Page 12

NIEUWS UIT DE SPOORSTRAAT

Favoriete CD's We zijn bezig met een nieuw Magazine, zoals het Magazine Hoezo Vrijzinnig, dat in 2015 uitkwam. Dit nieuwe Magazine komt in april uit. We willen daarin graag een lijst met favoriete CD's van vrijzinnigen opnemen. CD's met muziek die in diensten gebruikt worden of muziek die u gewoon erg inspirerend vindt. Zo kunnen we van elkaar leren en komen we nieuwe schatten tegen. Dus heeft u muziek of een CD die in aanmerking komt, graag even bij het bureau melden (bureau@vrijzinnigen.nl).

Vrijheid centraal op Inspiratiedag 2018 zaterdag 5 mei in Utrecht Hij komt er weer aan: de tweejaarlijkse Inspiratiedag, georganiseerd door de vijf vrijzinnige kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland (Doopsgezinden, Vrijzinnigen, VVP, Apostolisch Genootschap en Remonstranten). De editie van 2018 wordt gehouden op 5 mei 2018 in de Jacobikerk in Utrecht. 12

Het thema op deze bevrijdingsdag kan niet anders dan 'Vrijheid' zijn. Vrijheid van geloven is voor alle organiserende kerken en geloofsgemeenschappen een wezenskenmerk en bestaansgrond. Die vrijheid van geloof zal natuurlijk uitgebreid aan de orde komen. Maar juist op 5 mei moet maatschappelijke vrijheid een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Realiseren we ons voldoende dat vrijheid geen status quo betreft, maar continue aandacht en zorg behoeft? Dat vrijheid in die zin dus ook een verantwoordelijkheid voor alle burgers met zich mee brengt? We zoeken sprekers die ons kunnen inspireren met hun pleidooi voor vrijheid. We zijn nog volop bezig met de invulling van de dag, maar duidelijk is al wel dat hart en hoofd aan bod moeten komen. Goede inhoudelijke sprekers, debat, maar ook ruimte voor creativiteit en bezinning. U hoort later meer van ons, maar reserveert u alvast de datum in uw agenda graag!

ICUU De internationale conferentie van de ICUU is van 12 – 15 februari in Nepal. Klaas Douwes en Wies Houweling gaan naar deze conferentie. U kunt hen volgen op Facebook en zodra ze terug zijn zult u hun verslag ontvangen.

VRIJE RUIMTE

03 ruimte febr 2018 a5 formaat def  
03 ruimte febr 2018 a5 formaat def  
Advertisement