Page 1

STAMBOOM FAMILIE VROOM Verklaring van de staakcodes: de eerste letter geeft de staak aan (A = Anton, B = Bernard enz.) het 1e cijfer geeft in volgorde van ouderdom de kinderen weer, waarbij voor elk volgend cijfer hetzelfde geldt. Dus B422 (Frederique van Putten) is het tweede kind van het tweede kind (Geert Jan van Putten) van het vierde kind (Jeanette van Putten-Vroom) uit de staak Bernard. De code is daarmee uniek en geeft tevens de generatie aan. De lettertoevoegingen aan het eind betreffen altijd speciale gevallen en staan alleen bij niet-directe afstammelingen. De betekenis: A = aangetrouwd, W = weduwe S = pleeg- of stiefkind, G = gescheiden. Tekst tussen () familielid is overleden.

STAAKCODE 1B11

ACHTERNAAM

Vroom Wzn.

VOORV

VOORNAAM Benno

ADRES

POSTCODE

2102 LC

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

(Karina Rosenmรถller)

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 1B111

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Willem Jan

ADRES

Mient 7

POSTCODE

2141 TA

LAND

TELEFOON

E-MAIL

willemjan@daanenwillem.eu

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Romek

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Tobin

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marijke

LAND

TELEFOON

Waterhof 37

STAAKCODE 1B1111

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

2141 TA

Mient 7

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B1112

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

2141 TA

Mient 7

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Heemstede

Vijfhuizen

Vijfhuizen

Vijfhuizen

023-532 30 07

023-536 07 56

023-536 07 56

023-536 07 56

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B12

ACHTERNAAM

Deiters-Vroom

ADRES

Molenweg 21b

POSTCODE

3755 BC

E-MAIL

mardeit@hotmail.com

PARTNER

(Bob Deiters)

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 1B121

ACHTERNAAM

Deiters

VOORV

VOORNAAM Danielle

ADRES

POSTCODE

1074 XC

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

A. Hoenen

VOORNAAM Alexander

E-MAIL

STAAKCODE 1B1211

ACHTERNAAM

Hoenen

VOORV

VOORNAAM Mees

ADRES

POSTCODE

1074 XC

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

E-MAIL 11-1-2017

van Ostadestraat 434

van Ostadestraat 434

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Eemnes

Amsterdam

Amsterdam

035-538 30 69

020-470 59 44

020-470 59 44

Pagina 1 van 61


STAAKCODE 1B1212

ACHTERNAAM

Hoenen

ADRES

POSTCODE

1074 XC

van Ostadestraat 434

PLAATS

Amsterdam

VOORV

VOORNAAM Mischa

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Stephan

LAND

TELEFOON

010-433 17 73 Marleen@kannekruike.com

020-470 59 44

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B122

ACHTERNAAM

Deiters

ADRES

Spoorsingel 35

POSTCODE

3033 GG

E-MAIL

SAD@stephan.demon.nl

PARTNER

M. Hendriks

VOORNAAM Marleen

E-MAIL

STAAKCODE 1B1221 S

ACHTERNAAM

Deiters

VOORV

VOORNAAM Nils

ADRES

POSTCODE

3033 GG

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Gilles

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Spoorsingel 35

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B1222

ACHTERNAAM

Deiters

ADRES

POSTCODE

3033 GG

Spoorsingel 35

PLAATS

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B123

ACHTERNAAM

Velden-Deiters

ADRES

POSTCODE

3755 CL

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B1231 ADRES

Jhr. Roëllaan 5

Jhr. Roëllaan 5

PLAATS

VOORV

van der

010-433 17 73

VOORNAAM Lisette

M. van der Velden

VOORNAAM Marcel

E-MAIL

ACHTERNAAM

Velden-Deiters

VOORV

VOORNAAM Fabiënne

POSTCODE

3755 CL

PLAATS

STAAKCODE 1B1232

ACHTERNAAM

Velden-Deiters

ADRES

POSTCODE

3755 CL

11-1-2017

Rotterdam

010-433 17 73

TELEFOON

PARTNER

E-MAIL

Rotterdam

LAND

E-MAIL

Jhr. Roëllaan 5

Rotterdam

PARTNER

PLAATS

Eemnes

Eemnes

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV Eemnes

van der

van der

035-531 90 69

035-531 90 69

VOORNAAM Iris

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

035-531 90 69

Pagina 2 van 61


STAAKCODE 1B124

ACHTERNAAM

Scheffer-Deiters

ADRES

POSTCODE

1251 ZL

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B1241 ADRES

Akkerweg 13

Akkerweg 13

VOORV

VOORNAAM Barbara

LAND

TELEFOON

E.J. Scheffer

VOORNAAM Erik Jan

E-MAIL

ACHTERNAAM

Scheffer

VOORV

VOORNAAM Thijn

POSTCODE

1251 ZL

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Nicky

PLAATS

PLAATS

Laren

Laren

ejscheffer@tiscali .nl

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B13

ACHTERNAAM

Vroom Wzn.

ADRES

De Zevenster 32

POSTCODE

B 2970

E-MAIL

Nicolaas.Vroom@pandora.be

PARTNER

(Ankie Smeets) A. Keisla

VOORNAAM Anja

E-MAIL

STAAKCODE 1B131

ACHTERNAAM

Scheipers-Vroom

VOORV

VOORNAAM Titia

ADRES

POSTCODE

B-2018

E-MAIL

PARTNER

G. Scheiper

VOORNAAM Geert

E-MAIL

STAAKCODE 1B1311

ACHTERNAAM

Scheipers-Vroom

VOORV

VOORNAAM Fleur

ADRES

POSTCODE

B-2018

Isabella Brantstraat 51

Isabella Brantstraat 51

PLAATS

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B1312

ACHTERNAAM

Scheipers-Vroom

ADRES

POSTCODE

B-2018

Isabella Brantstraat 51

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B132

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

C. Anthoniszstraat 58b

POSTCODE

1071 VX

E-MAIL

claudia.vroom@zonnet.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B1321 ADRES E-MAIL

11-1-2017

C. Anthoniszstraat 58b

PLAATS

Schilde

Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

LAND

LAND

LAND

België

België

België

TELEFOON

TELEFOON

TELEFOON

0032-33539821

0032-32371694

0032-32371694

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Emilie

LAND

België

TELEFOON

0032-32371694

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Claudia

LAND

TELEFOON

G. Emsbroek

VOORNAAM Gijs

E-MAIL

ACHTERNAAM

Emsbroek

VOORV

VOORNAAM Carice

POSTCODE

1071 VX

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

PARTNER

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

020-626 38 44

Pagina 3 van 61


STAAKCODE 1B133

ACHTERNAAM

ADRES

1720, E.Broadway RD # 2189

POSTCODE

E-MAIL

Laurens.Vroom@pandora.be

PARTNER

VOORV

Vroom PLAATS

VOORNAAM Laurens

Tempe AZ, 85282 LAND

TELEFOON

VOORNAAM

STAAKCODE 1B14

ACHTERNAAM

Heuvel-Vroom

ADRES

Eindhovenseweg 80

POSTCODE

5661 NB

E-MAIL

ellenvdheuvel@gmail.com

PARTNER

STAAKCODE 1B141 ADRES

van den

VOORNAAM Ellen

LAND

TELEFOON

Drs. P.A.L.van den Heuv

VOORNAAM Paul

E-MAIL

ACHTERNAAM

Lansbergen-van den He

VOORV

VOORNAAM Nathalie

POSTCODE

B-2018

E-MAIL

PARTNER

R. Lansbergen

VOORNAAM Remco

E-MAIL

STAAKCODE 1B1411

ACHTERNAAM

Lansbergen

VOORV

VOORNAAM Timo

ADRES

POSTCODE

B-2018

Lange Leemstraat 91

Lange Leemstraat 91

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B1412

ACHTERNAAM

Lansbergen

ADRES

POSTCODE

B-2018

Lange Leemstraat 91

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B1413

ACHTERNAAM

Lansbergen

ADRES

POSTCODE

B-2018

Lange Leemstraat 91

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B142

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

Café Juliana P.O.Box 2007

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Geldrop

Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

LAND

LAND

België

België

Heuvel PLAATS

PARTNER

STAAKCODE 1B143

ACHTERNAAM

Heuvel

ADRES

Gen. Lemanstraat 40

POSTCODE

B 2600

E-MAIL

alexander.heuvel-van-den@DSM PARTNER

Sint Maarten

S. Pauwels

Berchem

TELEFOON

TELEFOON E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Milou

LAND

België

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Youp

LAND

België

TELEFOON E-MAIL

VOORV

van den

VOORNAAM Robert

LAND

Ned. Antille

TELEFOON

VOORNAAM

PLAATS

040-280 03 01

VOORNAAM

VOORNAAM

E-MAIL

11-1-2017

PLAATS

VOORV

E-MAIL

E-MAIL

VOORV

van den

VOORNAAM Alexander

LAND

België

TELEFOON

VOORNAAM Stefanie

0032-032302016

E-MAIL

Pagina 4 van 61


STAAKCODE 1B1431

ACHTERNAAM

Heuvel

ADRES

POSTCODE

B 2600

Gen. Lemanstraat 40

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B144

ACHTERNAAM

Heuvel

ADRES

Einhovenseweg 80

POSTCODE

5661 NB

E-MAIL

michiel_vandenheuvel@hotmail. PARTNER

PLAATS

Berchem

VOORV

van den

VOORNAAM Amélie

LAND

België

TELEFOON

VOORNAAM VOORV PLAATS

Geldrop

0032-032302016

E-MAIL van den

VOORNAAM Michiel

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Rob

LAND

TELEFOON

040-286 12 79

STAAKCODE 1B15

ACHTERNAAM

Vroom Wzn.

ADRES

Van Wulfenlaan 16

POSTCODE

1251 CX

E-MAIL

vroom@riskmanagement.nl

PARTNER

G. van Beek

VOORNAAM Gerda

E-MAIL

STAAKCODE 1B16

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Irene

ADRES

Minervalaan 54''

POSTCODE

1077 PC

LAND

TELEFOON

E-MAIL

irenemariavroom@gmail.com

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Willemijn

PLAATS

PLAATS

STAAKCODE 1B161

ACHTERNAAM

Cohen Tervaert

ADRES

1 Village Green

POSTCODE

G 88 7BD

E-MAIL

(willemijn13@yahoo.com)

PARTNER

STAAKCODE 1B1611

ACHTERNAAM

Mac Donald

ADRES

POSTCODE

G 88 7BD

1 Village Green

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B17

ACHTERNAAM

Vroom Wzn.

ADRES

Cornelis Dopperkade 6 - 1h

POSTCODE

1077 KL

E-MAIL

paul.vroom@tip.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B22

ACHTERNAAM

Eras-Vroom

ADRES

Hasselaarlaan 12

POSTCODE

3755 AW

E-MAIL

eras-vroom@planet.nl

PARTNER

H.J.W.Eras

11-1-2017

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Laren

Amsterdam

Lennoxtown

Lennoxtown

Amsterdam

Eemnes

LAND

Schotland

TELEFOON

035-538 37 23

020-470 01 84

020-470 01 84

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Matthijs

LAND

Schotland

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Paul

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Nicole

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Hein

E-MAIL

020-661 06 42

035-531 14 41

Pagina 5 van 61


STAAKCODE 1B221

ACHTERNAAM

Pas-Eras

ADRES

POSTCODE

1406 KC

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B2211 ADRES

Meentweg 43

Meentweg 43

VOORV

VOORNAAM Anoesjka

LAND

TELEFOON

R. Pas

VOORNAAM Robin

E-MAIL

ACHTERNAAM

Pas

VOORV

VOORNAAM Thijme

POSTCODE

1406 KC

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Olivia

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Serena

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Ronald

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Liz

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B2212

ACHTERNAAM

Pas

ADRES

Meentweg 43

POSTCODE

1406 KC

E-MAIL

emma.pas@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B222

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B2221

ACHTERNAAM

Wijk

ADRES

POSTCODE

1183 PP

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B23 ADRES E-MAIL

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Bussum

Bussum

Bussum

Eras PLAATS

van

035-698 50 08

035-698 50 08

LAND

TELEFOON

R. van Wijk

VOORNAAM Remco

E-MAIL

ACHTERNAAM

Arkauer-Vroom

VOORV

VOORNAAM Cecile

Boterweg 8

POSTCODE

3633 ER

LAND

TELEFOON

r.arkauer@hetnet.nl

PARTNER

Drs. D. Arkauer

VOORNAAM Dick

E-MAIL

STAAKCODE 1B24

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Renée

ADRES

p/a Boterweg 6-8

POSTCODE

3633 ER

LAND

TELEFOON

E-MAIL

2012rvr@gmail.com

PARTNER

M. de Jong

VOORNAAM Michiel

E-MAIL

STAAKCODE 1B31

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Dirk

ADRES

Maanweg 1f

POSTCODE

3832 GA

LAND

TELEFOON

E-MAIL

d.vroom@planet.nl

PARTNER

J. Venker

VOORNAAM Juliana

E-MAIL

11-1-2017

Fideliolaan 124

PLAATS

Amstelveen

035-698 50 08

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Amstelveen

Vreeland

Vreeland

Leusden

0294-23 03 08

033-463 79 68

Pagina 6 van 61


STAAKCODE 1B311

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Sisleystraat 24

POSTCODE

1328 PJ

E-MAIL

erwin.vroom@snelvertaler.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B3111 S ADRES

Sisleystraat 24

VOORV

VOORNAAM Erwin

LAND

TELEFOON

036-535 13 55

R. Kalykhan

VOORNAAM Rubiën

E-MAIL

rubiënkalaykhan @snelvertaler.nl/ 0624 748 349

ACHTERNAAM

Madhar

VOORV

VOORNAAM Yasmina

POSTCODE

1328 PJ

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Roos

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Tom

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Bart

LAND

TELEFOON

074-250 00 09 dnvroom@planet .nl/0623 512 951

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B3112

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

1328 PJ

Sisleystraat 24

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B3113

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

1328 PJ

Sisleystraat 24

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Almere

Almere

Almere

Almere

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B312

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

7553 KD

E-MAIL

PARTNER

D.

VOORNAAM Debby

E-MAIL

STAAKCODE 1B3121

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Lynn

ADRES

POSTCODE

7553 KD

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Kian

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Frisohof 2

Frisohof 2

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B3122

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

7553 KD

E-MAIL

11-1-2017

Frisohof 2

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Pagina 7 van 61


STAAKCODE 1B313

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Wouter

ADRES

POSTCODE

1333 AK

LAND

TELEFOON

036-848 11 98

E-MAIL

PARTNER

Boxman

VOORNAAM Carina

E-MAIL

c.boxman@hotm ail.com

STAAKCODE 1B32

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Pauline

ADRES

POSTCODE

3911 AG

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

Ir. H. Idele

VOORNAAM Hans

E-MAIL

STAAKCODE 1B321

ACHTERNAAM

Bijl

VOORV

VOORNAAM Otto

ADRES

POSTCODE

1091 GH

Tjaskerplantsoen 8

Schouten Boomgaardweg 1b

Wibautstraat 47a

PLAATS

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B3211

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B34

ACHTERNAAM

Cremers-Vroom

ADRES

Sophiaweg 75

POSTCODE

6523 NG

E-MAIL

antoinettevroom@hotmail.com PARTNER

Rhenen

Amsterdam

PLAATS

van der

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

Bijl?

van der

0317-61 21 80

020-693 37 17

VOORNAAM Eva

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Antoinette

LAND

TELEFOON

C.W.R.J.Cremers

VOORNAAM Cor

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Ruud

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Jeanette

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Lucas

LAND

TELEFOON

STAAKCODE 1B341

ACHTERNAAM

Cremers

ADRES

POSTCODE

6523 NG

p/a Sophiaweg 75

Almere-Buiten

PLAATS

PLAATS

Nijmegen

Nijmegen

024-323 88 54

024-323 88 54

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B342

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

S. Scholten

VOORNAAM Sophie

E-MAIL

STAAKCODE 1B3421

ACHTERNAAM

Vroom?

VOORV

VOORNAAM Roos

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

11-1-2017

Cremers PLAATS

PLAATS

Nijmegen

Pagina 8 van 61


STAAKCODE 1B343

ACHTERNAAM

Kempen-Cremers

ADRES

Bieslook 47

POSTCODE

5063 EB

E-MAIL

(lcremers@hotmail.com)

PARTNER

STAAKCODE 1B3431 ADRES

Bieslook 47

A.J.M. van Kempen

VOORNAAM Jos

E-MAIL

ACHTERNAAM

Kempen

VOORV

VOORNAAM Tycho

POSTCODE

5063 EB

STAAKCODE 1B3432

ACHTERNAAM

Kempen

ADRES

POSTCODE

5063 EB

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B35

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Laan Copes van Cattenburch 10

POSTCODE

2585 EX

E-MAIL

vroom356@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B351

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

2318 NH

Spiegelkarper 14

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B3511

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B352

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

2318 NH

Spiegelkarper 14

STAAKCODE 1B353

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

2318 NH

11-1-2017

PARTNER

Oisterwijk

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Oisterwijk

Den Haag

Leiden

PLAATS

PLAATS

Leiden

Leiden

van

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

PLAATS

PARTNER

E-MAIL

PLAATS

Oisterwijk

??

E-MAIL

Spiegelkarper 14

VOORNAAM Laura TELEFOON

PARTNER

Bieslook 47

van

LAND

E-MAIL

PLAATS

VOORV

van

VOORNAAM Lynn

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Vincent

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Anna

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Janneke

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Art

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Fiene

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marieke

LAND

TELEFOON

VOORNAAM David

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Jochem

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

070-364 72 00

Pagina 9 van 61


STAAKCODE 1B41

ACHTERNAAM

ADRES

Appartado 203, CDG Costa Brav POSTCODE

E-MAIL

brandmagnolia@gmail.com

VOORV

Brand-van Putten PLAATS

Sta Crist d'Aro

LAND

VOORNAAM Maria Gerona Esp

TELEFOON

0034-972835059

PARTNER

A. Brand

VOORNAAM André

E-MAIL

STAAKCODE 1B411

ACHTERNAAM

Brand

VOORV

VOORNAAM Claire

ADRES

POSTCODE

W149HP

E-MAIL

PARTNER

S. Robinson

VOORNAAM Sophie

E-MAIL

STAAKCODE 1B412

ACHTERNAAM

Brand

VOORV

VOORNAAM Jan Willem

ADRES

POSTCODE

W149HP

Flat 1, 26 Comeraghroad

Flat 1, 26 Comeraghroad

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B42

ACHTERNAAM

Putten

ADRES

Kerkstraat 6

POSTCODE

3755 CK

E-MAIL

bezant@euronet.nl/geertjan@b PARTNER

STAAKCODE 1B42 A

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B421

ACHTERNAAM

ADRES

Anthos Consultoria Ltda

POSTCODE

E-MAIL

edghis@yahoo.com

PARTNER ACHTERNAAM

STAAKCODE 1B4211 ADRES

Alameda Rio Negro No. 585, 5th POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B4212

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

11-1-2017

PLAATS

PLAATS

London

London

LAND

LAND

Engeland

Engeland

VOORNAAM VOORV PLAATS

TELEFOON

0044-776744365

TELEFOON E-MAIL

van

VOORNAAM Geert Jan

LAND

TELEFOON

Y. Brom

VOORNAAM Yolande

E-MAIL

Putten-Brom

VOORV

VOORNAAM Yolande

Eemnes

PLAATS

Brenninkmeijer-van Put PLAATS

van

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

van

035-531 66 16

VOORNAAM Ghislaine

LAND

TELEFOON

G. Brenninkmeyer

VOORNAAM Edward

E-MAIL

Brenninkmeijer

VOORV

VOORNAAM Julius

Ed. Padauiri PLAATS

Brenninkmeijer PLAATS

Alphaville Sao Pa LAND

Brazil

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Christopher

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Pagina 10 van 61


STAAKCODE 1B4213

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B422

ACHTERNAAM

Putten

ADRES

Klaaskampen 19 A

POSTCODE

1251 KN

E-MAIL

fvp@planet.nl

PARTNER

Brenninkmeyer PLAATS

VOORV

VOORNAAM Quinten

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV PLAATS

van

VOORNAAM Frederique

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Ellibert

LAND

TELEFOON

Mr. J. Barth

VOORNAAM Just

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Jonathan

LAND

TELEFOON

STAAKCODE 1B43

ACHTERNAAM

Barth-van Putten

ADRES

Huidekoperstraat 22r

POSTCODE

1017 ZM

E-MAIL

ellibertbarth@xs4all.nl ellibert@ PARTNER

PLAATS

Laren

Amsterdam

035 - 5335878

020-423 54 48

STAAKCODE 1B431

ACHTERNAAM

Barth Jr.

ADRES

POSTCODE

1071 SX

E-MAIL

PARTNER

F. Kemps

VOORNAAM Femke

E-MAIL

STAAKCODE 1B4311

ACHTERNAAM

Barth

VOORV

VOORNAAM Jasper

ADRES

POSTCODE

1071 SX

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Valerie

R. Vinkeleskade 59hs

R. Vinkeleskade 59hs

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

020-772 22 42

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B432

ACHTERNAAM

Kranenburg-Barth

ADRES

Binnenweg 12A

POSTCODE

1191 AA

E-MAIL

vc_barth@hotmail.com

PARTNER

F. Kranenburg

VOORNAAM Fonger

E-MAIL

STAAKCODE 1B432 A

ACHTERNAAM

Kranenburg

VOORV

VOORNAAM Fonger

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 1B44

ACHTERNAAM

Brunschot-van Putten

ADRES

Amstelveld 15

POSTCODE

1017 JD

E-MAIL

wimpu@xs4all.nl

PARTNER

(Frank van Brunschot)

11-1-2017

PLAATS

Ouderkerk a/d A LAND

PLAATS

PLAATS

VOORV Amsterdam

TELEFOON

van

020-442 03 66

VOORNAAM Willemijn

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

020-622 45 29

Pagina 11 van 61


STAAKCODE 1B441

ACHTERNAAM

Brunschot

ADRES

Westerstraat 254 '''

POSTCODE

1051 MT

E-MAIL

oene.vanbrunschot@bdn.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B442 ADRES E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Oene

LAND

TELEFOON

L. van Kessel

VOORNAAM Lieve

E-MAIL

ACHTERNAAM

Meer-van Brunschot

VOORV

VOORNAAM Tamar

Willem Pijperstraat 27

POSTCODE

1077 XK

tamarbrun@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B4421 ADRES

Willem Pijperstraat 27

T. van Meer

VOORNAAM Tycho

E-MAIL

ACHTERNAAM

Meer

VOORV

VOORNAAM Jacob

POSTCODE

1077 XK

STAAKCODE 1B4422

ACHTERNAAM

Meer

ADRES

POSTCODE

1077 XK

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B4423

ACHTERNAAM

Meer

ADRES

POSTCODE

1077 XK

Willem Pijperstraat 27

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

PLAATS

Amsterdam

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B45

ACHTERNAAM

Gool-van Putten

ADRES

St. Janstraat 25

POSTCODE

1251 KZ

E-MAIL

emeliet@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B45 A ADRES E-MAIL

VOORNAAM Ruben TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL van

VOORNAAM Hannah

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

van

0653 579 315

VOORNAAM Emeliet

LAND

TELEFOON

J.van Gool

VOORNAAM Jan

E-MAIL

ACHTERNAAM

Gool

VOORV

VOORNAAM Jan

St. Janstraat 25

POSTCODE

1251 KZ

janvangool@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B451

ACHTERNAAM

Gool

ADRES

Stadionweg 78

POSTCODE

1077 SP

E-MAIL

olivier@van-gool.nl

PARTNER

L. Roukens

PLAATS

Amsterdam

van

LAND

VOORV PLAATS

van

LAND

VOORV

E-MAIL

11-1-2017

van

020-671 66 98

TELEFOON

PARTNER

PLAATS

Amsterdam

LAND

E-MAIL

Willem Pijperstraat 27

PLAATS

van

PLAATS

Laren

Laren

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV PLAATS

Amsterdam

van

van

035-531 11 99

035-531 11 99

VOORNAAM Olivier

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Laura

E-MAIL

0294-45 08 55

Pagina 12 van 61


STAAKCODE 1B4511

ACHTERNAAM

Gool

ADRES

POSTCODE

1077 SP

Stadionweg 78

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B452

ACHTERNAAM

Gool

ADRES

Amstelveenseweg 848

POSTCODE

1081 JL

E-MAIL

diederik@dvgconsult.nl

PARTNER

VOORV PLAATS

Amsterdam

STAAKCODE 1B453

ACHTERNAAM

Howard-van Gool

ADRES

86 Farmlane Fulham

POSTCODE

SW61QA

E-MAIL

charlottevangool@gmail.com

PARTNER

PLAATS

Amsterdam

London

VOORNAAM Hugo

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV PLAATS

van

van

0294-45 08 55

VOORNAAM Diederik

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

0653 533 134

VOORV

van

VOORNAAM Charlotte

LAND

Engeland

TELEFOON

00 44 7870 20512

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Ineke

LAND

TELEFOON

STAAKCODE 1B51

ACHTERNAAM

Goossens-Merkx

ADRES

Houtweg 4

POSTCODE

1251 CT

E-MAIL

inekegoossens@xs4all.nl

PARTNER

Ir. R.J.Goossens

VOORNAAM Ronnie

E-MAIL

STAAKCODE 1B511

ACHTERNAAM

Goossens

VOORV

VOORNAAM Bart

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PLAATS

Laren

PLAATS

035-531 46 81

PARTNER

L. Ravenswaay

VOORNAAM Linda

E-MAIL

STAAKCODE 1B5111

ACHTERNAAM

Goossens

VOORV

VOORNAAM Laura

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 1B5112

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Sebastiaan

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 1B512

ACHTERNAAM

Goossens

VOORV

VOORNAAM Piet Hein

ADRES

Van Oldenbarneveltlaan 32

POSTCODE

1215 GG

LAND

TELEFOON

E-MAIL

nvt691@hotmail.com

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

11-1-2017

bart@goossens.net

PLAATS

Goossens PLAATS

PLAATS

Hilversum

Pagina 13 van 61


STAAKCODE 1B5121

ACHTERNAAM

Goossens

ADRES

POSTCODE

1215 GG

Van Oldenbarneveltlaan 32

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B52

ACHTERNAAM

Merkx

ADRES

POSTCODE

1016 GA

Keizersgracht 370c

PLAATS

PLAATS

Hilversum

Amsterdam

VOORV

VOORNAAM Robin

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Monique

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

020-639 14 34

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B521

ACHTERNAAM

Koning-Sträter

ADRES

Terrasweg 68

POSTCODE

2071 BE

E-MAIL

konstra@orange.nl

PARTNER

O. de Koning

VOORNAAM Otto

E-MAIL

STAAKCODE 1B5211

ACHTERNAAM

Koning

VOORV

VOORNAAM Filip

ADRES

POSTCODE

2071 BE

Terrasweg 68

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B5212

ACHTERNAAM

Koning

ADRES

POSTCODE

2071 BE

Terrasweg 68

PLAATS

PLAATS

VOORV

de

Santpoort Noord LAND

TELEFOON

de

Santpoort-Noord LAND

TELEFOON

VOORNAAM VOORV PLAATS

VOORNAAM Emilia 023-538 98 76

023-538 98 76

E-MAIL de

Santpoort-Noord LAND

VOORNAAM Eline TELEFOON

023-538 98 76

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B522

ACHTERNAAM

ADRES

565w.169th Street, Apt. 6d

POSTCODE

E-MAIL

strater@gmail.com

PARTNER

J.P. Berger

VOORNAAM Joshua

E-MAIL

STAAKCODE 1B5221

ACHTERNAAM

Berger

VOORV

VOORNAAM Lola

ADRES

POSTCODE

565w.169th Street, Apt. 6d

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B5222

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

11-1-2017

565w.169th Street, Apt. 6d

PARTNER

Sträter PLAATS

PLAATS

Berger PLAATS

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Hannah

New York, NY 100 LAND

New York, NY 100 LAND

U.S.A.

TELEFOON

+1-(646)-202-170

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Zoë

New York, NY 100 LAND VOORNAAM

TELEFOON E-MAIL

Pagina 14 van 61


STAAKCODE 1B523

ACHTERNAAM

Sträter

ADRES

Daniël Stalpertstraat 32b

POSTCODE

1072 XG

E-MAIL

tstrater@gmail.com

PARTNER

STAAKCODE 1B5231 ADRES

Daniël Stalpertstraat 32b

VOORV

VOORNAAM Thomas

LAND

TELEFOON

M. Alerie

VOORNAAM Maggie

E-MAIL

ACHTERNAAM

Sträter

VOORV

VOORNAAM Tobias

POSTCODE

1072 XG

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Evelyne

LAND

TELEFOON

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

0629 232 926

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B53

ACHTERNAAM

Merkx

ADRES

Gietersstraat 41

POSTCODE

1015 HB

E-MAIL

evelynemerkx@merk-x.nl

PARTNER

P. Girod

VOORNAAM Patrice

E-MAIL

STAAKCODE 1B531

ACHTERNAAM

Ham-Arkauer

VOORV

VOORNAAM Marijn

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

van der

LAND

TELEFOON

020-620 17 53

0653 281 840

PARTNER

B. van der Ham

VOORNAAM Bert

E-MAIL

STAAKCODE 1B5311

ACHTERNAAM

Ham

VOORV

VOORNAAM Bo Matthijs

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B5312

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B532

ACHTERNAAM

Arkauer

ADRES

Lijnbaansgracht 60'''

POSTCODE

1015 GS

E-MAIL

olaf.arkauer@gmail.com

PARTNER

STAAKCODE 1B5321 ADRES E-MAIL

11-1-2017

info@marijnarkauer.demon.nl

Lijnbaansgracht 60'''

PLAATS

Amsterdam

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

Ham

van der

VOORNAAM Rosa Evelyne

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Olaf

LAND

TELEFOON

S. Muyrers

VOORNAAM Shirley

E-MAIL

ACHTERNAAM

Arkauer

VOORV

VOORNAAM Yumi

POSTCODE

1015 GS

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

PARTNER

PLAATS

van der

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

020-427 73 34

020-427 73 34

Pagina 15 van 61


STAAKCODE 1B541

ACHTERNAAM

Merkx

ADRES

POSTCODE

1077 XJ

Henriette Bosmanstraat 30

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B61

ACHTERNAAM

Berghauser Pont-Muld

ADRES

Herengracht 336a

POSTCODE

1016 CE

E-MAIL

bergpont@planet.nl

PARTNER

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

VOORV

VOORNAAM Patrick

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marguerite

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Roderik

020-428 87 77

STAAKCODE 1B611

ACHTERNAAM

Berghauser Pont

ADRES

Widmaierstrasse 131

POSTCODE

D-70567

E-MAIL

rjbpont@hotmail.com

PARTNER

J. Georg

VOORNAAM Juliane

E-MAIL

STAAKCODE 1B611 A

ACHTERNAAM

Berghauser Pont

VOORV

VOORNAAM Juliane

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 1B6111

ACHTERNAAM

Berghauser Pont

VOORV

VOORNAAM Henry

ADRES

POSTCODE

D-70567

Widmaierstrasse 131

PLAATS

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B612

ACHTERNAAM

Berghauser Pont

ADRES

Amsteldijk 79

POSTCODE

1074 JA

E-MAIL

jeroenpont@hotmail.com

PARTNER

STAAKCODE 1B612 A

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B6121

ACHTERNAAM

Berghauser Pont

ADRES

POSTCODE

1074 JA

E-MAIL

11-1-2017

Amsteldijk 79

PARTNER

Stuttgart

Stuttgart

LAND

LAND

Duitsland

Duitsland

TELEFOON

+49-201 102 89 8

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Jeroen

LAND

TELEFOON

D. Niessink

VOORNAAM Danielle

E-MAIL

Niessink

VOORV

VOORNAAM Danielle

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Jurre

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

PLAATS

Amsterdam

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

0624 110 773

Pagina 16 van 61


STAAKCODE 1B6122

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

Amsteldijk 79

Berghauser Pont PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 1B613

ACHTERNAAM

Berghauser Pont

ADRES

Blasiusstraat 108 h

POSTCODE

1091 CX

E-MAIL

mauritspont@hotmail.com

PARTNER

PLAATS

Amsterdam

VOORV

VOORNAAM Milou

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Maurits

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Jaap

0641 054 322

STAAKCODE 1B62

ACHTERNAAM

Mulders

ADRES

Hinderdam 20

POSTCODE

1394 JB

E-MAIL

jaapmulders@planet.nl

PARTNER

H. Baljon

VOORNAAM Hansje

E-MAIL

STAAKCODE 1B621 S

ACHTERNAAM

Strengholt

VOORV

VOORNAAM Mijntje

ADRES

Lijnbaansgracht 290-2

POSTCODE

1017 RM

LAND

TELEFOON

E-MAIL

mijntje@mijntjestrengholt.nl

PARTNER

Krijnen

VOORNAAM Matthijs

E-MAIL

STAAKCODE 1B622

ACHTERNAAM

Mulders

VOORV

VOORNAAM Koosje

ADRES

1e van der Helststraat 78

POSTCODE

1072 MZ

LAND

TELEFOON

E-MAIL

koosjem@hotmail.com

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Sietske

LAND

TELEFOON

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Nederhorst den B LAND

Amsterdam

Amsterdam

TELEFOON

0294 25 44 66

020-470 71 77

STAAKCODE 1B63

ACHTERNAAM

Ebus-Mulders

ADRES

Utrechtseweg 444

POSTCODE

6865 CP

E-MAIL

ebus@planet.nl

PARTNER

A. Ebus

VOORNAAM Ad

E-MAIL

STAAKCODE 1B63 A

ACHTERNAAM

Ebus

VOORV

VOORNAAM Ad

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 1B631

ACHTERNAAM

Ebus

VOORV

VOORNAAM Martien

ADRES

3e Weteringsdwarsstraat 14e

POSTCODE

1017 TC

LAND

TELEFOON

E-MAIL

martienebus@hotmail.com

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

11-1-2017

PLAATS

Doorwerth

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

026-361 44 34

0619 432 838

Pagina 17 van 61


STAAKCODE 1B64

ACHTERNAAM

Mulders

ADRES

Banstraat 52

POSTCODE

1071 KB

E-MAIL

titia@euronet.nl

PARTNER

STAAKCODE 1B641

ACHTERNAAM

Jongepier

ADRES

Banstraat 52

POSTCODE

1071 KB

E-MAIL

klaartje@euronet.nl

PARTNER

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

VOORV

VOORNAAM Titia

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Klaartje

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Hansje

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Geert

LAND

TELEFOON

020-676 26 76

020-676 26 76

STAAKCODE 1B82 A

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 2T11

ACHTERNAAM

Goossens

ADRES

POSTCODE

6602 TH

E-MAIL

PARTNER

E. Rombouts

VOORNAAM Elisabeth

E-MAIL

STAAKCODE 2T12

ACHTERNAAM

Goossens

VOORV

VOORNAAM Hans

ADRES

POSTCODE

3707 AD

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

M. Rombouts

VOORNAAM Monique

E-MAIL

STAAKCODE 2T13

ACHTERNAAM

Donders-Goossens

VOORV

VOORNAAM Bine

ADRES

Nadorstweg 17

POSTCODE

4333 AK

LAND

TELEFOON

E-MAIL

dogo1936@hetnet.nl

PARTNER

E. Donders

VOORNAAM Ernst

E-MAIL

STAAKCODE 2T131

ACHTERNAAM

Donders

VOORV

VOORNAAM Marco

ADRES

POSTCODE

4333 BR

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Edwin

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Saskia

E-MAIL

Aalsburg 12-68

Bergweg 82

Gen. Eisenhowerlaan 20

Mulders-Baljon PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 2T132

ACHTERNAAM

Donders

ADRES

Waaigat 7

POSTCODE

1018 AR

E-MAIL

edwindonders@yahoo.com

PARTNER

S.Meijer

11-1-2017

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Wijchen

Zeist

Middelburg

Middelburg

Amsterdam

024-645 17 63

030-692 57 95

0118-62 56 68

0118-681224

020-6864497

Pagina 18 van 61


STAAKCODE 2T1321

ACHTERNAAM

Donders

ADRES

POSTCODE

1018 AR

Waaigat 7

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 2T1322

ACHTERNAAM

Donders

ADRES

POSTCODE

1018 AR

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 2T14

ACHTERNAAM

Goossens

ADRES

POSTCODE

6904 PT

Triangel 2

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 2T15

ACHTERNAAM

Goossens

ADRES

POSTCODE

2596 RG

van Wouwstraat 12

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C11

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Oude Delft 28

POSTCODE

2611 CC

E-MAIL

frankvroom@ziggo.nl

PARTNER

STAAKCODE 3C12

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

4530 AG

Postbus 251

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

Zevenaar

Den Haag

Delft

Terneuzen

VOORV

VOORNAAM Yinne

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Kesse

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Trix

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Els

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Frank

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Johanna-Maria

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Loucke

020-6864497

020-6864497

0316-33 01 51

070-324 86 07

015-212 39 94

0651 221 643

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C13

ACHTERNAAM

Koster-Vroom

ADRES

Papaverlaan 3

POSTCODE

B-2470

E-MAIL

louisemariavroom@gmail.com

PARTNER

Louis Koster +

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 3C131

ACHTERNAAM

Soekarman-Koster

VOORV

VOORNAAM Vanessa

ADRES

Zandvoorterweg 5a

POSTCODE

2111 GN

LAND

TELEFOON

E-MAIL

vanessa@soekarman.com

PARTNER

H.W. Sockarman

VOORNAAM Hans Willem

E-MAIL

11-1-2017

PLAATS

PLAATS

Retie

Aerdenhout

LAND

België

TELEFOON

0032-1-4374025

Pagina 19 van 61


STAAKCODE 3C1311

ACHTERNAAM

Soekarman

ADRES

POSTCODE

2111 GN

Zandvoorterweg 5a

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C1312

ACHTERNAAM

Soekarman

ADRES

POSTCODE

2111 GN

Zandvoorterweg 5a

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C132

ACHTERNAAM

Koster

ADRES

POSTCODE

1024 ME

Zuidrzeepark 1

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C133

ACHTERNAAM

Koster

ADRES

Hasebroekstraat 41- I

POSTCODE

1053 CM

E-MAIL

hortensekoster@hotmail.com

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Aerdenhout

Aerdenhout

Amsterdam

Amsterdam

VOORV

VOORNAAM Livia

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Yort

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Madelon

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Hortense

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Paul

LAND

TELEFOON

0614 675 906

STAAKCODE 3C14

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Boerhaavestraat 30

POSTCODE

5017 HE

E-MAIL

pwmvroom@hetnet.nl

PARTNER

M. Post

VOORNAAM Marja

E-MAIL

STAAKCODE 3C141

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Laurens

ADRES

POSTCODE

5017 HE

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Casper

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marc

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Boerhaavestraat 30

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C142

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

5017 HE

Boerhaavestraat 30

PLAATS

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C151

ACHTERNAAM

Tissot van Patot

ADRES

POSTCODE

1054 VK

E-MAIL

11-1-2017

Staringplein 6a

PARTNER

PLAATS

Tilburg

Tilburg

Tilburg

Amsterdam

0614 487 756

Pagina 20 van 61


STAAKCODE 3C152

ACHTERNAAM

Tissot van Patot

ADRES

POSTCODE

1057 RG

Van Spilbergensstraat 14-11

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C16

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Voetiusstraat 2d

POSTCODE

3512 JM

E-MAIL

hansvroom@planet.nl

PARTNER

PLAATS

PLAATS

STAAKCODE 3C2 W

ACHTERNAAM

Vroom-van Oppen

ADRES

POSTCODE

6211 JM

Molenhof St. Pieterstraat 23

PLAATS

Amsterdam

Utrecht

Maastricht

VOORV

VOORNAAM Nicolas

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Hans

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Maud

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Casper

LAND

TELEFOON

030-229 23 32

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C21

ACHTERNAAM

Vroom Adzn.

ADRES

POSTCODE

5051 PT

E-MAIL

PARTNER

M. Maes

VOORNAAM Marphy

E-MAIL

STAAKCODE 3C211

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Meike

ADRES

Tabaksvest 28

POSTCODE

B-2000

LAND

TELEFOON

E-MAIL

meike@guppiesworld.net

PARTNER

E. van Dalsum

VOORNAAM Eric

E-MAIL

STAAKCODE 3C2111

ACHTERNAAM

Dalsum

VOORV

VOORNAAM Eric

ADRES

POSTCODE

B-2000

Abcovenseweg 25 A

Tabaksvest 28

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C2112

ACHTERNAAM

Dalsum

ADRES

POSTCODE

B-2000

Tabaksvest 28

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C2113

ACHTERNAAM

Dalsum

ADRES

POSTCODE

B-2000

E-MAIL

11-1-2017

Tabaksvest 28

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Goirle

Antwerpen

Antwerpen

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV PLAATS

Antwerpen

Antwerpen

van

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL van

+32-32 34 2328

+32-32 34 2328

VOORNAAM Michiel

LAND

VOORV PLAATS

van

013-534 13 00

+32-32 34 2328

VOORNAAM Dennis

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

+32-32 34 2328

Pagina 21 van 61


STAAKCODE 3C22

ACHTERNAAM

Raupp-Vroom

ADRES

Zilvermeeuwlaan 9

POSTCODE

5613 CK

E-MAIL

jjraupp@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 3C22 A

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C221

ACHTERNAAM

Raupp

ADRES

POSTCODE

5613 CK

Zilvermeeuwlaan 9

VOORV

VOORNAAM Joan

LAND

TELEFOON

J. Raupp

VOORNAAM Johan

E-MAIL

Raupp

VOORV

VOORNAAM Johan

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Sigrid

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marit

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Gudrun

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Ragild

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Judith

PARTNER

STAAKCODE 3C222

ACHTERNAAM

Raupp

ADRES

POSTCODE

5613 CK

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C223

ACHTERNAAM

Raupp

ADRES

POSTCODE

5613 CK

Zilvermeeuwlaan 9

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C224

ACHTERNAAM

Raupp

ADRES

POSTCODE

5613 CK

Zilvermeeuwlaan 9

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C23

ACHTERNAAM

Vroom Adz.

ADRES

POSTCODE

14800

Cortijo el Caracol, Carretera de

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C24

ACHTERNAAM

Andringa-Vroom

ADRES

Sluiskade Noordzijde 200

POSTCODE

7603 NX

E-MAIL

g.m.an3inga-vroom@planet.nl

PARTNER

C.P.F. Andringa

11-1-2017

Eindhoven

PLAATS

E-MAIL

Zilvermeeuwlaan 9

PLAATS

PLAATS

Eindhoven

Eindhoven

Eindhoven

Eindhoven

Orgiva

Almelo

LAND

Spanje

040-244 81 71

040-244 81 71

040-244 81 71

040-244 81 71

040-244 81 71

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Graziella Maria

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Emile

E-MAIL

0546-86 07 00

Pagina 22 van 61


STAAKCODE 3C25

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Berend

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

E. Berckers

VOORNAAM Els

E-MAIL

STAAKCODE 3C251

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Jessie

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 3C252

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Fabian

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 3C253

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Mathe

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 3C254

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Rosa

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 3C255

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Sebastiรกn

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 3C26

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Mieka

ADRES

Molenstraat 13

POSTCODE

3512 CL

LAND

TELEFOON

E-MAIL

vvvroom@xs4all.nl

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Rob

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Hetty

E-MAIL

Vroom PLAATS

PLAATS

Vroom PLAATS

Vroom PLAATS

Vroom PLAATS

Vroom PLAATS

PLAATS

STAAKCODE 3C31

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Bosweg 12

POSTCODE

2202 NV

E-MAIL

r.m.vroom@hetnet.nl

PARTNER

H. van Hardeveld

11-1-2017

PLAATS

Utrecht

Noordwijk

030-231 02 27

Pagina 23 van 61


STAAKCODE 3C311

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

Maasstraat

Vroom PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C312

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

2202 NV

Bosweg 12

PLAATS

Amsterdam

Noordwijk

VOORV

VOORNAAM Pieter

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Paulien

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Frances

LAND

TELEFOON

01719-18561

01719-18561

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C32

ACHTERNAAM

Mulder-Vroom

ADRES

POSTCODE

7004 JE

E-MAIL

PARTNER

B. Mulder

VOORNAAM Berend

E-MAIL

STAAKCODE 3C321

ACHTERNAAM

Mulder

VOORV

VOORNAAM Willem

ADRES

POSTCODE

7004 JE

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Maud

Stadsheidelaan 14

Stadsheidelaan 14

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C33

ACHTERNAAM

Schippers-Vroom

ADRES

De Elzenhof Vroonland 11

POSTCODE

3271 VK

E-MAIL

mschippersvroom@hotmail.com PARTNER

VOORV

VOORNAAM Wim

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Emilie

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Willemijn

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C331

ACHTERNAAM

Schippers

ADRES

Meindert Hobbemalaan 9

POSTCODE

3062 SK

E-MAIL

emilieschippers@hotmail.com

PARTNER

E-MAIL

11-1-2017

willemijnschippers@gmail.com

PARTNER

0186-60 13 67

Schippers

POSTCODE

POSTCODE

TELEFOON E-MAIL

ADRES

ADRES

Mijnsheerenland LAND VOORNAAM Wim

ACHTERNAAM

ACHTERNAAM

Doetichem

0315-298184

W. Schippers

STAAKCODE 3C33 A

STAAKCODE 3C332

PLAATS

Doetichem

PLAATS

PLAATS

Schippers PLAATS

Rotterdam

0650 862 467

Pagina 24 van 61


STAAKCODE 3C333

ACHTERNAAM

Schippers

ADRES

Vroonland 11

POSTCODE

3271 VK

E-MAIL

alexandraschippers88@hotmail. PARTNER

VOORV PLAATS

VOORNAAM Alexandra

Mijnsheerenland LAND

TELEFOON

0186-60 13 67

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Teja

STAAKCODE 3C34

ACHTERNAAM

Müller-Vroom

ADRES

POSTCODE

CEP 25741- PLAATS

E-MAIL

PARTNER

P. Müller

VOORNAAM Peter

E-MAIL

STAAKCODE 3C341

ACHTERNAAM

Müller

VOORV

VOORNAAM Guido

ADRES

C.P. 92294 Itaipava

POSTCODE

CEP 25741- PLAATS

E-MAIL

muller@compuland.com.br

PARTNER

C.P. 92294 Itaipava

Petrópolis-RJ

Petrópolis-RJ

LAND

LAND

Brazilie

Brazilie

TELEFOON

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Franca

LAND

TELEFOON

STAAKCODE 3C41

ACHTERNAAM

Wieringen-Vroom

ADRES

POSTCODE

1076 CZ

E-MAIL

PARTNER

C. van Wieringen

VOORNAAM Cor

E-MAIL

STAAKCODE 3C411

ACHTERNAAM

Wieringen

VOORV

VOORNAAM Laura

ADRES

POSTCODE

1076 CZ

Jachthavenweg 8a

Jachthavenweg 8a

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C42

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

5051 PT

p/a Adcovenseweg 25a

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

Goirle

van

020-662 80 89

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Petra

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Renee

LAND

TELEFOON

020-662 80 89

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C43

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

1507 WS

E-MAIL

PARTNER

J. de Kruyf

VOORNAAM Jan

E-MAIL

STAAKCODE 3C431

ACHTERNAAM

Kruyf

VOORV

VOORNAAM Anke

ADRES

POSTCODE

1507 WS

E-MAIL

11-1-2017

Boorsmastraat 20a

Boorsmastraat 20a

PARTNER

PLAATS

PLAATS

Zaandam

Zaandam

de

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

075-670 69 87

075-670 69 87

Pagina 25 van 61


STAAKCODE 3C432

ACHTERNAAM

Kruyf

ADRES

POSTCODE

1507 WS

Boorsmastraat 20a

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C433

ACHTERNAAM

Kruyf

ADRES

POSTCODE

1507 WS

Boorsmastraat 20a

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C51

ACHTERNAAM

Kempen

ADRES

Van Soutelandelaan 38

POSTCODE

2597 EZ

E-MAIL

jan@vkempen.eu

PARTNER

STAAKCODE 3C511 ADRES

VOORV PLAATS

Zaandam

Zaandam

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL de

VOORNAAM Erik

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

van

VOORNAAM Jan

LAND

TELEFOON

070-517 75 70

O.G.T.M.Dobbelmann

VOORNAAM Odette

E-MAIL

odette@vkempe n.eu

ACHTERNAAM

André de la Porte-van K

VOORV

VOORNAAM Anouk

POSTCODE

2271 BA

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

J. André de la Porte

VOORNAAM Johan

E-MAIL

STAAKCODE 3C5111

ACHTERNAAM

André de la Porte

VOORV

VOORNAAM

ADRES

POSTCODE

2271 BA

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Parkweg 209

Parkweg 209

PLAATS

VOORNAAM Marjan

LAND

VOORV PLAATS

de

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C5112

ACHTERNAAM

André de la Porte

ADRES

POSTCODE

2271 BA

Parkweg 209

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C5113

ACHTERNAAM

André de la Porte

ADRES

POSTCODE

2271 BA

Parkweg 209

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C512

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

11-1-2017

PLAATS

Den Haag

Voorburg

Voorburg

Voorburg

Voorburg

VOORV

Kempen PLAATS

Amsterdam

van

070-369 33 13

VOORNAAM Jeroen

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Pagina 26 van 61


STAAKCODE 3C5121

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C52

ACHTERNAAM

Kempen

ADRES

POSTCODE

1071 KJ

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C521 ADRES

Het Wijd 5

E-MAIL

matthijsvankempen@gmail.com PARTNER

Jacob Obrechtstraat 67

PLAATS

VOORNAAM

E-MAIL van

VOORNAAM Caf

R. Smits

VOORNAAM René

E-MAIL

ACHTERNAAM

Kempen

VOORV

VOORNAAM Matthijs

POSTCODE

8939 BG M. de Boer

VOORNAAM Mirjam

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Nikki Hannah

POSTCODE

8939 BG

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C5212

ACHTERNAAM

Kempen

ADRES

POSTCODE

8939 BG

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C522

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C5221

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C5222

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

van

020-616 14 61

TELEFOON

ADRES

PLAATS

Amsterdam

LAND

Kempen

11-1-2017

TELEFOON

TELEFOON

ACHTERNAAM

Het Wijd 5

VOORNAAM

LAND

VOORV PLAATS

van

LAND

STAAKCODE 3C5211 Het Wijd 5

VOORV

Kempen

PLAATS

PLAATS

Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Benjaming Mathij

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

Kempen PLAATS

PLAATS

PLAATS

VOORNAAM Sander TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL van

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL van

020-616 14 61

VOORNAAM Laurens Casper

LAND

VOORV

Kempen

van

LAND

VOORV

Kempen

van

06-17550130

VOORNAAM Casper

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Pagina 27 van 61


STAAKCODE 3C53

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C531

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C54

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C55

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

R. Nitschmann

VOORNAAM Rita

E-MAIL

STAAKCODE 3C551

ACHTERNAAM

Kempen

VOORV

van

VOORNAAM Hugo

ADRES

POSTCODE

LAND

Frankrijk

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C552

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C553

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 3C6

ACHTERNAAM

Schrieck-Vroom

ADRES

POSTCODE

2111 CC

E-MAIL

11-1-2017

p/a Burg. Den Texlaan 43

PARTNER

VOORV

VOORNAAM Kiek

LAND

TELEFOON

G. Manges

VOORNAAM Gerry

E-MAIL

Manges

VOORV

VOORNAAM Kirsten

Manges-van Kempen PLAATS

PLAATS

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

Kempen PLAATS

Kempen PLAATS

PLAATS

van

van

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

van

VOORNAAM Maarten

LAND

Frankrijk

TELEFOON

VOORNAAM Kempen PLAATS

E-MAIL

VOORV

van

VOORNAAM Tom

LAND

Frankrijk

TELEFOON

VOORNAAM Kempen PLAATS

E-MAIL

VOORV

van

VOORNAAM Sabine

LAND

Frankrijk

TELEFOON

VOORNAAM

PLAATS

VOORV Aerdenhout

VOORNAAM Dick

E-MAIL van der

VOORNAAM Cisca

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Pagina 28 van 61


STAAKCODE 3C61

ACHTERNAAM

Bergmans-Auping

VOORV

VOORNAAM Saskia

ADRES

Emmastraat 32 B

POSTCODE

1075 HV

LAND

TELEFOON

E-MAIL

saskiabergmans@upcmail.nl

PARTNER

R.M. Bergmans

VOORNAAM Rob

E-MAIL

STAAKCODE 3C611

ACHTERNAAM

Bergmans

VOORV

VOORNAAM Emilia

ADRES

Emmastraat 32 B

POSTCODE

1075 HV

LAND

TELEFOON

E-MAIL

efbergmans@hotmail.com

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 3C62

ACHTERNAAM

Schrieck

ADRES

Burg. Den Texlaan 43

POSTCODE

2111 CC

E-MAIL

glm@vanderschrieck.nl

PARTNER

STAAKCODE 3C621 ADRES E-MAIL

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

VOORV

TELEFOON

J. van Wulfften Palthe

VOORNAAM Judith

E-MAIL

ACHTERNAAM

Schrieck

VOORV

VOORNAAM Jeroen

Terweeweg 54a

POSTCODE

2341 CS

jeroen@vanderSchrieck.nl

PARTNER ACHTERNAAM

Schrieck

ADRES

Willem de Zwijgerlaan 40-I

POSTCODE

1056 JS

E-MAIL

maarten@vanderSchrieck.nl

PARTNER

STAAKCODE 3C623

ACHTERNAAM

Schrieck

ADRES

Dirk van Hasseltssteeg 49

POSTCODE

1012 NE

E-MAIL

florentine@vanderSchrieck.nl

PARTNER

STAAKCODE 4J

ACHTERNAAM

Myca B.V.

ADRES

POSTCODE

7558 DK

p/a Klaas de Rookstraat 60

PLAATS

Aerdenhout

Oegstgeest

PLAATS

Amsterdam

PLAATS

Amsterdam

Hengelo

PARTNER

STAAKCODE 4J11

ACHTERNAAM

Rouppe van der Voort-

ADRES

POSTCODE

4835 GT

PARTNER

H. Rouppe van der Voor

11-1-2017

Jacq. De Grezlaan 26

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

PLAATS

Breda

van der

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL van der

023-524 45 24

VOORNAAM Maarten

LAND

VOORV PLAATS

van der

LAND

VOORV

E-MAIL

E-MAIL

VOORNAAM Bart

LAND

STAAKCODE 3C622

PLAATS

van der

020-659 69 77

023-524 45 24

VOORNAAM Florentine

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Ineke

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Herman

E-MAIL

076-565 01 80

Pagina 29 van 61


STAAKCODE 4J111

ACHTERNAAM

Rouppe van der Voort

ADRES

POSTCODE

6703 BR

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J1111

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J1112

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J1113

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J112

ACHTERNAAM

Geeraerdts-Rouppe van

ADRES

POSTCODE

6581 HP

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J1121

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J1122

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J113

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

11-1-2017

Generaal Foulkesweg 20

Zwerfkei 18

VOORV

VOORNAAM Jeroen

LAND

TELEFOON

A. Schipper

VOORNAAM Annechien

E-MAIL

Rouppe van der Voort

VOORV

VOORNAAM Rijk

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Wester

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Sietske

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Charlotte

LAND

TELEFOON

L. Geeraerdts

VOORNAAM Leo

E-MAIL

Geeraerdts

VOORV

VOORNAAM Anna

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Louise

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Luc

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Anne-Miek

E-MAIL

PLAATS

Wageningen

PLAATS

Rouppe van der Voort PLAATS

Rouppe van der Voort PLAATS

PLAATS

PLAATS

Geeraerdts PLAATS

Rouppe van der Voort PLAATS

Malden

Pagina 30 van 61


STAAKCODE 4J1131

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Olivie

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 4J1132

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Sam

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 4J12

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Beatrijs

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

V. Brenninkmeyer

VOORNAAM Vincent

E-MAIL

STAAKCODE 4J13

ACHTERNAAM

Rooij

VOORV

VOORNAAM Dirk Jan

ADRES

Prinses Margrietlaan 5

POSTCODE

6571 AE

E-MAIL

adjderooy@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 4J13 A ADRES E-MAIL

Rouppe van der Voort PLAATS

Rouppe van der Voort PLAATS

Brenninkmeyer-de Rooi PLAATS

LAND

TELEFOON

A.Sträter

VOORNAAM Annelies

E-MAIL

ACHTERNAAM

Rooij-Sträter

VOORV

VOORNAAM Annelies

Prinses Margrietlaan 5

POSTCODE

6571 AE

famderooij@wish.nl

PARTNER

STAAKCODE 4J131

ACHTERNAAM

Rooij

ADRES

Linnaeusparkweg 18 hs

POSTCODE

1098 EB

E-MAIL

mderooij@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 4J1311 ADRES

Linnaeusparkweg 18 hs

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Mathijs

VOORNAAM Jolanda

E-MAIL

ACHTERNAAM

Rooij

VOORV

VOORNAAM Sophie

POSTCODE

1098 EB

ACHTERNAAM

Rooij

ADRES

POSTCODE

1098 EB

PARTNER

PLAATS

de

024-684 25 47

J. Rooding

STAAKCODE 4J1312

11-1-2017

Berg en Dal

de

024-322 92 46

TELEFOON

PARTNER

E-MAIL

PLAATS

Berg en Dal

LAND

E-MAIL

Linnaeusparkweg 18 hs

PLAATS

de

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

de

020-692 77 14

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Emily

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Pagina 31 van 61


STAAKCODE 4J132

ACHTERNAAM

Rooij

ADRES

Valeriusstraat 253 hs

POSTCODE

1075 GB

E-MAIL

dpjrooi@xs4all.nl

PARTNER

STAAKCODE 4J1321 ADRES

Valeriusstraat 253 hs

VOORNAAM Daan TELEFOON

H. Stork

VOORNAAM Hester

E-MAIL

ACHTERNAAM

Rooij

VOORV

VOORNAAM Sarah

POSTCODE

1075 GB

PARTNER

STAAKCODE 4J1322

ACHTERNAAM

Rooij

ADRES

POSTCODE

1075 GB

PLAATS

de

LAND

E-MAIL

Valeriusstraat 253 hs

VOORV

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV PLAATS

Amsterdam

de

de

020-639 30 79

VOORNAAM Lisa

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J133

ACHTERNAAM

Rooij

ADRES

POSTCODE

414 76

E-MAIL

PARTNER

K. Lundmark

VOORNAAM Kristina

E-MAIL

STAAKCODE 4J1331

ACHTERNAAM

Rooij

VOORV

VOORNAAM Anton

ADRES

POSTCODE

414 76

Kungsladugardsgatan 87

Kungsladugardsgatan 87

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J1332

ACHTERNAAM

Rooij

ADRES

POSTCODE

414 76

Kungsladugardsgatan 87

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J134

ACHTERNAAM

Rooij

ADRES

Walenburgerweg 45a

POSTCODE

3039 AC

E-MAIL

amderooij@yahoo.com

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Linden-de Rooij

ADRES

POSTCODE

1412 GX

PARTNER

H. van der Linden

11-1-2017

VOORNAAM Olivier

LAND

Zweden

TELEFOON

Gรถtenburg

PLAATS

Rotterdam

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL de

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL de

VOORNAAM Annetje

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL van der

+46317111077

VOORNAAM Emil

LAND

VOORV Naarden

de

LAND

VOORV

ACHTERNAAM

E-MAIL

Gรถtenburg

de

VOORV

STAAKCODE 4J14 Lambertus Hortensiuslaan 78a

Gรถtenburg

VOORV

0641 326 846

VOORNAAM Monique

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Hugo

E-MAIL

035-695 25 24

Pagina 32 van 61


STAAKCODE 4J21

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

Groot Ypelaardreef 58

POSTCODE

4834 HD

E-MAIL

c.en.a@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 4J211

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

POSTCODE

4834 HD

Groot Ypelaardreef 58

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J212

ACHTERNAAM

Comte-Riemslag

ADRES

POSTCODE

4834 HD

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J2121

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J22

ACHTERNAAM

Beelen-Riemslag

ADRES

POSTCODE

5246 CA

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J221 ADRES

Groot Ypelaardreef 58

Hendrik Wiegersmalaan 45

Hendrik Wiegersmalaan 45

PLAATS

Breda

Breda

VOORV

VOORNAAM Cees

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Joost

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

le

076-561 33 58

VOORNAAM Marije

LAND

TELEFOON

G. le Comte

VOORNAAM George

E-MAIL

Comte

VOORV

VOORNAAM Anna Louise

Breda

PLAATS

le

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marianne

LAND

TELEFOON

F. Beelen

VOORNAAM Frits

E-MAIL

ACHTERNAAM

Beelen

VOORV

VOORNAAM Rainier

POSTCODE

5246 CA

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Annette

LAND

TELEFOON

PLAATS

PLAATS

Rosmalen

Rosmalen

073-641 45 32

073-641 45 32

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J222

ACHTERNAAM

Zuidland-Beelen

ADRES

POSTCODE

5246 CA

E-MAIL

PARTNER

G. Zuidland

VOORNAAM Garry

E-MAIL

STAAKCODE 4J2221

ACHTERNAAM

Zuidland

VOORV

VOORNAAM Sam

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

11-1-2017

Hendrik Wiegersmalaan 45

PLAATS

PLAATS

Rosmalen

073-641 45 32

Pagina 33 van 61


STAAKCODE 4J2222

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J223

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J23

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

POSTCODE

9422 VD

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J231 ADRES

Eekhoutswijk 2

Moeraslanden 6

VOORV

VOORNAAM Job

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Charlotte

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Michiel

LAND

TELEFOON

L. van Dijk

VOORNAAM Leny

E-MAIL

ACHTERNAAM

Riemslag

VOORV

VOORNAAM Winneke

POSTCODE

8332 KW

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Adriaan

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Karel

LAND

TELEFOON

Zuidland PLAATS

Beelen PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J232

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

POSTCODE

9422 VD

Eekhoutswijk 2

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Smilde

Steenwijk

Smilde

0592-41 22 00

0521-52 23 08

0592-41 22 00

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J24

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

Klaas de Rookstraat 60

POSTCODE

7558 DK

E-MAIL

riems232@planet.nl

PARTNER

T. Thijssen

VOORNAAM Thera

E-MAIL

STAAKCODE 4J24 A

ACHTERNAAM

Riemslag-Thijssen

VOORV

VOORNAAM Thera

ADRES

Klaas de Rookstraat 60

POSTCODE

7558 DK

LAND

TELEFOON

E-MAIL

therariemslag@gmail.com

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Caroline

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 4J241

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

Franciscus van Assisielaan 109

POSTCODE

1185 CH

E-MAIL

caroline_riemslag@yahoo.com

PARTNER

11-1-2017

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Hengelo

Hengelo

Amstelveen

074-278 19 50

0624 505 217

Pagina 34 van 61


STAAKCODE 4J2411

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

POSTCODE

1019 WC

Stuurmankade 226

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J242

ACHTERNAAM

Riemslag-Heeringa

ADRES

POSTCODE

2012 SM

Anna van Burenlaan 46

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J25

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

Lugar Pomba Caixa Postal 5578

POSTCODE

P-7630-568 PLAATS

E-MAIL

w.riemslag@montedocasarao.co PARTNER

Amsterdam

Amstelveen

Sรฃo Teotรณnio

VOORV

VOORNAAM India

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Myrna

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Wynand

LAND

Portugal

TELEFOON

0645 636 668

036-537 58 87

N. Schimmer

VOORNAAM Nel

E-MAIL

Riemslag

VOORV

VOORNAAM Bas

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Mark

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Bob

STAAKCODE 4J251

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J252

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J253

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

Scarlattistraat 12

POSTCODE

2901 KH

E-MAIL

riemslag@gmail.com

PARTNER

D. Helsloot

VOORNAAM Digna Ciska

E-MAIL

STAAKCODE 4J26

ACHTERNAAM

Riemslag

VOORV

VOORNAAM Frans

ADRES

Fontein Verschuirlaan 10

POSTCODE

1852 CL

LAND

TELEFOON

072-533 09 41

E-MAIL

(Geke: info@instituutamsterdam PARTNER

VOORNAAM Geke

E-MAIL

info@instituutam sterdam.nl

11-1-2017

PLAATS

Riemslag PLAATS

PLAATS

PLAATS

G. van der Bijl

Capelle aan den Ij LAND

Heiloo

036-537 58 87

036-537 58 87

TELEFOON d.c.helsloot@gm ail.com

Pagina 35 van 61


STAAKCODE 4J261

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

VOORV

Bres-Riemslag PLAATS

de

VOORNAAM Eva

LAND

TELEFOON

072-533 09 41

PARTNER

? De Bres

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 4J262

ACHTERNAAM

Riemslag

VOORV

VOORNAAM Sjors

ADRES

POSTCODE

1852 CL

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Martien

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Joseph

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Henry

LAND

TELEFOON

eva.riemslag@quintel.nl

Fontein Verschuirlaan 10

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J263

ACHTERNAAM

Riemslag

ADRES

POSTCODE

1852 CL

Fontein Verschuirlaan 10

PLAATS

PLAATS

Heiloo

Heiloo

072-533 09 41

072-533 09 41

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J31

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J32

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

V. Mayhood

VOORNAAM Valery

E-MAIL

STAAKCODE 4J321

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Peter Anton

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 4J322

ACHTERNAAM

VOORV

VOORNAAM Dayna

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 4J33

ACHTERNAAM

Seaward-Vroom

VOORV

VOORNAAM Maaike

ADRES

POSTCODE

T3E2 X8

PARTNER

T. Seaward

E-MAIL

11-1-2017

2224-35 Str. S.W.

Vroom PLAATS

Vroom PLAATS

PLAATS

Vroom PLAATS

PLAATS

Calgary (Alberta) LAND

Canada

VOORNAAM Terry

TELEFOON E-MAIL

Pagina 36 van 61


STAAKCODE 4J331

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J3311

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J3312

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J332

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J333

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J3331

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J334

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J335

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

11-1-2017

Seaward PLAATS

Seaward PLAATS

Seaward PLAATS

Seaward PLAATS

Seaward PLAATS

Seaward PLAATS

Seaward PLAATS

Seaward PLAATS

VOORV

VOORNAAM Maaike

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Beckam

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Keanan

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Nathan

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Megan

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Helaina

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Cyrill

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Mathew

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Pagina 37 van 61


STAAKCODE 4J34

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J341

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J342

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J343

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J35

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J351

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J352

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J36

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

11-1-2017

VOORV

VOORNAAM Dinah

LAND

TELEFOON

J. Lutze

VOORNAAM Jim

E-MAIL

Lutze

VOORV

VOORNAAM Mara

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Dylan

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Jodi

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Mathew

LAND

TELEFOON

S. Pilling

VOORNAAM Shirley

E-MAIL

Vroom

VOORV

VOORNAAM Lisa

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Christopher

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marc

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Lutze-Vroom PLAATS

PLAATS

Lutze PLAATS

Lutze PLAATS

Vroom PLAATS

PLAATS

Vroom PLAATS

Vroom PLAATS

Hilversum

Pagina 38 van 61


STAAKCODE 4J432 P

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J61

ACHTERNAAM

Montier-Vroom

ADRES

15 Argyll Road

POSTCODE

W8 7DA

E-MAIL

montierann@hotmail.com

PARTNER

D. Montier

VOORNAAM Dominique

E-MAIL

STAAKCODE 4J611

ACHTERNAAM

Montier

VOORV

VOORNAAM Alexander

ADRES

POSTCODE

W8 7DA

15 Argyll Road

Helsloot PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J612

ACHTERNAAM

Montier

ADRES

POSTCODE

W8 7DA

15 Argyll Road

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J613

ACHTERNAAM

Montier

ADRES

POSTCODE

W8 7DA

15 Argyll Road

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J614

ACHTERNAAM

Montier

ADRES

POSTCODE

W8 7DA

15 Argyll Road

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J62

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J621

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

11-1-2017

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

London

London

London

London

London

VOORV

VOORNAAM Digna

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Ann

LAND

LAND

Engeland

Engeland

PLAATS

00442079377711

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Caroline

LAND

Engeland

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Emily

LAND

Engeland

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Charles

LAND

Engeland

VOORNAAM Ballegoijen de Jong-Vro

TELEFOON

VOORV

TELEFOON E-MAIL

van

VOORNAAM Patricia

LAND

TELEFOON

J. van Ballegoijen de Jon

VOORNAAM Joris

E-MAIL

Ballegoijen de Jong

VOORV

VOORNAAM Willemijn

PLAATS

van

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Pagina 39 van 61


STAAKCODE 4J622

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J623

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J624 A

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J625 A

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J63

ACHTERNAAM

Vroom Jr.

ADRES

POSTCODE

1018 DT

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 4J64

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H11

ACHTERNAAM

Schipstal-Vroom

ADRES

Herengracht 586k

POSTCODE

1017 CJ

E-MAIL

melanie@vanschipstal.nl

PARTNER

STAAKCODE 5H11 A ADRES E-MAIL

11-1-2017

Nieuwe Keizersgracht 52''

Herengracht 586k

VOORV

Ballegoijen de Jong PLAATS

PLAATS

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

PLAATS

PLAATS

VOORNAAM Bram TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

van

VOORNAAM Guusje

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

Ballegoijen de Jong

van

LAND

VOORV

Ballegoijen de Jong

VOORNAAM Daan

LAND

VOORV

Ballegoijen de Jong

van

van

VOORNAAM Jeroen

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Christopher

LAND

TELEFOON

G. Naber

VOORNAAM Gerda

E-MAIL

Vroom

VOORV

VOORNAAM Marc

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

PLAATS

Amsterdam

PLAATS

van

VOORNAAM Melanie

LAND

TELEFOON

A. van Schipstal

VOORNAAM André

E-MAIL

ACHTERNAAM

Schipstal

VOORV

VOORNAAM André

POSTCODE

1017 CJ

PARTNER

PLAATS

VOORV

020-622026072

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

van

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

020-422 36 24

020-422 36 24

Pagina 40 van 61


STAAKCODE 5H111

ACHTERNAAM

Schipstal

ADRES

van der Mondestraat 108

POSTCODE

3515 BL

E-MAIL

marisavanschipstal@yahoo.com PARTNER

J. van Herten

VOORNAAM Joost

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Boet

Herten

ADRES

POSTCODE

3515 BL

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H112

ACHTERNAAM

Schipstal

ADRES

Eerste helmersstraat 115 huis

POSTCODE

1054 DN

E-MAIL

anouk@vanschipstal.nl

PARTNER

STAAKCODE 5H1121 ADRES

Toldwarsstraat 10-II

PLAATS

Utrecht

Utrecht

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

van

VOORNAAM Anouk TELEFOON

T. Brahma

VOORNAAM Tarun

E-MAIL

ACHTERNAAM

Brahma

VOORV

VOORNAAM Yannick

POSTCODE

1054 KV

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Sophie

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Wijnanda

LAND

TELEFOON

PARTNER

STAAKCODE 5H1122

ACHTERNAAM

Brahma

ADRES

POSTCODE

1054 KV

PLAATS

van

030- 271 11 86

LAND

E-MAIL

Toldwarsstraat 10-II

VOORNAAM Marisa TELEFOON

ACHTERNAAM

PLAATS

van

LAND

STAAKCODE 5H1111 van der Mondestraat 108

VOORV

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

020-675 56 59

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H12

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Weerdestein 92

POSTCODE

1083 GG

E-MAIL

w.moerhuis@chello.nl

PARTNER

W. Moerhuis

VOORNAAM Willem

E-MAIL

STAAKCODE 5H12 A

ACHTERNAAM

Moerhuis

VOORV

VOORNAAM Willem

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 5H13

ACHTERNAAM

Witteveen-Vroom

VOORV

VOORNAAM Emilia

ADRES

Frans Halsdreef 18

POSTCODE

B-3090

E-MAIL

emfrlima@yahoo.com

PARTNER

W. Witteveen

11-1-2017

PLAATS

Amsterdam

PLAATS

PLAATS

Overijse

LAND

Belgie

VOORNAAM Wolter

TELEFOON

020-642 20 84

0032-2-687 97 30

E-MAIL

Pagina 41 van 61


STAAKCODE 5H131

ACHTERNAAM

Witteveen

ADRES

POSTCODE

6211 GX

Minckelersstraat 5

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H14

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Breitnerlaan 233

POSTCODE

2596 GZ

E-MAIL

oelm.vroom@minbuza.nl

PARTNER

PLAATS

PLAATS

Maastricht

's-Gravenhage

VOORV

VOORNAAM Jasper

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Ottilia

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Ferdinand

LAND

TELEFOON

STAAKCODE 5H15

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Smetanalaan 14

POSTCODE

3055 TM

E-MAIL

info@ferdinandvroom.nl

PARTNER

M. v.d. Veen

VOORNAAM Marieke

E-MAIL

STAAKCODE 5H151

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Anna

ADRES

POSTCODE

3055 TM

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Willem

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Antoinette

LAND

TELEFOON

Smetanalaan 14

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H16

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Elburgkade 76

POSTCODE

1324 HL

E-MAIL

willem@boardsports.nl

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Rotterdam

Rotterdam

Almere

010-214 27 10

036-534 25 55

STAAKCODE 5H2

ACHTERNAAM

Leinarts-Vroom

ADRES

Jan Muschlaan 199

POSTCODE

2597 TT

E-MAIL

Leinarts@planet.nl

PARTNER

(Mr. Pierre Leinarts)

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 5H21

ACHTERNAAM

Leinarts

VOORV

VOORNAAM Tineke

ADRES

POSTCODE

2596 TP

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Bernadette

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Van Zaeckstraat 1

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H22 W

ACHTERNAAM

Wittkampf-Leinarts

ADRES

POSTCODE

2871 GE

PARTNER

wed Bernadette Wittka

E-MAIL

11-1-2017

Buiten de Veste 8

PLAATS

's Gravenhage

's Gravenhage

Schoonhoven

070-324 93 11

070-345 10 52

Pagina 42 van 61


STAAKCODE 5H221

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H222

ACHTERNAAM

Witkampf

ADRES

POSTCODE

6541 PE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H2221

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H23

ACHTERNAAM

Leinarts

ADRES

POSTCODE

4532 LW

Eerste oude Hezellaan 186

Kamerlingh Onnesstraat 16

VOORV

VOORNAAM Bart

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Lisette

LAND

TELEFOON

J. van Beek

VOORNAAM Jac

E-MAIL

Beek (?)

VOORV

VOORNAAM Hugo

Witkampf PLAATS

PARTNER

STAAKCODE 5H231

ACHTERNAAM

Corbeij

ADRES

POSTCODE

4532 LW

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H232

ACHTERNAAM

Corbeij

ADRES

POSTCODE

4532 LW

Kamerlingh Onnesstraat 16

Nijmegen

PLAATS

E-MAIL

Kamerlingh Onnesstraat 16

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Terneuzen

Terneuzen

Terneuzen

van

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Matthia

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Merel

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Bibi

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Jan

LAND

TELEFOON

0115-61 91 03

0115-61 91 03

0115-61 91 03

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H24

ACHTERNAAM

Leinarts

ADRES

POSTCODE

2582 KW

E-MAIL

PARTNER

(Jose Plag)

VOORNAAM

E-MAIL

STAAKCODE 5H241

ACHTERNAAM

Leinarts

VOORV

VOORNAAM Joost

ADRES

POSTCODE

2565 GX

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

E-MAIL

11-1-2017

v. Weede v. Dijkveldstr 44

Hanenburglaan 100

PARTNER

PLAATS

PLAATS

's Gravenhage

's Gravenhage

070-355 19 76

070-355 19 76

Pagina 43 van 61


STAAKCODE 5H242

ACHTERNAAM

Leinarts

ADRES

POSTCODE

2582 KW

v. Weede v. Dijkveldstr 44

PLAATS

's Gravenhage

VOORV

VOORNAAM Marieke

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Veronique

LAND

TELEFOON

070-355 19 76

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H26

ACHTERNAAM

Kaan-Leinarts

ADRES

POSTCODE

2051 KN

E-MAIL

PARTNER

(R. Kaan)

VOORNAAM Rens

E-MAIL

STAAKCODE 5H261

ACHTERNAAM

Kaan

VOORV

VOORNAAM Wouter

ADRES

POSTCODE

2051 KN

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Noortje

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Saskia

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Odile

LAND

TELEFOON

Kennemerpark 112

Kennemerpark 112

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H262

ACHTERNAAM

Kaan

ADRES

POSTCODE

2051 KN

Kennemerpark 112

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H27

ACHTERNAAM

Leinarts

ADRES

POSTCODE

2597 TT

Jan Muschlaan 199

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Overveen

Overveen

Overveen

's Gravenhage

023-526 76 95

023-526 76 95

023-526 76 95

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H28

ACHTERNAAM

Rust-Leinarts

ADRES

POSTCODE

3136 AN

E-MAIL

PARTNER

R. Rust

VOORNAAM Robert

E-MAIL

STAAKCODE 5H281

ACHTERNAAM

Rust

VOORV

VOORNAAM Kiki

ADRES

POSTCODE

3136 AN

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Pepijn

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Regentesselaan 6

Regentesselaan 6

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H282

ACHTERNAAM

Rust

ADRES

POSTCODE

3136 AN

E-MAIL

11-1-2017

Regentesselaan 6

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Vlaardingen

Vlaardingen

Vlaardingen

010-474 43 97

010-474 43 97

010-474 43 97

Pagina 44 van 61


STAAKCODE 5H3

ACHTERNAAM

Scharff-Vroom (v.d. Wis

VOORV

VOORNAAM Vera

ADRES

POSTCODE

6522 AX

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

(F. Scharff)

VOORNAAM Frans

E-MAIL

STAAKCODE 5H31

ACHTERNAAM

Wissel

VOORV

VOORNAAM Dirk

ADRES

Bovenstraat 13

POSTCODE

6255 AT

E-MAIL

dirk@vanderwissel.nl

PARTNER

STAAKCODE 5H311 ADRES E-MAIL

Graadt van Roggenstraat 161

PLAATS

PLAATS

Nijmegen

van der

024-322 55 78

LAND

TELEFOON

M. Haffmans

VOORNAAM Marjolein

E-MAIL

ACHTERNAAM

Wissel

VOORV

VOORNAAM Franneke

Gerard Davidstraat 52

POSTCODE

5642 KL

franneke@gmail.com

PARTNER

STAAKCODE 5H312 ADRES E-MAIL

van der

0651 124 321

LAND

TELEFOON

H. van Zon

VOORNAAM Hein

E-MAIL

ACHTERNAAM

Wissel

VOORV

VOORNAAM Annelies

Griftkade 7

POSTCODE

3472 TX

annelies@kwikvormgeving.nl w

PARTNER

STAAKCODE 5H313

ACHTERNAAM

Wissel

ADRES

Plompetorengracht 24a

POSTCODE

3512 CD

E-MAIL

wienekew@gmail.com

PARTNER

PLAATS

Noorbeek

PLAATS

Eindhoven

Utrecht

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV PLAATS

Utrecht

van der

van der

045-541 05 75

0622 019 831

VOORNAAM Wieneke

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marleen

LAND

TELEFOON

030-293 18 35

STAAKCODE 5H32

ACHTERNAAM

Hoyng-van der Wissel

ADRES

Adriaan van Ostadeplein 1

POSTCODE

2102 AR

E-MAIL

mhoyng@hetnet.nl

PARTNER

(M. Hoyng)

VOORNAAM Maarten

E-MAIL

STAAKCODE 5H321

ACHTERNAAM

Olffen-Hoyng

VOORV

VOORNAAM Bibian

ADRES

POSTCODE

2065 AJ

E-MAIL

PARTNER

B. van Olffen

VOORNAAM Bart

E-MAIL

STAAKCODE 5H3211

ACHTERNAAM

Olffen

VOORV

VOORNAAM Beau

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

11-1-2017

Liedeweg 19

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Heemstede

van

Haarlemmerliede LAND

TELEFOON

van

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

023-547 11 84

0641 507 000

Pagina 45 van 61


STAAKCODE 5H33

ACHTERNAAM

Boonstra-van der Wisse

ADRES

Zandweg 9

POSTCODE

3911 VC

E-MAIL

lidwienboonstra@gmail.com

PARTNER

STAAKCODE 5H331 ADRES

Voltastraat 6 bis

VOORV

VOORNAAM Lidwien

LAND

TELEFOON

H. Boonstra

VOORNAAM Hans

E-MAIL

ACHTERNAAM

Boonstra

VOORV

VOORNAAM Douwe

POSTCODE

3553 RG

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Tjeerd

LAND

TELEFOON

PLAATS

PLAATS

Rhenen

Utrecht

0317-61 38 63

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H332

ACHTERNAAM

Boonstra

ADRES

POSTCODE

1072 HA

E-MAIL

PARTNER

J. Jansen

VOORNAAM Jesse

E-MAIL

STAAKCODE 5H34

ACHTERNAAM

Hoof-van der Wissel

VOORV

VOORNAAM Annick

ADRES

POSTCODE

6564 AD

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H34 A

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H341

ACHTERNAAM

Hoof

ADRES

p/a Koning Davidlaan 22

POSTCODE

6564 AD

E-MAIL

bartvanhoof@netscape.net

PARTNER

Rustenburgerstraat 449

Koning Davidlaan 22

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

van

LAND

TELEFOON

G. van Hoof

VOORNAAM Guus

E-MAIL

Hoof

VOORV

VOORNAAM Guus

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Nijmegen

PLAATS

VOORV PLAATS

Nijmegen

van

VOORNAAM Bart

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Karlijn

LAND

TELEFOON

010-402 54 31

STAAKCODE 5H342

ACHTERNAAM

Kortenrag-van Hoof

ADRES

POSTCODE

6229 AK

E-MAIL

PARTNER

R. Kortenray

VOORNAAM Roger

E-MAIL

STAAKCODE 5H35

ACHTERNAAM

Hoopen-van der Wissel

VOORV

VOORNAAM Cara

ADRES

POSTCODE

3958 CK

PARTNER

D. ten Hoopen

E-MAIL

11-1-2017

Hengemer Molenstraat 11

Koningin Wilhelminaweg 61

PLAATS

PLAATS

Maastricht

Amerongen

ten

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Dick

E-MAIL

043-364 03 58

0343-45 49 19

Pagina 46 van 61


STAAKCODE 5H351

ACHTERNAAM

Hoopen

ADRES

POSTCODE

3958 CK

Koningin Wilhelminaweg 61

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H352

ACHTERNAAM

Hoopen

ADRES

POSTCODE

3958 CK

Koningin Wilhelminaweg 61

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H353

ACHTERNAAM

Hoopen

ADRES

POSTCODE

3958 CK

Koningin Wilhelminaweg 61

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H36

ACHTERNAAM

Wissel

ADRES

POSTCODE

3831 MD

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H361 ADRES

Dinkelwijk 21

Dinkelwijk 21

PLAATS

VOORNAAM

E-MAIL

Amerongen

Amerongen

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

ten

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL van der

0343-45 49 19

VOORNAAM Maura

LAND

VOORV

0343-45 49 19

VOORNAAM Joost

E-MAIL

ACHTERNAAM

Wissel

VOORV

VOORNAAM Phany

POSTCODE

3831 MD

Wissel

ADRES

POSTCODE

3831 MD

PLAATS

VOORNAAM Jorn

LAND

VOORV PLAATS

ten

0343-45 49 19

VOORNAAM Annette

ACHTERNAAM

PLAATS

Leusden

Leusden

PLAATS

PARTNER

STAAKCODE 5H4

ACHTERNAAM

Antheunissen-Vroom

ADRES

Val des Seigneurs 32 bus 35

POSTCODE

B-1150

E-MAIL

an.leonie@brutele.be

PARTNER

PLAATS

Leusden

Brussel

van der

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

E-MAIL

van der

ACHTERNAAM

Clercq

ADRES

POSTCODE

B-1780

PARTNER

M. De Crom

PLAATS

Wemmel

033-495 15 91

033-495 15 91

VOORNAAM Max

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Leonie

LAND

Belgie

VOORNAAM

STAAKCODE 5H41

11-1-2017

TELEFOON

A. Bruggeman

STAAKCODE 5H362

E-MAIL

LAND

VOORV PLAATS

VOORNAAM Rinske

TELEFOON

PARTNER

Leeuwerikenlaan 4

Amerongen

ten

LAND

E-MAIL

Dinkelwijk 21

VOORV

TELEFOON

033-495 15 91

0032-2-767 28 56

E-MAIL

VOORV

De

VOORNAAM Dominique

LAND

Belgie

TELEFOON

VOORNAAM Martine

0032-2-460 08 90

E-MAIL

Pagina 47 van 61


STAAKCODE 5H411

ACHTERNAAM

Clercq

ADRES

POSTCODE

B-1040

Rue des Ménapiens 38

PLAATS

Brussel

VOORV

De

VOORNAAM Sébastien

LAND

Belgie

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H412

ACHTERNAAM

Clercq

ADRES

POSTCODE

B-1050

E-MAIL

PARTNER

J. Ghossoub

VOORNAAM Janine

E-MAIL

STAAKCODE 5H4121

ACHTERNAAM

Clercq

VOORV

De

VOORNAAM Anne

ADRES

POSTCODE

B-1050

LAND

België

TELEFOON

Avenue Auguste Rodin 18 bte 1

Avenue Auguste Rodin 18 bte 1

VOORNAAM

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H42

ACHTERNAAM

Martens-De Clercq

ADRES

Esscheweg 74a

POSTCODE

5271 NA

E-MAIL

ynmmartensdeclercq@kpnmail. PARTNER

STAAKCODE 5H42 A

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H421

ACHTERNAAM

ADRES

Pacific View T3-31A 38. Tai Tam POSTCODE

E-MAIL

(martens_maud@hotmail.com)

STAAKCODE 5H4211 ADRES

VOORNAAM Thierry

LAND

Belgie

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Yvonne

Sint Michielsgeste LAND

TELEFOON

A. Martens

VOORNAAM Armand

E-MAIL

Martens

VOORV

VOORNAAM Armand

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Maud

LAND

TELEFOON

PLAATS

Martens PLAATS

Hong Kong

035-632 10 90

VOORNAAM Brian

E-MAIL

ACHTERNAAM

Wachem

VOORV

VOORNAAM Tibor

Pacific View T3-31A 38. Tai Tam POSTCODE

STAAKCODE 5H4212

ACHTERNAAM

11-1-2017

De

B. van Wachem

PARTNER

E-MAIL

Ixelles

VOORV

PARTNER

E-MAIL

ADRES

PLAATS

Ixelles

E-MAIL

Pacific View T3-31A 38. Tai Tam POSTCODE PARTNER

PLAATS

Hong Kong

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

Wachem PLAATS

Hong Kong

van

van

035-632 10 90

VOORNAAM Olivia

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

035-632 10 90

Pagina 48 van 61


STAAKCODE 5H422

ACHTERNAAM

Martens

ADRES

Reisnerstrasse 26/11

POSTCODE

1030

E-MAIL

olivier.martens@upc.at

PARTNER

STAAKCODE 5H4221 ADRES

Reisnerstrasse 26/11

VOORV

VOORNAAM Olivier

LAND

TELEFOON

N. Arnolds

VOORNAAM Nielske

E-MAIL

ACHTERNAAM

Martens

VOORV

VOORNAAM Joep

POSTCODE

1030

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Pien

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H4222

ACHTERNAAM

Martens

ADRES

POSTCODE

1030

Reisnerstrasse 26/11

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H43

ACHTERNAAM

Clercq

ADRES

POSTCODE

I-00199

Piazza Verbano 8

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H431

ACHTERNAAM

Mondello

ADRES

POSTCODE

I-00199

Piazza Verbano 8

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H432

ACHTERNAAM

Mondello

ADRES

POSTCODE

I-00199

Piazza Verbano 8

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PARTNER

STAAKCODE 5H5 W

ACHTERNAAM

Vroom-Wiers

ADRES

POSTCODE

1015 CR

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H51

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Gernerslag 1

POSTCODE

7522 SJ

E-MAIL

hvroom@hecom.nl

PARTNER

A. Grooteboer

11-1-2017

Wenen

Wenen

VOORV

E-MAIL

Keizersgracht 42/flat g

Wenen

PLAATS

Rome

Rome

Rome

Amsterdam

Dalfsen

De

VOORNAAM Annick

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Allegra

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Allessandro

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Louise

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Henk Jan

LAND

TELEFOON

VOORNAAM Angelique

E-MAIL

020-624 71 34

0529-43 87 09

Pagina 49 van 61


STAAKCODE 5H52

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Passeig Merla 15

POSTCODE

08197

E-MAIL

govertvroom@gmail.com

PARTNER

M. Bloemhof

VOORNAAM Marjolein

E-MAIL

STAAKCODE 5H521

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Olivier

ADRES

POSTCODE

F-77300

25 Rue d'Avon

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H522

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

F-77300

25 Rue d'Avon

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H523

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H53

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Nieuwe Keizersgracht 52 II

POSTCODE

1018 DT

E-MAIL

rvroom@netland.nl

PARTNER

STAAKCODE 5H531 ADRES

Nieuwe Keizersgracht 52 II

PLAATS

Fontainebleau

Fontainebleau

LAND

LAND

Spanje

Frankrijk

TELEFOON

TELEFOON

00-33-1-604 98 4

00-33-1-604 98 4

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Laura

LAND

Frankrijk

TELEFOON

00-33-1-604 98 4

VOORV

VOORNAAM Justine

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Roderick

LAND

TELEFOON

H. Al-Habsi

VOORNAAM Hassina

E-MAIL

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Sam Rashid Rudol

POSTCODE

1018 DT

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Isabelle

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Alexandra

Vroom PLAATS

STAAKCODE 5H61

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Noorderkerkstraat 8e

POSTCODE

1015 NB

E-MAIL

isabelle.vroom@hotmail.com

PARTNER

STAAKCODE 5H62

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

11-1-2017

PLAATS

Valldoreix

E-MAIL

PARTNER

E-MAIL

PLAATS

VOORNAAM Govert

VOORNAAM

E-MAIL

249N.Brand BLVD # 473

VOORV

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Belanger-Vroom PLAATS T. Belanger

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Glendale CA. 912 LAND

USA

VOORNAAM Tom

TELEFOON

020-622 26 72

0655 765 471

001-818-637 772

E-MAIL

Pagina 50 van 61


STAAKCODE 5H63

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

9471 AP

Groningerstraat 1

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H64

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

9471 AP

Groningerstraat 1

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 5H65

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

9471 AP

Groningerstraat 1

PLAATS

PLAATS

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A1

ACHTERNAAM

Middelhoff-Vroom

ADRES

POSTCODE

1082 KR

Loowaard 109

PLAATS

Zuidlaren

Zuidlaren

Zuidlaren

Amsterdam

VOORV

VOORNAAM Doris

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Willemijn

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Valentijn

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Juliette

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Charles

LAND

TELEFOON

020-644 68 63

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A11

ACHTERNAAM

Middelhoff

ADRES

Groot IJpelaardreef 115

POSTCODE

4834 HC

E-MAIL

c.middelhoff@inter.nl.net

PARTNER

J.T.A.L. v. d. Schoot

VOORNAAM Hanneke

E-MAIL

STAAKCODE 6A111

ACHTERNAAM

Middelhoff

VOORV

VOORNAAM Boukje

ADRES

POSTCODE

4811 PD

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Femke

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Nienke

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Godevaert Montensstraat 29a

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A112

ACHTERNAAM

Middelhoff

ADRES

POSTCODE

5691 AM

Raadhuisplein 26

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A113

ACHTERNAAM

Middelhoff

ADRES

POSTCODE

4811 PD

E-MAIL

11-1-2017

Godevaert Montensstraat 29a

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Breda

Breda

Son

Breda

076-564 04 40

0624 776 648

0646 243 949

Pagina 51 van 61


STAAKCODE 6A12

ACHTERNAAM

Middelhoff

VOORV

VOORNAAM Dolf

ADRES

Mr Troelstralaan 53

POSTCODE

1181 VD

LAND

TELEFOON

E-MAIL

dolf@dolfkalenders.nl

PARTNER

T.H.M. Fagel

VOORNAAM Thea

E-MAIL

STAAKCODE 6A13

ACHTERNAAM

Middelhoff

VOORV

VOORNAAM Yvonne

ADRES

POSTCODE

1098 BZ

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

R.E. Zaal

VOORNAAM Rolf

E-MAIL

STAAKCODE 6A131

ACHTERNAAM

Zaal

VOORV

VOORNAAM Abel

ADRES

Hogeweg 57

POSTCODE

1098 BZ

LAND

TELEFOON

E-MAIL

abelzaal@gmail.com

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Geke

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Monique

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Ben

LAND

TELEFOON

Hogeweg 57

STAAKCODE 6A132

ACHTERNAAM

Zaal

ADRES

POSTCODE

1098 BZ

Hogeweg 57

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A14

ACHTERNAAM

Middelhoff

ADRES

POSTCODE

1181 GZ

Rembrandtweg 192b

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A15

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

verhuisd

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Middelhoff PLAATS

Amstelveen

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amstelveen

020-441 93 67

020-694 61 04

020-694 61 04

020-694 61 04

020-618 17 79?

029-423 37 31

E-MAIL

PARTNER

D. Deselina

VOORNAAM Daysie

E-MAIL

STAAKCODE 6A16

ACHTERNAAM

Cobelens-Middelhoff

VOORV

VOORNAAM Cecile

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

F.G.J. Cobelens

VOORNAAM Frank

E-MAIL

STAAKCODE 6A161

ACHTERNAAM

Cobelens

VOORV

VOORNAAM Max

ADRES

POSTCODE

LAND

TELEFOON

E-MAIL

PARTNER

VOORNAAM

E-MAIL

11-1-2017

PLAATS

PLAATS

020-612 23 93

Pagina 52 van 61


STAAKCODE 6A162

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A2 W

ACHTERNAAM

Vroom-Simonis

ADRES

Kennemeroord 27

POSTCODE

2101 MX

E-MAIL

d.m.vroom1@planet.nl

PARTNER

Cobelens PLAATS

STAAKCODE 6A21

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Harlingerstraatweg 17

POSTCODE

8913 AB

E-MAIL

marlise@vroomscommunicatie. PARTNER

STAAKCODE 6A211

ACHTERNAAM

Volkers

ADRES

POSTCODE

8913 AB

Harlingerstraatweg 17

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A212

ACHTERNAAM

Volkers

ADRES

POSTCODE

8913 AB

Harlingerstraatweg 17

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A213

ACHTERNAAM

Volkers

ADRES

POSTCODE

8913 AB

Harlingerstraatweg 17

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Heemstede

Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden

VOORV

VOORNAAM Onno

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Dymphna

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marlise

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marjolein

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Jan Willem

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Laurens

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Annick

LAND

TELEFOON

023-524 63 14

058-213 89 82

058-213 89 82

058-213 89 82

058-213 89 82

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A22

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Lijnbaansgracht 56h

POSTCODE

1015 GS

E-MAIL

(cena@xs4all.nl)

PARTNER

C.J. Berger

VOORNAAM Caspar

E-MAIL

STAAKCODE 6A221

ACHTERNAAM

Berger

VOORV

VOORNAAM Eden

ADRES

POSTCODE

1015 GS

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

E-MAIL

11-1-2017

Lijnbaansgracht 56h

PARTNER

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

020-626 16 92

020-626 16 92

Pagina 53 van 61


STAAKCODE 6A222

ACHTERNAAM

Berger

ADRES

POSTCODE

1015 GS

Lijnbaansgracht 56h

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A223

ACHTERNAAM

Berger

ADRES

POSTCODE

1015 GS

Lijnbaansgracht 56h

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A23

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Rijnlaan 3

POSTCODE

2105 XH

E-MAIL

juliettevroom67@gmail.com

PARTNER

STAAKCODE 6A231

ACHTERNAAM

Appels

ADRES

POSTCODE

2105 XH

Rijnlaan 3

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A3

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Waver 49

POSTCODE

1191 KJ

E-MAIL

dominiq@euronet.nl

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

Heemstede

Heemstede

VOORV

VOORNAAM Raoul

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Luca

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Juliette

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Lisa

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Dominique

Ouderkerk a/d A LAND

TELEFOON

020-626 16 92

020-626 16 92

023-547 66 86

023-547 66 86

029-428 12 56

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Julius

LAND

TELEFOON

STAAKCODE 6A31

ACHTERNAAM

Jaspers

ADRES

POSTCODE

1405 GA

E-MAIL

PARTNER

I.C. Gerritsen

VOORNAAM Isabel

E-MAIL

STAAKCODE 6A311

ACHTERNAAM

Jaspers

VOORV

VOORNAAM Maximiliaan

ADRES

POSTCODE

1391 GK

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Dominique

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Stadhouderslaan 7

Kerkplein 33

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A312

ACHTERNAAM

Jaspers

ADRES

POSTCODE

1391 GK

E-MAIL

11-1-2017

Kerkplein 33

PARTNER

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Bussum

Abcoude

Abcoude

035-698 06 68

029-428 35 52

029-428 35 52

Pagina 54 van 61


STAAKCODE 6A32

ACHTERNAAM

Jaspers

ADRES

POSTCODE

1191 KJ

Waver 50

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A4

ACHTERNAAM

Vroom Azn.

ADRES

Sarphatikade 1c

POSTCODE

1017 WV

E-MAIL

c.h.vroom@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 6A40 A

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A41

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Achterweg 54

POSTCODE

1822 AM

E-MAIL

p.vroom88@upcmail.nl

PARTNER

STAAKCODE 6A411 ADRES

Reguliersgracht 93b

PLAATS

Ouderkerk a/d A LAND

VOORNAAM Rooslinde TELEFOON

029-428 47 19

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Caspar

LAND

TELEFOON

020-423 01 34

B.M.Dissen

VOORNAAM Birgit

E-MAIL

b.dissen@planet. nl

Vroom-Dissen

VOORV

VOORNAAM Birgit

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Paul

LAND

TELEFOON

G.van Zeil

VOORNAAM Gwen

E-MAIL

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Cas

POSTCODE

1017 LN

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Tijmen Alexander

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Frans

LAND

TELEFOON

PLAATS

Amsterdam

PLAATS

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 6A412

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

1017 LN

Reguliersgracht 93b

VOORV

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Alkmaar

Amsterdam

Amsterdam

072-564 30 55

020-404 04 08

020-404 04 08

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z11

ACHTERNAAM

Tegelaers

ADRES

Heerenweg 82

POSTCODE

1851 KT

E-MAIL

f.tegelaers@hccnet.nl

PARTNER

N. van der Meer

VOORNAAM Nely

E-MAIL

STAAKCODE 7Z12

ACHTERNAAM

Hendrikx-Tegelaers

VOORV

VOORNAAM Ella

ADRES

POSTCODE

6665 DP

LAND

TELEFOON

PARTNER

P. Hendrikx

VOORNAAM Paul

E-MAIL

E-MAIL

11-1-2017

Casimirstraat 4

PLAATS

PLAATS

Heiloo

Driel

072-533 41 99

Pagina 55 van 61


STAAKCODE 7Z13

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z14

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z15

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z2 W

ACHTERNAAM

Fraiture-van Berckel

ADRES

POSTCODE

2811 GC

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z21 ADRES

's Gravenbroekseweg 69

Bergkappeweg 2

Tegelaers PLAATS

Tegelaers PLAATS

Tegelaers PLAATS

VOORV

VOORNAAM Veronique

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Wim

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

de

VOORNAAM Beatrijs

ACHTERNAAM

Fraiture

VOORV

VOORNAAM Renée

POSTCODE

7251 MH

ADRES

POSTCODE

1071 DZ

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z23

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

POSTCODE

6227 HR

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z231 ADRES

11-1-2017

E-MAIL

E-MAIL

Fraiture

E-MAIL

VOORNAAM

VOORNAAM Beatrijs

ACHTERNAAM

Breemakkergaard 41

TELEFOON

(Wim de Fraiture)

STAAKCODE 7Z22

Breemakkergaard 41

LAND

TELEFOON

PARTNER

Gabriël Metsustraat 11

VOORNAAM Alex

LAND

E-MAIL

PLAATS

VOORV

PLAATS

Reeuwijk

Vorden

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV PLAATS

Amsterdam

de

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL de

0571-29 18 89

VOORNAAM Hubert

LAND

VOORV

020-620 55 23

VOORNAAM Beatrice

LAND

TELEFOON

H. Tromp

VOORNAAM Hans

E-MAIL

ACHTERNAAM

Tromp

VOORV

VOORNAAM Willem

POSTCODE

6227 HR

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

PARTNER

PLAATS

de

0182-59 51 05

PLAATS

Maastricht

Maastricht

043-361 5158

043-361 5158

Pagina 56 van 61


STAAKCODE 7Z232

ACHTERNAAM

Tromp

ADRES

POSTCODE

6227 HR

Breemakkergaard 41

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z24

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

POSTCODE

2611 CG

Oude Delft 132

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z241

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

POSTCODE

2611 CG

Oude Delft 132

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z242

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

POSTCODE

2611 CG

Oude Delft 132

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z243

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

POSTCODE

2611 CG

Oude Delft 132

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z25

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

Zoomweg 2

POSTCODE

6704 PE

E-MAIL

fraiture@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 7Z251 ADRES

Torenlaan 16

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV PLAATS

Delft

Delft

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Delft

VOORNAAM

E-MAIL

Delft

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL de

015-213 56 96

VOORNAAM Otto

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL de

015-213 56 96

VOORNAAM Hugo

LAND

VOORV

015-213 56 96

VOORNAAM Anne Catherine

VOORNAAM Eduard

E-MAIL

ACHTERNAAM

Fraiture

VOORV

VOORNAAM Mark

POSTCODE

6866 BS

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Vivian

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

POSTCODE

6866 BS

PARTNER

PLAATS

de

015-213 56 96

VOORNAAM Emma TELEFOON

VOORV PLAATS

de

LAND

VOORV PLAATS

VOORNAAM Winand

LAND

VOORV PLAATS

de

043-361 5158

E. Boer

STAAKCODE 7Z252

11-1-2017

LAND

TELEFOON

PARTNER

E-MAIL

Maastricht

VOORNAAM Jan

LAND

E-MAIL

Torenlaan 16

PLAATS

VOORV

PLAATS

PLAATS

Wageningen

Heelsum

Heelsum

0317-31 84 73

0317-31 84 73

0317-31 84 73

Pagina 57 van 61


STAAKCODE 7Z253

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

POSTCODE

6866 BS

Torenlaan 16

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z26

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

POSTCODE

2811 GC

's Gravenbroekseweg 69

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 7Z27

ACHTERNAAM

Fraiture

ADRES

Schelpstraat 4

POSTCODE

2514 KH

E-MAIL

fraiture@tiscali.nl

PARTNER

PLAATS

PLAATS

Reeuwijk

VOORNAAM Emile

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL de

VOORNAAM Charlotte

LAND

Sri Lanka

TELEFOON

VOORV PLAATS

ACHTERNAAM

Vroom-van Beers

ADRES

POSTCODE

1251 GJ

PLAATS

Den Haag

Laren

0317-31 84 73

VOORV

VOORNAAM

STAAKCODE 8W1 W Vredelaan 66

Heelsum

VOORV

+94-11-278 74 04

E-MAIL

de

VOORNAAM Dorothée

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Angela

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Wolbert

LAND

TELEFOON

070-356 98 66

035-531 90 17

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W11

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Prinsengracht 973

POSTCODE

1017 KL

E-MAIL

wolbert@xs4all.nl

PARTNER

B.M.Cramer

VOORNAAM Barbara

E-MAIL

STAAKCODE 8W111

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Isa

ADRES

POSTCODE

1017 KL

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marieke

Prinsengracht 973

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

020-620 81 32

020-620 81 32

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W12

ACHTERNAAM

Klomp-Vroom

ADRES

La Borde

POSTCODE

F-89130

E-MAIL

marieke@klomp.fr

PARTNER

R.A.Klomp

VOORNAAM Rik

E-MAIL

STAAKCODE 8W121

ACHTERNAAM

Klomp

VOORV

VOORNAAM Cathelijne

ADRES

POSTCODE

F-89130

E-MAIL

11-1-2017

La Borde

PARTNER

PLAATS

PLAATS

Leugny

Leugny

LAND

LAND VOORNAAM

Frankrijk

Frankrijk

TELEFOON

TELEFOON E-MAIL

Pagina 58 van 61


STAAKCODE 8W122

ACHTERNAAM

Klomp

ADRES

POSTCODE

F-89130

La Borde

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W123

ACHTERNAAM

Klomp

ADRES

POSTCODE

F-89130

La Borde

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W124

ACHTERNAAM

Klomp

ADRES

POSTCODE

F-89130

La Borde

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W13

ACHTERNAAM

Delft-Vroom

ADRES

POSTCODE

1077 GH

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W131 ADRES

Bachplein 1

Bachplein 1

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Veerle

LAND

Frankrijk

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Sweder

LAND

VOORV

Frankrijk

TELEFOON E-MAIL

van

VOORNAAM Sabine

E-MAIL

ACHTERNAAM

Delft

VOORV

VOORNAAM Josephine

POSTCODE

1077 GH

ADRES

POSTCODE

1077 GH

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W133

ACHTERNAAM

Delft

ADRES

POSTCODE

1077 GH

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W14

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

1871 BJ

PARTNER

PLAATS

TELEFOON

VOORNAAM Menno

Delft

11-1-2017

Leugny

Frankrijk

M. van Delft

ACHTERNAAM

E-MAIL

PLAATS

Leugny

LAND

TELEFOON

STAAKCODE 8W132

Laanweg 38

PLAATS

Leugny

LAND

PARTNER

Bachplein 1

PLAATS

VOORNAAM Wendelieke

VOORNAAM

E-MAIL

Bachplein 1

VOORV

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV PLAATS

Amsterdam

PLAATS

Amsterdam

Schoorl

van

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL van

020-638 04 86

VOORNAAM Reinoud

LAND

VOORV PLAATS

van

020-638 04 86

020-638 04 86

VOORNAAM Hendrickje

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Saskia

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

020-638 04 86

Pagina 59 van 61


STAAKCODE 8W2

ACHTERNAAM

Vroom Wzn.

ADRES

Keizersgracht 596

POSTCODE

1017 EP

E-MAIL

vroleeuw@xs4all.nl

PARTNER

STAAKCODE 8W21 ADRES

Keizersgracht 596

VOORV

VOORNAAM Wim

LAND

TELEFOON

(E.I.van Leeuwen)

VOORNAAM Eline

E-MAIL

ACHTERNAAM

Vroom

VOORV

VOORNAAM Gijs

POSTCODE

1017 EP

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Floriaan

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Harry

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Thom

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Olaf

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Marc

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM Madelon

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W22

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

POSTCODE

1017 EP

Keizersgracht 596

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W3

ACHTERNAAM

Vroom Wzn.

ADRES

POSTCODE

3703 CE

Zinzendorflaan 13

E-MAIL

PARTNER

STAAKCODE 8W4

ACHTERNAAM

Vroom Wzn.

ADRES

Markollenweg 16

POSTCODE

7451 HH

E-MAIL

tom.vroom@planet.nl

PARTNER

STAAKCODE 8W41

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

E-MAIL

Olaf@vroom.es

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE marc@vroom.es

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE

11-1-2017

madelon@vroom.es

PLAATS

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Amsterdam

Zeist

Holten

Vroom PLAATS

Amsterdam

Vroom PLAATS

Amsterdam

PARTNER

STAAKCODE 8W43

E-MAIL

PLAATS

Amsterdam

PARTNER

STAAKCODE 8W42

E-MAIL

PLAATS

PARTNER

Vroom PLAATS

Amsterdam

020-626 06 44

020-626 06 44

020-626 06 44

030-691 96 85

0628 198 139

Pagina 60 van 61


STAAKCODE 8W44

ACHTERNAAM

Vroom

ADRES

Herengracht 530e

POSTCODE

1017 CC

E-MAIL

nicole@vroom.es

PARTNER

STAAKCODE zzzz

ACHTERNAAM

Konings

ADRES

Torenstraat 38a

POSTCODE

5268 ZH

E-MAIL

konings@witlox.knb.nl

PARTNER

11-1-2017

PLAATS

PLAATS

Amsterdam

Helvoirt

VOORV

VOORNAAM Nicole

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

VOORV

VOORNAAM

LAND

TELEFOON

VOORNAAM

E-MAIL

Pagina 61 van 61

201503_familielijst_met_partners  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you