Page 1

maart-april 2012

DE

5e Jaargang No. 0024

Jeruzalems weerbericht

prijs: een warm hart voor Jeruzalem

JERUZALEMMER COURANT De plannen voor Bewoner van Toen Nieuw Jeruzalem redactie: Miranda Winter winterbij@gmail.com mobiel: 0644538947 redactiehuis: Beemsterstraat 8 fotografie en opmaak: Dhinand Kleine Dhinand@jeruzalemmercourant.nl

check ook de website www.jeruzalemmercourant.nl

De eerste warme voorjaarsdagen zijn alweer geweest. Maar let op: april doet wat hij wil! Laat de afgevallen bladeren dus nog even liggen om jonge plantjes te beschermen tegen de nachtvorst. Ver na Pasen (heel slim) legt in mei vervolgens iedere vogel een ei. Wie goed luistert hoort de vogels nu al volop fluiten. Zet je stoel in het zonnetje en geniet!

foto: Anne Hooijen

Mery Schel: bijna terug in Jeruzalem…

Drukbezochte bewonersavond brengt opheldering.

foto: Anne Hooijen Door Miranda Winter Aan de Ringbaan Oost 262 kwam in 1964 fam Schel wonen. Zo ook dochter Mery. In 1982 verliet Mery Jeruzalem. Maar nu ze gastvrouw is bij het Informatiecentrum Piushaven is ze weer bijna terug in Jeruzalem. In 1959 werd Mery Schel geboren aan de Koningshoeve. De familie woonde in een van de kleine huisjes bij het Cenakel. De Prinsenhoeve liep indertijd via de Hoevenseweg door naar de Koningshoeven, langs het nonnenklooster het Cenakel.

foto: Dhinand Kleine Door Miranda Winter De koffie en petit fourtjes, met het logo van Nieuw Jeruzalem, stonden klaar voor de ruim 100 mensen die dinsdagavond 28 februari naar de bewonersavond in buurthuis Jeruzalem kwamen. Daar presenteerden Tiwos en Triborgh het stedenbouwkundig plan voor de wijk Nieuw Jeruzalem. Dit plan hebben ze samen met de gemeente en bewoners ontwikkeld.

worden 126 portiek-etagewoningen en 32 eengezinswoningen gesloopt. Eind dit jaar wordt gestart met de sloop van de flat aan de Caspar Houbenstraat. De bouw van de eerste fase van het plan start in het tweede kwartaal van 2013.

Het uitgangspunt bij de plannen voor Nieuw Jeruzalem is om meer verschil aan te brengen in de soorten woningen in de Voorzitter Peter Nouwens heet- wijk. Zo kunnen bewoners een te iedereen welkom. Na een ‘wooncarrièrre’ in de wijk maken. woordje van wethouder Berend Omdat er momenteel een tekort de Vries en Tiwos directeur is aan geschikte woningen voor René Scherpenisse, presen- ouderen worden er bijvoorbeeld teerde eerst architect Bert Dirrix ook gelijkvloerse woningen gede nieuwbouwplannen voor het bouwd. Zo kunnen zij ook in de terrein tussen de Twentestraat wijk blijven wonen. en het Wilhelminakanaal. Mooie plannen voor ruim 300 woningen De Caspar Houbenstraat krijgt met veel doorkijkmogelijkheden een vernieuwde functie als enrichting het kanaal en een groen tree naar de wijk en is straks gebied langs het water bestemd echt het midden van de wijk. voor recreatie. Daarna ont- Aan het einde van de Caspar vouwde André van der Wouw Houbenstraat, aan het Wilhelvan Tiwos de plannen rondom minakanaal, komt een flat van de sloop van de drie flats en de maximaal 12 verdiepingen. laagbouw aan de Twentestraat. Naast de Meierijbaan komt een Deze gaan plaats maken voor tweede flats van maximaal 60 nieuwe flats in de Caspar Hou- meter hoog. Voor het parkeren benstraat en Veluwestraat, en bij de flats worden parkeergalaagbouw in de Twentestraat. rages aangelegd. Via de SchieDe Caspar Houbenstraat en de landstraat komt er een tweede Twentestraat worden opnieuw toegang naar de wijk. Deze sluit ingericht met veel groen en ter hoogte van het Cenakel aan speelplekken. op de Ringbaan Oost. De doorgang langs de haven onder de Tiwos en Triborgh werken nauw Ringbaan Oost door (de Havensamen aan de nieuwe plannen dijk) wordt afgesloten voor autoom een zo goed mogelijke ver- verkeer. binding te maken tussen het oude en nieuwe gedeelte van Na alle presentaties was er voor de wijk. In totaal worden er circa alle aanwezigen gelegenheid 420 nieuwe woningen gebouwd, om vragen te stellen. Een van zowel eengezinswoningen als de vragen ging over het open appartementen. Het parkeren karakter dat de wijk momenteel bij de nieuwe woningen zal heeft. Het lijkt alsof een aantal vooral op eigen terrein zijn. Er

blokken geheel omsloten worden terwijl in de wijk Jeruzalem juist zo’n verbondenheid is. Bert Dirrix lichtte dit toe. “In het plan zijn nu veel gesloten blokken getekend. In de blokken zijn de achtertuinen van de woningen gelegen. Hier kunnen bewoners straks parkeren. Deze binnen gebieden worden afgesloten. De woningen staan echter allemaal met de voorgevel naar de straat en behouden daarmee het open karakter van de wijk.” Ook was er een vraag over voorzieningen. “In de plannen is er op een tweetal plaatsen ruimte voor commerciële/maatschappelijke functies. Het is bij Tiwos bekend dat de buurt graag meer winkels in de wijk wil hebben. Tiwos heeft hiervoor al met diverse winkels contact gehad. Tot op heden heeft dit nog niets opgeleverd. Wel zal op het voormalige Abee complex een Jumbo gevestigd worden.” Tot slot wees Peter Nouwens er op dat bewoners zich kunnen opgeven bij het Planteam indien zij interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de plannen! Na alle presentaties konden de plannen van dichtbij bekeken worden in de ontmoetingsruimte van het buurthuis. Daar kon men ook nog extra ideeën voor het tijdelijk invullen van het braakliggende terrein aan de Twentestraat indienen. Er wordt geprobeerd op korte termijn vorm te geven aan tijdelijke invulling(en) van het terrein. Een plattegrond met het plan voor Nieuw Jeruzalem vind je op de achterpagina.

De Jeruzalemmer Courant is gefinancierd en mede mogelijk gemaakt door

In haar jongste kinderjaren speelde Mery veel in de grote tuin van de nonnen en het Leypark. Het deed veel bewoners van de Koningshoeve een groot verdriet toen in 1964 de huisjes moesten wijken voor de huidige Kempenbaan. Familie Schel verhuisde naar de Ringbaan Oost. Helemaal nieuw was Jeruzalem voor de 6-jarige Mery niet. Ze zat hier al op de kleuterschool (huidige Amarant gebouw) en kenden zodoende al veel kinderen uit de buurt. Na de kleuterschool ging ze naar de Anastasiaschool: de houten barakken die naast het viaduct stonden. Daarna volgde de St.Paschalisschool (later Andreasschool, nu de Zaak). Voordat Mery aan haar werkzaamheden bij de gemeente Tilburg begon, ging ze naar Mavo de Heuvelse Maria aan de Hoogvensestraat. Om de Mavo te bereiken moest Mery altijd over het draaibruggetje. Als ze eens te laat was voor school, was het een mooi excuus om te zeggen dat het bruggetje open stond. Haar kinderjaren in Jeruzalem waren geweldig. Pa Schel kende als elektricien veel mensen in de buurt en kwam overal over de vloer. Er werd veel buiten gespeeld. Kaibanden, verstoppertje spelen en elastieken. In de zomermaanden was er kindervakantiewerk, wat erg leuk was. De sfeer inde buurt was heel gemoedelijk. Er waren veel vriendjes. Een groot plein om op te spelen. Een zandbak. En een buurthuis wat nog het café van weduwe van den Abeelen was en waar veel georganiseerd werd. Vroeger was er ook hangjeugd. Ze kwamen altijd samen op het grasveldje in de Beemsterstraat. 1982 verliet Mery het ouderlijk huis en verhuisde eerst naar de Blaak en daarna naar Goirle. Tussen haar vertrek en het overlijden van haar ouders in 1993 en 1994, kwam ze alleen nog oude bekenden van vroeger op begrafenissen tegen. Ondanks dat het een begrafenis was was het altijd weer een reünie om de oude buurt te zien. Mery en d’r twee zussen zijn nog naar de afscheidsmis van de kerk van het Lourdesplein geweest. Betrokken voelde Mery zich in die tijd niet meer zo bij de buurt, maar bij zo’n afscheidsmis zag ze dan weer oude bekenden en dat was altijd mooi. Er is ook een paar keer een reünie geweest van de oud bewoners. Altijd goed geregeld door o.a. de vrouw van bakker de Beer en dochter van groenteboer de Waal. Vorig jaar is Mery weer eens door de buurt gefietst. Het riep de nodige herinneringen op. Hier en daar is wat veranderd. Sommige huizen zijn gesloopt, onder andere op plekken waar vroeger haar vrienden woonden en waar ze veel kwam. Ze begrijpt heel goed dat dat nodig was. Mery is blij dat de fabriek van Thijs de Beer, die vroeger veel stankoverlast gaf, weg is en dat daar mooie nieuwbouw voor in de plaats gaat komen. Nu, na al die jaren, is Mery weer bijna terug in Jeruzalem. Ze woont er niet meer maar werkt er sinds 2003 als gastvrouw bij het Informatiecentrum Piushaven. Ze maakt ze alle ontwikkelingen weer van dichtbij mee. Ze vindt het heerlijk om in haar eigen buurt te mogen werken en geniet er iedere dag van. Haar werkplek is gevestigd in de oude pastorie. Net om de hoek van Jeruzalem. Vlakbij al die mooie herinneringen. Naast het draaibruggetje dat zo’n goede smoes was om te laat te komen…

Prijsvraag Klein kunstwerkje Waar staat het? Op deze foto zie je een mooie muurtekening. Waar staat is dit? Weet je het juiste antwoord, of wil je een gokje wagen? Stuur dan vóór 31 mei je antwoord naar: winterbij@gmail.com of doe een briefje in de bus bij het redactiehuis op Beemsterstraat 8.

www.jeruzalemmercourant.nl


maart-april 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

Voorjaar in kindertuin het Beloofde Land

Limburgs land heuvelt vol fortuin

Hiernaast vindt je 3 gedichten van Jeruzalemse dichters. Heb jij ook dichtTalent? Doe dan mee aan “Tilburgs dichtTalent 2012”. Tot eind april kun je max 3 gedichten insturen naar: info@kunstdichterbij.nl De gedichten worden beoordeelt door een vakkundige jury. Hieruit ontstaan 8 finalisten. Deze finalisten mogen een workshop ‘dichten’ volgen om hun performance te verbeteren. In de Week van de Amateurkunst (meer info hierover in de wijkkrant Koningshaven) van 2 – 9 juni is de finale. Hier mag iedere finalist tweemaal 5 minuten gedichten voordragen voor het publiek. De Vakjury kiest “Tilburgs dichtTalent 2012”en het publiek kiest een eigen winnaar. “Tilburgs dichtTalent 2012” wordt georganiseerd door Stichting Kunstprojecten Tilburg. Meer info vindt je op: www.dichttalenttilburg.nl

Limburgs land heuvelt vol fortuin Sterke gewassen groeien aan Bewaar, het kleurpalet mengt bruin Zo men de angsttoer weet te gaan Als drammerig kerkgebeier De vrije vogels overstemt Terwijl een grijsvaal koekoeksjong Zijn poot tussen de kerkdeur klemt

Mus De mus wist het eigenlijk al heel lang, hij had veel meer noten op zijn zang!

foto: Anneke Scholte

Door Anneke Scholte Op de dag dat de lente begon was de eerste kindertuinmiddag in het Beloofde Land. Met een heel stel vrijwilligers en kinderen hebben we alle oude stengels en blad weggehaald, alles op de composthoop gegooid en het pleintje aangeveegd. Het was weer een gezellige tuindrukte. De eerste groentebedjes liggen al plantklaar in de soeptuin (daar gaan we dit jaar kleine dingen zetten voor in de soep). De weken erna zijn er mooie houtsnippers op het pad gelegd en meer bessen gezet voor de kinderen tussendoor. De woensdagmiddag wordt de vaste open middag, van 15.00 uur tot 16.30 uur. Hou het bord en de vlag in de gaten. We hebben graag weer veel helpende (kinder)handen zodat de tuin er nog mooier uit komt te zien dan vorig jaar. Tot kijk in de tuin!

Krentenboom gestolen uit de kindertuin

Dus begon hij te oefenen in het zoemen, grommen en grauwen, en als snel kon hij ook brullen, blaffen en miauwen. Toen hij ook nog fan-tas-tisch kon kwaken, was dat het hoogtepunt van zijn repertoire! Maar de reiger die net overvloog dacht even later, “wat smaakte die kikker toch raar…”

Het leven is zo groots Maar kan een poel vol modder zijn Als de kleine geest regeert En de mensen stom stemvee zijn Paul van Est

Miranda Winter

2

Thuiskomen Eenmaal in het bos voel je je eigen drukte we zijn bijna indringers doch zeer welkom

De wezens staan te popelen net zoals wij om in het daglicht van de aandacht te staan beluister daarom je thuiskomst we zijn Allen weggegaan! Pascale Hopstaken

Kindervakantiewerk zamelt kleding in Zakken kleding kunnen naar Ringbaan Oost 260

Op vrijdagavond kan je twee uur van de sauna genieten. Zaterdag maak je eerst een mooie vaartocht en op zondag kan je een bewegingsles volgen (gebaseerd op yoga, pilates en

Meer informatie en reserveren: Vrijdag: 17.00 of 19.30 €12,50 p.p. (reserveren mogelijk) Zaterdag: 16.00 of 18.00 € 22,50 p.p. (reserveren verplicht) Zondag: 10.00 of 12.00 € 22,50 p.p. (reserveren verplicht) Per saunabezoek kunnen 20 personen gebruik maken van de Datum: feestelijke opening op 4 sauna. mei om 16.30 Locatie: Nieuw Jeruzalem aan Reserveren voor vouwsauna, de Piushaven voor afslag naar onder vermelding van aantal Wilhelminakanaal personen, dag en tijdstip kan per mail:

“Jeruzalem organiseert” zorgt voor paasplezier!

info@rent-a-project.com Of neem contact op met Rocco Vermijs: 0624901552 of Nina Hovers: 0641191223

Door Miranda Winter Wat is er leuker met Pasen dan paaseieren zoeken? Ook Clemens was dat van mening. Dus zocht hij samen met zijn vrouw Thea contact met de studenten uit de Beemsterstraat van Jeruzalem Organiseert.

leuke nieuws snel verspreidt: “we gaan paaseieren zoeken!” Donderdag 5 april waren alle voorbereidingen klaar. Om twee uur gingen Tjolina en Jorri naar het Zonnelicht om daar in de tuin de paaseieren te verstoppen en de kinderen te laten zoeken. Bij het Zonnelicht zijn drie verschillende groepen, met in het totaal 20 kinderen. Elk kind ging op zijn eigen manier paaseieren zoeken, dat was bijzonder om te zien. Bij de ene groep moest er echt geholpen worden en de andere groep was binnen 10 minuten klaar. In één groep hadden kinderen papierenpaaseieren geschilderd. Deze werden ook opgehangen en gezocht. Overeenkomsten tussen de kinderen van het Zonnelicht en andere kinderen van de wijk waren dat ze allemaal meteen de paaseieren op wilden eten en erg fanatiek waren.

Ria van de handwerkclub sloeg vol liefde en plezier aan het breien en maakte 6 schattige eierwarmers. Tjolina vond het als kwartiermaker een goed idee om de kinderen van Medisch Kinderdagverblijf het Zonnelicht (Amarant) ook hierin te betrekken. Er werd gebrainstormd en de studenten regelden 6 gouden eieren, 6 eierdopjes, 150 chocolade eieren voor de kinderen uit de wijk en 60 chocolade eieren voor de kinderen van het Zonnelicht. Tot slot legde de kippen van Wim ook nog eens 15 mooie kleine eitjes die bij het kookproject “Koken voor elkaar” geschilderd werden. Er werden flyers gemaakt en zo werd het Daarna was het snel door naar

Bruggen slaan tussen de wijken

Waarom? Ontmoeten, begroeten en verbinden is het thema van het openingsweekend. De bruglunch zorgt voor: samen eten en elkaar ontmoeten. Gezelligheid en plezier.

De Piushaven bruist dit jaar! Op 21 april krijgt elke Tilburger een programmaboekje met alle Piushavenactiviteiten van 2012 in de bus. Zie ook: www.piushaven.nl

Uitslag vorige prijsvraag Sallandstraat 2 - 32 en Veluwestraat 1 - 29a

De zomer lijkt nog heel ver weg. mand thuis is, mogen de kledingzakToch zijn de voorbereidingen voor ken ook in de voortuin gezet worden. de Kindervakantieweek nu al op De Kindervakantieweek is dit jaar gang.

In de vorige Jeruzalemmer Courant (februari) stond de volgende prijsvraag: “Jeruzalem van boven. Maar welke straat?” Op een mooie luchtfoto zag je een van de straten van Jeruzalem vanuit een luchtballon. Welke straat was dit?

Een van die voorbereidingen is het inzamelen van kleding om aan extra financiële middelen te komen. Een goede reden dus om je kledingkast eens uit te mesten! Het geeft ruimte in je kast en de kinderen uit Koningshaven krijgen zo weer een onvergetelijke week.

Het juiste antwoord kwam ditmaal van de postbezorgers in Jeruzalem die natuurlijk alle paadjes, hekjes en straten kennen. Het juiste antwoord was: Sallandstraat 2 t/m 32 en Veluwestraat 1 t/m 29a

Zakken met kleding kunnen tot 1 juni afgegeven worden bij Erica van den Dries, Ringbaan oost 260. Als er nie-

TNT postbode Priscilla Groothuis konden we net voor Pasen verrassen met een eerlijke, heerlijke prijs. Proficiat!

Interesse om vrijwilliger te worden? Kijk in Wijkkrant Koningshaven voor de oproep. Meer informatie op: www. kvwkoningshaven.nl Mailen kan naar: kvwkoningshaven@gmail.com

Kijk op pagina 1 voor de nieuwe prijsvraag. En wie weet win jij de volgende keer. foto: Anne Hooijen

foto’s: Anne Hooijen het “geheime terrein” om de paaseieren voor de kinderen uit de wijk te gaan verstoppen. Om half vier stonden ruim 30 kinderen te popelen om te gaan zoeken. De kinderen van 4 tot 11 jaar mochten op en rond het voetbalveld en de speeltuin gaan zoeken. De allerkleinste Jeruzalemmertjes van 0 tot 3 jaar mochten in het afgesloten gebied van de Kindertuin hun speurkunsten gaan ontwikkelen. De zes gouden eieren werden vlot gevonden door Jos, Gianluca, Joanny, Dareno, Richanella en Romy. Het zoeken van de laatste kleine chocolade eieren was toch een stuk moeilijker. Om vier uur waren bijna alle paaseitjes weer terecht en bij Grietje ingeleverd. Ieder kind kreeg een handjevol paaseieren mee naar huis. En de 6 gelukkige prijs winnaars kregen ook nog een leuke eierdopje met een chocolade ei en een eigen gemaakt eierwarmertje mee. Een gezellig begin van de Paasdagen!

Lunchen op de nieuwe ‘Begroetingsbrug’ over de Piushaven

foto: Anne Hooijen

van 6 tot en met 10 augustus. Je opgeven voor de kindervakantieweek kan alleen op: Dinsdag 15 mei van 18.30 uur tot 20.30 uur en Woensdag 23 mei van 12.00 uur tot 14.00 uur Beide dagen op basisschool Fatima, Fatimastraat 24b, Tilburg

Rikken met de Ri(c)ken Rick en Rik kaarten van alles aan

Durf te bedanken menswezen opdat zij rijkelijk kan blijven geven vraag wat ook Zij behoeft in plaats van zelfvoldaan naar huis te gaan

Woensdag 4 april ontdekten we dat een dief het krentenboompje uit de kindertuin gehaald heeft. Wij, de kinderen en vrijwilligers, kunnen nu niet meer genieten van de mooie witte bloemetjes die nu zouden bloeien. We hopen dat de dief er wel veel plezier van heeft!

dans), waarna je vervolgens kan ontspannen in de sauna. Een bezoek aan de sauna is heerlijk af te wisselen met een rondje zwemmen, een plens(douche), eventueel masseur of zomaar wat dobberen in een kano of roeiboot.

15 beschilderde, 210 chocolade en 6 gouden eieren: zoeken maar!

3

Laat het varen, zegt de boom je hoeft er alleen maar te zijn zonder poe’s en ha’s ontlaad, laat gaan en ervaar de geur, kleur en harmonie en her-inner dat, waar je ook bent je deel bent van dit tafereel

Naar de sauna in Jeruzalem

De mobiele vouwsauna is een van de bijzondere projecten van RentA-Project en ontworpen door Elmo Vermijs. In de maand mei kunnen bezoekers in een intieme setting een saunabezoek brengen in Nieuw Jeruzalem aan de Piushaven van Tilburg.

maart-april 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe brug over de Piushaven zijn nog volop bezig. Maar in september is alles klaar en zal er drie dagen lang een grootse opening zijn. Op zondag 23 september is de laatste feestelijkheid: een bruglunch voor mensen uit Jeruzalem, Fatima, Hoogvenne en Armhoefse Akkers Wie? De lunch is voor en door bewoners uit de vier wijken rondom de Piushaven: Jeruzalem, Fatima, Hoogvenne of de Armhoefse Akkers. De gerechten die geserveerd worden, zijn gemaakt door mensen uit de wijken. Iedere wijk maakt hapjes van iets wat echt bij zijn/ haar wijk past. Alle hapjes worden geserveerd op tafels die zijn aangekleed

in een sfeer die bij de wijk past. Ook zijn er mensen uit de wijk aanwezig om hapjes te serveren, iets te vertellen over de wijk en een kort wijkspel te spelen. De muzikanten zorgen voor extra sfeer tussendoor. Wat? Tijdens de lunch zit je telkens aan een andere tafel met mensen uit de anderen wijken. Zo kun je elkaar leren kennen en worden er ‘bruggen geslagen’ tussen de wijken. Waar? De nieuwe brug wordt afgesloten voor verkeer en omgetoverd in een gezellig terras. Je kunt nu lunchen op de brug, boven het water. Wanneer? Op zondag 23 september zijn er twee lunchrondes. Exacte tijden, de verkoop van de kaartjes en de prijs worden nog bekend gemaakt.

Gezocht: * Creatieve bewoners die na willen denken over de Jeruzalemtafel en deze willen aankleden * Koks die mee na willen denken over hapjes en deze ook willen maken * Gastvrouwen/ gastheren die tijdens de lunch iets over Jeruzalem willen vertellen * Muzikanten die tussendoor muziek willen maken. * Spelletjesliefhebbers die het leuk vinden een passend spel voor Jeruzalem te bedenken en met gasten te spelen. Uiteraard mogen degene die hun steentje bijdragen aan deze dag ook gratis bij lunch aansluiten! Vind je het leuk om mee te denken en mee te helpen aan deze bijzondere lunch?Laat het weten en meld je aan bij: Miranda Winter, winterbij@gmail.com 06-4453 89 47 De Piushaven bruist dit jaar! Op 21 april krijgt elke Tilburger een programmaboekje met alle Piushavenactiviteiten van 2012 in de bus. Zie ook: www.piushaven.nl

foto: Anne Hooijen Door Miranda Winter Een nieuwe indeling bij Tiwos levert Jeruzalem twee keer een Ri(c)k op. Rick Hendriks buurtbeheerder en Rik Bruggeman gebiedsregisseur. Tijd om een potje te gaan rikken en te kijken wie welke troef in handen heeft. De eerste troef is voor Rick. Hij werkt al 10 jaar bij Tiwos, terwijl Rik daar pas 3,5 jaar werkt. Echt “nieuw” is Rick dus niet. Wel is hij nieuw in Jeruzalem waar hij Jan Fichter opvolgt. Hier voor heeft Rick veel ervaring opgedaan als buurtbeheerder in andere wijken. Vooral in Oud Zuid: Trouwlaan, Veestraat, St Anna, Oerle, etc. Maar ook in Zorgvlied en de Reit. Daar kan Rik zich bij aansluiten. Ook hij werkte afgelopen jaren op veel plaatsen in Oud Zuid. Nu Tiwos de wijken opnieuw heeft ingedeeld, vallen ook Jeruzalem, Groenewoud en Fatima onder Oud Zuid. Vandaar dat Rik nu Peter Cival hier als gebiedsregisseur opvolgt. Terug naar Rick. Al vanaf zijn 15e is hij aan het werk. Hij heeft al veel verschillende beroepen gehad. Hij was ooit opsporingsambtenaar voor het kijk- en luistergeld, gevangenisbewaarder, timmerman en wever. Nu dus al lange tijd buurtbeheerder. Hij vindt het leuk werk. Iedere dag is anders en ’s ochtends weet je niet wat je die dag te wachten staat. Het is iedere keer een verrassing, eigenlijk zoals een deur waarvan je niet weet wat er achter zit. Het deuren openen past wel bij Rick. Hij vindt het

belangrijk om contact te hebben met de mensen in de buurt en de ‘oren en ogen’ van de wijk te zijn. Iemand die je voor allerlei sociale klachten kan aanspreken. Denk hierbij aan geluidsoverlast, dumpen van afval en andere gelijksoortige problemen. “Maar” benadrukt Rick “ik ben er niet voor de technische klussen zoals deurbellen repareren en dergelijke. Daarvoor heeft Tiwos een technische dienst. Ook ben ik er niet voor zaken zoals het oud papier van bewoners opruimen. Dat kunnen ze immers best zelf.”

met handige spullen. Alle goede ideeën zijn welkom! Maar bewoners moeten het zelf regelen.” Rik vertelt met passie over deze nieuwe manier van werken. Het spreekt hem erg aan. Voorheen heeft hij verschillende banen gehad bij de gemeente op het gebied van loopbaanadvies. Ook daarbij kijk je sterk naar de kwaliteiten van mensen. Nu bij Tiwos werkt hij als gebiedsregisseur bij de afdeling Stad & Buurt. Hij stuurt het leefbaarheidsteam aan en houdt het totale bezit in Oud Zuid in de gaten. “Wat moet er gebeuren in een wijk? En wat moet er soms Hier speelt Rik een troef en juist niet gebeuren? Een wijk haakt in. ”Dat zelf doen bena- moet je namelijk ook weer niet drukken we sterk in het nieuwe te veel willen regisseren. Ook in beleid van Tiwos. We spelen de woning wil Tiwos bewoners geen sinterklaas meer die al- de ruimte geven. Mensen willen leen maar zakken geld komt vaak graag van hun woning iets brengen. Maar we ondersteu- eigens maken. En dat is prima. nen de mensen bij dingen die ze Maar omdat de woningen bezit doen. Denken met ze mee. Dus zijn van Tiwos willen we wel dat niet dingen vóór mensen doen ze eerst overleggen. Er zijn imdie ze makkelijk zelf kunnen, mers toch grenzen en regels. maar dingen samen met men- Maar vraag het. Maak je ideeën sen doen, daar waar dat nodig bespreekbaar. Alleen dan kunis.” Rik verwijst hierbij naar een nen we ervoor zorgen dat befilmpje op de website van Tiwos woners zich thuis voelen in hun dat onlangs gemaakt is. (zie huis en in hun wijk.” www.tiwos.nl) Een leuk filmpje dat heel helder het nieuwe be- Het potje rikken is bijna ten leid van Tiwos weergeeft. einde. Ook al valt er nog veel meer aan te kaarten. De laat“Ook het project Goud van de ste troef is voor Rick. Hij zal het Straat is bedoeld om initiatie- meest zichtbaar zijn in Jeruzaven van bewoners te onder- lem. Niet op vaste tijden, maar steunen. Wil je bijvoorbeeld een wel regelmatig op straat of in het straatfeest organiseren? Dat buurthuis. Dan kun je hem aankan. Tiwos denkt met je mee, spreken voor allerlei zaken. Uiondersteunt waar nodig financi- teraard zijn beide Ri(c)ken ook eel en biedt ook nog ondersteu- bereikbaar via Tiwos (5490890) ning door middel van een keet

Activiteiten in Jeruzalem.

Een greep uit de sportieve activiteiten Maandagavond dammen voor mensen met een beperking in het buurthuis Dinsdagmiddag biljarten in het buurthuis Woensdagochtend om 10 uur wandelen vanaf het buurthuis. Nog wandelaars gezocht! Woensdagmiddag tuinieren in de kindertuin. Donderdagavond darten in het buurthuis.


maart-april 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

Er waren eens…

4

Jeruzalem Nodigt een laatste maal Uit

Drie flats. Nee, nu staan ze er nog. Maar omdat ze over een tijdje gesloopt worden en dus zullen verdwijnen, Dvd’s af te halen op Beemsterstraat 8 verzamelen we allerlei herinneringen aan deze flats. In de Jeruzalemmer Courant kun je iedere keer een verhaal van één van de flatbewoners lezen. Deze keer het verhaal van Rieki Rombouts uit de Twentestraat. Vorig jaar heeft Miranda Poel een dvd gemaakt van alle projecten van Jeruzalem Nodigt Uit. Deze dvd’s zijn uitgedeeld bij de opening van de nieuwe speeltuin in mei vorig jaar. Echter, niet iedereen heeft toen een dvd gehad. Wil je deze dvd alsnog hebben? Dan kun je er een (natuurlijk nog steeds gratis) af komen halen bij de redactie van de Jeruzalemmer Courant op Beemsterstraat 8. Op de dvd’s staan: de films “Ons jeruzalem”en “Tot menne dôod toe”. Maar ook flyers, Jeruzalemmer Couranten, archieffoto’s, portretfoto’s en actiefoto’s.

Het geluk zit in een klein hoekje

Het tafeltje en de wals van de sloop

Een echte internationale dag in buurthuis Jeruzalem

Donderdag 8 maart Internationale Vrouwendag

Door Tjolina Minderman en Miranda Winter Al meer dan 10 jaar is Rieki bewoonster van een appartement in de Twentestraat. Een leuk appartementje op de 3e etage. Rustig, sfeervol en gezellig ingericht met eiken houten meubeltjes, beeldjes en versieringen. Èn met een mooi uitzicht op de Moerenburg.

gescheiden. IJzer bij ijzer. Hout bij hout. De grijpers waren net twee prehistorische beesten die een nest aan het maken waren.” Rieki merkte dat ze steeds meer uitzicht kreeg. Dus draaide ze de stoel om die voor het raam stond om zo naar buiten te kunnen kijken. Maar ze wilde op die plek ook graag gaan eten en schrijven, dus kocht ze bij La Toen Rieki in de flat kwam wo- Poubelle een tafeltje en zette nen keek ze tegen de grote tex- dat bij het raam. Uiteindelijk zit tielveredelingsfabriek van Thijs ze daar nu altijd. Te ontbijten, te de Beer aan. In de verte zag ze lezen, te puzzelen. nog een beetje water, wat huizen en een weg. Anno 2012 is “Toen de hal weg was had ik dat uitzicht heel anders. Nu kan zicht op het kanaal. Geweldig! ze wijd uitkijken over het kanaal Ik ben toen naar de mannen en Moerenburg. Ze heeft mooi van de sloop gegaan. Heb bij zicht op de wolken en als het de bouwkeet aangeklopt en ze geregend heeft ziet ze vanaf een doos Merci gegeven. Om haar balkon de regenboog hele- ze te bedanken. Voor de mooie maal staan. show en het uitzicht dat ik gekregen had. De bouwvakkers De sloop van de fabriek heeft waren verbaasd, maar het was Rieki goed kunnen volgen. “Ze erg leuk om te doen”. Daarna begonnen met het opruimen werd het kantoor helemaal afgevan de fabriekshal. Met grote broken en heeft Rieki weer veel grijpers. Dat zag er heel leuk uit. zitten kijken. Ze nodigde zelfs Als je het geluid van de sloop vriendinnen uit om bij haar te niet hoort en je zet er zelf een komen lunchen, met show! klassiek muziekje achter dan “De mannen waren nog aan het lijkt het net een wals. Alles werd slopen en wij hebben gewoon

zitten genieten van alles. En van het uitzicht. Vandaar dat ik hier nu zit met m’n tafeltje bij het raam. Dit is echt mijn plekje geworden. En zolang men nog niet opnieuw aan het bouwen is, hou ik mooi uitzicht.” Het zonlicht is aan de voorkant inderdaad erg mooi. “Maar niet alleen voor” zegt Rieki “ ook aan de achterkant van de flat heb ik een mooi uitzicht. In de winter zit ik hier omdat het voor te donker wordt. Je kijkt hier uit over heel Tilburg. Dan zie je de binnenstad en Broekhoven. En dan heb ik de mooiste zonsondergangen. Dat is echt onvoorstelbaar.” Op haar achterbalkon heeft Rieki een tafeltje staan voor de vogels. “Iedere twee jaar koop ik een oud tafeltje bij La Poubelle voor op het balkon. Daar zet ik vogelvoer op. In de winter zit ik binnen en zie ik buiten de duiven eten. De duiven kennen dat ook. Het komt allemaal aan hippen. En ik zit gewoon te kijken. Je ziet van alles als je hier zit. Echt heel mooi. Het is gewoon een goeie plek.”

foto’s: Anne Hooijen Door Miranda Winter Gezelligheid en verwennen, zijn de twee woorden waarmee de Internationale Vrouwendag in buurthuis Jeruzalem omschreven kan worden. De Vrouwenraad Koningshaven had gezorgd voor een ochtend vol verwenactiviteiten en een middag vol dansen, lekker eten en muziek.

foonhoesje pimpen, koffiedik lezen, henna tattoo’s plaatsen en wenkbrauwen epileren. Alle vrouwen konden zich opgeven bij de activiteiten die ze wilde doen en kregen dan een volgnummertje. Hierdoor was er een gezellig heen en weer geloop, werden er af en toe hard nummers geroepen en ontstonden er gesprekjes in de wachtrijen. ‘s Ochtends vanaf 10.00 uur Uiteraard was er volop koffie en stroomde buurthuis Jeruzalem thee met heerlijke cake en bonvol met vrouwen van heel veel bons. verschillende nationaliteiten (en leeftijden) om samen stil te Na een korte pauze was het ‘s staan bij de Internationale Vrou- middags tijd voor meer kletsen. wendag. Voor de ochtend wa- En natuurlijk eten. Bij binnenren er activiteiten in het kader komst kreeg iedere vrouw een van verwennen georganiseerd. tulpje opgespeld: een vrolijk geHaren knippen, voetmassage, zicht. Veel vrouwen hadden een sieraden maken, je eigen tele- heerlijk gerecht meegenomen

en uitgestald op een lange tafel. Er was van alles. Van warm tot koud, van zoet tot hartig: allemaal lekker. De tafels waren wat verder aan de kant geschoven zodat er in het midden gedanst kon worden. Ook hier bleek er een internationaal karakter en werd er op Turkse muziek een Hollandse polonaise gedanst. Een reporter van Omroep Brabant zond deze dag live op de radio uit en een portrettekenaar legde de vrouwen al tekenend vast. Om kwart voor 3 werden vele Internationale Vrouwen weer moeder en was het tijd om de kinderen van school te halen. Het einde van een zeer geslaagde dag.

Kennismaken met Jorri Roosen

foto; Lenny Louise

Goudvissenrace

Koninginnedag 2000, Oudezijdsvoorburgwal Amsterdam

Tijdens de opbouw: een Hell’s Angel (zij zitten ook op die gracht, naast een rockpodium (“Highway to Hell”) en 2 housepodia. De hele dag boten vol feestgangers onder je door) blijft staan, aanschouwt de opbouw, pakt het idee en barst in schaterlachen uit. Als een vis bijna bij de finishlijn is, draait hij vaak om en zwemt doodgemoedereerd de verkeerde kant

op. Voorbijgangers zien alleen maar een groepje schreeuwende mensen rondom iets staan en hebben geen idee wat er aan de hand is. Eén van de vagebonden doet elke keer het wedstrijdverslag: “En daar zijn ze weg, Johan Cruijff neemt zoals altijd de leiding, Sjakie Zwart in zijn kielzog, Cruijff gaat op de finish af, maar óh, nèt voor de finishlijn draait hij om en zwemt terug.” Eén race is integraal op AT5 geweest, de vagebonden hebben de camera niet eens opgemerkt in het heetst van het spel. Opbrengst: een onvergetelijke dag, de hele dag gratis eten en drinken en een vriend heeft nu een aquarium.

Door Miranda Winter Donderdagavond 22 maart. 20.00 uur. Beemsterstraat 6. Jorri Roosen, 21 jaar, heeft net zijn spullen uitgepakt en zijn nieuwe woonruimte ingericht. Tijd voor een interview. Sommigen kinderen hadden al kennis gemaakt met Jorrri. Voordat hij namelijk goed en wel was verhuisd was Jorri al te vinden bij Kindereiland. Heerlijk mee voetballen, een van Jorri’s hobby’s. Dat viel natuurlijk in de smaak en binnen 2 weken werd er iedere keer met smacht op hem gewacht. Nu is Jorri verhuisd en woont hij echt in Jeruzalem. Jorri Roosen is 3e jaars student CMV: cultureel maatschappelijke vorming. CMV is

foto: Anne Hooijen een opleiding voor onder andere maatschappelijk werk gericht op grote groepen. Activiteiten organiseren, culturen van mensen met elkaar in contact brengen. Maar ook opbouwwerk, jongerenwerk en kinderwerk valt onder CMV. Jorri heeft persoonlijk vooral interesse in sociaal cultureel werk. Daarbij werk je veel één op één. Dus niet alleen groepen begeleiden maar ook mensen sociaal helpen en ondersteunen. Op vragen van individuen in kunnen springen. En uit individuele vragen kunnen dan eventueel weer groepen ontstaan. Zijn studie bestaat uit veel onderzoeken, een brede kennis op doen en veel netwerken. Jorri is een van de studenten uit de Beemsterstraat die vrij-

Jorri is een optimistisch mens. Hij staat positief in het leven. Hij kan er niet goed tegen als mensen veel naar voeger kijken. Je leeft immers NU. Alleen maar kijken naar vroeger en hoe het toen was daar schiet je niets mee op. Je kijkt dan vooral naar wat er niet meer is en zet geen stappen vooruit. Je kunt beter kijken naar wat er wel is. Het valt hem op dat hier in Jeruzalem veel mensen elkaar kennen. Als mensen zeggen dat ze tegenwoordig hun buren niet meer kennen, vraagt Jorri ze: “wat doe je daar zelf aan? Ga

jij wel eens bij je buren langs?” Volgens Jorri zorgen sociale media ervoor dat mensen bepaalde contacten minder nodig hebben. Vroeger was het meer een noodzaak om elkaar te kennen en zo elkaar te kunnen helpen. Het elkaar kennen had positieve maar ook negatieve kanten. De sociale media horen bij deze tijd. Hierdoor ontstaan ook weer kansen: veel groter netwerk over heel de wereld. Meer kennismaken met andere culturen. Dat laatste kan een bredere mening geven en meer vooroordelen wegnemen. Nog een slotvraag: wat wil Jorri later worden? Hij wil iets sociaals gaan doen. Vandaar ook zijn opleiding. Maar eerst wil hij veel kennis op doen, wellicht nog door gaan studeren en iets met sociale media gaan doen. Ook wil hij graag gaan reizen. Naar Azië, Japan, Indonesië of Zuid Amerika. Zijn ouders hebben vroeger rond de wereld gereisd. Later zijn ze met hun kinderen ook veel blijven reizen. Zodoende bezocht Jorri al China, Tibet, Thailand, USA, Canada en veel landen in Europa. Het reizen zit hem in het bloed. Met die contacten over de heel wereld komt het dus wel goed. Lukt dat niet fysiek, dan zeker wel via sociale media.

foto: Anne Hooijen

Handwerkclub Jeruzalem ging op pad

foto’s: Irmina Koehof

werk bij zich had, mocht gratis het Textielmuseum in. Daar konden ze natuurlijk het museum bezoeken. Maar in de bibliotheek konden ze ook breien met de spullen van het Textielmuseum. Grote bollen wol, breiHandwerkclub Jeruzalem greep naalden, voorbeeldjes en breideze dag aan voor een uitstap- boekjes lagen op tafel. Iedereen je. Dit was het eerste uitje dat ze kon daar aan deelnemen en zo organiseerden. Deze club be- elkaar vragen stellen en van gon in augustus 2011 en het is elkaar leren. nu al een groot succes! De club bestaat uit ongeveer 15 perso- Hier ontmoette de dames van nen. Vooral de kern van de club handwerkclub Jeruzalem ook ging mee op pad. een jongeman die erg fanatiek Iedereen die deze dag zijn brei- bezig was met breien. De don-

willigerswerk verrichten voor de wijk. Soms gebeurd dat voor de schermen zoals bijvoorbeeld bij Kindereiland of de jongeren inloop, soms ook achter de schermen bij de naschoolse activiteiten of bij thuis administratieprojecten. Wat Jorri gaat doen weet hij nog niet. Hij heeft dadelijk 8 vrijwilligersuren voor vaste projecten en 4 uur voor losse projecten. In ieder geval gaat hij op vrijdag bij Kindereiland mee helpen. Ook wil hij graag samen met bruutbewoners iets groots opzetten. Iets waar ze trots op kunnen zijn. Daarin mogen kinderen ook absoluut een rol spelen. Hij denkt bijvoorbeeld aan een groot voetbaltoernooi voor kinderen en hun ouders. Een combitoernooi voor jong en oud. Echter alle ideeën, juist van buurtbewoners, zijn welkom!

Jeruzalems Afval Team in actie: Bettie ak em aoi? grote voorjaarsschoonmaak levert spannende strijd op

Warme truiendag en gratis toegang tot het Textielmuseum

Door Anne Hooijen Op 10 februari was het warme truiendag. Een dag om stil te staan bij het milieu door een warme trui aan te trekken zodat de verwarming een graadje lager kan.

5

Samen met buurtbewoners iets groots opzetten

Door Paul van Est

BAAK-PAES en Lieve. Drie vagebonden met een ideetje: een aquariumbak, 4 banen met plexiglas en een finishlijn, 12 wedstrijdvissen (Sjakie Zwart, Rudi Carrell, Pele, Mark Overmars...). Deelname 2 gulden 50, de winnaar krijgt een prijs van 2 gulden 50.

foto: Dhinand Kleine

maart-april 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

foto: Anne Hooijen derdag erna bracht hij de club een bezoek en leerden ze veel van elkaar. Toen de handwerkclub binnen was gingen ze gezellig aan een tafel zitten. Er werd lekker gekletst en zijn erg enthousiast geworden van elkaars werk. Dat alles met een heerlijk bakkie koffie. Het was erg leuk om te zien hoe de handwerkclub die nog niet zo lang bezig is, al zo goed bezocht word en er ook echt redelijk wat mensen aan mee doen!

Een Urban videoclip over de wijk Jeruzalem. Hiervoor zijn we opzoek naar rappers, muzikanten, camera mannen/-vrouwen en videoediters. Zou jij graag mee willen doen met een videoclip over de wijk, neem dan contact op met Tjolina Minderman      jeruzalem.organiseert@gmail.com

Door Miranda Winter Tip van het Jeruzalems Afval Team (JAT): neem 18 enthousiaste kinderen en 7 fanatieke jongeren, tezamen met 7 hulpvaardige volwassenen, 1 jongerenwerker en 2 kinderwerkers. Mix ze door elkaar en je hebt in drie kwartier een schone wijk. In het buurthuis wemelde het woensdag 4 april van kleine en grote schoonmakers. Allemaal bereidt om de wijk weer zwerfafvalvrij te maken. De aller jongste opruimertjes, van 2 tot 6 jaar, mochten met een aantal volwassenen mee om rond het buurthuis alle troep op te rapen. Gehuld in blauwe handschoenen met veel te grote prikstokken kropen zij dapper door de struiken en over paden op zoek naar spullen die daar niet thuis hoorden. Om half 5 hadden ze zo hard gewerkt dat ze welver-

diend lekker in het buurthuis bierflesjes en andere troep. Het neerstreken bij de ranja en het team van Lonne en Eljoenay stoof weg richting de speeltuin fruit. en het bosje richting het kaDe oudere kinderen, jongeren naal, om zich vervolgens ook in en andere volwassenen kregen struikgewassen te begeven. Bij een andere uitdaging. De groep het buurthuis hield de jury de werd in 2 kleinere groepen ge- wacht, keek of de zakken die splitst en mocht met elkaar een gebracht werden vol genoeg wedstrijd aan gaan. Wie haalt er waren en hield de score bij. binnen drie kwartier de meeste zakken zwerfafval op? De team- Het was een spannende strijd. captains Jamal en Jamal ver- De teams waren duidelijk even zamelden vlot hun groepje en sterk. In de laatste minuut stond wapenden zich met hesjes, prik- het team van Eljoenay en Lonne stokken en handschoenen. Het op een krappe voorsprong. Het team onder leiding van Lonne leek erop dat ze hiermee zouden winnen. Maar niets was minder en Eljoenay volgden snel. waar. Terwijl de organisatie de De afspraken waren duidelijk, laatste 10 seconden aftelden, alle klokken stonden gelijk, het vloog Jamal met een laatste zak startsein kon worden gegeven. de hoek om en zette hem net op Het team van Jamal en Jamal tijd bij de jury neer. Dat bracht dook direct de struiken langs de eindstand op… gelijk spel! de Veluweflat in die rijkelijk ge- Allebei de teams hadden maar vuld waren met heel veel lege liefst 9 zakken met zwerfafval

gevuld! Dat was een applaus waard. Binnen ploften de teams moe, dorstig en hongerig neer. Gelukkig was er drinken en fruit: aanvallen maar! De organisatie ging in beraad, want op gelijkstand hadden zij niet gerekend... Maar het jongerenwerk sprong bij en bood extra prijsjes aan. Tot slot kreeg iedereen een appeltje voor de dorst: een appeltje met een leuke tegoedbon erop voor bedankjes die het JAT nog persoonlijk komt brengen. Om 5 uur ging iedereen weer naar huis door een schone wijk! Namens het JAT: bedankt! Deze zwerfafvalactie was mede mogelijk dankzij de inzet van Twern en het “Goud van de Straat” van Tiwos.

Door Grietje Smit Hond: Noble Baasje: Dhinand, fotograaf en vormgever van de Jeruzalemmer Courant. “Ik heb nooit een hond gehad, maar er altijd eentje willen hebben. Niet zomaar eentje, nee echt deze. Noble is helemaal ‘mijn’ hond.” Baasje Dhinand is al anderhalf jaar samen met z’n hond. Eerst moest Noble niks van hem hebben, maar nu zijn het dikke maatjes. Dhinand is single, heeft wel een huisgenoot, en Noble is er altijd. Nobleis een grote, maar vooral hele mooie hond. Mensen schrikken wel eens als ze hem zien, het is een kruising tussen een Mechelse herder en een hazewind. Baasje Dhinand vergeet soms dat het een grote hond is. De hond is een allemansvriend, iemand die normaal bang is voor honden, is meestal niet bang voor Noble. Ook met andere honden is hij vriendjes en zelfs met

kleine kinderen kan hij goed overweg. Natuurlijk loopt hij kinderen wel eens omver en dan moeten ze huilen, maar dan legt Dhinand uit dat het gewoon een blije hond is. “Bettie ak em aoi?”, vraag ik. “Nee hoor, aai hem maar”, zegt baasje Dhinand. Enkele minuten later bijt de hond per ongeluk in zijn hand… Noble is wel een beetje een sukkel, is Dhinand ’s reactie. Hij stoot altijd z’n kop en gaat tegen geverfde deuren staan. Elke dag tijdens het uitlaten stoeit en knokt Dhinand even met de hond. Hij ziet dat andere baasjes eigenlijk nooit doen, maar hij vindt het wel waardevol om een beetje ‘hondenyoga’ te doen. Nobel speelt echt een grote rol in zijn leven. “Door voor hem te kunnen zorgen, kan ik beter voor mezelf zorgen”. Intussen liggen baas en hond samen te spelen in het gras. Wat een goede maatjes zijn die twee!


maart-april 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

6

maart-april 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

7

Talent uit de wijk Koken voor elkaar Antoine Timmermans

INTERVIEW met Carolien van Kindereiland Door Serwer

Mariska van Zutven, bewoonster van Armhoef had het idee om een kookproject te starten waarbij kinderen kennis konden maken met verschillende culturen. Ze heeft ondersteuning bij de Twern gevraagd. Samen hebben ze het kookproject als afstudeeropdracht bij Studio T neergelegd. Daar heeft Freya van der krieken dit opgepakt. Dit alles was ongeveer 1,5 jaar geleden. Voor extra kracht is ook Tjolina Minderman, vrijwilliger van de wijk Jeruzalem, gevraagd. Op woensdag 14 maart is de eerste kookworkshop begonnen in het Liduina klooster. Totaal acht kinderen, koken vier weken achter elkaar in de wijk Armhoef en Jeruzalem. Het kookproject wordt dit schooljaar twee keer uitgevoerd in de periode maart tot en met juni. Hieronder een kort verslag van de kinderen die in de eerste periode (maart/april) hebben meegedaan. 28 maart 2012 “Vorige keer hebben we spaghetti, tapenade en soepstengels gemaakt. Wij vinden het erg leuk om te koken, wij vinden dit leuk omdat Pim het leuk vind dat hij nieuwe recepten leert en Sterre vind het leuk omdat ze haar moeder dan mee kan helpen in de keuken.” Pim en Sterre vinden het niet eerlijk dat ze in de wijk Jeruzalem wel een buurthuis hebben en in hun woonwijk, de Armhoefse Akker, niet. Als er in hun wijk ook een zou zitten zouden ze hier vaak gaan spelen. “Tijdens het koken hebben we geleerd hoe je prei moet snijden, knoflook moeten persen en hoe we tapenade moeten maken.” Pim en Sterre vinden dat ze al een hoop lekkere dingen hebben gemaakt zoals soepstengels, pizza, spaghetti en wentelteefjes. Wel vinden ze het ontzettend jammer dat ze maar vier keer samen mogen koken en willen volgend jaar erg graag weer mee doen!’ Pim Villevoye Sterre de Bruijn

Antoine heeft aan verschillende kunstacademies les gehad. Naar eigen zeggen deed hij aan “professorhoppen”. Eerst heeft Antoine op de academie in Breda gezeten, toen naar Den Haag en uiteindelijk naar die van Den Bosch. Twintig jaar geleden is Antoine weer in Jeruzalem komen wonen en toen was de sfeer beslist grimmiger. Nu is dat gelukkig een heel stuk anders. Antoine woont nog maar een paar maanden in zijn huisje aan de Veluwestraat. Daarvoor heeft hij twintig jaar in de flat aan diezelfde straat gewoont. Na zijn academie tijd heeft An-

toine gewerkt als vrij kunstenaar. Het subsidieklimaat in die tijd ging hem echter steeds meer tegenstaan waardoor hij als creatieveling aan de slag ging in een heel andere sector; namelijk het uitgaansleven. Antoine was jarenlang Creative Director bij de Danssalon in Eindhoven. Hij bedacht de acts, de kostuums en deed zelf ook mee aan de performances.

uit keramieken beelden. Langzaam aan begint Antoine af en toe ook weer een performance te doen, maar dat is nu vooral voor vrienden.

Antoine kijkt met gemengde gevoelens naar de ontwikkelingen binnen de wijk. Over het algemeen is het wel positief, maar vindt bijvoorbeeld het sluiten van de Jumbo een zeer kwalijke zaak. Ook vindt hij dat de Na de periode in Eindhoven is gemiddelde Jeruzalemmer zich Antoine hetzelfde werk gaan niet bewust is van het prachtige doen in Duitsland waar de belo- natuurgebied Moerenburg en de ningen vele malen hoger lagen. leuke plekjes aan het kanaal. Na de periode in Duitsland ging Antoine een moeizame periode Op dit moment is Antoine bezig tegemoet. Sinds een aantal jaar met het voorbereiden van een is hij weer aan het opkrabbelen expositie van zijn werk. Een anen het weer gaan maken van dere wens is om zelf workshops eigen werk heeft daar beslist in Jeruzalem te gaan geven. aan bijgedragen. Maar ook aan Bijvoorbeeld tekenen naar de het vrijwilligerswerk wat hij doet waarneming of van een foto. Het ontleent hij veel steun. Antoine gaat er dan niet om dat het vlekgeeft tekenles als dagactiviteit keloos wordt nagetekend maar dat je het plezier herbeleeft dat voor psychiatrische patiënten. je vroeger als kind kon beleven Het vrije werk dat Antoine mo- aan tekenen en schilderen. menteel maakt bestaat vooral

11 jaar Armhoefse Akker 9 jaar Armhoefse Akker

Vrolijke boel en gezellige drukte bij Kindereiland

Ben jij 18 jaar of ouder en nieuwsgierig naar theater? Binnenkort in Jeruzalem:

“Theaterspelen in je buurt”

Door Mustafa

Er is een scha ap,een vos en een wortel. Ze een voor een staan bij het k aan de overka anaal en je m nt brengen, m eet de vos he oet ze aar als je de w t schaap op. E o rt el weg brengt n als je de vo wortel op. Hoe s weg brengt dan doe je dat? dan eet de sc haap de

FOTO’S

foto: Eljas Elissen

Door Dhinand Kleine In de serie Talent uit de wijk besteden we aandacht aan de creatieve inwoners van de wijk Jeruzalem. Deze keer is het de beurt aan Antoine Timmermans, 48 jaar en geboren in Tilburg West. Zijn ouders hebben elkaar in deze wijk leren kennen en zijn nog getrouwd in de oude jumbo toen dat nog een kerk was.

RAADSEL Antwo o rd : Je b re n g t eerst de schaap terug en d (want ee n an vo b s re lu n st g je g ee d n e wortel) Dan ga je vos aan de ove teru g rk . D an an t en n ee d m an je de wortel en breng je de sch d an aap mee ko m je te ru g voor het schaa p.

foto: Dhinand Kleine

Naam:Carolien Hoe oud ben je? 50 Wat is je lievelingskleur? Lime groen Wat is je lievelingseten? Bijna alles Wat is je lievelingsdier? Poes Wat is je lievelingsmerk? Alles eiHoeveel bussen heeft Kinder land? de Een, bus alleen deze nog. Dit is enige bus ? Hoe lang ben je bij Kindereiland foto: Jos 14 jaar Kindereiland? Waarom ben je begonnen met Ik vind kinderen leuk Heb je zelf kinderen? Ja, 1 zoon uzalem? Wat vind je van kinderen in Jer fde r zijn de kinderen een beetje hetzel Ik werkte bij de Zuiderkwartier, Hie Waar woon je? In Tilburg vakanties? Waar ga je naar toe tijdens de strand en zee is Spanje, Turkije. Als er maar zon, eest? Waar ben je al op vakanties gew Spanje, Frankrijk, Euro Disney Wat voor auto wil je? Seat Een die het doet. Ze heeft nu een Ben je vaak boos? Nee Carolien lief vindt. Gianluca zegt tussendoor dat hij ? Wanneer ben je bij Kindereiland Maandag:Fatimaschool Dinsdag: Reigerstraat Woensdag: Jeruzalem Donderdag: Wattstraat Vrijdag: Jeruzalem Wat doe je in je vrij je tijd? mijn vriend Wandelen met de 5 honden van beste vrienden? Zijn de honden van je vriend zijn Ja, zijn net kinderen Wil je zelf een poes? Moeilijk met de 5 honden de ster? Waarom heb je de ketting met Vind ik mooi. aan sieraden: een Carolien heeft van alles bij elkaar Turks oog. joods kettinkje, een kruisje en een

T A A L P R U KLE

Een gratis basiscursus in theater georganiseerd door Tjolina en Grietje. Verschillende technieken komen aan bod! Je ontdekt nieuwe kanten van jezelf en wie weet zit je boordevol met talent!

door Julia: Fatimaschool groep 5 en de allerliefste juf van de wereld

STRIP

Durf jij het aan? eerste les op dinsdag 24 april

Mail ons: jeruzalem.organiseert@gmail.com 9 weken lang op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 in Buurthuis Jeruzalem

foto’s: Miranda Winter Tweemaal per week staat Kindereiland met de speelbus in de wijk. Op woensdag- en op vrijdagmiddag. Bij slecht weer zijn er activiteiten binnen. Bij mooi weer wordt er heerlijk buiten gespeeld. Minstens 20 kinderen weten de bus dan te vinden. Zo ontstaat er al snel een gezellige en vrolijke kinderbende. Zeker als ook nog eens de verkleedkist, met piraten- en boevenpakken, tevoorschijn komt…

door Mustafa

door Jos


maart-april 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

flats

Caspar Houbenstraat

flats

flats

Caspar Houbenstraat

flats

Plattegrond met het plan voor foto; Anne Hooijen Nieuw Jeruzalem

8

jeruzalemmer courant editie 24  

jeruzalemmer courant editie 24

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you