Page 18

Gestalt, kleurenleer & typografie Vandaag hebben we, jawel, weer iets geleerd. Deze keer ging het over gestalt, typografie en kleur. Oftewel visuele vormgeving. Deze begrippen zijn erg belangrijk als je een logo wilt ontwerpen. Welke kleuren wil ik gebruiken? Hoe vind ik dat mijn woordmerk eruit moet zien? En past dit wel bij het beeldmerk?

Gestalt Het is wel zo makkelijk om bij gestalt te beginnen. Dit is duidelijk een Duits woord, en je kunt het ruw vertalen met ‘geheel’ of ‘vorm’. De gestalt-theorie gaat ervan uit gestalt in design wordt beïnvloed door een aantal samenhangende factoren. Closure. De eerste factor is closure. Als we een complex object voor onze neus krijgen, dan zien we eigenlijk een heleboel aparte kenmerken, maar ons brein kleit daar automatisch een geheel van. Hierdoor kun je ook bij bijvoorbeeld een logo, alleen de essentiële kenmerken te laten zien. De rest vullen we gewoon zelf in ons hoofd aan. Continuance. Dit is de tweede factor. Het is een manier om ervoor te zorgen dat mensen van het ene element automatisch naar het volgende element kijken. Dit kan door typografie met schreef of doordat de letters aan elkaar zijn geschreven. Het kan ook in beeld door diepte te creëren waardoor je vanzelf verder kijkt. Similarity. Hierbij gaat het erom hoe de verschillende elementen eruit zien. Hoe meer de elementen in een logo of iets dergelijks er hetzelfde uitzien, hoe groter de kans dat je het (on)bewust als een groep gaat zien. Als je wilt dat iets dus heel erg opvalt moet je hiervoor oppassen. Proximity. De vierde factor slaat op de afstanden tussen elementen. Door er bijvoorbeeld twee bij elkaar te zetten vestig je daar de aandacht op. Het is ook zo dat proximity-verbanden veel dominanter zijn dan similarity-verbanden. Dit is dus een factor die je goed moet benutten. Alignment. Tot slot is het belangrijk dat je de items die vormgeeft ‘op één lijn zet’. Je kunt dan een lijn trekken langs de onderkant, of door alle middelpunten. Recht oogt prettig: UITLIJNEN dus.

18

Digitaal werkboek  
Digitaal werkboek  

Het definitieve digitale werkboek van VéroniQue Wassing voor Redesign.