Page 1

Dansk Handicap Forbund

DHF NORDVEST

Model M fra Medema BLAD NR. 3 • 2009 • ÅRGANG 8 

INDHOLD Indhold......................................................................................side 3 Ny butik i Brønderslev..............................................................side 5 Valgsteder.................................................................................side 7 Tillidsmandskursus...................................................................side 9 En udedag i det fri....................................................................side 11 Brønderslev Ny Kirke................................................................side 13 Rehab messen 2009................................................................side 17 Et blik tilbage i tiden.................................................................side 21 Bestyrelsesliste.........................................................................side 23

OPFORDRING DHF NordVest og Sclerose-. og viser deres el-crossere frem. foreningen afholder sundheds-. Der vil være oplæg af en Diætist, dag fredag den 16. Oktober 2009. Tandemklubben kommer med et par cykler og en pilot, Handicapidræt Som noget nyt vil vi prøve at laver en lille opvisning. afholde ovennævnte sundhedsdag, hvor vi vil prøve at lave en Det var lidt om hvad der kommer dag hvor vi vi vil sætte fokus på til at ske. sundhed og lidt om hjælpemidler. Håber der er rigtigt mange der Da vi stadig er i planlægnings- møder op, så kunne det jo være fasen kan vi naturligvis ikke på det blev en tradition at arrangere nuværende tidspunkt sige nøj- en sundhedsdag hvert år. agtigt hvad der kommer til at ske, men lidt er der faldet på plads. Udvalget for arrangementet Blandt andet kommer Medema

Deadline for blad 4 . 2009 den 2. November 2009. Ude i uge 49 Henvendelse angående annoncer til BB Consulting tlf. 98 37 97 70 

NY BUTIK I BRØNDERSLEV Netto har d. 26. maj åbnet ny butik i Østergade i Brønderslev. I butikken er der rigtig god plads imellem hylderne (Jeg ville gerne have vist et billede, men måtte ikke fotografere inde i butikken). I må selv ind, hvis I vil se butikken indefra. Der er rigtig god plads ved de to kassesluser, dog sidder dankortterminalen for højt til at kunne nås fra en kørestol. Udenfor er der to Handicap-parkeringspladser lige uden for døren, og som noget nyt er der taktil (følbar) ledelinje fra fortovet i Østergade til et opmærksom-hedsfelt uden for døren. Parkeringspladserne er markeret således, at der er røde sten til parkering og grå som kørebane.

Følbar ledelinje i fortorvet. Butikken ligger i sydbyen hvor der p.t. bygges lejligheder, og hvor det nye Føtex åbner i løbet af året. Nu er endnu en tilgængelig butik i Brønderslev. Elly

Handicapparkeringspladser foran Netto i Brønderslev.VALGSTEDER Hvis nogle har opfattet de foregående artikler, som kritik af Hallund Kro, beklager vi, da dette betemt ikke har været hensigten. Brønderslev kommune har lejet sig ind i lokalerne og betalt for dette og dermed at det deres ansvar at overholde lovgivnin-gen. Det er derfor kun kommu-nens ansvar at valglokalet over-holder kravene i lovgivningen. Ejeren af Hallund Kro, Jan Molin, har ikke fået de korrekte anvisninger inden de foregående valg fra Teknisk Forvaltningen i kommunen og har dermed ikke haft nogen chance for at overholde kravene, så der blev lige adgang for alle.

Når noget endelig lykkes, så bliver jeg glad. Jeg har været i Hallund og stemme, og jeg kunne køre ind for første gang i mange år. Der var lagt rampe udenfor, og inde i valglokalet, var der 2 stemmebokse, hvor den ene var bred nok til en kørestol, og med sænket bord til at stemme ved. Valgboksen var helt efter reglerne i Bygnings-reglementet BR08. Nu er jeg fri for at sidde udenfor og stemme, og det er øvrige vælgere med gangbesvær også. Er der nogle steder, hvor problemet ikke er løst endnu, hører vi gerne fra jer.

Bestyrelsen

Elly

Endelig en tilgængelig indgang til valget ved Hallund Kro.TILLIDSMANDSKURSUS vil jeg være aktiv i DHF - kig i fremtiden og hvor henter vi støtte i vores daglige arbejde.

Morten Stadsvold og jeg deltog i DHF’s tillidsmandskursus, der blev afholdt af to weekend kurser, på Sct. Knudsborg, på Fyn. Det er et utroligt dejligt sted og vi blev varmt modtaget. Jeg selv havde forregnet mig og troede jeg kunne klare mig uden hjælp, for det kan jeg herhjemme hvor jeg har alle mine hjælpemidler ved hånden, og det funkede bare ikke der. Straks blev der sat hjælp i gang og det var jeg meget taknemmelig for. Først begyndte vi med undervisning i hele starten og opbygningen af DHF, og hvor det virkelig går op for en, at det jo er vores fagforening og hvor vigtigt det er at vi alle plus nye, stiller op og arbejder sammen, for de rettigheder som er opnået, samt at nye kan komme til. Derefter var det om DHF i dag, med formål - vedtægter - struktur - hovedkontor - regionskontor. Organisationsteknik - bestyrelsesarbejde - socialpolitik plus deres rolle i DHF - Formidling af forbundets holdninger i udvalgsarbejde - lovgivning - serviceloven - retssikkerhed, den første weekend. Næste ophold handlede om handicapbiler - ulandsarbejde - rådgivningsteam, bisidder – BPA hjælpeordningen - tilgængelighed, og blev afsluttet den sidste dag med, hvem er jeg - hvad er jeg god til - hvordan.Det var nogle meget spændende foredrag og opgaver, vi, Morten og jeg, har været utrolig glad for at få muligheden for at deltage, og det giver en bedre forståelse for at kunne deltage i arbejdet i vores lokalforening. Vi fik et diplom som Morten vil hænge op på sin væg, da han er stolt over han blev tilbudt at komme med og at han kunne gennemføre det. Det var et meget koncentreret program, så det var selvfølgelig også lidt hårdt. Jeg selv fik meget lyst til at få DHF’s uddannelse som bisidder og har meldt mig på deres kursus. Der er flere moduler og ikke alle kommer igennem nåleøjet. Da jeg selv har arbejdet som bisidder for social retfærdighed i sin tid, mener jeg at det ligger lige for, for mit vedkommende. Vi kan kun anbefale andre at deltage i DHF’s arbejde, og jeg håber at mange af vores medlemmer kunne få lyst til at påtage sig, bare en lille opgave. En god og stor oplevelse alt i alt, mange spændende emner Jeanne


10


EN UDEDAG I DET FRI Det var overskriften på en indbydelse fra Medema, som vi så på Rehab Messen. Medema Danmark A/S og Mini Crosser er en del af den norsk ejede koncern Medema.

Yderligere information: www.medema.dk eller Tlf. 70 10 17 55 Elly

Demonstrationen af firmaets nyheder foregik i Grindsted plantage ved Brønderslev. Jeg afprøvede den nyeste model M i Mini crosser. Det var en nydelse at køre i en crosser med en god affjedring. Styret kan justeres nedad og sædet er drejeligt, kan køres frem, tilbage op og ned. Model M. kan holde til en vægt på 175 kg. Crosserne kan også fås til større vægtklasser. Der var også en dejlig Jazzy 1170, som er en decideret udestol. Den Det var en meget behagelig tur på den nye model M fra Medema. var stabil at køre i grus og det ujævne terræn i Grindsted Plantage. Jazzy fås også i en kombineret inde/ udestol med en vendediameter på blot 100cm. Som noget nyt, kan el-kørestolene nu udstyres med et joystik, som direkte kan tilkobles computeren. Firmaet har til hensigt at lave en Udedag i august md., et mere centralt sted i kommunen, muligvis i Rhododendronparken i Brønderslev.

11

Her ses Jazzy 1170 model 2. Jette Therkelsen fra firmaet Medema står i baggrunden. Jeg var mest begejstret for hvilefunktionen, som det også ses på billedet.


12


BRØNDERSLEV NY KIRKE Alle har behov for at være en del af et fællesskab og derigennem tage del i familiens og venners festlige og sørgelige stunder. Rigtig mange mennesker søger til kirken i forbindelse med højtiderne, ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Måske også om søndagen til gudstjenesten. De fleste går blot ind og deltager, men for folk med gangbesvær og kørestolsbrugere kan blot et enkelt trin være en barriere, som gør det vanskeligt eller endog umuligt at være med i fællesskabet omkring familie og venner eller tage del i de aktiviteter, som kirke og samfund byder på.

Derfor har vi i DHF Nordvest besluttet at beskrive tilgængelige kirker. I 1907 besluttede byens borgere at bygge en ny kirke, og i 1913 kom der skred i planerne. Arkitekt Valdemar Schmidt, København, tegnede kirken, som blev indviet 26. marts 1922. Tårnet blev dog først gjort færdig i 1926. I sognet var der dengang ca. 5000 indbyggere, som samlede 70.000 kr. sammen til kirkebyggeriet og senere 22.000 kr. til tårnet.

Brønderslev ny kirke set udefra.

13


Grundtvigsvej 2 9800 Hjørring Tlf. 60 95 62 30 Udebehandling Prisaftale med kommunen

14


Kirken set indefra.

2006 - 2007 blev Bredgade renoveret, og i denne forbindelse fik kirkepladsen et betydeligt løft. Indgangspartiet ved hoveddøren blev ændret, og i stedet for trapper blev der etableret direkte adgang til våbenhuset, så der nu er let adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Her ses indgangen foran kirken samt pladsen over mod Misionshuset. Der er bænke på begge sider at gaden.

Sognegården fra 1983 er bygget sammen med kirken. Den bruges meget af menigheden til f.eks. foredrag, kirkekaffe m.m. Der forefindes handicaptoilet, som efter datidens krav er i orden. Menighedsrådet arrangerer en årlig tur for kørestolsbrugere og gangbesværede. I år gik turen til Slettestrand. Kirketorv og kirke fremtræder som en fin helhed

Elly

15


16


REHAB MESSEN 2009 med støtte mellem skuldrene for en god hvileposition. Man har opnået mulighed for kip af sæde og ryg, og frem for alt, at brugeren ses frem for stolen. Joystikket kan placeres valgfrit centralt mellem benene eller ved armlænet.

Elly på vej ind til Rehab messen

Susanne foran Rehab messen Wolturnus: Wolturnus har et par år arbejdet på udviklingen af en elkørestol, som skulle være kompakt, let og alsidig. Det er så lykkedes, man har nu opnået, at lave en stol hvor siddekomforten er blevet optimal med en ryg, som kombinerer fuld bevægelighed for skuldre og overkrop,

17

Sædet kan på denne model hejses, så man får mulighed for at nå ting på den øverste hylde eller være deltager ved en koncert. Man er med denne stol blevet mere selvhjulpen.


18


Ultra kompakt elkørestol som hedder ADL REX W 200, med. mulighed for 100 % individuel tilpasning til brugeren. Let at medbringe i en personbil, da den uden værktøj kan adskilles i tre dele, hvor hver del vejer ca. 15 kg, totalvægten er så 45 kg. Den kan fås med to størrelser batterier. Det lille batteri kan række 12 km og det store 16 km på en opladning og fælles for dem begge er, at de kører 10 km i timen. Ved deres max. sædebredde på. 45 cm, vil totalbredden kun være. 55 cm. Den kan dog kun tage en max bruUltra kompakt el kørestol fra gervægt på 100 kg. Wolturnus. Denne fikse Rex W 200 fylder ikke meget, kan nemt skilles af Susanne i 3 dele som vejer ca. 15 kg pr. del. Den har kip i ryg og sæde

3 hjulet cykel fra Wolturnus. Skal betjenes med hænderne. Godt sæde, pænt og enkelt design. Wolturnus har en ekspertise i tilpasning som tilgodeser brugerens behov. De ligger også meget vægt på flot og enkelt design.

19


20


ET BLIK TILBAGE I TIDEN En gang imellem støder vi på fortidens modeller af kørestole, som giver et smil på læben. Her er et lille udpluk.

Her kan man se, hvor tiden dog Kørestol fra fortiden, Jerup årgang flyver. Der er i hvert fald sket 1950. Set på Bangsbo Museum & noget, op igennem tiden. Bangsbo Arkiv. Museum & Arkiv i Frederikshavn.

Denne ældre model så vi tilfældigt under et besøg ved Meyland Smith i Tårs.

Her ses den grønne smarte kørestolsmodel fra Bangsbo Museum & Arkiv.

21


22


BESTYRELSEN 2009 Formand: Chanette Holst Hedebovej 10, Harken 9760 Vrå Tlf. 98 92 28 26 E-mail: formand@dhfnordvest.dk Næstformand: Elly Henriksen Hulknøsevej 59, Hallund 9700 Brønderslev Tlf. 98 83 52 20 Kasserer: Kim Brogaard Christensen Gl. Hirtshalsvej 2D Lejlighed 3, Vidstrup 9800 Hjørring Tlf. 96 56 04 22 Sekretær & 1. Suppleant: Jeanne Ketilsson Tulipanvej 18A 9760 Vrå Tlf. 98 98 03 08 Bestyrelsesmedlemmer: Tilgængelighedskonsulent Susanne Kragh Pedersen Skyttegården 18 9800 Hjørring Tlf. 40 55 55 86 Morten Stadsvold Buen 9 A. stuen tv. 9800 Hjørring 23


Returneres ved varig adresseĂŚndring

Returadresse: Gl. Hirtshalsvej 2D . Lejlighed 3, Vidstrup . 9800 Hjørring

24

Blad nr. 3. 2009  

NordVest afdelings lokale medlemsblad.