Page 1

Nieuwsbrief nr. 7 26 februari 2013 Schooljaar 2012 – 2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Wingerd I De Wingerd II Bruyelstraat 8 Bavikhovedorp 16 8531 Bavikhove 8531 Bavikhove Tel.: 056/71 09 98 056/68 15 41 Fax: 056/72 43 34 - E-mail: direc0e@vbsdewingerd.be Website: www.vbsdewingerd.be


Beste ouders,

1.

Even terugblikken …

Winterwandeling, 3 februari - dit ini"a"ef van de ouderraad blij$ een topper! - ondanks het iets minder weer, toch weer een zeer grote respons. - leuke zoekopdrachten, leuke tussenstops en lekkere broodjes en soep op school. - Proficiat aan de ouderraad voor de prima organisae!

Carnaval op school, 8 februari - dank je wel aan de schmink(st)ers! - dank je wel aan de werkgroep, de chauffeur van de Petruswagen en de ouder die voor de donuts zorgde!

Dikke truiendag, 20 februari - temperatuur op 20° - extra: 2 uur stroomonderbreking wegens werken INFRAX!

En nog … - bezoek Broelmuseum: 1ste leerjaar - bezoek dienst 112: 3de leerjaar - bezoek Sint-Amandscollege: 6de leerjaar - start Vastenac"e ... en nog veel meer te zien op: www.vbsdewingerd.be


2.

Ouderraad

• •

de ouderraad neemt deel aan de ACW quiz op 6 maart ( in de Gilde) verleent haar medewerking aan de vormende avond: “Overgang 3de kleuter naar 1ste leerjaar” op dinsdag 19 maart om 19.30u. Volgende ouderraad: woensdag 13 maart om 20u. Werkgroep schoolfeest: dinsdag 26 maart om 20u. Tombola en Schoolstem - de tombola: wie een prijs kan schenken mag die op het secretariaat afgeven. Alvast bedankt! - de Schoolstem: de adverteerders voor de schoolkrant werden door de leden van de ouderraad en/of leerkracht bezocht. Alvast bedankt voor de steun! - lotenverkoop t.g.v. het schoolfeest start op 22 maart. Werkgroep schoolfeest zoekt: - vrijwillige medewerkers voor de opbouw van de zaal (sporthal) in de week vóór het schoolfeest + opruimen zaal (zondagavond): info bij directeur Marnic of voorziGer Jan Van Hulle. Winnaars winterwandeling: - Kleuters: JulieGe NuyGens 2/3KA Seppe Bossuyt 2/3KB - Lager: Marie Descheemaeker 1LA Simon Depoorter 4LA

• • •

Zij ontvangen hun prijs op school! 3.

Broederlijk Delen

• •

Koffiestop op vrijdag 1 maart 8.10u tot 9.00u inkomzaal Wingerd I. Iedereen welkom!

Sponsorloop kleuter en 1ste leerjaar en sponsorzwemmen 2de tot 6de lj. (vrijblijvend) Goede Vrijdag: - sober maal voor alle leerlingen van het lager - 13.30u: Dienst Goede Vrijdag (in de kerk)


4.

Biechtvieringen - woensdag 13 maart: 8.45u - woensdag 20 maart: 8.45u - woensdag 27 maart: 8.45u

5.

3LA + 3LB 4LA 5LA

Projectweek: “De Tijd” (= thema Jeugdboekenmaand)

Van 4 tot 15 maart werken alle klassen (kleuter + lager) een project rond “De Tijd” uit. - Op maandagmorgen 4 maart is er een startmoment in Wingerd I. - ‘s Namiddags is er een openingsmoment voor de kleuters en opening van de vitrines rond “De Tijd” aan de vensters van Wingerd II. U hoort er beslist nog meer over!

6.

MOS - ac0es

• •

Walk for water: 5de en 6de leerjaar nemen deel aan dit ini"a"ef van de milieudienst van Harelbeke op donderdag 21 maart. Zwerfvuilac"e: 1ste tot 4de leerjaar: in de schoolomgeving op vrijdagnamiddag 23 maart. De afvalcontainer van IMOG bezoekt onze school van 18 tot 22 maart. Kleuters doen iets op school rond “Water”.

7.

Sport op school

- donderdag 7 maart (vm.): netbaltornooi 5LA (Bavikhove) - donderdag 7 maart (nm.): netbaltornooi 6LA + 6LB (Bavikhove) - maandag 11 maart (nm.): treRaltornooi 3LA + 3LB (Harelbeke) - dinsdag 12 maart (nm.): treRaltornooi 4LA (Harelbeke)

8.

Startviering Eerste Communie en schoolkoor

Op dinsdag 12 maart om 19.30 u. komt er een spreker voor de ouders van de Eerste Communicanten (groene zaal De Wingerd). De startviering voor de Eerste Communicanten gaat door op zondag 17 maart om 10 u. in de kerk . Alle ouders, toekoms"ge eerste communicanten, grootouders, … zijn welkom. Ons schoolkoor van De Wingerd luistert deze viering op.


9.

Oudercontacten

• •

eind maart: rapport woensdag 27 maart - oudercontact op aanvraag (1ste tot en met 5de leerjaar) - oudercontact kleuters (de peuters niet) - oudercontact + invullen BASO - fiche 6LA + 6LB

10.

Buitenschoolse opvang ‘De kleine ark’ 0jdens paasvakan0e

Tijdens de paasvakan"e (uitgezonderd op maandag 1 april) is er buitenschoolse opvang in ‘De kleine ark’. Gelieve zelf in te schrijven via mail: buitenschoolse@kleineark.be of telefonisch op het nummer: 056/71 65 43.

11.

Menu maand maart


12.

NIEUW: inschrijvingsrecht

Beste ouders, Uw kindje is geboren in 2011. Het lijkt nog vroeg, maar toch is het nu al "jd om een school te kiezen. Een grote stap naar een nieuwe wereld. Een wereld met nieuwe vriendjes, nieuwe juffen en meesters, nieuwe spelletjes en veel spelen, een ander ritme. Een mijlpaal in een kleuterleven. Vanaf 1 maart kan u met uw kind de eerste stappen rich"ng kleuterschool zeGen. In Harelbeke hebben alle scholen die kleuteronderwijs aanbieden afspraken gemaakt voor het schooljaar 2013-2014. Dat moet zo binnen de nieuwe regeling over het inschrijvingsrecht. Keuzemogelijkheden - Broertjes en zusjes inschrijven Hee$ uw kind al een broertje of zusje in onze school? Dan kan u zeker inschrijven. Voorwaarde is wel dat u zich aanmeldt én inschrij$ op de school "jdens de voorrangsperiode (1 – 15 maart). Dat kan "jdens de schooluren of na afspraak op 056/71 09 98. - Andere inschrijvingen Zijn er geen broertjes of zusjes in onze school. Even geduld. Inschrijven kan vanaf 15 maart 2013. Dat kan "jdens de schooluren of na afspraak op 056/71 09 98.

Meer weten Neem een kijkje op www.vbsdewingerd.be. U vindt er informa"e over het inschrijvingsrecht. Er is voor alle nieuw ingeschreven kleuters en hun ouders een infomoment op donderdag 18 april van 17.30 u. tot 19.00 u. Met vriendelijke groeten Marnic Sabbe directeur


KALENDER voor maart 2013 vr. 01/03

8.10

vm. ma. 04/03 di. 05/03

Project “De Tijd” - zwemmen voor vm. nm. 16.30

wo. 06/03

Koffiestop (Wingerd I) Start inschrijvingsrecht nieuwe peuters (broers en zussen + kinderen personeel) - college direc"es

13.30

do. 07/03 vm. nm. vr. 08/03

- bezoek BIB - Oriënteringsbezoek aan Campus H. Hart Harelbeke - Personeelsvergadering

nm.

1LA + 1LB 6LA + 6LB

- ontmoe"ng leerkrachten 6de lj en leerkrachten 1ste jaar secundair onderwijs i.v.m. vak Frans te Kortrijk - ACW - quiz Bavikhove Tweedaagse direc"es - netbal (Bavikhove) - netbal (Bavikhove) Tweedaagse direc"es - Medisch toezicht

ma. 11/03

3KB 2LA 3LB 5LA

5LA 6LA + 6LB 2de kleuters uit 2/3KC

- zwemmen voor - treRal (Harelbeke)

1LA 1LB 4LA 6LB 3LA 3LB

di. 12/03

nm. 19.30

- treRal (Harelbeke) - spreker ouders Eerste Communie

4LA

wo. 13/03

8.45 20.00

- biecht - ouderraad

3LA + 3LB

do. 14/03

college direc"es

vr. 15/03

einde projectweek “De Tijd” - start proeven (lager) - leerlingenraad - start inschrijvingsrecht nieuwe peuters/leerlingen (niet broers / zussen)

12.15

za. 16/03 zo. 17/03

Personeelsfeest De Wingerd 10.00

Startviering Eerste Communie (kerk)


KALENDER voor maart 2013 (vervolg) ma. 18/03

- zwemmen voor - Afvalmobiel IMOG op school

3KA 2LB 3LA 6LA

di. 19/03

nm. 19.30

- Medisch toezicht op school - overgang 3de kleuter naar 1ste lj. (school)

1KC

wo. 20/03

8.45

- Biecht - Medisch toezicht op school (1ste kleuters, geen peuters) - treRaltornooi Harelbeke

4LA 1KA 1KB 1KC

nm. do. 21/03 vm. vr. 22/03 nm. ma. 25/03

vrijwilligers

Daar is de lente … - kangoeroewedstrijd - Walk for Waterdag

5de + 6de lj.

- start lotenverkoop tombola schoolfeest - zwerfvuilac"e

1ste → 4de lj

Goede Week - zwemmen voor

3KB 2LA 3LB 5LA

di. 26/03

20.00

werkgroep schoolfeest (ouderraad)

wo. 27/03

8.45 nm.

- Biecht Oudercontacten kleuter + 6de leerjaar + op aanvraag 1ste → 5de leerjaar

do. 28/03

5LA

WiGe Donderdag

vr. 29/03 12.00 13.30 15.05

Goede Vrijdag sober maal Dienst van Goede Vrijdag in de kerk einde school"jd en start paasvakan"e

lager

Paasvakan0e van 30 maart t.e.m. 14 april

Directeur Marnic

Maart 2013  

nieuwsbrief maart 2013