Page 1

Hlavní po adatel svym podpisem p ed utkáním stvrzuje zabezpečení podmínek dle č. 3o4 sŘ ČvtsHo

Čístoutkání

Den

d

% t4,W(

Začátek utkání Á

Časomě

lW

o"-á"igi4p\

Sout�ills.1

$

Hišt&i:

hod.

Konec

ič frrfi4

ffi*u

Lakavbn-

ff

kles.ue

noa.

'"p'ď

ffie$

ll'tďina

, Á

Ho"tét1:B(-T'YGRFm !l!.

+ ,4

t ptina

-"T'","'Ž

Prodlouženi I

i.-t'

-/

St ely na branku

Sestava host

Ětutxg vlAnltl1(

t4l)ĚU,.A

B:I\{,Ň

o

o )(J

B

7 ru/la|r/Áp,sl(!

B

& xlcHAL J

l'1í(NA

6

kÁmt

60 ,1

4

22

}^fucš aotr-F

'PE'TE,

?CIffi,r_

9afi]ťiDá-ť" tÍABrN

bilRol,l PoÍirmr ťrtre,ae Roíqu l,Ll' EerDA >AvtD -ToHÁb

Í{AÍ\,ÁÚ''t

t Agrgl,svrÍ' BRr HAlKvu utjoonrR ^PAí ?n Ás7&{p }ílcí{AL

&LTrv bttWIkd. t(A}-IíL tALr<o

a

co

13

f'?Átkc rŮfiďt tF

pnJmenr a Jmeno

a o o-

11

q

HfiTÚChlA tí,{LTlÁ.l

ffi 2,,

Šnrnu;A\, Šoppb^ru{ EL

t-ÁLr'Ic cŇDRbJ lÍ1 \

n- /

'l

Í

ril \Í >Í

V', t'

ili istup Trenér

'

_

Realizaěnít mdomácích ,'lÍ,'

0)

t.

Funkcioná

cas O:OO

Funkcioná

Funkcioná Funkcioná

c )L P

Vedoucí m.

*f

-/,r"'

br anki r e domár lích

,/

o

E >o

stav

)

O:O

./

o_ )()O

or=

c'-(íJ

44

Gelkem tresty domácích vyloučení p esilovky vyuŽití p es. br' v oslabení

4

o 0

?)

oddechov ěas domácích t etina

cas

i ',/

!t/

z

l{ástup branká e hostri

Realizaění

t

m hostťr

Trenér $ďR.Í} l esnAŇ Vedoucí m. B0jť)A }Aup Funkcioná Funkcioná Funkcioná

Funkcioná

F

c

o ť

cas

I

l/

O:OO

&,LÝ

r

_9 .u)

stav

"y

O:O

)O

)L.

q--

é'*"-'

!i

vyloučení

orš

p esilovky

>o(l) o_

aD

4r

#:O 4q

v

Gelkem tresty host

ť ()_

vyuŽití pres' br. v oslabení

Ú

4

,-/

O

oddechoÚ ěas hostri t etina

cas


19 - Dukla Hrabyň - HBC Tygr Poruba - 26.11.2011  

Zápis o utkání

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you