Page 1

N° 08 - OKTOBER 2016

MEEDOEN \ ZORGKAART \ JUBILARISSEN CLIËNTPORTAAL \ TOVERTAFEL \ ACTIVITEITEN

MEEDOEN! Satijnhof ontvangt vanuit de VWS extra geld ‘Waardigheid en Trots - Zinvolle daginvulling’ voor extra inzet op dagbesteding. Voor mensen met dementie is een veilige leefomgeving heel belangrijk, met de juiste prikkel op het juiste moment. De juiste omgeving biedt onze bewoners hun welverdiende ontspanning, plezier en rust. Daarnaast is het gevolg van zo’n omgeving dat gedragsproblematiek als roepgedrag, loopdrang vermindert. Vorig jaar hadden we op proef de Qwiek-Up uitgeprobeerd en nu konden we het ook aanschaffen. De Qwiek-Up is een apparaat dat beelden en geluiden projecteert. Het beeld past zich automatisch aan op de omgeving, als plafonds en wanden, voor een optimale beleving. De dosering van prikkels kan op ieder moment eenvoudig aangepast worden aan de bewoner of groep. Bewoners worden zintuigelijk geprikkeld.

De Qwiek-Up is mobiel inzetbaar en daarmee flexibel inzetbaar, hierdoor kunnen alle bewoners bereikt worden. Het bedrijf wat de Qwiek-up levert kan ook een op maat gemaakt persoonlijk levensboek maken van eigen beelden of foto’s maken wat op de Qwiek-up geprojecteerd kan worden. De Qwiek-Up heeft diverse positieve ervaringen opgeleverd. Bewoners die er van ontspannen en het leverde leuke gespreksstof op. Vraag er gerust naar als u het tijdens een bezoek zelf eens samen met u naaste wilt ervaren. Ook de Tovertafel is aangeschaft. Met een soort van beamer aan het plafond worden spellen geprojecteerd op de tafel. Unieke en interactieve spellen stimuleren de bewoners tot beweging en tot met elkaar bezig te zijn. Bruikbaar in alle fases van de dementie. En minstens zo belangrijk: het brengt vrolijkheid en plezier! Lees verder op pagina 2 >


De tovertafel gaat om de paar weken naar de volgende huiskamer, zodat iedereen er van kan genieten. Er wordt heel vaak muziek gemaakt op de woningen. De muziektherapeut bezoek een woning en kijkt wie er zin heeft mee te zingen en op een instrument te spelen. Met het goede weer gebeurde dit ook in de binnentuin. Het werd er steeds drukker, een heel koor.

Tot slot hebt u vast al gezien dat op de woningen beleef-hoekjes gemaakt worden. Een kinderkamertje, een vakantiekraam, etc. Spullen die herinneringen oproepen, stimuleren om op te pakken en te voelen, een aanleiding geven om een gesprek te beginnen. We willen dit graag verder uitbreiden. Mocht u ideeën of zelf spullen hebben, bespreek het dan met de medewerkers.

VERPLEEGKUNDIGEN IN ONZE TEAMS De teams van Koningsvoorde ontwikkelen zich in hun zelfstandigheid, met de bedoeling om telkens weer, en steeds beter, bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners. Om dat te kunnen moet je de ruimte hebben èn nemen om aansluiting te vinden bij elke individuele bewoner. Medewerkers en teams ontwikkelen zich in hun zelfstandigheid. Dat vraagt ook een goede mix van deskundigheden in het team. Zo’n jaar geleden hebben we de insteek genomen te groeien naar meer verpleegkundigen in de teams. Gelukkig is het gelukt een aantal verpleegkundigen te verwelkomen als nieuwe collega’s. Hierdoor kunnen we ook zelf meer verpleegkundigen gaan opleiden. Inmiddels hebben we genoeg verpleegkundigen in Koningsvoorde om zelf de verpleegtechnische handelingen te kunnen uitvoeren en verpleegkundige diagnoses te kunnen doen. De verpleegkundigen gaan zich voorbereiden om vanaf januari 2017 deze rol te gaan in vullen. We hebben dan in principe overdag niet meer het MZT nodig, behalve voor handelingen waar specifieke apparatuur voor nodig is (b.v. echo’s maken), bij handelingen die zelden voorkomen en uiteraard als achterwacht.

INHOUD Meedoen 1 Verpleegkundigen in onze teams 2 Pensioen 3 Van de redactie 3 Waardering op zorgkaart 3 Audit op participatie 4 Jubilarissen 4 Beweegweek 5 Cliëntportaal 5 Gezocht voor commissie ethiek 6

2

COLOFON Kerst-inn 6 Tilburgs project 7 Herfstpuzzel 8 Bedankt Géke 9 Twee knappe koppen 9 Tovertafel 10 Even voorstellen 11 Hallo! 11 Activiteiten 12

Uitgave Blad’tZijde N° 8 - 2016 Oplage 130 stuks Opmaak De Wever Communicatie Redactie Lizette de Laat Carla de Jongh Marcella Adriaansen


PENSIOEN De afgelopen periode zijn zowel Hanneke Dobbelsteen (links) als Trees Couwenberg (onder)met pensioen gegaan! Wij wensen ze het allerbeste toe!

VAN DE REDACTIE De vakantieperiode zit er weer op. Heerlijk VAKANTIE, voor de een betekent dat lekker niks doen en een ander vindt het fijn om lekker actief bezig te zijn. In ieder geval doen we tijdens de vakantie nieuwe energie op, zodat we er weer een tijd tegen aan kunnen. Hectische tijden ook voor iedereen die hun vakantievierende collega moest opvangen. Maar ook dit jaar zijn alle zeilen bijgezet en is er geprobeerd om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor u. Nu beginnen de dagen weer te korten, de avonden worden langer en de kaarsjes worden aangestoken. Hopelijk hebben we tussendoor ook nog een paar mooie zonnige dagen zodat we de zomer nog een beetje vast kunnen houden! Toch brengen de donkere koude dagen ook weer een stukje gezelligheid, zoals Sinterklaas en de kerstdagen …

WAARDERINGEN OP ZORGKAART Bewoners en familie zijn van harte uitgenodigd om op Zorgkaart Nederland aan te geven wat ze vinden van het wonen en de zorg op Satijnhof. Hieraan is door een aantal familieleden gehoor gegeven. Heel erg bedankt voor uw waarderende woorden (dat doet ons goed …), maar ook voor eventuele kritische noten! Uw ervaringen geven mensen die voor zichzelf of voor een naasten op zoek zijn naar een voor hun passend huis, waardevolle informatie. En het geeft ons, de medewerkers van Satijnhof, een beeld van hoe ervaringen van bewoners en familie zijn. Waarin waardeert u Satijnhof met een hoge tevredenheid en waar ligt een aandachtspunt. Dit drukt zich uit in het gezamenlijke rapportcijfer van een 8,1. Vaak genoemd wordt dat de communicatie goed

verloopt, dat de informatie goed verloopt en dat afspraken goed nagekomen worden. Heel mooi natuurlijk en het doet ons goed. Natuurlijk willen wij het beste en hebben we voor ons zelf een lat gelegd op een 8,5.Wij denken dat vooral te kunnen doen door verbeteringen op het thema ‘Meedoen’. En vooral door goed met u in gesprek te zijn en blijven.

3


AUDIT OP PARTICIPATIE Begin dit jaar hebben we het Prezo certificaat gehaald voor Gouden kwaliteit. Kwaliteit moet je altijd blijven onderhouden en ontwikkelen. Op 12 oktober vindt er een audit plaats op het thema Participatie, of zoals wij het genoemd hebben ‘Meedoen’. Vorig jaar gaven familieleden aan niet helemaal tevreden te zijn over de dagbesteding. Met een lunchbijeenkomst zijn we samen in gesprek gegaan en hierin werd heel duidelijk dat de tevredenheid van familie en bewoners zou toenemen als we samen in staat zouden zijn beter invulling te geven aan de dag, gewoon op de huiskamer. Het doen van een spelletje, beweegactiviteiten, een gesprek voeren over vroeger, een keer lunchen op het terras etc. Hier is hard aan gewerkt. Benieuwd waar we staan. In oktober of november gaan we met een enquête bewoners en familie ook vragen of de tevredenheid toegenomen is.

JUBILARISSEN Donderdag 6 oktober hebben we weer een vijftal kanjers in het zonnetje mogen zetten. Corean, Marian, Gerry en Angelique vierde hun 12,5 jarig dienstjubileum en Coby maar liefst haar veertigste!!!!! Hartelijk dank voor al jullie inzet in de afgelopen jaren!

4


Van 19 tot en met 23 september was het op alle locaties van De Wever weer tijd voor DE BEWEEGWEEK. De hele week stonden tal van activiteiten gepland die in het teken staan van bewegen.

CLIËNTPORTAAL De tijd dat een bewoner of zijn familie alleen tijdens een gesprek hoorde wat er in zijn Zorgleefplan staat, is voorbij. ‘Eigen regie’ dat is belangrijk. Dit is niet alleen een item binnen De Wever, maar ook de overheid vindt dat van groot belang. De bewoner kan binnenkort als hij wil zijn eigen Elektronisch Zorgdossier (EZD) inzien. Sterker nog hij is beheerder en bepaalt wie er in kan meekijken. Na een ruim jaar van ontwikkelen gaat het voor alle locaties van De Wever in de komende maanden mogelijk worden dat de bewoners en hun vertegenwoordiger de rapportage kunnen bekijken in het EZD. Via een eenvoudig dashboard kunnen zij via het internet inloggen en het dossier inzien. De bewoner krijgt een inlogcode en wachtwoord. Als extra

beveiliging volgt ook nog een sms-code. Begin 2016 is het project uitgezet op de locaties Padua, Hazelaar en Damast. ‘De eerste bevindingen zijn positief’, zegt een zorgcoördinator van Padua. ‘In het begin vonden de medewerkers het best eng en waren zich er ook heel erg van bewust dat er ook ‘buitenstaanders’ meekeken. Toch wende dit snel. We weten niet welke bewoner of familielid er inzage heeft. Dat maakt overigens voor de manier van rapporteren niets uit, dat is en blijft zoals het altijd was’. En als de bewoner vindt dat er een aanpassing moet komen in het zorgdossier dan wordt daarover in gesprek gegaan. Overigens moet je het cliëntportaal zien als een aanvulling op en niet als een vervanging van de zorgleefplanbespreking en blijven de medewerkers uiteraard altijd bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen. Niet alleen bewoners zijn enthousiast, maar ook de contactpersonen. De zorgcoördinator van Padua vervolgt: ‘De dochter van een bewoner woont buiten de stad. Het eerste wat zij in de ochtend doet, is even inloggen om te kijken hoe het met haar ouder is. Gaat de dochter mee op bezoek in het ziekenhuis dan kent ze de meest recente stand van zaken. Jammer vindt zij wel dat ze bijvoorbeeld de bloedsuikerlijst niet kan uitprinten en meenemen’. De ontwikkeling van het cliëntportaal gaat nog steeds door. Vanaf januari 2017 is het cliëntportaal voor alle cliënten toegankelijk. Wanneer het van start gaat op Satijnhof, De Vleugel en Koningsvoorde worden bewoners, contactpersonen en medewerkers hierover goed geïnformeerd. 5


GEZOCHT: CLIËNT OF NAASTE VAN EEN CLIËNT DIE ZITTING WIL NEMEN IN DE COMMISSIE ETHIEK VAN DE WEVER In de dagelijkse zorgverlening komt vaak de vraag boven wat nu goede zorg is en waarom dat zo is. Wat weegt dan mee in de besluitvorming? We noemen dit ethische vragen. De Wever kent een commissie Ethiek. Deze buigt zich over thema’s, zoals benoemd in bovenstaande vragen. In deze commissie zitten medewerkers die affiniteit hebben met ethiek en vanuit ethisch perspectief stil willen staan bij ethische vragen, complexe zorgsituaties, beleidskeuzes en onderzoekaanvragen. De Wever vindt het belangrijk dat ook mensen, die zorg ontvangen, meedenken en meepraten. Heeft u als cliënt of naaste belangstelling? Voelt u zich aangesproken? U kunt dit kenbaar maken via de email; commissie.ethiek@dewever.nl U krijgt dan de profielschets toegestuurd. In een persoonlijk gesprek kan deze toegelicht worden en kunnen wederzijdse verwachtingen besproken worden. Wilt u vooraf meer informatie? Dan kunt u bellen met de receptie van De Hazelaar, 013 4644100, en vragen naar Elly van Bavel (dinsdag t/m vrijdag). Deze oproep verschijnt in alle bewonersbladen. Deze bladen komen op verschillende momenten uit. Om ieder ruimte te geven om te reageren kan de procedure enige tijd in beslag nemen. Namens de Commissie Ethiek, Elly van Bavel

KERST-IN BESTE COLLEGA EN VRIJWILLIGERS DENK ER AAN OM VRIJDAG 23 DECEMBER VAN 19.00U - 22.30U VRIJ TE HOUDEN IN JE AGENDA, WE VIEREN DAN ONZE JAARLIJKSE KERST-IN.

6


TILBURGS PROJECT Het gedicht hiernaast is in het ‘TilburgsAns’ getypt. Een speciaal voor Tilburg gemaakt lettertype dat typische Tilburgse woorden of dingen in ‘beeld’ omzet, bijvoorbeeld het station of Peerke Donders. Dit lettertype is vanaf april jl. te downloaden en te gebruiken. Op de site www.tilburgsans.nl lees je hier meer over en kun je een brochure downloaden. Diverse evenementen in de stad gebruiken het lettertype al om reclame te maken, denk hierbij aan de Tilburg Ten Miles en de nieuwe plattegrond van Tilburg die de pictogrammen behorende bij het lettertype gebruikt. Fietstaxi Tilburg gebruikt het lettertype eveneens. Dit lettertype is tot stand gekomen door mensen en bedrijven een letter te laten kopen. Een komma of een spatie kon je ook kopen. Zodoende zijn er voldoende euro’s aan sponsorgelden binnengekomen om dit project te realiseren. Al met al een leuk Tilburgs project.

Hierboven enkele voorbeelden van de typisch Tilburgse pictogrammen die in het lettertype verborgen zijn. Herkent u ze?

7


HERFSTPUZZEL 1

2

3

4

5

6

7

14 16

17

22

23

19 24

28

31

13

21

30 33

36

34 37

38 40

42

43

49

44

50

54

45 51

55

58

59 63

46 52

56

64

57 61 65

68

47 53

60

67 70

12

26

39

62

11

20

29

25

48

10

25

32

41

9

15 18

27

8

66 69

71

Horizontaal 1. Lekkerbek 7. Zwaartillend 14. Buidelbeertje 15. Reisdeken 16. In handen 18. Naaigerei 20. Inwendig orgaan 21. Zijne Excellentie 22. Landtong 24. Scheidsrechtelijk 26. Schaakterm 27. Getal 29. Rekenhulpmiddel 30. Scheepsloon 31. Bijbelse figuur 33. Klappen 34. Duitse rivier 35. Losse naad 37. Bouwland 38. Breekbaar 39. Populaire groet 40. Schoolvak 42. Precies 43. Duitse partij 45. Landbouw product 48. Woonplaats 50. Zitplaats 52. Ketting 54.Slaperig 55. Kleine steur 57. Werppijl 58. Zangstem 59. Krijgskunde 61. Projectieplaatje 62. Te koop 63. Prik 64. Naaigerei 66. Achter 67. Ziekteverwekker 68. Liefkozen 70. Bruinverbrand 71. Helderverlicht. Verticaal 1. Waarschuwing 2. Kleintje 3. Vrij 4. Vader 5. Oplettend 6. Vrucht 8. Gezamelijke afdrukken 9. Smet 10. Zak 11. Vordering 12. Eerwaarde heer 13. Metaalwerkplaats 17. Aanmoedigingskreet 19. Kruiderij 20. Onbebouwd 21. Overlevering 23. Wijnsoort 25. Vervoer 26. Voetbalterm 28. Deel van trein 30. Gesmeerd 32. Deel van gieter 34. Vergelding 36. Lichaamsdeel 38. Klanknabootsing 41. Slordig 42. Armoedige woning 43. Vleesgerecht 44. Rekenkundige bewerking 46. Plaats 47. Diep gezonken 49. Steekwapen 50. Geestelijke toestand 51. Erfenis 53. In het genoemde 55. Hulp 56. Driekroon 59. Gedroogd gras 60. Profeet 63. Engelse titel 65. Slordige vrouw 67. Voorbeeld 69. Neon.

8


BEDANKT GÉKE Op 8 september hebben we Géke Reijven flink in het zonnetje gezet. Na zoveel jaren binnen de Wever te hebben gewerkt is ze vervroegd met pensioen gegaan. Gé dank je wel voor de fijne samenwerking!

BEDANKT Lieve bewoners- familie- collega’s en vrijwilligers van Satijnhof. Ik richt mij nog eenmaal tot u, om u te bedanken voor de leuke tijd en het grandioos afscheid na 31 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Wever. Ik wens u allen het allerbeste. Met vriendelijke groet, Géke Reijven

TWEE KNAPPE KOPPEN Op Satijnhof willen we graag dat onze medewerkers zich ontwikkelen en sommigen gaan een studie aan, wat resulteert in een diploma van twee medewerkers van Brodee.

Op 4 april heeft Jacky haar diploma Eerste Verantwoordelijk Verzorgende in ontvangst genomen, de uitreiking vond plaats in Padua, waarbij partner en familie uitgenodigd waren. Haar eindopdracht was “communiceren en informeren met familie”, zij heeft daarbij veel input van de families gekregen. Op 21 juli ontving Karin van Velzen haar diploma Verpleegkundige niveau 4. De uitreiking vond plaats in de aula van het ROC aan de Wandelboslaan in Tilburg. Om te relaxen ging ze dezelfde nacht met haar gezin op vakantie naar Frankrijk. Inmiddels is zij uitgerust terug gekomen en is inmiddels gestart als kersverse Zoco op Cashmere 2. Van harte Gefeliciteerd en we hopen dat jullie nog veel kunnen betekenen voor onze Bewoners en zijn familie Géke Reijven

9


TOVERTAFEL Enkele weken geleden kregen de bewoners van etage 2 (Cashmere) de mogelijkheid om kennis te maken met de Tovertafel. Naar aanleiding van de ervaringen van deze bewoners zou besloten worden of de tovertafel een welkome aanwinst zou zijn voor Satijnhof. Toen de module gehangen werd, waren de meeste bewoners dan ook meteen bereid om deze tafel uit te proberen. Meteen bij het eerste programma zagen wij als woonbegeleiders dat de bewoners genoten van de mogelijkheden van deze module. Zowel individueel als gezamenlijk. De Tovertafel biedt een gelegenheid aan iedere bewoner om met elkaar in contact te komen en te bewegen, ieder op hun eigen unieke manier. Wat opviel was dat mensen, die normaal niet met elkaar

10

spraken, met elkaar in gesprek gingen door het spel met de tovertafel. Ook de woonbegeleiders genoten doordat zij zagen dat de bewoners het erg naar hun zin hadden. Er zijn verschillende programma’s, die ieder op zijn beurt 5 minuten duren. Bladeren van de tafel vegen, vissen vangen, vlinders, balspel, bloemen laten groeien, liedjes van toen, spreekwoorden en gezegden. Wat ons betreft een echte aanwinst! Wij hopen dat alle bewoners van Satijnhof net zo zullen genieten van het gebruik van de tovertafel als de bewoners op de 2e etage. Corina van Meel


EVEN VOORSTELLEN Vanaf 1 april (nee, geen grap), werk ik officieel als teammanager zorg en welzijn binnen De Wever bij locatie de Vleugel en op afdeling Noordeinde van locatie Koningsvoorde. Ik ben inmiddels al weer bijna vijftien jaar werkzaam bij De Wever. Begonnen als locatiemanager bij de zusters van Onze lieve vrouw van het heilig hart op de Bredaseweg. Een bijzondere doelgroep waar ik dan ook met heel veel plezier en passie heb gewerkt. Vervolgens heb ik het laatste stukje van de nieuwbouw van Joannes Zwijsen mee mogen begeleiden. Mijn functie veranderde in de nieuwe organisatie van locatiemanager in Manager Zorg. Hier heb ik veel jaren met een fijn team gewerkt al viel het eerste jaar van opening niet mee. De kinderziektes waren nog niet uit het gebouw en al de werkprocessen moesten nog op elkaar worden afgestemd. Echter nu terug kijkend staat er een mooie gezonde locatie waar het prettig wonen en werken is. Na de algemene reorganisatie van de Wever is de functie van zorgmanager komen te vervallen. En heb ik gesolliciteerd naar een andere functie binnen de Wever. Nu maak ik dus een verse start, waar ik met zin aan ben begonnen.

Belangrijk vind ik de betrokkenheid bij onze bewoners. Dat zij prettig bij ons wonen en dat we cliĂŤntgerichtheid werken. Samen met elkaar kunnen we dit bewerkstelligen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. De medewerkers moeten zich kunnen focussen op goede zorg en dienstverlening aan de bewoners. Om dat mogelijk te maken zullen we samen die focus moeten aanbrengen. In een steeds veranderende maatschappij moeten we hier op gespitst blijven. Verder woon ik heel prettig in Boxtel. Ben getrouwd en heb drie kids in de pubertijd. Dus ook thuis kan het soms hectisch zijn en zijn er niet zo veel rust momenten ... In mijn vrijetijd klus ik graag in en rond het huis. Ik vind het leuk om te kokkerellen, uiteten te gaan (Bourgondische instelling) en te genieten van t zonnetje in mijn tuin. Wil je nog meer van me weten of heb je andere vragen stel ze gerust de deur staat altijd voor u open. Walter Ceelen

HALLO! Ik ben Els van Dooren en zoals jullie weten werkzaam als welzijnsmedewerkster. Maar ... Per 1 september 2016 ga ik de functie coĂśrdinator vrijwilligers op mij nemen. Een uitdaging waarbij ik mij nog volledig moet concentreren op het beleid van de Stichting en de locatie. Maar dat gaat goed komen. U zult mij regelmatig in de wandelgangen tegenkomen en kunt mij altijd aanspreken. Met alle vrijwilligers werkzaam binnen Satijnhof plan ik nog een gesprekje, maar ik ga uit van een goede en leuke samenwerking, samen met de contactpersonen van de woningen. Tot ziens!

11


Activiteiten November en December November Huisbingo Dinsdag 1, 15 en 29 november van 14.00 tot 16.00 uur.

MiMakker clown Woensdag 2 en 9 november 14.00 tot 16.00 uur Woensdag 23 november 19.30 – 20.30 uur.

Kerkviering Donderdag 3 november van 14.30 tot 15.30 uur met aansluitend koffie

Herdenkingsviering Dinsdag 8 november van 19.00 tot 20.30 uur

Peuterproject Donderdag 10 november van 10.15 tot 11.15 uur

December Kerkviering Donderdag 1 december van 14.30 tot 15.30 uur

Themaochtenden geestelijk welzijn donderdag 17 en 24 november 10.30 tot 11.30 uur

MiMakker clown Donderdag 1 december van 14.00 tot 16.00 uur

Sinterklaas Maandag 5 december komt Sinterklaas op de woningen

Peuterproject Donderdag 8 december van 10.15 tot 11.15 uur

Huisbingo Dinsdag 13 en 27 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Trefpunt en De Buundert

Themaochtend geestelijk welzijn

Maandagochtend Trefpunt Handmassage en nagelverzorging

Kerststukjes knutselen

Maandagmiddag Woonkamers Spelletjes

Kerstviering

Donderdag 15 en 22 december van 10.30 tot 11.30 uur

Woensdagmiddag 21 december van 14.00 tot 16.00 uur.

Zaterdag 24 december om 19.00 uur in Patroon

Dinsdagochtend Trefpunt Schilderen en tekenen Woensdagochtend Trefpunt Handmassage en nagelverzorging Woensdag Woonkamers Knutselen

12

Alle weken in De Patroon Maandagmiddag Dinsdagavond Woensdagochtend

Spelletjesmiddag Zingen voor en met bewoners Koersbal

Blad 'tzijde N° 08 OKTOBER 2016  
Blad 'tzijde N° 08 OKTOBER 2016  
Advertisement