__MAIN_TEXT__

Page 1


‫גליה לביא‬ ‫כוכבים מעופפים – להבין וליישם‬ ‫©‬ ‫כל הזכויות שמורות‬ ‫‪All Rights Reserved‬‬

‫‪2008‬‬ ‫מהדורה שניה ‪2009‬‬

‫כל הזכויות בספר זה שמורות למחברת‪.‬‬ ‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליט‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪,‬‬ ‫לשדר‪ ,‬או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני‬ ‫או אחר כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה‪.‬‬ ‫שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור‬ ‫בהחלט למעט ברשות מפורשת בכתב מבעלי הזכויות הנ"ל‪.‬‬

‫עימוד‪ :‬אלף עד תו‪ ,‬יבנה‬

‫‪II‬‬


‫גליה לביא‬

‫מוקדש באהבה רבה למשפחתי הנפלאה‬ ‫על היותכם מקור עצום של תמיכה‬ ‫ושותפים אמיתיים בעשייה‪.‬‬ ‫בלעדיכם‪ ,‬כל הישג הוא חסר משמעות‪.‬‬

‫‪III‬‬


‫תוכן עניינים‬ ‫פתח דבר ‪1 ......................................................................................................................................................‬‬ ‫מבוא ‪3 .............................................................................................................................................................‬‬ ‫כוכבים זמניים ‪13 ........................................................................................................................................................‬‬ ‫הכוכבים המעופפים ‪17 ................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪18 .................................................................................................................................................... #1‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב ‪18 ...............................................................................................................-‬‬ ‫הדימוי ‪18 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #1‬אוהב?‪19 ................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #1‬לא אוהב? ‪19 ........................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪ #1‬מרגיש – ‪20 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪21 .................................................................................................................................................... #2‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב ‪21 ...............................................................................................................-‬‬ ‫הדימוי ‪21 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #2‬אוהב?‪22 ................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #2‬לא אוהב? ‪22 ........................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪ #2‬מרגיש – ‪23 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪24 .................................................................................................................................................... #3‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב ‪24 ...............................................................................................................-‬‬ ‫הדימוי ‪24 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #3‬אוהב?‪25 ................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #3‬לא אוהב? ‪25 ........................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪ #3‬מרגיש – ‪26 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪27 .................................................................................................................................................... #4‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב – ‪27 ..............................................................................................................‬‬ ‫הדימוי ‪27 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #4‬אוהב?‪28 ................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #4‬לא אוהב? ‪28 ........................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪ #4‬מרגיש – ‪29 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪30 .................................................................................................................................................... #5‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב ‪30 ...............................................................................................................-‬‬ ‫הדימוי ‪30 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #5‬אוהב?‪31 ................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #5‬לא אוהב? ‪32 ........................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪ #5‬מרגיש – ‪32 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪33 .................................................................................................................................................... #6‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב – ‪33 ..............................................................................................................‬‬ ‫הדימוי ‪33 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #6‬אוהב?‪34 ................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #6‬לא אוהב? ‪34 ........................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪ #6‬מרגיש – ‪35 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪36 .................................................................................................................................................... #7‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב – ‪36 ..............................................................................................................‬‬ ‫הדימוי ‪36 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #7‬אוהב?‪37 ................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #7‬לא אוהב? ‪37 ........................................................................................................................................‬‬ ‫‪V‬‬


‫כוכב ‪ #7‬מרגיש – ‪38 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪39 ..................................................................................................................................................... #8‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב – ‪39 ..............................................................................................................‬‬ ‫הדימוי ‪39 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #8‬אוהב? ‪40 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #8‬לא אוהב? ‪40 ........................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪ #8‬מרגיש – ‪41 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪42 ..................................................................................................................................................... #9‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב – ‪42 ..............................................................................................................‬‬ ‫הדימוי ‪42 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #9‬אוהב? ‪43 ...............................................................................................................................................‬‬ ‫מה כוכב ‪ #9‬לא אוהב? ‪43 ........................................................................................................................................‬‬ ‫כוכב ‪ #9‬מרגיש – ‪44 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫צירופי כוכבים ‪45 ..........................................................................................................................................‬‬ ‫צירוף ‪48 ............................................................................................................................................... 2 – 1‬‬ ‫צירוף ‪50 ............................................................................................................................................... 3 – 1‬‬ ‫צירוף ‪52 ............................................................................................................................................... 4 – 1‬‬ ‫צירוף ‪54 ............................................................................................................................................... 5 – 1‬‬ ‫צירוף ‪56 ............................................................................................................................................... 6 – 1‬‬ ‫צירוף ‪58 ............................................................................................................................................... 7 – 1‬‬ ‫צירוף ‪60 ............................................................................................................................................... 8 – 1‬‬ ‫צירוף ‪62 ............................................................................................................................................... 9 – 1‬‬ ‫צירוף ‪64 ............................................................................................................................................... 3 – 2‬‬ ‫צירוף ‪66 ............................................................................................................................................... 4 – 2‬‬ ‫צירוף ‪68 ............................................................................................................................................... 5 – 2‬‬ ‫צירוף ‪70 ............................................................................................................................................... 6 – 2‬‬ ‫צירוף ‪72 ............................................................................................................................................... 7 – 2‬‬ ‫צירוף ‪74 ............................................................................................................................................... 8 – 2‬‬ ‫צירוף ‪76 ................................................................................................................................................9 - 2‬‬ ‫צירוף ‪78 ............................................................................................................................................... 4 – 3‬‬ ‫צירוף ‪80 ............................................................................................................................................... 5 – 3‬‬ ‫צירוף ‪82 ............................................................................................................................................... 6 – 3‬‬ ‫צירוף ‪84 ............................................................................................................................................... 7 – 3‬‬ ‫צירוף ‪86 ............................................................................................................................................... 8 – 3‬‬ ‫צירוף ‪88 ............................................................................................................................................... 9 – 3‬‬ ‫צירוף ‪90 ............................................................................................................................................... 5 – 4‬‬ ‫צירוף ‪92 ............................................................................................................................................... 6 – 4‬‬ ‫צירוף ‪94 ............................................................................................................................................... 7 – 4‬‬ ‫צירוף ‪96 ............................................................................................................................................... 8 – 4‬‬ ‫צירוף ‪98 ............................................................................................................................................... 9 – 4‬‬ ‫צירוף ‪100 ............................................................................................................................................. 6 – 5‬‬ ‫צירוף ‪102 ............................................................................................................................................. 7 – 5‬‬ ‫צירוף ‪104 ............................................................................................................................................. 8 – 5‬‬ ‫צירוף ‪106 ............................................................................................................................................. 9 – 5‬‬ ‫צירוף ‪108 ............................................................................................................................................. 7 – 6‬‬ ‫צירוף ‪110 ............................................................................................................................................. 8 – 6‬‬ ‫צירוף ‪112 ............................................................................................................................................. 9 – 6‬‬ ‫צירוף ‪114 ............................................................................................................................................. 8 – 7‬‬ ‫צירוף ‪116 ............................................................................................................................................. 9 – 7‬‬ ‫צירוף ‪118 ............................................................................................................................................. 9 – 8‬‬ ‫ניתוח מפה לדוגמא‪121 ................................................................................................................................‬‬ ‫אחרית דבר ‪131 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪VI‬‬


‫מבוא‬ ‫הטבע הוא הכוח האולטימטיבי ואנשים‪ ,‬בהיותם חלק מהטבע‪ ,‬יכולים‬ ‫להפיק תועלת מציות לחוקיו‪.‬‬ ‫פנג שואי הוא ידע קדום‪ ,‬המאפשר להבין את כוחות הטבע‪ ,‬הפועלים‬ ‫בשטח‪ ,‬ולהשתמש בהם לרווחת דיירי הבית‪.‬‬ ‫מונח בסיסי בפנג שואי הוא צ'י‪ .‬אפשר לתרגם צ'י כ"אנרגיה" אבל זהו‬ ‫תרגום פשטני ולא עמוק‪ .‬למעשה‪ ,‬צ'י הוא כוח הטבע‪ ,‬הפועל על פני‬ ‫האדמה‪ .‬מטעמי נוחות‪ ,‬נקרא לו בהמשך המדריך – אנרגיה‪.‬‬ ‫כשאנו בוחנים את הפנג שואי של בית מסוים‪ ,‬אנו מנתחים את זרימת‬ ‫הצ'י אל הבית ובתוכו‪ .‬אנו יודעים להבחין בין זרימה נינוחה ונעימה לבין‬ ‫זרימה אגרסיבית ומטרידה ולכן‪ ,‬ברור שנעדיף מסדרונות מעוגלים בבית‬ ‫על פני מסדרונות צרים וארוכים‪ .‬אבל מכיוון שההמלצה הזו בסיסית מדי‬ ‫ואינה מספיקה‪ ,‬חשוב לנתח גם את סוג הצ'י ואיכותו‪ .‬למעשה‪ ,‬קיימים ‪9‬‬ ‫סוגי צ'י שונים‪ ,‬הפועלים יחדיו ומשפיעים על הבית ועל דייריו‪.‬‬ ‫בפנג שואי מקצועי‪ ,‬אנו מכנים את סוגי הצ'י הללו בשם "כוכבים‬ ‫מעופפים"‪ ,‬אך אין מדובר בכוכבים הפיזיים שאנו רואים בשמיים‪.‬‬ ‫הכוכבים המעופפים‪ ,‬הם דימוי בלבד ושמם ניתן להם כדי לתאר את‬ ‫ההשפעות של הטבע‪ ,‬המגיעות לכדור הארץ בהתאם לכיוונים השונים‪.‬‬ ‫הסינים הקדמונים‪ ,‬שפיתחו את הפנג שואי‪ ,‬ראו בכוכבי השמיים משהו‬ ‫מיסטי ומלא עוצמה‪ .‬באופן טבעי‪ ,‬הם נתנו להשפעות העוצמתיות של‬ ‫הטבע את שמות הכוכבים‪.‬‬ ‫מבחינה היסטורית אנו יודעים‪ ,‬שכאשר הסינים הקדמונים פיתחו את‬ ‫שיטת הפנג שואי‪ ,‬עדיין לא ידעו לכתוב‪ .‬השיטה עברה מפה לאוזן‪,‬‬ ‫וממאסטר לתלמידו ורק לאחר שנים רבות החלה כתיבה חלקית של‬ ‫סודות הפנג שואי על גבי ספרים‪ ,‬שכללו יותר קודים מאשר הסברים‬ ‫מפורטים‪ .‬על מנת להעביר את המידע בצורה מדויקת‪ ,‬היה צורך בקודים‬ ‫מוסכמים וברורים לכל‪ ,‬או לפחות לכל העוסקים בתחום‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫כוכבים מעופפים – להבין וליישם‬

‫המאסטרים הקדמונים הצפינו את סודות הפנג שואי בתרשים‪ ,‬שנקרא‬ ‫בגואה‪ .‬הבגואה כוללת סימבולים שונים מעולמם של הסינים‪ .‬כך קרה‬ ‫שלכל כיוון שמיים שויכו בני משפחה על פי מתכונת המשפחה שהייתה‬ ‫נהוגה אז‪ ,‬הוגדרה מערכת יחסים בהתאם למה שהיה מקובל‪ ,‬שויכו איברי‬ ‫גוף‪ ,‬מזג האוויר‪ ,‬עונת השנה‪ ,‬חודש‪ ,‬שעה ביום‪ ,‬טריגרמה‪ ,‬אלמנט ועוד‪,‬‬ ‫הכל בהתאם לתקופה הקדומה‪ .‬גם הכוכבים המעופפים שויכו לכיוונים‬ ‫השונים‪.‬‬ ‫כשעוסקים בפנג שואי‪ ,‬חשוב לזכור שהסימבולים בבגואה נועדו רק כדי‬ ‫להקל על הזיכרון ואין להשתמש בסימבולים כפשוטם‪.‬‬ ‫כך‪ ,‬למשל‪ ,‬הבת הבכורה‪ ,‬הרשומה בכיוון דרום‪-‬מזרח‪ ,‬אינה הבת הבכורה‬ ‫בבית‪ ,‬כי אם סימבול המייצג נשים‪ ,‬רומנטיקה‪ ,‬אהבה‪ ,‬יופי‪ ,‬איברי רבייה‬ ‫נשיים ועוד‪.‬‬

‫הבגואה משמשת ככלי להבנת התהליכים המחזוריים שבטבע‪.‬‬ ‫אם נתמקד בעונות השנה‪ ,‬למשל‪ ,‬נוכל לראות שהחורף נמצא בשיאו‬ ‫בצפון‪ .‬אם נמשיך עם כיוון השעון‪ ,‬נעבור דרך צפון‪-‬מזרח ונגיע לאביב‬ ‫במזרח‪ .‬הקיץ יחל בדרום‪-‬מזרח ויגיע לשיאו בדרום‪ .‬הסתיו מגיע לשיאו‬ ‫במערב ועובר דרך צפון‪-‬מערב אל החורף ואל סגירת המעגל בצפון‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫גליה לביא‬

‫הבגואה משמשת גם כבסיס להעפת הכוכבים המעופפים‪.‬‬ ‫הכוכבים המעופפים מציינים את השינויים האנרגטיים‪ ,‬שמתרחשים עם‬ ‫הזמן‪ .‬בכל תקופה‪ ,‬הם נערכים מחדש בכיוונים שונים‪ ,‬במחזוריות קבועה‪.‬‬ ‫תקופה‪ ,‬שנמשכת ‪ 20‬שנים‪ ,‬נקראת "עידן" ובכל עידן ישנו כוכב אחד‬ ‫שנקרא "שליט"‪ .‬כרגע‪ ,‬אנו נמצאים בעיצומו של עידן ‪ 8‬והכוכב השליט‬ ‫הוא ‪ .8‬בשנת ‪ 2024‬יחל עידן ‪ 9‬והכוכב השליט יהיה כוכב ‪.9‬‬ ‫להלן טבלת העידנים והכוכבים השליטים‪:‬‬ ‫עידן‬

‫שנים‬

‫כוכב שליט‬

‫‪1‬‬

‫‪1864-1883‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1884-1903‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1904-1923‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1924-1943‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1944-1963‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1964-1983‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1984-2003‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2004-2023‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2024-2043‬‬

‫‪9‬‬

‫בשנת ‪ 2044‬תחל מחזוריות העידנים מחדש‪.‬‬ ‫קיימת מחזוריות גם לתקופות קצרות יותר‪ ,‬כמו שנה‪ ,‬חודש ויום‪ ,‬אבל‬ ‫האנרגיה העידנית היא האנרגיה המכתיבה את מפת הצ'י של הבית ולכן‬ ‫נתרכז בה‪ ,‬בשלב זה‪.‬‬ ‫יצירת מפת הצ'י של הבית היא חלק טכני‪ ,‬שלא אפרט במדריך זה‪ .‬ניתן‬ ‫למצוא בספרים שונים ובאינטרנט טבלאות וגם תוכנות שונות לחישוב‬ ‫מפות‪ ,‬בהתאם למועד הבניה של הבית וכיוון החזית שלו‪.‬‬ ‫במדריך זה‪ ,‬נתמקד בניתוח מפת הצ'י שהתקבלה‪ ,‬או בשמה האחר ‪ -‬מפת‬ ‫הכוכבים המעופפים‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫כוכבים מעופפים – להבין וליישם‬

‫כוכב ‪#1‬‬ ‫נתונים בסיסיים המשויכים לכוכב ‪-‬‬ ‫טריגרמה – ‪ ,Kan‬מים‬ ‫אלמנט – מים‬ ‫בן משפחה – בן אמצעי‬ ‫כיוון – צפון‬ ‫עונה ‪ -‬חורף‬ ‫איברי גוף – מערכות השתן והרבייה‪ ,‬אוזניים‪ ,‬דם‬

‫הדימוי‬ ‫כוכב ‪ #1‬משויך לבן האמצעי במשפחה‪.‬‬ ‫בהסתכלו על אחיו הבכור )שיפורט עליו עוד בהמשך(‪ ,‬הוא רואה ילד‬ ‫נמרץ‪ ,‬דומיננטי ומוביל‪ ,‬שכולם מתפעלים מהצלחותיו‪ .‬בהסתכלו על אחיו‬ ‫הצעיר ממנו )שגם עליו עוד יפורט בהמשך(‪ ,‬הוא רואה ילד מפונק‪,‬‬ ‫שכולם עסוקים בהגנה עליו‪.‬‬ ‫איזה "תפקיד" ייקח לעצמו הבן האמצעי במשפחה? הוא חייב לשקול את‬ ‫מעשיו ולנהוג בחוכמה‪ .‬הוא לא יכול להתחרות בנמרצות של אחיו הבכור‪,‬‬ ‫אבל הוא יכול להפגין את כישורי החוכמה שלו וזו תהיה הצלחתו‪.‬‬ ‫מתוך הצורך הזה להתבלט בחוכמתו‪ ,‬הילד האמצעי מסתגר בחדרו ולומד‬ ‫ולומד ולומד‪ .‬הוא מעריך את השקט ואת הבדידות‪ ,‬כי הם מסייעים לו‬ ‫להתרכז בלימודיו‪ .‬הילד האמצעי מפתח לעצמו מיומנויות של ריכוז‬ ‫ומיקוד והוא מצטיין בלימודיו‪.‬‬ ‫הטריגרמה ‪ = Kan‬מים מצביעה על יכולת ההתמדה והיכולת להעמיק‬ ‫בנושאי הלימוד‪ .‬הכיוון הצפוני מצביע על מקום הלימודים האידיאלי‪,‬‬ ‫כיוון שזהו המקום הייני = השקט ביותר‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫גליה לביא‬

‫תוכלו למצוא את הבן האמצעי יושב בחושך‪ ,‬בשקט‪ ,‬מהורהר במחשבותיו‪.‬‬ ‫הוא מאופק מאוד‪ ,‬חשדני וגם נראה קצת מסתורי‪.‬‬ ‫כוכב ‪ #1‬מייצג דברים שזורמים כמו מים‪ .‬באיברי הגוף מדובר בכלי הדם‪,‬‬ ‫אבל ניתן להרחיב את הפרשנות גם לתנועה בנתיבי תחבורה כמו כבישים‪,‬‬ ‫נהרות ונתיבי טיסה‪ ,‬כמו גם העברת נתונים בקווי תקשורת‪ ,‬כמו טלפונים‬ ‫ואינטרנט‪.‬‬ ‫יש לזכור שהילד האמצעי יגדל ויהיה לגבר‪ .‬בבגרותו הוא יהפוך לגבר‬ ‫מבוגר‪ ,‬שקט‪ ,‬נחבא אל הכלים‪ ,‬לא חברותי במיוחד‪ ,‬אבל חכם מאוד ובעל‬ ‫יכולת המצאה יוצאת מן הכלל‪ .‬בכלל‪ ,‬אם צריך רעיון או התחלה חדשה‪,‬‬ ‫הגבר הזה הוא הטוב ביותר למשימה‪ .‬בחוכמתו הרבה הוא יידע לנתח את‬ ‫כל הסיכונים והצרכים וישיק את הפרויקט בהצלחה מרובה‪.‬‬ ‫את החוכמה ניתן לנתב לכיוונים שונים‪ ,‬כמובן‪ .‬אדם יכול להשתמש‬ ‫בחוכמה לטובת לימודיו או עבודתו‪ ,‬אבל הוא יכול גם להשתמש בחוכמה‬ ‫כדי להסתיר מעשים לא מוסריים‪ ,‬כמו בגידה באשתו‪ .‬זה יהיה שימוש‬ ‫לרעה באנרגיה הזו וכאשר זה יתגלה‪ ,‬אז תהיה פרידה והפסד כספי‪,‬‬ ‫כתוצאה מכך‪ .‬שימוש נכון באנרגיה יביא למזל והצלחה‪ .‬שימוש לא נכון‬ ‫יסתיים בתוצאה לא טובה‪.‬‬ ‫כוכב ‪ #1‬מאופיין בתכונות של חוכמה ושקט‪ .‬הוא טוב להתחלות חדשות‪,‬‬ ‫לימודים וכל תחום שדורש ריכוז וחשיבה‪ .‬בביטויו השלילי הוא עלול‬ ‫לגרום להתבודדות‪ ,‬חוסר חברתיות‪ ,‬נטייה לחרדות ולדיכאון‪ ,‬ערמומיות‪.‬‬

‫מה כוכב ‪ #1‬אוהב?‬ ‫שקט‪ ,‬שלווה‪ ,‬חושך‪ ,‬להיות לבד‪ .‬הוא מגיב מצוין למסגרות ברורות ותכנון‬ ‫קפדני )מתכת(‪ .‬הוא מעדיף צורות "זורמות" כמו צורות מעוגלות או‬ ‫גליות‪ .‬הוא מעדיף את צבעי המתכת והמים‪ ,‬כמובן‪.‬‬

‫מה כוכב ‪ #1‬לא אוהב?‬ ‫רעש‪ ,‬הרבה אנשים‪ ,‬אור חזק‪ ,‬צבעים "צועקים" )אש(‪ .‬הוא לא מעריך‬ ‫שיגרה וקיבעון )אדמה( ואלו מאיימים על החדשנות שבו ויכולת הביטוי‪.‬‬ ‫דריכה במקום היא לא ניצול מוצלח של חוכמתו‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫כוכבים מעופפים – להבין וליישם‬

‫הוא שונא צורות מרובעות וצבעי אדמה‪ .‬אלו מפריעים לו להתבטא‪.‬‬ ‫הוא גם לא משתגע אחרי צורות מחודדות וצבעי אש‪ ,‬כי הם מפריעים לו‬ ‫להתרכז‪.‬‬

‫כוכב ‪ #1‬מרגיש –‬ ‫☯‬

‫נינוח בסביבת מים‪.‬‬

‫☯‬

‫מחוזק בסביבת מתכת‪.‬‬

‫☯‬

‫מאוים בסביבת אדמה‪.‬‬

‫☯‬

‫אוהב ומפויס בסביבת עץ‪.‬‬

‫☯‬

‫חסר מנוחה בסביבת אש‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫צירופי כוכבים‬ ‫חלקו הקודם של המדריך עסק בתיאור הכוכבים‪ ,‬מאפייניהם ותכונותיהם‪.‬‬ ‫חלק זה יעסוק בצירופים הנוצרים בין הכוכבים המעופפים‪.‬‬ ‫בעת שניגשים לנתח מפת כוכבים מעופפים של מבנה‪ ,‬יש לבצע את‬ ‫הניתוח בשתי רמות שונות‪:‬‬ ‫‪Ú‬‬

‫רמת הכוכב הבודד – יש לבחון את השפעתו של כוכב המים‬ ‫בחדר פעיל‪ ,‬כמו מטבח‪ ,‬והשפעתו של כוכב ההר בחדר לא פעיל‪,‬‬ ‫כמו חדר שינה‪ .‬אם החדר בעל פעילות מעורבת‪ ,‬יש לבחון את‬ ‫השפעתו של כל אחד מהכוכבים הנוכחים בחדר‪ .‬כמובן‪ ,‬שיש‬ ‫לבדוק מיהו הכוכב הדומיננטי יותר בחדר ואיך הוא נתמך על ידי‬ ‫הסביבה החיצונית והפנימית במבנה‪.‬‬

‫‪Ú‬‬

‫רמת צירוף הכוכבים – בכל חדר נוצרים צירופים של כוכבים‪.‬‬ ‫הצירופים יכולים להיווצר בין כוכב המים וכוכב ההר של הארמון‪,‬‬ ‫או בין כוכבי מים מארמונות סמוכים‪ ,‬או בין כוכב מים מארמון‬ ‫אחד וכוכב הר מארמון אחר‪ .‬הכל בהתאם למקרה‪ .‬בחללים‬ ‫גדולים ישנם מספר כוכבי מים ש"משוטטים" בחלל ויש לבחון‬ ‫את כל הצירופים שהם יוצרים בינם לבין עצמם ועם כוכבי ההר‬ ‫היושבים על הקירות‪ .‬צירופי הכוכבים מספקים שכבת ידע נוספת‬ ‫להבנת הצ'י באזורי הבית‪.‬‬

‫בספרים השונים ניתן למצוא טבלאות עם רישום התוצאה של כל צירוף‪.‬‬ ‫כך‪ ,‬למשל‪ ,‬על צירוף ‪ 1-2‬כתוב באחת הטבלאות ‪" -‬שליטה נשית‪ .‬עימות‬ ‫בין הבעל לאישה‪ .‬כאבים בחלל הבטן"‪ .‬האם המידע הזה ברור ומפורט‬ ‫מספיק? מה המשמעות של "שליטה נשית"? האם זה אומר שגברים‬ ‫יפגעו?‬ ‫על צירוף ‪ 3-8‬כתוב ש"ילדים קטנים יפגעו"‪ .‬האם זה יקרה תמיד? האם‬ ‫הפגיעה תגרם רק לילדים קטנים? עד איזה גיל?‬ ‫ומה לגבי הצירוף הגרוע מכל ‪ ?2-5‬עליו נכתב‪ ,‬שהוא מביא ל"פשיטות‬ ‫רגל‪ ,‬מחלות סופניות ומוות"‪ .‬הייתכן? אין שלבי ביניים בדרך לאבדון‬ ‫המוחלט? ומה נעשה בבתים‪ ,‬שנבנים בעידן ‪ ,8‬כשהצירוף האיום הזה‬ ‫מופיע ברבע מכלל שטח הבית?‬ ‫‪45‬‬


‫כוכבים מעופפים – להבין וליישם‬

‫לרוע המזל‪ ,‬התיאורים בטבלאות הם פשטניים מדי ולא מספיק ברורים‪.‬‬ ‫כתוצאה מכך‪ ,‬היועץ אינו לומד להבין את הצירוף אלא רק לדעת מה הוא‬ ‫אומר‪ .‬במילים אחרות‪ ,‬השימוש בטבלאות מעודד עבודה מתוך חוסר‬ ‫חשיבה‪.‬‬ ‫בקורסים שלי אני ממליצה לתלמידי לא להשתמש בטבלאות האלו כלל‪.‬‬ ‫במקום זאת‪ ,‬אנו מנתחים כל צירוף מתוך הבנת אופי הכוכבים הבודדים‬ ‫וניתוח מערכת היחסים שנוצרת ביניהם‪.‬‬ ‫דרך הניתוח הזו מסייעת ליועץ להבין בצורה עמוקה יותר את הכוחות‬ ‫השונים הפועלים בצירוף ומכאן הדרך לתיקון נכון היא קצרה‪.‬‬ ‫בכל חדר וחדר בבית‪ ,‬יש להעריך את מאזן הכוחות האנרגטיים‪ .‬יש לבדוק‬ ‫את כל כוכבי ההר שבחדר ואת כל כוכבי המים שבחדר‪ ,‬על מנת להעריך‬ ‫אילו כוכבים דומיננטיים יותר במקום‪.‬‬ ‫ישנם חדרים‪ ,‬שבהם כוכב המים אינו נתמך כלל וניתן להזניח את‬ ‫השפעתו‪ .‬מנגד‪ ,‬ישנם חדרים‪ ,‬שבהם כוכב ההר אינו נתמך וניתן להזניח‬ ‫את השפעתו‪.‬‬ ‫הצירוף בין כוכבים מעופפים יהיה רלוונטי רק כאשר שני הכוכבים‬ ‫נתמכים‪ ,‬באופן מלא או חלקי‪ ,‬וגם אז יש לשקול‪ ,‬בהתאם למקרה‪ ,‬מיהו‬ ‫הכוכב החזק יותר‪ ,‬אם יש כזה‪.‬‬ ‫כחלק מהערכת המצב‪ ,‬יש לבחון את מידת נוכחותו של כוכב המים‬ ‫השליט‪ .‬נוכחות טובה ותמיכה בכוכב זה עשויה להפחית את חומרתו של‬ ‫צירוף שלילי‪ .‬אי נוכחותו של כוכב המים השליט עלולה לגרום לביטוי‬ ‫שלילי גם בצירופים חיוביים‪ ,‬לכאורה‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫גליה לביא‬

‫חלק זה של המדריך עוסק בצירופי כוכבים בלבד ואינו מתייחס להיבטים‬ ‫האחרים בניתוח פנג שואי‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬כל צירוף יופיע פעם אחת בלבד‪ .‬לדוגמא‪ ,‬צירוף ‪ 2 - 1‬המופיע‬ ‫בפרק "צירופי כוכב ‪ ,"1‬לא יופיע כצירוף ‪.1 – 2‬‬ ‫כל צרוף יתייחס לצמד כוכבים מבלי לציין מיהו כוכב המים ומיהו כוכב‬ ‫ההר‪ .‬אשאיר לכם את החשיבה והניתוח של הצירופים‪ ,‬בהתאם למצב‬ ‫בבית אותו אתם בוחנים‪.‬‬ ‫בניתוח פנג שואי מעמיק ויסודי‪ ,‬עליכם לבחון את הארמון בו מופיעים‬ ‫הצירופים וכן את כוכב הזמן בארמון‪ ,‬לצורך מתן פרשנות מדויקת‪.‬‬ ‫אני ממליצה מאוד להכיר היטב את אופיים של הכוכבים‪ ,‬כפי שתואר‬ ‫בהרחבה בחלק הקודם של המדריך‪ ,‬לפני שניגשים לניתוח הצירופים‪.‬‬ ‫התיקונים המוצעים לכל צירוף הינם הצעה בלבד ואינם התיקון הנכון או‬ ‫היחידי לכל מצב‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬על היועץ לנתח בעצמו את השפעת הצירוף‬ ‫בהתאם לתנאי השטח ולהחליט על התיקון המתאים למצב‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫כוכבים מעופפים – להבין וליישם‬

‫צירוף ‪2 – 1‬‬ ‫ראשית‪ ,‬נרכז כמה נתונים עיקריים על כל כוכב‪ ,‬בטבלה הבאה‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫כוכב‬

‫‪2‬‬

‫טריגרמה‬

‫‪Kan‬‬

‫‪Kun‬‬

‫אלמנט‬

‫מים‬

‫אדמה‬

‫בן משפחה‬

‫בן אמצעי‬

‫אמא‬

‫איברי גוף‬

‫אוזניים‪ ,‬מערכת השתן והרבייה‪ ,‬דם בטן‪ ,‬מערכת עיכול‬

‫תכונות אופי שקט‪ ,‬חוכמה‪ ,‬בדידות‬

‫אגירה‪ ,‬חולי‬

‫שימו לב לכיוון זרימת האנרגיה – ‪) #2‬אדמה( תוקף את ‪) #1‬מים(‪.‬‬ ‫זוהי מערכת לא הרמונית של שליטה‪ ,‬בה שני הכוכבים נאבקים זה בזה‪.‬‬ ‫כאן המקום לתקן טעות מסוימת‪ .‬כאשר נוצר מצב שבו כוכב א' שולט‬ ‫בכוכב ב'‪ ,‬אין הכוונה לכך שכוכב א' הוא המנצח במלחמה הזו וכוכב ב'‬ ‫הוא הנפגע הראשי‪ .‬ממש לא‪ .‬במלחמות‪ ,‬כידוע‪ ,‬אין מנצחים‪.‬‬ ‫על מנת לבדוק ידו של איזה כוכב היא על העליונה‪ ,‬יש לבחון את צורות‬ ‫הסביבה ולראות במי הן תומכות‪ .‬כמו כן‪ ,‬יש לבחון האם כוכב המים‬ ‫השליט )כוכב ‪ 8‬כרגע( נמצא באזור או לא‪.‬‬ ‫זכרו!‬

‫התופעות השליליות ביותר יכולות להיעלם לחלוטין תחת עינו‬ ‫הפקוחה של כוכב המים השליט‪.‬‬

‫בהנחה ששני הכוכבים נתמכים )כי אחרת אין משמעות לצירוף( ובהנחה‬ ‫שכוכב המים השליט אינו באזור‪ ,‬בואו ננסה לבחון מה קורה במלחמה הזו‪.‬‬ ‫כוכב ‪) #2‬אמא‪ ,‬או אישה מבוגרת( תוקפת את כוכב ‪) #1‬בן אמצעי‪ ,‬שהוא‬ ‫גם גבר בגיל העמידה(‪ .‬כלומר‪ ,‬האישה תוקפת את הגבר בבית‪ .‬זהו מצב‬ ‫של אישה דומיננטית‪ ,‬שפועלת כנגד בן זוגה או כנגד גברים בכלל‪.‬‬ ‫הסינים מתארים את הצירוף הזה במשפט "‪ Mai Chen‬הושפל על ידי אשתו"‬ ‫והאגדה יודעת לספר על סיני בשם ‪ ,Mai Chen‬שאשתו הייתה לועגת לו‬ ‫ומשפילה אותו בפני מכריו עד שיום אחד נמאס לו והחליט להתגרש ממנה‪.‬‬ ‫‪48‬‬


‫גליה לביא‬

‫הניסיון מלמד שבבתים בהם הצירוף הזה נמצא במיקום דומיננטי‪ ,‬אכן‬ ‫נוצר מצב שבו האישה היא "הגבר בבית"‪ .‬לא די בכך שהיא מחליטה על‬ ‫הכל‪ ,‬היא גם עוקצת את בעלה על כך שהוא אינו עושה דבר בבית‪.‬‬ ‫העקיצות הופכות עם הזמן לתלונות והאישה מספרת לכולם עד כמה‬ ‫בעלה לא‪-‬יוצלח‪.‬‬ ‫הבעל )‪ (#1‬הוא שקט ונראה שאינו מגיב אלא מעדיף להתכנס בתוך עצמו‬ ‫ולהתבודד‪ .‬לא מן הנמנע שהוא יחפש ניחומים אצל אישה אחרת‪.‬‬ ‫כוכב ‪ #1‬עלול לגרום לבדידות‪ .‬איך? קיימת אפשרות שהגבר ייפגע ואולי‬ ‫אף ימות‪ ,‬דבר שישאיר את האישה אלמנה‪ .‬גם גירושין יביאו לאותו מצב‬ ‫של בדידות‪.‬‬ ‫אם הצרוף מופיע במקום עבודה‪ ,‬אז סביר להניח שתהיה במקום אישה‬ ‫מנהלת‪ ,‬שתרדה בעובדיה הגברים‪.‬‬ ‫בהיבט הבריאותי‪ ,‬כוכב ‪ #2‬תוקף את כוכב ‪ .#1‬כלומר‪ ,‬איברי הגוף‬ ‫הקשורים בכוכב ‪ #1‬עלולים להיפגע‪ ,‬אבל גם אילו הקשורים בכוכב ‪#2‬‬ ‫)כי במלחמה כולם מפסידים‪ ,‬זוכרים?(‪.‬‬ ‫בעיות צפויות הן דלקות ו‪/‬או גידולים בדרכי השתן והרבייה‪ ,‬הפלה‪,‬‬ ‫דלקות אוזניים‪ ,‬בעיות בעיכול )שלשולים‪ ,‬למשל‪ ,‬בשל עודף מים(‪,‬‬ ‫כולסטרול ו‪/‬או סוכר גבוה ו‪/‬או אבנים בכליות )אדמה בדם(‪ ,‬בעיות‬ ‫בבלוטת התריס האחראית על חילוף החומרים דרך הפרשת חומרים לדם‪.‬‬ ‫בהיבטים אחרים‪ ,‬כוכב ‪ #2‬שולט בכוכב ‪ #1‬שמייצג חוכמה‪ .‬כלומר‪ ,‬הצירוף‬ ‫הזה אינו מעודד למידה‪ .‬מנגד‪ ,‬כוכב ‪ #1‬אינו מאפשר חיי שגרה ומערער‬ ‫את היציבות‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫תיקון מוצע‬ ‫‪49‬‬

Profile for Galia Lavi

כוכבים מעופפים להבין וליישם  

כוכבים מעופפים להבין וליישם נכתב ע"י גליה לביא

כוכבים מעופפים להבין וליישם  

כוכבים מעופפים להבין וליישם נכתב ע"י גליה לביא

Profile for dfengshui
Advertisement