Page 1

2 MAANDELIJKS NIEUWSBLAD

januari-februari 2009

2e Jaargang No. 0005

DE JERUZALEMMER COURANT

Directeur: M.H. Poel Layout: A. Paulsen Hoofdredacteur: M.P. Winter Betuwestraat 21 / 013 - 536 53 87

NIEUWSBLAD VOOR JERUZALEM verhalen van toen en nu, verhalen van ons en van Ăş

Lampionnenoptocht Foto´s van Toen Op vrijdag 19 december waren er rond 18.30 uur wel 25 kinderen in het buurtrestaurant aan de Betuwestraat 5. Waarom? Om samen lampions te versieren en onder luid gezang naar het Lichtjesfeest in de Piushaven te lopen. door M. Winter

Het was een gezellige boel met al die kinderen van groot tot klein. Er waren ook veel volwassenen op de lampionnenoptocht afgekomen. Om 19.00 uur vertrok de bonte stoet met lichtjes voor een ommetje door de wijk. Via de Sallandstraat liep de route naar de Havendijk. Daar brandde een warm kampvuur waar iedereen lekker bij ging zitten. Er werd een mooi verhaal verteld over een dappere jongen met de naam Richter. Hij durfde de rivier de Pius

Abonnementsprijs: een warm hart voor Jeruzalem

te trotseren en vond zo de tweede helft van zijn hart terug. Hierna was het tijd om de tocht te vervolgen. De theaterdocenten van Schermerstraat 8 hadden een heus Lampionnenlied bedacht. Dit werd vrolijk gezongen en muzikaal begeleid met trompet, trommel en accordeon. Daarna werden de schor gezongen kelen gesmeerd met warme chocolademelk en banketstaaf. Geheel in stijl geserveerd door de onderzoeksstudenten van BetuZHVWUDDWYHUNOHHGDOVÂżJXUHQXLW

Foto: Martijn Kool

de verhalen van Charles Dickens. Weer warm van het eten en drinken kon de stoet verder op pad. Er werden nu ook spontaan andere liedjes gezongen. Maar het gezang verstomde toen er een vuurspuwende feeks langs de weg opdoemde. Gelukkig wist iedereen veilig te ontsnappen en met de Piushaven in zicht zwol het gezang weer aan. De stoet werd uiteindelijk onder luid gejuich de haven ingeloodst. Daar was het al druk aan het worden en heel gezellig. De avond was dan ook nog niet voorbij. Rond 21.00 uur verscheen er een tractor met huifkar. Wauw!! Iedereen paste erin. De Nederlandstalige muziek ging aan en de vrolijke terugtocht begon. Met een reuze omweg en een extra rondje door de wijk duurde het feestje in de huifkar lekker lang! Bij het uitstappen kreeg iedereen nog een doosje sterretjes mee. Vrolijk nakwebbelend liep iedereen naar huis. Het was een groot succes. Volgend jaar weer?!

Kanaalzicht

Warme herinneringen aan koude tijden.

Een paar korte fragmenten over de winter in Jeruzalem in de jaren 50. Afkomstig uit het boekje dat is uitgegeven ter gelegenheid van de Jeruzalem ReĂźnie op 18 april 2008.

door Ans Wagter sr, Ans Wagter jr, Henny Wagter

“In Januari 1957- de allereerste autoloze zondag- was de snelweg (Oude Eindhovense weg/ Meijerijbaan red.) helemaal van ons. ’s Winters met sneeuw op onze sleetjes van de dijk af. Of gewoon zo maar eraf glijden en schaatsen op het Wilhelminakanaal of op de Lange Jan� door Bart van Oort

“Veel huizen staan nu tijdelijk leeg en worden gerenoveerd. Goed voor de vooruitgang en luxe, maar ijsbloemen op de ramen en met z’n allen rond de kolenkachel had ook zijn charme.� door Ans Wagter sr, Ans Wagter jr, Henny Wagter

“Een keer ’s winters haalde de Twentestraat zelfs de krant: het had gesneeuwd, alles onder een dik sneeuwdek. Maar de sneeuw (de was die buiten hing trouwnes ook) was roze. “Sprookjesachtigâ€? of iets in die bewoordingen, schreef de krant Het Nieuwsblad van het Zuiden‌ In feite was het de uitstoot van verf geweest van de anilinefabriek van Franken Donders.â€?

Foto´s van Nu

Foto´s: M. Winter en I. Fasel

ning nauwkeurig te berekenen. Op dit moment verwacht Triborgh eind 2010 met de bouw te kunnen starten. De eerstvolgende bewonersinAls je in Jeruzalem langs de veel mogelijk tevreden zijn. formatieavond zal plaats vinden als KHWVWHGHQERXZNXQGLJSODQGHÂżQLKanaaldijk wandelt, kun je Wat heeft het planteam bereikt? tief is. nog wel eens het idee krijgen dat het bouwplan ‘Kanaal- Hoewel de planteam bijeenkom- Tot die tijd houdt het planteam oren zicht’ stil ligt. Maar niets is sten nog niet eens afgelopen zijn, is en ogen open om te horen en te zien er al een hoop bereikt. Zo worden wat er leeft in Jeruzalem en wat de

minder waar.

door M. Poel

Achter de schermen zijn gemeente Tilburg, Triborgh en een aantal bewoners uit Jeruzalem in overleg. Deze drie partijen vormen samen ‘Planteam Kanaalzicht’. Dit planteam komt eens in de zoveel tijd bij elkaar om te overleggen hoe de strook tussen de Twentestraat en het Wilhelminakanaal er het beste uit kan komen te zien. En er mag gezegd worden: “de bijeenkomsten werpen hun vruchten af!� Hoe gaat het planteam in z’n werk? Het ontwerpproces van ‘Kanaalzicht’ verloopt in fases. Tijdens de bijeenkomsten van het planteam presenteert Triborgh haar plannen rond de kanaaldijk. In deze plannen is te zien wat de wensen en doelen van Triborgh zijn, welke toezeggingen de gemeente Tilburg daarin heeft gedaan en welke voorwaarden ze aan deze toezeggingen stelt. De zeven bewoners die namens Jeruzalem in het planteam zitten, geven tijdens de bijeenkomst hun reacties op de plannen. Zij geven aan wat hun wensen zijn en welke eventuele ‘gevaren’ zij zien. Met de reacties van de bewoners gaat Bert Dirrix (Architect-supervisor in opdracht van Triborgh) aan de slag. Op het moment dat zijn aangepaste plannen ver genoeg gevorderd zijn om in een ‘tussenstand’ gepresenteerd te worden, komt het planteam weer bij elkaar. De bewoners geven wederom hun reacties waarmee Bert verder aan de slag kan. Op deze manier gaat Kanaalzicht na iedere bijeenkomst een nieuwe fase in en komt het planteam stukje bij beetje tot een plan waarin alle partijen zo-

Activiteiten

kanaalzicht impressie

de speelplekken heel duidelijk centraal gesteld, wordt de route langs het kanaal zoveel mogelijk openbaar gehouden en is er ruimte voor ecologische zones. De vijf grote eentonige woonkolossen van de eerste opzet hebben plaats gemaakt voor een mix van meer dan tien verschillende woningtypes waaronder eengezinswoningen. Ook de openbare ruimte wordt gekenmerkt door variatie. Op deze manier heeft Bert Dirrix de grootschaligheid van de eerste opzet weten om te turnen in een ontwerp met menselijke maten en een speelser karakter. Het steeds gedetailleerder afstemmen van de plannen op de wensen vergt een hoop tijd. Vaak hebben mensen geen goed idee wat er allemaal komt kijken bij het realiseren van een project als Kanaalzicht. Het DIZLNNHOHQYDQRIÂżFLsOHSURFHGXUHV is tijdrovend en het doorberekenen van tekeningen kost ook veel tijd. Daarbij komt dat de investeringen dusdanig groot zijn dat er zeker niet over ĂŠĂŠn nacht ijs wordt gegaan. Al met al valt het niet mee om de plan-

De Jeruzalemmer Courant is onderdeel van

>>><<< Lekker ontbijten in buurthuis Jeruzalem. Woensdag 4 februari van 9.00 tot 10.00 uur. Kosten: volwassenen 2 euro, kinderen 1 euro. Marieke Moorman, wijkwethouder â&#x20AC;&#x2DC;Oude Stadâ&#x20AC;&#x2122; is 4 februari ook aanwezig bij het wijkontbijt. Bewoners die vragen, klachten of suggesties hebben, kunnen deze aan de wethouder voorleggen. Marieke Moorman is tot 10.30 uur aanwezig. Wanneer u niet deelneemt aan het wijkontbijt en wel een vraag heeft aan Marieke Moorman, loop dan gerust het buurthuis binnen. Ook

wensen van de mensen zijn. Heeft X QRJ LGHHsQ" /DDW GLH GDQ JHUXVW weten aan Petra Schreuder of Hans Donker. Zij geven het dan door aan het planteam. Zo zorgen we er samen voor dat Kanaalzicht een posi- kunt u een afspraak maken via teletieve impuls wordt voor Jeruzalem. foonnummer: 013 542 90 08.

>>><<< Elke woensdagavond is er in Jeruzalem van 19.00 tot 21.00 uur een inloop. De inloop is voor jongeren vanaf 12 jaar. Wat kun je allemaal doen? Play-Station; WII; tafeltennis en internetten. En natuurlijk

een gezellig praatje maken met de jongerenwerker. Meer info: Olton E-mail:olton.jongerenwerkzuid@ live.nl tel: 06 â&#x20AC;&#x201C; 255 738 19 >>><<< Vanaf 8 januari gaat het nieuwe programma van de donderdagclub van start in buurthuis Jeruzalem. De club begint om 15.30u en duurt tot 17.00u. De club is voor kinderen uit groep 3 tot en met 6 van de basisschool. Wekelijks organiseren Jurgen, Joey, Angelique en Roos zinvolle activiteiten voor de kin-

deren. Dit houdt in dat de kinderen ook iets leren van de activiteiten. Voor de komende negen weken is het thema: toveren

Zondag 8 februari Verrassende kennismaking met

EetcafĂŠ Jeruzalem Hoe en hoe laat??? Dat zie je vanzelfâ&#x20AC;Ś dat kan niet missen als je tussen 13:00 en 16:00 uur in de wijk blijft Daarna iedere eerste en derde dinsdag van de maand op Betuwestraat 5.

Op 11 december was er een afsluiting van de donderdagclub van 2008. Iedereen die was geweest bij de club mocht meedoen aan deze afsluiting. Het was een groot succes. Collage: MP

een initiatief van Miranda Poel in samenwerking met

en


DE JERUZALEMMER COURANT

7ZHQWHĂ&#x20AC;DWEHZRRQVWHU,UHHQ)DVHO

â&#x20AC;&#x2DC;Waarom zou je uit Jeruzalem weggaan?â&#x20AC;&#x2122;

Schilderij: Ivo van Leeuwen Door Jace van de Ven

Ze woont al twintig jaar met veel SOH]LHULQGH7ZHQWHĂ&#x20AC;DW=HYLQGW dat er leuke mensen wonen, vaak singels die wat artistieks doen, net als zijzelf die in de muzieken theaterwereld actief is. Dat de Ă&#x20AC;DWQRJDOJHKRULJLVYLQGW]HJHHQ probleem. â&#x20AC;&#x153;Die gehorigheid is een voordeel. Als ik op de baby van een Ă&#x20AC;DWJHQRRWPRHWSDVVHQLVHUJHHQ babyfoon nodig en als ik iemand nog moet spreken hoor ik precies wanneer ie thuiskomt.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;We kunnen over het algemeen goed met elkaar overweg. Vorig jaar op Paaszaterdag kwam ik diep in de nacht in de kroeg

Y HUVFKLOOHQGH Ă&#x20AC;DWEHZRQHUV WHJHQ We besloten de volgende dag om ĂŠĂŠn uur samen buiten te ontbijten en daarvoor allemaal wat mee te brengen. Een jongen had alleen QRJ PDDU ZDW EDPL HQ HHQ Ă&#x20AC;HVMH Duvel kunnen vinden. Niet erg, die 'XYHOZDVZHONRP7RHQKHWĂ&#x20AC;HVje op was kwam opeens iedereen met bier en wijn aanzetten. Steeds meer buurtbewoners kwamen erbij zitten en het eindigde ermee dat we â&#x20AC;&#x2122;s avonds weer met zijn allen naar de kroeg gingen.â&#x20AC;? Nu de fabriek van Thijs-De Beer is afgebroken, kan Ireen met een verrekijker helemaal in MoerenEXUJNLMNHQ6DPHQPHWĂ&#x20AC;DWJHQRRW Lex van Hoppe heeft ze allerlei bloemzaadjes op het braakliggend terrein gezaaid. â&#x20AC;&#x153;Dat wordt nog een mooier uitzicht in het voorjaar.â&#x20AC;? $OVKDDUĂ&#x20AC;DWRYHUHHQMDDURIYLMI tegen de vlakte gaat, wil ze gebruik maken van haar recht op terugkomst als er een nieuwe is gebouwd. â&#x20AC;&#x153;We mogen van de woningbouwvereniging dan kiezen uit alle wijken in Tilburg, maar waarom zou je uit Jeruzalem weggaan?â&#x20AC;?.

Wat de pot schaft

'RHQ Oven voorverwarmen op 200 graIngezonden door familie Mutlu den. Alles goed kneden. Het deeg moet niet te hard of te zacht zijn, Nodig: DQGHUVPRHWMHQRJZDWLQJUHGLsQ6 eetlepels zonnebloemolie ten toevoegen. 1 eetlepel suiker 9DQKHWGHHJÂżJXXUWMHVRIEROOHWMHV 2 eetlepels yoghurt maken. Alles op de bakplaat leg2 theelepels zout JHQ'HÂżJXXUWMHVEROOHWMHVEHVWULM1 ei ken met eigeel en bestrooien met 1 eigeel sesamzaad. 1 pakje brio (boter) De bakplaat in de oven schuiven. 1 zakje bakpoeder De lekkernij is klaar als het goud2 bekers meel kleurig is. sesamzaad $Âż\HW2OVXQ

Turkse lekkernij

$('WRHVWHO GHÂżEULOODWRU  in Gaasterlandstraat

Aan het huis van Gaasterlandstraat 6 hangt sinds kort een AED toestel. Zowel Kees Bakker als Jan Fichter (Tiwos) zijn opgeleidt om dit toestel in geval van nood te gebruiken.

het buurtnetwerk zodat zij alvast hulp kunnen bieden met de AED. Voor het gebruik van het AED toestel hebben Kees en Jan een cursus gevolgd. Het AED toestel in de Gaasterlandstraat 6 is beveiligd 0PPPÂŤ/HNNHU met een code die Kees of Jan van Wat is jou favoriete recept? de GGD te horen krijgen zodra zij Stuur hem op naar de redactie door M. Winter het toestel gaan gebruiken. In geval (jeruzalemmercourant@gmail.com Een AED (Automatische Externe van nood kan men zich dus richten of Betuwestraat 21) en wij plaatsen 'HÂżEULOODWRU LVHHQGUDDJEDDUWRH- tot Kees Bakker of Jan Fichter. Ook hem bij: â&#x20AC;&#x153;Wat de pot schaftâ&#x20AC;? stel dat wordt gebruikt bij een per- de medewerkers van het buurthuis soon met een hartstilstand. Er wordt zijn op de hoogte van de gang van een elektrische schok toegediend zaken rondom het AED toestel. En om het hart weer in een normaal ook zij worden binnenkort opgeleid ritme te brengen. voor het gebruik van het toestel. Het AED toestel kan gebruikt wor- Heeft u ook interesse in het volgen den als eerste acute hulp totdat de van een dergelijke cursus? Vraag ambulance komt. dan bij het buurthuis naar de mogelijkheden. Wat moet je doen als iemand een hartstilstand krijgt? 1. 1-1-2 bellen 2. starten met reanimeren 3. evt. een AED toestel inzetten (Gaasterlandstraat 6). Als een ook Tekening: Dely Jan

je 1-1-2 belt, stuurt de GGD ambulance. De GGD neemt contact op met Kees Bakker, Fichter of andere mensen uit

Raad en Win Alles zag er anders uit met dat laagje sneeuw en de rijp. Foto: MP

Jeruzalem Ingelijst 1DDP0LUDQGD:LQWHU /HHIWLMG $GUHV%HWXZHVWUDDW 3OHN KRHN %HWXZHVWUDDW0DDVlandstraat >>>Waarom?<<< Op de hoek van de BetuwestraatMaaslandstraat staat een mooie grote boom. Er staan meer van dat soort bomen in de wijk, maar deze is voor een groot deel overwoekerd met klimop. Daardoor is de boom het hele jaar groen. In de zomer valt de klimop niet op, maar nu in de winter vormt het een mooi contrast met de verdere kaalheid van de boom. Op dit moment (vrijdag 9 januari) is de boom prachtig bedekt met sneeuw en rijp. Het lijkt bijna Foto: Petra Schreuder alsof hij in bloei staat. Kent u ook een schitterend stukje Jeruzalem? Wilt u ook wel op de foto in de rubriek â&#x20AC;&#x2DC;Jeruzalem ingelijstâ&#x20AC;&#x2122;? Neem dan contact op met 3HWUD6FKUHXGHU7HO0DLOSHWUDVFKUHXGHU#NRQLQJVhaven.twern.nl U kunt natuurlijk ook altijd even binnenlopen bij het buurthuis

9RRUGHIRWROLQNVZDWLVGLW" 9RRUGHIRWRUHFKWVZDDULVGLW" Denk je het te weten? Of durf je een gokje te wagen?

In de Jeruzalemmer Courant van september - oktober 2008 stond de prijsvraag: wie is dit? Zoals je kunt zien op de foto was het antwoord op deze vraag: Huub Dols

AED toestel Gaasterlandstraat 6 Foto: M. Winter

Ireen Idee

Lever je antwoord in bij Betuwestraat 21 of mail het naar jeruzalemmercourant@gmail.com Vergeet niet je naam en adres erbij te vermelden. Onder de juiste inzendingen wordt tweemaal een SDN K HHUOLMNHNRIÂżHWKHHHQHHQ K HHUOLMNHUHHS chocola verloot.

Houdt uw wcborstel proper! Wordt uw wc-borstel in de loop van de tijd ook altijd zo vies? Daar heeft Ireen wel een oplossing voor. Laat bij het schoonmaken van uw wc de wc-borstel even rechtop in de pot staan. Gooi er een scheut extra dikke bleek bij en laat het zo een poosje staan. De wc-borstel blijft als nieuw!

â&#x20AC;&#x153;Wie is toch die Petra Schreuder?â&#x20AC;? Haar naam staat vaak in de Jeruzalemmer Courant. En wellicht hebben al veel Jeruzalemmers van haar gehoord. Dus tijd voor de vraag: â&#x20AC;&#x153;Wie is toch die Petra Schreuder?â&#x20AC;? Door M. Winter

Uitslag raad en Win

2

januari-februari 2009

Ongeveer een jaar geleden volgde Petra Schreuder Paul Roborgh op als opbouwwerker in Jeruzalem. Petra is 23 en woont zelf in Mierlo. Iedere dag tweemaal een uur reizen dus, om hier klaar te staan voor de Jeruzalemmers. Zelf zou ze best in Jeruzalem willen wonen. Het is een mooie, groene wijk met gezellige bewoners. Dichtbij de stad en dichtbij de snelwegen. Petra is opbouwwerker bij de

Twern. Als iemand vragen heeft, kan hij bij haar terecht. Dat kunnen vragen op heel veel gebieden zijn. Een voorbeeld: er zijn problemen met het parkeren van autoâ&#x20AC;&#x2122;s omdat bijv. de straat te smal is. Een bewoner meldt dit bij Petra. Zij legt dan contact met de gemeente om te kijken hoe dit probleem aangepakt kan worden. Als ze hier informatie over heeft, vertelt ze dit weer aan de bewoner. Petra ondersteunt bewoners in hun leef- en woonomgeving. Ze is er om mensen te helpen bij het vinden van de juiste instanties voor hun vragen. Soms wijst ze mensen door naar een instantie, soms zoekt ze iets uit voor mensen en soms neemt ze zelf de vraag mee naar een instantie.

(Om altijd later weer een antwoord terug te geven aan degene die met de vraag kwam) Ook signaleert zij wat er gebeurt in de wijk om, als het nodig is, een helpende hand te bieden of iets op te lossen. Naast dit alles zit Petra in de redactie van Wijkkrant Koningshaven en ondersteunt ze verschillende bewonerscommissies. Zoals nu met de renovatie. Ze werkt behalve in Jeruzalem ook als opbouwwerker in Fatima en op de Trouwlaan/Uitvindersbuurt. Petra is iedere dinsdag en woensdag in buurthuis Jeruzalem (kantoor binnen rechts om de hoek). Je kunt altijd bij haar binnenlopen voor vragen, informatie of een praatje.

Tel.: 013 542 47 98 of mail: pertraschreuder@koningshaven.twern.nl

Foto:M. Winter


DE JERUZALEMMER COURANT

In hun fotostudio, gevestigd in de redactie van â&#x20AC;&#x2122;de Jeruzalemmer Courantâ&#x20AC;&#x2DC;, fotograferen Dani Smulders en Petra Stavast mensen uit de Tilburgse wijk Jeruzalem. Zodoende bouwen zij aan een beeldarchief van de mensen die wonen, werken of op bezoek komen in deze wijk. +HWSURMHFWLVRQGHUGHHOYDQÂś-HUX]DOHP1RGLJW8LWÂľHHQLQLWLDWLHIYDQ0LUDQGD3RHOJHÂżQDQFLHUGGRRU7,:26

januari-februari 2009

3

%LMODJH:HUN]DDPLQGHZLMN


DE JERUZALEMMER COURANT januari-februari 2009JC editie 5  

Een paar korte fragmenten over de winter in Jeruzalem in de jaren 50. Afkomstig uit het boekje dat is uitgegeven ter gelegenheid van de Jeru...

Advertisement