Page 1

nten bovendiede whe attze illen n pl erwda n ook voor eneijat ar heel zi jg de Witt . enbenv is het bo rgol , te nd kr na rtve ik efan el ien plte ei t er da “W onderstrnepoo s ijj de enk voor ecbi tie f ”, Wittenberg, te he t kr an te na rt teur van de ikel a) “Wij onders aa.rli trepen rs ctjkies fde ittpe en berg”, zien ir te ur va n deec ij dede enntjaen ar.lijBks oofs opbode relW uw itt en be rg rs zien in. tude nten. Bij de ko m t di re ct & Geloofsop vo o.” bouw lateofrsvw anisatin ie. van de en ko m t onderzoedikrect ha vwo.” hovo geof or ga nirsatie van de cl us ie : vo or ngs onderz oek nhewat t ho ge r se aar heel conj nc lu si e: vo is het bovendor eten ien at er da nwoo k voor tu ss en jaar heel Witten be rg , te ng het bo vendien enaristik ei t er daeln op ookdevoor tr ep en he t de Wittenbe rtelt Roel rg, te an tenartikel op enbe de . “Wij de rstrrgep va n een en ja arhet ”, vert el t Ro el Wan itton enze . “Wij be tube dierg& nglsva n ee chool­verlantejaar s van onze rs om t direct van Bijb elstudie & of vw o.” op bouw stro veel school­ men verlaters in. De

jaargang 42 • nummer 1 • oktober 2013

01

ieuwsbrief van de Wittenberg, Bijbelschool voor het leven

De kracht van verbinding Wat is de leefgemeenschap? Judith zegt direct: ‘Je kunt het omschrijven als een plek waar mensen hun leven delen op een ongedwongen manier. Je kunt het eigenlijk niet uitleggen, je moet het ervaren! Roel vult aan: ‘We zien het niet als een instrument voor een goed jaar Wittenberg. Het is meer een bedding waar het leven doorheen loopt dan een kanaal dat je graaft. Je schept randvoorwaarden, maar je organiseert het niet.‘

v ‘I

Hoe krijgt het vorm?

De leefgemeenschap, al ruim 40 jaar een onmisbaar onderdeel van Bijbelschool de Wittenberg. Oudstudenten raken er niet over uitgepraat. Wat is het

Judith: ‘Het is letterlijk leven met elkaar, samen eten, koffiedrinken en gezellige activiteiten doen. Er zijn veel eigen initiatieven, elke groep heeft zijn eigen karakter. Elke dag kent een kloosterritme van ochtend-, middag-, en avondgebed.’ Roel: ‘Het onderwijsprogramma is daarbij onmisbaar. Door de lessen ontstaan veel gesprekken en discussies. De leefgemeenschap is de plaats waar de lessen in praktijk worden gebracht. Ze leren er bijvoorbeeld luisteren naar elkaar. Echt luisteren! Het is één van de christelijke waarden, interesse hebben in elkaar. Dat kun je oefenen! De leefgemeenschap is een plek waar je leert om goed te leven. Aandacht voor elkaar te hebben, blij te zijn met eenvoudige dingen, de waarde te leren zien van het gemeenschappelijke.’

geheim ervan? En waarom heeft de Wittenberg een

Kun je daar een voorbeeld van geven?

leefgemeenschap? We vragen het Judith Smit, coördi-

‘Ik moet denken aan Marjolein , een student van het afgelopen jaar’, zegt Judith. ‘Door het jaar Wittenberg is ze open gaan staan om met anderen het leven te delen. Ze heeft ervoor gekozen om tijdens haar hbo-studie in een leefge­

nator van de leefgemeenschap, en Roel Kuipers, directeur van de Wittenberg.

<< Lees het interview met

Marjolein op de achterpagina.

>>

me

J Na A

gem De jon gemN e heet o en ve het evg stad.DOeu ge hee Wen it gegaan i he en det ad Bijzst ond van een jongereni ga is gege koen m en Bijzo vage n jo er ‘Ik wng or dk enthouissige ast Ja godsdien studeert. ‘ ‘Ik wo daen mth isou des vooral p mensen in dsd zijn,go stte udrw eei juist be drisu dana m Jezus zel voor stel n.se ’D mleen over al jnéé , ten staat: aazinw ez ju na is nuistjube is zegt deelnJezutsh


ga . ‘Is atda det rei niestt naar nem beee zonte ek op aan ­ ee ich nte af.‘De on en ge zieren n, we en rker nte jke, be Bedri rt jf onen n s van harte >> kt en u te thousiast over >> vervolg van vorige pagina werk in de stad. Henny en Nelleke be e rg aan de slag meenschap te gaan wonen. Dit is een ge reiren st na wearrk en kgeaan n. Bijzonder is eeen gothic die woonvorm voor studenten, niet gericht nlo weop rkein r op evangelisatie of hulpverlening, maar men met het Pin hakst rteeren met ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ze n. iast over us willen mensen met elkaar verbinden en de stad. noje Ne cte llenke met elkaar op laten trekken.’ neede lnesla me gr go erkdsen dienst ee zort. nd‘M er is aar in ste thiek c die dat je er r de mensen in terw hetijl in adrukt wordt en Judith denkt even na: ’De behoefte om raal moet dat overal één met mensen samen te leven is niet anwezig zijn. erprobleem’, veranderd, maar het contrast met de diet aan de ns samenleving wordt groter. Het leven ‘Aanintijd is bij aar he t je t gro er otste is gefragmentariseerd. De leefge­ nsen in n meenschap kent echter een vast ritme. ud wo-st rdtudent t terug op et Er is ruimte, tijd en openheid om ngéé al : ‘n bezig te zijn met levensvragen. Dat is chzijn tig.e ge’,ten: een em een contrast met het drukke en de detisvel bije Is da tst e t niet meenteop­ h af. nenzie t n, en e bedrijf op en u te een

eis iett naar aan op ­

we n rker f harte siast over e stad. Nelleke de slag k en onder is hic die

Een leefgemeenschap in 2013…is het niet achterhaald?

gejaagde leven van jongeren. Daarom is het juist nu actueel en aantrekkelijk.’

Hoe zien jullie de toekomst van de leefgemeenschap? ‘Binnen de Wittenberg denken we met elkaar na over een leefgemeenschap 2.0’, zegt Roel. ‘Kunnen we het concept dat we nu hebben verbreden? De Wittenberg bestaat nu ruim 40 jaar, het samen leven is een belangrijk element. De combinatie van het gebouw en het onderwijsprogramma is uniek.’ Judith vult aan: ‘De uitdaging is om andere jongeren daarvan deel uit te laten maken. Concreet bijvoorbeeld: studenten die in Utrecht studeren en jongeren tussen de 18 en 28 die op

eigen benen moeten leren staan. Zij kunnen komen wonen en meedraaien in de leefgemeenschap.’ Roel denkt hardop verder: ‘Het nadenken erover wordt gevoed door de behoefte aan verbinding die we zien in de samenleving. Dat bieden we hier. De kracht van de verbinding aan elkaar is de ervaring die we met ons meedra­ gen. We zien dat jaarlijks gebeuren met studenten. Dat is onze drive. Het is nodig! Mensen zoeken verbinding, maar willen daarnaast vrijheid om hun eigen leven in te vullen.’ Heb je vragen of zin om mee te denken? Mail naar Roel Kuipers, kuipers@dewittenberg.nl.

De studenten van 2013/2014 Wat verwachten zij van een jaar e Ann

Naast dat ik veel uit de Bijbel wil leren ben ik hier om nieuwe mensen te leren kennen en met hen op te trekken.

e k s ij cent G do

het n r

r st ar in je er sen in

ordt

één zijn. m’, e s bij ste

nt p

en

et p­

P Ik wil mezelf beter leren ete r kennen en meer over de Bijbel leren. Ik wil ontdekken wat Gods bedoeling met mijn leven is.

Tonian

Ik wil mijn relatie met Jezus verbreden en verdiepen. Ook kijk ik uit naar de stage, ik wil graag een beter beeld krijgen van de onderkant van de maatschappij.

Ik verwacht dit jaar veel gesprekken te hebben met mensen en denk dat er veel energie uit deze groep gaat komen! Adri Boer Andrea Hilgeman Anne Westmaas Anneke Budding Florianne Duim Gerjan Hebbink Henri Schot Hester Antonides Jasper Sonneveld Liesanne Versteeg Marchella Schut Mariska Engberts Marjan van der Vegte Martha Murre Peter Vermeulen Rhodé Krijger Ruchama Nap Thijs Douwes Tonian van Elsäcker


on Social media @Christiaan Post: Net #ZvK gekeken met @DirkdeBree waarin hij terugkijkt op jaar @dewittenberg . Zie je jezelf ineens op foto voorbijkomen. :-) 10 minuten geleden ∙ Vind ik leuk

@Rinske: Trots dat deze prachtige school @dewittenberg al 40 jaar bestaat! Gefeliciteerd! Raad iedereen een Wittenbergjaar aan! #investeringvoorleven 5 minuten geleden ∙ Vind ik leuk

on W ‘bek de fo oud

WatsKeburt?! Overlijden Fred de Rooij

Tijdens zijn vakantie in Spanje is de heer Fred de Rooij overleden. Hij was medeoprichter van de Wittenberg en is lange tijd bestuurslid geweest. Na zijn bestuursperiode werd hij benoemd tot erelid van het bestuur van de Wittenberg.

Jubileumfeest

@Mirjam van der Veer: Een toplocatie, weet ik uit ervaring: ‘Studeren in Utrecht en nog geen kamer? Kom wonen op @dewittenberg in Zeist! ow.ly/o5JW3’ 2 minuten geleden ∙ Vind ik leuk

Schrijf een reactie...

We kijken terug op een prachtig jubileumfeest. Ongeveer 300 oud-studenten, oud-medewerkers en andere betrokkenen waren aanwezig om dit feest met elkaar te vieren. Ze genoten van inhou­ delijke workshops, ontmoeting, gezelligheid en de ‘bekende Wittenbergsfeer’! Bekijk de foto’s op www.dewittenberg.nl/jubileumfeest.

Jubileumboek

Tijdens het jubileumfeest werd ook het jubileum­ boek gepresenteerd. In het boek staan zes inspirerende verhalen van oud-Wittenbergers vanaf de jaren ’70 tot nu. Het boek is nog te bestellen via www.dewittenberg.nl/ jubileumboek of door ons te mailen of bellen. Meer boeiende verhalen zijn te vinden op www.dewittenberg. nl/40jaar.

Wittenberg?

Studentenaantal

Het was een spannend jaar. Door aangekondigde invoering van het leenstelsel kozen scholieren direct voor een beroepsopleiding en was een tussenjaar geen optie. Ook de financiële onzeker­ heid speelde een rol waardoor er minder aanmel­ dingen dan voorgaande jaren binnenkwamen. We zijn nu gestart met 19 dagstudenten en op dit moment zijn er 12 deeltijdstudenten aan de Jongerenwerkersopleiding.

Jongerenwerkersopleiding Jesse Verdam Joanne Ouwerkerk Matthijs Laan Michiel Grevers Natasja Arens-Kloeze Tineke Cluistra

Marjelle Miedema Petra Oosterloo Rennie de Jong Rola Otten-Wubs Sjoerd Bronsema Thomas van Rees

8 oktober Meeloopdag 12 oktober Benefietavond 22 en 23 november Christelijke boekenoutlet 6 en 7 februari Sponsordiner 2 en 3 mei Fietspelgrimage

dewi door o Tijde boe het Inop h ve vana Het aang dew leens door voor e eenbotu op financ rol w Hetd aang gestart leens dit m voor denten een t financ rol Op 22 de W gestar dit m IZ denten mog bo gele eens Op 22 op de de W boeken

IZ hedend mo opme b maila ge een op de Tijde boeken de he Hi heden opm mailb bestuurs er Tijde de h WeH k ju oud-stu bestuur en e aanwe

ontm We k ‘bekend ju de foto’ oud-st

en aanw Tijdens h het jub ontm In het b ‘beken verhal de foto vanaf de is dewitte ons Op 22 en 23 november organiseert de Wittenberg door Tijdens boeien het ju ww weer een christelijke boekenoutlet in samenwer­ Inop het b verha king met IZB-Ark. We willen dan zoveel mogelijk vanaf d Het was i outlet en tweedehands boeken aanbieden. Een aangeko dewitte leenstels goede gelegenheid om de boekenkast eens uit te voor door on een boeie een tuss pluizen en de boeken op de Wittenberg te op w financiële brengen. We kunnen alle boeken gebruiken, maar rol waa Hetding wa met name theologie na 1985 en hedendaagse bin aangek gestart m literatuur. Vragen en opmerkingen zijn welkom leenstel dit mom voor ee aa via het mailadres vanegdom@dewittenberg.nl. denten een tus financiël rol wa Op 22 din en b de Witt gestart m out dit mom IZB-

Boeken gezocht!?

Belangrijke data

aa Tijden het In heo ‘bek ver de f vanaf


jongerhap. delen. Zij heen bb n, in leefde gevo mrm een­vaen n or mij de w ik ciop k ild alseSo aal op(zhe spr oo er ontde der er s malet ) en s ch ten een risten nchde m le­ de nisa euwen e gereageerd Ik ervaar da jouw ode. jaar t m op de oject va n jong ar beer goen n zag pZialj sheeebb n en eikvo rm va n wis j va den t niet de So daci araa inl. Op nd paer nnde g van alsischin hu koris mte enn savo mor enm le­ij . evoeging ist hierdoor mjad.arNa de derd ve er n. go zaor g msn vo reewneer om st ik niet ar de wel stn.isO chp ngenvan ns heb ompp enen . ha m. ijIk en gi ! ng erdoor Nva a nde er een

r je oo r enne r omn, w n el e op de he dabn nn niet r je uist en ert t is, n,

e

goedkoper. niet weten wh studerenPeisrsee pectief p om tu ss zonaltu oren dejare s ss biej subsVo san, m en id ië levi re ng n (z goedkoper.ie oo k he op de k rspectt ie lgende Pe omvotu gina). “ ssenjapa het on re n, de zo rz al oe s subsidiëreknvan Perspe vertel ie ook h t Roel Kuip(z de lgener s, direct Wittop en bergvo pagina . “Wij de m t on ogen de uitwhe rz oek va er ki ng n Peja va n n elt Roel ee ja ar Wri in develertve Ku ip er ns di va n. onze sts,ud itt en be opleW rg iding Bijbelst“Wij moge ui twerking vanudie & Ge strom n jaar el schoolee in en de ve er later De he ns van ­von lft valenvede ze st ud le id en in ten st g van op B k ijbelstud vm bo (th ie & eo retisch), ha men veel Persst pero school­vervl ief, de jong D ecthe er lft en Chris va or n de studenga tenUnie heef vmbo (theot re onlangste gedava ann na ar de uitvaltis ), h rs pe ct inch ondePe ie f, rw jong ijs. Belande erhe ento hris gr ijk te st nU e studCen co ni ten die noegheeft onlanc n da an naar deniuiet weten ze wge illen studeren is eetval in h on de ijs. Belangrijk n tuss zinvol .udVorw or de st e st enten disaem enleving ci goedkope no et we ze willr. pect iegf ni enPestrs om tu eit e ud er ss en en isplee ja re n, nt zi zo al ol s . Vo bi subsidnv j or de samende ië re n (z ie go viWn ook het krle ko pe volgened r. an Pe rspectief plte de pagina). “W tu ss ij en on ondeom ja de re rzoek van Pe n, zoals bijrset rspectief ”, ved Kuipsu erbs s, id diië k t krar rere ctn eu(zr ie vo vaoo de dehe mogenlgjaen pa gina itte ).n “W ar lij ijWon ks on de d ui rz tw oe erki Wittende k va ng n Perspe be rg zi ct en Ku ie in de levens f ”,v ers, direct studenip va eu te r n. va B n ij de de m W ogen jaarlijks opleiding Bijb Geloofs op uitwerkin rode enbo m beuw en in. DW rg zisten veel sc e itt he in lft de va n le st ve de ns studenten ko enten. Bij de vmbo ud op Gel(th ooeo fsre ­ tisch), havoleiding B oo v v

Marjolein van der Plas ers g r e b n e t t i ereldwijd

W

In de rubriek Wittenbergers Wereldwijd vertellen oud-studenten hoe zij van betekenis zijn in kerk en samenleving. Oud-student van de Wittenberg, Marjolein van der Plas (2012-2013), studeert hbo Communicatie in Ede en woont daarnaast in een leefgemeenschap.

Waarom ga je in een leefgemeenschap wonen? Vanwege de reistijd wilde ik op kamers en kwam zo op het spoor van het project ‘Kamers met Kansen’ in Ede. Ze zochten een kernbewoner voor in de nieuwe kenniscampus. Ik heb gereageerd en ben aangenomen. Ik ervaar dat echt als leiding van God. Binnenkort gaat het project van start en zal ik met vier jongeren een huurwoning delen. Zij hebben begeleiding nodig, in de vorm van kamertraining door student-coaches. Waar ik eerst de rol van coach op me nam, word ik nu kernbewoner. Voor mij een uitdaging, zo kan ik als Sociaal Pedagogisch Werker (zonder de hulpverlener te zijn) én als christen van betekenis zijn in de samenleving

Colofon Bijbelschool de Wittenberg Krakelingweg 10 3707 HV Zeist T (030) 69 24 166 F (030) 69 13 897 E info@dewittenberg.nl www.dewittenberg.nl Rabobank 16 21 44 393

Hoe kijk je terug op jouw jaar Wittenberg, met name op de leefgemeenschap? Voordat ik aan het jaar begon zag ik de leefgemeenschap als een spannend onderdeel, ik wist niet wat ik kon verwachten van de groep en van mijn rol daarin. Op de eerste dag viel de spanning van mij af, het voelde als thuiskomen. De leefgemeenschap is voor mij echt een waardevolle toevoeging aan het jaar geweest, juist hierdoor ben ik het meest gevormd. Na de lessen praatten we vaak verder over allerlei onderwerpen. Corveeta­ ken zorgden soms voor spanningen waar we later weer om konden lachen, maar waar ik wel van leerde. Ik kijk terug op een fantastisch jaar, waarin ik nieuwe mensen heb leren kennen en vriendschappen voor het leven heb gekregen. Ik had het niet willen missen!

Elkaar echt kennen, zonder masker

Wat is voor jou de waarde van een leefgemeenschap? In een leefgemeenschap leer je jezelf en de ander (beter) kennen, omdat je 24/7 met elkaar in dezelfde omgeving woont en studeert. Het begon mij op te vallen dat mijn huisgenoten op de Wittenberg mij beter kenden dan mijn beste vriendinnen. In een leefgemeenschap kun je het niet lang volhouden om altijd maar je beste kant te tonen en dat is juist wat ik er zo aan waardeer. Je leert een ander kennen zoals hij echt is, zonder masker.

Redactie Nieuwsbrief Gerrina van Egdom Helpen U kunt het werk van de Wittenberg op verschil­len­de manieren ondersteunen. Donateurschap Legaat & nalatenschap Lijfrenteschenking Vrijwilligerswerk Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Roel Kuipers, directeur, telefonisch via (030) 69 24 166 of per e-mail kuipers@dewittenberg.nl

Nieuwsbrief oktober 2013  

De kracht van verbinding, nieuwe studenten en een interview met Marjolein van der Plas.