Speak Smart!

Page 1

k a e sp ! t r a m s Egy kezdeményezés a problémamegoldó fiatalokért


AZ ÉLETBEN ANNAK VAN ELŐNYE, AKI MÁR AKKOR HOZZÁKEZD A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁHOZ, AMIKOR MÁSOK MÉG CSAK BESZÉLNEK RÓLA J. F. Kennedy


? MIÉRT KELL FOGLALKOZNUNK A PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL?


Ha az iskola feladata az, hogy felkészítsen az életre… …akkor nem kell közoktatási szakértőnek lennünk ahhoz, hogy tudjuk, milyen elképesztően nehéz feladat ez a 21. században. Ma már 10 év is elegendő, hogy forduljon velünk egyet a világ - korábban stabilnak hitt szakmák tűnnek el a feledésben, míg ezzel párhuzamosan szinte naponta születnek új foglalkozások az ismeretlenből. Egy 1979 és 1999 között végzett német kutatásból például kiderül, hogy a vizsgált 20 évben 25%-al nőtt az igény a német gazdaságban a nem rutinszerű, interaktív problémákat megoldani képes munkerőre, míg ezzel egyidőben 15%-al csökkent a kereslet a csak rutinfeladatokat elvégezni képes dolgozókra.

Mindebből az következik, hogy a mai fiataloknak nem egyszerűen alkalmazható tudásra van szükségük a boldoguláshoz, hanem olyan készségekkel és ismeretekkel kellene elhagyniuk az iskolapadot, amelyek lehetővé teszik, hogy a ma még ismeretlen kihívások közepette is megállják a helyüket. Alkalmazkodás az újszerű helyzetekhez, motiváció az életen át tartó önfejlesztésre és a megszerzett tudás alkalmazásának képessége - ezek a jövőbeli sikerreceptek legfontosabb hozzávalói. A diákok nem elégedhetnek meg behelyettesíthető képletekkel és instant válaszokkal, hiszen ezek egyre kevésbé állják meg a helyüket az életben. Min— degy, hogy orvosként, mérnökként, programozóként vagy asztalosként képzelik el a jövőjüket - ha boldogulni akarnak, valódi problémamegoldókká kell válniuk.

NEHEZEN MEGY: A MAGYAR FIATALOK EREDMÉNYEI A PISA FELMÉRÉSBEN 500PONT 459PONT

33

A magyar 15 éves diákok 44 ország mezőnyében csak a 33. helyen állnak a problémamegoldás terén.

HU

OECD

A magyar diákok átlagmeredményei lényegesen elmaradnak az OECD átlagtól.


A hatszintes skálán mérő értékelésben a magyar fiatalok közül minden 3. nem éri el a kettes szintet.

Ez azt jelenti, hogy a magyar diákok

35%-a

nem tud értelmezni egy komplexebb problémát, nem tud alkalmazkodni ismeretlen helyzetekhez, nem tudja, hogyan szerezze meg a releváns információkat a megoldáshoz, egyszerre csak egy lépést tud végiggondolni, nem tud stratégiában gondolkodni a megoldás felé vezető úton.


SPEAK SMART! Középiskolai program valódi problémamegoldóknak. A DIA által 2015 őszén elindított Speak Smart! projekt célja az volt, hogy a diákok olyan tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek az innovatív gondolkodás és kreatív problémamegoldás terén, amelyek a későbbiekben az élet valamennyi területén segítségükre lehetnek. A program emellett lehetőséget teremtett arra, hogy középiskolás diákok aktívan bekapcsolódjanak a közösségi problémák megvitatásába és megoldásába, részvételükkel hozzájáruljanak saját közösségük, településük jövőjének alakításához. A projektben résztvevő fiatalok így amellett, hogy készségfejlesztő foglalkozásokon vettek részt, egy-egy helyi közösségi probléma megoldásán is dolgoztak. Többek között olyan kihívásokra keresték a választ, mint a középiskolás fiatalok pályaválasztásának nehézségei, a diákok egészségtelen életmódja, az iskolai közösségi élet hiánya, vagy a településen élő hátrányos helyzetű gyerek segítése.


SPEAK SMART! A SZÁMOK TÜKRÉBEN

400 DIÁK

14 ISKOLA

vett részt a projektben

250 ÓRA tréninget tartottunk

5300 KM ennyit utaztunk

diákjai kapcsolódtak be

27 ESEMÉNY valósult meg a városokban

1 FÓRUM ahol bemutatkoztak a diákok ötletei

11 TELEPÜLÉS volt érintett a projektben

73 DÖNTÉSHOZÓ konzultált a fiatalokkal

3 DÍJ amelyet kiosztottunk a legjobb csapatoknak


MÓDSZERTAN

AVAGY: HOGYAN MŰKÖDIK A SPEAK SMART! PROJEKT?


A projektben résztvevő fiatalok egy helyi közösségi probléma megoldásán dolgoztak és közben elsajátították az kreatív megoldáskeresés lépéseit: Feltérképezés: közösségi problémákat kerestek, amelyek megoldására valóban van igény.

1 Kutatás: információkat gyűjtöttek az adott prob2 léma hátteréről, okairól és következményeiről. 3 Konzultáció: beszélgettek a probléma érintettjeivel Megértés: megpróbálták összefüggéseiben 4 értelmezni a problémát. Ötletelés: kreatív megoldási javaslatokat 5 gyárétottak. 6 Mérlegelés: értékelték a megszületett ötleteket. Tervezés: részletesen kidolgozták a kiválasztott 7 ötletet. Megmutatás: prezentálták az ötületüket egy 8 nyilvános fórumon.

AZ INNOVATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS ÁLLOMÁSAI


EZ TÖRTÉNT… A projekt fontosabb mérföldkövei időrendben.

A résztvevő iskolák tanárai háromnapos módszertani képzésen vettek részt.

TANÁRKÉPZÉS 2015. november 13-15.

Speak Smart Klubok alakultak, és a diákok belevágtak a megoldáskeresésbe

KONZULTÁCIÓS NAPOK 2015. november 2016. április

A klubok vezetői számára folyamatos szakmai támogatást nyújtottunk.

MENTORÁLÁS folyamatosan

A legjobb ötleteket a diákok egy nyilvános versenyen mutatták be.

FÓRUM & VERSENY 2015. április 16.


A projekt tapasztalatait és módszertanát egy szakmai képzésen adtuk át ifjúsági szakembereknek és leendő innovátoroknak.

MULTIPLIKÁTOR KÉPZÉS 2016. június 18-19.


SZTORIK NÉHÁNY PÉLDA A FIATALOK ÖTLETEIBŐL


ROLLING ROOM

ÉJSZAKAI SURRANÓK: GERRILLAKERTÉSZKEDÉS Speak Smart Klub, Salgótarján Milyen problémát szerettek volna megoldani? Salgótarjánt saját lakói is egy szürke, elhanyagolt, unalmas városnak tartják - a csapat tagjai ezen szerettek volna változtatni. Hogyan oldották meg? Az Éjszakai Surranók egy éjszaka alatt 100 árvácskát ültettek a városban, hogy meglepjék vele a reggel munkába/iskolába siketőket. A városszépítést azóta is folytatják újabban színes padokról álmodnak…

Szent Gellért Katolikus Gimnázium, Gyomaendrőd Milyen problémát szerettek volna megoldani? A csapat tagjait zavarta, hogy diáktársaik milyen keveset törődnek a saját egészségükkel. Egész nap görnyedten ülnek a padban, aminek tartáshibák az eredményei. Hogyan oldották meg? Egy különleges tantermet álmodtak meg, ahol a diákok kényelmetlen székek helyett tartásjavító gimnasztikai labdákon ülhetnek. Az ötlet azóta elindult a megvalósulás útján: a csapat szerzett tőkét, megnyerte az ügynek az igazgatót és több tanárt is, akik vállalták, hogy a speciális teremben tartanak majd órákat.

SAPERE AUDE: ILLYÉS APP Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs Milyen problémát szerettek volna megoldani? Órarend, terembeosztás, ebédbefizetés, osztályzatok - az iskolai hétköznapok részét képezik, de a digitális kor ellenére még mindig hatékonytalan eszközökkel oldják meg az iskolában ezeket. Hogyan oldották meg? Egy olyan saját fejlesztésű applikáció, amely egy felületen gyűjti össze a legfontosabb információkat és teendőket.


MIT TANULTAK MINDEBBŐL A DIÁKOK?


Kevés lehetőségünk van arra, hogy új innovatív megközelítésben foglalkozzunk diákjainkkal, újszerű dolgokat, újszerű megközelítéssel tanítsunk. Az ilyen típusú foglalkozások szemnyitogatóak. pedagógus

Mikor az egyik csapattag rájött, hogy a probléma, amit boncolgatunk - a fiatalok passzívak - rá is jellemző, azóta megy mint a rakéta és húzza a többieket is.

“ “ “ “ “ “ “

NÉHA AZ A RÉSZ, AMÍG ELJUTOK A PROBLÉMA MEGOLDÁSIG, IZGALMASABB, MINT MAGA A PROBLÉMA. diák

diák

SOKKAL NAGYOBB
 A VILÁG, MINT AMIT EDDIG MEGISMERTEM. NYITOTTNAK KELL LENNEM, HOGY TANULJAK BELŐLE.

RÁJÖTTEM, HOGY NAGYON SOK JÓ FEJ EMBERREL LAKOM EGY VÁROSBAN.

diák

diák

VÉGRE ÚGY ÉRZEM, HOGY ÉN IS VÉGHEZ VIHETEK OLYAN DOLGOKAT MINT A FELNŐTTEK. NEKEM IS VAN LEHETŐSÉGEM BELESZÓLNI A TÁRSADALOMBA. diák

Megtanultam másképp látni a világot, jobban odafigyelni a dolgokra. Emellett egy közös probléma leküzdése sokkal közeleb hozza egymáshoz az embereket is. diákTÚL GYAKRAN ADUNK A GYEREKEINKNEK

VÁLASZOKAT, AMELYEKRE

EMLÉKEZNIÜK KELL PROBLÉMÁK HELYETT, AMELYEKET MEGOLDHATNÁNAK. Roger Lewin


SPEAK SMART! projekt összefoglaló A projekt megvalósítója: a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Szöveg és kiadványterv: Takács Viktória Fotók: Dexler Szilárd, Vujovits Júlia Projektvezető: Mikó Gábor

2016 www.i-dia.org

A projekt az Európai Unió által kezdeményezett Strukturált Párbeszéd folyamat hazai megvalósulása. A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy az Erasmus + Program véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.