Page 1

DIALÓG EGYESÜLET AVASI KÖZÖSSÉGEK

PaneL Levél HÍRLEVÉL AZ AVASRÓL

A tartalomból:  Beköszöntő  ÁRH  Közbizalom 2013 

Avasi Kézműves Klub

Párbeszéd Kör

TÉRerő Nap

A Panel Levél megjelenik 2500 példányban. Kiadja: Jumax Outlet Kft. Dialóg Egyesület Avasi Közösségek Cím: 3530 Miskolc Bors vezér utca 63-65. E-mail: avasihirlevel@gmail.com

Írják és szerkesztik: Balogh Flóra, Mozgó Mónika, Pásztor Éva, Sélley Andrea

ÖTÖDIK SZÁM


OLD AL

2

ÖTÖDIK SZÁM

Így újult meg a Kék Szolgáltatóház előtt a lépcső...

...avasi önkéntesek és a járókelők segítségével!

P ANEL

LEVÉL


ÖTÖDIK SZÁM

OLD AL

3

Beköszöntő Kedves Olvasó, Örömünkre szolgál, hogy a Panel Levél ötödik számát tarhatja kezében. Előző hírlevelünkben a szeptemberi Állampolgári Részvétel Hete keretében tartott avasi akciónapra, a TÉRerő Napra készültünk nagy erőkkel. Ez a két nap remek alkalmat adott, hogy az Avason élők bekapcsolódjanak egy fontos társadalmi-közösségi megmozdulásba: együttes erővel lefestettük a Kék Szolgáltatóház előtti lépcsőt. A hasonló akciók alkalmat teremtenek a találkozásra, a beszélgetésre, egymás jobb megismerésére, és kis erőfeszítéssel olyat tehetünk együtt lakókörnyezetünkért, aminek még sokáig megmarad a nyoma, büszkén mutathatjuk idelátogató rokonoknak, ismerősöknek. Reméljük, hogy az állampolgári részvétel fontossága idővel nem csak szlogen lesz, hanem napi gyakorlattá is válik a helyi közösségek aktivizálódásával. Balogh Flóra, a Panel Levél főszerkesztője

DIALÓG EGYESÜLET Sélley Andrea, elnök +36 70/949-84-21 www.dialogegyesulet.hu info@dialogegyesület.hu

Az Állampolgári Részvétel Hete Magyarország egyik legnagyobb civil eseménysorozata, amelyen több száz szervezet és intézmény, helyi, kistérségi, megyei esemény hívja fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi cselekvés fontosságára! Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban. Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések, fesztiválok, kiállítások stb. adják össze az Állampolgári részvétel hetének programját. /További információ elérhető: http://reszvetelhete.net/

P ANEL

LEVÉL


OLD AL

4

ÖTÖDIK SZÁM

Közbizalom 2013 Kivonat a teljes felmérés anyagából (teljes szöveg itt: http://reszvetelhete.hu) Kilencedik éve vizsgálja Magyarországon közösségfejlesztő szervezetek együttműködő szakmai műhelye a társadalomnak kiemelkedően fontosnak tartott intézményeivel kapcsolatos bizalmi állapotát. A vizsgálatban – egy kitérőt eltekintve – jórészt ugyanazt a 4 alapkérdést tettünk fel, főként azért, hogy az ezekre adott válaszok évenkénti változásait érzékelni, mérni tudjuk. A kérdezések egy állandó országos eseményhez, a szeptember utolsó hetében szervezett Állampolgári Részvétel Hete rendezvénysorozatához kapcsolódnak (http://reszvetelhete.hu). Ebben az időszakban önkéntes kérdezőbiztosokkal felvett kétezer kérdőív szolgál a 2013-as elemzésünk alapjául, s bár a mintánkat súlyozással igyekeztünk arányosítani a hazai népességhez; hangsúlyozzuk, hogy vizsgálatunk szúrópróba szerű mintavételre épül, tehát nem tekinthető reprezentatívnak. A közösségfejlesztői munka nagyon fontos mutatója a társadalmi tőke. Annak egyik meghatározó eleme a bizalom. Kutatásunk ennek a fontos kapcsolatnak egyik sajátos szeletét: a bennünket körülvevő, az állampolgárokat szolgáló intézményekhez való viszonyunkat, az irányukban megnyilvánuló bizalom mértékét igyekszik feltárni. A főkérdésünkre adott válaszok alapján - Mennyire bízik meg a…? (és itt nyolcféle intézménytípust soroltunk fel) - egy mélyponti stagnálás, a jelentősebb elmozdulások hiánya jellemzi évek óta és így 2013-ban is a társadalmi közbizalom állapotát. Általában véve alacsony szintűnek mérhető, de az egyes típusú intézményeinkkel kapcsolatosan mégis eltérően alakul ez a bizalmi index. 1. tábla

2012-höz képest annyi az általunk konstatált változás, hogy az akkori három csoport helyett, most két nagyobb „táborra” oszthatjuk a kutatásban felsorolt szereplőket, s ezeken belül érzékelhetőek az elmúlt évhez képest elmozdulások. Mielőtt a számokat bemutatjuk, jelezzük, hogy a mi kérdésünkre – Mennyire bízik meg a…? ötféle válaszlehetőséget kínáltunk fel valamennyi intézménytípus esetében, ebből valódi ítéletet 4 válasz jelentett: egyáltalán nem, nem nagyon, eléggé, nagyon bízom. (Az ötödik variáció: nem tudok válaszolni.) A mi „osztályzatunk” tehát nem a hagyományos 1-5-ig skálát jelenti, a válaszlehetőségekhez kapcsolódva csak 1-4-ig terjedt, így a választó vonal 2,5-nél húzható. Aki átlépi ezt a Rubicont, már pozitív

P ANEL

LEVÉL


ÖTÖDIK SZÁM

OLD AL

irányú a válasza, 2,5 alatt alapvetően a bizalmatlanságot mérjük, annak az intenzitását. Az életkorokra kivetített eredményeken látszik, hogy általában véve továbbra is a 8 osztálynál is alacsonyabb végzettségűeknek a legnagyobb a bizalma minden intézménytípus iránt. Ahogy az elmúlt évben: 2,6 pontos bizalmi indexel továbbra is a civil-nonprofit szervezetek vezetik a bizalmi listát, a vizsgált intézmények közül, a válaszadók szerint relatíve bennük bízik a magyar társadalom a legjobban. Az általunk kérdezett listán így már második évben az egyetlen intézményi forma, amelynél a pozitív – tehát a bizalmat jelentő – válaszok nagyobb arányúak a negatív megítéléseknél. Meglepetésre 2013-ban szorosan kapcsolódnak hozzájuk az önkormányzatok – az előző évi eredményekhez képest elég jelentős: 0,3 pontos bizalom-javulást elérve – összesen 2,5 ponttal. S szorosan haladva az ő nyomukban következnek 2,4 ponttal a mindig sikeres rendőrség, az egytized pontot javított egyházak, és ugyanilyen értéket értek el az idén először a kérdőívünkben szereplő közigazgatási intézmények. Minimális pozitív elmozdulással 2,3 tized pontot mértünk az igazságszolgáltatás intézményeinek megítélésében. Az eredmények alapján egy másik csoportot is felállíthatunk, a bizalom sereghajtóiból: a parlament és a politikusok 1,6 illetve 1,5 pontot szereztek felmérésünkben. Jelezzük, hogy mivel az értékelés 1-től indul, elég nehéz ezeknél alacsonyabb értékeket realizálni. A másik fontos kérdésben arra kértük az érintetteket, hogy a lakóhelyi részvételi esélyeiket fogalmazzák meg. A kérdés így szólt: Mit gondol, tud-e valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintő döntésekre? Ahogyan már a FEJLESZTŐ megelőző évben, 2013-ban is csökkent a megkérdezettek között azoknak az aránya, PROGRAMOK akik a pesszimista válaszokat (nem nagyon, egyáltalán nem) jelölték. Azaz részben biztatónak értékeljük a helyi változásra irányuló aktivitásnak, a lokális Gyermekeknek cselekvés esélyének a megítélését. ÉS ÁLLÁSKERESŐ Összességében tehát továbbra is a társadalmi bizalom igen alacsony szintjét LEHETŐSÉGEK tapasztaltuk vizsgálatunkban - ami egy tartós tendenciája a hazai közéletnek; a 2013. az bennünket körülvevő intézményekben nem hiszünk, bizonytalanok vagyunk augusztustól eredményes akaratnyilvánításban a lakóhelyünk ügyeiben és leszokunk (vagy rá sem szoktunk) a nyilvános közpolitikai állásfoglalásokról, közösségi akciókról. AVASI KÉK HÁZ A jelenség nagyon veszélyes; a közélet, a demokratikus közállapotok (Családsegítő) kialakulásának – megerősödésének kimondottan az akadálya lehet a bizalmatlanság. Szentgyörgyi út 42-44. Ráadásul az intézményes bizalmatlanság az emberek és közösségeik közötti kapcsolatokat is kikezdheti. Nem segíti ezeket a viszonyokat a társadalom polarizálódásának mind erősebben folyamata, amit a közelgő politikai harcok tovább élezhetnek. Párbeszéd, elfogadás, szolidaritás – ezeket a fogalmakat írnánk le ajánlásként az olvasóknak, a társadalmi változásokat szorgalmazóknak. Összeállította: Péterfi Ferenc, közösségfejlesztő P ANEL

LEVÉL

5


OLD AL

ÖTÖDIK SZÁM

6

TÉRerő klubok

Felhívás Avasi Kézműves Klub

 Szeretné meglepni szeretteit saját készítésű ajándékkal a közelgő

ünnepek alkalmából?  Szeretné elsajátítani a kézműves alkotások megformálásának egyszerű fogásait?  Szeretne egy alkotó közösség tagjává válni? Ha igen, akkor csatlakozzon az avasi Kézműves Alkotók Klubjához! Ha teheti, hozza magával az otthon feleslegessé vált anyagait (pamut, fonal, szövetek, pólók)!

A foglalkozás időpontja: 2013. október 16. szerda 14:00-tól Helyszíne: A Kék Szolgáltatóház közösségi terme (3524 Miskolc, Szentgyörgy u. 42-44.) A kézművesek: Várhelyi Lászlóné Zsuzsa (kötés, horgolás), Várhelyi Szabolcs (gyöngyfűzés, nemezelés), Heinrich József (újrahasznosítás ötletei), Lévai Imre (makramé, nemezelés), Csumita Erika (varrás) További információ:Pásztor Éva, projektasszisztens eva.pasztor83@gmail.com +36 30 95 35 737 Szeretettel várjuk Önt és kedves családját!

P ANEL

LEVÉL


ÖTÖDIK SZÁM

OLD AL

TÉRerő Nap az Avason 2013. szeptember 26-27. Előző hírlevelünkben nagy erőkkel mozgósítottunk őszi, két napon át tartó akcióinkra, melynek során a lakók és önkénteseink bevonásával megújult és megszépült a Kék Szolgáltatóház előtti lépcső. A közös festést közös tervezés előzte meg, és a Dialóg Egyesület Facebook közösségi oldalán szavazni lehetett a 3 kidolgozott ötletre. Szerencsére a festést megelőző napon megjelenő hírlevél révén amelyben a programok is benne voltak – sok háztartásba jutottunk el. Eljöttek olyan helybeliek, akikkel az egyesületnek korábbi kapcsolata volt (pl. táborozó gyerekek), s akadt olyan is, aki kifejezetten a rendezvény miatt jött, festeni akart. A festést a közösségi tervezésben segítő Kocsis Emese irányította, mint művészeti vezető, így a festékek kikeverése után gyorsan haladt a munka. Mivel a lakók egy bonyolultabb, indás motívumot választottak, ezért nem sikerült egy délután befejezni az egész lépcsőt. A sok önkéntesünk közül viszont a gyerekek másnap is nagy lelkesedéssel folytatták a munkát, így péntek délutánra letettük az ecseteket. A pénteki akciónap folyamán több helyszínen voltunk jelen: lépcső mellett, közösségi tér előtt, a családsegítő közösségi terében.A közösségi tér előtt, a lépcső tetején önkénteseink a felálított sátorban kérdőíveztek az Állampolgári Részvétel Hete keretében, az országosan ezen a héten felvett kérdőívek eredményéből született a 4-5. oldalon közölt Közbizalom 2013 felmérés. A kérdőívezés mellett tájékoztatást adtunk az éppen futó programokról (TÉRerő-program, Tandemprojekt, ízelítő a Holdam Egyesület őszi foglalkozásaiból). P ANEL

LEVÉL

11


TÉRerő Nap az Avason

A gyerekek számára is volt program: az Avasi Ifi-Csapat társasjátékkal készült, de a kisebbek szórakozásáról sem feledkezett meg a Holdam Egyesület. Láthatóan mindenki nagyon jól érezte magát.

16:00 órától ízelítőt kaphattak az érdeklődő lakók a Párbeszédkör működéséről és témáiról, ennek kapcsán beszélgettünk helyi érvényességű ügyekről és lehetőségekről. A még friss Panel Levél 4. számát együtt lapoztuk fel, és mutattuk be a jelenlévőknek a hírlevélbe gyűjtött közösségi kezdeményezéseket az Avason. 17:00 órától a „Miénk a TÉR!” nyári alkotótáborban született kisfilmeket vetítettük le a résztvevő gyerekeknek és családjuknak. Ezután érkezett a meglepetés: a televíziós tehetségkutatóból országos hírnevet szerző, miskolci származású Pál Dénes tanította meg új dalát, majd a frissen, színesen átadott közös lépcső tetején egy kis koncertet is adott. A műsor végén mindenki kapott egy autogramot vagy legalább egy mosolyt az énekestől. A TÉRerő Napot avasi kézművesek kiállítása kísérte.

Mindenkinek köszönjük a részvételét, hozzájárulását a két naphoz! P ANEL

LEVÉL

Panel Levél 5. sz.  
Advertisement