Page 1

De toekomst inbegrepen

Programmafolder 190x297.indd 1

9/09/12 17:26


Ivo Belet kandidaat burgemeester

Beste Hasselaar, Onze stad heeft turbulente tijden achter de rug. De voorbije zes jaren waren niet altijd even makkelijk. Maar wij hebben er als CD&V voor gekozen om aan boord van de coalitie te blijven en ons verder in te zetten voor een betere toekomst van Hasselt. Het is duidelijk dat Hasselt nood heeft aan een open, eerlijk en ook sober bestuur. Een bestuur dat knopen doorhakt. Wij zijn gewonnen voor extra investeringen in kinderopvang en de renovatie van de lokalen van de verenigingen. Betaalbaar wonen is ook een topprioriteit. Veilig verkeer staat voor ons bovenaan en we willen ruimte voor ondernemers. Besparen kunnen we op communicatie en op gratis-acties. We presenteren u hierbij een ambitieus, maar toch realistisch programma. Een financieel gezonde stad is ĂŠĂŠn van onze hoofddoelstellingen. Men zegt van ons wel eens dat we een beetje saai zijn. Ik vind dat een compliment in deze tijden. Degelijk, sober, eerlijk en betrouwbaar. Daar wil ik me graag mee vereenzelvigen. Wat minder glitter en glamour, dat kan geen kwaad. We willen liever inzetten op eenvoudige, concrete zaken zoals brede stoepen en veilige fietspaden, zaken waar u als inwoner direct iets aan heeft. Uiteraard krijgt u in deze folder ook een overzicht van alle CD&V-kandidaten. Volgende week stellen we ze allemaal uitgebreid aan u voor. Met deze ploeg en dit programma vragen we uw vertrouwen op 14 oktober. Hartelijke groet,

Ivo Belet Lijsttrekker CD&V Hasselt lijst nr 7

COLOFON 2

V.U.: Dave Hendriks, Herkenrodesingel 4A 3500 Hasselt

Programmafolder 190x297.indd 2

Redactie: Dave Hendriks, Ivo Belet

Eindredactie: Dave Hendriks

Lay-out: Think Tank www.ttcd.be

Grafische beeldvorming: Lawrence Bessemans

9/09/12 17:26


Karolien Mondelaers

HASSELT brengt mensen bij elkaar Karolien Mondelaers runt samen met haar man Kristof van Duffel een gezin met drie kinderen: Nicolas, Arthur en Alixe. Daarnaast is ze als schepen van cultuur, erfgoed, onderwijs en ontmoetingscentra erg betrokken bij alles wat mensen met elkaar verbindt. “Er zijn heel wat mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden”, zegt Karolien Mondelaers. “Het verenigingsleven, de sportclub, een cultureel evenement of een activiteit in een ontmoetingscentrum - het zijn daar allemaal voorbeelden van. Ze brengen de mensen samen, zowel in het centrum van Hasselt als in de deelgemeenten. Zich verbonden voelen met de gemeenschap is tegelijk een verrijking voor de mensen.”

plaats 2 Inspraak “Ook sport brengt mensen bij elkaar. Voldoende mogelijkheden om te sporten in je eigen wijk zorgen bovendien voor de versterking van de hele gemeenschap. Juist daarom is een evenwichtig samengestelde sportraad zo belangrijk. Via inspraak en participatie kent die sportraad de noden en verzuchtingen van zowel de grote als de kleine clubs. Zo kan de stad een gezond sportbeleid uitwerken.”

Cultuur Cultuurbeleving betekent veel meer dan het bezoek aan een tentoonstelling. Zo telt Hasselt bijvoorbeeld verscheidene belangrijke gebouwen en landschappen die deel uitmaken van het erfgoed. Karolien Mondelaers: “Dit erfgoed verklaart ons verleden, ligt aan de basis van onze identiteit en verbindt ons. Daarom staat het behoud en de ontsluiting van ons erfgoed hoog op de agenda bij CD&V. Het project van de abdij van Herkenrode is een prachtig voorbeeld. De abdij ligt midden in de natuur, je komt er tot rust en je kunt er de geschiedenis beleven.”

3

Programmafolder 190x297.indd 3

9/09/12 17:26


Tom Vandeput

plaats 3

Hasselt ruimtelijk en economisch versterken

Tom Vandeput woont in de Heilig Hartwijk en is sinds 2006 gemeenteraadslid en vervolgens schepen van Openbare Werken. Daarvoor was hij actief als woordvoerder van de Confederatie Bouw. De politieke microbe kreeg hij mee via zijn vader Marc. Toch was het een bewuste keuze van Tom om zich politiek te engageren. Tom Vandeput: “Omdat je in een stad concrete projecten kunt uitwerken die ons dagelijks bezighouden. Denk maar aan het ondersteunen van verenigingen en sportclubs, het aanleggen van straten en pleinen, gronden herbestemmen zodat jonge gezinnen betaalbaar kunnen wonen, etc…”

“Mijn bevoegdheden Openbare Werken, Groen en Reiniging gaven mij de mogelijkheid om verschillende projecten te realiseren. Zo scoort Hasselt hoog als propere stad. We kregen hiervoor een Vlaamse onderscheiding. En daar moeten we op blijven inzetten. Maar ook de aanleg van het openbaar domein is van groot belang. Voorbije jaren konden we de gemeentepleinen aanleggen van Stevoort, Kuringen, Runkst, Molenpoort,… Ook werden de invalswegen vernieuwd aan de Kuringersteenweg, Luikersteenweg, Kempische Steenweg, St Truidersteenweg en Genkersteenweg. Ook heel wat wijken en deelgemeenten kregen een nieuwe weg. Volgende jaren willen wij als CD&V een antwoord geven op de verkeersproblematiek. Alle verkeersstromen dienen beter op elkaar afgestemd worden met een efficiënt parkingsysteem als slot.

Werk Ook economie ligt Tom Vandeput nauw aan het hart. “Ondernemers zorgen voor welvaart. Het geeft Hasselaren de kans om in eigen buurt te werken. Daarom moeten we Hasselt opnieuw aantrekkelijk maken als vestigingsplaats voor ondernemingen. Ook het evenementenbeleid kan een belangrijke economische rol spelen in Hasselt. En daar kan de nieuwe Ethias Arena en Plopsaland een belangrijke factor in spelen.”

4

Programmafolder 190x297.indd 4

9/09/12 17:26


STERK VERBONDEN MET DE REGIO Hasselt is een fijne stad waar u zich thuis voelt. Als hoofdstad van Limburg heeft Hasselt een sterke aantrekkingskracht op de regio. De volgende jaren groeit de stad naar 100.000 inwoners. Dat is fijn om te horen, natuurlijk. Om een stad gezond te laten groeien, zijn vlotte verbindingen belangrijk. Dit begint al in uw eigen straat, waar u veilig te voet of met de fiets naar de bakker of de buurtwinkel kunt. Bij de geboorte van het dochtertje van uw petekind wil u uiteraard zo snel mogelijk met de bus naar de kraamafdeling van het ziekenhuis. Gelukkig is er een goede busverbinding. Het spoor, autowegen en binnenkort misschien de sneltram van het Spartacusplan, verbinden u vervolgens met de rest van de wereld. CD&V Hasselt wil een stad die mensen met elkaar verbindt. In de eigen straat, in de verschillende wijken en deelgemeenten en in de regio. Een degelijk en slim uitgebouwd netwerk, zowel op lokaal, stedelijk als regionaal vlak, is hierbij van cruciaal belang.

5

Programmafolder 190x297.indd 5

9/09/12 17:26


HART VAN HASSELT De binnenstad vormt de kern - zeg maar het hart - van Hasselt. Hier vindt u een grote concentratie van winkels en horecazaken, musea, kunstgalerijen en allerhande culturele en feestelijke activiteiten. Die zorgen ervoor dat Hasselt vele duizenden bezoekers van binnen en buiten de provincie naar de binnenstad lokt. Tegelijk is het centrum van Hasselt een fijne plek om te wonen. Vele mensen koesteren hier de geborgenheid van hun thuis, ze genieten van hun tuintje, ze bouwen hier hun leven op. Om deze en nog vele andere redenen hecht CD&V Hasselt veel belang aan de kwaliteit van de openbare ruimtes van de binnenstad.

Nieuwe kijk op de binnenstad Als u de kaart van het Hasseltse stadscentrum bestudeert, ziet u hoe tal van straten aansluiten op de centrale as van de Koning Albertstraat en de Demerstraat. Het lijkt wel een boom met verschillende ‘takken’. Als u op deze manier de binnenstad verkent, mist u sowieso tal van mooie hoekjes. Bovendien bloeden diverse straten stilletjes dood. Dat verdienen ze niet. Daarom wil CD&V Hasselt af van die logge boomstructuur. We pleiten voor twee strategisch uitgetekende concentrische cirkels, die heelwat meer straten actief bij het centrum betrekken. Zo komt er weer leven in de hele binnenstad - en niet alleen in de ‘grote’ winkelstraten.

6

Programmafolder 190x297.indd 6

9/09/12 17:26


Groeiende binnenstad CD&V Hasselt beschouwt het hele gebied binnen de Singel (grote ring) als binnenstad - dus niet alleen de ruimte binnen de Groene Boulevard. Een groeiende stad breidt nu eenmaal ook in haar kern sterk uit.

Nieuwe kijk op de toegangspoorten Laat ons even raden: de Singel is niet meteen uw uitverkoren plek in Hasselt. In het beste geval bevindt u zich op een mini-snelweg rond de stad die u vlotjes van punt A naar punt B brengt. Als het even meezit heeft u vaak groen, maar doorgaans is het afremmen, stoppen, aanschuiven en weer een beetje rijden. Rode verkeerslichten, brede rijstroken, vangrails, file aan de knooppunten, nerveuze chauffeurs in de spits… Het hoort er nu eenmaal bij, horen we u zeggen. Maar beeldt u zich de Singel voor één keer eens niét in als een onvriendelijke stadsgrens. Laat ze bijvoorbeeld een koesterende omarming zijn van een gezellige en bruisende stad. Onmogelijk, zegt u? Wij, CD&V, vinden dat het wel kan. Daarom pleiten we voor een degelijke en grondige studie die de Singel een harmonisch geheel met de stad laat vormen. Daarbij denken we onder meer aan toegangspoorten (de ‘knooppunten’ van de Singel met de diverse invalswegen) met een karakter dat helemaal bij de stad past: stijlvol, gastvrij en vriendelijk. Wie de stad bezoekt, krijgt daar alvast een warm onthaal.

HASSEL

STOKROOIE

Kiewit

KERMT SPALBEEK

Banneux

Tuilt KURINGEN

CENTRUM

Godsheide

Runkst STEVOORT

SINT-LAMBRECHTS-HERK

RAPERTINGEN WIMMERTINGEN

7

Programmafolder 190x297.indd 7

9/09/12 17:26


Nieuwe visie op de Singel

Intelligent

En waarom zou de Singel niet smaller mogen? Hij wordt dan veel minder een ‘snelle’ (?) verbinding voor het verkeer ‘op doortocht’ dat Hasselt niet als bestemming heeft. Er komt dan bovendien ruimte vrij voor andere dingen. Een groene gordel bijvoorbeeld inclusief geluidsabsorberende groenschermen, die heelwat fraaier oogt dan het huidige landschap van beton.

Om de verkeersstromen via de invalswegen (de toegangspoorten) vlot te laten verlopen, pleit CD&V voor een intelligent verkeerslichtensysteem en toeritdosering.

8

Programmafolder 190x297.indd 8

9/09/12 17:26


Parkeren CD&V streeft ernaar om de instroom van auto’s in de binnenstad gevoelig te verminderen. Hierdoor zal ook de parkeerdruk afnemen. Parkeergelegenheid dient overigens bij voorkeur ondergronds aangelegd te worden. De parkeerplaatsen van bedrijven, die in het weekend grotendeels onbenut blijven, kunnen via een digitaal reserveringssysteem en tegen een kleine vergoeding, toegankelijk gemaakt worden voor iedereen.

9

Programmafolder 190x297.indd 9

9/09/12 17:26


HASSELT IN EEN REGIONAAL PERSPECTIEF Natuurlijk stopt de wereld niet in Hasselt. Onze stad maakt deel uit van het stadsgewest Hasselt-Genk, dat in een omvangrijk regionaal netwerk ligt ingebed. Ook dit regionale netwerk heeft een belangrijke functie. Het kan ervoor zorgen dat alle verkeer, dat niet voor Hasselt bestemd is, wordt afgeleid. Met andere woorden: als u voor één keer niet in Hasselt moet zijn, neemt u dan gerust de autosnelweg in plaats van de Singel. Daar is zo’n weg uiteindelijk voor bedoeld: om auto’s en vrachtverkeer zo snel mogelijk van A naar B te brengen. Het resultaat van het afleiden van het verkeer naar het regionale netwerk is dat de Singel minder verkeer moet slikken. Ook de verkeersdrukte op de Groene Boulevard zal op deze manier afnemen. Zo wordt Hasselt vlotter bereikbaar en nog meer aantrekkelijk als bestemming. En dat zien we uiteraard graag bij CD&V Hasselt.

10

Programmafolder 190x297.indd 10

9/09/12 17:26


Op het goede spoor Het station van Hasselt vormt een knooppunt van vijf spoorlijnen: Hasselt-Antwerpen, Hasselt-Landen, HasseltGenk, Hasselt-Luik en Hasselt-Leuven. Daarom pleit CD&V voor een regionale ontwikkeling van zogenoemde ‘Park & Ride’plaatsen. U parkeert dan bijvoorbeeld uw auto op de P&R aan het station van Schulen en spoort vervolgens met de trein (lijn Hasselt-Leuven) naar Hasselt. Het treinstation van Hasselt ligt trouwens vlakbij het stadscentrum. Andere mogelijke P&R-plaatsen zijn: Zonhoven, Kiewit, Bokrijk, Alken en Diepenbeek. Wie ‘Park & Ride’-gewijs naar Hasselt komt, bespaart zich de parkeerproblemen in de binnenstad en helpt bovendien de verkeersdruk op de Singel te verlichten.

11

Programmafolder 190x297.indd 11

9/09/12 17:26


12

Programmafolder 190x297.indd 12

9/09/12 17:27


13

Programmafolder 190x297.indd 13

9/09/12 17:27

HASSELT

Hasselt inbegrepen

17 O LUYCKX 18 O MOTMANS 19 O CONINGS 20 O MARTENS 21 O SCHIZZAROTTO 22 O GANDOUL 23 O SCHREURS 24 O SANTERMANS 25 O MARIS

26 O JORISSEN 27 O MANSHOVEN 28 O JAMSHID

3 O VANDEPUT

4 O VANANROYE

5 O CORTHOUTS

6 O BEULEN

7 O THOMASSEN

8 O CUPPENS

9 O LIEFSOENS

10 O JORDENS

11 O DENCKENS

12 O VAN ACKERE

13 O VAN DEN BROECK

14 O GROSEMANS Rita

Gert

Regine

Ellen

Marijke

Peter

Pieter

Sigurd

Koen

Gerald

Nadja

Tom

Maryam

Magalie

Marc

Bérénice

Marlies

Leen

Touria

Barbara

Wim

Erik

Regine

Johan

Stefan

16 O HENDRICKX

Karolien

2 O MONDELAERS

Guido

15 O QUINTENS

1 O BELET Ivo

Mia

41 O LENSSEN Hubert

Pieter

40 O JUDO

Joëlle

39 O KALMES

Emmanuel

38 O JACOB

Hanne

37 O SCHOOFS

Serge

36 O PERSOONS

Ingrid

35 O PEETERS

Tom

34 O BEENAERTS

Celine

33 O GORIS

Rohnny

32 O SWIJSEN

Jacqueline

31 O MEERT

Frans

30 O MOTMANS

29 O SEVERY


LOKALE DIENSTVERLENING IN ALLE WIJKEN Of u nu in de binnenstad of in een verre buitenwijk van een deelgemeente woont, CD&V Hasselt wil dat u fijn en comfortabel kunt leven in uw stad. Daarom zetten we volop in op de extra’s. Enkele voorbeelden…

Dichtbij-service van de stad CD&V Hasselt streeft naar een stadsbestuur dat volledig tot uw dienst staat. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat u het bestuur ‘dichtbij’ terugvindt - in uw eigen wijk, liefst zelfs in uw eigen straat. Zo verzekert de stad een degelijke en toegankelijke dienstverlening. Karolien Mondelaers: “U gaat naar de bibliotheek in uw buurt om boeken uit te lenen. Maar diezelfde bieb zou nog andere diensten kunnen combineren. Ze kan bijvoorbeeld een contactpunt zijn voor informatie tussen de inwoners en de stad. Zelfs in het weekend. Zo biedt de stad u een uitstekende service.”

14

Programmafolder 190x297.indd 14

9/09/12 17:27


OPENBAAR GROEN IN ELKE WIJK Hasselt is een bruisende stad, waar veel evenementen plaatsvinden en waar mensen graag gaan werken. Maar ook kwaliteitsvol wonen is belangrijk voor CD&V Hasselt. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Tom Vandeput: “ Vandaar dat ik als schepen van Openbare Werken steeds belang hecht aan een goede inrichting van het openbaar domein: gebruiksvriendelijk en veel groene elementen. ‘Elke wijk haar park’ is hierbij mijn uitgangspunt. Alle bewoners krijgen op deze manier de mogelijkheid om in hun eigen wijk te kunnen genieten van een wijkpark. Groen waar men kan spelen, sporten en tot rust komen... Zo realiseerden we voorbije jaren groene rustpunten in woonwijk de Tesch, Romboutspark in HeiligHart en het Geboortebos in Kuringen. Graag werken we op deze weg verder. Een nieuw stadspark – Meyerspark, en vele wijkparkjes zijn alvast onze ambitie.”

15

Programmafolder 190x297.indd 15

9/09/12 17:27


Gebouw groeit mee met de NODEN VAN DE mensen Een meegroeigebouw is een nieuw concept. Het gaat om een multifunctioneel gebouw dat flexibel inspeelt op de veranderende noden in uw buurt. Een meegroeigebouw kan bijvoorbeeld dienst doen als kleuterschooltje, vervolgens omgevormd worden tot een ontmoetingscentrum en nog later uitgebouwd worden tot een verblijf voor senioren. CD&V Hasselt gelooft sterk in dit concept. Karolien Mondelaers: “Daarom staan we helemaal achter het meegroei-project in Wimmertingen. Een meegroeigebouw is dan ook een plek waar verschillende soorten mensen, jong en oud, elkaar ontmoeten.�

16

Programmafolder 190x297.indd 16

9/09/12 17:27


Wonen met een ziel voor jong en oud Triest als u in een wijk of flatgebouw zonder ziel woont. U heeft vrijwel geen contact met de buren en als u hulp nodig hebt, weet u niet wie u hiervoor moet aanspreken. Dat is nu niet bepaald het beeld dat CD&V Hasselt voor ogen heeft als we het met u over wonen hebben. Nadja Vananroye: “We streven naar een warme buurt waar het prettig wonen is voor iedereen. Zowel voor een startend gezin met jonge kinderen als voor oudere mensen. Dat kan overigens perfect, onder meer in gebouwen die de behoeftes van beide groepen integreren. Een veelbelovend project staat in Stevoort in de steigers. Het vroegere gemeentehuis wordt er omgebouwd tot één gezellige plek waar zowel serviceflats voor senioren als een minicrèche in worden ondergebracht. Prachtig toch?”

17

Programmafolder 190x297.indd 17

9/09/12 17:27


Marc Vandeput

DE PROVINCIE ALS SUPERGEMEENTE

1 O VANDEPUT Marc

2 O THIJS

Marleen

3 O WYSMANS Giedo

4 O POLLET Lieve

5 O JORDENS Marijke

6 O LENSSEN Hubert

Prettig toch? Die welgemeende proficiat van de Hasseltse ambtenaar van de burgerlijke stand als je de geboorte van je kind gaat aangeven? Of als de wijkagent ingrijpt bij geluidsoverlast in je straat? Of de ophaling van het grof vuil of het papier? Je ziet je eigen gemeente vrijwel dagelijks ‘aan het werk’. Het is een beleidsniveau dat het dichtst bij de mensen staat.

7 O VANANROYE Nadja

8 O BELET Ivo

Op provinciaal vlak ligt het een stuk moeilijker. Voor velen is de provincie een ver-van-mijn-bedshow. Sommigen stellen zich zelfs de vraag of de provincie als beleidsniveau nog wel een toekomst heeft. Natuurlijk wel. Zeker in Limburg. Daar zou de provincie de rol van een soort ‘supergemeente’ kunnen spelen, zegt Marc Vandeput, lijsttrekker van de provincie. Marc Vandeput: “Het bestuur van de gemeente staat het dichtst bij de burger. Het kent de noden van de bevolking en kan hiervoor geschikte oplossingen zoeken. Het gemeentelijk beleid leidt bovendien tot concrete projecten die snel gerealiseerd kunnen worden. Toen ik van 1989 tot 1995 schepen in Hasselt was, heb ik mee het initiatief genomen voor het Modemuseum, de herinrichting van het Jenevermuseum, de aanleg van de Japanse Tuin, de oprichting van industrieclubs en de jumelage met onder meer Sittard en Mountain view. Nu, vele jaren later, ben ik zeer tevreden dat deze projecten uitgegroeid zijn tot succesnummers.”

INTERVIEW 18

Programmafolder 190x297.indd 18

9/09/12 17:27


Is het voeren van een beleid op provinciaal niveau even concreet? Marc Vandeput: “De afstand tussen het provinciale bestuursniveau en de Limburgers is vrij groot. Toch mag je het belang van de provincie in Limburg niet onderschatten. We hebben namelijk geen grootstad zoals Antwerpen of Gent. Je zou de provincie dan ook als een ‘supergemeente’ kunnen beschouwen. Ze neemt diverse taken over die te zwaar wegen voor een individuele gemeente. Neem bijvoorbeeld het provinciaal onderwijs, dat een breed gamma aan opleidingen aanbiedt. Recent is er nog, dankzij de Stichting Limburg Sterk Merk, de opleiding ‘Rechten’ van de Universiteit Hasselt bijgekomen. Ook de pop- en rockacademie is nieuw. Deze projecten geven Hasselt een nog grotere uitstraling als studentenstad.” Wat kan de provincie voor de lokale economie betekenen? Marc Vandeput: “Behoorlijk veel. Zo hebben we met meer dan 78 ondersteunende projecten en een bedrag van 750.000 euro aan subsidies de Limburgse detailhandel een belangrijke impuls gegeven. In Hasselt heb ik, samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, kunnen meewerken aan het uitbouwen van de Research Campus Hasselt op de vroegere Philipssite. Er werken daar nu meer mensen dan in de hoogdagen van Philips.”

HASSELT

U hecht ook veel belang aan creatief en innovatief ondernemen. Marc Vandeput: “Inderdaad. Innovatie versterkt de economische positie van onze bedrijven. Door de snelle evolutie van onze samenleving moeten we bovendien flexibel inspelen op nieuwe noden en kansen. Samen met diverse partners hebben we bijvoorbeeld de groei van de ‘life sciences’ en de zorgeconomie met succes gestimuleerd. Nu is de sector van de ‘clean technology’, onder impuls van het provinciaal plan ‘Limburg klimaatneutraal’, in volle opmars. En wat brengt de toekomst voor Limburg? Marc Vandeput: “Ik heb een groot vertrouwen in de ongelofelijke werkkracht van de Limburgers. We willen samen werken aan de economische toekomst voor Limburg en rekenen hierbij op de steun van Europa. De voorbije 25 jaar zijn 500 miljoen euro Europese subsidies geïnvesteerd. Ook Hasseltse initiatieven, zoals Herkenrode, de Ethiasarena en de Hummeltjes hebben hiervan gebruik kunnen maken. De Europese subsidies zijn een hefboom voor Limburg geweest en nu is de provincie Limburg een hefboom voor Hasselt. Daarom ga ik opnieuw voor Limburg!”

provincie 19

Programmafolder 190x297.indd 19

9/09/12 17:27


Limburg inbegrepen

Programmafolder 190x297.indd 20

9/09/12 17:27

Visienota CD&V Hasselt  

{De toekomst inbegrepen}

Visienota CD&V Hasselt  

{De toekomst inbegrepen}

Advertisement