Page 1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2013 BULAN

MINGGU 1

TAJUK Orientasi Tingkatan 2 Orientasi (JAMPI):

2

i. ii. iii. iv.

Pengurusan kelas. Pengenalan kepada PSV. Penjelasan mengenai PBS PSV, band. Penjelasan ringkas unsur seni (US) dan prinsip rekaan (PR)

Unsur Seni : 3 JANUARI

Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan dan fungsi unsur seni pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional.

Prinsip rekaan : 4

Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional.

Lukisan : 5

-

FEBRUARI

6

OBJEKTIF

Pengenalan lukisan. Pengenalan teknik silang, silang pangkah dan pointilism. Penerokaan teknik melalui lukisan ringkas.

Lukisan : -

Teori ruang dan perspektif, imbangan dan kontra dalam pemilihan dan penyusunan

CATATAN 01/01—Cuti Tahun Baru

Pelajar dapat: - Mengenali rakan-rakan dan mengenali konsep PSV dan PBS.

Pelajar dapat: Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan dan fungsi unsur seni pada gambarajah yang ditunjukkan.

Pelajar dapat:

24/1-- Maulidur Rasul

Mengingat kembali jenis-jenis dan kepentingan dan fungsi prinsip rekaan pada gambarajah yang ditunjukkan.

Pelajar dapat: Mempelajari lukisan teknik silang, silang pangkah dan pointilism.

Pelajar dapat: Mempelajari teknik lukisan still life.

27/01—Cuti Thaipusam


objek pegun (still life). Konsep kadar banding dan konsep satu pertiga dalam mencari sudut lukisan sesuai. - Praktikal menyusun still life. Lukisan : -

7

-

Menyusun objek still life dan menghasilkan lakaran cara grid kasar. Menghasilkan ton, bayang dan bentuk menggunakan teknik silang, silang pangkah dan pointilism.

Lukisan (jurnal): 8 -

Tema: Kajian alam : tumbuhan. (outdoor – realistik atau indoor-koleksi gambar). Media kering-bebas. Pemilihan subjek matter: pokok /daun/bunga/buah/sayur. Kajian subjek matter.

Lukisan (jurnal): 9 MAC

-

Kajian subjek matter. Lakaran subjek matter.

Lukisan (jurnal): 10

-

Lakaran subjek matter. Kemasan.

Pelajar dapat: Menghasilkan lukisan still life mengikut grid, menggunakan teknik silang, silang pangkah dan pointilism.

Pelajar dapat: - Mempelajari proses menghasilkan jurnal kajian tumbuhan. - Mempelajari cara mendapatkan maklumat untuk kajian.

Pelajar dapat : - Menghasilkan lakaran-lakaran kajian mengikut aturan proses. Pelajar dapat : Menghasilkan lakaran akhir kajian dan mempelajari cara membuat kemasan untuk jurnal.

(hantar apabila kelas tamat) Cuti Pertengahan Penggal 11

Catan -

Pelajar dapat : Pengenalan catan : sejarah, jenis, media. Pengenalan catan cat air dan media. Proses penghasilan catan cat air dan cara penjagaan media dan bahan catan.

10-12/2—Tahun Baru Cina

Mengenali dan memahami proses penghasilan catan cat air dan cara penjagaan media dan bahan catan.

6-8/3-- UB1


Catan 12 -

Pelajar dapat: Pengenalan teknik catan kering atas kering, kering atas basah, basah atas kering, basah atas basah. Pengenalan teknik sapuan berus. Penerokaan teknik catan.

Catan 13

-

Pelajar dapat: Menghasilkan komposisi objek (still life) Menghasilkan lakaran kasar. Menghasilkan lapisan pertama.

Catan 14

-

15 -

Menghasilkan lapisan kedua dan seterusnya. Kemasan Kritikan dan apresiasi.

-

Teori: definisi, sejarah, tokoh, pengenalan jenis-jenis arca. Meneroka media dan teknik luakan dalam penghasilan arca.

Menghasilkan lakaran arca daripada subject matter: Haiwan.

Menghasilkan lakaran arca daripada subject matter: Haiwan. Pelajar dapat:

17

-

18

Cetakan : -

Mempelajari media dan teknik luakan dalam penghasilan arca.

Pelajar dapat:

Arca

MEI

- Menghasilkan catan dan kemasan catan. - Memberikan kritikan dan apresiasi terhadap kerya mereka. Pelajar dapat:

Arca 16

Menghasilkan lakaran dan lapisan pertama catan still life. Pelajar dapat:

Arca APRIL

Menghasilkan teknik catan kering atas kering, kering atas basah, basah atas kering, basah atas basah.

Menghasilkan arca timbulan. Tema: haiwan Kritikan dan apresiasi.

Teori: definisi, sejarah, tokoh, pengenalan jenis-jenis arca.

Menghasilkan arca timbulan bertema haiwan dan melakukan kritikan dan apresiasi terhadap karya. Pelajar dapat: Mengenali sejarah, tokoh dan jenis-jenis arca.

1/5 --Hari Pekerja

6-23/ --Pep. Pertengahan Tahun


Cetakan : 19 -

Penerokaan media dan teknik gurisan dan potongan dalam penghasilan cetakan timbulan/stensil. Lakaran motif cetakan timbulan/stensil.

Cetakan : 20

-

Menghasikan cetakan timbulan/stensil. (Tema hidupan laut) Kritikan dan apresiasi.

Pelajar dapat: Mempelajari media dan teknik gurisan dan potongan dalam penghasilan cetakan timbulan/stensil dan menghasilkan lakaran motif cetakan timbulan/stensil Pelajar dapat: Menghasikan cetakan timbulan/stensil. bertema hidupan laut dan kritikan dan apresiasi.

Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama Reka bentuk Grafik : Ilustrasi/poster 21

JUN

22

-

Teori: definisi, pengenalan elemen seni grafik, sejarah dan jenis-jenis muka taip. - Proses dan media penghasilan poster. Reka bentuk Grafik : Ilustrasi/poster -

Penerokaan ilustrasi dan susun atur poster. Lakaran poster: tema kenderaan.

Reka bentuk Grafik : Ilustrasi/poster 23

-

Mewarnakan poster. Kemasan Kritikan dan apresiasi.

Kraf ukiran: 24 JULAI

-

Teori: definisi, jenis-jenis motif, sejarah dan pandai tukang/tokoh.

Kraf ukiran: 25

-

Penerokaan motif, media dan proses, teknikteknik ukiran.

16/5 – Hari Guru

Pelajar dapat: Mempelajari elemen seni grafik, sejarah dan jenis-jenis muka taip serta proses dan media penghasilan poster. Pelajar dapat: Mempelajari ilustrasi dan susun atur poster dan menghasilkan lakaran poster bertema kenderaan. Pelajar dapat: Menghasilkan catan poster, membuat kemasan dan kritikan dan apresiasi terhadap karya. Pelajar dapat: Mempelajari jenis-jenis motif, sejarah, fungsi dan pandai tukang/tokoh ukiran. Pelajar dapat: Mempelajari motif, media dan proses, teknik-teknik ukiran.

24/5 – Hari Wesak


Kraf ukiran : 26 -

Menghasilkan motif ukiran kayu menggunakan subjek matter bunga. Lakaran pada permukaan kayu/ bahan alternatif.

Kraf ukiran: 27

-

Menghasilkan kraf ukiran menggunakan media dan teknik yang dipilih.

Kraf ukiran: 28 -

Menghasilkan kraf ukiran menggunakan media dan teknik yang dipilih. Kemasan. Kritikan dan apresiasi.

Kraf tekat: 29

-

Teori: definisi, jenis-jenis motif, sejarah dan pandai tukang/tokoh.

Kraf tekat: 30 -

OGOS

Penerokaan motif, media dan proses, teknikteknik tekat. Menghasilkan motif /lakaran mempulur tekat menggunakan subjek matter bunga.

Pelajar dapat: Menghasilkan motif ukiran kayu menggunakan subjek matter bunga dan menghasilkan lakaran pada permukaan kayu/ bahan alternatif. Pelajar dapat:

26/07 –Nuzul Quran

Menghasilkan kraf ukiran menggunakan media dan teknik yang dipilih. Pelajar dapat: Menghasilkan kraf ukiran, membuat kemasan dan membuat kritikan dan apresiasi terhadap hasil karya. Pelajar dapat:

29/07-02/08—Pep Percubaan PMR/ UB2

08-09/08 –Cuti Aidil Fitri

Mempelajari jenis-jenis motif, sejarah dan pandai tukang/tokoh tekat. Pelajar dapat: Mempelajari motif, media dan proses, teknik-teknik tekat serta menghasilkan motif mempulur tekat.

Cuti Pertengahan Penggal 2 Kraf tekat : 31

-

Menghasilkan motif tekat menggunakan subjek matter bunga. Menghasilkan mempulur.

Kraf tekat: SEPT.

32

-

Menghasilkan kraf tekat menggunakan media dan teknik yang dipilih.

Pelajar dapat:

31/08- Hari Kebangsaan

Menghasilkan mempulur untuk tekat.

Pelajar dapat: Menghasilkan kraf tekat menggunakan media dan teknik yang dipilih.

02/09-20/09 Pep.Percubaan SPM


Kraf tekat: 33 34 35 36 37 OKTOBER

38

Menghasilkan kraf tekat menggunakan media dan teknik yang dipilih. Kemasan. Kritikan dan apresiasi.

Latihan catan/ poster ilustrasi : tema alam

Menghasilkan kraf tekat, membuat kemasan, membuat kritikan dan apresiasi terhadap hasil karya. Pelajar dapat: Menghasilkan ilustrasi bertema alam.

16/09-Hari Malaysia

Refleksi/ kuiz/ latihan. PAT

01/10-11/10—Pep. Akhir Tahun

PAT Permainan khas/ pengurusan fail PBS

39

Permainan khas/ pengurusan fail PBS

40

Permainan khas/ pengurusan fail PBS Permainan khas/ pengurusan fail PBS

NOVEMBE R

Pelajar dapat:

15/10—Cuti Aidil Adha

03/11-04/11—Cuti Deepavali

41 05/11 – Cuti Awal Muharram SPM / STPM 2013 CUTI AKHIR TAHUN

rpt psv ting 2  

Menghasilkan arca dawai/ tali/ bahan terbuang ringkas yang menunjukkan harmoni, irama dan pergerakan, dan imbangan.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you