Page 1

NEΟΪOΟΝ ΠΡ

«Τοπικές ματιές στην αγορά»

by Ευγενία Αθηνά Φώη

«Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα σου να το λες» Βολταίρος

σελ. 3-6

Η EBΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΕΤΟΣ 18ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 787 - ΤΙΜΗ 0,1€

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ο επισκέπτης Γράφει η

TATIANA ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ

σελ. 8

Μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε; Γράφει o

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤOΣ Η ΧΡΥΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗ

Σ

το γένος Σταματά Δέσποινας, στο Μαπείρα, αναγεννήθηκε κατοικεί φροντιστηριακή α τη διδα- κη, που Αττικής, και και λαμβάνει υπεύθυνΓυμνασίου - ρούσι ει ιδιαίτερα Μάκρη Αττικής, υπάλληλο. ράς) παραδίδ σκαλία μαθητώντα θεωρητικά στην Νέα ίου του μαθητές δηη άθανασ αση, από δημόσιο καόλα μαθήματα σε ΤιΛυκείου σε οργα- η καλλιόπ αι: α) Ισόγειο Ενοίκιο έως 250€. Δεκτά 5. γυμνασίου. και της Αικατερί Παρέχονται κτίριο πωλούντ υ/δ, μοτικού και Δημοσθένη α, που μαθήματα. ☎: 699 434821 60τ.μ., 2 . ☎: 6979 εις και εκγένος Καραδήμ καδιαμέρισμα μές προσιτές α΄ορό- τοικίδια. νωμένες σημειώσΔυνατότητα νης, το και ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ β) Studio κε στην Αθήνα Αττιυλικό. Β.ά. 65.000€, 310043. τ.μ. βεράπαιδευτικό άκινΗτά να μαθη- γεννήθη ΑΚΙΝΗΤΩΝ τ.μ. με 27 ίας σε ομάδες Λύ- τοικεί στον Μαραθώ α ζΗτοΥντάι ιέ- φου 35 παραλίας που Μεζονέτ διδασκαλ γ) άγγΛιγάμο γκαρσον και 10€, € σε Σ πλησίον κάθΗγΗτΡιά εμπειρία, ΕνοικιάζΕτάι να 40 τ.μ., υ- ντα, 75.000 95 τ.μ., 3 υ/δ, άττικΗ κής, θα έλθουν Ναό Αγίου ς για αγορά τών. Τιμή: Γυμνάσιο - 1ου ☎: 69769 Ιερό θέα θαλάσση κων με πολυετή α όλων μόνιρα στον Μαραθώ , ασανσέρ, Iσογείου θα γίνει στον πάρκινγκ ή με κειο από 12€. ενοικιάσεις και Ελένης αποθήκη, μετρητοίς ή παραδίδει μαθήματαναλαμπόγειο πάρκινγκ ☎: 6977 2wc, Κωνσταντίνου 58403. όθεσμες επι30μ. από θάλασν και μήνα. 135.000€. μες - βραχυπρ των επιπέδω teus 150 € τον ά- στην Νέα Μάκρη. α προετοιπράσινο. www. μη. www.pro ΥχοΣ ΔιπΛωΜ σα, ησυχία, N.Γ. πλωμένων ή βάνει υπεύθυν Τιμή από 453803. ΣΠΕΤάΡιΣτο του απόes.com ς N.Γ. και λής Άγγελο proteus-properti697785539. - properties.com μασία πτυχίων. 3900. τοΥχοΣ πιάνοΥ ς Μουσι- Ο Μαρκου το γέγκαρσονιέ6972702828 ΤΗΣ, ☎: Τμήματο και της Βάγιας, 10€. ☎: 697887 ΣΙΩΤΗ. ☎: Ενοικιάζοντάι στο κέντρο ΣΠΕΤΣΙΩ κε φοιτη του τημίου Μαρίνου ένες που γεννήθη 6145. του κών Σπουδών Πανεπισ ρες επιπλωμ α νος Παλάντζα, ☎: 6977 , Παραλία GOL- 229402 κατοικεί πτυχιούχος παραδίδει μαθήματ νΕά ΜάκΡΗ Πειραιά, και ΦιΛοΛογοΣ της Νέας Μάκρης. και πωλείται μοναΚαποδιστριακού Αθηνών θεωρητικών σε αρ- στον Μάκρη Αττικής, DEN COAST, ει- πιάνου και Εθνικού και 29764. οικόπεδο πάνω . Περιο- στην Νέα ΓεωρΑθηνών με και ενήλικες δικό γωνιακό νεκούλα του γέΠανεπιστημίου 3.800τ.μ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ διαμέρισμα Ειδική Αγωγή χάριους ς, το Αττικής και η Έλενα στην θάλασσα 00€ (και της Φλωρίκα Ανατολικής δίκευση στην ΕνοικιάζΕτάι ΕΡΓΑΣΙΑΣ κε 120 τ.μ. στην δυσορθογραφία χές ων. Δωρε- γίου και 1.000.0 ) γεννήθη α, που , Προαστί ορόφου (δυσλεξί (έ- (Σ.Δ:0,4 1ου η). www. Τιμές νος Νεκούλα ικο και ι ιδιαίτερα μαθή- Βορείων Νέας Μάκρης Μούντε και γνωριμίας. μερικη ανταλλαγ N.Γ. ζΗτΕιτάι πΡοΣωπ κ.α.) παραδίδε πλατεία της - στην Βαλένου ντε Δημοτικού, άν Μάθημα είο. ☎: α ΡουΚΤΕΛ) για επαγ- proteus - properties.com ☎: 6947 423530 . ματα σε μαθητές στην Πράχωβ ναντι στάσης Προε697270 τυλιχτής για ψητοπωλ λογικές. terzi κατοικία 6 ☎: κατοικεί ή γάμο Ε-mail: και Λυκείου. χρήση - 229406 έλθουν σε ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ, Γυμνασίου εξε- 2294099478, γελματική 2294066640 μανίας, θα Ναό πανελλήνιες 8237 - 6973 2828 - 2294026145. στον Ιερό 4@gmail.com. τοιμασία για ☎: 693686 και κριτήρια dousofia που θα γίνει 584. στο υ ασκήσεις . Θεοκόκο διπωτάσεις, 385601 Σ. Μά- Κοιμήσεως , Ρούμελης, Δυνατότητα ΕΥτΗΣ νΕά ΜάκΡΗ αξιολόγησης. τιμές ΜάθΗΜάτά κιθάΡά απλά Μάτι Αττικής. Μονοκατοίκια διαμέρισμα ΦΥΣικο θΕΡάπ σε group και αναλαμβάδασκαλίας μοντέρνα κιθάρα, εμπειΕνοικιάζΕτάι Μαραθώνα λείται Ημιτελής α 130τ.μ. + 6564. Αθηνών θετε Α.Τ.Ε.Ι 698230 ς του στον . Μεγάλη περιστατι200τ.μ. (Μεζονεττο κάτω διαχαμηλές. ☎: λος ιωάννη 1ου ορόφου και πρακτικά 250 €. ☎: νει κάθε είδους κατ' οίκον ίας, το πρώτο Ο γιαννού και της Γεωργίας, 70τ.μ. ανεξάρτη ς 80 τ.μ. Ενοίκιο καθηγή- ρία διδασκαλ 22940 Παναγιώτη οικόπεδο 450τ.μ. κό σε συνεδρίε - Προσιι- μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. ☎: που γεννήθη μέρισμα, σε ΕΛΛΗνοάγγΛιΔά 69774 53803. . και μεταπτυχ στην θάλασσατο γένος Τέκου, και κατοικεί (Ευέλικτο ωράριο 69715 με θέα τρια με σπουδές με μεγάλη ε- 93543 (αφήστε μήνυμα) ☎: teus διαμέρισμα η κε στην Αθήνα, τές τιμές). 0€. www.pro ακό στην Αγγλία ι μαθήματα Αττικής, και ΕνοικιάζΕτάι ΣΠΕΤΝέας 120.00 παN.Γ. της Ραφήνα Σ στην κέντρο 96797. ΜιχακιθάΡά μπειρία παραδίδε properties.com 140 τ.μ. στο για όλα ΜάθΗΜάτά 2828 πέρρου του σμένο, καιέμπειρο κα- Σεβαστή Ν κατ' οίκον ☎: 697270 γένος με συστά- ΑΓΓΛΙΚΩ Μάκρης, ανακαινι- πατώματα, ΣΙΩΤΗΣ. Νίκης, το ασία για ραδίδονται από 6145. Ωδείου με πο- ήλ και της ΒΡΕΦοκοΜοΣ σε παιδά- τα επίπεδα. Προετοιμ , Toeic, κε στην Ανούργια κουζίνα 229 229402 θηγητή Εθνικού Michigan διδασκα- Μπέη, που γεννήθη ζητεί εργασία αμμένο. ☎: Cambridge, πα- λυετή εμπειρία στη στην Ραφήπω- σεις και φρεσκοβ , Καφετζή, 2294098464 City & Guilds, . ☎: 697 θήνα και κατοικεί - 2294094064. σε γάμο IELTS, TIE, νΕά ΜάκΡΗ υπερυψωμέ- κια. ☎: άλλα. λία της μουσικής 4090346 έλθουν και θα Ανα Αττικής, με ε- νελλαδικές εξετάσεις με ΔΥΣλείται νεόδμητο 65τ.μ., στον Ιερό Ναό 8692612. ΕΥτΡιά (Δ.Ε.) ο 1ος όροδιαμέρισμα άνω μαθητές υ. που θα γίνει ΕνοικιάζΕτάι 85 τ.μ. για νο ισόγειο 50 τ.μ., πλήρως νοΣΗΛ αποκλειστικής νοσο- Αναλαμβ ειδική παιδαγωγός , όρου Πικερμίο ΦΥΣικΗ Χριστοφ οικίας ως γίου κήπος οίμπειρία ΛΕΞΙΑ άτικά, 2υ/δ, ένο Αγγλία. φος μονοκατ άνει κατ’ , επί της Οδού ένο και εξοπλισμ - κόμας αναλαμβ σαν οικια- με εξειδίκευση στην Τιμές ΜάθΗΜ , παραδίδει έμπειρος μόνιμη κατοικία 15 επιπλωμ ση. (και χΗΜΕιά www.proteus ός από 10€ - Δωρεάν αξιολόγη Παπανικολάου κον νοσηλεία 105.000€. Ρόδων και 645987. Φυσικομαθηματικ και σαν εσωτερι N.Γ. ΣΠΕΤ. ☎: 6974 ι. ☎: 21081 : Νέα Μακρη, - κή βοηθός properties.com . ☎: 6987 προσιτές στο Ζούμπερ /ώρα. Περιοχές ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ 7127 6972702828 Ραφήνα, Πικέρκή). Τιμές προσιτές 4. ΣΙΩΤΗΣ. ☎: 31690 - 694353 άγγΛικΗΣ Μαραθώνας, 698 653712 . ☎: 200819 πτΥχιοΥχοΣ κάτοχος Pro- μι έως και Παλλήνη ήρεμη ι 2294026145. κόρη ΑΜΕΑ, στο Ζούμπερ Μητέρα με ΦιΛοΛογιάΣ ge παραδίδει 6945621035. ΕνοικιάζΕτάι Πεύκων 4, σε αποσιμη, ζητά μητέρες οδός ά, παραλία, και συνεργά ficiency Cambrid α σε όλα τα οικατάσταΝέας Μάκρης, ορόφου, 50 ΡάΦΗν ιακή πολυκατ 2ου με ίδια οικογενε ιδιαίτερα μαθήματ 8100217 λύτως νεόδμητητην θάλασσα στην Αδιαμέρισμα ΜΑΘΗΜΑΤΑ 210 διαμένουν ν, επιπλωμένο από επίπεδα. ☎: ση, που να 52τ.μ. τ.μ., 2 δωματίω ό. Τιμή ενοικί- κία 30μ. για παρέα και ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ αι: α) δυάρια - 6942629420. νατολική Αττική, των παιδιών ΦΥΣικοκαι με κλιματισμ 0894 πωλούντ 75.000€ και β΄ κάθΗγΗτΗΣ ☎: 229409 σε ανάπτυξη φιλίας 8599 α΄ ορόφου με μεγάου: 250€. με εμπειρία € β) μεζοεσάκης πανα- τους. ☎: 697775 ΜάθΗΜάτικοΣ ει μαΦιΛοΛογοΣ ορόφου 85.000 - 6972216929. Αναπτυξια- Ο κατσογρ παραδίδ υ και της 3υ/δ, με κήπο λη εμπειρία παιδιά με Διάχυτη μαθησιακές γιώτης του Γεωργίο & Χη: νέττα 103τ.μ., 0€ γ) διαμέή και - ΛΥΒΗΣι θηματικά (ΦυσικήΓυμνασίκή Διαταραχ ιδιαίτε150τ.μ. 120.00 νΕά ΜάκΡΗ 83τ.μ., παραδίδει ο πάνω όροφος ρισμα α΄ οροφου μεία) σε μαθητές δυσκολίες δηΈEνοικιάζεται Τιμές λογια σε μαθητές 0€ και δ) μεζομονοκατοικίας. ου - Λυκείου. ρα μαθήματ 3υ/δ, 160.00 υ και λυκείδιώροφης ορόφου 6972142478 στεί και διαθέτει νέττα τελευταίου κές. ☎: μοτικού, γυμνασίο ς). Μαραχρήση χει ανακαινι Θεόφιλο Δήμου : τική μάτια, σαλόνι, αποκλεισ (Ματαγιατζής Πιου. Περιοχές τρία υπνοδω WC, αυτονο- 73τ.μ. με Ραφήνας 0€. www. ς 135.00 θώνος, Δήμου Σπάτων - ΑρN.Γ. κουζίνα, μπάνιο, ηλιακό θερ- ταράτσα ης, properties.com κερμίου, Δήμου προσιτές. ☎: ΡΙΟΝ μία θέρμανσ πτυχιούχος χώ- proteusΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ, ☎: 697785 μεγάλο κήπο, ΔάΣκάΛά, τέμιδoς. Τιμές τμήματος μοσίφωνα, ΣΤΕΓΝΟΚ ώνος 133 - Νέα Μάκρη θέα. ΣΠΕΤΣΙΩ -2294090483. και μοναδική παιδαγωγικού 6978459976 539. ρο parking εκπαίδευσης Λεωφ. Μαραθ 22940 94899 5025. δημοτικής οΑθηνών, Τηλ.: ☎: 694617 - ΕκθΕΣι ίας Πανεπιστημίου ειδικές εκΦιΛοΛογοΣ ρια, πτυχιΤιμή ευκαιρ η σε ΖΗΤΗΣΗ με κατάρτισ ΛογοΣ. Καθηγήτ φιλολογίας ανάγκες (δυπαιδευτικές ούχος τμήματος Αθηνών με ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ αυτισμός, σλεξία, ΔΕΠ-Υ, Πανεπιστημίου οΑΚΙΝΗΤΩΝ ανεσυμπεριφ μονοκατοικία διαταραχές ζΗτΕιτάι ενοικί, Λεωφ. Ποσει- ξάρτητη με κήπο, προς νΕά ΜάκΡΗ νεόδμητο μικρό δώνος, σε

ΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝ

ΠΩ ΛΕ ΙΤΑ

5c lea n

σελ. 18

Βρείτε τα πάντα για την Ανατολική Αττική

48 ώρες πριν την καλπη: Τα ψέματα τελείωσαν 48 ώρες απέμειναν για την εκλογική μάχη της 20ης Σεπτεμβρίου. Τα επιτελεία των κομμάτων και οι επικεφαλείς τους συνεxίζουν τις περιοδείες ανά την Ελλάδα προσπαθώντας να πείσουν τους ψηφοφόρους, ενημερώνοντας για το σελ. 2 πρόγραμμά τους, να τους εμπιστευθούν την ερχόμενη Κυριακή.

«Αυτοί ψήφισαν τις νέες δαπάνες για Παράσημα του Ηλία Ψηνάκη»

Ι

σελ. 20

σελ.11

Το Πνευματικό Κέντρο Ραφήνας -επιτέλους- στη χρήση των Δημοτών

σελ.14-15


πολιτική & επικαιρότητα

2 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΟΜΠΟΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΕΚΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΗΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝH ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΩΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. INTERNET: www.dimotisnews.gr WEB DESIGNΕR: PROSPETTIVA SRL ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 6 & ΛΙΒΙΣΙΟΥ, 19005 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2294110859 E-mail: info@dimotisnews.gr aggelies@dimotisnews.gr

www.dimotisnews.gr Ενηµερώνουµε τους αναγνώστες και τους επαγγελµατίες ότι τα ονόµατα όλων των συνεργατών της εφηµερίδας «Ο ∆ΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αναγράφονται στην ταυτότητά της. ΜΟΝΟ οι συνεργάτες της επιχείρησης που αναγράφονται στην ταυτότητα της εφηµερίδας είναι ΝΟΜΙΜΟΙ εκπρόσωποί της.

ΓΙΝΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ «∆ΗΜΟΤΗ»:

Για Ιδιώτες:

100€

Για Συλλόγους: 200€ Για Δημόσιες Υπηρεσίες:

300€

Πώς θα γίνετε συνδροµητής: Α) Αποστέλλετε το ποσό της συνδροµής και τα στοιχεία σας: ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και τηλέφωνο ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: Καραγιάννη 6 & Λιβισίου, Νέα Μάκρη, Τ.Κ.:190 05. Β) Καταθέτετε τη συνδροµή σας στον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησής µας και αποστέλλετε το καταθετήριο και τα στοιχεία σας στο e-mail: info@ dimotisnews.gr Γ) Έρχεστε στα γραφεία µας στην ανωτέρω διεύθυνση.

48 ώρες πριν την κάλπη:

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Επιμέλεια:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Εmail: kontogeorgos@dimotisnews.gr

ένα πιάτο φαί ή ένα κουτί γάλα για τα παιδιά του; Όταν ζει στα όρια της κοινωνικής και οικονομικής εξαθλίωσης και όταν δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές του υποχρεώσεις; • Ποιον ή ποιους να εμπιστευτεί ο μέσος Έλληνας συνταξιούχος όταν βλέπει να πετσοκόβεται η σύνταξή του και να φτάνει στα 300 ή 400 ευρώ; Πως θα πληρώσει τα φάρμακά του, πως θα πάρει τρόφιμα, ρούχα και πως εν τέλει θα βγάλει τις υποχρεώσεις του όταν το κράτος του

κόβει και την σύνταξη που παίρνει; • Ποιον ή ποιους να εμπιστευτεί ο μικρομεσαίος Έλληνας αγρότης κτηνοτρόφος όταν το νέο 3ο μνημόνιο τον στέλνει με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα; Όταν τα προϊόντα του πωλούνται σε εξευτελιστικές τιμές, όταν το ΦΠΑ αυξάνεται, όταν οι τιμές των αγροτικών εφοδίων αυξάνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς; • Ποιον ή ποιους να εμπιστευτούν οι μικρομεσαίοι Έλληνες έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες όταν δεν μπορούν να καλύψουν υποχρεώσεις, να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές και αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο στα μαγαζιά και στις επιχειρήσεις τους; Η απάντηση βρίσκεται στον κάθε ένα Έλληνα πολίτη που αντιμετωπίζει καθημερινά όλα τα παραπάνω προβλήματα και καλείται να σκεφτεί πλέον σοβαρά για το ποιο κόμμα θα ψηφίσει (εάν πάει βέβαια να ψηφίσει) στις 20 Σεπτεμβρίου 2015. Τα ψέματα τελείωσαν. Ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν.

του εκλέγειν εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. 10. Οι ετεροδημότες κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ψηφίζοντας για τη βασική εκλογική περιφέρεια στα 182 εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση έως την 30η Ιουνίου 2015 και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 11. Οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς υπογράφουν ενώπιον του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής έντυπη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν ότι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 2 του ΠΔ/2012 έλαβαν γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένοι και δεν ψήφισαν, ούτε προτίθενται να ψηφίσουν την ημέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα. Με έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά τμήματα, μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό. 12. Στις παρούσες εκλογές δεν τίθεται στο ψηφοδέλτιο σταυρός προτί-

μησης υπέρ υποψηφίων, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά τη σειρά που αναγράφονται στο συνδυασμό του κόμματος (λίστα). Ωστόσο σε περίπτωση που τεθεί σταυρός προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. 13. Για την εξυπηρέτηση των αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκονται στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς για την παραλαβή του Πρακτικού Νο 2 «για την Περιφερειάρχη». 14. Ο  ι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών, στη διάθεση των εκλογέων και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για κάθε διευκρίνιση παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132065067 και 213 2065061. Η Περιφέρεια Αττικής έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη συγκέντρωση και έγκυρη μετάδοση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Τα ψέματα τελείωσαν

48

ώρες απέμειναν για την εκλογική μάχη της 20ης Σεπτεμβρίου. Τα επιτελεία των κομμάτων και οι επικεφαλείς τους συνεxίζουν τις περιοδείες ανά την Ελλάδα προσπαθώντας να πείσουν τους ψηφοφόρους, ενημερώνοντας για το πρόγραμμά τους, να τους εμπιστευθούν την ερχόμενη Κυριακή. Τα ερώτηματα βέβαια που προκύπτουν από την παραπάνω διαπίστωση είναι τα εξής: • Ποιον ή ποιους να εμπιστευτεί ο

μέσος Έλληνας πολίτης όταν η ζωή του έχει κυριολεκτικά διαλυθεί από τα σκληρά μέτρα των δανειστών και τα 3 μνημόνια που υπέγραψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τελευταία αυτή των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ; • Ποιον ή ποιους να εμπιστευτεί ο μέσος Έλληνας πολίτης όταν ξυπνάει (αν έχει καταφέρει να κοιμηθεί;) με άγχος και σκέφτεται αν θα έχει δουλειά ή όχι; • Ποιον ή ποιους να εμπιστευτεί ο μέσος 'Έλληνας πολίτης όταν δεν έχει

Χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τις βουλευτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2015: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 66/2015 οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07:00 έως ώρα 19:00. 2. Αρμόδια για τη διοργάνωση και τη διενέργεια εκλογών για όλους τους δήμους του Νομού Αττικής είναι η Περιφερειάρχης Αττικής. 3. Στην Α΄ εκλογική Περιφέρεια Αθηνών θα λειτουργήσουν 871 εκλογικά τμήματα, στη Β΄ εκλογική Περιφέρεια Αθηνών 2.417 εκλογικά τμήματα, στην Α΄ εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς 353 εκλογικά τμήματα, στην Β΄ εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς 463 εκλογικά τμήματα και στην εκλογική Περιφέρεια του «ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» 787 εκλογικά τμήματα. 4. Σ  την Α΄ εκλογική Περιφέρεια Αθηνών εκλέγονται 14 βουλευτές, στην Β΄ εκλογική Περιφέρεια Αθηνών 44, στην Α΄ εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς 6, στην Β΄ εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς 8 και στην εκλογική Περιφέρεια του «Νομού Αττικής» 15. 5. Δ  ικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς κατα-

λόγους των δήμων του κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. 6. Ο  ι εκλογείς μπορούν να μάθουν που ψηφίζουν: α) μέσω του Διαδικτύου www.ypes.gr (Μάθε που ψηφίζεις) και β) καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του ΥΠΕΣ: 2131361500. 7. Ε  κλογείς που, χωρίς να έχουν στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα έως το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου, στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι γραμμένοι. Οι πολίτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα, έως και το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2015, να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Όσοι από αυτούς είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα Μητρώα Αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα Αρρένων. 8. Η  άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 9. Ο  ι στρατιωτικοί, οι ναυτικοί και οι κρατούμενοι που έχουν το δικαίωμα


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

πολιτική & επικαιρότητα

ΑΠΟΨΕΙΣ

«Τοπικές ματιές στην αγορά in politics»

Γράφει η

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΗΝΑ ΦΩΗ ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Εmail: topikiagora@dimotisnews.gr

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3

by Ευγενία Αθηνά Φώη

«Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα σου να το λες»

Η Πρόθεση Σκοπός αυτής της στήλης ήταν λόγο εκλογών να μπορέσει να πάρει κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις από≈ αντιπροσώπους κόμματων μέσω τοπικών υποψηφίων έτσι ώστε να έχουμε μια ακόμα πιο σφαιρική εικόνα του θέματος που αναλύουμε τόσο καιρό στην στήλη που είναι η τοπική οικονομία, η πρωτογενής παραγωγή και η τοπική συνεργασία η οποία στο τέλος ελπίζουμε να φέρει την δράση στον τόπο μας. Με έκπληξη όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Έτσι απλά θα μπορέσουμε να πάρουμε μια μικρή εικόνα 2 υποψηφίων, και όχι με τις ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει. Επειδή όσα θεωρώ δίκαια

τα προβάλλω, και όσα θεωρώ άδικα τα κατακρίνω, αυτό θα κάνω και τώρα περιγράφοντας τα γεγονότα και ζητώντας από την κριτική σας σκέψη να αντιδράσει ανάλογα. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με όλους, ζήτησα να παραβρεθούν στο ραντεβού για την μικρή συνέντευξη, χωρίς να θεωρήσω απαραίτητο από πλευράς μου να εξηγήσω πως θα το κάνω, ποιοι θα είναι εκεί κ.λπ. Τα κριτήρια μου ήταν Δημοκρατικά, Δίκαια και με πλήρη αντικειμενικότητα ήθελα να δώσω μια μικρή πολιτική διάσταση στο θέμα μας, διότι έχει και αυτό την σημασία του, όταν φτάνουμε στην πράξη. Είχα ετοιμάσει κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα ζητούσα

από τον καθένα να απαντήσει, και θα δημοσιοποιούσα τις απαντήσεις από κάθε παράταξη. Μέχρι εδώ όλα ακούγονται απλά.

Το Παρασκήνιο Δεν μπορούσα με τίποτα να διανοηθώ ότι θα βίωνα τον φόβο διάφορων υποψηφίων, την αναστάτωση τους και την απολυτότητα σκέψης τους σε τόσο μεγάλο βαθμό σαν αυτό που είδα την Δευτέρα. Θέλω να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι ζούμε σε μια εποχή που κάθε άλλο παρά ανθίζει η αγάπη και η καλοσύνη, η λογική και η δικαιοσύνη. Μπορεί αυτές οι λέξεις να θεωρούνται από κάποιους προοδευτικούς πεπερασμέ-

Βολταίρος

νες αλλά το νόημα τους είναι πιο σύγχρονο από ποτέ. Ζούμε σε μια χώρα που κάνει εκλογές για τρίτη φορά μέσα σε δυο χρόνια μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους όλοι οι σωτήρες της χώρας και να βρουν το σωστό μονοπάτι σωτηρίας. Ζούμε μέσα σε ένα προπαγανδιστικό περιτύλιγμα της πραγματικότητας και μας περικυκλώνει το μάτι της τίγρης σε κάθε γωνιά να μας βάλει τρικλοποδιά να χαθούμε τελικά στο κενό της ανούσιας προτεραιότητας. Μας σώζουν ακόμα μερικές λέξεις, η μεγαλύτερη Λέξη από όλες η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δεν είμαι γλωσσολόγος, δεν είμαι φιλόλογος, δεν είμαι ειδικός σε τίποτα, είμαι όμως πολίτης, συνεχείζεται... m


τοπική & πολιτική οικονομία επικαιρότητα

4 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

είμαι μάνα, είμαι σύμβουλος, είμαι δημιουργός …και ρωτώ τελικά τι είναι Δημοκρατία; Ναι κάλεσα και την Χρυσή Αυγή, διότι αυτό όφειλα να κάνω για να μπορώ να εξυπηρετήσω την δίκαια δημοσιογραφία στο επίπεδο που μπορώ, το αποτέλεσμα ήταν: - Ο Εμπορικός Σύλλογος Μαραθώνα αρνήθηκε να μας παραχωρήσει τον χώρο του όπως έκανε μέχρι σήμερα. - Το ΚΚΕ δεν ήρθε καν μόλις το έμαθε. - Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και μόλις είδε την γυναίκα από την Χ.Α., έφυγε πριν προλάβει καν να ακούσει τις ερωτήσεις ή τον τρόπο που θα γινόταν η συνέντευξη. - Το Ποτάμι ήρθε αργοπορημένο και έφυγε βιαστικά μόλις κατάλαβε ότι στην αίθουσα βρισκόταν η Χρυσή Αυγή. O εκπρόσωπος της ΝΔ αρνήθηκε τον οποιοδήποτε διάλογο με την Χ.Α. χαρακτηρίζοντάς την ακραίο φασιστικό κόμμα και απήντησε μόνο στις ερωτήσεις μου υπό τη μορφή συνέντευξης. Δεν εκανε διάλογο με κανεναν παρά μονο με μενα που ηχογραφουσα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε υποψήφιο να στείλει και η λαϊκή ενότητα δεν απάντησε ποτέ αν θα συμμετέχει ή όχι.

Και φυσικά μετά από αυτό το γεγονός, μπήκα σε μεγάλους προβληματισμούς για την λογική που επικρατεί ανάμεσα μας. Πόσο δίκιο είχε ο Βολτέρος και πόσο δύσκολο είναι τελικά να δείξουμε πνευματική ανεκτικότητα. Η ανεκτικότητα είναι οδύνη όπως και η γνώση: θέλει πολύ κουράγιο για να χαιρόμαστε με το δικαίωμα τού άλλου να εκφράζεται, ειδικά όταν διαφωνούμε μαζί του. Είναι χρόνια τώρα που «γυμνάζομαι» σε αυτό το άθλημα, που προσπαθώ την «άλλη» γνώμη να τη σέβομαι, όσο γίνεται. Δύσκολο άθλημα, πολύ δύσκολο. Τις πιο πολλές φορές πονάω όταν βλέπω την «άλλη» άποψη, όμως μαζεύω μέσα μου πολύ Βολταίρο και νικάω την μισαλλοδοξία μου. Εκεί δε που γίνεται ακόμα δυσκολότερο να νικήσει κανείς τη μισαλλοδοξία του είναι στα πολιτικά ζητήματα. ΤΙ πάει να πει είναι φασίστες; Τι πάει να πει δεν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι; Τι πάει να πει δεν δεχόμαστε να κάνουμε διάλογο με ρατσιστές; Δηλαδή αν το κάνεις αυτό, δεν γίνεσαι ίδιος; Εάν φασιστικά απαγορεύεις στα στελέχη και τους υποψηφίους σου να κάνουν διάλογο με τον οποιοδήποτε, δεν είναι φασιστική εντολή; Η γνώμη του άλλου είναι πράγμα επικίνδυνο για όσους δεν νιώθουν ασφάλεια για την δική τους γνώμη.

Στο Διαταύτα… ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... Γιώργος Κώτσηρας Ο κ. Κώτσηρας είναι Δικηγόρος. Διατέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Δικηγόρων για 2 χρόνια, έχει 2 μεταπτυχιακά, και είναι υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία, είναι Δημότης Μαραθώνα και είναι η 2 φορά που πολιτεύεται, από τον Ιανουάριο του 2014 όπου και πήρε 6.384 ψήφους.

«Θεωρώ καθήκον μου, επειδή είναι πολύ κρίσιμη περίοδος για την πατρίδα μας, και έχουν μεσολαβήσει αρκετά πράγματα, ότι η υποψηφιότητα μου είναι το ελάχιστο που μπορώ να συνεισφέρω και εγώ, με λίστα αυτήν την φορά. Δεν υπάρχουν οι

Διαχωρίζω την Θέση μου από όλα τα κόμματα, δεν είμαι με κανέναν και δεν υποστηρίζω κανέναν αυτήν την στιγμή. Έχω όμως ευθύνη να προκαλέσω την σκέψη μας, γιατί αυτά που μας φαίνονται μικρά μια μέρα ίσως γίνουν μεγάλα.

Παιδεία… Πολιτισμός… Παράδειγμα… Τα παιδιά των Xρυσαυγιτών, όπως των προσφύγων, όπως τα δικά μας πάνε όλα μαζί σχολείο, τα παιδιά αυτά θα πρέπει να συμβιώσουν ειρηνικά και ναι θα πρέπει να κάνουν διάλογο, να κάνουν εργασίες, να κάνουν παρέα και αυτό είναι το ορθό, το λογικό και το δίκαιο, καμιά ευθύνη δεν έχουν τα παιδιά για όλες τις αμαρτίες των μεγάλων. Όμως με την στάση μας τι παράδειγμα δίνουμε; Εάν αύριο κάποιο παιδί τραυματιστεί, αν αρχίσουν φασαρίες, αν γίνουν επεισόδια; Ποιος θα φταίει σας ρωτώ; Μήπως εμείς με το παράδειγμα μας; Πρέπει πριν να είναι αργά να σταματήσουμε τις ανοησίες, και να βάλουμε ξανά λίγο πνεύμα στην ζωή μας, ίσως αυτό το πνεύμα να έχει μεγαλύτερη δύναμη από την κακία και την εκδικητικότητα και να κάνει την διαφορά. Τo θέμα το συζήτησα με την ειδική ψυχολόγο Βίκυ Μιχέλη και συμφωνώντας μου τόνισε για

...1η Ερώτηση: Η Ελλάδα έχει χάσει την

εθνική της κυριαρχία με βάση την γνώμη ενός μεγάλου αριθμού συμπολιτών και αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα στο διαδίκτυο, αν είναι έτσι πως μια χώρα μοναδική στον πλανήτη, αυτήν την στιγμή, με αυτόν τον τρόπο, έχει χάσει την εθνική της κυριαρχία χωρίς να το έχει παραδεχτεί επισήμως, και αν δε το πιστεύεται παρακαλώ τεκμηριώστε και τις 2 απόψεις.

προσδοκίες οι προσωπικές, το κυνήγι του σταυρού κ.λπ., είναι μια πιο συλλογική προσπάθεια, και είναι μια ευκαιρία για συλλογικό διάλογο». Ο κ. Κώτσηρας πιστεύει ότι το μοντέλο που προτείνει η ΝΔ είναι σωστό διότι έχει 3 πράγματα κοινής λογικής συναινετικά και συλλογικά. 1. εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, 2. εθνικό σχέδιο μέχρι το 2020 και 3. εθνική ομάδα διακυβέρνησης, τα οποία είναι τα ελάχιστα των συμφωνιών που θα πρέπει να έχει η κοινωνία και η πολιτική την επόμενη μέρα έτσι ώστε να βγούμε από το αδιέξοδο. Στηρίζει την συναινετική διαδρομή η οποία είναι πιο συμφέρουσα για την χώρα και είναι «Ο πυλώνας» όπως αναφέρει που θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα. «Έχουμε βιώσει πολύ δύσκολες συνθήκες σαν χώρα το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε ότι η υποσχεσιολογία και ο λαϊκισμός δεν οδήγησαν σε πράγματα που βελτίωσαν την καθημερινότητα μας». Ο κ. Κώτσηρας στην εισήγηση του έδωσε μεγάλη βάση στην ανεργία των νέων και στην σημαντικότητα της ελεύθερης οικονομίας της οποίας πρεσβεύει το κόμμα του. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτήν την στιγμή των νέων είναι η εύρεση εργασίας μετά το πανεπιστήμιο, η ΝΔ και εγώ προσωπικά, αυτήν την

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

το θέμα ότι: «Ανέκαθεν ο άνθρωπος χρειαζόταν ένα σημείο αναφοράς για την ύπαρξή του απέναντι στο φόβο της μοναξιάς και την ανάγκη να νιώθει μοναδικός. Κάπως έτσι ξεκινάει ο ρατσισμός και μαζί με αυτόν χάνεται η ικανότητα της συναίσθησης, της προσωπικής ανάπτυξης του χαρακτήρα και δημιουργείται μια έντονη αίσθηση του φόβου. Ο φόβος σαν αποτέλεσμα έχει την αδυναμία επικοινωνίας του συναισθηματικού μας κόσμου. Ας αφήσουμε τα παιδιά μας να αναπτυχθούν και να μορφωθούν κοινωνικά για να μάθουμε μαζί τους να συμβιώνουμε». Ο κ. Γιώργος Κώτσηρας ένιωσε την ανάγκη να μας δηλώσει ότι η ΧΑ είναι ένα ακραίο κόμμα με φασιστικές απόψεις, ότι είναι κάθετα αντίθετος με την πολιτική και την πρακτική τους, όμως δεν ήθελε με την αποχώρηση του να δώσει το δικαίωμα σε αυτήν μιας αποκλειστικής συνέντευξης και θεώρησε πιο σημαντικό να ακουστούν οι απόψεις της ΝΔ. Από την Πλευρά της η κα Ευγενία Χρήστου Γερμενή δήλωσε: «Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα φασιστικό κόμμα αλλά ακολουθώντας την δημοκρατική οδό αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο συμμετέχοντας στις εκλογές, φασίζουσα και αντιδημοκρατική είναι η συμπεριφορά των υπολοίπων κομμάτων εναντίον της».

...2η Ερώτηση: Πρακτικά βήματα που θα

στηρίξουν την τοπική ρευστότητα. Η Κοινωνία των Πολιτών και η δυναμική τους. Εάν το μνημόνιο είναι αδιέξοδος, πως μπορώ να δράσω μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς έτσι ώστε να βοηθήσω την χώρα μου, τον τόπο μου;

...3η Ερώτηση: 2 προτεραιότητες για εσάς σε προσωπικό επίπεδο.

Ευγενία Χρήστου Γερμενή H κα Χρήστου είναι ήδη εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος Αττικής και τώρα τρέχει για στην 2 θέση με την Χρυσή Αυγή. Έχει σπουδάσει Νοσηλευτική με μεταπτυχιακές σπουδές στις διεθνείς σχέσεις και πολιτικές, ενώ έχει ασχοληθεί με οικονομικά προγράμματα και αυτήν την στιγμή κάνει ένα μεταπτυχιακό στην

επικοινωνιολογία και στη νέα δημοσιογραφία, το μεγαλύτερο της απόκτημα όμως θεωρεί ότι είναι η μητρότητα. Έχει μια κόρη 3,5 ετών. «Η Χρυσή αυγή είναι γνωστή για τα διάφορα προσχώματα τα οποία της έχουν θέσει και συνεχίζουν να της θέτουν. Είναι σημα-

ντικό να μάθει ο κόσμος τι πρεσβεύει η χρυσή αυγή και ποια είναι τα πραγματικά σχέδια της χρυσής αυγής προς τα έξω, σας ευχαριστώ πολύ για την δημοκρατικότητα σας, να μας αφήσετε και εμάς να συμμετέχουμε στην εφημερίδα σας και να αποδείξετε σε όλους ότι η δημοκρατία έτσι λειτουργεί, δεν λειτουργεί με το να βάζουμε κάποιους στην άκρη, δεν λειτουργεί με το να μην ακούμε την γνώμη των άλλων και θεωρώ ότι πρέπει να αφήνουμε τους πολίτες να κρίνουν». H κα Χρήστου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην στήριξη της πρωτογενής παραγωγής και τη παραγωγικότητα γενικά, εξηγώντας πως στην σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εξαγωγές παρά μόνο εισαγωγές. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν αναγνωρίζει την δυναμική της Ελεύθερης οικονομίας μας εξήγησε ότι: «Η ελεύθερη οικονομία μπορεί να προσφέρει στις χώρες που παράγουν, θα πρέπει κάποια χώρα να έχει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα, η Ελλάδα σήμερα όσο αφορά την παραγωγή δεν έχει κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί απλά δεν παράγει τίποτα, αναφέρθηκε τις προάλλες ο κ. Τσιπρας, ότι το μοναδικό μας πλεονέκτημα μας, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο που αποτελεί το μορφωμένο πληθυσμό, δυστυχώς όμως αν είναι το μοναδικό μας αυτό, υπάρχει και


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ώρα πιστεύουμε ότι λύση δεν είναι ο μηδενισμός των πάντων αλλά να δούμε πως μπορούμε να βρούμε δουλειές». Υποστηρίζει πως η ανάπτυξη της ελεύθερης οικονομίας δημιουργεί συνθήκες εργασίας και πως όλα τα «κρατικίστικα» όπως αναφέρει μοντέλα οδήγησαν σε αντικειμενική μη δυνατότητα εργασίας, αλλά και κατάρρευση του συστήματος. «Είμαι λοιπόν υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, των επενδύσεων, υπέρ του επιχειρήν, και δεν εννοώ μόνο τον μεγάλο επιχειρηματία αλλά μιλάω και για την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, έχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα να εξασφαλίσουμε και τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Πρέπει να έρθουν χρήματα και να έρθουν άνθρωποι που θα εμπιστευτούν την Ελλάδα, την Νέα Μάκρη, την αττική, και να επενδύσουν τα χρήματα τους, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε».

τοπική & πολιτική οικονομία επικαιρότητα γαίνει για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, εάν αυτό το ποσό σε συνδυασμό με τις ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε επίπεδο περιφέρειας μπορέσει και απορροφήσει προγράμματα σίγουρα αυτά θα διατεθούν στην τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία. Το να είσαι ενεργός πολίτης, και αυτή η προσπάθεια που κάνετε με την τοπική συνεργασία και τον δημότη έχει θετικό πρόσημο. Θα

το φαινόμενο brain train (διαρροή εγκεφάλων) που φεύγουν στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, συνεπώς δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί η Ελλάδα με το μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού στην ουσία να έχει οφέλη αφού δεν παράγει». Η κα Χρήστου μας μίλησε για την κάποτε δυνατή βιομηχανία της Ελλάδας και πως μέσα από λανθασμένες κινήσεις χρηματοδοτήσεων από πλευράς κυβερνήσεως τελικά οδηγήθη-

2.: Όταν συνειδητοποιήσουμε τι είναι το μνημόνιο και για ποιο λόγο είμαστε στο μνημόνιο θα μπορέσουμε να βρούμε και την λύση. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και σταθερό φορολογικό περιβάλλον για αρκετό χρόνο και πολιτική σταθερότητα, η οποία θα είναι το απαραίτητο περιβάλλον για να αρχίσουν να αναπτύσσονται όλα. Το τοπικό είναι αλληλένδετο με το εθνικό. Το πακέτο Γιουνγκέρ έχει ένα ποσό το οποίο πη-

καν να κάνουν «ξένες επενδύσεις στις γείτονες χώρες και στα Βαλκάνια και στην ουσία παρατηρούσαμε το φαινόμενο Palco στην οικονομία, που ήταν να κλείνουν οι εδώ επιχειρήσεις, αυξάνοντας και εκτοξεύοντας την ανεργία και απλά να υπάρχουν οι επενδύσεις στο εξωτερικό όπου υπήρχε χαμηλότερο εργατικό δυναμικό». Είναι γεγονός για εκείνη ότι όλο αυτό το μοντέλο, ή κακόβουλα έγινε σαν σχέδιο δημοσιονο-

συνέχεια στην σελ.6 m

συνέχεια στην σελ.6 m

ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ • ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ • ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ • ΣΥΝΘΕΤΟ • ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ • ΤΡΑΠΕΖΙ • ΚΑΡΕΚΛΑ • ΜΠΟΥΦΕΣ • ΚΡΕΒΑΤΙ • ΝΤΟΥΛΑΠΑ • ΠΑΙΔΙΚΟ-ΕΦΗΒΙΚΟ • ΓΡΑΦΕΙΟ • ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ • ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ • ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ • ΚΗΠΟΣ & ΒΕΡΑΝΤΑ • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ • ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CATERING • ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Οι απόψεις του Γιώργου Κώτσηρα: 1.: Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απλό, είναι

πολύ σύνθετο. Θεωρώ ότι αν το πάρουμε υπό την έννοια ότι συμμετέχουμε σε ένα υπερεθνικό οργανισμό όπως είναι η ευρωπαϊκή ένωση, προφανώς όταν μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία έχεις δικαιώματα, έχεις και υποχρεώσεις. Αν θεωρούμε τις υποχρεώσεις ως απομίωση της εθνικής κυριαρχίας αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αν το πάρουμε όμως από την αμιγώς πολιτική έννοια, ότι οι ξένοι μας έχουν οδηγήσει να χάσουμε την εθνική κυριαρχία κ.λπ., εμένα επέτρεψε μου να πω ότι την κυρία ευθύνη, εάν ισχύει αυτό την έχει η κακοδιαχείριση της εθνικής μας στάσης. Δεν μπορώ να πετάξω από πάνω μου σαν κοινωνία και σαν πολιτική την ευθύνη. Οι «ξένοι» έδιναν για δεκαετίες στον αγροτικό τομέα πολλά χρήματα, το αν η αγροτική οικονομία αυτήν την στιγμή έχει καταρρεύσει η έχει απομίωση την δυνατότητα της και κατά επέκταση την αυτοκυριαρχία της οφείλετε μόνο στους ξένους, που όντως σφίξανε πιο πολύ το λουρί τα τελευταία χρόνια ή οφείλετε και στην κακή διαχείριση των προγραμμάτων; O κάθε βουλευτής δεν έκανε σωστά την κατανομή. Εγώ θεωρώ ότι όντος έχει περιοριστεί η δυνατότητα μιας αυτόβουλης λήψεις αποφάσεων τα τελευταία χρόνια με το μνημόνιο αλλά το μνημόνιο είναι προϊόν μιας αδύνατης ελληνικής οικονομίας που πάρα πολλά χρόνια φτιάχνει πάνω σε ψευδαισθήσεις. Καταναλώνουμε παραπάνω από ότι έχουμε. Τι πάει να πει φεύγω από το μνημόνιο και είμαι ελεύθερος; σημαίνει μπορώ και παράγω όσα καταναλώνω. Τότε όντος θα μπορούμε να πούμε ότι θα φύγουμε από το μνημόνιο αλλιώς είναι λέξεις μόνο.

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5

Είναι κλασικό;

Είναι μοντέρνο;

24ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, (∆ιασταύρωση) Ραφήνα Τηλ.: 22943 06760 • e-mail: fabrica.epipla@hotmail.com www.fabrica-deco.gr

ΦΑΜΠΡΙΚΑ Έπιπλα


6 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

πολιτική & επικαιρότητα κηση έχει ένα καλό και ένα κακό. Δεν έχει πρόωρες εκλογές, είναι 5 έτη θητεία, δεν μπορεί ο αιρετός να βρει δικαιολογία όταν δεν πράττει, έχει επίσης την ευκαιρία να αναπτύξει το σχέδιο του, από την άλλη όμως οι πολίτες είναι πολύ πιο απαιτητικοί επειδή οι θητείες είναι μεγάλες.

πρέπει και τα κόμματα να ψάξουν μέσα στην κοινωνία να βρουν πολίτες ενεργούς που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τους πολίτες, με τους συλλόγους κ.λπ. γιατί είναι ο πρώτος βαθμός διοίκησης. Είναι φύση συμβατές η έννοια ενεργός πολίτης και αυτοδιοίκηση και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Όλα ξεκινάνε από μια κουλτούρα συνεργασίας που πρέπει να καλλιεργηθεί και από ένα κατέβασμα των τόνων σε όλα τα επίπεδα, Η τοπική αυτοδιοί-

3.: Θα ήθελα να δω μια χώρα όπου οι πολίτες θα είναι πιο καλλιεργημένοι και πιο πεπαιδευμένοι από ότι σήμερα. Βλέπω σε πολλές ηλικίες τις λογικές του απόλυτου μηδενισμού και της απομάκρυνσης. Εν γνώση μου ξέρω ότι μόνος μου δεν μπορώ να αλλάξω κάτι, μόνο μέσα από συλλογικές διαδικασίες, αλλά θα ήθελα να βελτιωθεί η κατάσταση. Η Αξιοκρατία και εφαρμογή των νόμων για όλους. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί εμπιστοσύνη στους θεσμούς, και η εμπιστοσύνη θα δημιουργήσει συμμετοχή και Πόλυ στα κοινά.

Τελικά…

Στα μάτια τα δικά μου έχουν σημασία αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, γιατί αυτήν την στιγμή είναι πολυτέλεια η διαφωνία, όταν η χώρα σου βουλιάζει. Ευχαριστώ πραγματικά και τους 2 που κάθισαν και απάντησαν στις ελάχιστες ερωτήσεις που τελικά προλάβαμε, αλλά κυρίως ευχαριστώ τον εκδότη της εφημερίδας κ. Γιάννη Κοντογεώργο που με αίσθηση Δημοκρατικότητας και δικαίου στάθηκε δίπλα στην απόφαση μου να καλέσω τους πάντες, και μέχρι τώρα στηρίζει το αυτονόητο. Στην επόμενη στήλη θα συνεχίσουμε την διαδρομή μας στην πρωτογενή προαγωγή τις περιοχής και σύντομα θα αρχίσουν οι δράσεις του 1 project της στήλης μας. Η στήριξη σας σε αυτή μας την προσπάθεια είναι παραπάνω από σημαντική και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη σας. Η αλλαγή που έχουμε ανάγκη μην ξεχνάτε ότι θα έρθει από μέσα προς τα έξω, και το μέσα είναι ο τρόπος που σκεπτόμαστε.

Καλή ψήφος σε όλους!

Στο Facebook: Τοπική Συνεργασία, στο Ε-mail:topikiagora@dimotisnews.gr, και στο τηλ.: 6979177824, μπορείτε να μου στείλετε προτάσεις και ιδέες που θέλετε να ερευνήσουμε. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητές μας, και έτσι να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, όπως θέλει και μπορεί ο κάθε ένας. Ενημερωθείτε πως...

μικής πολιτικής ή ήταν οι άνθρωποι αρκετά ανίδεοι για να δούνε ότι το μοντέλο της πλήρης ιδιωτικοποίησης, το άνοιγμα των αγορών και του φιλελευθερισμού , όταν δεν υπάρχει παραγωγή στην ουσία , εξυπηρετεί μόνο ηγεμονεύουσες δυνάμεις, και όχι μια μικρή ανοιχτή οικονομία όπως είναι η Ελλάδα.

Οι απόψεις της Ευγενίας Χρήστου Γερμενή: 1.: Συμφωνώ. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα γιατί

όταν συμμετέχεις σε διεθνούς οργανισμούς , είτε είναι ΟΗΕ, είτε είναι ΝΑΤΟ, είτε ευρωπαϊκή ένωση, το κύριο στοιχείο αυτών των οργανισμών είναι ότι κανένας οργανισμός δεν έχει δικαίωμα να μπει στα εσωτερικά της χώρας, γιατί τα εσωτερικά της χώρας κάθε κράτους είναι μο-

ναδικής αρμοδιότητας ενός κυρίαρχου κράτους. Όταν εμάς μας έρχονται μνημόνια τα οποία έρχονται απευθείας από το εξωτερικό και οι Έλληνες βουλευτές καλούνται μέσα σε μια ώρα να διαβάσουν 1000 σελίδες και μετά να ψηφίσουν, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τον έλεγχο τους κράτους μας. Σαφώς δεν φταίνε μόνο οι ξένοι, φταίνε οι εγχώριοι πολιτικοί και το σύστημα αυτό το οποίο κυβερνούσε τόσα χρόνια. Οι πολιτικοί είτε κακόβουλα είτε ήταν ανίδεοι να σχεδιάσουν εν τέλη μια σωστή δημοσιονομική πολιτική και δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα βιώνουμε εμείς σήμερα.

2.: Εξαρχής να πω ότι το μνημόνιο είναι παράνομο, ότι πρέπει να γίνει λογιστικός έλεγχος, δεν χρωστάμε αυτό το υπέρογκο ποσό. Έχουμε να κάνουμε κινήσεις όπως να ζητήσουμε τα κατοχικά δάνεια. Όντος εκλεγμένη στην περιφέρεια δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα δίνουμε για

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

το Δήμο Μαραθώνας 1 εκατομμύριο ευρώ για χλοοτάπητα, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δώσαμε 8 εκατομμύρια ευρώ για τουριστική προβολή της περιφέρειας αττικής και 1,6 εκατομμύριο ευρώ για την ιστοσελίδα η οποία δεν λειτουργεί επαρκώς! Συνεπώς κάποια από τα κονδύλια θα μπορούσαν να δίνονται για την τοπική οικονομία. Ξέρουμε ότι στο εξωτερικό δουλεύει πολύ το διαδίκτυο, Μπορούμε μέσα από χρήση καινοτομικότητας, να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα, και να τα στηρίξουμε. Είναι λυπηρό ότι πολύς κόσμος δεν θα πάει να ψηφίσει καν, οι πολίτες έχουν φτάσει στο σημείο να είναι ανενεργοί στον τόπο τους, διότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στον κεντρικό φορέα, αυτό πρέπει να αλλάξει. Όταν κανείς βλέπει ότι παντού υπάρχει κατάχρηση χρήματος, ότι οι υποσχέσεις δεν έγιναν ποτέ κτλ. Η αντίδραση αυτή λογική. Στην Χ.Α. είμαι υπεύθυνη για το κοινωνικό έργο και έχω δημιουργήσει ένα συμβουλευτικό σταθμό υγείας, που απαρτίζετε από 150 γιατρούς και παρέχουμε δωρεάν ραντεβού, στα πιστοποιημένα ιατρεία, διανομή τροφίμων και άλλες δράσεις. Όλα αυτά είναι από εθελοντές, Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα προσωπικό όφελος. Στις 70 τοπικές οργανώσεις που έχουμε, οι άνθρωποι από μόνοι τους τα συντηρούν όλα, και βγάζουν τα φυλλάδια κ.λπ. Υπάρχει μια δυναμική, εγώ το βλέπω μέσα από την ΧΑ. Για μένα όταν κάποιος θέλει να κάνει κάτι καλό για αυτήν την πατρίδα δεν με νοιάζει από πού προέρχεται, εγώ θα τον στηρίξω.

3.: Δεν μπορώ να διανοηθώ να μην νιώθω α-

σφάλεια στην χώρα μου. Θέλω να νιώθω ασφάλεια. Δεν αντέχω την διαφθορά, το έβλεπα παντού, από πού θα “φάνε και θα αρπάξουν” μέχρι από πού θα βολευτούν και κανείς δεν κοίταζε το καλό της πατρίδας. Θέλω να υπάρξει εξυγίανση , καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο και πρέπει να έχει οδηγείται από ανθρώπους καθαρούς. Δεν είμαι μηδενίστρια, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι σε κάθε ιδεολογία, εγώ σέβομαι την διαφορετική ιδεολογία, σε αντίθεση με πολλούς που δεν την σέβονται, ούτε καν την ακούνε.

«Παραγωγή προτάσεων στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα» Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δράση «Περιφερειακό Workshop Δικτύωσης-Εργαστήριο Παραγωγής Προτάσεων Στρατηγικής για την Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Δικτύωσης του έργου «ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ- Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα». Το έργο είχε ως στόχο την προετοιμασία και την επαγγελματική και επιχειρηματική ενεργοποίηση ανέργων της περιοχής του Μαραθώνα, επικεντρώνοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση της μοναδικής σύγχρονης και

αρχαίας πολιτιστικής της κληρονομιάς, στην προσέλκυση επισκεπτών και στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν όλων των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής. Στη Δράση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον τουριστικό κλάδο, τον κλάδο της αγροτικής και ανθοκομικής παραγωγής και ωφελούμενοι του έργου, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην ίδρυση επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την

επαφή και δικτύωση των φορέων ήταν η ανάγκη για την ύπαρξη ενός δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ τους, με στόχο την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων και την ανάληψη κοινών δράσεων για την ανάδειξη και προβολή της περιοχής και του τουριστικού και πολιτιστικού της προϊόντος. Βασική πρόταση που τέθηκε ήταν η δημιουργία «Ταυτότητας Τόπου», η οποία θα γίνει συνώνυμο με την περιοχή και θα χαρακτηρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Πολιτικής που θα επενδύει στην καινοτομία, την ποιότητα και τη δημιουργικότητα.

Η πράξη «Πολιτιστική Παρέμβαση για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


πολιτική & διαφημίσεις επικαιρότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7

αίζω Π , ω ν ί Μαθα νακαλύπτωκής και Α ς Γυμναστι η μέσω τ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ & ΡΑΦΗΝΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ: Λεωφ. Ανθηρού & Βεργίνας Tηλ. 210 6028230 - 6937335296 ΡΑΦΗΝΑ: Τελάλη 2, Οικισμός Βγενά Tηλ. 22940 33618 - 6932730328

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: 1. Κέντρο λόγου και γραφής 2. Κέντρο μελέτης για παιδιά Δημοτικού 3. Πολιτιστικό - θεατρικό εργαστήριο

www.rodinotreno.gr E-mail: torodinotreno@yahoo.com

ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρωινό αθλητικό πρόγραμμα: 6ωρο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά 2-5 ετών.

Μουσικοκινητική Αγωγή Ψυχοκινητική Αγωγή Εκμάθηση Αθλήματος Yoga για παιδιά Ειδική Φυσική Αγωγή Αθλούμαι με τους γονείς μου Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή για εγκύους

Oι εγγραφές ξεκίνησαν

www.athlotopos.com Σιτέ 3, Νέα Μάκρη • email: athlotopos@hotmail.com Τηλ.: 22940 92003 (ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11:00 - 13:00 & 19:00 - 20:00)

Τηλ.: 22940 50664, 22940 91139 / e-mail: info@katerinakasimi.gr


ΑΠΟΨΕΙΣ

8 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γράφει η

Τατιάνα Λεοντιάδου

Τ

ο ότι η χώρα βρίσκεται εδώ και κάποια χρόνια στο χείλος του γκρεμού είναι γνωστό, σαφές και ξεκάθαρο. Σε εμάς που ζούμε εδώ αλλά και στους ξένους. Είτε αυτοί είναι σιωπηλοί παρατηρητές των παθών μας εκ του καναπέος, ή τουρίστες ορεξάτοι για κοινωνικοπολιτική κουβέντα, μεζέ μαρίδα και τυρί. Πριν από λίγες μέρες, έτυχε να βρεθώ σε μία παρέα που στο πλαίσιο μιας οικογενειακής υποχρέωσης, είχε αναλάβει να ψυχαγωγήσει έναν Βέλγο επισκέπτη. Πήγαμε μία πολύ ωραία βόλτα προς Θησείο. Ώρα όμορφη, λίγο πριν το σούρουπο, να μη ζεσταθεί και δυσανασχετήσει ο καλός μας, αλλά να απολαύσει τη βόλτα του και να δει από κοντά μερικούς ιστορικούς τόπους. Νεαρότατος σε ηλικία, δεκαετία των είκοσι φεύγα, συμπαθής εκ πρώτης όψεως, ασπρουλιάρης μετά συγχωρήσεως, όπως αρμόζει άλλωστε στο βόρειο, άσπιλο δερματάκι του που δε το βλέπει και πολύ ο ήλιος μέσα στο χρόνο. Κάποια στιγμή, όταν προσωπικά ένιωσα μια έντονη έπαρση για την ακαταμάχητη θέα της πόλης από ψηλά, του πρότεινα να τον φωτογραφίσω με φόντο την Αθήνα. «Μπα όχι, δεν είναι παρά μια πόλη δίχως χρήματα», είπε αποστρέφοντας το βλέμμα του με περιφρόνηση και συνεχίζοντας να περπατάει αδιάφορα. Θα πρέπει

πολιτική & επικαιρότητα

Ο επισκέπτης να στράβωσε και να σκοτείνιασε πολύ η μούρη μου με αυτή του την απάντηση, γιατί βιάστηκε να συμπληρώσει ένα δικαιολογητικό (αλλά όχι και πολύ πειστικό): «Πλάκα κάνω». Το ξεχάσαμε λοιπόν και συνεχίσαμε τον περίπατό μας, που εμένα τουλάχιστον πολύ με ευχαρίστησε, τόσο που σκέφτηκα πως αν ερχόμουν πρώτη φορά σε αυτή την πόλη θα μου εύφραινε την ψυχή αυτή η μικρή ξενάγηση. Λίγο αργότερα, όταν πια χωρίσανε οι δρόμοι μας, αναρωτήθηκα γιατί άραγε εκνευρίστηκα τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή. Αφού άλλη δουλειά δεν κάνω κι εγώ και οι περισσότεροι από εμάς, από το να κατηγορώ τους πολιτικούς, το σύστημα, τους κακούς χειρισμούς των υπευθύνων και την κακιά μας μοίρα που μας έφτασαν στο τέλμα που βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί με ενόχλησε λοιπόν τόσο πολύ που κάποιος ξένος διαπίστωσε αυτό που αναμασάω η ίδια κάθε μέρα; Η απάντηση μπορεί να δοθεί με ένα απλό παράδειγμα: Όταν κάθε μέρα που κοιτάζομαι στον καθρέφτη λέω στον εαυτό μου «Είμαι χοντρή, είμαι χοντρή» δε με πειράζει ούτε με στενοχωρεί τόσο, όσο αν έρθει κάποιος άλλος και μου το επιβεβαιώσει. Κάποιος που καμιά δουλειά δεν έχει με τα κιλά μου, με τον καθρέφτη μου, με τη

ζωή μου. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και τώρα. Εμφανίστηκε ο απόγονος Φλαμανδού με τη νοικοκυρεμένη, τακτοποιημένη του ζωή να μου επισφραγίσει το παράπονο και τη γκρίνια μου. Μόνο που εμείς ως λαός είμαστε περήφανος και μια ευθιξία για την πατρίδα την έχουμε. Η αλήθεια πονάει λένε και πονάει πιο πολύ ακόμα όταν πέρα από τον εαυτό σου, έχεις και άλλους να σου υπενθυμίζουν το ανάστερο πεπρωμένο σου και το χάος μέσα στο οποίο ζεις. Και βέβαια υπάρχει πάντα το ζήτημα του τακτ, των καλών τρόπων που δεν έχει να κάνει με εθνικότητες, ή το έχεις ή δεν το έχεις και που υπαγορεύει τη ρήση: «Κάποια πράγματα δε λέγονται» (ή έστω λέγονται, αλλά με λεπτότητα και ευγένεια). Ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό. Για να επιστρέψω στη βόλτα με τον ψηλόλιγνο μουσαφίρη, εικάζω πως δεν πέρασε κι άσκημα. Έκανε κάποιες μικροαγορές, κυρίως ενθύμια και παραδοσιακά προιόντα και τίμησε μεγαλοπρεπώς την ελληνική κουζίνα, με ιδιαίτερη προτίμηση στο τζατζίκι και το σαγανάκι. Μετά από λίγες μέρες, θα επέστρεφε στη ρουτίνα του, σίγουρα κι αυτός στην καθημερινότητα με τα όποια προβλήματά της, αλλά σίγουρα επίσης σε μία πόλη οργανωμένη και σε μία σειρά που εμείς την έχουμε χάσει προ πολλού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Αρνούμαι να αποδεχτώ τη σκέψη που εδώ και πολύ καιρό στριφογυρίζει στο μυαλό μου, ότι στην Ελλάδα είναι πιο έξυπνο να έρχεσαι για διακοπές παρά να ζεις μόνιμα και συνεπώς αντιστέκομαι σθεναρά από το να ζηλέψω όσους τόλμησαν ένα νέο ξεκίνημα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν κάνω καλά, αλλά κάπου μέσα μου μια αισιόδοξη φωνούλα λέει πως τα πράγματα θα φτιάξουν. Εύχομαι να έχει δίκιο. Υ/Γ.: Αναφορικά με το προηγούμενο άρθρο μου στην εφημερίδα, θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής, προς αποφυγή παρεξηγήσεων: Κατ’ αρχάς, μέσα από τη στήλη αυτή και από το βήμα που μου δίνει ο κ. Κοντογεώργος, εκφράζω εδώ και ένα χρόνο την προσωπική μου άποψη. Σχετικά λοιπόν με τα θερινά σινεμά στα οποία και αναφέρθηκα, εξέφρασα καθαρά τη δική μου προτίμηση. Σε καμία περίπτωση όμως δε θεωρώ ότι οι σύγχρονοι κινηματογράφοι υστερούν σε κάτι. Αντιθέτως, αποτελούν προτίμηση κάποιου άλλου, μεγάλου -ίσως και μεγαλύτερου- ποσοστού του φιλοθεάμονος κοινού και φυσικά βοηθούν και συντελούν στην αναβάθμιση και βελτίωση της περιοχής. Δεν υπήρξε συνεπώς κακόβουλη πρόθεση στο σχόλιο μου. Επιπλέον, με αφορμή αυτή την αποσαφήνιση, θα ήθελα να τονίσω ότι παρότι δεν ανήκω σε αυτούς που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής (είμαι παιδί των Νοτίων Προαστίων, όπως έχω πει και παλαιότερα), έχω αγαπήσει τον τόπο αυτό, με αποτέλεσμα να στενοχωριέμαι με τα κακώς κείμενα και να παίρνω χαρά όταν συμβαίνουν όμορφα πράγματα. Μέσα σε αυτά τα όμορφα πράγματα είναι και οι κινηματογράφοι, όλων των ειδών. Σημασία έχει να υπάρχει ποικιλία για να καλύπτονται όλα τα γούστα. Και ευτυχώς, υπάρχει!


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

πολιτική & επικαιρότητα

Αφιέρωμα στους οργανοποιούς αδελφούς Παναγή από τον Σύλλογο Μακρηνών-Λιβισιανών Με το παρόν Δελτίο Τύπου ο Σύλλογος Μακρηνών-Λιβισιανών μας ενημερώνει ότι: «Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στον υπαίθριο χώρο του Συλλόγου Μακρηνών-Λιβισιανών, πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο σε συνεργασία με τον Στέλιο Μαργαρίτη, ένα τιμητικό αφιέρωμα στους αδελφούς Παναγή, ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της οργανοποιίας. Οι αδελφοί Γιώργος και Βασίλης Παναγή γεννήθηκαν στη Μάκρη και ήρθαν στον Πειραιά το 1922. Τα μουσικά τους όργανα κιθάρες, λαούτα, μπουζούκια και μαντολίνα ήταν περιζήτητα. Έκαναν μπουζούκια και κιθάρες για τον Χιώτη, τον Νταλάρα, τον Χατζή, τον Γούναρη, τον Φάμπα και πολλούς νεώτερους επώνυμους και ανώνυμους μουσικούς. Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση της ζωής και του έργου των αδελφών Παναγή, από τον Π. Καγιάφα, και παράλληλα λειτούργησε έκθεση μουσικών οργάνων και φωτογραφικού υλικού από την ζωή των αδελφών Παναγή.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των γνωστών μουσικών, Χρ. Τσιαμούλη και Κ. Σιδερή, σε παραδοσιακά τραγούδια, της χορωδίας του Συλλόγου, και της ρεμπέτικης παρέας του Χάρη και του Βαγγέλη από την Θεσσαλονίκη. Ο Σύλλογος Μακρηνών-Λιβισιανών χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από το Δήμο και χάρη στη δωρεάν συμμετοχή των καλλιτεχνών παρουσίασε ένα ποιοτικό πρόγραμμα που βρήκε μεγάλη απήχηση, όπως φάνηκε από το πολυπληθές ακροατήριο. Οι εντυπώσεις του κόσμου ήταν άριστες και το ερώτημα που γεννάται εύλογο. Δεν νομίζει η δημοτική αρχή ότι τέτοιες προσπάθειες, όπως και άλλες παρόμοιες στον τόπο μας έχουν ανάγκη υποστήριξης; Ή μήπως η ανάγκη για πολιτιστική προσφορά στον κόσμο της Νέας Μάκρης και του Δήμου γενικότερα εξαντλείται στις μετακλήσεις θεατρικών και μουσικών θιάσων;».

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9


10 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

πολιτική & επικαιρότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπερμνημόνιο - Memorandum: Γράφει ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Μια νέα παγκόσμια υπερθρησκεία

«Η Ελλάδα σε λίγα χρόνια θα είναι μία γλυκιά ανάμνηση αφού δεν θα υπάρχει». Δεν γνωρίζω αν αυτό που αναρτήθηκε στο website «Αποκάλυψις» στις 14/8/2014 είναι αλήθεια ή ψέμα. Αυτό που γνωρίζω όμως και επιθυμώ είναι να μοιραστώ μαζί σας το παρακάτω κείμενο και να κάνουμε αυτή την έρευνα παρέα, καθείς με τις δυνάμεις του ώστε να λάμψει όλη η αλήθεια. (Ιερεμίας του '46)

Το παρακάτω κείμενο γράφτηκε στα Αγγλικά και μεταφράστηκε στα Ελληνικά από το εν λόγω site οπού και το πήρα. Το αποκαλυπτικό της υπόθεσης είναι οτί το κείμενο αναρτήθηκε για λίγες μέρες μόνο πριν τις 6/9/2014 οπού και ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο το γνωστό ΑΝΤΙ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ Νομοσχέδιο (ΦΕΚ 191/10 Σεπτεμβρίου 2014) και κατόπιν έπαυσε να είναι αναρτημένο. Τα όσα φίλοι μου υπογραφέντα σε αυτό το υπερμνημόνιο πρέπει να υλοποιηθούν από το 2016 έως το 2020. Θα πρέπει να τονισθεί πως τις συγκεκριμένες μέρες της δημοσίευσης μόνο ο δημοσιογράφος Ησαϊας Κωνσταντινίδης ανέφερε σε άρθρο του στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα» γράφοντας μονολεκτικά ότι υπεγράφη ένα super-μνημόνιο εις την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Στρασβούργο και τίποτα περισσότερο. Εμείς φίλοι του ΔΗΜΟΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ το ανακαλύψαμε και το δημοσιεύουμε προς ενημέρωσή σας για να διαπιστώσετε τι συνθέτει αυτό το μνημόνιο και πως καθιστά ενεργή μία παγκόσμια διακυβέρνηση της ερχόμενης Νέας Τάξης Πραγμάτων καθώς και της μίας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ η οποία είναι γνωστή ως M.R.A., Mudana Religio Adunata, Νέα Πλανητική Θρησκεία. Το μνημόνιο αυτό έχει υπογραφεί από 25 Ιουνίου 2014 εις Στρασβούργο και θα εφαρμοστεί την περίοδο 2016-2020. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία όμως είναι πως φαίνεται να έχει υπογραφεί από Έλληνα πολιτικό και Έλληνες ορθόδοξους υψηλόβαθμους παράγοντες. Το μνημόνιο έχει ως εξής: Memorandum: European Union, the Greek government and Greek Church,Istanbul Church out of Istanbul,Christnes Orthodox Churches, Catholic Churches, Russian Government and Cyprus Government. «Μνημόνιο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Ελληνικής Κυβέρνησης, Ελληνικής Εκκλησίας και Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης η οποία είναι έξω από την Κωνσταντινούπολη, Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, Καθολικών Εκκλησιών, Ρωσσικής και Κυπριακής Κυβέρνησης». Υπογράφουν οι: 1. Π  ρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως 31/10/2014: ΧΕΡΜΑΝ ΒΑΝ ΡΟΜΠΑΪ. 2. Ε  κπρόσωπος Κυβερνήσεως Ελλάδας Υπουργός Παιδείας:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ. 3. Εκπρόσωπος Ελλαδικής Εκκλησίας Επίσκοπος Διαυλείας Ελλάδος: ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. 4. Εκπρόσωπος Κωνσταντινουπολιτικής Εκκλησίας εντός Κωνσταντινούπολης & Ικονίου: ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Μικράς Ασίας. 5. Εκπρόσωπος Σλαβικών Πατριαρχείων & Ρωσσικής Κυβερνήσεως, Αρχιεπίσκοπος ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ ΙΛΑΡΙΩΝ Ρωσσία. 6. Εκπρόσωπος Αγίου Όρους Ηγούμενος Αγίου Όρους ΕΦΡΑΙΜ. 7. Εκπρόσωποι Κυπριακής Εκκλησίας & Κυβερνήσεως Μόρφου ΝΕΟΦΥΤΟΣ & Τριμυθούντος ΒΑΡΝΑΒΑΣ. 8. Εκπρόσωπος Αντιοχειανής Εκκλησίας Τριπόλεως ΗΛΙΑΣ. 9. Εκπρόσωπος Αλεξανδρινής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπος Τριπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 10. Εκπρόσωπος Ιεροσολυμίτικης Εκκλησίας Βόστρων ΤΙΜΟΘΕΟΣ. Αναλυτικά αναφέρεται οτί το υπερμνημόνιο υπογράφτηκε στο Στρασβούργο την περίοδο 25-29 Ιουνίου 2014 και το προαναφερθέν site αναφέρει. Η εφαρμογή του υπερμνημονίου δύναται να ολοκληρωθεί από 1η Μαϊου 2016 έως 18 Αυγούστου 2020. Δεσμευόμενοι όπως και οι δικαιούχοι ημών εφαρμόσουν τας μεταρρυθμίσεις εις την διάρκεια εφαρμογής του Μνημονίου. Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ δύναται να επεκταθεί, η εφαρμογή του ή ακόμα να αρχίσει ενωρίτερον της εφαρμογής του. 1. MOMERANDUM. Διασφαλιστικά Ταμεία Εις Ελλάδα Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά άρθρα: 11. 2. MOMERANDUM. Παιδεία Συνολικά άρθρα: 12. 3. MOMERANDUM. Εκκλησία Συνολικά άρθρα: 15. 4. MOMERANDUM. Νοσοκομεία & Υγεία Συνολικά άρθρα: 8. 5. MOMERANDUM. Διοικητική Μεταρύθμιση Συνολικά άρθρα: 11. Θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά άρθρα των παραπάνω ενοτήτων ώστε να προσεγγίσουμε παρέα τα υπογραφέντα. Momerandum 1_Αρθρο 2: Ενοποίηση Συνταξιοδοτικών Αποδοχών εις 560 ευρώ για τα ταμεία έως 30/09/2017 και 365 ευρώ έως 30/09/2020. Momerandum 1_Αρθρο 6: Συνταξιούχοι των ιδρυμάτων από 69 ετών και άνω εξετάζονται από ειδικούς ιατρούς σε ξεχωριστούς χώρους των νοσοκομείων και ιδρυμάτων. Momerandum 1_Αρθρο 7: Συνταξιοδοτηθέντες από τα ασφαλιστικά ιδρύματα, ορίζεται από 01/09/2017 το 69 έτος, από 01/09/2020 το 70 έτος και από 01/09/2022 το 71 έτος. Momerandum 2_Αρθρο 2: Κατάργηση Θρησκευτικών & Εθνικών Εορτών εις όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 11/09/2017. Momerandum 2_Αρθρο 7: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ» εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπεδαγωγήσεως εις όλας τας σχολικάς βαθμίδας. Momerandum 2_Αρθρο 12Α: Εισαγωγή εικόνων (ΣΛΑΪΤΣ) εις

το μάθημα σεξουαλικής διαπεδαγώγησης. Momerandum 2_Αρθρο 12Β: Ηλεκτρονική ταυτοποίηση των μαθητών. Momerandum 2_Αρθρο 12Ε: Σεξουαλική απελευθέρωση των μαθητών από 16/09/2016. Momerandum 3_Αρθρο 1Β: Εισαγωγή αναγεννησιακών εικόνων-αντικατάσταση από βυζαντινή νοοτροπίαν από 01/03/ 2017. Momerandum 3_Αρθρο 2Β: Κατάργηση υποχρεωτική ράσσων εκτός ιερών ναών και αφαίρεση γενειών και μαλλιών από 15/08/2017. Momerandum 3_Αρθρο 7Δ: Εισαγωγή εορτής δια το εβραϊκό ολοκαύτωμα,με ειδική ακολουθία εις όλας τας χριστιανικάς εκκλησίας από 01/07/2016. Momerandum 3_Αρθρο 8Γ: Κατάργηση ΑΒΑΤΩΝ εις όλας τας χριστιανικάς εκκλησίας από 18/04/2017 και ΑΒΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ από 01/06/2017. Momerandum 3_Αρθρο 11Α: Αποδοχή ως πρώτου ρόλου εις Χριστιανική Εκκλησία του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ από 15/08/2017. Momerandum 4_Αρθρο 1: Τα Νοσοκομεία θα διαχωρίσουν ηλικιωμένους και νεώτερους σε ηλικία.Θα εξετάζονται και θα νοσηλεύονται σε διαφορετικούς χώρους από 08/09/2017. Momerandum 4_Αρθρο 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ πολιτών από 17/06/2017 δια όλας τας υπηρεσίας και όχι μόνο για νοσοκομειακή περίθαλψη. Momerandum 5_Αρθρο 3: Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών εις όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άνευ όρων από 19/11/2016. Momerandum 5_Αρθρο 4: Αποδοχή ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.Να παρελαύνουν ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ και ΤΑΚΤΙΚΩΣ εις όλας τας οδούς των πόλεων της Ευρωπαικής Ενώσεως από 16/08/2016. Θα ήθελα να τονίσω φίλοι μου πως τα προαναφερθέντα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ άρθρα είναι μέρος του συνόλου του υπερμνημονίου και θεωρούμε υποχρέωση των διοικούντων και πιθανώς εμπλεγμένων υπογραφόντων τη δημόσια τοποθέτησή τους και διαλεύκανση περί της αληθείας αυτών. Υποχρέωση όλων μας όμως είναι να διαφυλάξουμε τα ιερά και όσια της πατρίδας μας ώστε να μείνουμε ενωμένοι και πιστοί στην ιστορία μας που μας κράτησε ζωντανούς στις πλέον αντίξοες συνθήκες. Θα συνεχίσουμε την έρευνά μας και με τη βοήθεια της εφημερίδας Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του εκδότη της κ. Γιάννη Κοντογεώργου θα δημοσιεύσουμε τα άρθρα αναλυτικά όπως αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.


πολιτική & επικαιρότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ:

«Αυτοί ψήφισαν τις νέες δαπάνες για Παράσημα του Ηλία Ψηνάκη» Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα (Πέμπτη 10/9) η ψήφιση από τους αιρετούς της πλειοψηφίας (14 τον αριθμό σε σύνολο 20;;;) του θέματος για πίστωση 6.762,00€ του προϋπολογισμού για προμήθεια παρασήμων. Η Δημοτική Παράταξη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ μετά το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Δημοτική Παράταξη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ και ο επικεφαλής της δημοτικός σύμβουλος Νίκος Χατζηγιάννης, τάχθηκαν σαφώς και κατηγορηματικά αντίθετοι με την ψήφιση του θέματος για πίστωση 6.762,00€ του προϋπολογισμού για προμήθεια παρασήμων.

Σε μία εποχή που οι ανάγκες της πόλης είναι τεράστιες. Σε μία εποχή που τα παιδιά στα σχολεία δεν έχουν βασικά υλικά. Σε μία εποχή που οι δημότες βιώνουν δραματικές ελλείψεις βασικών υποδομών. Θεωρούμε απαράδεκτο να δαπανώνται τόσα χρήματα για μετάλλια και παράσημα. Το θέμα ωστόσο υπερψηφίστηκε από την δημοτική πλειοψηφία του κ. Ψηνάκη και ακριβώς διότι πλέον οι δημότες πρέπει να είναι ενήμεροι, όχι μόνο για το τι δεν ψηφίζουμε εμείς, αλλά και για το τι ψηφίζουν οι άλλοι και ποιοι είναι αυτοί που τα ψηφίζουν, ενημερώνουμε ότι υπέρ της προμήθειας παρασήμων - μεταλλίων κόστους 6.762,00€ ψήφισαν οι εξής 14 δημοτικοί σύμβουλοι: 1. Βάιος Θανασιάς, 2. Γιάννης Ζαγάρης, 3. Βασίλης Τσουπράς, 4. Δήμητρα Λαμπαρού, 5. Γιάννης Μπούσουλας, 6. Γιώργος Ζούρος, 7. Αιμίλιος Ρεϊσογλου, 8. Αδάμ Μεγαγιάννης, 9. Δήμητρα Κάκαρη, 10. Ευαγγελία Ρίζου, 11. Αναστασία Παππά, 12. Πέτρος Στάμου, 13. Βάσια Αναστασίου, 14. Σπύρος Λιβαθινός».

Έντονη διαμαρτυρία της Ελισάβετ Δελαγραμμάτικα για τις συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης «Σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ. λάβαμε πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης στις 5:00 μ.μ. με μοναδικό θέμα τον Τεχνικό Προϋπολογισμό του 2016. Η εισήγηση που μας ήρθε ηλεκτρονικά είναι επιγραμματική και καθόλου κατατοπιστική κατά τη γνώμη μου. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα χρειάζεται μελέτη και λεπτομερής ενημέρωση, αφού αφορά μεγάλα ποσά και κυρίως τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων για την περιοχή μας. Ο χρόνος που μας δόθηκε να προετοιμαστούμε για τη συνεδρίαση ήταν ανεπαρκής το ίδιο και η πληροφόρηση επί του θέματος. Με παρόμοιο τρόπο στην προηγούμενη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου ήρθε ως έκτακτο το θέμα του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μη συζητηθεί.

▶ TRX ▶ CROSSFIT ▶ YOGA ▶ ZUMBA ▶ PILATES ▶ DANCE ▶ CROSSBIKE ▶ SPINNING ▶ PING PONG ▶ SAUNA ▶ WALL RACKET

Η πρακτική αυτή απαξίωσης των θεμάτων και της λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου που χρησιμοποιείται πλέον κατ’ εξακολούθηση βρίσκει τη ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ άκρως αντίθετη και δε θα συνδράμουμε να νομιμοποιηθεί όσο περνάει από το χέρι μας. Για το λόγο αυτό δεν συμμετείχα στη σημερινή συνεδρίαση εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον να αντιμετωπιστούν με την απαραίτητη σοβαρότητα τα θέματα που αφορούν τη Νέα Μάκρη. Ελισάβετ Δελαγραμμάτικα Σύμβουλος της ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης».

κουπόνι προσφοράς 3 MHΝΕΣ ................................ 49 € 6 MHΝΕΣ ................................ 79 € 12 MHΝΕΣ ............................ 149 € + εγγραφή μόνο 15€

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 47 - ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΤΗΛ.:22940 99687, www.facebook.com/sociallarenas.neamakri


12 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

πολιτική & επικαιρότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ενημέρωση για τις ενέργειες της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Μαραθώνα στο διάστημα του καλοκαιριού Μετά τη συνάντηση που είχαμε με το Δήμαρχο Μαραθώνα στις 16/6 όπου συζητήθηκαν θέματα παιδείας, η Ένωση Γονέων βλέποντας ότι τίποτα από αυτά που συζητήθηκαν δεν δρομολογούνταν για επίλυση, κάναμε επανειλημμένες κρούσεις στους υπεύθυνους του Δήμου για την Παιδεία, στο διάστημα του καλοκαιριού. Στις κρούσεις αυτές συναντηθήκαμε με τους κ. Ζούρο (υπεύθυνο οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου) κ. Ρεϊσογλου (υπεύθυνο τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου) στους οποίους θέσαμε για πολλοστή φορά τα εξής θέματα: - Απόδοση του 3% της αύξησης των δημοτικών τελών στην Παιδεία - Απόδοση οικονομικών απολογισμών των σχολικών επιτροπών - Κατανομή της ΣΑΤΑ στα σχολεία για τις συντηρήσεις τους - Σύσταση επιτροπών πιστοποίησης για την καταλληλότητα των σχολικών μονάδων - Διακήρυξη διαγωνισμού για αγορά οικοπέδου για το Λύκειο Μαραθώνα - Ανάληψη εκπόνησης αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για το 2ο Δημοτικό Νέας Μάκρης Μετά από τις πολλές υποσχέσεις που λάβαμε και τη μη πραγματοποίηση καμιάς από αυτές, αποφασίσαμε να εισβάλουμε απροειδοποίητα στο γραφείο του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Λιβαθινού, το πρωί της 31ης Αυγούστου για να εκφρά-

σουμε τη δυσαρέσκειά μας για την ανεπάρκεια και τη συνολική απραξία των στελεχών του Δήμου. Μετά από την πίεση που ασκήσαμε, καταφέραμε επιτέλους να συγκροτηθεί επιτροπή πιστοποίησης καταλληλότητας των σχολικών μονάδων που θα διενεργεί αυτοψίες, θα επισημαίνει προβλήματα και θα δρομολογεί την επίλυσή τους με τη συμμετοχή στην επιτροπή, του ταμία του Δ.Σ. της Ένωσης κ. Χρυσίνα Γεώργιο. Ήδη έχουν καταγραφεί τα προβλήματα από το σύνολο σχεδόν των σχολείων, καθώς το Δ.Σ. της Ένωσης πραγματοποιήσαμε περιοδείες και ήρθαμε σε επαφή με διευθυντές και νηπιαγωγούς σχολικών μονάδων πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. Θέλουμε τελικά να σας ενημερώσουμε, ότι τα θέματα που άπτονται της παιδείας δεν προχωρούν και προκειμένου να πετύχουμε οτιδήποτε, χρειάζεται την συμμετοχή και την κινητοποίηση όλων μας, προκειμένου τα παιδιά μας να φοιτούν σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Μαραθώνα για τις σχολικές μεταφορές Για μια ακόμα χρονιά εκατοντάδες μαθητές και οι γονείς τους θα ταλαιπωρηθούν καθώς αν και σε λίγες ημέρες αρχίζει η σχολική χρονιά, πολλά λεωφορεία δεν θα είναι στη θέση τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε στην παράσταση διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν οι Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Ανατολικής Αττικής στον αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Οι Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων-Αρτέμιδος, Ραφήνας-Πικερμίου, Μαρκόπουλου και Μαραθώνα, αν και είχαμε ζητήσει συνάντηση με τον κ. Φιλίππου από τις 24 Αυγούστου και έχοντας γνώση της σημασίας του προβλήματος, δεν λάβαμε απάντηση στο αίτημα μας για συνάντηση και γι’ αυτό προβήκαμε στην παράσταση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της περιφέρειας της Ανατολικής Αττικής όπου και συναντηθήκαμε με τον κ. αντιπεριφερειάρχη. Από την συνάντηση προέκυψε ότι από τα 322 δρομολόγια στην Ανατολική Αττική έχουν από τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις διατεθεί τα 235, τα οποία για να ξεκινήσουν απαιτείται η έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το Δήμο μας δεν υπάρχει μεταφορά για μεγάλες σχολικές μονάδες όπως το ΓΕΛ Νέας Μάκρης καθώς και για πολλά νηπιαγωγεία τα οποία χρησιμοποιούν ταξί. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι

η μόνη ολοκληρωμένη λύση για το πρόβλημα των σχολικών μεταφορών για να υπάρξει μόνιμη , αξιόπιστη και ασφαλής λύση είναι η πρόταση της ΑΣΓΜΕ για δημόσιο φορέα σχολικών μεταφορών. Από την πλευρά τη δική μας, επισημάναμε στον κ. αντιπεριφερειάρχη τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπήρξαν και φέτος παρά τις διαβεβαιώσεις τους. Τονίσαμε ότι η περιφέρεια έχει την ευθύνη να καλυφθούν όλα τα δρομολόγια και να ξεκινήσουν κανονικά στις 11 Σεπτέμβρη και έχουν την υποχρέωση να φροντίσουν να μη μείνει ούτε ένας μαθητής χωρίς μεταφορά. Οι γονείς θα είμαστε για άλλη μια χρονιά στο δρόμο για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη μεταφορά των παιδιών μας. Το Δ.Σ.

«Ελπιδοφόρα σύσκεψη για την αποκατάσταση της χωματερής στην Μπρέξιζα» Οι ΦΙΛΟΙ του ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, με το παρόν Δελτίο Τύπου μας ενημερώνουν ότι: «Από 12 Μαρτίου 2015 με έγγραφό μας επισημαίναμε στο Δήμο Μαραθώνα και σε αρμόδιες υπηρεσίες ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν τα εναποτεθέντα υλικά του ΧΑΔΑ στην πρώην Αμερικανική βάση επειδή με το νέο Ρυθμιστικό Νόμος 4277 του 2014 χαρακτηρίστηκε η περιοχή του ως υγρότοπος Α΄ προτεραιότητας όπου απαγορεύεται η επιχωμάτωση και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την οικολογική του κατάστασή. Όμως η μελέτη που βρίσκεται στην τελική της φάση επιμένει στον επιτόπου ενταφιασμό του απορριμματικού φορτίου σε λόφο ύψους σχεδόν τριών μέτρων. Η λύση αυτή είχε δικαιολογηθεί λόγω αδυναμίας του ΕΔΣΝΑ να υποδεχτεί το συνολικό φορτίο των 84.000 τόνων. Όμως στο σύνολο τους σχεδόν πρόκειται για αδρανή. Αυτά μετά τη διαλογή τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση λατομείου, τα κλαδέματα να κομποστοποίηθούν, τα μέταλλα - πλαστικά να πωληθούν υπέρ του έργου ως ανακυκλώσιμα υλικά και μόνον ένα ελάχιστο ποσοστό να απομείνει για ταφή. Με έγγραφά μας από τον Ιούνιο και τον Αύγουστο 2015 προς τον ΕΔΣΝΑ επιδιώκαμε την αποδοχή του μικρού μέρους απορριμματικού φορτίου που θα απομείνει για ταφή. Έτσι θα αποκατασταθεί ο συγκεκριμένος χώρος με απομάκρυνση των υλικών όπως αρμόζει στην περιοχή (υγρότοπος Α΄ προτεραιότητας και ιδιαίτερης αρχαιολογικής σημασίας). Τελικά με ενέργειές μας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σύσκεψη στον ΕΔΣΝΑ υπό την Αντιπρόεδρο του κας Αφροδίτης Μπιζά. Συμμετείχαμε τέσσερα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας (Σ. Σιδερή, Μ. Λαμπρινού Σ. Δρακοπούλου και Β. Δελαγραμμάτικας), o Αντιδήμαρχος κ. Ρεΐσογλου, ο μελετητής κ. Χάγιος και τρεις Διευθυντές του ΕΔΣΝΑ. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερο ελπιδοφόρο καθώς από τα στοιχεία που παρουσιάσαμε φάνηκε ότι η προτεινόμενη από το Σύλλογό μας λύση αποκατάστασης του χώρου είναι οικονομικότερη και πιο συμβατή με τη φύση του υγροτόπου. Η αντιπρόεδρος και οι διευθυντές του ΕΔΣΝΑ αποδέχτηκαν την προοπτική που προτείναμε και μας διαβεβαίωσαν για τη συνδρομή τους στην άμεση προώθηση της προς τους φορείς χρηματοδότησης του έργου».

Στο ATHENS FLYING WEEK, το Πυροσβέστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά - Προβάλινθου Το Πυροσβέστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά - Προβάλινθου, συμμετείχε με 14 διαπιστευμένους εθελοντές και το πυροσβεστικό όχημα, χωρητικότητας 2.600 Lt νερού, στο ATHENS FLYING WEEK στο Τατόϊ, στις 12-13 Σεπτεμβρίου, στον τομέα της πυροπροστασίας. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Πολεμική Αεροπορία με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Αττικής και συμ-

μετείχαν αεροσκάφη και ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας, του πολεμικού ναυτικού, του στρατού ξηράς και της πολιτικής αεροπορίας. Το Πυροσβέστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά - Προβάλινθου ευχαριστεί θερμά την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Αττικής για την τιμή που του έγινε, να επιλεγεί σαν μια από τις 5 εθελοντικές ομάδες της Ανατολικής Αττικής.


14 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

πολιτική & επικαιρότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Το Πνευματικό Κέντρο Ραφήνας -επιτέλους- στη χρήση των Δημοτών Η Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2015, ανήμερα της εορτής της πολιούχου Ραφήνας Παντοβασίλισσας, θα καταγραφεί ως μια ιστορική και σημαντική ημέρα για την πόλη. Την ημερομηνία αυτή έγινε ο Αγιασμός του νέου κτιρίου που θα φιλοξενήσει το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Καλλικρατικού Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Θα ήταν περιττό να αναφερθούμε ξανά στα αίτια και στις αφορμές, παρότι πολλοί υποστηρίζουν ότι η μνήμη είναι οδηγός για μη επανάληψη λαθών. Ωστόσο, ο Αγιασμός του εσωτερικά μισοτελειωμένου κτιρίου, δεν έχει μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα. Συμβολίζει και φανερώνει τη προσπάθεια και μαχητικότητα που έχει επιδείξει η νυν δημοτική αρχή για την αποπεράτωση ενός έργου, όπου το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματός έχει καταβληθεί από τους δημότες.

Δικαιώθηκε, αφού πρώτα Κηλιδώθηκε και Πληγώθηκε

Ενός κτιρίου που πολλοί το είχαν «ξεγραμμένο», αφού για χρόνια κρυμμένο πίσω από λαμαρινένια παραπέτια σάπιζε εγκαταλελειμμένο, «θυσία» στην πολιτική σκοπιμότητα. Στο παρελθόν έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στα αίτια και στις αφορμές που οδήγησαν στο σταμάτημα του έργου, που όπως φαίνεται και από την εξωτερική του εμφάνιση από τούδε και στο εξής θα στολίζει την πόλη της Ραφήνας.

Όμως, η Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2015, θα είναι και η σημαδιακή μέρα δικαίωσης του πρώην δήμαρχου κ. Ανδρέα Κεχαγιόγλου. Ως γνωστό, το έργο οραματίστηκε και αρχιτεκτονικά (αρχικά) σχεδιάστηκε από τον πρώην πρόεδρο Κοινότητας Ραφήνας Νικόλαο Γούτα (προκάτοχο του Κεχαγιόγλου στον οποίο ο Κεχαγιόγλου ήταν μια 2ετία αντιπρόεδρος). Όμως, ο τελευταίος ήταν αυτός που διέβλεψε την αναγκαιότητα και αγωνίστηκε για την κατασκευή του. Είναι γεγονός, πως ο κ. Κεχαγιόγλου, μετά την ήττα του στις προπερασμένες δημοτικές εκλογές, βρέθηκε στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων για το κόστος και τη νομιμότητα

των εργασιών του Πνευματικού Κέντρου. Η διοίκηση Χριστόπουλου, αποφάσισε το σταμάτημα των εργασιών μέχρις ότου το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αποφανθεί για την νομιμότητα των εργασιών και των δαπανών. Μάταια, κ. Κεχαγιόγλου και τα μέλη της παράταξης του, έκαναν εκκλήσεις παράλληλα με τον έλεγχο να συνεχίζεται η κατασκευή του κτιρίου. Προμαντεύοντας προφανώς το αποτέλεσμα. (Οι ζημιές σύμφωνα με την τελευταία έκθεση καταγραφής ανέρχονται σε ύψος άνω των 100.000 ευρώ). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παράταξη Κεχαγιόγλου υπερψήφιζε κάθε πρόταση του πρώην δημάρχου, κ. Γιώργου Χριστόπουλου, που αναφερότανε σε έλεγχους και στάλσιμο του φάκελου του Πνευματικού Κέντρου στους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης.

«Όταν έβλεπα το κτίριο εγκαταλειμμένο να ερειπώνει με πλήγωνε αφάνταστα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Κατά τη χρονική διάρκεια της έρευνας των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, χρησιμοποιήθηκε η κατασκευή του Πνευματικού Κέντρου ως μοχλός κηλίδωσης του ονόματος μου και της πορείας μου στο δημαρχιακό θώκο, με σκοπό να υπάρ-

ξουν ανούσια μικροπολιτικά οφέλη», μας είχε πει στο παρελθόν ο κ. Κεχαγιόγλου. Το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκηση, το οποίο έδωσε πράσινο φως στη συνέχιση του έργου και δικαιώνει τον πρώην δήμαρχο βρίσκεται και πάλι υπό αμφισβήτηση. Όμως το έργο προχωρεί και η νέα διοίκηση σχεδιάζει τη σύναψη δανείου για την ολοκλήρωση του ημιτελούς αμφιθεάτρου.

Το τελετουργικό Τον Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος με παρουσία του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαου. Παρόντες ήσαν οι Βουλευτές: Μάκης Βορίδης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Γιωργία Μαρτίνου, Γιώργος Πάντζας και από το καλλιτεχνικό στερέωμα ο Μίμης Πλέσσας, πλήθος δημοτών, ο δήμαρχος Μουδανιών Ηayri Turkyilmaz και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Αν εξαιρέσουμε την παρουσία του κ. Ανδρέα Βασιλόπουλου, οι υπόλοιποι σύμβουλοι της μειοψηφίας, είχαν «βροντερό» απών. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης αναφέρθηκε στη πρωτοβουλία που είχε ο Δήμαρχος ΡαφήναςΠικερμίου Βασίλης Πιστικίδης να καλέσει το Δή-


πολιτική & επικαιρότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

μαρχο Μουδανιών Ηayri Turkyilmaz. Και όπως ανέφερε: «… ήταν πρωτοβουλία μνήμης. Η μνήμη είναι πάντα ωφέλιμη αλλά και οφειλετική. Οφείλουμε να θυμόμαστε, όχι για να μνησικακούμε, να θυμόμαστε ποιοί είμαστε, από που ήρθαμε, πως ήμασταν, τι καταφέραμε και τι δυνατότητες έχουμε μέσα μας. Τι δύναμη κρύβουμε σαν λαός σαν εκκλησία, σαν λαός του Θεού». Κλείνοντας την σύντομη ομιλία του ο Μητροπολίτης Προύσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον επίσημο προσκεκλημένο των εκδηλώσεων που βρίσκεται στη Ραφήνα, τον Δήμαρχο Μουδανιών Ηayri Turkyilmaz «… ο οποίος εκπροσωπεί την πατρίδα που αφήσαμε πίσω μας, αυτά να τα θυμόμαστε και να τα κρατάμε στις καρδιές μας χωρίς μίσος, αλλά με χαρά, με μνήμη και ελπίδα για το μέλλον». Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος, κ. Πιστικίδης και αφού πρώτα ευχαρίστησε τους δύο Μητροπολίτες, -δίνοντας τους αναμνηστικά δώρα- και το δήμαρχο Μουδανιών για την παρουσία του, απευθυνόμενος στους πολιτικούς τους κάλεσε να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα μας και να τα φέρουν στην επικαιρότητα για επίλυση. «Τα προβλήματα μας, που έχουν πολύ σκόνη θα θέλαμε, είπε χαρακτηριστικά, να τα ξεσκονίσουν και να τα βάλουν στη πρώτη γραμμή».

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο Πολιτιστικό κέντρο, είπε: «Βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος ήταν σχεδόν κατεστραμμένος, εγκαταλελειμμένος για πολλά χρόνια. Σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε ένα μοντέρνο λειτουργικό πολιτιστικό κέντρο. Ένα κτίριο που ήταν αιχμάλωτο στις λαμαρίνες που το περιέβαλλαν και το απόκοπταν από τη ζωή της πόλης. Ένας χώρος που απαξιωνόταν αφημένος στη πολεμική

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15

κάποιων που ήθελαν να χτίσουν στα ερείπια του. Σήμερα παραδίδεται σε χρήση». Και συνέχισε: «δεν είναι η ώρα της μεμψιμοιρίας, αλλά δεν μπορώ να εγκαταλείψω αυτό το βήμα, χωρίς να τονίσω, το άδικο μένος κάποιων ενάντια σε όλους εμάς, που επιθυμούσαμε να αποκτήσει αυτός ο τόπος μια πολιτιστική στέγη». Κλείνοντας το λόγο του ο κ. Βασίλης Πιστικίδης, αναφέρθηκε στη τεράστια συμβολή του

πρώην Δημάρχου Ραφήνας Ανδρέα Κεχαγιόγλου και ευχαρίστησε του χορηγούς που βοήθησαν στην αποπεράτωση του κτιρίου. Στη τελετή αγιασμού του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Ραφήνας-Πικερμίου, παρών ήταν ο π. Δήμαρχος Ραφήνας κ. Ανδρέας Κεχαγιόγλου, ο οποίος μας δήλωσε. «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ευτυχισμένος για τη σημερινή ημέρα. Ο αγώνας που είχα ξεκινήσει με τους συνεργάτες μου για την ανέργεση του Πνευματικού Κέντρου σήμερα δικαιώθηκε. Κάποιοι έβαλαν εμπόδια. Δεν τα κατάφεραν και ολοκληρώθηκε. Σήμερα αισθάνομαι δικαιωμένος και ευτυχισμένος που δίνεται για χρήση στους συμπολίτες μας. Παρόλα αυτά με λυπεί το γεγονός που σήμερα θα πληρώσουμε από την παύση του έργου πολλά περισσότερα χρήματα και οι πολίτες στερήθηκαν τις παροχές του εντελώς άδικα και για πολύ χρόνο. Η σημερινή ημέρα είναι μια πολύ ευτυχισμένη μέρα για μένα». Τέλος ακολούθησε ξενάγηση στις αίθουσες του κτιρίου, από τον αντιδήμαρχο κ. Βαγγέλη Μπουρνούς, όπου εκτίθενται οστά προϊστορικών ζώων από ανασκαφές που έχουν γίνει στο Πικέρμι, ενθύμια του Τριγλιανού Αγίου Χρυσόστομου και φωτογραφική έκθεση της ζωής των λιγνιτωρύχων της Διασταύρωσης το 19ο αιώνα.

H μαμά μαγειρεύει για σας καθημερινά νόστιμα φρεσκομαγειρεμένα σπιτικά φαγητά, με αγνά υλικά που διαλέγει η ίδια. Οι χορταστικές μερίδες γεμάτες από γεύσεις και μυρωδιές θα σας ταξιδέψουν πίσω στις παιδικές σας αναμνήσεις. Η μαμά ανοίγει φύλλο και ψήνει παραδοσιακές πίτες . Εκτός από τα πεντανόστιμα και σπιτικά φαγητά, η μαμά ψήνει καθημερινά χειροποίητα γλυκά: γαλακτομπούρεκο, κανταΐφι, πάστα φλώρα, ραβανί με καρύδα. Επίσης έχει ετοιμάσει χειροποίητα γλυκά του κουταλιού καθώς και μαρμελάδες από την πιο κλασσική γεύση έως την πιο ιδιαίτερη. Η μαμά δέχεται παραγγελίες για το καθημερινό οικογενειακό σας φαγητό για τις γιορτές σας τις φιλικές συγκεντρώσεις σας ή για κάποια ειδική διατροφή σας.

Κάθε μέρα η Μαμά μαγειρεύει...

...σπιτικά φαγητά, πίτες και γλυκά. Kαθημερινή προσφορά: Κοτόπουλο Σούβλας ολόκληρο 7€ Γουρνοπούλα Φιλέτο 10 € το κιλό

Κάθε Σαββατοκύριακο ψήνει, αρνάκι ολόκληρο με 20 €/κιλό, κοκορέτσι 18 €/κιλό, κοντοσούβλι χοιρινό και κοντοσούβλι πρόβατο 15 €/κιλό. Και κάθε μέρα μεγάλη προσφορά, το κοτόπουλο σούβλας ολόκληρο 7 € & γουρνοπούλα φιλέτο 10 €/κιλό. Όλα τα κρέατα μας είναι από το γνωστό κρεοπωλείο μας "Δομοκός".

Ελάτε να γνωρίσετε την μαμά από κοντά και ρωτήστε τι μαγείρεψε σήμερα για σας.

☎ Delivery: 22940 28130 • Πρωέτως 5 Μαρίκες , Ραφήνα


16 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

πολιτική & επικαιρότητα Ανδρέας Βασιλόπουλος:

«Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής Ραφήνας-Πικερμίου»

Από 17/9 έως 23/9 ...ΑΙΘΟΥΣΑ 2...

...ΑΙΘΟΥΣΑ 3...

ΑΝΤ-ΜΑΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΛΑΜΠΑΜΑ

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ (μεταγλ.)

Πέμπτη έως Τετάρτη Ώρες 20.00 & 22.15

Πέμπτη, Κυριακή έως Τετάρτη Ώρες 20.00 & 22.15 Παρασκευή - Σαββάτο Ώρες 21.15 & 23.00

Παρασκευή - Σαββάτο Ώρα 19.45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Μετά από τα σχόλια, θετικά και αρνητικά, που δημιούργησε η πρόσφατη δημοσιοποίηση των όσων ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, θέλω να επεκταθώ διευκρινίζοντας ορισμένα σημεία. Είναι πεποίθηση μου ότι οι δημοτικές εκλογές (και γενικά οι εκλογές) αναδεικνύουν διοικήσεις που αναλαμβάνουν το καθήκον να λειτουργήσουν σωστά τις υπηρεσίες, να αναβαθμίσουν το Δήμο, να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις, να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις για έργα και ανάπτυξη. Προσωπικά, αν και από τη θέση της αντιπολίτευσης, ενεργώ προς αυτή την κατεύθυνση, συμβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στον απολογισμό των δώδεκα μηνών της Δημοτικής Αρχής Ραφήνας-Πικερμίου, ο οποίος έγινε προφορικά από τον κ. Δήμαρχο στο λιγοστό χρόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ακούσαμε πολλά. Επικροτώ τα έργα της δημοτικής αρχής, που όντως στα πλαίσια του Δήμου μας αποτελούν υπέρβαση, όπως είναι η ολοκλήρωση του πνευματικού κέντρου Ραφήνας, η δημιουργία νέων γηπέδων και η δρομολόγηση της αδειοδότησης της δημοτικής συγκοινωνίας. Διαφωνώ με τα υπόλοιπα όμως που αναφέρθηκαν, τα οποία αν και θετικά, έγιναν στα πλαίσια της βασικής λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής, αποτελούν υποχρέωση κάθε εκλεγμένης διοίκησης και θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι μέρος του απολογισμού. Δεν συμφωνώ επίσης με τη, στερεότυπη πλέον, δήλωση ότι το έργο της Δημοτικής Αρχής ήταν δύσκολο γιατί η προηγούμενη διοίκηση δεν ήταν επαρκής. Τα προβλήματα που άφησε η προηγούμενη διοίκηση, θεωρώ αυτονόητο καθήκον, ειδικά όλων μας που αποφασίσαμε να θέσουμε υποψηφιότητα, να τα έχουμε παρατηρήσει και λάβει υπόψη όταν δημιουργούσαμε το προεκλογικό πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις μας προς τους δημότες. Οι εποχές άλλαξαν. Δεν πρέπει να συνεχίζουμε να δίνουμε συγχαρητήρια στον πιλότο επειδή προσγείωσε επιτυχώς το αεροσκάφος. Αυτή θεωρώ πώς είναι η δουλειά του. Τα συγχαρητήρια πρέπει να δίνονται από όλους, χωρίς δεύτερες σκέψεις, για τις υπερβάσεις! Μόνον έτσι θα υπάρξει πρόοδος. Τα παραπάνω δεν αποσκοπούν στο να μειώσω το έργο του κ. Δημάρχου ή της Δημοτικής Αρχής, για το οποίο όλοι μας έχουμε αντίληψη και κρίση και μπορούμε να βγάλουμε τα προσωπικά μας συμπεράσματα. Αποσκοπούν στο να θέσω τα προσωπικά μου κριτήρια για την αξιολόγηση της πολιτικής ηγεσίας ενός Δήμου και κατ΄επέκταση του δικού μας. Ανδρέας Βασιλόπουλος Καθηγητής ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου Επικεφαλής παράταξης ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


πολιτική & επικαιρότητα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Σε μεγάλης έκτασης έργα συντήρησης και επισκευής των σχολείων προχώρησε ο δήμος Ραφήνας - Πικερμίου για τη νέα σχολική χρονιά, με στόχο την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Ο κ. Γιώργος Κοκκόλης, Αντιδήμαρχος Πικερμίου, Παιδείας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ίσως είναι ο νεαρότερος αντιδήμαρχος της περιοχής, ανέπτυξε μια ιδιαίτερη δραστηριότητα εξωραϊσμού, αποκατάστασης ζημιών και φθορών των χώρων εκπαίδευσης του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ώστε δάσκα-

Ριζική Μεταμόρφωση στα Σχολεία Ραφήνας-Πικερμίου Ολοήμερες εκδρομές

Κάθε εβδομάδασ αςταξιδεύουμε!

Κυριακή 20 Σεπτ. - Ημερήσια εκδρομή ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ λοι και καθηγητές, μέσα σε ένα καλαίσθητο, ασφαλές και χαρούμενο περιβάλλον προσφέρουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους μαθητές. Συνοπτικά αναφέρουμε τις εξής επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια: 1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας: Βάφτηκαν οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί χώροι, έγινε συντήρηση και στεγάνωμα των εξωτερικών τοιχωμάτων καθώς και αλλαγή καυστήρα στο καλοριφέρ. 2ο Δημοτικό Σχολείο: Ανασχεδιάστηκε η αίθουσα πληροφορικής, τοποθετήθηκαν δύο νέες αίθουσες προσφορά του ΟΣΚ, ενώ έγιναν βαψίματα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων 3ο Δημοτικό Σχολείο: Έγινε βάψιμο των εξωτερικών χώρων, επισκευές προστεγασμάτων, υγρομονώσεις δύο εισόδων και αποκατάσταση του περιμετρικού σοβατεπιού 2ο Νηπιαγωγείο Ραφήνας: Έγινε επαύξηση ισχύος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, χορηγήθηκαν υπολογιστές και εγκαταστάθηκε σύστημα ασφαλείας Ειδικό Σχολείο: Ανακαινιστήκαν οι τουαλέτες και τοποθετήθηκαν τέντες. Γυμνάσιο-Λύκειο Ραφήνας: καθαρίστηκαν τα γκράφιτι, επισκευάστηκαν και βάφτηκαν οι μάντρες καθώς και κάποιες εξωτερικές όψεις. Γυμνάσιο Πικερμίου: Κατασκευάστηκε ξύλινη πέργκολα για την προστασία των μαθητών, καθότι τα σχολεία παραδόθηκαν χωρίς στέγαστρα. Νηπιαγωγείο Πικερμίου: Κατασκευάστηκε ξύλινη πέργκολα, έγινε καταγραφή προβλημάτων και σύντομα θα επέμβει ο εργολάβος. Ενισχύθηκε περαιτέρω η πρόσβαση στο σχολικό συγκρότημα στην οδό Κοντοραβδη, με τοποθέτηση κολονάκια για αποτροπή της στάθμευσης και κατασκευάστηκαν πεζοδρόμια στην οδό Χ. Αδαμοπούλου, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλή διάδρομο από τη Λεωφόρο Μαραθώνα μέχρι το σχολικό συγκρότημα. Με ταχύτητεςεξπρές έγινε πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Πεντέλης, η διαπλάτυνση της οδού Κοντοράβδη και η κατασκευή νέου κάθετου άξονα. Αναμένεται η υλοποίηση του εντός του 2016 από πόρους του Δήμου. Σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία έγιναν οι τυπικοί καθαρισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, απεντομώσεις, αναγόμωση πυροσβεστήρων και καθαρισμός χόρτων. Δημήτρης Πνευματικάτος

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17

Με γεύμα στο πλοίο!

55 €

Κυριακή 20 Σεπτ. - Ημερήσια εκδρομή ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ

16 €

Σάββατο 26 Σεπτ. - Ημερήσια εκδρομή ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΟΝΗ ΑΡΙΑΣ - ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ

15 €

Σάββατο 26 Σεπτ. - Ημερήσια εκδρομή ΤΕΓΕΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

22 €

Κυριακή 27 Σεπτ. - Ημερήσια εκδρομή ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ) - ΜΥΚΗΝΕΣ

ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ!

15 €

Σάββατο 3 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

25 €

Κυριακή 4 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ-ΜΟΝΗ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ-ΓΡΑΒΙΑ

15 € Με γεύμα στο πλοίο!

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ-ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ-ΜΟΝΗ ΤΑΤΑΡΝΑΣΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

Με ημιδιατροφή!

110 €

22 €

Σάββατο 3 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σάββατο 10 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΥΔΡΑ-ΠΟΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΑ

3ήμερη εκδρομή 22-24 Σεπτεμβρίου

2ήμερη εκδρομή 24-25 Οκτωβρίου

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

55 €

70 €

Με ημιδιατροφή!

Κυριακή 11 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΕΛΑΤΕΙΑ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ - ΑΡΑΧΩΒΑ

15 €

Κυριακή 11 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ - ΠΕΥΚΙ - ΑΙΔΗΨΟΣ

22 €

4ήμερη εκδρομή 25-28 Οκτωβρίου

Σάββατο 17 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΛΥΓΟΥΡΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ

15 €

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ-ΝΥΜΦΑΙΟ

Κυριακή 18 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ - ΛΙΜΝΗ ΜΠΕΛΕΤΣΙ

15 €

Κυριακή 18 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ - ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ

16

16 €

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

TAKT

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟχρΓόνΟο! Σ Για όλο το

Σάββατο 24 Οκτ. - Ημερήσια εκδρομή ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ

ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 21 NEA MAKΡΗ

TOURS ΤΗΛ.: 22940953152 0 1 5   Με ημιδιατροφή!

Ζητήστε μας τον ετήσιο εκδρομικό κατάλογο 2015

80 σελίδες!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ - ΠΑΛΛΗΝΗ

Οι θέσεις στο πούλμαν δίνονται κατά σειρά κράτησης.

185 €

35

ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ


18 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

πολιτική & επικαιρότητα

ΑΠΟΨΕΙΣ

Μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε; Η στήλη του Αρτέμιου Ε-mail: dpnevmatikatos@yahoo.gr

Σήμερα, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, με τη προσθήκη 62 5μηνιτών, έχει 375 υπαλλήλους. Μήπως κάποιος από τη διοίκηση μπορεί να μας απαντήσει όλοι αυτοί σε ποιους τομείς εργάζονται; Το γράφουμε αυτό, διότι κατά την επίσκεψή μας στο ΚΕΠ Αρτέμιδος, είδαμε μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι λόγο έλλειψης προσωπικού, το ΚΕΠ, θα είναι κλειστό τις απογευματινές ώρες και τα Σάββατα.

Γιατί τόσος κόπος; Επειδή στο «ελλάντα» βρισκόμαστε, οπότε πρέπει να είναι λίγα τα δύο χρόνια που χρειάστηκαν δύο ΕλεγκτέςΕπιθεωρητές, από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, για να βγάλουν ένα πόρισμα για τη νομιμότητα καταστήματος ΚΥΕ στην Αρτέμιδα. (Λέγεται ότι είχαν εντολή για 12!!!) Και μετά, ίσως πρέπει να περάσουν δύο επί πλέον χρόνια ώστε αυτό το πόρισμα, που έχει σημαντικές αποκαλύψεις, να φύγει από το συρτάρι και να ακολουθήσει… μετά από δύο χρόνια το δρόμο της δικαιοσύνης. Καλές εκλογές, φίλες και φίλοι της στήλης και είναι σίγουρο ότι με οποιοδήποτε αποτέλεσμα τίποτε δεν αλλάζει στο «ελλάντα».

Μανώλη Κατσή, καλή επιτυχία! Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αρτέμιδος, Μανώλης Κατσής, μετά την επιτυχημένη πορεία του στα τοπικά δημοτικά δρώμενα στην Αρτέμιδα, δοκιμάζει τις πολιτικές του «αντοχές» και στον πολιτικό στίβο. Στις μεθαυριανές εκλογές είναι υποψήφιος Βουλευτής με το «Ποτάμι». Το γεγονός ότι, αν και πρωτοεμφανιζόμενος στην υψηλή πολιτική βαθμίδα και βρίσκεται στην έκτη θέση του ψηφοδελτίου, φανερώνει πως χαίρει εκτίμησης από την ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα δε, στη πολιτική συγκέντρωση που έγινε στην καφετέρια De Flore, ο ομιλητής, πρώην βουλευτής κ. Γιώργος Μαυρωτάς, αναφέρθηκε με πολύ καλά λόγια για την προσωπικότητα του κ. Κατσή. Η στήλη του εύχεται καλή επιτυχία!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Σημείωση 1η: Μετά τις 10:00 το πρωί, εν αντιθέσει με άλλους Δήμους, σπανίως στο Δήμο μας βλέπεις να κυκλοφορούν οι υπηρεσίες του. Σημείωση 2η: Το ΚΕΠ Αρτέμιδος, μέχρι σήμερα εργαζόταν τις καθημερινές το απόγευμα και τα Σάββατα το πρωί. Ήταν και είναι κατά γενική ομολογία το καλύτερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Αυτό επετεύχθη, χάρις στις άοκνες προσπάθειες και τις εξαιρετικές γνώσεις της υπεύθυνης κας Σοφίας Αγγελοπούλου και των υπολοίπων εργαζομένων. Αυτή την «κόσμημα» υπηρεσία του Δήμου, κάποιοι προσπαθούν να υποβαθμίσουν. Σαν δεν ντρέπονται…

Σύμβουλοι… Αντιπαιδείας

Χρειάστηκαν τρεις και πλέον ώρες συζήτησης, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Σπάτων-Αρτέμιδος, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2015, για να ψηφιστεί κατά πλειοψηφία η αγορά οικοπέδου για το κτίσιμο του 7ου Δημοτικού Σχολείου στην Αρτέμιδα και στον ίδιο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου.

Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από Δημοτικούς Σύμβουλους τόσο της πλειοψηφίας, όσο και της μειοψηφίας. Τα επιχειρήματα όσων αντιδρούσαν στην αγορά του οικοπέδου με προορισμό ανέργεση σχολείου, ήσαν σαθρά, κοντόφθαλμα και μικροπολιτικά. Λόγω περιορισμένου χρόνου, θα αναφερθούμε σε αυτά και σε αυτούς ονομαστικά, στο επόμενο φύλλο. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός, ότι οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι που αντιδρούσαν, στο παρελθόν με μεγάλη ευκολία ψήφιζαν υπέρογκες αποζημιώσεις για οικόπεδα και επικείμενα, (πρόσφατα για οικόπεδο 311 τετραγωνικών ψήφισαν αποζημίωση 80.000€, ήτοι 265.000€ το στρέμμα) γιατί, «βεβαίως-βεβαίως», τα χρήματα θα πήγαιναν σε τσέπη φιλο-μπαρμπα-αδελφο-ξάδελφων-κουμπάρων και σία. Όπως, επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός, ότι οι αρνητές Δημοτικοί Σύμβουλοι της αγοράς του οικοπέδου για το κτίσιμο σχολείου στην Αρτέμιδα, που τόσο έχει ανάγκη, αδιαφορούν πλήρως, αν σήμερα τα παιδιά διδάσκονται σε λυόμενες αίθουσες, τις οποίες οι ίδιοι και οι ίδιες με την μεγαλύτερη ευκολία όταν βγάζοντας δεκάρικους λόγους τις αποκαλούν, άθλιες. Δυστυχώς, οι λόγοι που η Αρτέμιδα παραμένει Λούτσα απεικονίστηκαν στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης.

Μέλη της σημερινής διοίκησης (εννοούμαι όλο το Δ.Σ.) ακολουθώντας μικροπολιτικές και συμφεροντολογικές καταβολές του παρελθόντος, αδιαφορούν για το μέλλον του τόπου και της χώρας, που είναι η Παιδεία και εναντιώνονται σε θέματα, που ως μια ψυχή, μια φωνή, μια γροθιά έπρεπε να υπερασπίζονται. Η πλήρης εισήγηση του αντιδήμαρχου Παιδείας κ. Νίκου Κρόκου, όσο και η εκτενής παρουσίαση σε χάρτη, του δήμαρχου κ. Δημήτρη Μάρκου για την καταλληλότητα του οικοπέδου (εφόσον τελικά κτιστεί σχολείο), το οποίο βρίσκεται σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή και θα καλύπτει τις ανάγκες μεγάλου αριθμού μαθητών, που αυτή τη στιγμή φοιτούν σε ενοικιαζόμενο κτίριο, με αντίτιμο 53.000€ το χρόνο, μάλλον ήταν επί ματαίω. Τη σχολική στέγη της Αρτέμιδος, στην κυριολεξία, έσωσε η ψήφος του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγόρη Γερακόπουλου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: 17 ΝΑΙ, 5 ΠΑΡΩΝ, 5 ΟΧΙ και ΑΠΟΝΤΕΣ 5.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

πολιτική & επικαιρότητα

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19

Σύσκεψη για την ένταξη παιδιών του οικισμού Ρομά Σπάτων στα σχολεία του δήμου Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Πέτρου Φιλίππου, στο δημαρχείο Σπάτων-Αρτέμιδος με κύριο θέμα την ένταξη των παιδιών του οικισμού των Ρομά στα Σπάτα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του δήμου ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση της νέας γενιάς Ρομά στην εκπαίδευση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Μάρκου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Νικός Κρόκος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Παύλος Ιωακείμ, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης κ. Χρήστος Ποθουλάκης και η Κοινωνική Λειτουργός κα Μαριέττα Λεοντάρη, από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής η Διευθύντρια κα Βασιλική Ξυθάλη, από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής η Κοινωνική Λειτουργός κα Δήμητρα Ινδού, εκ μέρους του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Συντονιστής Διαμεσολαβητής

του Προγράμματος «Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά» κ. Κωνσταντίνος Παϊτέρης και η συνεργάτης του Πανεπιστημίου κα Μαρία Νικηφόρου, καθώς και αντιπροσωπεία του οικισμού Ρομά Σπάτων με επικεφαλής τον κ. Βασίλη Ταρζάν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν από όλες τις πλευρές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις, οι οποίες είχαν ως κοινή διαπίστωση ότι η σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από απουσία ή περιορισμένη παρακολούθηση στην προσχολική εκπαίδευση, μικρό ποσοστό εγγραφής στο δημοτικό σχολείο, καθυστερημένη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία σε προχωρημένη ηλικία, πρόωρη διακοπή πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλή επίδοση σε σχέση με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό. Ενδεικτικό αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι στον οικισμό των Σπάτων διαμένουν 35-40 παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, τα οποία σύμφωνα με την ενημέρωση από τον δήμο, δεν έχουν τη δυνατότητα φοίτησης σε σχολείο λόγω της έλλειψης χώρου - αιθουσών. Συμφωνήθηκε, ωστόσο, να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενταχθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (προνήπια και νήπια) αλλά και της 1ης τάξης του δημοτικού (15 παιδιά συνολικά) στα ήδη υπάρχοντα σχολεία. Παράλληλα, υπήρ-

ξε δέσμευση ότι θα γίνει από την πλευρά του δήμου κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία. Από την πλευρά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, η κα Ξυθάλη δήλωσε ότι επειδή τα παιδιά δεν έχουν μέχρι σήμερα εγγραφεί στα σχολεία, αμέσως μόλις της δοθεί ο κατάλογος με τα στοιχεία τους, θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για να γίνει εφικτή η εγγραφή τους, καθώς πλέον οποιαδήποτε αίτηση θεωρείται εκπρόθεσμη.

Επιπλέον, συζητήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενός χώρου εντός του οικισμού των Ρομά, που θα λειτουργήσει όταν εξασφαλιστεί η διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού για τον σκοπό αυτό, ως μια άτυπη σχολική μονάδα για την προετοιμασία ένταξης των παιδιών του οικισμού στα σχολεία. Αυτή η διαδικασία κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική για την εξοικείωσή τους με τον εκπαιδευτικό θεσμό, την ομαλή εκπαιδευτική τους ένταξη και τη μετέπειτα σχολική τους πορεία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής δεσμεύθηκε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής και όλων των αρμόδιων φορέων, αλλά και εκπροσώπων των οικισμών Ρομά της Ανατολικής Αττικής για να εξεταστούν οι δυνατότητες κοινωνικής στήριξης τους μέσω προγραμμάτων της Περιφέρειας.

Αγιασμός στα σχολεία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος Κοντά στους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου Λυκείου Αρτέμιδος βρέθηκε την Παρασκευή 11/9 ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος κ. Δημήτριος Μάρκου, ημέρα του καθιερωμένου αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και απευθυνόμενος στους μαθητές είπε: «Σε δύο χρόνια όλοι εσείς θα είστε ακαδημαϊκοί πολίτες και θέλω να ξέρετε ότι η εισαγωγή σας στα Πανεπιστήμια δεν είναι το μοναδικό εισιτήριο για την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Το σημαντικότερο όλων είναι να διαμορφώσετε έναν καλό χαρακτήρα και να έχετε όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Η πολιτεία μας έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, ο Δήμος, τα σχολεία, τα σπίτια μας αλλά όλοι μαζί θα υπερπηδήσουμε τις οποιεσδήποτε δυσκολίες. Με πάθος, αγάπη και φαντασία όλα θα τα καταφέρουμε. Θέλω να ξέρετε ότι η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για οποιοδήποτε σπουδαίο ή μη θέμα για να το συζητήσουμε και να βρούμε μαζί τη λύση. Σας εύχομαι ολόψυχα μια δημιουργική χρονιά». Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του προχώρησαν στο διάστημα που προηγήθηκε στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε Σπάτα κι Αρτέμιδα θα λειτουργούν τα δημόσια σχολεία όπως αξίζει στους μικρούς μαθητές και τους δασκάλους. Όραμα και φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής, όπως μας δήλωσαν ο δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος και οι συνεργάτες του, είναι να αποκτήσει ο Δήμος ολοκληρωμένες σχολικές υποδομές που θα καλύπτουν όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προδιαγραφές.

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

800 11 32032 Χωρίς χρέωση από σταθερό

6945 152824 www.teoeurogas.gr e-mail: info@teoeurogas.gr


Η ΧΡΥΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στον Μαραθώνα 40 τ.μ., υπόγειο πάρκινγκ, ασανσέρ, 150 € τον μήνα. ☎: 6977 453803. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες επιπλωμένες στο κέντρο της Νέας Μάκρης. ☎: 69772 09764. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου 120 τ.μ. στην πλατεία της Νέας Μάκρης (έναντι στάσης ΚΤΕΛ) για επαγγελματική χρήση ή κατοικία. ☎: 6936868237 - 6973 385601. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1ου ορόφου στον Μαραθώνα 80 τ.μ. Ενοίκιο 250 €. ☎: 69774 53803. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 140 τ.μ. στο κέντρο της Νέας Μάκρης, ανακαινισμένο, καινούργια κουζίνα - πατώματα, και φρεσκοβαμμένο. ☎: 229 4090346 - 2294094064. Ενοικιάζεται ο 1ος όροφος μονοκατοικίας 85 τ.μ. για μόνιμη κατοικία, επί της Οδού Ρόδων και Παπανικολάου 15 στο Ζούμπερι. ☎: 21081 31690 - 6943537127 Ενοικιάζεται στο Ζούμπερι Νέας Μάκρης, οδός Πεύκων 4, διαμέρισμα 2ου ορόφου, 50 τ.μ., 2 δωματίων, επιπλωμένο και με κλιματισμό. Τιμή ενοικίου: 250€. ☎: 2294090894 - 6972216929.

κτίριο πωλούνται: α) Ισόγειο διαμέρισμα 60τ.μ., 2 υ/δ, 65.000€, β) Studio α΄ορόφου 35 τ.μ. με 27 τ.μ. βεράντα, 75.000€ και γ) Μεζονέτα Iσογείου - 1ου 95 τ.μ., 3 υ/δ, 2wc, αποθήκη, πάρκινγκ 135.000€. 30μ. από θάλασσα, ησυχία, πράσινο. www. proteus-properties.com N.Γ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ, ☎: 697785539. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Παραλία GOLDEN COAST, πωλείται μοναδικό γωνιακό οικόπεδο πάνω στην θάλασσα 3.800τ.μ. (Σ.Δ:0,4) 1.000.000€ (και μερικη ανταλλαγη). www. proteus - properties.com N.Γ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ, ☎: 697270 2828 - 2294026145. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Ρούμελης, πωλείται Ημιτελής Μονοκατοίκια 200τ.μ. (Μεζονετα 130τ.μ. + 70τ.μ. ανεξάρτητο κάτω διαμέρισμα, σε οικόπεδο 450τ.μ. με θέα στην θάλασσα 120.000€. www.proteus properties.com N.Γ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ. ☎: 6972702828 2294026145. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Καφετζή, πωλείται νεόδμητο υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα 65τ.μ., 2υ/δ, κήπος 50 τ.μ., πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο 105.000€. www.proteus properties.com N.Γ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ. ☎: 6972702828 2294026145.

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ - ΛΥΒΗΣΙ: Eνοικιάζεται ο πάνω όροφος διώροφης μονοκατοικίας. Έχει ανακαινιστεί και διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, WC, αυτονομία θέρμανσης, ηλιακό θερμοσίφωνα, μεγάλο κήπο, χώρο parking και μοναδική θέα. ☎: 6946175025.

ΡΑΦΗΝΑ, παραλία, σε απολύτως νεόδμητη πολυκατοικία 30μ. από την θάλασσα πωλούνται: α) δυάρια 52τ.μ. α΄ ορόφου 75.000€ και β΄ ορόφου 85.000€ β) μεζονέττα 103τ.μ., 3υ/δ, με κήπο 150τ.μ. 120.000€ γ) διαμέρισμα α΄ οροφου 83τ.μ., 3υ/δ, 160.000€ και δ) μεζονέττα τελευταίου ορόφου 73τ.μ. με αποκλειστική χρήση ταράτσας 135.000€. www. proteus-properties.com N.Γ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ, ☎: 697785 539.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Λεωφ. Ποσειδώνος, σε μικρό νεόδμητο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ανεξάρτητη με κήπο, προς ενοικί-

αση, από δημόσιο υπάλληλο. Ενοίκιο έως 250€. Δεκτά κατοικίδια. ☎: 699 4348215. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ πλησίον παραλίας ή με θέα θαλάσσης για αγορά μετρητοίς ή ενοικιάσεις μόνιμες - βραχυπρόθεσμες επιπλωμένων ή μη. www.proteus - properties.com N.Γ. ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ. ☎: 6972702828 2294026145.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό και τυλιχτής για ψητοπωλείο. ☎: 2294066640 - 2294066 584. Φυσικοθεραπευτής Α.Τ.Ε.Ι Αθηνών αναλαμβάνει κάθε είδους περιστατικό σε συνεδρίες κατ' οίκον (Ευέλικτο ωράριο - Προσιτές τιμές). ☎: 69715 96797. Βρεφοκόμος με συστάσεις ζητεί εργασία σε παιδάκια. ☎: 2294098464 Νοσηλεύτρια (Δ.Ε.) με εμπειρία αποκλειστικής νοσοκόμας αναλαμβάνει κατ’ οίκον νοσηλεία (και σαν οικιακή βοηθός και σαν εσωτερική). Τιμές προσιτές. ☎: 6987 200819 - 698 6537124.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Καθηγητής Φυσικομαθηματικός με μεγάλη εμπειρία παραδίδει μαθηματικά (Φυσική & Χημεία) σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές λογικές. ☎: 6972142478 (Ματαγιατζής Θεόφιλος).

ΔΑΣΚΑΛΑ, πτυχιούχος παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατάρτιση σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ, αυτισμός, διαταραχές συμπεριφο-

ράς) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τιμές προσιτές. ☎: 6979 310043. Καθηγήτρια Αγγλικών με πολυετή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων και αναλαμβάνει υπεύθυνα προετοιμασία πτυχίων. Τιμή από 10€. ☎: 6978873900. Φιλόλογος πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή (δυσλεξία, δυσορθογραφία κ.α.) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις, ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης. Δυνατότητα διδασκαλίας σε group και τιμές χαμηλές. ☎: 6982306564. Ελληνοαγγλίδα καθηγήτρια με σπουδές και μεταπτυχιακό στην Αγγλία με μεγάλη εμπειρία παραδίδει μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΩΝ κατ' οίκον για όλα τα επίπεδα. Προετοιμασία για Cambridge, Michigan, Toeic, IELTS, TIE, City & Guilds, πανελλαδικές εξετάσεις και άλλα. Αναλαμβάνω μαθητές με ΔΥΣΛΕΞΙΑ ως ειδική παιδαγωγός με εξειδίκευση στην Αγγλία. Δωρεάν αξιολόγηση. Τιμές προσιτές. ☎: 6974 645987. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας κάτοχος Proficiency Cambridge παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα. ☎: 210 8100217 - 6942629420. Φιλόλογος με εμπειρία σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και μαθησιακές δυσκολίες παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Περιοχές: Δήμου Μαραθώνος, Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδoς. Τιμές προσιτές. ☎: 6978459976-2294090483. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΕΚΘΕΣΙΟΛΟΓΟΣ. Καθηγήτρια, πτυχιούχος τμήματος φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών με

φροντιστηριακή πείρα, αναλαμβάνει υπεύθυνα τη διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου Λυκείου σε όλα τα θεωρητικά μαθήματα. Παρέχονται οργανωμένες σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Δυνατότητα διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών. Τιμή: Γυμνάσιο 10€, Λύκειο από 12€. ☎: 69769 58403. Αριστούχος Διπλωματούχος Πιάνου και απόφοιτη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει μαθήματα πιάνου και θεωρητικών σε αρχάριους και ενήλικες. Περιοχές Ανατολικής Αττικής και Βορείων Προαστίων. Δωρεάν Μάθημα γνωριμίας. Τιμές λογικές. ☎: 6947 423530 2294099478, Ε-mail: terzi dousofia4@gmail.com. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ. Μάθετε μοντέρνα κιθάρα, απλά και πρακτικά. Μεγάλη εμπειρία διδασκαλίας, το πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ. ☎: 22940 93543 (αφήστε μήνυμα). Μαθήματα κιθάρας παραδίδονται από έμπειρο καθηγητή Εθνικού Ωδείου με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία της μουσικής. ☎: 697 8692612. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, παραδίδει έμπειρος Φυσικομαθηματικός από 10€ /ώρα. Περιοχές: Νέα Μακρη, Μαραθώνας, Ραφήνα, Πικέρμι έως και Παλλήνη. ☎: 6945621035.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ο Κατσογρεσάκης Παναγιώτης του Γεωργίου και της

Δέσποινας, το γένος Σταματάκη, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, και κατοικεί στην Νέα Μάκρη Αττικής, και η Καλλιόπη Αθανασίου του Δημοσθένη και της Αικατερίνης, το γένος Καραδήμα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Μαραθώνα Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Νέα Μάκρη. Ο Μαρκουλής Άγγελος του Μαρίνου και της Βάγιας, το γένος Παλάντζα, που γεννήθηκε στον Πειραιά, και κατοικεί στην Νέα Μάκρη Αττικής, και η Έλενα Νεκούλα του Γεωργίου και της Φλωρίκας, το γένος Νεκούλα, που γεννήθηκε στην Βαλένου ντε Μούντε και κατοικεί στην Πράχωβα Ρουμανίας, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοκόκου στο Μάτι Αττικής. Ο Γιαννούλος Ιωάννης του Παναγιώτη και της Γεωργίας, το γένος Τέκου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, και κατοικεί στην Ραφήνα Αττικής, και η Σεβαστή Πέρρου του Μιχαήλ και της Νίκης, το γένος Μπέη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ραφήνα Αττικής, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Πικερμίου.

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ Μητέρα με κόρη ΑΜΕΑ, ήρεμη και συνεργάσιμη, ζητά μητέρες με ίδια οικογενειακή κατάσταση, που να διαμένουν στην Ανατολική Αττική, για παρέα και ανάπτυξη φιλίας των παιδιών τους. ☎: 6977758599

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

5clean

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Λεωφ. Μαραθώνος 133 - Νέα Μάκρη Τηλ.: 22940 94899 Τιμή ευκαιρίας


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ανακοινώσεις πολιτική & &επικαιρότητα διαφημίσεις

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Αραφηνίδων Αλών 12, 190 09 Ραφήνα Τηλ.: 2294321001 2106039550 Κιν.: 6931999962 6973274640 Φαξ: 22940 23481 210 6039245 Ηλεκτρονική διεύθυνση: sepe2@0164.syzefxis.gov.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2015-2016 Βασική χρήση Internet. Σύνολο ωρών: 12 - Μαθήματα: 3 των 4 ωρών. Κόστος: 30,00 ευρώ ανά άτομο (έως 15 άτομα).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κλειστές προσφορές για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Η Σχολική Επιτροπή ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθε-

ση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου που βρίσκεται στο Δημόσιο Σχολικό Συγκρότημα του ΕΠΑ.Λ - εσπερινό ΕΠΑ.Σ ΡΑΦΗΝΑΣ (25ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος «Διασταάυρωση», Ραφήνα) για έξι (6) έτη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ραφήνας-Πικερμίου (οδός Α-

Ραφήνα, 10-9-2015 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κοκκόλης Γεώργιος

Προσκαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Παραρτήματος την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, στις 6:30μ.μ., στο ξενοδοχείο Aquamarina (τηλέφωνο: 2294077555), στο Μάτι Αττικής, για να τιμήσουμε την επέτειο της ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ με ομιλίες διακεκριμένων Ελλήνων Επιστημόνων και συγκεκριμένα: • Απόστολος Πιερρής, φιλόσοφος, Διευθυντής Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών Πάτρας, • Σωτήρης Γλυκοφρύδης, ερευνητής ιστορίας, συγγραφέας, • Νικόλαος Κυριαζής, καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγγραφέας, ερευνητής ιστορίας, • Σαράντος Καργάκος, ιστορικός, • Πέτρος Δούκας, οικονομολόγος, Πρόεδρος Καπιταλ Παρτνερς Α.Ε., πρώην υφυπουργός Οικονομικών & Εξωτερικών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ συνεπικουρούμενη από: Το ΕΜΠΡΟΣ (Εταιρεία Μελέ της Προβλημάτων Συλλογικών)

Πληροφορίες: Καπράλου Παρασκευή, τηλ.: 6977 238041.

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. Εμμανουέλλα Μομφεράτου-Sol

Για την παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολικές μονάδες του ΕΠΑ.Λ Ραφήνας και εσπερινού ΕΠΑ.Λ Ραφήνας, στο Δημαρχείο Ραφήνας-Πικερμίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (www. rafina-pikermi.gr) και στο δικτυακό χώρο «Διαύγεια» με αριθ. ανάρτησης: ΑΔΑ: Ω5ΚΓΟΞΨΟ-ΡΛ3

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Απαραίτητος εξοπλισμός: Φορητός υπολογιστής με Windows 7 και άνω.

Ανάλογα την ζήτηση θα γίνει και επέκταση των μαθημάτων για προχωρημένους.

ραφηνίδων Αλών 10-12, Ραφήνα), στις 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00 μ.μ.

e-mail: petroskitsaras@yahoo.gr facebook: pizza-jumpo

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. Εμμανουέλλα Μομφεράτου-Sol


αθλητισμός πολιτική && επικαιρότητα πολιτισμός

22 | Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Οι νέες προτάσεις του Ισίδωρου Μέξη για Φθινόπωρο - Χειμώνα 2016! Ως κομμωτής θέλω να είμαι πάντα στον παλμό των εξελίξεων ώστε να προσφέρω στις πελάτισσές μου looks από τις πιο νέες τάσεις της μόδας. Εδώ και καιρό παρατηρείται μια πολιτιστική αλλαγή ως προς τον τρόπο που οι γυναίκες ωριμάζουν. Πλέον αποδέχονται την ηλικία τους, μεγαλώνουν με τους δικούς τους όρους και το σημαντικότερο, νιώθουν καλά με τον εαυτό τους! Αντλώντας λοιπόν έμπνευση από την τελευταία συλλογή των Essential Looks της Schwarzkopf Professional Φθινόπωρο/Χειμώνας 2015-2016, αποδεικνύουμε πως η μόδα μπορεί να ακολουθείται

χωρίς να χάνεται το προσωπικό στυλ, ανεξαρτήτως ηλικίας. Πρόκειται για μια πραγματικά συναρπαστική στιγμή για το χώρο της μόδας γιατί τα σύνορα καταργούνται και το ίδιο κάνω κι εγώ, προτείνοντας ιδέες που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά κάθε πελάτισσας.

δημιουργούν χαλαρές υφές και ένα casual look που ταιριάζει σε κοντά και μακριά μαλλιά. Συνδυάστε πλούσιες αποχρώσεις με πιο ανοιχτές στα μπροστινά μαλλιά, που θα πλαισιώσουν το πρόσωπό σας και θα χαρίσουν ένα φυσικό, κομψό αποτέλεσμα.

Ανανεώστε τον τόνο στα φυσικά λευκά και γκρίζα μαλλιά σας, και τολμήστε μια μοντέρνα παραλλαγή σε κλασικά κουρέματα όπως το αγορίστικο κοντό, το καρέ, το χαρακτηριστικό κοκκοράκι αλλά και κουπ για πιο μακριά μαλλια, που θα αναδείξουν το καθαρό, λαμπερό τελείωμα. Εντυπωσιάστε με φιλαρίσματα τα οποία

Χαρίστε στα μαλλιά σας όγκο με μοντέρνες υφές, συνδυασμένες σε ατημέλητα looks! Αναμίξτε αποχρώσεις με το φυσικό σας χρώμα και δημιουργήστε μια φυσική λάμψη, κολακεύοντας έτσι τόσο τα μαλλιά όσο και την επιδερμίδα σας, τα οποία αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Λεωφ. Μαραθώνος 183, Νέα Μάκρη Τηλ.: 22940 50027-28 E-MAIL:salon@isidorosmexis.gr www.isidorosmexis.gr IsidorosMexissalon

Νικόλαος Κανάκης Βιολόγος Β.Sc.,M.Sc.

✓ Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ✓ Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ✓ Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου ✓ Προετοιμάζει μαθητές για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στη Βιολογία Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου

Τηλ: 6946 327 088

Ε-mail: nikolaskanakis@hotmail.com • Facebook: Νίκος Κανάκης

ΨΥΧΟΛΟΓΟI

ΨΥΧΟΛΟΓΟI

ΨΥΧΟΛΟΓΟI


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

πολιτική & medical center επικαιρότητα

Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 23

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ - Ω.Ρ.Λ.

Ω.Ρ.Λ. - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

MIKΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΣ


Dhm 787 18 9 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you