Page 1

GIA LONG TRNG VNG BÙI TH XUÂN

PETRUS KY CHU VÄ‚N AN VĂ• TRĆŻáťœNG TOẢN

LĂŠ VÄ‚N DUYT

CAO THẎNG

MARIE CURIE

H NGC CN

LÊ BẢO TᝊNH

HUᝲNH KHĆŻĆ NG NINH

QU C GIA NGHĨA T

TTGK Bà CH VIᝆT

TABERD

YERSIN

NGUYáť„N TRĂƒI

Ä?áť’NG KHĂ NH

KIáşžN Táş O

SQVB DALAT

Bu n th ng cho nhng tr ng mà TÊN x a đã b xóa b và cŊng rt đau lòng cho nhiu ngôi tr ng thân yêu mà ngày nay không còn là tr ng na!

KhĂĄnh TrĆ°ĆĄng --- pdvokt@yahoo.com

Truong Xua  
Truong Xua  

Old Schools from Vietnam