Page 1

Dansk Handicap Forbund

DHF NORDVEST

BLAD NR. 1 • 2008 • ÅRGANG 7


INDHOLD Indhold......................................................................................side 3 Generalforsamling....................................................................side 5 Medicinautomaten MD. 2..........................................................side 7 Dosispakket medicin................................................................side 9 Oliver garage............................................................................side 9 En formand går af....................................................................side 11 Soldal huse...............................................................................side 12 Klagerådet................................................................................side 17 Medlemsskab...........................................................................side 21 Bestyrelsesliste.........................................................................side 23

FØRSTE ÅR UNDER NY STRUKTUR Der er nu gået et år efter kommunalreformen, og der skal laves den første opsamling på hvordan arbejdet i DHF NordVest er forløbet under de nye strukturer. Der er en ting der er blevet nemmere. Hvor DHF NordVest før dækkede fem kommuner, dækker afdelingen nu kun to. Brønderslev og Hjørring. Med kun fem bestyrelsesmedlemmer er det blevet nemmere kun at skulle følge med i to kommuners arbejde og beslutninger. Til gengæld er bestyrelsesmedlemmerne blevet mere aktive i de to kommuner.

DHF NordVest har repræsentanter i klagerådene i begge kommuner, og repræsentanter i DH Brønderslev og DH Hjørring, samt et medlem i DH Hjørrings Tilgængelighedsudvalg.(DH står for Danske Handicap­organisationer, som er det nye navn for DSI Danske Invalideorganisationer). Så der bliver holdt øje med hvad der sker i kommunerne, og vores medlemmer kan være sikker på at deres interesser bliver varetaget. Vi håber at se Jer alle sammen til den kommende generalforsamling

Deadline for blad 2 . 2008 den 5. maj 2008. Ude i uge 24 Henvendelse angående annoncer til BB Consulting tlf. 98 37 97 70 3


DHF NORDVEST INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2008 kl. 18.30 - 21.30 Sted: Cafeteriet i Forsamlingsbygningen Østergade 9, Hjørring. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Godkendelse af dagsordenen. 4. Formandens årsberetning. 5. Regnskab ved kassereren. 6. Vedtægtsændringer. 7. Indkomne forslag. - Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 8. Fremtidigt arbejde. 9. Valg til bestyrelsen. A. Formand for 2 år. Bestyrelsen opstiller Chanette Holst. B. Bestyrelsesmedlem for 2 år. Bestyrelsen opstiller Kirsten Nielsen. C. Bestyrelsesmedlem for 1 år. Bestyrelsen opstiller Elly Henriksen. D. 2 Suppleanter for 1 år. Bestyrelsen opstiller Kaj Nielsen. E. Revisor 10. Eventuelt.

Glæder os til at se Jer

Af hensyn til smørrebrød og kaffe vil bestyrelsen gerne have din tilmelding senest torsdag den 23. marts til Kim på tlf. 96 56 04 22

5


MEDICINAUTOMATEN MD. 2 Moderne teknologi kan afhjælpe den tvivl og usikkerhed som opstår hos mange medicinbrugere og samtidig aflaste plejepersonale og give de pårørende tryghed. Når det er tid til at tage sin medicin, begynder en lampe at lyse, og en stemme gør hvert minut opmærksom på at det er tid til at tage medicinen. Ved at trykke på en stor rød knap foran på automaten kommer den docerede mængde medicin ud i et bæger klar til at indtage. Et display viser herefter hvornår det er tid til at tage medicin næste gang. Automaten tilsluttes telefonen så hvis borgeren ikke tager sin medicin til tiden, strømmen afbrydes, ved maskinfejl og i andre situationer kontaktes plejepersonalet automatisk. Automaten rapporterer også til plejepersonalet når den er ved at være tom. Det er ikke muligt for borgeren, at dispensere dobbelte doser eller at få dispenseret medicin udenfor det planlagte tidspunkt. På den måde er der sikkerhed for, at borgeren får sin medicin på det rette tidspunkt og i de rette doser Desuden bekræfter MD.2 en gang i døgnet til IMUMAs servicecenter, at medicinen er taget til tiden.

Bo Holden & Thomas Jensen fremviser medicinautomaten MD.2

For borgeren betyder MD.2 derfor større tryghed og for plejepersonalet betyder det mindre behov for opfølgning. MD.2 kan også automatisk oplæse en instruks, som er tilpasset den aktuelle dispensering f.eks. tag medicinen sammen med et måltid, eller drik ekstra væske sammen med medicinen. MD.2 kan indeholde 60 medicindoser med op til 25 tabletter pr. dosis, i alt 1500 tabletter, og kan dispensere op til 6 gange i døgnet, Det svarer typisk til 10 til 30 dages medicinforbrug. Information: Tlf. 20 35 40 05 Kim

7


DOSISPAKKET MEDICIN Man kan få pakket sin medicin i dosispakker. Medicinen pakkes i små hygiejniske engangsposer. Hvis man får sin medicin leveret i dosispakker pakket til daglig forbrug, vil man få færre medicineringsfejl. Målgruppen er borgere der er i stabil behandling. Dosispakkerne er også en stor lettelse for sygeplejerskerne, da de slipper for at bruge tid på at dosere medicin til borgeren og derved får frigivet tid til andre opgaver.

Det er desuden et kendt problem, at folk med eksempelvis gigt eller parkinson har svært ved at åbne medicinpakkerne. Dosispakkerne kan udleveres til to uger ad gangen, dog kan der udleveres til max 4 uger hvis man skal på ferie. Det koster 55 kr. om ugen i gebyr, som er tilskudsberettiget hvis du får tilskud til medicin. Yderligere information kan fås på apoteket. Kim

OLIVER GARAGE Firmaet Bek har lavet en lille fin garage til el-scootere, som man nu kan få i tørvejr. Oliver garage leveres som et komplet sæt og kan opsættes praktisk taget overalt. Garagen er lavet med kraftigt plastic som kan holde til det danske vejr. Garagen kan aflåses via en kæde fastgjort til bundpladen. To åbninger i siden lukket med velcro muliggør tilslutning af oplader. Mål H 120, B 76, L 223 Vægt 18 kg. Pris 3300 Kr. Information www.bekscooter.dk Kim

Kim på vej ind i garagen med minicrosser.

9


EN FORMAND GÅR AF Kaj E. Nielsen har besluttes, at der nu skal nye kræfter til på formandsposten. Derfor ønsker han ikke genvalg som formand på DHF NordVest’s kommende generalforsamling. Kaj når pensionsalderen her i foråret og, da helbredet heller ikke altid vil makke ret, så er hans beslutning meget forståeligt. Kaj har været medlem i Dansk Handicap Forbund helt tilbage fra dengang, da det hed Vanføre­ foreningen. Det er rigtig lang tid, ja så lang tid, så bestyrelsens kollektive hukommelse ikke kan finde ud af hvornår.

Den afgående formand får nu mere tid til andre aktiviteter.

organisatorisk erfaring dengang, men da han først havde påtaget sig ansvaret, gik han på med krum hals. Der var meget der skulle læres. Det tog lidt tid, at finde ud af At han efter lang tids medlemskab DHF’s organisatoriske opbygning, kom ind i bestyrelsen, skete ved og der var mange mennesker der en tilfældighed. På en generalfor- skulle kendes fra hinanden. samling blev han spurgt, om han De fleste andre bestyrelsesmedville stille op til en suppleantpost. lemmer var også forholdsvis nye i Og som den flinke mand Kaj er, så arbejdet, men det gav et godt samsagde han selvfølgelig ja, men bad menhold, og en god fornemmelse dog om, at det måtte blive som af, at det her var man sammen om, anden suppleant. Så mente han og man hjalp hinanden. sig sikker på, ikke at høre mere til det. Når Kaj nu kan sidde og se tilMen DHF Hjørring afdeling – som bage på de sidste ni år, så havde afdelingen hed dengang – kom han nok ikke forestillet sig, han desværre ind i en meget turbulent som formand skulle køre Danmark periode, så i løbet af et halvt år sad rundt og deltage i Dansk Handicap Kaj som formand for afdelingen. Forbunds formandsmøder og kongresser, med deltagelse fra hele Kaj havde overhovedet ingen landet.

11


Vi ved, at Kaj i starten var lidt beklemt, når han skulle af sted, men vi ved også, at det gav ham mange gode oplevelser, og at han mødte mange interessante mennesker. Da det blev nødvendigt trådte Kaj til som formand, og ydede et godt stykke arbejde for DHF & for NordVest. Det vil bestyrelsen her takke ham for.

Men Kaj slipper nu ikke arbejdet helt. På generalforsamlingen stiller han op til en menig bestyrelsespost. En plads han mener passer bedre til ham på hans ældre dage. Så det bliver heldigvis ikke et farvel til Kaj, men blot en mere tilbage­trukken Kaj vi vil se i fremtiden. Kirsten

SOLDAL HUSE APS For fem år siden startede ægteparret Tove og Ole Jensen firmaet Soldal Huse Aps. Ole Jensen havde dengang 25 års erfaring som tømrer bag sig, og nu fem år senere består firmaet udover ægteparret af to svende og to lærlinge. Tove og Ole Jensen ønskede at bygge huse, hvor der bliver fokuseret på detaljerne og de forestår gerne hele processen fra tegning af huset, ansøgning og planlægning, opførsel og til huset står klar til indflytning. Ole Jensen udarbejder selv tegningerne over husene, så der er ikke langt fra de fremtidige husejeres ønsker til de er sat på papir og senere udført som individuelle finesser i det nye hus. Tove Jensen har tidligere arbejdet som hjemmehjælper og på pleje-

12

Der arbejdes på livet løs hos Soldal Huse hjem, så man er fra Soldal Huse Aps også opmærksomme på, de krav der stilles, for at man med et bevægelses handicap kan fungere optimalt i sin bolig. Så også på det område kan man få sine specifikke


ønsker og behov opfyldt. Vi fik lov til at besøge ægteparret Karen og Evald Andersen i deres nye hus i Bindslev. Huset stod færdigt til indflytning i november 2007. Karen Andersen bruger rollator, og derfor ønskede parret en bolig med brede døre og ingen dørtrin indendørs. Rummene er placeret så hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, at man har undgået smalle gangarealer og skarpe sving. Så Karen Andersen kan uhindret bevæge sig rundt i huset.

Vaskemaskine og tørretumbler hævet op i en praktisk højde.

I entreen er vaskemaskine og tørretumbler hævet op i en højde, så man ikke skal bukke sig så meget for at få vasketøjet ind og ud af maskinerne. En god ide som Karen Andersen havde bedt om. Ligeledes er opvaskemaskinen i køkkenet hævet op i en højde, så man heller ikke her skal bukke sig så meget. På badeværelset er der god plads i brusenichen, og der er plads ved toilettet til en evt. hjælper. På gæstetoilettet er der også bruseniche, og her kan de gennemsigtige låger foldes helt ind til væggen. Det giver mere plads ved toilettet, når man ikke bader.

Bruseniche med låger som kan lukkes ind til væggen

13


Udenfor huset er terrænet hævet, så flisebelægningen ligger helt op i niveau med huset. Så er det ikke nødvendigt med et trappetrin. Flisebelægningen går rundt om hele huset, og dækker en stor del af grunden. Et plus når man bruger rollator eller kørestol. Det er en dejlig funktionel bolig til et ældre ægtepar, som har tænkt frem i tiden. Det bliver ikke nødvendigt for dem at flytte fra huset, hvis de med tiden skulle få brug for hjælp fra Hjemmeplejen.

Soldal huse Aps har endnu ikke bygget et helårshus til f.eks. en kørestolebruger, men de er klar til at påtage sig opgave, så huset kan leve op til de specielle krav, som det måtte byde på. Og Tove Jensen siger, at de er åbne for alle de informationer og vejledninger de kan få, så opgaven bliver løst til alles tilfredshed. Står du og skal have bygget hus, og har du en hel masse ideer, du gerne vil have realiseret, kan du finde mere information på: www.soldal-huse.dk Kirsten

Hele terrænet omkring huset er hævet, så flisebelægningen som er lagt hele vejen rundt omkring huset kommer op i niveau.

15


KLAGERÅD Hvad er et klageråd? Hvem sidder i rådet? Hvem kan klage? Og hvordan gør man? Svarene på disse spørgsmål har vi fået fra DHF NordVest’s egne repræsentanter. Elly Henriksen er suppleant i Brønderslev Klageråd og Kim B. Christensen sidder i Hjørring Klageråd. Klagerådene består af seks medlemmer. To er udpeget af kommunen, to er udpeget af Ældrerådet og to er udpeget af Danske Handicaporganisationer (tidligere Danske Invalide-organisationer). Disse to medlemmer skal være under tres år. Derved sikrer man at også yngre borgeres behov bliver tilgodeset. Klagerådets arbejdsområde er kommunal visiteret hjemmehjælp og -pleje. Mener man, at der ved beregningen af hjælp, ikke er taget nok hensyn til ens behov og funktionsniveau, og man derved er blevet tildelt for lidt eller forkert hjemmehjælp eller -pleje, så kan man klage over afgørelsen til klagerådet. Klagerådet modtager alle relevante oplysninger om sagen og skal derefter tage stilling til, om klagen er berettiget eller ej. Giver Klagerådet den forurettede ret i sin klage, bliver afgørelsen sendt tilbage til kommunen, som

17

derefter afgør, om den vil følge Klagerådets henvisning eller ej. Klagerådet kan nemlig kun henvise til – ikke beslutte, at visitationen af hjemmehjælp eller -plejen skal tages op til en revurdering. Men som regel bliver rådets henvisning fulgt. Får man ikke medhold i sin klage, kan man indgive en anke til Det Sociale Nævn. Det Klagerådet har at vurdere klagerne ud fra er Serviceloven og kommunens kvalitetsstandard. Som medlem i Klagerådet skal man ikke lære lovteksterne udenad, men man skal vide, hvor man skal lede efter svar. Man sidder i en periode på fire år, som følger kommunalvalgene, så man når at blive fortrolig med det hele. Da Klagerådet arbejder med personsager, så har alle medlemmer naturligvis tavshedspligt. Alle som er visiteret til kommunal hjemmehjælp eller -pleje, kan klage over en afgørelse, som man ikke er tilfreds med. Magter man ikke selv at klage, må pårørende gerne gøre brug af klageretten på brugerens vegne. Alle som bliver tildelt kommunal hjælp, bliver samtidig oplyst om klagemulighederne. Ønsker man at klage over en afgørelse, sender man en skriftlig klage til Kommunen, som sender


den videre til Klagerådet. Man kan også sende klagen direkte til formanden for Klagerådet. Man skal være opmærksom på en tidsfrist på fjorten dage, som klagen skal være indgivet inden. I Brønderslev har man 2 faste møder om året, og ellers indkaldes Klagerådet når det er nødvendigt.

Det giver en kort ventetid på ca. fjorten dage, inden man får en afgørelse. I Hjørring tager det lidt længere tid. Her har man seks faste møder om året, det giver jo så også en ventetid på afgørelsen på op til to måneder. Kirsten

Vi har fået 5 sager ind. 3 klager over nedskæring af hjemmehjælp og 2 klager over vejret

19


MEDLEMSSKAB Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder for at forbedre forholdene for fysisk handicappede i Danmark, så vi kan leve på lige vilkår med alle andre. Tilgængelighed, ordentlige so­­ci­­ale forhold og gode boliger er bl­andt forbundets mærkesager.

Du kan for samme kontingent indmelde dig i én eller flere af DHF’s specialkredse: • RYK (Rygmarvsskadede i Danmark) • Forældrekredsen • Ungdomskredsen • Amputationskredsen

Som medlem af DHF får man mulighed for at holde ferie i handicapegnede sommerhuse eller på DHF’s kursusog feriecenter, der sommeren igennem tilbyder ferieophold.

Du vil så også modtage medlemsblade fra de respektive specialkredse.

På DHF’s hovedkontor og i lokal-afdelingerne findes der folk, der kan rådgive eller hjælpe med at finde frem til dem, der kan give svar på spørgsmål om f.eks. boligindretning, handicapbil, hjæl­pemidler eller pension. Det landsdækkende medlemsblad Handicap-Nyt udkommer seks gange om året og sendes til alle medlemmer. Her er bl.a. artikler om mennesker med handicap, om nye love, produkter og rejser. 21

Du kan som ikke handicappet blive passivt medlem. Kontingent og tilbud er de samme som for aktive handicappede. Du bliver automatisk registreret som medlem i DHF NordVest, som er forbundets lokalafdeling. Vi dækker kommuner­ ne Brønderslev, Hirtshals, Hjør­ ring, Løkken/Vrå, Pandrup og Sindal. DHF NordVest udsender et medlemsblad fire gange om året, hvor du får lokalt stof og tilbud fra afdelingen, men også aktuelt stof fra DHF.


Du bliver inviteret til DHF Nord­Vest’s generalforsamling hvert forår, hvor du får mulighed for at møde bestyrelsen, høre om afdelingens arbejde, fremkomme med ønsker og få svar på spørgsmål.

Årlig kontingent er 196 kr. for enlige og 294 kr. for par. Ring til Kim på tlf. 96 56 04 22 og få tilsendt en indmeldelseskupon. Jeanette

22


BESTYRELSESLISTE 2008 Formand: Kaj Evald Nielsen Damhusvej 44 9830 Tårs Tlf. 98 96 15 55 E-mail: k.e.n@has.dk Næstformand: Susanne Kragh Pedersen Skyttegården 18 9800 Hjørring Tlf. 40 55 55 86 E-mail: susanne.kragh@has.dk Kasserer: Kim Brogaard Christensen Gl. Hirtshalsvej 2D, lejlighed 3, Vidstrup 9800 Hjørring Tlf. 96 56 04 22 E-mail: kimb@c.dk Sekretær: Chanette Holst Hedebovej 10, Harken 9760 Vrå Tlf. 98 92 28 26 E-mail: chanette@has.dk Bestyrelsesmedlem: Elly Henriksen Hulknøsevej 59, Hallund 9700 Brønderslev Tlf. 98 83 52 20 E-mail: elhenrik@mail.dk 23


Returneres ved varig adresseĂŚndring

Returadresse: Søndergade 55 ¡ 9850 Hirtshals

Blad nr. 1. 2008  

NordVest afdelings lokale medlemsblad.

Blad nr. 1. 2008  

NordVest afdelings lokale medlemsblad.

Advertisement