Page 1

voorstelling

wie is

Wortel slaat door In

zijn nieuwe liedjesprogramma ‘Wortel slaat door’ laat Gerard Wortel geen luisteraar onberoerd. Het ene moment bezingt, bespeelt en betrapt Wortel fietsend zijn publiek vanuit zijn links­ draaiende, anderhalfpersoons kleinste theatertje ter wereld, het andere moment dolt hij op een onnavolgbaar speelse wijze vanachter zijn achtentachtig-toetstellend ‘MULTICULTIMECHAPERCUSDRUMKLAVIER’

En dat met teksten die ‘er toe doen’, met een grote taaldichtheid, en een zodanige snelheid dat er voor de gemiddelde luisteraar bijna geen ruimte overblijft voor enige ontlading. Ben je nog maar net bekomen van zijn liedje over zijn belevenis in de supermarkt, in één adem moet je al weer aanhoren hoe hij zich ooit als zaadcel ongelukkig voelde. Wortel hekelt, ontroert of laat je ouderwets lachen. Een muziektijdschrift omschreef hem als ‘het on­ echte kind van Cornelis Vreeswijk en Jaap Fischer’. Kortom, Gerard Wortel is een man van uitersten die op een aandoenlijke, satirische, onderhou­ dende wijze vanuit zijn theatertje draait tussen weemoed en kolder en zonder enig oponthoud doorslaat vanachter zijn ‘Multicultimechapercus­ drumklavier’.

* Wortel bezingt, bespeelt en betrapt * Is interactief * En draait tussen weemoed en kolder Boekingen: Wortel Impresariaat / Kerkstraat 1 / 3755 CK Eemnes T. 035 5336095 / 06 46720461 / www.wortelimpresariaat.nl / info@wortelimpresariaat.nl Informatie: info@gerardwortel.nl / www.gerardwortel.nl

Al meer dan vijfentwintig jaar maakt hij muziek, schrijft hij teksten en creëert hij de meest bijzondere muziekinstru­ menten. De wit­bebaarde en breedgebekte zanger is tevens de ‘mateloze’ percussionist van de Iers, Schots en Scheve theaterfolkgroep KNIJN en maakt deel uit van het kleinkunstkollektief ANNIE’S THEATER TOKO. Wortel gooit heel zijn theaterervaring, zijn muzikale en theatrale creaties en al zijn levensliederlijke teksten in de strijd met het publiek en creëert op die manier steeds een nieuwe voorstelling. De kracht van dit barse multitalent ligt vooral in zijn liedthema’s, zijn niet aflatend improvisatiever­ mogen, zijn beeldend taalgebruik en zelfspot. Zowel in zijn teksten als met zijn absurde muziekapparaten zet Wortel het publiek graag op het verkeerde been. Gerard Wortel laat zich moeilijk in een hokje plaatsen en heeft daardoor een unieke plek in de podiumkunst.

‘Noem mij geen cabaretier, grappenmaker, conferencier, uitvinder of muzikant.’

* Theatervoorstelling * Voorstelling op maat * Theaterdiner * Expositie/bruikleen muziekapparaten

www.gerardwortel.nl


theatervoorstelling

De voorstelling is onder meer geschikt voor: * Theater * Straattheater * Literaire bijeenkomst bibliotheek * Kleinkunstfestival * Huiskamertheater * Kleinschalig bedrijfsfeest * Intiem familiefeest Duur van de voorstelling: van 30 minuten tot 120 minuten

theaterdiner voorstelling op maat

Bij een voorstelling tijdens het theaterdiner wordt, afhankelijk van de beschikbare ruimte, ook gebruik gemaakt van het Wortel-theatertje en/of de Multi­ cultimechapercusdrumklavier.

Een voorstelling op maat is een korte voorstelling van 20 tot 30 minuten en bestaat uit:

Bij een theaterdiner zijn de volgende mogelijkhe­ den denkbaar: * Een restaurant organiseert een theaterdiner waarop iedereen kan inschrijven * Men organiseert zelf het theaterdiner in een wil­ lekeurig restaurant waaraan slechts uitgenodigde bezoekers kunnen deelnemen

* Een voordracht of lied, met schertsende onder­

toon, in opdracht geschreven en toegespitst op de aard van het betreffende evenement. De benodigde inhoudelijke gegevens worden door de opdrachtgever aangeleverd. * Een aantal bestaande eigen nummers waarvan de inhoud in het verlengde ligt van de aard van het evenement Evenementen kunnen zijn: * Jubileum * Opening gebouw/bedrijf/activiteit * Bijeenkomst / congres * Bedrijfsfeest * Afscheid

* Theater op schoot * Met levensliederlijke teksten

De duur van de voorstelling kan per set variëren van 20 minuten tot 30 minuten. Het aantal sets is weer afhankelijk van het aantal dinergangen.

In zijn voorstellingen onderscheidt Gerard Wortel zich deels door de wijze waarop hij muziek maakt zoals op: * De Van Bezeij onesteppercusdrum * De ritmefiets met trommelremmen * De one-ear contra-contrabas * De multicultimechapercusdrumklavier * De banjo-tom-hiatgitaar * De dubbele gitaarcello Deze bijzondere muziekinstrumenten zijn de moeite van het bekijken waard en kunnen voor kortere of langere tijd in bruikleen worden genomen door onder andere: * Theaters * Culturele instellingen * Muziekscholen Van deze instrumenten is ook een ingelijste full-color fotoserie op A3-formaat beschikbaar.

fotografie: Lonneke Boots / grafisch ontwerp: de zoele haven

Een voorstelling van Gerard Wortel bestaat uit eigen Nederlandstalige liedjes en voordrachten waarbij hij zich zelf begeleidt op gitaar en op het achtentachtig toetstellend ‘Multicultimechaper­ cusdrumklavier’. Het best gedijt Wortel in de kleine ruimte ‘Theater op schoot’ zoals hij dat zelf noemt.

expositie / bruikleen muziekapparaten

www.gerardwortel.nl

* De Van Bezeij onesteppercusdrum * De ritmefiets met trommelremmen * De one-ear contra-contrabas * De multicultimechapercusdrumklavier * De banjo-tom-hiatgitaar

www.gerardwortel.nl

worteltheater  

brochure voorstellingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you