Page 1

Sverige

DHL FREIGHT. TRANSPORTER OCH TJÄNSTER

Din guide till DHL Freight Sverige och våra vägtransporter inrikes och utrikes samt specialtjänster.

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN


2

DHL FREIGHT

DHL FREIGHT

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DET HÄR ÄR DHL FREIGHT

4

ATT TÄNKA PÅ

27

Om DHL Freight i Sverige och våra produkter

5

Att komma igång - och tänka på

28

Så här beräknas ditt pris/ skrymmeberäkning

29

Vilka godsslag får jag skicka med DHL FREIGHT

32

Emballageinstruktioner - Så här paketerar du ditt gods

33

Emballageinstruktioner - för gods lastat på pall

34

Emballageinstruktioner - för övrigt gods

35

Farligt gods

36

Grundförutsättningar för lastsäkring

37

E-tjänster för bokning, spårning, transportdokument

38

PRODUKTÖVERSIKT 6 Här ser du samtliga våra produkter i en överskådlig matris

TRANSPORT INRIKES Så här går det till från bokning till leverans inom Sverige

10

Fakturafråga - inrikes

39

Lathund för att välja rätt produkt för inrikes transport

11

Reklamation av skada, förlust och dröjsmål

40

DHL SERVICEPOINT - Kom närmare dina privatkunder

12

DHL PAKET - När du vill skicka paket

13

DHL PALL - När du vill skicka gods på standard EUR-pallar

14

DHL STYCKE - När du vill skicka stort med smått

15

SPECIALTJÄNSTER

41

DHL PARTI - När du vill skicka stora sändningar

16

Specialtransport - Enkla lösningar för projekt och specialtransporter

42

Tillval - Skräddarsy dina transporter helt efter dina behov

17

Mässlogistik - Specialister på mässlogistik

43

19

DHL COLDCHAIN - Temperaturkänsliga produkter

44

20

Tulltjänster - Låt oss hjälpa dig med alla typer av tullfrågor

45

Lagerservice - Din kompletta lagerpartner

46

DHL LLP - En helhetslösning för alla logistiktjänster och transportslag

47

Specialupplägg blommor och skor

48

Tillval Miljö - Ditt bidrag till miljön Pallöverföringssystem - PÖS

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

9

TRANSPORT UTRIKES

21

Så här går det till från bokning till leverans utrikes

22

DHL EUROCONNECT - När du vill skicka gods utrikes

23

Tillval - Anpassa dina utrikestransporter efter dina behov

24

DHL BROKERAGE - När du behöver en snabb och unik transportlösning

25

DHL Rail - Järnvägsfrakt inom Europa och österut

26


4

DHL FREIGHT

DHL FREIGHT - VÅRA TJÄNSTER

5

Det här är DHL Freight

VÄGTRANSPORTER INOM SVERIGE OCH EUROPA DHL Freight i Sverige

DHL Freight är ett av DHL:s fyra affärsområden som ingår i Deutsche Post DHL – världens ledande logistikkoncern. I Sverige har vi lång erfarenhet och ett välutvecklat och brett nätverk för våra vägtransporter med hög precision och spårbarhet. Stora som små företag, som skickar gods inom Sverige eller internationellt, har olika behov av transportlösningar. Oavsett storleken på det du behöver skicka, från ett paket till att fylla en hel trailer, så klarar vi det. Behöver du dessutom hjälp med hantering av tulldokument, flytta en hel fabrik, få fram ditt mässgods i tid eller en unik lagerlösning löser vi det också!

VÅRA PRODUKTER

Inrikes transporter, optimerad planering, alternativa energikällor och innovativ teknologi.

Paket inrikes. Ett eller flera kollin. 123456789

123456789

Styckegods inrikes. Ett eller flera kollin.

Vi vet hur man gör

Vi tror inte bara på att lösa problem. Vi tror på att lösa problem på det smartaste, effektivaste och mest situationsanpassade sättet. Om det betyder att vi då och då behöver kavla upp ärmarna och göra insatser utöver det vanliga, är det helt okej för oss. Ge oss dina logistikbehov, så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag.

599 cm

22 0 cm 599 cm

22

0 cm

240 cm 123456789

240 cm 123456789

Hel- och halvpallar inrikes.

Utrikes

123456789

599 cm

Partigods och hellaster inrikes. Transport direkt mellan avsändare och mottagare.

22

0 cm

Styckegods, del- och hellaster inom Europa, delar av Nordafrika och Mellanöstern via terminal eller direkt mellan avsändare och mottagare.

240 cm

Paket inrikes då mottagaren är en privatperson. Levereras till valfri DHL Service Point-utlämningsställe.

Terminaler i Sverige

22 0 cm 599 cm

240 cm

599 cm

22

0c

m

240 cm

123456789

123456789

123456789

Vi har kontroll på godset hela vägen

Vi har en väl inarbetad organisation som tar hand om ditt uppdrag – lokala åkerier, chaufförer, kontaktpersoner och dedikerade medarbetare som känner de geografiska förhållandena väl. Våra smidiga IT-lösningar bygger också på att tillgodose dina behov och stödja din verksamhet. Tillsammans kan vi utveckla och förfina vårt samarbete så att det blir så smidigt som möjligt för dina behov. Vi har kontroll på ditt gods längs hela transportkedjan.

599 cm

INRIKESTERMINAL

22

0 cm

240 cm

UTRIKESTERMINAL

599 cm

Järnväg

1300 Service Points

Transporter och logistikupplägg av hellaster med järnväg inom Europa och österut.

240 cm 240 cm

Specialtjänster Specialtransporter ((tung-, special-,

LULEÅ

projekttransporter) Mässlogistik

SKELLEFTEÅ

ColdChain Tulltjänster

Vi värnar om miljön

Att värna om miljön och i synnerhet vårt klimat, anser vi vara ett område där vi ska, och verkligen kan, bidra på ett betydande sätt. Det kan handla om minimering av antalet vägtransporter genom samordning av gods, koordinering mellan olika transportslag, resurseffektivisering och andra former av miljöhänsyn i vardagen. En viktig miljöaspekt är också att vi ska reducera beroendet av fossila bränslen. Genom kontinuerliga investeringar i fordon drivna på alternativa bränslen kan vi minska utsläppen av fossilt koldioxid. Målet är ett hållbart transport- och logistiksystem över hela världen. Vi är det första globalt verksamma logistikföretag som, genom vårt miljöprogram GoGreen, har satt upp kvantifierade målsättningar för våra koldioxidutsläpp. Fram till 2020 tänker vi sänka energiförbrukningen med 30 procent i jämförelse med 2008 – genom åtgärder som effektivare TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

ÖSTERSUND

Lagerservice

UMEÅ

LLP (Lead Logistic Provider) Specialupplägg skor och blommor

SUNDSVALL BORLÄNGE GÄVLE UPPSALA

KARLSTAD

STOCKHOLM

ÖREBRO

ESKILSTUNA

TIBRO

NORRKÖPING

GÖTEBORG

VISBY

BORÅS

JÖNKÖPING

VÄRNAMO

OSKARSHAMN

HALMSTAD VÄXJÖ

HELSINGBORG

DHL FREIGHT SVERIGE - en överblick • Omsättning: mer än 7 miljarder SEK • Kontor: 35 st, varav 27 st är terminaler • Anställda: cirka 2 300 st • ISO 9001 och ISO 14001 • Inrikes- och internationella väg- och järnvägstransporter, lagerservice, mässlogistik och specialtransporter • Inrikes: 2 800 fordon, 60 000 sändningar/dag, 32 000 ton/dag • Utrikes: Egen nordisk trailerpool med cirka 3 000 trailers, 2 600 sändningar/dag, 14 000 ton/dag

DEUTSCHE POST DHL - en av världens största arbetsgivare • Världens ledande logistikföretag • Dokument, express, paket, logistik • 420 000 anställda • Globalt nätverk i kombination med lokal expertis • Närvaro i fler än 220 länder och regioner • På fler än 18 500 platser världen över • Med service till fler än 120 000 destinationer • Lösningar för administration och transporter

MALMÖ

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

22 0c m 599 cm


6

DHL FREIGHT - PRODUKTÖVERSIKT

7

Produktöversikt DHL Freight TRANSPORT INRIKES

För mer information om våra produkter och tjänster klicka på resp rubrik.

DHL SERVICE POINT

DHL PAKET

DHL PALL

DHL STYCKE

TRANSPORTUTRIKES

JÄRNVÄG

DHL EUROCONNECT

DHL RAIL

DHL PARTI

SPECIALTJÄNSTER SPECIALTJÄNSTER

Beskrivning

Paket inrikes då mottagaren Paket inrikes. Skicka ett eller är en privatperson. Levereras flera kollin per sändning. till valfri DHL Service Point, utlämningsställe.

Gods lastat på standard EUR-pallar. Hel- eller halvpallar eller en kombination. Inrikes.

Styckegods inrikes. Ett eller flera kollin per sändning.

Partigods och hellaster inStyckegods via terminal samt parTransporter och logistikupplägg av rikes. Transport direkt mellan tigods och hellaster direkt mellan hellaster med järnväg inom Europa avsändare och mottagare. avsändare och mottagare. Import och och österut. export

Transportsätt

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Logistikupplägg baserade på Järnväg/Full Load Center

Täckning

Sverige

Sverige

Sverige

Sverige

Sverige

Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Europa och österut.

Transporttid

Normalt 1 dag (upp till 3 dgr)

Normalt 1 dag (upp till 3 dgr)

Normalt 1 dag (upp till 3 dgr)

Normalt 1 dag (upp till 3 dgr)

Normalt 1 dag (upp till 3 dgr)

Beroende på avstånd till slutdestination.

Beroende på avstånd till slutdestination.

Vikt

Max: 20 kg/kolli verklig vikt. Max: 1 kolli/sändning

Max: 150 kg/sändning Maxvikt/kolli är 35 kg

Helpall max: 800 kg Halvpall max: 400 kg

Max: 2500 kg fraktdragande Fraktdragande vikt från vikt/sändning 1 000 kg upp till fordonets Max: 1 000 kg per kolli lastkapacitet (12-39 ton)

Från 1 kg upp till hela laster

Kompletta laster.

Max/mini-mått

Maxlängd: 150 cm, maxlängd + omkrets = 300 cm Mini: 15x11x3,5 cm

Max:150x50x50 cm Mini: 15x11x3,5 cm

Max helpall: 120x80x200 cm (3 st/sändning) Max halvpall: 60x80x150 cm (6 st/sändning)

För kolli <50 kg L=599 cm, B=240 cm, H=220 cm För kolli >50kg L=299 cm, B=240 cm, H=220 cm Max 3,57 m3/kolli och 8,9 m3/sändning

Maxvikt per kolli och sändning begränsas av transportfordonets lastförmåga och vägens bärighet.

Max: 60-64 ton Min: hellaster

280 kg/m3

280 kg/m3

Ingen skrymmeberäkning

280 kg/m3 1950 kg/flm 780 kg/ppl

Skrymme/volymvikt

Max: 600x240x270 cm. (övriga mått mottages efter separat överenskommelse)

0771-345 345

0771-345 345

0771-345 345

0771-345 345

0771-345 345

Kontakt via telefon eller e-post direkt 0410-740 600, till våra produktionskontor. contactrail@dhl.com Kontaktlista

Boka transport

dhlfreight.se

dhlfreight.se

dhlfreight.se

dhlfreight.se

dhlfreight.se

dhlfreight.se Produktionskontor

Spåra transport

dhlfreight..se Kundservice

dhlfreight.se Kundservice

dhlfreight.se Kundservice

dhlfreight.se Kundservice

dhlfreight.se Kundservice

dhlfreight.se Produktionskontor

Fakturaförfrågan

dhlfreight.se Kundservice

dhlfreight.se Kundservice

dhlfreight.se Kundservice

dhlfreight.se Kundservice

Kundservice dhlfreight.se

Produktionskontor

Urval tillvalstjänster

Miljöfrakt, returhantering, varuefter­krav och brevavisering.

Miljöfrakt, avisering, varuefterkrav, ga­rantitjänster, leveransbesked och varuförsäkring.

Miljöfrakt, avisering, varuefterkrav, ga­rantitjänster, leveransbesked och varuförsäkring.

Avisering, varuefterkrav, ga- Avisering, varuefterkrav, rantitjänster, leveransbesked tidsbestämd lastning/lossoch varuförsäkring. ning, termo, farligt gods, helgkörning, leveransbesked och varuförsäkring.

Samtliga tillval - Inrikes Samtliga tillval - Utrikes

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

DHL TRADE FAIRS AND EVENTS Dörr-monter-dörr-transporter till mässor och events i hela världen. 24-timmarsservice. DHL SPECIAL TRANSPORT Skräddarsydda transportlösningar för speciella behov. Tung-, container- och specialtransporter.

360 kg/m3 (Storbritannien, Irland) Ingen skrymmeberäkning, hellaster 3 350 kg/m (Norden) 333 kg/m3 (övriga Europa) 2 000 kg/flm (Norden, Storbritannien, Irland) 1850 kg/flm (övriga Europa) 800 kg/ppl (Norden, Storbritannien, Irland) 740 kg/ppl (övriga Europa)

Kundservice

Oavsett om du behöver hjälp med lagerservice, mässlogistik, flytta en hel fabrik eller hantera tulldokument har vi lösningen för dig.

DHL COLDCHAIN En transportlösning för dig inom Life Science-industrin och täcker alla behov vad gäller temperaturkontroll, säkerhet och hantering under hela logistikkedjan. DHL CUSTOMS Service som täcker samtliga tulltjänster för import, export och transitaktiviteter såväl som konsultation och fiskal representation. DHL STORAGE Kundanpassad lagerservice i Sverige.

Kontakt via telefon eller e-post.

DHL LLP En helhetslösning för alla logistiktKundservice och produktion DHL Rail. jänster och transportslag. Kundservice DHL Rail.

Avisering, leveransbevakning och va- Skräddarsydda logistikupplägg efter ruförsäkring. För extraordinära behov behov. välj DHL Brokerage.

DHL Freight Fashion & Flowers Kundunika logistikupplägg inom området skor och blommor.

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN


Leverans till mottagaren

8

9

DHL FREIGHT - INRIKES

ge DHL terminaler övriga Sveri

DHL FREIGHT INRIKES. Transporter av paket, pallar, stycke- och partigods samt hellaster inom Sverige SÅ HÄR GÅR DET TILL FRÅN BOKNING TILL LEVERANS INOM SVERIGE 15 cm 15 cm

11

cm

11

0771-350 350

cm

3,5 cm

www.dhlservicecenter.s e

3 cm

3,5 cm

Boka Förberedelser

Under transport

120 cm 120cm

50

cm

Upphämtning

80

cm

50 cm

VISA

10

180 cm

100 Efter leverans

20 kg

2500 kg

Leverans

1. Förbered din sändning 35 kg

150 kg

400 kg

800 kg

Oavsett om du skickar paket eller hellaster, levererar DHL ditt gods dagen efter upphämtning till större delen av Sverige. Genom vårt heltäckande nätverk och vårt arbetssätt att systematisera våra inrikestransporter möter vi dina krav på precision och tillförlitlighet. För dig innebär det att vi alltid hanterar ditt gods på samma sätt varje arbetsdag, året runt, samtidigt som vi säkerställer en mycket hög leveransprecision. Med våra smarta tillval ger vi dig dessutom maximal frihet att välja den lösning som passar in i din planering och dina förutsättningar. En effektiv trafikstyrning i kombination med samlastning av gods minskar belastningen på miljön.

• Samtliga kollin i en sändning måste förses med korrekta transportdokument, där avsändare, mottagare, antal kolli och eventuellt egen referens måste framgå tydligt. Transportetikett kan du få via dhlfreight.se vår programvara DHL Multishipping, eget system eller använda manuella etiketter.

2. Boka transport • Boka dygnet runt, snabbt och enkelt genom: dhlfreigt.se, via kundprogramvara eller genom att ringa Kundservice 0771-345 345. • Partisändningar ska bokas dagen innan önskad lastning

3. Upphämtning • Viktigt att gods och transportdokument är förberett och klart när vi kommer och ska hämta din sändning • Vi kan erbjuda dagliga, flexibla och schemalagda hämtningar.*

• Ta reda på vilken inrikesprodukt du ska boka för att få bästa möjliga pris och service. Klicka här. • Väg och mät ditt gods. Om Skrymme • Tänk på hur du förpackar/ emballera ditt gods. Läs mer om hur du förpackar ditt gods. • Vill du veta hur lång tid din transport beräknas ta? Se tidtabell på dhlfreight.se

4. Under transport • Vill du som avsändare eller mottagare se var din sändning befinner sig kan du enkelt söka sändningen på dhlservicecenter.se genom att fylla i referensnummer eller sändningsnummer. Följ ditt gods

5. Leverans • När godset levereras skriver mottagaren sin namnteckning på DHL-förarens handscanner som ger en elektronisk kvittering.* • Viktigt att mottagaren finns på plats vid leverans. Välj till avisering eller leveransbesked om du vill att vi ska kontakta mottagaren innan leverans.

6. Efter leverans • Välj mellan att få din faktura på pdf eller utskriven. • Vill du söka en elektronisk kvittens kan du göra det via dhlservicecenter.se Sök kvittens

• Leverans sker normalt vardagar 7-17. • Om mottagaren hämtar ut gods hos ett Service Point-ombud eller terminal måste legitimation uppvisas. TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

* gäller ej DHL PARTI

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN


10

INRIKES - LATHUND

INRIKES - DHL SERVICE POINT

Lathund för att välja rätt produkt för inrikes transport

Via terminal

1-20

DHL SERVICE POINT är en tjänst för företag som verkar på privatmarknaden. Vi hjälper dig att distribuera alla typer av paket över hela Sverige. Paketen skickas med lastbil till ett av våra in- och utlämningsställen, Service Points, där dina privatkunder sedan hämtar ut paketet när det passar dem. Det är snabbt, säkert och enkelt!

Direkt

Privatperson kg/sdn

Kom närmare dina privatkunder

Företag

DHLSERVICEPOINT

DHL PAKET

DHL PALL

DHL STYCKE

P*

P P P

P P P P P

P P P P P

21-35 36-150 151-999 1000-2500

DHL PARTI

P P

SNABBT, SÄKERT OCH ENKELT

Jag säljer till privatpersoner via min hemsida och vill kunna erbjuda mina kunder att hämta godset på ett utlämningsställe när det passar dem.

Välj vår produkt DHL SERVICE POINT

Jag skickar paket till företag och jag behöver kunna skicka flera paket i samma sändning.

Välj vår produkt DHL PAKET

Jag skickar mitt gods på EUR-pall. Det sticker aldrig ut utanför pallens mått.

Välj vår produkt DHL PALL

• Distribution av paket till privatpersoner • Rikstäckande nätverk med fler än 1 300 Service Points över hela Sverige • Samarbeten med marknadsledande kedjor som ICA, 7eleven och Pressbyrån samt lokala handlare • Samtliga leveranser sker enligt tidtabell • Leverans till större delen av Sverige redan nästa dag • Paketen skickas med lastbil till våra in- och utlämningsställen, våra Service Points • Säkerhet och leveransprecision med automatiskt sorterings- och skanningsystem • Följ sändningen hela vägen på webben • Enkel prissättningsmodell • Avisering via sms eller e-post

För mig är enkelhet i prissättning viktigt. Godset på mina pallar håller sig inom EUR-mått.

Välj vår produkt DHL PALL

Så här går det till:

>2500 * max verklig vikt

Vilken produkt ska jag välja?

AVSÄNDARE

Jag säljer en mängd olika varor och det är svårt för mig att behöva välja produkt.Allt gods skickas på pall.

Välj vår produkt DHL STYCKE

Mina sändningar väger alltid mer än 1 000 kg.

Välj vår produkt DHL PARTI

• Max 20 kg per kolli • Maxlängd 150 cm, maxlängd + omkrets = 300 cm • Minimått 15x11x3,5 cm per kolli och sändning • Samtliga kollin måste kunna maskinsorteras

123456789 123456789

MOTTAGARE

123456789

Avhämtning Avgående DHL terminal

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Mått och vikt

Ankommande DHL terminal

let Gods levereras i normalfal till mottagare via SERVICE POINT dag efter lastning – Mottagare får SMS

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

11


12

INRIKES - DHL PAKET

INRIKES - DHL PALL

När du vill skicka paket

När du vill skicka gods på standard EUR-pallar

Med DHL PAKET får du en heltäckande och konkurrenskraftig lösning för dina paketsändningar inom Sverige. Du kan välja mellan att skicka ett eller flera kollin per sändning.

Med vår produkt DHL PALL kan du som kund enkelt skicka gods lastat på standard EUR-pall. Du kan paketera ditt gods både på hel- och halvpallar och har full spårbarhet ända till mottagaren.

ENKELT, FLEXIBELT OCH PÅLITLIGT

ENKELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

• • • • • • • • •

• Skicka 1-3 helpallar eller 1-6 halvpallar av EUR- pallmått i samma sändning • Kombinera gärna hel- och halvpall i samma sändning upp till en yta motsvarande max 3 EUR-helpallar • Marknadsledande leveranskvalitet • Leverans redan nästa dag* • Transport enligt tidtabell • Full spårbarhet • Daglig, flexibel eller schemalagd upphämtning • Enkel prisstruktur • Skräddarsy din transport med våra tillvalstjänster

Marknadsledande leveranskvalitet Leverans redan nästa dag* Transport enligt tidtabell Full spårbarhet Dörr till Dörr Daglig, flexibel eller schemalagd upphämtning En- eller flerkollisändningar, du väljer Hemleverans via vår aviseringstjänst Skräddarsy din transport med våra tillvalstjänster

13

Mått och vikt • Maxvikt/kolli: 35 kg (verklig vikt) • Maxvikt/sändning: 150 kg (0,53 m3) • Maxmått/kolli: L= 150 cm, B= 50 cm H= 50 cm • Minmått/kolli: L=15 cm, B=11 cm, H=3,5 cm • Samtliga kollin måste kunna maskinsorteras

* avvikelser kan förekomma

Mått och vikt • Maxvikt helpall: 800 kg • Maxvikt halvpall: 400 kg • Helpall maxmått: L=120 cm, B= 80 cm, H=200 cm • Halvpall maxmått: L= 60 cm, B=80 cm, H=150 cm • Inga utstickande föremål

* avvikelser kan förekomma

Så här går det till:

Så här går det till:

AVSÄNDARE

123456789

123456789

MOTTAGARE

AVSÄNDARE

Leverans till mottagaren

Avhämtning Avgående DHL terminal

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

123456789 123456789

MOTTAGARE

123456789

123456789

Ankommande DHL terminal

Avhämtning Avgående DHL terminal

Ankommande DHL terminal

Leverans till mottagaren

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN


14

INRIKES - DHL STYCKE

INRIKES - DHL PARTI

När du vill skicka stort med smått

När du vill skicka stora sändningar

DHL STYCKE ger dig stor frihet genom att låta stort och smått gå med samma transport och därmed sparar du både tid och pengar.

DHL PARTI är alternativet för dig med partigods och hellaster med en fraktdragande vikt från 1 000 kg. DHL Freight transporterar ditt gods direkt från avsändare till mottagare utan att gå via terminal.

EN FLEXIBEL PRODUKT MED FÅ BEGRÄNSNINGAR

ENKLA DIREKTLEVERANSER

• Sändningsvikt 1-2500 kg • Ett eller flera kolli • Olika typer av kolli kan hanteras, t.ex. pallar i olika dimensioner, lådor, kartonger, burar, långgods etc. • Marknadsledande leveranskvalitet • Leverans redan nästa dag* • Transport enligt tidtabell • Full spårbarhet • Daglig, flexibel eller schemalagd upphämtning • Skräddarsy din transport med våra tillvalstjänster

• Partigods och hellaster med en fraktdragande vikt från 1 000 kg • Transport av gods direkt från avsändaren till mottagaren • Produceras inom DHL:s egna partigodsnätverk • Schemalagda, dagliga avgångar med leverans dagen efter • Systematiserat nätverk, centralt kontrollerat • Full spårbarhet genom att godset skannas • Skräddarsy din transport med våra tillvalstjänster

Mått och vikt • Maxvikt/kolli: 1000 kg (3,57 m3) • Maxvikt/sändning: 2500 kg (8,93 m3) • Maxmått/kolli: <50kg L=599 cm B=240 cm H=220 cm • Maxmått/kolli: >=50kg L=299 cm B=240 cm H=220 cm

Mått och vikt • Partigods och hellaster med en fraktdragande vikt från 1 000 kg • Maxmått per kolli L=600 cm B=240 cm H=270 cm (Större dimensioner måste överenskommas separat.) • Maxvikt per kolli och sändning begränsas av transportfordonets lastförmåga och vägens bärighet.

* avvikelser kan förekomma

Så här går det till:

Så här går det till:

AVSÄNDARE

123456789

123456789 123 4 5 6 7 8 9

MOTTAGARE

AVSÄNDARE

Leverans till mottagaren

Avhämtning Avgående DHL terminal

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

123456789

MOTTAGARE

123456789

123456789

Avhämtning

Leverans till mottagaren

Ankommande DHL terminal

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

15


16

INRIKES - TILLVAL

17

INRIKES- TILLVAL

Skräddarsy dina transporter helt efter dina behov

Tillval Gröna Ton

Bidra till miljön genom att köpa en miljöanpassad transport, där DHL använder förnybara drivmedel i transportsystemet.

Helgkörning

När du som kund vill dra fördel av helgöppen verksamhet, erbjuder vi helgkörning av partigods.

Hämtning och terminalbehandling av partigods

När du som kund begär att få ditt gods inhämtat och inkört till DHL-terminal

Inbärning

Vi levererar kollin som inte överstiger 25 kg in i mottagarens lokaler.

Kringtjänster terminal

När du vill ha hjälp med sortering, märkning, vägning/ mätning av gods m.m.

Lastning/lossning på icke ord. arbetstid

När du vill ha lastning och lossning på annan tid än helgrfria vardagar (07.00-17.00)

Leveransbesked

Förare kontaktar mottagaren per telefon 15-30 min innan leverans.

Leveransbevakning

Du kan få kontroll över din sändning genom hela transportkedjan direkt via sms eller e-post.

Leverans till privatperson

Vi levererar godset hem till mottagaren under dagtid (07-17) vardagar.

Leverans utan kvittens

Vi kan leverera godset till mottagaren även om denne inte är på plats vid leveranstillfället.

Loss- och lasthjälpmedel

Om du behöver loss- och lasthjälpmedel, kan vi erbjuda dig det.

Miljöfrakt

Skicka dina paket med DHL Miljöfrakt och reducera utsläppen här och nu.

P

Mottagarbetald frakt

När du vill att vi fakturerar mottagaren istället för avsändaren.

P

Pallsystem (PÖS)

Vi tar hand om palltransaktioner mellan avsändares och mottagares pallkonton.

POD – Leveransbevis

När du som beställare vill ha fysisk kvittens på fraktdokument.

Temperaturkontrollerad transport

När du behöver ha temperaturkontrollerade transporter som Termo Värme och Termo Kyla.

Tidsbestämd lastning och lossning

För sändningar som du skickar med DHL PARTI kan vi erbjuda tidsbestämd lastning och lossning.

Transportstöd

När du vill ha underlag för ansökan om transportstöd.

Varuefterkrav

Vi tar betalt för godset i samband med leverens och överför sedan beloppet till betalningsmottagaren.

P

Varuförsäkring

När du vill teckna en separat varuförsäkring som ger dig ett ekonomiskt skydd och extra trygghet.

P

Vi kan erbjuda dig och dina kunder ytterligare enkelhet, flexibilitet och pålitlighet genom vårt stora utbud av tillvalstjänster. Kanske har din kund uttryckt speciella önskemål om hur leveransen skall utföras eller kanske vill du ge dina kunder en marknadsledande service genom anpassade godsleveranser? Nedan presenterar vi alla våra tillval som du kan välja till för att anpassa dina transporter helt efter dina behov.

Tillval

Beskrivning

DHL DHL SERVICE PAKET POINT

Annan fraktbetalare

När du vill att vi fakturerar en tredje part, dvs vare sig avsändare eller mottagare.

Avhämtas terminal

När du vill ge mottagaren valmöjligheten att själv hämta sin sändning på vår terminal.

Avisering

När du vill att vi kontaktar din mottagare via sms eller telefon innan leverans.

Bakgavellift lastning/ lossning

Vi kan erbjuda lastning/lossning med bakgavellift för sändningar med en fraktdragande vikt som inte överstiger 14 ton.

Centralfakturering

Vi kan samordna dina fakturor från olika delar av landet till en faktura per vecka för avgående och ankommande sändningar.

P

Extra bemanning

När du behöver extra hjälp vid lastning och lossning samt inbärning av kolli överstigande 25 kg.

P

Farligt Gods

Vi kan hantera sändningar som klassas som Farligt gods.

Farligt gods i begränsad mängd

Farligt gods i begränsad mängd (som t.ex. hårspray och viss kosmetika) kan du skicka med alla våra produkter.

Garantitjänster (G7, G10, G12)

När du vill vara säker på att sändningen garanterat levereras till mottagaren innan överenskommet klockslag.

P P

P

P P P

DHL PALL

DHL STYCKE

DHL PARTI

P P P

P P P

P

P

P

Beskrivning

DHL DHL SERVICE PAKET POINT

P

P P

P P

P P

P

P

P

P

P

P

P

DHL PALL

DHL STYCKE

DHL PARTI

P

P P P

P

P

P

P P P P P P P

P P P P P P P

P P P P P

P P P P

P

P

P P P P P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P P P P P P P

P P P P P P

Läs mer om våra tillval i broschyren Inrikes Tillval och Tillägg som du hittar här

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN


18

INRIKES -TILLVAL MILJÖ

INRIKES - PALLÖVERFÖRINGSSYSTEM

Riktig miljöfrakt reducerar utsläppen

Pallöverföringssystem - PÖS

Effektivt miljöarbete bygger på samarbete – eller CO2llaboration som vi kallar det. För oss räcker det inte med att bara kompensera för det CO2-tillskott som våra transporter skapar. Med DHL Miljöfrakt kan vi tillsammans med dig och dina kunder reducera utsläppen – här och nu. I praktiken styr vi om transporter som går på fossila bränslen till lastbilar som körs med förnyelsebara drivmedel. Ett arbete som ger garanterade miljövinster – allt kontrollerat och verifierat av oberoende part.

Vill du att vi administrerar dina tompallar? Anslut dig till vårt pallöverföringssystem (PÖS).

SÅ HÄR FUNGERAR DHL MILJÖFRAKT DHL Miljöfrakt är en del av våra produkter DHL SERVICE POINT, DHL PAKET och DHL PALL. Nu kan du som kund till DHL genom Miljöfrakt på ett mycket konkret sätt minska tillskottet av växthusgaser. Priset baseras på vad det i genomsnitt kostar att miljöeffektivisera transporten med hänsyn till vikt och sträcka. Du kan se det som att vi erbjuder marknaden ett visst antal miljöfraktsandelar där varje andel motsvarar en försändelse. Antalet tillgängliga andelar är direkt kopplat till hur många bilar och vilken kapacitet vi för stunden kan erbjuda av förnyelsebar frakt – dag för dag, timme för timme.

EN GEMENSAM RESA Eftersom dina kunder i praktiken köper andelar och inte en viss sträcka har vi möjlighet att optimera miljöarbetet. Var som helst i vårt inrikesnät kan vi byta ut ett fossilt transportavsnitt med fordon som går på förnyelsebara bränslen. För varje andel vi säljer täcker vi upp med transporter som minskar tillskottet av skadliga växthusgaser. Och ju fler andelar som går åt desto snabbare blir vår gemensamma resa mot ett hållbart transportsystem. TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

KORTA FAKTA • DHL Miljöfrakt minskar utsläppen i dag • Frakt på förnyelsebara drivmedel • Garanterade miljövinster • Kontrollerat genom oberoende part • Lätt att boka samt göra tjänsten valbar om du har en e-handelssajt • Enkelt att välja till Miljöfrakt när du bokar din sändning

Gröna Ton är vår tjänst för dig som har större sändningar än paket och vill ha en miljöanpassad transport. Läs mer här

SÅ FUNKAR DET Inom PÖS kontrollerar vi inrikesflödena av godkända EUR-pallar vid transporter mellan avsändare och mottagare. För att det ska fungera måste både avsändare och mottagare vara anslutna till tjänsten. Som medlem i PÖS betalar du antingen en fast avgift per pallrörelse eller en procentsats på det fraktbelopp vi debiterat dig. Som kund kan du ha en pallskuld till DHL eller ett tillgodohavande av pall. Det innebär att du har pallar i DHL:s pallöverföringssystem. Vare sig du har en pallskuld till oss eller ett tillgodohavande är tio tompallar den minsta kvantitet du kan skicka eller beställa.

Vill du läsa mer eller ansluta dig till vårt pallöverföringssystem?

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

19


20

DHL FREIGHT - UTRIKES

DHL FREIGHT - UTRIKES

DHL FREIGHT UTRIKES Vi förbinder Europa, Nordafrika och Mellanöstern SÅ HÄR GÅR DET TILL FRÅN BOKNING TILL LEVERANS 15 cm 15 cm

11

cm

11

cm

3,5 cm

www.dhlservicecenter.se

3 cm

3,5 cm

Boka Förberedelser

Under transport

120 cm 120cm

50

cm

Upphämtning

80

cm

50 cm

VISA

10

180 cm

100 Efter leverans

20 kg

Leverans

2500 kg

1. Förbered din sändning

35 kg

150 kg

400 kg

800 kg

Med vår utrikesprodukt DHL EUROCONNECT når du hela Europa samt delar av Nordafrika och Mellanöstern som ger dig tillgång till ett nätverk som förbinder mer än 50 länder och 160 terminaler. Du bokar dessutom direkt till något av våra fem produktionskontor, där våra specialister även kan ge dig snabba och raka besked på andra frågor kopplade till transporten. Oavsett om det handlar om styckegods, partigods eller hellaster erbjuder vi säkra, flexibla och kostnadseffektiva transportlösningar på väg.

• Samtliga kollin i en sändning måste förses med korrekt fraktsedel/ CMR och adressetikett. • Till länder utanför EU krävs även: - Handelsfaktura med exportörsdeklaration. - Enhetsdokument (ED) eller Export Accompa- nying Document (EAD). - Eventuellt ytterligare dokument som krävs för den enskilda transporten. - Information kring vilken dokumentation som krävs för olika länder kan fås via tullverket.se eller våra produktionskontor.

2. Boka transport • Bokning sker via dhlsfreigt.se, telefon eller e-post till något av våra produktionskontor beroende på vilket land det gäller. Kontaktlista hittar du här • Det går även bra att boka via DHL Multishiping eller eget system.

3. Upphämtning • Upphämtning med bakgavellift. • Upphämtning i områden med begränsad framkomlighet. • Möjlighet att själv lämna in på terminal.

• Vill du veta vad din sändning beräknas kosta, kan du kontakta våra produktionskontor här för att få engångspris.

• Tänk på hur du förpackar/ emballerar ditt gods. Läs mer i avsnittet Hur du förpackar ditt gods

4. Under transport • Vill du som avsändare eller mottagare se var din sändning befinner sig kan du enkelt söka sändningen på dhlservicecenter.se genom att fylla i referensnummer eller sändningsnummer. Gäller endast terminalhanterat gods. För att söka partigods, ring något av våra produktionskontor.

5. Leverans

6. Efter leverans

• Tidslossning kan fås till vissa länder, kontakta våra produktionskontor för mer information.

• Välj mellan att få din faktura på pdf eller utskrift per post.

• Leverans med bakgavellift.

• Det går även att få fakturering till tredje part.

• Leverans till områden med begränsad framkomlighet.

• Kontakta våra produktionskontor

• Möjlighet att hämta på terminal.

Följ ditt gods

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

21


22

UTRIKES -EUROCONNECT

UTRIKES - EUROCONNECT TILLVAL

När du vill skicka gods utrikes

Anpassa din utrikestransport efter dina behov

DHL EUROCONNECT erbjuder ett heltäckande nätverk och högfrekventa avgångar. Det spelar ingen roll om godset ska till Dubai eller Oslo, stora eller små sändningar - vi levererar dina sändningar tryggt och säkert.

SÄKERT, ENKELT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT • Vägtransport av styckegods, partigods och hellaster till och från Europa, Mellanöstern och Nordafrika • Eget nätverk med pålitliga förbindelser och frekventa avgångar • Fasta ledtider dörr-till-dörr • Dagliga avgångar mellan de största affärsregionerna i Europa • Stor geografisk täckning • Spårning online för terminalhanterat gods • Du kan enkelt och smidigt boka och skriva ut fraktdokument via våra e-tjänster. • Kunnig och engagerad personal hanterar dina sändningar från A-Ö

• Cross-Trade - du kan enkelt skicka sändningar mellan länder och betala i Sverige, då vi erbjuder sändning och fakturering genom tredje part/land. • Skräddarsy din transport med våra tillvalstjänster

Mått och vikt • Styckegods, partigods och hellaster • Maxvikt per kolli begränsas av transportfordonets lastförmåga och vägens bärighet.

Så här går det till:

Avsändare

IGW

IGW

Mottagare AT

AVT

AVT= avgående terminal; IGW Internationell gateway; AT= Ankommande terminal

Utgående

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Transit

Inkommande

Tillval

Beskrivning

Anpassad Performance-rapport

Månadsuppföljning av ledtider mot tidtabell.

Avisering

När du vill att leverans av en sändning ska aviseras till mottagaren i Sverige eller utomlands.

Bakgavellift

Vanligtvis för partigods där lokala regler hindrar oss från att köra ut godset direkt till kund.

Farligt gods

Vi hanterar sändningar innehållande farligt gods.

FCR (Forwarder´s certificate of receipt)

Speditörsintyg som används då säljaren önskar kontantbetalning av köparen, innan godset levereras.

Garantitjänster (G7, G10, G12)

När du vill att godset skall levereras före kl. 07.30, kl. 10.00 eller kl. 12.00 (endast import).

Hanteringstjänster på terminal

Vi kan åta oss diverse kringtjänster på terminal, som neutralisering, märkning och hantering.

Helgkörning

När gods måste lastas eller lossas under lördag, söndag eller övrig helgdag.

Importförtullning i utlandet

Vi kan ombesörja förtullning i utlandet om du sålt en vara och det är meningen att du skall betala kostnaden för genomförandet av själva förtullningen.

Intrastat

Om ditt företag enligt SCB är skyldig att lämna rapport om din handel med övriga EU-länder utför vi era intrastatredovisningar löpande.

Intrastat statnummer

Om din intrastat omfattar flera varuslag (statistiska nummer) debiterar vi en extra kostnad per varupost.

Kringtjänster Terminal (M)

När du vill att vi t.ex. ska packa om eller sortera gods eller utföra annat arbete som inte är standard.

Kvalitetssäkrad förvaring

Om du som kund har tullager typ E kan vi överföra din sändning direkt från vårt lager.

Leveransbevakning

Bevakning av enskild sändning från avsändare till mottagare.

Neutralisering

Då du vill att vi ska neutralisera sändningar så att mottagaren inte kan se vem som är ursprunglig leverantör.

POD (Proof of Delivery)

Vi tar fram fysisk kvittens på fraktdokument.

Statnummer

Om din deklaration (se ovan) omfattar flera varuslag (statistiska nummer) debiterar vi en extra kostnad per varupost i deklarationen.

Steg 1-deklaration

Förenklad deklaration som kräver att du eller något annat ombud lämnar en kompletterande deklaration inom fastställd tid.

Transiteringavslut

Om du som kund har eller vill inrätta eget tullager kan vi hantera Tullverkets krav på elektronisk kommunikation för din räkning.

Stämpling varu-/ursprungscertifikat

Om du vill ha vår hjälp med att få ditt certifikat (EUR/ATR) stämplat av svensk tullmyndighet.

Tidslossning

För lossnings-/lastningstid utöver standard kl. 07-17.

Tillval Import/ Export, inkl. ett statnummer

Vi registrerar och sänder tulldeklaration för Import resp Export till Tullverket. Låt detta Tillval bli en integrerad del i logistikkedjan så får du en minimal störning i transportflödet.

Tillägg för megatrailer

Då du behöver en trailer med en inre lasthöjd på upp till 3 m eller extra lastvolym 99,5 m3 (luftvolym).

TIR-Carnet

Vi svarar för att din TIR-carnét blir hanterad enligt Tullverkets krav.

Transitering

Om du vill att vi ska transportera oförtullat gods från ditt/lagerhavares tullager och vi upprättar transitering.

Varuförsäkring

Vi erbjuder en tilläggsförsäkring till ansvarsförsäkringen enligt CMR.

Ändring av transportuppdraget

När fraktbetalaren önskar förändring av transportuppdraget efter dess start.

Överlåtelse

Om du önskar att någon extern part ska utföra tulldeklaration under pågående transport (OBS! Kan medföra störningar i transportflödet).

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

23


24

UTRIKES - DHL BROKERAGE

UTRIKES - JÄRNVÄGSFRAKT

När du behöver en snabb och unik transportlösning

Järnvägsfrakt inom Europa och österut

Ibland uppstår extraordinära behov där tid och hantering är avgörande faktorer. Omständigheter som gör att ditt gods kräver speciella transporter. Det är vid dessa tillfällen, när de ordinarie transportsystemen inte räcker till, som du kan använda DHL BROKERAGE. Vi transporterar i princip vad som helst, när som helst, vart som helst och nästan hur som helst. Vi skräddarsyr en lösning exakt efter dina behov, från gång till gång.

DHL RAIL erbjuder totala logistikupplägg där merparten av transporten sker på järnväg. Vi ser över ditt företags behov av hållbara transporter och tar fram skräddarsydda lösningar som hjälper dig och ditt företag att möta era miljömål. Självklart är resultaten av våra transporters miljöpåverkan tillsammans med era miljömål mätbara.

NÄR DU BEHÖVER EN SPECIALLÖSNING

KVALITET OCH BRA SERVICE

MILJÖPLANERADE TRANSPORTER

• Logistikupplägg baserade på järnväg • Hög kvalitet och pålitlighet • Inhämtning/ distribution, terminalhantering/ lagring • Miljökalkyler, både före och efter transporten • Olika lastbärare för både intermodala och konventionella transportlösningar, terminaler och nätverk som ger både dig och oss flexibilitet och möjlighet att uppfylla även dina kunders behov • Vi kapacitetsäkrar ditt transportbehov • Lång erfarenhet och expertkunnande av hållbar logistik • Övervakning och planering av dina leveranser och möjlighet till beprövade och väl fungerande upplägg. • Paneuropeisk närvaro inkl. CIS-länderna, vilket ger den räckvidd som behövs • Beredskap vid transportstörningar för att i största möjliga mån säkra dina transporter • Bulktransporter och andra specialtransporter där särskilda säkerhetsrutiner ingår

Vid varje transporttillfälle skickar vi dig en miljökalkyl, som motsvarar den minskade mängden energiåtgång och koldioxidutsläpp som sker när du väljer DHL RAIL.

• Snabb transport inom 24-72 timmar utan omlastning • När tidsfaktorn är till 99 % avgörande för transporten • Lastning och lossning efter önskemål - dygnet runt, sju dagar i veckan • Från små sändningar till full bil • Prisvärt i relation till nyttan • Ett mycket starkt alternativ till flyget • Återrapportering när godset är lossat

Fokus ligger i första hand på transportlösningar till och från Kontinenten och Norden. Kanske finns ditt gods i Flen, men måste vara i Paris eller München imorgon. Eller också kan det gälla 15 ton som omedelbart måste transporteras från södra Frankrike till Lindesberg. Det ordnar vi snabbt och säkert, med hjälp av vårt breda kontaktnät för specialtransporter.

Kontakta oss Telefon: 042-495 3415/3332 Fax: 042-495 3712 E-post: brokeragese@dhl.com

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Kontakta oss Telefon: 0410-740 600 E-post: contactrail@dhl.com

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

25


26

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS

ATT TÄNKA PÅ när du ska skicka gods

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS

Att komma igång - och tänka på FÖR DIN SÄNDNING

PTa reda på vilken produkt du ska boka för att få bästa möjliga pris och service.

Se vår produktöversikt

PMät och väg godset innan bokning så att både du och vi kan planera på bästa sätt.

Se "Vad är skrymme"

PTänk på att emballera ditt gods rätt för att undvika skador på ditt och andras gods.

Läs mer i vårt avsnitt "Hur du förpackar ditt gods"

PVia vår tidtabell på dhlservicecenter.se kan du ta reda på när din inrikessändning

beräknas vara framme. Se tidtabellen här

BOKA TRANSPORT

PVälj till en extra försäkring om du skickar värdefullt gods för att få ekonomisk trygghet.

Läs mer

PDu kan boka och skriva ut fraktdokument via dhlfreight.se

DHL Multishipping, annan godkänd e-lösning eller via vår Kundservice 0771-345 345.

PVid bokning är det viktigt att korrekta hämtnings- och leveransinstruktioner lämnas som adressuppgifter, portkod, framkomlighet etc.

PSe till att frakthandlingar innehåller rätt uppgifter för att slippa onödiga kostnader

En transport innehåller många olika delar och ibland kanske det upplevs som att det är mycket att tänka på. I det här avsnittet får du information som kan underlätta och hjälpa dig med att förbereda din sändning, boka, spåra med mera.

och förseningar. Läs mer om fraktsedeln här

PVill du ha din inrikessändning framme innan ett visst klockslag kan du välja någon av

våra tillvalstjänster. Läs mer

UNDER OCH EFTER TRANSPORT

PPå webben, DHL Multishipping eller via vår Kundservice 0771-345 345 kan du få veta

vart din sändning befinner sig. Gå till "spåra sändning"på www.dhlfreight.se

PVar noga med att transportdokumentets uppgifter om bland annat antal och slag

stämmer överens med det avlämnade. På begäran kan DHL (och/eller ombud) bekräfta och kvittera mottagna kollin.

PGranska alltid kolliantal och emballage när du tar emot gods och notera eventuell förlust, skada och/ eller emballageskada på fraktsedeln/handskannern. För eventuell reklamation, läs mer här

PDet är även viktigt att din mottagare är på plats och förberedd på att ta emot godset när leveransen kommer.

PHar du frågor kring din inrikes faktura kan du ställa dem direkt på dhlfreight.se

Anmäl om du vill ha pdf-faktura här

PVill du söka en elektronisk kvittens kan du göra det här TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

27


28

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS- SÅ HÄR BERÄKNAS DITT PRIS

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS - SÅ HÄR BERÄKNAS DITT PRIS

Så här beräknas ditt pris

För att du som kund ska veta vad din sändning kommer att kosta och för att vi på DHL Freight ska kunna lastplanera på bästa sätt, är det viktigt för oss att veta dels hur mycket godset väger men även vilken plats godset tar i anspråk på lastbilens flak. 123456789

VAD ÄR SKRYMME Skrymme är ett begrepp i transportbranschen som beskriver hur stor plats godset tar uttryckt i kg, den s.k. skrymmevikten. Ibland kanske du skickar stora paket som väger lite, men som tar upp väldigt mycket plats (skrymmande gods). Fraktdragande vikt är den vikt sändningen faktureras efter, alltså den högsta vikten mellan verkligvikt och skrymmevikt. Den fraktdragande vikten för en sändning är summan av den fraktdragande vikten för respektive kolli. Skrymme anges antingen som flakmeter, pallplats, kubikmeter eller långgods.

FLAKMETER Flakmeter förkortas flm och är ett mått på den yta i lastbäraren som godset tar i anspråk. En flakmeter avser således en längdmeter på ett lastbilsflak med lastbärarens fulla bredd och höjd. Flakmeter används huvudsakligen för beräkning av skrymmevikt när kubikmeter och pallplats inte är tillämpbart. Det kan t.ex. gälla för transport av möbler, maskiner, ömtåligt gods etc. som överstiger en höjd av 125 cm inrikes och 100 cm utrikes eller är förpackat på ett sätt som försvårar lastning av annat gods ovanpå, dvs. godset förbrukar hela den lastyta som tagits i anspråk.

PALLPLATS

KUBIKMETER

Pallplats förkortas ppl och är på samma sätt som flakmeter (flm) ett mått på den yta i en lastbärare som godset tar i anspråk. Pallplats används enbart som ett begrepp för standard EUR-pallar (120x80 cm) och en pallplats är således ett uttryck för den yta som EURpallen tar i anspråk. Pallplats används för beräkning av skrymmevikt för EUR-pallar när kubikmeter inte är tillämpbart. Det kan t.ex. gälla för transport av möbler, maskiner, ömtåligtgods etc. som är lastat på EUR-pallar och överstiger en höjd av 125 cm inrikes och 100 cm utrikes eller är förpackat på ett sätt som försvårar lastning av annat gods ovanpå, dvs. godset förbrukar hela den lastyta som tagits i anspråk (ej stapelbart).

Kubikmeter är ett mått för den volym (m3) som godset tar i anspråk. Kubikmeter används för beräkning av skrymmevikt för samlastningsbart gods, dvs. gods som bedöms kunna lastas tillsammans med annat gods utan att gå sönder eller riskerar att skada annat gods. Det kan t.ex. gälla kartonger, plockgods, stapelbara pallar <125 cm, etc. • Inrikes 1 kubikmeter = 280 kg • Utrikes 1 kubikmeter = 360 kg (Storbritannien och Irland) • Utrikes 1 kubikmeter = 333 kg (Övriga Europa) • Utrikes 1 kubikmeter = 350 kg (Norden)

• Inrikes 1 pallplats = 780 kg • Inrikes 1 flakmeter = 1950 kg • Utrikes 1 flakmeter = 2000 kg (Norden, Storbritannien och Irland)

• Utrikes 1 pallplats = 800 kg (Norden, Storbritannien och Irland)

200 cm

10

0c

• Utrikes 1 pallplats = 740 kg (Övriga Europa)

• Utrikes 1 flakmeter = 1850 kg (Övriga Europa)

m

50 cm

Flakmeter beräknas enligt:

Längden m (L) x Bredden m (B)/2,40 (flakets bredd) x kg/flm → Exempelvis för en inrikessändning med måtten: 240 x 120 cm beräknas skrymmevikten som 2,4 x 1,2/2,4 m x 1950 kg/flm = 2340 kg För ytterligare information se DHL produktspecifika uppdragsvillkor under Pris och prisberäkningsregler eller ring DHL på 0771-345 345.

Kubikmeter beräknas enligt:

Längden m (L) x Bredden m (B) x höjden m (H) → Exempelvis för en samlastningsbar inrikessändning med måtten L=2,0 m B=1,0 m och H=0,5 m så beräknas skrymmevikten som 2,0 x 1,0 x 0,5 x 280 kg/m3 = 280 kg

Pallplats beräknas enligt:

För inrikesgods gäller att ej stapelbara EUR pallar eller EUR pallar >125 cm skrymmeberäknas efter pallplats → Exempelvis för en inrikessändning bestående av 2 EUR pallar med en höjd överstigande 125 cm så beräknas skrymmevikten som 2 pallar x 780 kg per pallplats = 1560 kg.

För ytterligare information se DHL produktspecifika uppdragsvillkor under Pris och prisberäkningsregler eller ring DHL på 0771-345 345.

För ytterligare information se DHL produktspecifika uppdragsvillkor under Pris och prisberäkningsregler eller ring DHL på 0771-345 345.

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

29


30

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS -VAD ÄR SKRYMME?

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS - TILLÅTNA GODS

Vilka godsslag får jag skicka med DHL FREIGHT?

Så här beräknar du ditt pris - långgods

Sändningar som innehåller kollin med längder över 3 meter hanteras som så kallat långgods och skrymmevikten beräknas för dessa kollin enligt gällande långgodsregler. Övriga kolli i samma sändning beräknas enligt normala prisberäkningsregler och fraktvikten för dessa läggs sedan ihop med långgodset till en total fraktdragande sändningsvikt.

INRIKES Kollits bredd

Fraktdragande vikt per kolli

Fraktdragande vikt per längdmeter

Kollilängd 3,0-5,99 m samt verklig vikt <50kg

Kollilängd 3,0-5,99 m samt verkligt >50 kg samt kollilängd 6,0-12 m oavsett vikt

1-40 cm

200 kg

325 kg

41-80 cm

400 kg

650 kg

81-120 cm

600 kg

975 kg

121-160 cm

800 kg

1300 kg

161-240 cm

900 kg

1950 kg

Exempel: En sändning innehållande två kolli, ett rör (7 m långt och 20 cm brett, 60 kg) samt en pall (1,20 x 0,80 x 1,10, 100 kg) beräknas enligt följande: Rör = 325 x 7 = 2 275 kg Pall = 1,20 x 0,8 x 1,10 x 280 = 296 kg Totalt = 2 275 + 296 = 2 571 kg

UTRIKES Gods mellan 3,0 meter och 5,99 meter med en vikt som överstiger 50 kg och gods mellan 6,0 meter och 13,6 meter oavsett vikt beräknas enligt nedan*):

Norden/Storbritannien/Irland

Övriga Europa

Kollits bredd i cm

Kg per längdmeter

Kollits bredd i cm

Kg per längdmeter

1-40 cm

400 kg

1-40 cm

400 kg

41-80 cm

667 kg

41-80cm

617 kg

81-120 cm

1000 kg

81-120 cm

925 kg

121-160 cm

1333 kg

121-160 cm

1233 kg

161-240 cm

2000 kg

161-240 cm

1850 kg

Exempel: Om godset är 50 cm brett och 4 meter långt räknar du ut vikten enligt följande: 4 meter x 667 kg = 2 668 kg.

Exempel: Om godset är 50 cm brett och 4 meter långt räknar du ut vikten enligt följande: 4 meter x 617 kg = 2 468 kg.

*) Om godsets bruttovikt överstiger fraktdragande vikt enligt långgodsregeln, beräknas frakten efter bruttovikt.

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

För den allmänna säkerheten i vår transportkedja ställer vi vissa krav på hur godset skall emballeras och vilka varuslag vi transporterar. En felaktigt emballerad sändning riskerar inte bara att skada uppstår på just ditt gods, utan även på andra kunders gods. Dessa instruktioner skall inte ses som inskränkningar i vår service utan som hjälp för att, i så stor utsträckning som möjligt, minimera risken för skada genom att emballera godset på ett korrekt sätt.

Tänk till att börja med på att godset alltid skall vara emballerat på ett sådant sätt att det tål normal transporthantering (inklusive maskinell sortering) och lastsäkring för avsett transportslag samt inte skadar annat gods. DHL är inte ansvarigt för skada som uppstår på grund av frånvaro eller bristfällighet i emballage eller annan förpackning.

GODS SOM KRÄVER SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE

GODSSLAG SOM INTE ACCEPTERAS (GENERELLT)

Om du efter att ha läst denna instruktion fortfarande är osäker på om ditt emballage verkligen är anpassat till innehållet ber vi dig kontakta Innventia*2 eller annan 3:e part för rådgivning hur du på bästa sätt emballerar ditt gods.

• Levande djur • Kvarlevor från människa eller djur • Farligt avfall • Kontanta medel • Värdepapper • Personliga effekter / flyttsaker

Farligt gods*1, brandfarlig och explosiv vara*1, temperaturkänsligt gods*1, vapen, avfall, värdeföremål, levande växter, färskvaror, tobak, alkohol samt gods för vilket lagliga restriktioner gäller för införsel till eller utförsel från Sverige eller inrikes.

*1 Accepteras ej för DHL PAKET, DHL SERVICE POINT. 2 * http://www innventia.se

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

31


32

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS - EMBALLAGE

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS - EMBALLAGE

Så här paketerar du ditt gods Emballageinstruktioner

Emballageinstruktioner för gods lastat på pall

En av anledningarna till våra optimerade logistikflöden är effektiv lastning av våra fordon. I vår ständiga strävan att erbjuda en så säker och snabb transport som möjligt är ett korrekt emballerat gods en förutsättning. En felaktig emballerad sändning riskerar inte bara att skada uppstår på just ditt gods, utan även på andra kunders gods. Tänk på att DHL inte ansvarar för skada som uppkommit på grund av bristfälligt emballage. Här följer instruktioner om hur du på bästa sätt förpackar ditt gods för att minimera risken för skada.

123456789

EMBALLAGE PALLGODS Tyngre försändelser eller sådant gods som inte kan maskinsorteras måste transporteras på ett stabilt sätt för att högsta säkerhet skall kunna garanteras längs transportvägen. Stabilitet skapas genom att lasta godset på lastpallar.

EMBALLAGE PAKETGODS Vårt transportsystem för paketgods bygger på snabbhet och effektivitet och är utformat för automatsortering. Paketen måste därför vara emballerade för att klara maskinsortering och följa våra restriktioner för transporterbart gods.

KRAV PÅ YTTEREMBALLAGE • Emballaget skall vara av ett styvt och tåligt material som klarar normal godshantering, samlastning, automatsortering och lastsäkring. • Emballaget får vid upphämtning inte vara skadat på något sätt. Då skyddar det inte innehållet tillräckligt, och godset kan skada personal och annat gods. • Emballaget skall vara anpassat till innehållets vikt och storlek. Är det underdimensionerat kan det spricka och skada godset. Är det överdimensionerat är innehållet kanske inte fixerat, vilket också kan orsaka skador. • Skadat emballage ersätts inte av DHL, eftersom det inte betraktas som en del av varan utan finns där för att skydda innehållet i den normala transporthanteringen. • Godset skall omslutas av stötdämpande material inne i paketet, eftersom det utsätts för stötar under automatsorteringen. Om paketet innehåller flera artiklar måste varje del förses med stötdämpande material.

• Vätskor skall alltid förpackas i emballage speciellt avsett för sådant gods och omslutas med absorberande material så att det inte uppstår läckage vid en eventuell skada. Uppstår läckage orsakar det även skada på andras gods och leder till sanering av terminal och utrustning.

Vad är en pall?

En pall skall kunna hanteras med en truck, pallyft eller annat maskinellt lasthjälpmedel. För att pallen skall kunna hanteras maskinellt skall den vara en låg plattform, dock minst 15 cm hög. Materialet kan vara trä, plast, metall, fiberplatta eller kombinationer av dessa. Den pall som används måste också vara konstruerad på ett sådant sätt att den tål normal lastsäkring med spännband.

• Emballaget skall vara tillräckligt stort för att rymma DHL:s adressetikett. Etiketten skall vara fullt synlig, läsbar och möjlig att scanna, vilket innebär att den inte får vara vikt eller skrynklig.

123456789

123456789

• Emballaget får inte förslutas med hjälp av annat än material avsett för detta ändamål. Förslutning med till exempel snören eller rep accepteras inte då sådant riskerar att fastna i sorteringsanläggningen och därmed orsaka skada både på personal och utrustning samt ditt och andras gods. 123456789

• Extrabudskap utöver adressetiketten, till exempel ”Denna sida upp” fungerar inte, eftersom godset sorteras maskinellt och transporteras i paketburar.

123456789

Europall

Inom Europa finns en standardstorlek för pallar: längd 120 cm, bredd 80 cm, höjd 15 cm. För maximal lastbar höjd se produktspecifika villkor för respektive produkt.

Vad skall man undvika när man lastar en pall?

Stapla aldrig godset på en pall som en pyramid, där kartongerna bildar en topp utan någon större plan yta upptill. Det försvårar samlastning och gör pallen instabil. Om godset ändå måste staplas som en pyramid krävs att pallplats, alternativt 0,4 flakmeter bokas. Vid pyramidpackning utsätter man kartongerna för onödig skaderisk, dels från annat gods som packas intill och dels vid eventuellt fall. Den vanligaste orsaken till att gods på pall skadas är utstick från pallen och man skall därför inte låta någon del av godset sticka utanför pallens yta. Vid ett eventuellt utstick från pallens yta frånsäger sig DHL ansvar för uppkommen skada. Hur skall man packa kartongerna?

Kartonger som inte är helt fyllda trycks ofta ihop av annat gods och skapar därigenom instabilitet. Stoppa därför fyllnadsmaterial i kartonger med tomrum! Det dämpar stötar och jämnar ut obalans. Det finns många sorters material att använda, exempelvis packskum eller korrugerad kartong. En kartong skall minst kunna bära 4 till 5 gånger sin egen vikt. 599 cm

Hur lastar man kartonger på en pall?

22

0c

m

Lårar är större och säkrare

599 cm

22

0c

m Vid lastning av kartonger på en pall måste man eftersträ240 cm Lårar är ett bättre skydd mot transportskador än va bästa möjliga säkerhet och styrka. Det gör man 599 cm kartonger, förutsatt att de240är av ett 22 cm tillverkade 0c genom att placera kartongerna hållbart material med stabila hörn. mExakt hur direkt ovanpå varandra. stabila de skall vara beror på godsets vikt. En Tegelstensmetoden kan bara lår 240 börcm vara så stor att den ensam fyller användas när kartongerna är pallens bottenplatta, vilket i sig ökar säkerhehelt solida och fyllda i hela sin ten med transporten. volym. Godset skall också • En pall som inte är staplingsbar skall märkas fixeras på pallen med hjälp av ”Ej staplingsbar”. t ex krympfilm. • En pall som inte kan topplastas skall märkas 123456789

”Ej topplastas”. • En staplingsbar pall skall minst klara av att bära sin egen tyngd. TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

33


34

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS - EMBALLAGE

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS - FARLIGT GODS

Emballageinstruktioner för övrigt gods

Farligt gods

FÅR MAN TRANSPORTERA TUNNOR?

VAD GÖR MAN MED RÖR?

Tunnor kan transporteras på lastpallar, om de är ordentligt säkrade med surrningsmaterial av stål. Ett avskiljande material skall finnas mellan tunnan och surrningsmaterialet så att det inte glider. Vi kräver också att ett korrugerat kartongark skall placeras mellan tunnan och pallgolvet. Ingen del av tunnan får nudda pallen. Det skulle innebära en risk för slitage och punktering av tunnan. Om två tunnor transporteras på samma pall måste ett avskiljande material placeras mellan dem, helst trä eller kraftig kartong. Detta för att sprida trycket från surrningen och undvika stål-mot-stål-kontakt. I princip går det att transportera flera tunnor på samma lastpall under förutsättning att inget överhäng utanför pallens yta förekommer. Tunnorna skall först surras ihop med varandra, innan de placeras på pallen. Eftersträva en tät packning med centrerad vikt.

Vid transport av till exempel rör, stänger och avgassystem finns en omvänd risk, dvs att själva godset kan skada transportfordonet och omgivningen. Rör skall förankras till en träpall och fixeras, helst ihopbuntade. Det ökar lastens hållbarhet och förenklar på- och avlastning.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport.

123456789

123456789

SÅ PLACERAR DU ADRESSETIKETTEN Nedan visas exempel på hur DHL:s adressetikett skall placeras på emballaget.

123456789

HUR TRANSPORTERAR MAN SPOLAR OCH RULLAR? Gods som kan rulla måste lastas som en tunna och säkras vid en pall med spärr- och stödmaterial. Surrningsmaterialet skall helst vara av stål och fästas så att det inte skadas under transporten.

P

X

HUR PACKAR MAN LÅNGA VAROR? Långa varor skall packas så stabilt att de inte böjer sig om man lyfter dem på mitten. Man skall använda förstärkta tuber, styv korrugerad kartong eller träförstärkning. DHL har speciella regler kring maxlängder för olika transportsätt. Vilka maxlängder och regler för taxering som gäller för respektive produkt finns beskrivet i våra produktblad. TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

P X

Vid transport av farligt gods ställs det krav på att det farliga godset skall vara förpackat i typgodkända förpackningar. Alltså förpackningar som genomgått en serie av tester för att garantera att de klarar av lite hårdare påfrestningar och hantering utan att det farliga godset i förpackningen skadas eller läcker ut. Det är avsändarens ansvar att packa godset rätt och använda godkända förpackningar.

SOM AVSÄNDARE AV FARLIGT GODS SKA DU: • Försäkra dig om att det farliga godset är klassificerat och tillåtet för transport. DHL kör inte klass 1, 6.2 och klass 7 samt gods som värdeberäknande mängd. (Undantag finns och hanteras då som beställningstrafik.) • Endast använda godkända/lämpliga förpackningar och tankar. 599 cm 22 • Se till att godset är rätt/synligt märkt med UN + 0c m 599 cm 22 0 c UN-nummer, faroetikett enligt gällande regelverk, m 599 cm 22 0c m kräver kollit flera typer av etiketter ska dessa placeras 240 cm 240 cm bredvid varandra. Gods i begränsad mängd har egen 240 cm faroetikett. • Till transportören överlämna de handlingar som respektive regelverk kräver för transporten. (Godsdeklaration, eventuellt tillstånd och vid sjö/flygtransport underskriven DGD.)

• Uppfylla bestämmelser om försändningssätt och transportrestriktioner. • Se till att även tömda, ej rengjorda och ej avgasade tankar, fordon, containrar är korrekt märkta och etiketterade samt att tankar är lika väl förslutna och täta som i fyllt tillstånd.

Godsdeklarationen ska innehålla: - UN-numret (ex UN 1170) - Officiell transportörbenämning. (ämnets namn) - Etikettsnummer (sekundärfara inom parantes) - Förpackningsgrupp (PG I, II och III) - Antal kolli och beskrivning av dem - Totala mängden av varje slag av farligt gods (Volym BV, NV) - Avsändarens namn och adress - Mottagarens namn och adress - Eventuella uppgifter som krävs enligt villkoren i särskild överenskommelse Eventuella frågor besvaras av DHL:s säkerhetsrådgivare Krister Olsson 040-6940079 eller vår samarbetspartner www.dgm.se

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

35


36

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS-E-TJÄNSTER

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS-E-TJÄNSTER

Grundförutsättningar för lastsäkring

Lastsäkring eller säkring av last är ett sammanfattande begrepp för de olika åtgärder som genomförs för att last inte ska förskjutas, glida eller välta under transport. Att lastsäkra gods är viktigt inte enbart för att sändningen skall komma fram i ursprungligt skick, utan även för att undvika personskador och trafikolyckor. För att godset skall komma fram i rätt skick och på utsatt tid krävs en korrekt lastsäkring. De förpackningar som används ska vara anpassade för de krafter som uppstår i samband med dragning av spännband med en förspänning av 400 kg (lagkrav). Vidare ska kompletterande lastsäkringsutrustning vid behov finnas tillgängligt utöver de spännband som ingår i fordonet som standardutrustning.

E-tjänster för bokning, spårning, transportdokument

Oavsett om du skickar en sändning per månad eller flera hundra per dag så har vi olika e-lösningar för att tillgodose dina behov och stödja din verksamhet. Före transporten får du aktuella tidtabeller, snabb bokningsservice och hjälp att på ett smidigt sätt skapa dokument. Medan transporten pågår erbjuder vi godsspårning, status- och avvikelseinformation. När transporten är genomförd får du leveransinformation, strukturerade fakturor och statistik. Allt för att underlätta din administration och kontroll.

A

DHL FREIGHT

På vår webbsida dhlfreigt.se kan du göra det mesta – boka* och spåra din sändning, se hur lång tid din sändning beräknas ta. Denna lösning passar bra för dig som skickar mer sporadiskt, t ex 1-10 sändningar/månad.

DHL MULTISHIPPING

Om du skickar mer regelbundet, t ex fler än 10 sändningar/ månad, är denna kostnadsfria internetbaserade programvara något för dig. DHL Multishipping innehåller en rad olika tjänster – allt från bokning, utskrift av transportdokument och spårning till rapporter och sändningsstatistik. Du kan skapa en egen adressbok samt kundunika sändningsmallar.

ANDRA TA-SYSTEM (Transportadministrativa system)

Det finns även en mängd andra leverantörer av transportadminstrativa system på marknaden idag. De leverantörer vi på DHL har godkänt och som har åtagit sig att följa våra regler för godsmärkning och informationsöverföring är: • Memnon Network Applications AB • Centiro Solutions AB • Unifaun AB • LogTrade AB • KSD EdiCom AB • Edisoft

EDI och Web Services

Företag med egen IT-avdelning och EDI –kunskap föredrar ofta att utveckla gränssnitten mot DHL i egen regi. Produktspecifikationer för EDI och Web Services finner du på dhldashboard.se och inkluderar bl a bokning, transportinstruktion, status, debitering, faktura, tidtabell, prisfråga m.m.

B

SOM AVSÄNDARE SKA DU: • Försäkra dig om att emballaget är anpassat för bokat transportslag • Vid behov upprätta ”Försäkran om lastsäkring” när lastning och säkring utförs av egen personal

C

Försäkran om lastsäkring ska innehålla: - Metod för lastsäkring överensstämmer med gällande krav för anpassat transportslag - Fordonsbeteckning - Lastens bruttovikt - Antalet anbringade överfallssurrningar

D

Har du inte tillgång till någon e-tjänst går det bra att fylla i manuella frakthandling mot ett tillägg. Läs mer om hur du fyller i en fraktsedel här

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

37

* Inte tillgängligt för DHL SERVICE POINT och DHL EUROCONNECT

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN


38

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS - FAKTURAFRÅGA

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKICKAR GODS - REKLAMATIONER

Fakturafråga - inrikes

Reklamation av skador, förluster och dröjsmål

Om det uppstår några frågor eller oklarheter när du får din faktura hjälper vi gärna till. För att kunna hantera din förfrågan och ge dig bästa möjliga service, är det viktigt att du har alla aktuella uppgifter kring fakturan tillgängligt och att du kontaktar oss inom 10 dagar från fakturadatum.

Ibland kan det tyvärr vara så att det vid transport uppstår skador, förluster eller dröjsmål som du vill reklamera. För att kunna hantera detta och ge dig bästa möjliga service, behöver du ta del av och vara uppdaterad på aktuella produkt- och uppdragsvillkor samt tänka på följande information.

DIN FAKTURA På fakturaspecifikationen hittar du information om periodens debiteringar. Här framgår fraktsedelsnummer, sändningens identitet, vilket alltid är viktigt att ha till hands vid kontakt med oss. Här finner du även information om vilken produkt som avses, fraktpris och eventuella tillval och tillägg. Referens angiven på fraktsedeln framgår också här, liksom övrig information om sändningen.

TIPS

Viktigt att uppge vid kontakt: - Fakturanummer - Sändningsnummer - Kundnummer - Frågeställning - Kontaktuppgifter - Ärendenummer (vid tidigare kontakt i samma ärende)

Kontakta oss

Du kan enkelt hålla dig uppdaterad om aktuella produkt- och uppdragsvillkor på dhl.se Här hittar du också uppgifter om aktuellt Drivmedelstillägg och gällande priser för tillval och tillägg.

Internet: dhlfreight.se Telefon: 0771-345 345 tonval 1 följt av 5 E-post: ddfaktura@dhl.com

För information om dina fraktpriser, gå in på dhlservicecenter.se och beställ prisbilagan

Har du frågor kring din utrikesfaktura, vänligen kontakta respektive produktionskontor

För att hjälpa till att bidra till en bättre miljö, kan du anmäla dig för PDF-faktura. Då får du din faktura skickad till dig per e-post. Detta gör du på dhlfreight.se

TÄNK PÅ Vid en eventuell korrigering av en tidigare debiterad sändning, erhålls en separat helkreditering av fraktkostnaderna. En ny korrekt debitering sker vid nästkommande ordinarie faktureringstillfälle.

SKADOR

DRÖJSMÅL

Vid skador på godset gäller att: • synliga skador noteras på frakthandlingen/ handskannern i samband med mottagningen av godset • dolda skador (uppackningsskador) anmäls till DHL inom 7 arbetsdagar • du alltid har skadat gods och emballage tillgängligt för eventuell besiktning.

Vid reklamation av dröjsmål gäller: • att det finns en beställd "tidsbestämd lossning" eller en Garantitjänst (G7, G10 eller G12) (inrikes) • transporttidplanen är inte att beakta som ett avtal om transport med tidslöfte • för att ersättning skall kunna utgå måste skada kunna bevisas (utrikes DHL EUROCONNECT)

FÖRLUSTER Vid förlust av gods gäller att: • DHL inte har kunnat lämna ut gods inom 30 arbetsdagar (inrikes) och 60 arbetsdagar (utrikes) från det att godset mottogs för transport.

VIKTIG ATT UPPGE VID EN ANMÄLAN Sändningsnummer 10 siffror Detaljerad skadebeskrivning

hur yttrar sig skadan, omfattning o.s.v.

Emballering

hur var godset emballerat, skador på emballaget?

Värdet på godset

det skadade godset i oskadat skick.

SÅ HÄR REKLAMERAR DU Anmäl skada eller förlust till: • Via Internet: dhlservicecenter.se (inrikes) Klicka här för att komma direkt till formuläret • Telefon: 0771-345 345 (inrikes) • E-post: claimsse@dhl.com (inrikes) • Respektive produktionskontor (utrikes DHL EUROCONNECT, se kontaktlista. Gäller endast om frakten är betalbar i Sverige, oavsett import eller export. I annat fall skall du reklamera till din leverantör.) När vi har fått in anmälan, registreras ärendet och du får en bekräftelse. Efter genomgång av anmälan beslutas om vidare åtgärder, t ex besiktning.

Möjliga reparations- om godset går att reparera, kostnad? kostnader syntes den direkt vid

När uppmärkmottagandet av sändninsammades skadan? gen eller senare?

Digitala foton

som visar skadan på gods och emballage får gärna bifogas då detta kan påskynda handläggningen av ärendet

DHL:s och Uppdragsgivarens ansvar och rättigheter regleras av det enskilda kundavtalet, produkt- och uppdragsvillkoren, NSAB, CMRkonventionen och Lagen om Inrikes och Vägtransporter (LIV). DHL är inte ansvarig för dold skada om godset tidigare transporterats och före den senaste transporten, inte kontrollerats om eventuell dold skada..

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

39


40

SPECIALTJÄNSTER

SPECIALTJÄNSTER - PROJEKT & SPECIALTRANSPORTER

DHL FREIGHT SPECIALTJÄNSTER

Den enkla lösningen för dina projekt- och specialtransporter

SPE

Ett projekt ställer ofta stora krav på logistiken. Allt ska fungera från början till slut. Dessutom är godset ofta av udda format och ömtåligt. Vi talar inte om ett antal paket eller lådor utan kanske om en hel fabrik som totalt omfattar flera tusen kubikmeter last eller om en transformator som väger 150 ton. För långt? För brett? För tungt? Dina behov och önskemål är vår utmaning! Vi hanterar internationella projekt- och specialtransporter av alla slag. CIA

Ibland kanske du har speciella behov som inte passar in i vår standardportfölj. Kanske är det så att du behöver flytta en hel fabrik, få fram ditt mässgods på rätt plats i rätt tid, hjälp med hantering av tulldokument, har behov av kompletta och skräddarsydda lagerlösningar. Oroa dig inte, vi har lösningarna även för detta. SPE

CIA

LTR A

NS

CO L PO

TU

DC

RT

HA

IN

LAG

LLT JÄN

STE

R

ERS

LTR A

NS

PO

RT

VI TAR TOTALANSVARET

ENKELHET

• Specialutrustning och fordon som klarar alla typer av gods, oavsett vikt och volym • Dörr till dörr-transporter, vilket inkluderar kontakter med olika myndigheter oavsett vart i världen ditt gods skall transporteras och vilka olika lagar och regler det handlar om • Kontroll av vägars bärighet och framkomlighet, tunnlars och broars mått och begränsningar, ledningar och andra faktorer som kan skapa hinder för transporten • Ett internationellt nätverk för projektlogistik • Mångårig erfarenhet

Du får en kontaktperson som blir din koordinator genom hela uppdraget. För att du skall kunna följa ditt gods genom hela processen erbjuder vi full transparens i transportkedjan. Orderläggning och återrapportering kan skötas via moderna IT-system. Vårt mål är att vara globala med lokal kunskap och därigenom kunna ge kunderna ytterligare konkurrensfördelar via unika och effektiva logistiklösningar. Hela vårt nätverk är specialister på att hantera udda gods som kräver specialutrustning och särskild kompetens.

ERV

ICE

Kontakta oss Telefon inrikes: 031-779 81 60 Telefon utrikes: 021- 495 42 31 E-post: specialtransportse@dhl.com

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

41


42

SPECIALTJÄNSTER - MÄSSLOGISTIK

SPECIALTJÄNSTER - COLDCHAIN

Specialister på mässlogistik

Temperaturkänsliga produkter "Keep Cool, It´s Life Science"

Fokusera på dina affärer och låt oss sköta resten. Oavsett om du deltar på mässor inom EU eller om du rör dig på övriga världsmarknaden, kan vi hjälpa dig med en smidig hantering. Genom att använda oss får du tillgång till kunskap som enbart är inriktad på denna typ av transporter och vi har ett väl utvecklat nätverk över hela världen. Vi tar fullt logistikansvar - det vill säga dörr - monter - dörr. EXPERTIS OCH PERSONLIG SERVICE

INTE BARA MÄSSOR

• Kunskap som enbart är inriktad på mässlogistik • Professionell logistikhantering av alla typer av gods med båt, flyg eller bil • Erfaren hjälp före, under och efter mässan • Ditt gods på rätt plats och i rätt tid • Tillgång till ett världsomspännande nätverk • Personlig service 24h/7 • Hjälp med all typ av tullhantering • Hjälp med hantering av tomemballage • Fullständig leveransbevakning från början till slut

Naturligtvis ger vi dig samma service vid events eller konferenser, där logistikbehovet till stor del liknar det på mässor.

Med en lång och gedigen erfarenhet av mässlogistik får du bästa tänkbara hjälp med hanteringen av ditt mässgods, oavsett om du deltar på mässor i Tyskland, USA eller Kazakstan. Låt oss hjälpa dig med dina arrangemang, så att du istället kan koncentrera dig på det du är bäst på.

Kontakta oss Telefon: 021-495 42 32 E-post: fairlogistics.se@dhl.com

CO L

DC

HA

IN

Life science-industrin ställer allt högre krav på transportlösningar inom Europa som garanterar produktens hållbarhet. Därför har DHL Freight utvecklat DHL COLDCHAIN som täcker alla behov från industrin vad gäller temperaturkontroll, säkerhet och hantering under hela logistikkedjan.

INTERNATIONELLT TEMPERATURKONTROLLERAT NÄTVERK • Unikt nätverk i och utanför Europa • LTL-service • Temperaturkontrollerad service för kylda produkter (2 - 8º Celsius) såväl som kringliggande produkter (15 – 25º Celsius). • Hantering och säkerhet med högsta kvalitet • Säkerhet och övervakning via GPS • Avgångar och leveranser enligt tidtabell • Korta ledtider • Central bokning och administration • Spårning online • Loggning av temperaturdata • Service i enlighet med GDP (Good Distribution Practice)

FULL KONTROLL HELA VÄGEN Under hela resan mäts temperaturen på varorna och skickas vidare via GPS. Genom vårt unika IT-verktyg kan våra kunder kontrollera status och temperatur på alla sändningar under hela resan. Dessutom är alla lager och crossdocking-stationer särskilt utrustade för att garantera kontinuerlig temperaturkontroll. Naturligtvis motsvarar de också alla GDP-krav (Good Distribution Practice). I Basel, Schweiz finns ett team med erfaren personal som hanterar alla transporter inom DHL COLDCHAIN nätverket. Den centrala bokningen och administrationen kopplat med lokala kontakter gör att samarbetet med DHL Freight löper så enkelt och bekvämt som möjligt. DHL COLDCHAIN levererar enligt GDP-riktlinjerna och försäkrar att alla varor håller högsta kvalitet genom hela transportkedjan.

Kontakta oss Telefon: 031-779 81 58 E-post: secoldchainfreight@dhl.com

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

43


44

SPECIALTJÄNSTER - TULL

SPECIALTJÄNSTER - DHL STORAGE

Gör det enkelt för dig. Låt oss hjälpa dig med alla typer av tullfrågor.

TU

LLT JÄN

STE

R

Vi på DHL CUSTOMS vet att tullfrågor kan upplevas som svårt och besvärligt, men med vår kompetens och långa erfarenhet inom detta område gör vi det enkelt för dig. Vi hjälper dig med alla typer av tullfrågor och administration. Nedan presenteras ett urval av våra tjänster.

IMPORTDEKLARATION - ÖVERLÅTELSE I de fall sändningen hemtagits av annat ombud eller av dig själv som kund, skicka bara "klarerade förenklade deklarationer" (erhålles från Tullverket) samt tillhörande handlingar till DHL Customs, så ombesörjer vi kompletterande tulldeklaration. Vi kan naturligtvis också upprätta tulldeklarationer utan föregående hemtagning oavsett trafik och transportör.

EXPORTDEKLARATION - ÖVERLÅTELSE DHL Customs utför exportdeklarationer i de fall du som kund väljer att transportera godset med annan fraktförare än DHL Freight. Vi gör deklarationen medan godset befinner sig på exportörens lager alternativt på annan plats inom Sverige, vilket även kan inkludera pågående transport. Faxa dina exporthandlingar till DHL Customs, så ombesörjer vi exportdeklarationen. Detta är ett enkelt sätt att slippa invecklade tullformaliteter och dessutom kan transportören själv välja ort för gränspassage.

NCTS - AVSLUT/UPPSTART För att inrätta/upprätthålla tullager idag, kräver Tullverket, förutom direktkoppling mot NCTS (tullens datoriserade transiteringssystem), också olika tillstånd för att du ska kunna ta emot och TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

skicka varor till/från ditt tullager. Låt oss agera som ditt ombud, vilket innebär att vi tar hand om avslut/ uppstart av transiteringarna i NCTS.

CLEARANCE PACKAGE - ALLT I ETT TILL NORGE För dig som exporterar varor till Norge har DHL Customs en paketlösning som omfattar både svensk exportdeklaration och norsk importdeklaration. Clearance Package innebär att varorna förtullas direkt i samband med gränspassage och är därefter klara för fri distribution. Detta ger dig som kund ett totalpris samt en kontaktyta för hela paketet. Tjänsten förutsätter att norsk importör har tullkredit.

INTRASTAT Om ditt företag enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) är uppgiftsskyldigt, erbjuder vi oss att utföra era intrastatredovisningar löpande. Vi ger dig dessutom en sammanställning varje månad av de uppgifter vi redovisat för din räkning.

Kontakta oss Telefon: 040-69 40 037/ 439 E-post: secustomsbrokerage@dhl.com

Din kompletta lagerpartner

LAG

ERS

ERV

ICE

DHL Storage erbjuder kompletta och skräddarsydda lagerlösningar. Genom nära samarbete med kunden, kompetent personal och effektiva IT-lösningar levererar vi lagerservice med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Konkurrera med service i dina varuflöden - en produkt är så mycket mer än den fysiska varan.

VILKET LAGERKONCEPT PASSAR DIN VERKSAMHET BÄST? A MODE OCH DETALJHANDEL

En ombytlig och krävande marknad kräver en flexibel partner. Vårt lagerkoncept för modeindustrin är inriktat att klara av stora sortiment av kortlivade produkter med högt varuvärde. Storage blir ”spindeln i nätet” för att klara av servicen mot detaljisten. Liggande eller hängande plagg, vi har lösningen.

AFFÄRSERBJUDANDE - LAGERSERVICE Vi skapar lageruppdraget genom en kombination av hantering, lagring, kundtjänster och informationssystem. Komponenternas utformning styrs såväl av uppdragets komplexitet och omfattning som av dina behov, ambitioner och förutsättningar. Vi kan skapa bättre ekonomi i både små och stora materialflöden. Tillsammans med dig ser vi över ditt behov och finner det bästa alternativet för just din verksamhet.

B CENTRALLAGER OCH ORDERKONSOLIDERING

Utifrån leverantörs- och kundstruktur så hittar vi den mest optimala geografiska placeringen av ett centrallager för att minimera transportkostnad och ledtider. Kombinera centrallagret med orderkonsolidering (crossdocking) för projektleveranser eller för att skapa inrikessändningar.

Kontakta oss För mer info kontakta din säljkontakt eller skicka e-post till storagese@dhl.com

C SERVICE- OCH PRODUKTIONSNÄRLAGER

Behöver du lagerpunkter nära dina kunder eller din produktion så kan vi erbjuda ett lagernätverk bestående av upp till ett 30-tal lager i Sverige. Central administration och fraktbokning ger få kontaktpunkter och effektivitet.

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

45


46

SPECIALTJÄNSTER - LLP

SPECIALTJÄNSTER - DHL STORAGE

En helhetslösning för alla logistiktjänster och transportslag

Unika logistiklösningar för skor & blommor

Genom DHL LLP (Lead Logistics Provider) driver vi och skapar upplägg för dig som kund utifrån en helhetssyn för hela värdekedjan, vilket innefattar möjligheter inom alla logistiktjänster och transportslag. Lösningarna baseras också på ett starkt samarbete och stort kundfokus. UPPLÄGG OCH TJÄNSTER • Ett gränssnitt för alla tjänster och transportslag: Planering, bokning, hantering av dokument, tull, övervakning, fakturakontroll, uppföljning, KPI hantering och utvecklingstjänster. • Logistikpartner för bättre lösningar inom order, lager, inköp och distribution • Outsourcing av logistikadministration och logistikutveckling • Kartläggning, analys och implementation för att åstadkomma bättre service, lägre kostnader och mindre miljöpåverkan • Övergripande utsläppsberäkningar och utsläppssimuleringar. Detaljerade utsläppsrapporter, miljölogistikdiagnos, etc.

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Kontakta oss DHL Freight Specialties Telefon: 031-779 81 64 Email: jakob.stoltze@dhl.com

Med DHL Freight Fashion & Flowers får du kundunika logistiklösningar inom området skor och blommor. Hela vårt nätverk är specialister på att hantera denna typ av gods som kräver specialupplägg och särskild kompetens.

UPPLÄGG SKOR & MODE

UPPLÄGG BLOMMOR

• DHL Freight Fashion förbättrar kunders affärsverksamhet genom att erbjuda frakt- och logistiklösningar av högsta kvalitet. • Uppläggen är baserade på gedigen sakkunskap om lokala marknader i kombination med det mest omfattande globala nätverket. Inklusive förtullning, lagerhållning och en personal med över 20 års erfarenhet av skobranschen tillhandahåller vi speciallösningar. Prissättning sker per par hela vägen från fabrik till mottagare. • Ingen levererar pris per par som vi!

Med DHL Freight Flowers får du: • Snabba och tillförlitliga blomtransporter från hela världen via Europa • Specialistkundskap inom blomsterlogistik och service året runt, 24/7 • Snabba logistiklösningar som levererar från A till B inklusive all dokumentationförberedelse såsom förtullning, kontroll av blommorna av tillsynsmyndigheten och jordbruksverket samt import, avisering och leverans.

Kontakta oss

Kontakta oss

DHL Freight Specialties Telefon: 040-694 00 97 Email: seshoesandfashion@dhl.com

DHL Freight Specialties Telefon: 040-694 00 97 Email: mirza.kurtagic@dhl.com

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

47


EN GÅNG I TIDEN I SAN FRANSISCO 1969 – DHL grundas av Dalsey-Hillblom-Lynn i San Francisco 1972 – Tjänster introduceras i Japan, Hong Kong, Singapore och Australien 1974 – Första kontoret öppnas i London 1979 – DHL utökar tjänster till att inkludera även paket 1986 – DHL blir det första expressföretaget i Kina 1998 – Deutsche Post blir aktieägare i DHL 2000 – Deutsche Post köper ASG via dotterbolaget Danzas 2002 – Deutsche Post World Net blir 100-procentig aktieinnehavare i DHL 2003 – Deutsche Post, DHL och Postbank utgör gruppens varumärkesarkitektur. Signaturfärgerna blir gult och rött. 2005 – Deutsche Post World Net köper det brittiska logistikföretaget Excel, med cirka 111 000 anställda i 135 länder 2006 – DHL etablerar GoGreen-konceptet 2007 – Deutsche Post World Net öppnar DHL Innovation Center i Tyskland 2009 – Koncernen byter namn till Deutsche Post DHL

DHL Freight (Sweden) AB Box 206 201 22 Malmö 0771-345 345 www.dhl.se

Gäller från och med: 2011-04-01 Mat. Mo. 123-456-789

TILLBAKA TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

DHL FREIGHT TRANSPORTER OCH TJÄNSTER  
DHL FREIGHT TRANSPORTER OCH TJÄNSTER  
Advertisement