Page 1

de

TOONL ADDER

v o o r c l i ë n t e n , m e d e w e r k e r s e n v r i j w i l l i g e r s v a n Wo o n z o rg c e n t r u m d e H e i k a n t

2016

22 ok tober - november

INHOUD 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 16 17 18 19 24

Van de locatiemanager Aanmoedigen en bemoedigen Vacature Cliëntenraad Dakterrasfuif Welzijnspas Biljarttoernooi Bewonersberichten De muziekbox Flower Power feest Heikant Tours Wekelijkse activiteiten Bewegen Ouderen De Harmonie Cliënttevredenheid In de schijnwerpers Nieuwsbrief huurderscommissie Zo is’t gekomen … Verjaardagen Goed nieuws? Gezocht Fotoalbum


2

De TOONLADDER

Van de locatiemanager Beste bewoners van onze Heikant, Op de valreep voor mijn vakantie schrijf ik nog even wat berichten aan u. Wanneer u dit leest zal de zomer alweer vertrokken zijn en is de herfst weer in het land gekomen. Misschien is het leuk om te vertellen dat ik in mijn vakantie gefietst heb langs de Loire in Frankrijk. Een ware belevenis was dat. We hebben maar een fractie van alle kastelen langs de route kunnen aandoen, maar we gaan zeker nog eens terug. Aan het einde van het jaar zal er een verkiezing plaatsvinden voor leden van de cliëntenraad. De cliëntenraad van De Heikant is op zoek naar 2 nieuwe leden. Daar hoort dus ook het werven van nieuwe leden bij. De advertentietekst zal net na 1 oktober 2016 worden uitgedeeld onder onze bewoners en gestuurd naar alle eerste contactpersonen van de Heikant. Daarnaast zullen de advertenties ook in de algemene ruimtes als huiskamers en kantoren worden opgehangen. Het is erg van belang dat een organisatie als De Heikant een cliëntenraad heeft die meedenkt over de gang van zaken die onze bewoners aangaan. De afgelopen periode hebben we zeer constructief samengewerkt en ik weet zeker dat we dat straks in de nieuwe bezetting ook zullen blijven doen. Geeft u op zou ik zeggen en doe met ons mee. Uw reacties moeten voor 28 oktober zijn ingeleverd. De plaats waar u moet reageren, zal op de advertentie zelf vermeld worden. De gesprekken vinden plaats in week 46. We hopen voor de feestdagen weer een voltallige cliëntenraad in woonzorgcentrum De Heikant te hebben zodat we onze samenwerking op een goede manier kunnen voortzetten en kunnen verbreden.

“HET IS ERG VAN BELANG DAT EEN ORGANISATIE ALS DE HEIKANT EEN CLIËNTENRAAD HEEFT DIE MEEDENKT OVER DE GANG VAN ZAKEN DIE ONZE BEWONERS AANGAAN.”

In de vorige Toonladder heb ik u al het een en ander verteld over het in te voeren cliëntportaal. Iedere bewoner krijgt zijn/haar eigen toegang tot het zorgdossier, die voor u in de computer zit. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd, waarvoor u en uw familie worden uitgenodigd en waar u uitleg krijgt over het gebruik van cliëntportaal. De verwachting is dat dat ergens in oktober/november zal gaan plaatsvinden. Nu we het toch over computers en dergelijke hebben. in de nabije toekomst (medio najaar 2016) gaan we beginnen met het werken met ‘Digitaal Dichterbij’. De medewerkers gaan dan werken met kleine laptops en komen daarmee op uw appartement. Zij kunnen dan, wanneer nodig (samen met de bewoner) de rapportage opstellen en verwerken. Deze uitleg is nog wat summier, maar ik kom daar de volgende Toonladder op terug. Rest mij u nog een heel fijne tijd te wensen, Peter Westerhof


3

De TOONLADDER

Aanmoedigen en bemoedigen Wanneer u dit artikel leest, behoort de vakantie praktisch voor iedereen definitief tot het verleden. Ook de scholen hebben hun poorten weer heropend voor onze schoolgaande jeugd. In het begin gaat alles goed: een heel nieuw schooljaar met nieuwe schoolboeken, ‘n nieuwe boekentas met de nodige stiften en andere benodigdheden, enkele nieuwe leerkrachten, misschien een nieuwe studierichting of zelfs een nieuwe school. Men mag gerust stellen dat een nieuw schooljaar - mits het nodige heimwee naar de voorbije vakantie - over het algemeen met veel moed en verwachtingen wordt aangevat. Maar na enkele weken begint die boekentas toch wat zwaarder te wegen, zijn er vakken die minder licht uitvallen dan gedacht, zijn er leerkrachten die toch niet optimaal meevallen, ook de sfeer in de klas is niet zo schitterend, enz. De tijd van doorzetten breekt aan, de periode van volhouden, van eens op zijn tanden te kunnen bijten ... Eigenlijk is het zo met alles in het leven. Aan alles is er iets! Uitgroeien tot fijne en volwaardige mensen valt ook niet altijd mee; het arbeidsmilieu kent ook zijn ongemakken; het huwelijksleven, het priester- en kloosterleven verloopt ook niet altijd

rimpelloos. Feit is dat wij aan alles met veel moed, enthousiasme beginnen maar dat na een tijdje onze inzet verflauwt. Het eerste vuur is wat gedoofd; er is wat onbegrip, een beetje tegenwerking. In één woord: het idealisme wordt realistischer. En vaak komen er dan wolken van moedeloosheid aandrijven, we worden het beu, we zouden alles het liefst opgeven ... Och, dit is allemaal heel menselijk. Maar in die momenten van moedeloosheid moeten we weten vol te houden. Tagore heeft in dat verband wijze woorden geschreven: Ik sliep en ik droomde dat ‘t leven was vreugde. Ik ontwaakte en zag dat ‘t leven was plicht. Ik handelde, en zie: mijn plicht werd mijn vreugde.             Mogen wij allen in tijden van moedeloosheid mensen ontmoeten, lieve mensen die ons nabij blijven, die ons bij de hand nemen en bereid zijn met ons het kruis te dragen tot we zelf weer op eigen krachten verder kunnen. En wat ons christen-zijn betreft: mogen we elkaar blijven aanmoedigen en bemoedigen. Pastor Ben Jansen o.praem.


4

De TOONLADDER

Vacature Cliëntenraad Woonzorgcentrum De Heikant De Wever is dé organisatie op het gebied van ouderenzorg in Tilburg. Bij ons werken ruim 3000 medewerkers en bijna 1100 vrijwilligers voor 2500 clienten. De Wever bestaat uit twaalf zorgcentra, twee behandelcentra, één hospice, één steunpunt en één kleinschalige woonvorm. Daarnaast richt De Wever Thuis zich op de zorg bij mensen thuis.

De cliëntenraad van woonzorgcentrum De Heikant zoekt leden! Iets voor u? De cliëntenraad van woonzorgcentrum De Heikant praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de locatiemanager van woonzorgcentrum De Heikant over alle onderwerpen die voor bewoners van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de gezondheidszorg en affiniteit met de ouderenzorg en bij voorkeur met woonzorgcentrum De Heikant. Wij verwachten van u dat u - bij voorkeur bekend bent met onze organisatie als cliënt of als familie; - in staat bent de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen, waarbij u onderscheid maakt tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van de cliënten in het algemeen; - beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding; - communicatief vaardig bent (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden); - kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving; - kunt omgaan met vertrouwelijke informatie; - bereid bent om deel te nemen aan activiteiten van de cliëntenraad zoals huiskamerbezoeken en familie-avonden; - gemiddeld 8 tot 10 uur per maand aan de cliëntenraad wilt besteden; - bij voorkeur specifieke kennis heeft op een bepaald terrein, zoals: financiële, juridische, beleidsmatige of zorginhoudelijke kennis. Wij bieden u - de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen; - de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te helpen versterken; - een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad; - een leerzame werkomgeving en deskundigheids­bevordering; - de mogelijkheid om deel te nemen aan leuke activiteiten in woonzorgcentrum De Heikant. Meer informatie Met vragen kunt u terecht bij de heer Joost van Dongen, (voorzitter van de cliëntenraad, emailadres: jfm.vandongen@ kpnmail.nl) of bij mevrouw Lisette Bergmans, secretaresse van de cliëntenraad, telefoonnummer 013 - 458 11 03. Indien u belangstelling heeft, willen wij u vragen een korte brief met uw motivatie en CV te sturen naar Lisette Bergmans, emailadres: cr.heikant@dewever.nl of via de post: Cliëntenraad De Heikant Ter attentie van J. van Dongen Schubertstraat 700 5011 CW TILBURG Uw brief moet uiterlijk 28 oktober 2016 bij ons binnen zijn. De gesprekken zullen in week 46 plaatsvinden.


5

De TOONLADDER

Amerikaanse fuif op het dakterras In de maand juli werden wij, bewoners van gebouw E1, verrast door een uitnodiging in de brievenbus, later bleek dat ook de bewoners van E2 en de woontoren dezelfde uitnodiging hadden ontvangen. De uitnodiging was afkomstig van de Commissie van Huurders de Nieuwe Heikant. Wij werden allemaal gevraagd om ons op te geven voor een Amerikaanse fuif op zaterdag 20 augustus op het dakterras tussen de gebouwen E1 en E2 in. De bedoeling was dat alle deelnemers iets mee zouden brengen, wat dat was mochten de gasten zelf bedenken, verder in dit stukje een opsomming. De Commissie van Huurder zorgde voor koffie/ thee en andere drankjes. Op 20 augustus werd er vanaf 09.00 uur gewerkt op het terras door de commissieleden om alles leuk en gezellig aan te kleden, er kwamen 2 partytenten en 2 grote parasols te staan, een grote koelkast kwam naar boven alsmede tafels en stoelen, er werden vlaggetjes opgehangen en tot slot tafels om eten en drinken op te zetten. Er hadden zich ruim 50 personen op gegeven om te komen, en die brachten dus allemaal iets te happen mee. Dit zorgde er wel voor dat er tussendoor nog 2 opklaptafel bij gezet moesten worden om alles kwijt te kunnen.

De gasten hadden goed hun best gedaan, wat kwam er zoal op tafel; appeltaarten - cakes - zoutjes - vers fruit - kaas - worst - diverse salades - wraps - stokbrood en toast en nog veel meer. Het werd een zeer gezellige middag, de 1ste gasten melde zich om 14.30 uur en de laatste vertrok rond 19.00 uur, daarna werd met vereende krachten alles weer opgeruimd en om 21.00 uur was niets meer van een fantastische dag met zeer mooi weer terug te vinden. Rest mij nog iedereen die aanwezig was hartelijk te danken en een speciaal woord van dank aan de organisatie de Commissie van Huurders de Nieuwe Heikant, ik kijk al uit naar de volgende activiteit.

Welzijnspas Beste gasten van de ontspanningsactiviteiten, Steeds meer wijkbewoners hebben een welzijnspakket, waar we natuurlijk blij mee zijn. Hoe meer zielen hoe meer gezelligheid in de Harmonie! Graag wil ik u echter vragen het pasje bij de hand te houden en even te laten zien als u een activiteit komt bezoeken. Het is namelijk moeilijk om te onthouden wie wel of geen pasje heeft, ook al bent u vaste klant, voor ons is dit duidelijker en prettiger. Bij voorbaat dank en tot in de Harmonie! Astrid Meerman - Coรถrdinator ontspanning


6

De TOONLADDER

40ste Heikant biljarttoernooi! De winnaars Wisselbeker kortste partij voorronde; J. Kuijpers van de Hazennest in 8 beurten 26 caramboles Wisselbeker Hoogste serie in % voorronde alsmede de geldprijs; J. Kuijpers serie van 12 = 46.1%, Geldprijs voor hoogste serie boven de 30; L. Dijs van VGZ serie van 13 = 36.1 %. Wisselbeker kortste partij in de finale; Guus Heijnekamp van BV de Heikant wonende in de woontoren van het woonzorgcentrum. Keu voor hoogste serie in % tijdens de finaleronde; J.Langerwerf van DSS serie van 8 = 44.4 %.

Woonzorgcentrum De Heikant heeft in samenwerking met biljartvereniging de Heikant voor de 40ste keer een groot biljarttoernooi voor senioren (55+) georganiseerd. Dit toernooi dat als een van de grotere toernooien bekend staat in Tilburg en wijde omgeving werd gespeeld in De Heikant aan de Schubertstraat 700 te Tilburg. De 127 deelnemers werden ingedeeld in poules van 6 personen waarin elke speler 2 wedstrijden speelde, diegene die 2 wedstrijden won ging rechtstreeks door naar de finalerondes. In de finalerondes speelt men volgens het 10 puntensysteem 2 wedstrijden, in diverse poules moest een beslissingswedstrijd worden gespeeld omdat er meerdere spelers waren met 20 punten. Voor de 1ste en 2de plaats in elke groep was een prijs beschikbaar. Verder waren er wisselbekers voor de kortste partij alsmede voor het hoogst moyenne in % in de voorrondes en voor de korstte partij in de finaleronde. Daarnaast waren er 2 geldprijzen voor de hoogste serie in % onder de 30 caramboles en een voor boven de 30 caramboles. Als laatste was er voor de speler met het hoogste moyenne in % tijdens de finaleronde een keu beschikbaar.

In totaal werden tijdens dit toernooi, dat een maand duurde, door de 127 deelnemers 167 wedstrijden gespeeld, tijdens de 8268 speelbeurten werden 9864 caramboles gemaakt. De prijsuitreiking was tijdens de feestelijk middag op donderdag 4 augustus. Bij deze feestelijke middag werden naast alle deelnemers ook de bewoners van De Heikant uitgenodigd, de middag werd muzikaal opgeluisterd worden door John Desmares et ses amis. Uiteraard werden diverse dankwoorden gesproken door de voorzitter van de biljartvereniging. Wil van Gool had nog een korte speech waarin hij de organisatie van het toernooi bedankte en maar meteen iedereen uitnodigde voor het 41ste Heikanttoernooi in 2017.


7

De TOONLADDER

Nieuwe bewoners

Overleden bewoners

Mw Roijers - Lommers Mw Van de Bosch - de Pijper Dhr Bus Dhr Van Vugt

Dhr Lafertin Dhr Broeders Dhr Zijlmans Mw Nuijten Mw De Jong - van Abeelen Mw Duin - van der Steen

Interne verhuizing Dhr Van Bragt Dhr Van Liempd Dhr Kolen


8

De TOONLADDER

De muziekbox Deel 30 - 31 Geschreven door Piet van Noije KINDERBEZOEK Donderdag 16 juni kreeg De Heikant bezoek van een aantal leerlingen van de Mytylschool, het waren kinderen met een beperking, en van het Beatrix College uit de Reeshof in Tilburg. Ze waren met z’n dertienen met 3 begeleiders. De kinderen waren in de leeftijd van ongeveer 15 jaar en ze zouden de bewoners, die in grote getalen naar restaurant de Harmonie waren gekomen, behulpzaam zijn met het maken van kaarten of het maken van iets lekkers voor op een feestje. Ze hadden bijv. kleine knakworstjes ingepakt in kleine reepjes deeg en gebakken in de oven, en dat was smullen natuurlijk! Je mocht ook proeven van alles wat zij klaargemaakt hadden, ook hadden

zelf gemaakte drankjes uit Italië bij zich, het was heerlijk allemaal. De kinderen genoten er weer van dat wij het erg leuk en lekker vonden. Ook was er een hele lange Quiz die door twee jongens werd gedaan, deze twee jongens deden het zo goed dat de deelnemers de tranen van het lachen over de wangen liepen. Als je het antwoord geraden had dan was je winnaar van deze ronde en dan kreeg je een fiche, en wie de meeste fiches aan het einde had die kreeg de prijs. Maar die jongens bleven maar fiches geven dus u snapt de hilariteit van dit spel, ieder dacht dat hij de meeste fiches had aan zijn tafel en zag de prijs al naar hem toekomen. Maar de prijzen die waren al lang gegeven aan een winnaar, terwijl de jongens nog bezig waren met hun Quiz, want de fiches waren nog niet op! Het was een leuke korte middag en de jongens en meisjes die hebben ook een hele leuke middag gehad. Ze hebben nadat Anke iedereen bedankt had voor het komen, spontaan mee geholpen om alles weer op zijn plaats te zetten en schoon te maken. En het materiaal dat over was van het kaarten maken werd door hun aan De Heikant geschonken waar ze erg blij mee waren. Namens allen heel erg bedankt voor deze leuke middag.

ROZE DINSDAG Bekend onderdeel van de Tilburgs kermis is de ‘roze maandag’. De Heikant doet dat al jaren net even anders met de ‘roze dinsdag’. Op deze kermisdag wordt voor de mensen die niet in de gele-

genheid zijn naar de kermis te gaan, een hele leuke dag georganiseerd. Maar wat extra leuk is; op deze middag zijn alle medewerkers in het roze gekleed. >>


9

De TOONLADDER Astrid Meerman vond de heer H. Sandig uit Dongen, miniatuur-kermisbouwer bereid zijn miniatuurkermis in De Heikant op te bouwen. Deze schitterende kermis heeft een lengte van 15 meter. Er stond van alles en het draaide en speelde allemaal, geweldig!

Ook het enveloppenspel was erg in trek, er waren erg mooie prijzen te winnen. De poffertjeskraam ontbrak natuurlijk niet en had het erg druk, het was ook heerlijk! Ook de paling werd goed verkocht en de broodjes haring met ui waren voortreffelijk!! Tijdens de festiviteiten werd een grote loterij gehouden. Die loten kunnen maar door één vrouw goed verkocht worden, en dat is Toos! Toos, helemaal in het roze getooid, zag er erg prachtig uit en heeft heel goed verkocht! Maar het zijn vooral de mensen die voor het goede doel in de beurs hebben getast.Een erg leuke middag voor alle mensen.

Er was een Rad van Avontuur, met het kopen van een plankje met nummers maakte je kans op een prijs dat op het gedraaide nummer viel. Het Rad werd bediend door Theo. De plankjes werden allemaal verkocht.

De muziek kwam deze middag van onze vriend Riny Marijnisse met zijn accordeon. Hij slaagde er goed in het ons naar de zin te maken. Iedereen was tevreden over de goede organisatie. Daarom beste medewerkers van de afdeling activiteiten en alle vrijwilligers hartelijk dank namens iedereen die deze middag heeft meegemaakt.

Themafeest Flower Power! We zijn druk bezig om een geweldig themafeest te organiseren. Als het goed is heeft u de affiches al zien hangen! Dinsdag 11 oktober 2016 is het feest voor de huiskamers van afdeling Draaiorgel en afdeling Viool, aanvang 16.00 uur. Woensdag 12 en donderdag 13 oktober 2016 is het feest voor de overige bewoners en gasten, aanvang 17.00 uur. We gaan dit jaar terug naar de jaren ’60 - ’70, de tijd waarin de hippiebeweging ontstond. De Beatles, John Lennon, flower power, free hugs, de mama’s en papa’s, Armand, Boudewijn de Groot, rokken tot op de enkels, wijd uitlopende broekspijpen, de musical Hair, love, peace, wierook, dans en muziek! Laat u verrassen en meevoeren in deze tijd. Uiteraard maakt de keuken weer heerlijk eten voor u klaar en zal DJ Johan de juiste muziek laten horen uit die tijd. En wie zullen er dit jaar weer voor ons gaan optreden ...? We hopen dat u allemaal van de partij bent zodat we er als vanouds weer een fijn feestje van kunnen maken! U kunt zich tot dinsdag 4 oktober nog opgeven bij de receptie. Free hug van het themafeest team


10

De TOONLADDER

Heikant Tours Programma november / december 2016 Datum / activiteit

Prijs

Vertrek

Woensdag 2 november 2016 Klompenmakerij Den Dekker

€ 24,00

13.00 uur

Maandag 7 november 2016 IKEA

€ 16,50

13.00 uur

Woensdag 9 november 2016 Koffie drinken Mieke Vingerhoeds

€ 17,50

13.00 uur

Woensdag 16 november 2016 De Sigarenmaker, Bergeijk

€ 25,50

13.00 uur

Maandag 21 november 2016 Klotteren in Oosterhout

€ 16,50

13.00 uur

Woensdag 23 november 2016 Chocolade letter decoreren

€ 31,50

13.00 uur

Maandag 28 november 2016 Klotteren in Oosterhout

€ 16,50

13.00 uur

Maandag 5 december 2016 Kerstshow AVRI, Dongen

€ 14,50

13.00 uur

Maandag 12 december 2016 Museum Klok & Peel, Asten

€ 33,00

13.00 uur

Woensdag 14 december 2016 Kerstshow AVRI, Dongen

€ 14,50

13.00 uur

Maandag 19 december 2016 Winkelen Wijnechem

€ 26,50

10.00 uur

Woensdag 21 december 2016 Kerststallententoonstelling Boxmeer

€ 29,00

13.00 uur

Woensdag 28 december 2016 Kerststal Sint Jan, Den Bosch

€ 17,00

13.00 uur

Prijzen, data en andere wijzigingen voorbehouden! In de folder staat het definitieve programma met bijbehorende data en prijzen. Uitgebreide informatie over de uitstapjes vindt u eveneens in de folder van Heikant Tours. Deze verschijnt eind september 2016. Mensen met een minimuminkomen kunnen recht hebben op de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg.Per jaar kunnen zij € 100,besteden aan activiteiten. Voor meer informatie: ga naar www.tilburg.nl/meedoenregeling of vraag bij onze cliëntenadministratie.


11

De TOONLADDER

Wekelijkse activiteiten Wij hanteren deelnameprijzen voor onderstaande activiteiten. Hebt u een abonnement op het welzijnspakket dan zijn deze activiteiten gratis. De bingoclub en bridgeclub hanteren hun eigen tarief

MAANDAG

WOENSDAG Teken- en schilderclub 10.00 - 12.00 uur Cabaret deelname € 7,50 per maand

Bibliotheek 13.00 - 14.30 uur Cabaret abonnement € 49,50 per jaar

Bingo 14.00 - 17.00 uur

Harmonie

Bridge 19.30 - 23.00 uur

Harmonie

Inloop 10.30 - 12.00 uur Cabaret deelname € 4,50 per maand

Biljart “Onder ons” Internetclub 13.00 - 15.00 uur Huiskamer 4e verdieping deelname voor (wijk)bewoners met welzijnspakket Jeu de boulesclub 14.30 -16.00 uur Kiosk deelname € 4,50 per maand

DONDERDAG

Inloop 14.30 - 16.00 uur Cabaret deelname € 4,50 per maand Biljart “Heikant”

Sjoelclub 14.30 -16.00 uur Harmonie deelname € 4,50 per maand

Internetcafé 10.00 - 12.00 uur Huiskamer 4e verdieping deelname voor (wijk)bewoners met welzijnspakket

DINSDAG

VRIJDAG

Meer Bewegen voor Ouderen 11.15 - 14.45 uur Accordeon Wijk/regulier 14.00 - 14.45 uur Cabaret 14.45 - 15.40 uur Cabaret deelname € 6,00 per maand

Handwerkclub 14.30 - 16.00 uur deelname € 4,50

Internetclub 10.00 - 12.00 uur Huiskamer 4e verdieping deelname voor (wijk)bewoners met welzijnspakket

Vrij biljarten in de Harmonie Dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag

Internetclub 10.00 - 12.00 uur Huiskamer 4e verdieping deelname voor (wijk)bewoners met welzijnspakket Cabaret

Happy Ouder 14.30 - 16.00 uur Kiosk deelname € 4,50 per maand

ZATERDAG

Rummicub-club 14.00 - 16.00 uur Harmonie deelname € 4,50 per maand


12

De TOONLADDER

Dé themafeesten Dinsdag 11 oktober

Themafeest

Voor afdeling Viool, huiskamers Draaiorgel en introducé’s Van 16.00 uur tot 19.00 uur Zaterdag 1 oktober

Dag van de Ouderen

Optreden van Prinses Juliana band 14.30 uur - 16.30 uur

Woensdag 12 oktober

Themafeest

Voor overige bewoners en wijkbewoners Van 17.00 uur tot 21.00 uur

Donderdag 13 oktober

Themafeest

Voor overige bewoners en wijkbewoners Van 17.00 uur tot 21.00 uur

Zondag 16 oktober

Optreden Koninklijke Harmonie Orpheus Tilburg

Aanvang 15.00 uur De Fanfare is deze middag ook open voor bezoek.


13

De TOONLADDER

Donderdag 27 oktober

Dinsdag 25 oktober

Modeshow en kledingverkoop ‘van de Kloostermode’ 10.00 uur - 15.00 uur

Bingo

Van/tot 14.30 uur - 16.30 uur Voor Bewoners van het huis en overige gasten.

Dinsdag 8 november

Verjaardagsdiner voor onze jarige bewoners Donderdag 10 november Ontspanningsprogramma

Donderdag 24 november

Optreden van meezingkoor ‘de Jukebox’

Van 14.30 uur tot 16.30 uur Voor Bewoners van het huis en overige gasten.

Bingo

Voor bewoners van het huis en overige gasten. Van 14.30 uur tot 16.30 uur

Vrijdag 2 december

Sinterklaas op bezoek Voor bewoners van het huis Van 14.30 uur tot 16.30 uur


14

De TOONLADDER

Clienttevredenheid meten De Wever wil er naar streven om bij de 10% beste zorgaanbieders van Nederland te horen. Om te weten of we daarbij op de goede weg zijn is uw mening heel belangrijk. Tot nu toe kreeg u eens in de twee jaar een uitgebreide vragenlijst voor een cliënttevredenheidonderzoek. Maar we willen graag vaker van u horen en weten hoe u het bij ons vindt. We hebben gekozen voor een kort onderzoek met slechts drie vragen.

waarmee u toegang krijgt tot deze vragenlijst. Het kost u ongeveer vijf minuten om deze drie vragen te beantwoorden. U hoeft alleen een cijfer te geven. Uw privacy is bij deze vragenlijst gewaarborgd en de antwoorden zullen niet herleidbaar zijn.

1. Welk cijfer geeft u de organisatie?

3. Zou u de organisatie bij uw vrienden en familie aanbevelen?

De bewoners die deze drie vragen niet digitaal kunnen beantwoorden, krijgen bezoek van een medewerker van een andere afdeling, die deze vragen mondeling zal stellen. Zij hebben een papieren vragenlijst bij zich. De antwoorden worden vervolgens digitaal verwerkt.

Deze vragen willen we u of uw familieleden digitaal gaan stellen, via een ’Verbetermeter-app van ActiZ. Daarvoor hebben uw e-mailadres nodig. Binnenkort ontvangt u hierover een brief. De Wever zal u vier keer per jaar een link toesturen,

Met de resultaten gaan we actief aan de slag, om zo onze kwaliteit nog beter te laten aansluiten bij uw wensen en behoeften. Mocht u hier vragen over hebben, stel ze dan gerust aan de medewerkers op de afdeling.

2. Welk cijfer geeft u de medewerkers?


15

De TOONLADDER

In de schijnwerpers In deze editie van de Schijnwerper, heb ik een kleurrijk clubje bij elkaar om aan u te presenteren. Op de foto ziet u ook medewerkers staan, en niet enkel vrijwilligers. Dat klopt in dit geval helemaal. Het vaste clubje vrijwilligers met Astrid als contactpersoon, zorgen dat het tijdens de gezellige ontspannende activiteiten in De Harmonie, op rolletjes loopt. Ze zorgen voor sfeer, voor het mee halen en brengen van de deelnemers aan een activiteit, ze helpen met de bediening, zoeken naar een vreemd weggeruimde rollator en alles wat er verder nodig kan zijn om een activiteit geslaagd te laten zijn. Niks lijkt te veel, en geen enkele verkleedpartij lijkt te dol. Dat ziet u wel op de foto! Ook het vaste personeel is zo wel eens vrijwilliger. En hoe! Ook dat ziet u op de foto. Weet u nog welke typetjes u allemaal al hebt gezien op De Heikant? Van Zot Joke tot Frank Sinatra en de zeegod Poseidon, allemaal hebben ze bij ons op het podium gestaan. En als het niet een bingo of verjaardagsdiner is

waar deze vrijwilligers voor tekenen, dan komt u ze vast binnenkort weer als een nieuwe typetje tegen; Genieten Maar! (zowel de vrijwilligers als de toeschouwers)

NIEUWSBRIEF VAN DE COMMISSIE VAN HUURDERS ‘DE NIEUWE HEIKANT’

Beste mede buurtbewoners, Uit de top 5 van “grote “ergernissen deze keer Reclamefolders. Reclame is een vorm van communicatie en de reclamefolders zijn daar een onderdeel van. U wilt als consument graag op de hoogte blijven van nieuwe producten, acties en aanbiedingen. Nu zien wij met name in de Toren, mensen hun brieven uit het postvakje halen, en de RECLAMEFOLDERS (en post van de commissie van huurders die men daar ook voor aanziet) boven op de brievenbussen neerleggen en niet meenemen. Een afvalbak plaatsen voor deze folders is geen optie. Er mag uit veiligheidsoverwegingen daar niets geplaatst worden, en nog een punt, wie gaat dan die bak weer leeghalen, tegen welke kostprijs? Vanaf het moment dat er reclame gemaakt ging worden ( in Nederland werd het eerste reclamebureau opgericht in Rotterdam in 1846) is er ook bezwaar tegen gemaakt. In 1992 werd de JA/NEE STICKER bedacht. Als ook U, eigenlijk geen reclame wilt ontvangen, plak zo’n sticker op Uw brievenbus! Laat de rommel niet liggen voor iemand anders. Deze stickers zijn gratis af te halen bij de stadswinkel op het Wagnerplein of te bestellen bij de Milieudefensie Servicelijn 020-6262620. Alvast bedankt voor de medewerking. Met vriendelijke groeten, en tot de volgende keer, Joke van Wensveen, secretaris


16

De TOONLADDER

Zo is’t gekomen … Een stukje uit het leven van Jef Smit Ouders weten meestal niet wat ze hun kinderen aandoen. Toen ik de leeftijd had bereikt om naar de lagere school te gaan, (ik was een vroege leerling, dus nog geen zes jaar) moest mijn moeder zo nodig laten zien hoe goed ik wel kon tekenen! Wat mij toen overkwam was niet leuk, frater Martiniao die de eerste klas onder zich had, was zelf artistiek begaafd en zag dus in mij een pupil waar iets mee gedaan moest worden. Tijdens de wekelijkse tekenles moest ik mee naar de kamer van de frater en apart, zonder vriendjes, leren tekenen. En dat waren geen leuke plaatjes die ik moest natekenen, het waren kop en schotels of een ontbijtbord met een eierdop en ei plus lepeltje. Je hoorde je vriendjes lachen en jij, (zo voelde ik dat) had straf! Na de r.k.-lagere school kwam de openbare lagere school. Het recept was hetzelfde, maar nu met Sjaantje die viool op het conservatorium studeerde. Sjaantje oefende viool in de gymnastiekzaal en daar moest ik dus ook heen om te tekenen, voor ons beide was het straf!

De drie maanden middelbare school vergeet ik maar liever! Mijn vader moest bij het hoofd van de school komen en hoorde daar dat er verstandelijks niets mis was met mij, maar dat tekenen wel heel erg mijn interesse had. Daarom werd en voor mijn vader en mij een afspraak gemaakt bij de academie waar we ontvangen werden door de heer Sicking. Ik mocht aan de academie komen studeren maar in de avond- en vrij uren moest ik toch mijn middelbare school diploma halen. Het was een bevrijding van jaren lange dwang. Ik mocht bijna alles en ik was onder gelijke. De

academietijd was te vlug voorbij, nog geen veertien was ik toen ik mijn lagere acte handtekenen op zak had en voor mijn zestiende jaar had ik twee middelbare actes Les geven was niet mijn ding, ik was te jong om voor de klas te staan, maar mijn ouders vonden toch dat ik thuis in de kosten moest bijdragen. Commentaar leveren was niet gewenst, dus moest ik iets anders verzinnen en ben bij de PBNA techniek gaan studeren en probeerde overdag iets te verdienen met tekenen. Het was een goed alternatief, bij Philips is het gelukkig nooit opgevallen dat ik van huis uit geen techneut was. Creatief denken is bij Philips nooit slecht beloond geweest en zo kreeg ik op een gegeven moment de gelegenheid om tekenles te gaan geven aan vier clubjes. Toen ik vijfenzeventig jaar werd ben ik gestopt met lesgeven en door de ziekte van mijn vrouw is het tekenen op een zeer laag pitje komen te staan. Maar de teken- en schilderclub van De Heikant heeft mij weer aan het werk gezet, dus kom kijken en geef gerust kritiek dan kan ik wellicht nog iets leren, maar dan … zonder dwang! Jef Smit


17

De TOONLADDER

Verjaardagen vrijwilligers Oktober 2016

ONZE JARIGEN Verjaardagen bewoners Oktober

03 dhr Sneep 04 mw Wayers - Baeten 05 mw Smeulders 06 mw Versteijnen - van Empel 10 mw Nouwens - van Hest 12 mw Mols - de Jong 12 mw Slaats - van Berkel 15 mw Faes - Dellevoet 16 mw Mandos - v/d Wijngaert 17 dhr Van Liempd 19 mw Van Loon - Muurmans 21 dhr Mutsaers 26 mw Leermakers - Vos

November

01 mw Paulusse - Vissers 05 dhr Schalks 10 dhr Kolen 12 mw Van Amelsvoord - Lemmens 12 mw Palm 14 dhr Van Ierland 15 mw Van Vlimmeren - Marijnissen 17 mw Cools - Mutsaers 23 mw Van Rijsbergen - Schneijdenberg 23 mw Van Vugt - van Weert 29 mw Clark

app. 1.33 app. 1.21 app. 1.48 app. 1.51 app. 1.28 app. 4.14 app. 1.17 app. 0.23 app. 1.16 app. 1.58 app. 4.15 app. 1.11 app. 4.09

app. 0.06 app. 3.14 app. 1.20 app. 4.10 app. 2.04 app. 3.11 app. 3.10 app. 1.37 app. 1.40 app. 1.45 app. 1.36

02 03 03 06 08 09 11 12 17 18 22 23 23 23 24 24 24 25

Claudia Gorter Fleur van Rossum Lia Vrins Theo Muller Marij Meulesteen Margreet Kleis Melike Deveci Naomi Ardon Emmy van ’t Hof Jac Oerlemans Annelies Bode Wil Bergmans Janice Adelina Corrie van Esch Rudy Roghair Huub van Herk Carla Wouters Dinie van Tilburg

26 27 28 30

Ruud Rombouts Maria Snoeren Harry v.d. Meulen Lies Goossens

November 2016 04 05 05 06 08 14 15 16 22 23 26 27 28

Tonny Stroot Mieke de Roo Jan Wilborts Yasemin Akalp Ton van Tilborg HenriĂŤtte van Dijk Ad van der Pennen Jan van Boxtel Suad Muhamed Jeanne Rouschop Maria Blaauwgeers Alice de Jong Netty Luijbregts

Verjaardagen medewerkers Oktober

02 Marielle Vos 02 Thera Keukens 04 Marjola van Laarhoven 04 Helma Blom 09 Marian van Oevelen 20 Marcelli de Brouwer 21 Annie Pinckaers 22 Vivi van Dun 24 Carla Wouters 27 Mieke van Oudheusden

November

01 Jeroen Barteling 01 Sofieke Schapendonk 02 Vlad Didelescu 06 Agrepina Almora 07 Susanne van Kempen 18 Christa van den Broek 18 Laila el Yousfi 19 Karin Peters 21 Els Kuijpers 22 Audrey Peeters 24 Peter Westerhof


18

De TOONLADDER

Goed nieuws? Het woord bezuiniging kennen we allemaal. Is er ook één woord voor het tegengestelde van bezuiniging? Of noemen we dat gewoon goed nieuws! U heeft wellicht gehoord dat onze koning afgelopen jaar in de troonrede gesproken heeft over € 1000,- per verpleeghuis bed t.b.v. welzijn. Het heeft even geduurd maar dat geld is dus nu daadwerkelijk beschikbaar. We hebben hiervoor als locatie een plan gemaakt in overleg met diverse collega’s en een vertegenwoordiging van de cliëntenraad. (kortdurende werkgroep)

Ik zal even opnoemen wat we zoal op Afdeling Viool hiervan kunnen gaan realiseren; - 12 x per jaar een lopende activiteit op de afdeling (zoals bijvoorbeeld Diva’s dichtbij) Ideeën zijn welkom. - 4 x per jaar na afloop van een grote avondactiviteit of themafeest een extra dienst van 20 tot 22 uur, in te zetten in de Strijkstok, zodat bewoners bij terugkeer op de afdeling niet verdwaald rondlopen maar begeleiding hebben tot ze naar bed geholpen kunnen worden. - 3 uur per week extra zorginzet om bewoners het snoezelbad te kunnen aanbieden. Dit gaan we op proef elke woensdag doen door een bestaande dienst te verlengen. Mocht u aanwezig willen zijn wanneer uw familielid gebruik maakt van het snoezelbad of daarbij zelfs willen meehelpen dan is dat

uiteraard mogelijk. - 3 x per week 3 uur extra gastvrouw om activiteiten te ontplooien in kleine groepjes op de afdeling. Op maandag teken/schilder activiteit in huiskamer D lange gang. Op donderdag en vrijdag nog geen concrete en ook geen structurele activiteit. Maar in elk geval wel de bedoeling om op deze dagen ook met een klein groepje van 6-7 bewoners een activiteit te ontplooien. Of in deze 3 uur meerdere bewoners steeds kortdurende individuele activiteiten aan bieden zoals bijvoorbeeld een wandeling, duo-fietstocht, etc. - Er is budget om extra spelmateriaal t.b.v. de afdeling aan te schaffen. Lizanne en Desiree zullen daarvoor zorgen. - Er is budget beschikbaar t.b.v. ambiance, aankleding en sfeer op de afdeling. Mocht u ideeën

hebben dan horen we dat graag. En we realiseren ze dan ook graag samen met u. - We hebben budget om het dakterras aan te gaan kleden en meer onderdeel te gaan laten zijn (wellicht gefaseerd) van de afdeling. De bedoeling is om het dusdanig in te richten dat het bewoners, familie, medewerkers verleidt om het terras op te gaan en te ontdekken wat er te beleven is (een plan is in voorbereiding en wordt hopelijk aanvang Q2 2017 en verder gerealiseerd.) - Daarnaast is er voor 40 x per jaar 4 u begroot om Heikanttours begeleiding te bieden op uitstapjes wanneer daar verzorgend personeel bij nodig is. Dus wanneer u uw familie aanmeld voor een Heikanttours activiteit kunnen we er voor zorgen dat een verzorgende met de deelnemers mee kan om verzorgende taken zoals toilethulp, medicatie etc. te verrichten. Ook Draaiorgel en Accordeon mogen zaken realiseren die opgenomen zijn in het plan. Maar omdat het geld vooral gekoppeld was aan verpleeghuisbedden heeft afdeling Viool wel het grootste part gekregen. De komende 3-4 jaar staat bovenstaande ons ter beschikking. Ik word daar wel erg blij van. De uitdaging is om als team samen met u er voor te zorgen dat het budget ook ECHT aan WELZIJN besteed wordt. En dus niet aan schoonmaken, bijvullen, vervanging van verzuim etc.


19

De TOONLADDER

En daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor. Mocht u nog ideeën hebben of naar aanleiding van dit bericht met ons in gesprek willen gaan dan horen we dat uiteraard graag. We zullen gaandeweg ook evalueren hoe het gaat. Zoals u hierboven in het stukje van Toine Struijcken al hebt kunnen lezen is er door de overheid (voor de komende 3 jaar) geld beschikbaar gesteld ter besteding aan het welzijn van onze bewoners. Wat betekend dit voor afdeling Draaiorgel: Er is budget om extra spelmateriaal t.b.v. de afdeling aan te schaffen. 4 x per jaar na afloop van een grote avondactiviteit of themafeest zal de  dienst van een gastvrouw verlengd worden van 18.30 tot 21.30 uur.   Er is budget beschikbaar t.b.v. ambiance, aankleding en sfeer op de afdeling. Daarnaast is er voor 40 x per jaar 4 u begroot om Heikanttours begeleiding te bieden op uitstapjes wanneer daar verzorgend personeel bij nodig is. Dus wanneer u uw familie aanmeld voor een Heikanttours activiteit kunnen we er voor zorgen dat een verzorgende met de deelnemers mee kan om verzorgende taken zoals toilethulp, medicatie etc. te verrichten. Mocht u nog vragen of ideeën hebben dan willen  wij dat natuurlijk graag horen dus kom gerust langs! Willeke Scheenstra

Gezocht: Cliënt of naaste van een cliënt die zitting wil nemen in de commissie Ethiek van De Wever In de dagelijkse zorgverlening komt vaak de vraag boven wat nu goede zorg is en waarom dat zo is. Wat weegt dan mee in de besluitvorming? We noemen dit ethische vragen. De Wever kent een commissie Ethiek. Deze buigt zich over thema’s, zoals benoemd in bovenstaande vragen. In deze commissie zitten medewerkers die affiniteit hebben met ethiek en vanuit ethisch perspectief stil willen staan bij ethische vragen, complexe zorgsituaties, beleidskeuzes en onderzoekaanvragen. De Wever vindt het belangrijk dat ook mensen, die zorg ontvangen, meedenken en meepraten. Heeft u als cliënt of naaste belangstelling? Voelt u zich aangesproken? U kunt dit kenbaar maken via de email commissie. ethiek@dewever.nl. U krijgt dan de profielschets toegestuurd. In een persoonlijk gesprek kan deze toegelicht worden en kunnen wederzijdse verwachtingen besproken worden. Wilt u vooraf meer informatie? Dan kunt u bellen met de receptie van De Hazelaar, 013 4644100, en vragen naar Elly van Bavel (dinsdag t/m vrijdag). Deze oproep verschijnt in alle bewonersbladen. Deze bladen komen op verschillende momenten uit. Om ieder ruimte te geven om te reageren kan de procedure enige tijd in beslag nemen. Namens de Commissie Ethiek, Elly van Bavel


20

De TOONLADDER

  

 

 

            Â  Â?Â?Â? 

  

JE HEBT SCHILDERS EN JE HEBT

Ringbaan Oost 94

T 013 543 59 34

E info@schilders.nl

5013 CD Tilburg

F 013 542 16 03

I www.schilders.nl


21

De TOONLADDER

Wasserette U vindt de wasserette achter het restaurant bij de leveranciersingang. U kunt bij ons gebruik maken van muntautomaten en daarnaast kunnen wij u nog allerlei andere services aanbieden. De wasserette is bereikbaar op T 013 458 11 73.

De Wever Thuis Mensen in de aanleunwoningen en uit de wijk die in het bezit zijn van een indicatie kunnen bij ons terecht voor thuiszorg en voor het aanvragen van een personenalarm. Het team van WeverThuis is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 11.00 -16.00 uur in woonzorgcentrum De Heikant of telefonisch via het gratis nummer 0800 3 393 38 37

De wasserette is zeven dagen per week geopend. De muntautomaten zijn altijd beschikbaar. Op de volgende dagen is er iemand aanwezig: Maan-, woens- en donderdag 09.00 - 11.30 uur Dins- en vrijdag 08.00 - 13.00 uur

Bureau Zorgadvies Het vertrouwde adres voor al uw zorgvragen T 0800 3 39 38 37 Alarmopvolging in de wijk

Voor woningen die zijn aangesloten op het alarmsysteem van De Heikant, kan gegarandeerd worden, dat indien nodig zorg beschikbaar is. Voor informatie over de mogelijkheden voor aansluiting op het alarmsysteem kunt u terecht bij Bureau Zorgadvies.

Zorgadviseur

Marly Rijnders, de zorgadviseur voor De Heikant houdt telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur T 013 464 41 64

Dagbesteding Voor een groep van tien tot twaalf ouderen (die nog thuis wonen) en in het bezit zijn van een indicatie, wordt een dagprogramma aangeboden met (brood)maaltijd en activiteiten. Voor vervoer wordt gezorgd.


22

De TOONLADDER

PEDICURE MONIQUE

Bibliotheek

Maandag en dinsdag (op afspraak) van 09.30 - 15.00 uur. Telefoon: 013 535 98 83 (thuis) Telefoon: 013 458 11 80 (Heikant)

Uitleen boeken is op maandag tussen 13.00 en 14.30 uur in Cabaret.

Bloedprikdienst

Openingstijden Harmonie en Fanfare

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 10.00 uur. Denk aan uw ponsplaatje, ID bewijs en verwijzing arts.

Harmonie Maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 8.00 - 18.00 uur. Dinsdag en donderdag van 8.00 - 16.30 uur. Fanfare Op maandag en vrijdag van 11.30 - 22.30 uur.

De diëtist helpt u op weg U kunt, als bewoners van De Heikant of als wijkbewoner en als u bent doorverwezen door uw arts (huisarts of medisch specialist), terecht bij de diëtist van De Wever. Ze komt op afspraak bij u langs. Marjolanda Kennis, diëtist, is bereikbaar op kantoordagen tot 14.00 uur. T 06 13 10 74 48

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.30 - 21.30 uur

Fysiotherapie Maandag t/m vrijdag op afspraak Anske van Densen T 06 20 45 80 31 of via het afsprakenbureau via T 013 464 45 18

Reiki Mikao Usui Reiki behandeling door Mikao Usui.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jac Oerlemans www.usuitilburg.nl of bel 06 20 23 80 16


23

De TOONLADDER

Woord- en gebedsdiensten Vrijdag om 11.00 uur op Viool. Dinsdag en 1e vrijdag van de maand om 09.45 uur in de stilteruimte.

Eucharistie

Zaterdag 17.30 uur in activiteitenruimte Accordeon.

CliĂŤntenraad Is bereikbaar via de receptie of via het locatiesecretariaat T 013 458 11 00

Consumptiebonnen, postzegels en ansichtkaarten, was-droogmunten, producten winkeltje en opgeven van activiteiten. Vraag er naar bij de receptie

REDACTIE & KOPIJ Woonzorgcentrum De Heikant Ingang via de Schuberstraat of de Brucknerlaan. Postadres: Schubertstraat 700 5011 CW TILBURG Telefoon: E-mail:

013 458 11 00 heikant@dewever.nl

Redactie

Lisette Bergmans Astrid Meerman

KopÄł

heikant@dewever.nl Op- en/of aanmerkingen:bij de redactieleden of per e-mail naar bovenstaand adres. Sluitingsdatum kopij Verschijningsdatum

7 november 1 december


24

De TOONLADDER

Toonladder nummer 22 - oktober - november 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you