Miljøpresentasjon

Page 1

Arvid Nordquist Classic bidrar til redusert miljøpåvirkning for våre kunder


All Classic kaffe klimakompenseres 100% fra dyrking til grossist / forhandler


Vårt klimaavtrykk - beregning fra dyrking til forhandler

Påse och Vaccuumpack 3,0 kg CO2e per kg kaffe Selection-serie 2,6 kg CO2e per kg kaffe Ekologiskt certifierat 1,1 kg CO2e per kg kaffe

Miljökonsultföretag som beräknat de växthusgasutsläpp som produktionen av Arvid Nordquist Classic kaffesorter medför. Beräkningarna ligger till grund för den mängd utsläpp som kaffet kompenserar för.


Gjennom treplanting kompenserer Arvid Nordquist for drivhusgasser

250 trĂŚr pr dag - 100 000 trĂŚr pr ĂĽr i Nicaragua

Kvalitetssikrer og kontrollerer at klimakompensasjonen oppfyller de krav som FN har fastsatt.


Treplanting gir håp • Vi starter med treplanting i Nicaragua

• Et av de fattigste landene i Latin Amerika • Gir nye økonomiske muligheter i underpriv.regioner. • Foruten miljøgevinsten skaper treplanting arbeidsplasser


Vi tar ansvar for alt utslipp av drivhusgass som produksjonen av vår kaffe medfører Arvid Nordquist Classic – eneste kaffe i Norden som er helt klimanøytral! Del av en voksende global og frivillig marked for klimakompensering & utslipshandel i Kyotoavtalens ånd.

5,2% Kyotoavtalen en international overenskomst om å redusere klimapåvirkningen av jordens industrialiserte land. Målet er til 2012 å redusere de årlige utslipp av drivhusgasser til et nivå som ligger 5,2% under utslippsnivået i1992 .


Treplanting er den mest kostnadseffektive måten for klimakompensering • ca 17% av jordens CO2e økning skyldes hugging av skog • Trær binder kulldioxid • Trær er viktig for jordsmonn, vekst og dyreliv - den økologiske balansen

FN har utsett 2011 til det Internationale Skogsåret. Målet er å øke kunnskapen om holdlbart skogsbruk for mennesker verden over.


Vi tar hele ansvaret og kostnaden – Classic vil ikke koste mer • Vi tar ikke ut noe ekstra fra våre kunder og konsumenter • Klimakompensasjonen ”legges til” Classic`s allerede sterke premiumstrategi


Ju mer Classic kaffe våra kunder säljer desto bättre klimatvärde kan de prestera! Vi bidrar til redusert miljøpåvirkning

for våre kunder Dette kan Arvid Nordquist bidra med; •

100% CO2e kompensert hela veien fram til forhandlerens lager

ISO 14001 miljøsertifisert

Uansett hvilket kaffe du velger så gir Classic en redusert miljøpåverkning for kundene

Tydlige miljø- & klimamål med virksomheten

Jo mer Arvid Nordquist Classic kaffe forhandleren selger desto bedre klimaverdier kan de prestere!


Arvid Nordquist Classic kaffe