Page 1

onze klanten aan het woord de verkoop van uw eigendom start met goed advies!

www.dewaele.com

slim gevonden.


dewaele vastgoed & advies

dewaele | vastgoed & advies is één van de toonaangevende woonvastgoed immobiliënmakelaars in West- en Oost- Vlaanderen. Dankzij haar geïntegreerd netwerk van kantoren en meer dan 100 experts in vastgoed heeft dewaele | vastgoed & advies een degelijke reputatie opgebouwd.


In deze brochure brengen we enkele getuigenissen van kopers en verkopers die met een vastgoedmakelaar van dewaele | vastgoed & advies in zee gingen. Je maakt kennis met tevreden mensen die dankzij de professionele aanpak ĂŠn de innovatieve concepten van dewaele | vastgoed & advies hun vastgoedtransactie vlot en succesvol konden afhandelen.

Meer info t 0800 11 880 | www.dewaele.com


thomas de boever

karaktervol herenhuis

Drie tevreden partijen: verkoper familie Camerlynck (links), dewaele vastgoedadviseur Charlotte Druant (midden) en koper Martine Ghekiere (rechts)

Een oud herenhuis in Reningelst werd verkocht via dewaele vastgoed & advies. Het gaat om een beschermde woning die aan renovatie toe is, maar bijzonder veel charme heeft. Door een goede prijszetting verliep de verkoop heel vlot.


hoe gingen jullie te werk om de prijs te bepalen? Charlotte Druant, dewaele vastgoed & advies: “na een verkennend gesprek hebben we het pand bezocht en de prijs die aanvankelijk was vastgeprikt, enigszins bijgestuurd. Die

hoe verliep de verkoop?

“een goede prijszetting is cruciaal voor een goede verkoop”

lag iets te hoog. Het gaat om een herenhuis dat heel karaktervol is, met ook veel

Familie Camerlynck, verkoper: “Voor ons was het een grote meerwaarde dat de verkoop zo vlot verliep. Het pand hadden we via een erfenis verworven. We waren met vijf mede-eigenaars. We hebben het een tijdlang verhuurd,

maar wilden het verkopen. We hebben

authentieke elementen. Er is behoorlijk wat

wat over de prijs onderhandeld, ook met de ko-

werk aan om het te renoveren, wat dus een

per. Dat hoort erbij. Het verliep allemaal prima.

grote investering vergt. Hiervoor kunnen de

Ook konden we met de koper praten over de

nieuwe eigenaars weliswaar premies aanvra-

renovatie en hoe hij het zag.”

gen, maar het blijft een hele klus. Omdat het om een beschermd pand gaat, is het nodig de

Was het liefde op het eerste gezicht?

oorspronkelijke stijl te respecteren. Vanzelf-

Martine Vanhaelemeersch-Ghekiere: “Het

sprekend is dit niet, we zochten dus naar een

huis heeft een ziel, het is goed georiënteerd,

koper die hier echt wel oog voor had en ervoor

de tuin is niet te groot en dat beviel ons al-

wou gaan. Het huis heeft nog andere troeven.

lemaal. authentieke elementen als het par-

Het is ruim, luchtig en is mooi gelegen.”

ket, de schouw en de oude trap maken het bijzonder. Er is inderdaad veel renovatiewerk

hoe kwam u bij deze woning terecht?

aan, maar mijn man werkt in de bouwsector

Martine Vanhaelemeersch-Ghekiere: “Mijn

en heeft er zin in. Het is de bedoeling om al-

man en ik waren eigenlijk niet op zoek naar

les rustig aan te pakken en stap voor stap te

een woning. Maar toen we per toeval langs

werken.”

het huis reden en zagen dat het te koop stond, zochten we meer informatie op het internet. Het sprak ons immers heel erg aan. We zijn vijftigers en werken nog allebei. In ons hoofd hadden we het plan om later heel mooi te wonen en dit huis leek ons echt wel iets. Via de vastgoedmakelaar konden we snel het huis bekijken en nog diezelfde dag brachten we een bod uit.”

— TEksT HIlDE PauWEls


prachtige huurwoning Tineke Degraeve verhuurde haar woning twee keer, maar had telkens pech. De huur werd niet betaald en ook het huis werd toegetakeld. Ze vertrouwde het beheer van het verhuren nu toe aan dewaele | vastgoed & advies en is tevreden over de dienstverlening. U had pech met de huurders. Wat liep er mis?

Ook ondernemen ze stappen wanneer de

Tineke Degraeve: “Ik besloot mijn huis te

me opluchting. Ik ben ook heel tevreden over

verhuren. Het is een alleenstaande villa die

de dienstverlening.”

huurder niet betaalt. Voor mij is het een enor-

dateert uit 2005. Er zijn drie slaapkamers, ik huurders die niet betaalden. Mijn advocaat

Hebt u niet overwogen het huis te verkopen?

zorgde ervoor dat ze binnen een termijn van

Tineke Degraeve: “Dit is echt geen optie. Het

drie maanden uit het huis werden gezet. Maar

huurgeld van dit huis kan ik goed gebruiken. Ik

het huurgeld zal ik niet meer kunnen terugvor-

woonde er zelf met mijn man en twee kindjes.

deren. De ene huurder ging failliet, de andere

Toen mijn man overleed, heb ik er zelf nog een

is met de noorderzon vertrokken en blijkt on-

klein jaar gewoond. Dus ik heb een emotionele

vindbaar.”

band met het huis en zou het liever niet ver-

een garage en een grote tuin. Twee keer had

kopen.”

Hoe hebt u gereageerd?

financieel niets kan recupereren. Toen stapte

Komt het vaak voor dat er problemen opduiken bij het zelf verhuren van een pand?

ik naar dewaele | vastgoed & advies met de

Thierry Declercq, dossierverantwoorde-

vraag of zij mijn huis wilden verhuren en welke

lijke dewaele | vastgoed & advies: “Het

garanties zij boden, bijvoorbeeld bij wanbeta-

komt inderdaad wel vaker voor. Het is niet altijd

lingen. Ik kreeg heel goede informatie en ging

gemakkelijk te achterhalen wie de huurders

toen samen met hen een kijkje nemen in het

eigenlijk zijn. Wij hebben ervaring. We scree-

huis. We spraken een huurprijs af en stelden

nen kandidaat-huurders echt wel grondig en

een beheerscontract op. dewaele | vastgoed

bij twijfels raadplegen we ook de werkgever of

& advies neemt nu alle praktische zorgen op

de boekhouder.”

Tineke Degraeve: “Ik was teleurgesteld en ook enorm boos, zeker nu ik weet dat ik

zich, bijvoorbeeld bij een waterlek.


thomas de boever

“ eindelijk

goede huurders

Twee tevreden partijen: verhuurder Tineke Degraeve en dossierverantwoordelijke dewaele | vastgoed & advies Thierry Declercq.

gevonden ”

Jullie bieden beheerscontracten aan. Zijn die op maat van de klant?

Wij zijn in dit geval de plaatsvervanger voor de

Thierry Declercq: “We passen ze aan volgens

allerlei zaken. kortom, wij ontlasten onze klant

de wensen van de klant. In dit dossier namen

van alle drukte rondom de verhuur van zijn

we alles over, waardoor onze taak niet op-

eigendom.”

eigenaar ten opzichte van de huurder, dit voor

houdt bij het zoeken van een huurder. — TEksT HIlDE PauWEls


halFopen BeBouWing

thomas de boever

Franky Bostyn verkocht zijn woning via pre-sale. Een tevreden man aangezien de verkoop snel en efficiënt verliep. Hij blijft ook in de Westhoek wonen, want als conservator van het Memorial Museum Passchendaele heeft Franky Bostyn immers een sterke interesse in de Eerste Wereldoorlog.

hoe pakken jullie pre-sale aan?

waarde van het huis. Hij wil er immers zo veel

Stijn Soenen, dewaele | vastgoed & advies:

mogelijk uithalen. kandidaat-kopers zoeken

“Pre-sale keert de manier van verkopen enigs-

dan weer minpuntjes om te kunnen a﬇ieden.

zins om. Wie een pand wil verkopen, vraagt

Bij pre-sale bieden we de woning te koop

meestal een hoger bedrag dan de eigenlijke

aan tegen een lichtjes lagere prijs dan de


marktwaarde. Op die manier bereiken we een breder publiek. kopers kunnen dan de focus op positieve punten leggen en nagaan hoeveel ze ervoor over hebben. Wie al enkele interessante woningen aan zijn neus zag voorbijgaan, is meestal zeer gemotiveerd. Iedereen kan een expert meebrengen die adviseert over een verantwoorde prijs. Het hoogste bod haalt

“ dankzij

pre-sale verliep de verkoop vlot en efficënt “

het.”

in ieper lukte dat heel goed. hoe verliep het daar concreet? “Bij deze verkoop hadden we 28 geïnteresseerden, de helft daarvan deed effectief een bod. De prijzen liepen fors uit elkaar. We hadden een zeer aantrekkelijke instelprijs en

Dan riskeerden we ook dat de verkoop een

uiteindelijk konden we het pand voor 45.000

werk van lange adem zou worden. Want als je

euro boven dit bedrag verkopen, ver boven

een grote groep geïnteresseerden bij elkaar

de verwachtingen van de verkoper. Dat toont

krijgt maar niemand hapt toe, dan moet je alles

mooi aan hoe de formule een succesverhaal

misschien wel herbekijken.”

is.”

u verkocht uw woning, wat waren voor u de troeven van pre-sale?

teMpeliershoF De nieuwe woning van Franky Bostyn maakt deel uit van het Tempeliershof. Hij kocht er

Franky Bostyn: “We hadden een andere

een oude herenwoning. Op de site komt ook

woning op het oog en wilden graag voor het

nieuwbouw. Momenteel loopt fase 1 van

verlijden van de akte onze vroegere woning

de werken. Het project omvat 22 appartemen-

verkocht hebben. Van pre-sale had ik nog niet

ten in eigentijdse uitgesproken architectuur.

gehoord, maar ik vond het een interessante

De woningen hebben tot drie slaapkamers,

piste. dewaele | vastgoed & advies voert

met overal een terras en garage. Het station is

heel veel publiciteit. Daardoor kregen we

dichtbij, dus de site is gemakkelijk te bereiken.

meteen een vrij grote groep geïnteresseerde

De bewoners kunnen genieten van een mooi

kandidaat-kopers. Dat leidde tot een goede

uitzicht op het omliggende groen en de stad.

verkoopprijs. Zo konden we vrij snel ons bud-

Reeds 30% verkocht in de eerste maand na

get opmaken voor de nieuwe woning. stel dat

start verkoop.

het was mislukt, dan hadden we onze plannen misschien moeten uitstellen of bijsturen.

— TEksT HIlDE PauWEls


We kunnen al onZe Mooie plannen realiseren

Het jonge echtpaar Lievens geschiedenis in een paar Ieperse kocht enkele jaren terug een heel scholen en de geboorte van hun fraaie vierkantshoeve in St.eerste kindje brachten hen tot Jan (Ieper), om die te gebruiandere inzichten. Ze schaften ken als privé-woning en met de zich een perceel grond elders bedoeling er mettertijd een Bed in Ieper aan om er een huis & Breakfast in te richten. op te bouwen. De financiering Carrièrewendingen daarvan zou in de eerste plaats - Vincent is ingenieur bij gebeuren door de verkoop van Transics te Ieper maar met hun hoeve. Dankzij dewaele | frequente buitenlandse vastgoed & advies paste de opdrachten, Klaartje is puzzel in de kortste keren “met dewaele gedeeltelijk vastbewonderwel in elkaar. kunnen we al onze noemd als leerkracht

mooie plannen realiseren”


tom van ryckeghem

Vincent Lievens: “We hadden het huis eerst

tisch en gefundeerd. Het stemde trouwens

te koop gezet bij een notaris, maar na een paar

overeen met wat ik zelf vooraf in gedachten

weken besloten we ook een immobiliënkan-

hield.”

toor in te schakelen. Dat was om praktische redenen en vanwege de complexiteit van de

Klaartje: “Onze betrachting was ook om

woning: het onderhoud is niet evident en er

redelijk snel te verkopen. We zagen meteen

is nog aanpassingswerk aan. De keuze voor

dat dewaele daar veel tijd en energie zou aan

dewaele | vastgoed & advies lag voor de hand:

besteden en dat de publiciteit onder meer

we hadden een brief van hen gekregen en

ook via websites zou gebeuren. Onze hoog-

kenden de vestiging die rechtover de apotheek

gespannen verwachtingen zijn uitgekomen.

van mijn vader gelegen is. Het onderhoud was

De bezoeken van de kandidaat-kopers werden

professioneel en het klikte onderling. We heb-

geconcentreerd op twee weekends. In het

ben nog enkele andere immokantoren laten

bestek van amper een paar weken was de

komen, maar het voorstel van dewaele was

verkoopsovereenkomst al getekend! Dat kwam

duidelijk meest uitgebalanceerd. De prijs was

ons natuurlijk uitstekend uit. Ons tweede

daar uiteraard een belangrijk onderdeel van.

kindje is op komst en we kunnen daar in alle

dewaele had van allen de laagste schatting,

rust naartoe leven.”

maar het vooropgestelde bedrag was realis—— tekst Daniel Steevens


tom van ryckeghem

pre-sale is iDeaal sYsteeM oM snelle verkoop te realiseren

Vincent Geerts (31) heeft een druk bijberoep als kok aan huis. Zo druk dat zijn woning in de Dikkebusseweg te Ieper te krap geworden was. Daarom lieten hij en zijn echtgenote Liesbeth Claeys het oog vallen op een ruimere behuizing in Beerst (Diksmuide). Als logisch gevolg wou het paar z’n huis in Ieper zo snel mogelijk van de hand doen en liefst tegen een behoorlijke prijs. Met het verkoopsconcept pre-sale van dewaele | vastgoed & advies werd het pand direct verkocht. Vincent Geerts vertelt zijn verhaal: “Tijd om te

een ideale methode om een snelle verkoop te

spenderen aan de verkoop van een huis heb

realiseren tegen de best mogelijke marktcon-

ik niet. Bovendien is zoiets het werk van een

forme prijs. Ons huis kwam daarvoor zeker in

specialist. Daarom stapten wij meteen naar

aanmerking gelet op het feit dat het nog niet

dewaele vastgoed & advies in Ieper. Daar ad-

te koop was gesteld en op de instapklare toe-

viseerde Charlotte Druant ons om het gebouw

stand ervan.

met pre-sale te verkopen. Volgens haar is dat


We hadden dat rijhuis acht jaar terug gekocht.

uiteindelijk kregen wij twee biedingen.

Het was toen al gedeeltelijk verbouwd. We

Charlotte opende op het afgesproken uur de

hebben er nog een nieuwe keuken en een

enveloppes. Een jong koppel had het hoogste

nieuwe badkamer aan toegevoegd, alles

bod. Ze waren er die dag vrij vroeg geweest

netjes geschilderd, of kortom de renovatie

voor een finale kijk, maar ondertussen naar

compleet gemaakt.

huis vertrokken. Wij belden hen direct op om hen proficiat te wensen. Iedereen in de wol-

Ergens hadden wij altijd de bedoeling om daar tien jaar te blijven wonen, maar dat voornemen werd doorkruist

ken natuurlijk! stel je voor dat we volgens het gewone systeem van verkoop hadden gewerkt. We hadden dan misschien

door de omstandigheden. Ik ben al sinds mijn 16 jaar werkzaam in de horeca. Vier jaar terug nam ik de beslissing om van wal te steken met het eigen

wel 100 bezoekers gehad,

kok aan huis kookt voortaan zonder zorgen

bedrij﬋e ‘Delicious at home’. Dat groeide uit tot zo’n succes dat de keuken thuis, waar

maar nog geen zekerheid van verkoop. Bij pre-sale ben je eigenlijk zo goed als zeker. Epiloog. Ondertussen wonen de kopers er. Ze konden er zo in,

want het huis stond nog vers in de kleur. Wij zelf zijn gelukkig dat

ik het voorbereidende

we ons kunnen ontplooien in

werk doe, en ook de op-

ons grotere huis in de nach-

slagplaats veel te klein

tegaalstraat in Diksmuide, dat

werden.”

we nota bene ook gekocht hebben via dewaele

op zeker spelen

vastgoed & advies.”

“Pre-sale heeft het voordeel dat het bezoek van kandidaat-kopers op één dag kan geconcentreerd worden volgens een beurtrol. In ons geval was de belangstelling zelfs van die aard dat er iets meer bezoektijd nodig was. Wie bij een pre-sale het huis echt ziet zitten, kan een bieding doen in een gesloten enveloppe. De hoogste bieder wint. als richtsnoer dient wel het minimumbedrag geboden te worden dat de verkoper wilt halen. alles wat erboven geboden wordt, kan je volgens dit concept zien als een extra.

— TEksT DanIEl sTEEVEns


heel Wat MogeliJkheDen liggen open voor WeveriJsite

polyvalent gebouw centraal in Ieper te koop aangeboden met pre-sale

tom van ryckeghem

Meer dan vermoedelijk wordt 31 mei straks een beslissende dag voor de toekomst van de Weverijsite, waar CREAX is gevestigd, in de Maarschalk Plumerlaan te Ieper. Het innovatieve fabriekscomplex bevindt zich op amper een paar honderd meter van het centrum, in een heel rustige en aangename buurt die meer en meer het cultureel zwaartepunt van de stad wordt. Het pand wordt aangeboden op de vastgoedmarkt via dewaele | vastgoed & advies met het concept pre-sale. Gesprek met huidig eigenaar Simon Dewulf.

Het gebouw zelf dateert van na de allesver-

omstandigheden waren. Toch ging dit bedrijf

nietigende WOII. Oorspronkelijk was er een

ten onder in de jaren ‘80. De site bleef nader-

weverij van linten en veters. simon wijst op de

hand lange tijd leeg staan. Er stonden zelfs

speciale lichtinval door het glas in het dak. De

nog machines toen CREaX in 2003 de site

wevers dienden immers altijd de juiste kleur

opkocht. Deze is 2.710m² groot, waarvan naast

te kunnen zien en op deze wijze viel het licht

het hoofdgebouw 445m² parking (of bouw-

dispers, waardoor er zomer-winter optimale

grond) en een fraaie voortuin van 628m² deel


uitmaken. De nieuwe eigenaar behield het

“Er liggen heel wat denkpistes open. Je zou er

industrieel karakter.

bijv. makkelijk tot tien lofts kunnen in onder-

Voor CREAX – dat bedrijven ondersteunt bij innovatie en creativiteit - was dit de derde locatie in Ieper. “De vierde locatie weten we nog niet”, voegt Simon Dewulf er meteen aan toe. “Wellicht iets kleiner en flexibeler, ergens in het Ieperse.” Daarvoor worden allicht de resultaten van de pre-sale afgewacht. De verhuis houdt verband met een verminderde behoefte aan ruimte (een paar bedrijven zijn elders breder gaan uitzwaaien, er werd algemeen een thuisdagwerk ingevoerd en sommige buitenlandse bedrijven zijn met de huidige communicatietechnieken niet meer lijfelijk in Ieper aanwezig) en een vernieuwde aandeel-

brengen, er een soort Melrose Place van ma-

houdersstructuur. Aan de andere kant hebben

ken”, lacht Simon. “Op de parking kan een con-

heel wat bedrijven nu reeds belangstelling

structie van drie bouwlagen plus dak gebouwd

getoond voor een gedeeltelijke bezetting van

worden. Appartementen zijn dus eveneens

de CREAX-site, aldus Simon Dewulf.

mogelijk. Op voorwaarde dat het industrieel karakter behouden wordt, zijn nog heel wat

Melrose Place

andere invullingen mogelijk: een projectont-

Hoe dan ook wordt de site in z’n geheel te koop

wikkelaar kan er bijv. een bedrijvencentrum

gesteld door vastgoedmakelaar dewaele, die

vestigen of een co-working space met receptie

eerder in Ieper met groot succes de industriële

voor mensen uit Ieper die zo in eigen stad kun-

site van Picanol verkocht. Het pre-sale concept

nen werken. Wat ook nog kan, zijn een winkel-

bestaat hierin dat alle bezoeken op enkele

centrum, een horecazaak, een seigneurie, een

uren van een vooraf bepaalde dag geconcen-

feestzaal, een sportzaal, een showroom,…”

treerd worden, maar voorafgegaan door een sterke marketingcampagne. Belangstellenden kunnen dezelfde dag een bod uitbrengen, waarvoor ze zich kunnen richten op de instelprijs (in dit geval is dat 1,9 miljoen euro). Wie het hoogste bod uitbrengt, wordt de nieuwe eigenaar.

—— Tekst: Daniel Steeven


Zes eXclusieve halFopen BeBouWing apparteMenten aan alphonse vanDenpeereBooMplein

Ieper wordt in 2014 hot, gelukkig op een compleet andere manier dan één eeuw vroeger toen de eerste wereldoorlog er meedogenloos verwoestend te keer ging. De Lakenhallen, museum In Flanders Fields, de Menenpoort, enz. zullen meer dan ooit in de internationale belangstelling staan. Voor wie er woont, worden de komende jaren een bijzondere ervaring.

lennnen descamps

“ residentie de leet betekent stijlvol wonen in het hart van ieper ”


Deze historiciteit kan als valabel motief gelden

Zo is er een duplex op de derde en vierde

om te opteren voor Residentie De Leet op het

verdieping. De inkom heeft het karakter van

Alphonse Vandenpeereboomplein. Deze totale

een open hal, met ingebouwde vestiaire en

renovatie, nieuwbouw eigenlijk is echt in het

apart toilet. De leefkamer is riant en sluit zowel

hart van de stad gelegen en biedt er trouwens

aan op een ruim terras als op de open en vol-

een heel fraai panorama over.

ledig ingerichte keuken. Aanpalend is er een berging. Op de bovenverdieping, die eveneens

‘Pour la petite histoire’: Alphonse Vandenpeere-

via de lift bereikbaar is, bevinden zich drie

boom vertegenwoordigt op zijn beurt een

slaapkamers, elk met een aparte badkamer.

stukje geschiedenis. Hij was een 19e eeuwse

Separaat is er ook nog eens een toilet.

Ieperse politicus die burgemeester van de stad werd. Gedurende jaren bekleedde hij ook de

De appartementen op de tweede verdieping

post van Minister van Binnenlandse Zaken.

beschikken dan weer over twee slaapkamers,

Later werd Vandepeerenboom tot Minister van

die beide op hun beurt verbonden zijn met een

Staat benoemd. Leet is dan weer een middel-

eigen badkamer. In één van die appartementen

eeuws woord voor waterloop of kanaal, met de

is er tevens een grote dressing, in het andere

Ieperleet als belangrijkste voorbeeld.

appartement een ruimte die als bureau of bibliotheek kan gebruikt worden, volgens de

Het zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats

behoeften en de creativiteit van de

de klasse en kwaliteit van de appartementen

toekomstige bewoners.

zelf die overtuigend uitpakken. Achter de voorgevel, waarvan de authenticiteit bewaard

De eerste verdieping bevat één uitgestrekt

werd, schuilen zes hedendaagse ingerichte en

appartement, met drie slaapkamers en aparte

dus bijzonder comfortabele appartementen.

bureau- of bibruimte. In de kelderverdieping

Hun architecturaal concept is vrij strak, met

staan garageboxen ter beschikking. Het alter-

de focus gericht op lichtinval en ruimtegevoel.

natief bestaat uit parkeerplaatsen achteraan

In gewone-mensentaal wil dit zeggen dat ze

het gebouw. Alle info wordt graag en vrijblij-

zonnig en ruim zijn. De bijhorende zuidgerichte

vend verstrekt in het vlakbij gelegen

balkons zijn daar het beste bewijs van.

dewaele kantoor.

Onderling verschillend Alle appartementen zijn ook instapklaar, en daarvoor werden uitsluitend kwaliteitsmaterialen aangewend. Onderling bestaan er wel verschillen tussen de diverse wooneenheden. —— Tekst Hilde Pauwels


700 panden in jouw hand

download de gratis dewaele app.


9

goeie

redenen!

waarom verkopen met dewaele | vastgoed & advies? 1

5

Bij vastgoed start alles met een correcte

De vastgoedspecialisten uit ons uitgebreid

prijsbepaling. Onze makelaars adviseren

kantorennetwerk volgen jouw dossier dag

een correcte prijs. Een te hoge vraagprijs

na dag op én houden je steeds op de hoogte.

belemmert vaak een vlotte verkoop.

Met passie voor hun vak.

2

6

Bij de start van jouw dossier kijken wij voor

We geven je interessante tips om je pand

alle paperassen: van notaris tot energie-

optimaal voor te bereiden voor het bezoek

certificaten: géén zorgen meer voor jou.

van geïnteresseerde kopers.

3

7

Onze professionele fotograaf neemt goeie

De ruime database uit ons kantorennetwerk

foto’s van jouw pand. Want een mooi beeld

bevat vele potentiële kopers. Geschikte

zegt meer dan duizend woorden.

kandidaten worden door ons spontaan

4 Elk pand zetten we op de beste manier in de markt. Op onze eigen website met 120.000 bezoekers per maand, in lokale of nationale advertenties én op de belangrijkste immowebsites.

gecontacteerd.

8 unieke marketingconcepten garanderen een vlotte verkoop van jouw pand.

9 Je betaalt enkel een makelaarsloon bij een succesvolle afhandeling. Geen resultaat, geen kosten.


stap gerust binnen in één van onze kantoren en kiosken voor vrijblijvend en discreet vastgoedadvies. u bent er van harte welkom!

dewaele | vestigingen in oost- en west vlaanderen, jouw garantie voor een professionele én persoonlijke aanpak van al je vastgoedplannen. dewaele ieper boterstraat 47 t 057 489 499 ieper@dewaele.com

www.dewaele.com

Klanten aan het woord editie ieper  

referenties van tevreden klanten regio ieper