Page 1

Nieuwsbrief nr. 2 27 september 2012 Schooljaar 2012 – 2013

Tijdens de maand oktober wordt in ALLE klassen aandacht besteed aan MISSIO. Er worden verschillende projecten gesteund over de hele wereld. Er is o.a. een gelegenheidsles in iedere klas. Meer info? www.missio.be. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Wingerd I De Wingerd II Bruyelstraat 8 Bavikhovedorp 16 8531 Bavikhove 8531 Bavikhove Tel.: 056/71 09 98 056/68 15 41 Fax: 056/72 43 34 - E-mail: direc0e@vbsdewingerd.be Website: www.vbsdewingerd.be


Beste ouders,

1.

Schoolbevolking op 1 september 2012

kleuter lager totaal

109 183 292

(108 in 2011) (192 in 2011) (300 in 2011)

2.

Schoolfamilienieuws

Manon Vanslambrouck (° 27 juni 2012) dochtertje van Peter en juf Cindy Degryse (2-3KC). Proficiat! Josephine Vandenhende (° 6 juli 2012) dochtertje van Steven en juf Delphine Theunynck (3LB). Proficiat! Zondag 30 september is er om 10 u. in de parochiekerk van Bavikhove een H. Mis ter nagedachtenis aan Nicole Vanassche († 25 september 2011). Het schoolkoor van De Wingerd luistert deze viering op. Juf Stephanie Vinquier vervangt juf Myriam (1LB) tot vermoedelijk 8 oktober.

• •

3.

Sport op school

Sportklassen: een hele week sporten in het Sportpark te Kuurne 4LA: van 24 tot 30 september 3LA + 3LB: van 9 tot 12 oktober SVS Veldloopdag: woensdag 26 september (lagere afdeling) domein rondom sporthal Dageraad in Harelbeke Sportdagen: Olympisch jaar do. 27 september: 5LA (Bavikhove) vr. 28 september: 1LA + 1LB (Bavikhove) ma. 1 oktober: 3LA + 3LB (Harelbeke) di. 2 oktober: 2LA + 2LB (Harelbeke) do. 4 oktober: 6LA + 6LB (Bavikhove)

4.

Tu5 Fru5

Vanaf oktober: elke woensdag fruitdag. 1° keer: donderdag 4 oktober omwille van pedagogische studiedag op woensdag 3 oktober. Met dank aan de ouders en grootouders die instaan voor het wassen en/of schillen van het fruit.


5.

Pedagogische studiedag en lokale vrije dag

Woensdag 3 oktober: pedagogische studiedag: alle kinderen hebben een vrije dag. Thema kleuterafdeling: BC “De Djd” uitwerken Lagere afdeling: voorstelling 2 Wero-methodes Maandag 8 oktober: lokale vrije dag

6.

Ouderraad

Tijdens het feestje van de ouderraad werden Chris Naert en zijn echtgenote Nele bedankt voor hun jarenlange inzet voor de ouderraad. Op de 1ste bijeenkomst van de ouderraad (19/09) werd beslist om een aantal iniDaDeven financieel te ondersteunen: − sportklassen 3° + 4° lj. − vervoerskosten bij uitstappen per klas − deel vervoerskosten naar zwembad − ondersteuning Sinterklaasaankopen, vormende avonden, eerste communie en H. Vormsel geschenkje, schoolreizen,... − Ondersteuning aankoop digitale borden 3° lj., inrichDng nieuwe kleuterklas 1KC, vinyl i.p.v. tapijt in elke kleuterklas, … Hartelijk dank hiervoor! Samenstelling ouderraad 2012 - 2013:

Benoit Yves Bouckaert Wouter Buyck Dorthy (leerkracht) Buyck Thierry Buyse Annemie (leerkracht) Callewier Maaike ChrisDaens Gerlinde Claerbout Vanessa Decaluwé Annelies De Coninck Sofie Defever Arne Dejagere Claude Dekocker Ilse Deprez Els Deruddere Inge Descamps Bart Descheemaeker Veerle Desmet Bart

Devies Céline Geernaert Koen Hellyn Filip Laverge Debbie Lemey Carl Mahieu Christof MaMon Ann MaMon Wim Sabbe Marnic (directeur) Sabbe Vanessa Van Boxstael Jan Van de Casteele Sofie Van Gils Glenn Van Hulle Jan (voorziMer) Vercruysse SDjn Verledens Nelson (penningmeester) Vincke Chantal


7.

Dag van de leerkracht en oud-leerkracht

• •

Vrijdag 5 oktober: Dag van de leerkracht Vrijdagnamiddag 19 oktober: Dag van de oudleerkracht: alle oud-leerkrachten van De Wingerd worden uitgenodigd op de koffietafel.

8.

Rapport eind oktober

Er wordt een aPtuderapport meegegeven in het lager op vrijdag 26 oktober. De directeur gaat langs in de klassen. Voor het 1° leerjaar is er een woordrapport.

9.

Oktober = missiemaand

In de godsdienstlessen wordt in alle klassen aandacht geschonken aan MISSIO.

10.

Grootoudersfeest

Dit jaar voor de grootouders van de kleuters. Vrijdag 30 november: vm.: 1KA, 1KB en 1KC nm.: 2-3KA, 2-3KB en 2-3KC

11.

Buitenschoolse opvang ‘De kleine ark’ 0jdens oktober Op woensdag 3, maandag 8 oktober en Djdens de herfstvakanDe op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober is er buitenschoolse opvang in ‘De kleine ark’. Gelieve zelf in te schrijven via mail: buitenschoolse@kleineark.be of telefonisch op het nummer: 056/71 65 43.

12.

Dankjewel

Aan de vele ouders / opa’s en oma’s die meehelpen aan het vervoer naar sportklassen en sportdagen.

13.

Bezoek onze website...

… en ontdek nieuwsjes, foto’s, … enz. www.vbsdewingerd.be


14.

Kindergemeenteraad Harelbeke

Vanuit de jeugddienst willen wij de kinderen meer laten parDciperen aan het beleid in de stad. Momenteel zijn er geen organen waar kinderen zelf deelnemen aan discussies en hun mening kunnen geven over de stad. Hoofddoelstelling De stem van kinderen die wonen in Harelbeke of naar school gaan in Harelbeke wordt gehoord via verkozenen in de kindergemeenteraad. Nevendoelstellingen − Kinderen maken kennis met de werking van een stad − Kinderen weten wat een verkiezing is en nemen zelf deel aan een verkiezing − De verkozen kinderen leren nieuwe vaardigheden door hun deelname aan de kindergemeenteraad: Ze leren een mening vormen, ze leren luisteren naar elkaar, ze leren discussiëren, … − De jeugddienst krijgt meer naambekendheid bij de kinderen − De verschillende scholen leren elkaar beter kennen door uitwisseling tussen de leerlingen Verkiezingen in De Wingerd Bavikhove Op 11 oktober 2012 vinden de verkiezingen voor de kindergemeenteraad plaats. Die dag kunnen alle kinderen van de scholen stemmen op hun favoriet. De stemming gaat door in een stemhokje, met een stembus, … De winnaars van de verkiezingen worden bekend gemaakt via de website. De kinderen kunnen vanuit hun klas kijken naar een filmpje met de uitslag van de verkiezingen. Samenstelling kindergemeenteraad Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich kandidaat stellen. Per klas zetelt één leerling in de gemeenteraad. Op die manier blijU iedere klas nauw betrokken bij de kindergemeenteraad en verloopt de terugkoppeling beter. Kindergemeenteraden Drie maal per jaar vindt de gemeenteraad plaats. Tijdens iedere vergadering is er één centraal thema waarover we discussiëren. Uiteraard is er daarnaast ook ruimte voor andere belangrijke agendapunten. De thema’s worden samen met de kinderen vastgelegd bij de start van het werkjaar. Mogelijke thema’s zijn: milieu, onderwijs, verkeer, … De kindergemeenteraad gaat door op zaterdagvoormiddag. Daarnaast organiseert de kindergemeenteraad ook een toonmoment.


Kinderburgemeester De kindergemeenteraad verkiest Djdens de eerste vergadering ook een kinderburgemeester. Planning 11 oktober 2012:

Verkiezingen kindergemeenteraad

Begin november:

De kindergemeenteraad zit een eerste maal samen om de grote lijnen uit de sDppelen. Daarna wordt de raad voorgesteld aan het grote publiek. De pers is aanwezig en we stellen onze plannen met de kindergemeenteraad voor.

Begin december:

De eerste themavergadering van de kindergemeenteraad en terugkoppeling naar de klas.

Februari:

De tweede themavergadering van de kindergemeenteraad en terugkoppeling naar de klas.

April:

De derde themavergadering van de kindergemeenteraad en terugkoppeling naar de klas.

Mei:

EvaluaDe van de kindergemeenteraad met de scholen.

Juni:

Op het einde van het schooljaar organiseert de kindergemeenteraad een toonmoment. De inhoud van dit toon moment wordt samen met de kinderen opgemaakt.

15.

Dag van de jeugdbeweging


16.

Menu oktober


KALENDER voor oktober 2012 ma. 01/10

sportdag in Harelbeke

3LA + 3LB

di. 02/10

sportdag in Harelbeke

2LA + 2LB

wo. 03/10

- Pedagogische studiedag Alle kinderen: vrije dag - SVS Loopwedstrijd in Lange Munte Kortrijk (lager)

nm.

do. 04/10

sportdag in Harelbeke

6LA + 6LB

vr. 05/10

- Dag van de leerkracht - Bezoek aan stadhuis Harelbeke t.g.v. gemeenteraadsverkiezingen

6LA + 6LB

ma. 08/10

di. 09/10

vr. 10/10 za. 13/10

19 - 20 u.

- Lokale vrije dag - inschrijvingsmoment vormelingen - Sportklassen in Kuurne - Personeelsvergadering - Schoolraad

3LA + 3LB

16.30 u. 20 u. Vm. 19.15 u.

- Medisch onderzoek - Spiritualiteitsavond H. Familie Ieper

5LA (deel 1) lkr. + directeur

10.30 - 11.30 u. Inschrijvingsmoment vormelingen Gemeenteraads– en provincieraadsverkiezingen

zo. 14/10 ma. 15/10

vm.

Medisch onderzoek

1LA 6LA + 6LB

vm. nm.

- Studiebezoek aan Kortrijk + museum 1302 - Medisch onderzoek - Medisch onderzoek

do. 18/10

nm.

- Toren en beiaardbezoek in Harelbeke

4LA

vr. 19/10

vm. nm.

- Dag van de jeugdbeweging - Medisch onderzoek - Dag van de oud leerkracht

5LA (deel 2)

di. 16/10

ma. 22/10 vr. 26/10

vm. 19.30 u.

3LA 3LB

- Medisch onderzoek - Schoolbestuur

1LB

APtuderapport

lagere afdeling

HERFSTVAKANTIE van 27 oktober tot en met 4 november

Oktober 2012  

nieuwsbrief oktober 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you