Page 1

E I FF s

KO

k r R O rbe

e o m

o v D IJ De

T N

g a l rs

E ve E G e g a St

e O V V n


Stageverslag Geen tijd voor koffie

Hogeschool Utrecht, Faculteit Communicatie en Journalistiek

2

Stagebedrijf: Bek Grafische Producties Veghel, 1 februari 2012 - 20 juni 2012 Devon Verberkmoes - 1564366

Titel bla bla

Titel bla bla

Communication and Multimedia Design

3


Voorwoord In het derde jaar van mijn studie, Communication and Multimedia Design aan de Faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool Utrecht, heb ik van 1 februari 2012 t/m 20 juni 2012 stage gelopen bij Bek Grafische Producties, een toonaangevend grafisch communicatiebedrijf in Veghel, Noord-Brabant. Hier werd ik begeleid door Lieke van der Pas, communicatiespecialist, als bedrijfsmentrix en Tom Wolvers als stagebegeleider

4

Door middel van dit verslag zal duidelijk worden hoe mijn 20 weken durende stage is verlopen en wat ik heb gedaan en geleerd. Ik heb heel erg veel geleerd en dat is te danken aan een aantal mensen: Wouter Vissers, Jan-Pieter Habraken, RenĂŠ Ebbeng, Jan van der Spoel, Lieke van der Pas en Frank Schoofs. Ook van de rest van het personeel bij Bek heb ik dingen geleerd. Ik wil ze hier dan ook hartelijk voor bedanken.

Voorwoord

Voorwoord

namens de opleiding Communication and Multimedia Design.

5


Inhoudsopgave Het verslag Werkplek Team Stagebedrijf Eerst denken, dan doen Activiteiten

9 10 1 1. 12 18 20

Reflectie op de stage Sterkte-zwakte analyse en leerdoelen Feedback Vooruitzicht Stageblog

32 34 36 38 40

Inhoudsopgave

• Bierens jubileumboek • Siebel Juweliers • AUV Groothandel • Bek EK Items • Gedichtenbundel Roos Franssen • Overig

6

22 24 26 28 29 30

7


VAG Rounded Bold a b c d ef g h ijk lm n o p q rst u v w x y z

AB CD E FG H IJ KLM N OP QR ST U V WXYZ 0 1 2 3 4 5 6 78 9

Het verslag

VAG Rounded Thin

Dit verslag van mijn leerproces heb ik tijdens mijn stage-

01 234567 89

periode gemaakt, en is geprint bij Bek. Het idee achter het

a b cd efg hi j kl mnop q rstuvwx yz ABC DEF G H I J K L MN O PQ RS TU V WX Y Z

verslag, namelijk het beschrijven van mijn leerproces, heb ik

Helvetica Neue Light

verwerkt in het ontwerp. Door het hele verslag heen lopen

ab cd ef g hi j k l mno p q rs t uv wx y z

stijgende lijnen, want zo zie ik mijn ervaring tijdens mijn stage

AB C D E FGH IJ KLMN OPQR ST U V W X YZ

bij Bek. Ik heb heel veel dingen in korte tijd geleerd. Dit wilde

0123456789

ik visualiseren en verwerken in het verslag, wat een uitleg is van wat ik heb geleerd. De kleuren die ik heb gekozen zijn een verwijzing naar het bureaublad op de computer die ik op dag 1 van mijn stage heb gekozen. Het was namelijk eerst een sobere grijze achtergrond, maar ik houd wel van wat kleur. Pantone 225 U

Pantone 123 U

Pantone 326 U

Pantone 525 U

De lettertypes die ik heb gebruikt zijn VAG Rounded en Helvetica Neue. De vrolijke, ronde VAG kwam ik tegen

8

“De stijgende lijnen weerspiegelen mijn leerproces”

voor mijn verslag. De Helvetica Neue is een mooi strak lettertype wat ik al vaker gebruikte voor schoolverslagen. Deze twee lettertypes staan dus voor de combinatie van kennis vanuit school en stage, wat me heeft gebracht tot waar ik nu sta als ontwerper. ■

verslag TitelHetbla bla

Titel bla bla

tijdens mijn stage en ik wist gelijk dat ik die wilde gebruiken

9


Werkplek

Team

Op de eerste dag van mijn stage was alles meteen al

Tijdens mijn stageperiode heb ik nauw samengewerkt met

goed geregeld. Ik kreeg een ruime werkplek met een

een aantal personen. Ik heb veel van hen geleerd en zij

grote Mac en een personeelsnummer waarmee ik kon

maakten van mijn periode bij Bek niet alleen een leerzame

inloggen op het systeem en de server.

maar ook gezellige tijd.

Er werd uitgelegd hoe het werk verliep. Er kwamen orderzakken van beneden (de Ordermanagers) naar boven (de Creatieafdeling). Hierin stond het ordernummer, de kopij en eventueel eerder gemaakte dingen waaruit je verder kon werken. Je overlegde met de Ordermanagers, die uitlegden wat de klant wilde en verwachtte. Eerst gingen ontwerpen ‘in proef’ naar de klant en als die goedgekeurd waren schreef je een HQ-pdf op een drukordernummer. Je versleepte de opgeruimde map naar een bepaald deel van de server, waardoor het gearchiveerd werd. Daarna kon het productieproces in

Jan van der Spoel Creative Director

Wouter Vissers Senior Designer

Jan-Pieter Habraken Senior Designer

René Ebbeng Senior Designer

Lieke van der Pas Communicatiespecialist

Frank Schoofs Externe Communicatie en PR

gang worden gezet. Je uren hield je per ordernummer bij in een programma. Als ik iets niet begreep of tips wilde, kon ik altijd terecht bij mijn collega’s. Ze waren heel behulpzaam en vriendelijk. Door regelmatig iets te vragen liep ik niet onnodig vast en

10

beter konden verlopen. ■ Team

Werkplek

leerde ik veel handige dingen waardoor orders sneller en

11


Stagebedrijf Bek is een grafisch communicatiebedrijf met

het bedrijf twee gezichten gekregen: Bek

profiteren hierbij van de synergie tussen de

een brede dienstverlening. Het bestaat uit

Grafische Producties en Bek Crossmedia

diensten en efficiëntie van het werkproces.

twee business units: Grafische Producties

Solutions.

en Crossmedia Solutions. Bek is een totaal-

Bek is uitgegroeid tot een modern grafisch

Kwaliteit is een must en staat daarom hoog

aanbieder op het gebied van communicatie

communicatiebedrijf waar de nieuwste

in het vaandel. Bek hanteert een manage-

en mediaproductie, door de combinatie van

technieken nog geworteld zijn in het oude

mentsysteem dat rekening houdt met de

grafische producten van hoge kwaliteit en

ambacht. Maar aan de essentie van de

eisen en wensen van de klant. Met het

het ontwikkelen van creatieve en effectieve

dienstverlening is nooit iets veranderd: het

systeem, dat opgebouwd is uit het

communicatie- en nieuwe mediadiensten.

leveren van kwaliteitsproducten, informatie

kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001,

van klanten vertalen naar de juiste doel-

het colormanagementsysteem ISO12647-2,

Ontstaan en ontwikkeling

groepen en meedenken met opdrachtgevers:

het milieumanagementsysteem ISO14001

Bek is een familiebedrijf dat sinds 1968

communiceren is de passie, klanten helpen

en de FSC Standard for Chain of Custody,

Activiteiten

gevestigd is in Veghel. Het is begonnen als

het doel.

wordt de klant verzekerd dat Bek voldoet

Bek is bekend als drukkerij en leverancier

• Fotografie & Beeldbewerking

• Fulfilment & Verzending

aan de gestelde normen.

van drukwerk van kwaliteit. Het bedrijf heeft

Met de juiste foto communiceren: de bood-

Het verzamelen, insluiten en verzenden van

een uitgebreid product- en dienstenpakket.

schap wordt krachtiger en geloofwaardiger.

het drukwerk, maar ook de opslag ervan.

Boeken. Al snel ontwikkelde Bek zich tot

Missie en doelstellingen

een zelfstandig bedrijf met betere en

Eén centraal aanspreekpunt wat hun relaties

Daarnaast verliest Bek het belang van

Deze zijn ondergebracht in de volgende

snellere machines en apparatuur.

zorgen ontneemt, daar staat Bek voor, door

maatschappelijk verantwoord ondernemen

specialismen:

In 1978 verhuisde Bek naar het industrie-

alle oplossingen voor communicatievraag-

niet uit het oog. Naast het streven naar

terrein ‘De Dubbelen’, omdat het pand in

stukken onder één dak te hebben. Dit

winst wordt ook rekening gehouden met het

• Communicatie Analyse & Strategie

drukwerk, fraudegevoelig of waardedrukwerk,

Veghel te klein werd. Dit kwam doordat er

garandeert snelheid, flexibiliteit en effectieve

effect van de activiteiten op het milieu en is

Alles draait om de identiteit, het imago en

digitaal print- en drukwerk en afwerking:

steeds meer vakmensen en dienstverlening

communicatie doordat producten en

er oog voor de menselijke aspecten binnen

de positionering van het bedrijf.

het is allemaal mogelijk. Er is een brede

rondom drukwerk, zoals fotografie, ontwerp

diensten geïntegreerd worden ontwikkeld,

en buiten het bedrijf. Dit doet Bek met

en postverzending kwamen. Daarom werd

geproduceerd en ingezet. Bek is in staat

succes: het bedrijf mag zich in de periode

• Concept & Vormgeving

nieken voor ‘the finishing touch’, waardoor

drukkerij Bek: Bek Grafische Producties,

volledig schaalbare maatoplossingen te

2011-2013 ‘de beste Maatschappelijk

Effectieve concepten ontwikkelen, de

het drukwerk een luxere uiterlijk krijgt.

maar sinds 2001 heet het bedrijf kort en

bieden door de brede dienstverlening en

Verantwoorde Onderneming van de regio

boodschap helder vertalen in zowel tekst als

krachtig Bek. Vanaf dat moment heeft

uitgebreide productiefaciliteiten. De relaties

Veghel-Uden-Schijndel’ noemen.

beeld en een creatieve en mooie vormgeving.

Het drukwerk kan geadresseerd en • Realisatie & Nabewerking

gepersonaliseerd worden waardoor de juiste

Handels- en huisstijldrukwerk, promotioneel

boodschap bij de juiste persoon komt. Bron: Informatiebrochure Bek en Bek Bedrijfsprofiel (2010)

keuze uit afwerkings- en veredelingstechStagebedrijf

Stagebedrijf

een nevenactiviteit van de boekhandel Bek

12

“Communiceren is de passie, klanten helpen het doel.”

13


Directeur

1 Organisatiestructuur Bij Bek werken er 118 fte’s. In de infographic is te zien hoeveel personen er per afdeling werken. Hiervan zijn er 2 personen met 2 functies, zoals de directeur (zie foto) die ook de

Facilitair

Sales Manager is. Op de afdeling Creatie werken op het moment 5 mensen: 1 Creative Director, 3 Senior Designers en ik als stagiaire. Op de Marketing Communicatie-afdeling werken totaal

1

5 mensen: 3 Communicatiespecialisten, 1 Externe Communicatie & PR en een stagiaire.

Manager inkoop & techniek 1

De interne communicatie verloopt face-to-face, via e-mail en telefoon. Ook komt er elke

Secretariaat

Facility

4

1

HRM

twee maanden een Voordruk (een blad met informatie over de ontwikkelingen binnen het

1

bedrijf) en worden er regelmatig ontbijtsessies gehouden. Hiervoor wordt je uitgenodigd om

Inkoop

Financial controller

1*

te komen praten over hoe je het vindt gaan bij Bek.

1

KAM coördinator

De externe communicatie verloopt door elke drie maanden de Indruk (een relatiemagazine met nieuws en wetenswaardigheden binnen het vakgebied) naar klanten, maar ook naar het personeel, te sturen. Verder worden er regelmatig mailings gestuurd, zoals tijdens het EK. Bij afspraken met nieuwe klanten wordt er een informatiebrochure en portfolio afgegeven.

Ontwikkeling

Sales 1**

5

Salesmanager

1

6

Accountmanagement

13

Titel bla bla

Ordermanagement

Centrale administratie Calculatie

4

Creative director

Marketing communicatie 3 5

Design

Fotografie

Coach productie Productieleider Preprint | CTP Print & Finish

46

10

1

1

4

2

1 Stagebedrijf

14

Sub-afdelingen

Financial manager

Fastprint 1

Afdeling

Backoffice

Manager Operations

ICT

Legenda organigram

Hoofd afdeling

1

Business development manager

4

Directeur

(Pre)productie

15


Organisatiecultuur

een bepaalde cursus moeten volgen om het

• Resultaatgericht - het eindproduct

• Beheersgericht - regels en procedures zijn

• Innovatiegericht - ontwikkeling veel nieuwe

Bek heeft veel personeel, maar toch kent

bedrijfsniveau te verhogen.

staat centraal

belangrijk

producten of diensten

Targets

Procedures

Ontwikkelen van nieuwe producten of diensten

iedereen van de afdeling elkaar en kennen de afdelingen elkaar. Dit komt omdat de

Beoordelingssystematiek

De verkopers moeten een bepaald aantal

Alles wat er binnen het bedrijf gebeurd is

Bek volgt de trends in zover dat ze daar toe

afdelingen samenwerken aan een totaal-

Eenmaal per jaar heeft ieder personeelslid

targets halen. Als dit niet lukt kan op den

vastgelegd in procedures. Van het logogebruik

in staat zijn. Zo kunnen ze onder andere

product. We gaan open en informeel met

een functionerings-/beoordelingsgesprek.

duur de verkoper op non-actief worden

tot aan de werkwijze en het gebruik van de

apps en QR-codes ontwikkelen.

elkaar om. Ieder zegt elkaar gedag, komt

Dan wordt er besproken hoe het personeels-

gezet.

drukpersen. Bek hanteert de FSC Standard

soms een praatje maken en haalt koffie voor

lid functioneert en hoe het werk verloopt.

for Chain of Custody en kwaliteits-, color en

Marktpositie

Kwaliteit en snelheid

milieumanagementsystemen, welke streng

Bek staat goed in de markt. Vooral uit de

Gedrag

Er wordt gestreefd om zowel kwaliteit als

worden nageleefd.

omgeving komen er veel klanten.

Binnen het bedrijf gaat iedereen fatsoenlijk

snelheid te halen. Kwaliteit staat hoog in het

Op basis van het Competing Values Frame-

met elkaar om. Iedereen respecteert elkaar

vaandel bij Bek, maar een klant moet ook op

Hiërarchie

levert Bek drukwerk wat landelijk gebruikt

work van Robert Quinn en Rohrbaugh1) kan

en houdt iedereen in zijn of haar waarde.

tijd zijn producten aangeleverd krijgen.

Binnen het bedrijf is er een zekere hiërarchie,

wordt.

Opleidingen, bedrijfsuitjes en borrels

Overwerken

andere staat. Wel gaat iedereen als gelijke

Researchafdeling

• Mensgericht, medewerkers staan centraal

Het is mogelijk een opleiding of cursus te

In de drukkerij zijn er ploegendiensten zodat

met elkaar om.

Op de researchafdeling wordt bekeken of

Ontwikkelingsmogelijkheden

volgen om je kennis te verbreden. Voor het

er 24 uur per dag gedrukt kan worden, maar

Binnen Bek is er een budget waarmee je

groepsgevoel organiseert de personeels-

het personeel wel gewoon een normaal aantal

Vergaderingen

cursussen en dergelijke kunt volgen. Je

vereniging regelmatig leuke dingen zoals een

werkuren heeft. Op de andere afdelingen

Elke maandagochtend is er werkoverleg om

wordt dus gestimuleerd om je verder te

BBQ of tennistoernooi. Ook zijn we met het

wordt er indien nodig overgewerkt. Dit wordt

de planning voor die week te bespreken. Als

ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. Ook

personeel naar de Drupabeurs in Düsseldorf

beloond door middel van flexuren of uitbetaling.

het nodig is wordt er extra vergaderd.

worden er soms mensen aangewezen die

geweest.

elkaar. Het is zeker geen ik-cultuur, maar meer een MKB-cultuur.

16

omdat de ene functie nou eenmaal boven de

opdrachten haalbaar zijn en ook daadwerkelijk geld opleveren.

1) Nieuwenhuis, M.A., The Art of Management (the-art.nl), ISBN-13: 978-90-806665-1-1, 2003-2010. Verkregen via http://123management.nl/0/030_cultuur/ a300_cultuur_02_typering.html

Stagebedrijf

Stagebedrijf

je Bek als volgt beschrijven:

Voor grotere klanten zoals Siebel en Sligro

17


Eerst denken, dan doen Wat heb ik geleerd? ‘Eerst denken...’, een tekst die hier op de muur staat afge-

Uitlijnen

Kolommen

dezelfde afstand van elkaar zetten. Zo heb ik bijvoorbeeld

geprint of alles goed staat. Op papier zie je sommige dingen

zien, zodat je kunt nakijken of er nog ergens een RGB-beeld

beeld. Rondom deze tekst staan een heleboel afbeeldingen

Objecten kun je precies op dezelfde lijn zetten, of de afstand

Ik heb geleerd met tekstkolommen te werken: te kunnen

een stickervel voor AUV heel makkelijk kunnen maken, in

beter dan op je scherm, zoals de afstand en verhoudingen

of een PMS-kleur in zit als dat niet de bedoeling is. Ook kijk

waar iets mis is gegaan, bijvoorbeeld typefouten, teksten en

tussen meerdere objecten gelijk zetten. Zo krijg je een strak

bepalen uit hoeveel kolommen het bestaat en de afstand

plaats van iedere keer het object te kopiëren en plakken.

tussen objecten. Ook de corpsgrootte kan op je scherm

je of de bleed en slug goed staan. Als alles klopt, kan het in

afbeeldingen die je anders op kunt vatten en andere aparte

geheel zonder verschuivingen en staat alles goed op z’n plek.

ertussen. Dit kon je dan laten lijnen met de lijnen die je via

anders lijken. Vooral bij de advertenties van Siebel Juweliers

productie genomen worden.

dingen.

‘Margins and Columns’ al had bepaald. Je kunt tekstframes

Bleed, slug en bijbehorende tekens

was dit belangrijk, omdat het kleine ontwerpen waren met

‘Eerst denken en dan doen’ is iets wat ik al snel heb

Paragraph styles

aan elkaar linken zodat de tekst doorloopt als je er meer

Een document heeft meestal 3 mm bleed/afloop zodat er

kleine corpsgroottes. Het moest dus nog wel goed leesbaar

Pakket maken en opruimen

geleerd. In plaats van meteen op de computer aan de slag

Hiervoor had ik al eerder met stijlen gewerkt, maar dat je

tekst in plaatst.

netjes gesneden kan worden. Maar als je iets maakt wat

blijven.

Als een ontwerp helemaal klaar is, ruim je de map en het

te gaan, moest ik eerst schetsen en verschillende dingen

hier ook shortcuts aan kon koppelen wist ik nog niet. Ook

uitproberen. Hiervoor kreeg ik een schetsboek/dummy,

stijlen aanpassen met ‘Redefine style’ en ‘Apply style, clear

Tabellen

ruimte geef je met behulp van een lijn in spotcolor magenta

Correcties

digde bestanden, links en lettertypes worden verzameld.

waarvan ik leerde dat het echt handig is en je betere ideeën

overrides’ hebben mij geholpen om overzichtelijke docu-

Ik heb geleerd dat je heel makkelijk tabellen kunt maken. Je

aan wat er precies moet gebeuren. Vouwen wordt met een

Als een ontwerp langs de huiscorrectie is geweest, krijg je

Deze map zet je bij de goede order met de drukklare PDF.

krijgt. Daarnaast is het ook makkelijker om je idee uit te

menten te maken.

kunt per rij of kolom de kleur, hoogte en breedte aanpassen.

streepjeslijn aangegeven en rillen met een stippellijn.

het terug met allemaal tekens die aangeven wat er veranderd

Eerdere versies, oude bestanden en links gooi je weg. Ook

Dit was vooral erg handig bij het EK schema.

werken als je naar je schets terug kan kijken.

Op grid werken

in het bestand zelf gooi je ongebruikte swatches weg, zodat

tekens betekenen en wat ik dan moet doen. Ook heb ik

je een netjes en overzichtelijk bestand aanlevert.

Wat erg belangrijk is voor een strakke tekst, is op grid

Kleuren

Bij het Bierens jubileumboek was er sprake van verschillende

geleerd mee te denken over hoe tekst anders kan lopen en

rijkste en meest voorkomende dingen staan hier beschreven.

werken. Zo loopt alle tekst op dezelfde lijn en dat creëert

Het gebruik van swatches en het verschil tussen CMYK en

formaten pagina’s. Ik heb geleerd deze aan te passen en als

zo beter in het ontwerp past. Zo heb ik bij de

Snijden en wire-o

een rustig geheel. Ik heb geleerd hoe ik dit moest aanzetten,

RGB was me al eerder bekend, maar spotkleuren nog niet.

master op te slaan. Je moest goed opletten dat je de goede

advertenties van Siebel Juweliers wel eens een zin aange-

Bij het maken van een dummy voor een klant wilde ik graag

gebruiken en in een paragraph style vast kon zetten.

Pantone kleuren kunnen soms anders uitvallen op de print,

grootte had en de afloop goed zette. Ook bij de proef kon

past, omdat door ruimtegebrek een tekst soms niet mooi

leren hoe je een snijmachine en wire-o-apparaat moest

past: bijvoorbeeld rare afbrekingen of gaten.

bedienen. Bij het snijden moet je goed opletten dat het

Bij het plaatsen van afbeeldingen en vormen heb ik geleerd

dus als je een document dat fullcolour gedrukt moet worden

je zien wat het effect was van die verschillende formaten

dat je het precies kunt plaatsen door middel van X en Y, en

Tekst

controleert, moet je er op letten dat de PMS-kleuren worden

pagina’s en hier de positie van tekst en beeld aanpassen

het uitgangspunt kunt bepalen met 1 van de 9 vakjes zodat

De afstand tussen de letters, alle letters in een keer in

omgezet naar CMYK en naar een process color in plaats

voor een mooier geheel.

je bijvoorbeeld iets kunt aanpassen vanuit het midden of de

hoofdletters zetten, de afstand van de tekst ten opzichte

van een spot color.

linkerbovenhoek. Ook kun je makkelijk iets vergroten of ver-

van het frame en letten op afbrekingen heb ik geleerd aan te

kleinen door een getal bij de W of H op te tellen of af te halen.

kunnen passen. Dit kwam vooral van pas bij de opmaak van

Step and repeat

het Bierens jubileumboek.

Met deze functie kun je makkelijk objecten kopiëren en op

lichtstraaltje, de hulplijn waar het mes zal vallen, goed staat

Documentcontrole

en je stapel papier goed recht ligt. Bij het wire-o-apparaat

Voordat een document naar de printers of persen gaat,

moet je eerst testen op welke stand het apparaat moet

Printjes op 100% beoordelen

moet het gecontroleerd worden. Dit doe je door middel van

staan zodat de gaatjes goed staan. Daarna meet je de dikte

Als je bezig was met een ontwerp en een eerste proef wilt

Adobe Acrobat Pro via Advanced > Print Production >

van het boekje op, waarna je een wire-o met het juiste

afgeven, kijk je altijd eerst op een printje dat op 100% is

Output preview. Hier kun je aanklikken welke kleuren je wilt

nummer er doorheen doet en met een machine vastzet. ■

Eerst denken, dan doen

Eerst denken, dan doen

moet worden. Ik heb geleerd wat de meest voorkomende

Grootte pagina

Dat ik veel heb geleerd is een feit. Een aantal van de belang-

Afmetingen en positie

18

document op. Je maakt een ‘package’, waardoor alle beno-

gevouwen moet worden heb je ook een slug nodig. In deze

19


Activiteiten In de 20 weken dat ik stage heb gelopen bij Bek, heb ik veel geleerd. Dit kwam mede doordat er veel verschillende klanten waren, van een advocatenkantoor tot een toneelvereniging, met ieder hun eigen ding. Zo kwam ik in aanraking met veel verschillende printuitingen. In de tijdlijn hieronder is een overzicht te zien voor welke klanten ik producten heb gemaakt of aan heb meegeholpen. Met een aantal klanten ben ik vaker bezig geweest dan andere. Op de volgende pagina’s

1 februari

Adagium

worden de grootste klanten en de bijbehorende opdrachten uitgelicht.

Begin stage

BWC Groothandel

Traject Consult

Siebel

Siebel

Brabant Water BEK EK-Premiums

20

Week 1 Februari

BFBG

Week 3

Week 4

Tilburgs & Bassant

BrabantIn Productie

Theater de Blauwe Kei

Roos Franssen

Siebel BEK EK-Premiums

ADR

BEK EK

AUV

Korsten van Dieperbeek

AUV

BEK Boeken

ADR

Stichting Veghel

BEK

BEK EK

Roos Franssen

Siebel Juweliers

Bierens Incasso Advocaten

Week 2

Gemeente Veghel

AUV

FrieslandCampina

Etan

Kenneth Smit

Week 5 Maart

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10 April

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14 Mei

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18 Juni

Week 19

Week 20

Activiteiten

Activiteiten

Siebel

DHL

Einde stage

Signature

Cikam VENUEZ

20 juni

21


Bierens jubileumboek Bierens Incasso advocaten, een advocatenkantoor uit Veghel, bestond in april 60 jaar. Dit werd gevierd met een jubileumboek. Toen ik met mijn stage begon was het logo, de voorkant en het eerste ontwerp van het boek al goedgekeurd. Elke 10 jaar was een aparte katern met een eigen kleur. Wat erg bijzonder aan het boek was, was dat de pagina’s niet allemaal dezelfde grootte hadden. Door verschillende formaten kreeg je een speels effect waardoor je soms dingen kon verbergen en pas later kon laten zien. Het maakte het boek erg bijzonder, maar ook lastig om te maken. Omdat degene die het ontwerp had gemaakt erg druk was, werd mijn hulp ingeroepen. Ik heb voornamelijk veel teksten en foto’s geplaatst, waardoor ik leerde met afmetingen te werken, de grootte in procenten van de foto te controleren en de posities van de tekst en foto’s te bepalen en aan te passen. Zo leerde ik bijvoorbeeld dat je objecten precies kunt neerzetten met de X en Y-waarden, in plaats van ‘zomaar wat slepen’ en dat een foto eigenlijk niet meer dan 140% er in kon staan in verband met de resolutie. Ook tekst op grid plaatsen en letten op afbrekingen waren dingen waar ik rekening mee moest houden. Omdat het advocatenkantoor het erg druk had, verliep de communicatie soms stroef. Hierdoor kwam het wel eens voor dat pagina’s meerdere keren veranderd moesten worden, om-

22

Dit boek is voor mij echt een grote bezigheid geweest tijdens mijn stage. Vooral erg leerzaam, omdat bij het opmaken van een boek erg veel komt kijken. Ook toen de inhoud eindelijk klaar was, was het nog een werkje om ervoor te zorgen dat de pagina’s goed gebonden zouden worden. Uiteindelijk is het een heel bijzonder boek geworden, waar ik erg trots op ben. Een kleine indruk van het boek is op deze spread te zien. Hiervoor heb ik de beelden zelf gefotografeerd.

Bierens jubileumboek

Bierens jubileumboek

dat het toch weer anders moest. Hierdoor is er meer tijd in het boek gaan zitten dan verwacht.

23


- Sinds 1912 -

uitnodiging

TOT € 100 KORTING RDAG DE

P

DE

TI

• VA

Siebel Juweliers is een klant waarvoor ik heel veel orders

• TIP

VA

Siebel Juweliers

Horloge inruilactie RDAG

heb mogen maken. Siebel heeft bijna elke week wel een advertentie of kortingsactie waarvoor printuitingen gemaakt

vip jubileum ko o pavo n d

Gefeliciteerd

25%

jubileumkorting op het gehele assortiment

met je diploma!

wo e n s dag 3 0 m e i 20 1 2 va n 1 7. 3 0 - 2 1.0 0 u u r

moeten worden. Zo waren er eind mei de Siebel Briljante Diamant Dagen, waarvoor ik veel heb mogen doen. Zo’n actie bestaat uit een heleboel producten: posters, banners, achterkaarten, tentkaarten en kliklijstposters. Je moet dus

Ontvang tot € 100 korting op een nieuw horloge bij inlevering van uw oude! Bekijk de voorwaarden op www.siebeljuweliers.nl

de gevraagde opmaak overal doorvertalen. Door de verschillende formaten is dat soms wel even puzzelen, maar wel erg leuk om te doen. Siebel heeft een vast stramien waarin gewerkt moet worden. Zo heeft de balk bovenin altijd een ronde hoek met

13 mei Moederdag

korting -11% op een artikel naar keuze

uitnodiging vip jubileum ko o pavo n d

25%

kroontjespatroon en hebben ze elke periode een aantal vaste kleuren. Omdat Siebel een klant is die snel haar producten nodig

24

van ril- en vouwlijnen. Een selectie van het gemaakte werk is op deze spread te zien.

Geboortedatum De korting wordt berekend op één artikel naar keuze. De kortingsbon is in alle 38 winkels van Siebel Juweliers inwisselbaar t/m 30 september 2012. Kijk op www.siebeljuweliers.nl voor de adressen. Gebruik in de webshop de kortingscode ‘geslaagd2012’ voor je aankoop. De bon is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingsbonnen en geldt niet bij groeibriljanten of op reparaties. Maximaal 1 kortingsbon per aankoop. De kortingsbon moet volledig worden ingevuld, je ontvangt tevens de nieuwsbrief van Siebel Juweliers. Volg ons op @SiebelJuweliers

deze producten heb ik veel geleerd qua vormgeving, onder verhoudingen, de gevolgen van PMS-kleuren en het gebruik

E-mail

€ 99

korte tijd te ontwerpen, drukken en leveren. Maar van al andere positie, grootte ten opzichte van tekst en beeld,

Naam

Swarovski kristal. Verguld. Lengte 19 cm € 115

m/v

jubileumkorting op het gehele assortiment wo e n s dag 3 0 m e i 2012 va n 17. 3 0 - 2 1.0 0 u u r

www.siebel juwelier s.n l

U bent uitgenodigd door: Naam werknemer: Personeelsnummer: Naam genodigde: E-mail genodigde:

Deze uitnodiging is uw entreebewijs voor de exclusieve Siebel Juweliers VIP Jubileum Koopavond. Aankopen alleen op 30 mei 2012 bij inlevering van volledig ingevulde uitnodigingskaart. De korting geldt niet i.c.m. acties, aanbiedingen, kortingsbonnen en/of oud goud cheques. De korting geldt niet op reparaties of bij inruilen groeibriljant. Aankopen moeten op 30 mei 2012 volledig worden voldaan. De korting geldt in alle 38 filialen van Siebel Juweliers en in de webshop www.siebeljuweliers.nl van 17.30 uur – 21.00 uur. Vul in de webshop in het winkelmandje bij kortingscode het personeelsnummer in en de 25% korting wordt direct verrekend.

Aanbieding is geldig t/m 13 mei 2012. Meer Moederdagcadeaus in onze 38 winkels of op www.siebeljuweliers.nl

Advertenties

Kortingsbon voor geslaagden

Friends & Family uitnodigingskaart

Banner en poster voor de Siebel Briljante Diamant Dagen

Siebel Juweliers

Siebel Juweliers

heeft, was het soms wel even stressen om alles binnen de

Tennis armband

Met deze uitnodigingskaart bent u met maximaal 3 introducés van harte welkom op de exclusieve Siebel Juweliers VIP Jubileum Koopavond.

25


AUV Groothandel

AUV Dag... DOEN

VPI is een uitgave van AUV Dierenartsencoöperatie

Programma overzicht 9 juni 2012 veterinaire praktijk informatie

Ook voor AUV Groothandel heb ik veel orders mogen doen, waarvan ik veel heb geleerd.

06.2012

Bijvoorbeeld het makkelijk kopiëren van objecten bij een stickervel, het positioneren van meerdere logo’s bij elkaar en het gebruik van tabellen. Voor de VPI, een maandelijkse uitgave

AUV Wielerdag

van de AUV Dierenartsencoöperatie, heb ik correcties uitgevoerd.

Woensdag 20 juni 2012

Bedrijfsnaam Naam Adres Postcode + plaats Land

AUV heeft een vaste huisstijl die in elke printuiting doorgevoerd wordt. Ze maken gebruik van PMS-kleuren, die je bij de printuitingen in fullcolour moet aanpassen. Het werk voor AUV was erg divers: van een magazine tot stickervellen, promotiemateriaal voor de AUV DOENdag en uitnodigingen voor Algemene Ledenvergaderingen en Wielerdagen.

Beurs, rondleidingen AUV Groothandel, uitgifte cadeaus spaaractie AUV Groothandel / Instruvet, horeca, (team)foto laten maken, EK wedstrijd Nederland-Denemarken Beursvloer: volg de gele wegwijzers naar buiten

Geeft richting aan verandering / YourVet Uitgebreide toelichting over de mogelijkheden van het online platform ‘Home Delivery’ www.yourvet.nl Bestuurskamer: volg de rode wegwijzers vanaf de receptie

Lezing KNGF Blindegeleidehond / Doreen ter Beest met Freaser Zaal AUV Groothandel: volg de gele wegwijzers vanaf de receptie

Workshop gipsen / Eric Bruns, Workshop gebitsbehandeling / Valérie ter Braake, Workshop wondverzorging / Jacintha Wilmink Kantine: volg de roze wegwijzers vanaf de receptie

De kracht van non-verbale communicatie Willy Bakers, DOEN! / Ben Tiggelaar, Algemene Ledenvergadering, Mindfulness / Chris van de Bospoort Auditorium: volg de groene wegwijzers vanaf de receptie

Verzamelpunt voor kinderactiviteiten DippieDoe Cuijk Receptie: volg de witte wegwijzers

Een selectie van het gemaakte werk is op deze spread te zien. Ambt Delden

Tijden 10.00 10.30 - 11.30 10.30 - 11.30 10.30 - 11.30

Goor Beckum

AUV Wielerdag 20 juni 2012

26

06 De praktijk van Liesbeth en JoAnne

Stickervel DOENdag

VPI Magazine (correcties)

08 AUV Wielerdag 2012 in Haaksbergen

05 AUV dag 9 juni 05 Petplan bundelt krachten 07 YourVet; eenvoudig ondernemen via internet VPI | juni 2012

Aanmelding Als u op 20 juni 2012 onze fietsende gast wilt zijn, wilt u dan het aanmeldformulier op AUV Web www.auv.nl/AUV agenda/AUV Wielerdag 2012 uiterlijk 12 juni 2012 invullen en verzenden? Op deze website vindt u meer gegevens over het programma, de locaties en een routebeschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Coöperatiezaken: telefoon 0485 33 53 02 of cooperatiezaken@auv.nl

Uitnodiging Wielerdag

16.45 - 17.30 17.30 18.00

Lezing KNGF Blindengeleidehond / Doreen ter Beest met Freaser Friteskraam met uitgebreide sortering EK wedstrijd Nederland-Denemarken

Zaal AUV Groothandel Beursvloer Beursvloer

10.30 - 17.30 10.30 - 17.30 10.30 - 17.30 10.30 - 17.30

Rondleidingen AUV Groothandel Uitgifte cadeaus spaaractie AUV Groothandel / Instruvet Kinderactiviteiten DippieDoe Cuijk (Team) foto laten maken

Beursvloer Beursvloer Receptie Beursvloer

Haaksbergen

Ontvangst met koffie bij restaurant ‘t Hagen Vertrek tour- en recreatietocht Lunch bij restaurant Het Wapen van Beckum Vervolg tour- en recreatietocht Aankomst tour- en recreatierijders bij restaurant ‘t Hagen Koppeltijdrit Douchen van deelnemers Diner Prijsuitreiking koppeltijdrit Einde dag

01

Waar is het te DOEN? Receptie Auditorium Kantine Bestuurskamer

Locatie Restaurant ’t Hagen Scholtenhagenweg 36 7481 VP Haaksbergen Telefoon 053 57 26 768 Website www.het-hagen.nl

Postbus 94, 5430 AB Cuijk Nederland

11.30 - 13.00 13.00 - 14.30 13.00 - 14.30 13.00 - 14.30 14.30 - 15.00 15.00 - 16.30 15.00 - 16.00 16.00 - 16.45 16.45 - 17.30 16.45 - 17.30

Timetable DOENdag

Beursvloer Auditorium Kantine Bestuurskamer

Auditorium Kantine Auditorium Bestuurskamer

AUV Groothandel

AUV Groothandel

Programma 08.30 uur 09.30 uur 13.30 uur 14.00 uur 15.30 uur 16.00 uur 17.00 uur 18.00 uur 19.15 uur 20.00 uur

Wat is er te DOEN? Ontvangst De kracht van non-verbale communicatie / Willy Bakers Workshop gipsen / Eric Bruns Geeft richting aan verandering / YourVet / www.yourvet.nl Uitgebreide toelichting over de mogelijkheden van het online platform ‘Home Delivery’ Luxe lunchbuffet DOEN! / Ben Tiggelaar Workshop gebitsbehandeling / Valérie ter Braake Geeft richting aan verandering / YourVet / www.yourvet.nl Uitgebreide toelichting over de mogelijkheden van het online platform ‘Home Delivery’ Pauze Algemene Ledenvergadering Workshop wondverzorging / Jacintha Wilmink Pauze Mindfulness / Chris van de Bospoort Geeft richting aan verandering / YourVet / www.yourvet.nl Uitgebreide toelichting over de mogelijkheden van het online platform ‘Home Delivery’

27


Bek EK items (een selectie)

Poule A Polen Griekenland Rusland Tsjechië

Datum Tijd 08-06 08-06 12-06 12-06 16-06 16-06

18:00 20:45 18:00 20:45 20:45 20:45

Teams Polen Rusland Griekenland Polen Griekenland Tsjechië

Plaats -

Griekenland Tsjechië Tsjechië Rusland Rusland Polen

Warschau Wroclaw Wroclaw Warschau Warschau Wroclaw

Uitslag

Uitslag

-------

-------

Datum Tijd

Teams

10-06 10-06 14-06 14-06 18-06 18-06

Spanje Ierland Italië Spanje Kroatië Italië

18:00 20:45 18:00 20:45 20:45 20:45

Plaats -

Italië Kroatië Kroatië Ierland Spanje Ierland

Gdansk Poznan Poznan Gdansk Gdansk Poznan

Gedichtenbundel Roos Franssen (een deel)

Poule C Spanje Italië Ierland Kroatië

De-grote-ik-heb-meer-verstand-van-voetbal-dan-jij-EK-poule Kwartfinale

BEK EK items v.l.n.r: EK banner, EK mailing, EK pocketboek

Kwartfinale

1e poule A - 2e poule B

21 juni

1

Halve finale

20:45 u.

1 27 juni

20:45 u.

01 juli

20:45 u.

28 juni

20:45 u.

4

24 juni

Donetsk

Kiev

Warschau

Kiev

-

-

-

-

-

Poule B

u mee scOOrt!

Nederland Denemarken



Duitsland

DE ELF VAN BEK

Alstublieft! Een kleine selectie van ijzersterke EK-premiums om uw relaties of personeel op een originele wijze te verrassen. Alle items kunnen we voorzien van uw logo en/of bedrijfsnaam. Zit de premium van uw keuze niet in deze selectie? Vraag dan gratis onze complete EK-premiums brochure aan of neem contact op voor een promotie op maat!

Portugal

EK 2012

09-06 09-06 13-06 13-06 17-06 17-06

18:00 20:45 18:00 20:45 20:45 20:45

NEDERLAND Duitsland Denemarken NEDERLAND Portugal Denemarken

-

Denemarken Portugal Portugal Duitsland NEDERLAND Duitsland

Plaats

Uitslag

Uitslag

Kharkiv Lviv Lviv Kharkiv Kharkiv Lviv

-------

-------

Datum Tijd

Teams

Oranje eK-Premiums IJzersterke EK-premiums om uw relaties of personeel op een originele manier te verrassen

11-06 11-06 15-06 15-06 19-06 19-06

Frankrijk Oekraïne Oekraïne Zweden Zweden Engeland

18:00 20:45 18:00 20:45 20:45 20:45

Plaats

Poule C



geluk is wat ik zie,

niemand me uitleggen waarom dit mij, dit ons, moest overkomen...

pijn is wat ik voel.

en wees mijn vriend.”

begrijpen. Hoe erg je iemand kon missen en hoeveel verdriet en pijn je kon hebben, besefte ik pas op 28 juli 2005. De dag dat ik mijn zus verloor.

Ik kijk uit over het roodgekleurde water,

Albert Camus

Nog even één keertje zwemmen voor we naar huis zouden gaan was het idee.

ik ben waar ik naar kijk,

Loop gewoon naast mij

jij bent wat ik zie.

leven. Hopend op het vinden van haar, hopend dat het niet echt zou zijn, dat het een nachtmerrie was. Maar de nachtmerrie was er niet, er was een dood meisje, 13 jaar, gevonden in de Maas.

-

Engeland Zweden Frankrijk Engeland Frankrijk Oekraïne

Donetsk Kiev Donetsk Kiev Kiev Donetsk

wij is wat ik wil, alleen is wat ik ben.

Frankrijk Engeland

Uitslag

Deelnemer 1:

Deelnemer 2:

Zweden Deelnemer 3:

Deelnemer 4:

Deelnemer 5:

POL

-

GRE

-

-

-

-

-

-

-

CZE

-

-

-

-

-

-

GRE

-

CZE

-

-

-

-

-

-

POL

-

RUS

-

-

-

-

-

-

GRE

-

RUS

-

-

-

-

-

-

CZE

-

POL

-

-

-

-

-

-

NED

-

DEN

-

-

-

-

-

-

GER

-

POR

-

-

-

-

-

-

DEN

-

POR

-

-

-

-

-

-

NED

-

GER

-

-

-

-

-

-

gewoon even voelen hoe dat voelt.

“Het maakt mij echt niet uit

DeDe fotofoto

Soms wil ik gewoon even jou zijn,

“Vrienden komen en gaan maar je zus is en blijft je zus”

Wazig zie ik jou door het glas heen,

om te weten wat ik mis daarboven.

Soms ik wil gewoon even jou zijn,

POR

-

NED

-

-

-

-

-

-

DEN

-

GER

-

-

-

-

-

-

ESP

-

ITA

-

-

-

-

-

-

IRL

-

CRO

-

-

-

-

-

-

ITA

-

CRO

-

-

-

-

-

-

Tranen liggen doodstil om je heen,

weg van alle ellende van hier beneden.

ESP

-

IRL

-

-

-

-

-

-

Tranen op het glas en jij daarachter helemaal alleen,

En dan loop ik de trap op naar boven,

CRO

-

ESP

-

-

-

-

-

-

Tranen glijden over mijn wangen,

trek me terug en denk aan jou.

ITA

-

IRL

-

-

-

-

-

-

-

-

ENG

-

-

-

-

Pamela Dugdale

Wazig en het is mijn eigen schuld,

om te kijken hoe het leven er nu echt aan toe gaat.

Wazig probeer ik het scherper te krijgen, Wazig en met trillende handen probeer ik het te zien.

Soms wil ik gewoon even jou zijn,

Gewoon Gewoon even jou... even jou...

waar jij naar toe gaat

They saysay that... They that...

Of je ver weg bent of dichtbij (je hoeft het eigenlijk ook niet te weten maar in mijn hart

AfmEtIng: 675 x460 mm

Kwartfinale

Vanaf

€ 2.45 Per stuK

Hier uw

LOGO

Halve finale Finale

EK 2012

samensteLLinG

OP aanVraaG

so I can be the one for you, so you can tell me everything what’s on your mind,

-

Even weg van de realiteit.

so you can see and hold what you need,

Even weg van het altijd vrolijk zijn.

so you can stop looking because I’m standing right in front of you

UKR

-

SWE

-

-

-

-

-

-

Ik kan het even niet meer aan en zet je in de kast,

UKR

-

FRA

-

-

-

-

-

-

Ik kijk naar je elke keer en elke dag,

Even gewoon verdriet en boosheid in een kamer met mij erbij.

and I am ready to change my life

SWE

-

ENG

-

-

-

-

-

-

Ik kijk naar het fotolijstje met een foto van jou en je stralende lach.

Gewoon even gewoon zoals het soms moet zijn.

and love you and only you in this world.

SWE

-

FRA

-

-

-

-

-

-

ENG

-

UKR

-

-

-

-

-

-

1

1e poule A

-

2e poule B

-

2

1e poule B

-

2e poule A

-

3

1e poule C

-

2e poule D

-

4

1e poule D

-

2e poule C

-

5

winnaar 1

-

winnaar 3

-

6

winnaar 2

-

winnaar 4

-

7

winnaar 5

-

winnaar 6

-

Wij samen, door gedachten verbonden.

Subtotaal

Totaal

Bek EK items

“Jouw geheimen

Wij samen, onafscheidelijk van elkaar. Wij samen, levend in elkaars hart.

Vanaf In de-grote-ik-heb-meer-verstand-van-voetbal-dan-jij-EK-poule draait alles om het voorspellen van de juiste uitslagen tijdens het EK 2012 in Polen en Oekraïne. Ga de strijd aan met je collega’s, vrienden en kennissen en bepaal voor eens en voor altijd wie er echt verstand van voetballen heeft!

3D ORAnJElEEUw

®

scHeiDsrecHters-KIt

Het symbool van het nederlands Elftal! De Oranje leeuw kan natuurlijk

ben jij het ook nooit eens met de beslissing van de scheidsrechter?

niet ontbreken in ‘De elf van bek’. met dit bouwpakket stel je je eigen

Stap dan in zijn schoenen met de Scheidsrechters-kit!

3D leeuw samen, compleet met bedrijfslogo. De leeuw wordt geleverd

Poulemanager en deelnemers Voorafgaand aan het EK vult iedere deelnemer zijn/haar naam en voorspellingen in. Voor de groepswedstrijden worden de uitslagen voorspeld. Voor de achtste finale worden de nummer 1 en 2 van iedere poule voorspeld. Vanaf de kwartfinale voorspelt iedere deelnemer de winnaar van de voorgaande finalewedstrijd. Gebruik hiervoor de afkortingen van de landennamen zoals vermeld.

leuk voor jong en oud!

®

meGasPeeLscHema

®

De groene velden zijn bestemd voor de poulemanager. Na iedere wedstrijd vult hij/zij de uitslag in en bepaalt hoeveel punten de deelnemers hebben gescoord. De punten worden ingevuld in de vakjes achter de uitslagen.

Vanaf de achtste finale vult de poulemanager in de vierkantjes de landen in die zich gekwalificeerd hebben en vergelijkt deze met de voorspellingen van de deelnemers. Ook hier worden vervolgens punten toegekend zoals in de puntentelling is beschreven.

Puntentelling

Groepswedstrijden: Binnen de groepswedstrijden heb je 2 manieren waarop je punten kunt verdienen. Als je de toto (winnaar/verliezer of gelijkspel) juist voorspelt ontvang je 5 punten. Heb je ook de uitslag goed dan krijg je 5 punten extra. Er zijn dus per wedstrijd maximaal 10 punten te verdienen. Finalisten: Daarnaast kun je vanaf de achtste finale punten verdienen door de juiste landen te kiezen die zich plaatsen voor een finaleronde. Let op: hierbij is het ook van belang dat je correct voorspelt of een land zich als nummer 1 of nummer 2 uit een poule kwalificeert!

en maakt de goede mooier. Dat stelt ons in staat om met het verleden te leven.” Gabriel Garcia Marquez

Wij samen, lachen, gieren, brullen. Wij samen, ruzie en haat. Wij samen, ik weet niet of dat nog bestaat. Wij samen, dat mis ik elke dag.

Mijn wereld is leeg, leeg zonder jou om me heen. Mijn wereld is leeg, leeg zonder een grote zus om je heen.

Mijn wereld is eenzaam en alleen, zonder jou hier om me heen.

afdeling een perfect overzicht te houden over het EK! Wij samen, samen is niet alleen.

EK 2012

– twee oranje kaarten voorzien van wedstrijdschema en het wilhelmus – Een fluitje voor het trekken van de nodige aandacht AfmEtIng: 370 x 235 x 23 mm

Na afloop van het EK bepaalt de poulemanager de totaalscores. De deelnemer met de hoogste score mag zich uitroepen tot de ik-heb-meer-verstand-van-voetbal-dan-jij-EK-poule winnaar!

zeeft slechte herinneringen weg

gespeelde en geplande wedstrijden, de uitslagen en finalisten. Het speelschema wordt gele-

– Scheidsrechtersshirt ‘Ik fluit voor Oranje’

– bouwpakket 3D Oranjeleeuw, dubbelzijdig bedrukt

De winnaar

“Het geheugen van het hart

Mijn wereld is grijs en grauw, huilend bij de woorden dat ik van je hou.

– Rode en gele kaart met voetbaltermen inhoud

Hierbij is de puntentelling als volgt

1 Voor iedere goed geraden achtste finalist ontvang je 10 punten 2 Voor iedere goed geraden kwartfinalist ontvang je 15 punten 3 Voor iedere goed geraden halve finalist ontvang je 20 punten 4 Voor iedere goed geraden finalist ontvang je 25 punten 5 Voor het goed voorspellen van de Europees kampioen ontvang je 35 punten

Oranje op haar weg naar de finale! met dit megaspeelschema ben je altijd op de hoogte van de verd in luxe verpakking met bijbehorende verplaatsbare ‘shirtjes’. Ideaal om met je complete

inhoud

in luxe verpakking met een heldere bouwinstructie.

– gebruikershandleiding

zijn haar geheimen.

Wij samen, dat mis ik elke dag.

Spelregels

ZIJAAnZICHt

– Een pen voor het bijhouden van de uitslagen

Wij samen, ik ben nooit alleen. Wij samen, want jij leeft hier in mijn hart. Wij samen, dat mis ik elke dag.

– bevestigingshaakje

Zusjes raak Zusjes raak je niet kwijt je niet kwijt

Dankwoord

Haar panty’s zijn jouw panty’s. Jullie geven elkaar adviezen – over kleren, geld, puistjes en vriendjes –

Voor alles in het leven is een eerste keer. De eerste keer dat je loopt, de eerste keer dat je naar school gaat, de eerste keer dat je verliefd wordt. Voor mij was er altijd een voorbeeld voor de eerste keren, want ik had een grote zus die het

die andere gezinsleden

allemaal al een keer had meegemaakt. Door een ongeluk was dit voorbeeld in één klap uit mijn leven verdwenen en werd alles nieuw voor mij.

nooit zouden durven geven.”

Als verwerking ging ik mijn gevoelens opschrijven, maar dan in de vorm van gedichten. Ton Claassen was de eerste die mijn gedichten las en zei dat ik daar iets mee moest doen, dat ik daar anderen mee zou kunnen helpen in hun

Victoria Barclay

verdriet. Dit mooie boekje heb ik te danken aan Ton en natuurlijk ook aan BEK die me hebben geholpen met de vormgeving ervan. De schilderijen in dit boekje zijn gemaakt door Rina Hezemans. Zij schildert prachtige abstracte kunst, waar ikzelf heel veel gevoel uit haal. Toen ik haar schilderijen zag heb ik haar benaderd en mocht ik haar schilderijen gebruiken voor in dit boekje. Ik ben haar enorm dankbaar hiervoor, want het voegt een enorme waarde toe. Ik vind dat je uit haar schilderijen kan halen wat jij er zelf in wilt zien en ik hoop dat met mijn gedichten ook te bereiken.

29 w

28

Somewhere in this world you can find that what you need.

Wazig en met tranen bedekt zie ik jou door het glas,

Europees kampioen

€ 6.07 Per stuK

that you can tell everything what’s on your mind.

waiting for you so I can give you my love,

Tranen, door jou worden ze opgevangen.

Poule C

Prijzen

Somewhere in this world you can find that person,

Somewhere in this world you can find me,

Inez van Oord

Italië

en exacte

Somewhere in this world you can find the one.

Somewhere in this world you can find what you’re looking for.

zit je altijd bij mij)”

Halve Finalist

VOOr

Somewhere in this world you can find love.

Gedichtenbundel Roos Franssen

Poule D

Soms wil ik gewoon even jou zijn,

Subtotaal

Nederland

Oranje

want misschien leid ik je niet.

Niemand kon me vertellen waarom, en dat kunnen ze nog steeds niet. Niemand was er die het begreep. En nog steeds snapt niemand het en kan

Poule D

RUS

FRA

iK fLuit

Loop niet achter mij,

Ik kijk uit over het roodgekleurde water,

Oekraïne De-grote-ik-heb-meer-verstand-van-voetbal-dan-jij-EK-poule Wedstrijd

AfmEtIng: 285 x400 mm

want misschien volg ik je niet.

en blijkt het allemaal realiteit te zijn. De harde realiteit.

Ik kijk uit over het roodgekleurde water,



www.bEK.nl

Veranda Veranda

Die paar seconden, die donkere seconden, werden de ergste dagen van mijn

Roos Franssen

eK-Premiums waar

herrie is wat ik denk.

koude water. Het water waar ik altijd zo van hield, vreesde ik ineens zo erg.

Gdansk

Teams

stilte is wat ik hoor,

Die paar seconden, de donkerste seconden uit mijn leven, waren het die

Naderhand het slechtste idee wat we hadden kunnen bedenken. En daar was ineens uit het niets, de speedboot. En daar was ineens het zwarte gat en ineens geen zus meer naast me. Ineens was daar alleen ik. Ik denk dat ik me nog nooit zo eenzaam heb gevoeld. Ik was daar in het water, het donkere

20:45 u.



Datum Tijd

Ik kijk uit over het roodgekleurde water,

Dat gevoel had ik ook, 28 juli 2005. Alleen dan veel sterker, het ‘Waarom ik?’ in duizendvoud of erger.

Het verlies van een dierbaar iemand is nog steeds iets wat we niet kunnen

1e poule D - 2e poule C

-

Poule A

EK!

4

Finale 20:45 u.

Poule B

WENST JE EEN FANTASTISCH

2

2

3

“Loop niet voor mij,

Het regent en je hebt zo’n idee van een plaatselijke bui, de irritatie en misschien boosheid die het welbekende ‘Waarom ik?’-gevoel oproepen...

dat gevoel maar al te sterk opriepen. Hoewel, niet meteen. Eerst kwam het ongeloof en het ‘dit gebeurt alleen in films’-moment. Maar dan start het hele circus en wordt je wakker gemaakt uit die toch stiekem gehoopte nachtmerrie

-

1e poule B - 2e poule A

22 juni

Voorwoord

Donetsk

-

DE ELF VAN BEK

Voor jou, lieve zus

weer schommelt

3 23 juni

Halve finale

Warschau

EK 2012

Als mijn hart

1e poule C - 2e poule D

EK 2012

20:45 u.


Overig (een selectie) 21 & 22 april 2012

Veghels Toneel Toernooi

Welkom

WAT eRAAN VooRAF GING

De JURY STelT ZICH VooR

eN De WINNAAR IS…

Beste bezoekers,

In het Veghels Toneel Toernooi staat de ontwikkeling van de deelnemers centraal. Voorafgaand aan het Veghels Toneel Toernooi hebben de deelnemers workshops gevolgd op het gebied van techniek, publiciteit, regie en spel. Dit om het leer- en ontwikkelproces van de deelnemers te bevorderen en om de puntjes op de i te zetten wat betreft de voorstelling. Voor de workshops spel en regie is De Blauwe Kei een samenwerking aangegaan met het Brabantse gezelschap Theater Artemis.

De deelnemers van het Veghels Toneel Toernooi worden beoordeeld door een vakkundige, driekoppige jury. De jury bestaat uit Yan van der Heijden, Anny van Hoof en Daan van Dijsseldonk. Zij zullen gezamenlijk bepalen welke vereniging de winnaar wordt van de eerste editie van het Veghels Toneel Toernooi. Daarnaast zal de jury een waardevol juryrapport maken voor de verenigingen.

Jurywinnaar Op donderdagavond 26 april wordt de winnaar van het eerste Veghels Toneel Toernooi bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking waarbij alle deelnemers aanwezig zijn. Wie zal er met de prijs vandoor gaan?

Als directeur van Theater De Blauwe Kei heet ik u van harte welkom bij de eerste editie van het Veghels Toneel Toernooi. Het toernooi biedt toneelverenigingen de kans om, naast de uitvoering van een toneelstuk in hun eigen dorp, ook een uitvoering van dit stuk te geven in de Kleine Zaal van De Blauwe Kei. Met de begeleiding die we voorafgaand aan het toernooi aan de deelnemers bieden, hopen we het spel van verenigingen in de regio naar een hoger plan te tillen. Met de realisatie van het Veghels Toneel Toernooi komt een langgekoesterde wens van mij uit. Ik wens u veel plezier met de voorstellingen en graag tot ziens! Met vriendelijke groet,

Programmaboekje

Het Veghels Toneel Toernooi Toneelgroep Soufflé

Zijtaartse Toneelvereniging

Dankzij een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie van € 14.092,- heeft De Blauwe Kei de mogelijkheid gekregen om in ieder geval tweemaal, zonder steun van de Gemeente Veghel, het Veghels Toneel Toernooi te organiseren. Tijdens de eerste editie van het toernooi gaan Toneelgroep Soufflé en de Zijtaartse Toneelvereniging de strijd met elkaar aan in De Kleine Zaal van De Blauwe Kei, beide

Workshop techniek Ruud Verbruggen (Theater De Blauwe Kei) Ruud Verbruggen, hoofd techniek bij Theater De Blauwe Kei, heeft in de workshop techniek zijn ervaringen gedeeld met de leden van de verenigingen die achter de schermen actief zijn. Tijdens deze workshop werd onder andere het lichtplan uitgebreid besproken. De deelnemers mochten de knoppen zelf bedienen en kregen de mogelijkheid om hier flink mee te experimenteren. Tijdens de workshop hadden de deelnemers het zo naar hun zin, dat de tijd voorbij vloog. “Voor we er erg in hadden was het 23.00 uur”, aldus Kees van Roosmalen van Toneelgroep Soufflé. Workshop publiciteit Bregje Mandigers en Jitka van der Bolt (Theater De Blauwe Kei) Twee publiciteitsmedewerkers van De Blauwe Kei, Bregje Mandigers en Jitka van der Bolt, hebben rond de tafel gezeten met de publiciteitsleden van

de verenigingen. De deelnemers kregen tijdens deze avond tips voor het maken van een goed publiciteitsplan. “Binnen een week kreeg ik een mailtje van de Zijtaartse Toneelvereniging, met de melding dat ze een eigen Facebook-pagina hadden aangemaakt. Leuk om te zien dat er meteen actie ondernomen wordt”, geeft Jitka aan. Regiebegeleiding Daan van Dijsseldonk (Theater Artemis) In 2008 is Daan van Dijsseldonk afgestudeerd aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Daan heeft de regiebegeleiding verzorgd en neemt dit weekend ook plaats in de jury. Voor de begeleiding van de verenigingen is Daan, na een bezoek aan de voorstellingen, tijdens een workshop in gesprek gegaan met de regisseurs van de deelnemende verenigingen. Hij heeft hen waardevolle tips meegegeven waardoor de producties nog beter uit de verf komen. Spelworkshop Ronia Hitipeuw (Theater Artemis) In 2009 is Ronia Hitipeuw afgestudeerd als theaterdocent aan de Artez Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Voor het Veghels Toneel Toernooi heeft Ronia voor de verenigingen een op maat gemaakte spelworkshop gecreëerd. Zij heeft zich als kritische ‘mededenker’ bezig gehouden met de samenhang tussen vorm en inhoud van de voorstelling. Diverse attributen kwamen aan de workshop te pas, zoals een rauw ei en een stoel. “Wat je al niet met een stoel kunt doen!”.

met het doel om als winnaar uit de bus te komen. Een vakkundige jury zal de winnaar bepalen. Daarnaast mag u als publiek een publiekswinnaar kiezen.  De twee verenigingen  zijn tot aan het toernooi professioneel begeleid door middel van diverse workshops, zodat de toneelstukken nog beter uit de verf komen. Dit weekend kunt u genieten van het resultaat hiervan!

Fotografie: Fotoclub Veghel

Fotografie: Aard van Hoof

ToNeelGRoeP SoUFFlÉ

ZIJTAARTSe ToNeelVeReNIGING

liefde, moord en miljoenen Zaterdag 21 april – 20.30 uur – kleine Zaal

De Zwerver van New York Zondag 22 april – 20.30 uur – kleine Zaal

Welkom in de huiskamer van de Familie Maasland, hier naast het hotel. We vallen net binnen op de vooravond van de verjaardag van de vrouw des huizes, Julia Maasland. Er is een diner voor twee gepland, maar wat dit diner allemaal voor gevolgen heeft is met geen pen te beschrijven. Waarom is Bram zo laat? Wat heeft Chantal hier mee te maken? Waar komt die brief vandaan? Wie is tante Otto en wat komt ze doen? En natuurlijk de vraag wie heeft nu wie vermoord? Allemaal vragen waar de kijker in een paar uur het antwoord op krijgt. In dit spel vol bedrog, valse en echte liefde en miljoenen blijft heel lang onduidelijk wie nu eigenlijk welke rol speelt en dat zorgt voor een verrassend slot.

Magda van den Bosch houdt er van om alles thuis te regelen en te bedisselen. Het hele gezin heeft naar haar pijpen te dansen, inclusief het hulpje in de huishouding, Maaike. Het gaat haar echter niet goed af. Henry, haar zoon, zorgt ervoor dat door zijn gedrag het ene na het andere hulpje de deur uitvliegt. Tot grote ergernis van Magda moet haar dochter Annette zo nodig aan het toneel. Aan haar man Adriaan heeft ze ook niet veel steun. Hij is veel onderweg voor zijn werk en als hij thuis is ondersteunt hij zijn kinderen meer dan zijn vrouw. Het wordt nog erger wanneer Magda een brief uit Amerika krijgt. Dan gebeuren er dingen die zelfs zij niet meer aan kan. Van Maaike lijkt ze enige steun te krijgen. Lijkt…! Want wat maken ze het haar allemaal moeilijk! Wanneer William, Dolly en Trees arriveren loopt het helemaal uit de hand. Of is Magda slimmer dan wij denken…!

Cast Bram van Maasland (Kees van Roosmalen) Julia Maasland (Mieke Verhaegh) Tim Maasland (Jos van Tiel) Romeo Vondel (Freddy van Lierop) Otto Witbol (Germaine van der Aa) Chantal (Amber Robijns) Dora (Annelies van Es)

Wendy (Anne Laurijssen) Eugene (Harry van Hal) Regie Jurgen Scheffer Techniek Kees van Roosmalen Jurgen Scheffer Publiciteit Kees van Roosmalen Mieke Verhaegh

Decor Joop van Roosmalen Frank Nooijen Achter de schermen Frida van Engelen Sanne van de Wetering Annie van Ooijen Yvon Vervoort Mark van Os Janneke van Asperen

Cast Magda van den Bosch (Hanneke van der Linden) Annette van der Bosch (Diana van de Sande) Adriaan van der Bosch (Jan Habraken) Henry van der Bosch (Noud van Asseldonk) Maaike Verschie (Toos van Stiphout) William (Ad van den Acker) Dolly (Ria Vissers)

Trees (Kim van Asseldonk)

Decor Martien Vissers

Regie Daniël Kiggen

Achter de schermen Joke van Zutphen Will van Asseldonk Jan Habraken Roland van de Meerakker Marian van den Acker

Techniek Daniël Kiggen Jurgen Scheffer Publiciteit Toos van Stiphout Hanneke van der Linden Diana van de Sande

Yan van der Heijden Yan van der Heijden werd in 1960 geboren in Helmond en groeide op in Deurne. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Nijmegen. Hij organiseerde diverse theaterfestivals en werkte onder meer een aantal jaren bij Theaterinstituut Nederland te Amsterdam. Sinds 2001 is hij directeur van Theater De Blauwe Kei. Ook is hij voorzitter van Zebralim, een vereniging van theaterdirecteuren in de regio Zeeland, Brabant en Limburg. Daarnaast is hij bestuurslid van de landelijke Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties.

Anny van Hoof Regisseuse Anny van Hoof is zo zegt zij zelf; geboren en getogen op het platteland van Oost-Brabant. Haar liefde voor het toneel(spel) is haar met de paplepel ingegoten. In november 1990  studeerde zij af aan de Theaterschool te Amsterdam en ze maakt sindsdien ongeveer 3  voorstellingen per jaar bij diverse gezelschappen. Daarbij werkt zij zeer vaak samen met haar broer Jan van Hoof, vormgever. Samen met hem richtte zij in 1997 het gezelschap Het Groote Hoofd op.

Daan van Dijsseldonk In 2008 studeerde Daan af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Na zijn studie speelde hij bij verschillende toneelgezelschappen waaronder bij Toneelgroep Amsterdam in Opening Night en bij NTGent in Brandhaarden. Bij Theater Artemis speelde Daan de rol van Edgar in het succesvolle Woeste Hoogten, rusteloze zielen. Ook was hij te zien in verschillende films en tv-series, waaronder het veelbekroonde  Maite was hier, Overspel en New Kids Turbo.

Publieksprijs De deelnemende verenigingen zijn natuurlijk ook benieuwd naar de mening van het publiek. Daarom mag u als publiek ook uw stem geven! U kunt uw waardering geven op de daarvoor bedoelde stemkaart.

De organisatie van het Veghels Toneel Toernooi wil u hartelijk bedanken voor uw komst en ziet u graag volgend jaar terug in het weekend van 5 t/m 7 april!

De winnaar wordt gekozen door de jury. Als winnaar ga je natuurlijk niet met lege handen naar huis. De winnende vereniging mag een jaar lang pronken met de Veghelse Toneel Toernooi wisselbeker. Daarnaast ontvangen alle leden van de vereniging een oorkonde.

Peggy van Hout Peggy@blauwekei.nl

Jitka van der Bolt Jitka@blauwekei.nl

Kunt u geen genoeg krijgen van toneel? De komende tijd kunt u in De Blauwe Kei nog genieten van de voorstellingen mama Tandoori, oom Wanja, Jochem Stavenuiter, Het Diner en Wie is er bang voor Virginia Woolf?.

Publiekswinnaar Naast de jurywinnaar, wordt op 26 april ook de publiekswinnaar bekend gemaakt. De winnaar van de publieksprijs wint tien kaarten voor een toneelvoorstelling in het nieuwe theaterseizoen 2012-2013. Het blijft nog even een verrassing om welke voorstelling het gaat.

miriam van den Berkmortel

Ruud Verbruggen

Grafische Producties

HOSPITALITY & STYLE AWARDS 2011

Ook in seizoen 2012-2013 zijn er weer diverse toneelvoorstellingen te zien. Het nieuwe programma wordt aanstaande dinsdag 24 april om 23.00u bekend gemaakt via www.blauwekei.nl. Hier kunt u ook direct de nieuwe theaterbrochure aanvragen.

Mocht u interesse hebben om volgend jaar deel te nemen aan het Veghels Toneel Toernooi met uw toneelvereniging, neem dan contact op met Peggy of Jitka voor meer informatie.

Bent u ook zo benieuwd naar de winnaar(s)? De winnaar wordt bekend gemaakt via de website www.blauwekei.nl en in De Koerier Veghel.

Het Veghels Toneel Toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als dank voor hun deelname mogen alle deelnemers van het Veghels Toneel Toernooi op de avond van de prijsuitreiking een bezoek brengen aan Mama Tandoori (zie bovenstaande foto), een hilarische toneelvoorstelling gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Ernest van der Kwast.

“We doen geen “Mensen reageren op waarom je iets zegt, zaken met bedrijven, niet wat je zegt.” we doen zaken met mensen.” “Emoties beïnvloeden

Foto: deelnemers en organisatie Veghels Toneel Toernooi Fotografie: William Opheij

Theater De Blauwe Kei - Stadhuisplein 7 - 5461 KN Veghel - tel (0413) 34 25 55 - www.blauwekei.nl

Foto’s: Spelworkshop door Ronia Hitipeuw bij Toneelgroep Soufflé

Mede mogelijk gemaakt door: Bek Grafische Producties en Venuez Hospitality & Style magazine

Veghels Toneel programmaboekje

Bedankt voor uw aanwezigheid bij de netwerkbijeenkomst

“Alle beslissingen worden genomen op basis van emoties.”

Fotografie: Alex Bruessing

Bedankt voor uw aanwezigheid

We vonden het leuk om u bij Bek te mogen ontvangen en samen met u ideeën over communicatie uit te wisselen. We hopen dat u terugkijkt op een interessante

Scoren

en leerzame avond. Als dank voor uw aanwezigheid bieden wij u deze fotokaart aan met daarop alle aanwezigen van de avond.

met de juiste communicatie

Graag tot een volgende keer! Met vriendelijke groet, Niels Bek

en vertroebelen keuzes.”

Bek Grafische Producties

www.bek.nl | www.venuez.nl

Harry Bek & Zoon bv

Boek- en kantoorboekhandel Boeken, kantoor- en luxe

Hoogstraat 5-7 5462 CW Veghel

1

cadeauartikelen en

3

8

5

4

Hoogstraat 5-7

<naam> <adres> <postcode woonplaats> <land>

13

15

6

5462 CW Veghel

9

11 10

2

19

18

7

kunstschildermaterialen

21

16 12

14

23

22 17

20

26

25

28

27

30

29

31

32

24

T 0413 36 34 11 F 0413 34 38 38

info@bekboeken.nl www.bekboeken.nl

Grafische Producties

HOSPITALITY & STYLE AWARDS 2011

Veghel, 1 mei 2012

Betreft: boeken

www.bek.nl

Geachte heer/mevrouw, Destrum et es ne pores eos doloratem evella dolorerrum et et faccae con et, volesedit ulloreium ea conse pora paria est aut at volum invel minctat quaturendus repelic te net minctas doloreperum quiatendam non pos pa eum id quossit aut alissit voluptatia ne sequam aceped que et quo minis qui doluptat quist, nis ilibus escipsa volor alia de volorio isque voloribus. Am harissunt. Sedipsu ntemposae molecus dem. Ique nobitis eum quis eum, conet eos et hilit facidio reicipienti dolorem estio. Nem illit, quatur? Apidebit qui temos re deliaspis quia dit qui omnis et essequa tiuntin eaqui cupta con nam exces poremod itatempos sae idemquate doluptatus dene preheni milicit asimposam, quo te sus ea denet qui debisquam natibus idese pra simusande nullab id quiaecus rempos mi, accae ipis ea doluptaqui Magnis magnatiam cusantio tem. Nem. Ut maion corum, ut am ipis ditia sim as et fugit, qui quam quas disqui nihiti si odiasit lant voluten dipsapiendit por maximinum facea deliqui doluptat

Bek Grafische Producties en Venuez Hospitality & Style magazine www.bek.nl | www.venuez.nl

30

Briefpapier Bek Boeken

Rabobank 16 33 35 648

IBAN NL48RABO0163335648

BIC RABONL2U

KvK nr. 16043573

BTW nr. NL006143453B02

Wikkel voor notitieboekje VENUEZ

Bedankt voor uw aanwezigheid

8 mei 2012 BrabantIn Productie Netwerkbijeenkomst ‘Scoren met de juiste communicatie’

Bedankkaart, 3-luik Bek & BrabantIn Productie

Theo Gaffert

Gaffert BV

17

Jan van der Wal

Progress

2

Wouter Joosen

Filmding BV

18

Coen Aldenhoven

Aldenhoven Interieurwerken

3

Roy Gaffert

Gaffert Meubel

19

Dennis van der Hagen

Bek Grafische Producties

4

Marcel Evers

Bram Glas

20

Suzanne Kweens - Evers

Bram Glas

5

Niels Bek

Bek Grafische Producties

21

Tim Horsten

HOE-Advies

6

Ron Beukers

Driessen Autogroep

22

Ruud van Kempen

Hoppenbrouwers |Electrotechniek

7

Martin van Lokven

Bek Grafische Producties

23

Maarten Linders

Thijssen den Brok Beton

8

Wim Hoppenbrouwers

Seconed

24

Christiaan Stoop

Stoop Tuinen

9

Eric Jasper Noll

Wesselman Accountants

25

Thibaud den Brok

Thijssen den Brok Beton

10

John van den Hanenberg

Hanenberg Wegenbouw

26

Roel de Rooij

Den Ouden

11

Dries Wiendels

Havic Kantoormeubelen

27

Gerben van Horssen

Bek Grafische Producties

12

Jurgen Niemeijer

BEC Salestraining

28

Marcel den Ouden

Den Ouden

13

Paul van Alphen

Sterk in Werk

29

Frank de Winter

TDW Advies

14

Cees Bruil

De Bespaarmakelaar

30

Ronald van de Logt

Driessen Autogroep

15

Ruud Diender

Unipartners

31

Jeroen Veldkamp

Veldkamp Producties

16

Andre Ansems

Filmding BV

32

Marc Sol

BrabantIn Productie

Overig

Overig

Bek Boeken

Notitieboekjes met binnenflap Adagium en Cikam

<<Naam deelnemer>> <<Bedrijfsnaam>>

Mede mogelijk gemaakt door:

Met vriendelijke groet,

1

31


om oe s.tu mb lr.c be rkm

Reflectie op de stage Klein of groot

Verwachtingen

gaten of er iets naar mijn wens tussen zat. Terwijl ik druk

De keuze om bij een groter bedrijf stage te gaan lopen lag

Voordat ik aan mijn stage begon had ik gemengde gevoe-

Mijn zoektocht begon door te inventariseren op internet

bezig was met bedrijven in de regio Utrecht te benaderen,

aan het feit dat Bek een bedrijf is wat een product van A tot Z

lens. Ik had heel veel zin om nieuwe dingen te leren, maar

wat er in de buurt voor bedrijven en bureaus waren die mij

werd ik gebeld door Stageplaza. Een klant van hen, Present

verzorgt. De strategie en communicatie, het ontwerp zelf,

ik zag er wel een beetje tegenop om een hele dag, 5 dagen

aanspraken. Daarnaast heb ik in mijn omgeving rondgevraagd

Press in Culemborg, had mijn portfolio gezien en wilde graag

het drukken, snijden en afwerken, verzending en opslag.

per week aan het werk te zijn. Dat leek me erg zwaar. Het

hun ogen en oren open te houden voor een stage in de

dat ik op gesprek kwam. Ondertussen had ik via via ook

Alles wordt binnen hetzelfde bedrijf gedaan. Ook omdat er

luxe, luie studentenleventje zou dus even stopgezet worden.

grafische sector. Ook heb ik mij ingeschreven bij verschil-

een sollicitatiegesprek bij Bek in Veghel geregeld. Bij beiden

veel mensen werken leek het me een goede keuze, omdat

De verwachting veel te leren is uitgekomen. In de eerste paar

lende websites zoals Stageplaza, Studentenbureau en

ben ik op gesprek geweest. Eerst bij Present Press, een

je van veel mensen veel kunt leren. Toch is Bek niet te groot

weken had ik al zoveel meer kennis van de programma’s

Stagemarkt.

uitgeverij van verschillende magazines en brochures, en zij

zodat het onpersoonlijk wordt. De afdelingen Creatie,

Photoshop en Illustrator, maar vooral Indesign. Veel dingen

wilden me graag hebben. Maar omdat ik een week later ook

Inkoop, Verkoop en ICT werken het nauwst samen en ieder-

konden zo veel handiger, makkelijker en sneller gedaan

Ik had mijn portfolio samengesteld op http://devonverberk-

een gesprek bij Bek had, heb ik aangegeven dat ik daar nog

een kent elkaar voldoende. Met bijvoorbeeld de werknemers

worden, zoals tabellen, uitlijnen en stijlen. Hierdoor kon ik

moes.tumblr.com, waarbij ik ook gebruik heb gemaakt van

even op wilde wachten. Een week later zat ik bij Bek aan

in het productiegedeelte heb je veel minder te maken, maar

me meer focussen op het creatieve aspect in plaats van het

het programma Issuu, zodat ik magazines en andere boek-

tafel en dit gesprek verliep ook goed. Omdat Bek een groter

als je even langsloopt om iets in te laten binden of snijden

technische aspect. Mijn collega’s waren ook allemaal heel

werkjes kon laten zien door middel van een bladerfunctie.

bedrijf is waar ik verwachtte meer te leren dan bij Present

helpen ze je graag. Iedereen is er erg vriendelijk.

behulpzaam en geduldig. De sfeer onderling was ook erg leuk, er werden regelmatig grapjes gemaakt. Er was gelukkig

Met behulp van vele voorbeelden, tips en verhalen uit mijn

Mijn zoektocht duurde dus wat korter dan vooraf gedacht,

Profit of non-profit

niet zo’n saaie ‘kantoorsfeer’.

omgeving heb ik geprobeerd een perfecte brief op te stellen

want ik had half december mijn stageplek binnen! Alle horror-

Het is niet een bewuste keuze geweest om voor een profit

De verwachting van het lange werken viel reuze mee. De tijd

die ik, aangepast aan het specifieke stagebedrijf, heb ge-

verhalen over een stage zoeken waren gelukkig niet van

bedrijf te kiezen, het was meer vanzelfsprekend. Als je een

vloog voorbij, vooral omdat je constant bezig was omdat het

maild. Door middel van een Excel-bestand hield ik bij welke

toepassing op mij.

bedrijf hebt wil je er meestal je geld mee verdienen. Daar-

erg druk was. Voordat je het wist was het pauze of mocht je

bedrijven ik had benaderd, wanneer ik dat had gedaan, of

naast is het ook een extra motivatie om je best te doen,

alweer naar huis. Sowieso gaat de tijd in mijn beleving altijd

ik een reactie had ontvangen en in welke plaats het bedrijf

want mocht het misgaan, kan dat veel geld kosten. Ook krijg

snel als je achter een computer zit, maar ook als je het naar

gevestigd was.

je later denk ik meer te maken met een profit bedrijf dan met

je zin hebt.

een non-profit bedrijf, omdat er daar meer van zijn.

Reflectie

Reflectie

Press, heb ik gekozen voor Bek.

32

op htt p:/ /

Ondertussen hield ik de verschillende stagewebsites in de

op zoek gegaan naar een geschikte en leerzame stageplek.

Po rtfo lio

Tijdens de eerste periode van mijn derde studiejaar ben ik

de von ver

Keuze stage

33


Sterkte-zwakte analyse en leerdoelen Sterktes

Kerncompetenties

concepten, wat ik wel jammer vind. Het concept staat vaak al vast, het moet alleen

Creëert diverse communicatiemiddelen

Een sterk punt is dat ik redelijk goed tegen stress en presteren onder (tijds)druk) kan. Dit heb

De kerncompetenties oftewel leerdoelen die ik voorafgaand aan mijn stage had opgeschreven.

ontworpen en gemaakt worden. Ik ben van plan om tijdens mijn afstudeerstage een bedrijf

Voor Signature Relatiemarketing heeft Bek een huisstijl gemaakt, bestaande uit onder

ik al eerder geleerd tijdens mijn bijbaantjes in de horeca, waarbij ik ook geleerd heb wat hard

• Maakt eerste ontwerpvoorstellen

Beheers ik nu goed

te zoeken die hier wel meer werk in heeft.

andere een logo en briefpapier. Hierop gebaseerd is er een website gemaakt, en heb ik

en lang werken is. Dit kwam van pas toen er op de Creatie-afdeling minder bezetting was,

• Presenteert of pitcht concept

Helaas niet echt aan de orde geweest

maar de hoeveelheid werk evenveel of zelfs meer was. Dit is heel erg leerzaam geweest, ook

• Maakt prototype en/of communicatiemiddelen

Beheers ik nu voldoende

Maakt prototype en/of communicatiemiddelen

Andere communicatiemiddelen die ik voor verschillende klanten heb gemaakt zijn posters,

omdat je goed moet nadenken wat je precies moet doen. Ik moest er wel goed op letten

• Organiseert productie

Beheers ik nu goed

Voornamelijk voor de wat ‘apartere’ ontwerpen en ontwerpen waar vouwen in zitten is het

flyers, brochures/folders, banners, advertenties, boek, personeelsbladen, jaarverslagen,

dat ik alles goed deed, want in tijden van druk vergeet je soms nog wel eens wat. Gelukkig

• Creëert diverse communicatiemiddelen

Beheers ik nu goed

belangrijk een prototype te maken. Hierdoor kan je zien hoe het ontwerp er op ware grootte

nieuwsbrieven, visitekaartjes, stickers. Enkele voorbeelden hiervan zijn klanten als Siebel

wordt je altijd gecontroleerd, dus kan er niks helemaal fout gaan.

• Onderhoudt contacten met klant over voortgang

Beheers ik nu voldoende

uit ziet en hoe het geheel samenkomt. Bijvoorbeeld voor het jubileumboek van Bierens

Juweliers, AUV, Stichting Jazz, Bierens Incasso Advocaten en Brabant Water.

In mijn stageperiode heb ik geleerd om een goed document aan te leveren. De teksten staan

• Levert eindproduct op

Beheers ik nu goed

was het van belang een prototype te maken, om te zien hoe de verschillende groottes van

34

de bladzijdes uit zouden pakken. Door het prototype leerden we dat sommige pagina’s

Onderhoudt contacten met klant over voortgang

CMYK op 300dpi. Alle links en benodigdheden zijn duidelijk terug te vinden mocht iemand

Van een aantal competenties heb ik meerdere voorbeelden, maar ik zal er enkele uitlichten

anders opgemaakt moet worden, omdat een bladzijde ervoor of na, van een andere grootte,

Normaal gezien verloopt het contact met de klant via de Ordermanager, maar voor de

anders er later verder aan werken of als referentie willen gebruiken.

om het idee van het proces te laten zien.

sommige delen bedekten of juist niet. Door die bladzijde iets anders op te maken werd het

gedichtenbundel van Roos Franssen heb ik samen met Lieke van der Pas contact onder-

verfijnder en een mooier geheel.

houden met haar. We maakten afspraken over wanneer we elkaar weer zouden zien en

Zwaktes

Maakt eerste ontwerpvoorstellen

Een zwak punt wat al snel naar voren kwam is dat ik niet schets. Mijn ideeën bleven in mijn

Voor onder andere de gedichtenbundel van Roos Franssen heb ik eerste ontwerpvoorstellen

Organiseert productie

hoofd en werden rechtstreeks naar het scherm gebracht. In plaats van eerst te schetsen,

gemaakt. Verschillende indelingen, kleuren(combinaties) en lettertypes legde ik voor aan

Het organiseren van de productie wordt altijd door de Ordermanagers gedaan. Zij zorgen

verschillende ideeën te visualiseren en samen te zien, ging ik vaak een van de eerste

haar tijdens een gesprek. Doordat ze veel dingen had om uit te kiezen, kon ze het zo goed

er voor dat het goedgekeurde ontwerp in productie wordt genomen. Het klaarzetten van

Levert eindproduct op

de beste ideeën gelijk ontwerpen. Daarom werd er al gauw een dummy in mijn handen

mogelijk naar haar wens laten maken. Alle afspraken rondom het ontwerp heb ik opgeschreven

de bestanden regelen wij wel zelf. We schonen de map waaruit we hebben gewerkt op. Dit

Bij het maken van een ontwerp volgen er meestal één of meerdere proeven, waarbij een

geduwd, en ik mocht niets maken voordat ik er een schetsje van had. Al gauw begon ik er

en uitgewerkt. Hieruit volgde een tweede ontwerp, waarna ze nog wat aanpassingen kon doen.

betekent dat er een pakket gemaakt wordt van alle benodigdheden zoals het werkbestand,

printje samen met de orderzak weer terug bij de Ordermanager komt. Als de klant akkoord

het nut van in te zien en schetste ik regelmatig in mijn boekje.

Ook voor AUV heb ik een eerste ontwerpvoorstel gemaakt voor hun timetable voor hun

de links, lettertypes, etc. Het bestand zelf wordt eventueel voorzien van ril- of vouwlijnen en

geeft wordt de map met documenten en bestanden gearchiveerd, en de HQ-pdf geschre-

In het begin was ik nog een beetje onzeker of ik het allemaal wel goed deed. Het is een eng

DOENdag. Uit de verschillende opties werd dan een keuze gemaakt, waarna nog wat

de ongebruikte swatches worden verwijderd. Daarnaast zorgen we dat het juiste bestand,

ven waarna het ontwerp in productie kan worden genomen. Er wordt een printje gemaakt

idee als jij iets hebt gemaakt wat achteraf verkeerd uitpakt op de printers of persen. Daarom

correcties volgden en uiteindelijk het gekozen ontwerp in productie werd genomen.

wat door de huiscorrectie is nagekeken, klaarstaat voor de productie. Dit PDF-bestand

van het definitieve ontwerp, dat samen met de briefing en order in de orderzak gedaan

controleren we eerst nog, zodat er geen RGB-beelden en wanneer nodig geen PMS-kleuren

wordt en terug naar de Ordermanager gaat. ■

vroeg ik vaak aan mijn collega’s hoe ik het het beste kon aanpakken. Maar van de vragen die ik stelde leerde ik weer heel veel, dus dat is een voordeel.

Presenteert of pitcht concept Deze kerncompetentie is te vergelijken met ‘maakt eerste ontwerpvoorstellen’, met de gedichtenbundel van Roos Franssen. Ik heb haar het ontwerp voorgelegd en besproken. Op mijn stage heb ik eigenlijk niet te maken gehad met het ontwikkelen van

hielden contact over de voortgang van het ontwerp en als er nog iets aangeleverd moest

meer in staan, maar ook dat de snijtekens, ril- en vouwlijnen goed staan.

worden. Sterkte-zwakte analyse en leerdoelen

Sterkte-zwakte analyse en leerdoelen

op grid die ik met paragraph styles heb geplaatst, de kleuren staan goed en de beelden zijn

geholpen met het ontwerp van de powerpoint in dezelfde stijl.

35


Feedback na 20 weken stage Lieke van der Pas, Communicatiespecialist & stagebegeleidster:

met Devon aan gewerkt. In eerste instantie door Devon een paar uur lang te ‘verbieden’ om

Jan-Pieter Habraken, Senior Designer:

draaien in een aantal trajecten. Tal van leerzame momenten waar je zeker van toegevoegde

In december 2011 stapte Devon Verberkmoes voor het eerst binnen bij Bek Grafische

haar computer aan te zetten en haar een schetsblok onder haar neus te duwen. Een manier

Devon leert graag, vraagt als ze iets niet weet, pakt dingen snel op en past ze correct toe.

waarde bent geweest.

Producties. Een beetje verlegen en onwennig, maar tijdens het gesprek liet ze ons al duidelijk

van werken die zij niet gewend was, maar waarvan ik hoop dat het heeft geleid tot een

Ze heeft grote stappen gemaakt met betrekking tot de opmaak van documenten. Waar ze

Soms wat ongeduldig, je meer vastbijten in bepaalde onderwerpen zal je visie verrijken en je

merken hoe graag ze bij ons haar stage wilde invullen. Want ‘ik wil gewoon veel leren’, zo

andere denkwijze over het creatieve proces.

in het begin nog een beetje onzeker was, maakt ze nu zelfstandig documenten op die bijna

helpen tot andere inzichten te komen.

vertelde ze. Niet alleen uit het gesprek bleek haar motivatie. Ook al uit het feit dat ze een

geen correctie meer nodig hebben. Verder is ze betrokken bij de lopende projecten en wil ze

Bedenk voor aanvang van een traject dat een concept of ontwerp veelal eerst in je brein

grote reistijd voor lief nam en uit de blijdschap op haar gezicht, toen we haar vertelden dat

Ik hoop dat Devon een fijne tijd heeft gehad bij Bek Grafische Producties. Voor ons was zij

graag iedereen helpen en tevreden stellen. Op persoonlijk vlak is ze een gezellige, prettige

moet ontstaan, geef dat ook tijd en laat het toe! Jammer joh ;-)

ze in januari kon beginnen. We vertelden haar wel het volgende: ‘Je kunt bij ons veel leren.

een uitstekende stagiaire en we vinden het jammer dat ze zo snel weer gaat vertrekken.

collega die vrolijk in het leven staat.

Dank voor je inzet en gezelligheid. Geniet van volgend jaar! Proost!

Hoeveel? Dat bepaal je zelf. In verband met de drukke en hectische werkzaamheden op de

Devon, veel succes met je verdere studie en we hopen zeker dat je nog eens bij ons langs-

Punten voor de toekomst: altijd blijven nadenken en schetsen, en niet meteen achter het

afdeling, kijkt er niemand continu met een stagiaire mee. We staan klaar om je te helpen bij

komt!

scherm beginnen te ontwerpen en neem niet te veel hooi op je vork. P.S. Ik zou je pijlen niet

Frank Schoofs, Externe Communicatie & PR:

al te veel richten op een professionele zangcarrière.

Devon heeft een tomeloze inzet, is een nieuwsgierig aagje en lekker sociaal/teamplayer.

vragen, maar… je moet die vragen wel zelf stellen en je pro-actief opstellen. Als je dat doet, kun je bij ons veel leren en een leuke stagetijd hebben’.

Jan van der Spoel, Creative Director:

Dit advies heeft Devon zich ter harte genomen. Al binnen enkele weken draaide ze bijna als

Je hebt een sprankelende persoonlijkheid en het is leuk om je in het team te hebben. Je

Wouter Vissers, Senior Designer:

volwaardig collega mee. Qua werkzaamheden, maar vooral ook in het onderlinge contact

pakt aanwijzingen snel op. Je hebt bij Bek geleerd en ervaren hoe het er aan toe gaat bij een

Devon heeft een positieve inbreng op de afdeling, is zeer leergierig maar soms nog iets te

Bedrijfsbezoek

met de collega’s. En – zoals dat gaat met een stagiaire die het goed doet – ook de leuke,

productie-ontwerp bedrijf. Snel een idee visualiseren en uitwerken tot een correct digitaal

ongeduldig. Maar ze wil duidelijk leren en stappen zetten in het creatieve proces. Ze wil ver-

Het bedrijfsbezoek vond plaats in een van de eerste weken stage: 12 maart 2012.

moeilijkere klussen kwamen haar kant op. Devon voelde zich al snel betrokken met het

bestand kan je nu goed. Je hebt geleerd om, voordat je gaat ontwerpen te schetsen. Je

antwoordelijkheid dragen en ziet duidelijk wanneer ze iets kan toevoegen, en cijfert zich hier

We hebben toen de voortgang besproken en er kwam naar voren dat ik niet

bedrijf en de afdeling. Zij nam actief deel aan brainstormsessies en vergaderingen. Het is

hebt zelf aangegeven dat je daar veel aan hebt.

niet voor weg. Prettig in de omgang en een teamspeler met de juiste spirit.

schetste. Dit punt hebben we toen gelijk aangepakt en verbeterd door mij een dummy te laten gebruiken, zodat ik eerst kon schetsen en

Probeer het niet te snel af te ronden, maar laat het rusten om zo de kwaliteit te verhogen.

uitproberen. Daarna mocht ik pas gaan ontwerpen op de

Zoals bij iedere stagiaire, zijn er ook punten waarop Devon zich nog kan verbeteren. Over de

adviseren daar bij een volgende stage de nadruk op te leggen. Het visueel oplossen van een

Gebruik dus de computer als hulpmiddel en niet als ultieme oplossing. Want de oplossing

computer. Dit heeft mij heel erg geholpen.

manier waarop zij werkt, hebben wij niets dan lof. Nauwkeurig, betrokken, kortom: gewoon

communicatieprobleem kan je. Wat onderbelicht is gebleven, is wat er voor nodig is om de

van het creatieve proces dient nog altijd uit jezelf te komen.

goed. Waar ze nog wat meer op mag focussen, is het creatieve denkproces zelf: de brain-

beste oplossing te vinden. Niet te snel tevreden zijn met een mooie vorm maar je voort-

storm en inspiratiefase. Te vaak gunt Devon zich niet de tijd om echt goed in een probleem

durend de vraag stellen of het beter, slimmer, effectiever kan. Dingen maken die je nog nooit

René Ebbeng, Senior Designer:

te duiken en een schetsblok te pakken. Te snel zet ze de computer aan en gaat denken aan

gezien hebt. Als je jezelf de juiste vragen stelt wordt het steeds beter.

Waarde collega. Je bent een echte teamplayer: een spontane en gezellige dame! Daarnaast

uitwerkingen. Een ideetje maken rondom een stockfoto kan je creatief denkproces belem-

Je hebt alles in je om een super communicatie-koningin te worden. We zullen je missen.

nieuwsgierig, en je pakt zaken snel op. Duidelijk werd hoe het er met name in het ontwerp

Feedback

meren. Staren naar een beeldscherm zal ook niet echt helpen. Daar hebben we ook samen

en daarnaast productieproces aan toe gaat. Je hebt op een volwaardige manier mee kunnen

Feedback

Tip: blijf vooral schetsen, tekenen, brainstormen en discussiëren over het creatieve proces. Waar we tijdens jouw stage niet aan toe zijn gekomen is conceptontwikkeling. Ik wil je

voor ons dan ook jammer dat haar stage er al weer bijna op zit.

36

Puntje van aandacht: tikkeltje onzeker af en toe, maar dat is nergens voor nodig.

37


Vooruitzicht Na 20 weken stage heb ik een goed beeld gekregen van het

Ik weet in ieder geval wel zeker dat ik nog niet meteen wil

werkende leven. Op tijd uit bed, laat thuis en veel energie

gaan werken. Aankomend jaar ga ik een jaar stoppen met

die naar het werk gaat. Vooral door de lange reistijd waren

mijn studie en een bestuursjaar doen op mijn vereniging. Als

het lange dagen. Maar omdat ik elke dag nieuwe dingen te

alles goed gaat ben ik dan bijna 23 als ik mijn bachelor heb,

doen had, leerde en meemaakte, vond ik het hartstikke leuk!

maar dat vind ik nog erg jong om gelijk 40 uur in de week

Ik heb gemerkt dat dit vakgebied wel hetgeen is wat ik heel

te gaan werken. Ik wil eerst nog meer leren en ook meer

leuk vind om te doen. De dagen vlogen voorbij: ‘time flies

zien van de wereld. Wie weet ga ik wel een tijd reizen, een

when you’re having fun!’

cursus volgen of een stage doen in het buitenland. Meer levenservaring opdoen is iets wat ik heel belangrijk vind. Als

Toch ga ik na mijn bachelor nog verder studeren. Op het

je eenmaal aan het werk bent ga je minder snel een periode

moment denk ik aan extra cursussen om mijn grafische ken-

naar het buitenland of een mooie reis maken.

38

opleiding. Vormgeving is iets praktisch, dus mocht ik voor

Wat ik precies na mijn studie ga doen weet ik dus nog niet

een universitaire opleiding kiezen moet ik goed bedenken

precies, maar ik weet wel dat ik verder wil in de grafische

wat het beste aansluit. Misschien als ik later een eigen

wereld!

bedrijf op wil richten dat ik daar een studie in moet zoeken.

Vooruitzicht

Vooruitzicht

nis verder uit te breiden, of misschien toch een universitaire

39


Stageblog Hoe het allemaal begon

begin tot eind, van concept en strategie tot drukwerk en verzending, verzorgt. Dit sprak mij

Hierna werd uitgelegd wat Bek Grafische Producties doet en liet men wat werk zien. Het

Eerder dan dat kan ik niet aanwezig zijn, omdat het ongeveer twee uur reizen is en er geen

20 weken stage lopen, dat is een redelijke lange tijd. Het is dus belangrijk dat je die

erg aan omdat alles onder hetzelfde dak gebeurt, waardoor je veel kunt leren en meekijken

sprak mijn Creative Director aan dat ik ervaring had met infographics maken, aangezien

eerdere reismogelijkheid is.

20 weken elke ochtend met plezier naar je stage gaat en daar gemotiveerd bent om dingen

in het totale proces.

ze daar zelf ook mee bezig waren geweest. Na een leuk gesprek liet men zien waar het

te gaan leren en ontdekken.

creatieve team zit, welke Mac ik mocht gebruiken en wat de werktijden zijn. Verrast vroeg ik:

Week 1 (1 februari - 5 februari)

Na mijn cv en portfolio te hebben gemaild mocht ik 15 december op gesprek komen.

â&#x20AC;&#x2DC;Ben ik al aangenomen dan?!â&#x20AC;&#x2122; En dat was ik!

Mijn stage bij Bek Grafische Producties is begonnen! Woensdag 1 februari kwam ik binnen

Na het aanvullen en samenstellen van mijn portfolio en cv ben ik op zoek gegaan naar een

Ik werd ontvangen door de Creative Director en Marketing Adviseur op de Creatie-afdeling

Toen was het lunchtijd en heb ik gelijk met het hele creatieve team meegegeten. Elke dinsdag

op de Creatie-afdeling en kon ik gelijk plaatsnemen achter een mooie grote Mac en een ruim

stageplaats. Via mail heb ik mijn cv en een aangepaste brief per bedrijf gestuurd. Met een

en namen plaats in de vergaderruimte. Hier bespraken we mijn cv en portfolio. Grappig was

en donderdag wordt er vanuit het bedrijf een lunch verzorgd in de kantine.

bureau. Samen met drie Senior Designers zitten we bij elkaar, zodat we elkaar goed kunnen

Excel-bestandje hield ik bij welke bedrijven ik had gemaild, wie had gereageerd en of de

dat ze vertelden dat ze ten tijde van mijn sollicitatiemail ook een vacature hadden lopen voor

reactie positief of negatief was. Ondertussen liet ik mijn connecties weten dat ik op zoek

Senior Designer, maar niet gelijk doorhadden dat ik voor de Stagiairefunctie mailde.

Omdat Veghel niet bepaald om de hoek bij Utrecht ligt, hebben we in overleg met de HRM-

In de eerste week werd ik gelijk al aan het werk gezet en mocht ik meehelpen aan de vele

was naar een stage in de grafische wereld.

Ze vonden 20 jaar al zo jong voor een Senior Designer... Leuk om te horen dat jouw portfolio

manager mijn reistijden en werktijden overlegd. Officieel loopt de werkdag van 08.09 tot

opdrachten die binnen waren gekomen. Zo heb ik een infographic voor A. Hak gemaakt, de

Via via kwam ik in contact met Bek Grafische Producties, in Veghel. Een bedrijf wat vanaf

niet gelijk is weggelegd bij het zoeken naar de invulling van die positie!

16.30, maar omdat het beter uitkomt met mijn reistijden begin ik elke ochtend rond 08.15 uur.

cover voor een jubileumboek verder uitgewerkt, een advertentie van Siebel aangepast, en

Stageblog

bereiken als we iets moeten vragen of bespreken.

Stageblog

40

41


een map voor Tapijtcentrum Nederland gemaakt. Ook ben ik begonnen met schetsen voor

Verder ben ik bezig geweest met het jaarverslag van Brabant Water. Deze moest worden

Verder zijn we begonnen aan een opdracht om de klant FrieslandCampina binnen te halen.

Week 9 (26 maart - 1 april)

de EK-producten die deel uitmaken van een serie die Bek wil verkopen aan haar klanten.

opgemaakt en er moesten foto’s geplaatst worden. Ook moest er een speelschema van het

Om ze te imponeren is er een concept bedacht waarbij we een minikoelkastje vullen met

De klant vond de proef van het Venuez-boekje er erg goed uitzien, alleen worden ze liever

Tussen al de opdrachten door kreeg ik een rondleiding en introductiegesprek bij elke afdeling.

EK en de Olympische Spelen in hun huisstijlkleuren worden ontworpen.

2 grote melkpakken. In elk melkpak zitten boeken. In pak 1 zitten 4 boeken: Bedrijfscommu-

niet geassocieerd met eten. De vork moest dus vervangen worden door iets anders. Dit

Er werd verteld wat deze afdeling deed en hoe dat in zijn werk gaat.

Voor Etan, een bedrijf wat trampolines verkoopt, moesten er visitekaartjes gemaakt worden

nicatie, Dienstenpakket, Fotografie en Referenties/Portfolio. In het boek Dienstenpakket

hebben we opgelost met een champagneglas, waarvan het voetje uitmondt in een inktpen

met QR codes. Er waren meerdere versies nodig: 5 verschillende functies. Ik heb toen meer-

zal een infographic die informatie weergeven. Afgelopen halfjaar heb ik hierin een minor

waar inkt uit loopt. De inkt is dan het voetje zelf.

Week 2, 3 & 4 (6 februari - 26 februari)

dere ontwerpen gemaakt waaruit uiteindelijk de beste gekozen is door een Senior Designer.

gevolgd, dus kan ik hier mijn kennis in toepassen. In pak 2 zitten voorbeelden/monsters van

Verder ben ik bezig geweest met grafieken te maken in Illustrator van cijfers uit het

De introductiegesprekjes bij de verschillende afdelingen gaan verder en op het eind heb ik

Omdat de baas van Bek een appartement verkoopt moest er een bordje komen met de

producten die we hebben gemaakt, die laten zien hoe wij verschillende technieken hebben

duurzaamheidsverslag van DHL.

een evaluatiegesprek. Elke maandag is er een vergadering met het hele Creatie-team om

specificaties en een plattegrond. Voor de foto moest er een nieuwe foto geschoten worden,

toegepast in vorige orders.

Ook was er weer een advertentie van Siebel die gemaakt moest worden voor in de krant.

te bespreken welke opdrachten er weer binnen zijn gekomen, wie wat gaat doen en wat de

dus ben ik met de bedrijfsauto naar Veghel gereden en heb ik nieuwe foto’s gemaakt. Deze

deadline is.

heb ik wat bewerkt en toen erin geplaatst, op een bordje geplakt en netjes gesneden.

De hele week en de week erna, week 3 en een deel van week 4 ben ik hard bezig met de

de waaier met verschillende types papier en kleuren voorzien van labels met de naam, kleur

Deze week zat weer vol met opdrachten van klanten. Natuurlijk weer Bierens, die deze week

en gramsgewicht erop.

Week 6 (5 maart - 11 maart)

in proef ging. Bijna alle teksten en foto’s waren aangeleverd, dus hebben we alles geprint,

Bierens had weer wat correcties dus daar ben ik ook weer een paar uur mee bezig geweest.

kookboek. Toen ik hiermee klaar was ging het ontwerp terug naar de Senior Designer die

Deze week voelde ik me niet zo lekker en ben dus woensdag en donderdag niet op stage

gesneden en in elkaar gezet. Dit was best een lastig karwei, aangezien de pagina’s

Het einde komt steeds meer in zicht dus het zal binnen korte tijd af zijn!

waar nodig aanpassingen deed of er verder aan ging werken. Tussendoor hadden we

geweest. Vrijdag was het de stageterugkomdag waar ik met een stagedocent heb gepraat

verschillende groottes hadden en op een bepaalde manier in het boek moesten. We hebben

besprekingen en hingen we alle producten aan de muur om het te bekijken en te verbeteren.

over mijn stage en hoe ik die tot nu toe heb ervaren. Het was leuk om de andere studenten

het gebundeld met een wire-o en als eerste proef aan de klant gegeven.

Week 10 (2 april-8 april)

Tussen alle EK-gekte door kreeg ik een eigen opdracht die ik mocht uitwerken. Het jubileum-

weer eens te zien en te praten over hun stage.

Ook zijn we weer druk bezig geweest met FrieslandCampina. Voor de boeken heb ik alle

De stageperiode zit alweer bijna op de helft. In deze week hebben we de laatste hand gel-

inhoud, dus alle verschillende mogelijkheden en technieken die wij bieden, gefotografeerd en

egd aan Bierens. Er was een probleem waar we te laat achter kwamen: er stond een jaartal

6 katernen met elk een eigen kleur. Als er foto’s en tekst aangeleverd werden heb ik die erin

Week 7 (12 maart - 18 maart)

genummerd. Deze foto’s zijn gemaakt zodat we later terug kunnen zien welke uiting ze goed

verkeerd en een zin liep niet lekker. De klant had zelf alle teksten aangeleverd en de teksten

geplaatst.

Deze week ben ik weer volop bezig geweest aan het Bierens jubileumboek. Er komen

vonden en zelf ook willen gebruiken. Ook heb ik alle etiketten voor alle soorten papier getypt

waren daarom niet bij de huiscorrectie geweest. ‘Gelukkig’ was het de schuld van de klant

steeds meer teksten bij, die allemaal op de goede manier op de bladzijdes geplaatst moeten

zodat we een kleuren-/papierwaaier konden maken.

want die had het verkeerd aangeleverd, en had ik het niet verkeerd gedaan. Het zou toch

Week 4 & 5 (20 februari - 4 maart)

worden. Ook komen er weer meer foto’s en Photoshop-klusjes waarbij je een foto moet

Voor DHL moesten er foto’s worden geshopt in de vakjes van een wereldbol. Dit is voor hun

vervelend zijn als ik verantwoordelijk was voor een fout die de klant 700 euro extra heeft

Het jubileumboek van Bierens Incasso Advocaten gaat verder, er worden steeds meer

bewerken zodat het lijkt alsof het op een tafel ligt of in een fotoboek zit. Er moeten vaak veel

duurzaamheidsverslag.

gekost. Er moest namelijk een nieuwe drukplaat gemaakt worden.

foto’s en tekst aangeleverd. Ook moet er een spread komen met foto’s (packshots) van alle

kleine dingetjes aangepast worden, omdat de klant niet duidelijk weet wat hij wil omdat de

Voor Venuez, een hospitality en style magazine, mogen we een item voor in hun goodiebag

Verder was er weer een opdracht van Siebel: een poster voor een aanbieding van het merk

relatiegeschenken die ze door de jaren heen hebben gehad. Ik ben begonnen met zoeken

baas van de contactpersoon niet altijd tijd heeft. Hierdoor komt er steeds meer werk en tijd

maken wat tijdens hun Awardshow word uitgedeeld. Er is gekozen voor een notitieboekje,

Ti Sento. Brabantse Familiebedrijven Genootschap wilde een magazine laten maken, dus

naar spreads van producten in tijdschriften en catalogi. Hierna heb ik schetsen gemaakt van

in het boek te zitten dan misschien nodig.

waarvoor ik een banderol/wikkel mocht ontwerpen. Er moest een relatie ontstaan tussen het

daar heb ik meegeholpen aan een eerste opzet. DHL’s duurzaamheidsverslag, waar ik

de indeling en uiteindelijk ben ik naar de fotostudio gegaan waar ik samen met de fotograaf

Tussendoor krijg ik (correctie-)opdrachten van Siebel, om een bon voor geslaagden te

merk Venuez, het event en het boekje. Na wat brainstormen kwam het idee om een vork

eerder de grafieken voor had gemaakt, had wat correcties. Voor AUV moest er een uitnodi-

de packshots heb geschoten. Toen deze foto’s vrijstaand gemaakt waren, heb ik ze in een

maken en correcties uit te voeren bij een advertentie. Hier leer ik gelijk een document te

met een inktpen te photoshoppen en in de stijl van hun magazine op te maken.

ging gemaakt worden voor hun wielerdag, waarvan we als voorbeeld de uitnodiging van

spread geplaatst.

controleren op dingen zoals CMYK, resolutie etc.

vorig jaar konden gebruiken.

Stageblog

Stageblog

Week 8 (19 maart - 25 maart)

EK-producten. Zo ben ik bezig geweest met het ontwerp van de toeter, speelschema en

boek voor een advocatenkantoor dat 60 jaar bestaat mag ik gaan opmaken. Het bestaat uit

42

Voor de FrieslandCampina-tender heb ik een boekje opgemaakt met informatie over Bek, en

43


Week 11 (9 april - 15 april)

Week 14 (30 april - 6 mei)

bijeenkomst BrabantIn Productie moest in lijn van de eerder gemaakte omslag, nu ook een

en verschillende kleurvoorstellen gemaakt. Daarnaast heb ik verder gewerkt aan het EK-

De stageperiode zit nu op de helft! Deze week heb ik veel verschillende dingen gedaan. DHL

Maandag was iedereen vrij i.v.m. Koninginnedag. De dagen erna moest er weer hard

bedankkaart gemaakt worden.Voor de AUV DOENdag moest er een timetable gemaakt

pocketboek en een banner ontworpen voor Veghel Helemaal Oranje, een versie voor Bek en

had nog wat correcties, waarna het verslag klaar was. AUV wilde een stickervel als promotie

gewerkt worden om die vrije dag te compenseren en de vele lopende orders tot een goed

worden waardoor ik weer eens met tabellen aan de slag kon. Voor Signature Relatiemarketing

een voor Korsten van Dieperbeek. Ook kwam Roos Franssen langs om het eerste ontwerp

voor hun DOENdag. Voor Traject Consult moest er een grote banner gemaakt worden voor

einde te brengen.

moest er een ontwerp voor hun powerpoint presentaties gemaakt worden in lijn met hun

te bekijken en ze was erg enthousiast. Ik heb met haar besproken wat ze er van vond en

op een beurs. Voor de Gemeente Veghel moest er een bord voor kinderen gemaakt worden

Voor Siebel was er een Moederdag advertentie en Diamant certificaat wat opgemaakt moest

huisstijl en website. Voor Stichting Jazz moest er een grote banner en sponsorbord gemaakt

hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien.

waarop informatie over bijen stond. Voor Bernhoven Onze Zorg moest het schema in een

worden. Voor de Briljante Diamant Dagen werden nog snel wat correcties gemaakt op de

worden.

Verder ben ik ondertussen al sinds vorige week druk bezig met mijn stageverslag.

folder aangepast worden. Voor Tilburgs & Bassant moest er een map met tabbladen in hun

hele serie producten, zodat het snel binnen de korte tijd geproduceerd kon worden. Dat was

huisstijl gemaakt worden. Daarnaast heb ik me ook bezig gehouden met een stansvorm

wel even stressen, maar gelukkig is alles op tijd goed gekomen.

Week 16 (14 mei - 20 mei)

Week 19 (4 juni - 10 juni)

aan te passen, waarbij je goed op moet letten dat je de juiste verhoudingen aanhoudt. Dan

Voor het aankomende EK moest er een 3-luik gemaakt worden, met een herinnering van de

Deze week was donderdag Hemelvaartsdag. De rest van de week hebben we weer hard

Terwijl ik bezig ben aan mijn stageverslag krijg ik af en toe ook nog wat kleine orders. Voor

waren er nog twee opdrachten die veel op elkaar leken: Adagium en Cikam wilden allebei

EK-producten die klanten bij ons kunnen bestellen. Dit was een self-mailer.

gewerkt: aanpassingen voor Siebel aan de Briljante Diamant dagen advertentie, banner en

Siebel Juweliers een advertentie, voor Bek een banner voor tijdens het EK. Voor AUV moest

een eigen omslag voor een A5 notitieboekje.

Voor AUV werd de uitnodiging voor de ALV en de wielerdag afgemaakt. Voor Kenneth Smit

sponsorbord voor Stichting Jazz, Signature relatiemarketing presentatie, BWC Bandengroot-

er een flyer ontworpen worden en ben ik verder gegaan aan de gedichtenbundel voor Roos

Deze week was dus heel afwisselend, wat wel erg leuk is!

Consulting heb ik enkele correcties voor hun mailer doorgevoerd. De uitnodiging voor de

handel EK-poster en de AUV DOENdag timetable. Daarnaast heb ik verder gewerkt aan de

Franssen.

bruiloft, save the date-kaart, had wat dingetjes die ze toch anders wilden hebben. Voor een

gedichtenbundel voor Roos, het VPI Magazine voor AUV en de ADR Uitnodiging voor een

netwerkbijeenkomst van BrabantIn Productie heb ik de omslag voor een notitieboekje gemaakt.

dagje weg.

Week 12 (16 april - 22 april)

44

Week 20 (11 juni - 17 juni) Deze week ben ik naast mijn stageverslag alleen met de gedichtenbundel van Roos Franssen

ringactie, raamstickers en advertenties voor moederdag en het ontwerp van een nieuw

Week 15 (7 mei - 13 mei)

Week 17 (21 mei - 27 mei)

bezig geweest. Op dinsdag kwam ze langs en heb ik met haar het boekje besproken. Roos

giftcarddoosje. Daarnaast ben ik bezig geweest met de opmaak van het programmaboekje

Voor Siebel waren er weer aanpassingen in de Moederdag advertentie en het Diamant

Vrijdag is het stageterugkomdag, dus deze week hoef ik maar 4 dagen op stage.

en haar moeder waren erg enthousiast en onder de indruk. De laatste aanpassingen heb ik

voor het Veghels Toneel. Voor ADR moest er een 3-luik folder ontworpen worden.

certificaat. Ook een advertentie voor de Briljante Diamant Dagen moest snel gemaakt

Voor Bek heb ik de Indruk gemaakt, een blaadje wat ongeveer elke 3 maanden verzonden

genoteerd en ga ik na het inleveren van mijn stageverslag verwerken.

worden. Omdat het met Siebel altijd een beetje onduidelijk is wat ze willen gezien de vele

wordt naar het personeel en relaties. Voor het EK heb ik het pocketboekje gemaakt, met het

Week 13 (23 april - 29 april)

verschillende correcties, hebben we een overzicht gemaakt van hun kleuren in combinatie

spelschema en een poulewedstrijd waar je de scores kunt voorspellen. Dit was weer veel

Week 21 (18 juni - 24 juni)

Voor een koppel dat binnenkort gaat trouwen moesten er twee kaarten ontworpen worden:

met het kroontjespatroon wat ze overal in gebruiken. Dit zorgt ervoor dat “een beetje kleiner

werken met schema’s.

De laatste stageweek! Woensdag is mijn laatste dag en ik denk dat ik met gemengde

de ‘save the date’ kaart en een trouwkaart. Hiervoor wilden ze graag een foto van de

en lichter” duidelijk wordt. Bijvoorbeeld: “de kroontjes moeten 20% groot en op 50% kleur.”

Voor de AUV DOENdag timetable waren er nog correcties, net als bij het VPI Magazine van

gevoelens weg zal gaan. Ik heb een fantastische tijd gehad: veel geleerd en gelachen met

Brooklyn Bridge en een sierlijk lettertype gebruiken. Voor boekhandel Harry Bek moest er

Voor Roos Franssen, een meisje wat haar zusje heeft verloren, gaan we een gedichtenbundel

AUV, de BWC Bandengroothandel EK-poster en het Diamant certificaat voor Siebel.

mijn collega’s. Bek is echt een fijne stageplek! Maar ik heb ook veel zin in de zomer en het

nieuw briefpapier gemaakt worden. Voor Siebel ben ik weer bezig geweest met de trouw-

maken. Hiervoor heb ik een aantal ontwerpvoorstellen gemaakt die binnenkort met haar

ringactie en moederdag. Ook heb ik een uitnodiging gemaakt voor de Friends & Family VIP

besproken worden.

Week 18 (28 mei - 3 juni)

dag. Voor de Briljante Diamant Dagen was er een snelle deadline waarvoor vanalles moest

Voor de buitenborden voor de Gemeente Veghel, Save the date-kaart, EK-poster voor BWC

Maandag was het Tweede Pinksterdag, dus was iedereen vrij. Verder heb ik weer een aantal

worden gemaakt: posters, tentkaart, banner, achterkaart en kliklijst. Dit was dus wel even

Bandengroothandel, Kenneth Smit Consulting mailing en een opdruk voor een T-shirt voor

dingen voor Siebel gedaan: het Diamant certificaat de laatste correcties, voor hun horloge-

stressen, want er waren een paar ontwerpers niet aanwezig waardoor ik het heb mogen doen.

Bernhoven Ziekenhuis moesten er nog wat correcties gedaan worden. Voor de netwerk-

actie een advertentie, kaart voor inschrijven voor de nieuwsbrief, SALE uitingen aangepast

aankomende jaar. Als ik terugkijk op de stage ben ik erg blij dat ik bij Bek stage heb gelopen. Het waren 20 leuke en leerzame weken!

Stageblog

Stageblog

Week 12 was een week vol met Siebel opdrachten. Posters en tentkaarten voor hun trouw-

45


Titel bla bla

Titel bla bla

46

47


Stageverslag devonverberkmoes geentijdvoorkoffie  
Advertisement