Page 1

Dansk Handicap Forbund

DHF NORDVEST

BLAD NR. 1 • 2011 • ÅRGANG 9 http://danskhandicapforbund.dk/nordvest 1


INDHOLD Indhold..................................................................................side 3 DHF NordVest indkalder til generalforsamling.....................side 5 Handicapprisen 2010 i Brønderslev.....................................side 7 Handicapprisen 2010 i Hjørring............................................side 9 Medema Firmaporfil.............................................................side 13 Et samfund for alle - Legekæden.........................................side 19 Bestyrelsesliste.....................................................................side 23

SÅ KOMMER VALGET SNART Nu er det nye år i fuld sving og det er knap til at undgå at tænde fjernsynet uden at høre om valg. Det varer jo nok ikke så længe, inden valget bliver udskrevet, og vi skal i gang med alle løfterne igen. I min færden rundt omkring, hører jeg mange kritiske røster om besparelser og dermed svigt for handicappede og ældre. For hver gang vi har været igennem en sparerunde bliver boldene kastet op igen og vupti, så kom endnu en besparelse snigende ind af bagdøren. Det er vitterligt at træde på mennesker, som har en hård hverdag i forvejen. Vi har diskuteret meget i vores afdeling, hvordan vi kan få mere handicappolitik på dagsordnerne

til valgmøderne, men det er ikke den nemmeste opgave. Vi bliver simpelthen nød til at møde op til valgmøderne og spørge politikerne, hvad de vil gøre for handicappede i deres kommune. Vi håber I kan se vigtigheden af at møde talstærkt op til disse møder og vil gøre det. Formanden

Deadline for blad 2. d. 9. maj 2011. Ude i uge 24 Henvendelse angående annoncer til BB Consulting tlf. 98 37 97 70 3


5


HANDICAPPRISEN 2010 I BRØNDERSLEV Handicapprisen i Brønderslev gik 3. december 2010 til Anne-Grethe Christensen, som bor i Agersted.

Anne Grethe er 61 år, og hun mistede synet, da hun var 43 år. Årsagen var nervebetændelse, som ødelagde synsnerven. På det bedste øje har hun i dag kun 10 % syn tilbage. Hun har selv været i stand til at finde løsninger på udfordringer i hverdagen. Derfor kan hun være en troværdig rollemodel for andre svagtseende og blinde.

Hun fik Brønderslev Kommunes handicappris for sin engagerede og utrættelig indsats som konsulent for kommunens blinde og svagtseende borgere. Med prisen fulgte et diplom samt 2 smukke malerier, der var malet af Ellen Gade, en buket blomster fra Handicaprådet samt en stor buket verbale roser.

Når hun som Konsulent kommer ud til Kommunens borgere, er hun både i stand til at vejlede om rettigheder og muligheder. Hun kan også give brugbare praktiske råd som der kan bruges i hverdagen. Derfor opfordrer hun også synshandicappede borgere, til at deltage i kurser for nyblinde. Det er vigtigt, man lærer at få en ny dagligdag til at fungere. For det giver en bedre livskvalitet. Siden 2004 har hun været ansat som konsulent for Dansk Blindesamfund i Vendsyssel. Hun er desuden aktiv i organisatorisk arbejde. Blandt andet er hun formand for BORN – Blindes Oplysningsforbund, som hun har været med til at stifte. Et stort Tillykke skal også lyde fra os i DHF Nordvest.

Viceborgmester Arne M. Jensen overrakte prisen og han sagde: I Handicaprådets begrundelse hedder det bl.a., at Anne-Grethe Christensen altid finder løsninger, at hun er engageret og altid tænker på andre før hensynet til sig selv. Hun er en uvurderlig hjælp for de handicappede i Vendsyssel, og derfor selvskreven til at modtage prisen. Anne-Grethe Christensen takkede for prisen, og kunne fortælle, at hun som Konsulent for Dansk Blindesamfund er i stand til at gøre en forskel. Når hun kommer ind af døren hænger mundvigene tit nedad. Og når hun går igen er smilet kommet frem.

Kilde. Nordjyske. Elly

7


HANDICAPPRISEN 2010 I HJØRRING På FN’s internationale dag for mennesker med handicap den 3. december 2010 uddelte Danske Handicaporganisationer (DH) Hjørring i samarbejde med Hjørring Kommune en handicappris. Formand for DH Hjørring Chanette Holst overrakte prisen og holdt en tale, som der her bringes et udpluk af:

Prisen var en Himmelhvælving i græsk marmor udformet af skulptør Klaus Unger samt et flot diplom.

Der er mange som laver frivilligt arbejde for handicappede i det usynlige. Og dem ønsker vi at sætte fokus på med denne handicappris.

Tale til Jytte: Frivillige hjælpere som dig Jytte er mennesker som aften efter aften stiller op for at hjælpe andre uden tanke for økonomisk vinding. Du har siden 2002 været omdrejningspunktet i Hjørring Handicapsport, hvor du som leder af de frivillige hjælpere har organiseret alt i foreningen. Du er en energisk ildsjæl, som er altfavnende og en stor menneskekender. Du tager godt imod nye medlemmer, fordi du udstråler varme, ro, medmenneskelighed og et kolo­ salt overskud. Du opfatter det usagte og har et sikkert blik for den enkeltes særlige behov og finder altid en løsning så alle får størst mulig udbytte af træningen.

Baggrund for valget: Mennesker med funktionsnedsættelser har ligesom alle andre mennesker et behov (om ikke et større behov) for at få motion og træning. I Hjørring kommune har man med få støttekroner og med en stor indsats fra de frivillige kræfter i Hjørring Handicapsport, fået etableret et rigtigt godt tilbud inden for træning og bevægelse, nemlig varmtvandstræning og pilates. Et enigt forretningsudvalg i DH Hjørring har valgt frivillig hjælper, Jytte Andersen blandt flere kandidater, og hun er blevet indstillet af bestyrelsen for Hjørring Handicapsport.

9


Du er nærværende, imødekommende og spreder samtidig humør, glæde og varme med dine friske bemærkninger, som smitter af på alle i foreningen. Du er god til at træffe beslutninger og er handlekraftig og gør dermed alt muligt. Kort sagt: Du er en uundværlig ildsjæl for både Hjørring Handicapsport, men også for Hjørring Kommune. DH Hjørring påskynder så ganske særlig en ildsjæl som dig, der gør

så stort et arbejde for at forbedre livskvaliteten for handicappede og derfor skal du selvfølgelig have Handicapprisen 2010 i Hjørring Kommune. Prisen er sponsoreret af Sparekassen Vendsyssel Vrå afdeling & Klaus Unger. Mad og lokaler er stillet til rådighed af Hjørring Kommune. Chanette Holst

Fra v. Formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget Lilli Damsgaard, Formand for DH Hjørring Chanette Holst, Prismodtager Jytte Andersen & Billedhugger Klaus Unger.

11


FIRMAPROFIL AF MEDEMA I sidste medlemsblad lovede vi en firmaprofil af Medema. Profilen ses her og er et samarbejde mellem Jette Estrid Reinewald & Nord­Vest afdeling. Hvad er Jeres Historie? Medema Danmark AS er en del af den norske Medema-gruppen A/S, som forhandler et omfattende sortiment af tekniske hjælpemidler og udstyr til handicap- og sundhedssektoren i Skandinavien. Koncernen har ca. 110 ansatte i Danmark, Norge og Sverige. Medema Danmark har en unik position i Medema-gruppen, som også omfatter Medema Production A/S, der udvikler og producer de kendte og markedsførende Mini Crosser el-scootere og Jazzy el-kørestole. Fortæl om Jeres fabrik? I produktionen i Herning, hvor vi monterer og samler vore egne produkter, blandes traditionel produktion med solidt håndværk. Vi fremstiller vores egne sæder, og har vores eget polster-værksted. Vi er ISO 9001certificeret og alle vore produkter er naturligvis CEmærkede i henhold til bekendtgørelsen om Medicinsk Udstyr, og dette kontrolleres løbende af anerkendte prøvningsinstitutter.

13

Jette E. Reinewald fremviser et Spinalus sædesystem på en Jazzy el-kørestol. Hvor mange ansatte? Ca. 35 i produktionen og 12 i salgsselskabet. Fortæl om din egen ansættelse ved Medema? Jeg hedder Jette Reinewald og er uddannet ergoterapeut og har været ansat siden 2002. Indtil 2009 varetog jeg salget af børnehjælpemidler, og siden da har jeg haft ledelsen af Medema Danmark A/S. Fortæl kort om Jeres produkter? Vores primære produkter er elscootere – Mini Crosseren- og elkørestole – Jazzy.


Vi glimrer ved at have fleksible produkter, med meget tilbehør, således at vi er i stand til at tilpasse vores produkter fra det helt enkle til det yderst komplicerede. Vi kan løse opgaver indenfor alle diagnoser både teknisk og polstringsmæssigt. Desuden har vi en god service, som er meget væsentlig for brugeren. Desuden forhandler vi som en del af koncernen en del handelsvarer, primært til børn: cykler, stole, senge, pusleborde, rollatorer, toiletstole, autostole og klapvogne.

Hvad er Jeres serviceniveau feks. Leveringstider? Mini Crosser og Jazzy leveres stort set fra dag til dag. Handelsvarerne kommer fra centrallageret i Oslo, så der er en uges leveringstid. Men selvfølgelig har vi en demopulje, så vi kan foretage afprøvninger.

Et godt produkt kræver et godt samarbejde mellem salg og produktion (Benny og Jette). Fortæl om den test Jeres crossere gennemgår inden levering? Under udviklingen af et produkt, gennemgår det flg. tests: HI test (Hjælpemiddelinstituttet i Sverige) Medema Danmark arbejder altid Crashtest hårdt for at producerer og sælge TÜV godkendelse CE godkendelse verdens bedste scooter.

15


Desuden opfylder vi kravene til Medicinsk Udstyr og alle scootere er testet på rullestand.

Desuden har vi Åbent Hus, hvor man kan komme ind fra gaden og se, prøve... og gerne købe. ☺

Fortæl kort om nogle af Jeres afholdte arrangementer (feks. Udedag i det fri) samt hvilke I måske har planlagt eller er i gang med at planlægge? Hvert år holder vi Udedage rundt omkring i landet, så brugere og terapeuter ved selvsyn kan konstatere at vore produkters køreegenskaber er unikke.

Kontaktoplysninger: Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 7400 Herning Tlf. 70101755 Fax 97188835 E-mail: info@medema.com Hjemmeside: www.medema.dk Jette & Chanette

Bygningen i Snejbjerg, som huser Medema Produktion og Medema Danmark.

17


ET SAMFUND FOR ALLE - LEGEKÆDEN Som I sikkert ved, arbejder vi i DHF Nordvest for at skabe et samfund for alle. Vi tilgængelighedsrådgivere rådgiver arkitekter, byggesagsbehandlere mm. til korrekt planlægning inden man bygger nyt eller om. Vi kommer ud for, at nogen ikke mener, at mennesker med funktionsnedsættelse har de samme rettigheder som andre, så man eksempelvis ikke behøver lave toiletter eller indgange til butikker, som alle kan bruge. Vi tænker mon nogen holder op med at gå på toilettet eller handle, fordi man har fået et handicap. Det er heldigvis lykkedes Handi­ cap­ organisationerne, at få gennemtrumfet helt specifikke målkrav i Bygnings-reglementet, så man ikke så nemt bliver i tvivl. Nu må vi så fastholde, at man ikke giver dispensation for lovbestemmelserne, når det er muligt at overholde dem.

19

Trappelift og betjeningspanel ved Legekæden Vi havde en lidt speciel oplevelse, da Legekæden kom til Hjørring, for ca. 3 år siden. Der blev gjort opmærksom på, at man nu skulle lave niveaufri indgang. Man lavede så en rampe, så stejl så kun bjergbestigere kan bruge den. Vi blev så fortalt at den skam var til dem, som kom med en barnevogn, nå tænkte jeg, mon ikke de vil ha’ kørestolsbrugere ind i butikken?


Jeg tænkte også på det stakkels barn, som ville ende oppe i kalechen, når man skulle ned af den rampe. Nå men nu startede kampen om at få dispensation. Heldigvis gav vores politikere ikke medhold i, at nogen skal holdes ude af butikken.

Der er nu blevet opsat en lift, som den næstbedste løsning, så derfor mente jeg også, at vi bør støtte butikken og handle der, men nej nej liften var låst. Hvad skal man dog stille op med den holdning? Susanne

Rampe, trappe samt trappelift ved Legekæden

21


BESTYRELSEN 2011 Formand: Chanette Holst Hedebovej 10, Harken 9760 Vrå Tlf. 98 92 28 26 E-mail: formand@dhfnordvest.dk Næstformand: Elly Henriksen Hulknøsevej 59, Hallund 9700 Brønderslev Tlf. 98 83 52 20 Kasserer: Kurt Thomsen Tulipanvej 18A 9760 Vrå Tlf. 98 98 03 08 Sekretær: Jeanne Ketilsson Tulipanvej 18A 9760 Vrå Tlf. 98 98 03 08 Bestyrelsesmedlem: Susanne Kragh Pedersen Skyttegården 18 9800 Hjørring Tlf. 40 55 55 86 Kim Brogaard Christensen Dokkedalvej 20. I, Mou 9280 Storvorde 1. Suppleant: Jesper Andersen

23

Medlemsblad nr. 1. 2011  

Det lokale medlemsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you