Page 1

Nieuwsbrief nr. 5 19 december 2012 Schooljaar 2012 – 2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Wingerd I De Wingerd II Bruyelstraat 8 Bavikhovedorp 16 8531 Bavikhove 8531 Bavikhove Tel.: 056/71 09 98 056/68 15 41 Fax: 056/72 43 34 - E-mail: direc0e@vbsdewingerd.be Website: www.vbsdewingerd.be


Beste ouders, Met deze nieuwsbrief ontvangt u het roze keuzeformulier voor het 2de trimester. 1.

Even terugblikken

Zie ook www.vbsdewingerd.be.

2.

Ouderraad

• • •

Bedankt om de kerststand te verzorgen &jdens de rapporta(aling op woensdag 19 december. Bedankt voor het ophangen van de kerstverlich&ng aan de schoolingang. Bedankt voor de nieuwjaarswensen aan alle ouders.

3.

Kerstviering

Alle gezinnen worden uitgenodigd op de kindvriendelijke kerstavondviering in de kerk op maandag 24 december om 17 u. Het schoolkoor en de Koninklijke Dorpsfanfare luisteren deze viering op. Het kerstverhaal wordt verteld en uitgebeeld door kinderen van De Wingerd. Iedereen welkom!


4.

Instap nieuwe peuters

Na de kerstvakan&e stappen er 7 nieuwe peuters in. Voor het eerst verwelkomen we ook een 3-ling in onze school!

5.

Welzijnszorg - ac0e

Soep op de stoep: er namen 156 kinderen deel en we verwelkomden ook een 35-tal volwassenen.

6.

Schoolfamilienieuws

• •

Tine Noppe neemt sedert 10 december 1 les&jd LO over van meester Jo (6LB op dinsdagvoormiddag). Welkom in het team. Na Nieuwjaar komt juf Delphine (3LB) terug uit bevallingsverlof. Juf Lynn krijgt een andere opdracht in de scholengemeenschap. Welkom en bedankt!

7.

Eerste Communie en H. Vormsel

Eerste Communie: H. Vormsel:

Hemelvaart 9 mei om 10 u. zaterdag 25 mei om 17 u.


8.

Tevredenheidszonderzoek ouders

Op de bevraging naar de tevredenheid van de ouders (november 2012) zijn er 152 reac&es binnengekomen. Dit betekent 73,8% van de ouders die reageerden. Waarvoor dank! Wat blijkt over de algemene tevredenheid? Hiervoor berekenen we de gemiddelde score per item. Schoolgebouw Wingerd I (inrich&ng, hygiÍne, uiterlijk) Schoolgebouw Wingerd II Omgeving Wingerd I (speelplaatsen, veiligheid) Omgeving Wingerd II Begeleiding (kinderen met zorg, extra mogelijkheden, pestbeleid, rapport, ini&a&e Frans) Sfeer (klas, rust en orde, omgang, normen en waarden) Kennisontwikkeling (wiskunde, taal, wero, BC kleuter) Persoonlijke ontwikkeling (muzische ac&viteiten, godsdienst, bewegingsopvoeding, Toeka, ICT, leren leren, uitstappen) School&jden (uren, opvang middag, voor – na school) Schoolregels (schoolreglement, rust, orde) De leerkracht (omgang, begeleiding) Contact met de school (informa&e over kind, schoolgebeuren, direc&e) Betrokkenheid (lid ouderraad, komen naar oudercontacten, lezen van nieuwsbrief, helpen bij huiswerk, raadplegen website en/of digitale wekelijkse nieuwsbrief) vaak soms nooit Imago (goede school, aanbod, formule van schoolfeest, website, digitale nieuwsbrief) ja neen weet niet Schoolkeuze (waarom deze school gekozen :dichtst, katholiek, aandacht voor zorg) ja neen weet niet Algemene tevredenheid (kind gaat graag naar school, vorderingen, zich thuis voelen op school) ja neen weet niet

88,6% 80,2% 84,4% 80,4% 90,6% 96 % 97,1% 92 % 91,3% 97,9% 95,4% 83,5%

55,4% 24,9% 18,3%

81,3% 5,8% 12,4%

72 % 20,1% 7,2 %

94,3% 2,4% 1,9%

Gemiddeld geven de ouders een algemene score van 7,8 op 10 voor de school.


P.S.: Het valt op dat de tevredenheid over de verkeersveiligheid in de omgeving van de beide scholen nog steeds het zwakst scoort: Wingerd I 66,3% en Wingerd II 60,3%. Dit ondanks de dorpskernvernieuwing en invoering éénrich&ngsverkeer sedert de vorige enquête. Deze resultaten worden doorgegeven aan de mobiliteitscommissie van de stad Harelbeke.

9.

10 0ps voor veilige eindejaarsfeesten

De meeste branden ontstaan tijdens de eindejaarsperiode. Wat voor velen begint als een feest, eindigt als een nachtmerrie. Vele branden en brandwonden kunnen voorkomen worden door het naleven van enkele tips. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

7)

8) 9) 10)

Zet de friteuse op een stabiele plaats; gebruik liefst een ingebouwde friteuse. Vat de friteuse toch vuur, dek haar dan af met het deksel, een vochtige doek of een blusdeken. Gooi nooit water op het vuur! Maak minimaal één keer per drie maanden de vetfilter van de dampkap schoon en/of vervang hem. Flambeer nooit gerechten onder de dampkap. Een onveilige kerstboom of verkeerd aangebrachte kerstversiering kunnen in minder dan één minuut een ravage aanrichten. Vlam in de pan ontstaat doordat olie of vet in de pan oververhit raakt. Schakel bij vlam in de pan onmiddellijk de warmtebron en de dampkap uit. Blus een brandende pan vet nooit met water. Zorg dat u een blusdeken in de keuken hebt. Hebt u geen blusdeken voorhanden, probeer dan de pan af te dekken met een passend deksel. Zorg dat kaarsen stabiel staan en zich niet te dicht bij brandbare stoffen - gordijnen! - bevinden. Laat regelmatig de schoorsteen vegen. Schouwbranden ontstaan door een opeenhoping van roetdeeltjes. Zet of leg brandbare materialen nooit te dicht bij of op een verwarmingstoestel.

http://www.brandwonden.be/data/Mailings/2012-12-holidays/2012-12-mail-nl.html


10.

Maandmenu januari


KALENDER voor januari 2013 ma. 07/01

- zwemmen voor - instap van 7 nieuwe peuters

2LB 3LA 6LA 3KA

di. 08/01

vm. 16.30 u. 20.00 u.

- direc&ecomité in Harelbeke - Personeelsvergadering - Werkgroep schoolfeest

directeur team directeur + OR

wo. 09/01

12.00 u.

- Bijeenkomst MOS werkgroep i.v.m. “Waterdag” in stadhuis Harelbeke - Dag van de zorgverbreding

directeur

COV-dag voor de vakbondsafgevaardigden

juf Sabine

- zwemmen voor - Schoolbestuur in Bavikhove

2LA 3LB 5LA 3KB directeur

College direc&es + pedagogische begeleiding in Harelbeke

directeur

nm. do. 10/01 ma. 14/01 19.30 u. di. 15/01

nm.

wo. 16/01

20.00 u.

vr. 18/01

vm.

Ouderraad - College direc&es in Harelbeke - Dag van de bewegingsopvoeding in Torhout - Nieuwjaarsrecep&e van de Scholengemeenschap Harelbeke

directeur lkr. B.O.

ma. 21/01

zwemmen voor

1LA 1LB 4LA 6LB

di. 22/01

Studiereis naar Brussel + planetarium

6LA + 6LB

19.30 u.

vr. 25/01

12.15 u.

ma. 28/01

di. 29/01

do. 31/01

team + personeel

Leerlingenraad

nm.

- zwemmen voor - Kronkeldiedoe in Kuurne (met bus)

2LB 3LA 6LA 3KA 1LA + 1LB 2LA + 2LB

nm. 14.30 u.

CLB keuzeboekje voor - Theater in OC Het Spoor Harelbeke

6LA + 6LB 1LA + 1LB 2LA + 2LB

MDO

Winterwandeling OR: zondag 3 februari 2013 Schoolfeest: zaterdag 27 en zondag 28 april 2013


2013‌ Denk iets goeds en denk iets lekkers, denk iets geks of nog iets gekkers, denk iets aardigs, denk iets liefs, maar hoe dan ook iets positiefs! Veel geluk en een goede gezondheid in 2013! 2013 wordt ook voor mij een bijzonder jaar. Op het einde van dit schooljaar neem ik immers afscheid als directeur van De Wingerd. directeur Marnic

Januari 2013  
Januari 2013  

nieuwsbrief januari 2013

Advertisement