Page 1

CLUBMAGAZINE

DE

jaargang 15 nr. 1 - 2015

VTR F/SP

RIJDER

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 1

22-04-15 10:10


Doeltreffende mechanisatie Almat doeltreffende mechanisatie is een veelzijdig mechanisatie bedrijf gevestigd in Laren Gld. Almat is het adres voor verkoop, verhuur, onderhoud en keuring van nieuwe en gebruikte machines voor de industrie, tuin & park en landbouw.

Op www.almatlaren.nl vindt u meer informatie over Almat en haar leveringsprogramma.

Landbouw

Industrie

Tuin en Park

Verhuur

www.almatlaren.nl Stoomdijk 13-15 7245 PN Laren Gld

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 2

Tel: 0573 - 448080 Fax: 0573 - 448081

22-04-15 10:10


van de redactie

6 6

Seizoensopening 2015

10

Algemene ledenvergadering

16

Oproep Buitenlandweekend

18

Activiteitenkalender

19

Oproep Toertocht Zuid-Holland / Noord-Brabant

20

Jubileumtocht 2015

29

Dode Hoek

30

Column Kuifje

32

Gedicht

33

Motordief

14

18 Schrijf een verhaal over ME AND MY VTR doe er een aantal goeie foto’s bij en, misschien staat dan jouw foto de volgende keer op de cover

Het volgende clubmagazine zal begin juli verschijnen. Willen jullie copy, foto’s, en of andere VTR nieuwtjes begin juni inleveren bij e-mail: clubblad@vtr1000.nl

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 3

3

22-04-15 10:08


de VTR F/SP rijder clubmagazine van de Honda VTR 1000 F & SP Club jaargang 15 nummer 1 2015 Opgericht 29 oktober 2000 te Siebengewald NL. Lidmaatschap € 30,- per jaar. De club is aangesloten bij het Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar. Indien het lidmaatschap tijdens een lopend boekjaar ingaat, wordt het lidmaatschapsgeld naar tijdsgelang berekend. Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste één maand voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Restitutie als gevolg van opzegging van het lidmaatschap vindt niet plaats. Rabobank nummer: 1406.77.534. Alle informatie in dit blad is met de grootst mogelijke zorg verzameld. De redactie kan echter geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor tussentijdse wijzigingen in de gegevens, onjuistheden in de informatie, alsmede zet- en drukfouten. Ook uit deze informatie voortvloeiende contacten en overeenkomsten tussen lezers van dit blad en de daarin vermelde instanties of personen is de redactie op geen enkele manier aansprakelijk.

bestuursleden

Voorzitter & Evenementen

Marc van Kessel, Leudalweg 18, 6086AT Neer, Tel. 0475-592072, e-mail: info@vtr1000.nl

Penningmeester

Wendy den Breejen, Klipgriend 39, 1356 GC Almere Tel. 06-13484062, e-mail: penningmeester@vtr1000.nl

Ledenadministratie

Hans Mechielsen, Omval 41a, 1812 NA Alkmaar Tel. 06-13303867, e-mail: ledenadministratie@vtr1000.nl

Secretariaat

Patrick Pennings, Vic van Litsenburghlaan 4, 5591 BK, Heeze e-mail: secretariaat@vtr1000.nl

Toercommissie

Rik van Beem en Stef van Diepen, Sleperstraat 29, 1825 GC Alkmaar, Tel. 06-28929803, e-mail: toercommissie@vtr1000.nl

Clubblad

Dinant Hendriksen, het Kerspel 32, 7251 CV Vorden Tel. 06-33058638, e-mail: clubblad@vtr1000.nl

Website

Dinant Hendriksen, het Kerspel 32, 7251 CV Vorden Tel. 06-33058638, e-mail: webmaster@vtr1000.nl

4

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 4

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1- 2015

22-04-15 10:08


voorwoord Beste clubleden, Het seizoen 2015 is weer van start gegaan. De aftrap werd op 28 februari j.l. verricht met de algemene ledenvergadering in Utrecht waaropvolgend we met z’n allen een bezoek aan de Motorbeurs hebben gebracht. Dat het gezellig was kun je lezen in het verslag verderop in de eerste uitgave van dit clubblad in ons jubileumjaar. Dit jaar is het namelijk 15 jaar geleden dat onze club werd opgericht op een druilerige en koude zondagochtend in het Limburgse Siebengewald. Clubleden van het eerste uur zullen zich de lange rij VTR’s langs de straat nog wel kunnen herinneren. 15 Jaar later staan er nog steeds een rij VTR’s, inmiddels vergezeld van een aantal andere merken en modellen, maar dat mag de pret niet drukken. Opvallend is wel dat er een aantal clubleden nog steeds op dezelfde VTR rijden als destijds en deze club al 15 jaar lang een warm hart toe dragen. Hulde hiervoor en ik hoop dat we samen nog vele gezellige jaren mogen beleven met uiteraard veel mooie en vooral veel veilige kilometers. Om dit jubileumjaar goed te beginnen hebben we ter gelegenheid hiervan een jubileum T-shirt laten maken welke vanaf nu te bestellen zijn voor maar € 29,95. Voorts ontvangen jullie als trouwe leden allemaal een kleine attentie in de vorm van een echte originele VTR kentekenplaathouder die, zo heb ik me tenminste laten vertellen, ook gewoon op andere merken en modellen te monteren is. De eerste kilometers van het nieuwe seizoen zijn inmiddels ook alweer op de klok gezet en deze werden gemaakt gedurende onze jubileumrit door de Achterhoek. Nauwelijks hiervan bekomen staat de volgende rit alweer gepland en deze zal verreden worden in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Meer informatie hieromtrent vindt je verderop in dit magazine alsmede ook de oproep voor het buitenland-weekend naar de Belgische Ardennen. Het beloofd weer een gezellig weekendje te worden dus meld je snel aan want VOL = VOL. Tot slot wil ik jullie allen wederom veel leesplezier toewensen en graag tot ziens bij de eerstvolgende toertocht. Met vriendelijke VTR groeten, Marc van Kessel Voorzitter VTR1000F & SP club

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 5

5

22-04-15 10:08


seizoensopening 2015

SEIZOENSOPENING Dit jaar werd de seizoensopening en jaarvergadering gecombineerd met de Motorbeurs. Om 10.00 uur hadden we afgesproken bij restaurant Zeyn wat vlakbij de Motorbeurs is om de jaarvergadering te houden.

6

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 6

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15NR. 1 - 2015

22-04-15 10:08


seizoensopening 2015

NG 2015

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 7

7

22-04-15 10:08


seizoensopening 2015

T

oen ik om 10.00 uur aankwam waren er tot mijn verbazing al flink wat mensen. Waar meestal de uiterste verzameltijd/vertrektijd gezien wordt als suggestie om te bepalen of je een kwartier of een half uur later komt was nu iedereen zonder uitzondering op tijd. Dit kwam omdat dit een van de belangrijkste ledenvergaderingen in de geschiedenis van de club was. In één jaar kwamen er twee bestuursfuncties vacant. Waarvan één sinds de oprichting van de club al door één

8

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 8

en dezelfde persoon op een uitstekende manier is vervuld. Dit werd nog extra spannend omdat één van de aanmeldingen voor het bestuur niet geheel van onbesproken gedrag is (hij is een van de leden die zich niet conformeert aan de voorgeschreven motorkeuze) en een deel van de leden probeerden de benoeming te saboteren. Gezien de gevoeligheden met motorclubs in het maatschappelijk debat is dit ook niet helemaal te voorkomen. Hoe dit afgelopen is kunt u lezen in de notulen.

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

22-04-15 10:08


seizoensopening 2015

Om een uur of 11 was de vergadering afgelopen en zijn we opgesplitst in kleine groepen om de Motorbeurs te verkennen. De Motorbeurs was zoals deze altijd is. Een heleboel glimmende motorfietsen, motorfiets kleding en accessoires. Mijns inziens is de Motorbeurs de laatste jaren flink wat minder geworden in kwaliteit. Waar in 1997 de VTR nog een prominente plaats had en in de jaren daaropvolgend nog met SP 1 en 2 nog goed te zien was, is deze motorfiets steeds minder te vinden. Zelfs bij de tweedehands motorfietsen moet je nog goed kijken. Om 14.00 uur hadden we weer afgesproken in hal 12 achterin. Hier speelde een leuke Rockabilly band. We hebben hier nog gezellig gestaan tot het voor mij tijd was om weer richting huis te gaan. Een kleine groep heeft nog gegeten bij Zeyn. Hiermee was een voor mij geslaagde seizoensopening weer voorbij. De komende maanden kunnen we weer lekker op de motor kruipen en uitsmijters met schnitzels eten. Ik heb er weer zin in! Jelle Kaptein

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 9

9

22-04-15 10:08


Algemene ledenvergadering

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VTR1000F & SP CLUB Datum: zaterdag 28 februari 2015 Aanwezige clubleden: Claudia Janissen, Thore Janissen, Frits van Langen, Hans Mechielsen, Jan v/d Kraan, Nancy v/d Kraan, Stef van Diepen, Hans Hirth, Ad van Schie, Dinant Hendriksen, Henk Rensen, Willem van Eck, Harry de Jonge, Martin van Ewijk, Harris Slendebroek, Sander de Vos, Thomas Mulder, Will Verhof, Leunis Verlinde, Jelle Kaptein en Marc van Kessel Afwezig met kennisgeving: Wendy den Breejen, Marcel Brouwer, Jean-Pierre van Gasselt, Rik van Beem, Frank van Disseldorp en Patrick Pennings Notulist: Marc van Kessel 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij Restaurant Zeyn in Utrecht. 2. Ingekomen stukken en afmeldingen Er zijn afmeldingen binnengekomen van Wendy den Breejen, Marcel Brouwer, JeanPierre van Gasselt, Rik van Beem, Frank van Disseldorp en Patrick Pennings 3. Notulen ledenvergadering 15 maart 2014 De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen. Er zijn geen opmerkingen dus deze worden goedgekeurd. 10

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 10

4. Algemeen verslag 2014 door Stef van Diepen Op 15 Maart hadden we de seizoensopening in het “Nationaal Bromfietsmuseum” in Waddinxveen. Het weer was prima dus er waren vele bikers op de motorfiets. Hier werd de ledenjaarvergadering gehouden waarna we het museum hebben doorlopen wat bij de oudere leden herinneringen uit het verre verleden met daarbij de sterke verhalen losmaakte. De catering was prima verzorgd door de museumbeheerder met zelfgemaakte soep en zelf gesmeerde broodjes. Op zondag 13 April hadden we onze eerste toertocht door Gelderland en Flevoland. Het weer was prima en de opkomst was goed. De start was bij Hotel & Eethuys “de Wormshoef” in Lunteren. Na de nodige koffie en appeltaart hebben we een mooie route gedaan door het gevarieerde landschap van Gelderland en Flevoland. De perfecte Lunch werd in Elburg aan de Haven verorberd. Het eindpunt was weer bij Hotel & Eethuys “de Wormshoef” in Lunteren. Op 18 mei hadden we een route door Zuid-Holland en Utrecht. De route begon bij de fam. v.d. Kraan in Honselersdijk waar Nancy voor koffie, thee en koek had gezorgd. Het begin van de route ging door onbekendheid mijnerzijds een beetje door

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1- 2015

22-04-15 10:08


Algemene ledenvergadering

stedelijk gebied maar na Leiden kwamen de leuke weggetjes. In Aarlanderveen werden bij “Het Oude Rechthuis” de magen met de nodige uitsmijters gevuld. Via mooie binnenwegen en de Lekdijk, waar onze Harris nog even een videowagen van de KLPD heeft getest, kwamen we bij “Starbucks” waar na een verfrissing iedereen weer huiswaarts ging.

De lunch werd in een Kebabtent verorberd, we hebben daar iets langer gezeten dan bedoeld door een overtrekkende dikke regenbui. In het hotel aangekomen werd er ’s avonds door Thomas een barbecue geregeld. De route van zondag heb ik niet meegemaakt omdat ik weer op tijd thuis moest zijn voor een bruiloft, maar volgens horen zeggen is dat ook allemaal goed gegaan.

Voor het “Buitenlandweekend” van 20 t/m 22 juni gingen we naar het “Teutoburgerwald”. De heenweg naar de verzamelplek had voor de afdeling Noord-Holland wel wat voeten in aarde. Onze voorrijder wilde n.l. via Schiphol naar de Achterhoek wat het hele weekend wel voor de nodige hilariteiten heeft gezorgd. De start van het weekend was bij “Mamola Motoren” met koffie en echte Limburgse vlaai. Het begin van de route was er wel weer een met horten en stoten. Binnen één kilometer ging er al iemand onderuit waardoor we weer terug zijn gegaan naar “Mamola Motoren” om dit te laten repareren. Bij de eerste tankstop in de route was er een motorfiets met een spontane kapotte accu. Deze motor is opgehaald door “Mamola Motoren” en voorzien van een nieuwe accu waarna deze biker alleen de route heeft vervolgd. Daarna is de route vervolgd naar Hotel “Altes Berghaus” in Bad Essen. Daar zijn na aankomst eerst de nodige biertjes verslonden waarna het perfecte diner werd verzorgd door Thomas. “s Avonds is er door een groep nog voetbal gekeken wat sommige van ons wel wat slaapverwekkend vonden. Tijdens de zaterdagroute hebben we het “Kaiser Wilhelm Denkmal” bezocht.

Voor zondag 17 Augustus stond de Elfstedentocht in Friesland op de kalender. De weersvooruitzichten waren niet helemaal goed maar de echte diehards binnen de club waren toch naar Joure afgereisd. Het eerste deel van de mooie route kregen we slechts een paar kleine spatjes regen. Voor de lunch stonden deze keer pannenkoeken in Harlingen op het menu. We zaten daar gelukkig binnen want de kleine spatjes regen gingen al snel over in een waterval. Na de pannenkoekenlunch hebben we toch geprobeerd om tussen de buien door verder te gaan met de route maar helaas, de buien werden alleen maar erger en erger waardoor we hebben besloten de route af te breken. Dit jaar zullen we dezelfde route nog een keer proberen.

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 11

Het weekend van 13 en 14 September hadden we ons “Binnenlandweekend”. De verzamelplek was bij de onze welbekende “Starbucks” in Meerkerk. Na de soepkommen met koffie hebben we genoten van een mooie route met lekker weer door Zuid-Holland en Zeeland waar we in Ouddorp lekker in het zonnetje van een welverdiende lunch hebben genoten. De overnachting hadden we bij “StayOkay” 11

22-04-15 10:08


Ookin in2015: 2011: veel veel rijplezier! Ook rijplezier Limburg Promotion en Compri druk en ontwerp

adv VTR1000_10-jaar.indd 1 VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 12

03-01-2011 10:08:16 22-04-15 10:08


Algemene ledenvergadering

Bergen op Zoom waar we 2 appartementen tot onze beschikking hadden. Het diner was prima verzorgd door de kok die een extra blik hamburgers open had getrokken voor de hongerige bikers. Na een verdiende nachtrust en een ontbijtje werden de motoren weer gestart om weer lekker binnendoor terug naar “Starbucks” te gaan. Door wat variatie in de navigatiesystemen werd de groep wel een tijdje opgesplitst maar dat mocht de pret niet drukken. In Drimmelen hebben we nog gezamenlijk genoten van kibbeling met een ijsje toe. Op zondag 12 Oktober hadden we onze laatste rit in de Achterhoek. Ik kon daar door te veel drukte niet aanwezig zijn maar volgens horen zeggen had Dinant alles in de hand in de wel wat mistige rit. De seizoensafsluiting was dit jaar op 15 en 16 November. De verzamelplaats met koffie / thee en uiteraard Limburgse vlaai was bij “van de Waerdt Motors” in Doorn. Daarna ging het richting “Valleisport” in Woudenberg waar we door Alice zijn ontvangen. Daar hebben we na een prima boerenlunch een rondrit op de aanhanger achter de trekker gehad over het terrein waarna er een zeskamp met “Farmer Games” is gehouden maar om dit allemaal te vertellen heb ik nog een uurtje nodig. Na deze hilarische momenten zijn we naar “Hoeve Groot Donkelaar” gegaan waar we een rondleiding met zelfwerkzaamheden op een boerderij met koeien, kippen en paarden hebben gehad. Om etenstijd zijn we weer terug naar “Valleisport” gegaan waar we van een heerlijke boeren maaltijd hebben genoten.

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 13

Na Alice bedankt te hebben voor de mooie dag zijn we vertrokken naar onze slaapplaats in “Hotel Landgoed Zonneheuvel” te Doorn. Hier hebben we nog tot in de late uurtjes genoten van het geouwehoer van de diverse leden met daarbij de nodige verfrissende drankjes. Na van een goede nachtrust en lunch genoten te hebben moesten we zondag ochtend toch weer afscheid van elkaar nemen voor de winterstop. Zo kwam er weer een einde aan een zeer gezellig 14e clubjaar. 5. Verslag ledenadministratie door Claudia Janissen Verslag ledenadministratie over boekjaar 2014. In 2014 hebben 8 mensen hun lidmaatschap opgezegd per 01-01-2015 Een op dit moment nog onbekend aantal leden hebben nog niet betaald en zullen worden geroyeerd en verwijderd uit de ledenlijst na controle van de penningmeester. Het ledenaantal op 31-12-2014 bedroeg 58 personen. 6 Nieuwe leden hebben zich gedurende het jaar aangemeld en 1 lid is overleden 6. Financieel verslag 2013 en begroting 2014 Bij afwezigheid van Wendy doet de voorzitter financieel verslag over 2014. Het jaar 2014 wordt met een klein negatief saldo afgesloten wat wordt veroorzaakt door een overlopende reservering. Zaak voor 2015 is om net als voorgaande jaren de kosten in de hand te houden mede door het verder teruglopende ledenaantal. Nieuwe sponsoren/begunstigers blijven welkom en de inschrijfbedragen voor de verschillende weekenden zullen kosten13

22-04-15 10:08


Jubileumshirt 2000 - 2015 nu leverbaar!

Bestel nu het nieuwe jubileumshirt 2000 – 2015 ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van onze club. Dit prachtige jubileumshirt is te bestellen via info@vtr1000.nl voor de prijs van

â‚Ź 29,95 excl. verzendkosten. VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 14

22-04-15 10:08


Algemene ledenvergadering

dekkend moeten zijn. Voorgesteld wordt komend seizoen eens te polsen hoe groot de behoefte bij de leden blijkt te zijn om het clubblad in boekvorm te blijven ontvangen of eventueel als een soort van digitale nieuwsbrief. Verder zullen er minder clubbladen gemaakt en verstuurd hoeven te worden en biedt Martin van Ewijk aan om te kijken of dit wellicht goedkoper kan. 7. Verslag / benoeming kascommissie Sander de Vos en Marcel Brouwer hebben op 24 februari bij Wendy de kascontrole over het jaar 2014 uitgevoerd. Tijdens de controle zijn er geen afwijkingen of onverklaarbare zaken/posten aangetroffen. Naar aanleiding van de uitgevoerde controle vragen zij dan ook om het gehele

bestuur en de penningmeester voor het boekjaar 2014 decharge te verlenen. De nieuwe kascommissie voor 2015 zal bestaan uit Marcel Brouwer en Hans Hirth. 8. Herkiesbaarheid bestuursleden Claudia Janissen en Thore Janissen hebben aangegeven beide te willen stoppen met hun bestuursfunctie. Zij worden beide door de voorzitter bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en ontvangen hiervoor een kleine attentie, een bloemetje en een welverdiend applaus. Vervolgens worden Hans Mechielsen en Rik van Beem op voordracht van het bestuur voorgedragen als bestuursleden en de ledenvergadering gaat hier, ondanks de eerder door Harry geuite bedenkingen en bezwaren tegen de benoeming van Hans, uiteindelijk toch unaniem mee accoord. 9. Evenementen kalender 2015 De evenementen kalender zoals gepubliceerd in het clubblad wordt door de voorzitter toegelicht. 10. Rondvraag Harry bedankt het bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar en Willem van Eck geeft aan graag te willen gaan adverteren in ons clubblad, waarvoor dank. Tot slot worden de nieuwe jubileumshirts ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum gepresenteerd met als gevolg dat er 17 van de 21 aanwezige leden direct een T-shirt bestellen. 11. Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit hiermee de vergadering.

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 15

15

22-04-15 10:08


oproep Buitenlandweekend

BUITENLANDWEEKEND BELGISCH Vrijdag 12 t/m zondag 14 juni 2015

Ook dit jaar staat er uiteraard weer een Buitenlandweekend gepland en dit keer hebben we er voor gekozen om een keer de Belgische Ardennen te bezoeken.

Twee jaar geleden zijn we ook in Luxemburg geweest maar hebben we door het slechte weer helaas niet kunnen genieten van de mooie tourwegen door Luxemburg.

We verzamelen op vrijdag 12 juni tussen 9.00 - 9.30 uur bij “Superpole Exhausts” aan de van Haestrechtstraat 7b, 5171 RB in Kaatsheuvel waarna om 10.00 uur (allemaal met een volle tank a.u.b.) koers gezet zal worden richting de Belgische Ardennen. Een mooie toeristische route zal ons over hoofdzakelijk doorgaande N-wegen voeren naar onze verblijfplaats “Auberge Au Bon Vivant” in Vesqueville (St. Hubert) waar Dirk en Ann ons op zullen wachten met een lekkere koude pint waarna ons een heerlijke Belgische maaltijd wacht.

We zullen in Vianden lunchen bij de, bij veel van ons (en “Funs”) welbekende “Bistro City Corner”. s’ Avonds zullen we weer van een natje en een droogje worden voorzien door Dirk en Ann.

Zaterdag zullen we een toertocht maken door de Ardennen en Luxemburg. 16

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 16

Na een goede nachtrust en ontbijt zullen we zondagochtend weer terugreizen naar Nederland. Onderweg zullen we “La Baraque Michel” bezoeken waar we al eens als verzopen katten met z’n allen kip hebben besteld. Ons eindpunt van het weekend zal zijn bij Camping “In den Hof” in Heerlen van waaruit eenieder weer zijn weegs kan gaan.

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

22-04-15 10:08


oproep Buitenlandweekend

GISCHE ARDENNEN / LUXEMBURG

De kosten voor het buitenlandweekend bedragen dit jaar â‚Ź 150,00 per persoon op basis van twee overnachtingen incl. logies/ ontbijt/diner en een aantal consumpties. Het aantal deelnemers is ook dit jaar weer gemaximaliseerd op 20 personen. Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst en is maar mogelijk t/m 14 mei 2015. Dit i.v.m. de dan verlopende optie op de kamers, meld je dus snel aan want vol is vol. Je inschrijving is pas definitief indien je de reissom hebt overgemaakt op de rekening van de club (Rabobank 14.06.77.534) o.v.v. je naam, woonplaats en Buitenlandweekend 2015. Inschrijven kan telefonisch bij Marc van Kessel op tel.nr. 0475-592072 of middels het forum.

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 17

17

22-04-15 10:08


ACTIVITEITENKALENDER VTR1000F & SP CLUB 2015

Zo 3 Mei

Toertocht Zuid-Holland Vertrekplaats Starbucks in Meerkerk

Vr 12 t/m Zo 14 Juni

Buitenlandweekend Belgische Ardennen. Vertrekplaats Superpole Exhausts in Kaatsheuvel

Za 27 Juni

TT-Assen *

Zo 12 Juli

Elfstedentocht Friesland Vertrekplaats Joure

Za 19 & Zo 20 September

Binnenlandweekend Drenthe Vertrekplaats Ten Kate Motoren in Nieuwleusen

Zo 20 September

British Superbike in Assen *

Zo 11 Oktober

Toertocht Utrecht / Noord-Holland Vertrekplaats Breukelen

Za 14 & Zo 15 November

Seizoensafsluiting

* Niet door de club georganiseerde evenementen

18

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 18

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

22-04-15 10:08


oproep Toertocht

TOERTOCHT ZUID-HOLLAND / NOORD-BRABANT Op zondag 3 Mei zullen we ons gaan begeven op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant. De start van de route is bij de meeste van ons al bekende “Starbucks� aan de Energieweg 116 in Meerkerk. We verzamelen om 10.00 uur om eerst even een mok koffie te doen waarna we (met een volle tank) aan een route van 150 km zullen beginnen. De route voert ons door het zui-

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 19

den van Zuid-Holland via een pont naar de Biesbosch waar we in Werkendam even af kunnen stappen om de magen te vullen met de nodige uitsmijters. Daarna gaat het via Dordrecht en Papendrecht weer terug naar Starbucks voor een verkoeling. We hopen jullie weer te zien op zondag 3 Mei.

22-04-15 10:08


jubileumtocht 2015

OH ZO MOOIE ACHT Er was eens een dag genaamd 10 april 2015. Een geweldige dag wat betreft de temperatuur. Dat beloofde veel goeds voor de 11e. De dag waarop de jubileum toertocht gehouden zou worden. Aan het eind van de dag blijkt overigens elke toertocht dit jaar een “jubileumtocht” te zijn. Hahaha.

20

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 20

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

22-04-15 10:08


jubileumtocht 2015

HTERHOEK:

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 21

21

22-04-15 10:08


jubileumtocht 2015

A

fijn; de ochtend van de 11e staat in schril contrast tot de vorige dag. De weersverwachting beloofde echter nog niet zo heel veel verkeerds. Dus, tja, wat doe je aan? Toch maar voor “het leer” gegaan. De rit naar het startpunt aan de andere kant van Nederland beloofde toch nog enigszins wat goeds. De zon kwam er meer en meer doorheen maar warm spel je toch iets anders. Aangekomen bij een heel gezellige motorzaak genaamd “Mamola Motoren” in Laren werd er koffie, thee, water en een lekker stuk gebak verzorgd. Een man of 14 werd al snel geteld. Er werd bijgepraat, nieuwe leden verwelkomd, en “nieuwe” motoren bewonderd door de aanwezigen. Mocht nog iemand interesse hebben; er staat een

22

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 22

hele mooie Firestorm met een witte streep en een nummer 3 op de kuip. Veel leden konden zich later hullen in de nieuwste kledij op motorgebied. Het waanzinnige “jubileumshirt” is echt een eye-catcher. Waarvoor dank Marc. Genietend van al het moois stond ik naast mijn fietsje toen ik aangesproken werd door de tourleiding. Onder enorme druk van de tourleiding genaamd Stef, werd mij vriendelijk verzocht om over deze dag een verslag te schrijven. Protesten werden zonder enige twijfel van tafel geveegd. De tourleiding had deze tocht zichzelf van een ander geschut voorzien in de vorm van een Pan. Normalerwijze een machine waar achter het heel goed vertoeven is tijdens een tocht daar deze toch stil zijn. Maar

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

22-04-15 10:08


jubileumtocht 2015

owee, deze pan was van iets andere pijpen voorzien. Kolere zeg…. Het werkte op mijn lachspieren.. Een stil startsein werd gegeven en 16 benen werden over het zadel geslagen. Het weer werd steeds beter. De tocht voerde ons door de achterhoek alwaar blijkt heel veel groen en boerenbedrijven te zijn. Een lekker tempo werd er door de voorrijder gereden. Absoluut geen enkele reden voor verveling. Genietend van de “stille Pan” werd er opnieuw een aanslag gepleegd op de lachspieren. Blijkt deze ook nog uitgerust te zijn met een scheepshoorn. Een groep een-

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 23

den wilden rustig oversteken gelaten maar werden geconfronteerd met een olietanker op de weg. Hahahaha…. Na een minuut of 20 (schat ik zo) werd er even gestopt daar er een deel van de groep de aansluiting was kwijtgeraakt. Na een telefoontje gepleegd te hebben bleek dat de motor van Leunis er anders over dacht dan de berijder die dag veel plezier te geven. Zoals het hoort bleef een deel van de groep bij hem. Aanvankelijk werd het opgelost met een nieuwe zekering die gehaald werd samen met een buurtbewoner (wat ik achteraf begreep).Echter de vreugde duurde maar 20 meter. Pets, de zekering 23

22-04-15 10:08


Van fabrikant rechtstreeks naar klant; dús stukken goedkoper!

• wit carbon • zwart carbon • rvs • titanium • aluminium Wit Carbon

• POPPY materiaal

Voor méér foto’s & info www.superpole.nl Tel: 0416-36 33 65 / Mobiel: 06-511 66 811 T

Jan en Barry van der Kraan Grond- en Sloopwerken Honselersdijk VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 24

22-04-15 10:08


jubileumtocht 2015

lag er weer uit. Het nummer van Mamola Motoren werd gedrukt. Zo servicegericht als ze zijn hebben ze de motor opgehaald en na een inspectie bleek dat het een blootliggend draadje te zijn wat massa maakte. Intussen werd er afgesproken dat de achterblijvers naar het lunchpunt kwamen alwaar we dan weer zouden samenvoegen. Blijkbaar wonen in de achterhoek veel motorcrossers. Dit vind je dan ook terug in de vele en vooral hoge verkeersdrempels. Leuk met een hoogpotige machine maar niet met ons materiaal. Het leverde wel leuke taferelen op. Aangekomen op het “lunch punt” ontwaarden we ook de assistentie van Leunis.

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 25

Eenmaal weer compleet (op Leunis na) werd er een beroep gedaan op het geduld. Hahaha…… we waren de enige gasten, maar konden desondanks lang wachten op onze lekkernijen. De gerechten werden per soort bereid. En zo ook opgediend. Je zou haast denken dat er maar 1 frituurpan en 2 gaspitten waren. De tocht werd voorgezet met gevulde magen. De lucht begon nu toch merkbaar te betrekken en er vielen van tijd tot wijle enkele druppels. Gelukkig bleef het daar ook bij,althans voor dat moment. Er werd ook spontaan uit het niets een nieuwe sport ontwikkeld door de tourleiding. “Duifkoppen”. Als een soort vergelding van de stui-

25

22-04-15 10:08


DEKKER PARKETVLOEREN

DE VLOER ZONDER ZORGEN OFFICIEEL DEALER Verkoop – Leggen Schuren – Reparatie Gespecialiseerd in klassiek parket

Vrijblijvend demonstratie aan huis Varkensmarkt 3 – 4731 JJ Oudenbosch – 0165 318019 – 0651211466 schowroom geopend dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 26

22-04-15 10:08


jubileumtocht 2015

pen op het lijfje jagen bij de eenden kwam er als een torpedo uit het weiland een duif aangevlogen. Met in zijn vizier de helm van Stef…. Touché. Hahahahaha….. Ach ja, de één rijdt over bunny’s heen…. De ander kopt duiven……. Rare jongens die “VTR-rijders”. Mooi net op tijd kwamen we aan bij het eindpunt in Vorden. Er werden toch meer spetters waargenomen en goed en wel binnen begon het te hozen. Wij werden met een kalme hand gedwongen meer achterin de zaak plaats te nemen, alwaar Leunis (ik meende) aan een omeletje zat. Genietend van een kopje koffie, thee, fris,etc, aan-

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 27

geboden door de club werd er van laatste gedachten gewisseld. Langzamerhand begon iedereen, de regen trotserend, aan de thuisreis. Ondergetekende keek naar zijn, zo niet regenkleding zijnde, kleding en heeft maar gewacht, en gewacht, en…. Om uiteindelijk maar voorzien van een lokale vuilniszak aan de barre terugtocht te beginnen. Heren; het was een fijne dag. Tot snel maar weer en iedereen nog van harte gefeliciteerd met dit jubileumjaar. Was getekend: Harris. 27

22-04-15 10:08


mailingen verenigingsbladen folders

huisstijlen brochures digitaal drukwerk rapporten Printx.nl Innovatieweg 3-11 7007 CD Doetinchem Postbus 262 7000 AG Doetinchem tel. 0314 - 354 833 fax 0314 - 366771 e-mail: contact@printx.nl internet: www. printx.nl

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 28

Printx.nl net dat beetje xtra

22-04-15 10:08


dodehoek

DODE HOEK DETECTOR LEVENSGEVAARLIJK VOOR MOTORRIJDER.

Dode hoek sensoren in auto’s zijn te traag in het signaleren van motorfietsen. Automobilisten zijn bovendien geneigd blind te varen op zo’n systeem. En dat is link, vooral voor motorrijders. Aldus conclusies van een onderzoek door de American Automobile Association (AAA). Gebleken is dat dode hoek detectoren voor het signaleren van een motor 26% meer tijd nodig hebben dan bij een auto. Ook bij systemen die een motor wél snel opmerken blijken onvoldoende effectief om een aanrijding met een motor te voorkomen. In de VS is intussen 75% van de auto’s die nieuw worden aangeboden uitgerust met een dode hoek detector. De uitkomsten

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 29

van het rapport kunnen een streep halen door de definitieve invoering van de onbemande auto, waarmee volop wordt geëxperimenteerd, met Google als een van de grote aanjagers. In de VS woedt al jaren een discussie tussen motorrijders en makers van detectoren. Daarbij gaat het om de vraag hoe de motorrijder als autonome bestuurder zich straks kan handhaven als de computer steeds meer taken overneemt van de automobilist. De onderzoekers dringen er bij autofabrikanten en overheden op aan de eisen van bestaande systemen in auto’s op te schroeven om de veiligheid van motorrijders, fietsers en voetgangers te waarborgen. 29

22-04-15 10:08


column kuifje

OME HANS T

oen mijn neefjes de leeftijd van 12 jaar bereikten, ik was toen ongeveer 25, dachten zij dat zij ook oud genoeg waren om Hans te zeggen. Dat ome ervoor vonden zij zo oubollig. Ook omdat hun ouders het niet wilden zei ik, mede voor de grap daadkrachtig, dat ik dat niet accepteerde. Toen zij later de leeftijd van 16 hadden bereikt vond ik het welletjes en zei dat ze het ome wel achterwege mochten laten. Het Mechielsen bloed in hen begon sneller te stromen, degene die mij kennen weten wat dat betekend. Dus nadien werd ik aangesproken als OME Hans en dan echt met de nadruk op dat OME. Als er een samenkomst in de familie was zag ik de mannen en vrouwen al grijnzend binnen komen en zij begonnen de ooms te begroeten hallo Levien, Kees en Jan en dan hallo OME Hans. Er was nooit een verschil waarneembaar in de omgang tussen hen mijn broers of mij. Dit alles was nog voor wij zelfs maar aan kinderen dachten. Onze kinderen spreken ons aan met papa en mama. Daar werd door de jongens nooit een probleem van gemaakt, bij familie en vriendjes werden de ouders soms wel bij de voornaam aangesproken en dat roept dan wel eens om een reactie. Onze oudste zoon zei op 13 jarige leeftijd tijdens het eten, Hans ik noem je voortaan ook bij je voornaam. Het was duidelijk, voor hem was er een nieuw tijdperk aangebroken. Hij vond het tijd voor een democratische wind door de door ons gehanteerde pro30

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 30

tocollaire gedragsregels. Ik zei dat is okĂŠ, waarop Trudy heel verwonderlijk naar mij keek, want dat was toch duidelijk tegen de gemaakte opvoedkundige afspraken. Ik reageer er alleen niet op, nadien is er nooit meer een dergelijk verzoek gekomen geen behoefte aan denk ik. Hoewel ik wel eerlijk moet bekennen dat het inmiddels is omgezet naar pap en mam. Onze kleinkinderen noemen ons opa en oma en ik wil ook niets anders horen. Duidelijkheid geeft rust. Mijn vriend Hans, vanaf de geboorte altijd zeer betrokken en begaan met onze mannen vond en vindt het ook niet nodig, laat dat ome maar achterwege. Nou mooi niet dus, ze noemen jou ome Hans, en als jij dat niet wil is dat jou probleem. Ik weet eerlijk gezegd op dit moment niet eens hoe ze (inmiddels 30) hem aanspreken, denk gewoon Hans. Als wij het hier in huis over hem hebben zeggen ze wel ome Hans, maar dat is dan meer om aan te geven over welke Hans ze het dan hebben. En de buurman aanspreken met hĂŠ John mocht ook al niet, je zegt maar buurman

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

22-04-15 10:08


column column Kuifje kuifje Als journalist ben ik door jullie redacteur benaderd om elk kwartaal een column te schrijven. De redactie heeft mij vriendelijk doch dringend verzocht te melden,dat de schrijver verantwoordelijk is voor de inhoud.

John. Laatst hoorde ik dat een knaap van 2 turven hoog zegt: “hé vindt jij het goed dat ik even naar Peter ga”. Dat zei hij tegen zijn oma van 85 en Peter was zijn vader. Kijk dat is hier dus uitgesloten. Sommige vaders hadden een Spartaanse wijze van opvoeden, die keken vroeger alleen en dan wist je al dat je jezelf moest corrigeren, of je kon later iets incasseren. Dat vond ik ook weer niet nodig misschien was ik dus iets te soft, ook goed.

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 31

Deze opvoedkundige gedragsregel heeft echt niets met autoriteit te maken maar meer met respect. Hij of zij heeft er later alleen maar profijt van. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een kind vermanend werd aangesproken als ze met 2 woorden spraken. Want let op, voor je het weet noemt zo´n kind je later, als je de 65 bent gepasseerd, een oude seniele man. Groetjes Kuifje

31

22-04-15 10:08


gedicht

“GEDICHT OUDEREN” (voor de meesten onder ons)

We hebben zilver in onze haren en goud in onze kiezen Gas in onze darmen Stenen in de nieren Lood in onze schoenen Kalk aan de nagels Staal in onze heupen en plastic in de knieën Vol met dure medicijnen lijken we wel op goudmijnen Een land met zoveel mineralen Zal ook het jaar 3000 nog wel halen Daarom gaan we fier door het leven Nemen kritiek op ons op als een spons Want door bovenstaande rijkdom Drijft de economie grotendeels op ons!!

32

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 32

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

22-04-15 10:08


motordief

MOTORDIEF HAAKT AF BIJ CHIP

Een antidiefstal chip werkt. Op hun favoriete hotspot in Londen, St. James Square, hebben dieven niet meer toegeslagen sinds alle gestalde motoren hier in september vorig jaar zijn voorzien van een chip. Een chip maakt het voor de politie niet alleen gemakkelijk om de eigenaar van een gestolen motor te achterhalen, ook is de kans aanzienlijk groter dat een dief in de kraag wordt gevat. De Londense politie heeft het initiatief genomen, omdat motoren scooterdiefstal de spuigaten uitliep op St. James Square. Het plein stond bekend als een Walhalla voor dieven, die er jaar-

| DE VTR F/SP RIJDER | JAARGANG 15 NR. 1 - 2015

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 33

lijks 190 tweewielers stalen. Om dieven op voorhand af te schrikken, zijn de gechipte motoren voorzien van herkenbare tekens die wijzen op een chip. Een chip kost vijftig euro, het aanbrengen gebeurt in twintig minuten. In Londen is motordiefstal een ware plaag. Jaarlijks worden in Groot-BrittanniĂŤ 24.000 motoren gestolen, waarvan de helft in de hoofdstad. Het gaat vooral om gebruikte motoren. De meeste nieuwe motoren verlaten er de dealer mĂŠt chip. De chip heeft gezorgd voor een daling van motordiefstal met factor vier. 33

22-04-15 10:08


Adv Autoschade Devak_zw.pdf

17-04-2012

20:42:31

Advies Advies Maatwerk Maatwerk Aanpassingen Aanpassingen Reparaties Reparaties Accessoires Accessoires

Je maat in motorkleding MJK LEATHERS BOSSCHENDIJK 89 • 4731 DC OUDENBOSCH TEL. 0165 - 31 46 27 • MJK@MJK.NL • WWW.MJK.NL

adv_MJK_grijs_125x85.indd 1

15-03-2009 19:52:34

AUTOSCHA DESERVICE BV

Ru d o lf Die selw eg 2 6 a 59 2 8 RA Ven lo- B le rick Te l. 0 7 7 - 3 2 4 0 1 4 3 Fax 0 7 7 - 3 2 4 0 4 3 0 Mobiel 0 6 - 5 5 8 4 2 3 4 4 E-m ail: scha d e@ d e vak . n l Inter n et : w w w. d e vak . nl

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 34

D é va k i s h o o fds po n s or va n :

22-04-15 10:08


Sinds 1992 een begrip in de regio

Sjaak Janssen www.sjaakjanssen.com

Al 15 jaar een begrip in de regio DIERPLAGEN PREVENTIE & RIOOLTECHNIEK 24 UUR SERVICE Voor bedrijven – Horeca – Gemeente en Particulier Bezoekadres: De Steeg 20 | 6333 AP Schimmert Postadres: Postbus 22012 6360 AA Nuth | Tel. +31 (0) 45 56 56 130 Sjaak Janssen dienstverlening en verhuur GWW B.V. E-mail. info@sjaakjanssen.com | www.sjaakjanssen.com

Ongedierte bestrijding

Riooltechniek

Verhuur Grondverzet

Knaagdieren, insecten, schimmels en bacteriën kunnen voor veel particulieren, woningverengingen, woningstichtingen, bedrijven in de levensmiddelenbranche, de distributiesector, de gezondheidszorg en de horeca een regelrechte bedreiging vormen.

U kunt bij ons terecht voor problemen met rioolverstoppingen, aanleg en/of reparatie riolering, onderhoud van riool.

Sjaak Janssen kenmerkt zich door een nononsens mentaliteit, een die voor u een passende oplossing op het gebied van grondwerken verzorgt. Wij verhuren oa. mensen voor op grondverzet machine’s. Ook voor de particulier kunnen wij het grondwerk verzorgen.

Onze uitgebreide, klantgerichte werkwijze en service is gestoeld op vele jaren uiteenlopende praktijkervaring

Vaesrade 31 • 6361 HH Nuth • Telnr. +31(0)45 56 56 130 VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 35

22-04-15 10:10


Mamola Motoren

• In- en verkoop van motoren. • Onderhoud en reparatie van uw motor. • Verkoop motorkleding, helmen en overige accessoires. Wij bieden u een breed assortiment voor zowel de tourrijder als de sportieve rijder. Alle merken kunt u bij ons vinden!

Mamola Motoren Molenveld 2 7245 CA Laren (Gld) tel. 0573-402022 e-mail: info@mamola.nl www.mamola.nl

VTR-SP-2015-01 clubblad.indd 36

Openingstijden: ma. - do. 9.00 - 18.00 uur vr. 9.00 - 20.00 uur za. 9.00 - 16.00 uur

22-04-15 10:10

Profile for de VTR F / SP rijder

Vtr sp 2015 01  

Vtr sp 2015 01  

Advertisement