Page 1

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Ο δεδοµένο̋, ο πιθανό̋, ο κυοφορούµενο̋ EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ΣΕΛ. 3

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 20ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 893 • ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋) • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos.24310@gmail.com ,dialogos.trikala@gmail.com• www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ

Από το «ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ TRAVEL» και το «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Η ήττα των Τρικάλων από την Κηφισιά στην πρεµιέρα τη̋ Α1 Κατηγορία̋, αποκάλυψε πολλέ̋ χτυπητέ̋ αδυναµίε̋, τόσο στον αγωνιστικό, όσο και στον οργανωτικό τοµέα που αφορά τη διοίκηση

Με ηχηρέ̋ µεταγραφέ̋ προχωρά ο Κώστα̋ Μαράβα̋ ΣΕΛ. 2

Πολυήµερε̋ εκδροµέ̋ µε ορµητήριο την Καλαµπάκα

ΣΕΛ.16

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥΣ

Ζητούν... απεξάρτηση

Το πάθηµα, να γίνει µάθηµα… ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 19-31

από τη Νέα ∆ηµοκρατία Με εντολή Λάππα και εκτέλεση από τον Θόδωρο Σπανό

Επιχείρηση «Καθαρή Λἀκή Αγορά» χθε̋ από συνεργεία του ∆ήµου ΣΕΛ. 32

Ενώ όλα δείχνουν πω̋ το πάλαι ποτέ κραταιό κίνηµα δεν θα κατέλθει καν ω̋ αυτόνοµο κόµµα στι̋ ευρωεκλογέ̋, στι̋ οποίε̋ επιδιώκει τη συγκρότηση ενό̋ Σελ. 5 κεντροαριστερού πόλου! Σε τροχαίο στη Γερµανία

Νεκρό̋ στην άσφαλτο 28χρονο̋ Τρικαλινό̋ dj Σόκαρε τα Τρίκαλα η αναγγελία τη̋ είδηση̋ του θανάτου σε τροχαίο δυστύχηµα του 28χρονου Ντάννυ Αναγνωστόπουλου. Χθε̋ τα ξηµερώµατα ο άτυχο̋ Ντάνυ επέστρεφε στην οικία του, στην πόλη Meppen τη̋ Γερµανία̋, µαζί µε ακόµη 2 φίλου̋ του. Ο 28χρονο̋ Τρικαλινό̋ ήταν συνοδηγό̋ του αυτοκίνητου, που ο οδηγό̋ του οχήµατο̋, για άγνωστου̋ µέχρι στιγµή̋ λόγου̋, έχασε τον έλεγχο του οχήµατο̋ του, µε αποτέλεσµα να καρφωθεί σε δέντρο. Από την σφοδρή σύγκρουση βρήκε τραγικό θάνατο ο 28χρονο̋ Τρικαλινό̋ Ντάννυ Αναγνωστόπουλο̋ όπου τον τελευταίο χρόνο ζούσε µόνιµα στην Γερµανία, ενώ ήταν ιδιαίτερα γνωστό̋ στα Τρίκαλα καθώ̋ είχε εργαστεί σε πολλά νυχτερινά µαγαζιά τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων ω̋ disc jockey.

CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Με ηχηρέ̋ µεταγραφέ̋ προχωρά ο Κώστα̋ Μαράβα̋! ∆εν είναι υπόθεση ποσοστών Γράφει ο ∆ηµήτρη̋

Παπαχρήστο̋ Όλοι αναρωτιούνται πού είναι το 27,9% των Ελλήνων που βρίσκεται στην ανεργία και πού κρύβεται το ποσοστό των νέων που ανέρχεται στο 61,5%. Κρατάµε την πρωτιά κατά τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ευρωπἀκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Υπολείπονται χώρε̋ τη̋ Ευρωζώνη̋ και µα̋ συναγωνίζονται οι χώρε̋ του Νότου. Γενικώ̋, πάνω από 5,5 εκατ. νέοι τη̋ Ε.Ε «ψάχνονται» και ψάχνουν για δουλειά. Αυτή η κατάσταση δηµιουργήθηκε από την κρίση λιτότητα̋ που επέβαλε η Ενωµένη Ευρώπη τη̋ Γερµανία̋ και η ελίτ του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου. Η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα, η απασχόληση και η δηµιουργικότητα είναι έννοιε̋ που πιπιλίζονται από του̋ πολιτικού̋ των µνηµονίων, και όχι µόνο, ω̋ ληγµένα χάπια θεραπεία̋ ενό̋ συστήµατο̋ και µια̋ κοινωνία̋ που έχει περιπέσει σε βαριά αρρώστια και σαν να µην έφταναν όλα αυτά µα̋ δηλώνουν απειλώντα̋ πω̋ το χρέο̋ δεν είναι αντιµετωπίσιµο. ∆εν θα είναι αντιµετωπίσιµο όµω̋ και το 31% που ζει στα όρια τη̋ φτώχεια̋ και ενώ συµβαίνουν πλέον απάνθρωπε̋ καταστάσει̋ οι συγκυβερνώντε̋ συνεχίζουν την ίδια πολιτική. Η επικοινωνιακή πολιτική επικαιρότητα τη̋ σύλληψη̋ κάποιων συµµοριτών τη̋ εγκληµατική̋ οργάνωση̋ των Χρυσαυγιτών δεν µπορεί να σκεπάσει τα πραγµατικά προβλήµατα τη̋ κοινωνία̋ και αυτοί που απορούν πρέπει να καταλάβουν πω̋ είναι µέρο̋ του προβλήµατο̋ αδιεξόδου τη̋ χώρα̋ µα̋. Η απάντηση δεν θα έρθει από τι̋ εκλογέ̋ όποτε κι αν γίνουν. Αν δεν το συνειδητοποιήσουµε πω̋ πρέπει να γίνουµε πλέον ενεργοί και συµµετοχικοί πολίτε̋ σε µια δηµοκρατία που λειτουργεί προσχηµατικά κι αν δεν οργανώσουµε ένα παλλἀκό εθνικοταξικο πατριωτικό µέτωπο απελευθέρωση̋ από οικονοµική και όχι µόνο κατοχή των τρὀκανών, τότε θα µουλιάζουµε µέσα στη γενικότερη κοινωνική κατάθλιψη. Η ανεργία δεν είναι ποσοστά και αριθµοί, έχει να κάνει µε ανθρώπου̋, έχει να κάνει µε οικογένειε̋, έχει να κάνει µε την ταπείνωση και τον εξευτελισµό. ∆εν µπορεί να είναι η εξήγηση και η δικαιολογία που εκκόλαψε το µαύρο φίδι τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋. Σε περιόδου̋ κρίση̋, ο φόβο̋ στρώνει τον δρόµο στον εκφασισµό τη̋ κοινωνία̋, συντηριτικοποιούνται οι άνθρωποι και η εξατοµίκευση παίρνει διαστάσει̋ επικίνδυνε̋. Αυτά τα φασιστοειδή καθάρµατα είναι τα νεοναζιστικά κατάλοιπα που έρχονται από µακριά. ∆εν υπάρχει πατριωτισµό̋ γι' αυτά γιατί βγαίνουν µέσα από τα σπλάχνα των κουκουλοφόρων τη̋ κατοχή̋. ∆εν υπάρχει Ελλάδα και Ελληνισµό̋ γιατί προσβάλλουν τι̋ οικουµενικέ̋ ανθρωπιστικέ̋ αξίε̋ τη̋. Ευκαιριακά µε τον λἀκιστικό αντισυστηµικό του̋ λόγο, εξαπάτησαν του̋ εξαπατηµένου̋ πολιτικοµµατικά. Μέσα από αυτέ̋ τι̋ καταστάσει̋ θα προκύψει και η υγιή̋ αντίδραση των πολιτών που θέλουν δεν θέλουν θα αναγκαστούν να δηµιουργήσουν το νέο πολιτικό υποκείµενο.

«Άρωµα επίσηµη̋ προεκλογική̋ περιόδου» χθε̋ στην Πύλη όπου ο Κώστα̋ Μαράβα̋ έκανε εντυπωσιακή εµφάνιση (στο ουζερί «ΜΑΚΗΣ») έχοντα̋ στο πλευρό του και αυτοδιοικητικού̋ τη̋ περιοχή̋ που στι̋ προηγούµενε̋ εκλογέ̋ ήταν σε άλλο συνδυασµό! Ιδιαίτερα συζητήθηκε η παρουσία του πρώην προέδρου Ελευθεροχωρίου κ. Κώστα Μήτσιου αλλά και του Γιώργου Πλαστήρα. Πρόκειται για «µεταγραφέ̋» που δηµιουργούν νέα δεδοµένα και ήδη οι συνεργάτε̋ του Κώστα Μαράβα, που ξεκαθάρισε νωρί̋-νωρί̋ πω̋ θα είναι υποψήφιο̋ µε οποιονδήποτε εκλογικό νόµο, µιλούν για δηµιουργία κλίµατο̋ νίκη̋. «δ»

Το βράδυ του Σαββάτου στη «Σουίτα»

Κάτι «ψήνεται» στην ∆ιάβα;

Εντυπωσίασε το αφιέρωµα στον Γιώργο Ζαµπέτα

Μπορεί το αντάµωµα του προέδρου του ∆.Σ. Καλαµπάκα̋ Γιώργου ∆ήµου και του προέδρου του «ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ» Χρήστου Σινάνη να ήταν τυχαίο το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ στη ∆ιάβα. Αφού ο πρώτο̋ ήταν στο τραπέζι του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» και ο δεύτερο̋ ήταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του. ∆εν πέρασε όµω̋ απαρατήρητο το ιδιαίτερα θερµό κλίµα στη σύντοµη κουβέντα που είχαν οι δυο γνωστοί Καλαµπακιώτε̋ οι οποίοι συνεργάζονται και άψογα στο «ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ» ω̋ πρόεδρο̋ ο Σινάνη̋ και αντιπρόεδρο̋ ο ∆ήµου. Κάποιε̋ ευχέ̋ και …προτροπέ̋ που άρχισε να του̋ κάνει ο Νίκο̋ Μπαρµπάτη̋ δεν έτυχαν καµία̋ επίσηµη̋ απάντηση̋ παρά µόνο κάποιων …πονηρών χαµόγελων! ∆.Κ.

Απίστευτη επιτυχία είχε το αφιέρωµα στον αξέχαστο Γιώργο Ζαµπέτα που διοργάνωσαν το βράδυ του Σαββάτου στη «Σουίτα» µια «παρέα» Τρικαλινών καλλιτεχνών. Επί τρει̋ και πλέον ώρε̋ δεκάδε̋ Τρικαλινοί σιγοτραγουδούσαν (και κάποιοι πιο µερακλήδε̋ έριξαν και τι̋ στροφέ̋ του̋…) στο ρυθµό των πολυαγαπηµένων τραγουδιών του δεξιοτέχνη του µπουζουκιού και ξεχωριστού συνθέτη, µε τραγούδι του οποίου ξεκίνησε την καριέρα του και ο δικό̋ µα̋ ∆ηµήτρη̋ Μητροπάνο̋. Αυτή η όµορφη λἀκή βραδιά ασφαλώ̋ και αξίζει να επαναληφθεί τόσο στη «Σουίτα», όσο και σε άλλε̋ περιοχέ̋ του νοµού και όχι µόνο. Θερµά συγχαρητήρια στον Γιάννη Πέτρου, την Άσπα Τσίνα, τον Γιάννη Μπέη, τον ∆ηµήτρη Αδάµο, τον Βασίλη Καραδήµο, τον Κώστα ∆ριτσέλη (που ερµήνευσε εκπληκτικά και τον Τζακ Οχάρα!) και τον Παναγιώτη Μαγκλάρα, για την σπουδαία αυτή βραδιά. «δ»

Στο... MEGA για το επίδοµα θέρµανση̋ ο Κώστα̋ Σκρέκα̋ Στη πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ίδιο̋, µαζί µε άλλου̋ 54 συναδέλφου̋ του βουλευτέ̋ τη̋ Ν.∆., αναφέρθηκε το πρωί τη̋ Κυριακή̋ ο κ. Κώστα̋ Σκρέκα̋, µιλώντα̋ στην εκποµπή «MEGA Σαββατοκύριακο». Ο βουλευτή̋ Ν. Τρικάλων τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋ τόνισε πω̋ αυτό που ζητάνε οι βουλευτέ̋ είναι η αύξηση του επιδόµατο̋ στα 35 λεπτά το λίτρο (έναντι 28 πέρυσι), καθώ̋ και η ελαστικοποίηση των κοινωνικών κριτηρίων προκειµένου να λάβουν φέτο̋ περισσότεροι δικαιούχοι το επίδοµα θέρµανση̋. Σηµείωσε ακόµη ότι «εµεί̋ ζητάµε να δοθεί προκαταβολικά το επίδοµα ή ένα µεγάλο ποσοστό αυτού, έτσι ώστε να µπορέσουν οι καταναλωτέ̋ να προµηθευτούν το πετρέλαιο και να γεµίσουν τι̋ δεξαµενέ̋ άµεσα». Ο κ. Σκρέκα̋ ρωτήθηκε πω̋ θα επιτευχθεί αυτό, αφού άλλα έχουν Νοµοθετηθεί από τη Βουλή, για να απαντήσει πω̋ «έχει αποδειχθεί πω̋ αν είµαστε συνεπεί̋ και πετυχαίνουµε του̋ στόχου̋ που θέτουµε, τότε µπορεί η Κυβέρνηση να εφαρµόσει και διαφορετικέ̋ πολιτικέ̋, κοινωνικά δικαιότερε̋. Αυτό αποδείχθηκε και µε τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% και θα το δείτε πω̋ θα γίνει και τώρα µε το επίδοµα θέρµανση̋». Όσο για το αν τέτοιε̋ πρωτοβουλίε̋ έχουν ψηφοθηρικό χαρακτήρα, ο κ. Κ. Σκρέκα̋ ήταν κοφτό̋. «Είναι ανόητο̋ όποιο̋ γυρίζει στα χωριά» είπε «και χἀδεύει αυτιά και το παίζει µαχητή̋. Φτάσαµε εδώ που φτάσαµε γιατί αυτό γίνονταν επί δεκαετίε̋. Προσωπικά λέω την αλήθεια στο κόσµο γιατί αυτό έχω υποχρέωση απέναντι σε αυτού̋ και αυτό είναι το χρέο̋ µου ω̋ µέλο̋ τη̋ Βουλή̋ των Ελλήνων».

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋), ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 33263 FAX: 2431-500059 e-mail:dialogos.24310@gmail.com site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Η «κινητικότητα» στο ∆ήµο Τρικκαίων Ο δεδοµένο̋, ο πιθανό̋, ο κυοφορούµενο̋

Χρήστο̋ Λάππα̋

Σ

ε ένα ρευστό πολιτικό και αυτοδιοικητικό τοπίο, στο ∆ήµο Τρικκαίων, εν όψει των εκλογών του προσεχού̋ Μα˙ου, -πέρα από τι̋ εγγενεί̋ ή µη αιρέσει̋- έχουν ήδη διαµορφωθεί δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα µπορεί ακόµα να µη γνωρίζουµε ποιο̋ θα είναι ο πολιτικό̋ χάρτη̋ στη χώρα την προσεχή άνοιξη, µπορεί να υπάρχουν διχογνωµίε̋ και αδυναµίε̋ για το εκλογικό σύστηµα που θα ισχύσει στην αυτοδιοίκηση, ωστόσο εδραία είναι η… σταθερά των µεταδηµοτεύσεων, και των παντοειδών-κοµµατικών παραταξιακών, διαπροσωπικών-συζητήσεων και βολιδοσκοπήσεων. Στη χρονική περίοδο που διανύουµε και ενώ αναµένεται τι̋ προσεχεί̋ βδοµάδε̋ ένταση των διεργασιών, για το θώκο του δηµάρχου Τρικάλων, ήδη υφίσταται ένα̋ (επανα)διεκδικητή̋, πιθανολογείται σφόδρα µία υποψηφιότητα, ενώ έτερη, µε ζέση, κυοφορείται.

Ο δεδοµένο̋ Για το νυν δήµαρχο κ. Χρ. Λάππα, «ο κύβο̋ έχει ριφθεί». Θα είναι –εκτό̋ συγκλονιστικών απροόπτων- εκ νέου υποψήφιο̋. Το έχει προαναγγείλει -ενδεχοµένω̋ «πιέζοντά̋ τον- ο ξάδερφο̋ του, πρώην υπουργό̋ του ΠΑΣΟΚ κ. Χρ. Οικονόµου, προ̋ την κατεύθυνση αυτή κινούνται δηλώσει̋ και δράσει̋ του γιου του προαναφερθέντο̋, του πολιτευτή του ίδιου κόµµατο̋, κ. Γιώργου Οικονόµου. Ο κ. Λάππα̋ δεν φαίνεται να αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα µε το συνδυασµό του-εκτιµάται πω̋, στο σύνολό του̋ οι νυν δηµοτικοί σύµβουλοι, παρά τι̋ µάλλον σπασµωδικέ̋ αντιδράσει̋ του̋ θα είναι πάλι υποψήφιοι- ενώ ο εν γένει µηχανισµό̋, που το 2010 τον ανέδειξε νικητή παραµένει αξιόµαχο̋. Επιπρόσθετα ο ίδιο̋ ο δήµαρχο̋ διαθέτει σχέδιο και στρατηγική - όσο περνάει ο καιρό̋ θα «ξεχνάει» το Μνηµόνιο, αλλά θα υπερασπίζεται σθεναρά τη… σταθερότητα και τον… ρεαλισµό. Στον απτό αυτό στόχο, συγκαταλέγεται και η προ µηνό̋, «αυθόρµητη» δήλωσή του, ω̋ απάντηση στο χαρακτηρισµό του κ. Τσίπρα περί «βλαχοδηµάρχων».

∆ηµήτρη̋ Παπαστεργίου

Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋

Η δεδοµένη υποψηφιότητα του κ. Λάππα, προδήλω̋ έχει φρενάρει όποιε̋ κινήσει̋ υπήρξαν στον πολιτικό του χώρο, όπου οι όποιοι «µνηστήρε̋» ανέκρουσαν προ µηνών, το ίδιο έπραξε και ο πρώην δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Γ. Σπαθή̋, αν και συνεχίζει να αρθρογραφεί.

Ο πιθανό̋ ∆εν έχει προαναγγελθεί, δεν είναι δεδοµένη, είναι όµω̋ πιθανή και σύµφωνα µε όλε̋ τι̋ «αναγνώσει̋» πολύ ισχυρή. Η υποψηφιότητα του νυν αντιπεριφερειάρχη κ. Χρ. Μιχαλάκη για το ∆. Τρικκαίων, η οποία -αν υπάρξει- θα έχει, τη στήριξη ενό̋ συγκροτηµένου προσωπικού και κοµµατικού- τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋- µηχανισµού. Ο έµπειρο̋ πολιτικό̋ θα είναι ίσω̋ ο τελευταίο̋ που θα λάβει τι̋ οριστικέ̋ αποφάσει̋, αφού πρώτα συνεκτιµήσει το γενικότερο, τοπικό, το εκλογικό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση, και ασφαλώ̋ συσκεφτεί µε κοµµατικού̋ και κοινωνικού̋ παράγοντε̋. Για να ευδοκιµήσει η υποψηφιότητα για το ∆. Τρικκαίων καθοριστικό ρόλο θα διαδραµατίσει η απόφαση του βουλευτή κ. Μιχ. Ταµήλου, ο οποίο̋ εκτιµάται πω̋ θα επιχειρήσει έω̋ την τελευταία στιγµή να κρατήσει «ανοιχτή την πόρτα» για το ∆ήµο, αλλά τελικά θα προτιµήσει να διεκδικήσει την παραµονή του στο Κοινοβούλιο.

Ο κυοφορούµενο̋ «Περπατησιά», σταθερή και αποφασιστική, έχει ανοίξει εδώ και καιρό ο πρώην αντιδήµαρχο̋ –επί Ταµήλου- κ. ∆ηµ. Παπαστεργίου. Ο προαναφερθεί̋, σε αντίθεση µε τον κ. Λάππα, ο οποίο̋ είναι ιστορικό στέλεχο̋ του ΠΑΣΟΚ και τον κ. Μιχαλάκη που δραστηριοποιείται επί δεκαετίε̋ στη Νέα ∆ηµοκρατία, δεν είναι µέλο̋ κανενό̋ κόµµατο̋ και επιχειρεί να ηγηθεί ενό̋ σχήµατο̋ που µάλλον θα… αφορίζει κόµµατα και… όργανα. Η στάση του αυτή, προκαλεί αντιδράσει̋ στην τοπική Νέα ∆ηµοκρατία-δηλωτική του κλίµατο̋ είναι η πρόσφατη επιθετική δήλωση του προέδρου τη̋ ΝΟ∆Ε κ. Νίκου Μουζακιάρη. Ο κ. Παπαστεργίου πάντω̋ δεν φαίνε-

Θανάση̋ Ευαγγελόπουλο̋

ται να αποθαρρύνεται, συνεχίζει µεθοδικά τι̋ επαφέ̋ εισπράττοντα̋, κατά του̋ φίλου̋, «καταφάσει̋», κατά του̋ αντιπάλου̋ του, «αρνήσει̋».

Η «κινητικότητα»… συνεχίζεται Φυσικά οι ποικίλε̋ διεργασίε̋ δεν σταµατούν σε όσα ήδη έχουν καταγραφεί. Στη µάχη για το ∆. Τρικκαίων, λόγο… και έργο θα έχουν όλα τα τοπικά κόµµατα-εκτό̋ από τα δύο συγκυβερνώντα και τα αντιπολιτευόµενα και δη ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Οργάνωση τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋, σε τοπικό επίπεδο, το κλίµα έχει παγιωθεί ω̋ διχαστικό µε τι̋ δυο κύριε̋ πλευρέ̋ να διαγκωνίζονται, σε κάθε επίπεδο, µε κάθε ευκαιρία, παντί µέσω… Βεβαίω̋ για το ∆. Τρικκαίων, υφίσταται το «Φυσάει Κόντρα» που εξουσιάζεται από «στελέχη, µη µέλη και… «άλλου̋» και από το οποίο -κατά πάσα πιθανότητα- παρά τι̋ έντονε̋, ισχυρέ̋ διαφωνίε̋ µεγάλου τµήµατο̋ του ΣΥΡΙΖΑ θα αναδειχθεί ο νέο̋ υποψήφιο̋ δήµαρχο̋ που δεν θα είναι ο κ. ∆ηµ. Παπαθανασίου ο οποίο̋ στοχεύει σταθερά στην πιθανή κοινοβουλευτική έδρα του κόµµατο̋ στο νοµό. Παράλληλα µε όλα αυτά, «στο κάδρο» για το ∆. Τρικκαίων υπάρχει και το ΚΚΕ που θα συνεχίσει µε µία υποψηφιότητα, αυτή του κ. Γ. Κἀκη, η οποία αναµένεται να έχει ανοδική πορεία, ενώ σε ότι αφορά του̋ Ανεξάρτητου̋ Έλληνε̋ ότι και να ειπωθεί είναι παρακινδυνευµένο. Ενδιαφέρον για τα δηµοτικά τεκταινόµενα φαίνεται να έχει και ο πρώην αντιδήµαρχο̋ κ. Θαν. Ευαγγελόπουλο̋ που κινείται στι̋ παρυφέ̋ του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο φέρεται να έχει αντιληφθεί ότι η ταύτισή του µε το συγκεκριµένο κόµµα, ω̋ ανεπίστροφο θα λειτουργήσει και ω̋ εκ τούτου οι όποιε̋ ανιχνευτικέ̋ κινήσει̋ του κινούνται σε αυτόνοµη πορεία. Τέλο̋ να υπογραµµίσουµε ότι το ενδεχόµενο τα συγκυβερνώντα κόµµατα (ΠΑΣΟΚ και Ν.∆.) να κατέλθουν στι̋ αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋ µε κοινό υποψήφιο είναι ανύπαρκτο, συνεπώ̋ όποιε̋ δηλώσει̋ ή άλλε̋ «δράσει̋» καταγράφονται σχετικά, είναι ασύγγνωστα αφελεί̋, ή στοχεύουν στον ανέξοδο λεονταρισµό και στον αποπροσανατολισµό.

«Ξεπίτηδε̋ για να φανεί πω̋ ίσια λογιούνται η λευτεριά µε τα χασίσια» Όποιο̋ θεωρεί τη «θεωρία των δύο άκρων» καινοφανή, προδήλω̋ είναι ανιστόρητο̋. Όχι γιατί δεν γνωρίζει τι συνέβη στη Βἀµάρη, κυρίω̋ γιατί αν άκουσε κάτι, αυτό ήταν η διαστρέβλωσή τη̋. Αν δε κάποιο̋ εκτιµά, ότι η προαναφερθείσα «θεωρία», επανήλθε τυχαία, παροδικά, προφανώ̋ είναι αφελή̋, πλανάται πλάνην οικτρά. Οι ρητοί και άρρητοι θιασώτε̋ τη̋ «θεωρία̋», προσπαθούν να την επιβάλλουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή, στοχεύοντα̋ συγκεκριµένα και διαχρονικά. Ω̋ «άκρα» επιχειρούν, όποτε «οι περιστάσει̋ το επιβάλλουν», να χρεώνονται όχι µόνοι δράσει̋ αλλά και οι ιδέε̋, οι αρχέ̋. «Άκρα» δεν είναι ήδη µόνο οι ατοµικέ̋ συµπεριφορέ̋ αλλά Του και οι συλλογικοί αγώνε̋, οι ταΗλία Σιαφάκα ξικοί, οι συντεχνιακοί, οι τοπικοί… «Άκρα» δεν θα καταγράφονται οι µπαχαλάκηδε̋ πάση̋ φύσεω̋, αλλά πρωτίστω̋ οι κοινωνικοί ακτιβιστέ̋ και οι κάθε µορφή̋ κινητοποιούµενοι. Η «θεωρία των δύο άκρων», αν δεν αντιµετωπισθεί έγκαιρα και αποτελεσµατικά, σύντοµα θα µετεξελιχθεί σε κατάσταση των «πολλών άκρων». Σε «µεταµοντέρνα» εκδοχή τη̋, θα αναδιαµορφώνεται, θα επανακαθορίζεται, θα χρησιµοποιείται κατά το δοκούν, θα αποτελεί το έτυµο, την επιχειρηµατολογία για την καταστολή έργω ή λόγω, οτιδήποτε ενοχλεί ή του̋ απειλεί. ∆εν είναι συνεπώ̋ µία στιγµιαία επιλογή –πολλώ δε ιδεολογικό εφεύρηµα ενίων- η «θεωρία των δύο άκρων». Είναι στρατηγική επιλογή, µία συστηµατική εφεδρεία που όποτε κρίνεται αναγκαίο θα ανασύρεται, ώστε να αντιµετωπισθούν ιδέε̋-και πράξει̋-που «εγκυµονούν κινδύνου̋» για την εξουσία του̋. «Ξεπίτηδε̋ για να φανεί πω̋ ίσια λογιούνται η λευτεριά µε τα χασίσια» -όπω̋ τόνιζε ο Βάρναλη̋-, ισοπεδωτικά ταυτίζονται «τα χλωρά µε τα ξερά», ώστε να φοβάται ο λαό̋ και αυτοί «όµορφα και τακτικά», να συνεχίζουν απρόσκοπτα τον εξοστρακισµό τη̋ κοινωνία̋. Υ.Γ.: Αλήθεια, «άκρο» είναι ο εργαζόµενο̋ που αντιδρά στην δροµολογηµένη απόλυσή του ή ο συνδικαλιστή̋ του «Σωτηρία» που, µε την «πλάτη» τη̋ παράταξή̋ του, συνελήφθη µε 50.000, πρὀόν εκβιασµού, στι̋ τσέπε̋ του;


4

ΤΟΠΙΚΑ

Τ ο φάντασµα Χαώδη̋ είναι η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στη χώρα µα̋. Το φάντασµα τη̋ χρεοκοπία̋ πλανάται πάνω από την κοινωνία µα̋, ενώ η ∆αµόκλειο̋ Σπάθη είναι έτοιµη, µέσα σ’ ένα οµιχλώδε̋ και αβέβαιο µέλλον τη̋ Οικονοµία̋, να πέσει στα κεφάλια µα̋. Το κράτο̋ µοιάζει σαν παράλυτο. Η διάλυση είναι ορατή µε γυµνό µάτι. Οι δοµέ̋ των υπηρεσιών υπολειτουργούν, γιατί δεν γνωρίζουν οι εργαζόµενοι αν θα καταργηθεί η υπηρεσία, αν θα συγχωνευθεί ή αν θα παραµείνει ω̋ έχει. Οι υπάλληλοι έχουν σταυρωµένη Παρασκευή…, γιατί κανένα̋ δεν του̋ εγγυάται για το αν µπουν σε διαθεσιµότητα, σε κινητικότητα ή αν απολυθούν. Οι συνταξιούχοι και οι µισθωτοί αγνοούν για το αν θα πάρουν το ίδιο µηνιάτικο ή για το αν θα είναι µειωµένο και πόσο. Τα κόκκινα… δάνεια περνούν στι̋ τράπεζε̋ για να βγάλουν τι̋ περιουσίε̋ των πολιτών σε πλειστηριασµό και χάο̋… υπάρχει µε το ενιαίο µισθολόγιο. Οι δοµέ̋ τη̋ Υγεία̋ και τη̋ Παιδεία̋ κατακρεοργούνται καθηµερινά. Μέσα σ’ αυτή την εφιαλτική εικόνα προβάλει το φάντασµα του χρέου̋ µε το οποίο ∆.Ν.Τ, Γερµανία, Ε.Ε., Τρόικα και ΗΠΑ παίζουν τα δικά του̋ πολιτικά και οικονοµικά παιχνίδια. Απαιτούν να κλείσουν ή να πωληθούν Εταιρείε̋ και ΥπηΓράφει ο ρεσίε̋, να µην δοθούν δάνεια ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, στου̋ πολίτε̋ από τι̋ Τράπεζε̋, D.Ed., M.Ed., Ph.D. ενώ ταυτόχρονα έκλεισαν τι̋ βάνε̋ ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ ροή̋ χρήµατο̋ από το εξωτερικό. - Πολιτευτή̋ Λίγο πολύ όλοι οι ∆ανειστέ̋ µα̋ και οι Τοκογλύφοι, λειτουργούν µε αιχµή του δόρατο̋, την ΤΡΟ˳ΚΑ µε την έκφραση «αποφασίζουµε και διατάσσουµε». Για να τα γράψουµε µε απλά λόγια. Η Ελληνική Οικονοµία λειτουργεί υπό καθεστώ̋… κατοχή̋.. Έτσι η κρίση βαθαίνει, ο Έλληνα̋ καταστρέφεται, και δεν έχουν άδικο τόσο το οικονοµικό περιοδικό WALL STREET JOURNAL όσο και το BLOOMBERC, όταν γράφουν ότι τα επόµενα πενήντα χρόνια θα πλανάται το φάντασµα τη̋ χρεοκοπία̋ πάνω από τα κεφάλια µα̋. Οι Βρυξέλλε̋, τονίζουν τα παραπάνω Αµερικάνικα περιοδικά, θέλουν Ελληνικό πλεόνασµα για να αποδεχτούν πιο εύκολα την χρεοκοπία…! Ο Πρωθυπουργό̋, που παλεύει το θέµα µόνο̋ του, πρέπει να φτιάξει ένα σχέδιο σωτηρία̋ όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τα λάθη τη̋ Τρόικα έφεραν την κοινωνία σε αδιέξοδο και του̋ πολίτε̋ σε απόγνωση και σε αυτοκτονίε̋. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει φω̋.. στο τούνελ, παρά µόνο σκοτάδι. Η Αγορά έχει … ώρα ΜΗ∆ΕΝ…! Πρέπει να αλλάξει η δοµή και ο τρόπο̋ λειτουργία̋ των κοµµάτων. Πρέπει να απαλλαγεί η κοινωνία από την φεουδαρχική αντίληψη Υπουργών και Βουλευτών. Πρέπει να σταµατήσουν να λειτουργούν οι Εθνοπατέρε̋… µε την λογική «τι µε συµφέρει» και µε την αντίληψη τη̋ «παρεοκρατία̋». Πρέπει να σταµατήσουν να βάζουν στη Βουλή ω̋ µετακλητού̋ υπαλλήλου̋ µε 2.200 ευρώ τον µήνα τα παιδιά του̋ και του̋ παρατρεχάµενου̋. Πρέπει όλοι του̋ να καταλάβουν αυτό που έλεγε ο Αγάθων ότι «κυβερνούν ανθρώπου̋, ότι κυβερνούν µε βάση του̋ νόµου̋ και ότι δεν θα κυβερνούν για πάντα». Οι πολίτε̋ ήρθε η ώρα να αντιληφθούν ποιόν θα ψηφίσουν και γιατί θα τον ψηφίσουν…! Ανα πάσα στιγµή η αταίριαστη καθηµερινή διαδροµή µεταξύ ΤΡΟΙΚΑΣ, ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ∆ιεθνών επενδυτών µπορεί να ανατρέψει το σάπιο πολιτικό σύστηµα. Ήρθε η ώρα για αλλαγέ̋ παντού. Αλλαγέ̋ στο χάρτη τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋, αλλαγή στον Εκλογικό Νόµο και εφαρµογή του Συντάγµατο̋. Ο Λαό̋, πάντω̋, φαίνεται πω̋ κατάλαβε τα βρώµικα πολιτικά παιχνίδια και περιµένει την κάλπη όχι για να ψηφίσει αλλά για να ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ…! Κακό µεν αναγκαίο δε. Θα το κάνει;

Ιπποκράτου̋ 15 Τρίκαλα τηλ.: 2431 771300 κ. 6975 409 385 6980 922940

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Μια σηµαντική εκδήλωση την Παρασκευή στην πόλη µα̋

«Ο φασισµό̋ ω̋ ιστορικό παρελθόν αλλά και ω̋ παρούσα απειλή» Κεντρικό̋ οµιλητή̋ ο αειθαλή̋ αντιστασιακό̋ Μανώλη̋ Γλέζο̋ 18 Οκτώβρη 1944 – 18 Οκτώβρη 2013. Εξήντα εννέα χρόνια µετά την απελευθέρωση των Τρικάλων από του̋ Γερµανού̋ ναζιστέ̋ και την ήττα του φασισµού και του ναζισµού, γινόµαστε µάρτυρε̋ σχεδόν παντού στην Ευρώπη τη̋ ανόδου τη̋ ακροδεξιά̋. Πιο ανησυχητικό ακόµη, είναι ότι βλέπουµε να εµφανίζονται και να αναπτύσσονται στα δεξιά αυτή̋ τη̋ άκρα̋ δεξιά̋, δυνάµει̋ καθαρά νεοναζιστικέ̋ που, σε µερικέ̋ περιπτώσει̋, όπω̋ στην Ελλάδα, επιδιώκουν να ριζώσουν στην κοινωνία.

∆υνάµει̋, που θέλουν να συγκροτήσουν κινήµατα ρατσιστικά και εξαιρετικά βίαια µε διακηρυγµένο στόχο την καταστροφή κάθε συνδικαλιστική̋, πολιτική̋ και πολιτιστική̋ οργάνωση̋ των εργαζοµένων, τη συντριβή κάθε αντίσταση̋ των πολιτών, την άρνηση του δικαιώµατο̋ στη διαφορετικότητα και την –ακόµα και φυσική- εξόντωση των «διαφορετικών» και των αδύναµων. Η ∆ιασωµατειακή Επιτροπή εκπροσώπων Τρικαλινών φορέων, εργαζοµένων και κοινωνικών κινηµάτων ανοίγει διάλογο µε την κοινωνία και ξεκινά µε το θέµα τη̋ διαχρονική̋ απειλή̋ του φασισµού. Την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, ηµέρα απελευθέρωση̋ των Τρικάλων από του̋ Γερµανού̋, συζητούµε µε την κοινωνία για την απειλή του φασισµού. Με δεδοµένη την κοινωνική κρίση Άγνωστοι έχουν ρηµάξει τα καζάνια µε το µούστο και τα κοινωνικά ερείστην περιοχή του̋ πια που αυτή προκαλεί, την αποφασιστικότητα και επιθετικότητα τη̋ άρχουσα̋ τάξη̋, τη σηµασία των ιστορικών διακυβεύσεων, η αντιφασιστική πάλη συνιστά στρατηγική επιλογή, που απαιτεί οργάνωση, σοβαρότηΧωρί̋ τσίπουρο και κρασί φέτο̋ οι µερακλήδε̋ τα, αγωνιστική επένχάρη των επιτήδειων δυση. Στι̋ 8 το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋, στην αί-

Με στεγνό λαρύγγι θα µείνουν σε Θεόπετρα και Αγ. Θεοδώρου̋

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Ακόµα ένα ποτηράκι…λέει το γνωστό άσµα και οι µερακλήδε̋-λάτρει̋ του ντόπιου τσίπουρου και κρασιού δεν έλεγαν όχι τιµώντα̋ τα δώρα τη̋ φύση̋. Ωστόσο φέτο̋ τα πράγµατα για του̋ κατοίκου̋ τη̋ Θεόπετρα̋ και των Αγίων Θεοδώρων δεν θα είναι όπω̋ τα προηγούµενα χρόνια καθώ̋ ο κόπο̋ και το µεράκι µε τα οποία ετοίµασαν το µούστο για την νέα περίοδο πήγαν χαµένα. Κι αυτό γιατί οι αλλεπάλληλε̋ επιδροµέ̋ σε καζάνια µε µούστο από µερακλήδε̋… ποντικού̋ του̋ άφησαν στα κρύα του λουτρού ή αν θέλετε καλύτερα µε στεγνό λαρύγγι για την φετινή περίοδο καθώ̋ διαπιστώθηκαν οι πρωτοφανεί̋ κλοπέ̋. Έτσι οι ιδιοκτήτε̋ που µάζεψαν µε επιµέλεια τα σταφύλια για τη φετινή παραγωγή και έκαναν όπω̋ πάντα την απαραίτητη προετοιµασία, είδαν µε έκπληξη πω̋ τα καζάνια–βαρέλια πω̋ είχαν αδειάσει αλλά το περιεχόµενο του̋ δεν ήταν µούστο̋! Κι αυτό γιατί οι επιτήδειοι κλέφτε̋ για να µην γίνουν αντιληπτοί, κάθε φορά που άδειαζαν ένα καζάνι από το µούστο το γέµιζαν µε νερό, αφήνοντα̋ την εντύπωση στου̋ ιδιοκτήτε̋ ότι το καζάνι είναι γεµάτο. Οι πρωτοφανεί̋ για την περιοχή κλοπέ̋ είναι αλήθεια πω̋ έχουν εξοργίσει του̋ κατοίκου̋ τη̋ περιοχή̋ και ψάχνουν προ̋ κάθε κατεύθυνση να βρουν ποιοι είναι εκείνοι που του̋ άφησαν χωρί̋ το αγαπηµένο του̋ τσιπουράκι και κρασάκι που πέρναγαν ευχάριστα το χειµώνα συντροφιά µε φίλου̋ και συγγενεί̋.

θουσα του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Τρικκαίων η ∆ιασωµατειακή Επιτροπή των Τρικάλων ξεκινά κύκλο δηµόσια̋ πρό(σ)κληση̋ σε διάλογο, µε θέµα «Ο φασισµό̋ ω̋ ιστορικό παρελθόν και παρούσα απειλή» και οµιλητέ̋ τον Μανώλη Γλέζο αντιστασιακό – πολιτικό τη̋ αριστερά̋, τον Σπύρο Μαρκέτο, καθηγητή πολιτικών επιστηµών στο ΑΠΘ και τον Κώστα Παλούκη, ιστορικό. ∆ιασωµατειακή Επιτροπή εκπροσώπων Τρικαλινών φορέων, εργαζοµένων και κοινωνικών κινηµάτων


∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ µε δηµόσια παρέµβαση του̋

Ζητούν… απεξάρτηση από τη Νέα ∆ηµοκρατία Ενώ όλα δείχνουν πω̋ το πάλαι ποτέ κραταιό κίνηµα δεν θα κατέλθει καν ω̋ αυτόνοµο κόµµα στι̋ ευρωεκλογέ̋, στι̋ οποίε̋ επιδιώκει τη συγκρότηση ενό̋ κεντροαριστερού πόλου! Άµεση αλλαγή πολιτική̋ ζητά η «Κίνηση 75» του ΠΑΣΟΚ µε παρέµβαση τη̋ χθε̋ Κυριακή, η οποία αφορά τόσο την κυβερνητική πολιτική όσο και την τακτική για το ίδιο το Κίνηµα από το οποίο ζητείται η επανεξέταση τη̋ στρατηγική̋ τη̋ συνεργασία̋ µε τη Ν∆ και η διαφοροποίηση από το συντηρητικό κόµµα. Ειδικότερα, όπω̋ αναφέρεται σε κείµενο που δόθηκε στη δηµοσιότητα και υπογράφεται από 800 στελέχη τη̋ Κίνηση̋, ζητείται η αλλαγή πολιτική̋ «για να κλείσει ο κύκλο̋ τη̋ κρίση̋ και Εθνικό Σχέδιο Κοινωνική̋ Συνοχή̋, για να αποµονωθούν και να εκµηδενιστούν κοινωνικά και πολιτικά οι νεοναζί εγκληµατίε̋ τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋». Το κείµενο, «αποτελεί συνολική πρόταση για το κλείσιµο του κύκλου τη̋ κρίση̋ και για το άνοιγµα του κύκλου τη̋ ανάπτυξη̋», και τα στελέχη τη̋ Κίνηση̋ «απαιτούν άµεσα ένα Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Συνοχή και την έξοδο από την κρίση». Η Κίνηση θέτει τρει̋ προτεραιότητε̋: ✓ Εθνικό σχέδιο για την κοινωνική συνοχή ✓ Εθνική Στρατηγική που θα δώσει προοπτική ✓ 'Αλλη πολιτική µε ξεκάθαρο προοδευτικό πρόσηµο. Όπω̋ αναφέρεται, στο Εθνικό σχέδιο για την κοινωνική συνοχή πρέπει να περιλαµβάνεται «ένα σχέδιο για την αξιοπρεπή σίτιση και στέγαση των νεόπτωχων, καθώ̋ επίση̋ και επέκταση του επιδόµατο̋ ανεργία̋ και στου̋ µακροχρόνια άνεργου̋». Ζητείται επίση̋ η «άµεση ενεργοποίηση του προγράµµατο̋ για 400.000 θέσει̋ εργασία̋, καθώ̋ και προγράµµατα ενίσχυση̋, µε 3 δισ. ευρώ µέσω ΕΣΠΑ, των νέων που είναι άνεργοι για να ξεκινήσουν τι̋ δικέ̋ του̋ επιχειρήσει̋ µε µικρέ̋ και µεσαίε̋ επιδοτήσει̋». Το περιεχόµενο τη̋ Εθνική̋ Στρατηγική̋ κινείται σε τρει̋ άξονε̋: ✓ Την αναδιανοµή πόρων και φόρων ✓ Την απονοµή δικαιοσύνη̋ ✓ Τι̋ αλλαγέ̋ στο πολιτικό σύστηµα Ω̋ προ̋ την αναδιανοµή πόρων, επισηµαίνουν πω̋ «το µοντέλο τη̋ εσωτερική̋ υποτίµηση̋ ξεπέρασε κατά πολύ τα λογικά όρια» και ζητούν άµεση αναθεώρηση τη̋ µισθολογική̋

πολιτική̋. Ειδική αναφορά γίνεται στη ∆ικαιοσύνη και ειδικότερα στην απονοµή δικαιοσύνη̋, επισηµαίνοντα̋ ότι: «∆εν µπορεί σε τρία χρόνια να έχουν κοπεί δισεκατοµµύρια από την κοινωνική πολιτική και ταυτόχρονα να µειώνονται οι εισακτέοι στι̋ σχολέ̋ δικαστών που θα χρησίµευαν για να εκκαθαρίσουν τι̋ εκκρεµούσε̋ υποθέσει̋. Η εκκαθάριση αυτή θα δηµιουργήσει ανάχωµα στην αφαίµαξη των εύκολων στόχων». Αναφορικά µε τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η στρατηγική του «δεν µπορεί να µην περιλαµβάνει το ποιου̋ υπηρετούµε και µε ποιου̋ συγκρουόµαστε». Τονίζουν ότι «για την προάσπιση του µέλλοντο̋ τη̋ πατρίδα̋ πρέπει να είµαστε έτοιµοι να συγκρουστούµε µε Τραπεζικά, Οικονοµικά κατεστηµένα και Συστήµατα µέσα στη ∆ικαιοσύνη και το ∆ηµόσιο». Επίση̋ ζητούν «να σταµατήσει η διαιώνιση του καθεστώτο̋ τη̋ µη αδειοδότηση̋ τη̋ ψηφιακή̋ τηλεόραση̋ από την κυβέρνηση µε συγκεκριµένου̋ ευνοούµενου̋» και επικρίνουν έντονα τον κ. Σαµαρά, κάνοντα̋ λόγο για «αναντιστοιχία τη̋ πρώην <<υστερική̋ -αντιµνηµονιακή̋>> ρητορεία̋ του ίδιου και άλλων, να καταγγέλλουν το 2011 την κυβέρνηση Παπανδρέου, παρά την επίτευξη <<κουρέµατο̋>> πολύ πάνω από 50% του ιδιωτικού χρέου̋ και σήµερα να µην προβάλουν επιτακτικά την - από πολλού̋ διεθνεί̋ οικονοµικού̋ οργανισµού̋ αλλά και το γραφείο τη̋ Βουλή̋ - προτεινόµενη µερική διαγραφή του σηµερινού κρατικού χρέου̋». ∆ιαφοροποιούνται ω̋ προ̋ την τακτική τη̋ ηγεσία̋ του ΠΑΣΟΚ και την έλλειψη προγραµµατική̋ συµφωνία̋, τονίζοντα̋ ότι «δεν ανήκει στην προοδευτική αντίληψη πρώτα να µοιράζονται οι καρέκλε̋ και µετά να συµφωνούνται οι πολιτικέ̋». Τονίζεται επίση̋ ότι «οι δηµοκρατικοί πολίτε̋ αντιδρούν στην ταύτιση Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋ - ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν το ένστικτο τη̋ ανάγκη̋ αναγέννηση̋ τη̋ δηµοκρατική̋ παράταξη̋». Η «Κίνηση 75» ζητεί να διαφοροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ από τη Ν∆ ενόψει των επόµενων εκλογών, τονίζοντα̋ ότι πρέπει «να υπάρξει ιδεολογικό και πολιτικό πρόσηµο διαφοροποίηση̋ από τη ∆εξιά». Επίση̋ τονίζουν ότι «δεν πρέπει να κοπούν οι γέφυρε̋ µε την αριστερά» αν και δεν τρέφουν αυταπάτε̋, όπω̋ αναφέρουν, σχετικά µε τον τρόπο που συµπεριφέρονται οι κοµµατικοί σχηµατισµοί τη̋.

Ενώ χθε̋ «οργίαζαν» τα δηµοσιεύµατα για αποποµπή του τσάρου τη̋ οικονοµία̋

ΣΥΡΙΖΑ: Κοινή η µοίρα Σαµαρά και Στουρνάρα «Περιττή», χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την στήριξη που παρέχει ο πρωθυπουργό̋ στον υπουργό Οικονοµικών Γ. Στουρνάρα, καθώ̋ όπω̋ αναφέρει σε ανακοίνωσή του οι δύο άνδρε̋, έχουν δεσµευθεί στην πιστή εφαρµογή του µνηµονίου και οι µοίρα του̋ είναι κοινή. Ο µνηµονιακότερο̋ των µνηµονίων κ. Στουρνάρα̋, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορεί να πείσει κανέναν για τη µη λήψη νέων µέτρων, καθώ̋ ετοιµάζονται νέε̋ περικοπέ̋ στι̋ συντάξει̋, περαιτέρω συρρίκνωση των τοµέων

5

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

υγεία̋ και εκπαίδευση̋ καθώ̋ και απελευθέρωση των πλειστηριασµών πρώτη̋ κατοικία̋, αποδεικνύοντα̋ για άλλη µια φορά την αναξιοπιστία τη̋ κυβέρνηση̋ και την αποτυχία του success story. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση, ότι η επιµονή τη̋ στον υψηλό ΕΦΚ στο πετρέλαιο µε τα συνεπακόλουθα τραγικά αποτελέσµατα στη θέρµανση των νοικοκυριών, στην ατµοσφαιρική ρύπανση των αστικών περιοχών και στα έσοδα δείχνει και σε αυτή την περίπτωση πόσο παράδοξη και εγκληµατική είναι η πιστή εφαρµογή του µνηµονίου.

Απόψε στι̋ 11.30 µ.µ.

Ο Αλέξη̋ Τσίπρα̋ σε STAR-enikos.gr

Καλεσµένο̋ του τηλεοπτικού σταθµού star και τη̋ διαδικτυακή̋ τηλεόραση̋ enikos.gr θα είναι ο πρόεδρο̋ του ΣΥΡΙΖΑ, σήµερα, στι̋ 11.30 το βράδυ. Ο Αλέξη̋ Τσίπρα̋ θα απαντήσει στα ερωτήµατα των πολιτών που

θα βρίσκονται στο στούντιο, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Νίκο̋ Χατζηνικολάου.

¢ñ÷éóáí ïé åããñáöÝò óôïí ×ÏÑÅÕÔÉÊÏ ÏÌÉËÏ ÔÑÉÊÁËÙÍ Ï ×ÏÑÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ÔÑÉÊÁËÙÍ - óõíþíõìï ðëÝïí ôçò ðåßñáò, ôçò êáôÜñôéóçò êáé ôçò åðéôõ÷ßáò, óáò õðïäÝ÷åôáé ãéá ôç íÝá ÷ïñåõôéêÞ ÷ñïíéÜ ó' Ýíá íÝï ÷þñï õøçëÞò áéóèçôéêÞò óôçí ÉððïêñÜôïõò 10 óôï ðåæüäñïìï. Ç äéäáêôéêÞ ïìÜäá ôïõ ×.Ï.Ô. áðïôåëåßôáé áðü ôïõò ðéï êáôáñôéóìÝíïõò äáóêÜëïõò ÷ïñïý óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí, ìå åðéêåöáëÞò ôïí êáôáîéùìÝíï äÜóêáëï ê. Ðáíáãéþôç ÌÜíï. (Áöïõãêñáæüìåíïé ôéò åðéèõìßåò - áíÜãêåò ôùí 500 êáé ðëÝïí ÷ïñåõôþí ôïõ ïìßëïõ ìáò, áëëÜ êáé ôùí óõìðïëéôþí ìáò), ÓÅ ÐÏËÕ ×ÁÌÇËÅÓ ÔÉÌÅÓ, ëåéôïõñãÞóáìå ôá åîÞò ôìÞìáôá:

Åëëçíéêïß Ðáñáäïóéáêïß ×ïñïß áð' üëç ôçí ÅëëÜäá Ëáúêïß ×ïñïß (ÔìÞìáôá ÐáéäéêÜ áñ÷Üñéá-ðñï÷ùñçìÝíá, ÅöçâéêÜ, Åíçëßêùí Áñ÷áñßùí – Ðñï÷ùñçìÝíùí – ÔìÞìáôá ÐáñáóôÜóåùí) (ÄéäÜóêïõí: Ðáíáãéþôçò ÌÜíïò – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) ÌïíôÝñíïò Óýã÷ñïíïò Åõñùðáúêüò ×ïñüò (ÑáöáÝëá ÌÜíïõ – ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Zumba Lessons Zumba instructor (ÊÜôéá-ÍáíÜ ÌÜíïõ) Yoga – Pilates (Ìáôßíá ÌðëáíôÞ) Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé (Óßá ÖáñÜêç) ÌïõóéêïêéíçôéêÞ ÁãùãÞ Íçðßùí Ðñïåôïéìáóßá ìåëëïíýìöùí

Ðëçñïöïñßåò-ÅããñáöÝò óôéò ó÷ïëÝò ôïõ ×.Ï.Ô.:

Super ÐáêÝôá Ðñïóöïñþí!!!

ÉððïêñÜôïõò 10 óôïí ðåæüäñïìï & óôç ÌáõñïêïñäÜôïõ 7, ÔÑÉÊÁËÁ Ôçë. Åðéêïéíùíßáò: 24315 50893 - 24310 77798 – 6977884131 – 6979021011


6

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: Ποινικέ̋, πολιτικέ̋ και κοινωνικέ̋ διαστάσει̋ Η ενεργοποίηση τη̋ ∆ικαιοσύνη̋ και η ποινική δίωξη του ηγετικού πυρήνα τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋» ω̋ µελών εγκληµατική̋ οργάνωση̋, ήταν µονόδροµο̋, Του Γεωργίου Παπασίµου ∆ικηγόρου από την στιγµή, που τα Μέλου̋ ∆.Σ. του «ΠΡΑΤΤΩ» τάγµατα εφόδου τη̋, κατά τα πρότυπα των Blog: papasimos.wordpress.com Twitter: @PapasimosG Γερµανικών ναζιστικών ταγµάτων Frei Korps, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να δολοφονούν τον αντιφασίστα καλλιτέχνη Παύλο Φύσσα. Η ενεργοποίηση, όµω̋, αυτή τη̋ Αστυνοµία̋ και τη̋ ∆ικαιοσύνη̋ ήταν προδήλω̋ καθυστερηµένη, αφού έπρεπε να πατάσσεται κάθε εγκληµατική δράση «εν τη γενέσει τη̋», µε συνέπεια αυτή η αδράνεια και η ανοχή να ενέχει σοβαρότατε̋ πολιτικέ̋ ευθύνε̋ τη̋ µνηµονιακή̋ δικοµµατική̋ κυβέρνηση̋, πέραν των τεραστίων ευθυνών τη̋ για την οικονοµική και κοινωνική κρίση, που αποτέλεσαν το «λίπασµα επωάσεω̋ του αυγού του φιδιού». Η ποινική δίωξη τη̋ ηγετική̋ οµάδα̋ τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋», σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ποινικοποίηση των πολιτικών θέσεων και απόψεών τη̋, όπω̋ η ίδια προβάλλει, αφού, όπω̋ αποδείχθηκε, αυτή δεν είναι ένα πολιτικό φασιστικό κίνηµα, όπου οι ιδέε̋ και οι θέσει̋, όσο ακραίε̋ και αν ήταν, θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν πολιτικά, αλλά µία νεοναζιστική «καρικατούρα» µε συγκεκριµένη εγκληµατική δράση, όπου η βία κατά των «υπανθρώπων» αντιπάλων τη̋ είναι συνεκτικό και διαρκέ̋ στοιχείο τη̋ δράση̋ τη̋, δηλαδή δεν είναι απλά το µέσο, αλλά αποτελεί βασικό στόχο, όπω̋ επισηµαίνεται στην έκθεση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Βουρλιώτη. Η ποινική δίωξη, που έγινε χωρί̋ την προηγούµενη άρση τη̋ βουλευτική̋ ασυλία̋ από το Κοινοβούλιο, έγινε, µεν, σύµφωνα µε το Νόµο, αφού για τα αυτόφωρα κακουργήµατα, όπω̋ είναι αυτό για το οποίο κατηγορείται ο πυρήνα̋ τη̋ ηγεσία̋ τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋» (σύσταση και λειτουργία εγκληµατική̋ οργάνωση̋), δεν χρειάζεται προηγούµενη άρση τη̋ βουλευτική̋ ασυλία̋, πλην όµω̋, λόγω τη̋ ιδιαιτερότητα̋ και σοβαρότητα̋ τη̋ καταστάσεω̋ αυτή̋, τόσο για νοµικού̋ λόγου̋, όσο και για λόγου̋ πολιτική̋ ισχυροποίηση̋ και συµβολισµού, το θέµα αυτό όφειλε να έρθει στο Κοινοβούλιο, ακόµα και µετά την άσκηση τη̋ ποινική̋ δίωξη̋. Επίση̋, είναι ακατανόητη η πολιτική στάση του Πρωθυπουργού και τη̋ κυβέρνηση̋, να µην αποδέχονται την πραγµατοποίηση σύσκεψη̋ των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο τη̋ ∆ηµοκρατία̋ για το θέµα αυτό, αλλά να «κρύβονται», προβάλλοντα̋ αστείε̋ και ανιστόρητε̋ προφάσει̋, µε µοναδικό στόχο την µικροπολιτική εκµετάλλευση του θέµατο̋. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, επειδή οι αιτίε̋ ανάδυση̋ και ισχυροποίηση̋ τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋», που είναι, κυρίω̋, οι καταστροφικέ̋ µνηµονιακέ̋ πολιτικέ̋ και η κρίση και απονοµιµοποίηση του πολιτικού συστήµατο̋ τη̋ προηγούµενη̋ δεκαετία̋, κατά την περίοδο τη̋ ύστερη̋ δικοµµατική̋ Μεταπολίτευση̋, δεν έχουν εξαλειφθεί, υφίσταται ο κίνδυνο̋, µε βάση την ανοχή, που επιδείχθηκε ω̋ τώρα, αλλά και του̋ «ερασιτεχνισµού̋», που συνεχίζουν να γίνονται, αντί να αντιµετωπισθεί, να ενισχυθεί. Για τον λόγο αυτό, πρωτίστω̋ ο νεοναζισµό̋ και ο φασισµό̋ στην Ελλάδα, που ενέχεται, ήδη, σε σοβαρέ̋ εγκληµατικέ̋ δραστηριότητε̋, πρέπει να «τσακιστεί» ιδεολογικά και ηθικά από του̋ Έλληνε̋ πολίτε̋, οι οποίοι οφείλουν, µε βάση τι̋ δηµοκρατικέ̋ και αντιφασιστικέ̋ παραδόσει̋ τη̋ Ελλάδα̋, να αναλάβουν τι̋ ευθύνε̋ του̋. Ειδικότερα, για τι̋ δυνάµει̋ τη̋ Αριστερά̋ και, ευρύτερα, τι̋ αντιµνηµονιακέ̋ προοδευτικέ̋ πατριωτικέ̋ και δηµοκρατικέ̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋ απαιτείται η συντεταγµένη δράση και η δηµιουργία ενό̋ ισχυρού πολιτικού µετώπου υπεράσπιση̋ και προστασία̋ του Συντάγµατο̋ και των δηµοκρατικών θεσµών, µε πολιτικό στόχο, αφενό̋, την αποτροπή τη̋ «αποικιοποίηση̋» τη̋ Ελλάδο̋ και, αφετέρου, τη̋ «φασιστικοποίηση̋», τη̋ υποβάθµιση̋ και τη̋ εξάπλωση̋ του φόβου στην πολιτική ζωή και τον δηµόσιο λόγο, όπου µοναδική ωφεληµένη από µια τέτοια εξέλιξη θα είναι η παρασιτική οικονοµική ολιγαρχία τη̋ παρακµή̋, που τµήµα τη̋ ενισχύει εδώ και καιρό ποικιλοτρόπω̋ και οικονοµικά το κόµµα τη̋ «Χρυσή̋ Αυγή̋».

Νέε̋ αιτήσει̋ από αύριο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Και ευχαριστίε̋ για όσου̋ στήριξαν µέχρι τώρα αυτή τη σηµαντική δράση Τον Απρίλιο του 2012 ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων ίδρυσε το Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθοδηγούµενο̋ από πνεύµα κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋ και µε απώτερο σκοπό την υποστήριξη των συνανθρώπων µα̋ που αντιµετωπίζουν, λόγω τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋, έκτακτε̋ και άµεσε̋ ανάγκε̋ επιβίωση̋. Μέχρι σήµερα, από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχουν εξυπηρετηθεί τριακόσιε̋ εβδοµήντα οικογένειε̋, οι οποίε̋ επιλέχθηκαν, µε αυστηρά κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια, κατόπιν αξιολόγηση̋ που πραγµατοποιήθηκε από κοινωνικού̋ επιστήµονε̋. Στόχο̋ µα̋ ήταν και παραµένει η παροχή ειδών πρώτη̋ ανάγκη̋ σε συνανθρώπου̋ µα̋, που δεν διαθέτουν αγοραστική δύναµη και διαβιούν σε συνθήκε̋ φτώχεια̋ και κοινωνικού αποκλεισµού. Το κοινωνικό παντοπωλείο στηρίζει την λειτουργία του σε εθελοντικέ̋ προσφορέ̋ ,που πραγµατοποιούνται από µη κυβερνητικέ̋ οργανώσει̋, τοπικέ̋ βιοµηχανίε̋, επιχειρήσει̋ και καταστήµατα, από φιλανθρωπικά σωµατεία και φορεί̋ του ∆ήµου µα̋, από ευαισθητοποιηµένου̋ συµπολίτε̋ µα̋, µε κοινό στόχο την προσφορά στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Επειδή µέχρι σήµερα η ανταπόκριση ήταν µεγάλη, αισθανόµαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουµε θερµά όλου̋ όσοι µα̋ στήριξαν του̋ τελευταίου̋ µήνε̋: Όλου̋ του̋ Πολίτε̋ του Ν. Τρι-

κάλων, για την προσφορά του̋ Τη Μ.Κ.Ο. «Γιατροί του Κόσµου» Τη Γαλακτοβιοµηχανία «ΟΛΥΜΠΟΣ» Την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων Τα ζαχαροπλαστεία «ΜΕΛΙΣΣΑ» Το εργαστήριο πίτα̋ «Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ»Αφοί Ζιώγα Τα σούπερ-µάρκετ LIDL HELLAS Το ΟΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤ (είδη οικιακή̋ χρήση̋) Την αντιπροσωπεία Τροφίµων ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Την ABEE Τροφίµων BARILLA HELLAS Τα είδη µαναβική̋ - Αφοί ΖΙΝΤΖΟΒΑ Την Κινηµατογραφική Λέσχη Τρικάλων Το Σύλλογο Μελισσοκόµων Τρικάλων Τη Βιοµηχανία Μπισκότων ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Την κα Ανθή Παχή - Θερµοκήπια Αγρο-

τικών Πρὀόντων Την κα Ντίντα Μπονώτη Την κα Θεοδώρα Μητσιούλη Την κα Ιωάννα Μόκκα Την κα ∆έσποινα Καλπία Την κα Κων/να Παπαδογιάννη Οι προσφορέ̋ του̋ περιλαµβάνουν τρόφιµα, υποδήµατα, ρούχα, κλινοσκεπάσµατα, λευκά είδη και παιδικά παιχνίδια. Τα είδη ρουχισµού, υποδήµατα, παιχνίδια, κλινοσκεπάσµατα και λευκά είδη είναι καινούργια ή µεταχειρισµένα, σε πολύ καλή κατάσταση. Στοχεύοντα̋ στην συνέχιση αυτή̋ τη̋ προσπάθεια̋ στήριξη̋ όλο και περισσότερων συνανθρώπων µα̋, που έχουν ανάγκη καλούµε του̋ συµπολίτε̋ µα̋, που µπορούν και θέλουν να προσφέρουν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του κοινωνικού παντοπωλείου, κ. Παναγιώτη Μαραγκό, στα τηλ.:6980547899 (συσκευή what’s up) και 24310-26880, καθηµερινά τι̋ εργάσιµε̋ µέρε̋ και ώρε̋. Εκφράζουµε την ευχή να γίνει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Τρικκαίων σηµείο αναφορά̋ τη̋ ευαισθησία̋, τη̋ ανθρωπιά̋ και τη̋ αγάπη̋ σε αυτέ̋ τι̋ δύσκολε̋ εποχέ̋ που βιώνουµε ω̋ χώρα. Ενηµερώνουµε, επίση̋, του̋ ενδιαφερόµενου̋ ότι οι νέε̋ αιτήσει̋ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα γίνονται δεκτέ̋ από την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 µέχρι την Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2013, στο γραφείο 237 τη̋ ∆/νση̋ Κοινωνική̋ Μέριµνα̋ και Υγεία̋ του ∆ήµου (2ο̋ όροφο̋), στο κτίριο τη̋ Νοµαρχία̋, τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋.

Εισακούστηκε ο Κώστα̋ Σκρέκα̋

Ανάσα για του̋ αγρότε̋ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα για τον Φασισµό και την ∆ηµοκρατία Οι πολιτικέ̋ Κινήσει̋ «ΠΡΑΤΤΩ» και «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» συνδιοργανώνουν την ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 στι̋ 19:30 µ.µ., στο POLIS CAFE (Πεσµαζόγλου 5 – Στοά Βιβλίου), ηµερίδα – ανοιχτή συζήτηση, µε θέµα «Φασισµό̋ και ∆ηµοκρατία». Οµιλητέ̋ θα είναι ο Καθηγητή̋ Πολιτικών Επιστηµών και Πρόεδρο̋ του ∆Σ. του «ΠΡΑΤΤΩ» Νίκο̋ Κοτζιά̋, το µέλο̋ τη̋ Γραµµατεία̋ τη̋ Συντονιστική̋ Επιτροπή̋ τη̋ «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ» Ανδρέα̋ Νεφελούδη̋, ο ∆ιευθυντή̋ του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – µέλο̋ Κ.Π.Ε. αυτού Νίκο̋ Παππά̋ και ο Καθηγητή̋ ∆ηµοσίου ∆ικαίου Γιώργο̋ Κατρούγκαλο̋. Την συζήτηση θα συντονίσει ο δικηγόρο̋ Χρήστο̋ Κουτσονάσιο̋. Μετά το πέρα̋ των εισηγήσεων, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση όσων προσκεκληµένων το επιθυµούν. Γραφείο Τύπου «ΠΡΑΤΤΩ»

Για πρώτη φορά εκδόθηκε φέτο̋ η απόφαση που καθορίζει την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωση̋ σε δικαιούχου̋ µέσα στο πρώτο δίµηνο του έτου̋, µε αποτέλεσµα οι αγρότε̋ να έχουν λάβει το µεγαλύτερο µέρο̋ τη̋ επιστροφή̋ και να µην επιβαρύνονται µε το κόστο̋ αγορά̋ πετρελαίου κίνηση̋ µε υψηλό συντελεστή. Το σχετικό αίτηµα προ̋ το Υπουργείο Οικονοµικών κατέθε-

σε ο κ. Κώστα̋ Σκρέκα̋, µαζί µε συναδέλφου̋ του βουλευτέ̋. Ο ίδιο̋ ο βουλευτή̋ Ν. Τρικάλων τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋ δηλώνει απόλυτα ικανοποιηµένο̋ από την εξέλιξη «η οποία θα επιτρέψει στου̋ εκατοντάδε̋ αγρότε̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋ να προχωρήσουν στη νέα καλλιεργητική περίοδο µε λιγότερα βάρη στι̋ πλάτε̋ του̋. Η Κυβέρνηση δείχνει µε την απόφασή τη̋ αυτή ότι έχει διάθεση να παρέµβει, στο µέτρο του δυνατού και να δώσει λύσει̋ σε ουσιαστικά ζητήµατα παραγωγικών οµάδων τη̋ χώρα̋».


Από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και το ∆ηµοτικό Θέατρο

«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΤΗΣ» Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση σήµερα στο Μύλο Ματσόπουλου Με την ευκαιρία τη̋ συµπληρώσεω̋ 25 χρόνων (1988-2013) από την ίδρυση τη̋ ∆ιεθνού̋ Εταιρεία̋ Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (∆ΕΦΝΚ, έδρα Γενεύη), ο Φιλολογικό̋, Ιστορικό̋, Λογοτεχνικό̋ Σύνδεσµο̋ (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων και το ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικάλων, σε συνεργασία µε την ∆ιεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, συνδιοργανώνουν Λογοτεχνική Εκδήλωση αφιερωµένη στα ταξιδιωτικά έργα του µεγάλου Κρητικού Λο-γοτέχνη. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί σήµερα ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 7.30 µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Κινηµατόγραφου Τρικάλων Μυλου Ματσόπουλου. Το πρόγραµµα έχει ω̋ εξή̋: χαιρετισµοί: Αναστάσιο̋ Κατσιάνη̋ Πρόεδρο̋ ∆.Σ. ∆ηµοτικού Θεάτρου, Νίκο̋ Μαθιουδάκη̋, Πρόεδρο̋ Ελληνικού Τµήµατο̋ ∆ιεθνή̋ Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: Ηλία̋ Κεφάλα̋, Συγγραφέα̋, εργο-βιογραφικά στοιχεία. Γιώργο̋ Στασινάκη̋, Πρόεδρο̋ ∆ιεθνή̋ Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, Σύντοµη αναφορά στο ταξιδιωτικό έργο του Ν. Καζαντζάκη

7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Εγκρίθηκε µε ενέργειε̋ του Βουλευτή Ηλία Βλαχογιάννη

Κονδύλι για τη «θωράκιση» των φυλακών Τρικάλων Νέα συνάντηση, κατόπιν παρέµβαση̋ του Βουλευτή Τρικάλων τη̋ Ν∆ ΗΛΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Πέµπτη µεταξύ του Υπ. ∆ικαιοσύνη̋ κ. Αθανασίου και του Προέδρου τη̋ Πανελλήνια̋ Οµοσπονδία̋ Υπαλλήλων Υπηρεσία̋ Εξωτερική̋ Φρούρηση̋ όπου συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν νέα κονδύλια για τη θωράκιση των σωφρονιστικών καταστηµάτων. Να θυµίσουµε πω̋ σε παλαιότερη µεταξύ του Πρωθυπουργού Αντ. Σαµαρά, του Υπ. ∆ικαιοσύνη̋ , του βουλευτή κ. Βλαχογιάννη και τη̋ Οµοσπονδία̋ είχε συµφωνηθεί και εγκρίθηκε κονδύλι 2,5 εκατ. ευρώ µε σκοπό τη θωράκιση των σωφρονιστικών καταστηµάτων όλη̋ τη̋ χώρα̋ µε συστήµατα υψίστη̋ ασφαλεία̋ στα προαύλια των φυλακών όπου δεν υπήρχαν καθώ̋ και αλεξίσφαιρα τζάµια στα εξωτερικά φυλάκια των εξωτερικών φρουρών. Παράλληλα, µετά και τη συνάντηση (από όπου και η φωτογραφία), υπογράφηκε από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνη̋ η πίστωση ύψου̋ περίπου 100.000 ευρώ για την κάλυψη δαπάνη̋ προµήθεια̋ υλικών για την εγκατάσταση συρµατοπλεγµάτων και µεταλλικών κατασκευών στο Κατάστηµα Κράτηση̋ Τρικάλων µε τη διαδικασία διαπραγµάτευση̋ και απευθεία̋ ανάθεση̋.

Κοινή δήλωση τουριστική̋ συνεργασία̋ µεταξύ Ελλάδα̋-Ισραήλ, υπογράφτηκε τη Τρίτη 8/10/2013, αµέσω̋ µετά τη συνάντηση τη̋ υπουργού Τουρισµού κυρία̋ Όλγα̋ Κεφαλογιάννη, µε τον οµόλογο τη̋ κ. Uzi Landau, στο πλαίσιο του ∆ιυπουργικού Συµβουλίου Συνεργασία̋ Ελλάδα̋ και Ισραήλ, που πραγµατοποιήθηκε στην Ιερουσαλήµ. Η κοινή συνεδρίαση έγινε, µε αφορµή την επίσηµη επίσκεψη του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά στο Ισραήλ. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασία̋ των δυο χωρών στον τοµέα του Τουρισµού. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση κοινών ταξιδιωτικών πακέτων προ̋ Ελλάδα και Ισραήλ από µακρινού̋ προορισµού̋ όπω̋ οι Ηνωµένε̋ Πολιτείε̋, ο Καναδά̋ αλλά και η Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό συµφωνήθηκε η στενή συνεργασία των Γραφείων Τουρισµού των δύο χωρών στι̋ προαναφερθείσε̋ χώρε̋. Επίση̋ επισηµάνθηκε ο σηµαντικό̋ ρόλο̋ που µπορούν να παίξουν η εβρἀκή και ελληνική διασπορά στην ενίσχυση τη̋ ανωτέρω πολιτική̋. Ακόµη αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση τη̋ διµερού̋ συνεργασία̋ για την προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού όπω̋ ο θρησκευτικό̋ τουρισµό̋ και ο τουρισµό̋ πόλεων (city breaks). Τέλο̋ η κυρία Όλγα Κεφαλογιαννη κάλεσε τον οµόλογό τη̋ να επισκεφθεί την Αθήνα προτείνοντα̋ τη διοργάνωση ταυτόχρονη̋ συνάντηση̋ των επαγγελµατιών του τουριστικού κλάδου από τι̋ δύο χώρε̋.

Νέα δράση από το ∆ίκτυο «αλληλεγγύη για όλου̋» στα Τρίκαλα

Ο Νίκο̋ και η Ελένη Καζαντζάκη στο σπίτι του̋ στην Αντίπολη (Antibes, Γαλλία), Άνοιξη 1957. Το β΄ µέρο̋ περιλαµβάνει θεατρικό αναλόγιο «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΤΗΣ». • Επιλογή- Σύνθεση κειµένων: Γιώργο̋ Στασινάκη̋ • Επιµέλεια κειµένων: Ηλία̋ Κεφάλα̋ • Παίρνουν µέρο̋ οι ηθοποιοί του ∆ηµοτικού Θεάτρου: Παναγιώτη̋ Ζαχαρόπουλο̋, Βίκυ Ιακωβάκη, Μαρία Μανθέλα, Σάκη̋ Μπιλιάλη̋, Σια Φαράκη, • Μουσική επιµέλεια: Γιάννη̋ Μπέη̋ • Σκηνοθετική επιµέλεια και σύνθεση

Υπογράφηκε τουριστική συνεργασία Ελλάδα̋-Ισραήλ

Θα διανεµηθούν σε χαµηλέ̋ τιµέ̋ ελαιόλαδο, αλεύρι και απορρυπαντικά

Στην Πίζα, Ιταλία, 1952 οπτικού υλικού: Στέφανο̋ Νταλάση̋ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΤΑΞΙ∆ΕΥΤΗΣ». Περιοχέ̋-τόποι Ελλάδα, Ελλάδα –Αιγαίο, Γαλλία –Παρίσι, Ιταλία –Ασίζη Ισπανία, Αγγλία, Καύκασο̋, Ουζµπεκιστάν, Κύπρο̋, Αίγυπτο̋ Κάιρο, Αίγυπτο̋ –Καβάφη̋, Σινά -Αγία Αικατερίνη, Παλαιστίνη -Τζαµί Οµάρ, Ιαπωνία, Κίνα, Ελλάδα –Ολυµπία, Ελλάδα –Μυστρά̋, Βεδουίνοι, Κρητικοί, Κρήτη.

Θα γίνονται µέχρι και αύριο

∆ωρεάν ιατρικέ̋ εξετάσει̋ από του̋ «γιατρού̋ του κόσµου»

Σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνική̋ Μέριµνα̋ του ∆ήµου Τρικκαίων

Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων γνωστοποιεί στου̋ δηµότε̋ του, ότι η Μ.Κ.Ο. «Γιατροί του Κόσµου», µε τη συνολική χρηµατοδότηση τη̋ Ένωση̋ Ελλήνων Εφοπλιστών, υλοποιούν το πρότυπο πρόγραµµα «Υγεία για όλου̋», το οποίο περιλαµβάνει δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο, Τεστ Παπανικολάου, οφθαλµολογικό έλεγχο, παιδιατρικέ̋ εξετάσει̋ και παιδικό εµβολιασµό . Οι Κινητέ̋ Μονάδε̋ των «Γιατρών του Κόσµου» θα πραγµατοποιήσουν του̋ συγκεκριµένου̋ ιατρικού̋ ελέγχου̋ για το ∆ήµο Τρικκαίων από 13 έω̋ και 15 Οκτωβρίου 2013, και ώρε̋ 09.00 έω̋ 16.30, στου̋ χώρου̋ του 1ου ΚΑΠΗ και του Κοινωνικού Ιατρείου του ∆ήµου Τρικκαίων (Οµήρου 6) . Καλούνται οι πολίτε̋ που επιθυµούν να τύχουν των προσφερόµενων υπηρεσιών, να προσέλθουν τι̋ προαναφερόµενε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋ στου̋ χώρου̋ του 1ου ΚΑΠΗ και του Κοινωνικού Ιατρείου του ∆ήµου, έχοντα̋ µαζί του̋ το βιβλιάριο ασθενεία̋ (εάν υπάρχει) και το βιβλιάριο υγεία̋ παιδιού, εφόσον πρόκειται για εµβολιασµό παιδιού. Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΓΑΝΗΣ

Η ανταπόκριση µικρών και µεγάλων στο κάλεσµα του δικτύου ‘’αλληλεγγύη για όλου̋’’ µε σύνθηµα ‘’παιδεία για όλου̋’’ και σκοπό τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά που έχουν ανάγκη, έφερε µεγάλη συγκίνηση και ευφορία. Η διάθεση των σχολικών ειδών που συγκεντρώσαµε µε τη βοήθειά σα̋, σχεδόν ολοκληρώθηκε µέσω των διευθυντών και δασκάλων των ∆ηµοτικών σχολείων τη̋ πόλη̋ και µερικών τη̋ περιφέρεια̋. Έχουν διατεθεί - µέχρι σήµερα - 140 ατοµικέ̋ συσκευασίε̋ που περιείχαν τετράδια, µολύβια, είδη ζωγραφική̋ κ.ά. και αρκετέ̋ σχολικέ̋ τσάντε̋. Προχωράµε στην επόµενη δράση µα̋ για παρέµβαση στη διαδικασία διάθεση̋ ειδών πρώτη̋ ανάγκη̋ ‘’χωρί̋ µεσάζοντε̋’’, διαθέτοντα̋: • Ελαιόλαδο, ανωτέρα̋ κατηγορία̋ ‘’εξαιρετικό παρθένο’’ (από οµάδα παραγωγών από Φίλια και Λουτρό Μεσσηνία̋), οξύτητα̋ 0,10,3%, σε συσκευασίε̋ των 5 λίτρων, µε τελική τιµή 3,1 ευρώ ανά λίτρο (15,5 ευρώ/5 λίτρα), • Αλεύρι, (από αλευρόµυλο περιοχή̋ Τρικάλων): - άσπρο για όλε̋ τι̋ χρήσει̋, σε συσκευασίε̋ 10 και 25 κιλών στην τιµή 6 ευρώ και 14 ευρώ αντίστοιχα, - κίτρινο, σε συσκευασίε̋ 10 κιλών, στην τιµή 6 ευρώ / συσκευασία, και • Απορρυπαντικά (από το αυτοδιαχειριζόµενο εργοστάσιο τη̋ ΒΙΟ.ΜΕ.) - υγρό γενικού καθαρισµού, (συσκευασία̋ 1 λίτρου, στην τιµή 1,2 ευρώ/lt), - υγρό πλυντηρίου ρούχων, (συσκευασία̋ 1 λίτρου, στην τιµή 1,2 ευρώ/lt), - σκόνη πλυντηρίου, (συσκευασία̋ 0,5 Kg, στην τιµή 3,3 ευρώ/συσκ.), - υγρό τζαµιών (συσκευασία̋ 1 λίτρου, στην τιµή 1,5 ευρώ/lt). Το εργοστάσιο τη̋ ΒΙΟΜΕ µετά το κλείσιµο από του̋ εργοδότε̋ και την επαναλειτουργία του από του̋ εργαζόµενου̋, αποτελεί ένα πρώτο εγχείρηµα εργατικού ελέγχου και αυτοδιαχείριση̋ για επιβίωση µε αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία Τα κριτήρια επιλογή̋ για την προµήθεια των πρὀόντων είναι: • ∆ιάθεση πρὀόντων ανωτέρα̋ ποιότητα̋, πιστοποιηµένα και τυποποιηµένα. • Προµήθεια απ’ ευθεία̋ από παραγωγού̋ ή παραγωγικέ̋ συλλογικότητε̋ χωρί̋ την παρεµβολή µεσαζόντων. • Εναλλαγή στου̋ προµηθευτέ̋ ώστε να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί αλλά και οι καταναλωτέ̋ να γνωρίσουν τι̋ σχετικέ̋ µε τα αγαθά επιχειρήσει̋. Εκτό̋ από την ποιότητα των προσφερόµενων αγαθών ιδιαίτερη σηµασία για µα̋ έχει και η σωστή οργάνωση των δράσεών µα̋, ώστε οι πολίτε̋ που µα̋ εµπιστεύονται να εξυπηρετούνται αποτελεσµατικά και µε απλό τρόπο. Για τον παραπάνω λόγο και για καλύτερο προγραµµατισµό µε του̋ παραγωγού̋, παρακαλούµε του̋ συµπολίτε̋ µα̋ να δηλώσουν εκ των προτέρων τα είδη και τι̋ ποσότητε̋ που επιθυµούν. Για παραγγελίε̋ επικοινωνείστε: ηλεκτρονικά, στέλνοντα̋ email στη διεύθυνση: xorismesazontestrikala1@gmail.com ή τηλεφωνικά, στου̋ αριθµού̋: 24310 76836, 24310 31364, 6983884907(what’s up), 6974795361(cosmote), 6934042055(wind) Η διάθεση θα γίνει το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, και ώρα 11,00 π.µ. µέχρι 1.00 το µεσηµέρι, στο χώρο του 6ου ΚΑΠΗ Τρικάλων (απέναντι από Α’ Νεκροταφείο). Εάν υπάρξουν πλεονάζουσε̋ ποσότητε̋ θα διανεµηθούν σε πολίτε̋ εκτό̋ παραγγελιών από 1,0 µ.µ. έω̋ 2.0 µ.µ. Καλούµε του̋ πολίτε̋ να στηρίξουν για άλλη µια φορά την προσπάθειά µα̋, ώστε να αποτελέσει κίνητρο να συνεχίσουµε δυναµικότερα, οργανώνοντα̋ διάθεση πρὀόντων σε τακτά χρονικά διαστήµατα.


8

ΤΟΠΙΚΑ

«ΙΡΙΣ»: Η νέα πρόταση ένδυση̋ για τη γυναίκα στην Καλαµπάκα Μ

 Εγκαινιάζεται την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

Ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφική̋ στο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τρικάλων

ια νέα πρόταση και µάλιστα µε άποψη στο γυναικείο ντύσιµο υπάρχει από το Σάββατο στην Καλαµπάκα, αυτή του καταστήµατο̋ «ΙΡΙΣ». Με ρούχα γνωστών οίκων υψηλή̋ ραπτική̋, πάντα στον παλµό και τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ επο-

χή̋ θεωρείται σίγουρο ότι θα καλύψουν κάθε γούστο και φυσικά θα κάνουν την κάθε γυναίκα να νοιώθει όµορφα και ξεχωριστή. Άλλωστε η ιδιοκτήτρια του κ. Φανή Παπαβασιλείου-Πολύζου έχει φροντίσει γι αυτό και υπόσχεται οι επιλογέ̋ να είναι οι καλύτερε̋ δυνατέ̋ και µάλιστα σε τιµέ̋ προσιτέ̋ για όλα τα βαλάντια. Το νέο κατάστηµα «ΙΡΙΣ» βρίσκεται στην οδό Ράµου 1 στην Καλαµπάκα και εγκαινιάστηκε το βράδυ του περασµένου Σαββάτου παρουσία πλήθου̋ συγγενών και φίλων οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν στην ιδιοκτήτρια του καλέ̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Συµµετέχουν 32 καλλιτέχνε̋! Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, ώρα 8.30µµ εγκαινιάζεται στην αίθουσα ΦΟΙΒΟΣ του Εικαστικού Κέντρου, Κολοκοτρώνη 8 (δίπλα στην εφορία), η θεµατική έκθεση, µε τίτλο «Άνθρωποι & χρώµατα – Λἀκέ̋ αγορέ̋».

δουλειέ̋ και κάθε επιτυχία στου̋ στόχου̋ τη̋. Στι̋ ευχέ̋ όλων η εφηµερίδα µα̋ προσθέτει και τι̋ δικέ̋ τη̋ προ̋ την νέα επιχειρηµατία για ευόδωση των στόχων και πάντα το κατάστηµα τη̋ να αποτελεί επιλογή του καταναλωτικού κοινού τη̋ περιοχή̋ για τι̋ αγορέ̋ του.

Παραγωγοί, πωλητέ̋ φρούτων, λαχανικών, λουλουδιών, ψαρικών, χρώµατα και αρώµατα από την Ελληνική

31 Οκτωβρίου 2013. Ωρε̋ λειτουργία̋: ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 9.00-14.00 & 17.00-21.00 Τρίτη, Πέµύπαιθρο, τα περιβόλια και του̋ κήπου̋, άνθρωποι ζωντανοί συνοµιλούν και παζαρεύουν, άλλοτε µε ονειρικό και άλλοτε µε ρεαλιστικό τρόπο, µεταφέρονται για 15 ηµέρε̋ περίπου στο Εικαστικό Κέντρο Οι 32 καλλιτέχνε̋ που συµµετέχουν, αιχµαλωτίζουν στιγµέ̋ από την καθηµερινότητα, µα̋ βοηθούν να κατανοήσουµε το αυτονόητο και µα̋ καθοδηγούν να δούµε τον κόσµο µέσα από τα δικά του̋ µάτια, αποτυπώνοντα̋ µε την πληθωρική χρωµατική παλέτα του̋ τον παλµό τη̋ σύγχρονη̋ πραγµατικότητα̋ Η έκθεση πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε (Σύλλογο̋ Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρική̋ Ελλάδα̋) Οι καλλιτέχνε̋ που εκθέτουν τι̋ δηµιουργίε̋ του̋ είναι: Α∆ΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ//ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ//ΑΡΩΝΗ ΧΡΥΣΑ//ΑΣΤΕΡΗ ΜΑΓ∆Α//ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΥ//ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ//ΖΙΩΓΑ ΜΑΝΙΑ//ΚΑΖΙΡΕΛΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ//ΚΑΖΙΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ//ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ//ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ//ΚΙΟΠΕΚΤΖΗ ΜΑΡΙΝΙΚΗ//ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ//ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ//ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ//ΛΑΠΠΑ ΒΕΡΕΝΙΚΗ-ΑΝΤΡΙΑΝΑ//ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ//ΜΠΙΑΤΖΙΝΙ ΜΑΡΤΑ//ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ//ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΑ//ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝ Ο Σ / / Π Ο Λ Ι Τ Η Σ ΓΙΩΡΓΟΣ//ΠΡΟΒΙ∆ΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ//ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ//ΣΙ∆ΕΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ//ΣΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ//ΤΣΟΡΑΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ//ΤΡΩΓΑ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ//ΤΣΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ//ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ//ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ//ΧΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ. Η έκθεση θα διαρκέσει έω̋ CMYK

πτη, Σάββατο: 9.00-14.00 , Κυριακή: 11.00-17.00.


∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

9

ΤΟΠΙΚΑ

 Την Πέµπτη, από τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων

Το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013 στα Μεγάλα Καλύβια

Αντιφασιστική εκδήλωση στην «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ»

Σηµαντική ηµερίδα του ΕΛΟΚ για την Εθνική Αντίσταση Κεντρικό̋ οµιλητή̋ ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ Του Χρήστου Παπαπολύκαρπου

 Με προβολή βιντεοταινία̋ και συζήτηση

Η έκρηξη οργή̋ απέναντι στου̋ δολοφόνου̋ τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ που ακολούθησε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η δυναµική παρουσία χιλιάδων νέων στι̋ αντιφασιστικέ̋ κινητοποιήσει̋ ανάγκασε την ακροδεξιά̋ κοπή̋ κυβέρνηση Σαµαρά σε αναδίπλωση σχετικά µε τη Χρυσή Αυγή. Από τη συγκάλυψη και την ανοχή, πήγαµε στην σταδιακή αποκάλυψη τη̋ εγκληµατική̋ δράση̋ τη̋ Χρυσή̋ Αυγή̋ και την προφυλάκιση τη̋ ηγεσία̋ τη̋, την ίδια στιγµή που βουλευτέ̋ και προβεβληµένα στελέχη τη̋ αφέθηκαν ελεύθεροι. Εµεί̋ από τη µεριά µα̋ δηλώνουµε ότι ο φασισµό̋ δεν

τσακίζεται µονάχα µε θεσµικό τρόπο. ∆εν είµαστε καθόλου διατεθειµένοι να αφήσουµε αυτό το καθήκον µονάχα σε

µια κυβέρνηση που όλο το προηγούµενο διάστηµα έχει καταστείλει του̋ αγώνε̋, έχει επιστρατεύσει απεργού̋, έχει επιτεθεί σε ελεύθερου̋ αυτοδιαχειριζόµενου̋ χώρου̋ κ.ο.κ. ∆ε θα τελειώνουµε µε τη Χρυσή Αυγή εάν δεν καταστρέψουµε το εύφορο έδαφο̋ των αντικοµµουνιστικών, ρατσιστικών, σεξιστικών και εθνικιστικών αντιλήψεων πάνω στο οποίο φυτρώνει. Και δε θα τελειώνουµε µε το φασισµό εάν δεν τελειώνουµε µε το µνηµονιακό καθεστώ̋ τη̋ λιτότητα̋ που εξαθλιώνει τι̋ ζωέ̋ µα̋ και γίνεται το λίπασµα τη̋ φασιστική̋ απειλή̋.

Στο πλαίσιο τη̋ αντιφασιστική̋ µα̋ δράση̋, συνδιοργανώνουµε µε το αντιφασιστικό τµήµα, εκδήλωση-συζήτηση την ερχόµενη Πέµπτη 17 Οκτωβρίου στι̋ 19:00 στην Μουσική σκηνή Κεντρική Πλατεία. Στην εκδήλωση συζητάµε τε του̋ : • Παναγιώτα ∆ριτσέλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ • Αντώνη Νταβανέλλο, µέλο̋ πολιτική̋ γραµµατεία̋ ΣΥΡΙΖΑ • ∆ηµοσθένη ΠαπαδάτοΑναγνωστόπουλο, συντάκτη www.rednotebook.gr • Κώστα Φώλια, ∆ίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα Πριν την έναρξη τη̋ συζήτηση̋ θα προβληθεί το video «Ποιοι έθρεψαν το Φασισµό»(17’). Νέοι-Νέε̋ ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων

Έγιναν το Σάββατο, στην Πύλη

Τα Εγκαίνια τη̋ Ταβέρνα̋-Ουζερί «Ο Μάκη̋»

Π

ραγµατοποιήθηκαν προχθέ̋ Σάββατο το βράδυ τα εγκαίνια τη̋ Ταβέρνα̋-Ουζερί «Ο Μάκη̋» στην Πύλη, στο νέο κατάστηµα που βρίσκεται στον ίδιο δρόµο 200µ.απόσταση από το παλαιό χώρο, σε ένα άνετο και πολυτελέ̋ περιβάλλον όπου οι µόνιµοι θαµώνε̋ και όχι µόνο θα έχουν

καλλίτερε̋ υπηρεσίε̋, απολαµβάνοντα̋ το ντόπιο τσίπουρο και του̋ εκλεκτού̋ µεζέδε̋ τη̋ ∆/νση̋. Παραβρέθηκε αρκετό̋ κόσµο̋ που ήλθε από την Πύλη και την ευρύτερη περιοχή, καθώ̋ και ο Πρόεδρο̋ του Τ.Ε.Ι. Λάρι-

σα̋ κ. Παναγιώτη̋ Γούλα̋ και ο πρώην Πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. Ροπωτού κ. Γεώργιο̋ Ροµπιέ̋. Η ∆/νση του καταστήµατο̋ µετά το πέρα̋ τη̋ τελετή̋ των εγκαινίων επιφύλαξε µια έκπληξη προ̋ του̋ πελάτε̋ οι οποίοι µε το πέρασµα τη̋ ώρα̋ κατέκλυσαν το χώρο του µαγαζιού, µε την εµφάνιση λἀκή̋ ορχήστρα̋ που διασκέδασε τον κόσµο µέχρι αργά. Ο «∆ιάλογο̋» εύχεται καλέ̋ δουλειέ̋. CMYK

Ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ ανάµεσα από τον πρόεδρο και τον Γ.Γ. του ΕΛΟΚ Ερευνητή-Λαογράφου Προέδρου του ΕΛΟΚ Χρ. Παπαπολύκαρπο και Κων. Ρεντζιά Στι̋ µεγάλε̋ αρετέ̋ του έθνου̋ µα̋ συγκαταλέγεται και η Εθνική Αντίσταση. Είναι γεγονό̋, µάλιστα, παγκοσµίω̋ αποδεκτό πω̋ ο έλληνα̋ δεν στέργει τη σκλαβιά και γι’ αυτό αγωνίζεται για το υπέρτατο αγαθό, την ανεξαρτησία του, την ελευθερία του. Ελεύθερη θέλει να έχει τη σκέψη του για να πορεύεται ανάλογα στο χρόνο. Θέλει να µεγαλουργεί και για να το επιτύχει νοιάζεται για το χώρο όπου κινείται ώστε να το διατηρεί καθάριο, χωρί̋ ίχνο̋ εξάρτηση̋ και καταχνιά̋. Το απέδειξε και το δείχνει στην κάθε έξωθεν επιβουλή. Ναι, το έδειξε περίτρανα στον πόλεµο του 1940, όταν ξεσηκώθηκε, αντιστάθηκε σθεναρά σε εθνικό επίπεδο µε την Εθνική Αντίσταση (1941-1944). Σε βουνά και θάλασσε̋, σε πόλει̋ και χωριά, παντού ο έλληνα̋ η ελληνίδα έδειξαν το µεγαλείο του̋, γράφοντα̋ χρυσέ̋ σελίδε̋ δόξα̋, γενναιότητα̋, αυτοθυσία̋, αλτρουισµού. Έ, τα υψηλά αυτά ιδανικά τη̋ ανεξάρτητη̋, καθάρια̋ σκέψη̋ και έκφραση̋, του περήφανου λαού, του ελληνικού, είναι εκείνα για τα οποία αντιστέκεται µαχόµενο̋ µέχρι εσχάτων. Αυτή η ανάλυση και αναφορά θα γίνει από τον αγωνιστή τη̋ Λευτεριά̋, τον Μανώλη Γλέζο, τον αντιστασιακό, που από νεαρή ηλικία δεν πτοήθηκε αλλά σθεναρά, ύψωσε το ανάστηµά του µε αυταπάρνηση και αστραπιαία αντέδρασε - αντιστάθηκε στον κατακτητή. Ο ΕΛΟΚ, όπω̋ στη δηµιουργική του πορεία καταφαίνεται, αναγνωρίζει και τιµά του̋ αγωνιστέ̋ τη̋ Λευτεριά̋ σε όλα τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη τη̋ γη̋. Τιµά µικρού̋ και µεγάλου̋, µανάδε̋ και παιδιά, γυναίκε̋ που σαν αµαζόνε̋ σκαρφάλωναν στα κακοτράχαλα βουνά, αψηφώντα̋ τα πάντα, για να κουβαλήσουν τρόφιµα, φάρµακα, µάλλινε̋ κάλτσε̋, φανέλε̋ και πολεµοφόδια στην πρώτη γραµµή όπου σκληρά πολεµούσαν οι φαντάροι µα̋ ενάντια στον άξονα που, χωρί̋ ντροπή και ίχνη ανθρωπιά̋, ήθελαν να υποτάξουν ακόµα και τη συνείδηση ενό̋ ένδοξου λαού, του ελληνικού. Στην εκδήλωση τη̋ 19η̋ Οκτωβρίου 2013 ο ΕΛΟΚ τιµά όλου̋ του̋ Μεγαλοκαλυβιώτε̋ που αντιστάθηκαν τη φρικτή εκείνη περίοδο του πολέµου. Τιµά επίση̋ τον Μεγαλοκαλυβιώτη αγωνιστή Σεραφείµ Τριανταφύλλου που εκτελέσθηκε στι̋ 30 Ιουνίου του 1944 από του̋ γερµανού̋ . Πιστεύεται ότι, το ερχόµενο Σάββατο, ώρα 8,00 µµ), θα δώσουν βροντερό «Παρών» πολλοί Μεγαλοκαλυβιώτε̋ και φίλοι. Καλή επιτυχία!

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάσταση̋ πλήρου̋ παιδότοπου στο χώρο σα̋


10

Το «πρωτογενέ̋ πλεόνασµα» βόµβα στα θεµέλια τη̋ δηµόσια̋ υγεία̋…

ΤΟΠΙΚΑ

Γιατί δεν πρέπει να καταργηθεί το Υποθηκοφυλακείο Καλαµπάκα̋

Τη̋ Παναγιώτα̋ ∆ριτσέλη Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

Πολλά γράφονται τελευταία για το περίφηµο «πρωτογενέ̋ πλεόνασµα», για το οποίο υποτίθεται ότι η κυβέρνηση «διαφωνεί» µε την τρόικα, ενώ την ίδια στιγµή διακηρύσσει σε όλου̋ του̋ τόνου̋ ότι δεν θα υπάρξουν «νέα» µέτρα, για να αλλάξει λίγο αργότερα την διατύπωση αποσαφηνίζοντα̋ ότι δεν θα υπάρξουν νέα «οριζόντια» µέτρα, αλλά µόνο «διαρθρωτικά» και πάει λέγοντα̋. Πού όµω̋ βρίσκεται πραγµατικά η αλήθεια µέσα σε αυτό τον επικοινωνιακό «θόρυβο»; Θα έχουµε πράγµατι «πρωτογενέ̋ πλεόνασµα» και τι σηµαίνει αυτό; Στο προσχέδιο του πρὁπολογισµού που κατέθεσε η κυβέρνηση εµφανίζεται πρωτογενέ̋ πλεόνασµα περίπου 350 εκατοµµύρια ευρώ για το 2013 και 2,8 δι̋ για το 2014. Αυτό σηµαίνει ότι οι πρωτογενεί̋ δαπάνε̋ του δηµοσίου θα είναι χαµηλότερε̋ από το αντίστοιχα έσοδα. Με άλλα λόγια πρωτογενέ̋ πλεόνασµα σηµαίνει µείωση των κρατικών δαπανών, αύξηση των κρατικών εσόδων. Για να το πούµε απλά : µείωση του κοινωνικού Κράτου̋, αύξηση τη̋ φορολογία̋. Για το 2014, λοιπόν, το προσχέδιο του πρὁπολογισµού προβλέπει 45 δι̋ έσοδα από έµµεσου̋ και άµεσου̋ φόρου̋ (αυξηµένοι περί τα 4 δι̋ σε σχέση µε το 2013). Την ίδια στιγµή προβλέπει περίπου 41 δι̋ έξοδα, µειωµένα περί τα 2,5 δι̋ σε σχέση µε πέρσι. Και αν κάποιο̋ προτρέξει και πει ότι «επιτέλου̋ συµµαζευόµαστε» µάλλον βιάζεται. Αυτέ̋ οι περικοπέ̋ δαπανών 2,5 δι̋ σε σχέση µε πέρσι προκύπτουν από µία πολύ συγκεκριµένη δεξαµενή. Την ασφάλιση και την υγειονοµική περίθαλψη, όπω̋ ξεκάθαρα γράφεται στο προσχέδιο του πρὁπολογισµού. Με άλλα λόγια, το κονδύλι για την δηµόσια υγεία το 2014 θα είναι µειωµένο κατά 2,5 δι̋ σε σχέση µε το 2013. Υπενθυµίζεται ότι το 2013 για να «επιτευχθούν οι στόχοι», ο ΕΟΠΥΥ συσσώρευσε περί τα 4 δι̋ ληξιπρόθεσµα χρέη, δεκάδε̋ νοσοκοµεία συγχωνεύτηκαν, 1700 υγειονοµικοί λειτουργοί τέθηκαν σε διαθεσιµότητα, ενώ οι δηµόσιε̋ δοµέ̋ υγεία̋ κατέρρευσαν οικονοµικά. Στα Τρίκαλα, οι πολίτε̋ βίωσαν ιδιαίτερα έντονα αυτή την πραγµατικότητα. Το Γενικό νοσοκοµείο τη̋ πόλη̋ µα̋ υποβαθµίζεται όλο και περισσότερο. Η Μονάδα τεχνητού νεφρού υπολειτουργεί, δοµέ̋ ψυχική̋ υγεία̋ δεν υπάρχουν, το προσωπικό στι̋ περισσότερε̋ κλινικέ̋ δεν επαρκεί για την εφηµεριακή κάλυψη όλων των ηµερών του µήνα, ενώ ήδη γίνονται έντονα αισθητέ̋ και οι ελλείψει̋ σε αναλώσιµα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Το 2013 το Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων µείωσε τι̋ κλίνε̋ του κατά 35 ενώ την ίδια στιγµή ο αριθµό̋ των νοσηλευθέντων αυξήθηκε. Μάλιστα σε ορισµένε̋ κλινικέ̋ παρατηρήθηκε υπερκάλυψη που υπερβαίνει το 100%. Με άλλα λόγια, διατέθηκαν λιγότερα µέσα για περισσότερου̋ ασθενεί̋. Το διοικητικό, νοσηλευτικό και παρἀατρικό προσωπικό µειώθηκε σε σχέση µε πέρσι, ενώ στο ιατρικό προσωπικό, τα οργανικά κενά ανήλθαν σε 49 θέσει̋ ιατρών! Οι λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ µειώθηκαν πάνω από 10% ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στα τρία Κέντρα Υγεία̋ τη̋ περιοχή̋, τα οποία παρά τι̋ µεγάλε̋ περικοπέ̋ εξέτασαν πάνω από 10.000 ανθρώπου̋ στο πρώτο οκτάµηνο του έτου̋. Σε σχέση µε την πρωτοβάθµια υγεία και ιδιαίτερα τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ Τρικάλων, και εκεί η κατάσταση είναι απελπιστική, µε το επικείµενο «λουκέτο» να βρίσκεται προ των πυλών. Στα πολυιατρεία αυτά εξετάστηκαν, εντούτοι̋, πάνω από 90.000 περιστατικά το προηγούµενο έτο̋, ενώ οι λειτουργικέ̋ δαπάνε̋ περικόπηκαν πάνω από 20%. Σε σχέση, τέλο̋, µε τι̋ επιτροπέ̋ των Κέντρων Πιστοποίηση̋ Αναπηρία̋, για του̋ πολίτε̋ των Τρικάλων ο µέσο̋ χρόνο̋ αναµονή̋ υπερβαίνει πλέον το ενάµιση έτο̋. Γίνεται κατανοητό ότι αν σε αυτή την κατάσταση διάλυση̋ εφαρµοστούν οι επιπλέον περικοπέ̋ που προβλέπει ο πρὁπολογισµό̋ για την «επίτευξη του πρωτογενού̋ πλεονάσµατο̋» τότε η δηµόσια υγεία θα καταρρεύσει πλήρω̋. Να σηµειωθεί, επίση̋, ότι µε βάση τι̋ «µνηµονιακέ̋ δεσµεύσει̋», το 70% του πρωτογενού̋ πλεονάσµατο̋ διατίθεται για την αποπληρωµή του χρέου̋ ενώ το υπόλοιπο 30% επιστρέφει στο δηµόσιο. Με άλλα λόγια από τα 2,5 αυτά δι̋ που θα κοπούν από την περίθαλψη των ελλήνων πολιτών, το 1,7 περίπου θα δοθεί στου̋ δανειστέ̋. Αυτή είναι η επιτυχία του πρωτογενού̋ πλεονάσµατο̋ και όλοι θα πρέπει πλέον να την γνωρίζουν…

Παντελώ̋ αιφνιδιαστικά οι δηµότε̋ του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ πληροφορήθηκαν ότι επίκειται ένα̋ ακόµη «ξαφνικό̋ θάνατο̋» µία̋ Υπηρεσία̋, του Υποθ/κείου Καλαµπάκα̋. Η εν λόγω απόφαση, εφόσον υλοποιηθεί, δηµιουργεί µία σειρά καίριων ερωτηµάτων που χρήζουν άµεση̋ απάντηση̋ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ δηµιουργεί εύλογο προβληµατισµό για τα κίνητρα και την σκοπιµότητά τη̋, λαµβανοµένων κυρίω̋ υπόψη των παρακάτω: - Το Υποθ/κείο Καλαµπάκα̋ είναι το Υποθ/κείο του δεύτερου µεγαλύτερου σε έκταση ∆ήµου στην Επικράτεια. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό ∆ηµοτών πολλοί εκ των οποίων -όπω̋ είναι γνωστό- προέρχονται από τον ορεινό όγκο του ∆ήµου. -Το άµισθο Υποθ/κείο Καλαµπάκα̋ ∆ΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟ˴ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, αντιθέτω̋ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΕΙ, αφού για κάθε πράξη καταβάλλει υποχρεωτικά τι̋ νόµιµε̋ εισφορέ̋ σε Ασφαλιστικά Ταµεία κ.λ.π. -Το Υποθ/κείο Καλαµπάκα̋ διαθέτει τεράστιο και πολύ σηµαντικό Αρχείο ακόµη και από την εποχή τη̋ Τουρκοκρατία̋ και τυχόν µεταφορά του αρχείου αυτού εγκυµονεί τεράστιου̋ κινδύνου̋ για την ασφάλειά του. -Τέλο̋, στο Υποθ/κείο Καλαµπάκα̋ απασχολούνται τρει̋ (3) υπαλλήλοι και των οποίων η τύχη είναι άγνωστη στην περίπτωση τη̋ κατάργησή̋ του µε ορατό τον κίνδυνο να προστεθούν στην τεράστια στρατιά ανέργων τη̋ χώρα̋. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ απερίφραστα την απαράδεκτη αυτή µεθόδευση που υποβάλλεται αποκλειστικά και µόνο από τι̋ µνηµονιακέ̋ δεσµεύσει̋, δεν συνεπάγεται κανένα δηµοσιονοµικό όφελο̋ αλλά αποτελεί µια ακόµη απόδειξη τη̋ προχειρότητα̋ του κυβερνητικού σχεδιασµού που οδηγεί την τοπική κοινωνία του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ σε µεγαλύτερο µαρασµό και τελικά ερήµωση, ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ δε,να καταθέσει άµεσα σχετική ερώτηση απευθυνόµενη στο αρµόδιο Υπουργείο. ΚΑΛΕΙ ακόµη,αφενό̋, του̋ εκπροσώπου̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ τουλάχιστον αυτή τη φορά να επιδείξουν την ανάλογη ευαισθησία και να κινητοποιηθούν πριν είναι αργά και, αφετέρου, όλου̋ του ∆ηµότε̋ και φορεί̋ να αντιδράσουν έµπρακτα απαιτώντα̋ την παραµονή του Υποθ/κείου και αποδίδοντα̋ τι̋ ευθύνε̋ που αναλογούν στου̋ πολιτικού̋ που µε την ψήφο του̋ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπερψήφισαν τα Μνηµόνια και τα καταστροφικά για την οργάνωση τη̋ ∆ιοίκηση̋ Σχέδια Νόµου, ενώ, συγχρόνω̋, παντελώ̋ υποκριτικά σήµερα δηλώνουν αντίθετοι µε τα αποτελέσµατα του κυβερνητικού νοµοθετικού έργου που αυτοί στήριξαν και στηρίζουν. Είναι επιτακτική, πλέον, ανάγκη η κοινωνία τη̋ Καλαµπάκα̋ να υψώσει ασπίδα προστασία̋ απέναντι σ´αυτήν την καταστροφική πρακτική τη̋ κυβέρνηση̋, η οποία χωρί̋ σχέδιο, χωρί̋ µελέτε̋, προβαίνει στο κλείσιµο υπηρεσιών αγνοώντα̋ τι̋ ανάγκε̋ των κατοίκων, υποβάλλοντα̋ αυτού̋ που αποµένουν σε ταλαιπωρίε̋ και οικονοµικέ̋ θυσίε̋, απαξιώνοντα̋ τη ζωή στην ελληνική περιφέρεια. Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Καλαµπάκα̋

H κυβέρνηση χαρίζει άδειε̋ στου̋ καναλάρχε̋ για τον έλεγχο και τη χουντοποίηση των ΜΜΕ Ενώ εδώ και τέσσερι̋ µήνε̋ η ΕΡΤ αµφισβητεί στα ίσια την κυβερνητική χούντα, αποκαλύπτονται οι πραγµατικέ̋ διαθέσει̋ τη̋ τελευταία̋ µε το δώρο προ̋ του̋ καναλάρχε̋. Του̋ χαρίζει, χωρί̋ υπερβολή, τι̋ άδειε̋ ψηφιακή̋ εκποµπή̋, δίνοντά̋ του̋ «συγχωροχάρτι» για 23 χρόνια παράνοµη̋ εκποµπή̋ και επιτρέποντά̋ του̋ να µπουν στην ψηφιακή εκποµπή πρακτικά δωρεάν. Η θρασύτατη κυβέρνηση και ο Κεδίκογλου χρησιµοποίησαν µάλιστα και το επιχείρηµα ότι έτσι, θα υπάρχουν τηλεοπτικέ̋ εκποµπέ̋ και στι̋ ακριτικέ̋ περιοχέ̋. Αφού πρώτα έκλεισαν την ΕΡΤ, τώρα χρησιµοποιούν απερίγραπτα ψέµατα για να καλύψουν τι̋ σχέσει̋ εξάρτηση̋ µε του̋ καναλάρχε̋. Και για να ολοκληρωθεί η εικόνα τη̋ απάτη̋, περνάνε τι̋ διατάξει̋ για τι̋ ψηφιακέ̋ άδειε̋ εµβόλιµα σε… νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγεία̋. Και φυσικά, έχουν φροντίσει ήδη για του̋ εντολεί̋ του̋, καθώ̋ κλείνοντα̋ την ΕΡΤ έχουν αφήσει την Digea µόνη τη̋ στον ψηφιακό χώρο. Εν ολίγοι̋, τι̋ άδειε̋ για να εκπέµπουν, το MEGA, o ANT1, o ΣΚΑΙ θα τι̋ ζητήσουν… από του̋ εαυτού̋ του̋. Αυτή είναι η διαφάνεια και το success story του Σαµαρά και του Βενιζέλου. Πλήρη̋ έλεγχο̋ και χουντοποίηση των ΜΜΕ, δωρεάν παραχώρηση στα παράνοµα εδώ και 23 χρόνια κανάλια και σωρηδόν απολύσει̋ για του̋ εργαζόµενου̋ που στο χώρο του Τύπου όλο και λιγοστεύουν ή παραµένουν απλήρωτοι για καιρό. Μόνη λύση είναι η ανατροπή των ΕΕ, ∆ΝΤ, µνηµονίων από τη ζωή µα̋. ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Πρόταση για τον νέο εκλογικό νόµο στην Αυτοδιοίκηση Ο διάλογο̋ για αλλαγή του τρόπου εκλογή̋ των αιρετών, στην αυτοδιοίΓράφει ο κηση άνοιξε και για πρώτη φορά οι πολίτε̋ θα έχουν την δυνατότητα, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΘΗΣ, άµεσα και ακηδεµόνευτα να εκλέ- ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ξουν τον δήµαρχο και τον περιφερειάρχη, στι̋ επερχόµενε̋ εκλογέ̋ του Μα˙ου 2014. Η πρόταση του εκλογικού νόµου ήδη βρήκε µεγάλη αποδοχή στι̋ τοπικέ̋ κοινωνίε̋ σε σχέση µε αυτό που βιώνουν τα τελευταία χρόνια από του̋ δήµου̋ και αναζητούν όµω̋ περισσότερη και λεπτοµερή ενηµέρωση, ενώ την ίδια στιγµή τα αντίστοιχα όργανα τη̋ αυτοδιοίκηση̋ , οι δήµαρχοι και οι περιφερειάρχε̋ παραµένουν µουδιασµένοι και αµήχανοι, µπροστά στο νέο εκλογικό νόµο. Ο «Καλλικράτη̋» σχεδιάστηκε το 2010 ω̋ πρόγραµµα διοικητική̋ µεταρρύθµιση̋ όπου θα αποτελούσε την απάντηση στην πολύπλευρη κρίση που διέρχεται η χώρα, ένα δίχτυ προστασία̋ των τοπικών κοινωνιών. Αντίθετα µε το σχέδιο» Καλλικράτη̋» ο αυτοδιοικητικο̋ θεσµό̋ έχει καταστεί ανελαστικό̋, γραφειοκρατικό̋, αναποτελεσµατικό̋, και απόµακρο̋ από τον πολίτη. Η ανάγκη να µπει εκ νέου η ατζέντα ενό̋ συνολικού πλαισίου για τον θεσµό είναι πάντα επίκαιρη, αυτό όµω̋ δεν αναιρεί την κατά αρχήν αποδοχή τη̋ πρόταση̋ τη̋ κυβέρνηση̋ για την αλλαγή του εκλογικού νόµου, µε παρατηρήσει̋ και διορθώσει̋ εκεί όπου χρειάζεται ώστε να ισχύσει στι̋ προσέχει̋ εκλογέ̋. Αυτό που λείπει από τον διάλογο που άνοιξε ω̋ τώρα είναι µια συγκεκριµένη πρόταση, αυτό που αναζητούν οι πολίτε̋, για το πώ̋ θα καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια και πω̋ θα ψηφίζουν στι̋ εκλογέ̋. Τα όσα λέγονται µέχρι σήµερα µόνο στρεβλώσει̋ προκαλούν. Για αυτό είναι χρέο̋ µα̋ να καταθέσουµε µια πρόταση για ακηδεµόνευτη εκλογή που συµβάλει στην συνεννόηση µεταξύ των παρατάξεων και των συµβούλων για ένα δήµο λειτουργικό, αποτελεσµατικό, για ένα δηµοτικό συµβούλιο, ανοιχτό δηµοκρατικό, όχι όπω̋ στι̋ κούφιε̋ προεκλογικέ̋ εξαγγελίε̋ και κατά πω̋ βλέπει ο καθένα̋ µετά την δηµοκρατία. Για αυτό είναι επιτακτικό καθήκον να καταθέσουµε µια τέτοια πρόταση εκλογή̋ των αιρετών όπου ευθύνη απέναντι στον πολίτη και στην αποστολή του̋ είναι βαριά. Ο υποψήφιο̋ δήµαρχο̋ εκλέγεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Οι ανεξάρτητοι δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονται επίση̋ σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Οι παραταξιακοί σύµβουλοι που προτείνει ο κάθε υποψήφιου̋ δήµαρχο̋ επίση̋ σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Και τέλο̋ τα συµβούλια των δηµοτικών διαµερισµάτων επίση̋ σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Η επίτευξη αυτού του σχεδίου επιτυγχάνεται µε τι̋ έξη̋ πρὁποθέσει̋. Σε κάθε δήµο ο δήµαρχο̋ εκλέγεται µε το (50%) συν (1) ένα και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο µε ένα σταυρό προτίµηση̋. Οι ανεξάρτητοι δηµοτικοί σύµβουλοι αποτελούν το 1/3 του συνόλου που απαρτίζονται οι ΟΤΑ για µια πόλη που το δηµοτικό συµβούλιο αποτελείται από (45) συµβούλου̋ οι (15) σύµβουλοι είναι ανεξάρτητοι εκλέγονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο µε ένα σταυρό προτίµηση̋. Οι ανεξάρτητοι δηµοτικοί έχουν σηµαντικό ρολό αφού αυτοί θα δίνουν την πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο και θα καθοριζουν την πορεία του δήµου µε την ψήφο του̋. Οι υπόλοιποι 30 δηµοτικοί σύµβουλοι που κατεβάζει ο καθένα̋ υποψήφιο̋ δήµαρχο̋ εκλέγονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από ένα έω̋ τρει̋ σταυρού̋ προτίµηση̋. Πρώτο̋ συνδυασµό̋ αναδεικνύεται αυτό̋ του νικητή στι̋ εκλογέ̋ δηµάρχου και µε το σύστηµα των 3/5 παίρνει 18 συµβούλου̋. Σε όποιον ΟΤΑ προκύπτει περιττό̋ αριθµό̋ ο πρώτο̋ συνδυασµό̋ παίρνει και συν ένα (1) δηµοτικό σύµβουλο παραπάνω και ακολουθούν οι υπόλοιποι συνδυασµοί. Τα τοπικά συµβούλια ψηφίζονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγεται ο πρώτο̋ σε ψήφου̋ πρόεδρο̋ και ακολουθούν τα µέλη µε την σειρά εκλογή̋ του̋ συµπληρώνοντα̋ τον απαιτούµενο αριθµό του έκαστου δηµοτικού διαµερίσµατο̋. Στι̋ περιφέρειε̋ κατεβαίνουν ανεξάρτητοι σύµβουλοι, µε το ίδιο ποσοστό του 1/3 οι περιφερειάρχε̋ στα περιφερειακά διαµερίσµατα κατεβάζουν ψηφοδέλτιο όπου οι σύµβουλοι εκλέγονται µε το ίδιο σύστηµα των 3/5. Με την εφαρµογή του νέου εκλογικού νόµου µια νέα εποχή χρηστή̋ λειτουργία̋ ανοίγει για την Τ.Α πνέει άνεµο̋ δηµοκρατία̋ σπάει το συγκεντρωτικό µοντέλο διαχείριση̋, παλαιέ̋ αντιλήψει̋ και δυσλειτουργίε̋ και οι τοπικέ̋ κοινωνίε̋ έχουν τον πρώτο λόγο.


ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

11

Α̋ σώσουµε περισσότερε̋ από 100.000 ζωέ̋! Ο Σύνδεσµο̋ Φιλολόγων Τρικάλων τίµησε τον Κώστα Καβάφη Τα βήµατα για επιτυχή ΚΑΡΠΑ

Κ

άθε χρόνο περίπου 350.000 Ευρωπαίοι πέφτουν θύµατα εξωνοσοκοµειακή̋ Kαρδιακή̋ Aνακοπή̋ (αιφνίδια διακοπή τη̋ λειτουργία̋ τη̋ καρδιά̋). Μέχρι και σήµερα, λιγότεροι από 1 στου̋ 10 επιβιώνουν. Την επιβίωση µπορεί να αυξήσει, κατά 2-3 φορέ̋, η Kαρδιοπνευµονική Aναζωογόνηση-ΚΑΡΠΑ (Θωρακικέ̋ Συµπιέσει̋ και Εµφυσήσει̋ ∆ιάσωση̋), η οποία ωστόσο εφαρµόζεται µόλι̋ σε 1 από τι̋ 5 περιπτώσει̋ εξωνοσοκοµειακή̋ Kαρδιακή̋ Ανακοπή̋. Για να καταλάβουµε καλύτερα του̋ αριθµού̋ αυτού̋, οι εκτιµώµενοι θάνατοι από έξωνοσοκοµειακή Καρδιακή Ανακοπή ισοδυναµούν µε 1000 περίπου θανάτου̋ την ηµέρα, κάθε µέρα του χρόνου, ανά την Ευρώπη: 2 γεµάτα αεροπλάνα τύπου Jumbo να συγκρούονται χωρί̋ επιζώντε̋ κάθε µέρα. Η εξωνοσοκοµειακή Καρδιακή Ανακοπή µπορεί να συµβεί οπουδήποτε, στο δρόµο, στο χώρο εργασία̋, κατά τη διάρκεια άσκηση̋ ή άλλη̋ στρεσογόνου δραστηριότητα̋. Η πλειοψηφία συµβαίνει στο σπίτι. Τα πρώτα λεπτά µετά την Καρδιακή Ανακοπή είναι καθοριστικά και η βοήθεια θα δοθεί από τον παρευρισκόµενο πολίτη-µάρτυρα. ∆υστυχώ̋, µόνο µια µικρή µειοψηφία θυµάτων Καρδιακή̋ Ανακοπή̋ λαµβάνουν αυτή τη ζωτική̋ σηµασία̋ βοήθεια έγκαιρα, ώστε να επιστρέψουν στη ζωή. Στι̋ 16 Οκτωβρίου οργανώνεται, από το Ευρωπἀκό Συµβούλιο Αναζωογό-νηση̋ (ERC), η πρώτη «Ευρωπἀκή Μέρα Επανεκκίνηση̋ µια̋ καρδιά̋», κατά τη διάρκεια τη̋ οποία̋ απλοί πολίτε̋ θα διδαχθούν πω̋ θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση µια̋ καρδιά̋, που έχει υποστεί Καρδιακή Ανακοπή. Στό-χο̋ τη̋ δράση̋ αυτή̋ είναι η βελτίωση του πολύ χαµηλού ποσοστού ανθρώπων που επιβιώνουν µετά από εξωνοσοκοµειακή Καρδιακή Ανακοπή. Περισσότεροι άνθρωποι εκπαιδευµένοι να βοηθούν στην ε-πανεκκίνηση µια̋ καρδιά̋ θα µπορούσαν να σώσουν 100.000 και πλέον ζωέ̋ το χρόνο σε όλη την Ευρώπη. Αν περισσότεροι άνθρωποι εκπαιδευτούν (ιδιαίτερα σε δηµόσιου̋ χώρου̋-κλειδιά όπω̋ αεροδρόµια, γήπεδα, ξενοδοχεία κ.α.) και περισσότεροι Αυτόµατοι Εξωτερικοί Απινιδωτέ̋ (ΑΕΑ) τοποθετηθούν σε στρατηγικά σηµεία, 50% των θανάτων από Καρδιακών Ανακοπών θα µπορούσαν αποτελεσµατικά να προληφθούν. Κάνοντα̋ ΚΑΡΠΑ, δεν κάνει̋ κανένα κακό. Το µόνο κακό είναι να µην κάνει̋ τίποτα. Οι άνθρωποι φοβούνται να κάνουν ΚΑΡΠΑ και αυτό είναι κατανοητό. Η ΚΑΡΠΑ ωστόσο είναι πολύ πιο εύκολη από ότι πιστεύεται και σώζει ζωέ̋. Είναι µια απλή και εύκολα εφαρµόσιµη, από του̋ περισσότερου̋, διαδικασία. Ακόµη και ένα παιδί µπορεί να κάνει ΚΑΡΠΑ!

Μια εξαιρετική εισήγηση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τρικαλινοί το απόγευµα τη̋ Παρασκευή̋, µε αφορµή το αφιέρωµα του Συνδέσµου Φιλολόγων Τρικάλων στον Κ.Π. Καβάφη. Οµιλητή̋ ήταν ο κ. Λάµπρο̋ Βαρελά̋, επίκουρο̋ καθηγητή̋ νεοελληνική̋ φιλολογία̋ στο Τµήµα Φιλολογία̋ του Α.Π.Θ.

(Κλήση ασθενοφόρου: Το 112 είναι ο ενιαίο̋ αριθµό̋ κλήση̋ επειγόντων περιστατικών και ισχύει σε όλε̋ τι̋ χώρε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. Στην Ελλάδα ο αριθµό̋ κλήση̋ του ΕΚΑΒ είναι το 166.) Ο αριθµό̋ των ανθρώπων που πεθαίνουν άδικα από Καρδιακή Ανακοπή είναι απαράδεκτο̋. Αν εκπαιδευτούν περισσότεροι άνθρωποι στην ΚΑΡΠΑ και έχουν πρόσβαση σε Απινιδωτή τα ποσοστά επιβίωση̋ θα ανέβουν. Χρειαζόµαστε απεγνωσµένα να διδάσκεται η ΚΑΡΠΑ στα σχολεία και νέα νοµοθεσία που να απαιτεί Απινιδωτέ̋ σε πολυσύχναστα δηµόσια µέρη, όπου µπορεί να συµβεί Καρδιακή Ανακοπή. Πολίτε̋ µε στοιχειώδη εκπαίδευση σε δεξιότητε̋ ΚΑΡΠΑ και µε µόνο εργαλείο τα χέρια του̋, µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά στην επανεκκίνηση µια̋ καρδιά̋, που έχει σταµατήσει να λειτουργεί. Ακόµη και µια µέτρια αύξηση του αριθµού των πολιτών που εφαρµόζουν ΚΑΡΠΑ θα µπορούσε να σώσει πολλέ̋ ζωέ̋. Οι πολίτε̋ έχουν πραγµατικά τη δύναµη και την ικανότητα να σώσουν ζωέ̋! Ελένη Πολύζου Ιατρό̋-Αναισθησιολόγο̋ Γ.Ν.Τρικάλων

Με σειρά εκδηλώσεων του ∆ήµου από 18 έω̋ 20 Οκτωβρίου

Η Καλαµπάκα θυµάται την πυρπόληση και γιορτάζει την απελευθέρωσή τη̋

Για τη συµπλήρωση 70 χρόνων από τα στρατεύµατα κατοχή̋ Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Η ∆ηµοτική Αρχή προκειµένου ο εορτασµό̋ για τα 70 χρόνια από την πυρπόληση και απελευθέρωση τη̋ Καλαµπάκα̋ από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχή̋ να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα, προγραµµάτισε σειρά εκδηλώσεων το πρόγραµµα των οποίων έχει ω̋ εξή̋: Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 - Ώρα 7:30 π.µ.: Όρθρο̋ – Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνο̋ Καλαµπάκα̋ - Ώρα 10:00 π.µ.: Επίσηµη ∆οξολογία Θα ψάλλει ο Σύλλογο̋ Φίλων Παραδοσιακή̋ Μουσική̋ και Ψαλτική̋ Τέχνη̋ «Ο Άγιο̋ Βησσαρίων» - Ώρα 10:15 π.µ.: Οµιλία για την πυρπόληση – Απελευθέρωση τη̋ Καλαµπάκα̋ 1943 – 1944 από τον κ. Ευθύµιο Τάκο – Εκπαιδευτικό – Πρόεδρο του Συλλόγου «Ο Άγιο̋ Βησσαρίων»

- Ώρα 10:30 π.µ.: Επιµνηµόσυνη δέηση – Κατάθεση στεφάνων Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 Το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋, ώρα 19:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Καλαµπάκα̋, θα πραγµατοποιηθεί επίσηµο̋ εορτασµό̋, µε πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει: 1. Αφήγηση – Βιντεοεικόνα ενό̋ ιστορικού Χρονικού – Μαρτυρία, ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ, του

Καλαµπακιώτη αειµνήστου ∆ασκάλου – Λαογράφου – Ιστορικού Ερευνητή, Στεφάνου Αργ. Αθανασούλα από το βιβλίο του «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», µε τίτλο: «Το χρονικό τη̋ Ιταλογερµανική̋ σκλαβιά̋ στην Καλαµπάκα – Πυρπόληση και απελευθέρωσή τη̋ από τα γερµανικά στρατεύµατα Κατοχή̋». 2. Αποσπάσµατα από δύο επίκαιρα διηγήµατα του Γρηγόρη Σταγέα, από το βιβλίο του «ΠΕΤΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ήτοι: Α΄. Του ΠΟΛΕΜΟΥ και Β΄. Τη̋ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ – ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ, µε αφήγηση, βιντεοεικόνα και ζωντανή αναπαράσταση κάποιων σκηνών. Την όλη εκδήλωση θα πλαισιώσει η ∆ηµοτική Χορωδία, Παιδική Χορωδία και το Μουσικό Σχήµα τη̋ Μουσική̋ Σχολή̋ του ∆ήµου Καλαµπάκα̋, µε τραγούδια του πολέµου, τη̋ σκλαβιά̋ και τη̋ λευτεριά̋, υπό τη ∆ιεύθυνση - ενορχήστρωση τη̋ ∆/ντρια̋ τη̋ Μουσική̋ Σχολή̋ Όλγα̋ Κουτσαλιάρη. Το συντονισµό τη̋ όλη̋ εκδήλωση̋ έχει αναλάβει το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ».

Την έναρξη τη̋ εκδήλωση̋ έκανε η πρόεδρο̋ του Συνδέσµου Γεωργία Κολοβελώνη, η οποία ευχαρίστησε τον οµιλητή που αποδέχτηκε την πρόσκληση να µιλήσει για τον σπουδαίο Αλεξανδρινό ποιητή, στον οποίο είναι αφιερωµένο το έτο̋ που διανύουµε, αφού έχει ανακηρυχθεί ω̋ «έτο̋ Καβάφη». Η εισήγηση του κ. Βαρελά εστίασε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο Κ. Π. Καβάφη̋ στα ιστορικά του ποιήµατα για τη µεταβατική περίοδο των πρώτων µεταχριστιανικών αιώνων. Ο οµιλητή̋ επιχείρησε να δείξει ότι η περίοδο̋ αυτή τράβηξε την προσοχή του Καβάφη, επειδή πρόκειται για µια πολύχρονη και επώδυνη µετάβαση από τον αρχαιοελληνικό στον πρώιµο βυζαντινό και από την παγανιστική θρησκεία στη χριστιανική. Το αποτέλεσµα είναι οι άνθρωποι τη̋ εποχή̋ να βιώνουν δραµατικέ̋ συγκρούσει̋ και να βρίσκονται ενώπιον πολλών διληµµάτων. Και όλα αυτά, εντέλει, έλκουν τον ποιητή Καβάφη. Ο συµπολίτη̋ µα̋ Πανεπιστηµιακό̋ εντυπωσίασε το ακροατήριο, το οποίο παρακολούθησε µε αµείωτο ενδιαφέρον την εισήγηση.


12 Συµµετέχει και η ∆.∆. Εκπαίδευση̋ Τρικάλων

Πρόγραµµα κατά του κοινωνικού αποκλεισµού στα σχολεία ∆ιακρατική συνάντηση στην πόλη µα̋ στα τέλη

Οκτωβρίου

Comenius Regio 2013-15 “Schools without

borders”

H ∆ιεύθυνση ∆/θµια̋ Εκπαίδευση̋ Τρικάλων σε συνεργασία µε φορεί̋ του δήµου και σχολείων του νοµού πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία µε Γραφείο ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ του Βελγίου, το ευρωπἀκό πρόγραµµα Comenius Regio “ Schools without borders”κατά τη διετία 2013-15. Το εν λόγω πρόγραµµα στοχεύει στην αντιµετώπιση των ποικίλων προβληµάτων που υφίστανται στα σχολεία εξαιτία̋ του κοινωνικού αποκλεισµού των µεταναστών καθώ̋ και άλλων κοινωνικών οµάδων. Ταυτόχρονα, η συµµετοχή σε µια σύµπραξη µε σχολεία από διαφορετικέ̋ χώρε̋ θα δώσει σε µαθητέ̋ και εκπαιδευτικού̋ την ευκαιρία να εξασκήσουν τι̋ ξένε̋ γλώσσε̋ που πιθανόν γνωρίζουν, αλλά συνάµα θα λειτουργήσει ω̋ µέσο κινητοποίηση̋ για την εκµάθηση ξένων γλωσσών, εξασφαλίζοντα̋ ανοιχτού̋ δίαυλου̋ επικοινωνία̋ µε του̋ άλλου̋ λαού̋ και εµπεδώνοντα̋ το πλαίσιο τη̋ µεταξύ του̋ ουσιαστική̋ συνεργασία̋. Συνάµα, οι διακρατικέ̋ συνεργασίε̋ µέσα στο πλαίσιο τη̋ Ενωµένη̋ Ευρώπη̋ µπορούν να επιφέρουν κύµα ανανέωση̋ σε πολλαπλά επίπεδα στο χώρο τη̋ ευρύτερη̋ εκπαίδευση̋, κατ’ επέκταση και στο χώρο τη̋ άτυπη̋ µάθηση̋. Ειδικότερα, η διακρατική συνεργασία στο παρόν πρόγραµµα αποβλέπει στην ανάπτυξη στενή̋ συνεργασία̋ µε τα εταιρικά σχολεία και οργανισµού̋ των δύο χωρών που συµµετέχουν. Η συνεργασία αυτή έχει ω̋ πρώτιστο στόχο να κατανοήσουµε ότι η ύπαρξη τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ στηρίζεται στην ποικιλοµορφία. Σε µια εποχή που η πολυπολιτισµικότητα και η διαφορετικότητα θεωρούνται δεδοµένα, η συνεργασία και η αρµονική συνύπαρξη είναι απαραίτητα στοιχεία για την πρόοδο τη̋ κοινωνία̋. Βασιζόµενοι σε αυτό το σκεπτικό θα προσπαθήσουµε να περάσουµε στου̋ συµµετέχοντε̋ το µήνυµα ότι κανένα έθνο̋ και καµιά κοινωνική οµάδα δε θα πρέπει να αισθάνεται µειονεκτικά και να «αποκλείεται» από τον κοινωνικό περίγυρο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να γίνει συνείδηση στου̋ συµµετέχοντε̋ ότι ο σεβασµό̋ τη̋ διαφορετική̋ κουλτούρα̋, του διαφορετικού πολιτισµού και τη̋ οποιασδήποτε ιδιαιτερότητα̋ είναι το πρώτο βήµα για την υπερπήδηση όλων των δυσκολιών. Το δεύτερο βήµα είναι να «µοιραστούµε» και να εξοικειωθούµε µε το διαφορετικό και το τρίτο να το εκτιµήσουµε και να το ενσωµατώσουµε στη σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα. Άλλωστε η πρόοδο̋ τη̋ ανθρωπότητα̋ υπήρξε το αποτέλεσµα τη̋ συνύπαρξη̋ και τη̋ συνεισφορά̋ όλων µα̋. Η υλοποίηση κοινών προγραµµάτων µε άλλα σχολεία, πέρα από τον ελλαδικό χώρο, δίνει τη δυνατότητα διαµόρφωση̋ συγκρίσιµων αποτελεσµάτων και αξιολόγηση̋ τόσο τη̋ συγκεκριµένη̋ προσπάθεια̋ όσο και του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολό του. Η άµεση επαφή δε µε τον τρόπο εργασία̋, τι̋ εκπαιδευτικέ̋ µεθόδου̋ και το εκπαιδευτικό σύστηµα των άλλων εταίρων διευρύνει τι̋ γνώσει̋, τι̋ εµπειρίε̋ και τι̋ αντιλήψει̋ των εκπαιδευτικών αλλά και του λοιπού προσωπικού των σχολείων και των υπολοίπων φορέων, γεγονό̋ που µπορεί να λειτουργήσει ω̋ εφαλτήριο για την προσέγγιση και αντιµετώπιση του προβλήµατο̋. Εν όψει, λοιπόν, τη̋ πρώτη̋ συνάντηση̋ των εταίρων που θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη µα̋, στι̋ 29 Οκτώβρη -2 Νοέµβρη, οι εµπλεκόµενοι φορεί̋, ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ Ν. Τρικάλων, e-trikala, Ασκληπιό̋, 3ο Γυµνάσιο, 3ο Λύκειο, Λύκειο Βαλτινού, 1ο Γυµνάσιο Καλ/κα̋ και Επάλ Πύλη̋ πραγµατοποίησαν συνάντηση εργασία̋ στι̋ 09/10/2013 για την οργάνωση και προετοιµασία του προγράµµατο̋ προκειµένου να είναι έτοιµοι να υποδεχθούν του̋ Βέλγου̋ εταίρου̋. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Για τη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση του «ΜΥΛΟΥ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ» Ήρθε για συζήτηση και έγκριση στο δηµοτικό συµβούλιο ο πρὁπολογισµό̋ του «Μύλου των Ξωτικών» και η ανάθεση τη̋ διοργάνωση̋ στη γνωστή οµάδα management του etrikala δικαιώνοντα̋ για ακόµα µία φορά απόλυτα τη θέση µα̋ που έχουµε επισηµάνει ω̋ δηµοτική παράταξη και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στο ∆.Σ. του e-trikala, αλλά και γενικότερα στο δηµόσιο διάλογο, ότι δηλαδή κάθε καινούργια διοργάνωση θα απαιτεί όλο και περισσότερε̋ οικονοµικέ̋ δαπάνε̋, θα απαιτεί όλο και µεγαλύτερα επιχειρηµατικά ρίσκα, θα επιβάλλει όλο και µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση των δράσεων και των δοµών του όλου εγχειρήµατο̋. Και όσο θα µεγαλώνει ο οικονοµικό̋ τζίρο̋ του εγχειρήµατο̋, όσο θα αυξάνονται τα κέρδη των µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο δηλαδή µεγαλύτερη θα είναι η εµπορική επιτυχία του «Μύλου» τόσο µεγαλύτερο θα είναι το οικονοµικό έλλειµµα που θα καλείται κάθε χρονιά να πληρώνει είτε άµεσα, είτε έµµεσα ο ∆ήµο̋. Ο κ. Ράπτη̋ µε την καινούργια εισήγησή του διαψεύδει τον εαυτό του, όταν από την ίδια θέση τόσο πέρυσι όσο και το 2011 υπόσχονταν ότι µεσοµακροπρόθεσµα οι δαπάνε̋ υλοποίηση̋ του «Μύλου» θα µειώνονταν από χρόνο σε χρόνο , αφού θα είχαν αποκτηθεί ήδη τα δύο πρώτα χρόνια οι πάγιε̋ εγκαταστάσει̋ και οι οποίε̋ θα ήταν δυνατό να επαναχρησιµοποιούνται κάθε χρόνο. Αντίθετα διαπιστώνουµε ότι όσο γιγαντώνεται ο «Μύλο̋» επιχειρηµατικά, όσο µεγαλύτερη θα είναι η αύξηση των κερδών 5-10 µεγάλων επιχειρηµατικών «κοινοπραξιών», τόσο περισσότερο θα απαιτεί την «αιµοδοσία» του δήµου και τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋, όσο µεγαλύτερη θα είναι αυτή η «αιµοδοσία» τόσο µεγαλύτερο θα είναι το οικονοµικό του έλλειµµα, και συνεπώ̋ τόσο µεγαλύτερο θα είναι το έλλειµµα του ∆ήµου. Το 2011 οι δαπάνε̋ κυµάνθηκαν περίπου στι̋ 250.000 ευρώ και το έλλειµµα έφθασε τι̋ 63.000 ευρώ, το 2012 οι δαπάνε̋ διπλασιάσθηκαν, αλλά το

έλλειµµα τη̋ διοργάνωση̋ τριπλασιάστηκε και σύµφωνα µε τι̋ δικέ̋ µα̋ εκτιµήσει̋ ξεπέρασε το ποσό των 200.000 ευρώ. Φέτο̋ που οι πρὁπολογισµένε̋ δαπάνε̋ τριπλασιάζονται και εκτινάσσονται κοντά στο ποσό των 800.000 ευρώ (χωρί̋ Φ.Π.Α.) που προφανώ̋ µέσα από τι̋ «αναµενόµενε̋» αναθεωρήσει̋ σίγουρα θα αγγίξουν το 1.000.000 ευρώ, οι πολίτε̋ θα πρέπει να αναµένουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν έλλειµµα τη̋ τάξη̋ µισού εκατοµµυρίου, τη στιγµή που οι παχυλέ̋ άλλοτε χορηγίε̋, φέτο̋ θα είναι «σταγόνα στον ωκεανό». Είναι ξεκάθαρο ότι η κατάσταση έχει εκτροχιασθεί και αυτό συµβαίνει γιατί όσο µεγαλύτερη είναι η επιδίωξη κερδοφορία̋ εκ µέρου̋ των µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων, εξ αιτία̋ τη̋ αναµενόµενη̋ αύξηση̋ τη̋ προσέλευση̋ επισκεπτών, τόσο µεγαλύτερη πίεση αυτά τα συµφέροντα θα ασκούν για µεγαλύτερα κονδύλια προώθηση̋ και διαφήµιση̋, αλλά και επέκταση̋ των παγίων εγκαταστάσεων. Αυτόν το διογκωµένο λογαριασµό θα κληθούν να τον πληρώσουν ο ∆ήµο̋ και το σύνολο των πολιτών σε µία εποχή έντονη̋ δηµοσιονοµική̋ λιτότητα̋, περιορισµού των κοινωνικών δαπανών και περικοπή̋ των πόρων τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋, όταν τα πάντα γύρω µα̋ διαλύονται. Σε όλο αυτό το πλαίσιο εν-

ΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧ oto ητο - M Αυτοκίν - ∆ιατροφή η σ α δ έ κ ση ∆ιασ - Υπόδη Ένδυση η & Παιδί σ υ ε ίδ α π Εκ Γραφείο ν Οικία & πηρεσιώ Υ ή χ ο ρ Πα

τάσσεται η υποβάθµιση του πάρκου Ματσόπουλου και η µετατροπή του σε χώρο ανάπτυξη̋ λούνα παρκ και µια̋ τεράστια̋ επιχειρηµατική̋ παραγκούπολη̋. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η επί τετράµηνο αποκλειστική του χρήση από την οργανωτική οµάδα του «Μύλου», η καταπάτηση του συνόλου του δηµόσιου και κοινόχρηστου χώρου, η ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση ακόµα και παρόχθιων περιοχών στο κέντρο τη̋ πόλη̋, όπου θα αναπτυχθούν και ανταγωνιστικέ̋ δράσει̋ µε τι̋ εµπορικέ̋ επιχειρήσει̋ του εµπορικού κέντρου. ∆εν υπερψηφίσαµε την εκ νέου ανάθεση του εγχειρήµατο̋ στη διοίκηση του e-trikala, αφού αυτή «ξέχασε» να εντάξει στον πρὁπολογισµό το κονδύλιο τη̋ ταµιακή̋ εξυπηρέτηση̋ του ελλείµµατο̋ τη̋ περυσινή̋ χρήση̋, ποσού 150.000 ευρώ, όπω̋ ο κ. Ράπτη̋ είχε δεσµευθεί στον απολογισµό τη̋ περυσινή̋ χρονιά̋ ότι θα γίνει ώστε να µην χρειασθεί να το καταβάλλει ο δήµο̋. Ποιο̋ άραγε πλήρωσε ή θα πληρώσει το περυσινό έλλειµµα; ∆εν υπερψηφίσαµε τον πρὁπολογισµό δαπανών, αφού αποτελεί ένα τραγέλαφο, στον οποίο κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σωρεύονται σε οκτώ ξερά νούµερα. ∆εν υπερψηφίσαµε τον πρὁπολογισµό εκτιµώµενων εσόδων όπου δεκάδε̋ χρήσει̋ µε φερόµενο τεράστιο κύκλο εργασιών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ συµπυκνώνονται σε τέσσερα όλα και όλα νούµερα. ∆εν υπερψηφίσαµε ένα πρὁπολογισµό αδιαφάνεια̋, αναθέσεων, ένα πρὁπολογισµό – κουρελόχαρτο, ένα πρὁπολογισµό όπου τα πάντα θυσιάζονται στο βωµό του κέρδου̋ λίγων και συγκεκριµένων επιχειρηµατιών που επενδύουν στην

24310

εµπορευµατοποίηση τη̋ αθωότητα̋ των παιδικών ψυχών προκειµένου να κερδοσκοπήσουν σε βάρο̋ του πενιχρού οικογενειακού εισοδήµατο̋, αλλά και στο βωµό του µεγαλὀδεατισµού τη̋ δηµοτική̋ αρχή̋ που έχει αναγορεύσει τα «Ξωτικά» σε εγχείρηµα πρώτη̋ γραµµή̋, όταν για τρία χρόνια τώρα υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόµενοι του ∆ήµου και όταν βασικέ̋ κοινωνικέ̋ δοµέ̋ ουσιαστικά δεν λειτουργούν ή καταργούνται η µία µετά την άλλη. Στον κ. ∆ήµαρχο και στου̋ «βαστάζου̋» του εγχειρήµατο̋ που µα̋ λοιδόρησαν για την κριτική που ασκήσαµε, του̋ θυµίζουµε ότι αν και εκλέχθηκαν το 2010 µε το σύνθηµα τη̋ διαφάνεια̋ και τη̋ ενίσχυση̋ του αισθήµατο̋ τη̋ δηµοκρατία̋, δυστυχώ̋ για αυτού̋ η αλαζονεία τη̋ εξουσία̋ του̋ έχει εµφυσήσει να δείχνουν περισσή ανοχή σε σκοτεινέ̋ διαδροµέ̋ τη̋ οικονοµική̋ διαχείριση̋ του «Μύλου» και αυτό κάποια ηµέρα θα το χρεωθούν πολιτικά. Το «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» έχει πρότασή όχι µόνο για τα «Ξωτικά», αλλά κυρίω̋ για τη διοργάνωση µία̋ άλλου τύπου χριστουγεννιάτικη̋ γιορτή̋, όπου η συµµετοχή των παιδιών και η προσφορά του δήµου δεν θα αποτιµώνται σε εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ ευρώ αλλά σε προσπάθεια για να στηριχθεί στα δύσκολα η κοινωνία και ο δηµότη̋ στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία, όπου καθηµερινά ελλοχεύει ο κοινωνικό̋ αποκλεισµό̋ και η ταξική ανισότητα. Αυτή την πρόταση θα την συζητήσουµε µε του̋ φορεί̋ τη̋ πόλη̋ και θα την παρουσιάσουµε σύντοµα στου̋ Τρικαλινού̋ πολίτε̋. Γιατί στη ζωή δεν υπάρχει µόνο ο «µπακλαβά̋» αλλά και η διάθεση για πραγµατική δηµιουργία και αλληλεγγύη.

35777 38222

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Η καλύτερη λύση θέρµανση̋, λόγω τιµή̋…

Ξεκινούν τα πάρτυ και συνεχίζονται οι εγγραφέ̋ στην ΤΕΡΨΙΣ!!!

Παραµένει πρώτο στι̋ επιλογέ̋ των Θεσσαλών

Είναι επίκαιρο και συχνό το ερώτηµα ποια είναι η πιο συµφέρουσα λύση θέρµανση̋ ενόψει τη̋ νέα̋ χειµερινή̋ περιόδου και εν µέσω δύσκολων οικονοµικών συνθηκών. Η απάντηση είναι το φυσικό αέριο, το οποίο διαχρονικά λόγω τη̋ συµφέρουσα̋ τιµή̋ του και των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων του όπω̋ η ευκολία χρήση̋, η αυτονοµία και ο σεβασµό̋ στο περιβάλλον παραµένει πρώτο στι̋ επιλογέ̋ των πολιτών τη̋ Θεσσαλία̋. Οι πολίτε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ αναγνωρίζουν τον σύγχρονο και οικονοµικό τρόπο Θέρµανση̋ µε φυσικό αέριο, ο οποίο̋ παρέχει σηµαντική εξοικονόµηση συγκριτικά µε το πετρέλαιο. Η τιµή φυσικού αερίου υπολογίζεται για τον µήνα Οκτώβριο στα 0,80ευρώ/Nm3 µε ενδεχόµενη περεταίρω µείωση έω̋ τέλο̋ του έτου̋. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε βάση τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξη̋ για την µέση τιµή του πετρελαίου θέρµανση̋ κατά την τελευταία χειµερινή περίοδο (Οκτώβριο̋ 2012 – Απρίλιο̋ 2013), η εξοικονόµηση που πρόσφερε το φυσικό αέριο συγκριτικά µε το πετρέλαιο θέρµανση̋ υπερέβη το 41%. Και το φετινό χειµώνα αναµένεται η διαφορά να διατηρηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα. Η ΕΠΑ Θεσσαλία̋ από 01/07/2013 ξεκίνησε την εφαρµογή ενό̋ νέου προγράµµατο̋ «Σταθερή̋ Μηνιαία̋ Χρέωση̋» (πρόγραµµα «relax super απλό»), ανταποκρινόµενη στην ανάγκη για ευελιξία που επιβάλλουν οι δυσµενεί̋ οικονοµικέ̋ συνθήκε̋. Το νέο πρόγραµµα διευκολύνει του̋ χρήστε̋ φυσικού αερίου στην πληρωµή τη̋ κατανάλωσή̋ του̋ προσφέροντα̋ τη δυνατότητα για σταθερό κόστο̋ θέρµανση̋ και ζεστού νερού όλο το χρόνο. Το πρόγραµµα «relax super απλό» κατανέµει ισόποσα την προβλεπόµενη συνολική ετήσια χρέωση των καταναλωτών σε 12 ισόποσε̋ µηνιαίε̋ δόσει̋.

Για παράδειγµα, ένα διαµέρισµα 80 - 110 τ.µ. µε ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου περίπου 800 κυβικών µέτρων για θέρµανση και ζεστό νερό χρήση̋, ο σταθερό̋ µηνιαίο̋ λογαριασµό̋ ανέρχεται στα 80 ευρώ. Λόγω των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χρήση του φυσικού αερίου, συνεχίζεται αθρόα η αύξηση των νέων συνδέσεων φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία τη̋ ΕΠΑ Θεσσαλία̋, µόνο κατά του̋ τρει̋ τελευταίου̋ µήνε̋ Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο οι νέε̋ συνδέσει̋ φυσικού αερίου ανήλθαν σε 2.812 ενώ ω̋ το τέλο̋ του έτου̋ οι ετήσιε̋ νέε̋ συµβάσει̋ αναµένεται να ξεπεράσουν τι̋ 6.500! Συνολικά, οι συµβάσει̋ πελατών φυσικού αερίου στο ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα τη̋ Θεσσαλία̋ στο τέλο̋ Σεπτεµβρίου ανέρχονται σε 67.416 και υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 180.000 πολίτε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ απολαµβάνουν τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το φυσικό αέριο, δηλαδή οικονοµία, καλύτερη ποιότητα ζωή̋ και προστασία του περιβάλλοντο̋. Επιπλέον κίνητρο για τη σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου αποτελεί το πρόγραµµα τη̋ ΕΠΑ Θεσσαλία̋ «easy super free – ∆ωρεάν Τέλη Σύνδεση̋», που ξεκίνησε τον Ιούλιο 2013 και θα εξακολουθεί να ισχύει λόγω τη̋ µεγάλη̋ απήχηση̋ που σηµειώθηκε έω̋ το τέλο̋ του έτου̋. To πρόγραµµα προσφέρει µηδενικά τέλη σύνδεση̋ για όλου̋ του̋ νέου̋ πελάτε̋ που βρίσκονται σε κτίρια µε υφιστάµενε̋ παροχετευτικέ̋ στήλε̋ ή συστοιχίε̋ (κατασκευασµένε̋ ω̋ 31/12/2012). Η προσφορά αφορά τη ∆ΩΡΕΑΝ κατασκευή του σηµείου παροχή̋ που αποτελεί αρµοδιότητα τη̋ ΕΠΑ Θεσσαλία̋ (τοποθέτηση του µετρητή φυσικού αερίου). Αυτό σηµαίνει ότι ο πελάτη̋ αποκτά ένα σηµαντικό όφελο̋, καθώ̋ δεν επιβαρύνεται µε το ποσό των τελών σύνδεση̋, αλλά µόνο µε το κόστο̋ τη̋ εσωτερική̋ του εγκατάσταση̋. Οι ενδιαφερόµενοι για τη χρήση του φυσικού αερίου θα πρέπει να προγραµµατίσουν

έγκαιρα τη σύνδεσή του̋ στο δίκτυο φυσικού αερίου και γνωρίζοντα̋ ότι πρόκειται για µία απλή διαδικασία, η οποία διαρκεί έω̋ δύο µήνε̋ από την ηµεροµηνία υπογραφή̋ συµβολαίου στι̋ περιοχέ̋ όπου υπάρχει διαθέσιµο δίκτυο φυσικού αερίου. Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ είναι διαθέσιµε̋ στην ιστοσελίδα (www.epathessalia.gr) τη̋

ΕΠΑ Θεσσαλία̋ ΑΕ και στο τηλεφωνικό κέντρο 801 801 801 2 (από σταθερό µε αστική χρέωση) για όλη τη Θεσσαλία, καθώ̋ και στα κατά τόπου̋ Γραφεία Εξυπηρέτηση̋ Πελατών. Με εκτίµηση, Μπακούρα̋ Λεωνίδα̋ ∆ιευθυντή̋ Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ΕΠΑ Θεσσαλία̋

Ξεκίνησαν τα µαθήµατα στο θεατρικό Εργαστήριο Πύλη̋

Με µεγάλη επιτυχία ξεκίνησαν τα µαθήµατα του Θεατρικού Εργαστηρίου ∆ήµου Πύλη̋ που γίνεται σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γυναικών Παλαιοµονάστηρου. Στην έναρξη των µαθηµάτων παρευρέθησαν ο Αντιδήµαρχο̋ Περιβάλλοντο̋ και Ποιότητα̋ Ζωή̋ κ. Κωνσταντίνο̋ ∆ούλαλα̋, η Πρόεδρο̋ του Ο.Κ.Π.Α.∆. κ. Βάια Μπουρoκώστα, η Τοπική Σύµβουλο̋ Πιαλεία̋ κ. Μαρία Νίκου, η Πρόεδρο̋ του Συλλόγου Γυναικών Παλαιοµονάστηρου κ. Καρακίτσου ∆ήµητρα και η Αντιπρόεδρο̋ κ. Αναγνώστου Μπέσυ καθώ̋ και πολλοί γονεί̋. Όλοι ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην κ. Σία Φαράκη. Το Θεατρικό Εργαστήρι διανύει τον τρίτο χρόνο λειτουργία̋ του και λειτουργεί σε όλο το ∆ήµο Πύλη̋ µε τµήµατα στην Πηγή, Φήκη και Πύλη.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

Είναι γεγονό̋!!! Η Ακαδηµία Χορού TERPSIS επιστρέφει για 4η συνεχή χρονιά...!! Σε συνδιασµό µε τον ατµοσφαιρικό χώρο του PUBLIC και την υπέροχη παρέα όλων σα̋ και φέτο̋ το χειµώνα θα καταφέρουµε να ζεστάνουµε τα βράδια µα̋ µε ρυθµού̋ Latin, Salsa, Zumba, Bachata, Oriental κ.α...!! BE THERE...!!! Είδη που διδάσκονται: LATIN: Rumba, Cha-Cha, Mambo, Samba, Rock n’ Roll, Salsa, Tango Argentino ΕΥΡΩΠΑ˳ΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: Waltz, Tango, Foxtrot STREET DANCE: Hip-Hop, Break Dance ZUMBA FITNESS ΚΑΙ ZUMBA FOR KIDS: (Ένα µείγµα χορευτικών κινήσεων από latin χορού̋, το οποίο αντικαθιστά την κλασική αεροβική µε ένα δυναµικό χορευτικό πρόγραµµα fitness) ORIENTAL ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑ˳ΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ ΤΑΝΓΚΟ MUSICAL ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ (Release Method, Free Flow, Bodywork, Contact Improvisation, Partnering) ΧΟΡΟΣ KABUKI ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!! Ξεκινάµε τη νέα χρονιά µε πολλά πακέτα προσφορών για όλου̋.. Τµήµατα ενηλίκων: Με 2 ώρε̋ την εβδοµάδα, +1 ώρα δωρεάν zumba Τµήµατα παιδικά / εφηβικά: Με 2 ώρε̋ την εβδοµάδα, +1 ώρα δωρεάν παραδοσιακά Εκπτωτικό κουπόνι 15% για δύο µήνε̋ Με κάθε εγγραφή, δώρο συλλεκτικό µπλουζάκι Terpsis* *(Η προσφορά ισχύει για το Σεπτέµβριο ή µέχρι εξαντλήσεω̋ των αποθεµάτων) Αναζητήστε το φυλλάδιο µε το εκπτωτικό κουπόνι και τι̋ προσφορέ̋!!! Περιµένουµε λοιπόν όλου̋ του̋ παλιού̋ και νέου̋ µαθητέ̋ µα̋ να ανανεώσουν την εγγραφή του̋ ή να έρθουν και να µα̋ γνωρίσουν από κοντά. Ετοιµαστείτε για µία ακόµη δυναµική, super χρονιά µε πολύ χορό και εκπλήξει̋! Η καλύτερη οµάδα και φέτο̋ … είναι στη ΤΕΡΨΙΣ !!! Οι εγγραφέ̋ πραγµατοποιούνται ∆ευτέρα - Παρασκευή 17:00 – 22:00 & Σάββατο 10:00 – 19:00 ∆ιεύθυνση: Κολοκοτρώνη 19 (∆ίπλα στα ∆ικαστήρια) Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 24310 – 74622 & 6983976897.


14

ΤΟΠΙΚΑ Στον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο

NO Από την Πέµπτη θα προβάλλεται καθηµερινά (εκτό̋ ∆ευτέρα̋) στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου στον Μύλο Ματσόπουλο, η ταινία NO. Ώρε̋ προβολών καθηµερινά 20.00 και 22.15 (εκτό̋ ∆ευτέρα̋). Γενική είσοδο̋ 5 ευρώ, φοιτητικά –µαθητικά ανέργων 4 ευρώ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 2 άτοµα 7 ευρώ, 2 φοιτητέ̋-µαθητέ̋-άνεργοι 5 ευρώ Πληροφορίε̋: Τηλ. 24310 20000, http://cine-mylos.blogspot.com, facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων NO. Χιλιανή ταινία, σκηνοθεσία Πάµπλο Λαρέν µε του̋: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Αλφρέντο Κάστρο, Αντόνια Ζέγκερ̋ Το 1988, όταν ο Πινοσέτ ετοιµάζεται για το δηµοψήφισµα που θα καθορίσει την προεδρία του στη Χιλή, η αντιπολίτευση αναθέτει σ' ένα νεαρό µαρκετίστα την καµπάνια τη̋. ΚΡΙΤΙΚΕΣ Πανέξυπνη και διασκεδαστική σάτιρα των πολιτικών ψευδαισθήσεων και τη̋ δύναµη̋ των mass media από τον σκηνοθέτη του "Post Mortem". Υποψηφιότητα για ξενόγλωσσο Όσκαρ και βραβεία στο δεκαπενθήµερο σκηνοθετών στι̋ Κάνε̋ και κοινού στη Θεσσαλονίκη". Χρήστο̋ Μήτση̋ Αθηνόραµα **** "Μα είναι για «πούληµα» τα ιδανικά του κινήµατο̋; Φιλµαρισµένο σε παλιοµοδίτικο βίντεο, διανθισµένο µε ραφιναρισµένο, εξαίσιο χιούµορ και αριστοτεχνικά σκηνοθετηµένο, το «Νο» του Πάµπλο Λαρέν απαντά µε µια υπενθύµιση: η πολιτική, όπω̋ και η διαφήµιση, δεν βασίζεται στην αλήθεια αλλά στο σερβίρισµα. Άκη̋ Καπράνο̋ - Τα Νέα Βαθµοί: 9/10 "Η αληθινή ιστορία τη̋ διαφηµιστική̋ καµπάνια̋ ενάντια στο καθεστώ̋ Πινοσέτ γίνεται στα χέρια του Λαρέιν ένα συναρπαστικό φιλµ που ολοκληρώνει την τριλογία του για τη χιλιανή δικτατορία. Στην µεταδιαφηµιστική medio-κρατία τη̋ εποχή̋ µα̋, η λεπτή ειρωνία αυτή̋ τη̋ ιστορία̋ από το παρελθόν φαντάζει σαν µία µεταφορά πιο επίκαιρη από ποτέ". Φαίδρα Βόκαλη - Περιοδικό ΣΙΝΕΜΑ **** "...δεν πρόκειται για µια ταινία «εθνικού» ή τοπικού ενδιαφέροντο̋ αλλά για ένα εξαιρετικό παράδειγµα του πω̋ το σινεµά κατορθώνει να µετουσιώσει την αλήθεια σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον". Γ. Κρασσακόπουλο̋ - Flix.gr ****

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Οι επαγγελµατίε̋ τη̋ Τρικάλων-Άρτα̋ τα «είπανε» µε τον Χρήστο Μιχαλάκη Τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη επισκέφθηκαν την Τετάρτη 9-10-2013, τα µέλη τη̋ Οµοσπονδία̋ Επαγγελµατιών Ορεινού Οδικού Άξονα Τρίκαλα – Άρτα, κ.κ. Νίκο̋ Ζαµπάκα̋, Γιώργο̋ Κούτσικο̋, Βάιο̋ Τεντολούρη̋, Γιώργο̋ Κροµµύδα̋ και Χρήστο̋ Μπλουγούρα̋. Κύριο θέµα συζήτηση̋ η προσπάθεια που κάνουνε τα µέλη τη̋ Οµοσπονδία̋ να αναδειχθεί ο άξονα̋ από τον Άγιο Κωνσταντίνο µέχρι τα σύνορα µε την Άρτα σε τουριστική διαδροµή, να προβληθεί, να διαφηµιστεί, να αναδειχθούν οι φυσικέ̋ οµορφιέ̋ τη̋ περιοχή̋, ώστε ο επισκέπτη̋ ανά την Ελλάδα που θα επισκεφθεί το Νοµό Τρι-

κάλων, να γνωρίζει αυτή τη διαδροµή, τα χωριά που περιλαµβάνονται σε αυτή την διαδροµή και τι αξίζει να δει ο επισκέπτη̋. Ο κ. Μιχαλάκη̋ από την πλευρά του τόνισε ότι θα υπάρχει στενή συνεργασία

τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων µε την Οµοσπονδία και µε τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, ώστε να γίνουν όλε̋ εκείνε̋ οι ενέργειε̋ ώστε να διαφηµιστεί ακόµη περισσότερο η περιοχή και οι φυσικέ̋ τη̋ οµορφιέ̋.

Ο Σύλλογο̋ Πολυτέκνων στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Εθιµοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, πραγµατοποίησε την Τετάρτη 9-10-2013, ο Σύλλογο̋ Πολυτέκνων Νοµού Τρικάλων, µε επικεφαλή̋ τον πρόεδρο κ. Βήτα. Από τη συζήτηση δεν έλειψαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολύτεκνοι, µε τα µέλη του Συλλόγου να ζητάνε από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων να συνεχιστεί η καλή συνεργασία που υπάρχει ήδη και µε τον Περιφερειάρχη και να συνεχιστεί το πρόγραµµα µε τη διανοµή τροφίµων που πραγµατοποιήθηκε τα προηγούµενα χρόνια, κάτι που όπω̋ τόνισαν τα µέλη είναι σηµαντική βοήθεια για όλου̋ του̋ πολύτεκνου̋ σε αυ-

τέ̋ τι̋ δύσκολε̋ µέρε̋. Ο κ. Μιχαλάκη̋ από την πλευρά του τόνισε ότι τόσο ο ίδιο̋, όσο και ο Περιφερειάρχη̋ Κώστα̋ Αγοραστό̋, είναι δίπλα στου̋ πολύτεκνου̋ και θα στηρίζει τα δίκαια αιτήµατά του̋.

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ.

Ενηµερωτική σύσκεψη για του̋ δασκάλου̋ στο 1ο ∆ηµοτικό Καλούνται όλα τα µέλη των ∆.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε., οι αιρετοί τη̋ περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ και όποιο̋ συνάδελφο̋ επιθυµεί, σήµερα ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18.00, σε ενηµερωτική σύσκεψη, στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων (περιφερειακή οδό̋ ΤρικάλωνΙωαννίνων, δίπλα στον Άγιο Νεκτάριο). Στη σύσκεψη θα παραβρεθούν και θα ενηµερώσουν ο Ειδικό̋ Γραµµατέα̋ τη̋ ∆.Ο.Ε. Πετράκη̋ Σταύρο̋ και το Μέλο̋ του ∆.Σ. Καλόγηρο̋ Νίκο̋. Από τη ∆.Ο.Ε.

- Οι Φοιτητέ̋ τη̋ Ειδικότητα̋ Ποδοσφαίριση̋ του ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ και οι διδάσκοντε̋ καθηγητέ̋ Dr. Παπανικολάου Ζήση̋, Αναπληρωτή̋ Καθηγητή̋ και ο Dr. Φαµίση̋ Κων/νο̋, Επίκουρο̋ καθηγητή̋, δηλώνουν ότι: Αισθανόµαστε υπερήφανοι και Ευχαριστούµε θερµά τον ∆ήµαρχο Τρικκαίων κ. Λάπα Χρήστο, του̋ Αντιδηµάρχου̋ κ. Ξάφο Αθανάσιο και κ. Σπανό Θε-

όδωρο, που διέθεσαν άµεσα τα Χωµατουργικά µηχανήµατα για την εκτέλεση των εργασιών, διαµόρφωση̋ τεσσάρων (4) ΝΕΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ (σε έκταση 50 στρεµµάτων) στον αύλειο χώρου του ΤΕΦΑΑ και την δηµιουργία περιµετρικού διαδρόµου τζόκινγκ, αποστάσεω̋ 1.500 µ, για την διεξαγωγή του µαθήµατο̋ του κλασικού αθλητισµού. - Στι̋ νέε̋ αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋, γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθούν τρεί̋ λυόµενε̋ κατοικίε̋, δήλωσε ο κ. Φαµίση̋ Κων/νο̋, για να χρησιµοποιηθούν ω̋ αποδυτήρια, εξυπηρετώντα̋ τι̋ πραγµατικέ̋ ανάγκε̋ των φοιτητών. - Στην ολιγόλεπτη επιθεώρηση των

εργασιών, ο αντιδήµαρχο̋ καθαριότητα̋ και πρασίνου κ. Σπανό̋ Θεόδωρο̋ δεσµεύθηκε προσωπικά, ότι θα διαθέσει το µηχάνηµα για την περιµετρική δεντροφύτευση των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ. - Η δηµιουργία των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων θα αποτελέσει το στολίδι τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων. Θα ξεχωρίζουν για την ηρεµία και τη γραφικότητά του̋. Θα έχουµε τη δυνατότητα να διοργανώνουµε τουρνουά ποδοσφαίρου µε την συνεργασία των αθλητικών ποδοσφαιρικών σωµατείων τη̋ πόλη̋. - Μπορούµε λοιπόν να αισθανόµαστε περήφανοι, δηλώνουν οι διδάσκοντε̋ καθηγητέ̋ τη̋ Ειδικότητα̋ Ποδοσφαίρι-

ση̋, γιατί σύντοµα το ΤΕΦΑΑ θα έχει ένα νέο σύγχρονο αθλητικό κέντρο, ένα χώρο αναψυχή̋ – ψυχαγωγία̋ και συνάθροιση̋ για του̋ φοιτητέ̋ και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά τη̋ πόλη̋. Από το Γραφείο τη̋ Ειδικότητα̋ Ποδοσφαίριση̋


ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋

Οι έµποροι θα αποφασίσουν για το θέµα τη̋ Κυριακή̋ Τι συζητήθηκε σε σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Σ

ύσκεψη παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εµπορικού Συλλόγου, µε κύριο θέµα την λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τι̋ Κυριακέ̋, πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 1010-2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Τα µέλη του Εµπορικού Συλλόγου για άλλη µια φορά εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή του̋ στο άνοιγµα των 7 Κυριακών όπω̋ έχει νοµοθετηθεί, δίνοντα̋ µάλιστα στον κ. Αντιπεριφερειάρχη στοιχεία όπου φαίνεται ότι η πλειοψηφία των τρικαλινών εµπόρων αντιδρά στο άνοιγµα 7 Κυριακών. Σε δηλώσει̋ του ο Πρόεδρο̋ του Εµπορικού Συλλόγου Χρήστο̋ Καλλέα̋ τόνισε ότι οι έµποροι δεν θέλουν καµία άλ-

λη Κυριακή εκτό̋ από την Κυριακή παραµονή Χριστουγέννων. «Σήµερα κάνουµε µια πρώτη σύσκεψη να αναφέρουµε στον κ. Αντιπεριφερειάρχη τα στοιχεία που έχουµε και τι̋ αντιδράσει̋ των τρικαλινών εµπόρων και από εκεί και πέρα την άλλη εβδοµάδα θεωρώ ότι θα παρθεί και η σχετική απόφαση µε τη συµµετοχή και των άλλων εµπορικών συλλόγων του Νοµού Τρικάλων. Από την πλευρά του ο κ. Μιχαλάκη̋ ανέφερε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων θα σεβαστεί την όποια απόφαση

των εµπόρων για το άνοιγµα των Κυριακών. «Μέχρι 6 Νοεµβρίου θα πρέπει να παρθεί η απόφαση από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για το τι θα γίνει µε το άνοιγµα των καταστηµάτων τι̋ Κυριακέ̋. Η θέση η δική µα̋ είναι όποια απόφαση πάρουν τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Εµπορικών Συλλόγων θα είµαστε µαζί του̋».

Θα υλοποιηθεί στην πόλη µα̋ από την ΕΣΕΕ

Πρόγραµµα δια βίου εκπαίδευση̋ για του̋ Τρικαλινού̋ εµπόρου̋ Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τι̋ Πράξει̋ «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράµµατα δια βίου εκπαίδευση̋ για το ανθρώπινο δυναµικό των εµπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίε̋ είναι ενταγµένε̋ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηµατοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπἀκή Ένωση (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευση̋ σε διάφορε̋ πόλει̋, διάρκεια̋ 75 ωρών, από τι̋ οποίε̋ οι 30 ώρε̋ καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 45 ώρε̋ διαµέσου διαδικτύου (e - learning). Συγκεκριµένα, στα Τρίκαλα θα υλοποιηθεί 1 Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευση̋, από 12/11/2013 έω̋ και 12/12/2013 µε το εξή̋ θεµατικό αντικείµενο:

ρωση τµηµάτων (20 - 25 εκπαιδευόµενοι ανά τµήµα) και το αργότερο έω̋ και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013. Τρόποι υποβολή̋ των Αιτήσεων: 1. µέσω τη̋ ηλεκτρονική̋ φόρµα̋ από την ιστοσελίδα του προγράµµατο̋ (www.ermeion.esee.gr), 2. µέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: ermeion2@esee.gr µε θέµα: «Αίτηση συµµετοχή̋ σε Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευση̋ - ΕΡΜΕΙΟΝ 2» και επισυνάπτοντα̋ συµπληρωµένο το Έντυπο τη̋ Αίτηση̋ Συµµετοχή̋ σε Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευση̋ (διατίθεται µέσω τη̋ ιστοσελίδα̋), 3. µέσω ταχυδροµείου ή ιδιοχείρω̋ στην έδρα τη̋ ΕΣΕΕ (γραφείο HELPDESK προγράµµατο̋ ΕΡΜΕΙΟΝ 2, Μητροπόλεω̋ 42, TΚ 10563, Αθήνα), σε φάκελο µε ένδειξη «Αίτηση συµµετοχή̋ σε Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευση̋ - ΕΡΜΕΙΟΝ 2» (το Έντυπο τη̋ Αίτηση̋ Συµµετοχή̋ σε Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευση̋ διατίθεται µέσω τη̋ ιστοσελίδα̋). Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ και διευκρινίσει̋ οι ενδιαφερόµενοι/ε̋ µπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 24310 79455, καθώ̋ και στα στελέχη του γραφείου Help Desk του προγράµµατο̋ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 (τηλ.: 210 3259236-7, e-mail: ermeion2@esee.gr) ή στο site: www.ermeion.esee.gr .

∆ραστηριότητε̋ του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Μονή̋ Η επιτυχή̋ παρακολούθηση των Προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευση̋ τη̋ ΕΣΕΕ οδηγεί στην απονοµή Πιστοποιητικού ∆ια Βίου Εκπαίδευση̋ και οι συµµετέχοντε̋ δεν θα έχουν καµία οικονοµική επιβάρυνση. Επισηµαίνεται πω̋ οι υποψήφιοι/ε̋ θα πρέπει να έχουν βασικέ̋ γνώσει̋ χειρισµού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβαση̋ στο διαδίκτυο, δεδοµένου ότι τµήµα τη̋ εκπαίδευση̋ θα πραγµατοποιηθεί µέσω ειδική̋ διαδικτυακή̋ εκπαιδευτική̋ εφαρµογή̋ (e-learning). ∆ικαίωµα υποβολή̋ αίτηση̋ συµµετοχή̋ έχουν έµποροι (εργοδότε̋ και αυτοαπασχολούµενοι), εργαζόµενοι εµπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόµενοι (π.χ. υποψήφιοι έµποροι επιχειρηµατίε̋), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσει̋ και δεξιότητε̋ σε θέµατα τη̋ εργασία̋ του̋, να βελτιώσουν την απόδοσή του̋ και να παρέχουν υπηρεσίε̋ υψηλότερη̋ ποιότητα̋ στου̋ καταναλωτέ̋ και πελάτε̋ του̋. Αιτήσει̋ συµµετοχή̋ θα παραλαµβάνονται έω̋ τη συµπλή-

α). Ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Αγία̋ Μονή̋ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία̋ χορευτικών τµηµάτων που θα λειτουργήσουν στο κτίριο του Συλλόγου, ∆ιογένου̋ 7 στην Αγία Μονή, µε τµήµατα παιδιών-εφήβων-ενηλίκων. Οι εγγραφέ̋ αρχίζουν την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, καθηµερινά και ώρε̋:10:00-12:00 π.µ. και 17:00-19:00 µ.µ. στα γραφεία του Συλλόγου. Η ετήσια συνδροµή για το παιδικό εφηβικό τµήµα είναι 40 ευρώ. Τηλέφωνα επικοινωνία̋: 6978 559933-6976 915065-6978 330271 β). Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, µε αφορµή την Πανευρωπἀκή ηµέρα επανεκκίνηση̋ καρδιά̋, θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στι̋ 7 το απόγευµα, ηµερίδα-παρουσίαση από την αναισθησιολόγο κ. Στέλλα Ντούβλη µε θέµα: έµφραγµα-εγκεφαλικό (πω̋ να παρέχουµε τι̋ πρώτε̋ βοήθειε̋ για να σώσουµε τη ζωή ενό̋ ανθρώπου). Η είσοδο̋ είναι ελεύθερη για όλου̋.

15 Από σήµερα οι αιτήσει̋ για το ειδικό εποχικό βοήθηµα του ΟΑΕ∆ Σήµερα ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από του̋ δικαιούχου̋ στον ΟΑΕ∆ για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήµατο̋. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στι̋ 2 ∆εκεµβρίου 2013. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τι̋ αιτήσει̋ του̋ ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθηση̋ Απασχόληση̋ (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆, είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονική̋ πρόσβαση̋. Η υποβολή των αιτήσεων µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτηση̋ Πολιτών (ΚΕΠ) θα γίνεται από 21/10/2013 έω̋ 02/12/2013. ∆ικαιούχοι του βοηθήµατο̋ είναι εργαζόµενοι των παρακάτω κατηγοριών: οικοδόµοι, λατόµοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστε̋, δασεργάτε̋, ρητινοσυλλέκτε̋, καπνεργάτε̋, µουσικοί µέλη των οικείων επαγγελµατικών σωµατείων, υποδηµατεργάτε̋, µισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστική̋ ζώνη̋, χειριστέ̋ εκσκαπτικών - ανυψωτικών- οδοποιητικών - γεωτρητικών µηχανηµάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηµατογράφου και τηλεόραση̋, ταξιθέτε̋ θεάτρου – κινηµατογράφου, χειριστέ̋ και βοηθοί χειριστών κινηµατογράφου, ελεγκτέ̋ κινηµατογράφου και θεάτρου, ταµίε̋ κινηµατογράφου και θεάτρου, µισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σµυριδεργάτε̋. Πληροφορίε̋ σε σχέση µε του̋ όρου̋, τι̋ πρὁποθέσει̋, το ύψο̋ του βοηθήµατο̋ και τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι µπορούν να λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού, www.oaed.gr. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στι̋ ηµέρε̋ ασφάλιση̋, στο εισόδηµα και, για του̋ πολίτε̋ τρίτων χωρών, στην άδεια διαµονή̋, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕ∆ µέσω των Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τη̋ Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα. Με εξαίρεση του̋ απασχολούµενου̋ στον οικοδοµικό κλάδο, οι λοιπέ̋ κατηγορίε̋ δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθηµα εάν πληρούν τι̋ πρὁποθέσει̋ τακτική̋ επιδότηση̋.

Ο Γιώργο̋ Κυρίτση̋ για την επιτυχία τη̋ ταινία̋ "Κλειώ" και το αφιέρωµα από το "Russia Today" "Τον περασµένο Απρίλιο του̋ είχα ευχηθεί να είναι καλοτάξιδη η ταινία του̋. Είχαν µόλι̋ λάβει το«βραβείο καλύτερη̋ ταινία̋ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση» στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Ταινιών Μικρού Μήκου̋. Τώρα είναι σαφέ̋ πω̋ η ευχή µου ήταν η σιγουριά που ένιωθα ω̋ καλλιτέχνη̋ ότι η ταινία του̋ είχε όλα τα φόντα για να "κερδίσει" τον θαυµασµό, την αγάπη και την αναγνώριση και στο εξωτερικό! Ο Πολιτισµό̋ µα̋ συνεχίζει την πορεία του και τα παιδιά, και τη̋ γεννέτειρά̋ µου, µα̋ δείχνουν το εφικτό µε ένα µεγάλο χαµόγελο. Θερµά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια παιδιά µου!"


16

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Από το «ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ TRAVEL» και το «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

Πολυήµερε̋ εκδροµέ̋ µε ορµητήριο την Καλαµπάκα Από την περασµένη Τετάρτη βρίσκεται στην περιοχή Καλαµπάκα̋ η κ. Σπυριδούλα Καλκαβούρα, ιδιοκτήτρια του τουριστικού γραφείου «ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ TRAVEL», από του̋ Γαργαλιάνου̋ Μεσσηνία̋ και συνοδευόµενη από τον δηµοσιογράφο-ερευνητή και παρουσιαστή του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» κ. Μάκη Εξαρχόπουλο, διερευνούν τη δυνατότητα για τη δηµιουργία προγραµµάτων για πολυήµερε̋ εκδροµέ̋ Μεσσήνιων και Πελοποννήσιων στην περιοχή µα̋.

Η κ. Καλκαβούρα έξω από την εντυπωσιακή Ι.Μ. Τιµίου Σταυρού ∆ολιανών

Από την επίσκεψη στο Σπήλαιο Θεόπετρα̋ και την Θεόπετρα. (Από αριστερά) ο πρόεδρο̋ του Εξωρἀστικού Συλλόγου Θεόπετρα̋ κ. ∆ηµήτριο̋ Παπακώστα̋, ο Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋, η πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. Θεόπετρα̋ κ. Σάντυ Αντωνίου και η κ. Σπυριδούλα Καλκαβούρα

Στην πανέµορφη πλατεία τη̋ ∆ιάβα̋. Πίσω η ταβέρνα “ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”, που ο φιλόξενο̋ ιδιοκτήτη̋ τη̋ είναι από του̋ πρώτου̋ υποστηρικτέ̋ του “ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ”

Τ

ο «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» έχει θέσει ω̋ έναν από του̋ βασικού̋ στόχου̋ τη̋ δράση̋ του, όχι µόνο να διαφηµίσει τα γνωστά τουριστικά µέρη του τόπου µα̋ (Μετέωρα, Ελά-

ρα, που δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή µα̋, για να γνωρίσει και άλλα σηµεία, πλην των Μετεώρων και µε βάση την Καλαµπάκα να «βγάλει» ένα πολυήµερο πρόγραµµα επίσκεψη̋ το οποίο θα διαφηµιστεί

Με την πρόεδρο (στο µέσο) τη̋ Τ.Κ. Βασιλική̋ κ. Βάια Κοτρώνη τη, Περτούλι, Λίµνη Πλαστήρα) στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη αλλά κυρίω̋ να πετύχει την ανάδειξη και άλλων λιγότερο γνωστών προορισµών και έτσι να επιτευχθεί η πολυήµερη (από 2 και πλέον διανυκτερεύσει̋) παραµονή των επισκεπτών στην περιοχή µα̋. Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ δράση̋ ήταν και η πρόσκληση στην κ. Καλκαβού-

στη Μεσσηνία και όχι µόνο. Οι επαγγελµατίε̋ τη̋ περιοχή̋ έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’αυτή την πρωτοβουλία και τόσο ο πρόεδρο̋ των ξενοδόχων κ. Κουρούπα̋, όσο και ο πρόεδρο̋ του Σ.Τ.Ε.Μ. (Σύλλογο̋ Τουριστικών Επαγγελµάτων Μετεώρων) κ. Μαυραγάνη̋ αλλά και ο πρόεδρο̋ του ∆.Σ. Καλαµπάκα̋ κ. Γιώργο̋ ∆ήµου

Στην Ι.Μ. Βυτουµά. Η κ. Καλκαβούρα µε τον πρόεδρο τη̋ Τ.Κ. ∆ιάβα̋ κ. Νίκο Μπαρµπάτη και τον “ξεναγό” του̋ κ. ∆ηµήτριο Πολύµερο, υπάλληλο του ∆ασαρχείου CMYK

Πενθήµερη περιοδεία στην περιοχή και επαφέ̋ µε φορεί̋ και επαγγελµατίε̋, µε σκοπό να χαραχθεί το πρόγραµµα επίσκεψη̋ γκρουπ τουριστών από τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο Εντυπωσιασµένη η κ. Καλκαβούρα από τα µνηµεία τη̋ περιοχή̋ αλλά και την απίστευτη φυσική οµορφιά, ειδικά του Ασπροποτάµου Περισσότερα γι’αυτή την πρωτοβουλία στο τηλεοπτικό «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» την Παρασκευή 18/10, στι̋ 4µ.µ. στο TV-10

Στην Καλαµπάκα, στην καταπληκτική έκθεση φωτογραφία̋ του συλλέκτη κ. Παύλου Μπαλογιάννη (αριστερά στη φωτό). Μία έκθεση που πρέπει να την δούµε όλοι µα̋ φρόντισαν προσωπικά για την άριστη φιλοξενία και ξενάγηση τη̋ κ. Καλκαβούρα και του κ. Μάκη Εξαρχόπουλου. Όµω̋ και πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων (∆ιάβα̋, Θεόπετρα̋,Βασιλική̋), επαγγελµατίε̋ τη̋ περιοχή̋, το ΚΕΝΑΚΑΠ, πρόεδροι Συλλόγων και απλοί κάτοικοι έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Σήµερα ολοκληρώνεται η περιοδεία τη̋ κ. Καλκαβούρα η οποία αργά χθε̋ το απόγευµα

δήλωσε στον «δ» πω̋ «αν και έχω πολλά χρόνια που φέρνω επισκέπτε̋ στα Μετέωρα, δεν µπορούσα να φανταστώ πω̋ σε µικρή απόσταση απ’αυτά υπάρχουν και τόσα ακόµη αξιόλογα µνηµεία αλλά και φυσικέ̋ οµορφιέ̋, ειδικά αυτή του Ασπροποτάµου, τι̋ οποίε̋ αξίζει και πρέπει να δει και να γνωρίσει όποιο̋ επισκέπτεται την περιοχή. Ήδη έχω σχεδόν καταλήξει στην χάραξη ενό̋ τετραήµερου (Συνέχεια στη σελ. 18)

Στην Καστανιά, στην ταβέρνα του Λεωνίδα Μπαµπούκα, µε τον φιλόξενο ιδιοκτήτη τη̋


17

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Η ιστορία του αρνιού τη̋ κ. Μαρία̋… Θα µπορούσε να είναι τίτλο̋ ενό̋ µυθιστορήµατο̋. Αλλά η ιστορία του αρνιού τη̋ κ. Μαρία̋ είναι αληθινή, συνέβη πριν λίγε̋ ηµέρε̋, µα̋ συγκίνησε και µα̋ έδωσε δύναµη για να συνεχίσουµε την δύσκολη προσπάθεια του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» και γι’ αυτό και σα̋ τη διηγούµαστε… Τον περασµένο Αύγουστο, µέσω του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ήρθε στη ∆υτική Θεσσαλία (Λίµνη Πλαστήρα, Τρίκαλα, Μετέωρα) ένα γκρουπ Μεσσήνιων τουριστών. Στο πρόγραµµα που χα-

ράξαµε προσπαθήσαµε να εντάξουµε και περιοχέ̋ «άγνωστε̋». Έτσι ξαφνικά βρέθηκε

µια Κυριακή του Αυγούστου ένα λεωφορείο µε πενήντα άτοµα στην καφετέρια «ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ» έξω από την Πύλη προ̋ το Ροπωτό και έκανε στάση για καφέ. Την ώρα τη̋ αναχώρηση̋ η ιδιοκτήτρια ρώτησε την διοργανώτρια τη̋ εκδροµή̋ την κ. Καλκαβούρα, «αν πρέπει» να δώσει κάτι, για του̋ πελάτε̋ που έφερε! Φυσικά η κ. Καλκαβούρα αρνήθηκε οτιδήποτε. Αυτή άλλωστε

είναι και η αρχή του «ΤΑΞΙ∆ΕΎΟΝΤΑΣ» για όσου̋ επισκέπτε̋ έρχονται στην περιοχή και µέσω αυτού.

Πριν λίγε̋ ηµέρε̋ η κ. Μαρία που δεν ξέχασε αυτή την συµπεριφορά, τηλεφώνησε στον κ. Εξαρχόπουλο και του

στην περιοχή µα̋, αυτή τη φορά στην Καλαµπάκα. Το ψήσιµο του αρνιού επιµελήθηκε µε επιτυχία ο κ. Γιώργο̋ (στην ταβέρνα ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ), που έβαλε και το υπέροχο κόκκινο κρασί του. Συνδαιτυµόνε̋, εκτό̋ από συνεργάτε̋ του «ΤΑΞΙ∆ΕΎΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» και την κ. Καλκαβούρα ήταν ο πρόεδρο̋ του ∆.Σ. Καλαµπάκα̋ κ. Γιώργο̋ ∆ήµου (που φρόντισε για τα υπόλοιπα εδέσµατα τη̋ βραδιά̋) µε

Μια ενδιαφέρουσα συνοµιλία µε τον κ. Βασίλη Αγγέλη

Οι Γερµανοί πολίτε̋ συµπονούν την Ελλάδα!

Μια συνάντηση µε διπλό ενδιαφέρον, µε έναν επιτυχηµένο συµπατριώτη µα̋ στο ξενοδοχείο «ΚΩΣΤΑ ΦΑΜΙΣΗ»

Από αριστερά: Ο µικρό̋ γιο̋ του κ. Κώστα Φαµίση, ο κ. Βασίλη̋ Αγγέλη̋, ο κ. Κώστα̋ Φαµίση̋, ο διευθυντή̋ του «δ» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋, ο δηµοσιογράφο̋ και συνεργάτη̋ του «δ» Θανάση̋ Βλάχο̋ και ο παρουσιαστή̋ του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» δηµοσιογράφο̋-ερευνητή̋ Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋, στο ξενοδοχείο «ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΜΙΣΗΣ» είπε πω̋ ω̋ ανταµοιβή γι’ αυτή την προσπάθεια µα̋ να φέρουµε επισκέπτε̋ στην περιοχή µε στόχο το καλό όλων των επαγγελµατιών, θέλει να µα̋ προσφέρει ένα από τα αρνιά που εκτρέφει η ίδια για την οικογένειά τη̋! Με συγκίνηση δεχτήκαµε την προσφορά τη̋ και το τραπέζι έγινε στη ∆ιάβα, την περασµένη Παρασκευή και συνδυάστηκε µε την νέα επίσκεψη τη̋ κ. Καλκαβούρα

CMYK

τη σύζυγό του, ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. ∆ιάβα̋ κ.Νίκο̋ Μπαρµπάτη̋, που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την όλη προσπάθεια, και ο πρόεδρο̋ του Συνδέσµου Υδραυλικών Τρικάλων κ. Νίκο̋ Βαλοµάνδρα̋, ο οποίο̋ ήταν η αφορµή για να συναντηθούν το «Ταξιδεύοντα̋» µε το «ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ TRAVEL”.

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΡΟΥΠΗ Ο συντοπίτη̋ µα̋, από την Μεγ.Κερασιά Καλαµπάκα̋ Βασίλη̋ Αγγέλη̋, που ζει εδώ και 41 χρόνια στην Γερµανία, στο Κέλστερµπαχ, είναι ένα̋ επιτυχηµένο̋ επαγγελµατία̋ αλλά και πολιτικά-κοινωνικά δραστήριο̋ πολίτη̋. Μάλιστα εκλέγεται συνεχώ̋ δηµοτικό̋ σύµβουλο̋ στο ∆ήµο του Κέλστερµπαχ (έναν δήµο µε 20.000 κατοίκου̋ αλλά και ιδιαίτερα αναπτυγµένο και πλούσιο επειδή βρίσκεται κοντά στο αεροδρόµιο τη̋ Φραγκφούρτη̋ στο οποίο εργάζονται 82.000 άνθρωποι!), από το 1985! Στο δήµο αυτό ζουν ακόµη 1780 Έλληνε̋, από του̋ οποίου̋ (Συνέχεια στη σελ. 18)


18

ΤΟΠΙΚΑ

Πολυήµερε̋ εκδροµέ̋ µε ορµητήριο την Καλαµπάκα

Οι Γερµανοί πολίτε̋ συµπονούν την Ελλάδα! (Συνέχεια από τη σελ. 17)

Από τα γυρίσµατα, στην πλατεία τη̋ ∆ιάβα̋, για το νέο επεισόδιο του τηλεοπτικού “ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ”, που θα προβληθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στι̋ 4 µ.µ. στο T.V.-10 και ζωντανά στο www.tv-10.gr (Συνέχεια από τη σελ. 16)

προγράµµατο̋ επίσκεψη̋ στην περιοχή, µε έδρα την Καλαµπάκα. Σε γενικέ̋ γραµµέ̋ εκτό̋ από τα Μετέωρα αλλά και την επίσκεψη µέσα στην Καλαµπάκα έχουµε σχεδιάσει µε τον κ. Εξαρχόπουλο και µε βάση τι̋ επισκέψει̋ που κάναµε και δυο ακόµη διαδροµέ̋, µια πεδινή και µια ορεινή. Η πεδινή διαδροµή θα είναι Καλαµπάκα- Θεόπετρα-Άγιοι Θεόδωροι –Βασιλική-Μονή Βυτουµά – Γέφυρα Σαρακήνα̋-∆ιάβα. Η ορεινή θα είναι από Καλαµπάκα-Καστανιά-Τρία ποτάµια- Ι.Μ. Τιµίου Σταυρού ∆ολιανών-Πύρρα-∆έσηΝερἀδοχώρι-Περτούλι-Χρυσοµηλιά-Καλαµπάκα. Πιστεύω πω̋ αυτή η πρόταση θα έχει απήχηση στου̋ συντοπίτε̋ µου και γενικά πιστεύω πω̋ κάποια στιγµή στη ζωή του̋ όλοι οι Έλληνε̋ θα πρέπει να γνωρίσουν αυτά τα πανέµορφα τοπία και τα σηµαντικά µνηµεία τη̋ περιοχή̋ σα̋. Τέλο̋ ευχαριστώ το «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» για αυτή την πρόσκληση αλλά και όλου̋ του̋ ανθρώπου̋ τη̋ περιοχή̋ για την άριστη υποδοχή και φιλοξενία». Περισσότερα για την πενθήµερη αυτή περιοδεία και τι̋ προοπτικέ̋ που µπορεί να ανοίξει για την περιοχή, την Παρασκευή στο νέο επεισόδιο του τηλεοπτικού «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» (στι̋ 4µ.µ. στο TV-10 και στο www.tv-10.gr) στο οποίο φιλοξενούµενη θα είναι η κ. Καλκαβούρα. ∆.Κ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ για ανεύρεση-διατήρηση πελατολογίου διαφηµιστικού έντυπου & συνδροµών. Απαραίτητα προσόντα: διάθεση & άνεση στην επικοινωνία, επαγγελµατισµό̋. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ δυνατότητα 500 έω̋ 900 ευρώ τον µήνα. (πλήρου̋ απασχόληση̋) e-mail:synergates2@gmail.com

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Αριθµό̋ µητρώου ΕΟΤ 0727 Ε 61-00266-0 Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Εκδροµέ̋ στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗΛΙΑ • Ηµερήσια εκδροµή στον Όσιο ∆αυίδ, στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και στην Χαλκίδα. Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου. • Απογευµατινή εκδροµή στο Μοναστήρι τη̋ Αγία̋ Τριάδα̋ ∆ρακότρυπα̋. Στι̋ 28 Οκτωβρίου. • ∆ιήµερη εκδροµή στην Αίγινα και την γιορτή του Αγίου Νεκταρίου. Στι̋ 8-9 Νοεµβρίου. Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋, Καποδιστρίου 24, και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325.

Το γραφείο Γενικού Τουρισµού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋: 4ήµερη εκδροµή στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» στι̋ 25-28 Οκτωβρίου (τρει̋ (3) διανυκτερεύσει̋) σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή. (αναχώρηση 24 το βράδυ) 6ήµερε̋ οδικέ̋ εκδροµέ̋ στην «ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ» στι̋ 25-30 ∆εκεµβρίου 2013 & 1-6 Ιανουαρίου 2014 σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή. (Αναχώρηση 25 & 1 το βράδυ). 3ήµερη εκδροµή στο «ΝΑΥΠΛΙΟ-ΤΟΛΟ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΕΠΙ∆ΑΥΡΟ» στι̋ 26-28 Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή

(Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδροµικού προγράµµατο̋ του ΟΓΑ) Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ» Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 24310 36588-30168. e-mail: lipastr@otenet.gr

οι 800 είναι Μωαµεθανοί (από τη Θράκη) στο θρήσκευµα. Ο κ. Αγγέλη̋ ξεκίνησε «άφραγκο̋» από την φτωχή Ελλάδα το 1972 και έπειτα από σκληρή δουλειά και έξυπνε̋ κινήσει̋ κατάφερε µέχρι και να αγοράσει όλα τα κτίρια που είναι γύρω από τον σιδηροδροµικό σταθµό τη̋ πόλη̋ όπου ζει! Παρά την επιτυχία του δεν έπαψε ποτέ να αγαπά την Ελλάδα, όπω̋ όλοι οι µετανάστε̋ και να επισκέπτεται κάθε χρόνο την ιδιαίτερη πατρίδα του. Στην Καλαµπάκα συνδέεται µε ιδιαίτερη φιλία και τρέφουν ξεχωριστή εκτίµηση ο ένα̋ για τον άλλο, µε τον κ. Κώστα Φαµίση,ιδιοκτήτη του οµώνυµου ξενοδοχείου, καθηγητή στο ΤΕΦΑΑ και πολυδραστήριου κοινωνικά Καλαµπακιώτη. Και τώρα να σα̋ εξηγήσουµε γιατί αναφέραµε τόσα πολλά για τον κ. Αγγέλη. Αυτό έγινε γιατί πριν λίγε̋ ηµέρε̋ ήταν ξανά στην Καλαµπάκα αλλά αυτή τη φορά έφερε µαζί του και τρει̋ υψηλού̋ επισκέπτε̋. Τον νοµάρχη τη̋ περιοχή̋ όπου ζει, τον δήµαρχο τη̋ πόλη̋ του (στο συνδυασµό του οποίου ανήκει και ο ίδιο̋) και έναν αντιδήµαρχο. Πρώτα απ’όλα οι τρεί̋ επισκέπτε̋ ήρθανε για να δούνε τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε ο κ. Αγγέλη̋, µε τον οποίο συνδέονται µε πολύχρονη φιλία και τρέφουν γι’αυτόν ιδιαίτερη εκτίµηση. ∆εύτερο̋ στόχο̋ και επιθυµία και του ίδιου του κ. Αγγέλη ήταν να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασία̋ ανάµεσα στον ∆ήµο του KELSTERBACH και τον ∆ήµο Καλαµπάκα̋. Ο δεύτερο̋ στόχο̋ , τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν προχώρησε καθώ̋ φαίνεται πω̋ η ∆ηµοτική Αρχή Καλαµπάκα̋ δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυµη για τέτοιε̋ συνεργασίε̋… Όµω̋ οι τρει̋ φιλοξενούµενοι του κ. Αγγέλη γνώρισαν τι̋ οµορφιέ̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋. Μάλιστα ο κ. Αγγέλη̋ ουσιαστικά υλοποίησε την ιδέα του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία», για παραµονή των επισκεπτών στην Καλαµπάκα και την πραγµατοποίηση εκδροµών στην περιοχή. Εντυπωσιασµένοι έµειναν οι τρει̋ φίλοι του κ. Αγγέλη από τον Ασπροπόταµο και µάλιστα συνέκριναν αυτά τα δάση µε τα γερµανικά. Με αφορµή αυτή την πρωτοβουλία του κ. Αγγέλη ζητήσαµε να συναντηθούµε µαζί του. Μα̋ δέχθηκε µε ιδιαίτερη χαρά, στο ξενοδοχείο του φίλου του Κώστα Φαµίση και ενώ το ραντεβού ήταν «για ένα τέταρτο» µιλήσαµε µαζί του σχεδόν για δύο ώρε̋! Το τι είπε για την τουριστική περιήγηση των φιλοξενουµένων του µπορείτε να το µάθετε την Παρασκευή στι̋ 4µ.µ. στο νέο επεισόδιο του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία». Το τι µα̋ είπε για το πώ̋ βλέπουν οι Γερµανοί πολίτε̋ την Ελλάδα αλλά και πω̋ βλέπει ο ίδιο̋ τα όσα συµβαίνουν στη χώρα µα̋ τα τελευταία χρόνια, θα σα̋ τα µεταφέρουµε στο επόµενο φύλλο του «διαλόγου». Για σήµερα σα̋ αναφέρουµε µόνο την δήλωση του πω̋ «Οι Γερµανοί πολίτε̋ συµπονούν του̋ Έλληνε̋ και αναρωτιούνται γιατί κάναµε τόσα πολλά λάθη…».

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωµένη στην Αγιά Μονή.Τηλ.697-6093773 ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγό̋ µε δίπλωµα Ε’Κατηγορία̋ .Τηλ.698-2598894 ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ δασκάλα παραδίδει µαθήµατα σε µαθητέ̋ όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού.Τηλ.697 7311557 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα, 1ο̋ όροφο̋, στην οδό Εργοτήµου 31, 115 τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση υγραερίου, χωρί̋ κοινόχρηστα, ενό̋ µηνό̋ καινούρια θερµοµόνωση, καλή τιµή. τηλ. 6975644774 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 90τ.µ. µε γκαράζ και φυσικό αέριο στον 3ο όροφο, επί τη̋ οδού Βούλγαρη 11 και ∆εληγιώργη γωνία. τηλ. 6985788386. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Στο κέντρο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων λόγω συνταξιοδότηση̋. Τηλ.697-3738408-7 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ – µπαρ επί τη̋ οδού Χατζηπέτρου στα «Μανάβικα» στο κέντρο των Τρικάλων, σε τιµή ευκαιρία̋, λόγω αναχώρηση̋ στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 6946003497 από τι̋ 6 το απόγευµα και µετά. Μόνο σοβαρέ̋ προτάσει̋. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα (υπόγεια 17 τ.µ.) χωρί̋ κοινόχρηστα στον Άγιο ∆ηµήτριο Αττική̋, κοντά στο σταθµό ∆άφνη̋. Τιµή 8.800. Τηλ.24310-86347.

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι ο Γεώργιο̋ Καρα˙σκο̋ του ∆ηµητρίου και τη̋ Γεωργία̋, το γένο̋ Παλάβρα, που γεννήθηκε στη Μελβούρνη Αυστραλία̋ και κατοικεί στα Τρίκαλα και η Βασιλική Τζουβάρα του Σωτηρίου και τη̋ Ευαγγελή̋, το γένο̋ Σταµοπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάµο̋ του̋ θα γίνει στα Τρίκαλα. Τρίκαλα 14-10-2013

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ TV-10 ZHTA άτοµα µε άνεση στην επικοινωνία και στι̋ δηµόσιε̋ σχέσει̋ για την στελέχωση του εµπορικού-διαφηµιστικού τµήµατο̋. Επιθυµητή η πρὁπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο fax 24310 74100 και στο e-mail:tv10trik@yahoo.gr Πληροφορίε̋ στα τηλέφωνα: 24310 35800, 24310 35812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ζητούνται αγροτεµάχια για 23 έτη µίσθωση από τεχνική εταιρεία για εγκατάσταση µονάδων παραγωγή̋ ενέργεια̋ από βιοµάζα. • προσφέρεται ενοίκιο 300 ευρώ ανά στρέµµα το χρόνο. • αγροτεµάχιο εκτό̋ σχεδίου πόλεω̋ –οικισµού• εµβαδόν από 4 στρέµµατα ω̋ 10 στρέµµατα • όχι δασικό –natura • κοντά σε υπάρχον δίκτυο τη̋ ∆ΕΗ • πρόσβαση µε δρόµο Καλέστε άµεσα στο τηλέφωνο τoν κ Λέκκα Χαράλαµπο 6937123378 ή στείλτε email στο bigpower@hotmail.com www.bigpower.gr

Ο ΚΑΙΡΟΣ Για σήµερα ∆ευτέρα αναµένονται αραιέ̋ νεφώσει̋ και η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 18-25 βαθµού̋ Κελσίου ενώ η υγρασία από 48-81%. ************************* Αίθριο̋ θα είναι αύριο ο καιρό̋ στα Τρίκαλα µε αραιέ̋ νεφώσει̋ το µεσηµέρι και η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 15-24 βαθµού̋ Κελσίου ενώ η υγρασία από 51-94%.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΑΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητέ̋ όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού. Τηλ.: 697 7311557.

ΣΤΗΛΗ ΘΕΑΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ CINE – ΜΥΛΟΣ στο Μύλο Ματσόπουλου Τηλ. 24310 20000 http://cine-mylos.blogspot.com facebook/∆ηµοτικο̋ Κινηµατογραφο̋ Τρικαλων NO - Επίκαιρη όσο ποτέ «ΠΑΝΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΨΕΥ∆ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ MASS MEDIA» Ώρε̋ προβολών καθηµερινά 20.00 και 22.15 (εκτό̋ ∆ευτέρα̋ και Τρίτη̋) Γενική είσοδο̋ 5 ευρώ, φοιτητικά – µαθητικά ανέργων 4 ευρώ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 2 άτοµα 7 ευρώ 2 φοιτητέ̋-µαθητέ̋-άνεργοι 6 ευρώ

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Κατσαρού Λαµπρινή Βύρωνο̋ 29, 24310-33388. Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Μάνο̋ Νίκο̋ Τσιτσάνη και Μιαούλη, 24310-28876. Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00 ËÏÔÔÏ Κλήρωση του Σαββάτου 12/10/2013 8, 10 ,25, 29 ,35, 46+34 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .1 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .12 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . . .856 . . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .16.499 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 13/10/2013 1 7 8 7 2 2 8 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .3 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .8 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . .111 . . . . . . . .250,00

5η . . . . . . . .1.211 . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .12.668 . . . . . . . .2,00

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 13/10/2013 3,12,24,41,42 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 1 5 + 1 . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 . . . . . . . . . . .2 . . . . .108.844,33 4 + 1 . . . . . . .21 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .635 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . .1.025 . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .27.384 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .13.962 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .68.198 . . . . . . . .1,50


∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Η ήττα των Τρικάλων από την Κηφισιά στην πρεµιέρα τη̋ Α1 Κατηγορία̋ , αποκάλυψε πολλέ̋ χτυπητέ̋ αδυναµίε̋, τόσο στον αγωνιστικό, όσο και στον οργανωτικό τοµέα που αφορά τη διοίκηση

Το πάθηµα, να γίνει µάθηµα… Υπόθεση εργασία̋ κάνουµε για το νέο ξεκίνηµα…Αν ο Πάτρικ Γιούινγκ Τζούνιορ έρχονταν Τρίκαλα δυο βδοµάδε̋ νωρίτερα…Αν το δελτίο του Μάταλον είχε αποδεσµευτεί εγκαίρω̋ από την Ισραηλινή Οµοσπονδία… Αν έβγαινε κανένα plays για τον «άκαπνο» Περούνιστ̋ για τον οποίο λένε κάποιοι ότι µερικέ̋ φορέ̋ τα βάζει κι απ’ την κερκίδα (!), αν γίνονταν καλύτερη διαχείριση και προστασία του ∆εληγιάννη στο 4ο φάουλ, αν παίζαµε λίγη άµυνα κι αν (πρώτα και πάνω απ όλα…) δεν «έσπαζε τα στεφάνια» ο Γιαννακίδη̋, που κινείται ανυποψίαστο̋ λε̋ κι έχει ασυλία στο σουτ… Από τον Νίκο Παζἀτη Ε... τότε όλα σήµερα θα ήταν καλύτερα. Θα µιλούσαµε για το θετικό ντεµπούτο τη̋ καινούρια̋ µα̋ οµάδα̋, θα εκθειάζαµε τον προπονητή του̋ παίκτε̋ , του̋ συνεργάτε̋ και τη διοίκηση και θάµασταν µε̋ στην καλή χαρά ξεχνώντα̋ παραβλέποντα̋ τι̋ κραυγαλέε̋ αδυναµίε̋. Έτσι γίνεται κατά κόρον στη χώρα µα̋ όχι µόνο στο Μπάσκετ αλλά και σε όλα τα άλλα αθλήµατα. Υπ αυτή την «οπτική» λοιπόν, ίσω̋ η ήττα των Τρικάλων από την Νέα Κηφισιά στο ντέρµπι τη̋ πρεµιέρα̋ (64-69), να λειτουργήσει και να φέρει την οµάδα στα ίσα τη̋. Το βέβαιο πάντω̋ είναι πω̋ θα τη βάλει σε µεγαλύ-

τερη εγρήγορση γιατί µπορεί το µατ̋ να κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα από αστοχίε̋ απερισκεψίε̋ και κάποια βήµατα, όµω̋ το πέρασµα τη̋ ΑΝΕΚ από το ∆ηµοτικό Κλειστό αποκάλυψε όλα τα προβλήµατα που θα πρέπει να λυθούν πριν προκύψουν κι άλλε̋ δυσάρεστε̋ εκπλήξει̋. Γεγονό̋ πάντω̋ είναι πω̋ το να κάνει ντεµπούτο στην Α1 Κατηγορία του ελληνικού µπάσκετ µια οµάδα που µόλι̋ πριν τρία χρόνια ήταν στη Β Εθνική, µόνο εύκολο εγχείρηµα δεν είναι. Η εµπειρία στα οργανωτικά ,στα διαδικαστικά δεν έρχεται ούτε µε …θεία φώτιση κι ούτε κληρονοµείται. Χτίζεται µέρα µε την ηµέρα, µε προσπάθεια, µε δουλειά και µε την αποδοχή των λαθών που προφανώ̋ έγιναν ή θα γίνουν στην πορεία. Το επισηµαίνουµε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι πω̋ πολλά λάθη έγιναν πολλά το τελευταίο διάστηµα. Υπήρξαν και σοβαρέ̋ αβλεψίε̋ από την πλευρά τη̋ διοίκηση̋ και (κατά το εθιµικό,,,) ακούστηκαν σχόλια για την ετοιµότητα και την οργάνωση τη̋ aries Τρίκαλα. Το πλέον ενδεικτικό παράδειγµα πάντω̋ αφορά τη γκρίνια των φιλοξενούµενων για το χλιαρό µισο-κρύο µισο-ζεστό νερό στα αποδυτήρια. Αν όντω̋ συνέβη κάτι τέτοιο, είναι κρίµα και ντροπή για το επιτελείο των Τρικάλων και για το δήµο. Κι ευτυχώ̋ που οι άνθρωποι τη̋ Ν. Κηφισιά̋ γκρίνιαξαν χαµηλοφώνω̋ και δεν επέδειξαν πρόθεση να το βγάλουν τα νέα στι̋ αθηνἀκέ̋ εφηµερίδε̋. Φαντάζεστε µετά το σκηνικό και τα παρεπόµενα που θα ακολουθούσαν ; Θέµα φυσικά µείζονο̋ σηµασία̋ δηµι-

ουργήθηκε και µε το χρονόµετρο ένδειξη̋ 24 δευτερολέπτων που δεν λειτουργούσε. ∆εύτερο στο Κλειστό δηµοτικό δεν υπήρξε και ευτυχώ̋ που στο ραντεβού τη̋ πρεµιέρα̋ έλαχε η Κηφισιά που έρχονταν κι αυτή από την Α2 κατηγορία . Γιατί αν ήταν άλλο σωµατείο Αθήνα̋ Θεσσαλονίκη̋; Θα γίνονταν θέµα συζήτηση̋ και θα γελούσε και το παρδαλό κατσίκι µε τα χάλια µα̋. Το γεγονό̋ ότι οι διαιτητέ̋ και οι αντίπαλοι δέχτηκαν να γίνει µατ̋ µε τι̋ πρόχειρε̋ υπενθυµίσει̋ του εκφωνητή προ̋ του̋ παίκτε̋ (στα 10 και στα 5 δεύτερα πριν τη λήξη επιθέσεων) αποτελεί το πιο «µελανό» σηµείο τη̋ πρεµιέρα̋. Υπήρξαν όµω̋ πολλά θετικά που έχουν να κάνουν πρώτα απ’ όλα από την παρουσία του κόσµου στο γήπεδο. ∆υο χιλιάδε̋ Τρικαλινοί για µατ̋ πρεµιέρα̋ µια̋ οµάδα̋ που είναι ουσιαστικά άγνωστη µέσα στο δικό τη̋ γήπεδο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο̋ αριθµό̋ και σ΄ αυτό θα πρέπει να σταθούν παίκτε̋ και προπονητέ̋ για α αντιληφθούν τι̋ ευθύνε̋ πω̋ επωµίζονται, γιατί ω̋ γνωστό ο κόσµο̋ έρχεται στην αρχή αλλά θέλει νίκε̋ για να µείνει ζεστό̋ στο γήπεδο. Οι άνθρωποι τη̋ οµάδα̋ πάντω̋ είναι ικανοποιηµένοι από την κίνηση και την προπώληση των διαρκεία̋ µε χαρά είδαν και την µαζική προσέλευση φιλάθλων στην κερκίδα των φτηνών εισιτηρίων (πίσω από τι̋ ρακέτε̋) και προφανώ̋ περιµένουν ανάλογη κίνηση και στα επόµενα παιχνίδια. Εµφανεί̋ στο γήπεδο και οι παρεµβάσει̋ που έγιναν για την εξυπηρέτηση των

ανθρώπων τη̋ στατιστική̋ υπηρεσία̋ και των ΜΜΕ αφού αναδιοργανώθηκε ο χώρο̋ στα κουβούκλια έγιναν νέα προσθήκε̋ 17 επιπλέον θέσεων και έτρεξε σταθερό ενσύρµατο internet µε 24 mpps ταχύτητα!!! Όλα τούτα βέβαια περνούν σε δεύτερη µοίρα, γιατί το ραντεβού τη̋ πρεµιέρα̋ άφησε µια αίσθηση̋ πικρία̋ , όλοι υποστηρίζουν πω̋ «τόχαµε το µατ̋ και µα̋ έφυγε µέσα από τα χέρια από δύο χαµένα αλἐ- χουπ του Γιαννακίδη κι από ένα µεγάλο τρίποντο του Τσαλδάρη»…. Ίσω̋ νάναι κι έτσι. Το βέβαιο πάντω̋ είναι ότι οι κυανέρυθροι προσπάθησαν, µόχθησαν, πάλεψαν, αλλά δεν µπόρεσαν… Αν και είχαν τη θερµή συµπαράσταση 2000 φιλάθλων, µπήκαν µε το αριστερό στην Α1 Κατηγορία, γνώρισαν την ήττα από τη οµάδα τη̋ Νέα̋ Κηφισιά̋ στο κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋ και η αλήθεια είναι πω̋ πλήρωσαν λάθη κι ολιγωρίε̋ στα κρίσιµα περάσµατα του αγώνα, ενώ από την άλλη πλευρά οι Αθηναίοι (περσινοί πρωταθλητέ̋ τη̋ Α2) έδειξαν τα καλά του̋ στοιχεία και κυρίω̋ την ωριµότητα στι̋ κρίσιµε̋ φάσει̋ των τελευταίων λεπτών, και µαζί µε το ροζ φύλλο πήραν και την ρεβάν̋ για την ….πονεµένη του̋ ήττα στο περσινό παιχνίδι Η αναµέτρηση παρ’ ότι δεν είχε του̋ ίδιου̋ πρωταγωνιστέ̋ θύµισε την περυσινή µάχη τη̋ Α2, και οµάδα τη̋ Αθήνα̋ επικράτησε µε 64-69, επιδεικνύοντα̋ αυτή τη φορά ωριµότητα και εµπειρία στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ δηλώσει̋ και παραλειπόµενα του αγώνα στι̋ σελίδε̋ 28-29


20

Αθλητικά 

ΚΥΠΕΛΛΟ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

Με Ρήγα εκτό̋ ο ΑΟΤ 1963 Το παζλ του κυπέλλου οµάδων Γ Εθνική̋ σχηµατίστηκε πλήρω̋ µετά τη διειξαγωγή τη̋ β’ και ο ΑΟΤ1963 που νίκησε την Χαλκίδα και προκρίθηκε στα ηµιτελικά του 4ου οµίλου, θα αναµετρηθεί µε τον Ρήγα Φεραίο σε αγώνα νοκ-αουτ που θα γίνει στην πόλη του Βελεστίνου στι̋ 17 του Νοέµβρη. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των οµάδων του οµίλου είναι: Τρίκαλα-Χαλκίδα 1-0 Αχιλλέα̋ Νεοκαισάρεια̋-Μαχητή̋ Τερψιθέα̋ 2-1 Λευκάδια Νάουσα̋-ΑΟ Κύµη̋ 0-2 Αµπελωνιακό̋-Ρήγα̋ Φεραίο̋ 0-1

 ΑΕΚ

Πέρασε τον Ηλυσιακό

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Η Εθνική έκανε το …καθήκον τη̋ κόντρα στη Σλοβακία, ωστόσο διατηρήθηκε στην τροχιά των µπαράζ

Θα βρει δύσκολου̋ αντιπάλου̋

Στην αναµέτρηση µε το Λιχτενστάιν στρέφεται πλέον η προσοχή τη̋ εθνική̋ Ελλάδο̋, µετά τη νίκη 1-0 στο µατ̋ µε τη Σλοβακία. Οι διεθνεί̋ θέλουν να ολοκληρώσουν τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ στα προκριµατικά του παγκοσµίου κυπέλλου µε µια ακόµα νίκη , αλλά και µια καλή εµφάνιση στο τελευταίο εντό̋ έδρα̋ µατ̋, πριν τα µπαράζ του Νοεµβρίου. Ο Φερνάντο Σάντο̋ αναµένεται να προχωρήσει σε αλλαγέ̋ στο βασικό σχήµα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήµατο̋ στο µατ̋ τη̋ Τρίτη̋, έτσι ώστε να φρεσκάρει το αντιπροσωπευτικό συγκρότηµα. Παράλληλα, όλοι στην εθνική θα έχουν στραµµένη την προσοχή του̋ και στο Κάουνα̋, ελπίζοντα̋ πω̋ η Λιθουανία θα καταφέρει να κόψει τελικά βαθµού̋ από τη Βοσνία. Αν συµβεί κάτι τέτοιο και η εθνική πάρει τη νίκη κόντρα στο Λιχτενστάιν, τότε θα πάρει αυτοµάτω̋ και το εισιτήριο τη̋ απευθεία̋ πρόκριση̋ στην τελική φάση του παγκοσµίου κυπέλλου τη̋ Βραζιλία̋. Σε διαφορετική περίπτωση, θα περιµέ-

νει τα αποτελέσµατα τη̋ τελευταία̋ αγωνιστική̋, προκειµένου να µάθει του̋ υποψήφιου̋ αντιπάλου̋ τη̋, εν όψει τη̋ κλήρωση̋

στι̋ 21 Οκτωβρίου στη Ζυρίχη. Φυσικά ο αντίπαλο̋ που άπαντε̋ θέλουν στο «γαλανόλευκο» στρατόπεδο δεν είναι άλλο̋ από την Ισλανδία, η οποία κρατά την τύχη στα χέρια τη̋ για τη 2η θέση του 5ου οµίλου, ταξιδεύοντα̋ την τελευταία αγωνιστική στην αδιάφορη Νορβηγία. Όσο για την 3η Σλοβενία (-1), πηγαίνει στην επίση̋ χωρί̋ ενδιαφέρον Ελβετία. Αυτή που σίγουρα θα πρέπει να αποφύγουµε είναι η Γαλλία, που τερµάτισε 2η στον 9ο όµιλο, πίσω από την Ισπανία. Σίγουρη στου̋ πιθανού̋ αντιπάλου̋ τη̋ Ελλάδα̋ είναι και η Σουηδία, µε την τελευταία θέση να παίζεται ανάµεσα σε Τουρκία και Ρουµανία. Οι γείτονέ̋ µα̋ έχουν τον πρώτο λόγο, υπερτερώντα̋ στην ισοβαθµία, αλλά την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται την αδιάφορη Ολλανδία, ενώ η Ρουµανία την επίση̋ αδιάφορη Εσθονία. Οι άλλοι τρει̋ ισχυροί µαζί µε την «γαλανόλευκη», είναι οι Πορτογαλία, Ουκρανία και Κροατία.

 Κύπελλο ΕΠΣΤ: Ολοκληρώθηκε το πάζλ των «16» µε πρόκριση όλων των φαβορί

«Ίδρωσαν» µόνο τα Μετέωρα Το κύπελλο ανέκαθεν έβγαζε µικρέ̋ ή µεγάλε̋ εκπλήξει̋. Κι αυτό φάνηκε εν τέλει και στην Γ Φάση τη̋ φετινή̋ διοργάνωση̋. Στο µατ̋ Οικουµένιου Μετεώρων παίχθηκε παράταση και πεναλτι για να βγει νικητή̋.

Με το εµφατικό 3-0, η ΑΕΚ ξεπέρασε το εµπόδιο του Ηλυσιακού και προκρίθηκε στην επόµενη φάση του Κυπέλλου τη̋ Γ' Εθνική̋. Η «Ένωση» ήθελε να διασκεδάσει τι̋ εντυπώσει̋ µετά την απογοητευτική εµφάνιση τη̋ στο µατ̋ µε τον ΑΟ Περιστερίου και ξεκίνησε δυναµικά το παιχνίδι, θέλοντα̋ να προσφέρει γκολ και θέαµα 3.000 οπαδού̋ τη̋ που βρέθηκαν στο γήπεδο. Τα…. κάστανα από την φωτιά, έβγαλε ο Γεωργέα̋, καθώ̋ στο 55ο λεπτό, µετά από µπαλιά του Πόποβιτ̋ άνοιξε το σκορ µε πλασέ (1-0). Το γκολ έδιωξε το άγχο̋ από τα πόδια των παικτών του Τρἀανού ∆έλλα και στο 60΄ ήρθε το 2-0, ύστερα από σέντρα του Κορδέρο και προβολή του Μπρέσεβιτ̋. Το τελικό αποτέλεσµα διαµόρφωσε στο 76' ο Πόποβιτ̋, ο οποίο̋ πρόλαβε την έξοδο του γκολκίπερ του Ηλυσιακού, Νικολάου, και έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα (3-0).

 ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Πέντε νεκροί στην Κολοµβία

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι πανηγυρισµοί των Κολοµβιανών για την ισοπαλία (3-3) µε τη Χιλή που έφερε και την πρόκριση στο Παγκόσµιο Κύπελλο για πρώτη φορά µετά το 1998, καθώ̋ πέντε άτοµα σκοτώθηκαν. Σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση οι τρει̋ από του̋ πέντε νεκρού̋ πυροβολήθηκαν, ενώ οι άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε τροχαίο, ενώ καταγράφηκαν και 2.000 διαφορετικά επεισόδια σε όλη τη χώρα.

Η αναµέτρηση έγινε στο γήπεδο του Οικουµένιου έληξε µε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια του 90λεπτου, όµω̋ οι γηπεδούχοι είναι αλήθεια πω̋ είχαν καλύτερε̋ και πιο κλασικέ̋ φάσει̋ (ειδικά στο α ηµίχρονο) για να παρουν νίκη και πρόκριση. ∆εν τα κατάφεραν όµω̋ και η αναµέτρηση µετά το 1-1 πήγε παράταση και πεναλτι εκεί όπου οι Καλαµπακιώτε̋ είχαν τύχη και πέρασαν στην επόµενη φάση. Στο γήπεδο Ράξα̋ η ΑΕΤ µπήκε µε γκολ από τα αποδυτήρια και επικράτησε τελικά µε άνεση και µε 1-3 τη̋ τοπική̋ οµάδα̋. Ο Ευσταθίου άνοιξε το σκορ πριν συµπληρωθεί το 1ο λεπτό ενώ τα πράγµατα έγιναν πιο εύκολα για του̋ κόκκινου̋ µετά την αποβολή του Στεσαρέκου στο 30’ Στο 70 ο Ζαφειρόπουλο̋ έκανε το 0-2 µείωσε προσωρινά ο Κοντοκώστα̋ και στο φινάλε ο ίδιο̋ παίκτη̋ έβαλε αυτογκολ διαµορφώνοντα̋ άθελά του το 1-3 ει̋ βάρο̋ τη̋ οµάδα̋ του. Στο Καστράκι ο Βράχο̋ καθάρισε για δεύτερη φορά µέσα σε ένα δεκαπενθήµερο την ∆ήµητρα (2-0) ενώ στη Φήκη κέρδισε επίση̋ για δεύτερη φορά µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα την Κ Βρύση και πέρασε µε το 1-0 στην επόµενη φάσηFootball League

Ο Ολυµπιακό̋ Βόλου δέχθηκε την ισοφάριση από την Καλλιθέα στο 90' (1-1), πετώντα̋ του̋ δύο πρώτου̋ βαθµού̋, σε αντίθεση µε τον Παναιγιάλειο και τον Πανηλεικό που έχουν το απόλυτο. Ο Παναιγιάλειο̋, που κέρδισε τη Γλυφάδα 2-0 στην Καισαριανή και ο Πανηλειακό̋ που έκαµψε στο τέλο̋ την αντίσταση του Αστέρα Μαγούλα̋ στον Πύργο, 10, έστω κι αν από το πρώτο ηµίχρονο η οµάδα τη̋ Ηλεία̋ αγωνίστηκε µε δέκα παίκτε̋, είναι µόνοι στην κορυφή του 1ου οµίλου. Χωρί̋ βαθµολογική απώλεια συνεχίζει στο 2ο όµιλο και ο Απόλλων Καλαµαριά̋, που κέρδισε εντό̋ έδρα̋ τον Βατανιακό µε 2-0.

Στο ντέρµπι των οµάδων του Κόζιακα ο Πρόδροµο̋ κέρδισε 3=2 την Πιαλεία και προχώρησε κι αυτό̋ στα πιο δύσκολα, λίγο πιο κάτω στο ∆ενδροχώρι, ο Πυργετό̋ συνέχισε µε την ίδια ορµή από το πρωτάθληµα και επικράτησε µε 0-3 ενώ η Φαρκαδόνα αν και ζορίστηκε απέκλεισε την Αγια Κυριακή και συνεχίζει κι αυτή στο επόµενο Γύρο. Τα αποτελέσµατα Ράξα - ΑΕΤ...................................................1-3 Πρόδροµο̋ - Πιαλεία ................................3-2

Αγ. Κυριακή - Φαρκαδόνα........................... 0-1 Οικουµενιο̋ - Μετεωρα..........................1-1 (1-1 παρ) 3-5 στα πέναλτι Φηκη - Κρ Βρυση........................................1-0 ∆ενδροχώρι - Πυργετό̋ .............................0-3 Καστράκι - ∆ήµητρα ................................2-0 Οι οµάδε̋ που προκρίθηκαν: Φλαµούλι, ΑΕΤ, Πρόδροµο̋, Φαρκαδόνα, Μετέωρα, Φήκη, Πυργετό̋, Καστράκι, Αµπελάκια, Πύργο̋, Μπάρα, Καλύβια, Ασκληπιό̋, Παραληθαίοι. Πέρασαν άνευ αγώνα ΑΟ Τρίκαλα και Κηπάκι.

Γκέλα για Ολ. Βόλου, κορυφή για Αίγιο και Πύργο Εν τω µεταξύ ακόµα συζητιέται η πρόθεση του οΑχ. Μπέου, να κατεβεί δήµαρχο̋ στο Βόλο και όπω̋ είπε ο ίδιο̋ οι δικαστικέ̋ του περιπέτειε̋ δεν θα σταθούν εµπόδιο βάσει νόµου. Ο Αχιλλέα̋ Μπέο̋ ανέφερε. Εγώ δεν είµαι πολιτικό̋. Με πλησίασε πολύ̋ κόσµο̋, µε πίεσε πολύ̋ κόσµο̋. Την απόφαση θα την πάρω κοντά στι̋ γιορτέ̋, για να πάρει και ο κόσµο̋ ένα ευχάριστο µήνυµα από τον Ἀ Βασίλη. Όταν το αποφασίσω, α̋ µην κατέβουν πολλοί, γιατί θα τρέχω µόνο̋ µου. Και οι συνεργάτε̋ µου δε θα είναι πολιτικοί, αλλά φρέσκοι και νέοι άνθρωποι, που θα του̋ γράψει η ιστορία. Κάντε ένα γκάλοπ στου̋ Νικιώτε̋ αν µε ήθελαν για πρόεδρο. Αν µε ήθελαν, γιατί να µη µε θέλουν για δήµαρχο»; 1ο̋ - Νότιο̋ όµιλο̋ Αχαρνἀκό̋ - Επισκοπή 0-1 (67' ∆ελήµπαση̋) Γλυφάδα - Παναιγιάλειο̋ 0-2 (30' Μπούνα̋, 70' Φλίγκο̋) Ηρακλή̋ Ψαχνών - Φωκικό̋ 1-0 (20' Στουρνάρα̋)

Ολυµπιακό̋ Βόλου - Καλλιθέα 1-1 (71' Καπετάνο̋ - 90' Χἀκάλη̋) Πανηλειακό̋ - Αστέρα̋ Μαγούλα̋ 1-0 (92' Χαλούλο̋) Βύζα̋ Μεγάρων - Φωστήρα̋ 1-3 (44' Αρναρέλη̋ - 23', 28' Παναγιωτόπουλο̋, 91' Κιµανί) 2ο̋ - Βόρειο̋ όµιλο̋ Πιερικό̋ - Ηρακλή̋ 0-0 Αναγέννηση Γιαννιτσών - Αιγινιακό̋ 0-3 (8', 55' Σίκιµιτ̋, 83' Κιβρακίδη̋) Εθνικό̋ Γαζώρου - Ζάκυνθο̋ 3-0 (22', 49' Ναστέφσκι, 87' Σκέριαντ̋) Απόλλων Καλαµαριά̋ - Βατανιακό̋ 2-0 (26' Πέλκα̋, 38' Αθανασιάδη̋) Τύρναβο̋ - ∆όξα ∆ράµα̋ 1-0 (83' Τέλλο̋) Κέρκυρα - Νίκη Βόλου (18:00) Σήµερα Αναγέννηση Καρδίτσα̋ - Καβάλα (18:00)


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Αν και δεν ικανοποίησε µε την απόδοσή του, ο ΑΟΤ1963 νίκησε τη Χαλκίδα

(στο άδειο πάλι στάδιο…) και πέρασε στην Γ’ φάση του κυπέλλου Γ΄ Εθνική̋

Του… πάει το κύπελλο Είναι τοι̋ πάσι γνωστό… Στο ποδόσφαιρο το αποτέλεσµα µετράει. Αυτό κρίνει και συνήθω̋ αυτό καθορίζει τη µοίρα µικρών και µεγάλων οµάδων. Γιατί, όπω̋ το είπε πρόσφατα κι ο Φερνάντο Σάντο̋, αν η Εθνική πάει στα τελικά του Μουντιάλ τη̋ Βραζιλία̋, κανένα̋ δεν θα θυµάται πω̋ τη̋ βγήκε η ψυχή µέχρι να πάρει το “τρίποντο” στο Λιχτενστάιν… Σε ανάλογη θέση, µε κλεισµένο ραντεβού σε µικρότερη διοργάνωση είναι από το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ η οµάδα του ΑΟΤ1963η οποία παρ’ ότι είχε και πάλι τα χάλια τη̋, κατάφερε κάµψει την αντίσταση τη̋ Χαλκίδα̋ επιβλήθηκε µε 1-0 στο ραντεβού κυπέλλου Γ’ Εθνική̋ και τουλάχιστο έχει να λέει πω̋ προχωρά στο επόµενο βήµα τη̋ διοργάνωση̋ ευελπιστώντα̋ να βελτιώσει γρήγορα τα κακώ̋ κείµενα που εµφανίζει πλέον συχνά πυκνά στο παιχνίδι τη̋. Η αναµέτρηση τη̋ Κυριακή̋ δεν ξέφυγε από τα …ειωθότα. Έγινε µπροστά σε άδειε̋ κερκίδε̋ και πάλι κι αυτή τη φορά µάλιστα δεν υπήρχαν ενοχλητικοί φίλαθλοι –οπαδοί των φιλοξενούµενων, οπότε κύλησε ήσυχα το απόγευµα των 100 150 τρικαλινών που πήγαν γήπεδο να δουν έναν αγώνα οµάδων που υποτίθεται πω̋ θα παλέψουν και για τι̋ πρώτε̋ θέσει̋ του 4ου οµίλου, αλλά… Το µόνο που είδαν µια αγωνιστική ταλαιπωρία. Οι «κυανέρθροι», έχοντα̋ βέβαια και κάποιε̋ σηµαντικέ̋ ελλείψει̋ παικτών από το σχήµα τη̋ αρχική̋ ενδεκάδα̋ (κερκίδα ο Τελτολούρη̋ ,αλλά και ο Στανσέφσκι που ακόµα περιµένει το δελτίο του από τη Σερβική Οµοσπονδία), έδειξαν πω̋ ήθελαν αλλά και πάλι δεν µπορούσαν να κάνουν παιχνίδι µε καλή ανάπτυξη και µε γρήγορε̋ εναλλαγέ̋ στην κυκλοφορία τη̋ µπάλα̋. Η µεσαία γραµµή είχε θέµατα ανοιχτά µε την χαλαρή κίνηση, η αµυντική (η οπισθοφυλακή δηλαδή) έψαχνε συνήθω̋ την έυκολη λύση µε …γεµίσµατα και σέντρε̋ που συνήθω̋ ήταν «βούτυρο στο ψωµί» των αµυντικών τη̋ Χαλκίδα̋ και µοιραία οι επιθετικοί τη̋ οµάδα̋ γυρνούσαν πίσω κι αναζητούσαν φάσει̋ προχωρώντα̋ σε ανούσιε̋ και πολλέ̋ φορέ̋ άστοχε̋ ατοµικέ̋ ενέργειε̋. Το µπέρδεµα στην ανάπτυξη τη̋ οµάδα̋ ήταν εµφανέ̋ κι αν το συγκρότηµα τη̋ Εύβοια̋ είχε στοιχειώδη αντίληψη θα µπορούσε όχι να απειλήσει αλλά να κάνει ζηµιά µέσα στο άδειο γήπεδο. Ωστόσο κι οι φιλοξενούµενοι δεν ήταν οµάδα περιωπή̋ ήρθαν είδαν έπαι-

ξαν, δηµιούργησαν και 2-3 ευκαιρίε̋, αλλά κινήθηκαν στα ρηχά κι αυτοί παρ’ ότι βέβαια έχουν να λένε για την κραυγαλέα κλασική που έχασαν στο 73 λίγα λεπτά πριν µπει το γκολ του Ιωαννίδη που έκρινε το παιχνίδι. Η αλήθεια πάντω̋ είναι ότι η νίκη ήρθε δύσκολα, αφού η Χαλκίδα είχε ευκαιρίε̋ για να πάρει αυτή το προβάδισµα και πιθανώ̋ µαζί µε αυτό και την πρόκριση για την Γ’ Φάση την πρόκριση. Η πρώτη φάση του αγώνα έγινε νωρί̋-νωρί̋ από του̋ φιλοξενούµενου̋. Πριν ζεσταθεί το παιχνίδι µόλι̋ στο 2ο λεπτό ο Γκαράνη̋ επιχείρησε ατοµική προσπάθεια, µπήκε επικίνδυνα στα καρέ του ΑΟΤ αλλά πριν κάνει την τελική τον πρόλαβε κι έδιωξε ο Ψωµιάδη̋. Στο 33’ οι φιλοξενούµενοι επέστρεψαν στην περιοχή των Τρικάλων και µετά από γρήγορη εναλλαγή ο Τσαλµά̋ δοκίµασε το πόδι , αλλά δεν βρήκε στόχο κι έστειλε την µπάλα άουτ. Οι κυανέρυθροι σε όλο το 1Ο ηµίωρο έψαξαν τι̋ ισορροπίε̋ του̋ δεν είχαν καµία συνοχή δεν είχαν συνεννόηση και έκαναν αισθητή την παρουσία του̋ στο 44’ , όταν µετά από γέµισµα του Ηλία, ο Βουκέλια γύρισε τη µπάλα προ̋ τον Πολυζόπουλο, αυτό̋ πήρε την κεφαλιά αλλά η µπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ. Στην επανάληψη η Χαλκίδα µπήκε και πάλι σε…. κίνηση και στο 50’ απείλησε µε ένα φάουλ του Σέγκου που δεν βρήκε στόχο. Από την άλλη οι κυανέρυθροι ανέβασαν κάπω̋ το ρυθµό του̋ µετά το 50’ δέκα λεπτά έκαναν και την πρώτη του̋ ευκαιρία µε το σουτ του Χαλιµπάκη που απέκρουσε ο Ντούµα̋. Στο 61’ ο Σέγκο̋ µε ψηλοκρεµαστό σουτ έστειλε τη µπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ψωµιά-

δη ενώ σηµαντική φάση και ευκαιρία είχαν οι φιλοξενούµενοι και στο 63’ όταν ο Κιάφα̋ βρέθηκε απέναντι στον Ψωµιάδη, αλλά ο τερµατοφύλακα̋ των Τρικάλων µπλόκαρε. Στο 74ο τη̋ αναµέτρηση̋ οι φιλοξενούµενο έχασαν την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα όταν σε κόντρα επίθεση ο Κιάφα έφυγε µόνο̋ του µέσα στην περιοχή, όµω̋ δεν τα κατάφερε στην τελική πλάσαρε άουτ κι έτσι οι κυανέρυθροι έµειναν µέσα στο κόλπο τη̋ νίκη̋. Τελικά οι παίκτε̋ του Μπάµποβιτ̋, µετά από αυτό το δεκάλεπτο πίεση̋ βγήκαν, µπροστά και στο 76’ άγγιξαν το γκολ όµω̋ από το σουτ του Βουκέλια η µπάλα, αντί για τα δίχτυα, τράνταξε το δοκάρι, Ήταν µια καλή φάση για γκολ, όµω̋ ακόµα καλύτερη αποδείχτηκε η ευκαιρία του 83’, από την οποία µπήκε το γκολ των Τρικάλων. Τότε οι κυανέρυθροι ανοίχτηκαν γρήγορα προ̋ την περιοχή των φιλοξενούµενων κι ο Χαλιµπάκη̋ που ήταν αποδέκτη̋ τη̋ µπάλα̋ ελίχθηκε, ξέφυγε επιχείρησε και βρήκε τον αµαρκάριστο Ιωαννίδη κι αυτό̋ µε εξαιρετικό σουτ διαµόρφωσε το τελικό 1-0 οδηγώντα̋ έτσι τα Τρίκαλα στην Γ’ φάση του κυπέλλου τη̋ Γ Εθνική̋. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ήταν ο κ Κρητικό̋, τη̋ Ενωση̋ Θεσσαλία̋ και βοηθοί οι Τριάντο̋, Τασιόπουλο̋ (Θεσσαλία̋). ΑΟΤ1963: Ψωµιάδη̋, Μπόντε, Κάλφα̋, Τσβέτκοβιτ̋, Πολυζοπουλο̋ (72' Σακελλαρίδη̋), Στάµο̋, Χαλιµπάκη̋, Ηλία̋, Βουκέλια, Γέφτιτ̋ (46' Ιωαννίδη̋), Σίµοβιτ̋ (90' Κόλα). Χαλκίδα : Ντουµάνη̋, Πέτση̋, Τσατσαρώνη̋, Καραµπά̋, Γκαράνη̋ (72' Ταυταρίδη̋), Ευσταθίου, Κιάφα (80' Μπαλαµπάνη̋), Ναουµιδη̋ , Κάρο̋, Σέγκο̋, Τσαλµά̋ (53' Βαλκάνο̋)..

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

21


22

Αθλητικά Α΄ ΕΠΣΤ

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Η 5η «στροφή» έφερε αλλαγέ̋ στην κορυφή, ανακατατάξει̋ στη µέση και έδειξε ποιοι

Το παιχνίδι του τίτλου

Ανακατατάξει̋ στην κορυφή, συνωστισµό̋ στη µέση… Η 5η στροφή του πρωταθλήµατο̋ τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋ του νοµού µα̋ έβγαλε ειδήσει̋, έφερε αλλαγέ̋ και άφησε υποσχέσει̋ για ακόµα πιο ενδιαφέρουσα συνέχεια. Οι ειδήσει̋ τη̋ αγωνιστική̋ βγήκαν στην Μπαλκούρα ενώ οι αλλαγέ̋ φάνηκαν –αποτυπώθηκαν στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋, αφού το νικηφόρο σερί του Πυργετού σταµάτησε στο πρώτο µεγάλο ντέρµπι τη̋ χρονιά̋ που έφερε και την πρώτη ήττα. Η ∆ήµητρα ήταν καταιγιστική και παρ’ ότι στην αρχή βρέθηκε πίσω στο σκορ αφού µάζεψε πρώτη την µπάλα από τα δίχτυα τη̋, κατάφερε όχι µόνο να γυρίσει µε µια θεαµατική επιστροφή, αλλά και να καθαρίσει µε σκορ το παιχνίδι.

Έτσι το συγκρότηµα ο ∆ικέφαλο̋ έκανε χώρο στριµώχτηκε στο ρετιρέ µαζί µε την ∆ήµητρα και κάνει πλέον λογαριασµό αναµένοντα̋ κι άλλα δύσκολα παιχνίδια. Σε απόσταση αναπνοή̋ από την κορυφή είναι και το Φλαµούλι που επέστρεψε στι̋ επιτυχίε̋ σαρώνοντα̋ την Θύελλα Μεγαλοχωρίου ενώ το Καστράκι είχε κι άλλη γκέλα µέσα στο σπίτι του̋ και υποχώρησε στην 4η θέση του πίνακα. Στην Καλαµπάκα, τα Μετέωρα ξεκίνησαν το ντέρµπι µε τη Κ Βρύση βάζοντα̋ γκολ από τ’ αποδυτήρια και κέρδισαν τελικά µε 5-1 σε ένα µατ̋ που βρήκαν απέναντί του̋ τον παλιό του̋ προπονητή. Τα γκολ των Μετεώρων πέτυχαν οι Παππά̋, Παπαγεωργόπουλο̋, Κεραµά̋ ( 2 ) και Κουβελά̋. Για την Κρύα Βρύση το µοναδικό γκολ (γκολ τη̋ τιµή̋) σηµείωσε ο Κόκοβα̋ που συνέχισε έτσι και το προσωπικό του σερί στο πρωτάθληµα. Απ’ τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ ξεχωρίζει η νίκη του Ασκληπιού στη Μπάρα µε 2-5 αλλά και το ευρύ 5-2 τη̋ Φήκη̋ στο µατ̋ µε τον Οικουµένιο. Αναλυτικά στι̋ αναµετρήσει̋ τη̋ 5η̋ αγωνιστική̋…. Φήκη - Άγιο̋ Οικουµένιο̋ 5-2 Το… άβατο τη̋ έδρα̋ κράτησε για 3η συνεχόµενη αγωνιστική η οµάδα τη̋ Φήκη̋ και επανήλθε στι̋ επιτυχίε̋ σηµειώνοντα̋ µάλιστα την Τρίτη νίκη στο φετινό πρωτάθληµα µε το 5-2 επί του (επίση̋ νεοφώτιστου στην κατηγορία) Άγιου Οικουµένιου. Το συγκρότηµα του Σ. Τσιρογιάννη προέρχονταν ωστόσο από µια άτυχη εµφάνιση (0-0 στη δοκιµασία τη̋ 4η̋ στροφή̋ µε τον Ασκληπιό) κι αυτή τη φορά, εκτό̋ από του̋ βαθµού̋ ήθελε κι επεδίωκε να διασκεδάσει και τι̋ εντυπώσει̋ για την αφλογιστία τη̋ προηγούµενη̋ αγωνιστική̋. Τα κατάφερε λοιπόν αν και είχε …απώλειε̋ από το α ηµίχρονο αφού αποβλήθηκε στο 33 ο Κακια̋. Από την άλλη πλευρά πάλι, στον Οικουµένιο είναι αλήθεια πω̋ το µυαλό όλων είχε κολλήσει στη µάχη του κυπέλλου µε τα Μετέωρα που έγινε µεσοβδόµαδα κι αποτέλεσε το κλασικό παράδειγµα µια̋ χαµένη̋ ευκαιρία̋. Έχοντα̋ επιπρόσθετο βάρο̋ –πίεση στα πόδια του̋ οι παίκτε̋ του Π. Πέτσα ήθελαν να απαλύνουν το πόνο του άδοξου αποκλεισµού, όµω̋ βρήκαν απέναντί του̋ µια αποφασισµένη και ψυχωµένη οµάδα που δεν είχε όρεξη για αστεία… Αυτό φάνηκε στο 22 όταν η γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ µε το φάουλ του Τασιόπουλου. Στη συνέχεια προέκυψε η αποβολή του κάκια ενώ στο 44 ο Μπέκιο̋ κράτησε ανέπαφη την εστία αποκρούοντα̋ σουτ του Καλύβα. Αυτή η φάση ήταν καθοριστική γιατί αµέσω̋ µετά η Φήκη διπλασία-

σε τα τέρµατά τη̋ µε όµορφη συνδυασµένη ενέργεια και άριστη τελική του Βεβρβέρα που πέτυχε το 2-0 ίσω̋ στο πιο καθοριστικό σηµείο του αγώνα. Στο 52΄ ο Τσιγάρα̋ πλάσαρε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τζέγκα̋ µε πλασέ έκανε το 3-0, όµω̋ οι φιλοξενούµενοι µείωσαν στο 60΄ µε τον Σικοβέλα που κατέβασε τη διαφορά στο 31 Το µατ̋ είχε καταιγιστικό ρυθµό και στο 65΄ ο Μανώλη̋ µείωσε εκ νέου σε 3-2 δίνοντα̋ νέα τροπή στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Ωστόσο οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα και στο 70΄ επανέφεραν την τάξη µε το γκολ του ανεβάζοντα̋ τον δείκτη του σκορ στο το 4-2 . Στην τελευταία φάση τη̋ αναµέτρηση̋ ο Βερβέρα̋ κέρδισε πέναλτι κι ο Χασιώτη̋ εύστοχο̋ από τα 11 βήµατα διαµόρφωσε το τελικό 5-2 δίνοντα̋ διαστάσει̋ στη νίκη τη̋ οµάδα̋ του. Με την συµπλήρωση των πέντε πρώτων δοκιµασιών η Φήκη έχει να επαίρεται και να µετρά του̋ 10 βαθµού̋ (µε 3 νίκε̋ µία ήττα και µία ισοπαλία) ενώ στον αντίποδα των δικών τη̋ καταστάσεων το συγκρότηµα του Οικουµένιου ψάχνει βαθ«δ» µού̋ µε …. Κιάλια, αλλά δεν του̋ βρίσκει και το στιγµιότυπο του Μεγαλοχώρι απ όπου κι έτσι µένει κολληµένο στον πάτο τη̋ Σαρωτικό το Φλαµούλι στο παιχνίδι µε το παιχνίδια, µάλλον θα πρέπει να ανησυχούν ενώ βαθµολογία̋ µαζί µε το Μεγαλοχώρι που έφερε το µατ̋ στα ίσια µε την ωραία προσπά- σε καλύτερη µοίρα αναµφίβολα είναι οι Ασκληπιείναι σε ακόµα χειρότερη µοίρα. θεια του Τριγώνη και προηγήθηκε στο 10 λεπτά οί που τα πήγαν περίφηµα στην αρχή αλλά στη Αχ. Mπάρα̋ - Ασκληπιό̋ 2-5 συνέχεια είχαν µαζεµένε̋ απώλειε̋ στα παιχνίδια Αν δεν βάλει̋ πόντου̋ που ακολούθησαν µετά την 3η στροφή. µέσα στο σπίτι σου, αν δεν Μ. Καλύβια - Φαρκαδόνα 3-2 καθαρίσει̋ εύκολα-δύσκοΜουδιασµένη εκκίνηση έκανε στο φετινό µαλα παιχνίδια, είναι βέβαιο ραθώνιο τη̋ Α΄ Ερασιτεχνική̋ ο ΑΟ Καλυβίων και πω̋ θα µπλέξει̋ σε µπελάη αλήθεια είναι πω̋ πλήρωσε µε ακριβό τίµηµα δε̋, θα τρέχει̋ και δεν θα τι̋ επιπολαιότητε̋ τι̋ χαµένε̋ ευκαιρίε̋ στα παιφτάνει̋ πριν καλά-καλά χνίδια µε την Περιστέρα και το Φλαµούλι στην µπει ο Χειµώνα̋. Στην Μπάπρώτη και τη δεύτερη αγωνιστική. η συνέχεια βέρα το ξέρουν το έργο το… βαια ήταν κάπω̋ καλύτερη αλλά ο ΑΟΚ έµεινε πίέχουν ξαναδεί 2-3 φορέ̋ τα σω µετά την ήττα από την Κρύα Βρύση (την προτελευταία χρόνια και επειδή ηγούµενη αγωνιστική) και για το λόγο αυτό ανακαι το φετινό ξεκίνηµα τη̋ ζητούσε ένα καλό αποτέλεσµα στο ραντεβού τη̋ οµάδα̋ στην Α’ Ερασιτεχνι5η̋ στροφή̋ µε την Φαρκαδόνα που πάντα τον κή δεν ήταν το καλύτερο δυνατό (αφού έπεσαν µαζεµένα δύσκολα παιχνίδια), ήθελαν να κάνουν µια καιΝΙΚΗ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧ νούρια αρχή από το ραντεαγων.) Νίκη µε 3-2 πέτυχαν τα Καλύβια στο ραντεβού βού τη̋ 5η̋ στροφή̋. Τα αποτελέσµατα (5η µε την Φαρκαδόνα απ όπου και η φωτό Ωστόσο και η κόντρα µε νιο̋ ...5 - 2 υµέ Οικο Φήκη ................- .....Άγ. ηπιό̋ ............2 - 5 τον Ασκληπιό αποδείχθηΑχ. Μπάρα̋ .....- .....Ασκλ αδόνα ..........3 - 2 κε στην πράξη δύσκολη υπόθεση για το συγκρό- αργότερα χάρη στο δεύτερο τέρµα του ΤριγώΜεγ. Καλύβια ...–.....Φαρκ ετό̋ .............4 - 1 τηµα του Ευριπίδη Κωστόπουλου αφού οι νεαροί νη που έγραψε το 2-1 µε κεραυνό έξω από την ∆ήµητρα/Απ.....- .....Πυργ Βρύση ............5 - 1 στην πλειοψηφία του̋ παίκτε̋ του Ηλία Πατσιάνη περιοχή. Μετέωρα .........- .....Κρ. λοχώρι .........7 - 0 εγα Ωστόσο, οι φιλοξενούµενοι βρήκαν τρόπο να ....Μ ήταν τρεχαλατζήδε̋ έριξαν χιλιόµετρα µέσα στο ...–. ...... λι Φλαµού .......................1- 1 γήπεδο ήταν καλύτεροι και πήραν δίκαια τη νίκη απαντήσουν και στο 64 ισοφάρισαν µετά την εκΚαστράκι .........–.....ΑΕΤ τέρα............4 - 1 σηµειώνοντα̋ µάλιστα το εντυπωσιακό 2-5 στο γή- πληκτικά πάσα του Χασιώτη στο Ζώη που έφεΠαραληθαίοι....- .....Περισ πεδο τη̋ Μπάρα̋. Πέρα από τα επτά γκολ αξίζει ρε το 2-2. Στο 73 όπω̋ προαναφέραµε έγινε το Η Βαθµολογία να αναφέρουµε πω̋ οι δυο οµάδε̋ είχαν από ένα 2-3 από το χέρι και το εύστοχο πέναλτι του Ανα...Η Βαθ. ....Γκολ ......Ν...Ι. .1 ...... δοκάρι, Ο Ασκληπιό̋ στο 14' σε προσπάθεια του στασιάδη στο 81 η Μπάρα έµεινε µε 10 παίκτε̋ ...... Οµάδε̋ 15-5........4...0... Ζώη και η Μπάρα στο 37' σε σουτ του Τριγώνη λόγω τη̋ αποβολή̋ του Ππακώστα και στο το ∆ήµητρα..............12 ...... 11-4........4...0....1 Πυργετό̋............12 ...... 11-1........3...2....0 που ήταν πρωταγωνιστή̋ του αγώνα αλλά δεν 85' φάνηκε ο νικητή̋ αφού ο Γκουζιώτη̋ ανέβαΦλαµούλι.............11 ...... .7-2.........3...2....0 σε το σκορ το 2-4. Ο επίλογο̋ γράφτηκε στο 88' µπόρεσε να σώσει βαθµό για την οµάδα του.. Καστράκι.............11 ...... 11-6........3...1....1 Το παιχνίδι πάντω̋ ήταν ανοιχτό µέχρι το 73ο µε σουτ του Τσακνή που διαµόρφωσε το 2-5. Ασκληπιό̋...........10 ...... .7-3.........3...1....1 Στην αποτίµηση πεπραγµένων µετά την ολολεπτό και πήρε στροφή για τον Ασκληπιό από το Φήκη ...................10 .......12-6........3 ...0....2 κλήρωση τη̋ πέµπτη̋ στροφή̋ είναι βέβαιο πω̋ πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Καπέλα̋ και µετέΜετέωρα..............9 ...... ..9-9.........3...0....2 τρεψε σε γκολ ο Αναστασιάδη̋ γράφοντα̋ το 2-3. καµία από τι̋ δύο οµάδε̋ δεν µπορεί ή καλύτεΚρ. Βρύση............9 ...... ..7-5.........2...1....2 Λίγο πιο πριν η ροή των πραγµάτων ξεκίνησε µε το ρα δεν δικαιούται να δηλώνει ικανοποιηµένη από ΑΕΤ ......................7 ...... ..8-8.........2...1....2 γκολ του Ζώη στο 41 που έδωσε προβάδισµα την βαθµολογική συγκοµιδή. Ειδικά δε οι ΜπαΠαραληθαίοι ........7 ...... ..7-8.........2...0....3 Μ. Καλύβια ...........6 ...... .7-12........1 ...1....3 στον Ασκληπιό. Στο 51 η Μπάρα έβγαλε απάντηση ριώτε̋ που άφησαν βαθµού στα προηγούµενα Περιστέρα............4 ...... ..5-9.........1...0....4 Φαρκαδόνα ..........3 ...... .6-13........1 ...0....4 Αχ. Μπάρα̋..........3 ...... .5-16........0 ...1....4 Άγ. Οικουµένιο̋ ...1 ...... .1-22........0 ...0....5 Μεγαλοχώρι.........0 ......

τική Η επόµενη 6η αγωνισ

.....................Φήκη Αχιλ. Μπάρα̋ ..........- ...... .......Μεγ. Καλύβια Άγ. Οικουµένιο̋......– ...... ........∆ήµητρα/Απ. Ασκληπιό̋...............- ...... ..............Μετέωρα Φαρκαδόνα .............- ....................Φλαµούλι Πυργετό̋................- ...... ..............Καστράκι Κρύα Βρύση ...........- ..................Περιστέρα Μεγαλοχώρι............- ...... ........Παραληθαίοι ΑΕΤ .........................- ......


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

θα δώσουν µάχη για την αποφυγή του υποβιβασµού

τώρα αρχίζει…. δυσκόλευε µέσα στα Καλύβια. Τα κατάφερε έστω και δύσκολα βάζοντα̋ από κάτω την µαχητική ΑΕΦ µε το συναρπαστικό 3-2. Αυτή τη φορά µάλιστα και οι δύο οµάδε̋ ξεκινούσαν από την ίδια αφετηρία αφού είχαν από 3 βαθµού̋ και ήθελαν να ξεκολλήσουν από τα χαµηλά σκαλοπάτια του πίνακα. Οι γηπεδούχοι ήταν το φαβορί τη̋ αναµέτρηση̋, ωστόσο όµω̋ και οι παίκτε̋ του Β. Γριζανίτη ήθελαν βαθµού̋ έπαιξαν µε ψυχή και αναζήτησαν την νίκη παίζοντα̋ επιλέγοντα̋ την τακτική των αντεπιθέσεων που του̋ βόλευε εξάλλου στο συγκεκριµένο παιχνίδι/ Από την άλλη ο Παν. Γκένα̋ όντα̋ προβληµατισµένο̋ από την εικόνα των προηγούµενων αναµετρήσεων, έστησε την οµάδα µε σαφεί̋ ξεκάθαρου̋ επιθετικού̋ προσανατολισµού̋ επιδιώκοντα̋ κι αναζητώντα̋ ένα γρήγορο γκολ στην αρχή. Η αναζήτηση έφερε αποτελέσµατα αφού η οµάδα του Παναγιώτη Γκένα προηγήθηκε στο 6΄ όταν ο Βαγγέλη̋ Στεφόπουλο̋ ανατράπηκε στην περιοχή και ο Ρέππα̋ εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0. Στο 14΄ µάλιστα από εκτέλεση κόρνερ του Β. Στεφόπουλου ο Σούλη̋ Κάβρα̋ µε άπιαστη κεφαλιά πέτυχε το 2-0. Στο 30΄ οι «ασπρόµαυροι» κλείδωσαν τη νίκη όταν ο Ρέππα̋ µε µακρινό σουτ ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-0. Στο 35΄ από εκτέλεση φάουλ του Βολιώτη ο Παπαδόπουλο̋ µε κεφαλιά µείωσε σε 3-1 ενώ στο 45΄ ο Μιχαήλ τροφοδότησε τον Γρηγορίου ο οποίο̋ πλάσαρε τον Βασιλείου για το τελικό 3-2. Πριν καλά-καλά συµπληρωθεί το 4 λεπτό οι

Καλυβιώε̋ βγήκαν στην επίθεση κέρδισαν πεναλτι σε ανατροπή του Β. Στεφόπουλου κι Ρέπα̋ εύστοχο̋ από τα 11 βήµατα έγραψε το 0-1. Αυτό το γκολ έδωσε καλή ψυχολογία και ανάλογη επιζητούµενη στου̋ γηπεδούχου̋ που πέτυχαν και το 2-0 στο 14 µε την άπιαστη κεφαλιά του Κάβρα µετά το γέµισµα του Στεφόπουλου στην περιοχή τη̋ ΑΕΦ. Το τρίποντο φάνηκε να κλειδώνει για του̋ παίκτε̋ του Γκένα στο 31’ όταν ο Ρέπα̋ έκανε το 3-0 βάζοντα̋ τα θεµέλια τη̋ νίκη̋, όµω̋ το µατ̋ όµω̋ είχε γρήγορο ρυθµό στο α ηµίχρονο κι οι φιλοξενούµενοι απάντησαν εξίσου γρήγορα µε το γκολ του Παπαδόπουλου στο 35 και λίγο πριν από την εκπνοή του ηµιχρόνου κατέβασαν τη διαφορά σε προσιτό σηµείο µε την επιτυχηµένη προσπάθεια του Γρηγορία που έφερε το τελικό 3-2. Στο β΄ ηµίχρονο οι γηπεδούχοι έπαιξαν µε το χρόνο προφύλαξαν τα νώτα του̋ δεν θέλησαν να ρισκάρουν και να βάλουν σε κίνδυνο το τρίποντο δηµιούργησαν κάποιε̋ µικροευκαιρίε̋ αλλά είχαν το νου του̋ στην αµυντική γραµµή, ενώ η ΑΕΦ κινήθηκε στα ρηχά και δεν µπόρεσε να σώσει βαθµό απ’ αυτή την παρτίδα. Φλαµούλι - Μεγαλοχώρι 7-0 ∆υο αγωνιστικέ̋ χωρί̋ γεύση νίκη̋ είναι πολλέ̋ για µια οµάδα που έχει κερδίσει τίτλο και βάζει πάλι ψηλά τον πήχη… Για το Φλαµούλι το

∆ιπλό µε αγγλικό σκορ στη Μπάρα από τον Ασκληπιό. Η φάση από το 2-5 των κυανέρυθρων του Η. Πατσιάνη τελευταίο δεκαήµερο ήταν φορτωµένο µε δύσκολα (εκτό̋ έδρα̋) παιχνίδια. Γράφτηκαν απώλειε̋ σε Καστράκι και Ρίζωµα η οµάδα κόλλησε σε δύο ισοπαλίε̋ έχασε έδαφο̋ κι έµεινε πίσω από Πυργετό Καστράκι και ∆ήµητρα αλλά…. Μέσα στο σπίτι τη̋ έδειξε και πάλι τη δύναµή τη̋. Αυτή τη φορά βέβαια είχε να διαχειριστεί ένα χαµηλή̋ επικινδυνότητα̋ παιχνίδι και το «τρίποντο» από την αναµέτρηση µε τη Θύελλα Μεγαλοχωρίου ήταν εύκολη υπόθεση για του̋ παίκτε̋ του Τάκη Ρούσα που καθάρισαν στο άψε σβήσε γράφοντα̋ µάλιστα µια εντυπωσιακή νίκη µε το 7-0 να αποτελεί και το σκορ τη̋ αγωνιστική̋ στην Α’ Κατηγορία. Ο… λογαριασµό̋ των παικτών του Ρούσσα άνοιξε στο 4’, τότε που ο Τσιούκα̋ πήρε το ριµπάουντ από το δοκάρι του Μπαµπούρη και µε δυνατό σουτ έγραψε το 1-0. Στη συνέχεια τη…σκυτάλη παρέλαβε ο Μπασιάκα̋ και στο 8 σκόραρε κατά τη̋ παλιά̋ του οµάδα̋ γράφοντα̋ το 2-0 για το Φλαµούλι. Πριν τελειώσει το ηµίχρονο το µατ̋ έγειρε οριστικά προ̋ την πλευρά του Φλαµουλίου αφού ο Τσιούκα̋ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό και το 3ο του ΑΟΦ στο παιχνίδι. Ετσι η επανάληψη είχε πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, είχε όµω̋ κι άλλα τέσσερα γκολ από την πλευρά των γηπεδούχων. Στο 65΄ ο Β. Τσιούκα̋ έκανε το 4-0 και λίγα λεπτά αργότερα στο 71 πέτυχε και 4ο προσωπικό του γκολ ανεβάζοντα̋ τον δείκτη στο 5-0. Αντίδραση από του̋ φιλοξενούµενου̋ δεν υπήρξε , αντιθέτω̋ υπήρξε συνέχεια από του̋ παίκτε̋ του Ρούσσα και έτσι στο 80' ο Μάλιαρη̋ πέτυχε το 6-0 ενώ το τελικό 7-0 γράφτηκε στο 85’ χάρη στο τέρµα που σηµείωσε ο Καρἀσκο̋. Καστράκι - ΑΕΤ 1-1 Το µοναδικό µατ̋ τη̋ αγωνιστική̋ που δεν ανέδειξε νικητή έγινε στο γήπεδο του Καστρακίου και η αναµέτρηση του τοπικού Εθνικού µε την ΑΕΤ κόλλησε στο 1-1 που µάλλον αφήνει δυσαρεστηµένου̋ του̋ γηπεδούχου̋. Όχι ότι και η ΑΕΤ δεν ήθελε το τρίποντο για να ρεφάρει τι̋ απώλειε̋ των προηγούµενων αγωνιστικών, αλλά να…Οι Καστρακινοί ήταν ψηλά και ήθελαν να σε καλή επαφή µε την κορυφή τη̋ βαθµολογία̋. Ωστόσο µετά το Χ του Σαββάτου, κατέβηκαν από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση, έχουν παρέα µαζί του̋ το Φλαµούλι και στο…βάθο̋ έχουν και πιο δύσκολα παιχνίδια. Για την ΑΕΤ το αποτέλεσµα αφήνει µια πικρία αφού στο φινάλε τη̋ αναµέτρηση̋ υπήρξαν δηµιουργήθηκαν πρὁποθέσει̋ για να βγει ακόµα και το τρίποντο τη̋ νίκη̋, όµω̋ η φάση του 90’ου µε το δοκάρι του Ράπτη άφησε του̋ παίκτε̋ του Μούτσιου µε την αίσθηση τη̋ ατυχία̋. Η ΑΕΤ ήταν η οµάδα που έβαλε πρώτη τη µπάλα στα δίχτυα άνοιξε το σκορ στο 25’ µε την ωραία προσπάθεια του Μαυρίκου που εκµεταλλεύτηκε ιδανικά τη σέντρα του Ζαφειρόπουλου και µε σουτ µέσα από την περιοχή πέτυχε το 0-

1. Στον επίλογο του α΄ µέρου̋ οι Καστρακινοί έφεραν το µατ̋ στα ίσα, ο Μπαούτη̋ «γέµισε» στην περιοχή, ο Καλτσούδα̋ πρόλαβε την έξοδο του Παπαγεωργίου και διαµόρφωσε το 1-1

ενώ αξίζει να αναφέρουµε πω̋ και οι δυο οµάδε̋ είχαν κι από δύο δοκάρια. Το Καστράκι σε προσπάθειε̋ των Παππά Μητσιάδη και η ΑΕΤ µε Ζαφερόπουλο και Ράπτη στη φάση του 90’. Παραληθαίοι - Περιστέρα 4-1 Ούτε ω̋ σκέψη δεν χωρούσε και δε περνούσε η ιδέα µια̋ ακόµα χαµένη̋ ευκαιρία̋ στην οµάδα των Παραληθαίων. Το συγκρότηµα του ∆ Ζήκου αν και είχε καλή παρουσία στα πρωτα παιχνίδια δεν άγγιξε την επιθυµητή συγκοµιδή βαθµών και περίµενε το µατ̋ µε τον νεοφώτιστο Άρη Περιτέρα̋ για να αυξήσει το λογαριασµό του. Το πέτυχε µάλλον πιο εύκολα απ’ όσο αρχικά υπολόγιζε κι έτσι µε τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθληµα βελτίωσε αισθητά την εικόνα αλλά και τη θέση στην βαθµολογία τη̋ Α’ Κατηγορία̋. Στο Ρίζωµα έγινε και πάλι καλό παιχνίδι, οι γηπεδούχοι δηµιούργησαν 2=3 ευκαιρίε̋ στην αρχή και πήραν προβάδισµα στο 31’ µε το πλασέ του Φραγγάκη που εκµεταλλεύτηκε την µπαλιά του Ηλιόπουλου κι έγραψε το 1-0 για την οµάδα του. Στο 39 ο Αρσενόπουλο̋ πάτησε περιοχή πήγε για ατοµική ανατράπηκε και κέρδισε πέναλτι που µετέτρεψε ο ίδιο̋ σε γκολ ανεβάζοντα̋ τον δείκτη στο 2-0 Οι φιλοξενούµενοι ωστόσο αντέδρασαν άµεσα και στο 44΄ µείωσαν σε 2-1 µε την προσπάθεια του Αναστογιάννη. Αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία αντίδραση του̋ στο παιχνίδι, γιατί στην επανάληψη οι Παραληθαίοι καθάρισαν το µατ̋ µε άλλα δύο γκολ Στο 50΄ ο Αρσενόπουλο̋ µε άπιαστο σουτ σηµάδεψε το «γάµα» του Βασιλάκη κι έκανε το 3-1 και στο 52΄ ο Αρσενόπουλο̋ εκµεταλλεύτηκε και πάλι µια µπαλιά τρύπα του Ηλιόπουλου και διαµόρφωσε το τελικό 4-1 µε το τρίτο προσωπικό του γκολ. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ η οµάδα τη̋ Περιστέρα̋ από το 67 και µετά έµεινε µε 10 στο παιχνίδι λόγω αποβολή̋ του Α. Κεραµά µε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

 Φλα̋ στα γήπεδα

23


24

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Ανέβηκε στην κορυφή

η ∆ήµητρα µε το εντυπωσιακό 4-1 επί του Πυργετού στο ντέρµπι τη̋ 5η̋ αγωνιστική̋ Με σκηνικό ανατροπή̋ βγήκε η νίκη στο ντέρµπι τη̋ 5η̋ αγωνιστική̋ απ’ όπου οι φωτό του «δ»

Τον… προσγείωσε στη Μπαλκούρα Οι παλιοί το λένε µε έµφαση : όλα τα ωραία αργά γρήγορα φτάνουν στο τέλο̋ τη̋ διαδροµή̋ του̋. Για τον ∆ικέφαλο του Πυργετού η πτήση µακρά̋ διαρκεία̋ µε το αήττητο σερί έλαβε τέλο̋ µε µια …ανώµαλη προσγείωση στην Μπαλκούρα εκεί όπου η ∆ήµητρα παρ’ ότι µπλέχθηκε και µπερδεύτηκε στην αρχή, κατάφερε να δείξει το µαχητικό τη̋ χαρακτήρα. Σήκωσε πλέγµα (λε̋ και το δανείστηκε από τι̋ παρακείµενε̋ φυλακέ̋) και κατέβασε τον ∆ικέφαλο από την 1η θέση τη̋ βαθµολογία̋ µε το εµφατικό 4-1 τη̋ πέµπτη̋ αγωνιστική̋ Το παιχνίδι ήταν ένα τεστ κρίσεω̋ για την οµάδα του Νίκου Κακούσιου, αλλά και µια καλή ευκαιρία για του̋ πράσινου̋ που ήθελαν κι αυτοί να δείξουν το ταλέντο και τη δυναµική µε την οποία κινούνται στο χώρο τη̋ Α’ Κατηγορία̋. ήταν επίση̋ και το µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ κι από αυτό τελικά βγήκαν οι ειδήσει̋ αφού οι πράσινοι επικράτησαν µε 4-1 κι ανέβηκαν στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋. Έχοντα̋ αρκετού̋ φιλάθλου̋ στα συρµατοπλέγµατα του νέου γηπέδου το µατ̋έγραψε γκολ στο ξεκίνηµα αφού ο Πυργετό̋, κόντρα στη ροή των πραγµάτων που διαµορφώνονταν µέχρι εκείνη την ώρα άνοιξε πρώτο̋ λογαριασµό̋ αξιοποιώντα̋ ουσιαστικά την πρώτη του ευκαιρία: ήταν το 11ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ και µετά από µια γρήγορη αντεπίθεση Βρατσίστα̋ και Νικολύσιο̋ συνδυάστηκαν άνοιξαν την άµυνα των γηπεδούχων και ο δεύτερο̋ τελικό̋ αποδέκτη̋ τη̋ µπάλα̋ βγήκε σε θέση βολή̋ νίκησε τον Βάρρα και πέτυχε το 0-1 και το αφιέρωσε µάλι-

στα στην Πυργετιανή κερκίδα. Μέχρι το σηµείο εκείνο η ∆ήµητρα είχε ήδη προλάβει να χάσει δυο σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋ κι έδειχνε πω̋ πατούσε καλύτερα µέσα στο γήπεδο.

Παρά την ψυχρολουσία λοιπόν συνέχισε να κάνει το παιχνίδι τη̋ , δεν επηρεάστηκε από την άσχηµη εξέλιξη και έφερε το µατ̋ στα ίσια φτάνοντα̋ στο 1-1 µε την όµορφη

προσπάθεια και το σουτ του Γαλάνη στο 31’. Ωστόσο, ακόµα καλύτερο ήταν το κλείσιµο του α ηµιχρόνου …Στο 44’ σε οργανωµένη επίθεση των γηπεδούχων ο

Μπαρµπαρούση̋ γέµισε στα καρέ του Ιακωβάκη, οι αµυντικοί του ∆ικεφάλου άργησαν να αντιδράσουν και ωφεληµένο̋ από την αδράνεια βγήκε ο Ρούκα̋ που πέτυχε το 2-1 ολοκληρώνοντα̋ το σκηνικό τη̋ ανατροπή̋ πριν την ανάπαυλα. Με την έναρξη του β µέρου̋ η ∆ήµητρα καθάρισε το παιχνίδι αφού ο Ρούκα̋ µπήκε ζεστό̋ και πάλι και πέτυχε το 3-1 εκµεταλλευόµενο̋ ιδανικά αυτή τη φορά την µπαλιά του Κωτούλα. Όλα πλέον είχαν τελειώσει για του̋ παίκτε̋ του Πυργετού που δεν κατάφεραν να βγάλουν ανάλογη αντίδραση για να απαντήσουν στην καταιγίδα τη̋ ∆ήµητρα̋ κι έτσι στο 74’ έγινε και το 4-1 από την εναλλαγή ρόλων και θέσεων Ρούκα Κωτούλα. Ο πρώτο̋ ετοίµασε το γκολ, έβγαλε την µπαλιά στην περιοχή και ο δεύτερο̋ πέτυχε το γκολ δίνοντα̋ διαστάσει̋ θριάµβου στη νίκη τη̋ οµάδα̋ του.

Έβαλαν πέµπτη τα Μετέωρα στο κρίσιµο ραντεβού µε την Κρύα Βρύση και καθάρισαν µε 5-1

Tο ντέρµπι που έγινε περίπατο̋… Ή

ταν να µην… πάρουν φόρα τα Μετέωρα στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ !!! Αφού έγραψαν τι̋ πρώτε̋ του̋ απώλειε̋ στα κρίσιµα µατ̋ τη̋ αρχή̋ (µε ∆ήµητρα και Φλαµούλι) οι Καλαµπακιώτε̋ ανέβασαν σιγά και κατακόρυφα ρυθµού̋ και ταχύτητα, «κάρφωσαν» 5η στο ντέρµπι τη̋ αγωνιστική̋ και καθάρισαν µε περίπατο την (κατά τα άλλα αξιόµαχη) οµάδα τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ που είχε φιλοδοξίε̋ κρυφέ̋ ελπίδε̋ για την αναµέτρηση του Σαββάτου αλλά τη̋ κόπηκε η όρεξη πολύ γρήγορα, αφού από το 2ο κιόλα̋ λεπτό βρέθηκε πίσω στο σκορ και έτρεχε να προλάβει του̋ δαιµονισµένου̋ γηπεδούχου̋ Μετά το εντυπωσιακό διπλό µέσα στο Κηπάκι και την αγχωµένη πρόκριση στου̋ 16 του κυπέλλου, δεν θα µπορούσε παρά να βγει και η ανάλογη συνέχεια … Η οµάδα των Μετεώρων γύρισε στην έδρα τη̋ και δεν… «χάρισε κάστανα» στην Κρύα Βρύση του Χρ. Αντωνίου. Την κέρδισε µε 5-1 σε ένα δυνατό παιχνίδι και πήρε έτσι τη 3η συνεχόµενη νίκη τη̋ στο πρωτάθληµα σκαρφαλώνοντα̋ παράλληλα στην 7η θέση τη̋ βαθµολογία̋. Από την άλλη η Κρύα Βρύση «έχασε έδαφο̋» έµεινε ωστόσο κι αυτή στη 7η θέση, αλλά µετά τη βαριά ήττα θα χρειαστεί να καταβάλει προσπάθεια για να βρει τι̋ ισορροπίε̋ τη̋ στα δυο επόµενα παιχνίδια που έχουν

υψηλό συντελεστή δυσκολία̋. Η ιδιοµορφία πάντω̋ στην αναµέτρηση του Σαββάτου αναµφίβολα έβαζε πρώτον στο κάδρο τη̋ αναµέτρηση̋ τον Χρήστο Αντωνίου τον προπονητή που ανέλαβε και οδήγησε µε επιτυχία την οµάδα των Μετέωρων από το τοπικό, στη ∆’ Εθνική. Όντα̋ σάρκακα από τη σάρκα των Μετεώρων ο τεχνικό̋ τη̋ κ Βρύση̋ (και µαζί του και ο Κωστή̋) αυτή τη φορά βγήκε ω̋ αντίπαλο̋ στο γήπεδο που είχε γίνει δεύτερο σπίτι του τα 5 τελευταία χρόνια, αφού δεν θα πρέπει να λησµονούµε πω̋ ήταν βοηθό̋ στο team των Μετεώρων και επί θητεία̋ του Β. Γκούµπλια. CMYK

Παίζοντα̋ κατά διαστήµατα ωραίο ποδόσφαιρο µε γρήγορε̋ εναλλαγέ̋ αλλά και µε καλή κυκλοφορία οι παίκτε̋ του Γ. Βακουφτσή «τακτοποίησαν τη δουλειά» από το α ηµίχρονο. Πήραν προβάδισµα µόλι̋ στο 1ο λεπτό µε το γκολ του Παππά, που εκµεταλλεύτηκε την µπαλιά του Κουβαλά, άδειασε τον προσωπικό του αντίπαλο και µε έξυπνο πλασέ άνοιξε το σκορ γράφοντα̋ το 1-0 σε ένα καίριο σηµείο. Το γρήγορο γκολ έδωσε αέρα στου̋ Καλαµπακιώτε̋ που έπαιζαν πλέον µε καλή ψυχολογία, δηµιούργησαν µάλιστα κι άλλε̋ ευκαιρίε̋ αλλά µέχρι εκεί, το σκορ παρέµεινε χαµηλά στο α ηµίχρονο. Στην επανάληψη όµω̋ τα Μετέωρα µπήκαν µε µεγαλύτερη ορµή διπλασίασαν τα τέρµατά του̋ στο 60’ µε το εύκολο γκολ του Κεραµά που εκµεταλλεύτηκε την προσωρινή απόκρουση του Κουτλή µετά το σου του Κουβελά κι έγραψε το 2-0. Στο 74 µπήκε το οµορφότερο γκολ τη̋ συνάντηση̋ µε άπιαστο βολέ του Παπαγεωργόπουλου που σηµάδεψε κι έστειλε την µπάλα στο δεξί παραθυράκι του Κουτλή γράφοντα̋ έτσι το 3-0 για τα Μετέωρα Στο 76 η οµάδα τη̋ Κρύα̋

Βρύση̋ µείωσε προσωρινά µε τον Κόκκοβα σε 3-1 αλλά η συνέχεια ήταν και πάλι δύσκολη γι αυτήν αφού οι παίκτε̋ του Βακουφτσή δεν έδειξαν διάθεση να σταµατήσουν… ο ρυθµό̋ των Μετεώρων ήταν καταιγιστικό̋ και στο 81’ ο Κεραµά̋ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4- 1 ενώ τον …επίλογο τη̋ ηµέρα̋ και του ντέρµπι έγραψε και εκτέλεσε ο Κουβελά̋ στο 86 όταν βγήκε µόνο̋ µετά την µπαλιά του Κεραµά και µε πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Κουτλή διαµορφώνοντα̋ το τελικό 5-1 των Μετεώρων σε µια πολύ καλή και παραγωγική ηµέρα. Πάντω̋ η συνάντηση είχε και έναν τραυµατισµό του Αγγελάκη (που προέκυψε µετά από σκληρό µαρκάρισµα του Μυλωνά. Ο µέσο̋ των Μετεώρων δεν µπόρεσε να συνεχίσει κι αποχώρησε υποβασταζόµενο̋ από τον αγωνιστικό χώρο στο 71ο λεπτό του αγώνα. ΜΕΤΕΩΡΑ: Γεωργίου, Γκόβαρη̋, Σιούτα̋, Τσίκαρη̋ (77 Σιαφάκα̋), Χριστοδουλόπουλο̋, Αυγέρο̋ (79 Μισιρλή̋), Παπαγεωργόπουλο̋, Αγγελάκη̋ (λ.τ. 70 Τσιαούση̋), Κεραµά̋, Παππά̋, Κουβελά̋ Κρύα Βρύση: Κουτλή̋, Κύργο̋ (66 Μυλωνά̋), Σπύρου, Ράντζα̋ (85 Λίτσιο̋), ∆ραγατογιάννη̋, Ζαρακότα̋ Ο., Κωστή̋, Ζαλαβρά̋, Χαιταλή̋ (75 Τσιακνάκη̋), Ζαρακότα̋ Χ., Κόκκοβα̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

H αναµνηστική στη Μπαλκούρα δεν βγήκε γούρικη για του̋ παίκτε̋ του Πυργετού που έχασαν το αήττητο

Με το βλέµµα στο φακό ο Νίκο̋ Γιαγιάκο̋ πριν την έναρξη του ντέρµπι ενώ οι αναπληρωµατικοί τη̋ ∆ήµητρα̋ παίρνουν θέση στον πάγκο

25

Ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΣΤ άρτι αφιχθεί̋ από την Αθήνα πήγε Μπαλκούρα και παρακολούθησε το µατ̋ µαζί µε τον Χρήστο Κούγκουλο

Γηπ εδο γρα φίε̋ Τρίτη νίκη στη σειρά τα Μετέωρα. ∆εν είναι µικρό πράγµα , ιδίω̋ όταν η οµάδα ξεκινά µε αναδιάρθρωση δυναµικού µε νέο προπονητή στον πάγκο αλλά και µε άτυχα αποτελέσµατα στην αρχή. Οι Καλαµπακιώτε̋ βρήκαν πλέον γερά πατήµατα µέσα στα γήπεδα και πήγαν ψηλά (όπω̋ δείχνει η φωτό) στο παιχνίδι µε την Κρύα Βρύση

Κοιτούν και απορούν ο Μπάµπη̋ ∆αρµάρα̋ και ο Μπούτα̋ για την τροπή των πραγµάτων στο παιχνίδι του Αχιλλέα µε τον Ασκληπιό

Μαζεύονται συσπειρώνονται γύρω από την οµάδα οι φίλοι των Μετεώρων. Το πλάνο από το µατ̋ µε την Κ. Βρύση

Κόντρα στον ήλιο και πάνω στην µπάλα ο Αχιλλέα̋ Μκαρή̋ ,που ω̋ συνήθω̋ είναι κοντά στην οµάδα του Ασκληπιού

Συµβαίνουν κι απρόοπτα στα παιχνίδια του ερασιτεχνικού. Στη φωτό ο Χρήστο̋ Αγγελάκη̋ αποχωρεί υποβασταζόµενο̋ από το γήπεδο CMYK

Ανάπαυλα και δρόµο για τη βρύση… Με τη ζέστη του Σαββάτου οι παίκτε̋ του Φλαµουλίου και Μεγαλοχωρίου , ήταν λογικό πω̋ θα πήγαιναν για να ξεδιψάσουν

Βρήκαν θέση στο χορτάρι, οι φίλαθλοι (φωτο) που παρακολούθησαν το ντέρµπι ∆ήµητρα̋ Πυργετού


26

Αθλητικά

 Ο ΝΕΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ… ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Με 2 συνεργασίε̋ Τα µέλη του ∆.Σ. του Ερασιτέχνη ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ, βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι, σε µικρό χρονικό διάστηµα κατάφεραν να οργανώσουν όλα τα τµήµατα υποδοµή̋, όλων των κατηγοριών όπω̋: µίνι, τζούνιορ, προτζούνιορ, παµπαίδων, παιδική̋ οµάδο̋ και την σχολή τερµατοφυλάκων όλων των ηλικιών. Ο σχεδιασµό̋ περιλαµβάνει τι̋ παρακάτω ακαδηµίε̋: Ακαδηµία – 1: ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ µε τον ΑΣΚΛΗΠΙΟ και την Ακαδηµία – 2 : ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ µε τα ΚΑΛΥΒΙΑ. Η συνεργασία (Ακαδηµία – 2) πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 στο γήπεδο των Μεγάλων Καλυβίων, παρουσία των προέδρων, µελών των ∆.Σ και των γονέων. Προπονητέ̋ στην συγκεκριµένη ακαδηµία θα είναι φοιτητέ̋ τη̋ ειδικότητα̋ ποδοσφαίρου του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, που κάνουν την πρακτική του̋ εξάσκηση. Υπεύθυνο̋ ορίσθηκε ο φοιτητή̋ ΤΕΦΑΑ, εκ Καλυβίων, Κατράνα̋ Νέστωρα̋. Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό. Η προσπάθεια συνεργασία̋ και στήριξη̋ των νέων ακαδηµιών µε τι̋ τοπικέ̋ ποδοσφαιρικέ̋ οµάδε̋ θα συνεχισθεί από τον ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ σε επίπεδο σχεδιασµού, εφ΄οσον το επιθυµούν. Όπω̋: στην Πύλη, τη Βασιλική και στον Παλαιόπυργο, θα χρησιµοποιούνται τα τοπικά γήπεδα, δίδοντα̋ την ευκαιρία στου̋ µικρού̋ ταλαντούχου̋ ποδοσφαιριστέ̋ να προπονούνται. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί ένα πρότυπο ορ-

γάνωση̋, θα λειτουργεί σε επαγγελµατικό επίπεδο και θα εντάσσεται στο αναπτυξιακό δίκτυο των ακαδηµιών (δορυφόρων) του Α.Ο.Τρίκαλα. Το µυστικό είναι να δηµιουργηθεί µία νέα - πλούσια αυτογενή παραγωγή ταλαντούχων ποδοσφαιριστών που θα προωθούνται στην πρώτη οµάδα, σε επαγγελµατικό επίπεδο ή ακόµα και σε εθνικό επίπεδο. Η µέχρι σήµερα συνεργασία που είχε ο ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ µε τι̋ παρακάτω ακαδηµίε̋: 1) ΑΠΟΛΛΩΝ/∆ΗΜΗΤΡΑ και 2)ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ/ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ 1, ήταν εποικοδοµητικέ̋ σε επίπεδο ηθική̋ υποστήριξη̋ και έµψυχου υλικού, σηµαντική̋ προσφορά̋, προ̋ τον ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ. Το ∆.Σ του̋ ευχαριστεί. Ο Γενικότερο̋ Στόχο̋ του Ερασιτέχνη ΑΟ Τρίκαλα είναι η συνεργασία µε τα τοπικά Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωµατεία αποβλέποντα̋:

Α) στην σύσφιξη των σχέσεων. Β) στην αναβάθµιση του ποδοσφαίρου. Γ) στην διοργάνωση υψηλού και ανταγωνιστικού επιπέδου τουρνουά. ∆) στην παραγωγή ανάδειξη και προώθηση ταλέντων. Ο αγωνιστικό̋ σκοπό̋ τη̋ ακαδηµία̋ είναι η συστηµατική ενασχόληση των νεαρών µικρών ποδοσφαιριστών, η διαπαιδαγώγηση, η καλλιέργεια του οµαδικού πνεύµατο̋, η κοινωνική συµπεριφορά και η βελτίωση τη̋ τεχνικό-τακτική̋ κατάρτιση̋. Το µέλλον του κάθε παιδιού που θέλει να ασχοληθεί µε το ποδόσφαιρο είναι ευοίωνο, αλλά χρειάζεται να το αγαπήσει, να επιµένει και να υποµένει. Η συγκίνηση άλλωστε που θα νιώθει ο µικρό̋ ποδοσφαιριστή̋ όταν φοράει την φανέλα του Ιστορικού Σωµατείου ΑΟ Τρίκαλα είναι σχεδόν όµοια µε το βάρο̋ και την ευθύνη που πρέπει να επιδείξει για να την τιµήσει. ∆ικαιολογηµένα τα µέλη του ∆.Σ. του ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ αισθάνονται υπερήφανοι διότι κάνουν πράξη σε διάστηµα δύο µηνών, όσα αρχικά είχαν υποσχεθεί και σχεδιάσει. Το ∆.Σ. του ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Ασορτί µε τη βροχή η πρεµιέρα του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ που είχε πολλά γκολ κι όµορφε̋ εικόνε̋ στα γήπεδα

Άφησαν υποσχέσει̋ οι µικροί Επιτέλου̋ µια νέα «πινελιά» στο Παιδικό πρωτάθληµα του νοµού µα̋. Μετά από χρόνια και χρόνια̋ που κυλούσαν µε µια ακατανόητη κι άσκοπη αγωνιστική αγγαρεία, το πρωτάθληµα των Μικρών τη̋ ΕΠΣΤ έρχεται στα ίσα του κι από φέτο̋ τρέχει πλέον σε πιο δυνατού̋ και σίγουρα πιο ανταγωνιστικού̋ ρυθµού̋ στην κανονική σεζόν. Οι δυο όµιλοι που έκαναν το Παιδικό πρωτάθληµα να µοιάζει µε…. αγγαρεία στην Α Φάση, αποτελούν παρελθόν. Φέτο̋ δήλωσαν συµµετοχή 14 σωµατεία και µπήκαν όλα µαζί στην αφετηρία παρ’ ότι βέβαια δεν έχουν κοινού̋ στόχου̋ αφού και πάλι είναι µετρηµένε̋ στα δάχτυλα του̋ ενό̋ χεριού οι οµάδε̋ θα διεκδικήσουν είσοδο στα πλέι-οφ και τον τίτλο τη̋ κατηγορία̋. Στα µατ̋ τη̋ πρεµιέρα̋ τώρα… η βροχή πρὀδέασε από το πρωί του Σαββάτου για το τι… ακριβώ̋ θα επακολουθούσε Οι µικροί όλων των οµάδων βγήκαν µε όρεξη στα γήπεδα έπαιξαν το ευχαριστήθηκαν, έριξαν γκολ έκαναν τάκλιν στα βρεγµένα γήπεδα, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ δεν βγήκαν µεγάλε̋ εκπλήξει̋. Στην αφετηρία επικράτησε ο νόµο̋ των ισχυρών των Ακαδηµιών που συνήθω̋ έχουν τον πρώτο και το τελευταίο λόγο στι̋ µάχε̋ µε τα υπόλοιπα παιδικά σωµατεία του νοµού µα̋. Βέβαια για την περσινή πρωταθλήτρια του Παιδικού την οµάδα των Μετεώρων, το ξεκίνηµα µόνο εύκολο δεν ήταν αφού το ραντεβού µε την Ακαδηµία (εκτό̋ έδρα̋) είχε τι̋ δυσκολίε̋ του. Το µατ̋ κρίθηκε από ένα γκολ και τα παιδιά των Μετεώρων πήραν τη νίκη µε σκορ 1=2. Εν αντιθέσει µε τα Μετέωρα που ξεκίνησαν µε εκτό̋ έδρα̋ παιχνίδι, η ΑΕΤ έκανε εκκίνηση από το γήπεδό τη̋ και πήρε 3 βαθµού̋ κερδίζοντα̋ τον Πορταικό µε 7-3Εύκολη αποστολή και άνετο ξεκίνηµα έκανε και η οµάδα τη̋ ∆ήµητρα̋ που πέρασε µε φόρα από την έδρα τη̋ Σαρακίνα̋ φορτώνοντα̋ µε 6 γκολ την τοπική οµάδα του χωριού (2-6 το τελικό σκορ), ενώ διαφορετικά ήταν τα πράγµατα για το συγκρότηµα του ΑΟΤ1963 που γνώρισε την απόλυτη συντριβή στο γήπεδο τη̋ Λεπτοκαρυά̋ από το τοπικό παιδικό τη̋ συνοικία̋. Το τελικό 11-4 αυτού του αγώνα ήταν εν τέλει και το µεγαλύτερο σκορ από όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τη̋ πρεµιέρα̋. Ντεµπούτο µετά από απουσία τριών ετών στο Παιδικό πρωτάθληµα έκανε και η οµάδα του ιστορικού ΑΟ Τρίκαλα που φέτο̋ θα έχει στο τιµόνι τη̋ τον Βαγγέλη Παραπραστανίτη. Οι µικροί του ΑΟΤ υποδέχθηκαν την Φήκη είχαν εύκολη αποστολή και επιβλήθηκαν µε 101 σ’ ένα παιχνίδι που ξεκίνησε µονοδιάστατα από την αρχή. Ντεµπούτο µε το δεξί έκαναν και τα Αµπελάκια και συνέτριψαν µάλιστα το συγκρότηµα των Καλυβίων µε 9-0. Ωστόσο το ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ έγινε στο γήπεδο πύργου κι εκεί η αναµέτρηση τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ µε του̋ µικρού̋ των Σαραγίων έδωσε δυνατέ̋ συγκινήσει̋ παρ’ ότι δεν είχε βέβαια ούτε τα πολλά γκολ τη̋ ∆ήµητρα̋ ούτε το σκορ τη̋ Λπετοκαρυά̋ και το άνοιγµα του ΑΟ Τρίκαλα. Το παιχνίδι κρίθηκε από λε-

πτοµέρειε̋ και στι̋ λεπτοµέρειε̋ νικήτρια αναδείχθηκε η οµάδα των Σαραγίων που επικράτησε µε 0-1 και ξεκίνησε επιτυχηµένα την φετινή αγωνιστική διαδροµή. Με την ευκαιρία τη̋ πρεµιέρα̋, αξίζει να υπογραµµίσουµε τι̋ λεπτοµέρειε̋ του πρωταθλήµατο̋. Στο µαραθώνιο των µικρών λοιπόν συµµετέχουν παιδιά γεννηµένα τα έτη 1997 (δηλώνονται 4 και παίζουν 2) και 1998. Στην προηµιτελική και τελική φάση παιδικού και προπαιδικού δεν µπορούν να συµµετάσχουν ποδοσφαιριστέ̋ µε προσωρινά δελτία, ενώ από την επόµενη αγωνιστική περίοδο 20142015 οι οµάδε̋, που συµµετέχουν µόνο στα πρωταθλήµατα υποδοµών τη̋ ΕΠΣΤ, υποχρεούνται να δηλώσουν συµµετοχή και στο πρωτάθληµα τη̋ κατηγορία̋ ανδρών. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωµα να µετάσχουν στα πρωταθλήµατα υποδοµών. Τα µατ̋ τη̋ πρεµιέρα̋ ΑΕΤ - Πορταικό̋ .......................................7-3 Ακαδηµία - Μετέωρα.................................1-2 Λεπτοκαρυά - ΑΟΤ1963 ..........................11-4 Αµπελάκια - Καλύβια .................................9-0 ΑΟ Τρίκαλα - Φήκη..................................10-1 Σαρακίνα - ∆ήµητρα..................................2-6 Πύργο̋ - Σαράγια .....................................0-1

«Φουριόζοι» οι µικροί του Α.Ο.Τρίκαλα στην πρεµιέρα του Παιδικού, κέρδισαν µε 10-1 τη Φήκη

Πολλά γκολ και πλατιά χαµόγελα Ο

νειρεµένο ξεκίνηµα έκανε η Παιδική οµάδα του ΑΟ Τρίκαλα στο πρωτάθληµα των µικρών του νοµού µα̋ κι άφησε µάλιστα πολλέ̋ υποσχέσει̋ για ανάλογη συνέχεια ακόµα και στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Οι µικροί του ΑΟΤ βέβαια είχαν εύκολο προσιτό αντίπαλο στην πρεµιέρα, δεν δυσκολεύτηκαν δεν ζορίστηκαν και µετέτρεψαν σε περίπατο ο µατ̋ µε τη Φήκη κερδίζοντα̋ µάλιστα µε το ευρύ 10-1 στην αναµέτρηση του Σαββάτου (που πραγµατοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο Λογγακίου) έγινε γρήγορο ανοιχτό παιχνίδι και το παρακολούθησαν και αρκετοί γονεί̋ αλλά και φίλοι των δύο οµάδων. Για τον Α.Ο.Τρίκαλα σκόραραν οι Πἀλα̋ στο 12΄ και 30΄, Μπανάσιο̋ στο 14΄, Αθάνατο̋ στο

35΄, Κατσαντώνη̋ στο 50΄και 63΄, Πολύµερο̋ στο 70΄και 73΄, Παπαχρήστο̋ στο 80΄, ενώ σηµειώθηκε και ένα αυτογκόλ από πλευρά̋ Φήκη̋. Για την οµάδα τη̋ Φήκη̋ µείωσε µε πέναλτι σε 9-1 ο Αρκουµάνη̋ στο 78΄.

∆ιαιτητέ̋ οι Αλεξόπουλο̋, Μαρκόπουλο̋, Θανασούλα̋. Α.Ο.Τρίκαλα: Πολυγένη̋, Μπέγκο, Αθάνατο̋, Καραθάνο̋, Κοθρά̋, Ζιάκα̋, Μπανάσιο̋, Αλεξίου, Νταή̋, Κατσαντώνη̋, Πἀλα̋. Έπαιξαν και οι: Πολύµερο̋, Μπαµπούκα̋, Μηλίτση̋, Παπαχρήστ̋, Γκουλίτο̋, Αρκούδα̋, Βαρδάκα̋. Π.Ο.Φήκη̋: Μπαλλά̋ Κ., Μανούρα̋, Κατσιάκο̋ Χ., Σατρατζέµη̋, Ντάλα̋, Τσιρογιάννη̋, Στρωµατά̋, Μπακάλη̋, Παππά̋, Καραγεώργιο̋, Κατσιάκο̋ ∆. Έπαιξαν και οι: Αρκουµάνη̋, Μαρκαντά̋, Μπαλλά̋ ∆., Λιάκο̋, Μέµα, Τσαντούλα̋,Τσιαλάρα̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

 Α1 ΕΠΣΤ: Φρενάρισε ο Πορτἀκό̋, προσπέρασε ο Βυτουµά̋ και έχει πλεονέκτηµα ο ΑΟΤ στο τρέξιµο του Α’ Οµίλου

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Μόνο̋ πρώτο̋ ο Πύργο̋ Η δράση τη̋ 5η̋ αγωνιστική̋ έβγαλε κακά µαντάτα για την οµάδα του Λόγγου που σκόνταψε και γνώρισε την πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθληµα. Τη ζηµιά την έκανε ο Αστέρα̋ Αρδανίου που επιβλήθηκε µε 3-2, όµω̋ τα οφέλη εισέπραξε κι ο Πύργο̋ που κέρδισε το Ζάρκο κι έµεινε µόνο̋ πρώτο̋ και µε απόλυτο σερί στην κορυφή του Α οµίλου. Κηπάκι και Αµπελάκια µοίρασαν βαθµού̋ στο ντέρµπι ενώ η Κρήνη έκανε την έκπληξη κερδίζοντα̋ τον ∆ιγενή Νεοχωρίου.

Ξεκαθαρίζει το… τοπίο Το Αρδάνι έβαλε στοπ στο αήττητο του Λόγγου κι ο Πύργο̋ έµεινε µόνο̋ στην κορυφή ∆εν χρειάστηκε να περάσει Γύρο̋, δεν κύλησαν καν οι δέκα πρώτε̋ στροφέ̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ και ήδη αρχίζουν να ξεχωρίζουν σιγά-σιγά οι οµάδε̋ που έχουν βλέψει̋ ανόδου προ̋ τη µεγαλύτερη κατηγορία. Στην 5η αγωνιστική φάνηκε µάλιστα και το πρώτο γερό αποτύπωµα στι̋ κορυφέ̋ των δύο οµίλων αφού ο Πύργο̋ από τη µία και ο ΑΟ Τρίκαλα από την… άλλη τρέχουν µε το απόλυτο στι̋ µέχρι τώρα αναµετρήσει̋. Για τον ΑΟΤ βέβαια το ρεπό του Α Γύρου δίνει προ̋ το παρόν µια επίπλαστη εικόνα στην βαθµολογία που αργά ή γρήγορα θα διορθωθεί κι αυτό θα γίνει όταν εκτίσουν κι οι άλλε̋ οµάδε̋ την αναγκαστική του̋ αργία… Στον Α’ όµιλο λοιπόν, ο Πύργο̋ λοιπόν (εν αρχή) παρέµεινε στην κορυφή του πίνακα και έχει να επαίρεται για τι̋ 5 συνεχόµενε̋ νίκε̋ και το αήττητο σερί στο φετινό πρωτάθληµα. Από την Κυριακή µάλιστα είναι µόνο̋ στο ρετιρέ του Οµίλου αφού η οµάδα του Λόγγου (που φέτο̋ έχει βλέψει̋ για τίτλο κι άνοδο στη µεγάλη κατηγορία) γνώρισε την πρώτη τη̋ ήττα στην έδρα του Αρδανίου και κατέβηκε στην 2η θέση του πίνακα. Την ίδια ώρα; Στο Κηπάκι η τοπική οµάδα και τα Αµπελάκια έδιναν µια ακόµα δύσκολη αναµέτρηση, έχοντα̋ ω̋ µοναδικό στόχο τη νίκη. Πάλεψαν µόχθησαν κυνήγησαν το γκολ, όµω̋ δεν βρήκαν δίχτυα και έτσι µοίρασαν βαθµού̋ µένοντα̋ στη µοναδική λευκή ισοπαλία τη̋ ηµέρα̋. Η φθορά των δύο οµάδων από το ντέρµπι τη̋ Κυριακή̋ είχε και τι̋ ανάλογε̋ συνέπειε̋ αφού ε στην 3η θέση την Μπάρτσα του Γριζάνου που κέρδισε έστω δύσκο-

λα το Ριζαριό µε 2-1 και αναρριχήθηκε πιο ψηλά στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋. Γενικά η 5η αγωνιστική έδωσε ευκαιρίε̋ για να µικρύνουν οι αποστάσει̋ των οµάδων που διεκδικούν θέσει̋ ανόδου για τη µεγαλύτερη κατηγορία. Ετσι και τα Σαράγια που επιβλήθηκαν µε 4-2 των Αποστόλων αλλά και το Γλύνο̋ που πέρασε µε νίκη από την έδρα του Πετρόπορου, µάζεψαν βαθµού̋ και σκαρφάλωσαν σε καλύτερε̋ θέσει̋ τη̋ βαθµολογία̋. Χαµένο̋ τη̋ ηµέρα̋ πάντω̋ ήταν ο ∆ιγενή̋ Νεοχωρίου που γνώρισε την ήττα µε 4-1 µέσα στην Κρήνη ενώ οι Καρυέ̋ έβγαλαν ένα σηµαντικό διπλό στη Ραξα και µπήκαν πάλι δυνατά στο …παιχνίδι τη̋ διεκδίκηση̋. Αξίζει επίση̋ να σηµειώσουµε την πρωτη και ευρεία νίκη του Κεραυνού Βασιλική̋ αφού µε την πεντάρα που έριξε στη Φανερωµένη πήρε ανάσε̋ για τη συνέχεια του πρωταθλήµατο̋ παρ’

27

Τ’ Αποτελέσµατα Πύργο̋ ..........- ...........Ζάρκο ............4-0 Ράξα...............- ..........Καρυέ̋............2-3 Πετρόπορο̋...- ..........Γλύνο̋............2-3 Γριζάνο...........- ..........Ριζαριό............2-1 Βασιλική .........-......Φανερωµένη........5-0 Σαράγια..........-.....Άγ. Απόστολοι ......4-2 Αρδάνι............- ..........Λόγγο̋............3-2 Κηπάκι............-........Αµπελάκια .........0-0 Κρήνη.............- .........Νεοχώρι...........4-1 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Πύργο̋ ..............15 ......21-2 .......5 ..0 ...0 Λόγγο̋ ...............12 ......17-4 .......4 ..0 ...1 Γριζάνο...............11 .......8-5........3 ..2 ...0 Κηπάκι................10 ......10-2 .......3 ..1 ...1 Αµπελάκια ..........10 .......7-3........3 ..1 ...1 Σαράγια...............9 ......19-10 ......3 ..0 ...2 Γλύνο̋ ................9 .......9-11 .......3 ..0 ...2 Νεοχώρι ..............8 ......12-11 ......2 ..2 ...1 Καρυέ̋................7 ........8-8........2 ..1 ...2 Αρδάνι.................7 ......10-11 ......2 ..1 ...2 Κρήνη..................7 ......11-13 ......2 ..1 ...2 Ράξα....................6 ......11-12 ......2 ..0 ...3 Ριζαριό ................4 .......7-10 .......1 ..1 ...3 Ζάρκο..................4 .......7-13 .......1 ..1 ...3 Βασιλική ..............4 .......9-17 .......1 ..1 ...3 Ά.Απόστολοι........2 .......8-13 .......0 ..2 ...3 Πετρόπορο̋........1 .......5-17 .......0 ..1 ...4 Φανερωµένη........1 .......2-19 .......0 ..1 ...4 Η επόµενη Αγωνιστική Ράξα ........................-.................Πύργο̋ Ζάρκο ......................-.........Πετρόπορο̋ Καρυέ̋ ....................- .................Γριζάνο Γλύνο̋.....................- ...............Βασιλική Ριζαριό.....................- ................Σαράγια Φανερωµένη ............- ..................Αρδάνι Άγ.Απόστολοι ..........- ..................Κηπάκι Λόγγο̋ ....................- ...................Κρήνη Αµπελάκια................-................Νεοχώρι Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ότι βέβαια είναι ακόµα χαµηλά σκαλοπάτια του Α’ Οµίλου. Στον Β’ όµιλο απόντο̋ του ΑΟ Τρίκαλα που έβγαλε το ρεπό του Α Γύρου κι είχε ρόλο θεατή στα δρώµενα τη̋ αγωνιστική̋, ήταν λογικό πω̋ τα βλέµµατα όλων θα στρέφονταν στο παιχνίδι που θα µπορούσε ίσω̋ να δώσει ειδήσει̋. Ο λόγο̋ φυσικά γίνεται για το ραντεβού του Πρόδροµου µε τον Πορταικό, µια αναµέτρηση που (κατά τα αναµενόµενα) επισκίασε την υπόλοιπη δράση παρ’ ότι βέβαια υπήρχαν και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια µέσα στο πρόγραµµα τη̋ ηµέρα̋, όπω̋ πχ η µάχη γειτόνων ∆ενδροχωρίου-Φωτάδα̋ που την κέρδισαν οι φιλοξενούµενοι, αλλά και άλλε̋ κρίσιµε̋ κι ενδιαφέρουσε̋ αναµετρήσει̋. Παρ όλα τούτα λοιπόν εξ αιτία̋ του ρεπό των Τρικάλων οι ειδήσει̋ αυτή τη φορά βγήκαν από το ντέρµπι κορυφή̋ που έγινε στο γήπεδο του Πρόδροµου. Εκεί η αναµέτρηση του τοπικού σωµατείου µε τον Πορτἀκό θύµιζε ντέρµπι κορυφή̋ αφού και οι δύο οµάδε̋ καίγονταν για τη νίκη και πάλεψαν µε επίσηµα και πάθο̋ για να την κατακτήσουν. Ωστόσο καλύτερη και πιο επιτυχηµένη παρουσία η οµάδα του Κόζια-

κα που επιβλήθηκε µε 2-0 και καθάρισε ένα δύσκολο παιχνίδι αποκοµίζοντα̋ οφέλη που αποτυπώνονται και στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋. Το άλλο µεγάλο µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ (το ντέρµπι ∆ενδροχωρίου-Φωτάδα̋) το κέρδισαν οι φιλοξενούµενοι που φάνηκαν αυτή τη φορά δυνατοί και αποφασµένοι. Πήραν και αυτοί το τρίποντο (1-3 το τελικό) και συνεχίζουν µε καλό βηµατισµό παρά το γεγονό̋ του ότι είχαν απώλειε̋ στο ξεκίνηµα κι έτρεχαν πίσω από τον ΑΟΤ και την οµάδα τη̋ Πύλη̋ . Αυτή τη φορά πάντω̋ έβαλαν πολύτιµου̋ βαθµού̋ στο ταµείο. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ αναµφίβολα ξεχωρίζει το µεγάλο σκορ τη̋ Σαρακίνα̋ στο µατ̋ µε τη Λυγαριά (5-0) το εξίσου εντυπωσιακό 6-1 των Γόµφων επι του Φωτεινού, φυσικά η νίκη του Κόζιακα στο ντέρµπι µε τον Πανχασιακό (2-1 στο Γοργογύρι), η επικράτηση τη̋ Πιαλεία̋ επί τη̋ Πηγή̋ µε 1-0 αλλά και η τεσσάρα του Βυτουµά στην έδρα τη̋ Μεγάρχη̋ ενώ στην ισοπαλία έµεινε το µατ̋ τη̋ Χρυσοµηλιά̋ µε την Ασπροκκλησιά. Μετά την ολοκλήρωση τη̋ 5η̋ αγωνιστική̋ ο Βυτουµά̋ έκανε προσπέραση στον Πορταικό πέρασε επικεφαλή̋ του οµίλου αφήνοντα̋ δεύτερο τον ΑΟ Τρίκαλα που εξέτισε το ρεπό του Α Γύρου και δεν αγωνίστηκε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αξίζει να θυµίσουµε επίση̋ πω̋ η οµάδα των Τρικάλων ξεχρέωσε δύσκολε̋ αναµετρήσει̋ στο ξεκίνηµα και έχει πλέον πιο βατό στρωµένο πρόγραµµα µέχρι το φινάλε του Α’ Γύρου. Κατά τα λοιπά, µετά τον Πορταικό ακολουθούν οι οµάδε̋ ∆ενδροχωρίου Γοργογυρίου τη̋ Πιαλεία̋ και λίγο πιο πίσω η Φωτάδα και οι υπόλοιπε̋ ανταγωνιστικέ̋ οµάδε̋ του οµίλου.

Αλλαγή φρουρά̋ στο ρετιρέ Ποιο̋ να το περίµενε… Τη µέρα που έκανε το ρεπό ο ΑΟ Τρίκαλα βγήκαν σηµαντικέ̋ ειδήσει̋ και έγιναν αλλαγέ̋ στη σειρά των οµάδων του Β οµίλου. Ο Πορταικό̋ ηττήθηκε στον Πρόδροµο, η Φωτάδα πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα του ∆νεδροχωρίου και ο Βυτουµά̋ µε 1-4 επί τη̋ Μεγάρχη̋ ανέβηκε στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋.

Τα αποτελέσµατα (5η αγ.) Γοργογύρι .......- ...Πανχασιακό̋ ........2-1 ∆ροσερό/Μ......- ..Ελευθεροχώρι .......3-1 Γόµφοι.............- .......Φωτεινό ............6-1 Πιαλεία ............-..........Πηγή ..............1-0 Μεγάρχη .........-......Βυτουµά̋...........1-4 Σαρακίνα .........- .......Λυγαριά ............5-0 Χρυσοµηλιά.....- ..Ασπροκκλησιά .......1-1 Πρόδροµο̋ .....- .....Πορτἀκό̋ ..........2-0 ∆ενδροχώρι.....- .......Φωτάδα ............1-3 Ρεπό .....................................ΑΟ Τρίκαλα Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Βυτουµά̋...........13 ......17-4 .......4 ..1 ...0 ΑΟ Τρίκαλα ........12 ......17-0 .......4 ..0 ...0 Πορτἀκό̋ ..........12 ......16-5 .......4 ..0 ...1 ∆ενδροχώρι........10 ......14-4 .......3 ..1 ...1 Γοργογύρι..........10 ......11-7 .......3 ..1 ...1 Πιαλεία...............10 .......6-3........3 ..1 ...0 Φωτάδα...............9 .......13-8 .......3 ..0 ...2 Σαρακίνα .............7 ........7-4........2 ..1 ...2 ∆ροσερό/Μ. ........7 ........8-7........2 ..1 ...1 Πρόδροµο̋ .........7 .......6-11 .......2 ..1 ...2 Πανχασιακό̋.......6 .......11-8 .......2 ..0 ...3 Ελευθεροχώρι.....6 ........7-7........2 ..0 ...2 Λυγαριά...............5 .......7-12 .......1 ..2 ...2 Γόµφοι ................4 .......9-15 .......1 ..1 ...3 Πηγή ...................3 ........2-5........1 ..0 ...3 Χρυσοµηλιά.........2 .......4-10 .......0 ..2 ...3 Ασπροκκλησιά.....2 .......5-13 .......0 ..2 ...3 Μεγάρχη .............1 .......3-20 .......0 ..1 ...4 Φωτεινό...............1 .......5-25 .......0 ..1 ...4

@ Εχουν εκτίσει το ρεπό του Α’ Γύρου οι οµάδε̋ Πηγή, Ενωση ∆Μ Πιαλεία, AOT και Ελευθεροχώρι

Η επόµενη 6η Αγωνιστική ∆ροσερό/Μουριά .....-............Γοργογύρι Πανχασιακό̋............- .................Γόµφοι Ελευθεροχώρι..........-.................Πιαλεία Φωτεινό....................- ..............Μεγάρχη Πηγή ........................-..........ΑΟ Τρίκαλα Βυτουµά̋ .................-..............Σαρακίνα Λυγαριά....................-..........Πρόδροµο̋ Ασπροκκλησιά..........- .........∆ενδροχώρι Πορτἀκό̋ ................-................Φωτάδα


28

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Ανέτοιµα ασύνδετα και µε επιπόλαια λάθη στο παιχνίδι του̋, τα

Τρίκαλα µπήκαν µε το αριστερό στην Α1 και γνώρισαν την ήττα (64-69) από την Κηφισιά που δεν ήταν καλύτερη

Κι όµω̋ µπορούσαν τη νίκη

Προσπάθησαν πάλεψαν, δεν µπόρεσαν… Αν και είχαν τη θερµή συµπαράσταση 2000 φιλάθλων, τα Τρίκαλα µπήκαν µε το αριστερό στην Α1 Κατηγορία, γνώρισαν την ήττα από τη οµάδα τη̋ Νέα̋ Κηφισιά̋ στο κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋ και η αλήθεια είναι πω̋ πλήρωσαν λάθη κι ολιγωρίε̋ στα κρίσιµα περάσµατα του αγώνα, ενώ από την άλλη πλευρά οι Αθηναίοι (περσινοί πρωταθλητέ̋ τη̋ Α2) έδειξαν τα καλά του̋ στοιχεία και κυρίω̋ την ωριµότητα στι̋ κρίσιµε̋ φάσει̋ των τελευταίων λεπτών, και µαζί µε το ροζ φύλλο πήραν και την ρεβάν̋ για την ….πονεµένη του̋ ήττα στο περσινό παιχνίδι. Η αναµέτρηση παρ’ ότι δεν είχε του̋ ίδιου̋ πρωταγωνιστέ̋ θύµισε την περυσινή µά-

Α

χη τη̋ Α2, και οµάδα τη̋ Αθήνα̋ επικράτησε µε 64-69, επιδεικνύοντα̋ αυτή τη φορά

π’ τη µύτη να τον έπιανε θα …έσκαζε. ∆εν µπορούσε να αποδεχτεί πω̋ πήγαν στραβά τόσα πράγµατα στην πρεµιέρα…Ο Τεχνικό̋ των Τρικάλων Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ στριφογύριζε για αρκετή ώρα έξω από τα αποδυτήρια τη̋ οµάδα̋ µετά την (γι αυτόν ανεπάντεχη) ήττα των κυανέρυθρων από την Νέα κηφισιά. Μιλώντα̋ λίγα λεπτά αργότερα στ συνέντευξη Τύπου αποδέχτηκε το πασιφανέ̋: Παίκτε̋ κλειδιά τη̋ οµάδα̋ βρέθηκαν σε κακή ηµέρα, τόνισε µε αφοπλιστική ειλικρίνεια ενώ εστίασε την προσοχή του̋ επίση̋ και στην εµπειρία των αντιπάλων που είχαν µια καλή τετράδα ποιοτικών αθλητών Αναλυτικά στι̋ δηλώσει̋ ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ ανέφερε «Σήµερα κέρδισε το άθληµα και φάνηκε ξεκάθαρα σήµερα ότι το µέλλον του ελληνικού µπάσκετ είναι στην Περιφέρεια. Αξίζουν συγχαρητήρια στον κόσµο και κρίµα που δεν επιβραβεύσαµε την παρουσία του µε την νίκη. Παίξαµε µε µία οµάδα που στο ξεκίνηµα του πρωταθλήµατο̋ δεν έχουµε του̋ ίδιου̋ στόχου̋. Μπορεί να είναι νεοφώτιστη οµάδα αλλά έχει µία έµπειρη τε-

ωριµότητα και εµπειρία στα τελευταία δευτερόλεπτα. Με άλλα λόγια, έβαλε όλε̋ τι̋ κρίσιµε̋ βολέ̋, µε τον ∆ηµήτρη Τσαλδάρη να εξιλεώνεται για την αστοχία του στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ο 33χρονο̋ γκαρντ είχε 4/4 στα τελευταία δευτερόλεπτα και σε συνδυασµό µε ένα φαρµακερό τρίποντο που πέτυχε λίγο πιο πριν, υπέγραψε το µεγάλο διπλό τη̋ οµάδα̋ του µέσα στο ∆ηµοτικό κλειστό τη̋ πόλη̋ µα̋. Ο έµπειρο̋ γκαρντ πέτυχε και του̋ 12 πόντου̋ στην τελευταία περίοδο, όµω̋ µέχρι να µπει το τελευταίο λεπτό είχε 1/11 σουτ. Παρ' όλα αυτά ο προπονητή̋ του τον άφησε στο παιχνίδι κι εκείνο̋ έκρινε το µατ̋...Κάπω̋ έτσι δεν πήγε χαµένη και η µεγάλη εµφάνιση του Νίκου Λιακόπουλου, ο οποίο̋ κράτησε την Κηφισιά στο υπόλοιπο διάστηµα όταν οι κυανέρυθροι είχαν το πάνω χέρι και έδειχναν κι αυτοί τα

καλά του̋ στοιχεία. Μη φανταστείτε όµω̋ τίποτα σπουδαία πράγµατα γιατί η καλή εικόνα χάλασε από την εκνευριστική αστοχία όλη̋ τη̋ οµάδα̋ στη γραµµή των βολών (µε 41% δεν κερδίζει̋ µατ̋ ούτε στα τοπικά τη̋ Θεσσαλία̋) αλλά και από τι̋ επιπολαιότητε̋ του Γιαννακίδη που …έσπασε και τα καλάθια αλλά και τα νεύρα των φιλάθλων µέσα στο γήπεδο, αφού σε δύο κρίσµε̋ φάσει̋ έκανε αποτυχηµένα άλει-χουπ πουλώντα̋ την µπάλα στου̋ φιλοξενούµενου̋. Οι κυανέρυθροι ήταν µπροστά µε 59-56 στο 35' και είχαν την εικόνα του νικητή. Εβαν̋, ∆εληγιάννη̋, Γκρέιντζερ και Πέτροβιτ̋ έδωσαν λύσει̋, όχι όµω̋ και στο τέλο̋. Ο Βασίλιεβιτ̋ και ο Πετρόδηµόπουλο̋ έκαναν επίση̋ καλή δουλειά για την Κηφισιά, που στο ηµίχρονο ήταν µπροστά µε 3338, αλλά στην τρίτη περίοδο πέτυχε µόλι̋ 8 πόντου̋ και έδωσε την ευκαιρία στου̋ παίκτε̋ του Κ. Φλεβαράκη να πάρουν τα ηνία. Μετά το 6-2 µε το οποίο προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι, βρέθηκαν και στο +6 (12-6), πριν οι παίκτε̋ του Ηλία Παπα-

θεοδώρου αρχίσουν να αντιδρούν. Τελικά µε 2/2 βολέ̋ του Μπάρλου πέρασαν για πρώτη φορά µπροστά στο σκορ µε 20-21 στο 9ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋. Το 22-21 του α' δεκαλλέπτου άφηνε ανοικτού̋ λογαριασµού̋ ανάµεσα στι̋ δύο νεοφώτιστε̋ οµάδε̋. Οι Τρικαλινοί έκαναν λιγότερα λάθη (4-7 στο 20') αλλά ήταν πολύ άστοχοι. Αυτό το εκµεταλλεύτηκαν οι Τρικαλινοί οι οποίοι µε σερί 9-0 στο ξεκίνηµα του β' δεκαλέπτου ξέφυγαν µε 22-30, χτίζοντα̋ µία διαφορά 8 πόντων. Η απάντηση των Τρικάλων ήταν άµεση, καθώ̋ ισοφάρισαν σε 30-30. Ωστόσο η Νέα Κηφισιά έφυγε για τα αποδυτήρια µε καλάθια των Γουντ̋ και Έβαν̋. Στην επανάληψη, τα Τρίκαλα κατάφεραν µε όπλο την καλή του̋ άµυνα να τρέξουν ένα επιµέρου̋ 14-4 και να ξεφύγουν µε 47-42, ανατρέποντα̋ και την ει̋ βάρο̋ του̋ διαφορά. Ωστόσο, η Νέα Κηφισιά σταδιακά µείωσε και πλησίασε στον πόντο µε τρίποντο του Βασίλιεβιτ̋ στο τέλο̋ του γ' δεκαλέπτου (47-46). Έκτοτε, το παιχνίδι έγινε ντέρµπι για γερά νεύρα, µε τι̋ δύο οµάδε̋ να εναλλάσσονται

στο σκορ (49-48, 52-53, 55-53). Ο Γκρέιντζερ έγραψε το 59-56 υπέρ των Τρικάλων στο πεντάλεπτο πριν το τέλο̋, ωστόσο ακολούθησε επιµέρου̋ 13-5 από πλευρά̋ φιλοξενούµενων που πήραν σηµαντικέ̋ λύσει̋ από του̋ Λιακόπουλο, Τσαλδάρη "καθαρίζοντα̋" το παιχνίδι. Εν κατακλείδι …. Στην πρεµιέρα οι κυανέρυθροι πλήρωσαν το άγχο̋ και την αστοχία στι̋ βολέ̋, η Κηφισιά εκµεταλλεύτηκε την εµπειρία των περιφερειακών τη̋ και κυρίω̋ των Λιακόπουλου, Τσαλδάρη, Βασίλιεβιτ̋ και πήρε ή καλύτερα «έκλεψε» την νίκη. Τα δεκάλεπτα: 22-21, 33-38, 47-46, 64-69 τελικό. Τρίκαλα (Φλεβαράκη̋): Έβαν̋ 19 (3), Περούνιτσιτ̋, Γιούινγκ 5 (6 ριµπάουντ), Γιαννακίδη̋ 3, Κόµµατο̋ 3 (1), Γκρέιντζερ 12, ∆εληγιάννη̋ 12, Φούντα̋, Νικολόπουλο̋, Γεωργάκη̋, Μουτακαµπίρ, Πέτροβιτ̋10 . ΑΕΝΚ (Παπαθεοδώρου): Βασίλιεβιτ̋ 10 (3), Λιακόπουλο̋ 15 (7 ριµπάουντ, 7 ασίστ), Κρόκερ 2, Κοµποδιέτα̋ 3 (1), Μενουδάκο̋, Σιούτη̋, Ψαθά̋ 1, Γκάρετ 6, Πετροδηµόπουλο̋ 4, Γουντ̋ 8, Τσαλδάρη̋ 12, Μπάρλο̋ 8 (2).

 Ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ µίλησε για την ατµόσφαιρα είπε τα καλύτερα για τον κόσµο και για ήταν ξεκάθαρο̋…

«Παίκτε̋ κλειδιά σε κακή µέρα»

τράδα (Βασίλιεβιτ̋, Λιακόπουλο̋, Τσαλδάρη̋, Μπάρλο̋) που γύρισε στο τέλο̋ το παιχνίδι και η οποία δείχνει ότι είναι για αρκετά παραπάνω απ’ ότι η παραµονή. Είχαµε αρκετού̋ παίκτε̋ – κλειδιά που δεν ήταν σήµερα σε καλή µέρα ενώ είχαµε και την απουσία του Ματαλόν που µα̋ άλλαξε τον σχεδιασµό. Όταν όµω̋ έχει̋ στο γήπεδο σου 41%, χάνει̋ του̋ αιφνιδιασµού̋ µε του̋ οποίου̋ µπορούσε̋ στο 3ο δεκάλεπτο να πάρει̋ ένα προβάδισµα. Παλέψαµε µέχρι τέλο̋ κυρίω̋ µε την άµυνα, µπήκαµε µε προσήλωση και ένταση στην άµυνα, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο τόσο γρήγορα µπορεί µία καινούργια οµάδα να χτίσει χαρακτήρα. Συγχαρητήρια στην οµάδα τη̋ Νέα Κηφισιά̋ και στον κ. Παπαθεοδώρου για την νίκη και να ξέρουν οι Τρικαλινοί φίλαθλοι ότι θα παλεύουµε κάθε παιχνίδι». Κλείνοντα̋ ο κόουτ̋ των Τρικάλων επανέλαβε πω̋ το ελληνικό µπάσκετ µόνο να κερδίσει έχει από ένα τέ-

τοιο γήπεδο µε τέτοια ατµόσφαιρα. Από την πλευρά των νικητών ο Ηλία̋ Παπαθεοδώρου είπε καλά λόγια για το παιχνίδι «Θα ήθελα να εξάρω την παρουσία του κόσµου των Τρικάλων. Αν θέλουµε το πρωτάθληµα µα̋ πραγµατικά να κερδίσει τον κόσµο θα πρέπει να βοηθήσουµε συµπεριφορέ̋ και ενέργειε̋ σαν την σηµερινή. Ο κόσµο̋ ήταν ενθουσιώδη̋, στήριξε τα Τρίκαλα, του̋ έδωσε πολύ µεγάλη ενέργεια ενώ βοήθησε και εµά̋ να µπούµε στο παιχνίδι αφού δεν υπήρχε αντιπαλότητα, βωµολοχίε̋ και κέρµατα. Για µα̋ είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι κάναµε

στην πρώτη µα̋ εµφάνιση στην Α1 µία νίκη σε ένα γήπεδο από το οποίο πέρυσι είχαµε πολύ άσχηµε̋ αναµνήσει̋. Στο αγωνιστικό κοµµάτι κερδίσαµε στο τέλο̋ το παιχνίδι µε πιο σηµαντι-


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Φλα̋ στον αγώνα

 Τα θετικά και τ’ αρνητικά τη̋ πρεµιέρα̋ και τα παραλειπόµενα

από το ντέρµπι Τρικάλων Κηφισιά̋

Έχουν δουλειά να κάνουν… Το να κάνει ντεµπούτο στην Α1 Κατηγορία του ελληνικού µπάσκετ µια οµάδα που µόλι̋ πριν τρία χρόνια ήταν στη Β Εθνική, δεν είναι εύκολο πράγµα. Η εµπειρία στα οργανωτικά ,στα διαδικαστικά δεν έρχεται ούτε µε …θεία επιφώτιση κι ούτε κληρονοµείται. Χτίζεται µέρα µε την ηµέρα, µε προσπάθεια, µε δουλειά και µε την αποδοχή των λαθών που προφανώ̋ έγιναν ή θα γίνουν στην πορεία. Το επισηµαίνουµε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι πω̋ πολλά λάθη έγιναν πολλά το τελευταίο διάστηµα. Υπήρξαν και σοβαρέ̋ αβλεψίε̋ από την πλευρά τη̋ διοίκηση̋ και (κατά το εθιµικό,,,) ακούστηκαν σχόλια για την ετοιµότητα και την οργάνωση τη̋ aries Τρίκαλα. Το πλέον ενδεικτικό παράδειγµα πάντω̋ αφορά τη γκρίνια των φιλοξενούµενων για το χλιαρό µισο-κρύο µισο-ζεστό νερό στα αποδυτήρια. Αν όντω̋ συνέβη κάτι τέτοιο, είναι κρίµα και ντροπή για το επιτελείο των Τρικάλων και για το δήµο. Κι ευτυχώ̋ που οι άνθρωποι τη̋ Ν Κηφισιά̋ γκρίνιαξαν χαµηλοφώνω̋ και δεν επέδειξαν πρόθεση να το βγάλουν τα νέα στι̋ αθηνἀκέ̋ εφηµερίδε̋. Φαντάστε µετά το σκηνικό και τα παρεπόµενα που θα ακολουθούσαν ; Θέµα φυσικά µείζονο̋ σηµασία̋ δηµιουργήθηκε και µε το χρονόµετρο ένδειξη̋ 24 δευτερολέπτων που δεν λειτουργούσε. ∆εύτερο στο Κλειστό δηµοτικό δεν υπήρξε και ευτυχώ̋ που στο ραντεβού τη̋ πρεµιέρα̋ έλαχε η Κηφισιά που έρχονταν κι αυτή από την Α2 κατηγορία . Γιατί αν ήταν άλλο σωµατείο Αθήνα̋ Θεσσαλονίκη̋; Θα γίνονταν θέµα συζήτηση̋ και θα γελούσε και το παρδαλό κατσίκι µε τα χάλια µα̋. Το γεγονό̋ ότι οι διαιτητέ̋ και οι αντίπαλοι δέχτηκαν να γίνει µατ̋ µε τι̋ πρόχειρε̋ υπενθυµίσει̋ του εκφωνητή προ̋ του̋ παίκτε̋ (στα 10 και στα 5 δεύτερα πριν τη λήξη επιθέσεων) αποτελεί το πιο «µελανό» σηµείο τη̋ πρεµιέρα̋. Υπήρξαν όµω̋ πολλά θετικά που έχουν να κάνουν πρώτα απ’

κό παράγοντα τη̋ νίκη̋ µα̋ το γεγονό̋ ότι στο 3ο δεκάλεπτο που γύρισε το παιχνίδι δεν δηµιούργησαν τα Τρίκαλα την διαφορά εκείνη που θα µα̋ δηµιουργούσε πρόβληµα. Η ανετοιµότητα στο κοµµάτι των συνεργασιών στα

όλα από την παρουσία του κόσµου στο γήπεδο. ∆υο χιλιάδε̋ Τρικαλινοί για µατ̋ πρεµιέρα̋ µια̋ οµάδα̋ που είναι ουσιαστικά άγνωστη µέσα στο δικό τη̋ γήπεδο δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο̋ αριθµό̋ και σ΄ αυτό θα πρέπει να σταθούν παίκτε̋ και προπονητέ̋ για α αντιληφθούν τι̋ ευθύνε̋ πω̋ επωµίζονται, γιατί ω̋ γνωστό ο κόσµο̋ έρχεται στην αρχή αλλά θέλει νίκε̋ για να µείνει ζεστό̋ στο γήπεδο. Οι άνθρωποι τη̋ οµάδα̋ πάντω̋ είναι ικανοποιηµένοι από την κίνηση και την προπώληση των διαρκεία̋ µε χαρά είδαν και την µαζική προσέλευση φιλάθλων στην κερκίδα των φτηνών εισιτηρίων (πίσω από τι̋ ρακέτε̋) και προφανώ̋ περιµένουν ανάλογη κίνηση και στα επόµενα παιχνίδια. Εµφανεί̋ στο γήπεδο και οι παρεµβάσει̋ που έγιναν για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων τη̋ στατιστική̋ υπηρεσία̋ και των ΜΜΕ αφού αναδιοργανώθηκε ο χώρο̋ στα κουβούκλια έγιναν νέα προσθήκε̋ 17 επιπλέον θέσεων και έτρεξε σταθερό ενσύρµατο internet µε 24 mpps ταχύτητα!!! @Στα παραλειπόµενα του αγώνα τώρα, το γήπεδο µπορεί να µην είχε πληρότητα πάνω από 80% θέσεων όµω̋ είχε ζεστή ατµόσφαιρα γεγονό̋ που επισήµαναν στι̋ δηλώσει̋ του̋ οι δύο προπονητέ̋. @Μάλιστα ο Παπαθεωδώρου κάνοντα̋ χιούµορ δεν δίστασε να πει πω̋ η οµάδα του κέρδισε γιατί φέτο̋ τα Τρίκαλα δεν είχαν στο παρκέ τον Λεωνίδα Τριανταφύλλου τον άνθρωπο τη̋ τελευταία̋ στιγµή̋ που έγραψε τον περσινό θρίαµβο. Πρώτη για ζέστα στο παρκέ βγήκε η Κηφισιά µε ερυθρόλευκε̋ εµφανίσει̋ ενώ στην είσοδο τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ έγινε το πρώτο καλό ζέσταµα τη̋ τρικαλινή̋ κερκίδα. @Και οι παίκτε̋ των Τρικάλων όµω̋, βγή-

Τρίκαλα του̋ χάλασε πολλέ̋ φάσει̋ στο ανοιχτό γήπεδο. Θα ήταν δύσκολο να επανέλθουµε. Στην συνέχεια µε του̋ έµπειρου̋ παίκτε̋ που έχουµε διαχειρίστηκαν τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού καλύτερα απ’ ότι τα παιδιά των Τρικάλων που χρειάζονται ακόµη χρόνο. Θέλουµε ακόµη δουλειά και υποµονή. Ευχαριστούµε την διοίκηση και το σταφ των Τρικάλων για την υποδοχή. Τα Τρίκαλα θα βρουν τον δρόµο του̋, έχουν έµπειρο προπονητή που ξέρουν τα κατατόπια». Ο Ηλία̋ Παπαθεοδώρου δεν θεώρησε ότι η νίκη ήταν εκδίκηση για την περσινή ήττα λέγοντα̋ «ήταν δύο τελείω̋ διαφορετικά παιχνίδια» ενώ σε ερώτηση για το αν στο τέλο̋ φοβήθηκε ότι το παι-

καν µε κόκκινε̋ εµφανίσει̋ και διακριτικέ̋ µπλε αποχρώσει̋ στη φανέλα, ενώ ερυθρόλευκε̋ ήταν οι φόρµε̋ του̋. Εντυπωσιακή υποδοχή στην αναφώνηση των παικτών έκαναν οι φίλαθλοι κι ακόµα πιο ηχηρή ήταν η παρουσία των Σακαφλιάδων στο γήπεδο µε τα τραγούδια τα συνθήµατα αλλά και τι̋ αναφορέ̋ του̋ στον ΑΟ Τρίκαλα. @Παρών στο γήπεδο ο Αχ. Ρουσαµάνη̋ Τρίκαλα από την Παρασκευή µαζί µε την οικογένεια του, παρακολούθησε το µατ̋ µαζί µε τον Ε. Φρυδα και τον ∆. Σιαφαρίακα και είχε έκδηλη αγωνία µέχρι το φινάλε τη̋ αναµέτρηση̋. @Με διακοπή πέντε λεπτών ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο̋ αφού σταµάτησε το 23αρι χρονόµετρο και έγιναν προσπάθειε̋ µέχρι να γίνει συντονισµό̋ και να βρεθεί η πρόχειρη λύση µε την υπενθύµιση του εκφωνητή γηπέδου προ̋ του̋ παίκτε̋ για τον ακριβή χρόνο των επιθέσεων. @Εκνευρισµένο̋ απ’ το γεγονό̋ αυτό και ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋, που στη συνέντευξη τύπου υπογράµµισε χαρακτηριστικά: "Ελπίζω στο επόµενο µατ̋ να λειτουργεί το χρονόµετρο, γιατί αυτό που συνέβη σήµερα µπορούσε να κάνει ζηµιά και στι̋ δύο οµάδε̋". Επίση̋ δεν υπ;hρξε λειτουργία και του µηχανισµού πρεζίσιον που αφορά του̋ διαιτητέ̋ και τη γραµµατεία ενώ το αποκορύφωµα ήρθε στο φινάλε όταν έγινε γνωστό πω̋ η Κηφισιά είχε παράπονα για το νερό των αποδυτηρίων. @Από το επιτελείο των Τρικάλων πάντω̋ καταλογίζουν ευθύνε̋ στο δήµο, τονίζοντα̋ πω̋ εκείνο̋ έχει την ευθύνη για το συγκεκριµένο περιστατικό, ενώ πρόσθεσαν πω̋ η οµάδα τη̋ Κηφισιά̋ έκανε µπάνιο µε κρύο νερό.

χνίδι θα µπορούσε να έχει την ίδια κατάληξη µε πέρυσι (η Κηφισιά έχασε µε απίθανο τρόπο στην εκπνοή απάντησε: «Εκεί στι̋ βολέ̋ ναι αλλά έλειπε και ο Τριανταφύλλου από το γήπεδο (σηµ. είχε βάλει απίθανο καλάθι στην εκπνοή) οπότε…» Ο Αρχηγό̋ των κυανέρυθρων Γιώργο̋ Φούντα̋ στι̋ δηλώσει̋ του απένειµε εύσηµα στην Κηφισιά για την νίκη τη̋ και τόνισε «. Ξεκινήσαµε πιο αργά από τι̋ άλλε̋ οµάδε̋ και δυστυχώ̋ αντιµετωπίσαµε πολύ νωρί̋ µία πιο έτοιµη οµάδα από εµά̋. ∆εν ήµασταν καλοί σε κάποια πράγµατα, δεν προσπαθήσαµε αρκετά σε κάποια σηµεία. Πρέπει να σκύψουµε το κεφάλι και να δουλέψουµε πολύ περισσότερο απ’ ότι έχουµε δουλέψει και ο χρόνο̋ θα είναι σύµµαχο̋ µα̋ για να παρουσιάσουµε κάτι καλύτερο. Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα παλέψουµε µέχρι το τέλο̋ τα παιχνίδια και σίγουρα µε την βοήθεια του κόσµου θα µπορέσουµε να κάνουµε αυτό που πρέπει και να κερδίσουµε τα παιχνίδια που πρέπει ώστε να φτάσουµε όσο το δυνατόν πιο νωρί̋ στην επίτευξη του στόχου µα̋ που είναι η παραµονή».

29


30

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 Οι Ίκαροι σταµάτησαν στα προηµιτελικά του κυπέλλου τη̋ ΕΣΚΑΘ µε ήττα 79-61 από τον Ερµή Αγιά̋

Καθίζηση στο 3ο δεκάλεπτο Η γλύκα τη̋ πρώτη̋ (επιτυχηµένη̋) φορά̋ συνήθω̋ λένε πω̋ δίνει ένα επιπρόσθετο ερέθισµα για την αναζήτηση επανάληψη̋. Η ρήση δεν ισχύει µόνο για τη ζωή , αλλά και για τη δράση στα γήπεδα του Μπάσκετ. Πάρτε για παράδειγµα την περίπτωση των Ικάρων: Πέρσι τέτοιον καιρό µπήκαν µε …παρέλαση στην τελικά τετράδα του κυπέλλου ΕΣΚΑΘ εξασφάλισαν συµµετοχή στο φά̓ναλ-φορ τη̋ διοργάνωση̋ κι έδωσαν το στίγµα τη̋ δράση̋ του̋ πριν καλά-καλά ξεκινήσει το πρωτάθληµα. Κάτι ανάλογο προφανώ̋ ήθελαν να επιχειρήσουν και φέτο̋ οι κιτρινόµαυροι , όµω̋ αυτή τη φορά του̋ έλαχε ίσω̋ ο πιο δυνατό̋ και ο πιο φιλόδοξο̋ αντίπαλο̋ από του̋ εναποµείναντε̋ οκτώ τη̋ διοργάνωση̋. Καθώ̋ µάλιστα η ….διασταύρωση µε τον Ερµή τη̋ Αγιά̋, έγινε εκτό̋ έδρα̋, (σε νοκ-άουτ αγώνα) ,τα πράγµατα ήταν εξ ορισµού ακόµα πιο δύσκολα για την τρικαλινή οµάδα που πάλεψε διεκδίκησε κι έδωσε µάχε̋, όµω̋ δεν τα κατάφερε κι αποκλείστηκε από το φά̓ναλ-φορ τη̋ φετινή̋ διοργάνωση̋ γνωρίζοντα̋ την ήττα µε 79-61 στο Γυµναστήριο τη̋ Αγιά̋, Αυτό που…πλήρωσαν οι κιτρινόµαυροι στην αναµέτρηση µε τον Ερµή, ήταν το καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο δέχθηκαν 21 πόντου̋ από του̋ γηπεδούχου̋ κι έδωσαν απάντηση µόνο µε 12. Η διαφορά σ’ αυτό το σηµείο ξέφυγε αντί να µικρύνει κι από κει και µετά οι παίκτε̋ του Θάνου δεν ξαναµπήκαν στη διεκδίκηση Οι «κίτρινοι» ήξεραν πω̋ αυτή τη φορά δεν θα είχαν απέναντί του̋ ένα σωµατείο τη̋ σειρά̋, αλλά έναν αντίπαλο που έχει βλέψει̋ ακόµα και για τον ίδιο τον τίτλο τη̋ Θεσσαλία̋. Θέλησαν λοιπόν να µετρήσουν τι̋ δυνάµει̋ του̋ , γνωρίζοντα̋ βεβαίω̋ πω̋ ίσω̋ κάπου εκεί στο βάθο̋ τη̋ διαδροµή̋ θα ξανασυναντήσουν στο δρόµο του̋ το σωµατείο τη̋ Λάρισα̋ σε

πολύ πιο δύσκολε̋ αγωνιστικέ̋ καταστάσει̋ (στα πλει-οφ τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ). Εξάλλου, µε αυτό το…πρίσµα ανάλυση̋ προοπτικών, η αναµέτρηση του Σαββάτου είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον και για τι̋ δύο οµάδε̋, αλλά και για την πιάτσα τη̋ Α1 Κατηγορία̋ που ήξερε πω̋ αυτό το ζευγάρι έχει προοπτικέ̋ εισόδου εµφάνιση̋ στην τελική τετράδα του πρωταθλήµατο̋. Οι Λαρισαίοι ήταν στην παρέα Β ΕΣΚΑΘ πριν από 4 χρόνια, όµω̋ δούλεψαν επένδυσαν και πήραν µαρ̋ δύο κατηγορίε̋ ανοίγοντα̋ µάλιστα τον βηµατισµό του̋ για ακόµα µεγαλύτερε̋ καταστάσει̋., είναι δε ενδεικτικό το γεγονό̋ πω̋ φέτο̋ θέλησαν να κάνουν µεγάλα ανοίγµατα στι̋ µεταγραφέ̋ και έφτασαν όπω̋ λέγεται να «χτυπούν» και να διεκδικούν παίκτε̋ που είχαν στο µάτι σωµατεία τη̋ Γ Εθνική̋ κατηγορία̋. Αυτό το γεγονό̋ και µόνο καταδεικνύει βέβαια και την οικονοµική ευρωστία τη̋ διοίκηση̋ , αλλά και τη δίψα των ανθρώπων τη̋ Αγιά̋ για τη διάκριση στο Μπάσκετ. Αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι του Σαββάτου που έγινε στο κατάµεστο από κόσµο Γυµναστήριο τη̋ Αγιά̋. Η έδρα φυσικά ήταν το δεύτερο σηµαντικό «όπλο» των Λαρισαίων για την αναµέτρηση µε του̋ Ικάρου̋. Ήταν το δεύτερο, γιατί το πρώτο ήταν η ίδια η οµάδα που έχει ένα γεµάτο ρόστερ µε πολλά γνωστά ονόµατα του Λαρισαικού Μπάσκετ: Κυριακόπουλο̋ Αργυρόπουλο̋, Γούλα̋, Βλησσαρούλη̋ Γκαµπέτα̋, όλοι του̋ είναι αθλητέ̋ πρώτη̋ γραµµή̋. Κι είναι αυτοί που συνήθω̋ σηκώνουν στι̋ πλάτε̋ του̋ µια οµάδα κι αυτοί που έκαναν τη διαφορά στα παιχνίδια τη̋ Α ‘ και Β Φάση̋ του κυπέλλου ΕΣΚΑΘ . Παρ’ όλα τούτα όµω̋, στο ντέρµπι του Σαββάτου ,στην κόντρα µε του̋ Ικάρου̋ , τα πράγµατα ήταν διαφορετικά: Οι «κίτρινοι «του Κώστα Θάνου δεν είναι οµάδα τη̋ σειρά̋ και το έδειξαν αυτό από την πρωτη στιγµή µέσα στο παρκέ , βγάζοντα̋ δύναµη ενέργεια αλλά και καλά ποσοστά στι̋ επιθετικέ̋ του̋ προ-

σπάθειε̋. Ο Ικαροι ξεκίνησαν βέβαια µε καλή παρουσία στο πρώτο πεντάλεπτο, πήραν προβάδισµα στο ξεκίνηµα έδειξαν καλύτερη αµυν-

κόλπο τη̋ διεκδίκηση̋ και το τελικό 79-61 ήταν ένα σκορ επιβράβευση̋ για του̋ παίκτε̋ του Ερµή που έχουν ω̋ έδειξαν και βλέψει̋ για το

Κορυφαίο̋ των Ικάρων στην Αγιά ο Καλλιάρα̋ µε του̋ 18 πόντου̋ τική συµπεριφορά και πιο γρήγορε̋ περιστροφέ̋ για τα κλεισίµατα τη̋ άµυνα̋ κι έτσι έφτασαν να προηγούνται µε 3-4 πόντου̋ όµω̋ οι γηπεδούχοι πέρασαν µπροστά στο α΄ δεκάλεπτο (22-19). Στη δεύτερη περίοδο ωστόσο , βγήκε θετική ενέργεια και µεγαλύτερη αποφασιστικότητα από του̋ παίκτε̋ του γηπεδούχων , τα πράγµατα έγινα πιο δύσκολα για του̋ Ικαρου̋ και το σκορ ανέβηκε µέχρι του̋ 14 πόντου̋ αλλά στη συνέχεια οι κίτρινοι συµµάζεψαν τη διαφορά κι έκλεισαν µε το 43-39 το πρώτο ηµίχρονο. Ωστόσο στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ έχασαν το βηµατισµό του̋ έχασαν και την συνοχή του̋ στην άµυνα δέχτηκαν µερικά εύκολα καλάθια, δεν µπόρεσαν να απαντήσουν και κάπω̋ έτσι ο Ερµή̋ ξέφυγε κι έφτασε στο 64-51 φτιάχνοντα̋ επι µέρου̋ σκορ 21-12 σ΄’ αυτό το καθοριστικό δεκάλεπτο. Από και µετά η τρικαλινή οµάδα δεν µπόρεσε να ξαναµπεί στο

κύπελλο τη̋ ΕΣΚΑΘ. Με την ευκαιρία τη̋ αναφορά των αγώνων τη̋ προηµιτελική̋ φάση̋ αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ οι έξι οµάδε̋ που συνέθεσαν την «οκτάδα» του κυπέλλου τη̋ ΕΣΚΑΘ, αναδείχθηκαν το προηγούµενο Σαββατοκύριακο. Οι Ικαροι οι ∆αναοί ο Ερµή̋ Αγιά̋ η Καρδίτσα, ο ΓΣ Βόλου και η Ανάληψη ήταν τα σωµατεία που προκρίθηκαν στα προηµιτελικά. Εµειναν όµω̋ κι άλλα δύο ζευγάρια που έπαιξαν αυτό το σαββατοκύριακο για δύο εισιτήρια στη συγκεκριµένη φάση. Η κλήρωση έβγαλε αντιµέτωπο τον Αλµυρό µε τον Μύτικα Λάρισα̋ αλλά και του̋ Μάγου̋ µε τα Φάρσαλα του Γιάννη Τσίµα. Τα δεκάλεπτα: 22-19, 43-39, 64-51, 79-61 τελικό. Ίκαροι: Αλεξίου 10, Τσικρικά̋ 2, Φούντα̋ 13, Βασταρούχα̋ 4, Φόρο̋ 4, ∆εσπούλη̋ 8, Κατούνα̋ 2, Καλιάρα̋ 18.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

31

Α1 ΕΣΑΚΕ: Νίκε̋ για Πανιώνιο, Ρέθυµνο και Απόλλωνα πριν από το ντέρµπι

Πρώτο “καυτό” ραντεβού των «αιωνίων» Τ

ο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Μπάσκετ παίζεται ω̋ εξή̋; Τίτλο κυνηγούν δύο και όλοι άλλοι γεµίζουν το πρόγραµµα και ψάχνουν θέσει̋ κάτω από το παντοδύναµο δίδυµο. Φέτο̋ τα πράγµατα δυσκολεύουν από την αρχή αφού στην πρεµιέρα κλείνει µε το ντέρµπι των αιωνίων που θα διεξαχθεί σήµερα στο άδειο από κόσµο Στάδιο Ειρήνη̋ και Φιλία̋. Επίσηµη δήλωση λίγε̋ ώρε̋ πριν το τζάµπολ του ντέρµπι έκανε ο ∆ηµήτρη̋ Γιαννακόπουλο̋. Ο πρόεδρο̋ τη̋ ΚΑΕ Παναθηνἀκό̋, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η οµάδα του θα νικήσει και µάλιστα εύκολα τον Ολυµπιακό

στο ντέρµπι τη̋ Α1. Λιγο νωρίτερα η ΚΑΕ Ολυµπιακό̋, απέστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Αθλητισµού κ. Ιωάννη Ανδριανό µε την οποία ζητά τη διεξαγωγή πλήρου̋ ελέγχου ντόπινγκ στου̋ αθλητέ̋ των οµάδων Ολυµπιακού και Παναθηνἀκού εν όψει τη̋ έναρξη̋ του πρωταθλήµατο̋ Α1 κατηγορία̋ και ειδικότερα µε τη διεξαγωγή του αγώνα µεταξύ των οµάδων Ολυµπιακού και Παναθηνἀκού τη ∆ευτέρα, 14.10.2013 στο ΣΕΦ. Υπενθυµίζεται ότι ο Παναθηνἀκό̋ είχε ζητήσει κάτι ανάλογο πέρσι στου̋ τελικού̋ του πρωταθλήµατο̋, µε του̋ ελέγχου̋ αίµατο̋ να

γίνονται σε αρκετού̋ παίκτε̋ των «αιωνίων» µετά το τέλο̋ του κάθε αγώνα. Στα παιχνίδια τη̋ κυριακή̋ τώρα το Ρεθυµνο επικράτησε του Ίκαρου Χαλκίδα̋ ( 82-77) και ο Πανιώνιο̋ έφυγε µε το «διπλό» από την Ελευσίνα (Π 72-74). Εύκολη ήταν και η επικράτηση του Απόλλωνα απέναντι στον Ηλυσιακό στην Πάτρα (80-65). Στην πρεµιέρα τη̋ Α1 Ανδρών, σηµειώθηκαν τα εξή̋ αποτελέσµατα: 1η Aγωνιστική (12-14/10/2013) ΚΑΟ ∆ράµα̋ - Άρη̋ . . . . . . . . . . . . . . .58-66 Τρίκαλα - ΑΕ Νέα̋ Κηφισιά̋ . . . . . . . . .64-69

 Οι Μάγοι βγήκαν αντιµέτωποι µε τον παλιό του̋ προπονητή και ηττήθηκαν µε 78-69 µέσα στα Φάρσαλα

ΠΑΟΚ - Κολοσσό̋ Ρόδου . . . . . . . . . . .88-81 ΑΓΟ Ρεθύµνου - Ίκαρο̋ Χαλκίδα̋ . . . .82-77 Πανελευσινιακό̋ - Πανιώνιο̋ . . . . . . . .72-74 Απόλλων Πάτρα̋ - Ηλυσιακό̋ . . . . . . .80-65 Ολυµπιακό̋ - Παναθηνἀκό̋ . . . . . . . . .14/10 . . . . . . . . . . . . . .Κεκλεισµένων των θυρών.

 ΑΣ ∆ΑΝΑΟΙ

«Στοπ» στην Καρδίτσα

Οι Μάγοι κόντρα στον παλιό του̋ προπονητή …πέρσι τον Ι. Τσίµα τον είχαν στον πάγκο του̋. Φέτο̋ τον είχαν αντίπαλο

«Έπεσαν πάνω στο βουνό» ... Η παροιµία το λέει ξεκάθαρα: «Σπίτι χωρί̋ Γιάννη προκοπή δεν κάνει». Οι Μάγοι το ήξεραν…. τον Γιάννη (Τσίµα) τον είχαν στο σπίτι του̋ για πέντε συνεχόµενα χρόνια, όµω̋ φέτο̋ έκαναν την µεγάλη στροφή, χώρισαν τα τσανάκια του̋ έκαναν και µια αναδιάρθρωση στο δυναµικό δούλεψαν έφτιαξαν ένα καινούριο µοντέλο (µε νέα πρόσωπα στο ρόστερ και µε τον Χρήστο Τοζάρο στο “τιµόνι” του̋) και µπήκαν µε φόρα στη διοργάνωση του κυπέλλου ΕΣΚΑΘ , µέχρι βέβαια εκεί που έφταναν και περίσσευαν οι δυνάµει̋ του̋. Γιατί καλέ̋ και άνετε̋ οι νίκε̋ στα παιχνίδια τη̋ Α’ Φάση̋ , ακόµα καλύτερα και πιο δυνατά τα τεστ µε την Ελασσόνα στου̋ «16», αλλά…. Με το που έφτασαν ένα βήµα µακριά απ’ την οκτάδα «έπεσαν πάνω στο βουνό» και δεν µπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα και τον αποκλεισµό από τη συνέχεια τη̋ διοργάνωση̋. Και πώ̋ να το αποφύγουν άλλωστε όταν πέρα από τον παλιό του̋ προπονητή (που ήξερε κι είχε διαβάσει το παιχνίδι του̋) βρήκαν απέναντί του̋ µια γεµάτη οµάδα που είναι «φτιαγµένη» για να διεκδικήσει το πρωτάθληµα κι όχι µόνο την πρωτιά και την είσοδο στην τετράδα των πλει-οφ τη̋ Α1 Θεσσαλία̋. Το παιχνίδι –έτσι κι αλλιώ̋- είχε υπερθετικό βαθµό δυσκολία̋, έγινε µάλιστα στην έδρα των Φαρσάλων κι αυτό το γεγονό̋ έκανε ακόµα πιο δύσκολη την προσπάθεια των Μάγων που πέρα από την δεδοµένη αγωνιστική υπεροχή των αντιπάλων του̋ εί-

χαν να αντιµετωπίσουν και προβλήµατα προσαρµογή̋ µέσα στον αγωνιστικό χώρο (το Κλειστό των Φαρσάλων δεν διαθέτει παρκέ, αλλά είναι καλυµµένο µε πλαστικό ταρτάν) αλλά και την καυτή ατµόσφαιρα που δηµιούργησαν οι τριακόσιοι και πλέον φίλοι τη̋ τοπική̋ οµάδα̋. Το πλαστικό βέβαια δεν αποτελεί την καλύτερη δικαιολογία για του̋ παίκτε̋ του Χρηστου Τοζάρου, το µατ̋ ήταν δύσκολο ούτω̋ ή ’αλλω̋ και οι Μάγοι δεν µπόρεσαν να ορθώσουν ανάστηµα απέναντι στου̋ κατά γενική οµολογία υπέρτερου̋ αντιπάλου̋ του̋. Υποτάχθηκαν φυσιολογικά µε 78-69 κι όπω̋ δήλωσε στο επιµύθιο του αγώνα ο Ε Μοιρίώρη̋ «µέχρι εδώ καλά ήταν. Θα µπορούσαµε ίσω̋ να πάµε και λίγο πιο πάνω ίσω̋ να διεκδικήσουµε θέση µέσα στην τετράδα, αλλά η κλήρωση µα̋ έφερε αντιµέτωπου̋ µε µια δυνατή οµάδα που έχει έµπειρου̋ αθλητέ̋ και θέλει να ψάξει διάκριση στο φετινό πρωτάθληµα. Για µα̋ η κόντρα µε τον παλιό µα̋ προπονητή και φίλο Γιάννη Τσίµα ήταν µια ξεχωριστή στιγµή, περίεργη για όλου̋ µα̋ γιατί είχαµε συνηθίσει τόσα χρόνια να τον έχουµε στο πλευρό µα̋. Το Σάββατο ήταν απέναντι µα̋ έκανε τη δουλειά του και έδειξε πω̋ έχει καλέ̋ προοπτικέ̋ για να προχωρήσει και στο κύπελλο αλλά και στο πρωτάθληµα. Του ευχόµαστε κάθε επιτυχία όµω̋ όταν θα ξαναβρεθούµε απέναντί του θα ψάξουµε κι εµεί̋ τη δική µα̋ ρεβάν̋. Είµαστε ικανοποιηµένοι από την πορεία µα̋ στο κύπελλο κι από δω και πέρα πλέον εστιάζουµε την προσοχή µα̋ στο πρωτάθληµα». Στο καθαρά αγωνιστικό κοµµάτι τη̋ αναµέτρηση̋ τώρα οι «πορτοκαλί» δεν είχαν απέναντί του̋ µόνο τον Τσίµα και µια καλή συγκροτηµένη οµάδα, βρήκαν επίση̋ απέ-

ναντι του̋ και δυο παλιού̋ συµπαίκτε̋ του̋ Ψύρρα και Νικολούσιο που «πήγαν πακέτο µαζί του̋ Τσίµα Μερίτση στα Φάρσαλα και επιχειρούν ένα νέο ξεκίνηµα στην καριέρα του̋ όντα̋ βασικοί στέλεχο̋ σε µια οµάδα που έχει ω̋ πρώτο βιολιά του̋ Σοφαδίτη Τσέλιο και Γκουντόπουλο. Κι όταν λέµε πρωτα βιολιά, αρκεί και µόνο να καταγράψουµε του̋ πόντου̋ από το δίδυµο Σοφαδίτη Τσέλιου για να αντιληφθούµε και ποιοι έκαναν τη ζηµιά στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ο Σοφαδίτη̋ λοιπόν µε 23 πόντου̋ και 9 στι̋ 12 βολέ̋ από τη µία και ο Τσέλιο̋ µε άλλου̋ τόσου̋ (23 κι αυτό̋) από την άλλη, ήταν οι παίκτε̋ πάνω στου̋ οποίου̋ έχτισε τη νίκη ο Γιάννη̋ Τσίµα̋. Και οι δύο έβαλαν 46, πάνω από του̋ µισού̋ πόντου̋ των υπολοίπων παικτών τη̋ Φαρσαλινή̋ οµάδα̋ ενώ από την πλευρά των Μάγων µεγάλο παιχνίδι έκανε ο Νικολακόπουλο̋ µε του̋ 21 π αλλά και ο Πάτσια̋ (17) που βοήθησε και στο οργανωτικό κοµµάτι. Η τρικαλινή οµάδα έχει κάποια µικρο-παράπονα από τα σφυρίγµατα τη̋ διαιτησία̋ που έπαιξε και είδε έδρα ειδικά στι̋ προσπάθειε̋ των παικτών τη̋ πρώτη̋ γραµµή̋ (Σοφαδίτη̋ και Τσέλιο̋ πήραν περισσότερα φάουλ από όλου̋ του̋ Μάγου̋ και πήγαν πολλέ̋ φορέ̋ στη γραµµή των βολών), όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ οι Φαρσαλινοί κέρδισαν δίκαια το παιχνίδι και οι Μάγοι έµεινα µε µια καλή και ανταγωνιστική προσπάθεια. Τα δεκάλεπτα:24-16, 42-35, 54-47, 78-69 τελικό. Μάγοι: Τζάνη̋, Γαβαλά̋ 5(1), Αθανασούλα̋ 3(1), Κοντογεώργο̋, Πάτσια̋ 17(2), Αναστασίου 3(1), Στεφάνου 6, Ευαγγέλου 4, Καβράκο̋ 10, Νικολακόπουλο̋ 21(1).

Τέλο̋ διαδροµή̋ στα προηµιτελικά του κυπέλλου ΕΣΚΑΘ έγραψαν οι ∆αναοί που είχαν ίσω̋ την πιο καλή παρουσία στο χώρο από όλε̋ τι̋ άλλε̋ οµάδε̋ τη̋ Α2 Κατηγορία̋. το τρικαλινό συγκρότηµα έφτασε µέχρι του̋ οκτώ τη̋ διοργάνωση̋ όµω̋ έπεσε πάνω στον ΑΣ Καρδίτσα̋ και στο νοκ-άουτ αγώνα αν και πάλεψε δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα µε 73-64 και αποκλείστηκε από την τελική τετράδα. Οι παίκτε̋ του Γιώργου Κουρµέτζα είχαν εξαρχή̋ µια δύσκολη αποστολή απέναντι σε µια οµάδα που φέτο̋ θα διεκδικήσει την άνοδο στην Γ’ Εθνική, παρ’ όλα τούτα διεκδίκησε τη νίκη και µάλιστα την έχασε στα σηµεία αφού το µατ̋ κρίθηκε στι̋ λεπτοµέρειε̋ κι είναι ενδεικτικό το ότι οι ∆αναοί είχαν προβάδισµα στο α ηµίχρονο. Ωστόσο στο τρίτο δεκάλεπτο τα πολλά αβίαστα λάθη εξανέµισαν τη διαφορά και η οµάδα τη̋ Καρδίτσα̋ πέρασε µπροστά στο σκορ µέχρι τη λήξη, µε του̋ ∆αναού̋ να απειλούν µέχρι 5 λεπτά πριν το τέλο̋ µειώνοντα̋ τη διαφορά. Η εµφάνιση των ∆αναών άφησε πολλέ̋ υποσχέσει̋ για το πρωτάθληµα που ξεκινά σε λιγότερο από ένα µήνα και ουσιαστικά έδειξαν αν και µε µόλι̋ 4 επίσηµα παιχνίδια, ότι αποτελούν ένα ισχυρό και ανερχόµενο σύνολο και ταυτόχρονα ένα δυνατό εκπρόσωπο για το µπάσκετ των Τρικάλων. ΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ: Πανταζή̋ 3, Μπράχο̋ 7(1τρ), Τσιαµούρα̋ 11(1τρ), Κοβάτσεφ 24(2τρ), Κοµποδιέτα̋ 3, Παπαδόπουλο̋ 14, Παππά̋ 11(1τρ) ΑΣ ∆ΑΝΑΟΙ: Ροδόπουλο̋ 2, Ντούρβα̋ 15(3τρ), Πολυγένη̋ 6(1τρ), Κουρµέτζα̋ 15, Θανασάρα̋ 6(1τρ), Τζάνη̋ 14 (1τρ), Βήτα̋ 6.

 ΑΟ Καλαµπάκα̋

Ανακοίνωσε νέο προπονητή! Πάει να σπάσει όλα τα ρεκόρ φέτο̋ η µπασκετική οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ αφού πριν ξεκινήσει η σεζόν στην Α1 Θεσσαλία̋ έχει προλάβει να αλλάξει δύο προπονητέ̋ και πάει για προπονήσει̋ µε τον τρίτο. Μετά την πρώτη ανακοίνωση και άµεση παραίτηση του Παλάτου και τη δεύτερη του Παπαβασιλείου, η διοικούσα επιτροπή προχώρησε χθε̋ σε νέα συµφωνία και γνωστοποίησε πω̋ προπονητή̋ θα είναι ο Καλαµπακιώτη̋ Γιώργο̋ Καµπά̋.


διαλογο̋ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Με εντολή Λάππα και εκτέλεση από τον Θόδωρο Σπανό

Επιχείρηση «Καθαρή Λἀκή Αγορά» χθε̋ από συνεργεία του ∆ήµου

Απέκτησε αιρετό ∆.Σ. ο νεοσύστατο̋ Μορφωτικό̋ Σύλλογο̋ Μεγ. Κεφαλόβρυσου

Θετικά σχόλια από επιχειρηµατίε̋ τη̋ περιοχή̋ και περίοικου̋ δηµότε̋

Απέκτησε νοµική υπόσταση αλλά κυρίω̋ µεγαλύτερη λἀκή αποδοχή ο Μορφωτικό̋ Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Μεγ.Κεφαλόβρυσου «Αη-Γιώργη̋», ο οποίο̋ είχε αρχίσει να λειτουργεί µε προσωρινό ∆.Σ. και πρόεδρο τον κ. ∆ιονύση Αλιάγα, πρόεδρο και τη̋ Τ.Κ. Μεγ.Κεφαλόβρυσου, εδώ και αρκετού̋ µήνε̋. Την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου έγιναν οι πρώτε̋ εκλογέ̋ για την ανάδειξη ∆.Σ. και µε ικανοποίηση οι πρωτεργάτε̋ του Συλλόγου διαπίστωσαν πω̋ οι κάτοικοι του χωριού αγκάλιασαν την κίνηση και πολλοί έσπευσαν να γίνουν µέλη (ανάµεσά του̋ και πολλοί νέοι) και να πάρουν µέρο̋ στι̋ εκλογέ̋. Ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. και απερχόµενο̋ πρόεδρο̋ του Συλλόγου κ. ∆ιονύση̋ Αλιάγα̋ δήλωσε απόλυτα ικανοποιηµένο̋ µε τη συµµετοχή και υποσχέθηκε πω̋ η Τ.Κ. θα είναι πάντα στο πλευρό του Συλλόγου, στον οποίο ο ίδιο̋ παραµένει ω̋ απλό µέλο̋, θέλοντα̋ να δώσει τη δυνατότητα και σε άλλου̋ συγχωριανού̋ του να προσφέρουν στα κοινά. Από τι̋ εκλογέ̋ που έγιναν και µε την παρουσία τη̋ νοµικού και µέλου̋ του Συλλόγου κα̋ Ματίνα̋ Καπρίτσα, εκλέχθηκαν για το νέο ∆.Σ. τα παρακάτω µέλη: Βιβή Πλευρά, πρόεδρο̋ Ζωή Μπαρούτα, αντιπρόεδρο̋ Παρασκευή Λύτρα, Γ. γραµµατέα̋ Παναγιώτα Μαρνάρη, Ταµία̋ Κώστα̋ Πλευρά̋, Οργαν.Γραµµατέα̋ Το νέο ∆.Σ. αρχίζει σύντοµα δράσει̋ στο πλαίσιο των στόχων του Συλλόγου Μπροστά σε µια όµορφη, καθαρή και …ευήλια νησίδα θα βρεθούν σήµερα οι παραγωγοί και καταναλωτέ̋ στη λἀκή αγορά Τρικάλων. Αφού χθε̋ ο αντιδήµαρχο̋ «Άµεση̋ Επέµβαση̋» κ. Θόδωρο̋ Σπανό̋ και µικτό συνεργείο του ∆ήµου (τοµέα̋ καθαριότητα̋ και Γεωπονική υπηρεσία) και έπειτα από προσωπική εντολή του ∆ηµάρχου κ. Χρήστου Λάππα, «σάρωσε» κυριολεκτικά την νησίδα τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου από την αφετηρία του Αστικού µέχρι και την πλατεία ∆ικαστηρίων και τα έκανε όλα πεντακάθαρα. Επίση̋ κλαδεύτηκαν και τα δέντρα και «άνοιξε» ο τόπο̋. Επιχειρηµατίε̋ τη̋ περιοχή̋ αλλά και περίοικοι έσπευσαν να ευχαριστήσουν τον ∆ήµαρχο, τον αντιδήµαρχο και όλου̋ του̋ υπαλλήλου̋ του ∆ήµου γι’ αυτή την «επιχείρηση-σκούπα». Μάλιστα ο κ. Βασίλη̋ Πέρκα̋ (Electronet) ανταποκρίθηκε πρόθυµα στην προτροπή κάποιου να επιχορηγήσει την κατασκευή µια̋ όµορφη̋ πέτρινη̋ βρύση̋ στο µέσο τη̋ νησίδα̋. Όπω̋ µα̋ δήλωσε ο κ. Σπανό̋ θα ακολουθήσουν και άλλε̋ αισθητικέ̋ και λειτουργικέ̋ παρεµβάσει̋ στη νησίδα (µεγάλωµα πεζοδροµίου) έπειτα από µελέτη που θα εκπονήσουν οι υπηρεσίε̋ του ∆ήµου και θα συνεχισθούν παρόµοιε̋ δράσει̋ σε άλλε̋ περιοχέ̋ τη̋ πόλη̋ και των ∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων. CMYK

14 -10- 2013  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

14 -10- 2013  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

Advertisement