Page 1


VASTU - 12 ZAKONA ISPRAVNOG STANOVANJA 12 univerzalnih zakona za bolji i zdraviji 탑ivot

Dalibor Purhmajer Beograd 2008.


Sadržaj UVOD 1. POGLAVLJE 12 VASTU ZAKONA GRADNJE ZA ZDRAVIJE STANOVANJE Sažeti prikaz 12 zakona 2. POGLAVLJE ČETIRI ENERGETSKA ZAKONA Prvi energetski zakon Drugi energetski zakon Treći energetski zakon Četvrti energetski zakon Zaključak

7

9 10 13 13 15 17 18 20

3. POGLAVLJE ČETIRI GEOMETRIJSKA ZAKONA Prvi geometrijski zakon Proporcije Rage Rage u arhitekturi Struktura rage Konverzija dimenzija u sistemu harmonika Praktična primena harmonijskih principa Drugi geometrijski zakon Treći geometrijski zakon Četvrti geometrijski zakon

21 21 22 22 22 23 25 25 29 30 31

4. POGLAVLJE ČETIRI ZAKONA INFORMACIONOG NIVOA Prvi zakon informacionog nivoa Drugi zakon informacionog nivoa Treći zakon informacionog nivoa Dvojako povoljne planetarne kombinacije Dvojako nepovoljne planetarne kombinacije Četvrti zakon informacionog nivoa

33 35 35 36 38 43 47 3


5. POGLAVLJE PRAKTIČNA PRIMENA 12 ZAKONA Primena Vastu alatki u praksi 1. Planiranje prema Vastu-skali a) Vastu skala b) Vastu faktor-procene c) Vastu potencijal 2.Devet nivoa Vastu korekcije 3.Osmostruki proces dizajna 4.Kvaliteti pravaca

6. POGLAVLJE VASTU I ZDRAVLJE 1) Kvalitet životne energije stambenog prostora 2) Kategorizacija bolesti i organa prema pravcima ili sektorima 3) Vastu i Ajurveda Vrste kuća i njihova konstitucija Začini i lekovito bilje u Vastuu Praktični primeri - Vastu poremećaji i hronične bolesti Pove’an rizik pojave raka Psihološki problemi Tri pozitivna Vastu primera Porodična kuća sa dobrim Vastu osobinama Porodična kuća sa otvorenim jugom Idealna Vastu kuća sa kvadratnom osnovom

7. POGLAVLJE VIRTUELNE METODE KOREKCIJE VASTU POREMEĆAJA Mandale Jantre Planetarne jantre Numeričke jantre planeta Duhovne Jantre Univerzalne Mandale i Jantre Opšta pravila za korišćenje jantri Meru Čakra Vastu Piramida Jantra Piramide

4

49 53 53 53 58 62 63 64 68 89 89 90 93 94 95 97 98 100 102 102 104 107 109 109 119 121 136 138 156 162 163 165 166


DODATAK 1 IZRAČUNAVANJE LIČNOG PRAVCA

167

DODATAK 2 VASTU KOMPASI

DODATAK 3 UTICAJ VASTU POREMEĆAJA NA PORODIČNE I PARTNERSKE ODNOSE I METODE KOREKCIJE BIBLIOGRAFIJA O AUTORU STUDIJE VASTUA U OKVIRU VASTU ASOCIJACIJE SRBIJE USLUGE STRUČNOG TIMA VASTU ASOCIJACIJE SRBIJE

5

173

177 201 203 205 214


UVOD Od kako je sa dolaskom Feng Shuia u Evropu krenulo buđenje čovekove svesti u pogledu boljeg kvaliteta stanovanja, raste i neizvesnost po pitanju usvajanja određenog sistema gradnje odnosno uređenja životnog prostora. Razna učenja o uređenju životnog prostora i umeću gradnje - kineski Feng Shui, antropozofsko učenje Rudolfa Štajnera, evropska Geomantija i indijski Vastu - ne samo da su međusobno konkurentna nego su i protivrečna. U ovoj knjizi će biti prikazan univerzalni naučni sistem, zasnovan na 12 univerzalnih prostorno-energetskih zakona, pomoću kojeg stičemo praktične uvide i savete u pogledu planiranja i prostornog uređenja. Ovih 12 zakona su univerzalni što znači da ih mogu uvrstiti svi navedeni sistemi - Feng Shui, Geomantija ili Vastu. Primenom ovih 12 univerzalnih zakona, iza kojih stoji jasan i jedinstven naučni sistem prostornog planiranja koji se bazira na harmonijskim zakonima prirode, moguće je maksimalno uravnotežiti energije stambenog i radnog prostora. Ovi zakoni su podeljeni u tri nivoa - energetski, geometrijski i informacioni - gde svaki unutar sebe obuhvata po četiri zakona. Svaki prostor unutar sebe nosi razne energetske i iživotne obrasce. Životna energija (na sanskritu prana) snažno deluje na fizičko i psihičko zdravlje ukućana i njihove živote. Na dinamiku ove životne energije pre svega utiče: geometrija, simetrija, razmeštaj prostornog enterijera, upotreba prirodnih resursa (zemlja, voda, vatra i vazduh), te uzajaman odnos vrata i prozora i njihov unutrašnji razmeštaj. Ukoliko ukućani osećaju nelagodnost, teskobu ili su depresivni, uzrok tome je sasvim sigurno narušena dinamika životnih energija. 7


Dalibor Purhmajer

Prilikom povlačenja prostornih granica, prostor doživljava transformaciju. Divlji i haotični prostor sada stiče potrebnu energetsku ravnotežu. Svaki deo prostora je precizno definisan energetskim kvalitetom i u sprezi je sa ostatkom prostora i njegovim kvalitetima. Energetski centar jednog dela prostora u komunikaciji je sa energetskim centrima ostatka prostora. Dakle, svaki integralni deo prostora je u komunikaciji sa ostalim integralnim delovima prostora. Na taj način se formira prostorno biopolje koje direktno prožima elektromagnetno polje ljudskog tela. Svako domaćinstvo, sa prostorijama i placem, je mali univerzum u kojem dominiraju određeni zakoni i uticaji. Ono je mikrokosmos koji povezuje energije prirode i kosmosa sa ukućanima, baš kao što sočivo fokusira sunčevu svetlost koja kroz njega prolazi. Zavisno od stepena uređenja prostora, pozitivni i negativni uticaji rastu ili opadaju. Od uređenja prostorija i enterijera često zavisi koja će vrsta energije dominirati prostorom te da li će ukućani više osetiti povoljne ili nepovoljne uticaje. Postoje takođe i tzv. kauzalni uticaji za čiju detekciju je prethodno potrebno imati precizne astrološke parametre ukućana. Ovi uticaji prvenstveno deluju na sudbine ukućana i to preko uticaja planeta koje sobom nose izvesne vremenske kvalitete. Krećući se kroz vreme, planete neprestano menjaju svoje relativne položaje. Preciznim utvrđivanjem planetarnih konstelacija, koje vladaju određenim segmentom vremena, je dakle moguće ustanoviti precizno vreme nekog događaja. Planete i njihove prostorne konstelacije posredstvom vremena, vrše specifičan uticaj na razne događaje. Tu dolazi do preplitanja raznih prostornih i vremenskih kvaliteta. Prostor je taj koji pamti i skladišti svaku misao i obavljenu radnju, koju vreme kroz buduće događaje ponovo vraća u fokus. Planete su vremenski glasnici koji savršeno oslikavaju njegovu dinamiku. Zato nije moguće odupreti se ovim planetarnim i suptilnim uticajima u ovom pojavnom svetu. Interesantno je da su ovi planetarni uticaji takođe prisutni u stambenom prostoru u vidu raznih prostornih kvaliteta i aspekata kojima dominiraju – prostorije, boje, materijali, pravci, itd. Sudbine ukućana i sve što je s njima u vezi, moguće je sagledati tumačenjem ovih kombinovanih uticaja. Srećniji su oni koji žive u kolibi načinjenoj prema Vastu principima, nego oni koji žive u palati koja to nije, kažu drevni Vastu spisi. 8


O AUTORU

Dalibor Purhmajer (rođen 1971. godine u Beogradu) je Vastu pionir na našim prostorima i prostorima bližeg okruženja. Osnivač je i predsednik Vastu Asocijacije Srbije u Beogradu, gde živi i radi. Nakon studija fizike u Beoradu, u nekoliko navrata odlazi u Indiju gde se upoznaje sa drevnom vedskom filozofijom i metafizikom, drevnim sanskritskim tekstovima i učenjima drevnih Veda, koja između ostalog obuhvataju Ajurvedu (prirodna medicina), Jogu, Vastu (uređenje prostornih energija u skladu sa prirodnim zakonima) i Jyotiš (vedska astrologija). Za kratko vreme stiče potrebne kvalifikacije te 1992. godine postaje iniciran u sistem drevne vedske tradicije duhovnih učitelja. Godine 1994. započinje uređenje časopisa “Atma” koji se bavi duhovnim i ličnim razvojem pojedinca, vedskim metodama spoznaje, ajurvedom, drevnim filozofskim učenjima, komparativnom studijom raznih sistema religije i nauke, drevnim svetskim kulturama, i tome slično. Tokom 2003. započinje četvorogodišnju studiju Jyotiša (indijsko-vedske astrologije) pod vodstvom uvaženog Jyotišija i učitelja Sanjay Ratha u okviru Šri Jaganath Centra u Beogradu. Nakon boravka u južnoj Indiji 2004. godine, započinje Vastu studije na uglednom i čuvenom južnoindijskom institutu Vastuvidyapratisthanam. Njegovo poznavanje ne samo zapadnog sistema prirodnih nauka već i uzvišenog sistema istočnjačkih nauka, omogućilo mu je da načini spoj materije, energije i svesti, i uobliči ih u 12 prirodnih Vastu zakona te da njihova značenja pretvori u logički i naučni sistem stanovanja. Na osnovu ovog otvorenog sistema graditeljstva, pravi prvu Vastu školu u okviru svoje Vastu Asocijacije, kao i dopisnu školu Vastua, na području Beograda i Srbije. Veliki je broj studenata koje podučava u školi Vastua širom Srbije, prenoseći im ovo drevno znanje. Do sada je objavio nekoliko knjiga na temu Vastua (Vastu - preteča Feng Shuia, Vastu - drevna 203


Dalibor Purhmajer

tehnika uređenja stambenog prostora, Astro-vastu, Vastu za bolji porodični i partnerski život, i naravno 12 zakona ispravnog stanovanja). Takođe profesionalno poučava teoriju ajurvedske medicine, vedsku astrologiju, bhakti-jogu, vedsku filozofiju i mitologiju, te razne druge vedske sisteme znanja. Dalibor Purhmajer je zaslužan što tema Vastua postaje sve popularnija i prisutnija na našim prostorima u proteklih nekoliko godina, i vrlo aktivno širi ovo znanje i njegovu praktičnu primenu, provodeći dosta vremena na terenu u ulozi Vastu inžinjera i Vastu konsultanta. Želja mu je da kako kaže: Vastu uđe u domove i srca svih ljudi i unese mir i harmoniju u njihove živote i živote njihovih bližnjih. Kontakt tel: 064/526.94.04 e-mail: vastu.srbija@gmail.com www.geocities.com/vastu_srbija

204


STUDIJE VASTUA U OKVIRU VASTU ASOCIJACIJE SRBIJE Vastu I stepen: Vastu II stepen: Vastu Magistar: Vastu Doktor:

Početni Vastu kurs - Vastu I Napredni Vastu kurs - Vastu II Vastu konsultacije i korekcije - Vastu III Planiranje, dizajn i sveta arhitektura - Vastu IV

Vastu I: Početni Vastu kurs

Sistematski se prolazi kroz šest lekcija sa praktičnom primenom i vežbama, na sledeće teme: Lekcija 1: Kvalitet osam pravaca

Veza između elemenata, pravaca i prostorija kuće Uticaj Sunca na kvalitet prostora Vreme, prostor i arhitektura Vastupuruša Mandala – osnovna matrica gradnje Lekcija 2: Uticaj planeta na kuću

Sunčevi i mesečevi prozori Mesto gradnje Procena ulica i prilaza kući Okruženje kuće Podela placa Glavni ulaz

205


Lekcija 3: Enterijer kuće i prostorija

Dalibor Purhmajer

Praktična primena elemenata

Lekcija 4: Kretanje energija unutar kuće i zemljišta

Urticaj pravaca na pojedinca (astrološka sinhronizacija) Poremećaji pravaca u kući i njihova korekcija u skladu s Vastuom Lekcija 5: Jantre za korekciju Vastu poremećaja

Vrste kuća prema njihovoj orijentaciji

Lekcija 6: Program “108 koraka Vastua za bolje stanovanje”

Vrste Vastu poremećaja Povezivanje poremećaja sa njihovim posledicama Vastu konsultacije u praksi Vastu II: Napredni Vastu kurs

Sistematski se prolazi kroz šest lekcija sa praktičnom primenom i vežbama, na sledeće teme:

Lekcija 1 Kvalitet osam pravaca Vasatupuruša Mandala Geometrijski elementi Mandale Mandale – 32 kategorije 45 božanstava Vastupuruša Mandale Vithi koncept Marme i Mahamarme Vedske kuće – planiranje i nacrti Ekashale i Chatusshale

Lekcija 2 Vastu – Metafizika prostora i vremena Tala-Sistem za prostorno merenje Ritam u arhitekturi Arhitektura i muzika Merni sistem jedinica Purana Merni sistem jedinica Vastua Yoni-princip 206


VASTU - 12 ZAKONA ISPRAVNOG STANOVANJA

Šest formula (Ayadi) za izračunavanje Astrološki kvaliteti mera Kvaliteti prostora u Vastuu – 12 formula Vrata i prozori u Vastuu Glavni ulaz na zemljište ili kuću Glavni ulaz u kuću Vrata i prozori u sobama Pravac i kretanje energija unutar kuće Smer otvaranja vrata Proporcije vrata Proporcije kreveta

Lekcija 3 Položaj i oblik zemljišta i kuće Blokade u kućnom okruženju i na mestu gradnje Ulice i pložaj zemljišta Vithishule i Dvara-Vedha Povoljno uređenje prostora za dobar biznis Nepravilni oblici zemljišta Susedni objekti, garaže i bašte Dupleks-kuće, kuće u nizu i višespratne stambene kuće (zgrade) Odabir zemljišta (placa) Određivanje kvaliteta zemlje prema načelima Vastua Građevine na brdu Biljke i drveće u Vastuu Kuće sa različitim usmerenjima Prednosti i mane ličnih pravaca Kuće sa raznim kombinacijama ulica

Lekcija 4 Energija i dinamika novca Novac i njegova duhovna dimenzija Osobine prostora i energija novca Uređenje kancelarije prema Vastuu Dizajniranje poslovnih prostorija Uređenje poslovnih prostorija Vastu u službi zdravlja Uređenje hotela Industrijska primena Vastua

207


Dalibor Purhmajer

Gradsko planiranje i postavka fabrika Prostorno uređenje proizvodnih procesa Aerodromi, pekare, kompjuterska industrija Planiranje poslovnih postrojenja

Lekcija 5 Vastu i astrologija Primarni astrološki sistemi – njihov značaj i uticaj u Vastuu Planete Mesečeve kuće (Nakšatre) Tithiji (Mesečeve faze) Znaci zodijaka Kuće zodijaka Kuće zodijaka i pravci Planete u kućama zodijaka Osobine pravaca i njihov odnos prema ascendentu ukućana Određivanje povoljnog trenutka Položaj planeta u natalnom horoskopu vlasnika kuće Rituali i važne ceremonije u Vastuu

Lekcija 6 Vastu rituali Vastu dizajn Osnovni principi gradskog planiranja prema načelima Vastua Vastu znamenja (omeni) Gradnja nove kuće Odabir placa Planiranje kuće Vastu konsultacija – primeri Zone mira i zone dinamike Vastu – logika procesa dizajna Elementi dizajna Ritam građevine Dizajn tradicionalne vedske kuće Vastu i zdravlje Jantra-ogledalo za korekciju Ose i dijagonale i njihov značaj za zdravlje Ayurveda i Vastu 208


VASTU - 12 ZAKONA ISPRAVNOG STANOVANJA

Razni stilovi i vrste kuća Lekovito bilje i začini u Vastuu

Vastu III (Vastu Magistar): Vastu konsultacije i korekcije

Lekcija 1: Energetski nivo Prvi zakon energetskog nivoa 12 osnovnih principa kruženja energije Interpretacija energetskog toka Drugi zakon energetskog nivoa Jaka i slaba područja Energetski potencijal i njegovo ispoljavanje Vežbe

Lekcija 2 : Geometrijski nivo Elaboracija osnovnog plana geometrijskog nivoa Proporcije u Vastuu Korekcija neskladnih proporcija Određivanje Vastupuruša Mandale Čakre u prostoru Čakra-kolor-terapija Položaj glavnog ulaza u Vastuu Vežbe Lekcija 3 : Karmički nivo Osnove vedske astrologije Dodatni horoskop prostora Osnovi vedske astrologije – Uvod Uvodni kurs Zadaci

Lekcija 4: Karmički vid korekcije Pet vedskih “magičnih alatki” Jačanje funkcionalno pozitivnih planeta Transformacija funkcionalno negativnih planeta Boje, kristali, kavaće, ciljano delovanje za dobrobit drugih, mantre Vežbe 209


Dalibor Purhmajer

Lekcija 5: Veza između Vastua i vedske astrologije Određivanje personalnih interakcija među ukućanima Muhurta: Nalaženje povoljnog trenutka Karmička veza između kuće i ukućana Određivanje podesnih alatki za korekciju u Vastuu Vastu i Astrologija – povezane konsultacije Vežbe

Lekcija 6: Devet nivoa Vastu korekcije Renoviranje i druge strukturalne promene Promena u stavu i ponašanju Zamena ili modifikacija prostorija i njihovih funkcija Korekcija prostorija i nameštaja unutar sobe ili kuće Svrsishodna upotreba pet elemenata Korekcija upotrebom boja Ogledala, biljke, slike i ostali vidovi korekcije Suptilni alati i duhovni alati za korekciju Virtualna rektifikacija životnog prostora Vežbe

Lekcija 7 : Korekcija pomoću Jantri Mandale i Jantre 10 duhovnih planetarnih Jantri i njihova upotreba u Vastuu Primena Vastu Jantri u praksi Ceremonije pročišćenja zajedno s Jantrama Kineziološki test provere postavke Jantri Vastu Dosha Nivarana Puja (uz dodatni Video) Ukoliko zatreba – Mantre za protekciju (Šri Nrisimha Kavaća) Vežbe Lekcija 8: Odnosi i ljubav u Vastuu Četiri životna cilja Duhovni odnosi Osam životnih aspekata Kamasutre Energije severa i istoka Muške i ženske simetrale u kući Centar kuće Glavni ulaz u kuću

210


VASTU - 12 ZAKONA ISPRAVNOG STANOVANJA

Sunčevi i mesečevi prozori Pet elemenata, odnosi i ljubav Vežbe

Lekcija 9: Energije Zemlje i prostora u Vastuu Podzemni vodeni tokovi Zemljino zračenje Električna interferentna polja Preporuke za dobar i zdrav san Protekciona zaštita protiv Zemljinog zračenja Aura Vastu i Hartmanove rešetke na planu kuće Razmatranje geopatogene radijacije u Vastu konsultaciji Upotreba “testa dužine ruke” za proveru spavaće sobe Vežbe Lekcija 10: Opšti obrazac Vastu konsultacije Vastu konsultacija i 12 prirodnih zakona – shema Konsultacija – Primer Konsultacija – Excel-File

Svaka lekcija ima prateći pisani materijal (skripte). Vaš rad na skriptama direktno će nadgledati i pratiti vaš lični mentor. On će vam takođe biti dostupan za sva moguća pitanja koja imate u vezi kursa. Na taj način vam je zagarantovan personalan pristup. Nakon šest lekcija i prolaženja kroz materijale, proći ćete i praktičnu primenu Vastua u vašem okruženju, kao recimo analiza vaše kuće ili dizajna. Konačno, pisani test će vam omogućiti da prođete i dobijete Magistarski stepen Vastua. Stečena diploma takođe znači da ste kvalifikovani da idete na Doktorski stepen Vastua. Uslov: Položen Vastu I i II stepen.

Kurs se može studirati i putem dopisne škole Vastua.

211


Dalibor Purhmajer Vastu IV (Vastu Doktor): Planiranje, dizajn i sveta arhitektura

Kurs je zamišljen tako da studenat stekne veštinu planiranja objekata prema Vastu načelima i principima svete geometrije. Osim toga, otkriva na koji se način Vastu može izvesti iz savremene nauke. Kurs za doktora kombinuje drevnu svetu geometriju južnoindijskih Sthapatija sa najsavremenijim otkrićima savremene fizike. Ukratko, ovaj kurs prezentuje izvornu naučnu, matematičku i geometrijsku osnovu Vastua, i pokazuje da ovo znanje, iako ne eksplicitno preneseno, suštinski pripada vedskoj nauci.

Izbor tema: - Metafizička osnova vedske kosmogonije korespondira principima savremene nauke. - Osnove Global Scaling-a, nauke gravitacionih talasnih rezonanci. - Bhumandala model vedskog univerzuma je logaritamsko hiperbolični fraktal; sledi osnovnu strukturu Global Scaling-a. - Vastupuruša Mandala je sažeti prikaz modela Bhumandale. - Dve vrste Vastupuruša Mandale, metafizička i fizička. - Struktura fizičke Vastupuruša Mandale odgovara fizičkom talasnom kolapsu u Global Scaling-u. - Struktura metafizičke Vastupuruša Mandale odgovara talasnom kolapsu vakuuma u Global Scaling-u. - U osnovi fizičke Vastupuruša Mandale, po kojoj su planirali južnoindijski Sthapatiji, nalaze se kosmički gravitacioni talasi. - Merni sistem Vastua nasuprot rezonancama kosmičkog gravitacionog talasa. - Sistem modularnog planiranja u rezonanci s kosmičkim gravitacionim talasom, geometrijski i numerički. - Rezonance kosmičkog gravitacionog talasa određuju strukturu gradova i okoline. Ovo znanje se koristi za procenu kvaliteta nekog mesta. - Paralelno sa studiranjem, studenti će odabrati specijalizovanu temu u sklopu Vastua sa svojim mentorom i načiniti disertaciju. Ova doktorska disertacija predstavljaće doprinos trenutnom oživljavanju drevne nauke Vastua u akademskom zapadnom svetu. Mora biti načinjena na nivou publikacije. - Konačno, ispitna pitanja će vam ponuditi mogućnost da dođete do Vastu Doktorata. Uslov: Magistarski stepen Vastua.

Kurs se može studirati i putem dopisne škole Vastua.

212


VASTU - 12 ZAKONA ISPRAVNOG STANOVANJA

Vastu Asocijacija Srbije predsednik: Dalibor Purhmajer

www.geocities.com/vastu_srbija e-mail: vastu.srbija@gmail.com telefon: 064/526 94 04

213


USLUGE STRUČNOG TIMA VASTU ASOCIJACIJE SRBIJE: Vastu konsultacija preko prostornog plana (za već postojeće stanove i kuće)

Efikasna i ekonomična alternativna metoda prostorne analize preko prostornog plana. Na osnovu skice prostornog plana i poslatih fotografija, vršimo pismenu Vastu analizu sledećeg: - Određivanje najvažnijih Vastu karakteristika vašeg stambenog i radnog prostora - Izrada i tumačenje prostornog horoskopa za svakog ukućana - Popis najvažnijih Vastu poremećaja i njihovi mogući negativni uticaji na ukućane - Spisak korektivnih metoda i zahvata koje je neophodno izvršiti nakon izvršene analize prostora

Pošaljite sledeće:

- Nacrt placa i kuće sa tačno ucrtanim severom - Nacrt svake pojedinačne etaže sa ucrtanim severom - Ucrtani veći komadi nameštaja i instalacije - Po mogućstvu, fotografije placa, kuće i prostorija - Datume, mesto i vreme rođenja svih ukućana - Spisak konkretnih pitanja koja biste želeli da razjasnite

U cenu Vastu konsultacije putem analize prostornog plana nije uračunata korekcija putem Jantri, koja se vrši zasebno. 214


VASTU - 12 ZAKONA ISPRAVNOG STANOVANJA

Vastu konsultacija stana (već postojećeg stana)

Pozovite nas u vaš prostor da zajedno uredimo vaš stambeni prostor na bazi Vastu principa!

1. Uređenje vašeg prostora pomoću sistematske procene kvaliteta vašeg prebivališta shodno Vastu zakonima 2. Vastu analiza preko horoskopa svih ukućana odnosno osoblja 3. Optimizacija vašeg životnog i radnog prostora na 5 nivoa: - Okruženje: bašta, imanje odnosno okruženje kuće - šire okruženje - Arhitektonski nivo: izvođenje prostih, neophodnih i izvodljivih konstrukcijskih zahvata - Upotreba prostorija: Da li prostorije vašeg stana koristite optimalno? - Optimizacija uređenja vašeg prebivališta odnosno radnog mesta - Energetska korekcija putem jantri: Vastu poremećaji koje nije moguće ispraviti na fizičkomnivou, uravnotežavamo virtualno putem upotrebe jantri (koloritnih simbola). Vrši se odabir i postavka određenih jantri na zidove. Jantre su uključene u cenu. 4. Astrološka pomoć: Ukoliko želite, dajemo uputstva na osnovu vaše natalne karte kako da najbolje prebrodite vaše karmičke izazove. Tu takođe spada recitacija mantri, upotreba ličnih jantri, boja, itd 5. Vastu analiza: Ukoliko želite, pravimo siže najznačajnijih rezultata Vastu konsultacije sa podrobnom sistematskom listom “zapovesti” u pisanoj formi.

Prosečna Vastu konsultacija za stan ili kuću, obično traje između 4 i 5 sati. U cenu su uračunate jantre koje se koriste za korekciju. Ukoliko se konsultacija vrši izvan područja Beograda, u cenu se dodaje i cena prevoza. Najbolje je da nas blagovremeno kontaktirate kako bismo uskladili termine na najbolji način. Pozovite da se dogovorimo oko termina. Dolazimo u vaš prostor po pozivu! 215


Dalibor Purhmajer

Vastu konsultacija stambenog i poslovnog prostora (za već postojeće objekte)

Upoznajte moć životnog prostora! Kada je reč o vašem životnom i radnom prostoru o kojem maštate, ne prepuštajte stvari slučaju. Naše iskustvo nakon stotina urađenih projekata pomoći će vam da ostvarite maksimum prostornih energija preko sledećeg:

- Individualno astrološko usklađivanje prostora i njegovih ukućana - Konverzijom matematičkih i geometrijskih rezonantnih principa, ostvarujemo harmonično prostorno-energetsko polje - Dobar protok životne energije unutar prebivališta i placa, daruje dobro zdravlje i blagostanje

Prostorno planiranje vašeg objekta odvija se u 7 faza: - Lokalna procena vašeg imanja preko plana - Analiza vaših i naših ideja i zajedničko usaglašavanje njihove primene kod prostornog planiranja vašeg plana - Izrada odgovarajućih prednacrta u skladu sa prirodnim Vastu zakonima gradnje - Potpuna optimizacija urađenog prednacrta shodno vašim zahtevima i Vastu zakonima - Odgovarajuća primena arhiotektonskog plana u vidu precizne obrade detalja (prozori, vrata, kamin) i utvrđivanje tačnih dimenzija i proporcija u skladu sa Vastu principima - Zajednički rad sa arhitektom na projektovanju Vastu plana, omogućiće vašem arhitekti i njegovoj arhitektonskoj firmi postizanje adekvatnog plana. Radi što boljeg i preciznijeg postizanja Vastu konverzije, jemčimo savete, podršku i proveru individualnih koraka u planiranju - Dodatna procena enterijera i placa (bašta i okruženje) i saveti za pravilno uređenje prostorija u skladu sa Vastu zakonima 216


VASTU - 12 ZAKONA ISPRAVNOG STANOVANJA

Prostorni Vastu-horoskop

Analiza plana životnog i radnog prostora metodom planetarnih područja. Područja koja su pod uticajem Rahua bi apsolutno trebalo izbegavati, dok su područja pod jakim uticajem Jupitera dobra u pogledu zdravlja i finansija? Uz pomoć vaše natalne karte i vašeg prostornog plana, izrađujemo grafikon sa uticajem devet planetarnih područja vašeg prebivališta - pozitivnih i negativnih: - Područje zdravlja - Područje karme - Područje novca - Područje života - Podruje snage i energije - Područje rizika - Područje volje i karijere - Područje duhovnog razvoja

Svrsishodno iskoristite snagu ovih područja za sebe i porordicu: - Postavite odgovarajuće Jantre u nameri da ojačate ili transformišete u planetarna područja - Pozitivna područja iskoristite namenski za spavanje, sedenje, rad, odmor, meditaciju - Izbegavajte da sedite, spavate, radite, itd. na područjima rizika - Nameštaj postavite tako da ne opterećuje ova područja već da ih podstakne

Vastu horoskop sadrži: - Plan prostora sa devet planetarnih boja - Tumačenje pojedinih područja shodno vašem natalnom horoskopu - Savete u pogledu razmeštanja nameštaja shodno jačini područja - Savete u pogledu postavljanja Vastu Jantri za jačanje vašeg horoskopa i zaštitu

Pošaljite: Skicu prostora, tačan datum, mesto i vreme rođenja

217


Dalibor Purhmajer

Kavaća Horoskop – za zaštitu i karmičku transformaciju

Na osnovu datuma vašeg rođenja, šaljemo analizu i predloge sa kojima ćete korigovati nedostatke u vašem horoskopu uzrokovane negativnim planetarnim uticajima. Korekcija se svodi na rad sa bojama, kristalima, mantrama, jantrama i ceremonijama, kao i sa ciljanim delovanjem u smislu jačanja i transformacije planetarnih energija. Kavaća Horoskop sadrži:

- Sugestije za odabir povoljnog trenutka u svrhu započinjanja korektivnih mera - Opis prednosti i mana na osnovu horoskopa i mogućnost astralne korekcije ovih životnih aspekata - Rezime jakih i slabih planetarnih faza u bliskoj budućnosti; ukoliko je neophodno, upotreba posebnih remedijalnih mera za njihovu amortizaciju

Molimo vas da popunite i pošaljete sledeće podatke koji su potrebni: Vreme rođenja (tačno) Datum rođenja Mesto rođenja Vaše želje i komentar

Neophodno je da znate tačan datum vašeg rođenja. Netačno vreme može dovesti do pogrešnih rezultata! U slučaju da ne znate tačno vreme, možemo vam za određenu sumu novca izračunati tačno vreme rođenja (tzv. rektifikacija). Vaše tačno vreme rođenja određujemo preko značajnih događaja iz vašeg života. 218

Vastu - 12 zakona ispravnog stanovanja  
Vastu - 12 zakona ispravnog stanovanja  

U ovoj knjizi je prikazan univerzalni naučni sistem, zasnovan na 12 univerzalnih prostorno-energetskih zakona, pomoću kojeg stičemo praktičn...

Advertisement