Page 1

G

r

o

e

p

U K K E L

2

0

A

3

B

i

r

a

Academiejaar 2011-2012 Ivo Vanhamme & Brecht Verstraete Kristoff De Wilde & Sophie Eeckhout

Architectuurontwerpen 3B

GEBOUWONTWERP


Kristoff De Wilde & Sophie Eeckhout

Masterplan Concept Opbouw Plannen, snedes & gevels Types Beelden

Inhoudstafel


+0.20

+2.00

+0.20

+0.20

+2.00

+3.00

N


Kristoff en Sophie

Groep 20A

Frederik en Marieline

Groep 20B

+0.20 +0 + 0.

+2.00 + +2 2.00 00 0

+0 +0.20 + 0

+0.20 +0 2

+2.00

+3.00 +3.0 00 0

Circusschool

N


Bedenkingen en bijsturing

In het oorspronkelijke masterplan waren in het deelproject aan de Gulden Kasteellaan geen extra verticale circulaties tussen de twee koppen voorzien. Om het deelproject langs de Gulden kasteellaan te ontsluiten moest er echter nog een derde verticale circulatie bijkomen tussen de reeds voorziene circulatiestroken op de koppen. Verder heeft deze bepaling er ook toe geleid alle circulatie langs de binnenkant van het bouwblok te voorzien wat het geheel consistenter maakt.

Optimalisatie Circulatie

De commerciële ruimten langsheen deze as zullen uitgeven op een ruim en lichtjes verhoogd wandelpad in tegenstelling tot het 60cm verhoogde gaanderij dat in het masterplan voorgesteld werd. Hierdoor krijgen de commerciële functies de mogelijkheid om in het verlengde van hun perceel over het pad heen tijdelijk uit te breiden. Verder worden er ook kleinere elementen op het wandelpad geïntegreerd zoals zitbanken, groen en sfeerverlichting. Deze aanpassingen zullen de belevingswaarde van de commerciële functies zowel vanop het publieke wandelpad als vanop de Gulden Kasteellaan ten goede komen.

Aanpassing commerciële as

Voor de uitwerking van het deelproject aan de Gulden Kasteellaan werd reeds in het masterplan de intentie voor de ontwikkeling van een commerciële boulevard uiteengezet. Hierbij worden de troeven van de Gulden Kasteellaan als verbindingsweg met de Brusselse rand en de aanwezigheid van het tram en bus-verkeer verder uitgespeeld en wordt er voor een continuüm gezorgd tussen de reeds bestaande, kleinschalige commerciële functies langsheen deze as.

De Gulden Kasteellaan


Bedenkingen en bijsturing

In het oorsponkelijke masterplan werd er geopteerd om de parking toegankelijk te maken langs zowel de Gulden Kasteellaan als de Alsembergsesteenweg. Na overweging is er op deze beslissing teruggekomen en zal de parking enkel nog met de Gulden Kasteellaan verbonden zijn. Hiermee kunnen we een deel aan het park terug geven en kunnen we een duidelijk onderscheid maken tussen het private en publieke deel van de parking en zo de algemene veiligheid en circulatie verder te optimaliseren.

Optimalisatie parking

Voor de uitwerking van de binnentuin werd er aanvankelijk geopteerd om te werken met een vlak gazon. Deze visie wordt licht aangepast door de binnentuin te heraanleggen door gebruik te maken van reliĂŤf. Hierdoor kan er ingespeeld worden op de verschillende privacygradiĂŤnten die zich rond de binnentuin afspelen. Tegelijkertijd wordt het hierdoor mogelijk om de ondergrondse parking op een natuurlijke manier van licht en lucht te voorzien.

Opwaardering binnentuin

Reeds in het voorontwerp van het masterplan werd voor het deelproject aan de Gulden Kasteellaan met 2 verschillende gevels gewerkt om in te spelen op hun eigen context. Deze visie wordt nog steed aangehouden, maar in plaats van de "eenvoudige gevel" aan de Gulden Kasteellaan te situeren, hebben we er nu voor gekozen deze aan de kant van de binnentuin te plaatsen om het serene binnenin het bouwblok te laten contrasteren met het dynamische van de drukke as. Eenheid tussen de 2 gevels van dit deelproject wordt verkregen door gebruik te maken van eenzelfde raamsysteem dat als leidraad doorheen de 2 gevels optreedt.

Articulatie gevels


Technische kokers Opbouw

C:\Users\K. De Wilde\Dropbox\Architectuurontwerp 3B\Jury 21.06\Conceptbeelden\3D concept Sophie\kokers B copy.jpg

Vloerplaten

Dragende wanden

Indeling

CommerciĂŤle functie Woon-werk type 1 Appartement Woon-werk type 2 Duplex Studio


Concepten Gevel Gulden Kasteellaan

Eilandenbuurt, Almere, Nederland Heren 5, 2006

Studentenhuisvesting, Copenhagen, Denemarken Lundgaard en Tranberg Arhitects, 2007

Door het gebruik van verspringingen in de gevel kunnen er over de verschillende verdiepingen terrassen gecreĂŤerd worden, waardoor een variatie in gevel- en planopbouw mogelijk wordt en het dynamische karakter van de Gulden Kasteellaan kan benadrukken.

Door gebruik te maken van verspringende gevelvlakken ontstaat er een spel van open en gesloten, licht en schaduw. Dit spel voorziet de gevel langs de Gulden Kasteellaan van een expressief karakter dat het dynamische van deze as accentueerd. Net zoals bij de studentenhuisvestingsproject in Demarken kan er op deze manier subtiel ingespeeld worden op de zonnetoetreding en de verschillen in privacy-gradiĂŤnten, hetgeen hier, langs de zuid-gevel, maximaal tot zijn recht komt.

Gevel Gulden Kasteellaan


Concepten Gevel Gulden Kasteellaan

De voorgevel wordt uitgevoerd in beton met een polyurethaancoating zoals bij het Blanca Lleo. Eerst werd er overwogen om voor een metalen gevelbekleding te gebruiken, daar deze interageert met haar omgeving dankzij de optredende reflecties. Qua uitvoering geniet dit gecoated beton de mogelijkheid om geprefabriceerd te worden, waardoor het onze voorkeur genoot. De ramen en zonneweringen worden in hout uitgevoerd zodat er een zacht contrast ontstaat met het beton.

Door toepassing van een modulair systeem van ramen en houten zonneweringen op deze basisstructuur ontstaat er bovendien de mogelijkheid om ook hierin te variĂŤren. Zodoende geven we aan de verschillende woonunits een eigen identiteit en werken ze allen mee aan de globale identiteit van de gevel en het straatbeeld.

Blanca Lleo, Madrid, Spanje MVRDV, 2009


Concepten Kopgevel

Mijnershuisvesting, Cantabrian, Spanje Zone-e architects, 2009

MassĂŠna huisvesting, Parijs, Frankrijk Beckmann-N'ThĂŠpĂŠ Architectes, 2007

Dit onderscheid in identiteit zal zich enerzijds laten kenmerken door het verschil in gevel aan de Gulden Kasteellaan en de gevel aan de binnenzijde en anderzijds wordt erop ingespeeld door een spel van brede en smalle raamvlakken. Verder zullen er enkele grote ramen naar buiten toe uitspringen om een contrasterend accent in de strakke gevel aan te brengen.

De kopgevel wordt voorzien van een andere structuur en systematiek in gevelindeling dan de gevels langs de Gulden Kasteellaan en deze aan de binnenruimte. De keuze hiervoor was reeds aangezet in het masterplan, waar de 3 koppen aanzien worden als op zichzelf staande identiteiten waar de toegangen tot de site zich bevinden.

Gevel Oostkant


Concepten Kopgevel

De gevelbekleding bestaat uit antraciet-kleurige kunstofpanelen (Eternit) en zal, net zoals in het VRT-gebouw, een spel van lijnen creĂŤren in de strakke gevel. De uitspringende raamkaders zullen in het wit worden uitgevoerd in contrast met het donkere gevelvlak.

VRTgebouw, Brussel, BelgiĂŤ Storme-Van Ranst, 2005


Concepten gevel binnentuin

Mijnershuisvesting, Cantabrian, Spanje Zone-e architects, 2009

Salgueiro Sociale huisvesting, Porto, Portugal AVA Architects, 2007

Aan de binnenkant van het bouwblok blijft de samenhang met de gevel aan de Gulden Kasteellaan behouden, ondanks het contrast tussen beiden, door ook hier gebruik te maken van hetzelfde raamssteem. De zonneweringen zoals deze aan de voorgevel voorzien zijn, worden hier niet toegepast om enerzijds het strakke en rustige karakter van de gevel te blijven bewaren en om wille van het feit dat deze gevel zich rich naar het noorden en zonneweringen dus niet direct aan de orde zijn.

Alle circulatie van dit deelproject zal zich aan de binnenzijde van het bouwblok bevinden, zodat er een directe relatie kan ontstaan tussen de bewoners van het bouwblok en het bouwblok als identiteit versterkt wordt naar de omgeving toe.

Aan de binnenkant van het bouwblok voorzien we de gevel van rustig karakter, dit als reacite tegen de expressieve en dynamische gevel langs de Gulden Kasteellaan.

Gevel Binnentuin


Concepten gevel binnentuin

De gevel aan de binnenkant van het blok wordt net als in het Beach hous voorzien van een vlakke, serene gevel bestaande uit pleisterwerk. Door gebruik te maken van deze eenvoudige gevelbekleding spelen we hiermee verder in op het rustige karakter dat er binnenin het bouwblok beoogd werd.

Bay House, New York, VS Belmont Freeman Architects, 2007


Gulden Kasteellaan


- 2.90

+ 0.20

+ 4.00

+ 7.00

+ 11.00

+ 14.00

+ 17.00


binnenplein


Woon-werk woning type 1


Niveau 1

Privaat

Publiek

Privacy

1/200

N


Binnenplein


Snede B

1/100

- 2.90

+ 0.20

+ 4.00

+ 7.00

+ 11.00

+ 14.00

+ 17.00

+ 20.00


Duplex


Niveau 3

Privaat

Publiek

Privacy

1/200

N


Gulden Kasteellaan


Snede D

1/100

- 2.90

+ 0.20

+ 4.00

+ 7.00

+ 11.00

+ 14.00

+ 17.00

+ 20.00


Studio


Gulden Kasteellaan

My architectural design bundel  

our bundel for the architecturaldesign jury of this year.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you