Page 1

Hlavní po adatel svym podpisem p ed utkáním stvrzuje zabezpečení podmínek dle č' 3o4 sŘ Čtr,lsHo

Čísloutkání *

Den

.'4:

SoutěŽ

J-š "tÓ -Lls<1 4\'uO

Začátekutkání Časomě

ič lÚ

tu'a'

hod.

H iště

_Eo+{t>L

D}'z

Konec utkání

za'gwu

/Ql$$fn"o

CLb L(3Y( L,c 2.4

l{osté

Domácí l.

*

t etina

ll.

t etina

Trestomě ič

M !ll.

L

t etina

f

lJfrt?p,leqs W,*vtlwť

U)

o

o-

B

.E )c)

{

\-,

Sestava host

pnlment a Jmeno

LlveQ t<

a

a

-c

o_

o

o

C)tubW:

63 &er,/i .,qtuTo,v,' n n\rq lá 4a Le pwL *4

z3 1nr,/r'ilc E

a

.6

E

u 8,ť

t4

q

vtn :1/

(*"

,')

)

u

,/,,"i

-

{i

/

\r,

o

ť b

4

ftat"/ra $

ťorne^Á'

uďt(L Jrv {='ť o 4 7r, i'ť,ťU

?";il Í,

Iirr,;z[-

/2"/rrc/o

?r, t'e

/

q- ťo *cc's' Rrt/tior ?aonr /

Ha?

/ii/i;T

ď#

.Š7ec'___5/a

r/

-\-\-

a#

/'!

/4,"f'

\ Nástup branká e domácích CU

c '4= )L

o t.

cas

po

,(),

O:OO

(

stav

)'

z

Y

u/

7

7

Nástup branká e host

3

Realizaění

Trenér

?,t

Vedoucí'. iO"

>

ft(

-/

o>: 'cn O-

O:O

/

o_ )(J o)

V

JI tt.l}ne Vulkžlt th 6!

\n\

ft,'..\\\x

a

-E

u rf ?r\c?/- /*p*t /e r'. ,--V-u d7 5čii'zcL. /cÚ*rc,-5

LO Č-oc"t*to t-ít+ aE- l,< v2 |XnJ9Ď\ lr4 at /L-r

l\

B

2Ž tt 6 /Yo //a

R*

!.*:.n'\x LwL(ť ?{ \lnns Tnmtr{q

pnjmenr a Jmeno

>o

14

ev Poabq - brtcL Á4 '7-tU(+ Ar NcrtL

-wapoqsr{J PB

o

.2

B

t4

?s HqeVru fiadLEL

t--'t

i

St ely na branku

B

11

ron6fno:."?r"*

Prodloužení

,()

Sestava domácích o

'|-l

Funkcioná Funkcioná Funkcioná Funkcioná

t'V'

t

o

m hostri

DĚ?A,'nauin.1s.,,'Á',r#,

ť.ftLVeDFl

c )L P

o I

cas O:OOr

o

.9

h v

stav

-

o_

A-'a

presilovky

>O (D

orE

b4

O:O

-:>

vyuŽití pres' br. v oslabení

a a

oddechov' ěas host

/ J

Gelkem tresty hoSt vyloučení

,/

t etina v/

cas

07 - Old Boys Ostrava - HC Warriors Havířov - 23.10.2011  
07 - Old Boys Ostrava - HC Warriors Havířov - 23.10.2011  

Zápis o utkání