Page 1


‘Open minded is: iedereen in zijn waarde laten en niet discrimineren.’’ Jorge Ivan Garcia Ballesteros, eigenaar El Encanto


RGLRS RGL RS DE KOMENDE 5 JAAR

#hetismooigeweest

RGDS_5(linksl)opm.indd 3

21-01-15 11:30


RGDS_5(linksl)opm.indd 4

21-01-15 11:31


INHOUD Inleiding Situatie

7 9

Identiteit Ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat • BIZ Missie Visie Ambitie

10 10 13 13 13 13

De RGLRS-brand • Positionering RGLRS • Merkwaarden RGLRS • Doelgroep RGLRS

15 15 15 15

Maatregelen • Samenwerking ondernemers en overige stakeholders • Marketing en promotie • Uitstraling, leefbaarheid en veiligheid • Beleving

17 17 17 17 18

Partners

20

5

RGDS_5(linksl)opm.indd 5

21-01-15 11:31


6

RGDS_5(linksl)opm.indd 6

21-01-15 11:31


INLEIDING Het is mooi geweest in de Reguliersdwarsstraat. In de jaren tachtig en negentig zelfs zo mooi dat de straat er collectief naar terug verlangt. Maar het is ook móói geweest in de Reguliersdwarsstraat. Ondernemers hergroeperen zich, bezoekers heroriënteren zich, vastgoedeigenaren herpositioneren zich en bestuurders herinneren zich de tijden waarin de Reguliersdwarsstraat dé homostraat van Amsterdam was en voor drommen extra toeristen zorgde. De Reguliersdwarsstraat – RGLRS voor intimi – wil zichzelf opnieuw op de kaart zetten. De naam is ontstaan rond een aantal succesvolle straatevents in 2013 en 2014 en is deel van de nieuwe streetbrand voor het gebied Reguliersdwarsstraat-Geelvincksteeg-St. Jorisstraat. De ondernemers in het gebied nemen begin 2015 een belangrijke beslissing over de toekomst van de straten. Ze besluiten of ze een BIZ – bedrijveninvesteringszone – willen worden. Bij een ‘ja’ ontstaan er direct krachtige mogelijkheden voor verbetering en vooruitgang. 7

RGDS_5(linksl)opm.indd 7

21-01-15 11:31


‘De meerwaarde van de Reguliersdwarsstraat is dat er vooral horecabedrijven - met veel allure - zijn gevestigd. Twintig jaar geleden was de straat één van de gezelligste straten van Amsterdam om uit te gaan. De laatste tijd hebben ondernemers weer interesse om dit te laten herleven.’ Giorgio Biart, eigenaar Campo di Fiori

8

RGDS_5(linksl)opm.indd 8

21-01-15 11:31


SITUATIE

Anno 2015 is het internationale imago van Amsterdam als Gay Capital behoorlijk verbleekt en wordt de stad wereldwijd links en rechts ingehaald door nieuwe gayvriendelijke bestemmingen. De Reguliersdwarsstraat, belangrijk fundament onder dat imago, heeft de gaten die ontstonden na de dood van horeca-tycoon Sjoerd Kooistra, niet goed weten op te vangen. Maar ook het uitgaansleven zelf is - onder invloed van internet en veranderende publiekswensen - gewijzigd, waardoor op plekken elders in de stad andere succesvolle gay-vriendelijke horecagebieden voor open minded people zijn ontstaan. De Reguliersdwarsstraat en zijn stakeholders hebben hier als collectief onvoldoende op geanticipeerd en gereageerd. In combinatie met de actuele lange lijst verbeterpunten rond sfeer, inrichting, veiligheid, parkeren, vergunningen, enzovoort is het duidelijk dat de aantrekkingskracht van de straat én van de stad Amsterdam op de LHBT-gemeenschap hard toe is aan

een nieuwe en geïntegreerde aanpak. De gemeentelijke nota LHBT beleid 2012-2014 heeft er een concreet kader voor neergelegd. Hoewel niet alle bijzondere regelingen in 2015 worden gecontinueerd, wil Amsterdam als nationale hoofdstad én internationaal koploper een voortrekker zijn in de emancipatie van LHBT’s. Sámen heroveren is dus het devies. Maar hoe doe je dat? De potentie van de Reguliersdwarsstraat - als gevolg van zijn ligging, verleden, (naams) bekendheid, energie en organisatiegraad - is groot, net als de wil bij ondernemers om weer een leidende rol te spelen. De straat is ambitieus en gemotiveerd. Wensen en behoeften van bezoekers en ondernemers zijn geïnventariseerd, kansen en bedreigingen voor de straat zijn in beeld gebracht. De ondernemersvereniging, die ook de Geelvincksteeg en St. Jorisstraat bestrijkt, heeft op basis hiervan een heldere visie en doelen ontwikkeld. De in dit boekje genoemde maatregelen en de gewenste

positionering (streetbrand) zijn hier logische afgeleiden van. Ze vormen samen de uitgangspunten voor de activiteiten van de op te richten BIZvereniging. De uitvoering kan niet zonder betrokken, professionele en solide partners (stakeholders) die mee willen werken aan de verbetering van de uitstraling en de aantrekkingskracht van het gebied, die zich gezamenlijk willen inspannen om de Reguliersdwarsstraat weer neer te zetten als hét gay friendly- en open minded uitgaansgebied van Amsterdam én die willen bijdragen aan het positioneren van Amsterdam als toonaangevende en populaire internationale Gay Destination.

9

RGDS_5(linksl)opm.indd 9

21-01-15 11:31


IDENTITEIT

De Reguliersdwarsstraat is een van bekendste gay friendly en open minded uitgaansstraten van Amsterdam met een groot aantal voornamelijk op de LHBT-gemeenschap gerichte horecazaken en winkels. De straat loopt van het Koningsplein naar het Rembrandtplein en wordt doorsneden door de Vijzelstraat. De meeste cafés, bars en clubs liggen in het westelijke deel van de straat. Het Carlton Hotel fungeert als fysieke ‘toegangspoort’ tot dit deel van de Reguliersdwarsstraat, dat zich samen met de Geelvincksteeg en de St. Jorisstraat (Reguliersdwarsstraat e.o.) sinds 2011 heeft verenigd als de Ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat. De Reguliersdwarsstraat groeide vanaf de jaren zestig gestaag uit tot Nederlands eerste echte ‘homostraat’. De jaren tachtig en negentig waren spraakmakende gloriejaren waarin de naam en faam van de straat homo’s en hetero’s uit heel Europa naar Amsterdam trok.

De massale doorbraak van internet rond de millenniumwisseling en de daarmee gepaard gaande veranderingen in het gayuitgaansleven, en de val van het Kooistra-imperium - eigenaar van vrijwel alle bekende gay-horeca in de straat – in 2010, luidden een nieuw tijdperk in. De Reguliersdwarsstraat raakte zijn unieke positionering kwijt en Amsterdam zijn koppositie als Gay Capital. Sinds 2011 timmert de

Reguliersdwarsstraat weer stevig aan de weg. Dankzij nieuwe exploitanten zijn vrijwel alle voormalige zaken van Kooistra weer heropend, waarbij het motto open minded voorop staat en in een aantal gevallen het gaykarakter is gehandhaafd. De sfeer in de Reguliersdwarsstraat doet nog altijd besloten aan. Dit is deels het gevolg van de entree van de straat (onder het Carlton Hotel

ONDERNEMERSVERENIGING De organisatiegraad van de ondernemers uit de Reguliersdwarsstraat, Geelvincksteeg en de St. Jorisstraat en de onderlinge samenwerking nemen sinds 2012 weer toe dankzij de inspanningen van de nieuwe verenigingsbestuurders. BIZ In 2014 heeft de ondernemersvereniging hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de overstap naar een BIZ-vereniging. In een BIZ investeren álle ondernemers binnen het afgebakende gebied waardoor de vereniging jaarlijks vaste inkomsten heeft. Door middel van gezamenlijke actieplannen werken de ondernemers samen aan verbeteringen en vooruitgang van het totale gebied. Een BIZ RGLRS kan daardoor veel meer doen dan de huidige ondernemersvereniging aan het versterken van het ondernemersklimaat, marketing en promotie van het gebied en het creëren van een prettige omgeving voor bewoners (zie Maatregelen).

10

RGDS_5(linksl)opm.indd 10

21-01-15 11:31


‘To succeed, a street needs (a) majority support (80% at least) of ondernemers working together for common goals, (b) vision; tangible ideas and objectives, for the common good. And (c) great leadership without which you just have a bunch of ‘squabbling partners’.’ Donald Woo, eigenaar Shirtshop

11

RGDS_5(linksl)opm.indd 11

21-01-15 11:31


12

RGDS_5(linksl)opm.indd 12

21-01-15 11:31


door, en via de Geelvincksteeg vanaf de Singel), maar wordt ook veroorzaakt door de (her)inrichting van de openbare ruimte (in 2007) en de avond- en nachtafsluiting voor alle verkeer van de straat in de zomermaanden. De ondernemersvereniging steunt het gemeentelijke beleid om voetgangers op de route tussen de grote pleinen centraal te stellen en de dagfunctie van de straat te versterken. De Reguliersdwarsstraat is daardoor nog sterker een ongedwongen en intieme flaneerstraat geworden met ruime parkeervoorzieningen en een brede en aantrekkelijke variatie aan clubs, cafés en restaurants, winkels en dienstverleners waar bezoekers elkaar gemakkelijk tegen het lijf lopen.

MISSIE

VISIE

AMBITIE

De ondernemers in de Reguliersdwarsstraat, de Geelvincksteeg en de St. Jorisstraat zijn zich bewust van de veranderingen die internet, mobiel en sociale media hebben veroorzaakt in het tot stand komen van ontmoetingen tussen gay- en open minded people, en daarmee in een deel van hun traditionele ‘toegevoegde waarde’. Er uitsluitend ‘zijn’, als gay- en open mindedgelegenheid om iets te drinken of te eten en` contact te leggen, is daardoor niet meer voldoende. De ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat gelooft dat de intieme, besloten sfeer en het uitbundige eigen karakter van de straten, het gebied vandaag de dag onderscheidend maakt en meerwaarde biedt ten opzichte van andere gay-horecagebieden zoals de Kerkstraat, de Warmoesstraat, de Zeedijk en langs de Amstel. Gay- en open minded people die in de Reguliersdwarsstraat komen shoppen, dineren en stappen, beleven automatisch meer doordat de totaalbeleving van de straat avontuurlijker, gevarieerder, sfeervoller en feestelijker is dan op andere locaties.

De Reguliersdwarsstraat e.o. wil zichzelf opnieuw neerzetten als hét open minded uitgaans- en winkelgebied van Amsterdam en de huiskamer van de LHBT-gemeenschap zijn.

De Reguliersdwarsstraat e.o. ontleent zijn bestaansrecht aan het zijn van een omgeving met beleving voor gayen open minded people uit respectievelijk Amsterdam, Nederland, Europa en de wereld. Alle georganiseerde ondernemers in de straat – horeca en detailhandel – spannen zich in om bezoekers aan de straat een zo optimaal mogelijke totaalbeleving te bieden die zich graag laat doorvertellen, naar meer smaakt en ook de volgende dag nog feestelijk is. Kortom, die échte kwaliteit heeft.

13

RGDS_5(linksl)opm.indd 13

21-01-15 11:31


‘Ik vind het belangrijk dat we een straat/buurt krijgen waarin rekening wordt gehouden met de belangen van bezoekers, de ondernemers en de bewoners. Ik draag graag ideeën aan en wil waar mogelijk meehelpen met de uitvoering.’ Jan-Paul Holla, bewoner Sint Jorisstraat

14

RGDS_5(linksl)opm.indd 14

21-01-15 11:31


DE RGLRS-BRAND De RGLRS-positionering en de RGLRS-merkwaarden zijn geformuleerd op basis van de beschreven identiteit, visie, missie en ambitie van de Reguliersdwarsstraat e.o.

POSITIONERING De Reguliersdwarsstraat e.o - RGLRS voor intimi – is dé straat voor gay- en open minded people die in een aantrekkelijke, schone en veilige omgeving avontuurlijk, gevarieerd, sfeervol en feestelijk willen shoppen of een avondje uit willen gaan. Het als geheel gebied bieden van een onderscheidende totaalbeleving is het vertrekpunt voor alle acties, inspanningen en uitingen van de Reguliersdwarsstraat, de Geelvincksteeg en de St. Jorisstraat.

Branding is het bouwen van een unieke en onderscheidende merkbeleving bij geselecteerde doelgroepen. Een eigen, karakteristiek en expliciet streetbrand vergroot de aantrekkingskracht en de herkenbaarheid van de Reguliersdwarsstraat e.o. Daarnaast stimuleert een kenmerkend eigen streetbrand loyaliteit en herhalingsbezoek als/doordat doelgroepen zich ermee gaan profileren.

MERKWAARDEN RGLRS De volgende merkwaarden zijn de fundamenten van de RGLRS-streetbrand: Open minded Straat voor geestverwanten die zich thuis voelen in een sfeer van tolerantie, vrijheid, (zelf)expressie en respect Ontmoeten Uitgaans- en flaneerstraat voor iedereen - LHBT’er of hetero - die op zoek is naar contact Genieten Flaneergebied voor mensen die willen genieten van kwalitatieve, sfeervolle, verrassende en avontuurlijke feesten, food & drinks, terrassen, mensen, … Gevarieerd Gebied met voor elk wat wils; samenhangend maar geen eenheidsworst Veilig Winkel- en uitgaansgebied waarin je je veilig voelt

DOELGROEP RGLRS Bezoekers van de Reguliersdwarsstraat e.o. zijn meestal 18+ en van alle leeftijden. Ze zijn afkomstig uit respectievelijk Amsterdam, Nederland, Europa en de rest van de wereld. Het zijn mensen die openstaan voor andere ideeën en leefwijzen, oftewel open minded people die zich thuis voelen in de ‘huiskamer van de LHBTgemeenschap’.

15

RGDS_5(linksl)opm.indd 15

21-01-15 11:31


16

RGDS_5(linksl)opm.indd 16

21-01-15 11:31


MAATREGELEN RGLRS, de komende vijf jaar (#hetismooigeweest) doet voorstellen – in de vorm van concrete geïntegreerde maatregelen die planmatig en per onderwerp door de BIZ-vereniging uitgevoerd kunnen worden. Naast het jaarlijks vastgestelde budget vanuit de BIZ-vereniging komt financiering van de maatregelen tot stand via bijdragen van alle stakeholders, in een nader af te spreken verdeling/verhouding. De maatregelen zijn geclusterd in vier thema’s. • • • •

Samenwerking ondernemers en overige stakeholders Marketing en promotie Uitstraling, leefbaarheid en veiligheid Beleving: service en dienstverlening

SAMENWERKING ONDERNEMERSVERENIGING EN STAKEHOLDERS Een goed georganiseerde en geolied samenwerkende BIZ-vereniging vergroot de slagkracht van de straat. Een sterk collectief kan als actieve gesprekspartner en initiatiefnemer veel gemakkelijker dan individuele partijen stakeholders stimuleren óók in de straat te acteren en te investeren Maatregelen • Opstellen strategisch communicatieplan en operationele planning • Intensiveren externe relaties en – belangenbehartiging • Betrekken/involveren stakeholders • Verhogen en versterken betrokkenheid ondernemers • Instellen en faciliteren werkgroepen • Organiseren winkelstraatmanagement

MARKETING EN PROMOTIE Met een uitgewerkt (teksten/tone of voice, huisstijl/ look & feel en vormgeving/visuals) RGLRS-brand kan de Reguliersdwarsstraat e.o. zijn merk gaan ‘laden’ bij de doelgroepen. Feesten, evenementen en andere activiteiten vullen de beleving van de brand verder in. Maatregelen • Opstellen marketing- en promotieplan • Doorvertalen RGLRS-brand naar huisstijl + logo en vormgeving on- en offline (straat) communicatiemiddelen • Opzetten, inrichten en onderhouden (straat) communicatiemiddelen waaronder sociale mediaaccounts • Opzetten sterke en straateigen publieksevenementen waarbij de ondernemers hun unieke en gevarieerde aanbod gezamenlijk presenteren aan het publiek • Versterken participatie bestaande (stads)evenementen zoals Koningsdag en Gay Pride

UITSTRALING, LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID De inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte en de parkeervoorzieningen in de Reguliersdwarsstraat kunnen stukken beter én veiliger, en veel gevels en reclameuitingen kunnen schoner en fraaier. De straat is 24 uur per dag in beweging: er is nacht- én daghoreca. Het vrachtverkeer (bevoorrading) in combinatie met de vele fietsers leidt tot veel onveilige situaties en geeft ,naast het parkeergedrag van zowel automobilisten als fietsers, veel overlast. Een herinrichting tot ‘groen’ winkel- en flaneergebied is gewenst, waarbij een ophoging van de straat ervoor zorgt dat de Geelvincksteeg, de St. Jorisstraat en de Reguliersdwarsstraat optisch één gebied

17

RGDS_5(linksl)opm.indd 17

21-01-15 11:31


vormen. Het gehele winkel- en uitgaansgebied is daarbij aangekleed met boompjes en planten in verrijdbare bakken. Maatregelen • Voortzetten KVO-traject waaronder graffiti-bestrijding en collectieve veiligheidstrainingen • Verbeteren inrichting en kwaliteit openbare ruimte en verbeteren van het parkeerbeleid • Aanpakken fietsoverlast • Lobbyen/overleggen over venstertijden en afsluiting voor alle verkeer vanaf 12.00 uur • Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte • Uitvoeren plan van aanpak uitgaansgeweld (lichtschouw, zakkenrollerij, cameratoezicht, extra reiniging, dealertoezicht)

BELEVING Beleving is de optelsom van álles wat de RGLRSbezoeker tijdens zijn/haar bezoek ondervindt. Het gaat dus om de totale sfeer en bejegening: buiten op straat, en binnen in winkels en horecazaken. De beleving moet overdag, ’s avonds en ’s nachts TOP zijn. Flaneren, winkelen, lekker eten en drinken, exclusief-luxe-grootklein-extreem-druk-rustig-besloten-ruig-intiem-partykroeg-club-cocktails-afterdinner, stappen, goede service & dienstverlening, bijzondere evenementen: alles moet ‘kloppen’. Maatregelen • Autovrij maken van de straat • Verbeteren inrichting van de straat (flaneergebied) • Verbeteren uitstraling etalages en panden • Lichtplan ontwerpen in samenwerking met kunstacademies en het Amsterdam Light Festival • Vergroten hoeveelheid ‘groen’ in de straat • Maken/vastleggen afspraken over de kwaliteit van de gemeentelijke service & dienstverlening • Organiseren van bijzondere evenementen

18

RGDS_5(linksl)opm.indd 18

21-01-15 11:31


‘To me, well-planned and executed planting are extremely important to the attractiveness and desirability of the street. Lousy planting reflects lousy spirit. Witness any number of mediterranean towns , where street planting has created streets of great visual pleasure, and thus desirability of visiting.’ Donald Woo, eigenaar Shirtshop

19

RGDS_5(linksl)opm.indd 19

21-01-15 11:31


PARTNERS Beoogde samenwerkingspartners van de RGLRS zijn: • gemeente Amsterdam: gemeenteraad, stadsdeel Centrum, dienst Economische Zaken • vastgoedeigenaren • brouwerijen: Heineken, Grolsch en Amstel • LHBT-belangenorganisaties zoals COC en AGP • Rabobank • Amsterdam Marketing • MKB Amsterdam • sponsors en fondsen

20

RGDS_5(linksl)opm.indd 20

21-01-15 11:32


‘’s Avonds en ’s nachts zou de Reguliersdwarsstraat een gezellige en warme uitstraling moeten hebben waar jong en oud, en gay en hetero elkaar ontmoeten.’ Giorgio Biart, eigenaar Campo di Fiori

21

RGDS_5(linksl)opm.indd 21

21-01-15 11:32


22

RGDS_5(linksl)opm.indd 22

21-01-15 11:32


GEHOORD IN DE RGLRS ‘De ondernemers, de gemeente, de ondernemersvereniging, brancheverenigingen, de straatadviseur… zij moeten zich sámen inspannen om de boel hier te verbeteren. Als er voldoende draagvlak is, willen wij - als bewoners – ook graag meehelpen om zaken aan te pakken.’ Philip Bakker en Moniek van Duin, bewoners Sint Jorisstraat

‘Ik vind het belangrijk dat we een straat/buurt krijgen waarin rekening wordt gehouden met de belangen van bezoekers, de ondernemers en de bewoners. Ik draag graag ideeën aan en wil waar mogelijk meehelpen met de uitvoering.’ Jan-Paul Holla, bewoner Sint Jorisstraat

‘We moeten een BIZ Reguliersdwarsstraat oprichten en verplicht stellen dat elke ondernemer in de straat bijdraagt.’ Giorgio Biart, eigenaar Campo di Fiori

‘Shirtshop has stood in Reguliersdwarstraat for eightteen years – since the beginning – at a time the street was ‘undeveloped’, other than for some restaurants and gay bars. During recent years, the gay part has reduced considerably. The horeca part has increased proportionately, so much so that if anything should be important as the ‘profile’ of Reguliers, then it should be the ‘Horeca and Uitgaans’ possibilities. Retail stores like us, are secondary and supportive to the street…’ Donald Woo, eigenaar Shirtshop

‘Saturnino staat bekend als een gayvriendelijk restaurant waar ook veel gezinnen en grote groepen komen, zowel homo als hetero.’ Osama Botros, eigenaar Saturnino

‘Eens in de zoveel tijd een klein feestje ’s nachts, voor de regelmatige bezoekers van de straat. Da’s een aantrekkelijke meerwaarde.’ Osama Botros, eigenaar Saturnino

23


Reguliersdwarsstraat, de komende vijf jaar (#hetismooigeweest) is ge­ schreven door Advieszaken (per 1-12015 Stad & Co) in het kader van het winkelstraatmanagement- en street­ brandingproject en is onder meer gebaseerd op input van het bestuur van de ondernemersvereniging Regu­ liers­­dwarsstraat, ondernemers in de Reguliersdwarsstraat, de Geel­ vincksteeg en St. Jorisstraat en het Amsterdam LHBT beleid 2012-2014.

RGLRS de komende 5 jaar #hetismooigeweest!  
Advertisement