Page 1

*ffi1pqy

+*al

ftprryrW/

Hlavní po adatel svym podpisem p ed utkáním stvrzuje zabezpečení podmínek dle č' 3o4 sŘ ČvsHo

utkání -/L,

Den L"

tt {" Zx3't,t

ZačáIek utkání

Časomě

H

,tr

(9ttgt

SoutěŽ

Čísto

Konec

hod.

g'{e"'*L

utkání 4\ ",í

&'vs

Domácí

4

iště Iot.ls

.rĚ I

hod.

L

f5,b%

YC

A,Z

t etina

L

Hosté

0opv6n

Il.

o'b

t etina

ll!.

/

Brankoví rozhodčí

t-rt4

Prodloužení

*

^]Á v sledek Koneěn /

'ťl

Rozhodč' Vtr ^9$tAPŠbl

St ely na branku

Trestomě ič

Zapisovatel

t etina

WoYS o5r

/

Sestava domácích a

o

o_

B

o

Branky a asistence host

Ť

-

cas

.F

P

U)

o

C) )L ?

t v, q3 44,á

? rw.w ftfstq;, lerA-

tt

B

Y{ 3{l,I{AĎ ,-,,-z BpldH J^i/&

4 sás^til( $ Scfuttc

uq

L 20 ,5\

-hA,;r

5 b

ftnrtÚu.

SF**h

,D ffirt F\l

To.*{

ťL

g tufir*.

L+

rn

l/-t /

/

/

?

l{ástup branká e domácích

l

Trenér{: \Í

t

m domácích

c .F o t.

Fu kcioná

Funkcioná Fu kcioná Funkcioná

',

cas

o .c

stav

rO

O:OO

\

ť a)_

)O

qt

O:O f

p esilovky vyuŽití p es. br. v oslabení

4

t0 0

oddechov ěas domácích

/ /

(D

orE A-a

i/

r

tretina

cas

začáIek

konec

I

ť,,a ť. ,?v ,4"1

,2q

17 ,44

W'AL y,OL ,/,

/ Ir

í\ \-t

:1

/

/

r/

/

://

,/

:/

/,

/ t

Celkem tresty domácích Wloučení

a frttt

of

-Y. E; .oo o.b

:7

il\

/

/

I

)'=

^l-)C) o-c

6b #tt 2'q 15

U

/,

[''y

.!

I{At 2:q ?g,oL 14 U

{í1

:/

xvt

ť ,2, 45,4A

"l /

/

N WY-,/

Realizaění

/

/

/

/

,,.4 ,/ ,'"Í / .1

tn

z

)C)

E'S

)OE

:l

htr*,{e

t\ A{fi"a-b l1tc,[at ffi Yta"vel,{cq Ád4--

:ťÍ

,L

0)

O

cas

/,

e,^fuk fral'{il,q

tť,

6b EA

EQ

Á

a1,

6a,b Wbtwl áA('L ďu-#o-

ť,

t.E

0) >L

/

t ilEbt Eq

sr{

/

o_

P

ZB

/

&{^h"t{

A2

A1

_o

,A5 z0 Lr)

čLw tnrťt^

fuq,*aw eŮČ T} {Aa'kU

(o

./

Tresty hostri

(o

(0

prljmenr a Jmeno

E )c)

)--<

Rozhodči

(

Nástup branká e hostri o

c

.F

o

cas

)l-

I.

O:OO

o

.9 )()

Ďs

stav

ť o_

)O (D o>E O-

O:O

,/

Í

L/)

Gelkem tresty host vyloučení

Ť

p esilovky

/t

Ť}

vyuŽití p es.

o

7

br. v oslabení

4

oddechov' ěas host t etina

cas I

02 - HBC Tygr Poruba - Old Boys Ostrava - 6.11.2011  

Zápis o utkání