Page 1

Kievitsnieuws Informatieblad voor bewoners van De Kievitshorst

2016

oktober - november

19

Inhoud

Dierendag Meer foto’s op de achterkant van dit Kievitsnieuws.

Zondag 11 december Kerstmarkt in Intermezzo 14.00 - 17.00 uur Rad van Avontuur livemuziek zelfgemaakte artikelen lekkere hapjes gezellige zitjes

2 3 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 18 19 19 20 21 21 23 24

Van de manager Van de redactie Dag van de Mantelzorger Tilburg, stad van tolerantie Kwaliteit meten Van de CliĂŤntenraad Even voorstellen Veiligheid in en om het huis Fotozoektocht Bewegen geeft energie Wekelijkse activiteiten Activiteitenprogramma Intermezzo In memoriam Voorleeslunch Verjaardagen Nieuwe bewoners Noteer in uw agenda De wandelgang De kamer van het verleden Even voorstellen Genieten van een High Tea Algemene informatie Dierendag


2

`t K i e v i t s n i e u w s

Van de manager Op het moment dat ik dit aan het schrijven ben [eigenlijk typen] hebben we de zomer al weer achter ons gelaten als seizoen. De drukte voor de medewerkers is in de maand september vanwege vakanties toch nog nadrukkelijk aanwezig. Ook deze zomer is er weer door iedereen hard gewerkt om voor elkaar te zorgen dat u als bewoner de zorg krijgt die we samen hebben afgesproken en anderzijds dat onze medewerkers van hun welverdiende vakantie konden genieten. Buiten dat het druk was is er niet zoveel gebeurd. De zomer heet niet voor niets komkommertijd. We hebben redelijk wat mooie dagen gehad en sommige waren heel warm.

Een verhaal over liefde en het hondje

Een boer had enkele jonge hondjes die hij nog moest verkopen, hij schilderde een advertentie op een bord met de tekst “4 puppy’s te koop” en zette dit aan het begin van zijn erf aan de kant. Toen hij de laatste spijker in het bord sloeg werd hij aan zijn overal getrokken en hij keek naar beneden in de ogen van een kleine jongen. “Meneer” zei de jongen, “ik wil één van uw puppy’s kopen”. “Wel” zei de boer, terwijl hij met zijn hand achter in zijn nek wreef, “deze puppy’s hebben heel goede ouders en kosten aardig wat geld”. De jongen liet even zijn hoofd hangen. Toen reikte hij diep in zijn broekzak en haalde een handvol kleingeld voor de dag en liet het aan de boer zien. “Ik heb 39 cent, is dat genoeg om te kijken?”. “Zeker” zei de boer en hij floot een deuntje. “Dolly”, riep hij en uit het hondenhok en over het erf rende Dolly naar de boer toe, gevolgd door 4 kleine bolletjes wol. De kleine jongen drukte zijn gezicht tegen het hek en zijn ogen straalden van verrukking. Terwijl de honden naar het hek kwamen rennen, zag de jongen nog iets bewegen in het hondenhok. Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar deze was zichtbaar kleiner dan de andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed

Veel van de bewoners heb ik zien genieten van de tuin of gewoon op het bankje bij de ingang. Maar nu we halverwege oktober zitten worden zaken zoals Prezo weer op gepakt en gaan we ons terdege voorbereiden op de audit dag. Verder er komt ook een nieuw sleutelplan maar daar hoort u nog meer van de volgende keer. Ik ga nu zelf ook even genieten van een weekje vakantie en ben daarna natuurlijk weer terug. Na de vakantie gaan we al weer kijken naar de komende feestdagen. Ja de tijd raast aan ons voorbij. Tenslotte nog een verhaaltje.

het bolletje het hok uit en op een wat onhandige manier begon het hondje vooruit naar het hok te hobbelen, terwijl het zijn best deed de andere hondjes bij te houden. “Ik wil dat hondje hebben” zei het kleine jongetje, terwijl hij naar de waggelende hond wees. De boer knielde naast het jongetje neer en zei: “Jongen, je wil dat hondje echt niet, het is nooit in staat om te rennen of te spelen, zoals die andere hondjes kunnen”. Toen deed de jongen een stap naar achteren, bukte zich en begon een broekspijp op te rollen. Terwijl hij dit deed werd een stalen beugel zichtbaar aan beide zijden van het beentje van de jongen, die vastgemaakt zaten aan zijn speciaal gemaakte schoentje. De boer aankijkend zei hij: “Weet u meneer, ik kan zelf ook niet zo goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt”. Met tranen in zijn ogen boog de boer voorover en pakte de kleine puppy op. Hij hield het heel voorzichtig vast toen hij de puppy aan de kleine jongen gaf. “Hoeveel kost het?” vroeg de kleine jongen. “Niets, het is gratis”, zei de boer, “er is geen prijs voor liefde”.


3

`t K i e v i t s n i e u w s

Van de redactie We mogen terug kijken op een fijne zomer toch? We hebben het weer gehad wat we ons wenste, soms de hele dag zon, andere dagen wat verkoeling. September heeft zich ook van zijn beste kant laten zien en we krijgen vast en zeker een mooie herfst! Voor mijn gevoel zijn de maanden oktober en november altijd bijzondere maanden, de herfst is wel mijn persoonlijke lievelingsseizoen. We hebben een drukke tijd gehad in de zomer en we zitten voor een drukke feestdagentijd. De dagen worden korter, we zien dat de bladeren gaan vallen. Het is niet zo dat ik in de voetsporen treed van onze geestelijke verzorgers, maar de herfst kan ik mijn optiek ook wel een moment zijn van bezinning en reflectie. We kijken namelijk ook terug op een zomer waarin medewerkers en vrijwilligers keihard gewerkt hebben. Iedereen heeft mogen genieten van een welverdiende zomervakantie en het werk ging gewoon door! Laten we eerlijk zijn, niet zonder slag of stoot. We hebben dankbaar gebruik kunnen maken van onze vakantiekrachten en medewerkers van Plan en Flex. Dus naast een pluim voor de medewerkers van De Kievitshorst die een tandje harder hebben gelopen, ook zeker een pluim voor onze vakantiewerkers en invalkrachten!

Op donderdag 10 november besteden we met een leuk middagprogramma aandacht aan de nationale dag van de mantelzorger. De mantelzorger staat dan in het middelpunt van de belangstelling. Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit de naaste omgeving. Past deze omschrijving bij u? Dan bent u een van vier miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is. De dag van de mantelzorger is er dus ook niet voor niets! De bewoners worden deze keer niet uitgenodigd bij het programma, het is de mantelzorger die op 10 november in de schijnwerpers staat.

In dit nummer van ‘t Kievitsnieuws komen weer allerlei schrijvers aan bod. Graag zouden we wat meer kopij plaatsen van de afdelingen, als er iets leuks gevierd of gebeurd is, een uitstapje heeft plaatsgevonden of soms gewoon een gedicht. Deel het met de redactie en daarmee met alle lezers van ‘t Kievitsnieuws.

Op 10 november wordt óók de fototentoonstelling van Ton Toemen geopend. Hij heeft jarenlang bewoners van De Kievitshorst geportretteerd. De foto’s geven op een mooie en integere wijze het ouder worden van hen weer. Zie ook pagina 20.

Tot slot graag uw aandacht voor onze Facebook-pagina. Daarin zitten we nog dichter op het nieuws en kunnen we via de computer of de telefoon artikelen, weetjes, foto’s en bijzondere gebeurtenissen met u delen.

Bij de foto ’s staat een boom. De gunningsboom. Aan deze boom kan iedereen bladeren hangen, met erop geschreven wat hij of zij degene waarvoor gezorgd wordt: gunt. Gunnen wil in dit verband zeggen: Vinden dat iemand iets prettigs mag ondervinden. We nodigen iedereen uit, hier aan mee te doen. De gunningsboom blijft staan tot 14 februari.

Namens de redactie, Klaartje Coolen

Anke Kommeren, coördinator vrijwilligerswerk


4

`t K i e v i t s n i e u w s

Tilburg, stad van tolerantie Op 24 mei 2016 kwamen vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties en zorgorganisaties in Tilburg bijeen in aanwezigheid van en in overleg met burgemeester Noordanus en wethouder Hendrickx van de Gemeente Tilburg. Ik was namens de dienst Geestelijke verzorging van De Wever aanwezig. Het thema was op welke wijze de verschillende organisaties in Tilburg kunnen bijdragen aan een positief klimaat van tolerantie. Tolerantie betekent wederzijdse acceptatie, respect en onderling begrip en verbondenheid. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is de Tilburgse samenleving veel multicultureler en multireligieuzer geworden. Zij hebben zich hier geworteld en hebben Tilburg ook veelkleuriger gemaakt. Er zijn soms ook spanningen en fricties voelbaar, die zich voor kunnen doen daar waar mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden samen wonen. Daarom is het van belang om de handen ineen te slaan en te onderstrepen wat ons verbindt en wat we willen uitdragen. De vertegenwoordigers van de aanwezige levensbeschouwelijke organisaties in Tilburg, 27 in totaal, hebben een verklaring opgesteld die ook gepubliceerd is in het Brabants Dagblad. Er waren afgevaardigden van verschillende moskeeën en van de liberaal Joodse gemeente en van veel verschillende christelijke gemeenschappen en congregaties uit Tilburg. Een belangrijk element van de verklaring is dat ieder van de aanwezigen afstand neemt van iedere vorm van geweld of discriminatie zoals dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet. En dat we

ons laten leiden door hoop en onderlinge betrokkenheid. Wij willen niet dat angst onze samenleving verlamt en schade doet aan onze grondrechten. Dit zijn belangrijke uitspraken in een tijd van terreuraanslagen die de afgelopen tijd vaak in de kranten heeft gestaan. Ik voel de impact ervan bij cliënten in De Kievitshorst omdat het zo dichtbij komt, Parijs en Brussel is immers niet ver weg en de nieuwsberichten worden via televisie of kranten de huiskamer in geslingerd. Cliënten zijn bezorgd omdat hun kinderen en kleinkinderen met vakantie gaan, soms ook naar gebieden waar juist een aanslag plaats gevonden heeft. In De Kievitshorst proberen we ruimte te maken voor diversiteit door er zorg voor te dragen dat je je leven hier zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals je het thuis gewend was. Tolerantie en respect is de basisvoorwaarde voor goede zorg. Zo staan we stil bij het Suikerfeest en kan er Halal voedsel bereid worden voor moslimcliënten. Als we met respect de ander en het verhaal van de ander serieus nemen, kunnen problemen besproken worden en open op tafel worden gelegd zonder dat mensen gekwetst worden. Door dialoog ontstaat er begrip voor de ander, ook al heb je zelf bijvoorbeeld een andere visie of mening. Ik hoop van harte dat deze verklaring haar weg zal vinden en verder zal wortelen in Tilburgse bodem en een voorbeeld mag zijn voor andere gemeentes in Nederland! Herman Teerhöfer Geestelijk verzorger


5

`t K i e v i t s n i e u w s

Kwaliteit meten Het streven van De Wever is bij 10% van de beste zorgaanbieders van Nederland te horen. Uw mening is heel belangrijk. Tot nu toe kreeg u eens in de twee jaar een uitgebreide vragenlijst voor een cliënt tevredenheidonderzoek. Maar we willen graag vaker van u horen en weten hoe u het bij ons vindt. We hebben nu gekozen voor een kort onderzoek met slechts 3 vragen: 1.

Welk cijfer geeft u de organisatie?

2.

Welk cijfer geeft u de medewerkers?

3.

Zou u de organisatie bij uw vrienden en familie aanbevelen?

De bewoners die zelf deze drie vragen kunnen beantwoorden, krijgen bezoek van een medewerker van een andere afdeling, die deze vragen mondeling zal stellen. Deze worden vervolgens digitaal verwerkt. Als een bewoner zelf de vragen niet meer kan beantwoorden, willen we familieleden/contactpersonen de vragen per mail gaan stellen, via een “verbetermeter-app”’ van Actiz. Daarvoor hebben we uw e-mailadres nodig. Binnenkort ontvangt u hierover een brief. De Wever zal u vier keer per jaar

vanaf een centraal punt een link toesturen, waarmee u naar deze vragenlijst geleid wordt . Het zal u vijf minuten van uw tijd kosten om deze drie vragen te beantwoorden. U hoeft alleen een cijfer te geven. Uw privacy wordt bij deze vragenlijsten gewaarborgd en zal niet herleidbaar zijn.

Met de resultaten zullen we actief aan de slag gaan, om onze kwaliteit van zorg en dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij uw wensen en behoeften. Mocht u hier vragen over hebben, stel ze dan gerust aan de medewerkers op de afdeling. Caroline Wijdeven, Kwaliteitsfunctionaris

In de kapel Op dinsdag 8 november om 19.00 uur vindt de herdenkingsbijeenkomst plaats voor de mensen die het afgelopen jaar overleden zijn. Iedereen van harte welkom. Op vrijdag 23 december zal er een kerstviering plaatsvinden voor alle bewoners.


6

`t K i e v i t s n i e u w s

Van de Cliëntenraad Hieronder treft het verslag aan van onze vergadering van 11 augustus. Wilt u een keer een vergadering bijwonen, neem dan even contact op met Marion Hendriks. Onze volgende vergaderingen vinden plaats: Dinsdag     13 december Wij herinneren u er graag aan dat onze vergaderingen om 19.00 uur beginnen en  meestal tot 21.00 uur duren. Plaats van handeling: vergaderzaal. Opening en vaststellen agenda Frans-Jan Bertens opent de vergadering en heet allen van harte welkom. In het bijzonder Paulette van Roekel, klachtenfunctionaris, en Klaartje Coolen, teammanager Dienstverlening. Aan de agenda worden toegevoegd mededelingen locatiemanager en mededelingen vanuit de CCR.  Wet kwaliteit klachten geschillen in de zorg door Paulette van Roekel Paulette geeft een korte uitleg over de huidige klachtenprocedure en haar rol als klachtenfunctionaris. Bij een opmerking/klacht is het de beste methode om als melder direct contact op te nemen met de locatie en een afspraak te maken om de casus te bespreken. Vaak is de casus dan snel opgelost. Mocht er toch een opmerking/klacht bij de klachtenfunctionaris terechtkomen, dat gaat de procedure van start. Klachten moeten binnen zes weken afgehandeld zijn. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de klager is opgelost, kan de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Binnen zes maanden volgt de uitspraak die bindend is voor zowel zorgaanbieder als klager.  Op dit moment worden er weinig klachten bij de klachtenfunctionaris gemeld.  Voortgang Waardigheid en trots door Klaartje Coolen • Het projectplan “Waardigheid en Trots 2016 zinvolle dagbesteding” is goedgekeurd. De insteek voor het project is het onderwerp “Bewegen”. Er zijn uren vrijgemaakt voor een kartrekker van het project en er zijn materialen aangeschaft zoals een tovertafel en een braintrainer. In

• •

• •

september wordt binnen De Wever de beweegweek gehouden. Tijdens deze week worden er in samenwerking met de fysiotherapeuten diverse bewegingsactiviteiten georganiseerd: clown Toedeloe zal alle afdelingen een bezoeken. Olga Commandeur brengt op 21 september een bezoek aan De Kievitshorst en zal samen met de bewoners gaan bewegen.  Waardigheid en Trots wordt ook in 2017 voortgezet.  In 2017 zal het ingezette programma “Bewegen” gecontinueerd worden en zal er gekeken worden naar een huiskamerproject en dagactiviteit op maat op de zorgafdelingen.  

Kievitshorst en social media Facebook Het staat nog in de kinderschoenen maar De Kievitshorst is actief op Facebook. De pagina bestaat al langer en wordt beheerd door de afdeling Communicatie van De Wever. Mededelingen van de locatiemanager door Lex Nonnekes  • Op 13 juli zijn er interviews voor Zorgkaart Nederland afgenomen. Drie interviewers zijn het huis ingegaan en hebben bewoners bezocht. Daarnaast hebben de contactpersonen een oproep gekregen om Zorgkaart in te vullen via de site of voor een telefonisch interview. Hieraan heeft een groot aantal mensen gehoor gegeven. Daarnaast nodigen de teammanagers bewoners en contactpersonen uit om Zorgkaart in te vullen. Resultaten zijn te lezen op www.zorgkaart.nl De Cliëntenraad vraagt Lex om aandacht te hebben voor het nakomen van reeds lopende afspraken over Zorgkaart met bewoners en contactpersonen.  • Identificatie plicht.  Niet alle bewoners hebben een geldig ID. De Wever faciliteert in het regelen van een fotograaf voor het maken van pasfoto’s en er komt een medewerker van de gemeente naar de locatie om het ID aan te vragen. Het in het bezit hebben van een geldig ID is de verantwoordelijkheid van de bewoner/familie zelf.


`t K i e v i t s n i e u w s

Mededelingen uit de CCR door Ad Aarts De volgende onderwerpen zijn besproken • De CCR heeft een nieuwe voorzitter namelijk de heer J. Wevers van locatie Reyshoeve. • De vacature voor ambtelijk-secretaris is nog niet ingevuld. • Begroting 2017 Frans-Jan heeft een vraag ontvangen of er binnen De Wever uniforme prijsafspraken gelden voor de horeca in de locaties.? En zo niet, waarom niet? Ad zal de vraag meenemen naar de CCR.  Prezo 22 november 2016 door Lex De Kievitshorst heeft op 22 november als laatste locatie van De Wever de Prezo-audit. De Prezo-plannen zijn geschreven en de prestatiecoaches zijn aan de slag gegaan met de metingen.  Het doel is om “Goud “te halen. Belangrijk is om de zorg te blijven leveren die je met elkaar afspreekt en uitgaande van de eigen regie van de bewoner.  Terugkoppeling Koffieronde 16 juli De koffierondes zijn goed bezocht.  Aandachtspunten: • Bekendheid en rol van de Cliëntenraad: bij navraag blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van de bekendheid en rol van de Cliëntenraad. Moeten we aan blijven werken. • Op diverse afdelingen blijkt dat de deuren niet goed sluiten. Indien dit zich voordoet dan direct contact opnemen met de huismeester. Alle appartementen worden voorzien van nieuwe sloten.  • Overlast hangjeugd: in verband met de overlast van hangjeugd is er een tijdelijke maatregel genomen door de voordeur eerder te sluiten.  • Ook wordt er gewerkt aan de openstelling van de receptie op de zaterdagochtend. De receptie zal dan bemand worden door een vrijwilliger. Maar bemensing van de receptie geeft geen garantie dat er nooit iets kan voorvallen.  • Het bezorgen van kranten loopt nog niet altijd goed. Er worden stickers bij de receptie gelegd zodat medewerkers van de afdeling de sticker op een krant kunnen plakken en vervolgens kunnen meenemen naar de afdelingen. Soms

7

zijn er kranten te weinig of krijgen bewoners een krant die al door een ander is gelezen. De beste oplossing zou zijn als bewoners een eigen brievenbus zouden hebben. Voor brievenbussen is een subsidieaanvraag ingediend bij stichting “Mooi zo, Goed zo”.   • Aanwezigheid familie bij de koffieronde: Er is de vraag gesteld of familie aanwezig mag zijn bij de koffieronde van de Cliëntenraad. Het doel van de koffieronde is, dat de Cliëntenraad de afdelingen bezoekt om met bewoners in gesprek te gaan over ontwikkelingen en lopende zaken op een afdeling. Deze bijeenkomsten zijn niet bedoeld voor familie. Familie wordt uitgenodigd voor familieavonden om bijgepraat te worden en om eventuele zaken vanuit het oogpunt van familie aan de orde te stellen  Verandering in telecommunicatie • Op dit moment levert De Wever het basis TVzenderpakket aan haar cliënten. Hiervoor zijn 10 jaar geleden diversen contracten per locatie bij kabelexploitant Ziggo afgesloten. Het kortingspercentage op dit basispakket bedraagt thans 75% wat neer komt op € 4.13 per maand per aansluiting.Echter een groot gedeelte van deze contracten kent een expiratiedatum in 2016 en Ziggo heeft inmiddels haar tarieven vrij gegeven en deze laten een aanzienlijke verhoging zien. • Voor De Kievitshorst loopt het contract af per 1 september 2016 en er zal dus een nieuw contract worden afgesloten. De Kievitshorst zal een contract afsluiten voor één jaar. Dit komt neer op € 13,25 inclusief BTW per maand per aansluiting. Wij realiseren ons dat dit een forse verhoging is. Het normale tarief staat op € 18,00 per maand waar De Wever voor haar bewoners een korting op heeft kunnen bedingen. • Vanaf 1 september 2016 zal dus € 13,25 worden doorberekend aan diegene die aangesloten zijn op de CAI. We volgen hierbij de brochure “Uw zorg in een AWBZ-instelling” van het Zorginstituut Nederland dat wil zeggen dat tegen kostprijs het basis kabel-tv-abonnement wordt doorbelast naar de cliënten. • Daarnaast is afgesproken, dat per 1 januari 2017 er bij bewoners met een telefoonaansluiting


8

`t K i e v i t s n i e u w s via De Wever geen belkosten meer in rekening worden gebracht. Het verrekenen van de belkosten kost veel tijd wat niet opweegt tegen de opbrengst.

Ingekomen stukken ter informatie • Zorg- en verblijfsvormen kwetsbare ouderen • Nieuwe flyer Cliëntenraad • Populaire samenvatting jaarverslag De Wever 2015. Het complete jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat.  Agendapunten voor de volgende vergadering • Mic  jaarverslag 2015 • Bespreken van de conclusie naar aanleiding van verslag overleg CCR, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 20 juni 2016 • Kennismaking Patrick van Gastel • Halfjaarlijkse evaluatie projectplan 2016 • Begrotingsvoorstel CR 2017 • Jaarplanning 2017 • Onderwerpen koffieronde november 2016 • Evaluatie welzijnspakket • Evaluatie openingstijden receptie Volgende vergadering is 13 december 19.00 uur in de vergaderzaal  Dit was het weer voor dit moment. Mocht u nog bepaalde wensen of vragen hebben, laat het ons dan even weten. Per slot van rekening: De Cliëntenraad is er voor u! Namens de Cliëntenraad Albert de Jong

Even voorstellen

Karin Horvers

zorgadviseur bij De Wever Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf aan jullie allen voor te stellen. Mijn naam is Karin Horvers, ik ben 45 jaar en ik woon 23 jaar samen met mijn partner in Tilburg. Voordat ik in dienst kwam bij De Wever, heb ik een drietal jaren gewerkt in Zwitserland – Zürich en daarna in Breda bij Lucia en weer later in DongenOosterhout voor Volckaert-SBO. Ik was uitvoerend werkzaam in de zorg en bij het cliëntenservicebureau, waar ik in de functie van zorgadviseur terecht ben gekomen. Een tevreden klant, daar doe ik het voor en krijg ik energie van! Mijn passie bestaat uit het adviseren en begeleiden van cliënten (trajectbegeleiding) zowel in de thuissituatie als binnen de locaties. Waarbij ik in samenspraak met de cliënt en het netwerk kan zoeken naar de juiste inzet van zorg passend bij de behoefte. Klantgerichtheid staat bij mij hoog in het vaandel en ik vind het prettig om een vertrouwensrelatie op te bouwen.  In mijn vrije tijd ben ik actief met fietsen en wandelen of hardlopen. Mijn grootste hobby is reizen, veel van de wereld zien; zien en ervaren van de verschillende culturen, hiken in de natuur maar ook de levendigheid beleven van grote steden. Verder kan ik genieten van lezen, een lekker hapje eten buiten de deur of in eigen huis en het proeven van verschillende gerechten met daarbij een lekker biertje of wijntje. Ik ga collega Mirna na zovele jaren aflossen en heb heel veel zin in mijn nieuwe uitdaging binnen De Kievitshorst. Mocht je verder nog vragen hebben, schroom niet en neem contact met me op.


9

`t K i e v i t s n i e u w s

Veiligheid in en om het huis Het is nu al wat langer geleden, maar op zondag 28 augustus heeft in het een zorgcentrum in het Zeeuwse Krabbendijke een brand gewoed waarin twee bewoners om het leven kwamen. In een van de appartementen op de tweede verdieping brak brand uit. Het hele pand werd uit voorzorg ontruimd. Het zijn afschuwelijke berichten, die helaas wel tot de realiteit behoren. In ieder huis, of het nu een eengezinshuis, een woongroep of een zorgcentrum is, is brandveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Deze column is speciaal in het leven geroepen om met u stil te staan bij enkele veiligheidsaspecten en deze keer is dat brandveiligheid. Brandveiligheid heeft twee belangrijke aspecten: het gebouw en de gebruiker van het gebouw. Zorgcentra staan onder streng toezicht van de handhaver als het gaat om brandveiligheid. Ik zal u niet lastigvallen met alle wet- en regelgeving die er mee samen hangt, of alle partijen die ons controleren, maar het zijn er een hoop! Zij zorgen er mede voor dat het gebouw in orde is. Dat betekent dat ze ons controleren op juiste werking van de brandmeldinstallatie en de ontruimingsinstallatie (u kent hem wel, die verschrikkelijk harde toeter; de slow whoop). Daarnaast kijken ze ook over onze schouder mee voor wat betreft de scholing van onze medewerkers en BHV’ers (bedrijfshulpverleners). Ook praktische zaken komen aan bod, zoals het juiste gebruik van ruimtes en het vrijhouden van vluchtwegen.

Die vluchtwegen zijn direct een mooi voorbeeld van veiligheid voor de gebruikers van het gebouw. Want tilliften of rollators komen nu eenmaal niet uit zich zelf voor een vluchtweg te staan. Het is belangrijk dat iedereen, die dat kan, mee kijkt met ons naar dit stukje veiligheid. Dat gaat over de genoemde vluchtwegen, maar ook wat u zelf kunt doen op uw eigen kamer. Bent u namelijk voldoende op de hoogte wat te doen bij een brandalarm? Wat er van u wordt verwacht en wat onze medewerkers doen? Heeft u het informatieblad nog op uw kamer staan met de acties en het noodnummer? Of staat dat ergens boven op het keukenkastje? Een ander voorbeeldje: Brandt u zelf wel eens een theelichtje bij een Mariabeeld op uw kamer? Of wellicht bij enkele foto’s? Theelichtjes zijn heel klein, maar kunnen een groot gevaar met zich meebrengen. Er zijn tegenwoordig ook zogenaamde LED-theelichtjes, dat zijn hele kleine lampjes op een batterijtje die er uit zien en bewegen, net als een theelichtje! En niet eens duur in de aanschaf. Wel veel veiliger! Over brandveiligheid zijn we nog lang niet uitgepraat, het is zo’n veel omvattend onderwerp, ik kom er zeker nog bij u op terug. Heeft u in de tussentijd vragen, aarzel dan niet om langs te komen of stel uw vragen aan een medewerker op uw afdeling. Klaartje Coolen, teammanager Dienstverlening


10

`t K i e v i t s n i e u w s

Fotozoektocht in en om De Kievitshorst Zoekt u met ons mee waar onze fotograve Marianne de onderstaande foto’s gemaakt heeft? Helaas waren er van de vorige keer geen inzendingen.

Foto 1

Foto 2

Foto 3 Schrijf uw antwoorden op een briefje en stop dit in het postvak van Welzijn. Misschien wint u de waardebon van het winkeltje!


11

`t K i e v i t s n i e u w s

Bewegen geeft energie

In mijn vorige column heb ik het gehad over het nut van bewegen. In de beweegweek hebben we jullie laten zien en voelen wat bewegen inhoudt en met je doet. We hebben een geweldige beweegmiddag gehad met Olga Commandeur. Dat was ook ons startschot voor het nieuwe project “bewegen geeft energie”. Dit project gaan we uitbouwen. Waarbij deskundigen een QuickScan uit voeren. Hierbij maken zij een “foto” van de huidige stand van zaken omtrent bewegen binnen De Kievitshorst. Zij lopen mee en nemen interviews af. Kijken rond en observeren.

De bevindingen worden dan gepresenteerd in een “bruisbijeenkomst” met bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, cliëntenraad en professionals. Op deze bijeenkomst worden dan de contouren voor een plan van aanpak geïnventariseerd en vastgesteld. Van daaruit willen we graag met kleine groepjes gaan werken aan deelthema’s. De werkgroepen zullen getraind worden. Misschien voelt u zich nu al geroepen om deel te nemen aan een werkgroep omtrent ‘Bewegen geeft energie’ binnen De Kievitshorst. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij mij. Ramon Weerts, medewerker Welzijn


12

`t K i e v i t s n i e u w s

Wekelijkse activiteiten Bewoners met een welzijnspakket kunnen zonder extra kosten aan onderstaande activiteiten deelnemen. Zonder welzijnspakket betaalt u met een strippenkaart (te koop bij de receptie). Als er niets vermeld staat betaalt u twee strippen per keer.

Meer Bewegen voor Ouderen Maandagochtend van 10.45 - 11.30 uur in de multifunctionele ruimte - souterrain

Kaarten en rummikub Iedere maandagmiddag van 14.00 - 16.30 uur in Intermezzo

Schilderclub Iedere woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur in de huiskamer van Bruckner

Centrale boekenuitleen Donderdagochtend van 10.30 - 11.30 uur in Intermezzo Drie strippen per maand

Zangclub Iedere maandagavond van 18.45 - 20.00 uur in Intermezzo

Mannenclub Op donderdag 27 oktober en 24 november in de huiskamer van Bruckner

Hobbygroep Iedere dinsdag en donderdag van 09.00 - 11.30 uur in de hobbyruimte op het toneel

Puzzelclub Op donderdag 20 oktober, 3 en 17 november en 1 december in Intermezzo op het toneel

Luistermuziek Dinsdag 25 oktober en 29 november 14.15 - 16.00 uur in het souterrain

Barakken Iedere woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur bij het biljart in Intermezzo

Sjoelclub Iedere vrijdagochtend van 10.00 - 11.30 uur in Intermezzo


13

`t K i e v i t s n i e u w s

Activiteitenprogramma Tenzij anders aangegeven is de activiteit voor alle bewoners, familieleden en bewoners van de aanleunwoningen. Met * is voor bewoners en familie van Mahler, Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms en Bruckner. Voor entreeprijzen zie affiches. Dinsdag 18 oktober Verjaardagsviering van de maanden september en oktober 14.15 uur Woensdag 19 oktober Soosavond 18.15 - 20.30 uur Donderdag 20 oktober Pasfoto aan huis 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 8 november Uitstapje: Kerstshow* 13.30 - 17.00 uur

Dinsdag 29 november Verkoop Carma-schoenen 14.00-16.00 uur

Woensdag 9 november Toneelgroep De la Scène 19.00 uur

Woensdag 30 november Sinterklaasmiddag met Wim van Oosterwijk voor bewoners met kinderen van medewerkers 14.15 uur

Donderdag 10 november Dag van de Mantelzorger 14.15 – 16.30 uur

Vrijdag 21 oktober Bingo 14.15 uur

Vrijdag 11 november Soosavond 11de van de 11de-bal 18.15 - 20.30 uur

Woensdag 26 oktober Spelactiviteit: Rad van Fortuin 14.15 uur

Maandag 14 november Uitstapje: Kerstshow* 13.30 - 17.00 uur

Vrijdag 28 oktober Filmmmiddag 14.15 uur

Woensdag 16 november Optreden Melodiva’s 14.15 uur

Dinsdag 1 november Feestmiddag aangeboden door Stichting Vrienden van De Kievitshorst 14.15 uur Woensdag 2 november Cafetaria* 16.30 uur Donderdag 3 november Cafetaria voor Amadeus, Puccini, Verdi en Vivaldi 16.30 uur Vrijdag 4 november Bingo 14.15 uur Dinsdag 8 november Herdenking overledenen in de kapel 11.00 uur

Donderdag 17 november Uitstapje: Kerstshow* 13.30 - 17.00 uur Vrijdag 18 november Praatcafé 14.15 uur Maandag 21 november Uitstapje: Kerstshow* 13.30 - 17.00 uur Woensdag 23 november Samen zingen met ….. 14.15 uur Vrijdag 25 november Bingo 14.15 uur

Vrijdag 2 december Zwarte Pietenbingo 14.15 uur Woensdag 7 december Secunda Vita tweedehandskleding en Clara met zelfgemaakte cadeautjes 10.00 - 11.30 uur Woensdag 7 december Cafetaria* 16.30 uur Donderdag 8 december Cafetaria voor Amadeus, Puccini, Verdi en Vivaldi 16.30 uur Zondag 11 december Kerstmarkt 14.00 -17.00 uur Dinsdag 13 december Verjaardagsviering van de maanden november en december 14.15 uur Woensdag 14 december Van-alles-wat-middag 14.15 uur Vrijdag 16 december Praatcafé 14.15 uur


14

`t K i e v i t s n i e u w s

Feestmiddag Dinsdag 1 november met

Peter Dons Aangeboden door Stichting Vrienden van de Kievitshorst

van 14.15 - 16.30 uur

Dinsdag 25 oktober en 29 november Luistermuziek in het souterrain Entree welzijnspas of twee strippen

Woensdag 16 november

Melodiva’s in Intermezzo van 14.15 tot 16.30 uur

Entree welzijnspas - Twee strippen of twee munten


15

`t K i e v i t s n i e u w s

Cafetaria

Woensdag 2 november

16.30 uur Mahler, Ravel en Chopin, Beethoven, Brahms en Bruckner

Woensdag 7 december 16.30 uur Mahler, Ravel en Chopin, Beethoven, Brahms en Bruckner

Donderdag 3 november 16.30 uur Amadeus, Puccini, Verdi en Vivaldi

Donderdag 8 december 16.30 uur Amadeus, Puccini, Verdi en Vivaldi Ook familie mag bij het cafetaria tegen betaling aansluiten. Zij dienen zich wel vooraf in te schrijven in het restaurant.

Donderdag 8, 14, 17 en 21 november

Kerstshow Bij een tuincentrum voor bewoners van Mahler, Ravel, Chopin, Beethoven, Brahms en Bruckner. 13.30 - 16.45 uur Kosten zijn â‚Ź 7,50

Sinterklaas

Woensdag 30 november Sinterklaas komt op bezoek voor de kinderen van medewerkers

van 14.15 - 16.00 uur


16

`t K i e v i t s n i e u w s

In memoriam Mevrouw C. Wouters Mevrouw L. Broers De heer S. van Berkel Mevrouw R. Oppermans De heer J. van den Hoorn Mevrouw M. van Tilborg Mevrouw J. de Boeck De heer G. van der Scheer

Mahler Bruckner Amadeus Beethoven Vivaldi Ravel Ravel Beethoven


`t K i e v i t s n i e u w s Kinderboekenweek 2016

Voorleeslunch Vrijdag 7 oktober was er een groep bewoners van De Kievitshorst uitgenodigd voor een voorleeslunch in wijkcentrum ’t Sant aan de Beneluxlaan. In een zaal op de eerste verdieping hebben bewoners kunnen luisteren naar verhalen over een logeerpartij bij Oma en verstoppertje spelen met Opa van twee leerlingen uit groep 8 van basisschool Jeanne d”Arc. Tussen de verhalen door werden er door de andere leerlingen lekkere broodjes, koffie, thee en fruit uitgedeeld. Tot slot werd er door een groepje leerlingen het liedje M’n Opa uit Ja zuster, Nee zuster gezongen. Het was erg leuk om te zien hoe de jeugd zorgde voor de ouderen. De bewoners hebben kunnen genieten van een heerlijke lunch en leuke herkenbare verhalen. De lunch werd mogelijk gemaakt door samenwerking tussen De Openbare Bibliotheek Midden Brabant, Contour de Twern, Basisschool Jeanne d’Arc en De Kievitshorst

Petra Magnée, Medewerker Welzijn

17


18

`t K i e v i t s n i e u w s

Verjaardagen

Oktober 19 Mw. M. Baesjou 27 Mw. B.. Wolt

Mahlher Amadeus

96 jaar 90 jaar

November 01 Mw. M.. van Hees 02 Mw. H. Kieboom 04 Mw. M. Engelen 04 Mw. M. Nijkamp 05 Dhr. C. van Dun 05 Dhr. A. v.d. Wijngaert 06 Mw. A. Nouwens 07 Mw. P. Emmen 09 Mw. M. van Wijngaert 14 Mw. C. de Kok 15 Dhr. J. Kooijmans 17 Dhr. A. Donders 18 Mw. U. Wolff 19 Mw. C. van Besouw 20 Mw. J. Smekens 21 Dhr. C. Smekens 26 Dhr. B. Brakelé 28 Dhr. J. van der Hoorn

Puccini Mahler Bruckner Puccini Amadeus Amadeus Beethoven Chopin Verdi Bruckner Puccini Mahler Ravel Mahler Beethoven Beethoven Brahms Vivaldi

88 jaar 97 jaar 93 jaar 88 jaar 76 jaar 86 jaar 85 jaar 82 jaar 92 jaar 79 jaar 82 jaar 83 jaar 86 jaar 88 jaar 88 jaar 89 jaar 91 jaar 88 jaar

December 07 Dhr. R. Occhipinti 12 Mw. C. Peters 13 Mw. P. van Noije

Bruckner Chopin Vivaldi

86 jaar 91 jaar 85 jaar

Nieuwe bewoners Dhr. H. Knol Dhr. A. van den Wijngaert Mevr. H. van Bavel Mevr. H. Lagrand Mevr. B. Kwetters Dhr. J. Lauwers Mevr. H. ten Boekhorst Dhr. A. Sparidaens Dhr. H. van de Ven Mevr. C. van der Meijs Dhr. C. van Reeuwijk Mevr. C. Kimmel

Ravel Amadeus Brahms Brahms Puccini Beethoven Bruckner Beethoven Ravel Beethoven Ravel Vivaldi


19

`t K i e v i t s n i e u w s

Noteer in uw agenda Donderdag 22 december Kerstdiner Vrijdag 23 december Kerstviering in de kapel met levende kerststal Dinsdag 27 december en 31 januari Luistermuziek Zaterdag 31 december Oudjaarsviering De Knallende Kurken 16.30 - 19.00 uur Dinsdag 3 januari Nieuwjaarsreceptie Vrijdag 6 januari Driekoningenzingen

Gehoord in de wandelgang • Dat op zaterdag 1 oktober, de dag van de ouderen, de bewoners extra in het zonnetje gezet zijn met een heerlijke High Tea. • Dat zij dit mede te danken hebben aan een financiële bijdrage van Het Ouderenfonds. • Dat er op de oproep van de proefjeslabkaartjes van de Emté heel veel reacties gekomen zijn. • Zoveel dat we meerdere boeken hebben kunnen vullen. • Dat we hier alle mensen die kaartjes hebben ingeleverd heel hartelijk voor bedanken. • Dat we nu een oproep plaatsen voor het verzamelen van fotolijstjes voor een fotowand op Beethoven, Brahms en Bruckner. • Dat de lijstjes allerlei formaten mogen hebben en ingeleverd kunnen worden bij Beethoven, Brahms en Bruckner.


20

`t K i e v i t s n i e u w s

Expositie De kamer van het verleden Ton Toemen - fotograaf In de afgelopen jaren heeft fotograaf Ton Toemen twee bewoners uit De Kievitshorst gevolgd. Dit heeft hij gedaan in het kader van de rapportage ‘De kamer van het verleden’. De foto’s vertellen het verhaal van mevrouw van Wijngaert, 91 jaar oud en in een vergevorderd stadium van dementie verkerend. Dit proces heeft ingrijpende gevolgen, voor zowel mevrouw van Wijngaert, maar ook voor de familie. Het verlies van autonomie en aantasting van haar geheugen, veroorzaakte veel emotie en verwarring. Mevrouw van Wijngaert was in het begin vaak nog vrolijk en zong graag oude liedjes tijdens de fotosessies. Langzaam veranderde echter haar gezichtsuitdrukking, en raakte ze steeds meer in zichzelf gekeerd. In ‘De Kamer van het Verleden’, heeft Ton een beeld willen schetsen van dit verloop. Dementie is een ziekte die wereldwijd miljoenen mensen treft. Naar de echte oorzaak wordt nog altijd volop onderzoek gedaan. Door er meer bekendheid aan te geven, komen we wellicht een klein stapje dichterbij de innerlijke wereld van ouderen met dementie. Ton’s persoonlijke motivatie in de fotografie, komt voort uit een fascinatie voor verschillende culturen en stedelijk leven. Hoe verhouden mensen van verschillende afkomst zich tot elkaar en wat zijn de overeenkomsten in hun leven? Dit thema loopt als rode draad door het werk van Ton. De expositie zal in oktober in de gang op de begane grond komen te hangen. Tijdens de Mantelzorgdag op 10 november wordt er extra aandacht aan besteed. Iedereen is van harte uitgenodigd om de indrukwekkende beelden te komen bezichtigen.


`t K i e v i t s n i e u w s

21

Even voorstellen

Nieuwe collega’s fysiotherapie werkzaam binnen de Kievitshorst Beste bewoners, mijn naam is Marjoleine van Marrewijk en ik ben 24 jaar oud. Ik ben afgelopen zomer afgestudeerd voor de opleiding fysiotherapie. Na een hele leuke periode waarin ik wat vakantiedagen over heb mogen nemen bij de fysiotherapie in de Kievitshorst, heb ik al kennis mogen maken met sommige bewoners. Dit werk is me zo goed bevallen dat ik vanaf nu voor langere tijd hier aan het werk ga. Ik heb uit het verleden al ervaring met deze doelgroep. Op dit moment verzorg ik op maandag ochtend de beweeggroep bij Amadeus en op donderdag ochtend bij Puccini. Hierbij begeleid ik groepen en zorg ik ervoor dat de deelnemers hiervan vitaal en fit blijven. Wat het vak fysiotherapie mij zo aantrekt is dat elke dag anders is. Ook blijf je in het vak fysiotherapie studeren. Er komen steeds meer nieuwe technieken en behandelvormen om ervoor te zorgen dat je de patiënt zo goed en snel mogelijk van zijn of haar klachten af kan helpen. In het dagelijkse leven ben ik een fanatieke sporter op het gebied van hockey en fitness. Hallo, ik ben Noortje Beerens. Ik ben vierdejaars student fysiotherapie op Avans Hogeschool in Breda. Het komende half jaar kom ik hier stage lopen. Zowel op de Kievitshorst als de Hazelaar. Ik ben op de Kievitshorst op dinsdag en donderdag ochtend aanwezig. Naast mijn school handbal ik drie keer in de week en geef ik één keer in de week training aan de jonge keepsters. Sinds dit jaar ben ik ook lid van het jeugdbestuur van de handbalvereniging. Daarnaast ben ik 10 jaar lid geweest van een koor en een aantal optredens gedaan. Nu zing ik alleen nog maar in de auto en onder de douche. Naast al deze bezigheden vind ik het heel gezellig om met mijn vrienden een drankje te pakken op het terras. Naast school, stage en mijn hobby’s werk ik op zaterdag als verkoopster bij de bakker.

Genieten van een High Tea op de Dag van de Ouderen


22

Redactie Petra MagnĂŠe Marion Hendriks Klaartje Coolen Redactiesecretariaat De Kievitshorst Beneluxlaan 101 5042 WN Tilburg T 013 531 21 00

Drukwerk Diamantgroep Drukkerij Opmaak afdeling Communicatie De Wever Kopij dient duidelijk geschreven of per mail aangeleverd te worden bij het redactiesecretariaat. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te weigeren, in te korten of te wijzigen. SLUITINGSDATUM KOPIJ volgende editie 10 november VERSCHIJNINGSDATUM 15 december

COLOFON - COLOFON - COLOFON COLOFON

Het Kievitsnieuws is een informatieblad voor de bewoners en hun relaties, medewerkers en vrijwilligers van De Kievitshorst. Het blad verschijnt 6 x per jaar en heeft een oplage van 300 exemplaren.

`t K i e v i t s n i e u w s

Kapsalon Kapster Jeanne Op dinsdag vanaf 09.00 uur voor de dames van de verpleegafdelingen. Op woensdag en donderdag vanaf 09.00 uur voor de dames van de verzorgingsafdelingen.

Kapster Doris

werkt allen op afspraak. U kunt haar bereiken op

T 06 20 54 55 82

Medisch pedicure Lisa Hoogveldt U kunt voor vragen over de pedicurebehandeling of voor het maken van een afspraak contact opnemen met Lisa.T 06 18 04 10 08, via de leidinggevende van de afdeling of bij de receptie van De Kievitshorst.

Winkel Intermezzo Iedere dag geopend vanaf 11.00 uur. U kunt terecht voor ondermeer toiletartikelen, kaarten, snoep en zoutjes.


23

`t K i e v i t s n i e u w s

Algemene informatie Bloedafnamepost

Bloedafnamepost is open op: dinsdag en donderdag van 10.30 tot 11.30 uur. Voor meer informatie T 013 539 800 14

Reservering ruimte

Wilt u wat meer ruimte voor het vieren van onder meer verjaardagen, jubilea dan kunt u hiervoor bij de receptie de multifunctionele ruimte in het souterrain reserveren.

Woord- en communiediensten

In de kapel (eerste verdieping) op: dinsdag om 11.00 uur een woorden communiedienst. Een keer per maand op zaterdag om 19.00 uur een eucharistieviering.

Diëtist U kunt, als u bent doorverwezen door uw arts (huisarts of medisch specialist), contact opnemen met de diëtist van De Wever Hannie van Stiphout. Ze is voor bewoners van De Kievitshorst, cliënten van de aanleunwoningen en uit de wijk. Bereikbaar via T 06 13 07 77 30.

Gevonden voorwerpen

Bij de receptie van De Kievitshorst kunt u informeren naar gevonden voorwerpen.

Elke donderdagochtend is Karin Horvers, zorgadviseur, op locatie beschikbaar voor vragen over opname, plaatsing en indicaties.

Aansluiten dagelijkse maaltijd

Tijdelijke opname

Binnen De Kievitshorst bestaat de mogelijkheid voor een tijdelijke opname zowel voor verzorging als verpleging somatiek en psychogeriatrie. U dient hiervoor over een CIZ-indicatie te beschikken. U kunt met uw vraag over een tijdelijke opname contact opnemen met Bureau Zorgadvies via T 0800 339 387.

U kunt, als u een verwijzing heeft van een arts, contact opnemen met de (geriatrie)fysiotherapeuten van De Kievitshorst. Bij ons kunt u terecht als u in de Kievitshorst, in de aanleunwoningen of in de wijk woont. Elke dag van de week is er een fysiotherapeut in huis. Bereikbaar op T 06 20 19 96 73 Na verwijzing van de ouderenarts komt Bianca Pastoors of Malou Verheijen naar de bewoners van de verpleegafdelingen voor een behandeling.

Geestelijke verzorging

Zorgadviseur

Familie kan tegen betaling aansluiten bij de dagelijkse maaltijd. Dit graag doorgeven voor 10.00 uur bij de receptie.

Fysiotherapie

Ergotherapie

Als bewoner van de verzorgingsafdelingen en aanleunwoningen kunt u, als u bent doorverwezen door uw huisarts, contact opnemen met ergotherapeut Renate Strackx. Zij is op maandag, woensdagochtend en donderdag telefonisch te bereiken op T 06 12 15 97 68 Voor bewoners van de verpleegafdelingen: op deze afdeling is Mariska van Riel ergotherapeut. Zij wordt ingeschakeld door de verzorging na verwijzing van de ouderenarts.

Voor bewoners en familie van de verpleegafdelingen zijn geestelijk verzorgers Herman Teerhöfer en Gabriël Roes er voor een ontmoeting, een rustig gesprek over alles wat er op het hart ligt, over hoe het leven was, hoe het is en hoe het kan zijn. U kunt hen rechtstreeks benaderen als ze op de afdeling zijn of via de medewerkers op de afdeling.


24

`t K i e v i t s n i e u w s

Met dieren op de foto

Kievitsnieuws nummer 19 - oktober - november 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you