Page 1

Erhverv

2

2. Sektionen

- Det er min klare opfattelse, at ejerlederne som vækstpotentiale overses i erhvervspolitikken og af erhvervsorganisationerne. De vil ikke vide af ejerlederne, men foretrækker at være talsmænd for ansatte direktører. I praksis betragtes de, der både leder og ejer deres egen virksomhed, som politiske amatører, som helst skal holdes i kort snor, siger Carsten Steno. Han har netop på Gyldendal udgivet bogen »De virkelige Helte - et portræt af ejerlederkulturen«. PR Foto

Ejerledernes vilkår skal være bedre Ejerledere Mangel på politisk bevågenhed betyder, at der ikke gøres nok for at forbedre danske ejerlederes rammevilkår, så det virkelig kan betale sig for dem at forfølge en vækstkurs.

AF ADAM ESTRUP Danmark leder efter vækstvirksomheder, der kan vokse og finansiere landets velfærd. Store selskaber som Novo Nordisk, Carlsberg, F.L. Schmidt, ISS og Vestas er forlængst blevet globale virksomheder. De vokser

ude i den store verden og Danmark og det danske marked betyder stadig mindre for dem. Og indsatsen for at finde nye vækstvirksomheder, der ofte forsøges styret fra politisk hold, koncentrerer sig mest om biotek, IT og »cleantech«.

Ikke det rigtige sted Men det er ikke nødvendigvis de rigtige steder at kigge, siger Carsten Steno, en af Danmarks mest erfarne erhvervsjournalister. - For mens ekspert-Danmark stirrer sig blind på mulige vinderbrancher og videnvirksomheder, overser de helt det måske allerstørste vækstpotentiale, nemlig det der findes hos dem, der ejer og driver deres egen virksomhed: Ejerlederne, fastslår han. Eksperterne skælder desuden, siger Carsten Steno, ejerlederne ud for at være dårlige ledere og tøvende overfor vækst. At de går i stå, når de fået råd til den første BMW. Og analytikere, som ek-

sempelvis de økonomiske vismænd, ser helst de mindre ejerledede virksomheder fusioneret med Danmarks få store koncerner, så »produktiviteten« kan komme i vejret.

Bedre end i virkeligheden Men i virkeligheden, understreger Carsten Steno, er ejerledere langt bedre til at lede end eksperterne tror. - Selv om de ofte savner en professionel uddannelse, har de lært at lede på deres egen måde. De bedste af dem erkender samtidig, at de må supplere sig med kompetencer, hvor de ikke selv er bedst, siger han. - Det er min klare opfattelse, at ejerlederne som vækstpotentiale overses i erhvervspolitikken og af erhvervsorganisationerne. De vil ikke vide af ejerlederne, men foretrækker at være talsmænd for ansatte direktører. I praksis betragtes de, der både leder og ejer deres egen virksomhed, som politiske amatører, som

helst skal holdes i kort snor, siger Carsten Steno.

Fulgt på tæt hold Han har netop på Gyldendal udgivet bogen »De virkelige Helte - et portræt af ejerlederkulturen«. Som redaktionschef på Børsen i 80’erne, som erhvervsredaktør på Berlingske Tidende i 90’erne og som chefredaktør på Erhvervsbladet siden 2001, har Carsten Steno fulgt ejerlederne på nærmeste hold i en halv menneskealder. Hans pointe er, at vækstskabende innovation snarere er et spørgsmål om indsats og engagement, end det er et spørgsmål om branche. Og ikke mindst at ejerlederne faktisk er uovertrufne innovatører, og at det er den kapacitet og dermed de muligheder, der overses og helt klart undervurderes. - Eksperter og forskere kommer måske til andre resultater, men deres undersøgelser bygger i vid udstrækning på, hvor store

ejerledernes udviklingsbudgetter er. Men sådan man ikke måle, for mange ejerlederne finansierer deres udvikling over driften. De prøver sig frem i et tæt samarbejde med kunderne. Og fordi de samtidig disponerer over begrænsede ressourcer, evner de ofte at opfinde helt nye og unikke løsninger, som aldrig ville kunne komme til verden under en planlagt innovationsproces i en større børsnoteret koncern, siger Carsten Steno.

Mangel på interesse Og politikerne på Christiansborg lider af samme mangel på interesse for ejerlederne. - De skiftende konservative erhvervsministre i VKregeringen foretrækker tilsyneladende at omgås direktørerne fra de store koncerner, der byder på jagter i Estland og golfturneringer i Dubai. Ejerlederne taler konservative og venstrefolk nok til, når de kommer forbi på en valgturne, men de bliver ikke

»og spiser med«, siger Carsten Steno. Resultatet er, påpeger han, at ejerlederne behandles som stedbørn i politik. - Og resultatet er, og det er i virkeligheden her skoen trykker allermest i relation til at udnytte potentialet, at der gøres ikke nok for at forbedre ejerledernes rammevilkår, så det virkelig kan betale sig for dem at forfølge en vækstkurs, siger Carsten Steno. Ejerlederne vil gerne gøre deres virksomheder større, men griber opgaven mere forsigtigt an end i eksempelvis børsnoterede selskaber, påpeger Carsten Steno. - Når man ejer og leder egen virksomhed er det hele ens liv, der er på spil. Man kan ikke, som en ansat direktør kan, løbe af pladsen, hvis livet bliver for surt. De har også en familie og ikke mindst medarbejdere at tage hensyn til, siger Carsten Steno. as@nordvest.dk

Ejerlederne har også begrænsninger Ejerledere Selv om Carsten Steno i sin bog udråber ejerlederne til dansk erhvervslivs helte, har de også deres begrænsninger. AF ADAM ESTRUP Carsten Steno påpeger, at selv om ejerlederne er hans helte, så har de som alle mennesker deres begrænsninger. - De bedste af ejerlederne

bliver ydmyge jo mere succes, de får, og lytter stadig mere til andre, blandt andet i professionelle bestyrelser og virksomhedsråd med eksterne forretningsvante medlemmer. Andre lader deres succes stige

dem til hovedet og bliver brovtende og selvilstrækkelige, fortæller Carsten Steno. Samtidig, forklarer han, sidder mange ejerledere tit alene med problemerne og tør ikke betro sig med deres tvivl og inderste tanker. - I dagens mere åbne erhvervsliv kan den slags problemer ofte løses via netværk, men faktum er alligevel, at ejerlederne er så specielle i kraft af deres erfaringer, at de helst betror sig til ligesindede,

siger Carsten Steno. Han definerer ejerlederne som dem, der ejer en virksomhed med mere end 10 ansatte, og hvor der foreligger en egentlig ledelsesopgave. I modsætning til iværksættere, selvstændige og håndværksmestre, der også driver egen virksomhed, men i en størrelse, hvor de »selv må arbejde med« for at sikre produktionen. Det er usikkert, hvor mange ejerledere der er, siger Carsten Steno.

- Men de kan opgøres til i hvert fald 25.000 og sidder på over en tredjedel af omsætningen i dansk erhvervsliv. Langt de fleste gazeller, Dagbladet Børsens anerkendelse af de særligt hurtigt voksende virksomheder, drives af ejerledere. Og tæller man virksomheder med over 100 ansatte med, udgør ejerlederne helt klart rygraden i dansk erhvervsliv, fastslår Carsten Steno. as@nordvest.dk

holbæk amts venstreblad  

sigerCarstenSteno.Han definererejerledernesomdem, derejerenvirksomhedmed mereend10ansatte,oghvor derforeliggerenegentlig ledelsesopgave.Imod...

Advertisement