__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

P R O J EKT Ö SSZ E F OG L ALÓ


MIRŐL SZÓL EZ A PROJEKT?

Álhírek helyett megbízható források, manipuláció helyett tudatos tájékozódás, apátia helyett tenni akarás, magányos küzdelem helyett együttműködés és közös gondolkodás. A DIA Youth Voice projektjében középiskolás fiatalokkal és mentoraikkal arra kerestük a választ, hogyan tudunk a számunkra fontos társadalmi kérdéseket vizsgálva szembeszállni az álhírekkel és a saját környezetünkben utánajárni a minket foglalkoztató témáknak.


MIT CSINÁLTUNK? Az ország különböző pontjain működő csapataink több hónapon át olyan kérdésekben konzultáltak szakértőkkel és folytattak kutatásokat, mint a fiatalok hírfogyasztási szokásai, a különböző generációk közösségi média használata, a képi kommunikációhoz való viszonyunk, a társadalmi egyenlőtlenségek különböző aspektusai, a fiatalok önkéntességgel kapcsolatos motivációi vagy épp a jövő munkahelyéről alkotott elképzelései. Mindeközben olyan készségeik fejlődtek, amelyek nélkülözhetetlenek a hétköznapokban való boldoguláshoz és a 21. század munkaerőpiacán való érvényesüléshez. Megtanultak hiteles forrásokból tájékozódni, kritikusan gondolkodni, magabiztosabbá váltak különböző kommunikációs helyzetekben, együttműködőbbek lettek a csapatmunkában, és fejlődött az önbizalmuk, önismeretük is.


„MAGABIZTOSABB LETTEM MINT ELŐADÓ. JÁRTASSÁGOT SZEREZTEM, HOGYAN KELL MEGBÍZHATÓ FORRÁST TALÁLNI AZ ADOTT KUTATÁSI TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN. MEGTANULTAM MÉG JOBBAN EGYÜTTMŰKÖDNI ISMERETLEN EMBEREKKEL.” egy résztvevő diák visszajelzése


TÁJÉKOZOTT

VÉLEMÉNYFORMÁLÓ

A DIA-ban régóta abban hiszünk, hogy akkor tudnak jól működni a közösségeink, ha azokban tájékozott emberek egymást informálva, egymást segítve hoznak döntéseket. Egy jól működő demokráciában mindannyiunknak beleszólása van a döntéshozatalba, ehhez azonban arra van szükség, hogy az állampolgárok tájékozottak legyenek, és képesek legyenek a kritikus gondolkodásra.

A Youth Voice projektben eszközöket adtunk és terepet biztosítottunk a fiataloknak, hogy megtapasztalják, hogyan válhatnak egy meghatározott témával kapcsolatos tudás birtokosaivá és véleményformálóvá a saját környezetükben. A programban részt vevő fiatalok megmutatták, hogy képesek hiteles forrásból információt gyűjteni, ezekre a forrásokra alapozva párbeszédet folytatni egymással, és ezáltal hatással lenni nemcsak a saját életükre, de a körülöttük lévők életére is.

FIATALOK

FIATALOK


„A KUTATÁS NEM MÁS, MINT EGY ÁLTALÁNOS KÉPESSÉG SPECIÁLIS MEGNEVEZÉSE, AZÉ A KÉPESSÉGÉ, AMELY ALAPJÁN SZAKSZERŰ MÓDON TÁJÉKOZÓDHATUNK OLYAN DOLGOKRÓL, AMELYEKET ISMERNÜNK KELLENE, DE MÉG NEM ISMERÜNK. EBBEN AZ ÉRTELEMBEN MINDEN EMBERI LÉNY KUTATÓ.” Részlet Arjun Appadurai A kutatáshoz való jog című szövegéből


? ?

? ? ? ? ? ? Melyik egyetem való nekem? Hol mennyi a kezdő fizetés? Igaz-e a hír, amit a barátomtól hallottam? Melyik hátizsák a legjobb ár-érték arányban? Hogyan kell megszerelni az elromlott csapot?

Mind olyan kérdések, amelyekre kutatással kaphatjuk meg a választ. A kisgyerekek első pillanattól kezdve kíváncsiak, és kutatják, tapasztalat által ismerik meg a világot. Nagyobb korunkban sincs ez másképp, hiszen a mindennapokban vég nélkül keresünk választ a minket érdeklő kérdésekre, megoldást a minket érintő problémákra.


A tudományos közeg gyakran igyekszik az akadémikusok kiváltságának beállítani a kutatást, amire csak akkor „jogosult” az ember, ha elvégzett minimum egy doktori képzést és kitanulta a hivatalos kutatási módszerek minden csínját-bínját. Mi azonban azt gondoljuk, hogy a kutatás fogalma közel sem olyan szűk, mint ahogy ezt akadémiai közegben használni szokás. A kutatás számunkra a tájékozódás, információgyűjtés, megoldáskeresés folyamata, ami az emberi kíváncsiságon és találékonyságon alapul. Ez a felfogás határozta meg azt, ahogyan a kutatás – mint a világ megismerésének eszköze – kulcsfontosságú elemévé vált a Youth Voice projektünknek.


A PROJEKT LEGFONTOSABB ÁLLOMÁSAI 1

NYÁRI TÁBOR 2018. augusztus

Készségfejlesztő workshopok a fiatalok és módszertani tréning a mentorok számára, ahol új ismereteket szereztek olyan témákban, mint a média, a kommunikáció és a kutatás módszerei.

2

KONZULTÁCIÓS ESEMÉNYEK Helyi események (pl. vitaesemény, World Café beszélgetés) – 2018. augusztus - december

szakértők közreműködésével – a csapatok választott kutatási témájához kapcsolódóan.

3

IDŐKÖZI KÉPZÉS

Kétnapos esemény, melyen a résztvevők lehetőséget kaptak a tapasztalatok megosztására, és arról tanultak, hogyan tudják a kutatási eredményeiket rendszerezni és másoknak megmutatni.

2019. március

4

BEMUTATÓ ESEMÉNYEK 2019. március - április

5

ZÁRÓESEMÉNY 2019. május

Helyi események (pl. interaktív workshop, nyilvános vita), melyek keretében a csapatok bemutatták kutatásuk eredményeit a helyi közösségben. Lehetőség a csapatoknak az újabb találkozásra, értékelésre, az eredmények nyilvános megosztására, közös ünneplésre.


A YOUTH VOICE SZÁMOKBAN

1526 FIATAL

78 DÖNTÉSHOZÓ

58 ESEMÉNY

34 HELYSZÍN

9 CSAPAT

5 VÁROS


MENTORAIK SZERINT EBBEN FEJLŐDTEK A FIATALOK... szóbeli-írásbeli ok-okozati fogalmazás összefüggések s i l á t i dig megértése együttműködési kompetencia képességek s kritikai zerve logikus zés elemző s á z ú j r e t in önismeret

gondolkodás

csapatmunka

kutatási módszertan empátia szség ké problémamegoldás szociális s ó i lényegkiemelés c á k i kooperáció n u m türelem kom


„A YOUTH VOICE PROJEKT EGYIK LEGIZGALMASABB KIHÍVÁSA VOLT SZÁMOMRA, HOGY OLYAN

FIATALOKKAL IS EGYÜTT DOLGOZTAM, AKIK

SZÁMÁRA KIHÍVÁS A KOOPERÁCIÓ, AKIK NEHEZEN ILLESZKEDNEK BE KÖZÖSSÉGBE ÉS ALAKÍTJÁK KI

SAJÁT KORTÁRS KAPCSOLATAIKAT. A MÁSIK, HOGY MEGISMERTEM EGY SPECIÁLIS ÉRDEKLŐDÉS

HÁTTERÉT, EGY MÁS GENERÁCIÓ GONDOLATAIT AZ ONLINE VILÁGBAN VALÓ JELENLÉTRŐL.” egy résztvevő tanár


A FIATALOK ÖNBEVALLÁSUK SZERINT EZEKBEN A KÉPESSÉGEKBEN FEJLŐDTEK A PROGRAM IDEJE ALATT információszerzés tájékozódás prezentálás kommunikáció nyitottság csapatmunka kommunikációs képesség nézőpontváltás álhírek felismerése magabiztosság együttműködési készség megbízható források megtalálása kritikus gondolkodás

nyilvános beszéd kutatási technikák problémamegoldás szervezés kreativitás önállóság bátorság beszédkészség türelem feladatmegosztás időbeosztás projektmenedzsment kooperáció asszertivitás


„SOKKAL JOBB LETT A KOMMUNIKÁCIÓS

KÉPESSÉGEM, NYITOTTABB VAGYOK AZ ÚJ

DOLGOKRA ÉS KÖNNYEBBEN SZOCIALIZÁLÓDOM.” „A KUTATÁS IDŐSZAKÁNAK MINDEN PERCÉT ÉLVEZTEM. MÉG EGYSZER KÖSZÖNÖM.” résztvevő diákok


MIÉRT FONTOS SZEMBENÉZNÜNK AZ ÁLHÍREKKEL? Napjaink egyik leggyakrabban említett társadalmi problémája az álhírek terjedése: ez a jelenség megnehezíti az objektív tájékozódást, befolyásolja az emberek döntéseit és negatívan hat a közösségek életére. Feldolgozhatatlan mennyiségű információ zúdul ránk nap mint nap, és gyakran lehetetlen küldetésnek tűnik egy minket érdeklő kérdésre megbízható választ találni vagy egyáltalán eldönteni, mi igaz és mi nem. Ha azonban elhisszük, hogy a világ nem megismerhető, hogy a tényeknek nincs értelme utánajárni, akkor csak az álhírek terjesztőit segítjük a céljaik elérésében.

Felelősségünk van abban, hogy tudatos hírfogyasztóvá váljunk, hogy tényekre, valódi információkra alapozzuk a véleményünket!


A Youth Voice projektben arra is felkészítettük a fiatalokat, hogyan ellenőrizzék az információk hitelességét, hogyan ismerjék fel a manipulációt, és hogyan elemezzenek nyitott végű problémákat. Hisszük, hogy mindannyiunk felelőssége, hogy megelégszünk-e félinformációkkal, vagy képessé válunk a megbízható információk és a hiteles tájékozódás érdekében felvenni a harcot az álhírekkel.


A KUTATÁS MINT AZ ÁLHÍREKKEL VALÓ MEGKÜZDÉS ESZKÖZE A kutatói készségek rengeteg hétköznapi helyzetben segíthetnek minket. Ilyen hétköznapi helyzet például, amikor egy hírről kell eldöntenünk, hogy megbízható vagy inkább megkérdőjelezhető forrásból származik. Kutatunk akkor, amikor egy információ eredetének járunk utána, amikor egy témában elmélyülve újabb és újabb cikkeket keresünk, és akkor is, amikor mérlegeljük és kritikusan értelmezzük az egymásnak gyakran ellentmondó állításokat. Úgy gondoljuk, hogy a tudatos tartalomfogyasztás olyan készség, amelyre mindannyiunknak szüksége van. A Youth Voice projekt iskolai workshopjain a fiatalok interaktív keretek között tanulhattak a média és a tömegkommunikáció működéséről, és tesztelhették, mennyire sikeresek az álhírek felismerésében. Mini hír-nyomozó gyakorlatokat végezhettek, melyekre reflektálva ők maguk fedezhették fel azokat a tényezőket, amelyek segítik őket védetté válni az álhírek csapdáival szemben.


A MÉDIA MŰKÖDÉSE – ELSŐ KÉZBŐL t i a s á z o k l a l g o f i a l o k s i k a n á j m a r g o r p fi e a c i k o n V u j h d t a u t e k ö z ö k A DIA Yo z s e y g o h , l e k u t s t é o t t í s d é n t i z l s a l e l v é é t g e m a azzal a c k é j r e m s i l e f y g ó o t h a , h z z í o b h g h e a m k a l ő t k e atalokna r í h l á z a i n t e t z , ö ó b z n s ö l n ü a k v l k ó r á l é c n a y l o meg tudj y g o h , t l ü r e d i k r a é z m ö a K H . i . t n a n k e t k e n é n t e hírforráso r e z s n a k o s s i l ü k i v í k k a k , n s i u t j a j a ó r í g á s j ú i amelyért r y n t a p a s c y g e x k e a d n n I k o z s a á l k o i k z s o i p é z ö k jük tart a k n ü l e v k e n , n l ö ó j r l k e á y m g o m h e l i , d n a y l vállalták o s é , a r k o p o t h é s k h r o a w k t t e y l e m a , szerveze k e n t e g l é z s e b l ő r k e s é t e v l e . f t a k o k á kérdés i d a k á j t a t z o k l a l g o f s i n a b k o köznap


A foglalkozások egyik legnagyobb előnye volt, hogy a különböző területekről érkező újságírók saját tapasztalataik alapján avatták be a fiatalokat a média működésébe. Beszéltek arról, hogy milyen megbízhatósági szempontoknak kell megfelelnie egy cikknek, hogy megjelenhessen a portálon, és hogy milyen eszközökkel ellenőrzik ezeket a kritériumokat. Megosztották ugyanakkor a hibázásról vagy meggondolatlanságról szóló történeteiket is, amikor újságíróként ők maguk is bedőltek egy-egy álhírnek vagy nem megbízható forrásból vettek át információkat. Az álhírekről és a médiatudatosságról beszélgetve nemcsak a fiatalok gazdagodhattak új nézőpontokkal, de azok az újságírók is, akik nyitottak voltak, hogy közelebbről megismerjék és megértsék egy-egy kérdésben a fiatalok véleményét, gondolatait.


Te is lehetsz kutató!

módszertani kézikönyv Te is lehetsz kutató címmel kiadványt készítettünk a Youth Voice projekt főbb témáihoz kapcsolódóan. A könyvben módszertani ötleteket gyűjtöttünk össze kutatások tervezéséhez, megvalósításához, bemutatásához, valamint az álhírekkel való megküzdéshez – középiskolás diákoknak, tanároknak és fiatalokkal foglalkozó szakembereknek. Hogyan tervezz kutatást? Hogyan szerkessz kérdőívet? Hogyan készíts interjút? Hogyan jelenítsd meg az adataidat? Hogyan mutasd be a kutatásodat? Mit kezdjünk az álhírekkel? Mind olyan kérdések, amelyekhez a kiadvány ötleteket, fogódzókat ad. És mindemellett olyan jó gyakorlatokat is tartalmaz, amelyek inspirációt adhatnak a Youth Voice projekthez hasonló kutatások megvalósításához és az álhírekkel való foglalkozáshoz.


A Youth Voice projekt megvalósítója a DIA (www.i-dia.org). A kiadványt szerkesztette: Belinszky Anna A projekt vezetője: Belinszky Anna Fotók: Deli Csenge és Vujovits Júlia Illusztrációk: Gantner Dániel Layout: Vujovits Júlia A Youth Voice projekt az Európai Unió által kezdeményezett Strukturált Párbeszéd folyamat hazai megvalósulása. A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy az Erasmus+ Program véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki. A DIA a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény alapján külföldről is támogatott szervezetnek minősül. A nemzetközi támogatóktól érkező adományokat és támogatásokat magyar gyerekek, fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek fejlesztő programjainak megvalósítására fordítja.

Profile for DIA

Youth Voice projekt összefoglaló  

Álhírek helyett megbízható források, manipuláció helyett tudatos tájékozódás, apátia helyett tenni akarás, magányos küzdelem helyett együttm...

Youth Voice projekt összefoglaló  

Álhírek helyett megbízható források, manipuláció helyett tudatos tájékozódás, apátia helyett tenni akarás, magányos küzdelem helyett együttm...

Profile for diahu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded