Page 1

Nieuwsbrief nr. 5 december 2016 Schooljaar 2016 – 2017

__________________________________________________________________________ VBS De Wingerd Bruyelstraat 8 8531 Bavikhove Tel.: 056/71 09 98 Fax: 056/72 43 34 - E-mail: direc+e@vbsdewingerd.be Website: www.vbsdewingerd.be VZW KBH – Tuinstraat 20 – 8530 Harelbeke


1.

Advent - Welzijnszorg - Kers3jd

• • •

Vr 25/11 : wijding adventskransen + startviering advent Tijdens de godsdienstlessen is er aandacht voor de ac.e welzijnszorg Elke donderdag : ac.ewinkeltje ten voordele van De Spie. De kinderen krijgen de kans om .jdens de speel.jd een Spietje cake, een wafeltje, een fruitsapje of soep te drinken ten voordele van de welzijnsschakel De Spie. Vr 23/12 : slotviering Welzijnszorg + kerstviering op school Za 24/12 om 17u.00 : kindvriendelijke kerstviering in de kerk verzorgd door kinderen van onze school

• •


2.

3

Brief van de Sint


3.

Proeven, rapport en oudercontact

• •

9 tot 16 december : proevenperiode Woensdag, 21 december : oudercontact (16u.00 - 20u.00) - kleuter : op aanvraag (door ouders of leerkracht) - lager : met rapportuitdeling

Mogen we jullie er nog even a:ent op maken dat we van de ouders enkele engagementen vragen (zie schoolreglement) • Er wordt verwacht dat alle ouders ingaan op deze uitnodiging • Gescheiden ouders komen samen naar het gesprek

KINDGESPREKKEN *********************

Een kindgesprek is een gemoedelijk, individueel gesprek tussen klas.tularis en leerling. Via dit kindgesprek willen we de leerlingen aanze:en tot het evalueren van zichzelf opdat • De leerlingen een beter zicht krijgen op wat ze kunnen en niet kunnen • De leerlingen aan de hand van deze evalua.e zichzelf kunnen bijsturen • De leerlingen leren inzien dat ze hun leren zelf in handen hebben Daarnaast willen we als leerkracht via het kindgesprek een beter zicht krijgen op de gevoelens, gedachten, … van de leerlingen. Voor de kinderen van het lager zal dit twee maal per schooljaar plaatsvinden. Het eerste gesprek gebeurt eind december, net voor de rapportuitdeling. Voor de derde kleuters zal dit één maal per schooljaar gebeuren, net voor het oudercontact van maart.


4.

Oudercomité

Op de vergadering van 23/11/2016 werd beslist om dit schooljaar financieel tegemoet te komen voor : • theater : €2 / kind • sport : €2 / kind • daguitstap : €2 / kind • didac.sche uitstap : €6 / kind • sportklas 3de/4de lj. : €8 / kind • zwemmen : €3 / kind lager €24 / 3de kleuter HARTELIJK DANK!


5.

Sport op school


KALENDER voor december 2016

do. 1/12

- Spietje cake

lager

- Bezoek van Sint en Piet - Zwemmen voor

4LA 4LB 5LA 5LB

- Personeelsvergadering

Alle leerkrachten

do. 8/12

- Fair trade fruitsap

lager

vr. 9/12

- Start proeven - Zwemmen voor

1LB 3LB 4LA 5LB

vr. 2/12

8u.35

ma. 5/12

za. 10/12

16u.30

19u.00

- Concert KDF + kinderkoor De Wingerd CC Spoor Harelbeke

Iedereen welkom

do. 15/12

- Fair trade wafeltje

lager

vr. 16/12

- Einde proeven - Zwemmen voor

1LB 3LB 4LA 5LB

ma. 19/12

- Proeven ter inzage mee naar huis

di. 20/12

- Proeven terug mee naar school

woe. 21/12

- Oudercontact /Rapportuitdeling met kerststand door oudercomitĂŠ

Kleuter en lager

do. 22/12

- Soep op de stoep/speelplaats

lager

vr. 23/12

- Zwemmen voor - Slotviering Welzijnszorg

1LB 3LB 4LA 5LB

za. 24/12

Vanaf 16u.00

17u.00

- Kindvriendelijke kerstviering in de kerk, verzorgd door onze school

Kerstvakan+e van 24 december 2016 tot en met 8 januari 2017

Nieuwsbrief december 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you