Page 1

Advies- en ingenieursbureau

dhv.nl/mvi

Milieu & veiligheid in de industrie

Altijd een oplossing verder


Milieu & veiligheid in de industrie Uw industrie moet veilig zijn en het milieu zo min mogelijk belasten. Dat is de kern van alle eisen die overheden, klanten, het publiek en uw werknemers aan u stellen. Voldoet uw bedrijf aan alle eisen? Weet u hoe u uw bedrijf maatschappelijk verantwoord kunt laten functioneren en ook nog eens een prachtproduct kunt laten maken? Onze milieu- en veiligheidsadviseurs kunnen u helpen te voldoen aan de normen, geschreven en ongeschreven. Deskundig en altijd handelend in uw belang.

Al jaren zijn we een bekend gezicht in de Nederlandse industrie. Wij werken specifiek op de industriĂŤle markt. Onze adviseurs zijn bekend met de technische en operationele processen en spreken uw taal en, niet onbelangrijk, ook die van de overheid en uw stakeholders. Optimale beheersing van milieu en veiligheid binnen uw bedrijfsvoering staat centraal in onze dienstverlening. Die diensten variĂŤren van strategieontwikkeling voor ondergrondse CO2-opslag tot praktische regels voor het opstellen van een taak-risicoanalyse. Uw ondernemingsstrategie verliezen we daarbij nooit uit het oog.

Onze dienstverlening is herkenbaar aan vijf gouden uitgangspunten: 1. Kennis van uw technische en operationele bedrijfsprocessen; 2. Correcte vertaling van de stakeholder-eisen naar concrete beheersmaatregelen; 3. Bewustzijn van uw medewerkers is cruciaal in het slagen van milieu- en veiligheidsverbeteringen; 4. De juiste match tussen adviseur en organisatie; 5. Heldere vraagstelling en heldere oplossingen.

Deze uitgangspunten staan garant voor een langdurige en prettige samenwerking tussen ons en onze klanten.


Markten en klanten

Wij hebben een breed klantenbestand en zijn actief in heel Nederland met een lokale aanwezigheid vanuit onze regiokantoren. Zo hebben we onder andere succesvol opdrachten uitgevoerd voor een brede klantenkring binnen de industrie. Enkele voorbeelden van onze portfolio zijn:

Olie en gas

De olie- en gasmarkt is dynamisch en complex. Winning en verwerking van deze grondstoffen heeft een grote impact op mens en omgeving. Geen wonder dat milieu en veiligheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering zijn. Met onze jarenlange ervaring bedienen we vele kleine en grote maatschappijen binnen de olie- en gasmarkt. Door onze goede contacten met de brancheorganisatie NOGEPA en de overheden kunnen we met u meedenken over strategie en beleid.

De praktijk

Een olie- en gasoperator wil binnen twee jaar in de Noordzee een nieuw veld ontwikkelen en exploiteren. Om dit te realiseren moet de HSE-strategie worden bepaald. Wij hebben meegedacht over de strategie en hebben rapportages gemaakt voor de vereiste vergunningen. Bovendien hebben we samen met het ontwerpteam diverse veiligheidsstudies uitgevoerd en authority documents opgesteld, zodat de Safety Case kon worden ontwikkeld. Binnen de gestelde termijn kwam het eerste gas uit de grond.

(Petro)Chemie

De steeds veranderende wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de chemische industrie veel aandacht heeft voor optimale milieu- en veiligheidsprestaties. De bedrijven nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Wij ondersteunen hen daarbij met een breed dienstenpakket, waaronder het aanvragen van vergunningen en het rapporteren over milieu- en veiligheidsprestaties. We zijn daarmee actief voor de bedrijven gevestigd in alle kernlocaties zoals Europoort, Botlek, Chemelot, Delfzijl, Zeeland Seaports en Westpoort.

De praktijk

Een fosfaatfabriek moet voldoen aan het Besluit Risico Zware Ongevallen. Omdat bij het productieproces fosfor kan vrijkomen is dit een unieke situatie en maatwerk is vereist. Aan ons de taak alle externe en interne veiligheidsaspecten te organiseren met een veiligheidsbeheersysteem, een QRA, explosieveiligheidsdocument en het veiligheidsrapport als resultaat.


Voedselindustrie

Milieu en veiligheid zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden binnen de voedselindustrie. Stakeholders spreken de bedrijven vaker aan op het milieugedrag en medewerkers vragen om een veilige werkomgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze bedrijven ons vragen hen te helpen bij het verhogen van hun milieu- en veiligheidsprestaties.

De praktijk

Een grote internationaal opererende zuivelcoĂśperatie vroeg ons om binnen ĂŠĂŠn vestiging de veiligheidscultuur te verbeteren. Een mooie klus die we succesvol hebben uitgevoerd met het VGWM-groeimodel. Binnen dit model wordt het veiligheidsbewustzijn op meerdere momenten gemeten. Met coaching, trainingen, opstellen van instructies en (incident) onderzoeken is het bewustzijn meetbaar verbeterd. Door dit succes heeft DHV ook de veiligheidscultuur in andere vestigingen mogen aanpakken.

Energie

De energiebranche wil steeds meer energie opwekken op een klimaatvriendelijke manier. Wij ondersteunen energieproducenten in hun zoektocht naar een verantwoorde energieproductie. Dit heeft geresulteerd in vele studies voor de grote energieleveranciers en aanverwante bedrijven.

De praktijk

De CO2 die vrijkomt tijdens de energieproductie kan worden afgevangen en opgeslagen in de bodem (Carbon Capture and Storage, kortweg CCS). Wij hebben de haalbaarheid onderzocht van de opslag van CO2 in lege gasvelden op land en op zee. In opdracht van overheden en bedrijven hebben we een plan van aanpak opgesteld voor CCS in een ondergrondse opslag in Noord-Nederland.


Milieu- en veiligheidsvraagstukken spelen zich af op de snijvlakken van bedrijfsleven en overheid en economie en milieu. Ontwikkelingen, trends en effecten vertalen wij naar uw bedrijfsvoering. Dat doen wij met een breed pakket producten en diensten. Naast deze vastomlijnde producten en diensten kunnen wij u op maat adviseren.

Onze producten en diensten: Beleid en strategie

Ontwikkelen van milieu- en veiligheidsbeleid Bedrijfsmilieuplan Stakeholder analyse Carbon Capture and Storage REACH en GHS Duurzaam ondernemen Emissiehandel Preventiebeleid Zware Ongevallen Energie

Organisatie en processen Milieumanagementsystemen Veiligheidsbeheerssystemen Arbozorgsystemen Risico management Interim HSE management Training en coaching

Cultuur

VGWM groeimodel Veiligheidscultuurscan Incidentanalyses

Prestaties

HSE managementsysteem audits Compliance audits Veiligheid- en milieu-inspecties Milieujaarverslag Duurzaamheidverslag

Compliance

Milieuvergunningen Veiligheidsrapport Brandweerrapportage QRA / externe veiligheid Milieu Effect Rapportage Emissie studies Geluid- en geuronderzoek IPPC studies

HSE Engineering

Technical safety review Procesveiligheid Brand- en explosieveiligheid HAZOP en HAZID studies SIL classificatie en verificatie LOPA studie Reliability en Safety study (FME(C)A) Safety case


DHV is een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en innovatieve oplossingen aanbiedt op het gebied van mobiliteit, bouw en industrie, ruimtelijke inrichting en milieu en water. Onze dienstverlening richt zich op de totale projectcyclus en omvat management consultancy, adviesdiensten, ontwerp en engineering, project-, contract- en assetmanagement. DHV, met het hoofdkantoor in Amersfoort, maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van de DHV Groep. Onze klanten profiteren van de via dit netwerk beschikbare kennis, resulterend in een integrale projectaanpak gericht op een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. DHV Milieu & Veiligheid - Industrie bevindt zich op diverse locaties verspreid door Nederland met verschillende regiokantoren in: Amersfoort, Zaandam, Groningen, Eindhoven, Maastricht en Rotterdam. Kijk voor meer informatie op dhv.nl/mvi of bel op onderstaand telefoonnummer. Onze adviseurs zijn u graag van dienst.

DHV B.V. Milieu & Veiligheid - Industrie Laan 1914 nr 35 Postbus 1132 3800 Amersfoort T 033 468 32 66 F 033 468 28 01 E info.mvi@dhv.nl www.dhv.nl/mvi

DHV adviesdiensten Milieu en Veiligheid Industrie  

DHV adviesdiensten op het gebied van Milieu en Veiligheid Industrie.

DHV adviesdiensten Milieu en Veiligheid Industrie  

DHV adviesdiensten op het gebied van Milieu en Veiligheid Industrie.

Advertisement