων. Αλήθεια επίση̋ είναι πω̋ στο κοµµάτι τη̋ οργάνωση̋ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νοµού µα̋ πάσχει σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στι̋ υποδοµέ̋ επι-

βιώνει και διακρίνεται µόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία ενώ τα ερασιτεχνικά τα αµιγώ̋ ερασιτεχνικά σωµατεία δεν µπορούν καλά-καλά ούτε το ανδρικό του̋ τµήµα να στελεχώσουν, πόσο µάλλον να βρουν να µαζέψουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τη̋ περιοχή̋ του̋, να στελεχώσουν οµάδε̋ παιδικού και τζούνιορ για να ανταγωνιστούν Ακαδηµίε̋ που δρουν και κινούνται επιχειρηµατικά στο χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισµού. Αναπόφευκτα λοιπόν το θέαµα που θα βγαίνει στα γήπεδα κάθε σαββατοκύριακο θα ορίζεται από τη δυναµική και την όρεξη των 3-4 οργανωµένων Ακαδηµιών τη̋ περιοχή̋ µα̋. Οι…τάσει̋ τη̋ εποχή̋ ευδιάκριτε̋ λοιπόν και φέτο̋ από την αρχή του Παιδικού πρωταθλήµατο̋, στην πρώτη αγωνιστική επικράτησαν όλα τα φαβορί ενώ κάτι ανάλογο βγήκε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο σπουδαιότερο ίσω̋ αγώνα τη̋ ηµέρα̋ που θύµιζε µάλιστα ριπίτ του προπέρσινου τελικού τα Σαράγια υποδέχθηκαν την ΑΕΤ στο γήπεδο Αγία̋ Κυριακή̋. Και οι δύο οµάδε̋ κυνήγησαν πάλεψαν για τη νίκη, όµω̋ το τρίποντο πήρε τελικά η ΑΕΤ που επικράτησε δύσκολα βέβαια µε 2-3 κι έτσι κατάφερε και διατήρησε το απόλυτο φτάνοντα̋ στη δεύτερη επιτυχία. Πιο εύκολη αποστολή είχε και πιο άνετο πρωινό η περσινή πρωταθλήτρια …Τα Μετέωρα έπαιξαν για πρώτη φορά µέσα στο σπίτι του̋ υποδέχθηκαν την αδύναµη για τα δικά του̋ µέτρα παιδική οµάδα τη̋ Σα-

ρακίνα̋ και τη ….φιλοδώρησαν µε 3 γκολ χωρί̋ να ζοριστούν χωρί̋ να φορτσάρουν Ματ̋ προ̋… διεκπεραίωση είχε και η Παιδική τη̋ ∆ήµητρα̋ που αντιµετώπισε στο γήπεδο Γλύνου̋ τη Φήκη. Οι πράσινοι των Απ. Γκαραγκάνη και Ν Γιαγιάκου πήραν εύκολα το δεύτερο τρίποντο στο πρωτάθληµα έγραψαν το επιβλητικό 9-2 επί τη̋ Φήκη̋ και συνεχίζουν το τρέξιµο έχοντα̋ ω̋ βασικό επιδιωκόµενο στόχο την πρώτη θέση του πίνακα όχι µόνο τώρα αλλά και στο φινάλε του̋ κανονικού πρωταθλήµατο̋. Πρώτη εντό̋ έδρα̋ και για το παιδικό του Πορταικού Πύλη̋, που φέτο̋ έχει αρκετά παιδιά στο τµήµα των φυτωρίων και φιλοδοξεί να αφήσει κι αυτό̋ το στίγµα του στο χώρο αξιοποιώντα̋ τα ταλέντα από την ευρύτερη περιοχή Πύλη̋. Το ραντεβού µε τα Αµπελάκια λοιπόν ήταν µια καλή ευκαιρία για του̋ πιτσιρικάδε̋ τη̋ Πύλη̋ που είχαν επιπρόσθετου̋ λό-

γου̋ για να πάρουν το τρίποντο µια̋ και αγωνίζονταν µέσα στην έδρα του̋. Τα κατάφεραν και µάλιστα πολύ πιο εύκολα απ’ όσο και οι ίδιοι υπολόγιζαν αφού έβαλαν µέσα στα δίχτυα του̋ φιλοξενούµενου̋ κι έγραψαν το σκορ τη̋ ηµέρα̋ µε το εντυπωσιακό 10-0, δείχνοντα̋ έτσι εµφατικά πω̋ µπορούν να σταθούν µε αξιώσει̋ στο φετινό πρωτάθληµα. Κατά τα λοιπά… άνετη ήταν και η επικράτηση τη̋ Ακαδηµία̋ (3-7) επί του ΑΟΤ1963 ενώ οι µικροί του ιστορικού ΑΟ Τρίκαλα πέρασαν µε διπλό από την έδρα των Μ. Καλυβίων. Παιδικό Πρωτάθληµα - 2η αγωνιστική Λεπτοκαρυά.........–...Πύργο̋......3-7 Σαράγια ...............- ...ΑΕΤ............2-3 ΑΟ Τρίκαλα1963 .....-....Ακαδηµία1....3-7 Πορτἀκό̋...............– ...Αµπελάκια ..10-0 Μετέωρα..............- ...Σαρακίνα ...3-0 Μ. Καλύβια...........- ...ΑΟΤ ...........1-7 ∆ήµητρα ..............–...Φήκη ..........9-2


28

Αθλητικά

Β’ ΕΘΝΙΚΗ

Προελαύνουν Αίγιο και Κασσιόπη! Το κυρίω̋ «πιάτο»τη̋ 4η̋ αγωνιστική̋ των δύο οµίλων τη̋ Football League διεξήχθη το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ (20/10) µε τον Παναιγιάλειο στο Νότο και την Κασσιόπη στον Βορρά να συνεχίζουν την «αλάνθαστη» πορεία του̋. Στον 1ο όµιλο, το γκολ του Ιωάννου στο 4' στάθηκε αρκετό για τον Παναιγιάλειο να νικήσει µε 1-0 στην έδρα του τον Αστέρα Μαγούλα̋ και να κάνει το 4 στα 4. Το αν θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή και πάλι, θα το µάθει τη ∆ευτέρα (21/10) όταν ο Πανηλειακό̋ φιλοξενείται από την Καλλιθέα. Επισκοπή και Ηρακλή̋ Ψαχνών που ακολουθούν συνέχισαν µε νίκε̋. Η οµάδα τη̋ Κρήτη̋ νίκησε 2-0 τον Βύζαντα Μεγάρων, ενώ αυτή τη̋ Εύβοια̋ επιβλήθηκε 3-1 εκτό̋ έδρα̋ του Αχαρνἀκού. Το ντεµπούτο του Νίκου Παπαδόπουλου στον πάγκο τη̋ Παναχἀκή̋ συνοδεύτηκε µε εκτό̋ έδρα̋ ήττα 2-1

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Σε θέση οδηγού ο ΑΟΤ µετά την πεντάρα στην Πηγή και τι̋ γκέλε̋ των

υπολοίπων οµάδων του Β’ Οµίλου

Το… τιµόνι στα χέρια του «Αφεντικό» στον Β’ όµιλο τη̋ Α1 Κατηγορία̋ έγινε στην έκτη στροφή ο ΑΟ Τρίκαλα που πέρασε ένα εύκολο πρωινό στην Πηγή, κέρδισε µε χαλαρό τέµπο (0-5) την τοπική οµώνυµη οµάδα κι ανέβηκε στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋ εκµεταλλευόµενο̋ και το στραβοπάτηµα του Βυτουµά στο ντέρµπι µε τη Σαρακίνα. Το γεγονό̋ αυτό βέβαια δεν αποτελεί είδηση, αφού είναι κοινή παραδοχή πλέον ( και µάλιστα απ’ όλη την παρέα του Β Οµίλου )πω̋ το «όχηµα» του ΑΟ Τρίκαλα τρέχει χωρί̋ αντίπαλο για την πρωτιά και τον τίτλο τη̋ κατηγορία̋. Κανένα λοιπόν δεν εξέπληξε η πέµπτη σερί νίκη ούτε βέβαια και το µεγάλο σκορ που έβγαλε η οµάδα του Βασίλη Γκούµπλια στην φιλόξενη και γνωστή για αυτή έδρα τη̋ Πηγή̋. Εξάλλου, απ αυτή την

από τον Φωκικό, ενώ Φωστήρα̋ και Γλυφάδα ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στον Ταύρο. Τη ∆ευτέρα (21/10) εκτό̋ του αγώνα στο «Ελ Πάσο», τα Χανιά φιλοξενούν τον Ολυµπιακό Βόλου. Στο 2ο όµιλο, η Κασσιόπη πέρασε «φουριόζα» από τη ∆ράµα, επικρατώντα̋ 3-1 τη̋ ∆όξα̋, πετυχαίνοντα̋ την τέταρτη νίκη σε ισάριθµου̋ αγώνε̋. Αυτή την ώρα γίνεται το σπουδαίο µατ̋ στο Βόλο µεταξύ τη̋ Νίκη̋ και του Απόλλωνα 1926, µε την οµάδα τη̋ Καλαµαριά̋ να θέλει το «τρίποντο» για να παραµείνει και αυτή συγκάτοικο̋ στην κορυφή. Ο Ηρακλή̋ επιβλήθηκε 2-1 τη̋ Αναγέννηση̋ Γιαννιτσών στο «Καυτανζόγλειο», ο Εθνικό̋ Γαζώρου πήρε σηµαντική εκτό̋ έδρα̋ νίκη 2-1 επί τη̋ Καβάλα̋, ενώ η Ζάκυνθο̋ νίκησε 2-1 τον Πιερικό. Τέλο̋, Βατανιακό̋ και Αιγινιακό̋ έµειναν στο 0-0. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 4η̋ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 1ο̋ όµιλο̋ Κυριακή 20/10 Αχαρνἀκό̋ - Ηρακλή̋ Ψαχνών ..1-3 Φωκικό̋ - Παναχἀκή.................... 2-1 Επισκοπή - Βύζα̋ Μεγάρων........ 2-0 Φωστήρα̋ - Γλυφάδα .................1-1 Παναιγιάλειο̋ - Αστ. Μαγούλα̋. 1-0 Σήµερα 21/10 16:00 Χανιά - Ολυµπιακό̋ Βόλου 18:00 Καλλιθέα - Πανηλειακό̋ 2ο̋ όµιλο̋ Τύρναβο̋ - Αναγέν. Καρδίτσα̋.. 1-0 Κυριακή 20/10 Καβάλα - Εθνικό̋ Γαζώρου........ 1-2 ∆όξα ∆ράµα̋ - Κασσιόπη........... 1-3 Ζάκυνθο̋ - Πιερικό̋.....................2-1 Ηρακλή̋ - Αναγέν.Γιαννιτσών ....2-1 Βατανιακό̋ - Αιγινιακό̋ .................0-0 18:00 Νίκη Βόλου - Απόλλων 1926

έδρα οι κυανέρυθροι ξεκίνησαν φέτο̋ την προετοιµασία̋ του̋ εκεί έπαιξαν τα πρώτα διπλά τα δοκιµαστικά και τα φιλικά του̋ παιχνίδια. Σαν φιλικό πάντω̋ έµοιαζε και το παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋ αφού η Πηγή άντεξε µόνο για 2024 λεπτά την πίεση των παικτών του Γκούµπλια . Από κει και µετά, όλα έγιναν εύκολα για τα Τρίκαλα… Όπω̋ αναφέρει το δελτίο τη̋ οµάδα̋ στο 24΄ µετά από λάθο̋ του Μανώλη, ο Μηνά̋ έκλεψε την µπάλα µπήκε στην περιοχή και πλάσαρε τον Καραγκούνη γράφοντα̋ έτσι το 0-1 για τον ΑΟΤ. Εξι λεπτά αργότερα ήρθε και το

Η ενδεκάδα µε την οποία παρατάχθηκε η ΠΗΓΗ

2ο γκολ καθώ̋ ο Τσικρικά̋ στο 30’ µε πλασέ µέσα από την περιοχή ανέβασε το δείκτη κι έγραψε το 02 για τα Τρίκαλα. Η ροή ήταν καταιγιστική στο α ηµίχρονο και στο 35΄τη…σκυτάλη παρέλαβε ο Φασούλα̋ που έκλεψε την µπάλα µπήκε στην περιοχή και έκανε το 0-3 βάζοντα̋ κι αυτό̋ την υπογραφή του. Στον επίλογο του α µέρου̋ στο 44’ ήρθε και το 4ο γκολ των καυνέρυθρων και πάλι από τον Φασούλα που εκµεταλλεύτηκε την µπαλιά του Μηνά και πέτυχε το καρέ πριν κλείσει το ηµίχρονο. Μετά απ’ αυτό το κρεσέντο του α’ µέρου̋ ήταν λογικό πω̋ οι παίκτε̋ του Γκούµπλια θα κατέβαζαν ταχύτητα στην επανάληψη. Και πράγµατι βγήκαν πιο χαλαροί µέσα στο γήπεδο όµω̋ η τελευταία υπογραφή στο ΦΑ µπήκε στο 80΄ όταν ο Τσικρικά̋ βρέθηκε αφύλα-

χτο̋ στην περιοχή και µε πλασέ έστειλε την µπάλα στην δεξιά γωνία του Καραγκούνη γράφοντα̋ το τελικό 0-5 του ΑΟ Τρίκαλα. Πέρα από τα γκολ όµω̋, οι κυανέρθροι είχαν ευκαιρίε̋ µε του̋ Τσικρικά στο 13΄16΄, 78΄, Φασούλα στο 20΄, 67΄, Πἀλα στο 83΄ και Γεωργάκη στο 85΄ στι̋ περισσότερε̋ απέκρουσε ο Καραγκούνη̋ και η Πηγή απείλησε µε τον νεαρό Θανάση Ξαγαρά στο 6΄ , Κατσινέλη στο 38΄, Γιώργο Ξαγαρά στο 50΄ φάσει̋ που έβγαλε ο Ζαφείρη̋. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ήταν ο κ Πάντο̋ και βοηθοί οι Νίκου και Σ. Λεωνίδα̋. Α.Ο.Πηγή̋: Καραγκούνη̋, Μπρέγκου ( 60΄Αργύρη̋), Ξαγαρά̋ Γ., Μανώλη̋, Τσαντούλα̋, Τζέγκα̋, Μαυρογιάννη̋, Ξαγαρά̋ Αθ., Κατσινέλη̋, Αγγελόπουλο̋, Kωσταρέλο̋. Α.Ο.Τρίκαλα: Ζαφείρη̋, Μπορµπότη̋, Ζυγούρη̋, Τσερέπη̋, Μπαντίκο̋, Γεωργάκη̋, Αγγελόπουλο̋ ( 46΄Πἀλα̋), Μηνά̋ ( 64΄Ρούντο̋), Φασούλα̋ ( 70΄Γεωργούλα̋), Τσικρικά̋, Καραθάνο̋.

 Οι Τζούνιορ̋ και Προπαίδε̋ του ΑΟΤ στα πρώτα του̋ φιλικά µε Καλύβια και Φλαµούλι

Χόρτασαν µπάλα οι µικροί «Ζεστά» µπήκαν στι̋ αγωνιστική δράση τα τµήµατα Υποδοµή̋ του ΑΟ Τρίκλα και ήδη έπαιξαν τα πρώτα του̋ φιλικά παιχνίδια . Συγκεκριµένα όπω̋ αναφέρει η ανακοίνωση τη̋ οµάδα̋ : Το Σάββατο στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ ακαδηµία̋ του ΑΟΤ πραγµατοποιήθηκαν αγώνε̋ για τα παιδιά στι̋ ηλικίε̋ τζούνιορ και προπαίδων των συλλόγων Α.Ο.Τρίκαλα,.Μεγάλων Καλυβίων και Φλαµουλίου.

Ο καιρό̋ ήταν ιδανικό και οι συµµετοχέ̋ παιδιών πολλέ̋, έτσι έγιναν αγώνε̋ και στα τρία γήπεδα του αθλητικού κέντρου, και τα παιδιά ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι. Φυσικά οι αγωνιστικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ διαδικασίε̋ για τι̋ οµάδε̋ του ΑΟΤ συνεχίζονται όπω̋ και οι προπονήσει̋ αλλά και οι εγγραφέ̋. Ήδη στι̋ ακαδηµίε̋ του Α.Ο.Τρίκαλα λαµβάνουν µέρο̋ περισσότερα από 100 παιδιά σε όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ και το ενδιαφέρον αυξάνεται συνεχώ̋. Να υπενθυµίσουµε πω̋ η εγγραφή είναι δωρεάν και η µηνιαία συνδροµή 15 ευρώ. Η Ακαδηµία του ΑΟΤ

οργανώνεται, ήδη όλα τα τµήµατα σιγά σιγά λαµβάνουν αθλητικό υλικό και το ξεκίνηµα για το κοµµάτι των υποδοµών τη̋ οµάδα̋ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Για πληροφορίε̋ στο τηλ. 24314-00776 (γραφεία οµάδα̋) και κινητό 6981-638625.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

29

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

«Πύργο̋ όνοµα και πράµα» Φαίνεται πω̋ έχει φαβορί ο Α’ όµιλο̋ τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ και µάλιστα φαβορί που δεν σταµατιέται µε τίποτα… Η οµάδα του Πύργου συνεχίζει µε το απόλυτο στι̋ επιτυχίε̋ αφού πέρασε νικηφόρα και µέσα απ’ την Ράξα (2-3) και οδηγεί την κούρσα µε την απόλυτη συγκοµιδή βαθµών. Ακολουθεί τρει̋ βαθµού̋ πίσω ο Λόγγο̋ που κέρδισε µε 2-0 την Κρήνη.

 Α1 ΕΠΣΤ: Πύργο̋ και ΑΟΤ πήραν το πάνω χέρι στου̋ δύο οµίλου̋ τη̋ κατηγορία̋

«Τρώγονται» οι άλλοι πίσω του̋

∆υο οµάδε̋ κρατούν το απόλυτο στι̋ επιτυχίε̋ και βαδίζουν µε νικηφόρο σερί στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋ του νοµού µα̋. Και οι δύο µπήκαν εξαρχή̋ ω̋ φαβορί: Ο Πυργό̋ από τη µία (στον 1ο΄ όµιλο µε σερί έξι νικών ) και ο ΑΟ Τρίκαλα από την άλλη (στον 2ο) µε πέντε νίκε̋ κι ένα ρεπό. Η …κατάσταση ήταν γνωστή και διαµορφωµένη από τι̋ προηγούµενε̋ αγωνιστικέ̋. Εφτασαν όµω̋ και τα δύσκολα παιχνίδια µε … υψηλά εµπόδια στην 6η δοκιµασία και πολλοί ήταν αυτοί που πίστευαν πω̋ θα δηµιουργούνταν ένα καινούριο… στάτου̋ στου̋ δύο οµίλου̋ τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋. Τελικά οι προσδοκίε̋ του̋ δεν επιβεβαιώθηκαν αφού όλα κύλησαν …οµαλά και µάλλον κρίνονται φυσιολογικά τα αποτελέσµατα τη̋ 6η̋ ηµέρα̋.

Στον Α’ όµιλο βέβαια δέσποζε το µεγάλο ντέρµπι Αµπελακίων-Νεοχωρίου, το οποίο … επισκίαζε την υπόλοιπη δράση παρ’ ότι βέβαια δεν θα διαφοροποιούσε τι̋ καταστάσει̋ στι̋ πρώτε̋ θέσει̋ του πίνακα. Ήταν ντέρµπι πρώτη̋ γραµµή̋ γιατί µε την τροπή που πήραν τα πράγµατα στο ξεκίνηµα, η αναµέτρηση είχε οριακό χαρακτήρα τόσο για του̋ γηπεδούχου̋ που ήθελαν σώνει και ντε να πάρουν τη νίκη, όσο (κυρίω̋ για αυτού̋) του̋ φιλοξενούµενου̋ που µετά τι̋ απώλειε̋ των 2 τελευταίων στροφών έµειναν οκτώ πόντου̋ µακριά από την κορυφή του οµίλου. Απ’ αυτή την κρίσιµη µάχη λοιπόν νικητέ̋ και πάλι αναδείχτηκαν οι γηπεδούχοι που όπω̋ στο πρόσφατο ραντεβού κυπέλλου, έτσι και την Κυριακή κατάφεραν να δαµάσουν τον ∆ιγενή µε 2-1 γράφοντα̋ την 4η του̋ νίκη. Πάντω̋ πέρα απ’ αυτό το ντέρµπι, υπήρχαν και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια µέσα στο πρόγραµµα τη̋ έκτη̋ ηµέρα̋ µε κυριότερη και πλέον βαρυσήµαντη την αναφορά στη δοκιµασία του Πύργου µέσα στην έδρα τη̋ Ράξα̋. Οι πρωτοπόροι του Α’ Οµίλου βγήκαν αλώβητοι και σ’αυτό το παιχνίδι, φαίνεται πω̋ τώρα στο ξεκίνηµα τη̋ σεζόν έχουν καλό βηµατισµό έχουν και το απόλυτο γεγονό̋ που του̋ δίνει πόντου̋ στο τοµέα τη̋ ψυχολογία̋ και…όλα τα υπόλοιπα µέσα στο γήπεδο. Η οµάδα του Πύργου Πιάζα κατάφερε να βγάλει ένα ακόµα διπλό (2-3) διατήρησε το αήττητο και συνεχίζει πρώτη και καλύτερη όλων στην κούρσα του Α Οµίλου. Στο Λόγγο η τοπική «Μπαρτσελόγγα» (όπω̋ λένε επαινετικά οι φίλοι του ΑΟΛ) επέστρεψε σπίτι τη̋ και επέστρεψε στι̋ επιτυχίε̋. Μετά το στραβοπάτηµα που έκανε στο Αρδάνι την προηγούµενη αγωνιστική, βρήκε ένα καλό πάτηµα

στο µατ̋ µε την Κρήνη, πήγε τη νίκη µε 2-0 και παρέµεινε στη δεύτερη θέση του πίνακα. Άρωµα από ντέρµπι είχε και η αναµέτρηση των Καρυών µε το Γριζάνο και µάλιστα εδώ απ΄ αυτό το παιχνίδι βγήκαν ειδήσει̋ αφού το συγκρότηµα των Καρυών κατάφερε τελικά να πάρει το τρίποντο τη̋ νίκη̋ µε σκορ 2-0 κι έµεινε µέσα στο γκρουπ των πρωτοπόρων και φυσικά µέσα σε τροχιά διεκδίκηση̋ των εισιτηρίων ανόδου για την Α Κατηγορία. Στο Ριζαριό ο Γίγα̋ είχε ένα ακόµα δύσκολο παιχνίδι, αυτή τη φορά απέναντι στα Σαράγια που και φέτο̋ βγάζουν µι αξιόλογη δυναµική εικόνα στο πρωτάθληµα Ο Γίγα̋ λοιπόν ήθελε νίκη και την πετυχε µε ένα

ξέσπασµα φτάνοντα̋ µάλιστα στο 4-1 κι έτσι κέρδισε πόντου̋ και θέσει̋ στον πίνακα. Κατά τα λοιπά; το Κηπάκι έφαγε στοπ στην έδρα των Αγίων Αποστόλων που φέτο̋ παρουσιάζονται ανόρεχτοι µετά τον υποβιβασµό του̋ από την Α Ερασιτεχνική ενώ από από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ ξεχώρισαν επίση̋ οι νίκε̋ του Γλίνου̋ επί τη̋ Βασιλική̋ (6-1) το διπλό του Αρδανίου στην Φανερωµένη (3-6) ενώ µε νίκη ξεµπέρδεψε από την 6η Αγωνιστική και το Ζαρκο που καθάρισε εύκολα (7-0 το Πετρόπορο) και αναρριχήθηκε πιο ψηλά στη βαθµολογία. Στον ∆εύτερο όµιλο η επανεκκίνηση του ΑΟ Τρίκαλα µετά το ρεπό τη̋ προηγούµενη̋ Κυριακή̋, έβγαλε εν αρχή τι̋ πρώτε̋ ειδήσει̋. Η ιστορική οµάδα του νοµού µα̋ έπαιξε στην έδρα τη̋ Πηγή̋, σε ένα γνώριµο γι’ αυτή γήπεδο καθώ̋ απ’ εκεί ξεκίνησε την προετοιµασία τη̋. Λογικό ήταν λοιπόν να παρει το µατ̋ µε περίπατο αφού είχε εύκολη αποστολή στην κόντρα µε το τοπικό συγκρότηµα. Ο ΑΟΤ λοιπόν επικράτησε µε 5-0 και ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα εκµεταλλευόµενη βέβαια και το στραβοπάτηµα του Βυτουµά στο ντέρµπι τη̋ 6η̋ αγωνιστική̋. Το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ αυτή τη φορά βρήκε απέναντί του την µαχητική και φιλόδοξη οµάδα τη̋ Σαρακίνα̋, µια οµάδα που µπορεί να µην είναι ακόµα στην πρώτη

γραµµή του πίνακα, όµω̋ έβγαλε δύσκολα παιχνίδια στο ξεκίνηµα έπαιξε και µε τον ΑΟ Τρίκαλα και φυσιολογικά έγραψε απώλειε̋ στην αρχή. Η Σαρακίνα λοιπόν πήρε µεγάλη νίκη στην έδρα του ΑΟΒ και επί τη̋ ουσία̋ έδωσε ώθηση στον ΑΟΤ να ανεβεί στην κορυφή µια ώρα νωρίτερα… Το µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ πάντω̋ έγινε στην Πύλη …κι εκεί ο πληγωµένο̋ Πορταικό̋ που προέρχονταν από την πονεµένη ήττα τη̋ προηγούµενη̋ αγωνιστική̋ (µέσα στον Πρόδροµο) βγήκε σε ντέρµπι-φωτιά έχοντα̋ απέναντί του την Φωτάδα που (εν αντιθέσει µ’ αυτόν) είχε καθαρίσει το ∆ενδροχώρι στο ραντεβού τη̋ προηγούµενη̋ αγωνιστική̋. Και οι δυο οµάδε̋ ήθελαν τη νίκη όµω̋ έµειναν στην ισοπαλία (1-1 το τελικό) κι έτσι έγραψαν απώλειε̋ και οι δύο στην έκτη αγωνιστική. Ντέρµπι έγινε και στο Ελευθεροχώρι κι εκεί µάλιστα η τοπική οµάδα µετά το σοκ τη̋ προηγούµενη̋ αγωνιστική̋ και την ήττα από την Ενωση είχε µία ακόµα δύσκολη αποστολή κόντρα του µε την Πιαλεία. ∆ύσκολη και στα λόγια αλλά και στην πράξη, αφού οι φιλοξενούµενοι κατάφεραν να αποδράσουν µε διπλό κέρδισαν 2-1 και κράτησαν στενή επαφή µε την κορυφή του πίνακα. Στο ντέρµπι τη̋ Ενωση̋ ∆Μ µε το Γοργογύρι (σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα µατ̋ τη̋ αγωνιστική̋) όλοι περίµεναν να γίνει αµφίρροπη αναµέτρηση όµω̋ στην πράξη µέσα στο γήπεδο οι Ενωσίτε̋ έκαναν περίπατο επιβλήθηκαν µε 4-0 και ανέβηκαν στην 7η θέση του οµίλου. Φυσικά µετά από αυτή τη βαριά ήττα το Γοργογύρι υποχώρησε απέκτησε συγκατοίκου̋ στην ίδια θέση µε την Ενωση και κόλλησε σε ένα κρίσιµο σηµείο του Α Γύρου. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τώρα, Αγγλικό σκορ έβγαλε η αναµέτρηση Φωτεινού µε την Μεγάρχη. Οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν µε 5-2 αναρριχήθηκαν στην 15 η θέση και… άφησαν τελευταία την ∆όξα που θα πρέπει πλέον να ανασυνταχθεί για να κερδίσει θέσει̋ στην κούρσα του Β Οµίλου. Με καλύτερε̋ προοπτικέ̋ βαδίζει και η οµάδα του Πρόδροµου που µε «καρέ» των γκολ από τη Λυγαριά ενώ το ∆ενδροχώρι κέρδισε το δικό του στοίχηµα στο παιχνίδι µε την Ασπροκκλησιά και βελτίωσε επίση̋ την θέση του στην κατάταξη τη̋ βαθµολογία̋. Μ αυτά και µ’ αυτά η οµάδα των Τρικάλων είναι η µοναδική αήττητη οµάδα του Β Οµίλου, έχει σταθερά ανοδική τροχιά και µετά το νικηφόρο πέρασµα τη̋ από την έδρα τη̋ Πήγή̋ µπήκε σε θέση οδηγού και µάλλον δύσκολα θα την εγκαταλείψει αφού δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα οµάδα που µπορεί να τη σταµατήσει.

Τ’ Αποτελέσµατα Ράξα .................-........Πύργο̋ ...........2-3 Ζάρκο ...............- ...Πετρόπορο̋........7-0 Καρυέ̋ .............-........Γριζάνο ...........2-0 Γλύνο̋..............-.......Βασιλική...........6-1 Ριζαριό..............- .......Σαράγια ...........4-1 Φανερωµένη .....- ........Αρδάνι ............3-6 Άγ. Απόστολοι ..- ........Κηπάκι ............2-2 Λόγγο̋ .............-.........Κρήνη ............2-0 Αµπελάκια.........-.......Νεοχώρι...........2-1 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Πύργο̋ ..............18 ......24-4 .......6 ..0 ...0 Λόγγο̋ ...............15 ......19-4 .......5 ..0 ...1 Αµπελάκια ..........13 .......9-4........4 ..1 ...1 Γλύνο̋ ...............12 .....15-12 ......4 ..0 ...2 Κηπάκι................11 ......12-4 .......3 ..2 ...1 Γριζάνο...............11 .......8-7........3 ..2 ...1 Αρδάνι................10 .....16-14 ......3 ..1 ...2 Καρυέ̋...............10 ......10-8 .......3 ..1 ...2 Σαράγια...............9 ......20-14 ......3 ..0 ...3 Νεοχώρι ..............8 ......13-13 ......2 ..2 ...2 Ζάρκο..................7 ......14-13 ......2 ..1 ...3 Ριζαριό ................7 ......11-11 ......2 ..1 ...3 Κρήνη..................7 ......11-15 ......2 ..1 ...3 Ράξα....................6 ......13-15 ......2 ..0 ...4 Βασιλική ..............4 ......10-23 ......1 ..1 ...4 Άγ. Απόστολοι .....3 ......10-15 ......0 ..3 ...3 Πετρόπορο̋........1 .......5-24 .......0 ..1 ...5 Φανερωµένη........1 .......5-25 .......0 ..1 ...5 Η επόµενη 7η Αγωνιστική Πύργο̋....................-.........Πετρόπορο̋ Γριζάνο....................- .....................Ράξα Βασιλική ..................- ...................Ζάρκο Σαράγια ...................- .................Καρυέ̋ Αρδάνι .....................- ..................Γλύνο̋ Κηπάκι .....................-..................Ριζαριό Κρήνη ......................-.........Φανερωµένη Νεοχώρι...................- ......Άγ. Απόστολοι Αµπελάκια................-..................Λόγγο̋ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Κατέβηκε απ’ το ρετιρέ… Αλλαγή φρουρά̋ στο «ρετιρέ» του Β’ Οµίλου Στην 6η αγωνιστική βγήκαν τα δύσκολα για Πορταικό και Βυτουµά ενώ ο ΑΟΤ πήρε µία ακόµα νίκη στην έδρα τη̋ Πηγή̋. Στην Πύλη το ντέρµπι του Πορταικού µε τη Φωτάδα έµεινε στο 1-1 και στο Βυτουµά η Σαρακίνα πήρε τη νίκη µε 0-2 και κατέβασε την τοπική οµάδα από την κορυφή του οµίλου όπου πέρασε ο ΑΟ Τρίκαλα.

Τα αποτελέσµατα (6η αγ.) Μουρια/ ∆ρ. .......– ......Γοργογύρι ......4-0 Πανχασιακό̋......– ......Γόµφοι ...........4-1 Ελευθεροχώρι....– ......Πιαλεία...........1-2 Φωτεινό..............– ......Μεγάρχη ........5-2 Πηγή ..................– ......Α.Ο.Τρίκαλα ...0-5 Βυτουµά̋...........– ......Σαρακίνα ........0-2 Λυγαριά .............– ......Πρόδροµο̋ ....1-4 Ασπροκκλησιά....– ......∆ενδροχώρι....0-1 Πορτἀκό̋..........– ......Φωτάδα..........1-1 Ρεπό.................................... Χρυσοµηλιά Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H ΑΟ Τρίκαλα ........15 ......22-0 .......5 ..0 ...0 Πορτἀκό̋ ..........13 ......17-6 .......4 ..1 ...1 Βυτουµά̋...........13 ......17-6 .......4 ..1 ...1 ∆ενδροχώρι........13 ......15-4 .......4 ..1 ...1 Πιαλεία...............13 .......8-4........4 ..1 ...0 Φωτάδα..............10 ......14-9 .......3 ..1 ...2 ∆ροσερό/Μ. .......10 ......12-7 .......3 ..1 ...1 Σαρακίνα ............10 .......9-4........3 ..1 ...2 Γοργογύρι..........10 .....11-11 ......3 ..1 ...2 Πρόδροµο̋ ........10 .....10-12 ......3 ..1 ...2 Πανχασιακό̋.......9 .......15-9 .......3 ..0 ...3 Ελευθεροχώρι.....6 ........8-9........2 ..0 ...3 Λυγαριά...............5 .......8-16 .......1 ..2 ...3 Γόµφοι ................4 ......10-19 ......1 ..1 ...4 Φωτεινό...............4 ......10-27 ......1 ..1 ...4 Πηγή ...................3 .......2-10 .......1 ..0 ...4 Χρυσοµηλιά.........2 .......4-10 .......0 ..2 ...3 Ασπροκκλησιά.....2 .......5-14 .......0 ..2 ...4 Μεγάρχη .............1 .......5-25 .......0 ..1 ...5

@ Εχουν εκτίσει το ρεπό του Α’ Γύρου οι οµάδε̋ Πηγή, Ένωση ∆.Μ., Πιαλεία, AOT Χρυσοµηλιά και Ελευθεροχώρι

Η επόµενη 7η Αγωνιστική ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ ...........-..................ΓΟΜΦΟΙ ΠΙΑΛΕΙΑ .................-...............∆ΡΟΣΕΡΟ ΜΕΓΑΡΧΗ..............- .......ΠΑΝΧΑΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ .........- ....ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΣΑΡΑΚΙΝΑ..............-................ΦΩΤΕΙΝΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ........-......................ΠΗΓΗ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ........-.............ΒΥΤΟΥΜΑΣ ΦΩΤΑ∆Α ................- .................ΛΥΓΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑ˳ΚΟΣ...........-.....ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ ΡΕΠΟ ................................∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙ


30

Αθλητικά

ΣΤΙΒΟΣ ΓΣ µε σχεδιασµό και παύση του Ανδριόπουλου στα Τρίκαλα

Ειληµµένε̋ αποφάσει̋ Με οµόφωνη απόφαση τη̋ έκτακτη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋ του ΣΕΓΑΣ, παύτηκε από µέλο̋ του ∆Σ του ΣΕΓΑΣ ο ∆ηµήτρη̋ Ανδριόπουλο̋. Η έκτακτη γενική συνέλευση πραγµατοποιήθηκε στην πόλη µα̋ ( παρουσία 106 σωµατείων-µελών του ΣΕΓΑΣ) , στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΑΕΤΩΝ Μέλαθρον. Mιλώντα̋ στα µέλη ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Κώστα̋ Παναγόπουλο̋ χαρακτήρισε επιβεβληµένη την παύση του κ Ανδριόπουλου «µε τι̋ πράξει̋ και ενέργειέ̋ του έβλαψε τον ΣΕΓΑΣ. Αν είχαν ευοδωθεί όλε̋ οι πράξει̋ του θα φτάναµε ακόµη και στην αναστολή λειτουργία̋ τη̋ Οµοσπονδία̋» τόνισε ο Πρόεδρο̋ και συµπλήρωσε: «Το προεδρείο στο οποίο µετείχε ω̋ Ταµία̋ ο κ Ανδριόπουλο̋, λειτούργει ω̋ ενιαίο και άρρηκτο σώµα βασισµένο στου̋ κανόνε̋ τη̋ αµοιβαιότητα̋, του σεβασµού και τη̋ εµπιστοσύνη̋, δυστυχώ̋ ο κ Ανδριόπουλο̋ δεν τα είχε όλα αυτά, έσπασε αυτού̋ του̋ δεσµού̋.

Στη συνέχεια έγινε ενηµέρωση από τον Πρόεδρο για τον Νέο Σχεδιασµό του ΣΕΓΑΣ και τον προγραµµατισµό τη̋ Οµοσπονδία̋ 2013-2014. Ο κ Παναγόπουλο̋ ανέλυσε του πυλώνε̋ του νέου σχεδιασµού τονίζοντα̋ ότι στηρίζεται στην συνεργασία µεταξύ των στελεχών, των προπονητών, των αθλητών και την Οµοσπονδία. Άλλαξε πλέον η διοικητική δοµή µε το κεντρικό συντονιστικό όργανο, την επιτροπή αθλητικού σχεδιασµού. Θεσπίστηκε πριµοδότηση και στου̋ Σωµατειακού̋ προπονητέ̋, συνδέουµε την ένταξη στι̋ κατηγορίε̋ του σχεδιασµού µε την εµφάνιση στου̋ αγώνε̋ στόχου̋ τη̋ Οµοσπονδία̋. ∆ηµιουργείται οµάδα επίλεκτων αθλητών γεννηµένων το 1993 του̋ οποίου̋ ο ΣΕΓΑΣ βάζει στην οµπρέλα του µε την αξιολόγησή και την στήριξή του̋ αλλά και οι προπονητέ̋, των επίλεκτων, θα τύχουν τη̋ στήριξη̋. «Για να υλοποιηθεί όλο το πλάνο µα̋ απαιτούνται πόροι. Για το λόγο αυτό αυξήσαµε την µεταφορά πόρων κατά 50% στο παραγωγικό κοµµάτι». Κατέληξε ο Πρόεδρο̋ του ΣΕΓΑΣ. Η Γενική Συνέλευση των σωµατείων µελών του ΣΕΓΑΣ ενέκρινε οµόφωνα τον Πρὁπολογισµό τη̋ Οµοσπονδία̋ για το 2014.

Toυρνουά Τζουνιορ̋

Καλή η αρχή Μετά την έναρξη του παιδικού µπήκε σε κίνησε και το τουρνουά τζούνιορ τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων. Τα παιχνίδια τη̋ πρεµιέρα̋ έγιναν την Κυριακή και τα αποτελέσµατα έχουν ω̋ εξή̋: ΠΥΡΓΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ.......................... 1-4 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ1 - ΜΠΑΡΑ......................... 3-0 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ2 ..................3-0 Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ - ΦΛΑΜΟΥΛΙ.................. 4-0 ΑΕΤ - ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑ............................. 9-4 ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ.......................10-0 ∆ΗΜΗΤΡΑ2 - ΑΕΤ2003........................ 5-0 ΡΕΠΟ: ΣΑΡΑΓΙΑ

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Θυµήθηκε

τα παλιά ο Χρήστο̋ Παπαχρήστο̋ που έτρεξε στο Run Greece τη̋ Λάρισα̋ κι έγινε το πρόσωπο του αγώνα

Σαν άνεµο̋ η Καρακατσάνη 

∆εύτερη και 3η θέση για του̋ αδελφού̋ Νάκου στα 5 χιλιόµετρα

Την πρώτη του νιότη, τα µετέπειτα βήµατα την άνοδο στι̋ κορυφαίε̋ θέσει̋ των Βλακανίων, µα πάνω απ’ όλα και τον τελευταίο του µεγάλο αγώνα θυµήθηκε την Κυριακή ο Χρήστο̋ Παπαχρήστο̋. Ο κορυφαίο̋ ίσω̋ Τρικαλινό̋ δροµέα̋ µεγάλων Αποστάσεων ( οµοσπονδιακό̋ προπονητή̋ Στίβου σήµερα) , φόρεσε τα αθλητικά του µπήκε στην αφετηρία του Run Greece στη Λάρισα και έτρεξε µαζί µε δεκάδε̋ αθλητέ̋ και αθλήτριε̋ συλλόγων απ’ όλη τη χώρα στον τελευταίο αγώνα τη̋ σειρά̋ κάνοντα̋ µάλιστα µια ωραία κούρσα. Ο βετεράνο̋ πρωταθλητή̋ και Βλακανιονίκη̋ ήταν φυσικά το πρόσωπο του αγώνα ξεπέρασε όχι στο τρέξιµο αλλά σίγουρα στη δηµοτικότητα του̋ ίδιου̋ του̋ αθλητέ̋ και τι̋ αθλήτριε̋ που γυµνάζει. Συγκινηµένο̋ που …κατάφερε να τερµατίσει σε κούρσα 22 χρόνια αφ’ ότι κρέµασε την αθλητική του φανέλα δήλωσε: «Το πρωί που έβαζα τον αριθµό στη φανέλα µου και είχα 22 χρόνια να κάνω αυτή τη κίνηση ήµουνα πολύ συγκινηµένο̋. Μετά από τόσα χρόνια χρειάζεται πολύ κουράγιο να ξανατρέξει̋ και µάλιστα σε αξιοπρεπή χρόνο. Σήµερα έκανα 26 λεπτά αρκετά καλά για την ηλικία µου. Ηρθα εδώ να τιµήσω το θεσµό, τη πόλη τη̋ Λά-

ρισα̋ και ολόκληρη τη Θεσσαλία που έχει βγάλει τόσου̋ σπουδαίου̋ αθλητέ̋ αλλά και γιατί µου το ζήτησε ο φίλο̋ και συνεργάτη̋ Γιάννη̋ Κουτσιώρα̋. Είχα τη βοήθεια στη διαδροµή των δύο παλιών πρωταθλητών, φίλων ενώ του̋ γύµναζα στο παρελθόν, του Στέλιου ∆ηµότσιου και του Κώστα του Κασάρου και απολαύσαµε τον αγώνα. Συγχαρητήρια στου̋ διοργανωτέ̋ και στον ΣΕΓΑΣ». Την εκκίνηση έδωσε ο Πρόεδρο̋ του ΣΕΓΑΣ Κώστα̋ Παναγόπουλο̋ µαζί µε τον Πρόεδρο τη̋ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αντώνη Χιώτη.

Νικητή̋ στην κούρσα των 10χλµ ήταν ο Κώστα̋ Αµτζόπουλο̋ (Ολυµπιάδα Πάτρα̋) µε επίδοση 34:42 που είναι νέο ρεκόρ αγώνων στην απόσταση. Στι̋ γυναίκε̋ η Αναστασία Καρακατσάνη συνέτριψε το ρεκόρ αγώνων µε 36:01 ενώ το προηγούµενο επίση̋ από τον αγώνα τη̋ Πάτρα̋ (6/10) η Βηθλεέµ Σαπίου µε χρόνο 40:49. Την Καρακατσάνη που σηµειωτέο ήταν 7η στη γενική κατάταξη ακολούθησε η Σόνια Τσεκίνη-Μπουντούρη µε 40:ο6 και η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου 47:52. Στα 5.000µ οι συµµετέχοντε̋ ξεπέρασαν του̋ 1.100 εενώ την εκκίνηση έδωσε στι̋ 11:30 ο περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ Κώστα̋ Αγοραστό̋ ο οποίο̋ µετείχε και στον αγώνα. Νικητή̋ µε ρεκόρ αγώνων αναδείχθηκε ο Θεοφάνη̋ Μιχαηλά̋ τερµατίζοντα̋ σε 16:32 ενώ η προηγούµενη επίδοση ήταν του Γρηγόρη Βουτσινά µε 16:42 από τον αγώνα τη̋ Πάτρα̋. Στι̋ επόµενε̋ θέσει̋ δύο αδέρφια από τα Τρίκαλα ο Παναγιώτη̋ Νάκο̋ µε 16:34 και ο Κώστα̋ µε χρόνο 16:54. Η Μαρία Ζωγραφάκη µε επίδοση 19:01 κέρδισε στο 5άρι γυναικών επίση̋ µε ρεκόρ αγώνων αφού το προηγούµενο ήταν 19:18 τη̋ Ναόµι Αντεόλα-Αντερέµι από τον πρώτα αγώνα τη̋ σειρά̋ στα Ιωάννινα στι̋ 19 Μα˙ου. ∆εύτερη ήταν η Φωτεινή ∆αγκλήΠαγκότο µε 19:15 και τρίτη η Παρασκευή Γρατσάνη µε επίδοση 20:15. Κλείνοντα̋ αξίζει να αναφέρουµε πω̋ πραγµατοποιήθηκε και αγώνα̋ 1.000µ παιδιών στον µετείχαν περίπου 800 µικροί αθλητέ̋ και αθλήτριε̋.

Ο Βασίλη̋ Πάτρα̋ του “Αγ. Νέστορα” έγινε κιόλα̋ βασικό̋ στον Γ.Σ. Ιωαννίνων

«Τρίβουν τα χέρια του̋ στη λίµνη»

Με τον Βασίλη Πάτρα στην πρώτη γραµµή θα µπει στο τοπικό πρωτάθληµα τη̋ Ηπείρου το σωµατείο του ΓΣ Ιωαννίνων. Ο νεαρό̋ καλαθοσφαιριστή του Αγ Νέστορα Τρικάλων πήρε φέτο̋ µεταγραφή µετοίκηση̋ από την εισαγωγή του στο πανεπιστήµιο τη̋ Ηπείρου και µπήκε στο στόχαστρο τη̋ νέα̋ του οµάδα̋ µετά από τι̋ καλέ̋ συστατικέ̋ που είχε µε την αγωνιστική του παρουσία στην Α2 ΕΣΚΑΘ. Γι αυτό εξάλλου ήταν και στην πρώτη γραµµή τη̋ παρουσίαση̋ του σωµατείου που έγινε το Σαββατοκύριακο. Μιλώντα̋ µάλιστα για το νέο του ξεκίνηµα ο Τρικαλινό̋ φοιτητή̋ ανέφερε πω̋ τον αγκάλιασε η καινούρια του οµάδα και πιστεύει ακράδαντα πω̋ η συµµετοχή του στο Ηπειρωτικό πρωτθληµα θα τον βοηθήσει στην εξέλιξη τη̋ καριέρα̋ του. Χαρακτηριστικά δε ανέφερε πω̋ «στο νέο ξεκίνηµα εύχοµαι να πιάσουµε του̋ στόχου̋, να έχουµε υγιέ̋ πρωτάθληµα µια καλή χρονιά και φυσικά να υλοποιήσουµε του̋ στόχου̋ µα̋»

Στο σύλλογο των Ιωαννίνων το τιµόνι τη̋ τεχνική̋ ηγεσία̋ κρατά επί σειρά ετών ο Παν

Κοντογιάννη̋ παλιό̋ προπονητή̋ του ∆αναού (δεκαετία 90) που διέκρινε όπω̋ ισχυρίζεται ο ίδιο̋ ένα δυναµικό ταλέντο και ποντάρει στον Τρικαλινό ψηλό για να δώσει στην οµάδα µια ώθηση για άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Μιλώντα̋ για το ξεκίνηµα τη̋ οµάδα̋ Παναγιώτη̋ Κοντογιάννη̋ ανέφερε: «Ο ΑΓΣΙ εδώ και πολλά χρόνια είναι ο κύριο̋ εκφραστή̋ του µπάσκετ στην πόλη. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Στο αντρικό θέλουµε να ανεβούµε, γιατί το τοπικό, που παίζουµε τώρα, δεν έχει καµία σχέση µε τι̋ δυνατότητε̋ τη̋ οµάδα̋ µα̋. Θα τα καταφέρουµε στο τέλο̋. Και επίση̋ θέλουµε να βάλουµε νέα παιδιά στην οµάδα, όπω̋ πχ ο Πάτρα̋ που ήρθε από τα Τρίκαλα» . στα τε̋ του Φθινοπώρου (φιλικά και επίσηµα µε την εφηβική οµάδα) ο Πάτρα̋ έδειξε τα καλά του στοιχεία όµω̋ είχε µια άτυχη στιγµή σε πρόσφατο φιλικό, υπέστη διάστρεµµα βαριά̋ µορφή̋ και θα χάσει την πρεµιέρα τη̋ νέα̋ σεζόν.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Με πολλά χαµένα ριµπάουντ και άµυνα που ακόµα είναι στο ψάξιµο τα Τρίκαλα BC πάλεψαν, αλλά δεν άντεξαν στη δύναµη και την εµπειρία του Πανιώνιου (69-62)

31A1 EΣΑΚΕ

Καθάρισε ο Θρύλο̋ Εύκολο έργο είχε ο Ολυµπιακό̋, ο οποίο̋ πέρασε χωρί̋ να… ιδρώσει από την έδρα του Ηλυσιακού µε 57-78 και σηµείωσε τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθληµα. Οι «ερυθρόλευ-

«Έδωσαν µάχη στην πλατεία» Στι̋ λεπτοµέρειε̋ και πάλι… Οι λεπτοµέρειε̋ όµω̋ είναι αυτέ̋ που στο χώρο του στο Μπάσκετ κάνουν τη διαφορά και πολλέ̋ φορέ̋ καθορίζουν τα όρια τη̋ νίκη̋ από την ήττα… Τα Τρίκαλα BC Aries κόντρα στι̋ προβλέψει̋ έπαιξαν κατά διαστήµατα καλό µπάσκετ στην Νέα Σµύρνη, όµω̋ έφυγαν από την Πλατεία µε την αίσθηση τη̋ πίκρα̋ αφού γνώρισαν την ήττα απ’ τον πιο έτοιµο και πιο έµπειρο Πανιώνιο µε σκορ 69-62. Οι «κυανέρυθροι» είχαν πάντα επαφή στο σκορ και στο 3ο δεκάλεπτο µπήκαν στο παιχνίδι γερά δείχνοντα̋ ότι µπορούν να το διεκδικήσουν. Ωστόσο αποδείχθηκε µοιραίο ένα αντιαθλητικό φάουλ του Γιούιν στι̋ αρχέ̋ τη̋ 4η̋ περιόδου αφού από το σηµείο αυτό και µετά ο Πανιώνιο̋ πήρε µπροστά πήρε και µια µικρή διαφορά και πατούσε µε µεγαλύτερη σιγουριά µέσα στο γήπεδο. Παρ όλα τούτα οι παίκτε̋ του Φλεβαράκη πλησίασαν λίγο πριν την εκπνοή στου̋ τέσσερει̋ πόντου̋ αλλά δεν εκµεταλλεύτηκαν στην συνέχεια ένα λάθο̋ του Πανιωνίου για να µπουν ξανά στο παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση τα Τρίκαλα έδειξαν ότι µε τον χρόνο βελτιώνονται και θα πάρουν τι̋ νίκε̋ που χρειάζονται για να µείνουν στην κατηγορία. το καλό για την οµάδα είναι ότι δείχνει σηµεία βελτίωση̋ ο Γιούιν, δείχνει επίση̋ ζεστό̋ και σταθερό̋ ο Εβαν̋ ενώ

µπαίνει σιγά-σιγά σε κλίµα προσαρµογή̋ ο Νεστορα̋ Κόµµατο̋ που µπορεί να βοηθήσει µε την εµπειρία του στα κρίσιµα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν µετά το ραντεβού µε τον Παναθηναικό. Από πλευρά̋ Πανιώνιου ο Λάντον Μίλµπουρν ήταν πρωταγωνιστή̋ του αγώνα αφού πέτυχε 15 πόντου̋ µε 4/5 δίποντα και 7/7 βολέ̋, ενώ µάζεψε 7 ριµπάουντ κι έκανε 1 κλέψιµο. Βέβαια το ποσοστό του Πανιωνίου έξω από τα 6.75µ. ήταν πολύ χαµηλό Μόλι̋ 17% στα τρίποντα (3/18) αλλά και οι δικοί µα̋ δεν πήγαν πίσω, είχαν σε άσχηµη µέρα τον Γρέιτζερ δεν πήραν βοήθεια από του̋ υπόλοιπου̋ περιφερειακού̋ στο σκοράρισµα (κι εδώ τίθεται ευθέω̋ ζήτηµα για την εν γένει παρουσία του Μουτακαµπίρ στο σύνολο τη̋ οµάδα̋) ενώ έµειναν άποντοι Περούνιτσιτ̋, Ματαλον, Γεωργάκη̋, γεγονό̋ που µαρτυρά πω̋ δεν µπορούµε να περιµένουµε πολλά απ αυτού̋ στο κοµµάτι τη̋ επίθεση̋. Ειδικά για τον Σέρβο γκαρντ πάντω̋ υπάρχουν ζητήµατα και για το δέσιµο που έχει µε την οµάδα και φαίνεται ξεκάθαρα πια πω̋ ο Φλεβαράκη̋ δεν τον εµπιστεύεται, ούτε για άµυνα, ούτε για την επίθεση… Πέρα από το αντιαθλητικό του Γιούιν το παιχνίδι του Σαββάτου ίσω̋ κρίθηκε και από το τρίποντο του Μάριου Μπατή που έγραψε το 61-53 στο 36' κι έδωσε αέρα 8 πόντων στον Πανιώνιο. Κατόπιν οι κυανέρυθροι αν και µείωσαν (66-62), δεν κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο. Στο ξεκίνηµα του αγώνα, ο Πανιώνιο̋ προηγήθηκε µε 8-2 και 11-5 έχοντα̋ τον έλεγχο του αγώνα χάρη στον ΜακΚόλουµ. Οι γηπεδούχοι

ξέφυγαν µε 15-9 στο 9' και τελικά το 15-10 στο τέλο̋ του α' δεκαλέπτου έγραψε µε 1/2 βολέ̋ ο Χρήστο̋ ∆εληγιάννη̋. Οι δικοί µα̋ πάντω̋ πλησίασαν στον πόντο (25-24), όµω̋ ο Πανιώνιο̋ διατήρησε µία διαφορά 5-7 πόντων (33-26). Ωστόσο έφυγε για τα αποδυτήρια στο +6 (34-28), εκµεταλλευόµενο̋ τι̋ πολλέ̋ κερδισµένε̋ µάχε̋ στα ριµπάουντ, ένα τοµέα που υστερούν χαρακτηριστικά οι παίκτε̋ του Φλεβαράκη. Παρ’ όλα τούτα στην έναρξη τη̋ τρίτη̋ περιόδου το παιχνίδι έγινε ντέρµπι µε τα Τρίκαλα να αντεπιτίθενται και να περνούν µπροστά στο σκορ µε 38-42 χάρη σε επιµέρου̋ 14-2 που έτρεξαν σ’ αυτό το διάστηµα . Επίση̋ και στο δ' δεκάλεπτο πέρασαν µπροστά στο σκορ µε 51-49. Ακολούθησε ένα σερί 9-0 από του̋ γηπεδούχου̋ και στο 35' η διαφορά για την οµάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου άγγιξε το +7 (58-51). Ο Μουτακαµπίρ µείωσε σε 65-61 στο 39' και παρά την αστοχία των παικτών του Γιάννη Σφαιρόπουλου, (4/8 βολέ̋) στο τέλο̋ ο Πανιώνιο̋ επικράτησε µε 69-62. Τα δεκάλεπτα: 15-10, 34-28, 47-44, 69-62 τελικό. Πανιώνιο̋ (Σφαιρόπουλο̋): ΜακΚόλουµ 17, Ντούβνιακ 7(1), Κάρτερ 3(1), Μίλµπουρν 15, Αθανασούλα̋ 4, Μπατή̋ 6(1), Καββαδά̋ 3, Λάνγκφορντ 7, Μισέλ 2, Σίµτσακ 3, Σαλούστρο̋ 2. Τρίκαλα (Φλεβαράκη̋): Έβαν̋ 17(1), Περούνιτσιτ̋, Γιούινγκ 10, Γιαννακίδη̋ 5(1), Κόµµατο̋ 12(1), Γκρέιντζερ 2, ∆εληγιάννη̋ 6, Ματαλόν, Γεωργάκη̋, Μουτακαµπίρ 8(1), Πέτροβιτ̋ 2.

Καλή παρουσία είδε ο Φλεβαράκη̋ στη Νέα Σµύρνη, όµω̋ έστειλε και µήνυµα…

«Να κόψουµε τα αβίαστα λάθη» Σ

τα λάθη και στα χαµένα ριµπάουντ έδωσε βαρύτητα ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ και µάλιστα σηµείωσε πω̋ θα πρέπει να συνεχιστεί η παράλληλη δουλειά στην οµάδα για να βγει µεγαλύτερη οµαδικότητα και πιο καλή συνεργασία. Μιλώντα̋ στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικό̋ των Τρικάλων µίλησε µε καλά λόγια για την παρουσία τη̋ οµάδα̋ στη Νέα Σµύρνη κι ανέφερε µάλιστα πω̋ τα Τρίκαλα είχαν το έλεγχο ήταν µέσα στο παιχνίδι µέχρι το 35΄όταν η πλάστιγγα έγειρε προ̋ την µεριά των γηπεδούχων από την τεχνική ποινή στον Γιούον. Αναλυτικά µετά το τέλο̋ του αγώνα ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ δήλωσε: «∆εν ήρθαµε χωρί̋ άγχο̋, παίξαµε

έξυπνα είχαµε τον έλεγχο του παιχνιδιού και βγάλαµε αυτή τη φορά καλή άµυνα. Η τεχνική ποινή του 35 άλλαξε την ροή του αγώνα, αλλά ξαναµπήκαµε ξανά µέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να περιορίσουµε τα λάθη µα̋ και να βελτιωθούµε στα ριµπάουντ. Συγχαρητήρια στον Γιάννη και στον Πανιώνιο, η ατµόσφαιρα ήταν καταπληκτική και αυτό είναι κέρδο̋ για το µπάσκετ». Από την πλευρά του ο τεχνικό̋ του Πανιώνιου Γιάννη̋ Σφαιρόπουλο̋ µίλησε για τα συνεχόµενα παιχνίδια τη̋ οµάδα̋ του που την έφεραν µεγαλύτερη πίεση και ανέφερε χαρακτηριστικά πω̋: «Συγχαρητήρια στου̋ παίκτε̋ για την παλικαρίσια νίκη. Η πιο σηµαντική απ’ όλε̋

γιατί µπορέσαµε να διαχειριστούµε το γεγονό̋ ότι δώσαµε τρία παιχνίδια µέσα σε επτά µέρε̋. Τα λάθη προέκυψαν από έλλειψη ενέργεια̋ αλλά του̋ δικαιολογώ. Η άµυνα µα̋ ήταν το κλειδί για την νίκη. Είχαµε να αντιµετωπίσουµε µία πολύ καλή οµάδα, µε εξαιρετικό προπονητή και αθλητικού̋ παίκτε̋ και αν και νεοφώτιστοι έχουν µία γεµάτη οµάδα µε ποιότητα» Εκ µέρου̋ των παικτών από του̋ κυανέρυθρου̋ µίλησε ο Χρήστο̋ ∆εληγιάννη̋ και είπε για το παιχνίδι: «Ξέραµε ότι είχαµε να αντιµετωπίσουµε µία πολύπειρη οµάδα. Είχαµε προετοιµαστεί, µείναµε ανταγωνιστικοί αλλά στο τέλο̋ και σε ένα ακόµη παιχνίδι δεν ήµασταν ξεκάθαροι στι̋

επιλογέ̋ µα̋. Παίρνουµε κουράγιο από τέτοιε̋ εµφανίσει̋ και προσπαθούµε παιχνίδι µε το παιχνίδι να βελτιωνόµαστε». Από τον Πανιώνιο µίλησε ο Ούρο̋ Ντούνιακ: «Ξέραµε ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι καθώ̋ µία νεοφώτιστη οµάδα δεν έχει ιδιαίτερο φόβο. Είναι µία αθλητική οµάδα τα Τρίκαλα που παίζουν γρήγορο µπάσκετ. Κάναµε κάποια λάθη αµυντικά και επιθετικά και γι’ αυτό το παιχνίδι είχε αυτήν την εξέλιξη».

κοι» είχαν σε εξαιρετική ηµέρα για ακόµα ένα µατ̋ τον Ματ Λοτζέσκι που σηµείωσε 21 πόντου̋, ενώ ρόλο δηµιουργού ανέλαβε ο Βασίλη̋ Σπανούλη̋ που τελείωσε την αναµέτρηση µε 10 ασίστ. Στα θετικά των «ερυθρολεύκων» και η πρώτη εµφάνιση του Έισι Λο στο ελληνικό πρωτάθληµα, που σηµείωσε επτά πόντου̋ και έξι ασίστ. Τα δεκάλεπτα: 12-23, 25-36, 44-51, 57-78.

Μέγα διπλό ο ΚΑΟ∆ Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή, ήταν η αντίδραση του ΚΑΟ∆, µετά την εντό̋ έδρα̋ ήττα από τον Άρη στην πρεµιέρα του πρωταθλήµατο̋. Η οµάδα του Νέναντ Μάρκοβιτ̋ πραγµατοποιώντα̋ φοβερή εµφάνιση, πέρασε νικηφόρα από την έδρα

τη̋ ΑΕΝΚ, κερδίοντα̋ µε το εντυπωσιακό 95-84! Οι δραµινοί βασίστηκαν στην εξαιρετική τριάδα των Πολκ (22π.), Χρυσικόπουλου (17π.) και Λάζεριτ̋ (15π.) ενώ είχαν εκπληκτικά ποσοστά σε δίποντα (20/33, 61%) και τρίποντα (12/21, 57%). Από την άλλη οι γηπεδούχοι, που γνώρισαν την πρώτη του̋ ήττα στο πρωτάθληµα, είχαν µεν σε σούπερ µέρα τον Κρόκερ που τελείωσε µε 30π. όµω̋ ήταν απελπιστικά µόνο̋. Επίση̋ η οµάδα του Ηλία̋ Παπαθεοδώρου είχε µόλι̋ 7/25 τρίποντα, δηλαδή 28%.Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε την αναµέτρηση, Παναθηνἀκό̋-Πανελευσινιακό̋ σήµερα . Τα αποτελέσµατα Πανιώνιο̋-Τρίκαλα B.C.................69-62 Κολοσσό̋-ΒΑΠ-Ρέθυµνο AEGEAN.............................................66-76 Ίκαρο̋ Χαλκίδα̋- Απόλλων Πατρών......................................................72-64 Ηλυσιακό̋-Ολυµπιακό̋ ...............57-78 ΑΕ Ν. Κηφισιά̋-ΚΑΟ∆ ..................84-95 Άρη̋-ΠΑΟΚ ..................................75-79 Σήµερα ......................................... 21/10 ΟΑΚΑ 19:15................................................ Παναθηνἀκό̋-Πανελευσινιακό̋


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΤΣΙΠΟΥΡΑ∆ΙΚΟ «ΑΚΑΚΙΕΣ» Συντροφεύει του̋ Τρικαλινού̋ από το 1952!

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΣΤΟ ΤV-10

Η τηλεοπτική « δράση» του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» ∆ευτέρα 21/10, ώρα 5µ.µ. Σε επανάληψη το επεισόδιο τη̋ Παρασκευή̋

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στι̋ 26 Οκτωβρίου 2013 (Σάββατο) στι̋ 6 µ.µ. στο Κέντρο «ΤΖΑΚΙ» στην Πύλη σα̋ προσκαλώ µε χαρά σε µια φιλική συνάντηση για το µέλλον και τα προβλήµατα του ∆ήµου µα̋. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο π. Βουλευτή̋ Α’ Πειραιώ̋ & Νήσων κ. Πέτρο̋ Μαντούβαλο̋. Με εκτίµηση Γιώργο̋ Κ. Περγαντή̋ Υποψήφιο̋ ∆ήµαρχο̋ Πύλη̋

Η ψαροταβέρνα- τσιπουράδικο «Οι Ακακίε̋» είναι ένα ιστορικό µαγαζί που λειτουργεί από το 1952 χωρί̋ να διακόψει τι̋ λειτουργίε̋ του στην πολύχρονη επαγγελµατική πορεία και βρίσκεται επί τη̋ οδού Ζωοδόχου Πηγή̋ (δίπλα στι̋ γραµµέ̋ του τρένου). Ο χώρο̋ γύρω από το κατάστηµα είναι περιτριγυρισµένο̋ µε πολλέ̋ ακακίε̋ συνθέτοντα̋ ένα όµορφο περιβάλλον, σε συνδυασµό µε του̋ εκλεκτού̋ µεζέδε̋ (θαλασσινά και όχι µόνο) αλλά και το ντόπιο τσίπουρο που µπορούν να απολαύσουν οι πολυπληθεί̋ πελάτε̋ του καταστήµατο̋. Τα τελευταία 22 χρόνια λειτουργεί υπό την ∆/νση του κ. Κωνσταντίνου Μαρδάνη συνεχίζοντα̋ την πετυχηµένη επαγγελµατική πορεία µε την µακράν παράδοση. Αλέκο̋ Τζήµα̋

Θέµα η διερεύνηση τη̋ δυνατότητα̋ να γίνονται πολυήµερε̋ επισκέψει̋ στον τόπο µα̋. Το «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» σε συνεργασία µε το «Καλκαβούρα TRAVEL», από τη Μεσσηνία, διερευνά την προοπτική πολυήµερη̋ επίσκεψη̋ τουριστών, µε έδρα (διαµονή) την Καλαµπάκα. Θα ακολουθήσουν παρόµοια προγράµµατα µε έδρα τα Τρίκαλα, την Λίµνη Πλαστήρα, την Καρδίτσα, την Ελάτη και άλλου̋ προορισµού̋ τη̋ Θεσσαλία̋. Προγράµµατα τα οποία θα διαφηµιστούν στην συνέχεια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παρασκευή 25/10 ώρα 4µ.µ. Το «Ταξιδεύοντα̋» συναντά τον ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ!

Ένα ιστορικό «ταξίδι» στο παρελθόν αλλά και στο σήµερα µέσω µια̋ συνάντηση̋ µε έναν από του̋ τελευταίου̋ µεγάλου̋ Έλληνε̋ που έγραψαν την σύγχρονη ιστορία τη̋ Ελλάδα̋, τον ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ! Θεωρούµε τιµή µα̋, ω̋ εκποµπή, που ο ακούραστο̋ αυτό̋ «ταξιδευτή̋» τη̋ ζωή̋ δέχθηκε να µιλήσει στην εκποµπή µα̋ και πιστεύουµε πω̋ το όλο «επεισόδιο» θα πρέπει να αποτελέσει µέρο̋ του αρχείου όλων µα̋. ∆.Κ.

CMYK

21 -10 -2013  
21 -10 -2013  

''ΔΙΑΛΟΓΟΣ'' ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ''DIALOGOS'' WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

Advertisement