Page 1

Hlavní po adatel sWm podpisem pred utkáním stvrzuje zabezpečení podmínek dle č. 304 sŘ Čtvlsuo

Začátekutkání'fi '@noo|. Časomě ič

'| "; t l 're

Zapisovatel

-.8- lt k'-

Tt[o{A

Trestoměič {\W Brankoví

{

rozhodčí

7 Kapitán domácích

Sestava domácích P

U)

o

O-

B B

o

U)

o _c

4l

u *-l

%*tctLfL

UW JkftJ//&leFl bnvÍp

sr,r s YL

#. Lu,4urc

'ťŤ

kvi'áBfi {ďahrt Úrvl:t"a"io J,sqn'

44

ÉfuJE

*tj

#tí rlťiqlí ejlr ff L, fu)tz'/.''

L

fi

ťŤ}qt

4

ťr'

I lrl

ťflVe L

ílt--

Áí

7ť T1

Ftntt

n

05 W

w 8$ '{6 OÁ

$ ,$r Pur f,tr

o,q 14

$$w $ď ffi,M $n l\

Jrť

ffi

/ Í

f

/

/

f

/

/

/

B ql

:l

ť

E

j

/

/

I

o

m domácích

l'otďšEK

It

vA'vtA ?{rL,ď

Ll da AL 4,e

-,

Eal

.ís

ť /

?Í.

q3

T4

{

+6

s;

c

cas

o .(/)

o_ >oo O-a

stav

>O

0: 00

gA

0:0

Í

I

prljmenr a Jmeno

M

L o (D

F

a o

_c

DfttJ

c p

o )!-

lí c

P

4

cas

4U

L

tr4

p esilovky vyuŽití

v1

-7

v oslabení

tr

oddechov čas domácíéh t etina

cas

AL ď

ť

ŠrnFÍoztk neaiiÁ./

I

?ťšrx h] l koL xlvsŇt tk iffitilíť

Í

D1n0írrrl

/

\to{*í TnN -iK

t

ť

vn s

Bdtr r- 1r Q ks ko>-uť* har? u \, \ -.\ pOB i: vLi t- iÚMp q At Rv

-/ / /

t

f

KQRouD (1Van 'l'loiloLft VotTA

R#tn

&

I

v iT'A

flotpuh K

o_

:l

I

I

f, {

J

í

Gelkem tresty domácích vyloučení

A2

A1

-o

\/R'v?A ?nDÉa

RaAB

/ P

Funkcioná

/

/

/

B

4,4

f

Í

B

>o

{4

{

/

.(/)

/ /, P

Funkcioná

/

ť

r'!.

Nástup branká e domácích

/

:/

F.{

IL

:/

,9

Funkcioná Funkcioná

ISfr frs&l 'ntío

TATb

o

Branky hostri (lJ

a o

P

o_

t'.

:/

iliffia*

u^

začďek konec

*-

/,

sTá'| u\'J{RŤ+'t

L{A

RT

s ťRruffi m LI

J

Trenér Vedoucí m.

5 a,n q p '9

{

t

/.\lY >c)

/

T

Realizaění

o>o -v. .oo o'g >o _c o-c U {i'

cas

P

(Ú=

I

ff

E

a

c)

ffi

T(

u --

/ t

bI\

a?

k'flVfrN ÚqAEÉ {<At-R Lv tae'{:

/

o_

_o

aw

/

c

L

.5 ffi,4k

t-t#šq/''ťrcF-r}M u

A2

A1

ztlr\ 'h,IůI ST

4r ítfl4'b ptvfJ)

ť?P

cas

P

,9 .l-J

Y c

Sestava hostri

Tresty domácích

$ c

P

>o

ťi&

l;..l'il

Branky domácích

prljmenr a Jmeno

U)

St ely na branku

Nástup branká e hostri

c (Ú

o

Trenér

CAS

>!F

Vedoucí'nfficLNSrH.TP.

I

0: 00

Funkcioná

/ /

o_ >oo

o

stav

q

0:0

.a >o

O-'(n

Funkcioná

Funkcioná Funkcioná

P

/

/

tr

7

Celkem tresty hostri vyloučení presilovky vyuŽití v oslabení

z

o

oddechor4' ěas hostťr t etina

cas

01 - SANITRANS Opava - HBC Martinov - 9.10.2011  

Zápis o utkání BOHbL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you