Page 1

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» КВУ: (044) 425-27-20; 425-23-01 Назва місцевого суду, адреса Позивач: П.І.Б. виборця, адреса Відповідач: Дільнична виборча комісія виборчої дільниці №___ територіального виборчого округу №___, адреса Третя особа: Назва органу ведення Державного реєстру виборців, адреса

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» КВУ: (044) 425-27-20; 425-23-01 Суб’єкт розгляду заяви:

Відповідна дільнична виборча комісія або відповідний орган ведення Державного реєстру виборців

Заявник:

Заявник: гр.____________________________, який (-ка) проживає за адресою: __________ вул. ______________________, буд. __, кв. __, тел. ___________________________________

Адміністративний позов про включення до списку виборців

Заява про уточнення попереднього списку виборців

(дата) я, прийшовши на виборчу дільницю, до якої належу за виборчою адресою - місцем свого проживання (адресою житла), та ознайомившись із попереднім списком виборців, виявив, що мене до нього не включено. Заяви про зміну виборчої адреси я не подавав. Згідно із ч.4 ст.27 Закону України «Про Державний реєстр виборців», до попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах чи референдумі виповниться 18 років і які мають право голосу та які належать до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру. Відповідно до ч.1 ст.8 наведеного Закону, виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Невключення мене до списку виборців призведе до позбавлення мене права голосу на виборах Президента України. Згідно із вказаною в моєму паспорті громадянина України інформацією, я зареєстрований і проживаю за адресою, що належить до дільниці №__. Керуючись ст. 173 Кодексу адміністративного судочинства України, прошу: Зобов’язати Відповідача включити мене до уточненого списку виборців на виборчій дільниці №__ із зазначенням виборчої адреси: (адреса).

Під час ознайомлення з попереднім списком виборців виборчої дільниці № _______ територіального виборчого округу № _______ у приміщенні дільничної виборчої комісії мною виявлена неточність даних, що внесені до списку, а саме: ___________________________ (вказати, в чому саме полягає помилка: неправильно вказана виборча адреса або інші відомості про виборця, у списку відсутній конкретний виборець тощо). Прошу: 1. Прийняти дану заяву до розгляду. 2. Внести уточнення до попереднього списку виборців, а саме:_______________________ (визначити конкретні зміни, що мають бути внесені до списку: виправлення помилок у виборчій адресі, включення особи до списку виборців тощо). Додатки: 1) ____________________________________________ Дата (підпис) _._. __________

Додатки: 1) Дві копії позову. 2) Три копії сторінок паспорта.

Дата

(підпис)

Інтернет-ресурси ВГО «Комітет виборців України» http://cvu.org.ua – офіційний сайт організації http://electioninfo.org.ua – сайт «Вибори в Україні» (новини, просвіта, аналітика) http://map.cvu.org.ua – «Карта порушень 2014» (вистав порушення) http://administr-law.org.ua – «Захисти своє право!» (правозахист, безкоштовні консультації)

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії

П.І.Б. виборця Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і необов’язково відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

Наклад: 200 000. Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України», 2014

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» КВУ: (044) 425-27-20; 425-23-01

УТОЧНЕННЯ СПИСКІВ ВИБОРЦІВ ТА ГОЛОСУВАННЯ ВДОМА Як уточнити свої дані у списках виборців через сайт Державного реєстру виборців?

Куди звертатися, якщо вас немає у списку виборців?

Як виключити/включити людину до списку виборців?

Яким чином проголосувати вдома, якщо ви не можете самостійно пересуватися?

Перша виборча процедура, уточнення списку виборців, застосовується тоді, коли у списку виборців виборець виявив неточності, у тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб, а також помилки щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. У такій ситуації громадянин має право звернутись до відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцем виборчої дільниці щодо допущених під час складання списку виборців помилок. Друга виборча процедура, голосування за місцем перебування, застосовується, коли виборець, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатен пересуватися самостійно. Дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем його перебування. Увага! Щоб перевірити свої дані у реєстрі виборців, ви можете звернутись до органів ведення Державного реєстру виборців або зробити це через сайт www.drv.gov.ua, зайшовши до розділу «Особистий кабінет виборця». На підставі даних у Державному реєстрі виборців складаються списки виборців.


«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» КВУ: (044) 425-27-20; 425-23-01 ПРОЦЕДУРА УТОЧНЕННЯ СПИСКУ ВИБОРЦІВ Для уточнення списку виборців виборець повинен подати: • заяву щодо включення або виключення виборця зі списку виборців чи виправлення помилок у ньому (зразок заяви наведений у цьому буклеті); • документи (копії документів), які підтверджують таку необхідність. У разі потреби включення виборця до списку чи виправлення помилок таким документом є паспорт чи тимчасове посвідчення громадянина України, а в разі необхідності виключення зі списку – свідоцтво про смерть, Указ Президента України про припинення громадянства та інші. Громадянин подає документи до дільничної виборчої комісії чи органу ведення Державного реєстру виборців особисто. У разі якщо громадянин за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за його зверненням зобов’язана забезпечити прийняття заяви у нього в інший спосіб. КОЛИ ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ? Документи можуть бути подані не пізніше як за п’ять днів до дня виборів (19 травня) і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається. Після подачі виборцем заяви до дільничної виборчої комісії за результатами її розгляду дільнична виборча комісія приймає рішення про її передачу до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) невідкладно направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше як наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву). Орган ведення Державного реєстру виборців розглядає заяву і невідкладно повідомляє відповідній дільничнй виборчій комісії про результати розгляду. На практиці дуже часто такі заяви «губляться» між дільничною виборчою комісією та органом ведення Державного реєстру виборців через некомпетентність членів виборчих комісій чи певні об’єктивні фактори. Іншою проблемою є відсутність членів ДВК на виборчій дільниці. Тому, оскільки саме орган ведення Державного реєстру виборців складає списки, доцільніше подавати заяву про уточнення списку виборців одразу до нього, якщо є така можливість.

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» КВУ: (044) 425-27-20; 425-23-01 УТОЧНЕННЯ СПИСКУ ВИБОРЦІВ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ СУДУ Крім звернення із заявою до ДВК чи органу ведення Державного реєстру виборців, можна звернутися до суду – із адміністративним позовом про включення до списку виборців. Потрібно звертатися до місцевого загального суду, який розглядає справу як адміністративний суд, за місцем дільничної комісії. Основною перевагою цього способу уточнення списку виборців є те, що до суду можна звертатися не пізніше як за два дні до дня голосування, тобто до 22 травня включно. До суду потрібно подати: • адміністративний позов (зразок позову наведений у цьому буклеті); • документи, які підтверджують необхідність уточнення списку виборців (див. вище); Важливо також те, що позовна заява про уточнення списку виборців подається до суду без сплати судового збору, тобто не потребує від виборця грошових затрат. У випадку ухвалення судом рішення на користь виборця він повинен подати це рішення до дільничної виборчої комісії до дня голосування (останній день – 24 травня). На підставі цього рішення дільнична виборча комісія має внести зміни до списків виборців. ГОЛОСУВАННЯ ВДОМА Українське законодавство розрізняє виборця, який постійно не здатен самостійно пересуватися (люди похилого віку, інваліди, хронічно хворі), та виборця, який тимчасово не здатен самостійно пересуватися (хворі). Першим, виборці зокрема й виборцям, не здатним самостійно пересуватися через вік, необхідно звернутися до органів ведення Державного реєстру виборців чи ДВК із заявою про уточнення списку виборців або до суду із адміністративним позовом. Відповідна процедура описана у розділі «Уточнення списків виборців». Щодо других, то їм потрібно не пізніше ніж о 20 годині останньої п’ятниці перед днем виборів подати до ДВК такі документи: • заяву з проханням забезпечити виборцю голосування за місцем його перебування із зазначенням цього місця перебування (зразок заяви наведений у цьому буклеті); • довідку медичної установи про стан здоров’я виборця, яка підтверджує його тимчасову нездатність самостійно пересуватися. Виборець пише заяву власноруч, а до дільничної виборчої комісії передає її поштою або через інших осіб.

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» КВУ: (044) 425-27-20; 425-23-01 Слід відзначити, що на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноруч написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв’язку з необхідністю дотримання постільного режиму. Виборцю треба бути готовим до того, що члени виборчої комісії можуть прийти до нього до дня голосування, оскільки у разі включення виборця до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування члени дільничної виборчої комісії зобов’язані перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися. У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно дільнична виборча комісія приймає рішення щодо відмови у наданні цьому виборцю можливості голосувати за місцем перебування. На виборчих дільницях, де будуть проводитися й місцеві вибори, виборцю достатньо написати лише одну заяву про голосування за місцем перебування. Зразок заяви про голосування вдома Суб’єкт розгляду заяви:

Дільнична виборча комісія №_______

Заявник:

гр._______________________________________, який (-ка) проживає за адресою:____________ вул. ________________________, буд. __, кв. __, тел. _____________________________________ Заява про голосування за місцем перебування

У зв’язку з тимчасовою нездатністю самостійно пересуватися, що викликана: (причина)_________________________________________, прошу: 1. Прийняти дану заяву до розгляду. 2. Включити мене до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. Додатки: 1) Довідка медичної установи про стан здоров’я виборця.

Дата

(підпис)

П.І.Б. виборця

Процедура уточнення списків виборців. Голосування на дому  
Процедура уточнення списків виборців. Голосування на дому  
Advertisement