Page 1

Shree Swaminarayan Mahamantra Je Swaaminaaraayana naama leshe, tenaan badhaa paataka baali deshe; chhe naama maaran shruti maa aneka, sarvopari aaja ganaaya eka - 1 Jo Swaaminaaraayana ekvaara, ratte bijaan naama rattya hajaara; Japyaa thaki je fala thaaya aenu, kari shake varnan kona tenu - 2 Shadkshari mantra mahaa samartha, jethi thashe sidha samasta artha; Sukhi kare sankata sarve kaape, ante vali Akshardhaama aape - 3 Gaayatrithi laksha ghano vishesha, jaane ja jeno mahimaa Mahesha; Jyaa jyaa mahaamuktjano vasaaya, aa kaalmaa to japa aeja thaaya - 4 Jo antkaale shravane sunaaya, paapi ghano te pana moksha jaaya; Te mantrathi bhuta pishaacha bhaage, te mantra thi to sadbudhi jaage - 5 Te mantra jenaa mukhthi japaaya, tenaa thaki to jama naashi jaaya; Shree Swaaminaaraayana je kaheshe, bhaave kubhaave pana mukti leshe - 6 Shadkshari chhe shatshaastra saara, te to utaare bhava sindhu paara; Chhaye rutuma divase nishaaye, sarve kriyaamaa samaro sadaaye - 7 Pavitra dehe apavitra dehe, te naam nitye samarvu sanehe; Jale karine tana mela jaaya, aa naamthi antara shudha thaaya - 8 Jene mahaapaapa karyaa ananta, jene pidyaa braahmana dhenu santa; Te Swaaminaaraayana naama letaa, laaji mare chhe mukhthi kahetaa - 9 Shree Swaaminaaraayana naama saara, chhe paapne te prajalaavnaara; Paapi ghanu antara hoya jenu,balyaa vinaa kema raheja tenu -10

/Swaminarayan%20Mahamantra%20En  

http://bhujmandir.org/library/scriptures_pdf/swaminarayan-maha-mantra/Swaminarayan%20Mahamantra%20English.pdf