Page 1

2 MAANDELIJKS NIEUWSBLAD

november-december 2010

3e Jaargang No. 0016

DE JERUZALEMMER COURANT NIEUWSBLAD VOOR JERUZALEM

Directeur: M.H. Poel 06 17 306 368 Layout: A. Paulsen

verhalen van toen en nu, verhalen van ons en van ú

Bouwparadijs

work-out zodat alle piraten met soepele spieren aan het werk konden want er was van alles te doen. Er moesten wandjes getimmerd, daken gedicht, en bordjes geschilderd. Er moesten touwen geknoopt, zeilen gespannen en vlaggen versierd. En van al dat werk krijg je honger, dus gekookt worden moest er ook! Misschien vraag je je af wat een piraat zoal eet? Awel.... eierkoeken, krentenbollen, tamme kas-

Foto’s: MP

Afgelopen herfstvakantie was er één om nooit te vergeten! Van 25 t/m 29 oktober was de zandvlakte op de Twentestraat het decor voor wapperende vlaggen, gehesen zeilen en voor timmerende, zagende en schilderende kinderen. Stukje bij beetje doemde er een piratenschip op.

Daar konden kinderen als stadspiraten naar hartelust bouwen, knutselen en lekker ravotten in het zand. Iedere dag om half elf ‘s ochtends opende de piratenstad haar poorten en werd er begonnen met een heuse warming-up. Sportschool Axis gaf een hoofd-schouders-knie-en-teen-

Door Miranda Poel

tanjes, pannekoeken, fruit, oergezonde groentesoep en zelfgebakken stokbrood. Nee, niet in de magnetron... boven een vuurtje natuurlijk! Voor de dorst waren er plastic flesvervolg pagina 2 kol. 1

Onder de bezielende leiding van Hester Pilz en Jan Waalen was de Twentetraat 'the place to be' deze herfstvakantie. Een met hekwerken omheind terrein van zo'n 200 m2 was een week lang een vrijstaat.

Vrijwilligers gevraagd voor de kindertuin in Jeruzalem

Nieuws van Toen

Uit de ‘Buurthuis Jeruzalem Post’ van oktober 1991. Een informatieblad voor de bewoners van Jeruzalem dat in de vorige eeuw verscheen in een oplage van 600. De redactie bevond zich in buurthuis Jeruzalem.

Nieuwbouw Caspar Houbenstraat Recent kreeg het buurthuis te horen dat er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de nieuwbouw in de Caspar Houbenstraat. De V.V.T. zou met de bakker tot overeenstemming zijn gekomen, wat inhoudt dat de bakkerswinkel voor Jeruzalem behouden blijft! Een goede zaak vinden wij. Een en ander zal ingepast worden binnen de nieuwbouwplannen. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat de kruidenier vertrekt, of beter gezegd, deze is al weg uit onze wijk. Dat betekent dat de V.V.T niet zo lang meer hoeft te wachten tot zij met het bouwen van de laatste woningen kan beginnen. Zover nu bekend, zal in de loop van ‘92 gestart worden met de bouw en kunnen de woningen dan zo rond september ‘92 opgeleverd worden. Als er de komende tijd nog meer informatie op ons afkomt zullen we u dat zeker melden via deze Jeruzalem Post. Zeker is dat we na ‘n lange tijd van afwachten, gerechtelijke procedures en maar gedeeltelijk gerealiseerde nieuwbouw nu eindelijk uitzicht krijgen op een nieuw hart voor Jeruzalem.

we een mooie, grotere tuin terug en het plan is om in het voorjaar van 2011 weer aan de slag te gaan met de tuinkinderen. Begeleiding is daarbij belangrijk: waar zet ik de boontjes, hoe verplant je een preiplantje, wanneer knip je de beste bloemen en vooral: wie doet er wat. Behalve goeie grond zijn vrijwillisus kunnen volgen. gers een basisvoorwaarde voor de Dit jaar werden de huizen afge- kindertuin! Voor het komende jaar broken dus hebben we in mei alle planten verhuisd naar een veilige plaats. Het komende jaar krijgen

hebben we nog een paar enthousiaste mensen nodig. Wie heeft interesse in tuinieren en vindt het belangrijk dat kinderen ervaren hoe hun eten groeit? Wie heeft elke week of om de week een middag vrij en lijkt het leuk om de kinderen te begeleiden samen met de andere vrijwilligers? Laat dan van je horen. Kijk voor meer info op www.annekescholte.nl bij Kindertuin Het Beloofde Land of neem contact op met Anneke Scholte (coördinator), info@annekescholte.nl, 013- 536 03 83.

Rectificatie

In de vorige editie van de Jeruzalemmer Courant stond een fout over het dansen in het buurthuis. Het gezellig dansen, darten en biljarten in buurthuis Jeruzalem is niet iedere eerste maar iedere laatste vrijdag van de maand. Dus zin in een dansje, wat biljarten, darten of kletsen? U bent van harte welkom.

De Jeruzalemmer Courant is onderdeel van

De schappen waren goed gevuld bij de kruidenier in Jeruzalem die inmiddels helaas is verdwenen. foto: uit archief

Record gejat!

Samen werken in de tuin. Grote pompoenen en courgettes zien groeien, elke week een andere groente oogsten, bosjes bloemen knippen om mee naar huis te nemen maar ook onkruid wieden, zaaien, jaar zoeken we nieuwe vrijwilligers water geven. die vooraf eerst een KindertuincurKinderen en vrijwilligers hebben vorig jaar met veel plezier getuinierd in Kindertuin Het Beloofde Land in 2 kleine voortuintjes aan de Betuwestraat. Voor het komende

Abonnementsprijs: een warm hart voor Jeruzalem

Foto’s: MP

Een mooie herfstdag. Genoeg afval op straat. Het Jeruzalems Afval Team (JAT) kon weer aan de slag! Door Miranda Winter

Op 13 oktober werd er weer gejat!Deze keer was er zelfs een

extra bijzondere hulpkracht: wethouder Roel Lauwerier (o.a. in zijn portefeuille “schoonhouden stad”). Ook hij stak de handen mee uit de mouwen. Op de parkeerplaats van de Betuwestraat waren de meters al uitgetekend. En het vorige record aangegeven. Zou dat deze keer verbroken worden? Fanatiek werd er door de groep kinderen en vrijwilligers een uur lang vuilniszakken gevuld en naar de meetplaats gebracht. Toen er ook een heel matras was gevonden en een paar andere grote spullen, werd het snel duidelijk: een nieuw record. Maar liefst 23 meter

Dat ruimt grof op! Achter op het grasveld van de Houbenstraat stond 13 tot met 15 oktober een grote vuilcontainer. Voor het gratis storten van grof huisvuil.

Door Miranda Winter

Vaak wordt grof huisvuil gewoon naast de ondergrondse containers geplaatst. Behalve dat dat vervuiling veroorzaakt, is het niet nodig. Grof huisvuil wordt namelijk op af-

een initiatief van Miranda Poel in samenwerking met

spraak gratis opgehaald! Om dit extra onder de aandacht te brengen bood de gemeente Tilburg Jeruzalemmers eenmalig de mogelijkheid om hun grof huisvuil te storten in een grote container in de Caspar Houbenstraat. Gewoon recht voor de deur dus. Voorafgaand aan deze actie hadden alle Jeruzalemmers een brief van de gemeente ontvangen, plus de afvalwijzer. Zo’n grote container midden in de

en

zwerfafval werd er verzameld!! Samen met de wethouder werd er tot slot, op de hoek van de Betuwestraat en de Casper Houbenstraat, een nieuwe prullenbak onthuld. Speciaal voor de zwerfafvalactie, voor een schoon Jeruzalem. Als verrassing en gezonde beloning zat er in de gloednieuwe prullenbak een tas fruit en rauwkost verstopt. Dus op naar het buurthuis. Lekker eten en drinken! P.s. Houd de prullenbak maar in de gaten. Hij ziet er nu nog heel gewoon uit, maar dat gaat veranderen!

wijk was natuurlijk een mooie stimulans om eens goed op te ruimen. Er daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Er werd flink gesjouwd en na twee dagen zat de container tjokvol! Zo, dat ruimt op. En… sedertdien wordt er veel minder vuil naast de ondergrondse containers geplaatst! Mocht je toch nog grof huisvuil hebben en dit kwijt willen? Je kunt iedere werkdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur de grofhuisvuillijn bellen voor een afspraak. Telefoonnummer: 542 33 17


DE JERUZALEMMER COURANT

vervolg ‘Bouwparadijs’ jes van Brabant Water gevuld met piraten-ranja. Hester en Jan konden dit natuurlijk allemaal niet met z'n tweeën klaren. Daar zijn meer helpende handen bij nodig. Iedere dag hielpen er vijf leerlingen van de middelbare school. Twee 3e-jaars VMBO-ers

en drie 5e-jaars VWO-ers hadden ieder een groepje kinderen onder hun hoede en deden op deze manier hun maatschappelijke stage. Ook waren er helpende handen uit Jeruzalem. Gerard uit de Veluwestraat en Karel uit de Twentestraat waren zo'n beetje iedere dag paraat. Samantha van Lissum, ook uit Jeruzalem, was er namens de Scoutinggroep Lord Baden Powell. De Scouting levert altijd werk van formaat! Is het geen kabelbaan zoals tijdens festival Jeruzalem (van maar liefst 12 meter hoog) dan is het wel een scheepmast van een metertje of 10! Het vuurtje stoken en stokbroodjes bakken boven het vuur zijn ook altijd weer een succesnummer van de Scouting. Een ander succesnummer was het maken van fantasiezeilen met pvc buis en gekleurd koord. Een methode die werd ontwikkeld door kunstenares Liesbeth Kaag die het de kinderen hoogst persoonlijk leerde. Over zeilen gesproken, kinderen konden ook meezeilen met Ruurd van ‘Ruurd in de Buurt’ uit Baarle-Nassau. Omstebeurt ging er een

november-december 2010

controle! Ze waren geen moment in gevaar. Ook aan wal werd het gevaar vakkundig tot een minimum beperkt. Aan het einde van iedere dag werd er een veiligheidscheck gehouden. Alle bouwsels werden aan een inspectie onderworpen; steken er geen spijkers door de daken naar beneden, steken er geen spijkers door de vloer omhoog? Er zijn dan ook slechts twee ‘gewonden’ gevallen. Eén piraat kreeg een pleister. Piraat Delano had het daar ook graag bij gehouden maar hij moest toch echt even naar het ziekenhuis voor een hechting in z’n vinger. De laatste dag van de bouwspeelplaats was super feestelijk. Er was een speurtocht met een schatkaart. De gevonden schatkist zat vol met chocolade munten en juwelen die eerlijk over de piraten werden verdeeld. Vanaf 16:00 uur was iedereen van harte welkom om te komen kijken welke klus de kinderen in een weekje hadden geklaard. Onder het genot van de door de piraten gemaakte pannenkoeken en bowl keFoto’s: MP ken de gasten hun ogen uit!

groepje van acht piraten mee dat op ‘open water’ op een zeemansverhaal werd getrakteerd. Het eerste groepje dat van wal stak, kreeg het meteen al zwaar te verduren. Het spannende verhaal kreeg extra spanning mee uit de onverwachte hoek. Er sloeg een sterke windvlaag onder de zeilen en het bootje kwam flink schuin in het water te liggen. De kinderen schrokken zich wild, maar Ruurd had alles onder50 jaar in de wijk!

Door Remi Pandalo

Sponsors bedankt:

Bouwbedrijf André Doevedans Bouwbedrijf van de Weegen Bouwbedrijf Remmers Bouwbedrijf van de Ven Zand- en grindhandel Liebreghts La Poubelle Ut rooie bietje voor het fantastisch opruimen van het terrein Uiteraard ook de Scoutinggroep Lord Baden Powell voor de fantastische inzet. De Twern ook wel een beetje voor haar inzet Sportcentrum Axis voor de sportieve bijdrage En Bakkerij Kouwenberg voor de 100 eierkoeken en 100 krentenbollen

Chocola, pepernoten en… de Sint! goed. Na luide bonzen op de deur was daar de sint! Er werd vrolijk gezongen en de pieten deden met de kinderen een wedstrijd wie het hardste en het snelste kon zingen, met twee verschillende liedjes tegelijk. De ene helft van de kinderen zong “zie ginds komt de stoomboot”, en de andere groep “zwarte piet ging uit fietsen”. En…ze waren Foto’s: JW tegelijk klaar met het liedje! Toen toegift Fleur met alle deelnemers en Fleur Verschuuren de sint weer weg was, werd het tijd voor de cadeautjes. Maar… die waren kwijt. Gelukkig hadden de pieten die snel gevonden. Tijd om uit te delen en vooral uit te pakken! We wisten het al, maar op 29 zang, dans of playback. september werd het weer be- De middag starte zoals altijd met een leuk optreden van de mensen vestigd: Jeruzalem heeft ta- van Kindereiland. Daarna mochlent! ten Michelle Hobbelen en Emma Door Miranda Winter van den Braak de spits afbijten met In het buurthuis werd er die woens- een playbackact. Lonne Armitage dagmiddag weer gestreden om de volgde met ook een playbackopfelbegeerde Kidsfactor beker! Er treden. En net voor de pauze lieten werd geplaybackt, gedanst en, ja- Janice Hobbelen en Janneke van wel, live (!) gezongen. den Braak nog zien wat ze in huis Inge Groen, Melissa Arzuman en hadden! Miranda Winter hielden als jury al- Even wat drinken en snoepen. En les nauwkeurig bij. Hoe was het op- natuurlijk bijpraten over wat er zoal treden van de deelnemers, hoe was te zien en horen was geweest. Maar Verdiensten: 8,- netto per keer, en hun kleding, hun uitstraling, hun niet te lang want er stond nog meer na het volgen van een tso-scholing 9,- netto per keer.

En de winnaar is…

Foto’s: Dhinand Kleine MP Ook dit jaar reed de Foto´s: sint het buurthuis niet stilletjes voorbij. En dat was maar goed ook want binnen, in de mooi versierde zaal, zaten zo’n 25 kinderen geduldig op hem en zijn pieten te wachten. Door Miranda Winter

Buiten vroor het, maar binnen was het lekker warm. En wie het toch koud had, kon zich warm dansen op de gezellige sinterklaasmuziek van DJ Joey. De twee pieten die er al waren wisten dan ook de beentjes van de vloer te krijgen. Maar er werd ook heerlijk genoten van de chocola, pepernoten en het snoep-

Zakcentje bijverdienen in de Armhoef

De eeTClub, de overblijfgelegenheid in Basisschool de Armhoefse Akkers is op zoek naar overblijfkrachten. Zin om tussen middag te komen helpen en een zakcentje bij te verdienen?

Als overblijfkracht begeleidt en ondersteun je de kinderen tijdens activiteiten. Zo zorg je dat ze zich thuis voelen Ook verricht je licht huishoudelijk werk (verzorging Voor informatie of aanmelding: voor de kinderen, de ruimte en het Greta Nijenbanning, 013-5840502 spelmateriaal).  g.nijenbanning@kinder-stad.nl

Gratis pc Wist je al dat je in het buurthuis gratis de pc kunt gebruiken? Bij deze dus: tijdens de openingstijden van het buurthuis kunnen de pc’s die daar staan gratis gebruikt worden. Veel computer plezier!!

Schaken, een beetje moeilijk, maar vooral erg leuk! En goed te leren!

Een fiets van Piet Goedkoper kan niet! Piet Netten / Betuwestraat 48 5018 AK Tilburg 06 17793280

Daarom geeft Jan van Gorp iedere woensdagmiddag schaakles. Speciaal voor kinderen. En er is nog plaats vrij. Dus, wil je ook zo goed worden als Jonathan, Mohammed, Osama en Mustafa op de foto? Van 13.00 uur tot 14.00 uur ben je van harte welkom in buurthuis Jeruzalem!

* Donderdag 16 december wijkontbijt van 9.00 – 10.00 uur gezellig ontbijten. Kosten 2,- pp. Voor 14 dec. opgeven in het buurthuis. * Iedere laatste vrijdag van de maand: dansen, darten en biljarten in buurthuis Jeruzalem.

moois op het programma. Zoals Fleur Verschuuren, die een live gezongen nummer ten gehore bracht. En hoe! Vervolgens even heel wat anders: een dj act van DJ Joey van de Wouw. Gevolgd door een playbackact van Ella Armitage. Daarna liet Prodige Diluabanza zien wat dansen is! Als laatste durfde ook Nina Armitage live te zingen. Tijd voor jury beraad. Voor de deelnemers en het publiek dus even gespannen afwachten. Voor de prijsuitreiking had het kindereilandteam nog een verrassingsact in petto. Moment suprème, de bekers werden uitgereikt. De eerste prijs was voor Fleur Verschuuren. Fantastisch live gezongen nummer “Unwritten”van Natasha Beddingfield. De tweede prijs ging naar Prodige Diloabanza, met haar geweldige dansact op “Somebody to love” van Justin Bieber. En Janice Hobbelen en Janneke van den Braak ontvingen de derde prijs met hun mooi en goed uitgevoerde playbacknummer “Pad der zeven zonden” van het Huis Anubis. Alle deelnemers kregen tot slot nog een medaille en een deelname certificaat.

Een goed beeld van een gemoedelijke wijk

* Iedere woensdag: schaakles voor kinderen in buurthuis Jeruzalem.

Schaakmat

Afgelopen november was een mijlpaal voor Ben en Dora van de Sande. Toen woonde het echtpaar op de kop af 50 jaar in Jeruzalem! Zo’n gouden jubileum verdient wel wat meer dan een bloemetje. De Jeruzalemmer Courant, die in editie 11 al een interview met Dora had, toog met een symbolisch cadeau naar het paar. Ze ontvingen een kaars voor ieder jaar dat ze hier gewoond hebben. Met 50 kaarsen alleen doe je ook niet veel. Een vijfarmige kandelaar en twee losse kandelaars boden uitkomst. Ze staan voor de vijf decennia die deze twee mensen al in de wijk wonen. Samen goed voor een eeuw lang een hart voor Jeruzalem!

‘Tót menne dôod toe’, film over Jeruzalem

Activiteiten: * Iedere donderdag (behalve tijdens schoolvakanties) van 15.30 tot 17.00 uur: donderdagclub in buurthuis Jeruzalem.

2

Schilderij: Ivo van Leeuwen Door Jace van de Ven

kijk ik dan na en die bewaar ik.” In de film zien we Verhagen zijn spulletjes sorteren, inpakken en weer opbergen in zijn nieuwe woning. “De wijk is de laatste jaren achteruit gegaan,” peinst hij, ‘maar misschien komt de goeie sfeer terug nu alles opgeknapt wordt.” Verhagen en zijn familie waren zondag 24 oktober in Buurthuis Jeruzalem om de première van “Tót menne dôod toe’ mee te maken. Een pracht van een bijeenkomst. Miranda Poel had de filmzaal versierd met ballonnen en deelde volop popcorn uit. Ook had ze een quiz gemaakt

Vier jaar lang was Sophie Tooten bezig om een film over Jeruzalem te maken. “Ik heb in de wijk rondgelopen, gekeken en geluisterd en besloot om een film te maken over een persoonlijk verhaal. Iedere bewoner had wel iets moois waar ik een film over zou kunnen maken. Tenslotte heb ik gekozen voor één hoofdpersoon, opa Jos Verhagen, die al 37 jaar in Jeruzalem woont en in die in de tijd van de opnames zijn nieuw gerenoveerde woning kon betrekken.” Jos Verhagen is een weduwnaar die in zijn huis van alles verzameld. Lampen die hij vindt in containers, batterijen, dvd’s, kabels en allerlei soorten apparaten. “Die Jos Verhagen  Foto: Sophie Tooten

Peer van Dun 

Foto: MP

met prijzen als een suikerspinapparaat en een chocoladefontein. En de grote Jeruzalemmer artiest –‘agge mar rippeteert’- Peer van Dun trakteerde de aanwezigen op een aantal pakkende meezingers. Peer van Dun is samen met de zangers Ron van Leuven en Lowie Boer en een paar andere wijkbewoners één van de figuren die naast Jos Verhagen in ‘Tót menne dôod toe’ te zien zijn. “Het stikt hier van de èèrme meense, mar we zijn rijk aan cultuur,” zegt hij in de film. En zo is het, getuige het fraai gefilmde straatfeest en de Jeruzalemse mensen in de film. Alles bij elkaar een goed beeld van een gemoedelijke gemeenschap. Waar in de zomer het leven zich nog veel buitenshuis en met elkaar afspeelt. Een feest van herkenning.


DE JERUZALEMMER COURANT

Slopen voor het goede doel Door Lida Rompaen

Een beetje dubbel gevoel krijg je er wel bij; de sloop van de huisjes van Betuwestraat 3 t/m 17. Van de ene kant maken ze plaats voor een schitterend veld met speeltuin, moestuin, trapveld en basketbalveld. Wat dat betreft kan de feestvlag uit! Maar van de andere kant word ik toch ook wat melancholisch als de graafmachine happen uit de huisjes neemt alsof ze zijn gemaakt van peperkoek. Oud bewoners zien hun huis, dat voor sommige zelfs vier decennia lang hun thuis was, hap slik weggevaagd worden. Binnen

november-december 2010

wordt zomaar buiten. Muren die privé waren, zijn ineens openbaar. Het behang van je slaapkamer, de tegeltjes van je douche, de lambrisering van de overloop, ze zien er uit als de muren van een poppenhuis. De gebroken ruiten en de deuren die half uit hun sponningen hangen, zijn de blauwe plekken van je in elkaar geslagen huis. Amai, ik begin, geloof ik, wat door te draven... ik wil maar zeggen: ”m’n hart gaat uit naar de oud bewoners die er verdriet van hebben”. Maar zoals gezegd is het gevoel dubbel. Het is natuurlijk ook hemels dat er nu ruimte is voor de plannen in de tekening hieronder. Komend voorjaar wordt er met de

buurthuis

Met gras inzaaien 1700 m2 Huidige bestrating behouden

4

Huidige beplanting behouden

6

Haagbeuk +/- 145 m2 Moestuin Opleveren met schone grond 190 m2

8

Beemsterstraat

doelpaaltjes

2

Zand t.b.v. speelplaats ca 302 m2

parkeerplaatsen behouden

trapveld in gras

hulst verplaatsen naar talud

speeltuin ondergrond zand

Trottoir 30 x 30 tegels ca 160 m2 gras inzaaien

hekwerk c.a. 90 cm 4 meter hoog hekwerk / ballenvanger

verhoogd graspodium 1m

moestuin

parkeerplaatsen behouden basketbalveld

afsluiten weg middels paal

Schermerstraat

uitvoering begonnen zodat we komende zomer naar hartelust kunnen sporten en spelen. En wellicht dat er volgende winter op het speciale basketbalveld geschaatst kan worden. Hopelijk wordt het een ontmoetingsplek voor de hele wijk. De aangrenzende huisjes van de Beemsterstraat passen precies in dat plan. Op nr. 2 komt het moedercentrum en op nr. 8 de redactie van de Jeruzalemmer Courant. In de twee tussenliggende huisjes komen bewoners die zich inzetten voor de wijk. Als alle bewoners uit de wijk ook hun steentje bijdragen, dan kan het niet anders of het is daar alle dagen feest. Of sla ik nu weer een beetje door naar de andere kant? ;) Basketbalveld 30 x 30 tegels ca 150 m2

Betuwestraat

2x boomstam t.b.v. afsluiten doorgang

3

Heeft u vragen, neem dan contact op met: Tiwos / Peter Cival:

013 54908 73

Gemeente / Henk Schietecat: 013 542 91 26 Ringbaan Oost

Twern / Petra Schreuder :

013 542 47 98 Vakkundig gaat het dak eraf Foto’s: MP

Jamal

Eljas


DE JERUZALEMMER COURANT

november-december 2010

Perwer

Serwer

Mustafa

Lusayka

Osama

Quincy Davy

4


DE JERUZALEMMER COURANT

november-december 2010

5

In hun fotostudio, gevestigd in de redactie van ’de Jeruzalemmer Courant‘, fotograferen Dani Smulders en Petra Stavast mensen uit de Tilburgse wijk Jeruzalem. Zodoende bouwen zij aan een beeldarchief van de mensen die wonen, werken of op bezoek komen in deze wijk. Het project is onderdeel van ’Jeruzalem Nodigt Uit‘, een initiatief van Miranda Poel gefinancierd door TIWOS.

Bijlage 16: een ‘kleine’ terugblik


DE JERUZALEMMER COURANT

november-december 2010

6

JC editie 16  

Samen werken in de tuin. Grote pompoenen en cour- gettes zien groeien, elke week een andere groente oogsten, bosjes bloemen knippen om mee n...