Page 1

2 MAANDELIJKS NIEUWSBLAD

1e Jaargang No. 00004

NIEUWSBLAD VOOR JERUZALEM

Abonnementsprijs: een warm hart voor Jeruzalem

november-december 2008

DE JERUZALEMMER COURANT

Directeur: M.H. Poel Hoofdredacteur: M.P. Winter Bureaux: Betuwestraat 21 Telefoon: 013 - 536 53 87

verhalen van toen en nu, verhalen van ons en van Ăş

“Hij komt hij komt� Nieuws van Toen Het was woensdag 3 december lang wachten in het buurthuis. Maar ja, de 25 kinderen die er waren wachtten ook niet op zomaar iemand. Nee, ze wachtten op Sinterklaas! door Miranda Winter

Samen met Bernice hadden ze al heel veel liedjes gezongen, maar nog geen Sinterklaas te zien‌ Zou er iets zijn?? Nog maar eens hard roepen dan. En zie, daar verscheen een Zwarte Piet. En Sinterklaas? Die kwam er aan, zei de Piet, als ze heel hard “Sinterklaasje kom maar binnenâ€? zouden zingen. En dat hielp! Samen met twee pieten was daar de Sint. Er werd volop gezongen en de Sint kreeg een mooie versierde stoel. De Sint vond de stoel heel mooi maar dat ie op het podium stond vond hij maar niets. Hij zat liever vlak bij de kinderen. Dat was zo geregeld. De mooie stoel werd gewoon naar beneden gesjouwd. Toen was het spannende moment daar, iedereen mocht bij Sinterklaas komen. Na wat vragen en lieve woorden van de Sint kregen ze lekkere snoep. Er werd veel gelachen en natuurlijk ook gedanst, samen met de pieten in een grote

Kinderen zingen verwachtingsvol voor Sinter Klaas )RWR03

kring. Ook Burgemeester Vreeman kwam nog een kijkje nemen. De Sint vroeg hem “zie ginds komt de stoomboot� te zingen, wat hij heel goed deed, samen met alle kinderen.

De leuke middag was zo weer voorbij. En gelukkig kreeg iedereen een cadeautje en hoefde er niemand mee naar Spanje. “Dank je Sinterklaasje�. En hopelijk tot volgend jaar!

zoek de 10 verschillen

Jeruzalem vierde feest. Opening “raadhuis�

Het was zaterdag feest in het witte dorp “JeruzaOHP´'HDDQOHLGLQJGDDUWRHZDVGHRIÂżFLsOHRSHQLQJYDQGHQLHXZHFRQFHUW]DDOYDQPHYURXZ0Y d. Abeelen aan de Caspar Houbenstraat. 'HDUFKLWHFW-DQ5HPPHUV$]QLVHULQJHVODDJGHU een fraai geheel van te maken, ruim voorzien van OLFKWHQHHQWRQHHODFFRPRGDWLHZHONHDDQDOOHHLsen voldoet. De aannemer And. Doevendans heeft er alle zorg aan besteedt en toen de bouw voltrokken was, heeft de fa. L. de Beer de boel netjes in de YHUIJH]HWHQYRRUZDWGHVWRIIHULQJHQYHUOLFKWLQJ DDQJDDWPDJDOOHKXOGHZRUGHQJHEUDFKWUHVSDDQ GHID-YG6DQGHHQGHHOHFWULFLWHLWVPLMÂł1RRUG %UDEDQW´ 0HYU Y G $EHHOHQ ]HOI KHHIW DDQ HHQ VPDDNYROOHPHXELOHULQJDOOHDDQGDFKWODWHQEHVWHden. En zo is het geworden een prettig tehuis voor de bewoners van het witte dorp en een verfraaiing WHYHQVYDQGHJHKHOH-HUX]DOHPJHPHHQVFKDS (U ZDUHQ YHOHQ JHNRPHQ RP GH SOHFKWLJKHLG ELM WH ZRQHQ 0HYU Y G $EHHOHQ YHUULFKWWH HHUVW GH V\PEROLVFKHÂľRQWVOXLWLQJ´HQGDDUQDWUDGKHWJH]HOVFKDSGH]DDOELQQHQ “Burgemeesterâ€? C. Hamers voerde mede namens ]LMQZHWKRXGHUVFROOHJHHQGHIDPLOLHYG$EHHOHQ De raadzaal Fotograaf onbekend KHWZRRUG+LMYHUKHXJGH]LFKRYHUGHWRWVWDQGNRPLQJYDQGLWÂłSDOHLVUDDGKXLV´HQEUDFKWDOOHKXOGHDDQGHDULFKLWHFWHQYHUGHUDOOHQGLHKHEEHQPHGHJHKROSHQRPGLWUHVXOWDDWWHEHUHLNHQ1XNRPHQZHDOOHHQQRJPDDUHHQVSHHOWXLQWHNRUW]HLGHVSUGRFKWKLM hoopte dat ook hierin spoedig zou kunnen worden voorzien. 2QGHUKHWJHQRWYDQHHQYHUYHUVLQJJUDWLHXVGRRU0HYUYG$EHHOHQDDQJHERGHQEOHHIPHQQRJJHUXLPH tijd gezellig bijeen. Om des avonds terug te keren ter bijwoning van de revue “Tussen de witte huizenâ€?, waar GHDXWHXU6MHOYGYHQWHYHQVPHWVXFFHVGHUHJLHYRHUGH (HQNLQGHUEDOOHWRQGHUOHLGLQJYDQ0HYU0HLMHUPDQHQ7KH+DUPRQ\%DQGOXLVWHUGHQGHYUROLMNHNOXFKWRS 'HJHFRVWXPHHUGHYRHWEDOZHGVWULMG=RQGDJPLGGDJERRGQDWXXUOLMNPHHUYUROLMNKHLGGDQVSDQQLQJÂśV$YRQGV ELMGHFDEDUHWUHSULVHZDVGH]DDODQGHUPDDOWRWGHQRNWRHJHYXOGÂł-HUX]DOHP´NDQWHYUHGHQ]LMQ

Nieuws van Nu door Miranda Winter

In de jaren vijftig opende Weduwe YG$EHHOHQKHWÂł&DIp-HUXVDOHP´ (HQ FDIp PHW HHQ PRRLH ]DDO +HW werd ook wel het ‘raadhuis’ genoemd. De Jerusalemmers zagen hun wijk als een eigen dorp en hadterdsaus. Uiteraard waren er ook foto meer zegt dan duizend woor- den zodoende een eigen ‘College gebakken aardappeltjes, groenten, den, hebben we er maar een foto- van Burgemeester en Wethouders’ door Miranda Poel nasi en appelmoes. Als nagerecht collage van gemaakt. (een wijkraad). Met een ‘wethouElk jaar rond de kerst is er in Buurt- was er Bavarois. De mensen genoder’ voor Amusement, een voor huis Jeruzalem een kerstdiner waar ten zichtbaar van het kerstdiner en Het kerstdiner is mogelijk gemaakt Sportzaken en twee voor Jeugdzabewoners en werkers uit de wijk het gezellig samenzijn. Omdat een door Verrijk je wijk. ken. Ook was er een echte ‘dorpsgezellig samen komen onder het genot van een heerlijk buffet. Ook dit jaar was er weer een kerstdiner. Op vrijdag 12 december om 18:30 uur. Zoals altijd was het tot in de puntjes verzorgd. Ruud, Janny en Inge stonden drie man sterk achter de bar. Kees Bakker had zelfs het limousineavontuur met Sil (zie pagina 2) laten schieten om er zeker van te zijn dat alles goed zou verlopen. Het kerstdiner is toch een beetje ‚zijn kindje‘ dus daar wilde hij natuurlijk goed zorg voor dragen. Huubke, Tim en Angelique hadden zich sterk gemaakt voor het feestelijk aankleden van de zaal en KHWRSUXLPHQQDDĂ€RRS Op de tafels lagen de menukaarten in de kerstkleuren groen en rood. Het buffet bestond uit een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Voor het voorgerecht kon men kiezen tussen een heerlijke tomaten- of champignonsoep en/of een lekkere huzarenrundvleesschotel. Vervolgens kon iedereen naar hartenlust RSVFKHSSHQYDQGHNLSÂżOHWLQVDWpsaus, de varkenshaas in peperroomsaus en de beenham in honingmos-

Kerstdiner

De Jeruzalemmer Courant is onderdeel van

een initiatief van Miranda Poel in samenwerking met

&ROODJH03

CafĂŠ Jerusalem Buurthuis Jeruzalem

JHQ9RRUMRQJHQRXG ]LHÂł:LHÂżW" :LLÂżW´HQGHDFWLYLWHLWHQDJHQGDLQ de Wijkkrant Koningshaven). Versecretaris’ en men had uiteraard moedelijk gaat het eind 2009 op een eigen ‘burgemeester’. Twee- de schop en valt het doek voor het maal per jaar hield in dit buurthuis zoals het nu ‘raadhuis’ het ‘College is. Om plaats te maken van B&W’ samen met voor een gloednieuw alle verenigingen (en gebouw wat kan voldat waren er veel) een doen aan de wensen van ÂłGRUSVUDDG Âł&DIp -Hnu. rusalemâ€? was een plaats Werd men indertijd waar veel ontmoedoor de wijkkrant “Tustingen en activiteiten sen de witte huizenâ€? plaats vonden. op de hoogte gehouden Weduwe v. d. Abeelen $QQRLVKHWÂł&DIp van allerlei activiteiten Jerusalemâ€? “Buurthuis Jeruzalemâ€?. en ontwikkelingen, nu zal de “JeMaar het is nog steeds een plaats ruzalemmer Courantâ€? dit doen. Mis voor veel activiteiten en ontmoetin- hem dus niet!!

en


DE JERUZALEMMER COURANT

november-december 2008

Sil in het zonnetje

Jeruzalemmercourant@gmail.com

Heb je vragen of opmerkingen over de Jeruzalemmer Courant? Of een Marcelis Koreman, in Jeruzalem beter bekend als Sil, is dit 12 december werd hij voor het kerstdiner dan ook afgehaald leuk verhaal of een oproep? Laat jaar 25 jaar vrijwilliger voor buurthuis Jeruzalem. Reden in een heuse Lincoln Stretched Limousine van ruim 9 meter het ons weten door middel van een

JHQRHJRPKHPHHQVĂ€LQNLQKHW]RQQHWMHWH]HWWHQ9ULMGDJ lang. Compleet met bar en champagne!

)RWR03

briefje of mailtje. Adres: Betuwestraat 21 Emailadres: jeruzalemmercourant@gmail.com

Boomanimatie

door Miranda Poel

Marion Kools, zakelijk leider van het buurthuis, had met dit cadeau een schot in de roos te pakken. Sil vertelt: „Dit is een droom die uitkomt, als ik miljonair was, dan wist ik het wel“. Hij stapte dan ook vrolijk in de limo met buurvrouw Marian. Met haar is hij vorige maand verhuisd van Jeruzalem naar het Westerpark waar ze wederom buren zijn. (zie kader) In de limousine stond Sil nog een verrassing te wachten: Pascalle! In de zeven jaar dat zij in buurthuis Jeruzalem heeft gewerkt, heeft Pascalle Sils hart gestolen. Sil: „Het was altijd een feest om met haar activiteiten voor te bereiden. Of het nou ging om een gezellig gesprek, een lolletje of een luisterend oor, Pascalle was altijd hartelijk.“ En dat ze dat nog steeds is, bleek bij het weerzien. Het was dan ook hoog tijd voor Champagne! Vrolijk kletsend en nippend van de champagne liet het gezelschap zich ‚zoevend‘

2

Sinds 7 november 2008 is de grote boom in de tuin van de kantoorvilla op de hoek van Ringbaan-Oost en de Lourdesstraat geschiedenis. Vakkundig ZHUGKLMLQGULHGHOHQÂľPHWGHJURQGJHOLMNJHPDDNWÂś9RRUGHppQHHQRSluchting, voor de ander een groot verdriet.

)RWR0DUWLMQ.RRO

verder vervoeren in de limo. Na even nog te zijn aangewipt bij de opening van interieurwinkel 013, werd Huubke met de limo opgepikt in Jeruzalem. Op naar de volgende verrassing: een drankje bij Restaurant ’in ’t Groene Woud‘. In de tijd dat Sil vrachtwagenchauffeur was, kwam hij hier vaak. Ook tegenwoordig is hij er wel te vinden. Voor het personeel aldaar is Sil een oude bekende. Het duurde dan ook niet lang voor het ’lang zal hij leven‘ aanzwelde en een feestelijk toetje met sterretjes werd opgediend aan de jubilaris. Inmiddels was het bijna half zeven en hoog tijd voor het kerstdiner in buurthuis Jeruzalem. Maar voordat Sil deel nam aan de dis, moest hij natuurlijk eerst nog even op de foto met de negen meter lange Lincoln.

De verhuizing Sil heeft ruim 43 jaar in de wijk Jeruzalem gewoond. Dat hij nu uit de wijk verhuisd is, ervaart hij met gemengde gevoelens. Hij is uiterst blij met z‘n mooie appartement in het Westerpark maar als de seniorenwoningen al klaar waren geweest, was hij zeker in Jeruzalem gebleven. Dat laatste rekent hij Tiwos niet aan. „De dingen gaan zoals ze gaan en Tiwos had zelf ook graag gezien dat de seniorenwoningen er al stonden. Ze hebben geregeld dat Marian en ik naast elkaar kunnen blijven wonen en er alles aan gedaan om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat is best een bedankje waard“

Daarnaast wil Sil zijn schoonzussen en zwagers heel hartelijk bedanken. Ze hebben hem fantastisch geholpen met de toch wel zware verhuizing. Sil zegt: „Ik weet niet of ik het zonder ze gered had. Het zijn ongelofelijk lieve mensen en mijn zwagers zijn ontzettend goede klussers“. Lachend voegt hij toe: „Net als ik“. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Sil is een goede klusser en bovenal een ’lief meejs‘! Gelukkig hoeven we niet bang te zijn dat we hem moeten missen. Ook al is hij uit Jeruzalem verKXLVGppQGLQJKHHIWKLMRQVYHUzekerd: „Ik blijf evengoed op de NRIÂżHNRPHQHQLNEOLMIHYHQJRHG helpen.“

In zijn 25 jaar als vrijwilliger voor de wijk stond en staat Sil altijd klaar voor het buurthuis en de bewoners van Jeruzalem. In 2006 verscheen het bovenstaande artikel in de krant.

:LHÂżW"0HWGH:LL)LW

Marion Kools Twern Team Koningshaven

Het Twern Team Konings- hard werken met dit spel. • de kinderactiviteiten die Roos van Ook hebben we Playstation 2 en 2 Esch organiseert, haven buurthuis Jeruzalem spellen en besturingen gekocht. • de donderdagmiddagclub, heeft een leuke aanwinst . Wie kunnen deze spelen De Wii Fit met 2x besturing gebruiken? • de jongerenactiviteiten op woensen ongeveer 4 spellen. dag in het buurthuis ism de jongeMaar pas op! Je moet je leeftijd en renwerker Olton Berrenstein, lengte opgeven bij het starten van • de vrouwengroep op maandag en het spel. En dan ga je schrikken. Je donderdag waarmee Mirjam en SuPRHWQDPHOLMN¿WWHUZRUGHQHQGXV faynur druk doende zijn,

• en het mobiel kindereiland als ze een binnenactiviteit hebben.

Ook is het mogelijk dat deze spellen in de andere wijkcentra van Koningshaven kubus-Hoogvenne of de spil gebruikt worden bij activiteiten.

)RWRV03


DE JERUZALEMMER COURANT

november-december 2008

3

Goedkope tips Op zaterdag 22 november was de zaal van buurthuis Jeruzalem omgetoverd tot een echte markt. Allerlei kraampjes “verkochten� er hun waar die vooral uit informatie bestond. Informatie over energie besparen. door Miranda Winter

Het was een gezellige markt. Met informatie over bijvoorbeeld water besparen, radiatorfolie plakken of tochtstrips aanbrengen. En was je benieuwd hoe je in je eigen woning energie kon besparen? Dan kon je je aanmelden voor een afspraak met het Advies Team. Achter in de zaal was een leuke kartonnen woonkamer gemaakt. Voorzien van labels met bespaartips. Een quizmaster uit de jaren 50 testte er je kennis van energie besparen En was je eigen “energietankje� even leeg? De bar van het buurthuis was open en zorgde voor heerlijke drankjes (consumptiebonnen waren uitgedeeld) en voor gezelligheid. Tot slot kreeg je na het invullen van

een bonnetje nog een verlengsnoer mee naar huis. Handig. Zeker in deze donkere dagen. Heb je de energiemarkt in buurthuis Jeruzalem gemist? Er zijn er ook nog twee in andere buurten: Zaterdag 17 januari van 13.00 tot 16.00 uur in Wijkcentrum ’t Kievitslaer Dinsdag 20 januari van 19.00 tot 21.00 uur in Ontmoetingscentrum President Mandelahof P.S. Wist je al dat je elektrische deurbel zo’n 9kw stroom per jaar verbruikt? De transformator staat namelijk altijd aan (waardoor hij stroom verbruikt) terwijl hij 99,9 % van de tijd niet gebruikt wordt. Zonde toch, dit sluipverbruik?!! Lang leve de deurkloppers.

Nieuwe wijkagenten willen benaderbaar zijn

‘Jeruzalem is geen moeilijke buurt’

)RWR3HWUD6FKUHXGHU

Jeruzalem Ingelijst Naam: Huub Dols Adres: Gaasterlandstraat 15 Plek: Beemsterstraat 8 >>>Waarom?<<< Ik heb 41 jaar gewoond aan de Beemsterstraat. Ik heb daar veel mooie herinneringen aan. Gezellig met de buren buiten zitten op het grasveld voor onze woningen, zowel voor als achter het huis een grasveld waar we allemaal altijd veel gebruik van hebben gemaakt. â&#x20AC;&#x2122;s Morgens om 06.00 uur wakker worden van de vogels die je hoort, een rustige straat, alleen bestemmingsverkeer kwam daar. Kortom een zeer gezellige, rustige en natuurrijke omgeving. Een prachtstukje van Jeruzalem.

Toen het sloopbesluit van mijn woning vast stond, ben ik op een gegeven moment verhuisd naar de Gaasterlandstraat. Daar woon ik nu een jaar. In mijn nieuwe woning heb ik het ook erg naar mijn zin. Ik ben blij dat Tiwos mij goed heeft geholpen bij het zoeken van een andere woning voor mij in Jeruzalem. Kent u ook een schitterend stukMH-HUX]DOHP":LOWXRRNZHORS de foto in de rubriek â&#x20AC;&#x2DC;Jeruzalem LQJHOLMVWÂś" 1HHP GDQ FRQWDFW RS met Petra Schreuder. Tel: 013 542 0DLOSHWUDVFKUHXGHU#NRningshaven.twern.nl U kunt natuurlijk ook altijd even binnenlopen bij het buurthuis

'RRU-DFHYDQGH9HQ

Fotobron: TIWOS

Vreeman bezoekt Jeruzalem

Terwijl er op 3 december in de grote zaal volop werd genoten van het bezoek van Sinterklaas, was er voor in het buurthuis EH]RHNYDQ%XUJHPHHVWHU9UHHPDQ door Miranda Winter

2QGHUKHWJHQRWYDQHHQNRSNRIÂżH of thee, sprak hij met een professionals en een aantal mensen uit Jeruzalem. Wat denken professionals dat er in onze wijk leeft? Hoe zou het kunnen komen dat de veiligheidsscore in Jeruzalem onder de 6 is? En hoe zien bewoners dit alles en hun wijk? 1D GH NRIÂżH EUDFKW %XUJHPHHVWHU Vreeman een kort bezoekje aan de kinderen in de grote zaal. En werd hij zelfs door de Sint uitgenodigd om een liedje te zingen. Daarna

boven Joey en Ruud Vreeman, rechts Jurgen

nog even een kijkje bij het jongerenwerk en een demonstratie van de pas aangeschaft Wii Fit. Het redactiehuis (Betuwestraat 3) was het volgende adres waar de burgemeester op visite ging. Daar was het ondertussen al gezellig druk en was er live muziek. In de fotostudio werd uiteraard ook de burgemeester, als bezoeker van Jeruzalem, op de foto gezet. Even naar de buren op nummer 5: het buurtrestaurant. Genieten van een heerlijk stukje eigengemaakte taart. Hier kregen Joey en Jurgen uit handen van

Vreeman een mooie Tilburg voetbal. Als dank voor het goede werk wat zij voor Jeruzalem doen. Burgemeester Vreeman sprak nog met veel mensen en luisterde naar wat er in de wijk leeft, welke klachten er zijn en wat de wensen (zeker ook met het oog op de nieuwe plannen) van bewoners zijn. Na dit bezoek ging de burgemeester verder de wijk in. Een bezoek aan Jan Luijten op de Caspar Houben)RWRV0LUDQGD:LQWHU straat waar de burgemeester graag

wilde weten wat Jan deed en hoe het hem in Jeruzalem bevalt. Door naar een pand waar onlangs een hennepkwekerij opgerold was. Hier viel duidelijk te zien hoe een woning door zoâ&#x20AC;&#x2122;n kwekerij geruĂŻneerd wordt. Buiten op straat had de burgemeester oog en oor hierover voor een aantal bewoners uit Jeruzalem en Groenewoud. Tot slot voerde de rondwandeling nog langs de gerenoveerde en bijna opgeleverde woningen aan de Maaslandstraat.

Volgens Peter Hagendijk (46) en Mark te Brake (31), de nieuwe wijkagenten, is Jeruzalem geen moeilijke buurt. Peter: â&#x20AC;&#x153;Het is een wijk zonder poespas, van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.â&#x20AC;? Mark: â&#x20AC;&#x153;Ik heb eerst in Utrecht gewerkt. Daar had je grote groepen jongeren die een hele wijk terroriseerden. Hier kom je ook wel eens een paar jongeren tegen die iets uitvreten, maar dat is op veel kleinere schaal.â&#x20AC;? Peter: â&#x20AC;&#x153;Ik heb juist altijd in dorpen gewerkt, Oisterwijk, Hilvarenbeek. Daar zwaaien ze nog vriendelijk naar de politie. Dat is hier niet, alles is veel directer, maar niet kwaadaardig, dat valt alles mee.â&#x20AC;? Peter is pas sinds oktober en Mark pas sinds november in Jeruzalem. Ze houden elke maandag tussen 14.30 en 16.00 uur spreekuur in het buurthuis aan de Casper Houbenstraat. Iedereen met een probleem dat politie-inzet vereist is daar welkom.

Peter: â&#x20AC;&#x153;Het merendeel van het werk dat wij doen is sowieso praten met de mensen. Overal waar we komen pikken we wat op en het is de kunst GLHLQIRUPDWLHWHÂżOWHUHQ6RPVLVHU iets wat we doorgeven aan de afdeling recherche, maar meestal noteren we de nieuwe wetenschap zelf om hem te gebruiken in het terugdringen van de criminaliteit.â&#x20AC;? Hoewel Hagendijk en Te Brake ook wijkagent zijn van Fatima en Broekhoven I willen zij toch zoveel mogelijk lijfelijk op straat aanwezig zijn, zeker tweederde van hun werktijd. â&#x20AC;&#x153;De mensen moeten weten dat wij aanspreekbaar en benaderbaar zijn,â&#x20AC;? legt Hagendijk uit. Hij hoopt hij dat er een vertrouwensband ontstaat tussen hen en de wijkbewoners. â&#x20AC;&#x153;We zijn sociaal maar geen sociaal werkers,â&#x20AC;? vult Te Brake aan, â&#x20AC;&#x153;we moeten in de eerste plaats de wet handhaven. Maar toon je respect daarvoor, dan krijg je van ons respect terug.â&#x20AC;?

)RWR03


DE JERUZALEMMER COURANT

november-december 2008

Sfeervol grijs en bizar mooi

0HHKHOSHQPHW Jeruzalem Nodigt Uit door Ruben van Oorsouw

Echt herfstweer was het op zaterdag 1 november. Wind, regen en grijs. Maar een heerlijk knetterend vuurtje zorgde voor een warm welkom voor de bezoekers aan de expositie in de Schermerstraat.

door Miranda Winter

De mooie witte tent met herfstversiering bood een prima onderdak om even te schuilen en te genieten van een zalige kop zelfgemaakte pompoensoep met brood en soepstengels. Voor de zoetekauwen waren er spekjes en speculaas voor bij de warme chocolademelk. De expositie in Schermerstraat 4 paste volledig bij deze dag. Was het buiten grijs en kil, binnen was het grijs en sfeervol. De tekenin-

gen van Guido de Pooter, in een volledig grijs geschilderde ruimte, waren zeer bijzonder. In Schermerstraat 6 stapte je in de vreemde wereld van Josine Beugels. Zij had het huis op haar manier ingericht. Iets wat in eerste instantie heel gewoon leek, maar dat niet bepaald was. Mooi bizar.

En de gezellige, swingende en hartverwarmende muziek van de gebroeders Drap tot slot maakte de expositie helemaal compleet. Deze activiteit is georganiseerd door de theatermakers en muzikanten Martijn, Twan, Sanne en Lisah i.s.m. Jeruzalem Nodigt Uit

4

Tekening van Alba Russ

.XQVWLQGH.UDQW" Een cadeautje waard! Kun je goed tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotograferen, borduren of noem maar op? Stuur je werk (of een foto daarvan) op naar de redactie van de Jeruzalemmer Courant en ontvang een leuk cadeautje. Adres: Betuwestraat 21 Emailadres: jeruzalemmercourant@gmail.com Uiteraard krijg je je werk of foto altijd terug als je dat wilt. Wel graag even je naam en adres erop zetten.

Misschien hebt u ze al door Jeruzalem zien lopen, of bent u een van de mensen die al met ze gepraat heeft? Met wie? De 6 studenten Vrijetijdsmanagement die voor Miranda Poel een onderzoek in Jeruzalem doen. Voor dit onderzoek zijn deze jongeren bezig om alle enthousiaste buurtbewoners in kaart te brengen die mee willen helpen met de activiteiten van Jeruzalem Nodigt Uit. Met hun enquĂŞtes in de hand zijn ze langs alle deuren in de buurt gegaan. Door weer en wind en van â&#x20AC;&#x2DC;s ochtends vroeg tot â&#x20AC;&#x2122;s avonds laat zijn ze in de weer geweest. De studenten hebben veel verschillende buurtbewoners gesproken over uiteenlopende zaken. Zo werd bijvoorbeeld de mening van de mensen over de activiteiten van Jeruzalem Nodigt Uit achterhaald, en werd de mensen gevraagd of ze zin hadden om eens samen met Miranda en andere enthousiaste Jeruzalemmers een leuke activiteit te organiseren. 'HYULMHWLMGVPDQDJHUVLQVSpHQ0Lranda Poel zijn tot nu toe blij verrast door de voorlopige resultaten. Bijna 20 mensen hebben inmiddels laten weten dat ze graag eens zouden helpen. Dit kan op allerlei manieren: op- en afbouwwerk, decora-

tie, promotie, werken met kinderen en ga zo maar verder. Zeven mensen kwamen op woensdag 10 december voor de eerste keer in het buurthuis samen. Onder leiding van de studenten werd in een ontspannen sfeer nader kennis met elkaar gemaakt, en werden de resultaten van het onderzoek kort gepresenteerd. Alle genodigden kregen de kans om aan te geven wat ze graag willen en kunnen doen voor Jeruzalem Nodigt Uit.

=RXXRRNJUDDJPHHKHOSHQPHWGH DFWLYLWHLWHQ YDQ -HUX]DOHP 1RGLJW 8LW"1HHPGDQFRQWDFWRSPHW0LUDQGD3RHO

Wordt u de volgende ster die Jace van de Ven LQWHUYLHZW"

)RWRV03

Jeruzalemmer Courant overal gelezen )RWRV0LUDQGD:LQWHU 03

Dat de Jeruzalemmer Courant overal en door iedereen gelezen wordt, valt te zien op de volgende fotoâ&#x20AC;&#x2122;s. Maak ook een leuke foto van de

Jeruzalemmer Courant. Gelezen door een markant persoon of op een bijzondere plek. Wie weet staat de volgende keer jouw foto in de Je-

ruzalemmer Courant. (mail je foto naar jeruzalemmercourant@gmail. com of gooi â&#x20AC;&#x2DC;m bij Betuwstraat 21 door de bus)

In deze editie van de krant heeft Jace van de Ven, voormalig stadsdichter en journalist bij het Brabants Dagblad, onze nieuwe wijkagenten geĂŻnterviewd. Heeft u ook iets te vertellen? En wilt u ook wel eens door Jace geĂŻnterviewd worden? Dat kan! Geef u dan nu op bij de redactie van de Jeruzalemmer Courant: Betuwestraat 21 of jeruzalemmercourant@gmail.com

Lenie Donkers, Miranda Winter en Kees Bakker. )RWRV03

. alem z u r is Je nen en rthu u bin u in B ellig ennen z e g k Kom elkaar r lee - do uur ma 0 17:0 ur 30 : 00 u 8 : 2 n 1 va :30 an 8 v r v Dansavond vrijdag 16 jan. van 20.00 â&#x20AC;&#x201C; 23.00 uur Buurthuis Jeruzalem

n ze e p: r de o o n v e o Kijk ctiviteit om a en.c e v r a e h and ings iten .kon activite w w p w lik o sussen En k ur en c

Ireen Idee Haal meer uit je sok Ziet u er ook altijd als een berg tegen op om uw gordijnen te wassen? Dat gepriegel met de gordijnhaakjes. Eerst moet je ze uit de gordijnen pulken. En na het wassen is het een gepuzzel om ze allemaal weer op de goede hoogte in de gordijnen terug te schuiven. Nu, Ireen heeft daar wel een tip voor: laat ze gewoon lekker zitten! Rol het gordijn langs de band met haakjes op (met de haakjes naar binnen). Pak een witte sok en vouw deze om de band met haakjes heen. Doe dit op dezelfde manier waarop je normaalgesproken twee sokken in elkaar vouwt. Nu kun je het gordijn veilig met haakjes en al in de wasmachine stoppen. Daâ&#x20AC;&#x2122;s pas gemak!

De Redactie wenst Jeruzalem fijne feestdagen


DE JERUZALEMMER COURANT

november-december 2008

5

In hun fotostudio, gevestigd in de redactie van â&#x20AC;&#x2122;de Jeruzalemmer Courantâ&#x20AC;&#x2DC;, fotograferen Dani Smulders en Petra Stavast mensen uit de Tilburgse wijk Jeruzalem. Zodoende bouwen zij aan een beeldarchief van de mensen die wonen, werken of op bezoek komen in deze wijk. +HWSURMHFWLVRQGHUGHHOYDQÂś-HUX]DOHP1RGLJW8LWÂľHHQLQLWLDWLHIYDQ0LUDQGD3RHOJHÂżQDQFLHUGGRRU7,:26 %LMODJH2SGHNRIÂżHPHWGH%XUJHPHHVWHU GHFHPEHU


DE JERUZALEMMER COURANT

november-december 2008

6

JC editie 4  

Jeruzalem vierde feest. Opening “raadhuis” De Jeruzalemmer Courant is onderdeel van een initiatief van Miranda Poel in samenwerking met en v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you