Page 1

BE E LDSPR A AK voor cliĂŤnten, medewerkers en vrÄłwilligers van De Hazelaar

Sfeervolle beleving Firma Baakbeeld (bureau voor visuele communicatie) heeft via een Beursvloermatch haar diensten gratis aangeboden aan Mondriaan om een bijdrage te leveren aan meer beleving in de loopgangen van de afdeling. Lees verder op pagina 2

5

oktober november

2016

Pictogrammen Om de leesbaarheid van Beeldspraak te vergroten plaatsen we voortaan boven het artikel een pictogram. Uitleg van de pictogrammen

informatief

ingezonden brieven

noteer in uw agenda

d on v a elw e ers nkj Da willig 016 na 10 2 ij r r e v gi mb pa p ve no eer o 7 1 sm Lee

interview

Like De Hazelaar via Facebook www.facebook.com/ dehazelaartilburg


2

BEELDSPR A AK

Locatienieuws Fons van de Gevel, locatiemanager

Zo de eerste weken zitten erop. Wat een grote locatie waar ongelofelijk veel mensen werken en – als ik eerlijk ben – waar ik in het gebouw de weg echt nog aan het zoeken ben. Soms kom ik heel ergens anders uit dan ik moet zijn. Sommigen van jullie heb ik al gezien en kennis mee mogen maken, in de gang (als ik de weg aan het zoeken was), maar velen zijn ook even binnengelopen om een praatje te maken. Ik doe mijn best om alle gezichten en namen te leren, maar moet eerlijk zeggen dat ik me soms toch nog eens vergis of het moet vragen. Maar bovenal voel ik me erg welkom bij De Hazelaar door medewerkers en bewoners. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat zo’n grote locatie ook veel diversiteit kent, elke afdeling heeft zijn eigen professionele speerpunten en eigenschappen, waardoor ze zich richten op speciale ‘bewoners’ of ‘cliënten’ bij kortdurende opnames. Verder heb ik gemerkt dat buiten de zorg voor onze bewoners/cliënten het gebouw ook gastheer is voor vele centrale diensten die De Hazelaar ondersteunen en aanvullen in haar processen.

Administratieve zaken worden goed geregeld, financiën worden bijgehouden, stafmedewerkers die kijken naar de kwaliteit van zorg en de afdelingen die proberen te kijken naar hun strategische kant, voldoen we aan ‘de’ regels, maar ook de culturele kanten van zorg, hoe geven we ‘goede’ zorg en kunnen we deze blijven geven. Ook ben ik laatst een Plan en Flexbureau tegengekomen welke probeert ervoor te zorgen dat er altijd een zorgmedewerker op de afdelingen aanwezig is. Ik ben nog lang niet overal geweest, wanneer ik dit schrijf, denk aan de dag(behandeling)centra en Wever Thuis die hier ook verblijven en ik zal nog veel meer tegenkomen op mijn verkentochten. Ik hoop dat u allen de warmte ervaart die ik afgelopen weken heb mogen ontvangen. Mijn kennismakingen zullen doorgaan. Ook zal ik een beeld krijgen welke projecten en initiatieven er allemaal zijn en zal ik buiten De Hazelaar kennis gaan maken met de andere locaties van De Wever.   Ik kijk uit naar een prettige samenwerking, waarin we elkaar weten te vinden als het nodig is… Nogmaals: mocht je me nodig hebben, iets willen weten, loop binnen!

Sfeervolle beleving Mondriaan Elly Robben, namens Mondriaan

In nauwe samenwerking en afstemming met de medewerkers van Mondriaan Harry Mols en Cathy Maas is gekozen voor het thema Tilburg. De Hasseltse Kapel en de Heuvelse kerk staan levensgroot afgebeeld op een tweetal muren in de gang. Want een aansprekende omgeving wekt een goed en fijn gevoel op. Het project is nog niet helemaal klaar, maar een eerste indruk kunnen we alvast laten zien.

De Hazelaar spreekt haar dank en waardering uit aan Baakbeeld voor aangeboden diensten!


3

BEELDSPR A AK

Lichtjesprocessie

Dienst Geestelijke Verzorging in samenwerking met Welkom-zijn Op 13 oktober zal weer de jaarlijkse lichtjesprocessie gehouden worden. In oktober en november beginnen we alweer goed te merken dat de dagen korten. ’s Avonds moet sneller verlichting aan. Hopelijk genieten we nog van een mooie, warme herfst. Wanneer de dagen weer gaan korten raken we soms ook het zorgeloze, vrije gevoel dat we in de zomer kunnen hebben kwijt. “Donker” nodigt blijkbaar gemakkelijk uit tot piekeren en zorgen maken. Een klein, sfeervol lichtje kan dan letterlijk verlichting brengen. In de Hasseltse Kapel zetten we de kaarsjes bij Maria en vragen haar om steun en bescherming. Ook dit jaar willen we weer een lichtjesprocessie houden naar de Hasseltse Kapel en kunnen we hopelijk ook in

de korter wordende dagen vasthouden aan de lichtpuntjes in ons leven. Om 19.00 uur gaan we op weg vanuit Plaza, het restaurant van De Hazelaar. Onze lieve Vrouwe trekt voor ons uit, gedragen door leden van de Tilburgse Gilden en wij vragen haar om kracht en steun in de donkere dagen die voor ons liggen. Na een tocht met zang en gebed sluiten we rond 20.00 uur af bij de Hasseltse Kapel. U bent van harte welkom om mee te gaan!

Herdenkingsbijeenkomst Herman Teerhöfer, namens Dienst Geestelijke Verzorging Het herdenken van onze dierbare overledenen met Allerzielen valt ook altijd in het jaargetijde van de herfst. We herdenken op verschillende manieren onze dierbaren die niet meer onder ons zijn. Dat kan individueel en ook gezamenlijk plaatsvinden. Aan een geliefde denken we eigenlijk dagelijks, daar staan we mee op en daar geen we mee naar bed. Iemand leeft voort in ons hart, in onze herinnering. In deze tijd geven mensen vaak ook individueel vorm aan persoonlijke rituelen. In De Hazelaar hebben wij de traditie om in een open verbonden sfeer onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers te herdenken die het afgelopen jaar overleden zijn. Opdat de herinnering aan hen levend mag blijven, steken wij voor hen en hun nabestaanden een kaarsje op. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de herdenkingsbijeenkomst op maandagavond 31 oktober om 19.00 uur in Plaza, De Hazelaar.


4

BEELDSPR A AK

Sponsoractiviteiten Vrienden Bestuur Vrienden van De Hazelaar

sor n o Sp iteit v acti

Zaterdag 15 oktober Van 9.00 - 15.30 uur In de gang nabij Klein Plaza

Spo n acti sor vite it

Tegen kleine prijzen verkoop van (gebruikt) Hazelaar serviesgoed, -meubilair, -apparatuur, boeken, snuisterijen en nog veel meer! Opbrengst van de verkochte spullen komt ten goede aan Stichting Vrienden van De Hazelaar. Deze stichting steunt, waar mogelijk, financieel de initiatieven die tot doel hebben het leven van de cliënten plezieriger te maken, maar waarvoor het reguliere budget niet toereikend is. Om die steun in de toekomst mogelijk te maken is een bijdrage voor de stichting van belang. Stichting Vrienden van De Hazelaar Stichting Vrienden van De Hazelaar steunt, waar mogelijk, financieel de initiatieven die tot doel hebben het leven van de cliënten plezieriger te maken, maar waarvoor het reguliere budget niet toereikend is. Om die steun mogelijk te maken is een bijdrage voor de stichting van belang. De stichting wordt aangestuurd door een bestuur dat viermaal per jaar bijeenkomt en bestaat uit vier leden. Aanvraag indienen • De aanvragen kunnen alleen met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ingediend worden.

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar via Documentbeheer Hazelaar/Welzijn en of via de voorzitter van de Vrienden van De Hazelaar T 013 464 41 00 Ingevulde aanvragen moeten worden toegezonden aan locatiesecretariaat De Hazelaar ter attentie van de voorzitter Stichting Vrienden van De Hazelaar. De aanvraag zal na binnenkomst bij Stichting Vrienden van De Hazelaar zo spoedig mogelijk worden behandeld tijdens een reguliere kwartaalvergadering van het bestuur van Vrienden van De Hazelaar.

Indien u de stichting wilt steunen neem dan contact op met de voorzitter.


5

BEELDSPR A AK

Tilburg stad van tolerantie Herman Teerhöfer, Geestelijk verzorger Op 24 mei 2016 kwamen vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties en zorgorganisaties in Tilburg bijeen in aanwezigheid van en in overleg met burgemeester Noordanus en wethouder Hendrickx van de Gemeente Tilburg. Ik was namens de dienst Geestelijke Verzorging van De Wever aanwezig.

de aanwezigen afstand neemt van iedere vorm van geweld of discriminatie zoals dat is vastgelegd in artikel 1 van onze grondwet. En dat we ons laten leiden door hoop en onderlinge betrokkenheid. Wij willen niet dat angst onze samenleving verlamt en schade doet aan onze grondrechten.

Het thema was op welke wijze de verschillende organisaties in Tilburg kunnen bijdragen aan een positief klimaat van tolerantie. Tolerantie betekent wederzijdse acceptatie, respect en onderling begrip en verbondenheid.

Dit zijn belangrijke uitspraken in een tijd van terreuraanslagen die de afgelopen tijd vaak in de kranten hebben gestaan. Ik voel de impact ervan bij cliënten in De Hazelaar omdat het zo dichtbij komt, Parijs en Brussel zijn immers niet ver weg en de nieuwsberichten worden via televisie of kranten de huiskamer in geslingerd. Cliënten zijn bezorgd omdat hun kinderen en kleinkinderen met vakantie gaan, soms ook naar gebieden waar juist een aanslag plaatsgevonden heeft.

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw is de Tilburgse samenleving veel multicultureler en multireligieuzer geworden. Zij hebben zich hier geworteld en hebben Tilburg ook veelkleuriger gemaakt. Er zijn soms ook spanningen en fricties voelbaar, die zich voor kunnen doen waar mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden samen wonen. Maar daarom is het van belang om de handen ineen te slaan en te onderstrepen wat ons verbindt en wat we willen uitdragen. De vertegenwoordigers van de aanwezige levensbeschouwelijke organisaties in Tilburg, 27 in totaal, hebben een verklaring opgesteld die ook gepubliceerd is in het Brabants Dagblad. Er waren afgevaardigden van verschillende moskeeën en van de liberaal joodse gemeente en van veel verschillende christelijke gemeenschappen en congregaties uit Tilburg. Een belangrijk element van de verklaring is dat ieder van

In De Hazelaar proberen we ruimte te maken voor diversiteit door er zorg voor te dragen dat je je leven hier zoveel mogelijk kunt voortzetten zoals je het thuis gewend was. Tolerantie en respect zijn de basisvoorwaarden voor goede zorg. Zo staan we elk jaar stil bij het Suikerfeest, kan er Halal voedsel bereid worden voor moslimcliënten en is er een islamitische gebedsruimte voor cliënten, hun familie, medewerkers en vrijwilligers in de zorg. Als we met respect de ander, en het verhaal van de ander serieus nemen, kunnen problemen besproken worden en open op tafel worden gelegd zonder dat mensen gekwetst worden. Door dialoog ontstaat er

begrip voor de ander, ook al heb je zelf bijvoorbeeld een andere visie of mening. Ik hoop van harte dat deze verklaring haar weg zal vinden en verder zal wortelen in Tilburgse bodem en een voorbeeld mag zijn voor andere gemeentes in Nederland!

(Liturgie)vieringen Elke zondagochtend is er om 11.00 uur een liturgieviering voor alle cliënten en hun naasten. Deze viering vindt plaats in Plaza. Na afloop van de viering is er gelegenheid om koffie te drinken. De wekelijkse woensdagmorgenvieringen worden gehouden in de kapel die gelegen is op de eerste verdieping. Om 10.30 uur is de viering bestemd voor cliënten van alle afdelingen en om 11.30 uur voor cliënten van de dagbesteding Monet, Matisse en Renoir.


6

BEELDSPR A AK

Gezocht voor commissie Ethiek Elly van Bavel, namens commissie Ethiek

In de dagelijkse zorgverlening komt vaak de vraag boven wat nu goede zorg is en waarom dat zo is. Wat weegt dan mee in de besluitvorming? We noemen dit ethische vragen. De Wever kent een commissie Ethiek. Deze buigt zich over thema’s, zoals benoemd in bovenstaande vragen. In deze commissie zitten medewerkers die affiniteit hebben met ethiek en vanuit ethisch perspectief stil willen staan bij ethische vragen, complexe zorgsituaties, beleidskeuzes en onderzoekaanvragen. De Wever vindt het belangrijk dat ook mensen, die zorg ontvangen, meedenken en meepraten.

Hebt u als cliënt of naaste belangstelling? Voelt u zich aangesproken? U kunt dit kenbaar maken via de email commissie.ethiek@dewever.nl U krijgt dan de profielschets toegestuurd. In een persoonlijk gesprek kan deze toegelicht worden en kunnen wederzijdse verwachtingen besproken worden. Wilt u vooraf meer informatie? Dan kunt u bellen met de receptie van De Hazelaar, 013 4644100, en vragen naar Elly van Bavel (dinsdag t/m vrijdag). Deze oproep verschijnt in alle bewonersbladen. Deze bladen komen op verschillende momenten uit. Om ieder ruimte te geven om te reageren kan de procedure enige tijd in beslag nemen.

Even voorstellen John van Gils, coördinator Horeca Plaza

Mijn naam is John van Gils. Vader van twee jongens en een meisje. Ik ben 24 jaar in dienst bij De Wever en ooit begonnen als leerling-kok bij St. Jozefzorg. Na 13 jaar ben ik naar Koningsvoorde verhuisd om daar mee te mogen werken aan de opbouw van een passend concept voor die locatie. Na daar 11 jaar aan meegewerkt te hebben, deed zich de mogelijkheid voor om hier bij De Hazelaar als coördinator van Plaza aan de slag te gaan. Een nieuwe uitdaging die ik niet aan m’n neus voorbij wilde laten gaan. De werkzaamheden voor mij binnen deze locatie zijn totaal anders dan op vorige locaties. Daar waar voorheen mijn focus op de voeding lag, ligt deze nu verdeeld bij zowel voeding als gastvrijheid en service. Mijn toekomstvisie voor Plaza is dat we het vooral samen moeten doen en dat gastvrijheid en behulpzaamheid hier een belangrijke rol zullen spelen.

Ik zal ervoor zorgen dat uw vragen en wensen naar tevredenheid beantwoord worden.

Als u als collega, als gast, of als cliënt gebruik wilt maken van de diensten van Plaza en informatie wilt inwinnen, kunt u altijd contact met me opnemen.

Ik hoop dan ook dat u mij met alle plezier en te allen tijde aanspreekt en hoop op een plezierige samenwerking.


7

BEELDSPR A AK - advertentie -

Verfraait de zaak verhuur kunstplanten zijden bloemen interieurdecoratie evenementen styling voor bedrijf én particulier

Fiori verzorgt ook de planten en zijdenbloemen decoratie in de Hazelaar.

Wij heten u van harte welkom in onze zaak voor persoonlijk advies. Openingstijden van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.30 en zaterdag van 10.00 tot 17.00 Fiori Project B.V. _ Piushaven 20e _ 5017 AN Tilburg (NL) _ T. 013 - 536 90 20 F. 013 - 536 50 40 _ E. info@fiori-groep.nl _ I. www.fiori-groep.nl

Pedicuresalon De pedicuresalon is een onderdeel van De Hazelaar. Hier worden op professionele wijze uw voeten behandeld. Wij zijn aangesloten bij Provoet en zijn tevens KRP geregistreerd. Wij zijn geopend op maandagen dinsdagmiddag en donderdag. Afspraken kunt u maken door middel van een afspraakformulier dat verkrijgbaar is bij de receptie of tijdens openingstijden in de salon. Wij zijn bereikbaar via toestel 4131. Diny Santegoets en Franka Rijnen

- advertentie -

Hairstudio M & A M & A een salon voor dames, heren en kinderen. Een kapsalon waar u behandeld wordt zoals u wenst. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan bij ons voorop. U bent bij ons aan het juiste adres voor knippen, kleuren, föhnen en permanent. Neem eens vrijblijvend een kijkje en neem onze folder mee. Prijzen Heren knippen Snor knippen Baard trimmen Wassen Haarmasker Dames knippen Dames knippen en drogen Dames wassen, knippen en drogen Watergolf/föhnen Highlights/lowlights Crèmebehandeling Kleuren tot 80 cc inclusief knippen en watergolf Permanent - knippen, watergolf en crèmebehandeling Openingstijden dinsdag 8.00 - 12.00 uur vrijdag 8.00 - 14.30 uur

€ 16,00 € 4,00 € 6,50 € 9,50 € 9,50 € 16,50 € 23,50 € 32,50 € 22,00 € 29,00 € 7,50 € 78,50 € 81,00

Let op

Januari 2017 verandert de manier van betalen. Meer informatie bij de kapsalon

- advertentie -

De Salon ‘De Salon’ is de schoonheidssalon voor alle cliënten van De Hazelaar. De Salon is twee woensdagen per maand geopend van 9.30 tot 15.30 uur. De juiste data vindt u op het mededelingenbord van uw afdeling. Afspraken kunt u maken door middel van een afsprakenformulier verkrijgbaar bij de receptie of tijdens openingstijden in De Salon, toestel 4131.


8

BEELDSPR A AK

Oog in oog

Troeke van Rijswijk, gastverslaggever Gastverslaggever Troeke van Rijswijk zal iedere editie van ‘Beeldspraak’ in de rubriek ‘oog in oog’ een ontmoeting hebben met een persoon die binnen De Hazelaar, om uiteenlopende redenen ‘bijzonder’ is en wiens verhaal de moeite waard is om verteld te worden. Dit keer praat zij met Anneke van Liempt. Anneke is pas sinds eind mei cliënt van afdeling Miro. Zij schetst een helder en nuchter beeld van haar verblijf in De Hazelaar en legt uit hoe belangrijk communicatie is. Troeke van Rijswijk

PURE PECH Anneke van Liempt ontvangt me in haar kamer op afdeling Miro 2. Haar man Henk (‘wij zijn al honderd jaar getrouwd...’) is juist bezig de kleding die Anneke op internet besteld heeft, uit de verpakking te halen om te laten zien. ‘Moet het terug, of wil je het houden?’ Anneke zit in haar rolstoel, die helemaal automatisch is. Ze bedient hem met een soort touchscreen. Zij is er afhankelijk van omdat ze niet kan lopen en ook geen enkele kracht meer heeft in haar andere ledematen. Rond haar onderarmen draagt ze braces zodat ze in staat is met haar verlamde handen over het screen van haar rolstoel te ‘vegen’. Het valt me meteen op hoe handig zij dat doet. ‘Toen de vertegenwoordiger van de leverancier van deze stoel mij uitleg kwam geven over het gebruik, had hij daar een paar uur voor uitgetrokken maar binnen een half uur kon ik ermee wegrijden,’ vertelt Anneke. Anneke is 67 jaar. Op 3 november 2011 is ze ziek geworden. Door een bacterie in haar nek heeft ze een hoge dwarslaesie opgelopen. Zij raakte verlamd. ‘Ik heb gewoon pure pech gehad,’ zegt ze daar zelf over. Ze revalideerde in Nijmegen gedurende zeven maanden en kwam toen naar huis. Henk heeft haar daar vier jaar verzorgd. Toen ze in februari 2016 in het ziekenhuis terecht kwam met ernstige decubitus (doorligwonden) wist Henk dat een plaats in een verpleeghuis de beste oplossing was voor de toekomst. Het werd na een verblijf van twee maanden op Damast, afdeling Miro van De Hazelaar. Op deze afdeling worden mensen verzorgd die langdurige intensieve zorg nodig hebben zoals ik, maar er wordt ook palliatieve zorg verleend en dat is aan mensen die vaak heel erg ziek zijn. Terwijl voor mij communicatie juist zo belangrijk is. Het allerbelangrijkste zelfs. Ik voel me daarin beperkt. Henk en ik zijn dan ook op zoek naar een andere woonlocatie. Eigenlijk

zoeken we de ‘ideale’ plek, maar ik weet natuurlijk niet of die bestaat. We gaan het zien.’ EEN CREATIEVE DOCENTE Anneke van Liempt komt oorspronkelijk uit Eindhoven en woonde ook 15 jaar in Udenhout. Tijdens haar werkende leven was ze docent verkoop- en kantoorpraktijk op het Midden-Brabant College- Economie en Groen. Ze had daar tot haar 65ste willen blijven lesgeven, maar het lot bepaalde anders. ‘Van mijn oud collega’s zie ik eigenlijk niemand meer,’ vertelt Anneke. ‘Ik begrijp wel dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om geconfronteerd te worden met de ellende van een ander mens. Maar ik vind het toch jammer. Mijn directeur heeft wel een prachtig afscheid voor me georganiseerd. Ik was mentor van een eindexamenklas, van die leerlingen heb ik per brief afscheid genomen. Die brief is aan hen voorgelezen door de directeur op hun laatste schooldag. Hij vertelde me dat ze muisstil waren en diep onder de indruk. Twee oud-leerlingen van me, werken hier op de afdeling. Vreemd maar ook mooi om ze weer tegen te komen. Op school was ik supervisor van de zogenaamde schoolwinkel en tijdens de M.B.C dag maakte ik sieraden die te koop werden aangeboden. Vooral de leren koordjes met daaraan een klein hartje waarop in Chinese lettertekens ‘Ik hou van jou’ staat, waren bij de leerlingen zo populair dat ze binnen de kortste keren waren uitverkocht. Toen ik de sieraden niet meer zelf kon maken, hielp mijn schoondochter me. Ik wees de kralen en de andere materialen aan en zij reeg en bevestigde ze op de manier die ik wilde. Ik bedacht het en zij voerde het uit. Een mooie combinatie. Helaas is ze nu mijn ex-schoondochter en is ze verhuisd. Ik zie haar veel minder vaak.’


BEELDSPR A AK MANTELZORGEN Anneke en Henk hebben een zoon die op dit moment op vakantie is in IJsland. ‘De eerste indrukwekkende foto’s heeft hij al gestuurd,’ lacht Anneke. ‘Als hij weer terug is zie ik hem regelmatig en Henk zie ik iedere dag. In 2004 kreeg ik borstkanker en in die periode sloot ik me aan bij een zwemclub speciaal voor borstkanker patiënten. Uit die zwemclub is later spontaan een netwerkje van mantelzorgers ontstaan. Sinds ik in deze situatie ben, komen zij om voor me te ‘mantelzorgen.’ Aan de muur in de kamer van Anneke hangt een rooster met daarop de data en tijden waarop die vriendinnen haar komen bezoeken. Ze besteden hun tijd samen aan het voeren van lange gesprekken of ze trekken erop uit. Laatst nog naar het struisvogelpark. Wat een geweldig initiatief vind ik dit. Fantastisch voor mensen die zomaar, zonder het te willen afhankelijk geworden zijn. Want Annekes lijf doet het misschien niet meer zo goed, maar haar brein en haar hart werken en voelen en beleven nog volop..... ‘Die afhankelijkheid is het moeilijkste om te accepteren,’ zegt Anneke. ‘Ik heb wel een manier gevonden om mijn drukke leven los te laten en te accepteren hoe het nu is. Maar mijn behoefte aan communicatie is gebleven. Mijn mantelzorgers zorgen ervoor dat ik kan blijven communiceren en ik kan me nu ook uiten in mijn schilderijen. De enige activiteit waaraan ik me voorheen overgaf waren de luisterboeken, maar die was ik op een gegeven moment ook wel beu en toen nam een van de leidsters van de Sint Maartens revalidatiekliniek me mee naar de activiteitenruimte, zette een soort helm op mijn hoofd en bevestigde voorop een kwast. Er werd een rekje met verf naast me neergezet en een doek op een standaard voor m’n neus. Ik kon beginnen...! Ik had nog nooit geschilderd. Ik hield wel van tekenen en wist iets van kleurenleer maar dit was andere koek. Het werd een reusachtige ontdekking...’ Henk laat me op zijn telefoon een aantal werken van Anneke zien. Prachtig van kleur en ongelooflijk mooi en precies vormgegeven: Een geisha, een roos, bloemen, dieren, een Chinees nachtlandschap. Dromerig werk, positief, kleurrijk en hoopvol... ‘Hier in De Hazelaar schilder ik nu één keer per week, zegt Anneke. ‘Ik zou het graag vaker doen en heb het daar over gehad met de begeleiders. Het zit dus nog in de pijplijn en ik hoop dat het niet op zijn beloop wordt gelaten want voor mij is het erg belangrijk.’

9 LUISTEREN Voor ik afscheid neem, wil ik weten of Anneke verder nog iets kwijt wil. Ze denkt lang na. Dan zegt ze: ‘Wat ik nog wil zeggen is hoe belangrijk het is als je zo afhankelijk bent als ik, dat er toch naar je geluisterd wordt. Want je blijft iemand met een mening en ideeën en je probeert je waardigheid te behouden. Het is niet fijn als verzorgsters die met tweeën aan je bed staan, over je hoofd heen een gesprek met elkaar voeren waarbij jij niet betrokken bent. Of wanneer het contact tussen jou en een personeelslid door tijdgebrek zo gehaast moet dat het vluchtig of oppervlakkig wordt en verwaait.... Deze ziekte heeft me veel afgenomen. Henk en ik hebben zoveel moeten inleveren van ons leven zoals het was. Ik zou willen dat daar wat meer bij wordt stilgestaan.’ Henk zucht diep: ‘Wat ons is overkomen hebben wij echt als een ramp ervaren. Je hebt allebei geen idee hoe je zulke dramatische veranderingen moet aanpakken. We wilden gewoon samen leuke dingen gaan doen na ons 65ste. Ik vraag me vaak af waarom dit Anneke is overkomen, maar ik weet dat er geen antwoord is. En ach, we vonden een weg..., al vind ik het wel een hele, hele moeilijke weg....’ Ja, dat vind ik ook, denk ik terwijl ik het gebouw uitloop. En weer ben ik stil van bewondering want wat een moed, en wat een positieve blik steeds gericht op de toekomst, hebben Henk en Anneke me laten zien. En ik hoop dan ook dat er echt geluisterd wordt naar Anneke want wat zij te zeggen heeft is meer dan de moeite waard...


10

BEELDSPR A AK

Dankjewel-avond Elly Robben, vrijwilligercoรถrdinator


11

BEELDSPR A AK

Welkom-zijn organiseert

Uitgaan in De Hazelaar Welkom-zijn biedt u maandelijks een gevarieerd aanbod van ontspanningsactiviteiten. De activiteiten zijn vrijblijvend en gratis te bezoeken door cliënten en hun bezoekers. Ze vinden plaats in Plaza (tenzij anders vermeld). In het volgende overzicht leest u wat de komende maanden verwacht wordt. Woensdag 12 oktober Rock it out en go back to the ’40’50 Vroegere tijden herleven! Kom kijken naar mooie auto’s en andere typische herkenbare spullen uit die tijd. Kom kijken en luisteren naar live muziek en dans in passende kleding. 14.00-16.00 uur Plaza en omgeving (auto’s buiten op activiteitenplein)

Woensdag 26 oktober Bingo De balletjes gaan rollen voor de prachtige prijzen die staan opgesteld. Wordt u de gelukkige winnaar? Kaarten kosten 75 cent per stuk. Veel spelplezier! 19.30 uur

Donderdag 13 oktober Lichtjesprocessie Lichtjesprocessie vanuit De Hazelaar naar de Hasseltse Kapel Vertrek v.a. 19.00 uur Plaza

Woensdag 9 november ‘t Alternatief t Alternatief is een enthousiast gemengd koor van 20 personen met een overwegend Nederlandstalig repertoire. Het brengt liedjes van vroeger, grootvaders- en grootmoederstijd, maar ook liedjes uit de vijftiger en zestiger jaren. 14.30 uur

Woensdag 19 oktober Muziek van DJ Peerke Lekker luisteren, dansen en/of meezingen op (verzoek)plaatjes 19.30 uur Donderdag 20 oktober Thema-maaltijd Menu en verdere voorwaarden leest u elders in deze Beeldspraak

Dinsdag 1 november Kledingverkoop Dreamfashion 14.00-16.00 uur

vermoeden. Het repertoire bestaat voor het grootste gedeelte uit Nederlandstalige levensliederen, maar ook buitenlandse hits zijn hun niet vreemd. 19.30 uur Donderdag 24 november Thema-maaltijd Menu en verdere voorwaarden leest u elders in deze Beeldspraak Woensdag 30 november Sinterklaasbingo St. Nicolaas pakt uit. Sfeervolle decembercadeaus staan uitgestald. Max. 3 kaarten per cliënt. 0,75 euro per kaart. 19.30 uur

Woensdag 16 november Zin in Zang Tijdens dit optreden proberen zij het publiek zoveel mogelijk te laten meezingen, zoals hun naam al doet

Kaartverkoop De Zonnebloem Helma Westland maakt wenskaarten die zij te koop aanbiedt. De opbrengst van de kaartverkoop komt geheel ten goede aan De Zonnebloem. Helma’s kerstkaartverkoop is op 8 november nabij Plaza.


12

BEELDSPR A AK

OKTOBER Za 1 Zo 2 Ma 3 Di 4 Wo 5 Do 6 Vr 7 Za 8 Zo 9 Ma 10 Di 11 Wo 12 Do 13 Vr 14 Za 15 Zo 16 Ma 17 Di 18 Wo 19 Do 20 Vr 21 Za 22 Zo 23 Ma 24

40 jaar Hazelaar Heel Hazelaar bakt. 11.00 uur (Liturgie)viering in Plaza 10.30 uur handwerken en spel in Plaza 10.30 uur creatieve workshop in Klein Plaza 14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel 10.30 uur film in Plaza 14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza 11.00 uur (Liturgie)viering in Plaza 10.30 uur handwerken en spel in Plaza 10.30 uur creatieve workshop in Klein Plaza 14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel 14.00 uur themamiddag 40-50 jaren 10.30 uur film in conferentieruimte 1 14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza 19.00 uur Lichtjes processie Plaza 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza 9.00 uur uitverkoop spullen Hazelaar 11.00 uur (Liturgie)viering in Plaza 10.30 uur handwerken en spel in Plaza 10.30 uur creatieve workshop in Klein Plaza 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel 19.30 uur DJ Peerke in Plaza 10.30 uur film in conferentieruimte 1 14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza 17.00 uur themamaaltijd 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza 11.00 uur (Liturgie)viering in Plaza 10.30 uur handwerken en spel in Plaza

Activiteiten Op deze pagina ziet u het activiteitenaanbod voor alle cliënten van De Hazelaar. Wij hopen met deze activiteiten goed aan te sluiten bij uw vraag. Indien u (nog) niet deelneemt aan (een van) deze activiteiten en u heeft interesse, dan kunt u zich richten tot één van de medewerkers van Welzijn. Zij staan u graag te woord.

Creatieve workshop Planning creatieve workshop

Dinsdag 4, 11, 18 oktober Krans van stukjes stof maken Dinsdag 25 oktober en 1 november Vogelvoer decoratie maken Dinsdag 8 en 15 november Mandje versieren met kunstbloemen Dinsdag 22 en 29 november Kaarsenhouder van kurk Deelname tegen betaling

Di 25

10.30 uur creatieve workshop in Klein Plaza 14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza

Wo 26

10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel 19.30 uur Bingo in Plaza

Do 27

10.30 uur film in conferentieruimte 1 14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza

Vr 28 Za 29 Zo 30 Ma 31

10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza

van 14.00 - 16.00 uur in Klein Plaza

11.00 uur (Liturgie)viering in Plaza 10.30 uur handwerken en spel in Plaza

voor vaste leden

Iedere donderdagmiddag met uitzondering van augustus 2016

Sjoelen


13

BEELDSPR A AK

NOVEMBER Filmprogramma oktober en november

Di 1 Wo 2 Do 3

Donderdag 6 oktober

Grease met John Travolta en Oliva Newton-John Plaza

Donderdag 13 oktober

Beelden uit Polygoon en NOS journaal 1960 - 1975

Donderdag 20 oktober

De Waddeneilanden, natuur in eigen land

Donderdag 27 oktober Lassie, bekend van tv

Donderdag 3 november

Hollandse Gouwe met Marianne Weber en nog veel meer bekende artiesten. Plaza

Donderdag 10 en 17 november

Dik Trom met Thijs Römer en Birgit Schuurman

Donderdag 24 november

Waar is het paard van Sinterklaas met Jan Decleir

Vr 4 Za 5 Zo 6 Ma 7 Di 8 Wo 9 Do 10 Vr 11 Za 12 Zo 13 Ma 14 Di 15 Wo 16 Do 17 Vr 18 Za 19 Zo 20 Ma 21 Di 22 Wo 23 Do 24 Vr 25 Za 26 Zo 27 Ma 28

Iedere vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur

Spelochtend Plaza

Di 29 Wo 30

10.30 uur creatieve workshop in Klein Plaza 14.00 uur Modeverkoop Dreamfashion 14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel 10.30 uur film in conferentieruimte 1 in Plaza 14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza 11.00 uur (Liturgie)viering in Plaza 10.30 uur handwerken en spel in Plaza 10.30 uur creatieve workshop in Klein Plaza 14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel 14.30 muzikaal optreden ’T Alternatief in Plaza 10.30 uur film in conferentieruimte 1 14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza 11.00 uur (Liturgie)viering in Plaza 10.30 uur handwerken en spel in Plaza 10.30 uur creatieve workshop in Klein Plaza 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel 19.30 uur Muzikaal optreden “Zin in Zang” in 10.30 uur film in conferentieruimte 1 14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza 10.30 uur handwerken en spel in Plaza 10.30 uur creatieve workshop in Klein Plaza 14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel 10.30 uur film in conferentieruimte 1 14.00 uur sjoelvereniging in Klein Plaza 17.00 uur Themamaaltijd 10.30 uur spel-inloopochtend in Plaza 11.00 uur (Liturgie)viering in Plaza 10.30 uur handwerken en spel in Plaza 10.30 uur creatieve workshop in Klein Plaza 14.30 uur cliëntenkoor (vereniging) in Klein Plaza 10.30 en 11.30 uur (Liturgie)vieringen in kapel 19.30 uur Sinterklaas Bingo in Plaza


14

BEELDSPR A AK

Exponieuws Welkom-zijn

Met regelmaat vindt er in De Hazelaar een expositie plaats. Het zijn werken van mensen die vooral in hun vrije tijd kunstzinnige creaties maken. Van 3 oktober 2016 t/m 5 januari 2017 exposeert Diana van Manen haar schilder- en tekenwerken. De werken zijn te bezichtigen op de bovenverdieping van de middenbouw. Mijn naam is Diana van Manen - van Praag, ik ben geboren in Utrecht in 1963. Een creatieve bezige bij. Ik heb altijd graag getekend, als kind al. Enige tijd terug was er voldoende ruimte en tijd om weer te gaan tekenen.

Ik liep tegen pastelkrijt en -potloden aan en daar was mijn grote passie geboren, een passie die ik graag met anderen deel. Het is zo geweldig om met dit materiaal te werken en bezig te zijn met het creëren van een mooi kunstwerk. Ik hoop dat alle bezoekers zullen genieten van de tekeningen die ik in De Hazelaar laat zien. Ik teken zowel opdrachten als vrij werk, vrij werk zijn altijd dingen die me aanspreken, vooral mensen en dieren. Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op mijn website www.dianasdrawings.nl, daar staan ook mijn overige contactgegevens.

Wist u dat • • • • •

Er in restaurant Plaza nu dagelijks friet verkrijgbaar is. U alleen maar in de, duidelijk gemarkeerde, parkeervakken mag parkeren. Er geen Pokémon zoekers meer op het parkeerterrein komen nu de slagboom dicht blijft. Op donderdag 15 december de kerst-in voor medewerkers/vrijwilligers plaatsvindt. We op woensdag 21 december het kerstdiner voor cliënten en familie gaan organiseren.


15

BEELDSPR A AK

Kiekjes Een verdwaalde vleermuis is binnen met veel zorg gevangen en buiten weer in vrijheid gesteld door Mariëtte.

Er zijn mooie nieuwe loungebanken in de tuinen neergezet. Neemt u plaats.

Sinterklaas voor kinderen medewerkers Mariëtte van den Brekel, personeelscommissie Sinterklaas en zijn pieten zullen op zaterdagmorgen 19 november een bezoek brengen aan De Hazelaar. Kinderen van medewerkers van behandelcentrum De Hazelaar, Damast, De Wever centraal, Wever Thuis (standplaats De Hazelaar) en Expertise zijn welkom in Plaza. Theatergroep Trappaf uit Oisterwijk zal haar medewerking verlenen. De voorstelling begint om precies 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Vanaf 9.30 uur is Plaza open. Vanaf 3 oktober 2016 kunt u meer informatie vinden op intranet en zullen bij de recepties van De Hazelaar en Damast de inschrijfformulieren en kleurplaten klaar liggen.


16

BEELDSPR A AK

Tilburgs project Het gedicht hiernaast is in het “TilburgsAns” getypt. Een speciaal voor Tilburg gemaakt lettertype dat typische Tilburgse woorden of dingen in ‘beeld’ omzet, bijvoorbeeld het station of Peerke Donders. Dit lettertype is vanaf april jl. te downloaden en te gebruiken. Op de site www.tilburgsans.nl lees je hier meer over en kun je een brochure downloaden. Diverse evenementen in de stad gebruiken het lettertype al om reclame te maken, denk hierbij aan de Tilburg Ten Miles en de nieuwe plattegrond van Tilburg die de pictogrammen behorende bij het lettertype gebruikt. Fietstaxi Tilburg gebruikt het lettertype eveneens. Dit lettertype is tot stand gekomen door mensen en bedrijven een letter te laten kopen. Een komma of een spatie kon je ook kopen. Zodoende zijn er voldoende euro’s aan sponsorgelden binnengekomen om dit project te realiseren. Al met al een leuk Tilburgs project.


17

BEELDSPR A AK

De Eetkamer Samen dineren

Johan Wisse, teammanager Dienstverlening

Restaurant Plaza biedt u de mogelijkheid om in de ‘Eetkamer van Plaza’ samen met familie, vrienden en bekenden te komen dinderen . Op maandag tot en met vrijdag is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het Wever keuzemenu. Maandelijks op donderdagavond serveren we naast het Wever keuzemenu ook een wisselend themamenu.

Mogelijkheden - Hebt u iets te vieren of wilt u zomaar eens genieten van een diner? Neem dan contact op met een medewerker van Plaza 013 464 41 23. - Samen dineren? Voor groepen van acht personen of meer stellen wij graag, in overleg met u, een gepast menu samen.

Themamaaltijden Donderdag 20 oktober Herfstdiner-buffet Bospaddenstoelensoep Hoofdgerechten buffet Een keur aan vlees- en stoofgerechten Diverse stamppotten Schilderachtig herfst nagerecht € 13,- per persoon/cliënten € 9,50

Donderdag 24 november Wildmenu Deze avond serveren wij een drie- of viergangen verrassingsmenu waarbij wild de basis vormt Driegangen wildmenu Soep * hoofdgerecht * nagerecht

€ 13,- per persoon/Cliënten € 9,50

Viergangen wildmenu Voorgerecht * soep * hoofdgerecht * nagerecht € 16,50 per persoon/cliënten € 13,00


18

BEELDSPR A AK

Vrijwilligers gezocht Binnen De Hazelaar zijn we altijd op zoek naar versterking.

Maaltijdondersteuner M/V De vrijwilliger biedt een helpende han vooraf, tijdens en na afloop van de (avod maaltijd.De vrijwilliger dekt de tafels, nd) serveert de maaltijd, biedt ondersteun aan de cliënt. De vrijwilliger heeft meeing cliënten goed leren kennen en bezit rdere de bereidheid om een bijdrage te leveren het woon-/leefklimaat van de afdeling aan . Werkdag in overleg

g M/V Cliëntbegeleider voor zondagvierin afdeling De vrijwilliger begeleidt de cliënt vanin Plaza en ng ieri k)v (ker dag zon naar/tijdens de terug. . Indien Wekelijks zondag van 9.30-12.00 uur te komen nd maa per r kee e twe wenselijk is om in plaats van vier keer, is dat mogelijk.

Cameraman/vrouw Wij zoeken een enthousiast persoon vrijwillige basis werkervaring wil opddie op graag vanuit zijn/haar hobby video-o oen of maken en bewerken. We vragen daa pnames wil rbij gebruik te maken van eigen apparatuur. Je maa names tijdens een beweegsessie van kt opeen groep cliënten en een trainer. Vervolgens maa opnames compleet tot een videoprodu k jij die uiteindelijke resultaat moet (een bee ctie. Het tje) lijken op de tv-uitzendingen Nederland in Bew eging. De belangrijkste taken zijn het opneme gitaal bewerken, monteren en nabewe n, divan de video-opnames en fragmenten.rking werkzaamheden houd je rekening met Bij deze en de sfeer van de productie. Je kunt het doel geluidsopnamen in de gewenste volg beeld en kort ze eventueel in en voegt titels, efforde zetten, graphics toe. We willen graag eenmaaecten en drie maanden nieuwe opnames laten l per twee verwerkt worden tot nieuwe videopr maken, die oducties. Onkosten Het is een taak op vrijwillige basis. Gem kosten, gebruik van eigen apparatuur aakte materialen en dergelijke worden tege , nodige n kostprijs vergoed. Heb je interesse en/of vragen, dan kun ten tot Roel de Kok van afdeling fysi je je richotherapie of tot Elly Robben.

Wat maakt het werk de moeite waard?

Omdat het zinvol werk is, je een ander helpt en contacten opdoet. Talentontwikkeling, ervaring opdoen en uitbreiding netwerk. Het is fijn om een ander te helpen, het is interessant werk en daarnaast vooral mooi om te doen. Vrijwilligerswerk biedt een kijkje achter de schermen, je kunt sfeer proeven, je ontmoet andere mensen en hoort hun verhalen. Het is waardevol om iets te doen voor anderen en je krijgt er zelf ook veel voor terug!

Aannameprocedure

Voor meer informatie kun je bellen met de Coördinator vrijwilligers Elly Robben via telefoonnummer 013 - 4644336, maar stuur je liever een mail, dan kan dat naar e.robben@dewever.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Bij voorbaat hartelijk dank voor jouw interesse in De Wever!


19

BEELDSPR A AK

Algemene informatie Plaza Plaza is het restaurant van De Hazelaar en is dagelijks geopend van 10.30 tot 20.00 uur. Aan de counter van Plaza kunt u een keuze maken uit een assortiment dranken, vers gebak en zoetwaren. Naast het zelf samenstellen van uw lunch, worden (warme) lunchgerechten en snacks op bestelling voor u bereid. Als betaalwijze behoren contant en PIN tot de mogelijkheden. Als extra service mag u bij een PIN betaling tot een bedrag van € 20,- bijpinnen. Warme maaltijden Partners en/of familieleden van cliënten kunnen tegen betaling van € 6,65 een warme maaltijd gebruiken. Zij kunnen hiervoor een maaltijdbon kopen in Plaza. Tegen inlevering van deze bon krijgt u op de afdeling een hoofd- en nagerecht. Iets te vieren? Hebt u iets te vieren dan kunt u daarvoor een ruimte reserveren bij de uitgiftebalie van Plaza. U kunt daar ook iets te eten en te drinken bestellen voor de feestelijke gelegenheid. Wasserette U kunt binnen De Hazelaar uw was voordelig wassen en drogen in de wasserette. Daar staan twee wasmachines met automatische zeepdosering en twee droogautomaten. De machines werken met munten. Deze kosten € 1, - en zijn dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur verkrijgbaar bij Plaza. De wasserette bevindt zich in de benedengang richting bouwdeel Casa (tegenover Matisse). De wasserette is 7 dagen per week en 24 uur per dag geopend.

Linnenkamer De linnenkamer is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur geopend. Tussen 10.15 - 10.30 uur en 12.00 - 12.30 uur is er niemand aanwezig, maar zijn zij wel telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 013 464 41 11. U kunt in de linnenkamer terecht voor informatie over het wassen, stomen en nummeren van uw kleding. Zoekgeraakte kledingstukken Als u een kledingstuk mist, zoek eerst op uw afdeling. Levert dit niets op, dan meldt u dit vervolgens bij de linnenkamer. Heeft dit geen resultaat dan kunt u een 0-43 formulier ‘klachtenformulier cliënt wasverzorging’ (verkrijgbaar in de linnenkamer) invullen. Stuur dit naar de linnenkamer. Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de receptie. Ze worden daar ongeveer één maand bewaard. Bent u iets verloren, informeer altijd even bij de receptie. Rolstoelmagazijn Voor reparaties van rolstoelen is het rolstoelmagazijn op werkdagen open van 10.30 tot 11.30 uur (behalve donderdag) en van 14.00 tot 15.00 uur. Hairstudio M&A De kapsalon is op dinsdag open van 8.00 tot 12.00 uur. Donderdag van 13.15 uur en vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur. De Salon De Salon is de schoonheidssalon voor alle cliënten van De Hazelaar. De Salon is twee woensdagen per

maand geopend van 9.30 tot 15.30 uur. De juiste data vindt u op het mededelingenbord van uw afdeling. Afspraken kunt u maken door middel van een afsprakenformulier dat verkrijgbaar is bij de receptie of tijdens openingstijden in De Salon, toestel 4131. Klachtenfunctionaris Bij een klacht kunt u het beste zelf of uw contactpersoon contact opnemen met de direct betrokkene. Het kan zijn dat u er in het directe contact niet samen uitkomt. U kunt dan de hulp inschakelen van de klachtenfunctionaris. Die buigt zich als onafhankelijk persoon over uw klacht. U kunt in contact komen met de klachtenfunctionaris door gebruik te maken van het klachtenformulier op onze website www.dewever.nl onder het kopje ‘Contact’. Vervolgens kiest u in de linkerkolom voor ‘klachten’. U kunt ook een klachtenkaart invullen. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie. De klachtenfunctionaris neemt dan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u op. Parkeerregeling bezoekers Bezoekers van De Hazelaar kunnen betaald parkeren op het parkeerterrein van het TweeSteden ziekenhuis. De eerste contactpersonen van de cliënten krijgen een sleutel waarmee zij op werkdagen na 15.30 uur en in het weekend de hele dag gratis kunnen parkeren op de parkeerplaats van De Hazelaar. Bibliotheekservice Rondgang boekenkar met boeken van Openbare Bibliotheek Tilburg op huis- en slaapkamer in Casa. Iedere maandag vanaf 14.00 uur.


20

BEELDSPR A AK

Back to the ‘40 - ‘50 Op initiatief van Myriam Anderson, medewerker Rietveld

Vroegere tijden herleven! woensdag 12 oktober 14.00-16.00 uur Plaza en omgeving (auto’s buiten op activiteitenplein)

Kom kijken naar mooie auto’s en andere typische herkenbare spullen uit die tijd. Kom kijken en luisteren naar live muziek en dans in passende kleding.

Rock it out!

Beeldspraak 5 - oktober - november 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you