Page 1

DE

januari-februari 2012

5e Jaargang No. 0023

Jeruzalems weerbericht

prijs: een warm hart voor Jeruzalem

JERUZALEMMER COURANT

redactie: Miranda Winter winterbij@gmail.com mobiel: 0644538947 redactiehuis: Beemsterstraat 8 fotografie en opmaak: Dhinand Kleine Dhinand@jeruzalemmercourant.nl

Na een herfstachtige start en te warme feestdagen, is de winter nu echt in volle glorie begonnen. De bloemen en bomen die al te vroeg weer gingen bloeien krijgen het nu moeilijk. Volgens groundhog Phill zal de strenge winter zeker 6 weken aan blijven houden! Dus: muts, sjaal en wanten aan en schaatsen maar! Wil je het echt lekker warm hebben? Maak dan ook het stoepje van de buurman sneeuwvrij en help de wijkbewoners die slecht ter been zijn eens met de boodschappen. Immers iets doen voor een ander doet je altijd goed.

check dagelijks de website www.jeruzalemmercourant.nl

Sloop en nieuwbouw in Jeruzalem

Bewoners van toen Ivonne Linthorst, Maykel, Jules en Kato Roelen

foto: Dhinand Kleine

Het was lange tijd stil rondom de voortgang van de sloop en nieuwbouw in Jeruzalem. “Maar”, zeggen André van der Wouw van Tiwos en Kees Verbraak van Triborgh, er is goed nieuws: “een akkoord over de plannen is in zicht”. Door Miranda Winter “Het wordt tijd dat we de radiostilte weer doorbreken” vinden André van der Wouw en Kees Verbraak. “Het laatste jaar is er veel gedaan, maar voornamelijk achter de schermen. Zoals het maken van een nieuw stedenbouwkundigplan en een beeldkwaliteitsplan, een plan waarbij er gekeken wordt naar de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte zoals het groen, bestrating en dergelijke. Er is het afgelopen jaar veel onderhandeld en afgestemd met alle betrokken partijen. Ook is er gekeken naar de huidige samenstelling van de wijk en onderzoek gedaan naar welke mensen er mogelijk straks in Jeruzalem willen gaan wonen”. Er is intensief samengewerkt tussen Tiwos en Triborgh aan één plan voor Jeruzalem. Dus zowel voor de sloop en nieuwbouw van de flats aan de Caspar Houbenstraat, Veluwestraat en Twentestraat en de laagbouw aan de Twentestraat, als over de nieuwbouw plannen

voor het braakliggende, voor- wijk zal hier mee te maken gaan malige industrieterrein aan de krijgen. We zetten ons er echter Twentestraat. voor in om de overlast zo laag mogelijk te houden. Zo wordt er Nu is dat plan dus bijna klaar. momenteel ook gekeken welke De neuzen staan bijna allemaal route al het werkverkeer het dezelfde kant op. Een aantal beste kan afleggen.” partijen waaronder het College van Burgemeester en Wethou- Een tipje van de sluier over de ders moeten nog een definitief plannen kan er tot slot wel worakkoord geven en dan kan men den opgelicht. “Het nieuwbouwaan de slag. “Zodra het definitief gebied op het braakliggend is, komt er een bewonersavond” terrein zal voor een groot deel vertelt André. “Daarin lichten bestaan uit laagbouw (grondgewe de plannen toe en kan men bonden woningen) en 3 apparvragen stellen”. “We hopen mo- tementencomplexen. Allemaal menteel dat er eind februari of koopwoningen in diverse prijsbegin maart een bewoners- categorieën, een gevarieerd avond gegeven kan worden” plan. Er zullen ongeveer 325 vult Kees aan. “Daarna zullen wooneenheden komen, aanwe ook de plannen in de Jeru- zienlijk minder dan in de eerste zalemmer Courant plaatsen.’ plannen. “2012 zal het jaar worden van alle planologische procedures die afgehandeld moeten worden, ook met bewoners. Als alles mee zit kunnen we dan in november 2012 beginnen met de sloop van de flat aan de Caspar Houbenstraat. 2013 zal dan in het teken van de eerste nieuwbouw staan. Zowel op de Caspar Houbenstraat als op het braakliggend terrein.” Vertelt Kees. André: “Geruisloos gaat een dergelijk sloop- en bouwproces uiteraard niet. De hele

foto: Peter Kostelijk

Aan de Caspar Houbenstraat komt weer een flat die voor iedereen goed toegankelijk is, ook voor minder mobiele mensen. Verder zal er in de straten Caspar Houben, Veluwe en Twente een combinatie ontstaan van huur- en koopwoningen, waarbij aan de Twentestraat laagbouw komt”. Uiteindelijk zal er door de renovatie die al is uitgevoerd en het sloop- en nieuwbouwproject dat er nog aan komt, een mooi groot Nieuw Jeruzalem ontstaan.

Prijsvraag Onze wijk van boven. Maar welke straat? Op deze mooie foto zie je een van de straten van Jeruzalem vanuit een luchtballon. Welke straat is dit? Weet je het juiste antwoord, of wil je een gokje wagen? Stuur dan vóór 30 maart je antwoord naar: winterbij@gmail.com of doe een briefje in de bus bij het redactiehuis op Beemsterstraat 8. Wil je deze foto graag hebben? Dan kun je een mailtje sturen naar Pascale: pfamhopstaken@versatel.nl

De Jeruzalemmer Courant is gefinancierd en mede mogelijk gemaakt door

foto: Miranda Winter

In 2000 kwam Ivonne Linthorst in Jeruzalem wonen. In de flat van de Twentestraat, een appartement op de tweede etage. Toen ze in 2004 de kans kreeg om ‘door te stromen’ naar de benedenetage deed ze dat direct. In 2006 trok Maykel bij haar in en werd in juli 2007 hun zoontje Jules geboren. Het was een warme zomer, Jules was 7 weken oud en net naar de slaapkamer boven verhuisd, toen Ivonne en Maykel ’s nachts gerommel aan het raam hoorde. Binnen enkele tellen stond er een man bij hen binnen. Maykel sprong uit bed, greep het zenuwachtige figuur bij zijn kraag en drukte hem tegen de muur. Daar kwam ook direct de politie aan. De man was gewelddadig geweest, had bedreigingen geuit in het centrum en was op de vlucht geslagen. Het leek wel een film... Aangifte hoefde Ivonne en Maykel niet te doen, de man had al genoeg aangericht die avond. Daarna hebben Ivonne en Maykel weer redelijk goed geslapen. Maar als Ivonne eens alleen thuis sliep, vond ze dat toch wel wat beangstigend. Toen Maykel een paar jaar later in België werkte en ze zich daar ook voor zijn werk moesten gaan vestigen, vertrok de familie in september 2009 naar Poppel. Daar werd in december Kato geboren.

Schaatsen in Jeruzalem! Basketbalveld achter de kindertuin aan de Betuwestraat, zie ook pagina 6

Kindereiland voortaan ook op vrijdag in Jeruzalem!!! Kindereiland staat vanaf januari 2012 tijdelijk ook op vrijdag in de Schielandstraat in Jeruzalem. Op vrijdag van 13.30-17.00 uur. Bij slecht weer in Buurthuis Jeruzalem 13.30-16.00 uur.

Internationale vrouwendag Op donderdag 8 maart 2012

Buurthuis Jeruzalem (Caspar Houbenstraat 109). Entree is Gratis. U bent van harte welkom op het ochtend- of middagprogramma of de hele dag. Ochtendprogramma: Tijd: 10:00 uur tot 12:00 uur Voetmassage, Henna-tattoo, koffie, lezen, haar knippen, wenkbrauwen epileren, workshops breien en zelf glazen kralen maken en nog meer leuke activiteiten! Middagprogramma: Tijd: 13:00 uur tot 15:00 uur Muziek, dans workshops en samen eten. Voor meer informatie kunt u bellen naar Sufaynur Yozgat: Buurthuis De Spil 013- 542 57 29 Vrouwenraad Koningshaven en De Twern hebben deze dag samen georganiseerd.

www.jeruzalemmercourant.nl


januari-februari 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

Kerst in Jeruzalem

sen Kerstwen n ere van kind alem uit Jeruz

Door Grietje Smit en Miranda Winter

Kerst in Jeruzalem moet wel een speciale kerst zijn gezien de naam van onze wijk. Er waren de volgende activiteiten:

2

Mijn kerstwen

s is…

Dat iedereen een beetje kind mag blijven

Dat ik e n papa e n mama s amen he el gelukkig worden en gezo nd blijve n

Om v kraam oor een d ag verzo rgste r te zijn

januari-februari 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

Hé jij, ff dammen hè!

Lichtjesfeest

Een week lang werd er dagelijks geknutseld, getimmerd, gezaagd en geverfd. En dat was niet voor niets. Op vrijdag 16 december om 19.00 uur stonden er 2 karretjes, een groep volwassenen en kinderen met lampjes en eigen gemaakte lampionnetjes klaar om naar het Lichtjesfeest in de Piushaven te gaan.

Dat iedereen lief is voor elkaar

Een mooie wijk. Een wijk in ontwikkeling. Na de grote renovatie zijn over enige tijd de flats en de nieuwbouw (voormalig kanaalzicht) aan de beurt.

s ls prinse a g a d Om een en in de g n e r b door te Efteling

Een leuke en gezellige wijk. Een wijk met een unieke kindermoestuin, een eigen krant, een moedercentrum, een basketbalveld, een klein en een groot voetbalveld, een levendig buurthuis, een nieuwe grote speeltuin en een kleine speeltuin. Helaas worden er in de speeltuinen nog wel eens vernielingen aangericht (zoals tegels los gehaald).

De weergoden hadden een slechte bui, maar de groep niet. Er werd volop gezongen en het bleef dan ook niet om opgemerkt bij de Piushaven dat

foto: Miranda Winter

kerstbingo

foto’s: Cor van Lieshout

zie wijkkrant Koningshaven voor een verslag

Een bord met 50 lichte en 50 donkere vlakken. Plus 20 lichte en 20 donkere schijven. Deze simpele ingrediënten zorgen voor een fascinerend spel: dammen. Het lijkt wellicht simpel, dammen. Maar het is echt een spel voor denkers, strategen en puzzelaars. Probeer immers maar eens met je schijven naar de andere kant van het bord te komen. Zonder dat de tegenstan-

foto’s: Miranda Winter

Kerstontbijt Er werd flink uitgepakt deze keer. Worstenbroodjes, saucijzenbroodjes, krabsalade, kerststol, huzarensalade, de ‘bekende’ eieren en nog veel meer! Het was ook druk. Gelukkig kon ik me als dertigste nog net inschrijven. Samen kletsen en natuurlijk veel eten. Zoals dat gaat bij kerst: gezellig samenkomen. Zo ook hier in Jeruzalem. De laatste keer van het jaar het wijkontbijt. In 2012 gaat het gewoon verder, maar dan wel twee kwartjes duurder. Dat mag ook wel, want de rest van de dag had ik geen honger meer! Overigens is er elke derde donderdag van de maand het wijkontbijt in het buurthuis.

Kindereiland zorgde die middag voor een leuke kerstmiddag met activiteiten. Er waren kerstkleur- en knutselplaten en uiteraard schalde er kerstmuziek uit de speakers. De sfeer zat er goed in. Er werd gespeeld en gedanst. Vooral de stoelendans was erg populair! Uiteraard was er ook drinken en waren er lekkernijen. En een van de moeders had nog voor heerlijke hapjes gezorgd!

Laten we trots zijn en blijven op deze bijzondere wijk, die ook wel “dorp in de stad” wordt genoemd. Op deze wijk waar mensen, als ze er eenmaal wonen, niet snel meer weg willen. Laten we daarom samen zorg dragen voor het behoud van ‘ons’ Jeruzalem en elkaar echt aan blijven spreken als er bijvoorbeeld eens iets vernield wordt en laten we er melding van maken zodat het opgeknapt kan worden. Zo blijft Jeruzalem Schoon en Veilig. Een fijne plaats om te wonen! Heb je zin om mee te denken over en mee te doen aan activiteiten van Jeruzalem Schoon en Veilig? Neem dan contact op met één van onderstaande personen.

Een boom vol sokken Begin december hadden 14 kinderen in het buurthuis hun sok, en kerstwens, in de kerstboom gehangen. Een mooi gezicht! De kerstman was langs gekomen om de sokken “te vullen” met cadeautjes. Op woensdag 21 december konden de sokken weer opgehaald en geleegd worden.

Een wijk waar veel georganiseerd wordt, voor jong en oud. Een wijk waar velen actief zijn en de sociale controle alom aanwezig is. Een wijk waar je elkaar aan kunt spreken op dingen die echt niet kunnen. Kortom: een wijk om trots op te zijn.

kerststukjes maken

de tocht uit Jeruzalem er aan kwam. Er volgt applaus. Toen de prijsuitreiking voor de mooiste lampion. Shanjeantelly en Bart vielen allebei in de prijs (helaas was Bart zijn lampion ondertussen gesneuveld). Even tijd om te genieten van het geweldige entertainment, en van warme choco, maar dan naar de huifkar!! Een uur lang onder het genot van Nederlandstalige muziek, en met een chippie en wat drinken, door Tilburg toeren. Een gezellige afsluiting, met dank aan Goud van de Straat.

Deelnemers voor Jeruzalem Schoon en Veilig gezocht Jeruzalem: gelegen aan de haven en het kanaal. Vlakbij de stad, de uitvalswegen en de natuur van Moerenburg. Een wijk met een rijk verleden en een rijke samenstelling.

fotoimpressie donderdagavondsoos foto’s: Dhinand Kleine

3

der over je heen springt en je bedoeld voor mensen met een ‘slaat’, waardoor je je schijf kwijt beperking. Damclub Jeruzalem is onderdeel van de Tilburgse bent. damvereninging Micone. De damclub die hier sinds kort damt bestaat zo’n 20 jaar. Voor- Wil je mee komen dammen? heen speelden zij in buurthuis Neem dan contact op met Rien de Boomstam, nu in buurthuis van Breda: 06 – 51 86 15 09, Jeruzalem. Op maandagavond rienvanbreda@oudzuid.twern.nl van 19.30 uur tot 21.30 uur. Een kleine groep van 6 man De kosten zijn € 35,- per kalenis al iedere week van de partij. derjaar. Damclub Jeruzalem is speciaal

Miranda Winter, winterbij@gmail.com, 06 - 4453 89 47 Petra Schreuder, Twern, 013 – 542 47 98 Olton Berrenstein, R-Newt, 013 – 535 95 58 Peter Cival, Tiwos, 013 – 549 08 73 Anthonie Quispel, gemeente Tilburg, 013 – 542 94 95 Wil je alleen iets melden? Dan kan dat via: winterbij@gmail.com of het Centrale Meldpunt van de gemeente: 14013 (kan ook anoniem)

Koken voor Elkaar Jeruzalem en Armhoef: twee verschillende wijken, met verschillende inwoners…

Nieuwjaarslunch met Kindereiland

Kerst bij de vrouwen De Vrouwenraad had ook dit jaar weer een kerstactiviteit verzorgd. Zoals altijd veel lekker eten van allerlei culturen. Versierde tafels vol lekkere koekjes en kaarsjes voor extra veel sfeer. Een kerstpakketje erbij. Wat zijn de vrouwen hier in Jeruzalem weer flink verwend. Het was een compleet kerstdiner en ook de kerstboom ontbrak niet. In de boom konden wensen gehangen worden op zelfgemaakte papieren kerstballen. De mooiste wens die ik heb gelezen, en wat zeker een uitgangspunt voor een nieuw jaar mag zijn; ‘Dat alle vrouwen gelukkig mogen zijn’. Daar proosten we op!

Voor alle vrouwen van Jeruzalem maand. Er is kinderopvang aanwezig (wel graag fruit, drinken en verschoning voor de kinderen meenemen). Tot slot is er ook nog een lunchgroep voor vrouwen. Iedere donderdag van 12.00 tot 15.00 uur. Kosten 2,50 per keer.

Driekoningen

Heb je zelf leuke ideeën voor activiteiten voor vrouwen? Laat het weten!

Ook in Jeruzalem zat dit jaar een beoordelingspunt van het Driekoningen zingen. Helaas, werd dit pas laat bekent en waren er dus maar erg weinig deelnemers. De winnaars kregen behalve leuke prijzen ook een uitnodiging om op woensdag 11 januari in het stadshuis te komen zingen. Voor drie grote koningen en de burgemeester en wethouder. Daar ontvingen ze ook nog een mooie beker!

Moedercentrum de Parel is na 3 verhuizingen binnen de wijk alweer geruime tijd gevestigd op de Beemsterstraat 2. Daar staat de deur open voor alle vrouwen van Jeruzalem en daarbuiten. Voor een activiteit, een kopje koffie of gewoon een gezellig praatje.

Volgend jaar is het rond 6 januari weer Driekoningen zingen. Hou de berichtgeving maar in de gaten. Tot zover kerst in onze wijk. Nog leuke ideeën voor volgend jaar? Laat het ons weten: winterbij@gmail.com

Door Miranda Winter

Zin om ’s ochtends even een kopje koffie te drinken of met iemand te kletsen? Dat kan prima bij Moedercentrum de Parel. Iedere dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur kan iedere vrouw daar zo foto’s: Lenny Louise

even binnen lopen. En uiteraard zijn kinderen ook van harte welkom! Liever de Nederlandse taal beter leren spreken? Daarvoor kun je op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur terecht. Er zijn geen kosten aan verbonden en er is tijdens deze activiteit kinderopvang aanwezig (wel graag fruit, drinken en verschoning voor de kinderen meenemen). Of meer interesse om te leren naaien? Dat kan bij op donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur. De kosten zijn 6,- per

Ook zoekt Moedercentrum de Parel nog vrijwilligsters voor allerlei activiteiten en ondersteuning. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Malika Abosalama: Dinsdag- en donderdagochtend: 013 – 889 28 96 Maandag- en woensdagochtend: 013 – 542 02 11 Mailen kan ook: parel@ moedercentrumtilburg.nl Bekijk ook eens de website: www.moedercentrumtilburg.nl

foto: Willeke Mulder

Door Willeke Mulder

Kung Fu Panda 2 liet zich op het Met gezellige geluiden werd het doek waarnemen. Het was toch buurthuis rond 13.00 uur door nog wel een ruk, om anderhalf kinderen gevuld. Ze konden zo uur gefocust naar het beeld te aan een vol gezette tafel schui- blijven kijken. Samina vond in ven. Zeker de zoete Yoki, liet de zak waar de popcorn in had gezeten haar uitdaging. Je kon zich graag in glazen schenken. er een boot van vouwen en een Wanneer de kleinere hulp nomuts van maken. Dat werd haar dig hadden bij ’t smeren van de door achterliggend persoon niet boterham, hielpen buiten de be- in dank afgenomen. Deze leek geleiding ook de oudere kinde- helemaal in het verhaal te zitren een handje mee. Na te zijn ten, maar liet het zich makkelijk uitgegeten en gezamenlijk de oplossen door een plek op te borden van de tafel te hebben schuiven.

geruimd, begon het volgende Jason en Yourick voelde zich na onderdeel. afloop uitgedaagd om het Kung

Fu vechten zelf na te doen. En ondanks de giechelbuien, vonden de meiden de film toch wel mooi. Guinevere vond het wel een beetje zielig dat de Panda zijn ouders verloor en stoer dat hij tijdens een strijd met magische ballen de vloot versloeg. Shanjeantely was teleurgesteld te horen - nadat ze het laatste filmkwartier steeds vroeg hoe lang het nog duurde – dat de film niet nog een keer werd gedraaid. Het was een gezellige, levendige activiteit, dus een mooi begin voor het nieuwe jaar!

Al een keer eerder heeft er een oproep over een kookproject gestaan in de Jeruzalemmer Courant. Eindelijk is er nu een locatie waardoor het kookproject uitgevoerd kan worden.

en hun ouder(s)/ verzorger(s). Tijdens het koken leren kinderen elkaars culturen kennen. Dit kan gaan over het eten, maar ook over feestdagen of spelletjes die er gespeeld worden. Vind jij het leuk om te leren koken en ben je benieuwd naar hoe andere kinEr komt een kookproject voor deren leven? Wordt dan kookkinderen van de wijken Jeruzamaatje! Kinderen uit groep 7 en lem en Armhoef. Acht kinderen 8 kunnen meedoen. gaan samen vier weken lang koken voor elkaar op woensdagOok volwassenen mogen meemiddag van 15.00 tot 17.00 (pedoen. Vindt u het leuk om voor riode maart-juni). De ene keer een keer kinderen te leren kowordt er gekookt in Jeruzalem, ken? Wordt dan vrijwilliger. Wilt de andere keer in Armhoef. u voor een keer een gerecht uit eigen keuken leren aan kindeOp 13 juni zal er een afsluitend ren? Dan kunt ook contact opnefeest zijn voor alle kookmaatjes men met Freya van der Krieken.

Dan nemen wij met u contact op voor de voorbereidingen. Locaties kookproject: Buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109 en Luduina Kooster, Pelgrimsweg 40. Contact: Freya van der Krieken, freya_vd_krieken@hotmail. com, tel: 06-151 54 633 Dit kookproject is een initiatief van een bewoner, ondersteund door de Twern. Heeft u ook een goed idee voor een activiteit en wilt u hierin zelf actie ondernemen? Neem dan contact op met: mariannevanzutphen@twern.nl 013-542 57 29


januari-februari 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

4

Lefmeiden

Er waren eens… ....drie flats. Nee, nu staan ze er nog. Maar omdat ze over een tijdje gesloopt worden en

dus zullen verdwijnen, verzamelen we allerlei herinneringen aan deze flats. In de Jeruzalemmer Courant kun je iedere keer een verhaal van één van de flatbewoners lezen.

Het geluk zit in een klein hoekje

In de kerstvakantie zijn er allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugd van Jeruzalem. Dit gebeurde vanuit R-Newt. Vrijdag 6 januari was er een activiteit voor alle meidenclubs uit Zuid. Ze mochten om half 1 bij klimhal Neoliet in Stappegoor verzamelen.

Deze keer het verhaal van Patrick van Beers van Caspar Houbenstraat 1

Door Paul van Est

Ook zin om te darten?

Heeft u geen darts, dan hebben wij voor u een proefset. Iedereen is van harte welkom. Tot donderdag Darters Jeruzalem

foto’s: Willeke Mulder

Vanaf vrijdag 3 februari heeft wijkzuster Nicole Kleine Wilke een inloopspreekuur. Je kunt bij haar terecht voor vragen op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning. Maar ook voor maatschappelijke vragen.

Ze is nog relatief nieuw hier in de wijk: Pascalle Hopstaken. Maar ze voelt zich hier al helemaal thuis. Eindelijk woont ze in de wijk die haar al lange tijd aantrok. foto: Lenny Louise

Puur en echt. Er is veel openheid en toegankelijkheid.”

Om te beginnen wil ik de wijk bewoners ff tingelen en nooit bedanken voor alle leuke re- iemand klagen. acties op mijn ‘hoekje’ in de laatste Courant van 2011. Gelukkig kwam er hulp uit Echt hartverwarmend! Ik zing onder de douche, tijdens de afwas, op de fiets. Zit ook geregeld met mijn vingers op een toetsenbord te rammelen, vaak ook in de maat van muziek. Valt daar iets meer uit te halen? Ja, speelplezier! Vandaar dat ik piano 68 kocht van het “Play me, I’m yours”project die tijdens Incubate overal op straat stonden.

Door Willeke Mulder Terwijl iedereen zich verzamelde voor de ingang van Neoliet, kon je door de ramen al een glimp meekrijgen van de klimwanden. Die logen er niet om. Leken ze op het eerste gezicht niet zo hoog, onder de grond trokken ze zich nog verder door naar beneden. Het mag duidelijk zijn dat je hiervoor over stalen zenuwen moet beschikken.

weet zich verbazingwekkend snel naar het hoogste punt van de wand te werken. Na deze aftrap, mogen we onze plaats langs de klimwanden innemen. Terwijl de begeleiders aan de grond zorgen voor de veiligheid in de touwen, weten de meiden zich flink omhoog te werken. Zelfs Sweety, heeft ondanks haar hoogtevrees, toch het doorzettingsvermogen om hoog Na een duidelijke uitleg van de tegen de wand op te komen. Na instructeur wordt er gevraagd geleverde topprestaties, begeom een vrijwilliger. Durfal Lon- ven we ons gezamenlijk richting ne neemt deze uitnodiging per Tilburg Centrum om af te sluiten direct zonder aarzelen aan. Ze met een lekkere pannenkoek.

Omdat ik het na 5 maanden zwerven per fiets nu een beetje drukjes heb overdag en ’s avonds en ik niet altijd op tijd thuis in bed maar ook wel eens aan de bar lig, kwam het er nog steeds niet van om dit loeizware beestje uit de portiekhal weg te halen. De trap op: daar heb je 6 mensen voor nodig! De Tiwos had er al een briefje op gehangen, dat hij snel verwijderd moest worden, al hoorde ik regelmatig mede-

Klaar staan voor elkaar, elkaar helpen en samenwerken is voor Pascale altijd een persoonlijke stimulans geweest in haar leven. Dat dat in Jeruzalem al voor een deel vanzelf gaat spreekt haar erg aan. Toch zou dat nog wat meer kunnen. Daarom is ze samen met Diana en Tjolina met het initiatief voor een dienstenruilsysteem begonnen. Een soort burenhulp. Ze is er van overtuigd dat mensen ook veel van elkaar kunnen leren. “Benader elkaar gewoon. Heb geduld voor de ander en je ziet de positieve mooie kanten van elkaar”.

onverwachte hoek. Een Marokkaan, die een inmiddels oud-bewoner kwam helpen verhuizen, kwam ik op vrijdagavond tegen in de gang bij de piano. Sympathieke gast. Hij vroeg aan alle bewoners of het hun piano was, alleen net niet even aan mij toen. Sinds ruim een maand staat mijn piano dan ook bij deze beste man in de Reeshof: “Ik dacht ik ga eens integreren en een beetje op dit westers instrument spelen”. Gelukkig is, terwijl ik dit typ, onze Hall of Fame eindelijk totaal overgehuisd, zodat ons vrachtautootje naar de Reeshof kan tuffen en de piano terughalen. Wil je meehelpen dit beestje de trap op te tillen? Bezint eer ge begint, de Marokkaan en zijn 3 vrienden voelen hun ruggen nóg.

Buurthulp ’t Zonneke is in aantocht!

Door Miranda Winter Sinds 1 april 2010 woont Pascale in Jeruzalem. En dat is geen grapje. Pascale is een 50 jarige alleenstaande moeder met 2 uitwonende afstuderende kinderen. En ze is oma van een kleinzoon: Sasha. Hiervoor woonde Pascale in de Hasseltbuurt. Toen haar oog echter op de adver-

tentie voor Jeruzalem viel, wist ze het: daar wil ik wonen! Vlakbij het water en de vogels die ze als vanzelf altijd al schilderde. Hier gaan wonen klopte gewoon. In twee dagen tijd was ze verhuisd. Zelf door een auto-ongeluk toen nog met een nekband aan, maar gelukkig met hulp vanuit WZSW: wonen, zorg en service in de wijk. Ze ervaart Jeruzalem als een echte volkse buurt. “Mensen zijn recht voor hun raap.

Via vrienden ben ik terecht gekomen in Jeruzalem, er wonen nu enorm veel mensen die ik ken. Ook heb ik mensen leren kennen sinds ik er woon, dat vind ik fijn aan een wijk als Jeruzalem. Iedereen is super sociaal, behulpzaam, aardig en alleman vindt een praatje super gezellig. Na een tijdje te hebben gelogeerd bij iemand, omdat ik wat in nood zat qua woonruimte,

begint het al ergens op te lijken. Ik woon enorm graag in Jeruzalem, ik woon dicht bij de stad, maar toch op een hele rustige plek waar het enorm gezellig is. Veel herinneringen heb ik nog niet aan Jeruzalem, ik ben er nog nieuw, maar de herinneringen ben ik goed aan het Geld heb ik bijna niet, dus mijn opslaan, want het is enorm jamflatje richt ik héééééél langzaam mer dat zo’n stukje mooie gein met spullen die ik hier en daar schiedenis wordt gesloopt. verzamel, en nu na 2 maanden heb ik via de Tiwos ook een flatje gekregen om te huren. Toen ik binnenkwam had ik meteen liefde voor de ruimte, het is geweldig om te zien dat er mensen lang in gewoond hebben, de ruimtes dragen uit zichzelf al warmte en herinneringen.

Ook kun je bellen: 013 – 582 11 54 of mailen: wijkzuster@ surplusdezorgverlener.nl Inloopspreekuur: Iedere vrijdag 13.00 uur tot 14.30 uur Moedercentrum de Parel Beemsterstraat 2 Het spreekuur is ook toegankelijk voor mannen!!

Tweemaal een winnaar Voor het zijraam van het buurthuis hingen ze te pronken: de kerstsjaal en kerstbal van de handwerkclub. En behalve veel bewondering voor deze mooie en bijzondere voorwerpen, kwamen er ook veel reacties binnen op de prijsvraag uit de vorige Jeruzalemmer Courant. Hoe lang is de kerstsjaal? Hoe zwaar is kerstbal? Ruim 50 mensen waagden een gokje. Het juiste antwoord was: De kerstsjaal was 163,5 centimeter lang. Een moeilijk in te schatten lengte. Maar Daan Brokken zat er met de gok van 165 centimeter wel heel dicht bij! En daarmee won hij deze mooie sjaal die hem nu vast van pas zal komen. Thea van de handwerkclub kwam hem persoonlijk bij hem om doen. Proficiat Daan! De kerstbal woog 100 gram. En dit had Harrie van Eijck (van de damclub) exact goed. Helaas bereikte de redactie hem pas na kerst, maar volgend jaar heeft hij dan toch een originele bal in zijn kerstboom. Ook Harrie kreeg de bal persoonlijk uitgereikt. Harrie gefeliciteerd! Niets gewonnen? Niet getreurd. Ook deze keer staat er weer een leuke prijsvraag in de Jeruzalemmer Courant (voorpagina), waar weer een mooie prijs mee te winnen is. Handwerkclub bedankt voor jullie bijdrage!

Pascale is een spiritueel en gevoelig mens. Dat is ze al haar hele leven en het was niet altijd makkelijk om daar mee om te gaan of voor uit te komen. Maar met lef en door goed in haar eigen kracht te staan kwam ze er wel uit. Vroeger kon ze veel van haar gevoeligheid kwijt in dans en schilderen. Nu kan ze dat in haar gedichten die ze vaak aan de kanaalkant zit te schrijven. Of in de workshops die ze geeft: numerologie, mandela’s maken en lachworkshops. Daarmee wil ze mensen uitnodigen voor spiritualiteit. Vooral de mensen die moeite hebben om hiervoor uit te komen. Denk hierbij ook aan hoogbegaafde kinderen en hun ouders. “Spiritualiteit is namelijk niets zweverigs of mistigs. Iedereen heeft dat in zich en daar behoefte aan. In tijden van geboorte, pijn of sterfte steken veel mensen immers een kaarsje aan of doen en schietgebedje. “ Zelf heeft Pascale ook een passie voor lachbeestjes. “Die gekke dingen maken je absoluut aan het lachen. Iets wat heel belangrijk is. Je moet het leven niet zwaarder maken dan nodig is. Geen slachtofferschap. Je bent wie je bent en

wat je eet. En om met Eckhart Tolle te spreken: “Wat is het leven meer dan het streepje op je grafsteen tussen je geboorte- en je sterfdatum?” Dus laten we lachen!” Ze voegt er aan toe: “vraag je eens af: wat is echt belangrijk? Mensen ontdekken dat vaak pas als ze heel ‘laag’ zitten en zich down voelen.” Ondanks alle pijn die ook Pascale in haar leven heeft gehad is ze goed voor zichzelf blijven zorgen. Dat heeft er toe geleidt dat de spiraal ook weer omhoog ging. Nu ‘runt’ ze haar “spirituele consultatiebureau”: bezielde hints. Een telefonische hulpdienst voor het inzicht geven in persoonlijke problemen en vraagstukken op een spirituele en holistische wijze. Daarbij maakt ze graag gebruik van numerologie, astrologie, kaartleggen en energiepsychologie. Kort en krachtig advies vanuit een warm hart. Pascale sluit af door te vertellen dat 2012 in de numerologie een 5 jaar is. “De 5 staat voor vrijheid en discipline. Terug naar jezelf. Zelf je verantwoordelijkheid nemen. Echte vrijheid creëren door eerst aan je eigen plichten te voldoen. Van daaruit krachten bundelen, ploegen en zaaien. En dan in 2013, het 6 jaar, komt het samen en kun je gaan oogsten. Maar nu, dit jaar, moet je gaan beslissen welk “zaad” er de grond in gaat. Wat zaai je? Wat zul je volgend jaar willen oogsten? Heb je eigen plichten goed vervult dan klikt het samen met anderen en krijg je harmonie, anders disharmonie. Er is geen excuus voor het niet nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Het begint altijd bij jezelf!” Meer informatie over de workshops en adviezen van Pascale? www.bezieldehints.nl

Bettie ak em aoi?

Je hoeft geen afspraak te maken, loop gerust binnen. Wil je liever een bezoek aan huis? Dan kun je een briefje voor Nicole in de bus doen op Beemsterstraat 2. foto: Dhinand Kleine

5

Laten we juist nu lachen!

foto; Lenny Louise

Dit kan in buurthuis Jeruzalem. Wij zoeken liefhebbers die mee willen gooien. Op donderdagavond vanaf +/- 19.15 uur tot 22.00 uur. Aan contributie doen wij niet. Aanmelden kan bij het beheer of op donderdagavond. Het is voor jong en oud!

Inloopspreekuur van de wijkzuster

januari-februari 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

Graag willen wij even jullie aandacht.

Ook de vraag hoeveel uur je inzetbaar bent etc.

Wie zijn wij? Wij zijn Diana Lenzen en Pascale Hopstaken, nieuwe bewoners van Jeruzalem. We hebben het initiatief genomen om een Buurthulp in deze wijk op te zetten. Wij gaan het straks ’t Zonneke noemen, als er genoeg wijkbewoners mee willen gaan doen.

Wij willen jullie graag vragen dit serieus te overwegen en de ingevulde lijst in te leveren. Er is meer nood aan dit soort hulp, zonder kosten, dan je in eerste instantie zou bevroeden! De reden van o.a. je financiën, het niet durven vragen en de kwaliteiten van elkaar niet te kennen, zijn daar meestal de oorzaak van.

Wat stellen wij ons voor van Buurthulp? Zonder geld elkaar diensten verlenen van uiteenlopende aard. Denk aan: timmerwerkzaamheden, banden plakken, tuinieren, vervoer, boodschappen doen, een koffiepraatje, oppassen, haren knippen, naar apotheek gaan etc. Er wordt een muntensysteem opgezet voor de gedane arbeid.

Laten we de wijk, met de opgefriste huisjes , sámen boven het oude beeld van Jeruzalem tillen. En daardoor de leuke en sterke kant van deze volkse wijk weer tot een grote kracht maken. Door, met en voor elkaar! Wij willen ons graag hiervoor inzetten. Jullie ook?

Om in de naam van de wijk te Alle bewoners krijgen binnen- blijven, zeggen we: “Als het de kort een brief in de bus van ons, bedoeling is, zijn de mensen en inclusief een A tot Z lijst waar de dingen er ook klaar voor. voorbeelden gegeven worden, Alleluja ! ” om de behoefte hieraan te peilen. Tevens vragen we wat jij Voor info: voor dienst aan wil bieden en buurthulphetzonneke@hotmail. waar jij behoefte aan hebt. nl tel: 013 – 542 01 75

foto: Vincent Koevoets

Vredesvuur Verhaal van Thomas Koevoets

Shit, shit, shit. Weg, weg ,weg. Het gaat veel te hoog! Het raakte de brug helemaal, het gaat te hard, ze bellen de wouten en dan zijn we de lul.

aan de Armhoefse overkant. We kwamen terug met ieder twee bomen in onze hand.

Waren nog wat aan het filosoferen hoe we het vuur nou eigenlijk gingen aanmaken, maar echt druk maakte we ons niet. Geluk zat ons mee want aan het einde van de Twentestraat hinLaten we vannacht een vredes- gen twee meisjes uit het raam vuur gaan bouwen zei Vincent. en we vroegen voor de gein of Is dat wel slim? Vraag ik met ze wat aanmaakblokjes hadden. mijn altijd bezorgde bewust zijn. En ja hoor, dat hadden ze. Jawel, soms zij er dingen die je niet hoort te doen, maar juist Huppa weer een stapje dicht bij toch moet doen zei Simon. Oké het vredesvuur. Het vredesvuur de maan is fel en ik zit vol met werd gestookt, effekes paniek energie, waarom ook niet dacht dat het te hoog was. Maar het ik. was vooral een prachtige zomer kampvuurnacht midden in de Er liggen nog een hoop bomen winter.

Hond: Senna en brengt de hond dan naar Baasje: Thea, en ook een Geesje. Vroeger ging Senna dan van het ene bed, zo het beetje Geesje. andere bed in. Door Grietje Smit Bet ie ek em aai? Erg fijn vind Thea en haar vriend hebben ze het niet, maar bijten zal ze geen kinderen, de hond is ook niet doen. Want wat een ge- erg belangrijk voor hen. Ze zellig hondje is het, die Senna. slaapt bij hun in bed, ze eet Ze is 13 jaar, een Jack Russel mee en als het niet goed gaat en al best een beetje oud. Ze met haar dan zijn ze er echt is een beetje angstig, want ze kapot van. ‘Senna is eigenlijk is een keer aangevallen door een soort prinsesje’. een grote hond. Eerst durfde ze zelfs helemaal niet naar Het gaat niet altijd goed met buiten. Geesje is, naast de Senna. Ze draagt een grote oma van Quincy en Davy, ook bult op haar zij, een kwaadeen beetje de oma van Senna. aardig gezwel, waaraan ze al Het lieve hondje is daar iede- een paar keer is geopereerd. re dag als Thea aan het werk Het wordt niet meer beter. Ze is. Thea’s vriend gaat dan heeft weinig pijn en eet goed, een rondje lopen in de wijk Senna is geen ‘piepert’.


januari-februari 2012

DE JERUZALEMMER COURANT Dagboek van een schaatsbaan Huubke had een goed idee: een schaatbaan in de wijk. Een idee wat al onder meer buren leefde. Het nieuwe basketbalveld is indertijd verlaagd aangelegd om er een schaatsbaan van te kunnen maken. Dus nu de vorst er is: aan de slag! Door Miranda Winter

Dinsdag 31 januari Ja, we mogen van het basketbalveld een schaatsbaan maken. Helaas kunnen brandweer en gemeente geen ondersteuning hierin bieden, we krijgen wel toestemming om zelf aan de slag te gaan. Een telefoontje richting het buurthuis zorgt voor enthousiasme voor dit plan. Gaaf, schaatsen in Jeruzalem! Bart, manager bij het buurthuis, en Eric van Kindereiland staan direct klaar om te helpen. Zo ook onze foto-

groep kinderen water sjouwen. Aangezien het heel veel tijd kost om de tuinslangen weer aan te sluiten, zien we daar van af. Het sjouwen gaat prima en ook Hanneke komt ondersteuning bieden. Tussendoor weer warm worden in net buurthuis met thee, ranja en popcorn. ’s Avonds gaat ook Joost nog een tijd lang water op de baan gooien. Het ijs groeit traag maar gestaag.

Weer volop activiteiten in het Amarantgebouw

Vrijdag 03 februari Huubke, Clemens en Anne dragen de hele ochtend zorg voor nog meer water op de baan. Ook worden de blauwe kussens die we van het buurthuis hebben gekregen als stootkussens voor de palen, vast gemaakt. Helaas blijken die later doelwit van diefstal…. De sneeuw ’s middags zorgt voor belemmering van de ijsaangroei. Er wordt toch over het ijs gelopen wat hobbels veroorzaakt, dus zetten we de ijsbaan met lint af. Als het ’s avonds droog is komt Dhinand helpen met vegen en water sjouwen. Ook Jan die toevallig voorbij komt, legt zijn rugzak neer en steekt zijn handen uit de mouwen.

We krijgen volop medewerking van Amarant, we mogen daar op hun buitenkraantje vlakbij het basketbalveld de tuinslang aansluiten. Helaas, het kraantje doet het niet en directeur Sandra is net weg. Eerst het veld schoon maken. En uiteraard de afwateringsput afsluiten.

Zaterdag 04 februari Schaatsen maar!!! Wouw op onze eigen gemaakte schaatsbaan!!Een mooi laagje ijs zorgt voor veel schaatsplezier. Tjolina en Thea delen ’s middags warme choco en koekjes uit aan alle dappere schaatsers.

We gaan proberen de tuinslang vanaf Beemsterstraat 8 (redactiehuis Jeruzalemmer Courant) aan te sluiten. Bart zorgt voor een goede aansluiting op de ouderwetse binnenkraan en koppelstukjes voor de tuinslangen. Buurman René stelt zijn tuinslang ter beschikking. We krijgen het buitenkraantje op de Beemsterstraat gelukkig ook aan de gang. Slangen aansluiten en kraan aan. Helaas de slang is zo lang dat de waterdruk niet hoog genoeg is. Er komt maar een zielig minuscuul straaltje uit.

Door Miranda Winter: Voorheen zat het Orthopedagogisch dagcentrum ’t Zonnelicht op het Frans Siemerpad. Maar sinds begin januari verblijven zij in het voormalige activiteitencentrum. Op de hoek van de Betuwestraat en de Havendijk. Hun verblijf is tijdelijk. Naar verwachting zo’n twee jaar, totdat de nieuwbouw aan het Frans Siemerpad weer klaar is. ’t Zonnelicht bestaat al bijna 50 jaar en is een orthopedagogisch dagcentrum (ODC) voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Deze achterstand is kan het gevolg zijn van een verstandelijke beperking en brengt ook allerlei bij komende psychische problematiek. Denk hierbij aan adhd of autisme. Het Zonnelicht biedt ook praktische gezinsondersteuning

Anne en ik besluiten om met emmers water te gaan werken. De kinderen uit de buurt stoppen zelfs met sneeuwballen gooien om te helpen. Zelf bouwen aan hun eigen schaatsbaan! Ze zijn heel vindingrijk om manieren van vervoer van de water te bedenken: de kruiwagen, een winkelwagentje en zelfs de duobakcontainer. Het levert een heel mooi dun lage ijs op. Wel komt onze zelfgemaakte putdeksel omhoog: bakstenen er op.

foto’s: Lenny Louise, Dhinand Kleine

(PGO) aan. Op de locatie van ’t Zonnelicht aan de Betuwestraat zitten 3 groepen met ongeveer 6 kinderen. Iedere groep met zijn eigen uitdagingen en kansen.

helemaal alleen kan zijn en tot rust kan komen. Bijvoorbeeld op een fatboy met een verzwaarde deken.

“De rupsen” is de groep voor kinderen van 2 t/m 9 jaar die vooral werken aan structuur. Bijvoorbeeld het kunnen volgen en begrijpen van een gewone eenvoudige dagindeling. Hier wordt veel met pictogrammen en foto’s gewerkt om de kinderen woorden te leren.

Bij ’t Zonnelicht zijn ze blij met deze mooie tijdelijke huisvesting. Een leuke, geïnteresseerde wijk en een mooi gebouw met veel glas. Dat laatste geeft veel transparantie en dat vind men alleen maar goed. Zo kan iedereen zien wat deze kindeHet pand is ingericht voor veel ren allemaal kunnen, want daar soorten therapie. Zo is er een zijn ze maar wat trots op! fysiotherapeut, een muziektherapeut, een speltherapeut, een Wil je wat meer weten over het Dagcentrum? logopedist, een psychologische Orthopedisch assistent en gedragsdeskundi- Dan ben je van harte welkom. ge in huis. Er werken echter hier Tussen 9.00 en 15.30 uur zijn de kinderen aanwezig , dan is ook cliënten van Amarant zelf. Alle therapieën hebben hun spe- een bezoekje helaas niet mocifieke ruimtes nodig: een gym- gelijk. Voor meer informatie kun zaal, ruimte voor passieve tes- je terecht bij Sandra Elings: ten en een snoezelruimte met s.elings@amarant.nl

“De krekels” is een groep met een extremere gedragsproblematiek. Sociale vaardigheden en samenspel zijn nog goed mogelijk dus daar wordt hard in geoefend. De ruimte is zo ingericht dat er veel hoeken zijn en de interactie vermindert kan worden. Ook zijn er ruimtes voor een time out waar een kind even

“De vlinders” is de groep met de oudste kinderen. Deelname aan onderwijs zit er niet meer in voor deze kinderen, maar de zelfredzaamheid kan zeker vergroot worden. Zelfstandig eten, drinken of zindelijk worden is hun doel.

een heerlijk waterbed, mooie verlichting en rustgevende muziek. Buiten wordt momenteel door hovenier Edwin vd Linde een sfeertuin gemaakt.

fotoimpressie Jeruzalem Art en Music (JAM)

Woensdag 01 februari Bij Amarant krijgen we een ander buitenkraantje aan het stromen. ’s Middags sluiten we hier de slangen op aan. Stromend water op de baan! De kinderen en medewerkers van Kindereiland staan paraat om mee te helpen aan hun eigen schaatsbaan. Ook is er een journaliste van het Brabants Dagblad gearriveerd en later ook een fotograaf. Buurman Paul had hen getipt. Ondertussen wordt er volop emmers water gesjouwd. Kleine emmertjes voor de kleintjes en grote voor de grote. Ook Huubke en Clemens springen bij. Zij vullen de papiercontainer met water. Dat schiet lekker op! We mogen ook water vanuit de keuken van Amarant sjouwen. In het buurthuis kunnen we even later weer wam worden met hete thee, ranja en popcorn Op het veld groeit het ijs bijna zienderogen. We besluiten morgen een extra slang aan te sluiten vanaf Amarant en het water vanaf de andere kant erin te laten stromen daar alles vooral naar het afwateringspunt stroomt Donderdag 02 februari We staan in het Brabants Dagblad! Bij Amarant mogen we weer de tuinslangen aansluiten. Na veel vijven en zessen lukt dat weer maar dan trekt een van de kinderen daar de slang los… Gevaarlijk dus. Beter na schooltijd verder gaan en ondertussen de rest van de dag zelf om het half uur emmers water op de baan gooien. Vooral Anne neemt dit voor haar rekening. We gaan ’s middags weer met een hele

foto’s:Tjolina Minderman ’s Avonds komen Erica, Jordy en José nog helpen om de baan wederom sneeuwvrij te maken en weer van een extra laag water te voorzien.

Aan alle kinderen die mee hebben geholpen: bedankt!

januari-februari 2012

DE JERUZALEMMER COURANT

foto en interview: Eljas Elissen

Interview met stagiaire Anne Hooijen

de gezellige huiskamer grafiestagiaire Anne.

6

foto’s: Lenny Louise

Wat is je naam? Anne Hoe oud ben je? 19 jaar Heb je je rijbewijs? Nee Wat kom je hier doen? Ik loop stage bij Dhinand Wat is je lieve links eten? Kip Tandoori Wat zijn je hobby's? Uh…uh…uh…uh… fotograferen Doe je aan sport? Nee, wel gedaan o.a. hockey bij Were Di en in Berkel-Enschot Heb je een vriendje? Nee Wat is je lievelingsdier? Een hond Heb je die ook ? Ja, hij heet Puck Woon je nog thuis? Ja Werk je? Ja bij de Beekse Bergen Wat doe je daar? Werk in de souvenirwinkel Vindt je dat leuk? Ja heel leuk. Vaak druk en gezellig Werk je bij de kassa? Nee, wel aan de kassa van de souvenirwinkel Werk je altijd op de zelfde locatie? Wisselend per week, soms werk ik alleen en soms afwisselend met anderen Woon je vlak bij de Beekse Bergen? Kwartierje fietsen Kun je goed fotograferen? Ik doe het niet slecht, ik doe het voor de lol en voor de studie Dus je zit nog op school? Ja, en in de weekenden werk ik bij de Beekse Bergen Op welke school zit je? Koning Willen 1 College in Den Bosch Ben je dan nu hier op de fiets vanuit Den Bosch? Nee ik woon hier vlak bij In Jeruzalem? Nee Aan de Ringbaan? Nee Heb je broers of zussen? Ja 2 grote broers en 1 grote zus Wonen die nog thuis? Nee Hebben ze verkering? 1 broer en mijn zus wel, andere broer niet Dus de andere broer woont alleen? Ja Ben jij de enige die nog thuis woont? Ja Vindt je dat leuk? Niet altijd, soms is het wel vervelend Krijg je dan heel veel? Nee ik ben al wat ouder en moet veel zelf betalen Ben je Nederlandse? Ja Ga je wel eens op vakantie? En waar naar toe? Ja, Frankrijk Waar ben je de meeste keren geweest? 3 keer Engeland en 2 keer Frankrijk Dus je bent het vaakst in Engeland geweest? Ja Vond je het leuk in Engeland? Ja Wil je er gaan wonen? Weet ik nog niet Waar ben je in Engeland geweest? Londen, Bath en Newcastle

mmerkrant zale JeElru isa Terborg Door

nodig en dan zijn we hebben jullie hulp wel nt wa nt kra de t me n lpe he en foto's Willen jullie graag mee ook leuk want je kan typen is t he en fijn st be is t da klaar en loond maar je we weer verder en sneller leuk en je word er voor be erg l we is t da en en ks iew erv t het geld gaan we iets leu maken en schrijven en int me en n are sp r aa elk bij ld an het ge kan ook in krijgt geen geld maar we ga en dat is wel leuk he dus je n tui ren die of d an str t he of d en maar in het redactie huis do doen naar lolland of toverlan te s tui t nie t he eft ho je l leuk vind en de krant komen als je het we e of koffie aasappelsap of ranja en the sin als t ne en nk dri en jn ari en je krijgt snoep en mand ee maanden en het is een keer in de tw

Kattenkwaad uithale

Door Mohamed Choyou

a

n!

Kattenkwaad is grappig om uit te halen, maar soms is het irritant en niet leuk. Maa r de kinderen vinden da t altijd leuk. Zoals een pa (Jeruzalem) die doen ar kinderen in de buur dat. Een kattenkwaad t grapje is wel eens be anderen kinderen hebb lle tje lellen. Ik en een pa en dat wel eens geda ar an . We maakten een paar ze dat, belletje lellen. grapjes. Meestal doen Ook kwamen er vaak vo lw assenen naar buiten. een beetje dan. Soms Ze werden soms boos kwamen wij een beste , lling brengen die niet kipnuggets en een piz is ge daan. Zoals “u heeft za shoarma besteld?”. En zij zeiden dan weer hebben gedaan. En ik dat ze die bestelling nie heb ook gezien dat er t tegels uit de speeltuin geen kattenkwaad mee werden gehaald. Dat r maar echt slopen dus is vernielen. Kattenkwaad om te doen. Toen ik va vind ik meestal ook leu n school kwam hebben k wij dat altijd gedaan. Dit is het einde

7


DE JERUZALEMMER COURANT

foto; Anne Hooijen

januari-februari 2012

8

jc 23  
jc 23  

jeruzalemmercourant, buurthuis jeruzalem

Advertisement