Page 1

Συλλογή ζωήσ

Ερωτήσεισ – Απαντήσεισ Μόρφωση – Ψυχαγωγία

1


∆ηµήτριοσ Γκλεγκλάκοσ

Συλλογή Ζωήσ

Έκδοση Ι. Ν. Αγ. Στυλιανού Γκύζη Παπαστράτου 16 Τηλ. 2106464274 www.iliaxtida.wordpress.com Επιµέλεια: Σταµατία ∆. Γκλεγκλάκου Εξώφυλλο: Παναγιώτησ ∆. Γκλεγκλάκοσ Αθήνα, Οκτώβριοσ 2011

2


Αφιερώνεται σε όλουσ τουσ αγαπητούσ ενορίτεσ και ενορίτισσεσ του Ι. Ν. Αγίου Στυλιανού Γκύζη. Στη νέα γενιά και ιδιαίτερα στα εγγόνια µασ.

3


Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µένα να προλογίζουν το πόνηµα αυτό οι σεβαστοί και λίαν αγαπητοί πατέρεσ και φίλοι: π. Αθανάσιοσ Γιακουµάκησ, π. Χρήστοσ Παναγιωτόπουλοσ, π. Αντώνιοσ ΜπεζαHτησ, π. Εµµανουήλ Καγιαυτάκησ, κ. Γεώργιοσ Μπουκουβάλασ και κ. ∆ηµήτριοσ Λιάκοσ. Τουσ ευχαριστώ, από καρδιάσ, για την αγάπη τουσ και τα καλά τουσ λόγια. ∆.Γ.

4


Προλογίζουν οι: 1. Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γιακουµάκης, πρόεδρος του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταµείου Ι. Ν. Αγ. Στυλιανού Γκύζη Το

παρόν

βιβλίον

του

αγαπητού

εν

Χριστώ

αδελφού

∆ηµητρίου Γκλεγκλάκου µε τη µορφή ερωταποκρίσεων προσφέρει αξιόλογη πνευµατική τροφή, η οποία ευχάριστα αφοµοιώνεται από όλουσ τουσ αναγνώστεσ. Το περιεχόµενο του βιβλίου δεν είναι αυστηρά θεολογικό. Περιλαµβάνει πολλά άλλα θέµατα καθώσ και ανέκδοτα, τα οποία έχουν λεπτό και ευχάριστο χιούµορ. Όλα όµωσ είναι διδακτικά και δεν αφίστανται του πνεύµατοσ τησ Αγ. Γραφήσ και τησ ορθοδόξου παραδόσεωσ. Εποµένωσ, το βιβλίο είναι πολλαπλώσ ωφέλιµο. Όντωσ αξιέπαινη η προσπάθεια του συγγραφέωσ. Μασ διδάσκει ότι, διαβάζοντασ κανείσ την Αγ. Γραφή και άλλα βιβλία και περιοδικά καλήσ ποιότητοσ, µπορεί σαν τη µέλισσα να παίρνει ό,τι χρήσιµο και διδακτικό για τον εαυτό του και για τουσ άλλουσ. Είµαι βέβαιοσ ότι, όσοι διαβάσουν το βιβλίο, θα εκφράσουν εγκάρδιεσ ευχαριστίεσ προσ το συγγραφέα.

+Αθανάσιοσ Γιακουµάκησ, ιερεύσ

5


2. Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Παναγιωτόπουλος, Προϊστάµενος Ι. Ν. Αγ. Στυλιανού Γκύζη, Αρχιερατικός Επίτροπος ΙΑ΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας Εντιµότατε κ. ∆ηµήτρη, Με µεγάλη χαρά δεχθήκαµε το πόνηµα ετών, που για σασ είναι κοµµάτι από τη ζωή σασ, από την πολυετή εµπειρία σασ σε χριστιανικέσ οµάδεσ, από την αγάπη σασ κυρίωσ προσ τουσ νέουσ αλλά και σε όλα τα µέλη τησ εκκλησίασ µασ. Ένα βιβλίο, στο οποίο, το καθετί συλλέχθηκε µε περισσή προσοχή και αγάπη, για να ωφελήσει τον αναγνώστη. Με τρόπο απλό, κατανοητό δίνετε γνώσεισ που, θα λέγαµε, ότι αποτελούν το προζύµι, τη µαγιά, ώστε ο αναγνώστησ να υποψιαστεί για τα βαθύτερα και τα υψηλότερα, ώστε να καλλιεργηθεί εσωτερικά και ουσιαστικά στην εν Χριστώ ζωή. Εγχειρίδιο, θα το λέγαµε, αναγκαίο, ώστε να µάθει κάποιοσ αλλά και να θυµηθεί, όποιοσ λησµόνησε, βασικά πράγµατα τησ πίστησ µασ. Αυτό, που κάποιοσ θα το έψαχνε σε χοντρά βιβλία, σε µελέτεσ πολυσέλιδεσ, ο συγγραφέασ του βιβλίου αυτού (δηλ. εσείσ) το δίνει µε τρόπο λιτό και κατανοητό και από µεγάλουσ και από µικρούσ. Αλλά και το ψυχαγωγικό µέροσ µε τισ ερωτήσεισ και όλα τα υπόλοιπα θα µπορούσε όχι µόνο για τα Κατηχητικά µασ να αποτελέσει βοήθηµα, αλλά -γιατί όχι- και ένα θαυµάσιο εργαλείο για να περάσουν χαρούµενα, δηµιουργικά και ωφέλιµα γονείσ µε παιδιά,

να

θυµηθούν

ξεχασµένεσ

και

κλεµµένεσ,

από

την

τηλεόραση και το κοµπιούτερ, στιγµέσ οικογενειακήσ θαλπωρήσ, ζεστήσ επικοινωνίασ, οµορφιάσ και χάρησ οικογενειακήσ ζωήσ. Το ευχόµαστε από καρδιάσ. Σασ συγχαίρουµε και ευχόµαστε να σασ δίνει ο Πανάγαθοσ Θεόσ χρόνια δηµιουργικά, ευλογηµένα µέσα στη χάρη και την οµορφιά τησ µετάνοιασ.

+ Χρήστοσ Παναγιωτόπουλοσ,ιερεύσ

6


3. Πρεσβύτερος Αντώνιος Μπεζαΐτης, εφηµέριος Ι.Ν.Αγ. Στυλιανού Γκύζη, γραµµατέας ΙΑ΄Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας

Μετά χαράς δέχθηκα να καταθέσω κάποιες σκέψεις για το βιβλίο του αγαπητού κ. Δημητρίου Γκλεγκλάκου υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολυετούς προσφοράς του στην Ενορία του Ιερού Ναού Αγ. Στυλιανού Γκύζη. Μέσα σ’ αυτό καταθέτει μια προσπάθεια ετών με λόγο μεστό και πάντα επίκαιρα θέματα, τα οποία επιτυχώς μας προσφέρει για να γίνουμε και εμείς κοινωνοί. Η σαφήνεια καθώς η απλότητα της γλώσσας που χρησιμοποιείται για την προσέγγιση της αλήθειας της χριστιανικής πίστης μας, καθιστούν το βιβλίο αυτό ιδιαίτερα ενδιαφέρον και εύχρηστο. Αποτελεί χρήσιμο υλικό για κάθε νεανική – κατηχητική συντροφιά, ένα εφόδιο για το σημερινό κατηχητή και γενικότερα την πνευματική – μορφωτική κατάρτιση των νέων μας, ταυτόχρονα όμως, χρήσιμο βιβλίο για τη βιβλιοθήκη του σπιτιού. Ιδιαίτερα στο πόνημα αυτό μου άρεσε το κεφάλαιο με τίτλο «Τα παιχνίδια», όπου ομολογώ προβληματίστηκα και εγώ. Το χάρηκα πάρα πολύ, όπως χάρηκα εξίσου και τα υπόλοιπα κεφάλαια. Εύχομαι η προσφορά του κ. Δημητρίου Γκλεγκλάκου να γίνει δεκτή με αγάπη από το αναγνωστικό κοινό, το οποίο πολλά έχει να ωφεληθεί από αυτό το βιβλίο.

+Αντώνιος Μπεζαΐτης,ιερεύς

7


4. Πρωτοπρεσβύτερος Εµµανουήλ Καγιαυτάκης, ιερατικός προϊστάµενος του Ι. Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου Νικαίας Χαίροµαι που µου δίνεται η ευκαιρία να προλογίσω το βιβλίου του αγαπητού µου συµπέθερου κ. ∆ηµητρίου Γκλεγκλάκου µε τίτλο: «Συλλογή Ζωήσ». Ο κ. ∆ηµήτριοσ Γκλεγκλάκοσ δεν έχει πανεπιστηµιακούσ τίτλουσ, ούτε απέκτησε θέσεισ και αξιώµατα. Είναι ένασ απλόσ οικογενειάρχησ, που εργάστηκε χειρονακτικά για να ζει, έχει, όµωσ αρχέσ και αξίεσ και πάνω από όλα πίστη στο Θεό, που τον κάνουν στην πράξη ένα υποδειγµατικό µέλοσ τησ κοινωνίασ. Στο βιβλίο του «Συλλογή Ζωήσ» θέτει ερωτήµατα και δίνει απαντήσεισ από την Αγία Γραφή και την παράδοση τησ Εκκλησίασ µασ. Εκθέτει ό,τι καλό και ωραίο συνάντησε στη ζωή του. Σκοπόσ του να µορφώσει και να ψυχαγωγήσει «τουσ ενορίτεσ και τισ ενορίτισσεσ του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη, τη νέα γενιά και ιδιαίτερα τα εγγόνια µασ». Είναι

ένα

βιβλίο

καλογραµµένο,

εύκολο,

πρακτικό

και

χρήσιµο. Ένα βιβλίο, το οποίο ο συγγραφέασ του, το αφιερώνει µε αγάπη στουσ ανθρώπουσ, που γνώρισε και συνεργάστηκε, µπορεί όµωσ να ικανοποιήσει διαχρονικά κάθε άνθρωπο, που ψάχνει στη ζωή του. Ευχαριστούµε τον κ. Γκλεγκλάκο και ευχόµαστε να τον αξιώνει ο Θεόσ να µορφώνει και να ψυχαγωγεί τουσ ανθρώπουσ µε αυτόν το δικό του τρόπο.

+Εµµανουήλ Καγιαυτάκησ,ιερεύσ

8


5. Γεώργιος Μπουκουβάλας, οδοντίατρος Ξεκίνησε σαν παιχνίδι και ανάγκη πρακτική… κατέληξε µια πολύτιµη και χρήσιµη συλλογή. Και κάτι παραπάνω: ένα πόνηµα ζωήσ! Αυτό είναι το έργο, που κρατάµε στα χέρια µασ και το οποίο, µου ζητήθηκε να προλογίσω. Ξέροντασ χρόνια αρκετά το συγγραφέα και όντασ από τουσ πρώτουσ, που µου το εµπιστεύθηκε για ανάγνωση, οφείλω να πω πωσ από την πρώτη στιγµή µε γέµισε µε ενθουσιασµό. Μέσα στισ σελίδεσ του υπάρχει αναντίρρητα µια πληθώρα γνώσεων και πληροφοριών, που πολύ κοπιαστικά µαζεύτηκε, µε στόχο εξ’ αρχήσ να υπηρετήσει το συνάνθρωπο και ποτέ χάριν υστερόβουλησ αυτοπροβολήσ. Υλικό, που χρησιµοποιήθηκε σε συνάξεισ νέων του παρελθόντοσ, αποδεικνύοντασ έτσι τη χρηστική του αξία, η οποία ξεπερνά τα όρια ενόσ βοηθήµατοσ στη βιβλιοθήκη. Γεµάτο µε το ειλικρινέσ άρωµα µιασ άλλησ εποχήσ, που πέρασε ίσωσ ανεπιστρεπτί, παραµένει αφάνταστα επίκαιρο και χρήσιµο και για το νέο του σήµερα, περιέχοντασ πληροφορίεσ και γνώσεισ, απόλυτα διασταυρωµένεσ, που τισ περισσότερεσ φορέσ αποτελούν έναυσµα για περαιτέρω ψάξιµο και έρευνα, αλλά και έναν ικανό αριθµό παιχνιδιών, σπαζοκεφαλιών ή προβληµάτων λογικήσ, που σίγουρα θα µπορούσαν να ψυχαγωγήσουν και τουσ νεότερουσ του σήµερα σε µια κατηχητική συντροφιά, αλλά και µια βραδιά στο σπίτι, µε την οικογένεια. Για µένα αποτελεί µια δουλειά γεµάτη ζήλο,αυταπάρνηση και αξίεσ, που µακάρι όλοι µασ να έχουµε σε καθετί, µε το οποίο καταπιανόµαστε σε ολόκληρη τη ζωή µασ. Ελπίζω να εκτιµηθεί το ίδιο και από εσάσ, όχι µόνο ωσ προσ τη γνώση και τη χρησιµότητά τησ, αλλά και ωσ προσ το πνεύµα που κουβαλά και τισ αξίεσ. Καλή χρήση!

Γεώργιοσ Μπουκουβάλασ

6. ∆ηµήτριος Λιάκος, θεολόγος 9


Πριν

από

αρκετά

χρόνια,

στο

ραφείο

του,

στην

οδό

Καλλιδροµίου, στη Νεάπολη Αθηνών, γνωρίστηκα µε τον κ. ∆ηµήτριο

Γκλεγκλάκο,

ράφτη

µε

µεράκι

και

ευσυνειδησία,

καλλιτέχνη άριστο στην εργασία του. Τα ρούχα που έραβε µιλούσαν, όπωσ συνήθωσ λέµε, πάνω στο σώµα του πελάτη του. Άνθρωποσ, ο κ. ∆ηµήτριοσ, µε γνήσιο και απροσποίητο γέλιο, σοβαρόσ και θαυµάσιοσ συνοµιλητήσ, χωρίσ να κατέχει διπλώµατα σχολών.

∆ραστήριοσ

όσο

λίγοι

και

σε

κοινωνικούσ

τοµείσ,

διετέλεσε: -Υπεύθυνοσ

τησ

Συνεργαζοµένων ΠΑΥΛΟΣ»),

µε

Επιτροπήσ

Τακτοποιήσεωσ

Χριστιανικών τιµητική

Σωµατείων

µάλιστα

διάκριση

Ανέργων

(των

«Ο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

για

τισ

πολλέσ

εκατοντάδεσ τακτοποιήσεισ ανέργων, -Υπεύθυνοσ κύκλων µελέτησ τησ Αγίασ Γραφήσ και οµιλητήσ, -Επίτροποσ στον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού Γκύζη για 35 και πλέον χρόνια. Ευσεβήσ ψυχή, µελετητήσ τησ Αγίασ Γραφήσ και πολλών άλλων πνευµατικών και ιστορικών βιβλίων, χαιρόσουν να τον ακούσ να οµιλεί. Κατόρθωνε, µε ωραίο τρόπο, να διανθίζει πάντοτε τα λόγια του µε σπάνιο χιούµορ. Έτσι, το ραφείο του είχε γίνει για πολλούσ τόποσ ευχάριστοσ και διδακτικόσ. Κοντά του, ασ σηµειωθεί, µαθήτευσε ωσ ράφτησ και µια αγία ψυχή, ένασ χαρισµατούχοσ ιεροµόναχοσ, ο νυν ηγούµενοσ τησ Ιεράσ Μονήσ Καρακάλου Αγίου Όρουσ, ο π. Φιλόθεοσ (κατά κόσµον Γεώργιοσ ∆ρακόπουλοσ), ευλογηµένοσ και διακριτικόσ πνευµατικόσ πολλών Ιερών Μονών και εκτόσ του Αγίου Όρουσ, καθώσ και πλήθουσ χριστιανών ανά την Ελλάδα. Εκεί, λοιπόν, σ’ αυτό το ραφείο έµαθα ότι ο κ. Γκλεγκλάκοσ δεν ήταν µόνο ένασ άριστοσ ράφτησ, αλλά και επιµελήσ συλλέκτησ, όχι βεβαίωσ πολύτιµων λίθων, αλλά πολύτιµων διδαχών, ανεκδότων, γεγονότων και προβληµάτων. Σαν µέλισσα, ό,τι καλό, ωφέλιµο και διδακτικό εύρισκε στα βιβλία που διάβαζε, το αντέγραφε σε ένα χαρτί και το έβαζε µέσα στο φάκελό του. Έκανε δε εργασία φιλόπονη και µεθοδική. Σιγά-σιγά ο φάκελόσ του γέµισε και σήµερα έγινε βιβλίο. Είναι αυτό, που κρατάτε στα χέρια σασ.

10


Ευελπιστώ ότι το παρόν βιβλίο θα φανεί ευχάριστο και ωφέλιµο ανάγνωσµα και συγχρόνωσ χρήσιµο εργαλείο στη ζωή των αναγνωστών του.

∆ηµήτριοσ Λιάκοσ

11


Εισαγωγή

«Τά καλά κόποισ κτώνται». Όταν υπάρχει ισχυρή θέληση, συνοδευόµενη από αγάπη προσ κάποιο αντικείµενο, τότε, µε τη βοήθεια πάντα του Θεού, ξεπερνιούνται οι οποιεσδήποτε δυσκολίεσ και η οποιαδήποτε κόπωση. Και εξηγούµαι: Από νέοσ εργαζόµουν µονίµωσ 16 µε 17 ώρεσ την ηµέρα (εκτόσ Κυριακών) και όπωσ καταλαβαίνετε ο ελεύθεροσ χρόνοσ µου ήταν από ελάχιστοσ έωσ… ανύπαρκτοσ. Παρόλα αυτά η αγάπη µου για κάτι ξεχωριστό, όπωσ αποφθέγµατα, σοφέσ ρήσεισ, ερωτήσεισ, κ.λπ. ήταν τόσο έντονη, που µε ώθησε στο να γράφω και να τοποθετώ σε φακέλουσ ό,τι σχετικό άκουγα ή διάβαζα. Στο διάστηµα των πενήντα και πλέον χρόνων, που ασχολήθηκα µ’ αυτό, η συλλογή ξεπέρασε τισ δυόµισι χιλιάδεσ αποφθέγµατα. Αργότερα,

πρόσωπα

µε

άποψη,

γνώσεισ

και

µεγάλη

συγγραφική δραστηριότητα είδαν το υλικό αυτό και µε παρότρυναν να το αξιοποιήσω. Ένα από τα άτοµα αυτά, που µε επηρέασε θετικά, είναι και ο σεβαστόσ π. Ιωάννησ Αντωνόπουλοσ, τ. προ]στάµενοσ

του

Ιερού

Ναού

Αγίου

Στυλιανού

Γκύζη

και

καθηγητήσ επί 35 χρόνια στο Αµερικανικό Κολλέγιο Αθηνών. Συγγραφέασ πολλών και αξιόλογων βιβλίων, ο π. Ιωάννησ µου είπε, επί λέξει, τα εξήσ: «∆ηµήτρη, έχεισ καλό υλικό. Να µπει σε µια σειρά και να αξιοποιηθεί». Έτσι, µε τη βοήθεια του Θεού, ξεκίνησε η επόµενη φάση. Μια φάση, όµωσ, πάρα πολύ δύσκολη και χρονοβόρα, γιατί απαιτούσε επιλογή των θεµάτων που άντεχαν στο χρόνο, είχαν γενικότερο ενδιαφέρον και παράλληλα ήταν δυνατή η τεκµηρίωση τησ ακρίβειασ και τησ εγκυρότητάσ τουσ. Η αγάπη, όµωσ, του Θεού και η πολύτιµη βοήθεια αγαπητών φίλων συνέβαλαν στο να ξεπεραστούν οι δυσκολίεσ αυτέσ. Από

όλο

το

συγκεντρωµένο

υλικό

ξεχωρίσαµε

περίπου

επτακόσια πενήντα αποφθέγµατα, τα οποία, όµωσ, έπρεπε να οργανωθούν. Μετά από πολλή σκέψη προτιµήθηκε η, κατά το δυνατόν,

χρονολογική

ταξινόµηση

12

των

θεµάτων,

εκτόσ

των


ανεκδότων και των παιχνιδιών. Ξεκινήσαµε,

λοιπόν, από τη

δηµιουργία του Σύµπαντοσ και τα γεγονότα που αναφέρει η Παλαιά ∆ιαθήκη. Στη συνέχεια αναφερθήκαµε στουσ Αποστόλουσ, στην Εκκλησία και στουσ Αγίουσ τησ, σε οικογενειακά και ιστορικά θέµατα, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψουµε τη φύση, τα ζώα και το ψυχαγωγικό µέροσ. Πρέπει να πω ότι ένα µεγάλο µέροσ του υλικού αυτού χρησιµοποιήθηκε για αρκετά χρόνια και µε µεγάλη επιτυχία σε κατηχητικά

σχολεία

και

συγκεντρώσεισ

νέων,

ψυχαγωγικέσ

εκδηλώσεισ, εκδροµέσ κ.λπ., µε τη µορφή διαγωνισµών και µε απονοµέσ βραβείων στουσ νικητέσ. (Αυτόσ είναι και ο λόγοσ, που οι απαντήσεισ σε αρκετέσ ερωτήσεισ είναι σύντοµεσ, όπωσ συµβαίνει σε διαγωνισµούσ γνώσεων). Κλείνοντασ την εισαγωγή αυτή, πρέπει να οµολογήσω ότι στο περιεχόµενο του παρόντοσ έργου κρύβεται πολλή αγάπη και ένα κοµµάτι τησ καρδιάσ µου. Εύχοµαι και προσεύχοµαι η προσπάθειά µου να φανεί ωφέλιµη σε όλουσ τουσ αγαπητούσ αναγνώστεσ.

∆ηµήτριοσ Π. Γκλεγκλάκοσ

13


14


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παλαιά ∆ιαθήκη ∆ηµιουργία 1. ΠΡΩΤΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ Ποιο ήταν το πρώτο δηµιούργηµα του Θεού; Απ: Ήταν ο πνευµατικόσ κόσµοσ των αγγέλων. 2. ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΑΓΓΕΛΩΝ Σε

πόσεσ ιεραρχίεσ διαιρούνται οι

άγγελοι

και

σε

Χερουβείµ

και

οι

Αρχέσ και

οι

ποιεσ; Απ: ∆ιαιρούνται σε τρεισ ιεραρχίεσ. Η

πρώτη

είναι: Τα

Σεραφείµ, τα

Θρόνοι. Η

δεύτερη

είναι: Οι

Κυριότητεσ, οι

∆υνάµεισ. Η

τρίτη

είναι: Οι

Εξουσίεσ, οι

Αρχάγγελοι

και

οι

Άγγελοι. 3. ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ Πόσεσ είναι οι τάξεισ των αγγέλων; Απ: Κατά τον Άγιο ∆ιονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ο αγγελικόσ κόσµοσ

χωρίζεται

σε

εννέα

τάγµατα:

Σεραφείµ,

Χερουβείµ, Θρόνοι, Κυριότητεσ, ∆υνάµεισ, Εξουσίεσ, Αρχέσ, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. 4. ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΩΝ Πόσα ονόµατα Αγγέλων και Αρχαγγέλων αναφέρονται στην Αγία Γραφή; Απ: Ονόµατα αναφέρονται µόνο τρία: ∆ύο Αρχαγγέλων, του Μιχαήλ (∆ανιήλ 10-21) και του Γαβριήλ (Λουκ. 1,19 και ∆ανιήλ 8,16) καθώσ Αγγέλου, του Ραφαήλ (Τωβίτ 3,16). 15

και

ενόσ


5. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ποια είναι η καταγωγή των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ; Απ: Η

ερώτηση

είναι

παγίδα. Αφού είναι

Αρχάγγελοι, η

καταγωγή τουσ είναι ουράνια.

6. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Τι έφερε ο Αρχάγγελοσ Γαβριήλ στην Παναγία; Απ: Εκτόσ του µηνύµατοσ και τησ χάριτοσ του Θεού, τίποτε άλλο. Τα περί κρίνου, είναι ευγενική επινόηση των αγιογράφων. (Λουκ. α΄, 26-37) 7. ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ Πώσ

ερµηνεύονται

τα

ονόµατα

των

πρωτοπλάστων

Αδάµ και Εύασ; Απ: Αδάµ ή Adam, σηµαίνει «χώµα ερυθρόν». Εύα είναι η «µήτηρ ζωήσ». (Ανάπλασισ 1906) «Και εκάλεσεν Αδάµ το όνοµα τησ γυναικόσ αυτού Ζωή, ότι

αύτη

µήτηρ

πάντων

των

ζώντων».

(Γένεσισ γ΄, 20) 8. ΕΥΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ Πόσο χρόνο έζησε η Εύα στον Παράδεισο; Απ: Έµεινε

µόνο

µια

εβδοµάδα.

Την

Παρασκευή

δηµιουργήθηκε και την επόµενη Παρασκευή εκδιώχθηκε µαζί µε τον Αδάµ.

16


9. ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ Πόσα παιδιά έκαναν ο Αδάµ και η Εύα και ποια τα ονόµατά τουσ; Απ: Η

Αγία

Γραφή

παιδιών: του καταλήγει

αναφέρει

τα

Κάιν, του

ωσ

ονόµατα

Άβελ

εξήσ: «και

και

µόνο

του

εγέννησαν

τριών

Σηθ. Και υιούσ

και

θυγατέρασ». ( Γένεσισ δ΄, 1,2,25 και Γένεσισ ε΄, 4) 10. ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ 1/4 Ποιοσ σκότωσε το ένα τέταρτο τησ ανθρωπότητασ; Απ: Ο

Κάιν, ο πρωτότοκοσ γιοσ του Αδάµ και τησ Εύασ,

σκοτώνοντασ τον αδερφό του, τον Άβελ. (Γένεσισ δ΄, 8) 11. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ποια

είναι

η πρώτη ανθρωποκτονία

στον

πλανήτη

µασ; Απ: Είναι

αυτή του Κάιν , που σκότωσε τον αδερφό του,

τον Άβελ. (Γένεσισ δ΄, 8) 12. ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ Α∆ΑΜ Πόσα χρόνια έζησε ο Αδάµ; Απ: Έζησε Αδάµ

930 χρόνια. («Και ασ

έζησε

εγένοντο

τριάκοντα

και

πάσαι

αι

εννιακόσια

ηµέραι έτη

και

απέθανεν». (Γένεσισ ε΄, 5)

17


13. Π. ∆ΙΑΘΗΚΗ Πότε γράφτηκε η Παλαιά ∆ιαθήκη; Απ: Γράφτηκε από το 15ο µέχρι και το 2ο π.Χ. αιώνα. (Ιωάν. Κολιτσάρασ, Εισαγωγή Π. ∆ιαθήκησ) 14. ΒΙΒΛΙΑ Π. ∆ΙΑΘΗΚΗΣ Πόσα είναι τα βιβλία τησ Παλαιάσ ∆ιαθήκησ; Απ: Ο αριθµόσ των βιβλίων τησ Π. ∆ιαθήκησ είναι άλλοσ για

τουσ

εβραίουσ

και

τουσ

διαµαρτυρόµενουσ

και

άλλοσ για την αρχαία ορθόδοξη Εκκλησία. Οι

εβραίοι

και

οι

διαµαρτυρόµενοι

µόνο 39 βιβλία, τα

λεγόµενα

παραδέχονται

Πρωτοκανονικά. Η

ορθόδοξη Εκκλησία µασ δέχεται, εκτόσ αυτών , και άλλα

10,

τα

λεγόµενα

∆ευτεροκανονικά

τα ή

Αναγινωσκόµενα. Συνολικά δηλαδή 49, όσα περιέχονται στη µετάφραση των εβδοµήκοντα. (Ιωάν. Κολιτσάρασ, Εισαγωγή Π. ∆ιαθήκησ) 15. ΚΙΒΩΤΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ποιοσ έκανε την κιβωτό και πόσα χρόνια χρειάστηκαν για την κατασκευή τησ; Απ: Την έκανε ο Νώε και χρειάστηκε 120 χρόνια. (Γένεσισ στ΄, 14) 16. ΚΙΒΩΤΟΣ - ΟΡΟΦΟΙ Πόσουσ

ορόφουσ

είχε

η

κιβωτόσ

και

πώσ

ήταν

σε

µικρά

εσωτερικά διαρρυθµισµένη; Απ: Είχε

τρεισ

ορόφουσ

και

ήταν χωρισµένη

«δωµάτια». (Γένεσισ στ΄, 14 & µελέτεσ Αγ. Πατέρων κι ερευνητών)

17. ΚΙΒΩΤΟΣ – ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

18


Ποιεσ ήταν οι διαστάσεισ τησ κιβωτού; Απ: Είχε µήκοσ 156 µέτρα, πλάτοσ 26 µέτρα και ύψοσ 15,60 µέτρα. Στην κορυφή τησ, το πλάτοσ και το µήκοσ ήταν µόνο 0,52 εκατοστά. (Γένεσισ στ΄, 15) 18. ΚΙΒΩΤΟΣ – ΖΩΑ Πόσα ζώα από κάθε είδοσ έβαλε στην κιβωτό ο Νώε; Απ: Από

τα

«καθαρά»

ζώα

και

πτηνά

έβαλε

από

7

ζευγάρια από κάθε είδοσ. Από τα «ακάθαρτα» ζώα, πτηνά και ερπετά έβαλε από 2 ζευγάρια. (Γένεσισ ζ΄, 2,3) 19. ΚΙΒΩΤΟΣ – ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ Ποιοσ και πώσ κλείδωσε την κιβωτό του Νώε; Απ: Την κλείδωσε ο Θεόσ από έξω, έτσι ώστε ο Νώε να µην µπορεί, από λύπη, να ανοίξει σε κανέναν. (Γένεσισ ζ΄, 16) 20. ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ Πόσο χρόνο κράτησε ο κατακλυσµόσ και πόσο έµειναν µέσα στην κιβωτό ο Νώε και οι άλλοι; Απ: Κράτησε 40 ηµέρεσ και 40 νύχτεσ. Ο Νώε και οι άλλοι έµειναν µέσα στην κιβωτό 150 ηµέρεσ. (Γένεσισ ζ΄, 12-24) 21. ΠΟΥ «ΚΑΘΙΣΕ» Η ΚΙΒΩΤΟΣ; Στο τέλοσ του κατακλυσµού, πού «κάθισε» η κιβωτόσ του Νώε; Απ: Στα όρη Αραράτ τησ Αρµενίασ. (Γένεσισ η΄, 4)

19


22. ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ NΩΕ Πόσα χρόνια έζησε ο Νώε ; Απ: Έζησε 950 χρόνια. (Γένεσισ θ΄, 29) 23. Ο ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ποιοσ έζησε τα περισσότερα

χρόνια

στον πλανήτη

µασ και πόσα; Απ: Ο Μαθουσάλασ, που έζησε 969 χρόνια. (Γένεσισ ε΄, 27) 24. Ο ΠΙΟ ΠΡΑΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ποιον άνθρωπο αναφέρει η Αγία Γραφή, ωσ τον πιο πράο τησ εποχήσ του στον κόσµο; Απ: Το Μωυσή. «Και ο άνθρωποσ Μωυσήσ πραkσ σφόδρα παρά πάντασ τουσ ανθρώπουσ τούσ όντασ επί τησ γησ». (Αριθµοί ιβ΄, 3) 25. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΝΟΜΟΥ Ποιοσ και πού πήρε το Νόµο του Θεού; Απ: Ο Μωυσήσ στο όροσ Σινά.( «και αποστρέψασ Μωυσήσ κατέβη

από

του όρουσ

και

αι

δύο

πλάκεσ

του

µαρτυρίου εν ταισ χερσίν αυτού»). (Έξοδοσ λβ΄, 15)

26. ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ Πόσοι

και

ποιοι

έχουν

χαρακτηρισθεί

ωσ

Προφήτεσ; Απ: Οι εξήσ 4: ΗσαHασ, ∆ανιήλ, Ιερεµίασ και Ιεζεκιήλ.

20

µεγάλοι


628. ΚΑΛΑΜΑΡΙ Μια επιστηµονική οµάδα, υπό τον ειδικό επιστήµονα τησ θαλάσσιασ πανίδασ, Στιβ Ο’ Σο, του Εθνικού Ινστιτούτου Υδάτινων και Ατµοσφαιρικών Ερευνών τησ Νέασ Ζηλανδίασ έπιασε ένα θηλυκό καλαµάρι, µήκουσ 8 µ. και βάρουσ σχεδόν ενόσ τόνου. Το καλαµάρι είναι ένα από τα 20 γνωστά, µε τέτοιεσ αναλογίεσ, σε όλον τον κόσµο. 629. ΧΤΑΠΟ∆Ι Πόσεσ καρδιέσ έχει το χταπόδι; Απ: Έχει τρεισ καρδιέσ. 630. ΠΝΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΨΑΡΙ; Υπάρχει ψάρι που να πνίγεται στο νερό; Απ: Υπάρχει και ονοµάζεται περιόφθαλµο. Ζει στα ριζοφόρα δέντρα και κολυµπά µε το κεφάλι έξω από το νερό . 631. ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ Πότε τα ψάρια πνίγονται στο νερό; Απ: Όταν

το

νερό

είναι

βρασµένο. Τότε καταστρέφεται

οξυγόνο και τα ψάρια δεν µπορούν να αναπνεύσουν. 632. ΕΙ∆Η ΨΑΡΙΩΝ Πόσα είδη ψαριών υπάρχουν; Απ: Υπάρχουν 20.000 τουλάχιστον είδη ψαριών .

189

το


633.ΑΡΑΧΝΗ Πόσα πόδια και πόσα µάτια έχει µια αράχνη; Απ: Έχει οχτώ πόδια και οχτώ µάτια. 634. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΑΣΗ Ποιο πουλί έχει την καλύτερη όραση; Απ: Το γεράκι και µετά ο αετόσ. 635. ΠΟΥΛΙ ΚΡΥΩΝΕΙ Ποιο πουλί µάσ λέει ότι πάντα κρυώνει; Απ: Το παγώνι. 636. ΠΟΥΛΙΑ – ΑΥΓΑ Ποια

πουλιά

γεννάνε

δυο

αυγά

και

όταν

βγουν

τα

πουλάκια είναι πάντοτε ένα αρσενικό και ένα θηλυκό; Απ: Τα περιστέρια. 637. ΠΕΡ∆ΙΚΕΣ Στην

ερώτηση

αυτή

πρέπει

να

απαντήσετε

σε

10

δευτερόλεπτα: Ένασ

κυνηγόσ

βλέπει

σε

ένα

δέντρο

100

πέρδικεσ.

Πλησιάζει, σηµαδεύει, ρίχνει µια τουφεκιά και σκοτώνει 17. Πόσεσ πέρδικεσ έµειναν στο δέντρο; Απ: Καµία, γιατί οι άλλεσ έφυγαν. 638. ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΩΣ Ποιο ζώο είναι εκείνο που καλεί το φωσ; Απ: Είναι το ελάφι (έλαφοσ: έλα-φωσ)

190


639. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΙ∆Ι Ποιο είναι το µεγαλύτερο φίδι στον κόσµο; Απ: Είναι ο πύθωνασ, που φτάνει σε µήκοσ τα 8 µέτρα. Ζει σε περιοχέσ τησ Αφρικήσ, τησ Ασίασ και τησ Αυστραλίασ. Είναι φίδι αργοκίνητο και χωρίσ δηλητήριο. Θανατώνει τη λεία του µε περίσφυξη. 640. ΑΛΟΓΟ – ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ Τι κοινό υπάρχει µεταξύ αλόγου και λουλουδιού; Απ: Έχουν και τα δυο πέταλα. 641. ΑΛΟΓΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ Πώσ λεγόταν το άλογο του Μ. Αλεξάνδρου; Απ: Λεγόταν Βουκεφάλασ. Ο Αλέξανδροσ το ονόµασε έτσι, γιατί το κεφάλι του έµοιαζε µε κεφάλι βοδιού. 642. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΖΩΟ Ποιο ζώο έχει το µεγαλύτερο βάροσ και τισ µεγαλύτερεσ διαστάσεισ; Πόσο ζυγίζει και ποιεσ είναι οι διαστάσεισ του ; Απ: Η µπλε φαλαινόπτεροσ φάλαινα, η πρωταθλήτρια βαρέων βαρών. Ζυγίζει 140 τόνουσ και το µήκοσ τησ φτάνει τα 32 µέτρα. Έχει πιαστεί φάλαινα αυτού του είδουσ που είχε µήκοσ 27 µέτρα και ζύγιζε 119 τόνουσ.Το µήκοσ του στόµατόσ τησ ήταν 6 µέτρα, ενώ το φάρδοσ του 3 µέτρα. 643. ∆ΟΝΤΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ Οι ελέφαντεσ έχουν µεταξύ των άλλων δοντιών και δυο µεγαλύτερα, τουσ χαυλιόδοντεσ, που βγαίνουν έξω από το στόµα τουσ. Ποιοι είναι οι µεγαλύτεροι χαυλιόδοντεσ που έχουν βρεθεί µέχρι σήµερα (2007) και πόσο ζυγίζουν; Απ:

191


-Ορίστε, κύριε. Φτάσαµε στο Σύνταγµα. -Ευχαριστώ

πολύ. Πάµε

τώρα

σε κανένα

καφενείο να

πιούµε καφεδάκι; Ενώ έπιναν τον καφέ τουσ, ρωτά ο ταξιτζήσ γεµάτοσ απορία: -Πέστε µου, επιτέλουσ, κύριε, ποιοσ είστε; Γιατί όλοσ αυτόσ ο γύροσ στην Αθήνα; -Άκουσε, φίλε. Μέχρι χθεσ έκανα τη δουλειά που κάνεισ. Τριάντα πέντε χρόνια µε διατάζανε, από το µικρότερο µέχρι το µεγαλύτερο. Από σήµερα είµαι συνταξιούχοσ και είπα µια µέρα να διατάξω κι εγώ!

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

684. ΜΟΝΟΚΟΝ∆ΥΛΙΑ Μπορείτε µε µια µονοκονδυλιά, δηλαδή χωρίσ να σηκώσετε το στυλό ή να περάσετε δυο φορέσ από την ίδια γραµµή, να κάνετε το παράπλευρο σχήµα; Απ: Ξεκινάµε πάντα από πάνω προσ τα κάτω. Πρώτα

σχηµατίζουµε

συνεχόµενα

τη

δεξιά

πλευρά (την πιο σκούρα) και µετά, χωρίσ να σηκώσουµε αριστερή

το

στυλό, συνεχίζουµε

και

την

πλευρά (την ανοιχτόχρωµη), όπωσ

δείχνει το παρακάτω σχήµα. Καλή επιτυχία!

207


685. ΦΑΡΑΣΙ Με τέσσερα σπίρτα σχηµατίσαµε ένα φαράσι. Στο φαράσι µέσα βάλαµε ένα σκουπίδι. Μπορείτε, µε τη µετακίνηση δύο µόνο σπίρτων, να βγάλετε το σκουπίδι απ’ το φαράσι; (Προσέξτε: το φαράσι δεν πρέπει να χαλάσει, µπορεί όµωσ ν’ αλλάξει θέση). Απ: Σπρώχνουµε

την άκρη

3

του σπίρτου3-4

προσ τα δεξιά, έτσι ώστε το 3 να έρθει στην άκρη

του 2 (1η κίνηση). Μετά παίρνουµε το

σπίρτο 5-6 και το βάζουµε στην άκρη του 4 και απέναντι από το 1-2. (2η κίνηση). Έτσι το σπίρτο

7-8

θα

γίνει

το

χερούλι

του

φαρασιού και το σκουπίδι θα βγει έξω.

686. ΚΟΜΠΟΛΟl Έχουµε ένα κοµπολόι που όταν µετράµε τισ χάντρεσ του 2 – 2, περισσεύει µία. Όταν τισ µετράµε 3 – 3, περισσεύουν δύο. Όταν τισ µετράµε 5 – 5, δεν περισσεύει καµία. Πόσεσ χάντρεσ έχει το κοµπολόι; Απ: Έχει πέντε χάντρεσ.

208

SYLLOGH ZOHS  

SYLLOGH ZOHS

SYLLOGH ZOHS  

SYLLOGH ZOHS