Page 1

Enquestes Enquestesamb amb Moodle Moodle


Els formularis

Triem l'activitat enquesta


Els formularis: configuració i edició Aquí escrivim el nom de l’enquesta

Aquí una petita descripció


Els formularis: configuració i edició L’enquesta L’enquestaes esfafaun unsol solcop cop oovolem que es pugui repetir volem que es pugui repetir per peralalmateixa mateixapersona? persona?

Volem Volemque queels elsenquestats enquestats puguin puguindesar desaraamitges mitges l’enquesta l’enquestai irecuperar-la recuperar-lamés més endavant? endavant?

Volem Volemque queels elsenquestats enquestats puguin puguinveure veurelalaresta resta d’enquestes o només d’enquestes o noméslalaseva? seva?


Els formularis: configuraci贸 i edici贸


Les preguntes (1): text ampli Volem Volemque quelalapregunta preguntaes es contesti contestiobligatòriament obligatòriamentoono no

Com Comde degran granvolem volemque que sigui siguil’espai l’espaiper perescriure? escriure?

Aquí escrivim el text de la nostra pregunta


Les preguntes (2): qualificació, escala 1..5 Volem Volemque quelalapregunta preguntaes es contesti contestiobligatòriament obligatòriamentoono no


Les preguntes (2): qualificaci贸, escala 1..5

Visualitzem les diferents opcions


Les preguntes (3): men煤 de selecci贸


Les preguntes (4): caselles de selecci贸


Les preguntes (5): botons d'opci贸


Recollida de dades


Recollida de dades


Paràmetres avançats

Volem Volemque queen enfinalitzar finalitzar l’enquesta l’enquestas’obri s’obriuna unapàgina pàgina web, web,ooque quees esmostri mostriun un missatge missatgedeterminat? determinat?

Enquestes moodle  

Enquestes moodle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you