Page 1

BEELDSPRAAK

editie Damast

Mededelingenblad voor cliĂŤnten, hun relaties, medewerkers en vrijwilligers van Damast oktober - november 2016

d on v a elw e ers nkj Da willig 016 na 10 2 ij r r e v gi mb pa p ve no eer o 7 1 sm Lee


Damast

2

Pictogrammen Om de leesbaarheid van Damast te vergroten plaatsen we voortaan boven het artikel, een pictogram. Uitleg van de pictogrammen

informatief

Tonny de Groot en Adrie Gerritsen, managers GRZ

De vakantie zit er voor de meesten van ons weer op. De scholen zijn weer begonnen. Ook op onze locatie is weer een nieuwe groep studenten onze gelederen komen versterken. Welkom! We hopen dat jullie een leerzame en plezierige tijd op Damast zullen hebben! In de vorige Beeldspraak hebt u reeds kunnen lezen over Tweespraak: een manier om uw ervaringen snel en gemakkelijk met ons te delen. Voor de mensen die nog niet weten waarvoor Tweespraak bedoeld volgt hier nog een korte uitleg.

ingezonden brieven

Vanaf 1 juni 2016 kunt u met ons digitaal verbeterpunten, oplossingen en complimenten delen. U kunt de link https://dewever.tweespraak.nl/ gebruiken of via de website van De Wever naar de link gaan.

noteer in uw agenda

Op de afdeling staat een laptop ter beschikking als u zelf geen computer of tablet tot uw beschikking hebt. Daarnaast staan achter in het Grand Café twee computers die u kunt gebruiken. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust op de afdeling!

interview

REDACTIE

REDACTIE & KOPIJ

Locatienieuws

Joke Goudsmits Monique Keijzers Elly Robben Rian Vrenken Tonny de Groot Adrie Gerritsen

KOPIJ

beeldspraak@dewever.nl op- en/of aanmerkingen: bij de redactieleden of per e-mail naar bovenstaand adres

Een andere ontwikkeling waar we al het hele jaar mee aan de slag zijn is de zelfstandigheid van de medewerker en teams. Doel hiervan is o.a. om de medewerker meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven om in de dagelijkse zorg beter en sneller in te kunnen spelen op de vragen van de cliënt en zijn of haar familie/naasten. Voor de zomer hebben alle medewerkers van De Wever een vragenlijst kunnen invullen over de zelfstandige medewerker. Recent zijn de uitslagen van die enquête bekend geworden. Ze zullen in de teamoverleggen besproken worden. Als je ze al eerder in wil zien, kun je bij je teammanager terecht. Met name de hoge scores op de stellingen ‘we weten als team waarvoor we verantwoordelijk zijn’ en ‘binnen mijn team is er voldoende ruimte om te leren van fouten en voor nieuwe initiatieven’, laten zien dat we samen al goed op weg zijn. Complimenten!! Tot slot op het moment dat jullie dit lezen zijn we alweer druk bezig met de begroting en plannen voor 2017. Daarvoor is ook jullie input van harte welkom. Dus als je een goed idee hebt dat bijdraagt aan nog betere kwaliteit van onze revalidatie en/of nog tevredener cliënten, laat het ons dan weten!


Damast

3

Tilburg stad van tolerantie Herman Teerhöfer, Geestelijk verzorger Op 24 mei 2016 kwamen vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties en zorgorganisaties in Tilburg bijeen in aanwezigheid van en in overleg met burgemeester Noordanus en wethouder Hendrickx van de Gemeente Tilburg. Ik was namens de dienst Geestelijke Verzorging van De Wever aanwezig. Het thema was op welke wijze de verschillende organisaties in Tilburg kunnen bijdragen aan een positief klimaat van tolerantie. Tolerantie betekent wederzijdse acceptatie, respect en onderling begrip en verbondenheid. Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is de Tilburgse samenleving veel multicultureler en multireligieuzer geworden. Zij hebben zich hier geworteld en hebben Tilburg ook veelkleuriger gemaakt. Er zijn soms ook spanningen en fricties voelbaar, die zich voor kunnen doen waar mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden samen wonen. Maar daarom is het van belang om de handen ineen te slaan en te onderstrepen wat ons verbindt en wat we willen uitdragen. De vertegenwoordigers van de aanwezige levensbeschouwelijke organisaties in Tilburg, 27 in totaal, hebben een verklaring opgesteld die ook gepubliceerd is in het Brabants Dagblad. Er waren afgevaardigden van verschillende moskeeën en van de liberaal joodse gemeente en van veel verschillende christelijke gemeenschappen en congregaties uit Tilburg. Een belangrijk element

van de verklaring is dat ieder van de aanwezigen afstand neemt van iedere vorm van geweld of discriminatie zoals dat is vastgelegd in artikel 1 van onze grondwet. En dat we ons laten leiden door hoop en onderlinge betrokkenheid. Wij willen niet dat angst onze samenleving verlamt en schade doet aan onze grondrechten. Dit zijn belangrijke uitspraken in een tijd van terreuraanslagen die de afgelopen tijd vaak in de kranten hebben gestaan. Ik voel de impact ervan bij cliënten in De Hazelaar omdat het zo dichtbij komt, Parijs en Brussel zijn immers niet ver weg en de nieuwsberichten worden via televisie of kranten de huiskamer in geslingerd. Cliënten zijn bezorgd omdat hun kinderen en kleinkinderen met vakantie gaan, soms ook naar gebieden waar juist een aanslag plaatsgevonden heeft. In De Hazelaar proberen we ruimte te maken voor diversiteit door er zorg voor te dragen dat je je leven hier zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals je het thuis gewend was. Tolerantie en respect zijn de basisvoorwaarden voor goede zorg. Zo staan we elk jaar stil bij het Suikerfeest, kan er Halal voedsel bereid worden voor moslimcliënten en is er een islamitische gebedsruimte voor cliënten, hun familie, medewerkers en vrijwilligers in de zorg. Als we met respect de ander, en het verhaal van de ander serieus nemen, kunnen problemen besproken worden en open op tafel worden

gelegd zonder dat mensen gekwetst worden. Door dialoog ontstaat er begrip voor de ander, ook al heb je zelf bijvoorbeeld een andere visie of mening. Ik hoop van harte dat deze verklaring haar weg zal vinden en verder zal wortelen in Tilburgse bodem en een voorbeeld mag zijn voor andere gemeentes in Nederland!


Damast

4

Van de Cliëntenraad Maandelijks komt de Cliëntenraad van behandelcentra Damast, De Hazelaar en hospice De Sporen bijeen. In de Cliëntenraad staat het belang van de cliënten centraal. Onderwerpen van de vergadering van 30 mei 2016 • Regeling wassen kleding. • Maaltijden. • Stand van zaken werkgroep voeding. • Extra middelen Waardigheid & Trots. • Informatievoorziening binnen De Hazelaar.

De notulen van de overlegvergadering CliëntenraadDirectie worden binnen veertien dagen na de vergadering op de prikborden opgehangen. Ook zullen de afdelingen een exemplaar ontvangen voor inzage voor de cliënten. Mocht u nog vragen hebben over dit verslag of over de activiteiten van de cliëntenraad dan kunt u ons bereiken via ons e-mailadres: clientenraad.hazelaar@dewever.nl

Maandelijks komt de Cliëntenraad van Behandelcentra Damast en De Hazelaar bijeen. In de Cliëntenraad staat het belang van de cliënten centraal. Voor de cliënten van Damast is Herwin Jonkers de vertegenwoordiger. Hebt u vragen of wilt u iets bespreken dan kunt u Herwin bereiken via het secretariaat van de Cliëntenraad T 013 464 4166 of mail naar h.jonkers@dewever.nl

Sinterklaas voor kinderen medewerkers Mariëtte van den Brekel, personeelscommissie Sinterklaas en zijn pieten zullen op zaterdagmorgen 19 november een bezoek brengen aan De Hazelaar. Kinderen van medewerkers van behandelcentrum De Hazelaar, Damast, De Wever centraal, Wever Thuis (standplaats De Hazelaar) en Expertise zijn welkom in Plaza. Theatergroep Trappaf uit Oisterwijk zal haar medewerking verlenen. De voorstelling begint om precies 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Vanaf 9.30 uur is Plaza open. Vanaf 3 oktober 2016 kunt u meer informatie vinden op intranet en zullen bij de recepties van De Hazelaar en Damast de inschrijfformulieren en kleurplaten klaar liggen.


Damast

5

Welkom aan nieuwe studenten Team Damast

Op maandag 5 september is de algemene introductiedag geweest voor de nieuwe studenten van Damast. Niet alleen studenten verpleging en verzorging zijn hierbij aangesloten, ook 2 fysiotherapie-, 1 logopedie- en 2 ergotherapiestudenten waren hierbij aanwezig. Leuk om te zien hoe zij nu al samen ‘multidisciplinair’ optrekken! Het was in het begin natuurlijk even wennen aan elkaar, maar tijdens de workshops hebben de studenten elkaar al een stuk beter leren kennen. Daar kom je dan ook niet echt onderuit als je elkaar door middel van allerlei hulpmiddelen zoals een tillift of een turner in bed moet leggen. Dit was namelijk één van de handelingen welke alle studenten moesten oefenen tijdens de workshop ‘Houding en tiltechnieken’. Een workshop waarin ergonomisch werken centraal staat, maar zeker ook de veiligheid voor de cliënt!

Een andere workshop was de ‘Revalidatie workshop’, waarin studenten kennis hebben gemaakt met verschillende disciplines en rollen binnen Damast, door middel van een ‘speeddate’. Studenten gingen in groepjes langs de tafeltjes van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een student, de teammanager en een cliënt. Per ronde mochten zij alle vragen stellen die zij wilden aan de desbetreffende persoon waarna zij na tien minuten weer naar de volgende tafel gingen. Een effectieve manier van kennis maken, welke de studenten erg waardeerden. Wij, team Damast, wensen de studenten erg veel succes en natuurlijk veel plezier tijdens hun stage binnen Damast!

Houdt u van muziek? Kom naar de Guus Meeuwis Muziekids studio in het ziekenhuis. U vindt deze op de begane grond richting Route 86 tegenover Pathologie. Ook voor cliënten en bezoekers van Damast. Elke werkdag open van 10.30 tot 18.30 uur. Loop gerust vrijblijvend binnen en bekijk en luister de mogelijkheden. Op locatie De Muziekids studio medewerkers komen iedere woensdag van 16.00 tot 17.00 uur muziek maken in het Grand Café. Voor meer informatie kunt u in de studio terecht of bij Marian van den Biggelaar, dagbestedingscoach.


Damast

6

Vrijwilligers Binnen Damast zijn we altijd op zoek naar versterking. Wilt u zich graag inzetten voor een ander en er zelf ook iets van leren? Dan bent u bij Damast aan het juiste adres!

We zoeken per direct Vrijwilliger Intern cliëntenve rvoer

4-8 uur per week - maandag

Afdelingsvrijwilliger De afdelingsvrijwilliger is binnen één specifieke afdeling werkzaam. De vrijwilliger levert een bijdrage aan een prettig leefklimaat van de betreffende afdeling. Bijvoorbeeld cliënt(en) gezelschap houden door middel van samen koffie drinken, praatje maken , spelletje doen, tv kijken. Bij voorkeur in de vroege avonduren . Werkdag in overleg.

t/m vrijdag

De vrijwilliger zorgt voor het intern vervoer van afdelingen naar therap ie/behandelruimte en vice versa, van (ve elal) rolstoelgebonden cliënten binne n Damast.

Aanmelden

Voor meer informatie kun je bellen met de coördinator Vrijwilligerswerk Elly Robben T 013 464 43 36, maar stuur je liever een mail, dan kan dat naar e.robben@dewever.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Bij voorbaat hartelijk dank voor jouw interesse in De Wever!


Damast

Op de Belgische Tour In de week van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 7 oktober. De bourgondische levensstijl komt in het Grand Café naar voren in de aankleding en de menu’s. Elke dag zal de warme maaltijd een typisch Belgisch gerecht zijn. Wat denkt u van • Pekestoemp, Gentse waterzooi of varkensschnitzel met steppegras • Voor bij de koffie, denken we aan Brusselse wafels met slagroom & chocoladesaus en smoutebolle • Broodjes met een Belgisch tintje worden: Broodjes Smoske en Martino, croque monsieur en croque madame. Een typisch Belgisch broodje is te verkrijgen voor € 3,50 Wat natuurlijk niet mag ontbreken deze week zijn de Vlaamse frieten met Belgische mayonaise. Gasten kunnen voor € 7,50 aanschuiven door een maaltijdbon te kopen bij de kassa van het Grand Café.

7


Damast

8

BIBLIOTHEEK

Activiteiten in Damast

Iedere woensdag van 11.00 – 11.30 uur komt een vrijwilliger van de Openbare Bibliotheek en Unie van Vrijwilligers naar het Grand Café met een collectie (grootletter)boeken. U kunt een keuze maken uit het meegebrachte assortiment. Er zijn geen limieten gesteld aan het aantal boeken en/of de uitleentermijn (binnen de opnameduur). Deze service is kosteloos.

Inloopspelmiddag Elke donderdagmiddag is er vanaf 14.00 uur in Grand Café een gezellige spelmiddag. Jokeren, rikken en rummikub is mogelijk. Overige spelen in overleg. U komt toch ook?!

Filmprogramma

Op grootbeeldscherm in Grand Café vertonen we speel- en muziekfilms of documentaires. Aanvang steeds 10.30 uur Dinsdag 4 oktober Beeld van Nederland Beatrix 25 kroonjaren 1980 - 2005 Dinsdag 11 oktober Dit is Nedcar Dinsdag 18 oktober Earth flight Europa Dinsdag 25 oktober Ja zuster, nee zuster met Paul de Leeuw Dinsdag 1 november Prinsjes en prinsesjes Dinsdag 8 november Railaway Engeland, Schotland, Luxemburg en Beglië Dinsdag 15 november Tineke Schouten, top tien Dinsdag 22 november Mijn nostalgisch Nederland, Zeeland Dinsdag 29 november Moeder ik wil bij de revue


Damast

9

Activiteiten in Damast

Creatieve workshops De workshops zijn op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Grand Café. We doen een voorstel voor een creatieve workshop en hebben daarvan een voorbeeld en de benodigde materialen. Mocht dit niet uw keuze zijn, geen nood. Alles wat in de vitrinekast onder de trap staat uitgestald, behoort tot de mogelijkheden om te maken. U kunt dit bij aanvang aangeven. Het is ook mogelijk om met uw eigen handwerk aan te sluiten, samen bezig zijn en de sociale contacten zijn ook prettig. Zelfs een kijkje nemen onder het genot van een kopje koffie, is geen enkele probleem. Met andere woorden, iedereen is van harte welkom. Met vragen kunt u terecht bij Marian van den Biggelaar, dagbestedingscoach. Woensdag 5 oktober Woensdag 12 oktober Woensdag 19 oktober Donderdag 26 oktober

krans van boterhamzakjes pennenbakje maken sleutelhanger maken decopatch mobiel maken

€ 2,50 € 2,€ 3,50 € 2,-

Woensdag 2 november Woensdag 9 november Woensdag 16 november Woensdag 23 november Woensdag 30 november

3D kaarten maken sinasappel met kruidnagel sieraden maken zeepketting maken kaars versieren

€ 0,50 per kaart € 1,50 vanaf € 2,€ 3,50 € 2,50


Damast

10

Gezocht

Elly van Bavel, namens commissie Ethiek

In de dagelijkse zorgverlening komt vaak de vraag boven wat nu goede zorg is en waarom dat zo is. Wat weegt dan mee in de besluitvorming? We noemen dit ethische vragen. De Wever kent een commissie Ethiek. Deze buigt zich over thema’s, zoals benoemd in bovenstaande vragen. In deze commissie zitten medewerkers die affiniteit hebben met ethiek en vanuit ethisch perspectief stil willen staan bij ethische vragen, complexe zorgsituaties, beleidskeuzes en onderzoekaanvragen. De Wever vindt het belangrijk dat ook mensen, die zorg ontvangen, meedenken en meepraten. Hebt u als cliënt of naaste belangstelling? Voelt u zich aangesproken? U kunt dit kenbaar maken via de email commissie.ethiek@dewever.nl U krijgt dan de profielschets toegestuurd. In een persoonlijk gesprek kan deze toegelicht worden en kunnen wederzijdse verwachtingen besproken worden. Wilt u vooraf meer informatie? Dan kunt u bellen met de receptie van De Hazelaar, 013 4644100, en vragen naar Elly van Bavel (dinsdag t/m vrijdag). Deze oproep verschijnt in alle bewonersbladen. Deze bladen komen op verschillende momenten uit. Om ieder ruimte te geven om te reageren kan de procedure enige tijd in beslag nemen.

Donderdag 6 oktober 14.00-16.00 uur

Parkwandeling Om te genieten van het heerlijke nazomerweer, organiseren we een wandeltocht door het Leijpark. Iedereen kan deelnemen! Om u tijdens de wandeltocht te vergezellen of u een helpende hand te bieden zoals uw rolstoel duwen nodigen we uw familielid/kennis van harte uit om óók deel te nemen. Te zijner tijd leest u op het mededelingenbord de wijze van aanmelden en verdere voorwaarden.


Damast

Dankjewel-avond

11


Damast

12

Algemene informatie Grand Café Het Grand Café is het restaurant en de ontmoetingsplaats van Damast. Het is centraal gelegen op de begane grond en de ideale plaats om een kop koffie te drinken, te eten of om bezoek te ontvangen. Alle maaltijden worden in principe in het Grand Café geserveerd. Als richttijd kunt u voor het ontbijt tussen 8.30 – 10.00 uur aanhouden. Tussen 12.00 – 13.00 uur en 17.00 – 18.00 uur kunt u, respectievelijk, gebruik maken van lunch en diner. Het Grand Café is dagelijks open van 8.30 – 20.30 uur. Voor u serveren wij de maaltijden, koffie en thee gratis. Bezoek kan tegen betaling genieten van ons assortiment. Het Grand Café verzorgt ook graag uw verjaardag of andere feestelijke aangelegenheden. Prijzen en mogelijkheden kunt u opvragen bij de medewerkers van het Grand Café. Zij helpen u graag verder.

Persoonsgebonden kleding

Persoonlijke kleding kunt u tegen betaling laten wassen door de wasserette. Informatie hierover is te verkrijgen bij de teammanager Zorg en Welzijn.

Kleding zoek?

De Wever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel vermissen van kleding.

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen die worden afgegeven bij de teammanager Zorg en Welzijn, bewaren we één maand. Hebt u iets verloren? Laat het ons weten.

Reparatie aan rolstoelen

Mankementen aan rolstoelen en/of rollators die u in bruikleen hebt van Damast, kunt u doorgeven op de afdeling. Medewerkers van de afdeling kunnen de leverancier op de hoogte brengen van het reparatieverzoek.

Kapsalon

U kunt gebruik maken van de kapsalon in het St. Elisabeth ziekenhuis. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Voor het vervoer bent u zelf verantwoordelijk. T 013 - 539 31 31 Openingstijden vindt u op het informatiebord in het Grand Café.

Kabelkrant Damast

Op de tv nabij de hoofdingang van Damast leest u actuele informatie met betrekking tot Damast. Het betreft algemene informatie en activiteitennieuws.

Sleutels

Bij opname krijgt u een aantal sleutels o.a. kamersleutel, sleutel van het nachtkastje en een sleutel van het badkamerkastje. Op de dag van ontslag moet u de sleutels weer inleveren. Wij zijn genoodzaakt om de kosten van de sleutel in rekening te brengen als u de sleutels niet inlevert bij ontslag of verlies.

Diefstal

Als u onverhoopt slachtoffer bent van diefstal kunt u dit melden bij een medewerker van de afdeling en aangifte doen bij de politie. Het locatiemanagement stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal.

Parkeerregeling

Zie uitgebreide informatie elders in dit blad.


Damast

Receptie

De receptie van Damast is van maandag tot en met vrijdag een aantal uren bemand. Op de overige uren zijn de medewerkers van het Grand Café graag bereid uw vraag te beantwoorden. Zij kunnen u verwijzen naar de juiste afdeling of plaats.

13

het St. Elisabeth ziekenhuis. Deze liturgieviering vindt elke week plaats om 10.00 uur in de aula (route 73) en is binnendoor bereikbaar. Aansluitend is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U kunt samen met uw familielid deze viering bijwonen. Hebt u geen begeleider dan kunt u dit doorgeven op de afdeling zodat een vrijwilliger u kan halen en brengen.

Stiltecentrum en islamitische gebedsruimte

Op de begane grond is een stiltecentrum en islamitische gebedsruimte aanwezig. U kunt hier altijd terecht.

Interne doorgang naar het St. Elisabeth ziekenhuis

U kunt met uw Hewisleutel tussen 8.00 – 23.00 uur de deur ontgrendelen die toegang geeft tot de gang richting de hoofdgang van het St. Elisabeth ziekenhuis.

Nachtsluiting

In verband met de veiligheid is onze voordeur vanaf 22.00 uur gesloten. U kunt dan niet meer met uw sleutel naar binnen. De deurbel staat in verbinding met ons piepersysteem zodat verpleegkundigen van de afdeling kunnen reageren op de bel. Het kan zijn dat u een ogenblik moeten wachten.

Klachtenfunctionaris

Neem bij een klacht zelf contact op met de direct betrokkenen.Het kan zijn dat u er in het directe contact niet samen uitkomt. U kunt dan de hulp inschakelen van de klachtenfunctionaris. Die buigt zich als onafhankelijk persoon over uw klacht. U kunt in contact komen met de klachtenfunctionaris door gebruik te maken van het klachtenformulier op onze website www.dewever. nl onder het kopje ‘contact’. Vervolgens kiest u in de linkerkolom voor ‘klachten’. U kunt ook een klachtenkaart invullen. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie. De klachtenfunctionaris neemt dan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u op.

Zondagsviering

Als u wilt deelnemen aan een zondagsviering kan dat in


Damast

14

Parkeren De parkeerplaats van Damast is eigendom van het St. Elisabeth ziekenhuis (EZ). Er zijn afspraken gemaakt tussen het EZ en De Wever voor het gebruik van het parkeerterrein aan de voorzijde van Damast (P Damast) en het parkeerterrein voor medewerkers van het EZ op de Wolkat, ongeveer op 10 minuten loopafstand van Damast (P Wolkat). Medewerkers, vrijwilligers en bezoek maken hiervan gebruik.

P Damast maakt deel uit van een groot terrein dat achter Damast doorloopt. De parkeerplaatsen voor Damast zijn aangeduid met bordjes P Damast. Twee parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor de dienstdoendeartsen; zij moeten in geval van nood dicht bij de entree hun auto kunnen parkeren. Een aantal parkeerplaatsen rechts van de hoofdingang is vanaf 13.30 uur gereserveerd voor medewerkers die een avonddienst werken. Zij verlaten rond 23.00 uur het pand en we willen graag in verband met hun veiligheid zorgen dat de loopafstand naar de auto zo kort mogelijk is. Voor medewerkers die een nachtdienst werken is ruim voldoende plaats beschikbaar. Mindervalidenparkeerplaatsen Op P Damast zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor mindervaliden.Mindervaliden in het bezit van een door een gemeente uitgegeven invalidenparkeerkaart, en niet zijnde partner van een cliënt of, in het geval van afwezigheid van een partner, eerste contactpersoon, kunnen een verzoek indienen tot het verkrijgen van een parkeerpas. Handhaving Naast de eigen medewerkers van het EZ zijn er ook nog een aantal andere organisaties die toegang hebben tot de diverse parkeerplaatsen rond Damast. Diegenen die in het bezit zijn van een parkeerkaart van Damast, krijgen ook een parkeervergunning om gebruik te maken van de uitsluitend voor Damast bestemde parkeervakken op de daarvoor bestemde tijden. U bent verplicht om uw vergunning op een goed zichtbare plek neer te leggen onder de voorruit van uw auto. Foutparkeerders of auto’s zonder parkeervergunning van Damast krijgen van het handhavingsteam van het

EZ een moeilijk verwijderbare sticker op de voorruit geplakt. De tijd die u nodig hebt om deze sticker te verwijderen is ongeveer 10 tot 20 minuten. Overtreders noteren we in een logboek. Tegen veelplegers kunnen zwaardere sancties volgen; het ontzeggen van de toegang tot het parkeerterrein en het wegslepen van uw auto behoort tot de mogelijkheden. Het is uitsluitend toegestaan in de vakken te parkeren. Toegang Gebruikers kunnen uitsluitend met een pas van het EZ van het parkeerterrein gebruikmaken. De passen zijn voorgeprogrammeerd en zijn geldig voor zowel het in- als uitrijden. De instelling van de pas is afhankelijk van de gebruiker. Medewerkers en vrijwilligers Medewerkers en vrijwilligers krijgen allen een pas die bestemd is voor P Wolkat. Deze pas is ook vanaf 13.30 uur geprogrammeerd voor P Damast. Op zaterdag en zondag mag men 24 uur gebruikmaken van P Damast. Eerste contactpersonen Eerste contactpersonen zijn personen die zijn opgenomen in het cliëntendossier van de in Damast verblijvende cliënt. Zij krijgen een pas voor P Damast die geldig is van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag. Bezoek Bezoekers voor Damast moeten tot 18.00 uur gebruikmaken van de betaalde parkeerplaatsen aan de voorzijde van het EZ. Vanaf 18.00 uur en in het weekend kan het bezoek gratis gebruik mag maken van P Damast. Automobilisten zonder parkeerpas worden van maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur niet toegelaten tot het terrein. De intercom bij de slagboom staat in verbinding met de beveiligingsloge van het EZ, die op de camera uw verrichtingen volgt. Na 18.00 uur wordt u toegelaten tot het parkeerterrein. Verlaten van de parkeerplaats Bij het verlaten van de parkeerplaats moet u beschikken over een geldige parkeerpas of uitrijdkaart.De slagboom gaat uitsluitend open bij het gebruik van de juiste pas of kaart. Als u geen van beide heeft moet u een uitrijdkaartje kopen bij een van de betaalautomaten van het EZ.


Damast

Uitsluitend bezoekers van cliënten van Damast die vanaf 18.00 uur gebruikmaken van de parkeerplaats achter Damast kunnen bij de medewerkers van het Grand Café, een uitrijdkaart krijgen. Deze is niet te gebruiken bij het uitrijden van betaalde parkeerplaatsen van het EZ. De uitrijdkaart voor de betaalde parkeerplaatsen kunt u in de diverse parkeerautomaten kopen in de centrale gang bij het EZ of bij de diverse automaten op de parkeerplaats zelf. Van de voorzijde van het EZ naar Damast Als u aan de voorzijde van het EZ uw auto hebt geparkeerd, dan kunt u via de hoofdingang van het EZ route 98 volgen. U loopt dan via de verbindingsgang van het EZ met Damast naar de hoofdentree Damast waar u het gebouw kunt betreden. Let op: u dient buitenom te lopen voor de entree van Damast Uitgifte passen en vergunningen De Wever verzorgt de uitgifte van passen en vergunningen. Medewerkers en vrijwilligers Bij indiensttreding bij De Wever/locatie Damast, krijgt men een parkeerpas met een bijhorende parkeervergunning. Op het ACM-formulier tekent de medewerker/ vrijwilliger voor het eenmalig automatisch afschrijven van € 15,- bij het niet inleveren van de pas na beëindiging van de (arbeids)overeenkomst, bij verlies of bij diefstal. Ook tekenen zij voor het eenmalig automatisch afschrijven van € 15,- bij het niet inleveren van de vergunning na beëindiging van de (arbeids)overeenkomst, bij verlies of bij diefstal. Eerste contactpersonen Bij uw eerste kennismaking met de zorgcoördinator krijgt u een pas en parkeervergunning voor uw contactpersoon. De cliënt tekent hiervoor een ontvangstformulier. Bij het niet inleveren van deze pas of vergunning na ontslag van de cliënt, bij diefstal of bij verlies, geeft de cliënt toestemming om eenmalig € 15,- af te schrijven voor de pas en eenmalig € 15,- af te schrijven voor de vergunning, op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

15

Camerabewaking Op het terrein van het EZ zijn camera’s opgesteld. De beelden hiervan worden maximaal vier dagen bewaard. Voor het terugkijken van beelden heeft het EZ een vastgesteld protocol. De beveiligingsbeambte in de loge van het EZ houdt via een aantal beeldschermen de activiteiten op onder andere de diverse parkeerplaatsen in de gaten. Dat geldt ook voor de parkeerplaats Damast. Beschadigingen Parkeren op een parkeerplaats van Damast of het EZ betekent dat u voor eigen risico uw auto parkeert. Het locatiemanagement stelt zich niet aansprakelijk bij eventuele schade. Bij constatering van schade aan uw auto kunt u aangifte doen bij de politie. Voor het opvragen van camerabeelden moet u in het bezit zijn van een proces verbaal van de politie. Zonder dit document kunt u geen beelden terugkijken. Parkeerbonnen De politie controleert regelmatig of auto’s fout staan geparkeerd in het gebied rond de eigen grond van het EZ. Indien u niet juist parkeert, riskeert u een parkeerbon. Bijzondere omstandigheden Wanneer u, als niet-partner, meent dat er bijzondere omstandigheden zijn, op grond waarvan we voor u een uitzondering moeten maken, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de locatiemanager van Behandelcentrum Damast. In uw brief dient u uw naam, telefoonnummer, naam van de cliënt met wie u een relatie heeft en de afdeling waar de cliënt verblijft en een omschrijving van de bijzondere omstandigheid te vermelden. Het adres is Behandelcentrum Damast Leijweg 48 - 5022 KA Tilburg Postbus 1173 - 5004 BD Tilburg.


Damast

16

Donderdag 6 oktober 14.00 - 16.00 uur

Parkwandeling Om te genieten van het heerlijke nazomerweer, organiseert welzijnsmedewerker Marian van den Biggelaar een wandeltocht door het Leijpark. Iedereen kan deelnemen! Om u tijdens de wandeltochten te vergezellen of u een helpende hand te bieden zoals uw rolstoel duwen, nodigen we uw familielid/kennis van harte uit om óók deel te nemen. Te zijner tijd leest u op het mededelingenbord de wijze van aanmelden en verdere voorwaarden.

Beeldspraak editie Damast 5 - oktober - november 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you